Kerja Kursus Pendidikan Sivik

KERJA KURSUS PENDIDIKAN SIVIK

Tajuk:Projek Membersih Tempat Beribadah
Nama Ahli Kumpulan:1.Nur Syafiqa Binti Effendy 2.Nur Shahizah Binti Alim 3.Halida Binti Ali 4.Anis Mastura Binti Mohamad 5.Norlina Binti Darmin Kelas: 2 Dedikasi Sekolah: Smk Pujut Matapelajaran: Pendidikan Sivik Kewarganegaraan Guru Matapelajaran: Cikgu Siti Zarah

SENARAI KANDUNGAN .

Rakan-rakan juga turut membantu kami. Jutaan terima kasih diucapkan bagi pihak-pihak yang telah terlibat dan membantu penghasilan kerja kursus ini dengan sempurna. Selain itu.T kerana dengan limpah kurnianya kepada kami kesihatan untuk menyiapkan kerja kursus SIVIK ini dengan sempurna serta dapat menyiapkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan.W.kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Siti Zarah selaku guru SIVIK kami yang sentiasa memberi tunjuk ajar kepada kami untuk menjalankan atau menyiapkan kerja kursus ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa kami kerana banyak memberikan sumbangan dari segi kewangan.sokongan moral dan juga maklumat-maklumat penting berkenaan denngan kerja kursus ini. .PENGHARGAAN Terlebih dahulu kami ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah S.

Projek Khidmat Masyarakat merupakan kerja amali .PENGENALAN Assalammualaikum.

OBJEKTIF KAJIAN 1) .

KAEDAH KAJIAN .

Strategi Pelaksanaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful