KERTAS KERJA CADANGAN

TAMRIN ASAS KEPIMPINAN ISLAM REMAJA (TAKmIR)

Disediakan oleh:

ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) ZON 1 SELANGOR (KUALA SELANGOR, TANJONG KARANG & SABAK BERNAM)

Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR)

[01] MUKADDIMAH
Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR) Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Zon 1 Selangor

Tidak ramai dikalangan pemuda dan pemudi hari ini yang berupaya untuk beradadibarisan hadapan dan memimpin sesebuah organisasi dengan berkesan. Sekiranya ada sekalipun, mereka bukanlah layak untuk digelar pemimpin kerana jawatan yang disandang mungkin bermaksud mendatangkan keuntungan kepada mereka secara peribadi atau kerana terpaksa setelah tiada pilihan lain. Keadaan ini menjadikan negara dan bangsa serta yang lebih utama, agama, sudah hilang pemuda-pemudi yang mempunyai daya kepimpinan yang tinggi. Daya kepimpinan dalam diri bukanlah sesuatu yang percuma pemberian Allah s.w.t. tetapi ia harus mempunyai latihan yang bersistem serta bimbingan daripada persekitaran mereka. Pada hari ini, apabila berbicara soal pengganti kepimpinan di dalam mana -mana organisasi khususnya organisasi dakwah, kader-kader muda ini seolah-olah tidak mendapat didikan yang cukup untuk memimpin serta mereka juga sering berasa ketakutan kerana berasakan belum tiba masanya. Pendedahan kepada latihan-latihan kepimpinan amat penting bagi memastikan persiapan dari segenap sudut serta mendedahkan mereka dengan keadaan yang sebenar. Pendedahan mengenai aspek kepimpinan ia bukan hanya menjurus kepada soal berorganisasi, bahkan ia berkait rapat dengan soal perkembangan diri sendiri yang mana natijahnya bukan hanya sematamata kepada organisasi, bahkan keluarga dan masyarakat khususnya di dalam persekitaran sekolah mereka. Oleh yang demikian, atas rasa prihatin dan sokongan kepada pihak sekolah dalam usaha membangunkan pelajar-pelajar ini sebagai pemimpin, kami di Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) merasa terpanggil untuk sama-sama menyumbang bakti dan idea dalam melaksanakan Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja atau pendeknya TAKmIR. Modul ini dibangunkan sesuai kepada sasaran yang masih baru ingin mengenal dan mendalami ilmu mengenai kepimpinan serta kepada mereka yang merasakan kepentingan memelihara dan memulihara sistem latihan kepimpinan dipelbagai peringkat yang masih dalan usaha awalan.

[02] OBJEKTIF TAMRIN
Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR) Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Zon 1 Selangor

Selepas mengikuti tamrin ini, peserta akan dapat; 2.1. Memahami apakah yang dikatakan sebagai kepimpinan; 2.2. Mempelajari konsep kuasa dan pengaruh dalam Islam; 2.3. Melatih diri melalui ciri-ciri kepimpinan dalam Islam; 2.4. Menginsafi peranan khalifah yang diberikan amanah dan tanggungjawab serta; 2.5. Mepertingkatkan kemahiran-kemahiran asas sebagai pemimpin.

[03] BUTIRAN TAMRIN
Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR) Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Zon 1 Selangor

[3.1] PENGANJUR TAMRIN Sekolah Agama Menengah Tanjong Karang

ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) Zon 1 Selangor (Kuala Selangor, Tanjong Karang & Sabak Bernam)

[1]

GERAKAN ILMU DAN BAKTI

Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR)

[3.2] PELAKSANA TAMRIN Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Zon 1 Selangor (Kuala Selangor, Tanjong Karang & Sabak Bernam)
Dibantu oleh: Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) & Persatuan Pelajar Islam Selangor (PEPIAS)

