1]Kaulinan budak jaman baheula Ucing Pengpeun (ucing sumput) Sasapian Boy-boyan Perepet Jengkol Paciwit-Ciwit

Lutung Sorelang Ucang angge

2]Coco oan Kandaraan nu dipake kaulinan (coco oan) nu dijieun tina bahan nu alam contona momobilan treuk kai, rorodaan, momobilan kaleng susu, momobilan awi, mobil kolotok,jeruk bali jeung sajabana. Aya oge nu moderen 3]Bebedilan Waktu budak ulin peperangan biasana nyararieun bebedilan tina bahan alam siga palapah cau, bedil sorolok, bedil jepret, bebeledokan, angsretan, bedil kai & ketepel. Aya oge nu modern 4]Alat Musik Dina taun 1970-an aya kaulinan alat musik hasil teknologi anu canggih nu ngahasilkeun sora anu leuwih dinamis Harmonika Harmonipet Tarompet kaleng Piano

5]Gasing Gasing dipikawanoh ku ampir sa-Indonesia, dina perkembanganna biasa dibedakeun ti bahan anu digunakeun Gasing Kai Gasing Piring Gasing Guci - Gasing Plastik - Gasing Lampu

6]Alas Kaki Kaulinan ieu ngagunakeun alas kaki , nangtung di luhureun pijakan ku kasaimbangan awak keur leumpang atawa lumpat Kelom Batok - Kelom awi - jajangkungan

Macem macem kolecer nyaeta k.daun. bambu & kai nu bentukna mangrupa wayang Gogolekan kembang sapatu Gogolekan pelepah singkong Gogolekan pare Gogolekan kai (siga wayang kulit) Gogolekan bambu Boneka (pas taun 1950-an) 8]Kaulinan Isteri Kaulinan karajinan tangan sakaligus ngabutuhkeun konsentrasi & strategi keur make bal bari nyusun kewak/ kulit kerang jeung sisikian 9]Yoyo Kaulinan ieu ngabutuhkeun kacepetan gerakan leungeun kucara narik jeung ngulur benang jadi 2 buleudan .7]Gogolekan Wawayangan Kaulinan anu nurutan dalang waktu keur ulin wawayangan diasupkeun carita anu caritana ngandelkeun imajinasi barudak nu keur ulin ngagunakeun kembang sapatu. batang daun singkong.bambu. naek turun sajalan jeung gerakan leungeun.Encrak . k. kekerisan 11]Kaulinan kapinteran Jenis kaulinan ieu nunabutuh keun pikiran anu masak ( cerdas tea ) conto na -> Halma. hihileudan.kai. sasapian. k.otopet Beklen -Congklak . kukumisan 13]Kolecar Kapekaan hiji budak ka alam nu barubah bakal jadi pas keur ulin kolecar . contona ngagunakeun daun kalapa. pepecutan.ludo 12]Parureaan Kaulinan barudak anu mangrupakeun bobodoan ti a anjingan. 14]Kaulinan kendaraan Kaulinan anu bentuk na kendaraan anu bias ditumpakan ti bahn alam langsung anu hanteu lewat proses.ngameh kolecer bias muter gancang.tazos. manehna bakal apal iraha angin anau gede. Aya nu moderen jeung aya anu tradisional 10]Kaulinan daun Barudak biasa berkreasi keur ngajieun kaulinan kucara ngagunakeun dangdaunan. pohon padi. -> sapeda.