Anda di halaman 1dari 12

SMK BANANG JAYA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


MATA PELAJARAN: SIVIK
TAHUN: 2010
TINGKATAN: 4
MINGGU TAJUK` ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH
DISEMPURNAKAN

1 1. PENCAPAIAN KENDIRI a. Wawasan diri i. Menerangkan ciri-ciri wawasan diri


(4 – 8 Jan) ii. Menghuraikan kepentingan wawasan diri
- Hala tuju diri iii. Mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri
iv. Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi

2 1. PENCAPAIAN KENDIRI a. Wawasan diri i. Menerangkan ciri-ciri wawasan diri


ii. Menghuraikan kepentingan wawasan diri
- Usaha yang cemerlang iii. Mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri
iv. Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi

3 1. PENCAPAIAN KENDIRI a. Wawasan diri i. Menerangkan ciri-ciri wawasan diri


ii. Menghuraikan kepentingan wawasan diri
- Sikap yang berwawasan iii. Mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri
iv. Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi

4 1. PENCAPAIAN KENDIRI b. Perkembangan diri yang i. Menghuraikan pelbagai aspek perkembangan


diri yang seimbang
seimbang
ii. Menerangkan kepentingan perkembangan diri
- Intelek yang seimbang dalam pelbagai aspek
iii. Mengamalkan pelbagai aspek perkembangan
diri yang seimbang ke arah kehidupan yang
sejahtera
iv. Bersyukur dengan perkembangan diri yang
seimbang

1
5 1. PENCAPAIAN KENDIRI b. Perkembangan diri yang i. Menghuraikan pelbagai aspek perkembangan
diri yang seimbang
seimbang
ii. Menerangkan kepentingan perkembangan diri
- Rohani yang seimbang dalam pelbagai aspek
iii. Mengamalkan pelbagai aspek perkembangan
diri yang seimbang ke arah kehidupan yang
sejahtera
iv. Bersyukur dengan perkembangan diri yang
seimbang

6 1. PENCAPAIAN KENDIRI b. Perkembangan diri yang i. Menghuraikan pelbagai aspek perkembangan


diri yang seimbang
seimbang
ii. Menerangkan kepentingan perkembangan diri
- Emosi yang seimbang dalam pelbagai aspek
iii. Mengamalkan pelbagai aspek perkembangan
diri yang seimbang ke arah kehidupan yang
sejahtera
iv. Bersyukur dengan perkembangan diri yang
seimbang

7 1. PENCAPAIAN KENDIRI b. Perkembangan diri yang i. Menghuraikan pelbagai aspek perkembangan


diri yang seimbang
seimbang
ii. Menerangkan kepentingan perkembangan diri
- Jasmani yang seimbang dalam pelbagai aspek
iii. Mengamalkan pelbagai aspek perkembangan
diri yang seimbang ke arah kehidupan yang
sejahtera
iv. Bersyukur dengan perkembangan diri yang
seimbang

8 2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN a. Keperluan berkeluarga i. Menghuraikan keperluan berkeluarga


- Sosial ii. Menjelaskan peranan badan kerajaan dan bukan
kerajaan yang berkaitan dengan institusi
kekeluargaan
iii. Berusaha mengukuhkan institusi kekeluargaan
iv. Menjalinkan hubungan erat antara anggota
eluarga

2
v. Menghargai institusi kekeluargaan

9 2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN a. Keperluan berkeluarg iii. Menghuraikan keperluan berkeluarga


- Politik iv. Menjelaskan peranan badan kerajaan dan bukan
kerajaan yang berkaitan dengan institusi
kekeluargaan
iii. Berusaha mengukuhkan institusi kekeluargaan
iv. Menjalinkan hubungan erat antara anggota
eluarga
v. Menghargai institusi kekeluargaan

10 2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN a. Keperluan berkeluarga v. Menghuraikan keperluan berkeluarga


