Anda di halaman 1dari 14

SENI DAN MANIFESTASI

BUDAYA

Di sediakan oleh:
Fahrul Irfan Ishak
Pensyarah Pengajian Islam
UNIKL-MITEC
(al_hakeems@yahoo.com)
1
Pengertian
• Bahasa : Halus, nipis, unik, enak didengar,
karya daripada insan berbakat.

• Kesenian : Prihal seni yang berkaitan dengan


seni dan keindahan.

• Inggeris : art ; membawa maksud kecekapan


dan kebolehan. Karya yang memberi
kesenangan estetika.
• Arab : al-fann

• Seni Islam : Ciptaan bentuk yang


mengandungi nilai estetika yang berpadu
dengan nilai etik Islam.
2
HUKUM KESENIAN :
1. HARUS : HUKUM ASAL.
2. WAJIB: BERDAKWAH, SERUAN
JIHAD.
3. HARAM : MELALAIKAN DAN
MENGASYIKKAN, LIRIK YANG
MENYEKUTUKAN ALLAH, MENGHINA
ISLAM, PERCAMPURAN ANTARA
HALAL & HARAM, PENDEDAHAN
AURAT, PERGAULAN BEBAS DLL.
3
Konsep Kesenian Dalam Islam
Kebudayaan dan kesenian berkonsepkan
TAUHID.
Seni Islam dibentuk untuk melahirkan
seseorang yang beradab dan baik.
Konsep seni Islam dan pembawanya
harus menjurus ke arah konsep tauhid
dan pengabdian kepada ALLAH S.W.T.
Seni haruslah bermotifkan dengan
perkara-perkara ma’aruf (kebaikan) halal
dan berakhlak.
4
Prinsip-prinsip Kesenian Islam
1. Tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusian
dan nilai-nilai persekitaran dan sejagat.
2. Mementingkan persoalan akhlak dan moral.
3. Kesenian Islam mendorong ke arah
ketaqwaan.
4. Seni harus di bawah lingkungan dan
peraturan Wahyu.
5. Kesenian Islam menghubungkan manusia
dengan tumbuhan, alam sekitar, sesama
manusia dan juga makhluk.
5
Fungsi Kesenian Islam
1. Menyedari perkaitan dengan alam ketuhanan
dan rohani atau dengan alam fizikal.
2. Menanam rasa khushu’ dan ketenangan jiwa
manusia.
3. Menanam sikap bertakwa dan beriman.
4. Meningkatkan daya intelek.
5. Sumber rezeki.
6. Wasilah dakwah.

6
Bidang Kesenian Islam

1. Khat
Kepentingan Seni Khat :-
- Dapat menulis ayat-ayat Al-Quran
dengan baik dan memudahkan mereka
mempelajari dan menghafalnya.
- Kunci sumber rezeki.

7
Kesenian Khat
Khatnya mengandungi 8 model utama :-
Khat Kufi
Khat Thuluth
Khat Nasakh
Khat Farisi
Khat Riq’ah
Khat Diwani
Khat Diwani jali
Khat Raihani

8
Khat thuluth

Khat Nasakh

Khat Diwani

Khat Diwani Jali

Khat Parsi

Khat Riq’ah

http://www.ahnafkhat.com/index.htm
9
10
Hospital Divrigi Published: January 8, 2007
Dibina oleh Puteri Turan di Divrigi yang terletak di tenggara Sivas pada
tahun 1228. Hubungan di antara hospital dan masjid ditemui oleh
koresponden Eropah 200 tahun selepas pembinaan masjid ini iaitu
perhubungan di antara rumah sakit dan rumah ibadah.

Hospital Nur al-Din Published: January 8, 2007


Hospital tertua yang masih wujud dan terletak di Damascus ini
dibina oleh Putera Turki, Nur al-Din Ibn Zanji pada tahun 1154.
Beberapa ahli fizik terkemuka pada zaman tersebut bertugas di
sini. Namun hari ini bangunan ini digunakan sebagai Muzium.

Model Kolej Mustansiriya, Baghdad Published: January 7, 2007


Model kolej ini melambangkan ketinggian sains reka bentuk arkitek
Islam dan dibina lengkap dengan enam fakulti pada tahun 1227
oleh Abbasid Caliph al-Mustansir billah.

11
Bidang Kesenian Islam
2. Seni Bina. Cth : 1
3. Seni Kaligrafi. Cth: 1
4. Seni taman.Cth: 1
5. Seni Tekstil.Cth: 1
6. Seni lagu. Cth: 1 2 3
7. Seni persuratan.
9. Seni pertahanan diri.
10.Seni masakan. Cth : 1 2 3 4
11.Seni Lukis/foto Cth: 1 2 3
12.Seni Ternakan. Cth : 1

12
Kesimpulan
Seni tidaklah bermatlamatkan hiburan semata-
mata , Islam menggariskan kesenian sesuai
mengikut naluri dan fitrah semulajadi manusia.
Sekiranya betul pembawaannya ia dikira ibadah.
Seni juga boleh meningkatkan daya intelek dan
sumber rezeki.
Alangkah ruginya manusia Muslim yang tidak
tahu bagaimana membawa kecenderungan
fitrah seni ke arah ketaqwaan kepada ALLAH
S.W.T.

13
LATIHAN 7
KESENIAN ISLAM

1. Apakah yang dimaksudkan dengan seni Islam.


2. Dalam keadaan bagaimanakah hukum seni lukis
boleh menjadi HARAM. Jelaskan dengan contoh.
3. Senaraikan EMPAT prinsip kesenian dalam Islam.
4. Jelaskan dengan ringkas EMPAT matlamat seni Islam.
5. Menurut Mufti Negeri Perak, hukum penganjuran Sure
Heboh adalah haram. Huraikan kenapa ia dihukumkan
haram?
6. Bagaimanakah cara untuk memurnikan seni suara di
Malaysia?

14

Anda mungkin juga menyukai