Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN SUSKA RIAU KURIKULUM JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

1. Konsentrasi Pendidikan Agama Islam SLTP & SLTA Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK) Kode No Mata Kuliah SKS MK 1
1 2 3 4 5 6 7 9 UIN 1101 Pancasila UIN 1202 Pendidikan Kewarga Negaraan UIN 1103 Akidah I UIN 1304 Akhlak Tasawuf I UIN 1105 Sejarah Peradaban Islam I UIN 1306 Studi Islam Asia Tenggara (SIAT) UIN 1107 Fiqih Ibadah PAI 1301 Sejarah Pendidikan Islam Perbandingan Agama Psikologi Agama Akidah II Akhlak Tasawuf II Sejarah Peradaban Islam I Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 8 2 6 6 4 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

Semester 3 4 5 6

7

8

10 PAI 1402 11 PAI 1503 12 PAI 1204 13 PAI 1405 14 PAI 1206

Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) Kode No Mata Kuliah SKS MK 1
1 2 3 5 6 UIN 2101 Metodologi Studi Islam UIN 2102 Studi al-Qur’an UIN 2103 Studi Hadis UIN 2204 Fiqih Mu’amalah UIN 2105 Bahasa Indonesia 2 2 2 2 2 2 2

2
2 2 2

Semester 3 4 5 6

7

8

1

7 8 9 UIN 2106 Bahasa Arab I UIN 2207 Bahasa Arab II UIN 2308 Bahasa Arab III 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 18 12 4 6 12 10 UIN 2109 Bahasa Inggeris I 11 UIN 2210 Bahasa Inggeris II 12 UIN 2311 Bahasa Inggeris III 13 TAR 2201 Ilmu Pendidikan Islam 14 TAR 2302 Tafsir Tarbawi I 15 TAR 2303 Hadis Tarbawi I 16 TAR 2504 Bimbingan dan Konseling 17 TAR 2605 Filsafat Pendidikan Islam 18 PAI 2401 19 PAI 2402 20 PAI 2203 21 PAI 2204 22 PAI 2205 23 PAI 2306 24 PAI 2407 25 PAI 2508 26 PAI 2509 27 PAI 2610 28 PAI 2611 29 PAI 2612 30 PAI 2613 31 PAI 2614 Tafsir Tarbawi II Hadis Tarbawi II Psikologi Umum Psikologi Perkembangan Ushul Fiqih Tarikh Tasyri c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62 Fiqih Munakahat Perbandingan Mazhab Filsafat Pendidikan Masailul Fiqhiyah Perkemb Modern dalam Islam Kapita Selekta Pendidikan Perbandingan Pendidikan Fiqih Mawaris Jumlah Mata Kuliah Keahlian Bekerya (MKB) Kode No Mata Kuliah MK 1 2 3 4 5 TAR 3101 Aplikasi Komputer TAR 3402 Statistik Pendidikan TAR 3403 Administrasi & Suvervisi pddk TAR 3504 Metode Penelitian Pendidikan TAR 3605 Micro Teaching SKS 2 2 2 2 2 Semester 1 2 3 2 4 2 2 5 6 7 8 2 2 2 .

PAI MTs&MA Telaah Kur. Fiqih Strateg. Al-Qur’an Hadits Strategi Pemb.PAI SLTP&SLTA Jumlah 4 2 2 2 4 2 2 2 30 2 6 6 6 4 2 2 2 2 4 10 PAI 3304 11 PAI 3405 12 PAI 3606 13 PAI 3607 2 2 10 Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kode MK PAI 4501 PAI 4502 PAI 4203 PAI 4404 PAI 4405 PAI 4406 PAI 4807 PAI 4508 Mata Kuliah SKS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 26 Semester 1 2 3 2 4 5 2 2 6 7 8 TAR 4201 Profesi dan Etika Guru Strat. Lembaga Pddk Islam Telaah Kur. Pemb.Pemb. SKI Skripsi Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 6 4 6 10 6 10 PAI 4509 11 PAI 4810 Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) Semester Kode No Mata Kuliah SKS MK 1 2 3 1 2 UIN 5701 KKN PAI 5401 Sosiologi Pendidikan Jumlah 4 2 6 4 2 2 5 6 7 4 8 4 Jumlah Keseluruhan SKS 152 3 ..Pemb. Pembelajaran PAI Disain Evaluasi Pembelajaran Strat. Pemb.Akidah & Akhlak Disain Tuj.Pembelajaran PAI Media Pembelajaran Disain Mat.6 7 8 9 TAR 3606 Magang/PPL PAI 3501 PAI 3302 PAI 3503 Perkemb.Kurikulum Psikologi Pembelajaran PAI Manajemen Kelas Metode Pembelajaran PAI Manaj.PAI SLTP&SLTA Strateg.

