KERJA KURSUS PENDIDIKAN SIVIK

Tajuk:Projek Membersih Tempat Beribadah
Nama Ahli Kumpulan:1.Nur Syafiqa Binti Effendy 2.Nur Shahizah Binti Alim 3.Halida Binti Ali 4.Anis Mastura Binti Mohamad 5.Norlina Binti Darmin Kelas: 2 Dedikasi Sekolah: Smk Pujut Matapelajaran: Pendidikan Sivik Kewarganegaraan Guru Matapelajaran: Cikgu Siti Zarah

SENARAI KANDUNGAN .

PENGHARGAAN Terlebih dahulu kami ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah S. Selain itu.sokongan moral dan juga maklumat-maklumat penting berkenaan denngan kerja kursus ini. Rakan-rakan juga turut membantu kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa kami kerana banyak memberikan sumbangan dari segi kewangan.T kerana dengan limpah kurnianya kepada kami kesihatan untuk menyiapkan kerja kursus SIVIK ini dengan sempurna serta dapat menyiapkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Jutaan terima kasih diucapkan bagi pihak-pihak yang telah terlibat dan membantu penghasilan kerja kursus ini dengan sempurna. .kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Siti Zarah selaku guru SIVIK kami yang sentiasa memberi tunjuk ajar kepada kami untuk menjalankan atau menyiapkan kerja kursus ini.W.

PENGENALAN Assalammualaikum. Projek Khidmat Masyarakat merupakan kerja amali .

OBJEKTIF KAJIAN 1) .

KAEDAH KAJIAN .

Strategi Pelaksanaan .