Anda di halaman 1dari 27

PENDIDIKAN MORAL 2010 (SPM)

OLEH : CIK NORLITA BINTI ABDUL RANI


BAHAGI JENIS KEMAHIRAN BILANGAN JUMLAH PENGAGIHA
AN SOALAN YANG DIUJI SOALAN MARKAH N MASA
A STRUKTU PENGETAHU 8 SOALAN 80 120 MINIT
R AN DAN MARKAH
KEFAHAMAN 1 SOALAN =
32 % 15 MINIT

KEMAHIRAN
68%
B ESEI 3 SOALAN 20 30 MINIT
ARAS : (PILIH 2) MARKAH
R:S:T = 5:3:2 1 SOALAN =
15 MINIT
R : RENDAH
S:
SEDERHANA
T : TINGGI
I) PENGUASAAN NILAI
 NILAI

 DEFINISI

 KATA KUNCI

II) PENGETAHUAN AM (KEMAHIRAN BERFIKIR)


 CARA

 LANGKAH

 KESAN

 SEBAB

 CONTOH

III) KANDUNGAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 & TINGKATAN


5
 SOALAN 1 : PERKEMBANGAN DIRI
 SOALAN 2 : PERKEMBANGAN DIRI
 SOALAN 3 : KEKELUARGAAN
 SOALAN 4 : ALAM SEKITAR
 SOALAN 5 : PATRIOTISME
 SOALAN 6 : HAK ASASI
 SOALAN 7 : DEMOKRASI
 SOALAN 8 : KEAMANAN
 SOALAN 1 : PERKEMBANGAN DIRI
 SOALAN 2 : KEKELUARGAAN
 SOALAN 3 : ALAM SEKITAR
 SOALAN 4 : PATRIOTISME
 SOALAN 5 : HAK ASASI
 SOALAN 6 : DEMOKRASI
 SOALAN 7 : KEAMANAN
 SOALAN 8 : PERKEMBANGAN DIRI
NILAI RASIONAL
 BERTANGGUNGJAWAB /
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA

 KASIH SAYANG / KASIH SAYANG


TERHADAP KELUARGA /

 KASIH SAYANG / MENYAYANGI DAN


MENGHARGAI ALAM SEKITAR
 KEEMPAT – EMPAT NILAI ALAM SEKITAR
DITERIMA SEBAGAI JAWAPAN BAGI SEMUA
SOALAN ALAM SEKITAR.
 (i) MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM
SEKITAR
 (ii) KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA
DENGAN
ALAM SEKITAR
 (iii) KEMAPANAN ALAM SEKITAR
 (iv) PEKA TERHADAP ISU – ISU ALAM SEKITAR
(BERSIKAP TIDAK KETERLALUAN DALAM
MEMBUAT PERTIMBANGAN DAN TINDAKAN)
(SAMA ADA DALAM PEMIKIRAN, PERTUTURAN
ATAU PERLAKUAN) (TANPA MENGABAIKAN
KEPENTINGAN DIRI DAN ORANG LAIN.)

1 KURUNGAN = 0 MARKAH
2 KURUNGAN = 1 MARKAH
3 KURUNGAN = 2 MARKAH
BIASAKAN MEMBUAT J +
1

J+ 1 = EXTRA 1 JAWAPAN
REMAJA HARUS MENYEDARI KEPENTINGAN
MENGURUSKAN MASA DENGAN BIJAKSANA.

(a) NYATAKAN DUA NILAI YANG PERLU


DIAMALKAN OLEH REMAJA (2 MARKAH)

(i) NILAI BERTANGGUNGJAWAB, NILAI


RASIONAL
DAN NILAI KERAJINAN.
(ii) _____________________________________
REMAJA HARUS MENYEDARI KEPENTINGAN
MENGURUSKAN MASA DENGAN BIJAKSANA.
(a) NYATAKAN DUA NILAI YANG PERLU
DIAMALKAN OLEH REMAJA (2 MARKAH)

(i) NILAI BERTANGGUNGJAWAB______________


(ii) NILAI RASIONAL________________________
(iii) NILAI KERAJINAN_______________________
NYATAKAN DUA CARA MENJAGA IBU
YANG SAKIT
(2 MARKAH)
(i) MEMBERI UBAT
(ii)MENGHANTAR KE RUMAH ORANG TUA
DAN MEMBAYAR BULANAN PENJAGAAN
(iii)MEMBASAHKAN BADAN IBU DENGAN
TUALA
(a)NYATAKAN DUA SEBAB MENGAPA RAKYAT
MALAYSIA PERLU BERTOLAK ANSUR
(2 MARKAH)

(i) MENGELAKKAN PERTELINGKAHAN


(ii) MENGELAKKAN PERSELISIHAN FAHAM
DUA ORANG REMAJA DITANGKAP KERANA
TERLIBAT DENGAN LUMBA HARAM.
(b) NYATAKAN TIGA KESAN KEPADA
KELUARGA
REMAJA TERSEBUT (3 MARKAH)
(i) MARUAH KELUARGA TERCEMAR
(ii) KELUARGA MENDAPAT MALU
(iii) KELUARGA DIPANDANG SERONG
DUA ORANG REMAJA DITANGKAP KERANA
TERLIBAT DENGAN LUMBA HARAM.
(b) NYATAKAN TIGA KESAN KEPADA KELUARGA
REMAJA TERSEBUT (3 MARKAH)
(i) MARUAH KELUARGA TERCEMAR
(ii) KELUARGA AKAN DIPINGGIRKAN OLEH
MASYARAKAT
(iii) KELUARGA AKAN BERSEDIH
NYATAKAN TIGA KESAN JIKA PROJEK
PEMBINAAN
DILAKUKAN SECARA TIDAK TERANCANG
(3 MARKAH)
(i) BERLAKU BENCANA ALAM
(ii) BERLAKU TANAH RUNTUH
(iii) HUTAN MUSNAH
MAKANAN SEGERA MENJADI PUNCA
KEGEMUKAN.
ARAHAN KEPADA PENGUSAHA
MAKANAN :
 NYATAKAN KANDUNGAN BAHAN
MAKANAN YANG DIBUNGKUS.
 JUMLAH KALORI YANG DIBEKALKAN
OLEH MAKANAN MENGIKUT KUANTITI.
(a)NYATAKAN DUA NILAI YANG PERLU
DIAMALKAN OLEH PENGUSAHA
MAKANAN BERDASARKAN ARAHAN DI
ATAS (2 MARKAH)
NILAI RASIONAL.

(i) ______________________________________
NILAI BERTANGGUNGJAWAB.

(ii) _____________________________________
(a)JELASKAN DUA NILAI YANG PERLU
DIAMALKAN OLEH PENGUSAHA
MAKANAN BERDASARKAN ARAHAN DI
ATAS. (4 MARKAH)
NILAI RASIONAL . PENGUSAHA MAKANAN PERLU BOLEH
BERFIKIR SUPAYA PENGELUARAN MAKANAN SEGERANYA
TIDAK DISEKAT.

(i) _______________________________________
NILAI BERTANGGUNGJAWAB . PENGUSAHA MAKANAN PERLU
MELAKSANAKAN TUGAS MENGIKUT ARAHAN YANG
DIBERIKAN.

(ii)
_______________________________________
(a)HURAIKAN DUA NILAI YANG PERLU
DIAMALKAN OLEH PENGUSAHA
MAKANAN BERDASARKAN ARAHAN DI
NILAI RASIONAL . PENGUSAHA MAKANAN PERLU BOLEH
ATAS. (6SUPAYA
BERFIKIR MARKAH)PENGELUARAN MAKANAN SEGERANYA
TIDAK DISEKAT. CONTOHNYA, MENILAI SEMULA HASIL
MAKANAN SEGERANYA.
(i) ______________________________________
NILAI BERTANGGUNGJAWAB . PENGUSAHA MAKANAN PERLU
MELAKSANAKAN TUGAS MENGIKUT ARAHAN YANG
DIBERIKAN. CONTOHNYA, MEMBUAT BUNGKUSAN BARU.

