Bismillahhirrohmaannirrohim Assalamu¶alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Sadaya puji kagungan Alloh SWT, sholawat sareng salam mugi dilimpahkeun ka jungjungan

alam Nabi Muhammad SAW, sinareung ka kulawargana. Mun nyampak mangsa lugina taya halangan harungan, diwuwuh rahmat hidayah Alloh SWT, sim kuring sinareng pun bojo gaduh maksad seja syukuran nyumponan kana panggero Mantena ngalaksanakeun rukun islam nu kalima, seja ibadah haji ka Baetulloh, Mekah al Mukaromah. Anu waktosna insyaAlloh bade dilaksanakeun dina : Dinten «««««««««««. Waktos ««.««««««««« Padumukan «««««««««« Tausyiah ««.««««««««« Pidu¶a anu kasuhun ti sadayana, supados simkuring aya ginajar kawilujengan. Kalih perkawis mugia Bapa/Ibu Saderek luntur kalbu wening galih kersa sumping dina waktosna. Jazakumullohhu Khoiron Katsiron Wassalamu¶alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh