Anda di halaman 1dari 60

PRINSIP ASAS ISLAM

CTU 101
Bab 1
Islam Sebagai Ad-Din
RUJUKAN:
• Al Quran dan terjemahannya
• Imam Nawawi, 1996, Collection of Fourty Hadith-Text, Translation and Notes, Kuala Lumpur:
Islamic Book Trust
• Norsiah Sulaiman,Farahdina Abd Manaf, Che Hashim Mat Said dan AzizahZakaria,Islam
Sebagai Ad-Din, Kertas Kerja Bengkel Pengajaran Kursus CTU 101, Shah Alam: CITU, 7-8
Disember 2005
• Haron Din (1988), Manusia dan Islam,Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Bhd.
• Abu Al’a al Maududi, 1988, Cara Hidup Islam, Kuala Lumpur, Dewan Pustaka Fajar
• Md Akhir Hj. Yaacob (1985), Hak Asasi Manusia Menurut Islam : Satu Perbandingan, Shah
Alam: Dewan Pustaka Fajar

DISEDIAKAN OLEH:
SHARIFAH ANOM OMAR
Pensyarah
Pusat Pemikiran Dan Kefahaman Islam
UiTM Sarawak
Bab 1
Islam Sebagai Ad-Din

1. Manusia Dan Agama


2. Islam Sebagai Ad-Din
3. Skop Ajaran Islam
4. Sumber Ajaran Islam

2 shanom Islam sebagai ad Din


Manusia Menurut Islam Dan
Sains Barat

1. Manusia terdiri daripada dua unsur: jasmani


dan rohani
2. Keistimewaan manusia berbanding makhluk
ciptaan Allah yang lain
3. Matlamat penciptaan manusia
TURAB

TIN

HAMA’ MASNUN

Penciptaan
Nabi Adam (a.s)
SALSAL

NAFKH AL RUH

4 shanom Islam sebagai ad Din


Penciptaan
Nabi Adam (a.s)
1. Turab
 Turab bermaksud tanah bumi berdebu
 Allah mengumpulkan turab
 Q(Ali Imran: 59): “…Allah menciptakan
Adam daripada turab kemudian Allah
berfirman kepadanya: Jadilah (seorang
manusia) maka jadilah dia.”

5 shanom Islam sebagai ad Din


Penciptaan
Nabi Adam (a.s)
2. Tin
 Bermaksud tanah liat
 Allah menyaring turab untuk mendapatkan
saripati dan memilih yang benar-benar suci
dan bersih dan seterusnya dicampu dengan
air untuk menjadi tin
 Q(al-An’am: 2): “Dialah yang menciptakan
kamu daripada tin.”
 Allah membentuk lembaga manusia
 Q(al-Hijr: 29): “Dan apabila Aku jadikan
bentuk rupanya …”
6 shanom Islam sebagai ad Din
Penciptaan
Nabi Adam (a.s)

3. Hama’ masnun
• Bermaksud tanah yang berbau
• Allah membiarkan lembaga sehingga
menjadi tanah yang berbau
• Q(al-Hijr: 28): “ …sesungguhnya Aku
akan menciptakan seorang manusia dari
tanah liat kering dari hama’ masnun.”

7 shanom Islam sebagai ad Din


Penciptaan
Nabi Adam (a.s)
4. Salsal
 Bermaksud tanah keras seperti
tembikar
 Allah membiarkan lembaga sehingga
keras
 Q(al-Rahman: 14): “Dan sesungguhnya
Kami telah menciptakan manusia
(Adam) daripada salsal kal fakhar.”

