Anda di halaman 1dari 13
KENAPA MUSA AMAN HILANG KELAYAKAN MENJADI KETUA MENTERI SABAH
KENAPA MUSA AMAN HILANG KELAYAKAN MENJADI KETUA MENTERI SABAH
KENAPA MUSA AMAN HILANG KELAYAKAN MENJADI KETUA MENTERI SABAH
KENAPA MUSA AMAN HILANG KELAYAKAN MENJADI KETUA MENTERI SABAH

KENAPA

MUSA AMAN

HILANG KELAYAKAN

MENJADI

KENAPA MUSA AMAN HILANG KELAYAKAN MENJADI KETUA MENTERI SABAH

KETUA MENTERI SABAH

KENAPA MUSA AMAN HILANG KELAYAKAN MENJADI KETUA MENTERI SABAH

81 DALIL KENAPA MUSA HARUS MELETAKKAN JAWATAN

DALIL PERTAMA: Membuat pengakuan palsu kepada Perdana Menteri mengenai pengisytiharan harta yang boleh disabitkan dengan kesalahan di bawah Seksyen 199 Kanun Keseksaan (FMS Cap.45) dan boleh dihukum di bawah Seksyen 193 kerana TIDAK mengisytiharkan kepentingannya di dalam BESTCO SDN. BHD. iaitu sebagai Pemegang Saham Utama iaitu 840,000 unit daripada modal berbayar RM1.4 juta dan isterinya, DATIN FARIDAH HAJI TUSSIN sebagai Pengarah syarikat berkenaan mulai 12 Julai 1999 iaitu pemilik berdaftar tapak tanah dan bangunan yang di atasnya didirikan bangunan WISMA BANDA- RAYA.

DALIL KEDUA: Ketika menjadi Menteri Di Jabatan Ketua Menteri Sabah (2000) telah mempengaruhi Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, DATUK RUBIN BALANG (APRIL 1999-MAC 2001) agar melepaskan hakmilik tanah TL 017539856 seluas 3,564.8 meter persegi (0.356 hektar) di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu yang didaftarkan di atas nama KOPERASI SER- BAGUNA SANYA BHD yang terletak di bawah bidang kuasa Datuk Rubin kepada BESTCO SDN. BHD tanpa melalui sebarang tender dan pada harga paling rendah di pasaran setelah beberapa percubaannya sebelum ini gagal kerana ditolak oleh LEMBAGA PENGARAH KOPERASI SERBAGUNA SANYA BHD.

DALIL KETIGA: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003), telah mempengaruhi Ketua Menteri Sabah, Datuk Chong Kah Kiat agar mengarahkan Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat berpindah ke bangunan milik syarikatnya, WISMA BANDARAYA sedangkan pada ketika itu Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi mak- lumat berpejabat di bangunan milik Kerajaan Negeri, Wisma MUIS secara PERCUMA.

DALIL KEEMPAT: Ketika menjadi Ketua Menteri Sabah (2007) telah bersubahat dengan Menteri Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat, DATUK YEE MOH CHAI telah mempengaruhi Lembaga Pengarah dan Pengerusi Sabah Energy Corporation, AU KAM WAH (Wakil Rakyat Elopura), subsidiari Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat agar berpindah daripada WISMA BOON SIEW yang selesa dan murah ke WISMA BANDARAYA pada 1 Februari 2007 yang kadar sewanya lebih mahal dan tidak mempunyai cukup ruang untuk menampung jumlah kakitangan yang ramai.

DALIL KELIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Menteri Di Jabatan Ketua Menteri Sabah untuk mem- pengaruhi Malayan Banking Berhad memberi pinjaman bank sejumlah RM14.615 juta pada 25 September 2000 setelah mencagarkan tanah TL 017539856 yang dipindah milik pada hari yang sama dengan tarikh pindah milik daripada KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD kepada syarikatnya BESTCO SDN.BHD.

DALIL KEENAM: Ketika menjadi Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah telah menyalahgunakan kedudu- kannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (Kuasa-Kuasa Perlu, Darurat, 1970) untuk melengahkan membayar CUKAI TANAH sejumlah RM264,000 yang tertunggak sejak 1992 walaupun empat notis telah dikeluarkan kepada syarikatnya, BESTCO SDN.BHD setelah mengambil alih hakmilik tanah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD. Seronoknya menjadi Ketua Menteri dan Menteri Kewangan kerana tidak perlu membayar Cukai Tanah sedangkan tunggakan cukai tanah milik rakyat biasa RM1,000 sudah diambil tindakan, namun tanah milik Musa sudah tertunggak cukainya sejumlah RM264,000, namun tidak ada sesiapa yang berani ’MELELONG’ tanah berkenaan bagi memungut cukai setelah notis tidak diendahkan.

DALIL KETUJUH: Ketika menjadi Menteri Di Jabatan Ketua Menteri Sabah (2000), telah mempengaruhi Pengerusi dan Lembaga Pengarah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD melepaskan pegangan ke atas hakmilik tanah ber- kenaan sedangkan sebelum ini tidak dipersetujui oleh Lembaga Pengarah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD kerana tidak melalui tender dan tawaran pada harga yang rendah.

DALIL KELAPAN: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2000), telah menyalahgunakan kedudukannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (1970) mempengaruhi Pengarah Jabatan Pembangunan Koperasi Sabah membenarkan pen- jualan tanah milik KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD melupuskan pegangan ke atas tanah berkenaan sedang- kan sebelum ini tidak dipersetujui oleh Lembaga Pengarah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD.

DALIL KESEMBILAN: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003), telah menyalahgunakan kedudukannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (1970) mempengaruhi PENGERUSI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI untuk membuat keputusan memindahkan operasi LHDN daripada Wisma Persekutuan dan Bangunan KWSP ke WISMA BANDARAYA sedangkan banyak bangunan pejabat milik Kerajaan Persekutuan Kosong.

DALIL KESEPULUH: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003), telah menyalahgunakan kedudukannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (1970) mempengaruhi PENGARAH JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN (ROS) untuk membuat keputusan memindahkan operasi daripada Bangunan Pejabat Pos ke WISMA BANDARAYA sedangkan banyak bangunan pejabat milik Kerajaan Persekutuan Kosong.

DALIL KESEBELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003), telah menyalahgunakan kedudukannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (1970) mempengaruhi PENGARAH LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) untuk membuat keputusan memindahkan operasi daripada Sembulan ke WISMA BANDARAYA sedangkan banyak bangunan pejabat milik Kerajaan Persekutuan Kosong.

DALIL KEDUA BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2000), telah menyalahgunakan kedudukannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (1970) mengarahkan pengambil alihan hutang KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD di RHB BANK BERHAD oleh anak syarikat Kementerian Kewangan Sabah, DANAHARTA MANAGERS SDN.BHD .

