Anda di halaman 1dari 6

PENGIJAZAHAN HIZIB KHIRSY SERTA HIZIB ALFATIHAH

31 May 2010

RACHMAN S ADIWIJAYA (rachmans.adiwijaya@yahoo.co.id)


ditulis oleh sdr Laskar R (laskarr@ymail.com)

PENDAHULUAN
“Santri Pinter sing ora kepingen keblinger,iku bakal sinau kanthi pener” Ilmu iku
bakal mlaku koyok iline banyu kali yen diajarke kanthi sakmaknane. Lan ilmu iku
pahalane bakal terus ngalir yen ditiru marang wong liyo. Sepiro Gedhene ilmu bakal
turu,yen ora biso gunakake kanthi sakmaknane.

Assalamualaikum wr wb

Para sesepuh yang saya hormati untuk menambah kasanah dunia ilmu hizib dan ilmu-
ilmu tingkat tinggi, izinkanlah saya membeberkan beberapa hizib yang mudah-mudahan
dapat menjadi bekal dunia dan akhirat. Sebenarnya ilmu hizib adalah ilmu dari sebuah
THORIQOH, yang mana keilmuwan tersebut terdapat banyak sirr (rahasia) yang tidak
mudah dipahami oleh orang awam, seperti kutipan ayat yang isinya terkadang seperti
tidak terkait dengan rangkaian doa sebelumnya padahal yang terkait adalah asbabun
nuzul-nya. Hizib juga biasanya mengandung lebih banyak ismul a’zham (asma Allah
yang agung) yaitu nama Allah seperti yang terkandung diantara “KAf dan NUN”.

Dengan kata lain, hizib yang terbentuk bukan saja atas keinginan para wali saja namun
yang diterima dari Rasululloh langsung dan diterima dari Ilham Allah SWT.

Oleh para Awliya hizib disusun dan dirancang ada yang untuk konsumsi umum sehingga
semua orang boleh mengamalkannya untuk memperkuat benteng diri dan sebagainya.
Ada juga yang dirancang untuk kalangan tertentu yang dianggap memiliki kemampuan
lebih dari yang lain.

Mengamalkan suatu hizib tidak terlepas dari cobaan atau ujian (ada efek negatif),
biasanya cobaannya itu ada yang berbentuk kedigjayaan atau kesaktian berbukti
(menonjol), kemarahannya berlebihan atau rezekinya seret dan sebagainya. Semua
cobaan itu akan membuat kita sombong atau minder. Makanya ketika kita memulai
mengamalkan hizib harus lebih ikhlas dan sepenuhnya berserah diri pada Allah agar kita
mampu menghadapi semua cobaan yang datang.

Himbauan kepada Pengamal


1.Saya sarankan pengamal hizib harus diatas 17 thn keatas, karena untuk menghindari
efek buruk daripada hizib itu sendiri dan bagi dibawah 17thn carilah ilmu lain dikampus
wong alus selain Hizib
2.Jangan terburu didalam mengamalkan hizib karena di dalamnya terdapat sirr yang sulit
dipahami dan carilah ijazah kepada orang-orang yang lebih tau cara pengamalannya.
Seperti Pepatah mengatakn “Belajar ilmu tanpa guru,bagaikan belajar ilmu kepada
Syaitan”

3.Hizib, menyimpan berbagai rahasia-rahasia yang diluar nalar dan keajaiban-keajaiban


yang tidak diketahui oleh pengamalnya karena didalam Hizib melibatkan Pasukan halus
Allah yaitu malaikat Allah dan Khodam ayat.
4.Semua ilmu hizib diatas ILMU HIKMAH ,jadi kuncinya adalah PASRAH KEPADA
ALLAH SWT.
5.Jangan disalah gunakan suatu hizib itu,karena nanti bisa dapat balas dari ALLAH SWT
6. SAYA MEMOHON KEPADA SELURUH PENGIJAZAH HIZIB DIKAMPUS
WONG ALUS,AGAR MELENGKAPI TATA CARA DAN PENGGUNAANNYA,
KARENA ILMU HIZIB BERBEDA DENGAN ILMU HIKMAH.