8 shanom Islam sebagai ad Din


Penciptaan
Nabi Adam (a.s)
5. Nafkh al-ruh
 Bermaksud ditiupkan roh

 Allah meniupkan roh ke dalam lembaga


Adam dan setiap organ dan anggota
Adam mula berfungsi
 Q(al-Hijr: 29): “… serta Aku tiupkan
padanya roh dari (ciptaanKu) …”

9 shanom Islam sebagai ad Din


NUTFAH

‘ALAQAH

MUDGHAH

‘IZAM DAN LAHM


Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
KHALQAN AKHAR

NAFKH AL RUH

10 shanom Islam sebagai ad Din


Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
1.Nutfah
 Peringkat pertama
 Bermula selepas persenyawaan/ minggu
pertama
 Nutfah - benihlelaki/perempuan
 Amsyaj - percampuran/persenyawaan
 Al-Quran(al-Insan:2)
 Nutfah lelaki - saraf, tulang dan fakulti
 Nutfah perempuan - darah dan daging

11 shanom Islam sebagai ad Din


Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
 2. ‘Alaqah
 Bermula pada hujung minggu pertama/ hari
ke tujuh hingga minggu ke tiga
 Benih yang telah disenyawakan akan
tertanam di dinding rahim(qarar makin)
 Al-Quran(al-Mukminun: 14)
 Al-Quran(al-’Alaq: 2)
 ‘Alaqah - sesuatu yang bergantung/ satu
ketulan darah/pacat @ lintah

12 shanom Islam sebagai ad Din


Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
3. Mudghah
 Berlaku pada minggu ke empat
 Mudghah - seketul daging yang
dikunyah/digigit
 Al-Quran(al-Mukminun:14)
 Mudghah -a) mukhallaqah dan b) ghair
mukhallaqah
 Pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan
anggota lain, sistem pernafasan berfungsi,
saluran darah dan jantung mula berdegup.

13 shanom Islam sebagai ad Din


Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
4. ‘Izam dan lahm
 Berlaku pada minggu ke lima hingga ke tujuh
 Pembentukan tulang dan otot
 Al-Quran(al-Mukminun: 14)
 RasulullahSAW bersabda: “Apabila
kandungan itu berlalu empat puluh dua
malam, Allah mengutuskan malaikat untuk
membentuk rupa paras sambil
menyempurnakan kejadian telinga, mata,
kulit, daging dan tulang-tulangnya.”

14 shanom Islam sebagai ad Din


Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
4. ‘Izam dan lahm (smbg.)
 Akhir minggu ke tujuh, pembentukan sistem
yang kompleks - perut, usus, seluruh sistem
saraf, otak, tulang belakang, sistem dan
saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan
paru-paru, organ pembiakan, kelenjar, hati,
buah pinggang, pundi air kencing, kaki dan
tangan, mata, telinga dan mulut semakin
sempurna

15 shanom Islam sebagai ad Din


Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
5. Khalqan Akhar
 Berlaku pada akhir minggu ke lapan
 Sudah berbentuk janin
 Bulan ke tiga - tulang janin terbentuk dan
kuku mula tumbuh
 Bulan ke empat - uri sempurna
 Bulan seterusnya, perubahan berlaku dalam
bentuk ukuran bayi
 Al-Quran(al-Mukminun:14)

16 shanom Islam sebagai ad Din


Penciptaan Zuriat
Nabi Adam A.S
6. Nafkh al-ruh
 Ulama’ bersepakat perniupan roh
berlaku selepas empat puluh hari dan
selepas terbentuk organ tubuh
termasuk organ seks
 Roh:

a) dilihat dari segi jasmani


b) dilihat sebagai urusan Allah SWT

17 shanom Islam sebagai ad Din


Proses Penciptaan Manusia

Islam Sains barat

1. Nutfah 1. Fertized ovum (al-masyij)

2. ‘Alaqah 2. Implantation (al-’alaq)

3. Mudghah 3. Somites (mudghah)

4. ‘Izam dan lahm 4. Organogenesis (takwin al-adha)