[3.3] SASARAN PENYERTAAN TAMRIN 40 orang peserta yang bakal dilantik menjadi tonggak kepimpinan pelajar di SAM Tanjong Karang [3.4] JANGKAMASA PERLAKSANAAN TAMRIN Kami mencadangkan agar ia dilaksana selama 3 hari 2 malam. Bersama ini, kami akan susulkan pelan program-program susulan yang dapat membantu pihak sekolah untuk membangunkan kepimpinan yang berkaliber. [3.5] CADANGAN TARIKH PERLAKSANAAN TAMRIN Kami mencadangkan agar ia dilaksanakan pada salah satu tarikh berikut; a. 6 November sehingga 8 November 2010 atau b. 13 November sehingga 15 November 2010 atau c. Tertakluk kepada perbincangan pihak sekolah.

[04] JAWATANKUASA PELAKSANA TAMRIN
Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR) Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Zon 1 Selangor

Penaung Penasihat Ketua Penyelaras Jurulatih Fasilitator AJK Tamrin

: Pengetua SAM Tanjong Karang : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Guru-guru yang terlibat dari SAM Tanjong Karang : ABIM : ABIM, PKPIM & PEPIAS : ABIM, PKPIM & PEPIAS

[05] MODUS OPERANDI TAMRIN
Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR) Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Zon 1 Selangor

[5.1] JADUAL AKTIVITI TAMRIN Sila rujuk lampiran A mukasurat 3. [5.2] ISI KANDUNGAN TAMRIN Sila rujuk lampiran A mukasurat 3. [5.3] PELAN PEMBELAJARAN TAMRIN Sila rujuk lampiran B mukasurat 4.

ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) Zon 1 Selangor (Kuala Selangor, Tanjong Karang & Sabak Bernam)

[2]

GERAKAN ILMU DAN BAKTI

Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR)

[06] KOS PERBELANJAAN TAMRIN
Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR) Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Zon 1 Selangor

ANGGARAN PERBELANJAAN
Bil 1 Perkara Pengangkutan fasilitator Kuantiti 2 perjalanan Harga Seunit (RM) 50.00 Jumlah (RM) 100.00 RM 100.00 2 Keperluan Modul TAKmIR a. Kertas A4 b. Kertas Mahjong c. Marker pen d. Pen untuk peserta e. Buku nota untuk peserta f. Tag nama untuk peserta g. Sijil untuk peserta h. Bahan aktiviti dalam LDK Peti kecemasan JUMLAH KESELURUHAN

1 8 12 40 40 40 40 7 1

10.00 0.80 2.00 0.50 2.00 0.50 1.50 10.00 150.00

10.00 6.40 24.00 20.00 80.00 20.00 60.00 70.00 290.40 150.00

3

540.40

*Perkhidmatan fasilitator dan rundingan tamrin adalah sebagai sumbangan dan khidmat masyarakat. Setiap apa sahaja yang kami terima daripada pihak penganjur adalah sebagai sumbangan ikhlas pihak penganjur kepada ABIM.

[07] HARAPAN
Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR) Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Zon 1 Selangor

Kami amat-amat berharap, usaha yang dijalankan oleh pihak ABIM bersama pihak penganjur adalah amalan yang akan diterima Allah s.w.t. di dalam usaha untuk memartabatkan Islam sebagai cara hidup serta mengembalikan generasi muda ke jalan yang diredhai Allah s.w.t. Semoga Allah permudahkan setiap urusan dalam mendidik dan memberikan ilmu kepada setiap kelompok masyarakat. Angkatan Belia islam Malaysia (ABIM)

ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) Zon 1 Selangor (Kuala Selangor, Tanjong Karang & Sabak Bernam)

[3]

GERAKAN ILMU DAN BAKTI

Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR)