Ijazahnya saya peroleh dari GUS IDRIS NAWAWI

Inilah bacaan “Hizib Khirsy” selengkapnya;

LIRIDHOILLAHI TAALA WA BISYAFAATI ROSULILLAHI SAW (AL


FATIHAH 1X)

ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA MUHAMMADIN SALLALLAHU


ALAIHI WASSALLAM,, WA ALAA ALIHI WA SHOHBIHI WAJAMI’IL
ANBIYAI WAL MURSALIN WA JAMII’IL AULIYAILLAHI WA SYUHADAAI
WAS SHOLIHIIN, WA JAMII;IL MALAAIKATIL MUKORROBIN WA
JAMI’IL MURSALIN WA JAMII’IL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAT
WALMUKMINIINA WAL MUKMINAAT AL AKHYAAI MINHUM WAL
AMWAT WA KHUSUSON ILA RUUHI SAYYIDINA WA MAULAANA
SHULTHOONIL AULIYAAI SAYYIDISY SYEIKH MUHYIDIN ABDUL QODIR
AL JAILANY AL BAGDADI WA AUTIS ATIL JAWIYYI(AL FATIHAH 1X)

WA KHUSUSON ILA HADROTI SYEIKH AL- ALIM AL ALAMAL SYAIKINAL


ADZOM SYAREATUL KHOTAM WA MAN IJAZATI ( AL FATIHAH 1X)

Asmak Pembuka da Penutup

SYAHADAT….3X TANPA NAPAS


ASTOGFIRULLOHAL ADZIM,ALLADZI LAILAHAILLAHU WAL QOYYUM
WA ATUBU ILAIH….3X TANPA NAPAS
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADZIM….3X
TANPA NAPAS
YA QOYYUM….3X TANPA NAPAS
ALLAHU AKBAR….3X TANPA NAPAS

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM.
ILAHI A’LINI ‘ALA FIROSYI AMNIKA BIMANNIK.WAHRUSNI BIHARISI
HIFDIK.WARODDINI BIRIDA’IL HAEBAH.WA- AJLISNI ‘ALA SARIRIL
‘ADZOMAH.

WATAWWIJNI BITAJIL BAHA’.WANSUR ‘ALAIYYA LIWA’IL


‘IJJI.WAMLA’ BATHINI KHOSYAH.

WAROHMATAN WADHOHIRI ‘ADZOMATAN WAHAEBAH.WAMAKKINI


NASIATA KULLI JABBARIN ‘ANID.WA- SYAITHONIM MARID.WA’SINI
WA- AIYYIDNI FILKAULI WAL’AMALI BIROHMATIKA YA
ARHAMARROHIMIIN.

CARA PENGAMALANNYA SEBAGAI BERIKUT:


Amalan ini harus dipuasai selama 3 hari berturut- turut dan diakhiri puasa tidak boleh
buka sampai subuh (mati geni)
Sewaktu kita menjalankan puasa, setiap malamnya “Hizib Khirsy” wajib dibaca sebanyak
111x tepatnya pukul 11 malam hingga selesai.
Setelah selesai dari puasa selama 3 hari, hizib ini harus selalu dibaca minimal 3x dalam
sehari semalam secara istikomah.

MANFAAT DAN KAROMAH YANG TERKANDUNG DALAM HIZIB KHIRSY.


Menjaga badan kita dari sejenis ilmu santet.
Menjaga dari penyakit kemasukan bangsa tak kasat mata.
Menjaga dari gangguan majikan, lawan jenis, kekasih, atasan (Yang tidak seronok)
Menjaga dari amukkan tetangga, massa, tawuran, atau hal- hal yang tidak diinginkan.
Menjaga dari fitnah besar (Aib)
Menjaga harta kita dari pencuri, penodong atau perampokan.
Menjaga dari gigitan binatang buas.
Menjaga dari penyakit yang mematikan (Aid, dll)
Menjaga alam dari bencana.
Menjaga daerah kita dari banjir.
Menjaga longsor yang datangnya langsung dari Allah SWT.
Menjaga keasrian alam semesta.
Menjaga kesetabilan sifat alam hingga aman sentosa.
Dan yang terakhir,,,,, Bagi siapapun yang mengamalkan “Hizib Khirsy” hingga sampai
menyatu dengan tubuh kita, menurut hawatif langsung dari Nabiyulloh Hidir As, orang
tadi derajatnya setarap dengan “Rijalulloh Bumi” yang setiap detiknya berdoa untuk
menyelamatkan bumi dari bencana dan kerusakan lainnya. @@@