5. Khalqan akhar 5. Fetus (janin)

6. Nafkh al-ruh 6. ???

18 shanom Islam sebagai ad Din


Manusia Menurut Teori Sains Barat
1. Alam terbentuk secara kebetulan dan dengan
sendiri.
 Teori ini menafikan kewujudan Allah
2. Manusia
 Mereka menyamakan manusia dengan binatang
kerana:
 Manusia melalui proses evolusi sel purba (monyet)
 Manusia mempunyai sifat-sifat kebinatangan seperti
kasar dan agresif
 Manusia bergerak secara otomatik seperti mesin (tiada
jiwa) / digerakkan oleh naluri biologi
 Teori ini menafikan kewujudan Allah dan penciptaan
Adam sebagai manusia yang pertama
19 shanom Islam sebagai ad Din
Manusia Menurut Teori Sains
Barat
3. Rasional saintis
 Tidak percaya kewujudan Maha Pencipta
 Tidak mempercayai ajaran para Rasul dan
Kitab-Kitab Allah yang menjelaskan proses
kejadian manusia
 Teori berpandukan akal sahaja yang mengkaji
melalui kacamata serbabenda (materialis),
sedangkan akal mempunyai keupayaan yang
terbatas seperti mereka tidak dapat memberi
penjelasan tentang roh dan nyawa.
 Menurut mereka kesedaran diri, kebebasan
kehendak dan roh adalah khayalan yang dicipta
oleh manusia
20 shanom Islam sebagai ad Din
Unsur Kejadian Manusia

1. Unsur Rohani 2. Unsur Jasmani


 Q(al-Hijr: 29): “Dan apabila Aku  Asas unsur jasmani manusia
jadikan rupa bentuknya dan Aku terdiri daripada tanah dan air
tiupkan padanya roh (ciptaanKu).”  Unsur jasmani juga mempunyai
 Unsur rohani mempunyai keperluan yang sesuai
keperluan sesuai dengan sifat
kerohanian  Manusia mesti
 Manusia bertanggungjawab menyempurnakan keperluan
memenuhi tuntutan, tersebut untuk memastikan
mengindahkan dan kesempurnaan dan keindahan
menyempurnakan unsur penciptaan mereka
kerohaniannya.  Contoh – memiliki
Contoh – melaksanakan perintah makanan/minuman, pakaian dan
dan meninggalkan larangan Allah, tempat tinggal, memelihara
beramal soleh, berakhlak mulia kesihatan yang baik serta
dan sentiasa mendekatkan diri memperolehi pendidikan
dengan Allah
21 shanom Islam sebagai ad Din
Keistimewaan Manusia

 Sebaik-baik ciptaan
 Mempunyai akal
 Mempunyai ilmu pengetahuan
 Memperolehi kemudahan alam
 Mempunyai kepercayaan
 Mendapat bimbingan para Rasul dan Kitab

22 shanom Islam sebagai ad Din


Keistimewaan Manusia
1.Sebaik-baik ciptaan
 Al-Quran(al-Tin: 4)
 Dua unsur - rohani dan jasmani
 Al-Quran(al-’Araf: 172-173)
 Sewaktu ditiupkan roh, manusia berjanji tiada
tuhan melainkan Allah SWT
 Unsur yang membuktikan perjanjian itu: rasa
takut, rasa harap dan rasa beragama

23 shanom Islam sebagai ad Din


Keistimewaan Manusia
2. Akal
 Akal dapat membezakan yang baik dan
buruk, merangcang, menyelidik,menilai dsb
 Allah memerintahkan manusia menggunakan
akal untuk melihat, berfikir, memerhati dsb(al-
Quran,Ali Imran: 190-191)
 Akal manusia dipandu oleh wahyu Ilahi (al-
Quran, al-A’raf: 179)
 Ada dua jenis akal: akal juz’i dan akal kulli

24 shanom Islam sebagai ad Din


Keistimewaan Manusia
3. Ilmu Pengetahuan
 Diberikan kepada Adam AS dgn perlantikan
baginda sebagai khalifah(al-Quran, al-
Baqarah: 31)
 Dua bentuk ilmu: ilmu alam tabii dan ilmu
alam ghaib(kecuali alam ruh)
 Amalan tanpa ilmu adalah sia-sia
 Ilmu memerlukan: pencarian, pengamatan
dan penyelidikan

25 shanom Islam sebagai ad Din


Keistimewaan Manusia
4. Kemudahan Alam
 Alam diciptakan untuk kemanfaatan
manusia(al-Quran, Ibrahim: 32)
 Manusia diberi kuasa dan kemampuan
(berbanding makhluk lain) untuk mengambil
manfaat - kemajuan sains dan teknologi
 Pengolahan manfaat ini berpandukan syariat
Ilahi

