Anda di halaman 1dari 4

Anak Din Biola (T1)

Sinopsis :
Mengisahkan kehidupan Budiman, iaitu anak
yatim piatu yg. dibesarkan di Rumah Bonda. Budiman 5. Ketaatan kepada ajaran agama. Misalnya, anak-
mempunyai dua orang rakan yg. senasib denganya anak yatim bersembahyang berjemaah dan
iaitu Chong dan Chandra. Di rumah Bonda berlaku mengadakan majlis tahlil serta doa arwah.
pelbagai peristiwa antara Budiman dengan. Pak Mat Budiman juga teringat akan pesanan arwah
Tukang Masak dan Pak Man Tukang Jahit. Walaupun ayah/ibunya agar mengerjakan sembahyang.
yatim piatu, Budiman tidak mahu menjadi peminta 6. Keistimewaan orang cacat. Misalnya, Pak Wan
sedekah kerana itulah amanat daripada arwah Busu dan Linda buta tetapi mahir bermain biola.
ayahnya. Arwah ayahnya, iaitu Din Biola merupakan 7. Kepercayaan karut dalam masyarakat. Misalnya,
penggesek biola yang terkenal. Budiman telah No. 13, dikatakan tidak mendatangkan nasib baik.
berusaha untuk memenuhi wasiat arwah ayahnya. 8. Banyak masalah timbul akibat kemiskinan.
Selain itu, Budiman mencuba mengesan biola Bayu Misalnya, Budiman cuba mencuri biola Pak Wan
Senja milik arwah ayahnya. Budiman telah bertemu Busu manakala kanak-kanak sanggup meminta
dengan seorang penggesek biola buta yang bernama sedekah.
Pak wan Busu. Pak wan Busu ialah anak murid arwah 9. Kasih sayang sesama manusia. Pak Jais misalnya
ayahnya. Hasil tunjuk ajar Pak Wan Busu, Budiman sangat menyayangi anak-anak yatim di bawah
cekap menggesek biola. Budiman belajar muzik di jagaannya.
bawah bimbingan Datin Siti Norbayu juga. Akhirnya, 10. Penghargaan kepada jasa baik seseorang.
Budiman berjaya menjuarai pertandingan Bintang Biola Misalnya, ayah Budiman, dianugerahkan pingat
Remaja Kota Raya. Budiman akan dihantar untuk atas jasanya dalam bidang muzik.
melanjutkan pelajarannya dalam bidang muzik di
Tokyo, Jepun agar menjadi pemuzik profesional kelak. Watak
Budiman, Chong, dan Candra tidak lagi tinggal di Budiman
Rumah Bonda kerna masing-masing telah dapat
• Nama penuhnya Budiman Bin Baharuddin
berdikari.
atau Budin atau Din.
• Berusia 14 tahun
Tema
• Berasal dari Kampung Tiga, Kuala Lumpur
Novel Anak Din Biola membawa tema kegigihan dan
semangat juang seorang remaja yang serba • Anak yatim piatu dan dibesarkan di Rumah
kekurangan demi mencapai cita-citanya. Bonda
• Hidup miskin dan tidak ada wang
Persoalan • Kawan baiknya ialah Chong dan Candra
1. Menunaikan wasiat arwah ayah supaya menjadi • Minat bermain biola
penggesek biola yang disegani. Budiman, anak • Belajar menggesek biola dengan Pak Wan
yatim yang tidak mahu menjadi peminta sedekah, Busu dan memasuki Sekolah Muzik Lagu
sebaliknya berusaha untuk menjadi seorang Bayu yg. Dipimpin oleh Datin Siti Norbayu.
penggesek biola terkenal demi memenuhi wasiat • Dia berjaya menjuarai pertandingan Bintang
arwah ayahnya. Biola Remaja Kota Raya.
2. Penyelewengan pemegang amanah. Misalnya, Pak Perwatakan:
Mat Tukang Masak menjual biola Bayu Senja yang • Amanah. Contohnya, tidak membocorkan
diamanahkan kepadanya. rahsia Pak Mat Tukang Masak.
3. Sikap prihatin terhadap nasib yang dialami oleh • Sabar. Contohnya, sabar walaupun sering
anak-anak yatim. Terdapat orang-orang yg. diganggu oleh Pak Mat.
bersimpati terhadap nasib yg. dialami oleh anak- • Bercita-cita tinggi. Contohnya, ingin menjadi
anak yatim. Antara mereka termasuklah Pak Jais pemain biola yg. terkenal.
dan Pak Rahim. Pak Wan Busu dan Datin Siti • Gigih. Contohnya, gigih berusaha berlatih
Norbayu bertindak sebagai guru pembimbing kpd. menggesek biola utk tunaikan pesan ayahnya.
Budiman hingga berjaya dim. bidang muzik. • Berdikari. Contohnya, bekerja di stesen
4. Semangat muhibah antara kaum. Budiman, Chong minyak utk. mendapatkan wang.
dan Candra yg. tinggal di rumah anak-anak yatim, • Taat perintah Tuhan. Contohnya tidak
hidup tolong-menolong utk. Menyelesaikan meninggalkan sembahyang.
kesulitan hidup dan bersama-sama membanteras
• Tabah. Contohnya, tabah menjalani hidup
kecurangan yg. dilakukan oleh pekerja-pekerja
sebagai anak yatim.
rumah anak yatim.

