Anda di halaman 1dari 4

UNIT KAUNSELING, BAKA IPK SABAH

ANALISIS SOAL SELIDIK MAKLUMAT KESIHATAN (C/INSPEKTOR-KONSTABEL)

JANTINA UMUR BANGSA STATUS JABATAN JAWATAN TEMPOH ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5
L 2 L-BIDAYUH K L C/INSP 3 Y 0 Y T T
L 3 L-IBAN K L KPL 4 Y GOUT & S.TLG T T T
L 1 M B L L/KPL 2 T 0 Y Y T
L 3 M K L SJN 4 Y KANSER T T T
L 2 L-BAJAU K L L/KPL 3 T 0 Y T T
P 2 KD K L KPL 3 T 0 T T T
L 2 MT K L KPL 3 Y L-HEPATITIS A&C Y T Y
L 3 M K L L/KPL 4 T 0 Y T T
L 3 KD K L SJN 2 T 0 T Y T
L 1 M K JK L/KPL 2 T 0 T T T
L 2 M K JK 0 2 Y L Y Y T
P 2 KD K JK L/KPL 2 T 0 Y T T
P 2 M B JK KPL 3 T 0 Y T T
L 2 L-MELANAU K JK L/KPL 3 T 0 T Y Y
L 1 C K JK KONST 4 T 0 T T T
P 1 M B JK L/KPL 2 T 0 T T T
P 2 M K JK L/KPL 3 T 0 T Y T
L 2 M K JK INSP 2 T 0 Y Y T
P 1 M K JK L/KPL 2 T 0 Y T T
P 2 L-BAJAU K T L/KPL 0 0 0 0 Y T
L 2 L-SULUK K T L/KPL 0 0 0 0 Y T
P 2 M K T SJN 0 0 0 0 T T
L 2 KD K T KPL 0 0 0 0 T T
L 1 KD K U KPL 0 0 0 0 Y Y
L 2 M K U C/INSP 0 0 0 0 T T
P 3 M K T KPL 0 0 0 0 T T
P 2 MT K T L/KPL 0 0 0 0 T T
P 2 L-BAJAU K U L/KPL 0 0 0 0 T T
P 2 M B U L/KPL 0 0 0 0 T T

1
UNIT KAUNSELING, BAKA IPK SABAH

JANTINA UMUR BANGSA STATUS JABATAN JAWATAN TEMPOH ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5
L 3 L-KDYAN K T SJN 0 0 0 0 T T
L 1 M B L L/KPL 0 0 0 0 Y T
L 3 L-BAJAU K L L/KPL 0 0 0 0 T T
L 2 L-BAJAU K U L/KPL 0 0 0 0 T T

2
UNIT KAUNSELING, BAKA IPK SABAH

20-30
ITEM 6 30-40
T 40-50
Y
T
Y
Y
T
Y
Y
T
T
T
T
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
T
T
T
T
Y
Y
Y
Y
T
T

3
UNIT KAUNSELING, BAKA IPK SABAH

ITEM 6
Y
T
T
T