26 shanom Islam sebagai ad Din


Keistimewaan Manusia
5. Beragama
 Allah SWT telah menetapkan fitrah bagi
setiap kejadian dan fitrah manusia adalah
beragama(al-Quran, al-Rum: 30)
 Fitrah ini membentuk manusia yang patuh
kepada syariat Allah SWT
 Agama yang diredhai ialah Islam(al-Quran,
Ali Imran: 19) dan selain daripadanya tidak
diterima(al-Quran, Ali Imran: 85)

27 shanom Islam sebagai ad Din


Keistimewaan Manusia
6. Rasul Dan Kitab
 Manusia adalah makhluk pelupa/lalai
(nasiya), oleh itu mereka memerlukan
sesuatu/seseorang untuk memberi peringatan
 Kitab-kitab AllahSWT mengandungi ilmu,
undang-undang, peraturan dan panduan
yang mesti diikuti
 Rasul diutus untuk membantu manusia
mengolah apa yang ada di dalam Kitab(al-
Quran,al-Ahzab:21&72 dan al-Najm:3&4)

28 shanom Islam sebagai ad Din


Matlamat Penciptaan Manusia
 Maksud ibadah
 Matlamat manusia: Bahasa: merendah diri, tunduk
 Pengabdian total kepada patuh dan taat
Allah SWT dengan ikhlas
Istilah:
hati
1. Al-Quran(al-An’am: 79) 1. Taat dan tunduk merendah
diri sepenuhnya kepada Allah
2. Al-Quran(al-Baqarah: 38) SWT
3. Al-Quran(al-Dzariyat: 56)
2. Khusyuk dan tetap hati
 Allah SWT memberi merendah diri kepada Allah SWT
amaran keras supaya
manusia tidak menyembah 3. Keyakinan, sikap, amalan dan
keadaan yang memenuhi makna
syaitan
taat, rendah diri dan khusyuk
1. Al-Quran(Yasin: 60-61) dalam hubungan manusia
dengan Allah
29 shanom Islam sebagai ad Din
 Kamus Dewan:
1. Kepercayaan kepada tuhan
2. Kepercayaan kepada sesuatu yang dipuja dan
dianggap berkuasa
 Bahasa Sanskrit:
1. Warisan tertulis yang diturunkan drpd generasi kpd
satu generasi lain
 Bahasa Inggeris:
1. Satu sistem kepercayaan dan amalan iaitu budaya

30 shanom Islam sebagai ad Din


Maksud Agama
 Collins
Kepercayaan akan kewujudan ‘supernatural
beings’ dan amalan yang dihubungkan
dengannya.
 Johnstones
Sistem kepercayaan dan amalan yang
dijadikan asas oleh satu kumpulan manusia
dalam memberikan interpretasi dan
tindakbalas terhadap sesuatu yang mereka
rasa sebagai ‘supernatural’ dan qudus.
31 shanom Islam sebagai ad Din
Maksud Agama
 Lain-lain
1. Anti kerusakan
2. Bukan benda
3. Tata cara hubungan manusia dgn
pemerintah
4. Peraturan hubungan manusia sesama
manusia
5. Upacara hubungan manusia dgn dewa
6. Keyakinan terhadap ketuhanan

32 shanom Islam sebagai ad Din


Maksud Agama
 Bahasa Arab – Ad-Din:
1. Cara hidup yg telah ditentukan oleh Allah
2. Agama yang benar
 Ciri-ciri agama dlm Islam (surah Yasin:ayat 18):
1. Kehakiman, kesultanan dan kekuasaan yg mutlak
2. Kepatuhan dan ketaatan kpd kekuasaan yg
mutlak
3. Sistem yg berbentuk teori dan amali yg digubal
oleh kekuasaan dan kehakiman yg tinggi
4. Pembalasan akhirat yg diberikan oleh kekuasaan
yg tinggi

33 shanom Islam sebagai ad Din


Agama Dalam Islam

 Surah al-Kafirun: 6
 Surah at-Taubah: 33

 Surah Ali Imran: 19

 Surah al-Maidah: 3

 Surah al-Baqarah: 208

34 shanom Islam sebagai ad Din


Kenapa Beragama???