DALIL KETIGA BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003) dan KETUA MENTERI SABAH (2004 hingga kini) telah menyalahgunakan kedudukannya menerima lebih RM9.429 juta dalam bentuk sewa bangunan sejak 2003 oleh Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat dan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia yang dibayar kepada BESTCO SDN.BHD oleh Kementerian Kewangan Sabah dan Musa adalah Menteri Kewangan Sabah.

DALIL KEEMPAT BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003) dan KETUA MENTERI SABAH (2004 hingga kini) telah menyalahgunakan kedudukannya menerima lebih RM20 juta dalam bentuk sewa bangunan oleh LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, FAMA dan JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN.

DALIL KELIMA BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003) telah bersubahat dengan Ketua Menteri Sabah DATUK CHONG KAH KIAT (Tan Sri) dan Menteri Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat, DATUK YEE MOH CHAI meluluskan kontrak ubahsuai bangunan pejabat Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat serta Jabatan Pembangunan Sumber Manusia bernilai RM5 juta tanpa melalui tawaran tender sedangkan ianya memberi nilai tambah kepada WISMA BANDARAYA.

DALIL KEENAM BELAS: Ketika menjadi Ketua Menteri Sabah (2007) dan Menteri Kewangan Sabah (2007) telah bersubahat dengan Menteri Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat, DATUK YEE MOH CHAI dan PE- NGERUSI SABAH ENERGY CORPORATION (SEC) meluluskan kontrak ubahsuai bangunan pejabat baru SEC di Tingkat 1,2 dan 3 Wisma Bandaraya bernilai lebih RM5 juta tanpa melalui tawaran tender sedangkan ianya memberi nilai tambah kepada WISMA BANDARAYA.

DALIL KETUJUH BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003 hingga kini) dan Ketua Menteri Sabah (2004 hingga kini) secara sedar telah gagal menjimatkan Kewangan Kerajaan Negeri Sabah dengan melakukan pentadbiran songsang terhadap akauntabili Kerajaan Negeri setelah ’mengarahkan’ Kementerian dan Jabatan dan subsidiari berpindah ke bangunan persendirian MILIKNYA sehingga kerajaan terpaksa berbelanja lebih, sedangkan bangunan kerajaan dibiarkan kosong berbanding dengan semua Jabatan Persekutuan yang diarah berpindah ke Mini Putrajaya untuk menjimatkan belanja mengurus dan meningkatkan kecekapan.

DALIL KELAPAN BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2000) telah menyalahgunakan kedudukannya untuk mempengaruhi Jawatankuasa Pembangunan Daerah Kota Kinabalu, Majlis Perbandaraan Kota Kinabalu, Lem- baga Pembangunan Perumahan dan Bandar untuk meluluskan Pelan Pembangunan WISMA BANDARAYA walaupun bercanggah dengan peraturan yang sedia ada iaitu ketinggian bangunan yang akan dibina tidak boleh lebih tinggi daripada bangunan di belakangnya iaitu CENTURY HOTEL yang terlindung daripada pandangan dan menyediakan tempat letak kereta yang mencukupi.

DALIL KESEMBILAN BELAS: Ketika menjadi Ketua Menteri Sabah (2004) telah menyalahgunakan kedudukannya untuk melantik salah seorang ahli lembaga Pengarah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD yang juga Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah (IDS), DATUK MASIDI MANJUN sebagai MENTERI KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN sebagai membalas budi membantunya mendapat kelulusan Lembaga Pengarah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD melupuskan hakmilik tanah TL 017539856 iaitu tapak WISMA BANDARAYA.

DALIL KEDUA PULUH: Ketika menjadi Ketua Menteri Sabah (2004) dan Menteri Kewangan Sabah telah mem-perdaya KABINET NEGERI SABAH dengan tidak menyatakan kepentingannya sebagai pemegang saham utama BESTCO SDN. BHD, pemilik WISMA BANDARAYA dan telah PECAH AMANAH sebagai Menteri Kewangan kerana telah membayar kepada dirinya sendiri dan memperoleh keuntungan daripada urusniaga penyewaan bangunan.

DALIL KEDUA PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah ’mendesak’ Kabinet Negeri Sabah meluluskan Kontrak Pengswastaan Skim Bekalan Air San-dakan Fasa II Secara ’Design & Build’ kepada syarikat proksinya, CITY BEST CORPORATION SDN.BHD. bernilai RM450 Juta. Musa secara sedar mengetahui bahawa syarikat berkenaan TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN dan modal untuk menjalankan projek berkenaan melainkan surat jaminan kredit sejumlah RM500 Juta dari-pada United Overseas Bank (Malaysia) Berhad. Ketika itu syarikat berkenaan masih mempunyai pinjaman sejumlah RM3.4 juta dengan bank berkenaan berbanding modal berbayar syarikat berkenaan hanya RM63,000 pada 26 Februari 2004. Syarikat ini diterajui oleh LAWRENCE CHU JAN TOW, proksi beliau. Sehubungan itu Musa telah melakukan Pecah Amanah kerana gagal memastikan akauntabiliti kerajaan secara efektif, efisen dan ekonomi dengan melantik syarikat TIDAK BERPENGALAMAN dan menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi Jemaah Kabinet Menteri Sabah mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997). Musa juga telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KEDUA PULUH DUA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah ’mengarah’ Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Negeri Sabah, Datuk Hj. S. Abdillah S Hassan mempengaruhi Pengarah Jabatan Kerjaraya Negeri Sabah, Datuk David S.S.Chiu agar memberikan Konsesi kontrak Penyelenggaraan Jalan-Jalan JKR di Sabah Selama 15 Tahun bernilai RM600 Juta tanpa TENDER TERBUKA kepada syarikat proksinya, GLOBINACO SDN.BHD. yang dimiliki oleh LAWRENCE CHU JAN TOW juga. Musa secara sedar telah mengetahui bahawa syarikat berkenaan yang mempunyai modal berbayar RM1.1 juta tidak mampu mengendalikan projek berkenaan dan Musa meletakkan kerajaan negeri di dalam keadaan berhutang RM45 juta setahun kepada syarikat proksinya. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997) dan Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 .