2. Konsentrasi Pendidikan Qur’an & Hadis Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK) Kode MK UIN 1101 Pancasila UIN 1202 Pendidikan Kewarga Negaraan UIN 1103 Akidah UIN 1304 Akhlak Tasawuf UIN 1105 Sejarah Peradaban Islam UIN 1306 Studi Islam Asia Tenggara UIN 1107 Fiqih Ibadah PAI 1301 PAI 1402 Sejarah Pendidikan Islam Perbandingan Agama Psikologi Agama Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mata Kuliah SKS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 Semester 3 4 5 6 7 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 6 2 2 0 0 0 10 PAI 1503 Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) No 1 2 3 5 6 7 8 9 Kode MK Mata Kuliah SKS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 Semester 3 4 5 6 7 8 UIN 2101 Metodologi Studi Islam UIN 2102 Studi al-Qur’an I UIN 2103 Studi Hadis I UIN 2204 Fiqih Mu’amalah UIN 2105 Bahasa Indonesia UIN 2106 Bahasa Arab I UIN 2207 Bahasa Arab II UIN 2308 Bahasa Arab III 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 10 UIN 2109 Bahasa Inggeris I 11 UIN 2210 Bahasa Inggeris II 12 UIN 2311 Bahasa Inggeris III 13 TAR 2201 Ilmu Pendidikan Islam 14 TAR 2302 Tafsir Tarbawi I 15 TAR 2303 Hadis Tarbawi I 16 TAR 2504 Bimbingan dan Konseling 4 .

Kurikulum Psikologi Pembelajaran PAI Manajemen Kelas Metode Pembelajaran PAI 10 PAI 3304 5 .17 TAR 2605 Filsafat Pendidikan Islam 18 PAI 2401 19 PAI 2402 20 PAI 2203 21 PAI 2204 22 PAI 2205 23 PAI 2306 24 PAI 2407 25 PAI 2508 26 PAI 2509 27 PAI 2610 28 PAI 2611 29 PAI 2612 30 PAI 2613 31 PAI 2514 32 PAI 2215 33 PAI 2216 34 PAI 2517 33 PAI 2518 34 PAI 2619 35 PAI 2620 36 PAI 2621 37 PAI 2622 38 Tafsir Tarbawi II Hadis Tarbawi II Psikologi Umum Psikologi Perkembangan Ushul Fiqih Tarikh Tasyri c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 80 12 20 12 4 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Fiqih Munakahat Perbandingan Mazhab Filsafat Pendidikan Masailul Fiqhiyah Perkemb Modern dalam Islam Kapita Selekta Pendidikan Perbandingan Pendidikan Tafsir Ahkam Studi Qur’an II Studi Hadits II Hadis Ahkam Tafsir Tauhidi wa Akhlaqi Tafsir Ayat Kauniah Studi Teks Tafsir Studi Teks Hadis Hadis Tauhidi wa Akhlaqi Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Mata Kuliah Keahlian Bekerya (MKB) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kode MK Mata Kuliah SKS 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 1 2 2 Semester 3 4 5 6 2 2 2 2 4 2 2 2 4 7 8 TAR 3101 Aplikasi Komputer TAR 3402 Statistik Pendidikan TAR 3403 Administrasi & Suvervisi pddk TAR 3504 Metode Penelitian Pendidikan TAR 3605 Micro Teaching TAR 3606 Magang/PPL PAI 3501 PAI 3302 PAI 3503 Telaah dan Perkemb.

Konsentrasi Pendidikan Fiqih Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK) No 1 2 3 Kode MK UIN 1101 Pancasila Mata Kuliah SKS 2 2 2 1 2 2 2 Semester 3 4 5 6 7 8 UIN 1202 Pendidikan Kewarga Negaraan UIN 1103 Akidah 2 6 . Quran Hadits Media Pemb.11 PAI 3405 Manaj. Lembaga Pddk Islam Jumlah 2 26 2 0 6 2 6 6 6 0 0 Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) No 1 2 3 4 5 6 7 8 Kode MK PAI 4501 PAI 4502 PAI 4203 PAI 4404 PAI 4405 PAI 4406 PAI 4807 Mata Kuliah SKS 2 2 2 2 2 2 2 6 20 1 2 2 Semester 3 4 5 6 2 2 7 8 TAR 4201 Profesi dan Etika Guru Strategi Pemb.Qur’an Hadis Disain Evaluasi Pembelajaran Skripsi Jumlah 2 2 2 2 6 4 6 4 6 Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) No 1 2 3 Kode MK UIN 5701 KKN PAI 5401 Mata Kuliah SKS 4 2 6 1 2 Semester 3 4 5 6 7 4 8 Sosiologi Pendidikan Jumlah 2 4 Jumlah Keseluruhan SKS 152 3. Quran Hadis Disain Mat.Pemb. Al-Qur’an Strategi Pemb. Hadits Disain Tuj. Pemb.

