JSU KERTAS 1 BAHASA MELAYU PMR EXCEL 1 2009

9 11 14 16 15.A 1 .kata adjektif .kata ganda . 5 .penggunaan kata yang tepat .pengimbuhan .kata kerja .kata nama . .frasa kerja Pengetahua n R S T Pemahaman R S T R Aplikasi S T R Analisis S T R Sintesis S T Penilaian R S T 1 2 3 5 6 4.kata ganti nama tak tentu -kata ganti nama .kata adjektif .7 2 . 18 13 12 10 20.kata kerja tak transitif .tiada kesalahan Kata banyak makna Maksud ayat Ragam ayat Peribahasa 29 28.kata tugas . 6 . 27 22. 30 25 24 26.kata kerja tak transitif Kesalahan umum tatabahasa . Aspek Tatabahasa Pemilihan Pengunaan kata yang tepat .kata bantu . 4 . 19 17.kata sendi .kata bilangan tak tentu .frasa sendi .kata kerja transitif .kata sendi .kata ganda .kata majmuk .kata kerja transitif . 23 . 21 8 3 .

B Aspek petikan / genre Petikan 1: Prosa moden .Sajak Bila Berjauhan (tingkatan 3) .Drama Buyung ( Tingkatan 2) . 35 32 37 36 40 39 38 8 3 - 6 6 2 5 1 1 2 4 2 .Sajak Pesan Tangan Kepada Jari (Tingkatan 2) Puisi Tradisional: Syair : Menyambut Pelajaran (Tingkatan 1) Prosa Moden: Cerpen Tangan Kanan. Kiri atau Keduaduanya (Tingkatan 2) Puisi Tradisional: Pantun Dua Kerat (Tingkatan 1) Prosa Moden Cerpen : Diari Seorang Pengawas (Tingkatan 1) Jumlah soalan 34 33 31.Drama Jalan Sempit (tingkatan 3) Puisi moden Sajak : Cinta (tingkatan 2) Petikan 2 Puisi moden .Cerpen Anak Bumi Tercinta (Tingkatan 3) .