Anda di halaman 1dari 4

Almost Blue

Words & Music by Elvis Costello

Slowo freely and with expression


N.C.

Settle into tempo

J=56 very slow and gentle


Dm Dm(maj?)/C # pxnzTg A7*s(be) Dm(majl/C*

Effi."
ffiar
FIS'F
mIIfl6fr
?Hlll ffi'o
I..l..]..m ffi'u ffi+n
H#

Al-most blue al - most do-ing things we used to- do-

@ Copyright 1982 BMG Music Publishing Limited.


All fughts Resewed. Intemational Copyright Secured,

www.sheetmusicdieital.com
Em7(addu) 1tfrstbvl FmajT
ffiro
ffi furu
FFIIF ffiru
FIffiI

there's a boy here and he's-

sb/D
Mro
trffi
t|ffn
ffi

I that your eyes once pro-mised

fp). ^

FFFFF 5&
Fffi

his- too.- Now your eyes are

Dm Esusa BbmajT Enitbs

ffi* ffij'u iffii* ffi"o


l--] l.-.m

--s--1
ffi'*
I.]::l.m

most- blue.-

www. sheetm&icdigital. com


FmajT gb gbuot 4zfs
'ffTt
ffi
isr FFFFFIsF
ffi ffi,ffi'ffi*
|..!..]:.mI..I.-]T r.Tm

it named me as the fool who on - lv--aimed to be.

Dm(maj7)/Cf Dm7/C Em?(addtt) 4z$srbsl Dm(majf/C#


U.
Hro
H+tt-J
t?il il+b
Fffi ffi*
Hiln
|ffisr
FtrM ffi'u
ffi
fu t I t4r
ffi

Em?(addtt) 4zfis1b9 FmajT A7#5 6tzbs

lffi* ffi* [wsfi.


ffi ffi'u ffi,u
|.-l..l.mfrm

Bb/D BbID
ffi'o
I::]::]T
fTlTIl rh
Fffi
Ht'
H++H
ffi3fi
ffi

all- good things- come !o an end now- it is-


7*j r-3--.-r

?
www.sheetmrlSicd iei al.com
1 +" ',

>----J

Bbmaj7/F
G
L..l..]i! ffffitu
Fttifl FHI#

Freely
Dme
LY-.
iltltrJr
Eq#

Tl bass cadenza_3 l 2

***. rh."tr,*icdigital.com