UNIT PENDIDIKAN SWASTA

SEKTOR PENDIDIDKAN SWASTA & PENDIDIKAN KHAS
JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH
Senarai Semak Permohonan Permit Mengajar IPS
( Sekolah Swasta/Pusat Tuisyen/Pusat Kemahiran )
1.

Borang PT-(1)-(M)

- untuk IPS

- 3 Salinan

2.

Gambar terbaru berukuran paspot
(berpakaian kemas, sopan dan sesuai)

- 6 keping

3.

Salinan kad pengenalan
Untuk Guru Dagang
- Salinan paspot termasuk pas kerja
- Salinan surat dari Jab. Imigresen
- Surat pengakuan pihak institut bahawa pemohon
tidak pernah memiliki permit mengajar yang
dikeluarkan oleh JPN Kedah

- 1 salinan
- 1 salinan
- 1 salinan
- 1 salinan

4.

Salinan surat akuan doktor

- 1 salinan

5.

Salinan sijil-sijil :
i)
SPM/MCE, STP/STPM/HSC
ii)
Sijil Maktab Perguruan
iii)
Ijazah/Diploma
iv)
Sijil lain (jika ada)

- 1 salinan
- 1 salinan
- 1 salinan
- 1 salinan

( Semua salinan sijil hendaklah diakui sah / disahkan )
6.

Bayaran Permit Guru IPS - RM5.00 (proses) + RM1.00 (tahunan) = RM6.00
hendaklah dibuat dengan Wang Pos atau Kiriman Wang Pos berpalang di atas nama :
PENGARAH JABATAN AKAUNTAN NEGARA CAWANGAN KEDAH
Syarat-Syarat Asas Tenaga Pengajar Rakyat Malaysia
( Guru Tidak Terlatih )
JENIS IPS

TAHAP KURSUS

KELAYAKAN GURU (MINIMA)

SPM/MCE
UPSR/PMR
Diploma/STP/STPM/HSC
Pusat Tuisyen/Sekolah Swasta
SPM
Ijazah Matapelajaran
Berkaitan
STPM

Pusat Kemahiran

Tahap Sijil Kemahiran

Diploma / Ijazah
Dalam Bidang Berkaitan

PERINGATAN :
1.

Penggunaan guru-guru kerajaan untuk mengajar di Institusi Pendidikan Swasta secara sambilan hendaklah mendapat
kelulusan Pengarah Pelajaran Negeri ( keperluan mengisi borang menjalankan tugas luar – Lampiran B ).

2.

Selepas kelulusan diberi barulah permohonan boleh dibuat dengan menggunakan borang PT-(1)-(M) ini.

Tarikh-Tarikh Meninggalkan Tanah Melayu : Dari ....... ( Jika Pemohon Berbangsa Cina ) : ................................................................ 6.................... Bahasa Pertuturan : .. Nama Penuh ( Dalam Tulisan Cina ) 5.............................................................. : Negara Yang Dilawati ............ Jantina : .... Mengajar di : .............. Alamat : ................................................................................................................. Pekerjaan : .......................... ...... 3.................................... Swasta ) : ………................................................................................................................ Nama Penuh : .................................................... Nama Lain @ Panggilan : ....................................................................................................................................................................................................................... No...... 8................................................................... ( Nama Institusi Pend...........(Lama) 14......................................................... ( Dalam Ejaan Rumi ) 9...........(Baru) Nama : ....................................................................................................................................................... Alamat Tempat Tinggal : ............................ mulai daripada ..................................... ( Dalam Ejaan Rumi ) 4........... Kad Pengenalan : ..................................... 7............ 15.......... Jika Sudah Berkahwin........................................................ 10......................................... ( Jika Dilahirkan Di luar Negeri ) hingga ................................ Tarikh Lahir : ..... ( Nama Institusi Pend..................................................................................... Swasta ) 2.......................... 11...................................................................................................................... Tempat Lahir : ........................ ............................................... Tarikh Masuk Ke Malaysia : ...... Tarikh & Tempat Dikeluarkan : ..... (Nyatakan Nama........................................................................................................................................................................... ...............Borang PT(1)(M) KENYATAAN MENGENAI SESEORANG GURU YANG MEMOHON SURAT KEBENARAN MENGAJAR Gambar Pemohon Kepada : Ketua Pendaftar Sekolah & Guru Kementerian Pelajaran Malaysia 1.............................................................................................................................. 13........................................ Alamat IPS : ............................. Alamat & Pekerjaan Suami / Isteri) 12...........................

................................................................... ........ Butir-Butir Penuh Berkenaan Dengan Pendidikan Pemohon ( Tuliskan Nama Semua Institusi Pendidikan Dimana Pemohon Biasa Menuntut Termasuk Maktab Perguruan Dll ) Nama & Alamat Sekolah... Tandatangan Pengetua / Guru Besar Cop Sekolah : Nota - Pemohon dikehendaki mengisi 3 salinan borang & bersama 6 keping gambar berukuran pasport (tulis nama dan no........................ ......... ........................................................................................... ................ ........ Tandatangan Pemohon .................................. ..................... ........... .... ......... Tarikh Mula Kerja Tarikh Berhenti Jenis Pekerjaan Perkara-Perkara Yang Diajar : ( Di Institusi Pend........................... Tarikh : ...................................................................................................................................................... ................... .......... Universiti dll 17......................................... Tarikh Masuk Tarikh Keluar Kelayakan Butir-Butir Semua Pekerjaan Yang Telah Dibuat Dahulu ( Samada Berhubung Dengan Pendidikan @ Tidak ) Nama & Alamat Sekolah @ Majikan 18.................................. Amaran Pemohon diarahkan merujuk kepada seksyen 122 di dalam Undang-Undang Pelajaran 1961 berkenaan dengan hukumanhukuman kerana membuat keterangan palsu dan mengelirukan di dalam borang permohonan ini ................... kad pengenalan di belakang gambar tersebut) Bayaran RM6.....00 hendaklah dibuat ‘Wang Pos’ @ ‘Kiriman Wang Pos’ di atas nama : PENGARAH JABATAN AKAUNTAN NEGARA CAWANGAN KEDAH Segala dokumen yang diperlukan hendaklah disertakan bersama-sama permohonan ini.............................................................16.. ................................ ... Swasta Ini ) Matapelajaran Bahasa Penghantar Darjah / tingkatan .............................. Maktab............................. .................................... ............................................