 Fitrah manusia
 Kejahilan manusia

 Kecenderungan untuk
mengikut sesuatu peraturan
 Kelemahan akal fikiran

35 shanom Islam sebagai ad Din


Kenapa Beragama???

 Surah al-A’raf: 172-174


 Surah Luqman: 25

 Surah az-Zukhruf: 9

36 shanom Islam sebagai ad Din


Kenapa Menyeleweng Dari
Ajaran Islam ???
1. Serangan musuh 2. Kelalaian dan
Islam kelemahan umat Islam
 Media massa  Kejahilan
 Budaya hidup  Kurang upaya
melaksanakan al-Quran
 Falsafah  Mengabaikan Sunnah
songsang Rasulullah (s.a.w.)
 Materialistik dan  Lalai terhadap tipu
individualistik daya musuh
 Kurang jatidiri
 Suka meniru
37 shanom Islam sebagai ad Din
Bentuk-Bentuk
Penyelewengan
 Murtad
 Syirik
 Munafik Isu Semasa
 Bidah  Wahabi
 Syiah
 Lain-lain

38 shanom Islam sebagai ad Din


Maksud Islam
 Bahasa:
1. Kedamaian, keamanan atau
kesejahteraan
Q (Yunus:10)
2. Ketaatan dan penyerahan
Q (al-Baqarah:112)

39 shanom Islam sebagai ad Din


Maksud Islam
 Istilah syarak:
1. Rukun Islam
Sabda Rasulullah (SAW):
“Islam itu ialah kamu bersaksi tidak ada Tuhan
melainkan Allah dan kamu bersaksi
sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah,
mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa
di bulan Ramadhan dan kamu mengerjakan haji
ke Baitullah sekiranya mampu.”

40 shanom Islam sebagai ad Din


…smbg
 Kepatuhan, ketundukan, ketaatan serta
penyerahan diri dgn penuh keikhlasan
dan sukarela kpd Allah dlm seluruh
aspek kehidupan
Q (Luqman: 22)

41 shanom Islam sebagai ad Din


…smbg
 Islam ialah peraturan umum dan undang2 yang
bersifat sempurna serta menyeluruh
 Islam ialah ad-Din yang mengandungi aqidah,
ibadah, syariah dan akhlak
 Islam adalah jawapan kepada persoalan:
1. Siapa yang mencipta manusia dan
bagaimana?
2. Apakah tujuan dan matlamat hidup manusia?
3. Bagaimana kesudahan hidup manusia?

42 shanom Islam sebagai ad Din


…smbg
 Islam adalah panduan dan petunjuk
hidup yang sebenar – Q (asy-Syura: 52)
dan (al-Isra’: 82)
 Islam adalah sistem hidup manusia yang
praktikal dalam semua aspek kehidupan
manusia – Syed Qutb

43 shanom Islam sebagai ad Din


Jaminan Allah Terhadap Islam
 Ad-Din yang diredhai oleh Allah
Q(Ali Imran: 19)
 Ad-Din yang diterima oleh Allah
Q(Ali Imran: 85)
 Ad-Din yang sempurna
Q(Al-Maidah: 3)

44 shanom Islam sebagai ad Din


Istilah Semasa
 Islam liberal
 Islam jumud

 Islam kotemporari

 Islam hadhari

 Lain-lain

45 shanom Islam sebagai ad Din


Aqidah
Ikatan atau simpulan:
1. Dapat dilihat – tali dan benang
2. Tidak dapat dilihat – persahabatan dan keyakinan
 Keimanan yang kukuh dalam jiwa dan tidak mungkin terurai walau
dengan apa cara sekalipun

Syariah
Skop Ajaran  Sumber air atau jalan yang lurus – Q(al-Maidah:15, 16
Islam dan 48)
 Peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atau
ditentukan prinsip2nya serta diperintahkan ke atas
Akhlak setiap muslim untuk melaksanakannya

 Perilaku atau budipekerti


 Sesuatu keadaan dalaman peribadi yang teguh yang mana drpdnya lahir
sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan fikiran dan renungan –
Imam al-Ghazali
 Satu reaksi manusia yang lahir hasil dari gerakan dalaman yang
merangkumi pemikiran, perasaan serta niat di hati:
1. Perlakuan lahiriyah
2. Perlakuan dalam hati dan pemikiran