DALIL KEDUA PULUH TIGA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Ke-wangan Sabah ’mengarah’ Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Negeri Sabah, Datuk Hj. S. Abdillah S Hassan mempengaruhi Pengarah Jabatan Kerjaraya Negeri Sabah, Datuk David S.S.Chiu agar memberikan Konsesi kontrak HQ 120/2003 (S) Penyelenggaraan Jalan Pantai Meligan di Sipitang, Sabah Selama 3 Tahun bernilai RM18 Juta tanpa TENDER TERBUKA kepada syarikat proksinya, JATRAYISAN CORPORATION SDN. BHD. yang dimiliki oleh adik LAWRENCE CHU JAN TOW iaitu PATRICK CHU JEN YU dan LAWRENCE CHU JAN TOW menjadi Setiausaha Syarikat. Musa secara sedar telah mengetahui bahawa syarikat berkenaan yang mem-punyai modal berbayar RM300,000 sahaja tidak mampu mengendalikan projek berkenaan dan Musa meletakkan kerajaan negeri di dalam keadaan berhutang RM6 juta setahun kepada syarikat proksinya. Sehubungan itu Musa telah melaku-kan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997) dan Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KEDUA PULUH EMPAT: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah ’mengarah’ Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Negeri Sabah, Datuk Hj. S. Abdillah S Hassan mempengaruhi Pengarah Jabatan Kerjaraya Negeri Sabah, Datuk David S.S.Chiu agar memberikan Konsesi kontrak HQ 193/2003 (S) Penyelenggaraan Jalan Nabawan-Sepulot-Agis, di Keningau, Sabah Selama 3 Tahun bernilai RM10 Juta tanpa TENDER TERBUKA kepada syarikat proksinya, JATRAYISAN CORPORATION SDN. BHD. yang dimiliki oleh adik LAWRENCE CHU JAN TOW iaitu PATRICK CHU JEN YU dan LAWRENCE CHU JAN TOW menjadi Setiausaha Syarikat. Musa secara sedar telah mengetahui bahawa syarikat berkenaan yang mem-punyai modal berbayar RM300,000 sahaja tidak mampu mengendalikan projek berkenaan dan Musa meletakkan kerajaan negeri di dalam keadaan berhutang RM3.2 juta setahun kepada syarikat proksinya. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997) dan Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KEDUA PULUH LIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah ’mengarah’ Kementerian Kerja Raya Malaysia menye-naraikan projek Membina Jalan Dari Donggongon-Papar Spurs Secara ’Design and Build’ bernilai RM200 Juta tanpa TENDER TERBUKA kepada syarikat proksinya, KENATEX SDN.BHD. yang dimiliki oleh ahli keluarga LAWRENCE CHU JAN TOW, iaitu CHU KOK KENG dan CHU SOONG TAU. Musa secara sedar telah mengetahui bahawa syarikat berkenaan yang mempunyai modal berbayar RM750,000 sahaja tidak mampu mengendalikan projek berkenaan dan Musa meletakkan kerajaan negeri di dalam keadaan berhutang RM200 juta kepada syarikat proksinya. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997) dan Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KEDUA PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah ’mengarah’ Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Negeri Sabah, Datuk Hj. S. Abdillah S Hassan mempe- ngaruhi Pengarah Jabatan Kerjaraya Negeri Sabah, Datuk David S.S.Chiu agar memberikan kontrak Penyelenggaraan Jalan Jeroco, di Lahad Datu, Sabah Selama 3 Tahun bernilai RM9.5 Juta melalui PENGECUALIAN TENDER kepada syarikat proksinya, CITY BEST CORPORATION SDN. BHD. yang dimiliki oleh LAWRENCE CHU JAN TOW. Musa secara sedar telah mengetahui bahawa syarikat berkenaan yang mempunyai modal berbayar RM10,000 sahaja tidak mampu mengendalikan projek yang ’DIANUGERAHKAN’ dan Musa meletakkan kerajaan negeri di dalam keadaan berhutang RM 3.2 juta setahun kepada syarikat proksinya. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997) dan Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KEDUA PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah ’memberi tekanan’ kepada Menteri Kewangan II Malaysia, Tan Sri Noor Mohamed Yaakub agar membatalkan kelulusan projek membina LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KOTA KINABALU bernilai RM800 juta yang telah dianugerahkan kepada TAN SRI TING PEK KING (setelah menyiapkan pembinaan Terminal II Air Asia) dan memberikan projek berkenaan kepada syarikat proksinya, WCT SDN. BHD yang dimiliki oleh ahli keluarga LAWRENCE CHU JAN TOW. Musa telah berjaya memaksa Kerajaan Persekutuan memberikan sebahagian besar projek berkenaan bernilai RM500 juta kepada syarikat Proksinya. Musa secara sedar telah mengetahui telah menyalahgunakan kedudukannya melobi projek dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997); Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA- KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEDUA PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah ’mengarahkan’ sayap Pelaburan Kerajaan Negeri, WARISAN HARTA SABAH SDN. BHD yang memiliki sebidang tanah seluas 3.75 ekar berdekatan Centrepoint Kota Kinabalu dengan melantik syarikat proksinya iaitu SAGAJUTA (SABAH) SDN. BHD yang diwakili oleh nomineenya, MAZLAN ZAKARIA untuk membangunkan Kompleks Membeli Belah bernilai RM120 Juta. Musa secara sedar telah mengetahui bahawa Pemegang Saham Sagajuta (Sabah) Sdn.Bhd iaitu RAMAJUTA PROPERTIES SDN.BHD telah menggagalkan projek Perumahan Kos Rendah Kerajaan Negeri di Kuala Menggatal dan melantik Mazlan sebagai nomineenya di dalam tiga syarikat yang berkepentingan iaitu SAGAJUTA (SA- BAH) SDN. BHD, RAMAJUTA PROPERTIES SDN. BHD dan NUSMETRO DEVELOPMENT (SABAH) SDN. BHD. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEDUA PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Ke- wangan Sabah ’menasihati’ Pemilik Syarikat Alam Mesra Sdn.Bhd. Datuk Tengku Adlin ‘mewakafkan’ seluas 25 ekar tanah daripada keluasan tanah yang diluluskan kepada Persatuan Islam Sabah Bersatu (USIA) secara percuma. Sebagai Imbalan, Musa telah ’mengarahkan’ Yang Dipertua USIA melantik syarikat proksinya iaitu SAGAJUTA (SABAH) SDN. BHD yang diwakili oleh nomineenya, MAZLAN ZAKARIA dan RAYMOND CHAN BOON SIEW bekerjasama dengan WARISAN HARTA SABAH SDN.BHD untuk membangunkan Kompleks Membeli Belah bernilai RM1 Billion. Musa seca- ra sedar telah mengetahui bahawa Pemegang Saham Sagajuta (Sabah) Sdn. Bhd iaitu RAMAJUTA PROPERTIES SDN. BHD telah menggagalkan projek Perumahan Kos Rendah Kerajaan Negeri di Kuala Menggatal dan melantik Mazlan se- bagai nomineenya di dalam tiga syarikat pemegang saham 1Borneo, SAGAJUTA (SABAH) SDN. BHD, RAMAJUTA PROPERTIES SDN. BHD dan NUSMETRO DEVELOPMENT (SABAH) SDN.BHD. Mazlan telah bekerja dengan Musa se- jak hampir 30 tahun lalu. Musa secara sedar telah mengetahui telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Ketua Men- teri Sabah mengeluarkan seluas 25 ekar kawasan milik Alam Mesra Sdn. Bhd SECARA KHIANAT’ untuk kepentingan peribadinya dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997); Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETIGA PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah meluluskan Konsesi Pembala- kan di Benta Wawasan kepada 3 syarikat yang diketuai oleh seorang China yang berasal daripada Filipina, NASIR YEO yang mendapat kad pengenalan projek daripada Musa ketika Musa menjadi Pengerusi TASK FORCE UMNO Sabah. Musa menjadi dalang utama yang mendaftar pendatang asing tanpa izin sebagai ahli dan pengundi setelah diberi kad pengenalan projek. Nasir telah menggunakan adik iparnya untuk mempengaruhi Musa meluluskan Konsesi Pembalakan di Benta

