CARA MEMBUAT SIJIL DENGAN MUDAH

Bahan keperluan: 1. Senarai nama murid dalam format MS Excell atau MS Word. Sangat digalakkan menggunakan MS Excell. Seperti di rajah 1. Pastikan nama ditaip dalam satu column yang sama. Format sijil yang dah siap dalam format MS Word. Seperti Rajah 2.

2.

Perincian yang ditunjukkan adalah menggunakan MS Office 2003. Langkah 1. Buka format sijil (dalam format MS Word – seperti di rajah 1). Pastikan cursor berada di mana nama hendak diisi / di taip. Lihat contoh rajah di bawah.

Rajah 2 Rajah 1 Awas : Nama murid yang dihitamkan seperti rajah 1 hendaklah dikosongkan (delete). Cursor hendaklah berada di situ.
CARA MEMBUAT SIJIL SECARA MUDAH Shamsudin bin Mohd Rosli SK Taman Universiti 4, Johor Bahru Page 1 of 9

• • • Klik Tools Klik Letters and mailings Klik Mail Merge Lihat rajah 3 Rajah 3 Langkah 3: Step 1 of 6 Pastikan pilih Letters Rajah 4 CARA MEMBUAT SIJIL SECARA MUDAH Shamsudin bin Mohd Rosli SK Taman Universiti 4. Johor Bahru Page 2 of 9 .Langkah 2.

Johor Bahru Page 3 of 9 .Langkah 4: Step 2 of 6 Klik Next : Starting document Pastikan klik Use the current document Rajah 5 CARA MEMBUAT SIJIL SECARA MUDAH Shamsudin bin Mohd Rosli SK Taman Universiti 4.

Langkah 5: Step 3 of 6 Klik Next : Select recipients Pastikan Klik pada Use an existing list Klik Browse • Pastikan sudah ada nama murid dalam format MS Excell. Double klik file nama tersebut. Jika anda simpan file senarai nama di pendrive juga boleh. Johor Bahru Page 4 of 9 . Klik OK Rajah 7 Klik OK Rajah 8 - - Rajah 6 CARA MEMBUAT SIJIL SECARA MUDAH Shamsudin bin Mohd Rosli SK Taman Universiti 4. Browse File di mana anda simpan senarai nama murid tersebut.

Johor Bahru Page 5 of 9 .Rajah 7 Rajah 8 CARA MEMBUAT SIJIL SECARA MUDAH Shamsudin bin Mohd Rosli SK Taman Universiti 4.

Pada column F3 pula ialah ruang untuk nombor sijil lahir. (Rujuk rajah di Langkah 5: Rajah 8) Klik F2 Rajah 10 CARA MEMBUAT SIJIL SECARA MUDAH Shamsudin bin Mohd Rosli SK Taman Universiti 4. pastikan anda tahu dan faham di column mana nama murid berada. Senarai maklumat adalah bergantung pada kehendak anda. Langkah 6: Step 4 of 6 Klik Next : Write your letter Klik More Items Klik Database Fields Rajah 9 Pada peringkat ini. Katakan nama murid berada di column F2. Johor Bahru Page 6 of 9 . Rajah 8 ini ada kaitan dengan rajah 9 di langkah seterusnya.• • • • Pada paparan rajah 8 ini. anda boleh lihat bahawa senarai nama murid ialah pada column F2.

Johor Bahru Page 7 of 9 . <<F2>> akan keluar di format sijil diruang nama murid yang anda Langkah 7: Step 5 of 6 Klik Next : Preview your letters Anda juga boleh klik << atau >> untuk melihat nama murid di format sijil yang anda buat tersebut.Klik Insert Paparan seperti ini buat tadi. Rajah 11 CARA MEMBUAT SIJIL SECARA MUDAH Shamsudin bin Mohd Rosli SK Taman Universiti 4. Nama murid akan terpapar.

Rajah 12 Pilih All Klik OK Maka akan keluar semua sijil berdasarkan nama murid seperti yang ada dalam format MS Excell tersebut. Rajah 13 CARA MEMBUAT SIJIL SECARA MUDAH Shamsudin bin Mohd Rosli SK Taman Universiti 4. anda boleh print terus atau menyemak terlebih dahulu. klik “Print” Namun anda tidak digalakkan untuk print terus kerana jika nama murid terlalu panjang.Langkah 8: Step 6 of 6 Klik Next : Complete the merge Pada peringkat ini. Jika mahu cetak terus. maka setting akan berubah. Johor Bahru Page 8 of 9 . Katakan anda memilih untuk menyemak: Maka Klik Edit individual letters.

Anda boleh menyemak hasilnya. Apa yang penting ialah anda tidak perlu menaip satu persatu nama murid. Johor Bahru Page 9 of 9 . Jika tidak ada kesilapan. anda boleh mencetak sijil tersebut. SELAMAT MENCUBA ! CARA MEMBUAT SIJIL SECARA MUDAH Shamsudin bin Mohd Rosli SK Taman Universiti 4.