Anda di halaman 1dari 2

TOPIK 1

6 Teras Utama PBSS( Keluar SEPT 07)


Pengenalan Prog.RKS
i) Polisi Kesihatan Sekolah
ii) Persekitaran Fizikal Sekolah
- Meliputi semua kegiatan dan pengalaman2 yg direka utk iii) Persekitaran Sosial Sekolah
mempertahankan , menggalakkan & menjaga kesihatan optima iv) Penglibatan Komuniti
murid v) Kemahiran Kesihatan Diri
- utk menggalakkan hidup sihat/membina pengetahuan, sikap & vi) Perkhidmatan Kesihatan Sekolah.
kebiasaan mengenai kesihatan
FUNGSI SETIAP TERAS:
PROGRAM BERSEPADU SEK SIHAT:
i) Polisi Kesihatan Sekolah
- Menyediakan piagam sekolah sebagai panduan kpgd warga
- mula 1996 + K Kesihatan
sekolah & masyarakat luar.
Tujuan :
- Merancang & mengawasi pelaksanaan polisi kesihatan
- Menyatupadu & menyelaras semua xtvt berkaitan kesh sek.
ii) Persekitaran Fizikal Sekolah
Matlamat:
- Mewujudkan persekitaran fizikal yg bersih dan selamat
- Meningkatkan pengetahuan ttg amalan kebersihan
- Mewujudkan persekitaran yg bebas drp risiko jangkitan pnyakit.
diri,bersih,ceria,selamat dan sihat.
- Memastikan semua kemusahan asas mencukupi & sentiasa dlm
Rasional:
keadaan bersih, ceria, selamat.
- Mwujudkan 1 prog kesh yg mampu melahirkan rasa t.jwb
bersama & komitmen warga sekolah.
Perkara Yg Perlu Diambil kira Bagi Memastikan FIzikal
- Penyeragaman beberapa program kesh satu prog sepadu
Sekolah Sempurna:
- Mwujudkan 1 sys. yg fleksibel, inovatif&kreatif berdasarkan
- Persekitaran yg Bersih & selamat(bg galakkan amalan kesihatan,
keperluan semasa
kurangkan risiko jangkitan penyakit dan <kan kej. kemalangan.
- Meningkatkan kefahaman&kerjasama=> sek + masyarakat
- Kebersihan (Kantin, dapur, dewan makan
Objektif:
- Pengamalan,penyediaan &pengambilan makanan berkhasiat.
- Memelihara&meningkatkan persekitaran sekolah yg bersih, ceria,
- Mjadikan sekolah kawasan larangan merokok
selamat dan sihat.
- Sekolah bebas denggi
- Membina satu persekitara sosial sek yg mgalakkan cara hidup
- Persekitaran sekolah bebas pencemaran
sihat.
- Menetapkan polisi/dasar kesihatan sekolah
iii) Persekitaran Sosial Sekolah
- Kerjasama komuniti.
(Persekitaran yg boleh membentuk sikap&amalan ke arah
Pekeliling Berkaitan:
membina sahsiah &amalan ke arah membina sahsiah yg murni &
- Garis Panduan Amalan Kebersihan Sekolah 1997
dpt mengatasi segala cabaran.
- Panduan Melaksanakan PBSS
- Buku Panduan PROSTAR & Modul LAtihan PROSTAR
2 Perkara Yg Perlu Disediakan Utk Memastikan
- Garis Panduan RMT
Persekitaran Sosial Yg Menarik:

• Persekitaran yg kondusif utk perkembangan mental yg


sihat
• Persekitaran sosial yg sihat utk perkembangan JERIS.

iv) Penglibatan Komuniti


(Kerjasama semua pihak menykong & meningkatkan thp
kesihatan warga sekolah)

- Penglibatan aktif dl xtvt kesihatan


- Menyumbangkan tenaga/kepakaran/kewangan
- memberi dorongan&sokongan moral kpd murid
- Menjadi role model kpd amalan cara hidup sihat.

Aktiviti yg Boleh Dijalankan:


3 Kelompok Msyarakat Dlm Kesihatan:
• PROSTAR
- Individu
• Bebas Denggi di Sekolah
- Keluarga
• Anti Merokok
- Komuniti
• kempen Cara Hidup Sihat
• Program Kantin Sihat
Kerjasama Antara Agensi dari segi:
• Sekolah Bersih
i) Pemeliharaan Kesihatan
• Bebas Dadah
- kawalan pembiakan vector
• Keselamatan
- pembuangan sampah & saliran air yg sempurna
- kwsn yg cantik, bersih dan selamat.
v) Kemahiran Kesihatan Diri
(Usaha membentuk sikap positif ke arah amalan cara hidup sihat)
ii) Struktur Fizikal
- Lokasi yg sesuai
AKTIVITI DLM KONTEKS FIZIKAL:
- Bangunan yg selamat
- Pengudaraan yg sempurna
(Mengajar konsep kepada murid)
a) Kebersihan Diri
- Pencahayaan yg cukup
b) Kesihatan Pergigian
- kemudahan bilik yg mencukupi
c) Senaman dan Kecergasan

Group AVANZA/KOHORT2/PJ/IPIK
d) Makan Secara Sihat
e) Anatomi dan Fisiologi
f) Pertolongan Cemas

AKTIVITI DLM KONTEKS MENTAL&SOSIAL

a) Perkembangan Mental Dan Sosial


Guru & Murid perlu didedahkan kpd pengetahuan ttg
perkembangan mental & Sosial yg normal

b) Tekanan Rakan Sebaya dan Keluarga


- Murid perlu diberi kemahiran menangani masalah
- Guru hendaklah didedahkan kpd cara kenal pasti mslah
kesihatan mental dan sosial di kalangan murid.
- Sekolah perlu sediakan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling.

vi) Perkhidmatan Kesihatan Sekolah.


(Merangkumi : promosi kesihatan & pemalanan, penjagaan
kesihatan, rawatan pergigian)

- Memaklumkan guru&ibubapa mengenai thp kesihatan murid bg


membolehkan rawatan lanjut & tindakan susulan.
- membina kefahaman& kesedaran warga sek. mengenai
kepentingan kesihatan & amalan cara hidup sihat.
- Program khas dilaksanakan dgn sempurna(RMT/PSS)
- Mencegah dan mengawal kejadian penyakit.

Aktiviti Perkhidmatan Sekolah:

a) Penilaian Status Kesihatan


b) Rujukan & Tindakan Susulan
c) Khidmat Kaunseling
d) Pemakanan
e) Pergigian
f) Pertolongan Cemas
g) Pendidikan Kesihatan
h) kanak-kanak dgn keperluan Khas.

Group AVANZA/KOHORT2/PJ/IPIK