Wawasan kepada Nasir Yeo, John Nip, John Lim, Andrew Lim, Michael Chia Tien Foh dan Edmond Looh. Kesemua mereka telah membayar sejumlah RM70 juta kepada Musa sebagai imbalan meluluskan 82,000 ekar konsesi kayu balak kepada mereka. Bayaran dibuat di Hongkong dan Singapura secara peribadi kepada Musa. Musa telah sedar bahawa pemberian konsesi untuk mendapatkan keuntungan segera menyalahi undang-undang dan pecah amanah dan meninggalkan negara untuk mengambil wang di Hongkong dan Singapura tanpa memaklumkan kepada Perdana Menteri. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997, Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970 dan Seksyen 8(1) Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960.

DALIL KETIGA PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah Yayasan Sabah dengan melantik seorang wanita Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang mendapat kad pengenalan projek daripada Task Force UMNO, RAHMAWATI sebagai kerani di Yayasan Sabah. Rahmawati tidak mempunyai sebarang kelulusan. Ketika itu ibu bapa Rahmawati juga tidak mempunyai sebarang dokumen. Musa telah membayar sejumlah RM5,000 kepada Pengarah Jabatan Pendaftaran Sabah, Abdul Rauf Sani (Bekas Tahanan ISA kerana KP Projek) untuk mendapatkan kad pengenalan projek berkenaan. Musa turut mempunyai SKANDAL SEKS dengan gadis berkenaan sehingga melahirkan anak ’LUAR NIKAH’ yang dihantar ke Banjar Masin, tempat asal gadis berkenaan untuk menutup rahsia. Musa menghantar Rahmawati melanjutkan pelajaran ke Australia dengan meluluskan biasiswa Yayasan Sabah kepada RAHMAWATI yang dinikahinya. Setelah kembali daripada Australia, Musa melantik isterinya (Rahmawati) sebagai PENGURUS WILAYAH YAYASAN SABAH SANDAKAN sehingga kini. Sehubungan itu Musa secara sedar telah menyalahguna kuasa melakukan rasuah mengikut Seksyen 2(1), Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970 dan Seksyen 8(1) Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960.

DALIL KETIGA PULUH DUA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah mengarahkan nomineenya, arkitek MELVINYEO KIANDEE dan TERENCE CHU SHENG TAUR (adik Lawrence Chu Jan Tow) memajukan SEMENANJUNG EMAS iaitu tanah seluas 70 ekar di Sutera Harbour dimiliki DANAHARTA MANA- GERS SDN.BHD. Musa telah melupuskan tanah Danaharta TL 017544866 seluas 70 ekar kepada Melvin melalui syarikat ACTALAND SDN. BHD untuk membina 150 lot bungalow mewah berharga RM1.48 juta setiap satu. Melvinyeo Kiandee pemegang kad pengenalan H0439908/630401125039 ialah ahli UMNO (02945593) Kampung Batu Putih Bersatu, Bahagian Libaran dan Musa masih menjadi Ketua UMNO Libaran sehingga kini. Sehubungan itu Musa secara sedar telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997) dan Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETIGA PULUH TIGA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah ’MENDESAK’ peniaga berbangsa Tiong Hua membeli antara satu hingga tiga lot bungalow yang dimajukan oleh ACTALAND SDN.BHD. Musa telah menjual lot berkenaan pada harga RM88 hingga RM108 sekaki persegi walaupun diperolehi dengan harga RM33 sekaki persegi. Musa telah ’secara langsung’ memperoleh RM55 bagi satu kaki persegi atau RM139 JUTA bagi penjualan 150 lot bungalow berkenaan. Musa telah mencemarkan imej Kerajaan Negeri Sabah dan kedudukannya dengan ’menjual sendiri’ 150 lot bungalow dan menyalah gunakan Pejabat Ketua Menteri Sabah dan Ins- trument Kerajaan yang lain untuk kepentingan diri. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan MENGGUBAH WANG HARAM di bawah Seksyen 4 (1) (a), (b) Bahagian II, Akta 613 AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM 2001. Musa juga melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997); Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETIGA PULUH EMPAT: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah mengarahkan nomineenya, MELVIN YEO KIANDEE dan TERENCE CHU SHENG TAUR (adik Lawrence Chu Jan Tow) pemilik syarikat ACTALAND SDN. BHD yang memajukan tanah TL 017544866 berkenaan MEMUNGUT DEPOSIT 50% daripada nilai harga bungalow mewah berkenaan pada masa menandatangani kontrak jual beli sedangkan pembi-naan belum dimulakan. Kebanyakan pembeli terpaksa membayar RM741,224 sebagai deposit dan bakinya masing-masing 45% iaitu RM667,101.60 hendaklah dijelaskan dalam masa 3 BULAN dan 5% atau RM74,122.40 lagi setelah selesai proses penukaran nama hak milik. Memandangkan ACTALAND SDN. BHD (SPIRAL GLOBE SDN. BHD) hanyalah syarikat pemaju perumahan dan bukannya syarikat kewangan yang dilesenkan sebagai agen pengambil deposit, maka ia menyalahi peraturan Bank Negara Malaysia. Sehubungan itu Musa dan kroninya secara sedar telah melakukan kesalahan mengikut Akta 372, Akta Bank & Institusi Kewangan 1989 dan Peraturan Bank Negara Berhubung Agensi Pengambilan Deposit dan Akta Pemaju Perumahan.

DALIL KETIGA PULUH LIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Menteri Kewangan Sabah yang bertanggung jawab di atas sayap pelaburan Kerajaan Negeri Suria Capital Holding Berhad mengarahkan SABAH PORT SDN. BHD melantik anak saudaranya, MOHD HASNOL BIN AYUB AMAN (H0659323) sebagai PENGARAH pada 17 Jun 2002. Hasnol juga pengarah syarikat S.P. SATRIA SDN. BHD yang membolot semua kontrak kerja di Lembaga Pelabuhan Sabah tanpa SEBARANG TENDER. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETIGA PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewangan Sabah dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah memungut derma untuk membina BANGUNAN UMNO di atas tapak tanah miliknya berdekatan Wisma BSN di Karamunsing di Kota Kinabalu. Sehingga kini Musa masih memungut ‘DERMA @ RASUAH’ tabung bangunan berkenaan TANPA PERMIT POLIS walaupun telah mengumpul sejumlah RM160 Juta dan TIDAK MENGISYTI- HARKAN pungutan tersebut kepada BENDAHARI UMNO dan MAJLIS TERTINGGI UMNO MALAYSIA. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970, Seksyen 10 (a), (b), (aa), (bb) dan Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KETIGA PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewangan Sabah mengarahkan SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SABAH, Datuk KY Mustafa melanjutkan tempoh perkhidmatan Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan, Datuk S Abdillah Hassan yang sepatutnya bersara wajib secara kontrak. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA- KUASA PERLU) Darurat, 1970 kerana telah menggunakan perlanjutan tempoh perkhidmatan Setiausaha tetap berkenaan untuk menjalankan ARAHAN yang berasaskan keuntungan kepadanya.

DALIL KETIGA PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewangan Sabah dan Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Dalam Negeri Sabah mengarahkan Kerajaan Persekutuan MEMBATAL- KAN khidmat FOMEMA SDN. BHD (agensi pemeriksaan kesihatan pekerja asing di Sabah) dan melantik syarikat proksi- nya, GROWARISAN SDN. BHD menjalankan tugas penting berkenaan. Musa secara sedar telah membenarkan proksinya, AZLAN BIN NASIR @ YEO GUAN HOCK (anak NASIR YEO) menggunakan alamat rumah kediaman rasmi MUSA, SRI LIBARAN, Kampung Sungai Kayu, Batu 7, Jalan Airport, 9000 Sandakan sebagai alamat tetap. Azlan dilantik sebagai Pengarah GROWARISAN SDN.BHD pada 2 November 2006. Musa juga sedar bahawa syarikat berkenaan hanya mem- punyai modal berbayar RM100 sahaja. Akibatnya GROWARISAN SDN.BHD yang mengambil alih tugas Fomema pada Di- sember 2006 terpaksa melantik FOMEMA SDN. BHD sebagai Subkontraktor kerana mereka tidak mempunyai pengala- man, logistik dan kewangan. GROWARISAN kini bertindak sebagai CETI memungut wang daripada FOMEMA SDN.BHD pada kadar RM15 seorang pekerja asing yang diperiksa TANPA MELAKUKAN SEBARANG KERJA kerana semua kakita- ngan, sistem komputer dan modal dikeluarkan oleh FOMEMA SDN.BHD yang juga hanya menerima RM15 bagi juga, manakala bakinya untuk yuran klinik, makmal dan x-ray. Oleh itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Da-rurat, 1970.

DALIL KETIGA PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai BENDAHARI UMNO SABAH pada 1991, mempengaruhi Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Tun Ghaffar Baba (Allahyarham) melantiknya sebagai Pengerusi Task Force UMNO untuk merekrut pendatang asing tanpa izin (PATI) Filipina dan Indonesia dan mem- beri kad pengenalan projek. Musa telah membelanjakan wangnya sendiri sejumlah RM2 juta untuk membiayai pemberian 82,000 kad pengenalan projek kepada PATI yang diselia oleh Haji Jabar Khan Napi @ Yasser Arafat. Musa turut memberikan RM10 juta untuk urusan membawa pengundi hantu ke kawasan pilihanraya di seluruh Sabah dan sekaligus melakukan Kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihanraya 1954. Haji Jabar telah memberi keterangan di hadapan Jawatankuasa Khas Parlimen Mengenai Integriti pada 26 Mac 2007. Di antara 1991-1993, Musa dengan sedar dan relahati

telah melibatkan diri dalam kegiatan yang memudaratkan Keselama-tan Malaysia menaja Sindiket memberi kerakyatan Songsang kepada Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) daripada Filipina, Indonesia, Pakistan dan India secara diluar undang-undang dan peraturan Malaysia untuk kegunaan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) bagi membolehkan mereka tinggal, bekerja dan bergerak bebas di Malaysia. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan dan sewajarnya ditahan

di bawah Seksyen 8(1) AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI (ISA) 1960 kerana MENGANCAM KESELAMATAN

NEGARA dan MENDERHAKA kepada YANG DIPERTUAN AGONG.

DALIL KEEMPAT PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah Yayasan Sabah dan kini Ketua Menteri Sabah meluluskan konsesi kayu balak di Benta Wawasan kepada 18 syarikat kroninya TANPA TENDER dan penjualan kayu balak bulat Yayasan Sabah di bawah harga pasaran kepada syarikat kroni dan nomineenya seperti John Lim. Sehubungan itu Musa secara sedar telah menyalahguna kuasa dan pecah amanah mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970 dan Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997).

DALIL KEEMPAT PULUH SATU: Telah menggunakan pengaruh dan kedudukannya sebagai Pengarah Yayasan Sabah BERSUBAHAT dengan SAMSUDIN BIN YAHYA yang mengupah 3 orang lelaki, dua daripadanya Awang Damit dan Muhammad mendatangkan kecederaan dengan niat terhadap rakan kongsi Musa, LUE SUE SENG sehingga luka parah kerana mendedahkan rahsia hubungan sulit Musa dan Rahmawati kepada umum. Sebagai balasannya, Musa telah memilih SAMSUDIN YAHYA (Mantan Pemandu Teksi) sebagai Calon BN bagi DUN Sekong pada pilihanraya umum 2004 yang lalu. Lue Sue Seng pula bertanding dalam pilihanraya berkenaan sebagai calon bebas kerana ingin membalas dendam di atas kekejaman Musa. Musa secara sedar telah menyalahguna kuasa dan jenayah mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH DUA: Telah menggunakan pengaruh dan kedudukannya sebagai Pengarah Yayasan Sabah

membayar sejumlah tertentu kepada KETUA POLIS DAERAH SANDAKAN, ILLYAS IBRAHIM untuk menutup kes jenayah yang dilakukan oleh SAMSUDDIN YAHYA dan Tiga orang lagi terhadap LUE SUE SENG. Samsuddin telah ditangkap polis dan dibebaskan dengan campurtangan Musa dan atas budibicara Ilyas Ibrahim. Setelah menjadi Ketua Menteri Sabah, Mu-

sa secara sedar telah melantik ILLYAS IBRAHIM yang juga sepupunya sebagai DATUK BANDAR Dewan Bandaraya Kota