4 5 6 7 8 9 UIN 1304 Akhlak Tasawuf UIN 1105 Sejarah Peradaban Islam UIN 1306 Studi Islam Asia Tenggara UIN 1107 Fiqih Ibadah I PAI 1401 PAI 1402 Sejarah Pendidikan Islam Perbandingan Agama Psikologi Agama Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 20 8 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 0 0 0 10 PAI 1503 Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) No 1 2 3 5 6 7 8 9 Kode MK Mata Kuliah SKS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 Semester 3 4 5 6 7 8 UIN 2101 Metodologi Studi Islam UIN 2102 Studi al-Qur’an UIN 2103 Studi Hadis UIN 2204 Fiqih Mu’amalah I UIN 2105 Bahasa Indonesia UIN 2106 Bahasa Arab I UIN 2207 Bahasa Arab II UIN 2308 Bahasa Arab III 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 10 UIN 2109 Bahasa Inggeris I 11 UIN 2210 Bahasa Inggeris II 12 UIN 2311 Bahasa Inggeris III 13 TAR 2201 Ilmu Pendidikan Islam 14 TAR 2302 Tafsir Tarbawi I 15 TAR 2303 Hadis Tarbawi I 16 TAR 2504 Bimbingan dan Konseling 17 TAR 2605 Filsafat Pendidikan Islam 18 PAI 2401 19 PAI 2402 20 PAI 2203 21 PAI 2204 22 PAI 2205 23 PAI 2306 24 PAI 2407 25 PAI 2508 26 PAI 2509 27 PAI 2610 Tafsir Tarbawi II Hadis Tarbawi II Psikologi Umum Psikologi Perkembangan Ushul Fiqih Tarikh Tasyri c 4 2 2 2 2 Fiqih Munakahat I Perbandingan Mazhab Filsafat Pendidikan Masailul Fiqhiyah 7 .

Lembaga Pddk Islam Jumlah 10 PAI 3304 11 PAI 3605 2 0 6 4 6 8 0 0 Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) No 1 2 3 4 5 Kode MK PAI 4501 PAI 4202 PAI 4403 PAI 4404 Mata Kuliah SKS 2 2 2 2 2 1 2 2 Semester 3 4 5 6 2 7 8 TAR 4201 Profesi dan Etika Guru Strategi Pemb.Fiqih 2 2 2 8 .Kurikulum Psikologi Pembelajaran PAI Manajemen Kelas Metode Pembelajaran PAI Manaj.28 PAI 2611 29 PAI 2612 30 PAI 2613 1 Perkemb Modern dalam Islam Kapita Selekta Pendidikan Perbandingan Pendidikan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 82 14 20 14 10 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 UIN 2103 Pengantar Studi Islam Tafsir Ahkam Hadis Ahkam Fiqih Ibadah II Fiqih Mu’malah II Studi Teks Fiqih Fiqih Munakahat II Fiqih Mawaris Ekonomi Syari’ah Jumlah 31 PAI 2514 32 PAI 2515 33 PAI 2216 34 PAI 2317 35 PAI 2618 36 PAI 2419 37 PAI 2520 38 PAI 2621 2 2 14 Mata Kuliah Keahlian Bekerya (MKB) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kode MK Mata Kuliah SKS 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 26 1 2 2 Semester 3 4 5 6 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 7 8 TAR 3101 Aplikasi Komputer TAR 3402 Statistik Pendidikan TAR 3403 Administrasi & Suvervisi pddk TAR 3504 Metode Penelitian Pendidikan TAR 3605 Micro Teaching TAR 3606 Magang/PPL PAI 3501 PAI 3302 PAI 3503 Telaah dan Perkemb. Pemb. Fiqh Disain Tuj.Pemb. Fiqih Media Pembelajaran Disain Mat.