1 (R) Ahmad Shakir Bin Jaafar @ Nota Novel ADB


• Berbakat besar. Contohnya, pandai
menggesek biola dan memainkan lagu-lagu Pak Jais *
Melayu, Jepun, dan Hindi. - Penguasa Rumah Bonda Penyayang dan mesra
• Jujur. Contohnya tidak mahu menerima rasuah dgn anak-anak yatim Dipanggil "bapak" oleh
dalam bentuk sedekah makanan yg. diberi oleh semua anak yatim.
Pak Mat Tukang masak. - Seorang yg. bertanggungjawab dan amat
• Penyayang. Contohnya menyayangi kawan- mengambil berat tentang pengurusan anak-anak
kawannya. Sayang akan arwah ibu bapa (tidak yatim.
meninggalkan sembahyang)
• Mengenang budi. Contohnya, tetap Pak Rahim
mengenang jasa bakti Rumah Bonda walaupun - Beliau menggantikan tempat Pak Jais. Belaiau
sesudah keluar nanti. didatangkan dari sebuah sekolah pemulihan
• Murah hati. Contohnya, berhasrat akan akhlak.
menderma kpd. Rumah Bonda. - Orangnya nampak keras dan tegas tetapi lembut
hati terhadap anak-anak yatim.
Chong
- Anak yatim piatu berketurunan Cina. Latar
- Tinggal di rumah anak yatim (Rumah Bonda )
- Ibu dan ayahnya mati dim. kemalangan jln raya. 1. Latar Tempat.
- Sahabat karib Budiman dan Candra. Dia sanggup - Rumah anak-anak yatim di Kuala Lumpur.
menghadapi susah senang bersama Budiman. - Kampung tiga, tempat kelahiran budiman, Chong
- Berkawan baik dgn Linda. dan Candra.
- Berjaja barang-barang hasil kerja tangan bapa - Dewan seri Kota, tempat berlangsungnya
Linda. pertandingan Bintang Biola Remaja Kota Raya.
- Akan tinggal dgn. keluarga Linda setelah keluar dari - Stesen minyak - 3 sahabat bekerja sebagai pencuci
Rumah Bonda (anak angkat Keluarga Linda). kereta.
- Tanah perkuburan Ampang - (Din Biola
Candra dikebumikan)
- Anak yatim piatu beketurunan India yg. menjadi - Sekolah Muzik Lagu Bayu
penghuni Rumah Bonda.
- Suka makan makanan yg. pedas. 2. Latar Masa
- Penggemar lagu Hindi - Dalam tempoh masa kira-kira setahun, iaitu
- Kawan baik Budiman dan Chong. bermula ketika Budiman berusia 13 tahun
- Bekerja dgn. bapa saudaranya seorang doktor bedah sehingga genap setahun kematian aayahnya, Din
mata di Kuala Lumpur. Biola.