Kinabalu dan perkhidmatan ILLYAS IBRAHIM (Datuk) sebagai Datuk Bandar dilanjutkan selama 2 tahun lagi sebagai

membalas jasa Illyas menutup kes SIASATAN jenayah dan subahatnya. Musa secara sedar telah menyalahguna kuasa dan rasuah mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH TIGA: Telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah bersama-sama Ketua UMNO Bahagian Petagas, DATUK YAHYA HUSSIN dan pegawainya, HAJI KAHAR MOHD ZAIN cuba merasuah dan menghalang saksi yang disapena oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Mengenai Integriti, HAJI JABAR KHAN NAPI @ YASSER ARAFAT daripada hadir dengan melakukan pelbagai gangguan dan cadangan bagi menghalang Jabar mendedahkan penglibatannya dalam kegiatan memudaratkan Keselamatan Negara. Musa secara sedar telah MENGHINA PARLIMEN dan menyalahguna kuasa dan rasuah mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH EMPAT: Telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewa- ngan dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah mempengaruhi dan MENGHALANG Pengarah Badan Pencegah Rasuah Sabah (BPR) Hajjah Latifah Binti Md Yatim menerima laporan yang saya ingin buat terhadap Musa pada 9 Februari 2007 dan mengarahkan saya datang pada 12 Februari 2007. Menurut Latifah, pihaknya perlu menyiasat terlebih dahulu sebelum boleh menerima laporan dan bercanggah dengan Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang pada dasarnya menggesa agar laporan hendaklah dibuat segera. Ketika saya mengunjungi Latifah pada 12 Februari 2007, saya lihat Lati- fah berada di dalam ketakutan dan meminta agar saya tidak dedahkan kepada media kes Skandal Wisma Bandaraya kera- na bimbangkan keselamatan semua. Musa secara sedar telah MENGHALANG TUGAS pegawai awam dan menyalahguna kuasa mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH LIMA: Telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Ke- wangan dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah mempengaruhi dan merasuah sejumlah RM? (jumlah sebenar tidak dapat dikenalpasti) Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia, Datuk Zulkifli Mohd Noor 10 hingga 11 Februari 2007 dalam perjumpaan sulit di hotel MANDARIN ORIENTAL Kuala Lumpur agar melengahkan siasatan berhu- bung SKANDAL WISMA BANDARAYA. Musa secara sedar telah MENGHALANG TUGAS pegawai awam, rasuah dan menyalahguna kuasa mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970; Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997

DALIL KEEMPAT PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewangan Sabah, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah dan Bendahari UMNO Sabah secara ’Khianat’ telah melumpuhkan ekonomi Sabah telah ’menjual’ dirian isi kayu balak dengan harga RM1,000 hingga RM1,500 sehektar melalui pemberian konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan, Yayasan Sabah dan Benta Wawasan kepada kroni dan proksinya walaupun secara sedar mengetahui bahawa beliau tidak mem- punyai sebarang kuasa undang-undang untuk meluluskan sebarang kawasan kepada sebarang pihak. Musa telah melum- puhkan ekonomi Sabah dengan kerjasama Nasir Yeo, Admund Looi, John Nip Wing Hon, Andrew Lim dan Michael Chia mengagehkan kawasan balak tanpa mengikut kuota yang ditetapkan oleh Dasar Perhutanan Negeri yang telah menjejaskan sumber kewangan dan aliran tunai Kerajaan Negeri Sabah. Musa telah ’melantik 5 broker’ (Nasir Yeo, Ad- mund Looi, John Nip Wing Hon, Andrew Lim dan Michael Chia) untuk menjual kawasan balak dengan harga yang mahal namun Yayasan Sabah hanya memperolehi RM55 bagi satu meter padu balak. Sehubungan itu Musa telah melakukan Pe- cah Amanah kerana gagal memastikan akauntabiliti kerajaan menguruskan sumber asli secara efektif, efisen dan ekonomi dan menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah dan melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah dan Bendahari UMNO Sabah ’bersubahat’ dengan Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Bernard Dompok untuk meluluskan kawasan pembalakan milik Yayasan Sabah yang produktif seluas 189,000 hektar kepada Sabavital Sdn. Bhd, proksi Rintisan Bumi Sdn.Bhd. yang telah menderma sejumlah RM40 juta untuk membantu UMNO Sabah menghadapi Pilihanraya Umum. Musa secara sedar mengetahui bahawa beliau telah melakukan pecah amanah dan melakukan tindakan rasuah kerana menerima derma syarikat berkenaan bagi pihak UMNO tanpa sebarang rekod. Musa sedar dan mengetahui bahawa jawatannya sebagai Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskan sebarang konsesi milik rakyat Sabah. Sehubungan itu Musa telah melakukan Pecah Amanah kerana gagal memastikan akauntabiliti kerajaan menguruskan sumber asli secara efektif, efisen dan ekonomi dan menggunakan kedudukannya dan bersubahat dengan Ketua Menteri Sabah mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah melakukan pelbagai tekanan untuk tidak memperbaharui lesen konsesi pembalakan kepada Sabavital Sdn.Bhd di kawasan yang diluluskan sebelum ini dan telah melakukan tindakan di luar perlembagaan dengan mengarahkan Jabatan Perhutanan Sabah membuat pertuduhan palsu dan malafide ke atas Sabavital Sdn. Bhd. yang didakwa kerana ”menceroboh hutan simpan, reparian dan menebang balak bersaiz kecil” sehingga syarikat berkenaan didenda RM15 Juta yang dibayar secara ansuran. Bagaimanapun Musa terus mendesak Pengurus Sabavital Sdn. Bhd membayar sejumlah RM10 Juta sebagai ’saguhati’ (Undertable) yang dibayar secara tunai di Hong Kong oleh Tan Sri K.K.Chai. Musa telah mengarahkan fail ’jenayah’ Sabavital Sdn.Bhd ditutup setelah menerima bayaran berkenaan. Musa secara sedar telah menjatuhkan imej kerajaan Negeri Sabah dengan melakukan perbuatan keji meminta ’suapan’ daripada Sabah Vital Sdn.Bhd dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yaya- san Sabah secara sedar telah mengeluarkan kawasan seluas 28,000 hektar daripada 189,000 hektar iaitu konsesi Sabavital Sdn. Bhd diserahkan kepada proksinya, Datuk Nasir Yeo melalui syarikat Kumpulan Kinabatangan Sdn. Bhd yang ke- mudiannya menjual konsesi tersebut kepada Admund Looi. Musa telah dibayar sejumlah RM28 juta sebagai rasuah iaitu pada kadar RM1,000 bagi sehektar konsesi balak. Nasir Yeo menjualkan konsesi tersebut pada kadar RM1,500 sehektar dan Admund Looi pula menjual kawasan tersebut pada kadar RM2,000 sehektar. Musa sedar dan mengetahui bahawa jawatannya sebagai Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskan sebarang konsesi milik rakyat Sabah. Musa menyedari bahawa beliau menggunakan jawatannya untuk mendapatkan rasuah daripada Nasir Yeo dan Admund Looi dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah mengeluarkan kawasan seluas 32,000 hektar daripada 189,000 hektar iaitu konsesi Sabavital Sdn.Bhd diserahkan kepada proksinya, Lue Su Seng melalui syarikat Pinawantai Sdn.Bhd yang kemudiannya diserahkan kepada Andrew Lim dengan imbalan tunai sejumlah RM32 juta iaitu pada kadar RM1,000 bagi sehektar konsesi balak. Musa secara sedar mengetahui bahawa Syarikat Kumpulan Kinabatangan Sdn.Bhd dan Pinawantai Sdn.Bhd adalah dimiliki oleh sebuah syarikat yang sama iaitu Key Height Sdn.Bhd, anak syarikat Aokam Perdana Berhad. Musa menyedari bahawa sebagai Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskan sebarang konsesi milik rakyat Sabah. Musa secara sedar menerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah Keningau seluas 5,000 hektar ke- pada syarikat Wincohasil Sdn.Bhd. Musa secara sedar mengetahui bahawa Syarikat Kumpulan Kinabatangan Sdn.Bhd dan Pinawantai Sdn.Bhd dan Wincohasil Sdn.Bhd adalah dimiliki oleh sebuah syarikat yang sama iaitu Key Height Sdn.Bhd, anak syarikat Aokam Perdana Berhad. Musa menyedari bahawa sebagai Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskan sebarang konsesi milik rakyat Sabah untuk mendapat wang secara mudah iaitu RM5 juta daripada pemberian konsesi pembalakan ini. Musa secara sedar menerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH DUA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sa- bah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah seluas 26,000 hektar kepada broker- nya, Andrew Lim melalui syarikat Cergas Kenari Sdn. Bhd (anak syarikat Priceworth Wood Products Berhad) dan telah menerima sejumlah RM26 juta daripada Andrew Lim daripada penjualan konsesi berkenaan. Musa secara sedar telah menerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH TIGA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah seluas 12,700 hektar kepada bro- kernya, Andrew Lim melalui syarikat Maxland Sdn.Bhd (anak syarikat Priceworth Wood Products Berhad) dan telah menerima sejumlah RM13 juta daripada Andrew Lim daripada penjualan konsesi berkenaan. Musa secara sedar telah me- nerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Ra-suah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH EMPAT: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah seluas 12,700 hektar kepada brokernya, Admund Looi melalui syarikat Gasing Selatan Sdn. Bhd dan telah menerima sejumlah RM13 juta daripada Admund Looi. Musa secara sedar telah menerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH LIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah seluas 12,700 hektar kepada brokernya, Admund Looi melalui syarikat Eden Region Sdn. Bhd dan telah menerima sejumlah RM10 juta daripada Admund Looi. Bapa saudara Admund Looi, Lim Meow Fook merupakan pengarah Eden Region Sdn.Bhd. Musa secara sedar telah menerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan koridor FMU 8, Pensiangan seluas 14,193 hektar kepada syarikat Kenangan Cergas (M) Sdn. Bhd (Anak Syarikat Idris Hydraulic Sdn.Bhd yang hanya mempunyai modal berbayar RM2) dan Musa telah menerima sejumlah RM17 juta daripada syarikat berkenaan walaupun Jabatan Alam Sekitar ’Tidak Meluluskan’ La- poran EIA yang dikemukakan melalui Tropplant Foresters Sdn. Bhd. dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesala- han di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan.

