UNIT PENDIDIKAN SWASTA

SEKTOR PENDIDIDKAN SWASTA & PENDIDIKAN KHAS
JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH
Senarai Semak Permohonan Permit Mengajar IPS
( Sekolah Swasta/Pusat Tuisyen/Pusat Kemahiran )
1.

Borang PT-(1)-(M)

- untuk IPS

- 3 Salinan

2.

Gambar terbaru berukuran paspot
(berpakaian kemas, sopan dan sesuai)

- 6 keping

3.

Salinan kad pengenalan
Untuk Guru Dagang
- Salinan paspot termasuk pas kerja
- Salinan surat dari Jab. Imigresen
- Surat pengakuan pihak institut bahawa pemohon
tidak pernah memiliki permit mengajar yang
dikeluarkan oleh JPN Kedah

- 1 salinan
- 1 salinan
- 1 salinan
- 1 salinan

4.

Salinan surat akuan doktor

- 1 salinan

5.

Salinan sijil-sijil :
i)
SPM/MCE, STP/STPM/HSC
ii)
Sijil Maktab Perguruan
iii)
Ijazah/Diploma
iv)
Sijil lain (jika ada)

- 1 salinan
- 1 salinan
- 1 salinan
- 1 salinan

( Semua salinan sijil hendaklah diakui sah / disahkan )
6.

Bayaran Permit Guru IPS - RM5.00 (proses) + RM1.00 (tahunan) = RM6.00
hendaklah dibuat dengan Wang Pos atau Kiriman Wang Pos berpalang di atas nama :
PENGARAH JABATAN AKAUNTAN NEGARA CAWANGAN KEDAH
Syarat-Syarat Asas Tenaga Pengajar Rakyat Malaysia
( Guru Tidak Terlatih )
JENIS IPS

TAHAP KURSUS

KELAYAKAN GURU (MINIMA)

SPM/MCE
UPSR/PMR
Diploma/STP/STPM/HSC
Pusat Tuisyen/Sekolah Swasta
SPM
Ijazah Matapelajaran
Berkaitan
STPM

Pusat Kemahiran

Tahap Sijil Kemahiran

Diploma / Ijazah
Dalam Bidang Berkaitan

PERINGATAN :
1.

Penggunaan guru-guru kerajaan untuk mengajar di Institusi Pendidikan Swasta secara sambilan hendaklah mendapat
kelulusan Pengarah Pelajaran Negeri ( keperluan mengisi borang menjalankan tugas luar – Lampiran B ).

2.

Selepas kelulusan diberi barulah permohonan boleh dibuat dengan menggunakan borang PT-(1)-(M) ini.

.................. Tarikh-Tarikh Meninggalkan Tanah Melayu : Dari .............. Alamat IPS : .........................................(Baru) Nama : .................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. Tempat Lahir : .............................................. ( Nama Institusi Pend.. Jika Sudah Berkahwin....................................................................... No........... : Negara Yang Dilawati .......... Kad Pengenalan : ............. ( Dalam Ejaan Rumi ) 4........... Jantina : ............... ..................................................................................................... mulai daripada ..... Tarikh & Tempat Dikeluarkan : ........................................................... 10....................................... Alamat & Pekerjaan Suami / Isteri) 12.....................Borang PT(1)(M) KENYATAAN MENGENAI SESEORANG GURU YANG MEMOHON SURAT KEBENARAN MENGAJAR Gambar Pemohon Kepada : Ketua Pendaftar Sekolah & Guru Kementerian Pelajaran Malaysia 1..... Alamat Tempat Tinggal : .......................................................................................................... Nama Lain @ Panggilan : ................ 11..................................................................... Pekerjaan : ...................... ( Jika Pemohon Berbangsa Cina ) : ........................................................................ ( Nama Institusi Pend.................. ( Dalam Ejaan Rumi ) 9...................................................................................................................................................................................... Swasta ) 2........................................................ Swasta ) : ……….................................. Alamat : ........................................................................ 6. ( Jika Dilahirkan Di luar Negeri ) hingga ............... 3... ........................................... Mengajar di : ........................ 13.................................................... Bahasa Pertuturan : ................................................................... 7.............................................................................................................................(Lama) 14.......... (Nyatakan Nama................................................................... 15................... 8....... Tarikh Masuk Ke Malaysia : ... Tarikh Lahir : ........................................................................................................ Nama Penuh ( Dalam Tulisan Cina ) 5.............................................................. Nama Penuh : ...........

........................................................................................................ ........................... .................................. ...................... Universiti dll 17................................................ ....................... ....................... .............. Maktab....................................................................................................... kad pengenalan di belakang gambar tersebut) Bayaran RM6............ Amaran Pemohon diarahkan merujuk kepada seksyen 122 di dalam Undang-Undang Pelajaran 1961 berkenaan dengan hukumanhukuman kerana membuat keterangan palsu dan mengelirukan di dalam borang permohonan ini ...................... ............ Tandatangan Pengetua / Guru Besar Cop Sekolah : Nota - Pemohon dikehendaki mengisi 3 salinan borang & bersama 6 keping gambar berukuran pasport (tulis nama dan no............................................................................................................... ..... ........... Tandatangan Pemohon ......... Tarikh : ....................... .. Tarikh Masuk Tarikh Keluar Kelayakan Butir-Butir Semua Pekerjaan Yang Telah Dibuat Dahulu ( Samada Berhubung Dengan Pendidikan @ Tidak ) Nama & Alamat Sekolah @ Majikan 18........................... Butir-Butir Penuh Berkenaan Dengan Pendidikan Pemohon ( Tuliskan Nama Semua Institusi Pendidikan Dimana Pemohon Biasa Menuntut Termasuk Maktab Perguruan Dll ) Nama & Alamat Sekolah....... ........00 hendaklah dibuat ‘Wang Pos’ @ ‘Kiriman Wang Pos’ di atas nama : PENGARAH JABATAN AKAUNTAN NEGARA CAWANGAN KEDAH Segala dokumen yang diperlukan hendaklah disertakan bersama-sama permohonan ini................... ................. Swasta Ini ) Matapelajaran Bahasa Penghantar Darjah / tingkatan ............................. ... .......................................16.... Tarikh Mula Kerja Tarikh Berhenti Jenis Pekerjaan Perkara-Perkara Yang Diajar : ( Di Institusi Pend........................................................... ..............................