Pak Mat Tukang Masak. 3. Latar Masyarakat


- Ketua tukang masak di Rumah Bonda. - Gambaran masyarakatnya berbilang kaum
- Sangat garang dan pemarah seperti Melayu, Cina dan india.
- Terlibat dgn. perkara-perkara keji seperti mencuri - Masyarakatnyanya mempunyai latar belakang
bahan-bahan makanan anak-anak yatim dan seperti penguasa, guru muzik, pengurus, pelajar,
mengedar dadah. anak yatim, tukang masak, tukang jahit, sultan,
- Dia menjual biola Bayu Senja milik arwah Din Biola. pemandu, orang awam dan kakitangan awam.
- Dia akhirnya dipenjarakan apabila Budiman
melaporkan kegiatan pengedaran dadah yg. Plot
dilakukannya. • Permulaan
Budiman anak yatim yang tinggal di rumah
Pak Man Tukang Jahit kebajikan Rumah Bonda. Pak Jais menyampaikan
- Tukang jahit di Rumah Bonda khabar bahawa Budiman diundang ke upacara
- Seorang penakut tetapi baik dgn. Budiman. pengurniaan pingat PJK untuk bapanya. Budiman,
- Takut kepada ugutan Pak Mat. Chong, dan Chandra melihat Pak Mat Tukang
- Dia bersubahat kerana menyimpan rahsia yg. Masak membawa kotak besar.
- dilakukan oleh Pak Mat Tukang Masak.

2 (R) Ahmad Shakir Bin Jaafar @ Nota Novel ADB


• Perkembangan - Metafora spt. Btilan sudah condong ke barat, tidak
- Budiman berminat bermain biola. Budiman, Chong, lama lagi terbenam di kaki langit.
dan Chandra merancang untuk mencari wang bagi - Simile seperti:
membeli biola. (a) Ayahpun dah meningggal dunia seperti lilin
- Budiman dapat bertemu dengan Pak Wan Busu yang dah padam.
yang sering bermain biola di rumah banglo tua di (b) Dadamu bidang seperti dada ayahmu.
lereng bukit. Dia belajar bermain biola dengan Pak
Wan Busu.
- Pak Jais membawa Budiman belajar belajar muzik
di Sekolah Muzik Lagu Bayu. Dia berhasrat untuk Nilai dan Pengajaran
menyertai pertandingan Bintang Biola Remaja Kota
Raya. Hasrat itu cuba dihalang olah Pak Mat Nilai
Tukang Masak. - Memberi kasih sayang kpd golongan yg. tidak
• Perumitan / Konflik bernasib baik spt. yg ditunjukkan Pak Jais,
- Pak Mat membawa Budiman makan di restoran dan - Datin Siti Norbayu dan Pak Wan Busu terhadap
cuba memberi wang sebagai rasuah kpd Budiman anak yatim dan orang buta.
supaya tidak bertanding dlm Pertandingan Bintang - Mengenang budi spt. yg ditunjukkan oleh watak
Biola Remaja. Pemerintah, Budiman dan Linda.
- Perbuatan jahat Pak Mat diketahui umum. Akhirnya - Rajin, tekun dan gigih dapat dilihat melalui watak
Pak Mat dibuang kerja. Budiman. Malam Sabtu, Isnin dan Rabu telah
- Pak Mat Tukang Masak mengajak Budiman ke kota ditetapkan sebagai malam utk Budiman belajar
dan menjalankan kerja mengedar dadah tetapi bermain biola.
Budiman bijak dan berjaya memerangkap Pak Mat - Semanagat setia kawan. Muhibah antara kaum.
sehingga dia ditangkap polis kerana makan harta Budiman, Chong dan Candra mempunyai
anak yatim dan mengedar dadah. semangat setia kawan yg sgt baik. Walaupun
• Puncak / Klimaks berlainan bangsa dan agama, mereka tetap setia,
- Budiman kemudiannya menyertai pertandingan segala suka^duka dan susah senang mereka rasai
Bintang Biola Remaja Kota Raya dan diumumkan bersama.
sebagai juara. - Menghargai nilai budaya tradisi spt. ayah Budiman
• Peleraian yg sgt menghargai nilai lagu-Iagu asli sehingga
- Budiman diberikan biasiswa untuk melanjutkan mahukan Budiman menyampaikan lagu-lagu asli
pelajaran seni muzik di Tokyo, Jepun. Chong dan dalam pertandingan.
Chandra juga telah dapat berdikari, belajar sambil
bekerja. Pengajaran:
- Kita hendaklah membantu orang yg. susah dan
memerlukan pertolongan. Contohnya Pak Jais,
Datin Siti Norbayu, Pak Wan Busu, Chong dan
Gaya Bahasa
Candra berusaha membantu Budiman bagi
- Kata-kata yg. digunakan utk. menggambarkan
mencapai cita-citanya utk. Menyertai
peristiwa tersebut adalah tepat, jelas, dan
PerJuodingan Bintang Biola Remaja.
berkesan.
- Kita hendaklah menjauhi perbuatan rasuah.
- Ayat-ayat yg. digunakan mudah difahami.
Contohnya Pak Mat Tukang Masak cuba
- Penggunaan ayat dalam bentuk dialog banyak
merasuah Budiman dgn memberi lauk lebih ketika
digunakan oleh pengarang.
makan. Pak Mat berbuat demikian agar Budiman
- Penggunaan bahasa Inggeris spthomework,
tidak membocorkan rahsianya.
- Penggunaan bahasa Jepun spt. Syino No Yoru
- Kita hendaklah berusaha dgn. gigih utk mencapai
- Penggunaan bahasa Tamil spt. Sanggam
cita-cita. Contohnya, Budiman sgt gigih berusaha
- Penggunaan bahasa istana spt patik, pacal, dan
belajar dan berlatih menggesek biola tiap-tiap
tuanku.
malam.
- Pepatah spt. Tempat jatuh lagi dikenang dan
- Kita mestilah mengenangjasa org. yg berbakti
sepandai-pandai tupai melompat, jatuhjua ke
kpd. Negara. Contonya, Din Biola yg
tanah,dan perumpamaan spt hangat-hangat tahi
menghidupkan semula lagu-Iagu Melayu asli
ayam.
tradisional telah dihargai. Beliau telah
- Personifikasi spt Pohon tembusu di luarpagar akan
dianugerahkan pingat Jasa Kebaktian (PJK).
kesunyian.
- Imejan spt. Hari telahjauh malam.Hawa cukup
sejuk. Angin malamyg.bertiup itu masukmelalui
jendela.Aku menggelatuk kesejukan. Rasa hendak
buang air kecil tidak tertahan-tahan.
3 (R) Ahmad Shakir Bin Jaafar @ Nota Novel ADB
Sudut Pandangan
- Novel Anak Din Biola menggunakan sudut pandangan orang pertama. Di sini pengarang menggunakan kata
ganti nama "aku" bagi menggantikan diri watak utama yg. terlibat dim. cerita atau "kami" iaitu kelompok yg.
terdiri drp. beberapa org. watak.
Contonya :
- Aku tidak faham yg dikatakan rahsia itu. Tetapi mulai dari hari itu, dia terus berbuat baik dgn aku. Pada
waktu makan, diberinya aku lauk agak banyak.
- Pada suatu malam kami terpaksa mengadu kpd. Pak Jais. Kami katakan makanan tidak cukup spt dahulu
lagi. Semuanya telah berkurangan. Makan pun tak kenyang. Oleh sebab itu, kami tidak dapat tidur lena.

