Anda di halaman 1dari 20

PENILAIAN AFEKTIF / SIKAP

MATA PELAJARAN : IPA TERPADU SEMESTER


KELAS : VIII A TAHUN PELAJARAN

NOMOR ASPEK PENILAIAN SIKAP


NAMA
URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KETERANGAN :
A. SIKAP
1 KERAJINAN/ KETEKURNAN BELAJA
2 KEDISIPLINAN
3 KEJUJURAN
4 KERJA SAMA
5 TANGGUNGJAWAB
6 KESOPANAN
7 SIKAP YANG BERKAITAN DENGAN MATA PELAJARAN
B. MINAT
8 KEHADIRAN DI KELAS
9 BERTANYA/MENANGGAPI
10 KELENGKAPANN BUKU CATATAN/TUGAS
11 KERAPIAN BUKU CATATAN/TUGAS
12 KETETAPAN WAKTU MENGUMPULKAN TUGAS

Mengetahui,
Kepala sekolah MTs Al-Muamalah

(Pepen Supendi, S.Ag, M.M.Pd)


NIY. 500 203 002
KAP

EMESTER : I/ GANJIL
AHUN PELAJARAN : 2010 - 2011

AIAN SIKAP
JML NILAI KET
9 10 11 12

KRITERIA SKOR :
4 SANGAT BAIK/SEKALI
3 BAIK/SERING
2 CUKUP
1 KURANG/JARANG

Guru Mata Pelajaran

Frima Harsawati, S.Pd


PENILAIAN AFEKTIF / SIKAP

MATA PELAJARAN : IPA TERPADU SEMESTER


KELAS : VIII B TAHUN PELAJARAN

NOMOR ASPEK PENILAIAN SIKAP


NAMA
URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KETERANGAN :
A. SIKAP
1 KERAJINAN/ KETEKURNAN BELAJA
2 KEDISIPLINAN
3 KEJUJURAN
4 KERJA SAMA
5 TANGGUNGJAWAB
6 KESOPANAN
7 SIKAP YANG BERKAITAN DENGAN MATA PELAJARAN
B. MINAT
8 KEHADIRAN DI KELAS
9 BERTANYA/MENANGGAPI
10 KELENGKAPANN BUKU CATATAN/TUGAS
11 KERAPIAN BUKU CATATAN/TUGAS
12 KETETAPAN WAKTU MENGUMPULKAN TUGAS

Mengetahui,
Kepala sekolah MTs Al-Muamalah

(Pepen Supendi, S.Ag, M.M.Pd)


NIY. 500 203 002
F / SIKAP

SEMESTER : I/ GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2010 - 2011

ENILAIAN SIKAP
JML NILAI KET
8 9 10 11 12

KRITERIA SKOR :
4 SANGAT BAIK/SEKALI
3 BAIK/SERING
2 CUKUP
1 KURANG/JARANG

Guru Mata Pelajaran

Frima Harsawati, S.Pd


PENILAIAN AFEKTIF / SIKAP

MATA PELAJARAN : IPA TERPADU SEMESTER


KELAS : IX A TAHUN PELAJARAN

NOMOR ASPEK PENILAIAN SIKAP


NAMA
URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KETERANGAN :
A. SIKAP
1 KERAJINAN/ KETEKURNAN BELAJA
2 KEDISIPLINAN
3 KEJUJURAN
4 KERJA SAMA
5 TANGGUNGJAWAB
6 KESOPANAN
7 SIKAP YANG BERKAITAN DENGAN MATA PELAJARAN
B. MINAT
8 KEHADIRAN DI KELAS
9 BERTANYA/MENANGGAPI
10 KELENGKAPANN BUKU CATATAN/TUGAS
11 KERAPIAN BUKU CATATAN/TUGAS
12 KETETAPAN WAKTU MENGUMPULKAN TUGAS

Mengetahui,
Kepala sekolah MTs Al-Muamalah

(Pepen Supendi, S.Ag, M.M.Pd)


NIY. 500 203 002
F / SIKAP

SEMESTER : I/ GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2010 - 2011

ENILAIAN SIKAP
JML NILAI KET
8 9 10 11 12

KRITERIA SKOR :
4 SANGAT BAIK/SEKALI
3 BAIK/SERING
2 CUKUP
1 KURANG/JARANG

Guru Mata Pelajaran

Frima Harsawati, S.Pd


PENILAIAN AFEKTIF / SIKAP

MATA PELAJARAN : IPA TERPADU SEMESTER


KELAS : IX B TAHUN PELAJARAN

NOMOR ASPEK PENILAIAN SIKAP


NAMA
URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KETERANGAN :
A. SIKAP
1 KERAJINAN/ KETEKURNAN BELAJA
2 KEDISIPLINAN
3 KEJUJURAN
4 KERJA SAMA
5 TANGGUNGJAWAB
6 KESOPANAN
7 SIKAP YANG BERKAITAN DENGAN MATA PELAJARAN
B. MINAT
8 KEHADIRAN DI KELAS
9 BERTANYA/MENANGGAPI
10 KELENGKAPANN BUKU CATATAN/TUGAS
11 KERAPIAN BUKU CATATAN/TUGAS
12 KETETAPAN WAKTU MENGUMPULKAN TUGAS

Mengetahui,
Kepala sekolah MTs Al-Muamalah

(Pepen Supendi, S.Ag, M.M.Pd)


NIY. 500 203 002
KAP

SEMESTER : I/ GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2010 - 2011

AIAN SIKAP
JML NILAI KET
9 10 11 12

KRITERIA SKOR :
4 SANGAT BAIK/SEKALI
3 BAIK/SERING
2 CUKUP
1 KURANG/JARANG

Guru Mata Pelajaran

Frima Harsawati, S.Pd


PENILAIAN AFEKTIF / SIKAP

MATA PELAJARAN : IPA TERPADU SEMESTER


KELAS :XA TAHUN PELAJARAN

NOMOR ASPEK PENILAIAN SIKAP


NAMA
URUT INDUK 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KETERANGAN :
A. SIKAP
1 KERAJINAN/ KETEKURNAN BELAJA
2 KEDISIPLINAN
3 KEJUJURAN
4 KERJA SAMA
5 TANGGUNGJAWAB
6 KESOPANAN
7 SIKAP YANG BERKAITAN DENGAN MATA PELAJARAN
B. MINAT
8 KEHADIRAN DI KELAS
9 BERTANYA/MENANGGAPI
10 KELENGKAPANN BUKU CATATAN/TUGAS
11 KERAPIAN BUKU CATATAN/TUGAS
12 KETETAPAN WAKTU MENGUMPULKAN TUGAS

Mengetahui,
Kepala sekolah MTs Al-Muamalah

(Pepen Supendi, S.Ag, M.M.Pd)


NIY. 500 203 002
F / SIKAP

SEMESTER : I/ GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2010 - 2011

ENILAIAN SIKAP
JML NILAI KET
8 9 10 11 12

KRITERIA SKOR :
4 SANGAT BAIK/SEKALI
3 BAIK/SERING
2 CUKUP
1 KURANG/JARANG

Guru Mata Pelajaran

Frima Harsawati, S.Pd