6 7 PAI 4405 PAI 4806 Disain Evaluasi Pembelajaran Skripsi Jumlah 2 6 18 4 2 6 6 2 Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) No 1 2 3 Kode MK UIN 5701 KKN PAI 5401 Mata Kuliah SKS 4 2 6 1 2 Semester 3 4 5 6 2 2 7 4 8 Sosiologi Pendidikan Jumlah 4 Jumlah Keseluruhan SKS 152 4. Konsentrasi Pendidikan Akidah Akhlak Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kode MK UIN 1101 Pancasila Mata Kuliah SKS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 Semester 3 4 5 6 7 8 UIN 1202 Pendidikan Kewarga Negaraan UIN 1103 Akidah I UIN 1104 Akhlak Tasawuf I UIN 1305 Sejarah Peradaban Islam UIN 1306 Studi Islam Asia Tenggara UIN 1107 Fiqih Ibadah PAI 1301 PAI 1402 Sejarah Pendidikan Islam Perbandingan Agama Psikologi Agama 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 6 2 2 0 0 0 10 PAI 1503 Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) No 1 2 3 5 6 Kode MK Mata Kuliah SKS 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Semester 3 4 5 6 7 8 UIN 2101 Metodologi Studi Islam UIN 2102 Studi al-Qur’an I UIN 2103 Studi Hadis I UIN 2204 Fiqih Mu’amalah UIN 2105 Bahasa Indonesia 2 2 9 .

7 8 9 UIN 2106 Bahasa Arab I UIN 2207 Bahasa Arab II UIN 2308 Bahasa Arab III 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 20 16 4 12 16 10 UIN 2109 Bahasa Inggeris I 11 UIN 2210 Bahasa Inggeris II 12 UIN 2311 Bahasa Inggeris III 13 TAR 2201 Ilmu Pendidikan Islam 14 TAR 2302 Tafsir Tarbawi I 15 TAR 2303 Hadis Tarbawi I 16 TAR 2504 Bimbingan dan Konseling 17 TAR 2605 Filsafat Pendidikan Islam 18 PAI 2401 19 PAI 2402 20 PAI 2203 21 PAI 2204 22 PAI 2205 23 PAI 2306 24 PAI 2407 25 PAI 2508 26 PAI 2509 27 PAI 2610 28 PAI 2611 29 PAI 2612 30 PAI 2613 31 PAI 2614 32 PAI 2615 33 PAI 2617 34 PAI 2618 35 PAI 2619 36 PAI 2620 37 PAI 2621 38 PAI 2622 39 PAI 2623 40 PAI 2624 Tafsir Tarbawi II Hadis Tarbawi II Psikologi Umum Psikologi Perkembangan Ushul Fiqih Tarikh Tasyri c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 82 Fiqih Munakahat Perbandingan Mazhab Filsafat Pendidikan Masailul Fiqhiyah Perkemb Modern dalam Islam Kapita Selekta Pendidikan Perbandingan Pendidikan Akidah II Akhlak Tasawuf II Akidah III Akhlak Tasawuf III Akidah IV Akhlak Tasawuf IV Studi Teks Akidah Studi Teks Akhlak Tafsir Tauhidi wa Akhlaqi Hadis Tauhidi wa Akhlaqi Jumlah Mata Kuliah Keahlian Bekarya (MKB) No Kode Mata Kuliah SKS Semester 10 .

Akidah Akhlak Media Pemb.MK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TAR 3101 Aplikasi Komputer TAR 3502 Statistik Pendidikan TAR 3403 Administrasi & Suvervisi pddk TAR 3504 Metode Penelitian Pendidikan TAR 3605 Micro Teaching TAR 3606 Magang/PPL PAI 3501 PAI 3402 PAI 3503 Telaah dan Perkemb. Akidah Akhlak Dis. Mat. Akidah Akhlak Disain Evaluasi Pembelajaran Skripsi Jumlah 6 2 2 6 2 Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) No 1 2 3 Kode MK UIN 5701 KKN PAI 5401 Mata Kuliah SKS 4 2 6 1 2 Semester 3 4 5 6 2 2 7 4 8 Sosiologi Pendidikan Jumlah 4 11 .Pemb.Kurikulum Psikologi Pembelajaran PAI Manajemen Kelas Metode Pembelajaran PAI Manaj. Lembaga Pddk Islam Jumlah 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 26 1 2 2 3 4 5 2 6 7 8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 0 0 12 8 6 0 0 10 PAI 3404 11 PAI 3405 Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) No 1 2 3 4 5 6 7 Kode MK PAI 4501 PAI 4303 PAI 4404 PAI 4405 PAI 4406 PAI 4807 Mata Kuliah SKS 2 2 2 2 2 2 6 18 1 2 2 Semester 3 4 5 6 2 2 2 2 2 7 8 TAR 4201 Profesi dan Etika Guru Strategi Pemb. Pemb. Tuj. Akidah Akhlak Dis.