- Ekonomi vi. Menjelaskan peranan badan kerajaan dan bukan
kerajaan yang berkaitan dengan institusi
kekeluargaan
iii. Berusaha mengukuhkan institusi kekeluargaan
iv. Menjalinkan hubungan erat antara anggota
eluarga
v. Menghargai institusi kekeluargaan

11 3. HIDUP BERMASYARAKAT a. Kepekaan dan tindakan terhadap isu dan i. Menjelaskan isu dan masalah sosial
masalah sosial dalam masyarakat dalam masyarakat
- Penyalahgunaan najis dadah ii. Menyenaraikan akibat masalah sosial
dalam masyarakat
iii. Mengambil tindakan yang wajar
untuk menangani isu dan masalah sosial
iv. Peka terhadap isu dan masalah sosial
dalam masyarakat
v. Menghargai usaha agensi yang
terlibat bagi menangani isu dan masalah
sosial dalam masyarakat

12 3. HIDUP BERMASYARAKAT a. Kepekaan dan tindakan terhadap isu dan i. Menjelaskan isu dan masalah sosial
masalah sosial dalam masyarakat dalam masyarakat
- Pergaulan bebas ii. Menyenaraikan akibat masalah sosial
dalam masyarakat
iii. Mengambil tindakan yang wajar

3
untuk menangani isu dan masalah sosial
iv. Peka terhadap isu dan masalah sosial
dalam masyarakat

v. Menghargai usaha agensi yang


terlibat bagi menangani isu dan masalah
sosial dalam masyarakat

13 3. HIDUP BERMASYARAKAT a. Kepekaan dan tindakan terhadap isu dan i. Menjelaskan isu dan masalah sosial
masalah sosial dalam masyarakat dalam masyarakat
- Penderaan ii. Menyenaraikan akibat masalah sosial
dalam masyarakat
iii. Mengambil tindakan yang wajar
untuk menangani isu dan masalah sosial
iv. Peka terhadap isu dan masalah sosial
dalam masyarakat

v. Menghargai usaha agensi yang


terlibat bagi menangani isu dan masalah
sosial dalam masyarakat

14 3. HIDUP BERMASYARAKAT a. Kepekaan dan tindakan terhadap isu dan i. Menjelaskan isu dan masalah sosial
masalah sosial dalam masyarakat dalam masyarakat
- Vandalisme ii. Menyenaraikan akibat masalah sosial
dalam masyarakat
- Gengsterisme
iii. Mengambil tindakan yang wajar
- Penyalahgunaan untuk menangani isu dan masalah sosial
iv. Peka terhadap isu dan masalah sosial
dalam masyarakat

v. Menghargai usaha agensi yang


terlibat bagi menangani isu dan masalah
sosial dalam masyarakat

15 3. HIDUP BERMASYARAKAT b. Peraturan dan undang-undang dalam i. Menyenaraikan norma komuniti, peraturan dan
masyarakat undang-undang dalam masyarakat
- Norma komuniti ii. Menjelaskan peranan norma komuniti,
peraturan dan undang-undang dalam
masyarakat
iii. Menghuraikan kepentingan mematuhi peraturan

4
dan undang-undang dalam masyarakat
iv. Menerangkan tujuan undang-undang jenayah
juvana digubal
v. Mengamalkan norma komuniti, peraturan dan
undang-undang negara dalam kehidupan
bermasyarakat
vi. Menggunakan jalan raya secara berhemah
vii. Mematuhi norma konumiti, peraturan dan
undang-undang dalam masyarakat

16 3. HIDUP BERMASYARAKAT b. Peraturan dan undang-undang dalam i. Menyenaraikan norma komuniti, peraturan dan
masyarakat undang-undang dalam masyarakat
ii. Menjelaskan peranan norma komuniti,
- Keselamatan jalan raya peraturan dan undang-undang dalam
masyarakat
iii. Menghuraikan kepentingan mematuhi peraturan
dan undang-undang dalam masyarakat
iv. Menerangkan tujuan undang-undang jenayah
juvana digubal
v. Mengamalkan norma komuniti, peraturan dan
undang-undang negara dalam kehidupan
bermasyarakat
vi. Menggunakan jalan raya secara berhemah
vii. Mematuhi norma konumiti, peraturan dan
undang-undang dalam masyarakat