HIZIB AL-FATIHAH SAYYIDINA ALI R.A

Bismillahirrohmanirrohim
Diriwayatkan dari Sayyidina Ali Karromallohu wajhahu wa rodiyallohu anhu. “ Barang
siapa membaca hizib alfatihah dengan mudawwamah/istiqomah setiap hari 1x, maka ia
akan sampai kepada semua keinginan2 dunia & akhirat dengan mudah dan alloh akan
menundukkan baginya semua HATI manusia dan Alloh akan mengangkat dari dirinya
semua bala baik dunia maupun akhirat “

Diriwayatkan oleh imam Bukhory “ Barang siapa yang mendawamkan hizib al-fatihah,
maka orang tersebut tidak akan membutuhkan orang lain di dalam kebutuhan2 dunia
(kaya) dan Alloh akan membukakan baginya pintu-pintu alam ghaib.Dan barang siapa
yang mempunyai suatu hajat yang sangat penting maka bacalah Hizib Al-fatihah dengan
tata cara berikut ini :

1.Tempat yg sepi
2. Suci dari semua hadas serta suci tempat,pakaian
3. Sholat Sunnat Hajat 2 Roka’at
4. Ba’da salam langsung sujud,didalam sujud membaca : La Ilaha Illa Anta Subhanaka
Inni Kuntu Minadzolimin 41x
5. Membaca Istigfar 70x
6. Sholawat 70x
7. Membaca Hizib Al-Fatihah 70x
8. Memohon kepada Alloh yg menjadi hajatnya,maka sesungguhnya Alloh swt akan
mengabulkan apa-apa yg menjadi hajatnya pada hari itu juga dan pada jam itu juga serta
alloh akan membukakan baginya banyak sekali Futuh serta alloh akan menjadikan nya
Kaya dengan kemulian serta kelembutanya alloh

Murid Syeikh Muhammad As-Sanusi Syeikh Al-Waro’ Hamid Al-Majidani


mengamalkan Hizib Al-Fatihah ini tanpa Ijazah dari gurunya, maka ia bermimpi bertemu
Sayyidina Ali RA di dalam mimpinya dia mencium tangan sayyidina Ali ra, lalu ia
menceritakan mimpinya kepada gurunya, Syeikh Muhammad As sanusi berkata, engkau
telah di ijazah langsung oleh malaikat ruhani yang ada dlm hizib al-fatihah.

Menurut Syeikh Muhammad As-Sanusi Al-Magribi yang terkenal di gunung Jabal Abi
Qubais Mekkah Al-Mukarromah di dalam setiap 1 ayat dari 7 ayat surat al-fatihah,Alloh
meletakkan di dalam tiap ayatnya hari-hari yang 7 disertai malaikat-malaikat yang
menguasai hari-harinya dari golongan Langit dan bumidi sertai dgn Asma’-asma’nya dan
huruf2nya.

Inilah Hizib Al-Fatihah Yang di maksud :

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM (ALHAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN)


YA HAYYU YA QOYYUMU AJIB YA RUQIYAILA ALAIHISSALAM SAMI’AN
MUTI’AN ANTA WA HUDDAMUKA MADZHAB BIHAQQI
ALHAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN WA BIHAQQIL HAYYIL QOYYUMI
WA BIHAQQI SAYYIDINA MUAHAMMADI ALAIHIS SHOLATU WAS
SALAMU WA BIHURMATIL MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI
QOWAIMIL A’RSYI ALIF BA JIM DAL

(ARROHMANIRROHIM) YA ROUFU YA A’TUFU AJIB YA JIBROILA


ALAIHISSALAM SAMI’AN MUTI’AN ANTA WA HUDDAMUKA ABYAD BI
HAQQI ARROHMANIRROHIMI WABIHAQQIR ROUFIL A’TUFI WA
BIHAQQI SAYYIDINA MUAHAMMADI ALAIHIS SHOLATU WAS SALAMU
WA BIHURMATIL MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL A’RSYI
HA WAWU JAI HA