Konsentrasi Pendidikan SKI Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK) Kode No Mata Kuliah SKS MK 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UIN 1101 Pancasila UIN 1202 Pendidikan Kewarga Negaraan UIN 1103 Akidah UIN 1304 Akhlak Tasawuf UIN 1105 Sejarah Kebudayaan Islam I UIN 1306 Studi Islam Asia Tenggara UIN 1107 Fiqih Ibadah PAI 1301 PAI 1402 Sejarah Pendidikan Islam Perbandingan Agama Psikologi Agama Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 8 2 6 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 Semester 4 5 6 7 8 10 PAI 1503 Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) Kode No Mata Kuliah SKS MK 1 1 2 3 5 6 7 8 9 UIN 2101 Metodologi Studi Islam UIN 2102 Studi al-Qur’an I UIN 2103 Studi Hadis I UIN 2204 Fiqih Mu’amalah UIN 2105 Bahasa Indonesia UIN 2106 Bahasa Arab I UIN 2207 Bahasa Arab II UIN 2308 Bahasa Arab III 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Semester 3 4 5 6 7 8 2 2 2 10 UIN 2109 Bahasa Inggeris I 11 UIN 2210 Bahasa Inggeris II 12 UIN 2311 Bahasa Inggeris III 13 TAR 2201 Ilmu Pendidikan Islam 14 TAR 2302 Tafsir Tarbawi I 15 TAR 2303 Hadis Tarbawi I 16 TAR 2504 Bimbingan dan Konseling 17 TAR 2605 Filsafat Pendidikan Islam 2 2 4 2 2 2 2 12 .Jumlah Keseluruhan SKS 152 5.

18 PAI 2401 19 PAI 2402 20 PAI 2203 21 PAI 2204 22 PAI 2205 23 PAI 2306 24 PAI 2407 25 PAI 2508 26 PAI 2509 27 PAI 2610 28 PAI 2611 29 PAI 2612 30 PAI 2613 31 PAI 2614 32 PAI 2615 33 PAI 2617 34 PAI 2618 35 PAI 2619 36 PAI 2620 37 PAI 2621 37 PAI 2622 Tafsir Tarbawi II Hadis Tarbawi II Psikologi Umum Psikologi Perkembangan Ushul Fiqih Tarikh Tasyri c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 78 12 18 12 2 2 2 2 2 2 2 2 Fiqih Munakahat Perbandingan Mazhab Filsafat Pendidikan Masailul Fiqhiyah Perkemb Modern dalam Islam Kapita Selekta Pendidikan Perbandingan Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam II Sejarah Kebudayaan Islam III Sejarah Kebudayaan Islam IV Sejarah Kebudayaan Islam V Studi Teks SKI Sejarah Umum Islam dan Tamadun Melayu Historiografi Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 18 Mata Kuliah Keahlian Bekerya (MKB) Kode No Mata Kuliah MK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TAR 3101 Aplikasi Komputer TAR 3402 Statistik Pendidikan TAR 3403 Administrasi & Suvervisi pddk TAR 3504 Metode Penelitian Pendidikan TAR 3605 Micro Teaching TAR 3606 Magang/PPL PAI 3501 PAI 3302 PAI 3503 Telaah dan Perkemb. Lembaga Pddk Islam Jumlah SKS 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 26 1 2 2 3 Semester 4 5 6 2 2 2 2 4 2 7 8 2 2 4 2 2 0 6 6 6 6 0 0 10 PAI 3304 11 PAI 3405 13 .Kurikulum Psikologi Pembelajaran PAI Manajemen Kelas Metode Pembelajaran PAI Manaj.

SKI Media Pemb. Pemb.SKI Disain Evaluasi Pembelajaran Skripsi SKS 2 2 2 2 2 2 6 20 1 2 2 Semester 3 4 5 6 2 7 8 2 2 2 2 6 0 4 0 6 4 6 Jumlah Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) Kode No Mata Kuliah SKS MK 1 1 2 3 UIN 5701 KKN PAI 5401 Sosiologi Pendidikan Jumlah 4 2 6 152 2 Semester 3 4 5 6 2 2 7 4 8 4 Jumlah Keseluruhan SKS 14 . SKI Disain Mat. SKI Disain Tuj.Pemb.Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) Kode No Mata Kuliah MK 1 2 3 4 5 6 7 TAR 4201 Profesi dan Etika Guru PAI 4501 PAI 4203 PAI 4404 PAI 4405 PAI 4406 PAI 4807 Strategi Pemb.