17 3. HIDUP BERMASYARAKAT b. Peraturan dan undang-undang dalam i. Menyenaraikan norma komuniti, peraturan dan
masyarakat undang-undang dalam masyarakat

- Jenayah juvana ii. Menjelaskan peranan norma komuniti,


peraturan dan undang-undang dalam
masyarakat
iii. Menghuraikan kepentingan mematuhi peraturan
dan undang-undang dalam masyarakat
iv. Menerangkan tujuan undang-undang jenayah
juvana digubal
v. Mengamalkan norma komuniti, peraturan dan
undang-undang negara dalam kehidupan

5
bermasyarakat
vi. Menggunakan jalan raya secara berhemah
vii. Mematuhi norma konumiti, peraturan dan
undang-undang dalam masyarakat

18 3. HIDUP BERMASYARAKAT b. Peraturan dan undang-undang dalam i. Menyenaraikan norma komuniti, peraturan dan
masyarakat undang-undang dalam masyarakat
- Norma komuniti ii. Menjelaskan peranan norma komuniti,
- Keselamatan jalan raya peraturan dan undang-undang dalam
masyarakat
- Jenayah juvana
iii. Menghuraikan kepentingan mematuhi peraturan
dan undang-undang dalam masyarakat
iv. Menerangkan tujuan undang-undang jenayah
juvana digubal
v. Mengamalkan norma komuniti, peraturan dan
undang-undang negara dalam kehidupan
bermasyarakat
vi. Menggunakan jalan raya secara berhemah
vii. Mematuhi norma konumiti, peraturan dan
undang-undang dalam masyarakat
4. WARISAN PELBAGAI a. Prinsip penting dalam ajaran
19 BUDAYA MALAYSIA pelbagai agama i. Menerangkan nilai-nilai murni yang
terdapat dalam pelbagai agama
- Nilai
ii. Menyatakan amalan ajaran agama
masing-masing dan pelbagai agama lain di
Malaysia
iii. Mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam kehidupan
iv. Menghormati nilai-nilai murni dan
amalan ajaran pelbagai agama lain

4. WARISAN PELBAGAI a. Prinsip penting dalam ajaran


20 BUDAYA MALAYSIA pelbagai agama v. Menerangkan nilai-nilai murni yang
terdapat dalam pelbagai agama
- Amalan
vi. Menyatakan amalan ajaran agama
masing-masing dan pelbagai agama lain di

6
Malaysia
vii. Mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam kehidupan
viii. Menghormati nilai-nilai murni dan
amalan ajaran pelbagai agama lain

4. WARISAN PELBAGAI a. Prinsip penting dalam ajaran


21 BUDAYA MALAYSIA pelbagai agama ix. Menerangkan nilai-nilai murni yang
terdapat dalam pelbagai agama
- Amalan
x. Menyatakan amalan ajaran agama
masing-masing dan pelbagai agama lain di
Malaysia
xi. Mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam kehidupan
xii. Menghormati nilai-nilai murni dan
amalan ajaran pelbagai agama lain

b. Kepentingan amalan-amalan
22 tertentu dalam perayaan pelbagai kaum i. Menjelaskan kepentingan amalan-
amalan perayaan pelbagai kaum
- Hari Raya Aidilfitri
- Hari Raya Aidiladha ii. Menyertai sambutan perayaan
mengikut kaum masing-masing
iii. Melaksanakan amalan-amalan
tertentu semasa sambutan perayaan mengikut kaum
masing-masing

iv. Menghormati amalan dan sambutan


perayaan pelbagai kaum
b. Kepentingan amalan-amalan
23 tertentu dalam perayaan pelbagai kaum i. Menjelaskan kepentingan amalan-
amalan perayaan pelbagai kaum
- Tahun Baru Cina
- Hari Wesak ii. Menyertai sambutan perayaan
- Deepavali mengikut kaum masing-masing
iii. Melaksanakan amalan-amalan
tertentu semasa sambutan perayaan mengikut kaum
masing-masing
iv. Menghormati amalan dan sambutan

