Pengenalan

KH 2243 : Ukur Kejuruteraan
Pensyarah : Khairul Nizam b. Abdul Maulud

Matlamat Kursus
• Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan kebolehan dalam bidang ukur kejuruteraan. Kursus ini meliputi tajuktajuk kerja ukur tanah dalam perancangan, reka bentuk dan pelaksanaan projek-projek hartanah seperti penggunaan alat-alat ukur asas, seperti pengarasan, teodolit dan GPS. Di antara tajuk-trajuk yang akan dibincangkan ialah terabas, takimetri, pemetaan, pemancangan, penyegitigaan, rekabentuk geometri, penjajaran datar dan tegak, isipadu kerja tanah dan rajah jisim-angkut, fotogrametri, GIS, remote sensing dan ukur hiderografik. Di akhir semester, para pelajar dikehendaki menjalani satu minggu khemah ukur yang memberikan pendedahan sebenar kepada kerjakerja ukur kejuruteraan. Kursus ini adalah kursus wajib yang ditawarkan kepada kedua-dua program oleh Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur.

Objektif Kursus
• Memahami: • Apakah Ukur Kejuruteraan ? • Kenapa ia penting dalam Kejuruteraan Awam? • Teori, konsep dan praktis dalam ukur kejuruteraan. • Pengarasan dan pentingnya dalam kejuruteraan awam. • Disamping itu: • Membolehkan pelajar melakukan kerja-kerja penghasilan pemetaan untuk digunapakai di dalam kerja-kerja rekabentuk.

Latar Belakang
• Siapa yang tahu pemetaan dan ukur kejuruteraan? • Ukur lapangan, cerapan…. Teodolit dll • ceritakan pengalaman anda...........

Jadual Kuliah
• Kuliah/Amali
• 3 Jam / Minggu ++ • Masa: 8.00 pagi - 10.00 pagi (Rabu) 11.00pagi – 12.00 Tgh Hari (Jumaat) • Tempat: DK3 / Depan Tasik Kejuruteraan

Jika ada masalah ??
• Saya:
• No. Bilik: No 18, Paras 2 • Talipon: ext. 6227 • h/p: 012-9522189

Kandungan Kursus
Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Topik Pengenalan, Rujukan dan penyelarasan dalam kerja-kerja ukur tanah. Peta dan pelan ukur di Malaysia Ukur aras Teodolit Terabas Takimetri Pemetaan dan pemancangan Cuti Luas tanah, isipadu kerja tanah dan rajah jisim angkut. Penyegitigaan. Penjajaran tegak Penjajaran datar Pengenalan kepada perisian kerja ukur Fotogrametri, Remote sensing Ukur Hidrografi Pengenalan kepada GIS dan GPS

Rujukan
• Bannister, A., Raymond, S. dan Baker, R., 1998. Surveying, 7th edition, Person Prentice Hall, London. Nathanson, J., Lanzafama, M. T. dan Kissam, P. 2006. Surveying Fundamentals and Practices, 5 th Edition, Person Prentice Hall, New Jersey. Campbell, J. (2001). Map Use & Analysis. United State of America: McGraw-Hill Higher Education. Thurston, J., Poiker, T. dan Moore, J. (2003). Integrated Geospatial Technologies – A Guide to GPS, GIS and Data Logging, Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Penilaian
• Kerja kursus + Peperiksaan
• Projek dan tugasan: • Kerja lapangan: • Peperiksaan Akhir: 30 % 30 % 40 %