P. 1
Dongeng Sunda

Dongeng Sunda

|Views: 4,275|Likes:
Dipublikasikan oleh danufun

More info:

Published by: danufun on Oct 04, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

Danu Setio Wihananto XII IA-1

SMAN 1 CICALENGKA 2009 – 2010

upamana bae bisa ngomong jeung ngagunakeun akal pikiran. tapi gegedena mah dongeng teh ngandung picontoeun jeung atikan. 2. kabiasaan atawa tutuwuhan 4. Fabel Dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema. barang.DONGENG Dongeng nyaeta carita lisan anu ditepikeun kalayan turun-tumurun. jelema anu teu lumrah. 3. Sanajan eusi dongeng loba anu pamohalan teu kaharti ku akal. sato bisa ngomong. nyaritakeun sasakala. Sage Dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah 5. Upamana nyaritakeun jelema bisa ngapung. Dina kamekaranana dongeng satuluyna ditepikeun ngaliwatan tulisan. nya eta dongeng anu nyaritakeun asal muasalna kajadian hiji tempat. Dongeng kaasup kana sastra lisan murni dina wangun carita prosa buhun/heubeul. Mite Dongeng anu eusina raket patalina jeung keperacayaan masarakat kana bangsa lelembut atawa hal-hal anu sipat na gaib. lantaran eusi dongeng loba hal anu pamohalan/irasional. Legenda Legenda sok disebut oge dongeng sasakala. teu kaharti ku akal. ceuk kiratana mah "ngabobodo budak cengeng (dongeng)". . Parabel Dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. jsb. sasatoan. PERBEDAAN JENIS-JENIS DONGENG 1. Salian ti eta dongeng mah teu dipikanyaho saha anu nyieunna/ngarangna(anonim).

dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. ceg kana guci pusaka tea. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Nu kiwari disebut Selat Sunda. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. . Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan anjeunanana. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. Sang Prabu gaduh dua putra. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. belah kulon Raden Topobrana.CONTO DONGENG Selat Sunda jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana. atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->