(MALIKI YAUMIDDIN) YA MUQOLLIBAL QULUBI WAL-ABSOR AJIB YA


SAMSAMAILA ALAHISSALAM SAMI’AN MUTI’AN ANTA WA
HUDDAMUKA AHMAR BI HAQQI MALIKI YAUMIDDINI WA BI HAQQI
MUQOLLIBIL QULUBI WAL ABSOR WA BIHAQQI SAYYIDINA
MUAHAMMADI ALAIHIS SHOLATU WAS SALAMU WA BIHURMATIL
MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL A’RSYI THO YA KAF LAM

(IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTAI’NU) YA SARIU’ YA QORIBU AJIB


YA MIKAILA ALAIHISSALAM SAMI’AN MUTI’AN ANTA WA HUDDAMUKA
BURQON BI HAQQI IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTAI’NU WA
BIHAQQI SARI’IL QORIBI WA BIHAQQI SAYYIDINA MUAHAMMADI
ALAIHIS SHOLATU WAS SALAMU WA BIHURMATIL MALAIKATIL
MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL A’RSYI MIM NUN SIN A’IN

(IHDINAS SIROTOL MUSTAQIM) YA QODIRU YA MUQTADIRU AJIB YA


SORFIYAILA ALAIHISSALAM SAMI’AN MUTI’AN ANTA WA HUDDAMUKA
SYAMHUROSYIN BIHAQQI IHDINAS SIROTOL MUSTAQIM WABI HAQQIL
QODIRIL MUQTADIRI WA BIHAQQI SAYYIDINA MUAHAMMADI ALAIHIS
SHOLATU WAS SALAMU WA BIHURMATIL MALAIKATIL
MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL A’RSYI FA SHOD QOF RO

(SIROTOL LADZINA ANA’MTA ALAIHIM) YA A’LIMU YA HAKIMU AJIB


YA ANYAILA ALAIHISSALAM SAMIA’N MUTI’AN ANTA WA HUDDAMUKA
ZAWBA AH BIHAQQI SIROTOL LADZINA ANA’MTA ALAIHIM
WABIHAQQIL A’LIMIL HAKIMI WA BIHAQQI SAYYIDINA MUAHAMMADI
ALAIHIS SHOLATU WAS SALAMU WA BIHURMATIL MALAIKATIL
MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL A’RSYI SYIN TA TSA KHO

(GHOIRIL MAGDUBI ALAIHIM WALAD DHOLLIN) YA QOHIRU YA A’ZIJU


AJIB YA KASFIYAILA ALAIHISSALAM SAMI’AN MUTI’AN ANTA WA
HUDDAMUKA MAIMUN BIHAQQI GHOIRIL MAGDUBI ALAIHIM
WALADDOLLIN WABIHAQQIL QOHIRIL A’JIJI WA BIHAQQI SAYYIDINA
MUAHAMMADI ALAIHIS SHOLATU WAS SALAMU WA BIHURMATIL
MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL A’RSYI DZAL DHOD DZO
GHIN

AQSAMTU ALIKUM YA MALAIKATAR RUHANIYYINNA MINAL


U’LUWIYYATI WAS SUFLIYYATI WAY A KHODIMA FATIHATUL KITABI
AJIBUUNI WA AMIDDUNI WA A’IINUNI FI JAMI’I UMURI( ALUHAN 2X)
(AL A’JAL 2X) (AS SA ‘AH 2X) BIHAQQIS SAB’IL MASANI WALQURANIL
A’DZIM WA BIHAQQIL ASRORI WAL BAROKATI FIHIMA WA BIHAQQI
MA TA’TAQIDUNAHU MINAL A’DHOMATI WAL BURHANI WA
BIHURMATI SAYYIDINA MUHAMMADIN ALAIHIS SOLATU WASSALAMU
ALLOHUMMA SAHHIL LI ABDIKA ROFROFAL AKHIDIR INNAKA A’LA
KULLI SAYING QODIR BIROHMATIKA YA ARHAMAR ROHIMIN
WASOLLALLOHU A’LA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA A’LA ALIHI
WASOHBIHI WASALLIM WALHAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN. @@@