7
perayaan pelbagai kaum

b. Kepentingan amalan-amalan
24 tertentu dalam perayaan pelbagai kaum i. Menjelaskan kepentingan amalan-
amalan perayaan pelbagai kaum
- Thaipusam
- Krismas ii. Menyertai sambutan perayaan
- Good Friday mengikut kaum masing-masing
iii. Melaksanakan amalan-amalan
tertentu semasa sambutan perayaan mengikut kaum
masing-masing
iv. Menghormati amalan dan sambutan
perayaan pelbagai kaum
b. Kepentingan amalan-amalan
25 tertentu dalam perayaan pelbagai kaum i. Menjelaskan kepentingan amalan-
amalan perayaan pelbagai kaum
- Hari Gawai
- Tadao Keamatan ii. Menyertai sambutan perayaan
mengikut kaum masing-masing
iii. Melaksanakan amalan-amalan
tertentu semasa sambutan perayaan mengikut kaum
masing-masing
iv. Menghormati amalan dan sambutan
perayaan pelbagai kaum
b. Kepentingan amalan-amalan
26 tertentu dalam perayaan pelbagai kaum i. Menjelaskan kepentingan amalan-
amalan perayaan pelbagai kaum
- Vasakhi
ii. Menyertai sambutan perayaan
mengikut kaum masing-masing
iii. Melaksanakan amalan-amalan
tertentu semasa sambutan perayaan mengikut kaum
masing-masing
iv. Menghormati amalan dan sambutan
perayaan pelbagai kaum

8
5. MALAYSIA NEGARA a.Kepentingan Perlembagaan Malaysia
27 i. Menerangkan sejarah pembentukan
BERDAULAT - Politik
Perlembagaan Malaysia
-
ii. Menjelaskan kepentingan Perlembagaan
Malaysia
iii. Menghuraikan proses penggubalan
perlembagaan
iv. Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara
v. Menyanjungi keluhuran Perlembagaan
Malaysia
5. MALAYSIA NEGARA a.Kepentingan Perlembagaan Malaysia
28 i. Menerangkan sejarah pembentukan
BERDAULAT - Sosial
Perlembagaan Malaysia
-
ii. Menjelaskan kepentingan Perlembagaan
Malaysia
iii. Menghuraikan proses penggubalan
perlembagaan
iv. Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara
v. Menyanjungi keluhuran Perlembagaan
Malaysia
5. MALAYSIA NEGARA a.Kepentingan Perlembagaan Malaysia
29 BERDAULAT - Ekonomi i. Menerangkan sejarah pembentukan
Perlembagaan Malaysia
-
ii. Menjelaskan kepentingan Perlembagaan
Malaysia
iii. Menghuraikan proses penggubalan
perlembagaan
iv. Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara
v. Menyanjungi keluhuran Perlembagaan
Malaysia
5. MALAYSIA NEGARA a.Kepentingan Perlembagaan Malaysia
30 BERDAULAT - Ekonomi i. Menerangkan sejarah pembentukan
Perlembagaan Malaysia
-
ii. Menjelaskan kepentingan Perlembagaan

