Bab 9 – Perkembangan di Eropah 1. Berikan cirri-ciri Zaman Gelap di Eropah. i.

Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran. ii. Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan. iii. Keadaab tidak menentu membawa kepada kemunculan golongan baron. iv. Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah. v. Golongan petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah. vi. Raja merupakan asas kepada pembentukan system feudal. vii. Petani yang tidak berkemampuan membayar cukai terpaksa menyerahkan tanah mereka kepada tuan Tanah. 2. Apakah maksud Renaissance? Rennaissance bermaksud Kelahiran Semula dikenali juga sebagai humanisme. Penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya 3. Senaraikan tiga tokoh-tokoh Renaissance i. ii. iii. Francesco Petrach Nicolo Machiavelli Giovanni Bocaccio

4. Berikut adalah kesan politik zaman Renaissance. I. Kemunculan monarki baru II. Kewujudan kerajaan pusat III. Kesatuan kebangsaan IV. Penghapusan system feudal A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

m/s219

5. Bagaimanakah kekuasaan monarki baru diperkukuhkan pada zaman Renaissance di Eropah? A. Amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. B. Perlantikan pegawai tinggi oleh kerajaan pusat. C. Kuasa raja telah diambil alih oleh kerajaan pusat. D. Kerajaan pusat berkuasa atas pemilikan tanah.

6. Apakah asas gerakan Reformation di Jerman? A. bersifat Keagamaan

13 14 15 16 Tokoh Niccolo Machiavelli Galilleo Galileo Johann Sebastian Bach Michelangelo Ghiberti Johan Gutenberg Martin Luther John Calvin Huldreich Zwingle St. bersifat Keduniaan C. 3.B. 2. Ignatius Loyola Christopher Columbus Lord Townstrend Jethro Tull James Hargreaves Samuel Crompton Thomas Newcowen Sumbangan/bidang 9. berasaskan Idealogi humanisme D. Berikan maksud konsep-konsep berikut. berasaskan Ilmu pengetahuan m/s 221 7. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nyatakan sumbangan tokoh-tokoh berikut Bil 1. 4 5 6 7 8 9 10 Konsep Renaissance Reformation Counter reformation Indulgences patron Katedral magyar Pergerakan Luddite inkuiri conquista Maksud/huraian 8. . 2. Senaraikan slogan yang digunakan oleh orang Eropah untuk mengembangkan tamadun mereka. 3. Bil 1.

Muncul mazhab iaitu mazhab katolik dan protestan. . 3. Berikan kesan-kesan gerakan Reformation di Eropah. Orang Eropah berperang mengikut mazhab masing-masing. Faktorfaktor kemunculan gerakan Reformation Penyelewengan Amalan penguasa gereja tidak selari dengan kitab Bible. 4. 5.Bil 1 2 3 4 Negara Inggeris Peranchis Jerman Amerika Slogan Kepincangan Mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja. Indulgences Penjualan surat pengampunan dosa oleh golongan gereja.. Timbul sikap toleransi antara pelbagai mazhab untuk meningkatkan pendidikan. Rasuah Golongan gereja cenderung mengamalkan gaya hidup bangsawan. Bil. Tema pecah mazhab musnah dua toleransi Huraian Negara Eropah berpecah. 1. Mesin cetak Pengenalan mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg – bible mudah dan murah untuk dicetak. Mnegakibatkan kemusnahan dan peperangan di Eropah. 2.

Persaingan Persaigan antara Sepanyol dan Portugal untuk mendapatkan kawsan pengaruh Masing-masing.6. Tordesillas Kesan Perjanjian Tordesillas – pembahagian kawasan pengaruh masing-masing. 7. Ekonomi Desakan ekonomi mendorong penjelajahan orang Eropah ke Timur – Mendapatkan rempah. Glory and Gospel . Galakan Raja Sepanyol dan Raja Portugal bertanggungjawab memberikan galakan. Sebab-sebab penjelajahan Semangat kebanggaan bangsa Gold. monarki paus Kuasa gereja terhadap kerajaan monarki baru berkurang. Monarki baru ingin membebaskan diri dari Paus. Agama Menyebarkan agama kristian.emas dan sutera.

Social Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup eropah. Mengiktiraf kuasa Eropah. Meningkatkan gaya hidup masyarakat Eropah. Brangan dari timur telah memperkaya ekonomi Eropah. Emporium dunia seperti Goa dan Melaka dkuasai oleh Portugal. . Penyebaran agama kristian.Politik Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil eropah. Berikan Kesan-kesan penjelajahan Eropah terhadap masyarakat Setempat Ekonomi Daerah luar Eropah menjadi pembekal kepada masyarakat di Eropah.

6. 5. 6. 4. 9. Huraikan faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian yang berlaku di Britain. buruh Petani menjadi buruh ladang. 7. 5. 10 11 Tema Huraian . 9. m/s 227-229 Bil. 2. 8. 7. tanah Perubahan dalam system pemilikan tanah persendirian. Bil. hijrah Petani berhijrah ke kawasan bandar. gandum Harga gandum meningkat disebabkan permintaan yang tinggi. baru Tanaman baru diperkenalkan – turnip dan ubi kentang. 11 lebihan Lebihan hasil diperdagangkan. alat Jethro tull memperkenalkan alat menggali dan menugal 10 baja Baja asli digunakan secara meluas. 2. awam Sistem pemilikan tanah awam 3. 8. gilir Kaedah tanaman bergilir diperkenalkan. Tema Huraian 1. ladang Tanaman diusahakan secara besar-besaran akibat akta pemagaran tanah. 1. 4.Nyatakan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian di Britain. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful