Anda di halaman 1dari 11

|   

à à 
à
AZHAR IPGKTAR KPLI 2010 1
PENGENALAN
~ DEFINISI MUZIK:
IA AG DISS SECARA SISTEMATIK DA
MEMPAI KALITI TERSEDIRI.

~ MUZIK YANG BERKUALITI:


PESA KOSEP MZIK AG ETL DA
TERPERICI.

~ KONSEP MUZIK MERANGKUMI 7 ELEMEN UTAMA:


1. IRAMA 2. MELODI 3. HARMONI 4. WARNA TON
5. TEKSTUR 6. BENTUK 7. EKSPRESI

AZHAR IPGKTAR KPLI 2010 2


ELEMEN 1: IRAMA

IRAMA

DETIK TEMPO

METER RENTAK

CORAK IRAMA

AZHAR IPGKTAR KPLI 2010 M


CARTA 1: NILAI-NILAI NOT DAN TANDA REHAT
NAMA NOT SIMBOL NOT NILAI NOT NILAI NOT
BERASASKAN BERASASKAN
SEMIBRIF KROCET

SEMIBRIF 1 4 KROCET

MINIM 1/2 2 KROCET

KROCET 1/4 1 KROCET

KUAVER 1/8 ½ KROCET

AZHAR IPGKTAR KPLI 2010 d


CARTA 2:

NAMA NILAI

1 SEMIBRIF
1 Pada Nilai Semibrif

2 MINIM
1/2 Pada Nilai Semibrif

4 KROCET
1/4 Pada Nilai Semibrif

8 KUAVER
1/8 Pada Nilai Semibrif

AZHAR IPGKTAR KPLI 2010 ’


DETIK

 DALAM MZIK TERDAPAT I ERKALA IAIT I AG


TETAP AG OLEH DITEPK SEPAAG MZIK TERSE T
CONTOH:

 TERDAPAT DETIK AG DI I KAT DA KRAG KAT.


DETIK AG KAT DIKEALI DEGA TADA ( >) DA
DIKEALI SE AGAI TEKAA (ACCET)

 ILAGA DETIK MEGIKT TEKAA DISS DALAM


KMPLA TETAP DEGA MEGGAKA GARISA AR

AZHAR IPGKTAR KPLI 2010 6


METER contoh kiraan meter dalam muzik
~ DEFINISI- KIRAAN MASA DALAM SESUATU
MUZIK
Simple Compound
~ ANGKA DI ATAS± BILANGAN DETIK Meter Meter
DALAM SATU BAR
2 3
~ ANGKA DI BAWAH± JENIS DETIK/NOT 2 8
YANG DIGUNAKAN
2 6
CTH 1; 4 8
4 9
 2 MEWAKILI DETIK DALAM SETIAP BAR 4 8

4 MEWAKILI JENIS NOT YANG DIGUNAKAN


3 12
(NOT KROCET) 4 4

CTH 2;

 6 MEWAKILI DETIK BAGI SETIAP BAR

8 MEWAKILI NOT YANG DIGUNAKAN


ADALAH NOT KUAVER
AZHAR IPGKTAR KPLI 2010 
CORAK IRAMA
~ IRAMA OLEH DICORAKKA DALAM KMPLA
DETIK AGI SETIAP AR

~ DI DALAM MZIK TERDAPAT CORAK IRAMA AG


SAMA DALAM SAT ATA ER ERAPA AR DA
TERDAPAT GA CORAK IRAMA AG ER EZA
DALAM SETIAP AR.
CONTOH ± CONTOH CORAK IRAMA:
1. Corak irama yang sama

2. Corak irama yang berbeza

AZHAR IPGKTAR KPLI 2010 8


OSTINATO IRAMA
~ DEFINISI ± SATU CORAK IRAMA YANG DIMAINKAN SECARA
BERULANG ± ULANG DALAM SESUATU MUZIK

~ CONTOH:

~ AKTIVITI

- TEPUK SECARA BERPASANGAN.

- SALAH SEORANG TEPUK CORAK IRAMA LAGU, MANAKALA


PASANGAN LAIN AKAN MENEPUK OSTINATO IRAMA

AZHAR IPGKTAR KPLI 2010 


RENTAK

~ DIGAKA TK MEGIRIGI MZIK AIA ATA


PERMAIA ALAT MZIK

~ EIS ± EIS RETAK

ü RETAK MAC (MARCH)

CONTOH LAGU; EGARAK DA MALASIA ERAA

ü RETAK MASRI
CONTOH LAGU; SGAI DA AAK IKA

AZHAR IPGKTAR KPLI 2010 10


TEMPO

~ KELAA SESAT LAG ATA CORAK IRAMA MZIK

~ EIS ± EIS TEMPO

ü ALLEGRO (Rancak, Cepat)

ü ADATE (Sederhana Cepat)

ü ALLA MARCIA (March, Patriotik)

ü DAL CAPO (D.C) Irama diulang

AZHAR IPGKTAR KPLI 2010 11