Biodata Pengarang
- Maaruf Mahmud atau nama penanya Marmah atau Mas Merah.
- Beliau dilahirkan pada 4 Disember 1920, di Hulu Yam Baru, Ulu Selangor.
- Penddidikaan awal yg diterimanya adalah di Sekolah Melayu Hulu Yam Baru (1926 - 1927). Selepas itu ke
Sekolah Melayu Port Swettenham/ Pelabuhan Kelang sebelum berhijrahkerana mengikut baapanya dan
bersekolah di Sungai Selisik, Selangor pada tahun 1934.
- Pada tahun 1935 - 1936 beliau menjadi guru pelatih di Kalumpang, Selangor dan pada tahun 1937
-1939mengikuti kursus perguruan di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) Tanjung Malim.
- Beliau pernah bertugas sebagai guru di Sekolah
Melayu Batang Kali, Selangor dan Sekolah Melayu Princess Road dan juga sefaagai editor /penyunting di
DBP dan Karyawan Tamu.
- Beliau banyak menghasilkan novel kaanak-kanak selain novel remaja, cerpen, biografi, dan
autobiografi.
- Antara hadiah yg dimenanginya dim bidang penulisan ialah:
- Hadiah penghargaan dim peraduan menulis.
- Novel sejarah (kanak-kanak) DBP - Pelita yang Menyala.
- Hadiah khas dim Sayembara Buku Biografi
- Hadiah pertama dalam peraduan hadiah Sastera Remaja ESSO -GAPENA.

4 (R) Ahmad Shakir Bin Jaafar @ Nota Novel ADB