SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK DERMAWAN

KAMPUNG TERSUSUN TASEK, 31400 BERCHAM, IPOH PERAK D.R

PERMOHONAN SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH 2009
NAMA

__________________________________________________

TAHUN

ALAMAT

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

NO. TEL

____________________________________

NO. SURAT KELAHIRAN

KEPUTUSAN PKSR 1 / 2
MATA PELAJARAN
BAHASA MALAYSIA
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL

GRED

SAYA INGIN MENJADI PENGAWAS SEKOLAH KERANA
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
TANDATANGAN PEMOHON

TARIKH

___________________________

__________________

KEBENARAN IBUBAPA/PENJAGA
SAYA __________________________________________ IBUBAPA / PENJAGA KEPADA
_____________________________________ TAHUN _______________ NO. SURAT KELAHIRAN
__________________ DENGAN INI MEMBENARKAN ANAK / TANGGUNGAN SAYA DILANTIK
SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH TAHUN 2009.
TANDATANGAN IBUBAPA/PENJAGA

TARIKH

_____________________________ __________________ .

R EKOLAH 2009 _________________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________________ ____________ ____________ ____________ ________________ .DERMAWAN M. IPOH PERAK D.

________________ .