DALIL KELIMA PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah melulus- kan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Sg. Tagul, Sg. Temalasak & Sg. Sapulut, Nabawan, Pensiangan seluas 11,164 hektar kepada syarikat Idris Hydraulic (Malaysia) Berhad. Musa juga telah menerima sejumlah RM10 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara

Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2),

(3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah melulus-

kan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Pensiangan seluas 3,228.48 hektar kepada syarikat Emijadi Sdn. Bhd yang hanya mempunyai modal berbayar RM2 dan telah menerima sejumlah RM5 juta daripada syarikat berkenaan. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen

12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997

dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah melu- luskan konsesi pembalakan di kawasan koridor barat Hutan Simpan Trusmadi di Ranau seluas 30,960 hektar kepada syarikat Anika Desiran Sdn. Bhd yang dimiliki oleh Dewan Perniagaan Bumpiutera, Kadazan dan Cina untuk mengukuhkan pengaruh politiknya dan telah menerima sejumlah RM32 juta daripada Lim Ba Chong @ Lim Kim Yeo, Pengarah Veetar Kinabalu Planta-

tions Sdn.Bhd (Pemegang Saham terbesar dan subsidiari Vee Seng Plantation Sdn.Bhd) dan sehubungan itu Musa telah mela- kukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c),

(d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2)

Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan kon- sesi pembalakan di kawasan Benta Wawasan (Coupe BW 07/04) Lahad Datu, seluas 25,130 hektar kepada syarikat Sabavital Sdn. Bhd dan telah menerima sejumlah RM25 juta daripada Tan Sri KK Chai, proksi syarikat berkenaan dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen

12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997

dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Barisan

Nasional Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Sapulut, Pensiangan seluas 1,500 hektar kepada syarikat Accogold Sdn.Bhd sekalipun beliau mengetahui laporan EIA yang dikemukakan oleh Iklim Consult Sdn.Bhd tidak diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Musa juga turut meluluskan sejumlah 1,000 hektar lagi di Hutan Simpan Pensiangan, Nabawan kepada syarikat berkenaan walaupun Musa tahu bahawa beliau telah menggunakan kedudukannya untuk memperkukuhkan sokongan daripada Parti Komponen Barisan Nasional. Sekalipun Musa tidak mene- rima sebarang wang tunai daripada syarikat berkenaan, namun mempunyai kepentingan politik kerana pemegang Saham utama syarikat berkenaan ialah Datuk Christine Vanhouten (Ketua Wanita UPKO) dan Viola Giluk Dompok (adik Tan Sri Bernard Giluk Dompok, Presiden UPKO). Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat,

1970.

