Bab 9 – Perkembangan di Eropah 1. Berikan cirri-ciri Zaman Gelap di Eropah. i.

Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran. ii. Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan. iii. Keadaab tidak menentu membawa kepada kemunculan golongan baron. iv. Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah. v. Golongan petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah. vi. Raja merupakan asas kepada pembentukan system feudal. vii. Petani yang tidak berkemampuan membayar cukai terpaksa menyerahkan tanah mereka kepada tuan Tanah. 2. Apakah maksud Renaissance? Rennaissance bermaksud Kelahiran Semula dikenali juga sebagai humanisme. Penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya 3. Senaraikan tiga tokoh-tokoh Renaissance i. ii. iii. Francesco Petrach Nicolo Machiavelli Giovanni Bocaccio

4. Berikut adalah kesan politik zaman Renaissance. I. Kemunculan monarki baru II. Kewujudan kerajaan pusat III. Kesatuan kebangsaan IV. Penghapusan system feudal A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

m/s219

5. Bagaimanakah kekuasaan monarki baru diperkukuhkan pada zaman Renaissance di Eropah? A. Amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. B. Perlantikan pegawai tinggi oleh kerajaan pusat. C. Kuasa raja telah diambil alih oleh kerajaan pusat. D. Kerajaan pusat berkuasa atas pemilikan tanah.

6. Apakah asas gerakan Reformation di Jerman? A. bersifat Keagamaan

2. berasaskan Ilmu pengetahuan m/s 221 7. 3. . berasaskan Idealogi humanisme D. Senaraikan slogan yang digunakan oleh orang Eropah untuk mengembangkan tamadun mereka.B. Ignatius Loyola Christopher Columbus Lord Townstrend Jethro Tull James Hargreaves Samuel Crompton Thomas Newcowen Sumbangan/bidang 9. bersifat Keduniaan C. 13 14 15 16 Tokoh Niccolo Machiavelli Galilleo Galileo Johann Sebastian Bach Michelangelo Ghiberti Johan Gutenberg Martin Luther John Calvin Huldreich Zwingle St. 2. Berikan maksud konsep-konsep berikut. 4 5 6 7 8 9 10 Konsep Renaissance Reformation Counter reformation Indulgences patron Katedral magyar Pergerakan Luddite inkuiri conquista Maksud/huraian 8. Bil 1. Nyatakan sumbangan tokoh-tokoh berikut Bil 1. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12.

Timbul sikap toleransi antara pelbagai mazhab untuk meningkatkan pendidikan.. Tema pecah mazhab musnah dua toleransi Huraian Negara Eropah berpecah. 5. Orang Eropah berperang mengikut mazhab masing-masing. 2. Bil. Muncul mazhab iaitu mazhab katolik dan protestan. Faktorfaktor kemunculan gerakan Reformation Penyelewengan Amalan penguasa gereja tidak selari dengan kitab Bible. Indulgences Penjualan surat pengampunan dosa oleh golongan gereja.Bil 1 2 3 4 Negara Inggeris Peranchis Jerman Amerika Slogan Kepincangan Mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja. Berikan kesan-kesan gerakan Reformation di Eropah. Mesin cetak Pengenalan mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg – bible mudah dan murah untuk dicetak. Rasuah Golongan gereja cenderung mengamalkan gaya hidup bangsawan. 1. Mnegakibatkan kemusnahan dan peperangan di Eropah. 4. 3. .

Galakan Raja Sepanyol dan Raja Portugal bertanggungjawab memberikan galakan. Glory and Gospel . Persaingan Persaigan antara Sepanyol dan Portugal untuk mendapatkan kawsan pengaruh Masing-masing. 7. Sebab-sebab penjelajahan Semangat kebanggaan bangsa Gold.6. Ekonomi Desakan ekonomi mendorong penjelajahan orang Eropah ke Timur – Mendapatkan rempah. Agama Menyebarkan agama kristian. Tordesillas Kesan Perjanjian Tordesillas – pembahagian kawasan pengaruh masing-masing. monarki paus Kuasa gereja terhadap kerajaan monarki baru berkurang. Monarki baru ingin membebaskan diri dari Paus.emas dan sutera.

Brangan dari timur telah memperkaya ekonomi Eropah.Politik Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil eropah. Meningkatkan gaya hidup masyarakat Eropah. Emporium dunia seperti Goa dan Melaka dkuasai oleh Portugal. Social Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup eropah. Berikan Kesan-kesan penjelajahan Eropah terhadap masyarakat Setempat Ekonomi Daerah luar Eropah menjadi pembekal kepada masyarakat di Eropah. Mengiktiraf kuasa Eropah. Penyebaran agama kristian. .

baru Tanaman baru diperkenalkan – turnip dan ubi kentang. Huraikan faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian yang berlaku di Britain. 8. 2. awam Sistem pemilikan tanah awam 3. ladang Tanaman diusahakan secara besar-besaran akibat akta pemagaran tanah. 7. 10 11 Tema Huraian . gilir Kaedah tanaman bergilir diperkenalkan. 4. 5. tanah Perubahan dalam system pemilikan tanah persendirian. buruh Petani menjadi buruh ladang. hijrah Petani berhijrah ke kawasan bandar. alat Jethro tull memperkenalkan alat menggali dan menugal 10 baja Baja asli digunakan secara meluas. gandum Harga gandum meningkat disebabkan permintaan yang tinggi. Bil. 6. 9. 5. 3. 7. 11 lebihan Lebihan hasil diperdagangkan. 9. Tema Huraian 1. 2. 8. 1.Nyatakan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian di Britain. 4. 6. m/s 227-229 Bil.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.