P. 1
Dongeng Sunda

Dongeng Sunda

|Views: 4,224|Likes:
Dipublikasikan oleh danufun

More info:

Published by: danufun on Oct 04, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

Danu Setio Wihananto XII IA-1

SMAN 1 CICALENGKA 2009 – 2010

Mite Dongeng anu eusina raket patalina jeung keperacayaan masarakat kana bangsa lelembut atawa hal-hal anu sipat na gaib. Fabel Dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema. Salian ti eta dongeng mah teu dipikanyaho saha anu nyieunna/ngarangna(anonim). Dina kamekaranana dongeng satuluyna ditepikeun ngaliwatan tulisan. Legenda Legenda sok disebut oge dongeng sasakala. 3. kabiasaan atawa tutuwuhan 4.DONGENG Dongeng nyaeta carita lisan anu ditepikeun kalayan turun-tumurun. barang. upamana bae bisa ngomong jeung ngagunakeun akal pikiran. sasatoan. . nya eta dongeng anu nyaritakeun asal muasalna kajadian hiji tempat. jelema anu teu lumrah. 2. Dongeng kaasup kana sastra lisan murni dina wangun carita prosa buhun/heubeul. Parabel Dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. jsb. teu kaharti ku akal. tapi gegedena mah dongeng teh ngandung picontoeun jeung atikan. ceuk kiratana mah "ngabobodo budak cengeng (dongeng)". Sage Dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah 5. Upamana nyaritakeun jelema bisa ngapung. nyaritakeun sasakala. Sanajan eusi dongeng loba anu pamohalan teu kaharti ku akal. lantaran eusi dongeng loba hal anu pamohalan/irasional. sato bisa ngomong. PERBEDAAN JENIS-JENIS DONGENG 1.

CONTO DONGENG Selat Sunda jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Sang Prabu gaduh dua putra. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana. ceg kana guci pusaka tea. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea. Nu kiwari disebut Selat Sunda. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. . terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan anjeunanana. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. belah kulon Raden Topobrana. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->