(ii) ______________________________________
 MEMBERITAHU
DILEMA KETIKA AYAH
TINDAKAN MENGETAHUI ADIK ANDA
 TIDAK
ANDA ? MENGHISAP ROKOK MEMBERITAHU
AYAH

APAKAH PILIHAN TINDAKAN ANDA?.


HURAIKAN NILAI – NILAI YANG AKAN
ANDA AMALKAN BERDASARKAN
TINDAKAN TERSEBUT. [10 M]
 10 AYAT SAHAJA.

 3 NILAI TERAWAL SAHAJA DIAMBILKIRA.

 1 PERENGGAN SAHAJA.
PILIHAN NILAI 1 PENERANGAN(KK1)
CONTOH 1 PENERANGAN(KK2)
CONTOH 2 NILAI 2 PENERANGAN(KK1)

CONTOH 1 PENERANGAN(KK2)
CONTOH 2 NILAI 3 PENERANGAN(KK1)
CONTOH 1 PENERANGAN(KK2)
CONTOH 2
SAYA AKAN MEMBERITAHU AYAH.NILAI
YANG AKAN SAYA AMALKAN IALAH NILAI
TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA. SAYA
MEMPUNYAI KEWAJIPAN TERHADAP KELUARGA
SUPAYA MARUAH KELUARGA TIDAK TERCEMAR.
CONTOHNYA, SAYA BERHAK MENEGUR
PERBUATAN ADIK YANG MEROKOK. SAYA AKAN
MELAHIRKAN KELUARGA BAHAGIA SUPAYA
TIADA
PERGADUHAN ANTARA ADIK BERADIK.
CONTOHNYA,MASALAH DALAM KELUARGA
DISELESAIKAN DENGAN BERBINCANG.
NILAI KEDUA IALAH NILAI KASIH SAYANG
TERHADAP KELUARGA. SAYA MEMPUNYAI
PERASAAN SAYANG YANG MENDALAM SUPAYA
AHLI KELUARGA RASA DIHARGAI. CONTOHNYA,
SAYA MEMBERITAHU AYAH KERANA TIDAK
MAHU
ADIK TERUS MELAKUKAN KESALAHAN. SAYA
MEMPUNYAI PERASAAN SAYANG YANG
BERKEKALAN SUPAYA HUBUNGAN KELUARGA
TIDAK TERPUTUS. CONTOHNYA, SAYA AKAN
TERUS MEMBERI SEMANGAT UNTUK ADIK
BERHENTI MEROKOK.
NILAI KETIGA IALAH NILAI RASIONAL. SAYA
BOLEH
BERFIKIR DENGAN MEMBEZAKAN BETUL DAN
SALAH. CONTOHNYA, SAYA MENYENARAIKAN
KEBAIKAN JIKA MEMBERITAHU AYAH. SAYA
BERTINDAK WAJAR SUPAYA ADIK TIDAK
DIKENAKAN HUKUMAN DI SEKOLAH.
CONTOHNYA, SAYA BERHARAP AYAH DAPAT
MEMANTAU ADIK DARIPADA TERUS TERJEBAK
DENGAN ROKOK.
(i) MENGUATKUASAKAN UNDANG –
UNDANG SUPAYA KUALITI BAHAN
MAKANAN LEBIH TERJAGA.
(ii) MENGENAKAN HUKUMAN PENJARA
SUPAYA MENJADI PENGAJARAN
KEPADA MEREKA YANG INGKAR.

Anda mungkin juga menyukai