46 shanom Islam sebagai ad Din


Aqidah
 Ikatan atau simpulan:
1. Dapat dilihat – tali dan benang
2. Tidak dapat dilihat – persahabatan dan
keyakinan
 Keimanan yang kukuh dalam jiwa dan tidak
mungkin terurai walau dengan apa cara
sekalipun:
1. Beriman kepada Allah – Q(al-Baqarah: 256)
2. Beriman kepada ajaran yang diwahyukan
kepada Rasulullah (SAW) – Q(at-Taubah: 109)

47 shanom Islam sebagai ad Din


…smbg
 Rasulullah (SAW) bersabda:
“Iman itu bukan dengan cita2 dan
perhiasan, tetapi ialah apa yang
tersemat di hati dan dibuktikan
dengan perbuatan.”

48 shanom Islam sebagai ad Din


Syariat
 Sumber air atau jalan yang lurus – Q(al-
Maidah:15, 16 dan 48)
 Peraturan dan hukum yang ditetapkan
oleh Allah atau ditentukan prinsip2nya
serta diperintahkan ke atas setiap muslim
untuk melaksanakannya

49 shanom Islam sebagai ad Din


Kategori Undang-Undang
 Wajib
 Sunat
 Makruh
 Haram
 Harus
 Sah
 Batal
 Halal

50 shanom Islam sebagai ad Din


Akhlak
 Perilaku atau budipekerti
 Sesuatu keadaan dalaman peribadi yang teguh
yang mana drpdnya lahir sesuatu perbuatan
dengan mudah tanpa memerlukan fikiran dan
renungan – Imam al-Ghazali
 Satu reaksi manusia yang lahir hasil dari gerakan
dalaman yang merangkumi pemikiran, perasaan
serta niat di hati:
1. Perlakuan lahiriyah
2. Perlakuan dalam hati dan pemikiran

51 shanom Islam sebagai ad Din


…smbg
 Akhlak Islam ialah akhlak mulia yang lahir
hasil dari pengabdian kepada Allah :
1. Akhlak dengan Allah – taqwa, ikhlas
redha, tawaduk dan tawakkal (dll)
2. Akhlak sesama manusia – sabar, ikhlas,
ta’awun dan ukhuwwah (dll) dalam semua
sistem kehidupan manusia
3. Akhlak derngan makhluk lain – ihsan,
kasih sayang, tidak membazir dan tidak
menzalimi (dll)
52 shanom Islam sebagai ad Din
…smbg
 Akhlak Islam ialah akhlak
Rasulullah (SAW):
Saidatina ‘Aisyah berkata:
“Akhlak baginda (SAW) adalah
al-Quran)

53 shanom Islam sebagai ad Din


Sumber Ajaran Islam

 Al-Quran

 Sunnah Rasulullah (SAW)

54 shanom Islam sebagai ad Din


Ciri-Ciri Keistimewaan Islam
 Rabbaniyah
 Syamil dan Kamil
 Wa’qii
 ‘Alami
 ‘Adl

55 shanom Islam sebagai ad Din


Rabbaniyah
 Q (Ar-Rum: 54)
 Q (Al-Qasas: 68)
 Q (Al-Baqarah: 216)
 Q (Al-Anfal: 63 dan 71)

56 shanom Islam sebagai ad Din


Syamil dan Kamil

 Q (Al-An’am: 38)
“Tidaklah Kami tertinggal
sesuatupun dalam al-Kitab.”

57 shanom Islam sebagai ad Din


Wa’qii
 Q (Al-Baqarah: 177)

‘Adl
Q )Al-Hujurat: 12)

58 shanom Islam sebagai ad Din


‘Alami
 Q (Al-Hujurat: 13)
 Q (Al-Anbiya’: 107)
 Q (Saba’: 28)
 Q (Al-A’raf: 158)

59 shanom Islam sebagai ad Din


Kenapa Manusia Perlukan
Islam???

 Kelemahan akal

 Islam agama fitrah

 Kesempurnaan Islam

60 shanom Islam sebagai ad Din

Anda mungkin juga menyukai