9
Malaysia
iii. Menghuraikan proses penggubalan
perlembagaan
iv. Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara
v. Menyanjungi keluhuran Perlembagaan
Malaysia
b. Peruntukan Utama Perlembagaan
31 Malaysia i. Menerangkan peruntukan utama Perlembagaan
Malaysia
- Bahasa
- Agama ii. Menghuraikan batasan hak dan tanggungjawab
sebagai warganegara
iii. Mempertahankan kedaulatan Perlembagaan
Malaysia
iv. Mentaati Perlembagaan Malaysia
b. Peruntukan Utama Perlembagaan
32 Malaysia i. Menerangkan peruntukan utama Perlembagaan
Malaysia
- Kewarganegaraan
ii. Menghuraikan batasan hak dan tanggungjawab
sebagai warganegara
iii. Mempertahankan kedaulatan Perlembagaan
Malaysia
iv. Mentaati Perlembagaan Malaysia
b. Peruntukan Utama Perlembagaan
33 Malaysia i. Menerangkan peruntukan utama Perlembagaan
- Hak Asasi dan Kedudukan istimewa Malaysia
orang Melayu dan bumiputera Sabah ii. Menghuraikan batasan hak dan tanggungjawab
dan Sarawak sebagai warganegara
iii. Mempertahankan kedaulatan Perlembagaan
Malaysia
iv. Mentaati Perlembagaan Malaysia
6. CABARAN MASA DEPAN . Membina budaya kerja yang
34 cemerlang ke arah kemakmuran i. Menjelaskan budaya kerja cemerlang
negara ii. Menghuraikan kepentingan budaya kerja
- Etika kerja cemerlang
- Kualiti kerja
iii. Mengamalkan budaya kerja cemerlang

10
iv. Menghayati budaya kerja cemerlang

v. Menghargai usaha meningkatkan budaya kerja


cemerlang
6. CABARAN MASA DEPAN . Membina budaya kerja yang
35 cemerlang ke arah kemakmuran i. Menjelaskan budaya kerja cemerlang
negara ii. Menghuraikan kepentingan budaya kerja
- Peningkatan ilmu dan kecekapan cemerlang
- Penyelidikan dan pembangunan
iii. Mengamalkan budaya kerja cemerlang
iv. Menghayati budaya kerja cemerlang

v. Menghargai usaha meningkatkan budaya kerja


cemerlang
6. CABARAN MASA DEPAN . Membina budaya kerja yang
36 cemerlang ke arah kemakmuran i. Menjelaskan budaya kerja cemerlang
negara ii. Menghuraikan kepentingan budaya kerja
- Rasuah sifar cemerlang
- Kebajikan pekerja
iii. Mengamalkan budaya kerja cemerlang
iv. Menghayati budaya kerja cemerlang

v. Menghargai usaha meningkatkan budaya kerja


cemerlang
b. Pengguna yang rasional
37 i. Menghuraikan ciri-ciri pengguna yang rasional
- Hak pengguna
ii. Menerangkan hak dan tanggungjawab sebagai
pengguna
iii. Menjelaskan etika pengguna dan peniaga
iv. Membincang kepentingan standard terhadap
keselamatan pengguna, industri dan alam
sekitar
v. Membudayakan standard kepenggunaan dalam
kehidupan seharian
vi. Mengamalkan sikap sebagai pengguna yang
rasional

vii. Peka tentang hak dan tanggungjawab sebagai


pengguna yang rasional

11
b. Pengguna yang rasional
38 i. Menghuraikan ciri-ciri pengguna yang rasional
- Tanggungjawab pengguna
ii. Menerangkan hak dan tanggungjawab sebagai
pengguna
iii. Menjelaskan etika pengguna dan peniaga
iv. Membincang kepentingan standard terhadap
keselamatan pengguna, industri dan alam
sekitar
v. Membudayakan standard kepenggunaan dalam
kehidupan seharian
vi. Mengamalkan sikap sebagai pengguna yang
rasional
vii. Peka tentang hak dan tanggungjawab sebagai
pengguna yang rasional
b. Pengguna yang rasional
39 i. Menghuraikan ciri-ciri pengguna yang rasional
- Etika pengguna dan pengeluar
- Standard dan keselamatan pengguna
ii. Menerangkan hak dan tanggungjawab sebagai
pengguna
iii. Menjelaskan etika pengguna dan peniaga
iv. Membincang kepentingan standard terhadap
keselamatan pengguna, industri dan alam
sekitar
v. Membudayakan standard kepenggunaan dalam
kehidupan seharian
vi. Mengamalkan sikap sebagai pengguna yang
rasional
vii. Peka tentang hak dan tanggungjawab sebagai
pengguna yang rasional

12