Anda di halaman 1dari 17

MODEL PENERIMAAN

TEKNOLOGI
(TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL - TAM)

>Fred Davis, 1989<

12/07/21 TAM 1
DEFINISI
• TAM – sebuah teori sistem
maklumat (Sistem yang terdiri
daripada rangkaian saluran
komunikasi yang digunakan dalam
sebuah organisasi) yang
menerangkan bagaimana
pengguna menerima dan
menggunakan teknologi
12/07/21 TAM 2
• Menjelaskan perilaku pengguna
teknologi dipengaruhi oleh
kepercayaan, sikap, niat/tujuan
& hubungan tingkah laku
pengguna (Abdalla, I., 2005)

• Model ini bertujuan


menerangkan faktor2 utama
perilaku pengguna teknologi
maklumat (TM) terhadap
penerimaan penggunaan
teknologi tersebut. TAM
12/07/21 3
• Penerimaan pengguna ditakrifkan sebagai
“bukti kesediaan kumpulan pengguna yang
menggunakan teknologi maklumat dalam
tugas-tugas bagi tujuan sokongan" (Dillon &
Morris)

• ..persepsi individu terhadap TM


kemungkinan akan dipengaruhi oleh kriteria
objektif teknologi, & interaksi dengan
pengguna lain.

12/07/21 TAM 4
• TAM menyarankan pengguna merumuskan
sikap positif terhadap teknologi apabila
mereka melihat teknologi yang bermanfaat
dan mudah digunakan (Davis, 1989)

12/07/21 TAM 5
KONSEP MODEL PENERIMAAN
TEKNOLOGI

1) Persepsi kemudahan penggunaan (perceived


ease of use)
– sejauh mana seorang percaya bahawa menggunakan
suatu teknologi akan bebas dari usaha

2) Persepsi kegunaan (perceived usefulness)


– sejauhmana seorang percaya bahawa menggunakan
teknologi akan meningkatkan daya kerjanya.

12/07/21 TAM 6
3) Sikap terhadap penggunaan teknologi (attitude
toward using technology)
– penilaian dari pengguna tentang keinginan dalam
menggunakan teknologi

4) Tujuan perilaku menggunakan teknologi


(behavioral intention to use)
– minat (keinginan) seseorang untuk melakukan perilaku
tertentu

5) Penggunaan teknologi sesungguhnya (actual


technology use)
– jumlah waktu yang diperuntukkan menggunakan
teknologi dan kadar penggunaannya
12/07/21 TAM 7
PEMBANGUNAN TEORI

• TAM adalah pengadaptasian daripada


Theory of Reasoned Action (TRA) untuk
bidang sistem maklumat

• TAM banyak menggantikan sikap TRA


dengan dua pengukur penerimaan
teknologi; kemudahan penggunaan &
kegunaan
12/07/21 TAM 8
• TRA &TAM - keduanya
mempunyai unsur perilaku yang
kuat - menganggap bahawa
apabila seseorang membentuk
niat untuk bertindak, mereka
akan bebas untuk bertindak
tanpa batasan

12/07/21 TAM 9
• Pembangunan model ini menggunakan 3
pendekatan;
– Faktor dari model yang berkaitan
– Memperkenalkan alternatif tambahan @
faktor keyakinan
– Meneliti pendahuluan & pengukuran/
pengawalan yang dirasakan bermanfaat
serta kemudahan penggunaannya (Wixom
& Todd, 2005)

12/07/21 TAM 10
MODEL TAM
12/07/21 TAM 11
PEMBOLEHUBAH

• Pembolehubah bergantung
• Niat perilaku untuk menggunakan,
kegunaan sistem

• Pemboleh ubah bebas


• Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan
keguaaan

12/07/21 TAM 12
KRITIKAN
• TAM - sebuah "teori/model" yang
kurangnya falsifiability, nilai persoalan
yang heuristik, penjelasan dan daya
ramalan yang terhad, ketidakutamaan,
dan kurangnya nilai praktikal (Chuttur,
2009)

• TAM tidak mengambil kira pengaruh


sosial dalam penerimaan dan pemanfaatan
sistem maklumat baru.
12/07/21 TAM 13
TEORI BERKAITAN
• Theory of Reasoned Action (TRA)
• Menyatakan perlakuan individu didorong oleh
niat (fungsi kepada tingkah laku & sikap
individu) dan norma persekitaran yang subjektif
terhadap daya kerja perilaku

• TRA secara algebra boleh dinyatakan sebagai B


≈ BI = w1AB + w2SN (B -perilaku; BI - niat
perilaku; AB - sikap terhadap perilaku, SN -
norma subjektif, dan w1 dan w2 - pengaruh
penting mewakili setiap perkara.
12/07/21 TAM 14
• Theory of Planned Behavior (TPB)
• berpendapat bahawa kelakuan individu
didorong oleh niat, norma persekitaran yang
subjektif terhadap daya kerja dan persepsi
kemudahan individu terhadap perilaku yang
boleh dilakukan (kawalan perilaku)

• TPB melihat kawalan individu memiliki lebih


perilaku mereka sebagai ‘lying on a
continuum’ berbanding mudah dilakukan
untuk mereka yang memerlukan usaha yang
cukup dan sumber daya

12/07/21 TAM 15
• Unified Theory of Acceptance and use of
Technology (UTAUT)
• menjelaskan tujuan pengguna menggunakan IS
dan perilaku kegunaan berikutnya

• Teori ini berpendapat empat konsep; (daya


kerja yang diharapkan, usaha yang diharapkan,
pengaruh sosial, dan keadaan kemudahan)
adalah penentu kepada niat dan perilaku
kegunaan

12/07/21 TAM 16
Terima kasih

12/07/21 TAM 17

Anda mungkin juga menyukai