Bab 9 – Perkembangan di Eropah 1. Berikan cirri-ciri Zaman Gelap di Eropah. i.

Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran. ii. Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan. iii. Keadaab tidak menentu membawa kepada kemunculan golongan baron. iv. Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah. v. Golongan petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah. vi. Raja merupakan asas kepada pembentukan system feudal. vii. Petani yang tidak berkemampuan membayar cukai terpaksa menyerahkan tanah mereka kepada tuan Tanah. 2. Apakah maksud Renaissance? Rennaissance bermaksud Kelahiran Semula dikenali juga sebagai humanisme. Penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya 3. Senaraikan tiga tokoh-tokoh Renaissance i. ii. iii. Francesco Petrach Nicolo Machiavelli Giovanni Bocaccio

4. Berikut adalah kesan politik zaman Renaissance. I. Kemunculan monarki baru II. Kewujudan kerajaan pusat III. Kesatuan kebangsaan IV. Penghapusan system feudal A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

m/s219

5. Bagaimanakah kekuasaan monarki baru diperkukuhkan pada zaman Renaissance di Eropah? A. Amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. B. Perlantikan pegawai tinggi oleh kerajaan pusat. C. Kuasa raja telah diambil alih oleh kerajaan pusat. D. Kerajaan pusat berkuasa atas pemilikan tanah.

6. Apakah asas gerakan Reformation di Jerman? A. bersifat Keagamaan

B. Ignatius Loyola Christopher Columbus Lord Townstrend Jethro Tull James Hargreaves Samuel Crompton Thomas Newcowen Sumbangan/bidang 9. berasaskan Ilmu pengetahuan m/s 221 7. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nyatakan sumbangan tokoh-tokoh berikut Bil 1. 4 5 6 7 8 9 10 Konsep Renaissance Reformation Counter reformation Indulgences patron Katedral magyar Pergerakan Luddite inkuiri conquista Maksud/huraian 8. 13 14 15 16 Tokoh Niccolo Machiavelli Galilleo Galileo Johann Sebastian Bach Michelangelo Ghiberti Johan Gutenberg Martin Luther John Calvin Huldreich Zwingle St. 2. 3. 3. bersifat Keduniaan C. Bil 1. berasaskan Idealogi humanisme D. 2. Senaraikan slogan yang digunakan oleh orang Eropah untuk mengembangkan tamadun mereka. . Berikan maksud konsep-konsep berikut.

. 5. 2. Mnegakibatkan kemusnahan dan peperangan di Eropah. . 3. Orang Eropah berperang mengikut mazhab masing-masing. Rasuah Golongan gereja cenderung mengamalkan gaya hidup bangsawan. Timbul sikap toleransi antara pelbagai mazhab untuk meningkatkan pendidikan.Bil 1 2 3 4 Negara Inggeris Peranchis Jerman Amerika Slogan Kepincangan Mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja. Muncul mazhab iaitu mazhab katolik dan protestan. Mesin cetak Pengenalan mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg – bible mudah dan murah untuk dicetak. Faktorfaktor kemunculan gerakan Reformation Penyelewengan Amalan penguasa gereja tidak selari dengan kitab Bible. Tema pecah mazhab musnah dua toleransi Huraian Negara Eropah berpecah. Berikan kesan-kesan gerakan Reformation di Eropah. 1. Bil. 4. Indulgences Penjualan surat pengampunan dosa oleh golongan gereja.

monarki paus Kuasa gereja terhadap kerajaan monarki baru berkurang. Glory and Gospel . Galakan Raja Sepanyol dan Raja Portugal bertanggungjawab memberikan galakan. Tordesillas Kesan Perjanjian Tordesillas – pembahagian kawasan pengaruh masing-masing. 7.6. Sebab-sebab penjelajahan Semangat kebanggaan bangsa Gold. Agama Menyebarkan agama kristian. Ekonomi Desakan ekonomi mendorong penjelajahan orang Eropah ke Timur – Mendapatkan rempah. Monarki baru ingin membebaskan diri dari Paus. Persaingan Persaigan antara Sepanyol dan Portugal untuk mendapatkan kawsan pengaruh Masing-masing.emas dan sutera.

Mengiktiraf kuasa Eropah. Brangan dari timur telah memperkaya ekonomi Eropah. Social Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup eropah. Meningkatkan gaya hidup masyarakat Eropah.Politik Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil eropah. Berikan Kesan-kesan penjelajahan Eropah terhadap masyarakat Setempat Ekonomi Daerah luar Eropah menjadi pembekal kepada masyarakat di Eropah. Emporium dunia seperti Goa dan Melaka dkuasai oleh Portugal. . Penyebaran agama kristian.

11 lebihan Lebihan hasil diperdagangkan. 6.Nyatakan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian di Britain. awam Sistem pemilikan tanah awam 3. m/s 227-229 Bil. gilir Kaedah tanaman bergilir diperkenalkan. gandum Harga gandum meningkat disebabkan permintaan yang tinggi. baru Tanaman baru diperkenalkan – turnip dan ubi kentang. 8. 5. hijrah Petani berhijrah ke kawasan bandar. 5. 7. 2. alat Jethro tull memperkenalkan alat menggali dan menugal 10 baja Baja asli digunakan secara meluas. 9. tanah Perubahan dalam system pemilikan tanah persendirian. buruh Petani menjadi buruh ladang. 8. Tema Huraian 1. Bil. 6. 4. 9. 1. Huraikan faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian yang berlaku di Britain. ladang Tanaman diusahakan secara besar-besaran akibat akta pemagaran tanah. 4. 7. 2. 3. 10 11 Tema Huraian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful