Anda di halaman 1dari 4

ASAL NO : CB_________

Nama
Alamat

BILTUNAI
BIL TUNAI
Kepada;- Tarikh:

Bil Butir Kuantiti Harga Seunit Jumlah (RM)

JUMLAH
Ringgit :

Tunai / No Cek :

Tandatangan Pengurus
ASAL NO : CB_________

Nama
Alamat

BILTUNAI
BIL TUNAI
Kepada;- Tarikh:

Bil Butir Kuantiti Harga Seunit Jumlah (RM)

JUMLAH
Ringgit :

Tunai / No Cek :

Tandatangan Pengurus
ASAL NO : CB_________

Nama
Alamat

BILTUNAI
BIL TUNAI
Kepada;- Tarikh:

Bil Butir Kuantiti Harga Seunit Jumlah (RM)

JUMLAH
Ringgit :

Tunai / No Cek :

Tandatangan Pengurus
ASAL NO : CB_________

Nama
Alamat

BILTUNAI
BIL TUNAI
Kepada;- Tarikh:

Bil Butir Kuantiti Harga Seunit Jumlah (RM)

JUMLAH
Ringgit :

Tunai / No Cek :

Tandatangan Pengurus