LAMPIRAN ‘A’

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI (Bulan): SEPTEMBER (Tahun) : 2007

MAKLUMAT PEGAWAI
Nama (Huruf Besar) No. Kad Pengenalan No. Akaun : : AMINAH HASSAN 731231-08-5444 0817-0034567-89-1 CIMB ( Cawangan KAJANG ) Gred / Kategori [ Kumpulan ( * ) ] Jawatan : PEMBANTU TADBIR : : : : : : : RM - , - - - . - RM ---.-: N17

Gaji Pendapatan (RM) Elaun-elaun Jumlah Jenis / Modal Kenderaan No. Pendaftaran Kuasa ( C.C ) Kelas Tuntutan

RM -, - - -. - HURUF BESAR HURUF BESAR 1.3 CC C

Alamat Pejabat

BAHAGIAN PENGUATKUASA, PERLESENAN & KADAR, JABATAN PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN, KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI, TINGKAT 7, BLOK B, PUSAT BANDAR DAMANSARA, 50490 KUALA LUMPUR. (HURUF BESAR)

Alamat Rumah

Putrajaya KTAK – Pejabat (sila nyatakan dengan jelas tempat yang dituju ) Tol Damansara: RM1.60 Tol Touch & Go-Sungai Besi : RM1.00 Tol L/raya DamansaraPuchong :RM1.00 pg 10.00 pg 1)Pejabat .Rumah 150 km 40 km 40 km 5.KTAK.m ) (Atas Urusan Rasmi-Menghadiri Kursus Desktop Productivity .00 ptg 6.00 ptg 150 km 130 km .KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan / Tempat Jarak ( k..Word Processing (Advanced)di KTAK-menaiki kenderaan sendiri 19/9/2007 09.00 pg 2) Rumah – Melaka (seperti alamat di muka hadapan) Melaka.Melakamenaiki kenderaan sendiri) 20/9/2007 8.30 pg 11.80 (menggunakan Touch N Go) ( sila nyatakan dengan jelas nama dan jumlah tol ) (Atas Urusan Rasmi-Menghadiri Seminar Peningkatan Diri di Hotel…….

.................km ......km ......... ...km ......... ......] RM RM RM RM RM Jumlah RM - TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN X X Elaun makan sebanyak Elaun harian sebanyak RM RM /hari : /hari : RM RM - Jumlah RM - .... ..km ................km ..................] [ Resit ....................km ..............km ........................................] [ Resit ...........km X sen /km sen /km sen /km sen /km sen /km sen /km sen /km sen /km sen /km sen /km Jumlah RM RM RM 0 - TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi Bas Kereta api Feri Lain – lain [ Resit : Tanpa resit] [ Resit ...........km ............TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi : 500 km pertama 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas 150 km selepas Setiap km selepas 100 km 500 km 650 km 800 km 950 km 1100km 1250km 1400km 1550km 1700km 130 km X .........................

...... .......] [ Resit .................. Bayaran Yuran Pendaftaran Kerugian pertukaran matawang asing (@ 3%) RM [Bagi Singapura........................... Teleks......................................... ............] RM RM RM RM RM RM RM - Jumlah Tuntutan RM - ....................................... Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja] Jumlah RM : [ Tempat letak kereta bermeter –resit seperti di lampiran 1] [ Resit .................. . Faks...] Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan X Elaun Lojing sebanyak RM / hari RM RM Jumlah RM - TUNTUTAN PELBAGAI Tol [Tanpa salinan Touch N Go) Dengan resit Tempat Letak Kereta Dobi Pos Telefon...........................TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING X BSH sebanyak RM / hari RM - [ Resit ...............] [ Resit . Selatan Thailand...........................................................................

.................. ( Tandatangan ) ................................. tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan / atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa Perbelanjaan yang bertanda ( * ) berjumlah sebanyak RM sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya... ................................................PENGAKUAN Saya mengaku bahawa : (a) (b) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat urusan rasmi......................... telah c) (d) (e) panggilan telefon sebanyak RM ... ......................... Tarikh : .............-.................. ( Nama ) ............................................................ Tarikh : .......p Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal ........................................... ( Jawatan ) b..... ( Tandatangan ) PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.................. di buat atas urusan rasmi.... dan butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.................................

jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB ( * * ) . RM RM RM - .potong mana yang tidak berkenaan.PENDAHULUAN DIRI ( jika ada ) Pendahuluan Diri diberi Tolak : Tuntutan sekarang Baki dituntut / Baki dibayar balik Catatan : (*) .

… berjumlah RM………………….…… (f) Bilangan pegawai lain yang mengikut bersama bertugas (sila nyatakan nama pegawai berkenaan): (g) Cara-cara dihubungi semasa di luar pejabat: Telefon & Alamat : ………………………………………………………………………………………………….....LAMPIRAN 1a KEMENTERIAN TENAGA. ( Tandatangan Ketua Jabatan ) KEPUTUSAN KETUA PENGARAH Permohonan bertugas di luar ibu pejabat diluluskan / tidak diluluskan...…… mencukupi bagi menampung perbelanjaan tersebut di atas. AIR DAN KOMUNIKASI MALAYSIA PERMOHONAN KEBENARAN UNTUK BERTUGAS DI LUAR IBU PEJABAT NAMA JAWATAN : : BAHAGIAN/UNIT : Saya memohon menjalankan tugas rasmi di luar pejabat seperti butir-butir dinyatakan di bawah ini: (a) Tarikh Bertugas (b) Tempat Bertugas (c) Tujuan : : : hingga (d) Cara-cara Perjalanan (*Waran Udara Kapalterbang / Keretapi / Kereta Pejabat / Kereta Sendiri / Lain-lain ) (e) Sebab-sebab mengapa perlu menggunakan kereta persendirian: ………………………………………………………………………………………………………………… …. . (h) Pegawai lain yang boleh dirujuk semasa urusan di luar pejabat: Nama Jawatan Tarikh : : …………………………………….……………………. Tarikh : …………………… …………………. ( Tandatangan *Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir Bhg/Unit Kewangan ULASAN KETUA JABATAN Permohonan * disokong / tidak disokong. ……………………………. Tarikh : ………………… ………. …. PENGESAHAN BAKI PERUNTUKAN Baki peruntukan semasa di bawah OS21000 dan Aktiviti ………………….. ( Tandatangan Pemohon ) : …………………….

Tarikh : ………………… ……………………………………. Air dan Komunikasi Tandakan _/ yang mana berkenaan. ……………………………………… ( ) Ketua pengarah/Pengarah Cawangan/Bahagian Jabatan perkhidmatan Pembetungan Kementerian Tenaga. Didapati mustahak dan terpaksa menggunakan kenderaan sendiri. Terpaksa singgah dibeberapa tempat semasa menjalankan tugas disepanjang perjalanan. Membawa bersama pegawai lain sebagai penumpang yang juga menjalankan tugas rasmi. KERETA KUASA KELAS : : : : : Adalah perlu bagi pegawai tersebut menggunakan kenderaan sendiri seperti yang dinyatakan di atas semasa menjalankan tugas-tugas rasmi di luar Ibu Pejabat pada tarikh-tarikh seperti yang dituntut disebabkan:Ketiadaan kenderaan rasmi Pejabat. ( Tandatangan TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN UNTUK BULAN: NAMA PEGAWAI JENIS KERETA NO.. . Membawa bersama alat-alat kelengkapan untuk digunakan semasa menjalankan tugas rasmi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful