Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (AKTIVITI LUAR 30 MINIT)

Nama Kelas : Prasekolah Arif. Tarikh : 23 Februari 2010. Masa : 9.00 am – 9.30 am.

Bilangan Murid : 19 orang.

Umur : 5 dan 6 tahun.

Komponen/ Tunjang : Perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.

Tema : Aktiviti Luar.

Standard Pembelajaran Utama : PFK 2.1.16 Melempar objek iaitu dengan cara melempar gelung ke skital.

PFK 2.1.13 Berlari ke arah yang ditentukan.

Standard Pembelajaran yang Disepadukan : B.M 1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan.

Objektif Pembelajaran : Selepas aktiviti luar tamat murid dapat,

1) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan malalui aktiviti melempar gelung ke skital.

2) Berlari ke arah yang ditentukan bagi meningkatkan perkembangan motor kasar.

Konsep Utama : Berlari dan melempar gelung ke skital.

Kosa kata : Berlari dan melempar.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah boleh berlari dan melemparkan sesuatu objek.

Penerapan Nilai : Berani mencuba, bekerjasama dan bersemangat.

KBKK : Murid berfikir cara untuk melemparkan gelung ke skital dengan cara yang betul.
Alat Bantu Mengajar (ABM) : Alat permainan luar : Gelung kecil, gelung dan skital.

Langkah/Masa Aktiviti Guru/ Aktiviti Pengajaran dan Aktiviti Murid/ Hasil Pembelajaran Catatan/
Pembelajaran ABM

Permulaan 1. Guru meminta murid membuat satu bulatan 1. Murid mendengar arahan dengan Nilai : Bersemangat,
kemas dan guru membimbing murid untuk membuat bulatan dan melakukan warm- bekerjasama.
Set Induksi melakukan aktiviti warm-up. up dengan bimbingan guru.
(6 minit)
2. Guru membahagikan murid kepada dua 2. Murid membuat dua kumpulan dan
kumpulan dan menamakan kumpulan tersebut mendengar arahan tentang cara dan
sebagai “kumpulan cergas dan kumpulan mantap”. peraturan permainan.

3. Aktiviti bermula, guru memberi arahan


tentang cara dan peraturan permainan iaitu guru
mengkehendaki murid berlari memasuki gelung
dan melempar gelung kecil ke skital.

Perkembangan 1. Aktiviti dimulakan dengan guru mengarahkan 1. Kumpulan cergas memulakan aktiviti Nilai : Bersemangat,
kumpulan cergas memulakan aktiviti iaitu “berlari iaitu berlari memasuki gelung dan bekerjasama dan
Langkah 1 dan memasuki gelung kemudian melempar gelung melempar gelung ke skital. berani mencuba.
kecil ke skital”.
(10 minit)
2. Semasa permainan berlangsung, guru sentiasa 2. Murid sentiasa dalam pengawasan ABM : Alat
mengawasi dan membimbing murid dalam guru semasa aktiviti berlangsung Permainan Luar :
melakukan aktiviti supaya murid dapat melempar Gelung, gelung kecil
gelung dengan cara yang betul. dan skital.

Langkah 2 1. Selepas kumpulan cergas selesai melakukan 1. Kumpulan mantap meneruskan Nilai : Bekerjasama,
aktiviti, guru mengarahkan kumpulan mantap pula aktiviti yang sama dan melakukanya bersemangat dan
(10 minit) melakukan aktiviti yang sama iaitu “berlari dan dengan bersungguh-sungguh. berani mencuba.
memasuki gelung kemudian melempar gelung kecil
ke skital”. ABM : Alat
permainan luar :
Gelung, gelung kecil
dan skital.

Penutup 1. Selepas aktiviti tamat, guru mengarahkan murid 1. Murid mendengar arahan guru dan Nilai :Bekerjasama
beratur mengikut kumpulan lelaki dan perempuan beratur mengikut kumpulan masing- dan bersemangat.
dengan lurus dan tegak. masing dengan lurus dan tegak.
Penutup
2. Guru memberitahu kumpulan yang menang 2. Murid memberi tepukan kepada
(4 minit) dalam aktiviti tersebut berdasarkan bilangan gelung kumpulan yang menang, kemudian
yang dapat dimasukkan ke dalam skital.Guru murid melakukan aktiviti “Cooling
meminta murid memberi tepukan gemuruh kepada Down” untuk menyejukkan badan
kumpulan yang menang. selepas aktiviti selesai.

3. Selepas itu, guru meminta murid melakukan


“Cooling Down” iaitu pergerakan otot-otot kasar
secara bebas selepas tamat aktiviti.

Refleksi Guru: _____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________