DALIL KEENAM PULUH DUA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah melu- luskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Pensiangan, Sapulut, Nabawan seluas 6,000 hektar kepada syarikat RKK Sdn.Bhd dan telah menerima sejumlah RM7 juta daripada syarikat berkenaan dan sehubungan itu Musa telah mela- kukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH TIGA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Pensiangan, Sapulut, Nabawan seluas 2,043.13 hektar kepada syarikat daripada Johor, Makmuran Sdn.Bhd (subsidiary Sindora Ventures Sdn.Bhd) dan telah menerima sejumlah RM2 juta daripada Md Tamyes A Rahim, pengarah syarikat berkenaan dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH EMPAT: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lem- baga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah Lahad Datu (Malua) seluas 15,000 hektar kepada syarikat Saingan Mewah Sdn.Bhd yang salah seorang pemegang sahamnya merupakan keluarga kepada isterinya, Rahmawati Idris. Musa secara sedar mengetahui bahawa Pengarah dan Pemegang Saham Saingan Mewah iaitu Rahimawati Binti Masri (650707-12-5048) adalah Pendatang Asing Tanpa Izin yang telah diberikan kad pengenalan projek oleh Task Force UMNO yang ketika itu Musa menjadi pengerusinya dan mem- beri kad pengenalan bernombor H0522055. Musa turut memberikan kad pengenalan H0521665 yang membolehkan suami Rahimawati, Sulaiman Bin Jumal tinggal di Sabah walaupun Musa mengetahui bahawa kad pengenalan (KPT) yang dimiliki oleh Sulaiman 590110-12-5035 tidak merujuk kepadanya (Palsu). Akibat perbuatan Musa memberikan kerakyatan song- sang kepada Rahimawati dan Sulaiman, kedua-dua anak Rahimawati iaitu, Sudirman Sulaiman No. KPT 820621-12-5353 dan Masniaty Sulaiman No. KPT 831020-12-5052 ditulenkan sebagai bumiputera Sabah. Musa juga telah menerima sejum- lah RM15 juta daripada Tan Sri KK Chai yang telah membeli syarikat berkenaan dan sehubungan itu Musa telah melaku- kan perbuatan yang mengancam keselamatan Negara dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997, Seksyen 8(1) Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH LIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lemba- ga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Benta Wawasan (Coupe BW.07/2003) Lahad Datu seluas 20,000 hektar kepada syarikat Sabavital Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM20 juta daripada Tan Sri KK Chai dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Kuamut, Kinabatangan seluas 4,000 hektar kepada syarikat Ivory Bay Sdn.Bhd. Musa juga telah meluluskan 4,000 hektar lagi di Konsesi Pembalakan Yayasan Sabah Lahad Datu menjadikan kesemuanya 8,000 hektar menerima sejumlah RM8 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Sapulut, Nabawan seluas 4,790.67 hektar kepada syarikat Sapulut Forest Development Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM5 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Ulu Sungai Padas, Tenom seluas 2,797.94 hektar kepada sya- rikat Caya Jadi Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM3 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Koridor Hutan Simpan Sapulut, Nabawan seluas 11,800 hektar kepada syarikat Sapulut Forest Development Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM13 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah melulus- kan konsesi pembalakan di kawasan Benta Wawasan (Coupe BW 07/04), Lahad Datu seluas 25,130 hektar kepada syarikat Sabavital Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM25 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Sek- syen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lem- baga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Kuamut, Kinabatangan, seluas 8,000 hektar dan 12,000 hektar lagi di Konsesi Yayasan Sabah Sandakan kepada syarikat Melur Azim Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM20 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH DUA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Konsesi Yayasan Sabah (FMU 15a) berdekatan Hutan Simpan Sg. Pinangah, Tongod seluas 12,005 hektar kepada brokernya, Admund Looi melalui syarikat Gasing Selatan Sdn. Bhd dan telah menerima sejumlah RM13 juta daripada Admund Looi. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH TIGA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan ‘Monopoli’ konsesi pembalakan di kawasan Cerun Curam melebihi 25 darjah menggunakan helikopter dan kawasan diharamkan pembalakan seperti reparian dan takungan air di Blok YLH- B, Lahad Datu seluas 6,470 hektar dan 40,000 hektar di seluruh Sabah kepada syarikat Asiatic Lumber Industries Sdn. Bhd. Musa sedar, Dasar Kerajaan Negeri Sabah mengharamkan kegiatan pembalakan di kawa-san bercerun 25 darjah kerana mencemarkan alam sekitar, ekosistem, kitaran hidrologi, kawasan tadahan air dan hakisan tanah, namun telah meluluskan kegiatan pembalakan menggunakan helikopter Skycrane iaitu Sikorsky S64E pada Jun 2004 secara ’Blanket Approval’ kononnya untuk melaksanakan Sistem Pembalakan Impak Rendah dan Pelan Penuaian Terperinci. Musa juga telah menerima sejumlah RM60 juta daripada Pengarah syarikat tersebut, John Nip Wing Hon dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH EMPAT: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Kalabakan seluas 10,093 hektar kepada syarikat Golden Vision Development Sdn.Bhd. dan telah menerima sejumlah RM8 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah mela- kukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH LIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lem- baga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Konsesi Pem- balakan Yayasan Sabah (Coupe YS 2/06) Hutan Simpan Sungai Pinangah, Tongod seluas 4,500 hektar kepada syarikat Rimba Kita Sdn.Bhd. dan telah menerima sejumlah RM5 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Tangkulap, Telupid seluas 5,000 hektar kepada syarikat Ketara Cekap Sdn.Bhd. dan telah menerima sejumlah RM5 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah mela- kukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Bonggaya, Beluran seluas 3,960 hektar kepada syarikat Gema- ra Sdn.Bhd. dan telah menerima sejumlah RM2 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Sungai Talankai, Hutan Simpan Kelas II, Pensiangan, Nabawan seluas 986.04 hektar kepada saudara maranya, Mohd Ali Razali Bin S A Rashid (720907-12-5027) melalui syarikat Himpunan Tenang Sdn. Bhd. dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lem- baga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di Coupe YS/4/06, YS 8/06 dan YS 9/06 di kawasan konsesi Yayasan Sabah Lahad Datu 12,500 hektar kepada syarikat yang hanya mempunyai modal berbayar RM2 iaitu Onbumi Sdn.Bhd dan menerima sejumlah RM13 juta. Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELAPAN PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lembaga Peme- gang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di Coupe YS 3/06, YS 5/06 dan YS 7/06 di kawasan konsesi Yayasan Sabah Lahad Datu 12,500 hektar kepada syarikat yang hanya mempunyai modal berbayar RM4 iaitu Hormat Jadi Sdn.Bhd dan menerima sejumlah RM13 juta daripada syarikat berkenaan. Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELAPAN PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan konsesi Yayasan Sabah Lahad Datu 7,745 hektar kepada syarikat Megabountiful Sdn.Bhd dan menerima sejumlah RM7 juta daripada syarikat berkenaan. Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.