LAMPIRAN A
Jadual Aktiviti Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR) Sekolah Agama Menengah Tanjong Karang Dengan kerjasama ABIM Cawangan Selangor Zon 1 (Kuala Selangor, Tanjong Karang & Sabak Bernam) MASA / HARI 4.00 pagi 4.45 pagi 5.45 pagi 7.00 pagi 8.30 pagi 10.15 pagi 11.00 pagi 12.30 tengahari 2.15 petang 4.00 petang 5.15 petang 6.15 petang 7.15 malam 8.20 malam 9.00 malam 11.00 malam 12.00 tengah malam Persiapan TAKmIR dan pendaftaran peserta Minum petang, solat Asar berjemaah dan AlMa thurat Taklimat TAKmIR Makan malam dan bersiap diri Solat Maghrib berjemaah dan tazkirah Maghrib 1 Solat Isyak berjemaah TAKmIR 1 Minum malam dan bersiap diri Tidur PERTAMA KEDUA Bangun dan bersiap diri Qiyamullail Solat Subuh berjemaah, bacaan Al-Ma thurat dan tazkirah Subuh Sarapan pagi dan bersiap diri TAKmIR 2 Minum pagi dan solat sunat Dhuha TAKmIR 3 Makan tengahari dan solat Zohor berjemaah TAKmIR 4 Minum petang, solat Asar berjemaah dan AlMa thurat Riadah petang Makan malam dan bersiap diri Solat Maghrib berjemaah dan tazkirah Maghrib Solat Isyak berjemaah TAKmIR 5 Minum malam dan bersiap diri Tidur KETIGA Bangun dan bersiap diri Solat Subuh berjemaah, bacaan Al-Ma thurat dan tazkirah Subuh Sarapan pagi dan bersiap diri TAKmIR 6 Minum pagi dan solat sunat Dhuha TAKmIR 7 Makan tengahari dan solat Zohor berjemaah Majlis penutup TAKmIR dan bersurai

Modus Operandi Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR) Sekolah Agama Menengah Tanjong Karang Dengan kerjasama ABIM Cawangan Selangor Zon 1 (Kuala Selangor, Tanjong Karang & Sabak Bernam) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Solat berjemaah 5 kali sehari semalam Qiyamullail Solat sunat Dhuha Bacaan Al-Ma thurat Tazkirah Maghrib dan Subuh Latihan Dalam Kumpulan Perbincangan Dalam Kumpulan Pembentangan Kumpulan Pelan Tindakan Kepimpinan

ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) Zon 1 Selangor (Kuala Selangor, Tanjong Karang & Sabak Bernam)

[4]

GERAKAN ILMU DAN BAKTI

Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR)

LAMPIRAN B
Pelan Pembelajaran Tamrin Asas Kepimpinan Islam Remaja (TAKmIR) Sekolah Agama Menengah Tanjong Karang Dengan kerjasama ABIM Cawangan Selangor Zon 1 (Kuala Selangor, Tanjong Karang & Sabak Bernam) BIL 01 TAJUK AKTIVITI Taklimat TAKmIR OBJEKTIF YANG INGIN DICAPAI y Memperkenalkan fasilitator dan jurulatih; y Menjelaskan objektif tamrin; y Menetapkan matlamat akhir menyertai tamrin serta; y Menerangkan peraturan sepanjang tamrin. y Kemahiran pengucapan awam serta; y Peserta menyampaikan maklumat dengan berkesan melalui tajuk-tajuk serta nota-nota yang disediakan oleh fasilitator. y Memecahkan benteng perasaan malu antara peserta; y Membentuk kumpulan peserta; y Membina kejelikitan dalam kumpulan; y Memahami makna kepimpinan serta; y Menjelaskan tugasan sepanjang 3 hari 2 malam. y Kemahiran pengucapan awam serta; y Peserta menyampaikan maklumat dengan berkesan melalui tajuk-tajuk serta nota-nota yang disediakan oleh fasilitator. y Mencungkil bakat dan potensi sebagai pemimpin y Membincangkan ciri-ciri pemimpin yang ideal menurut pandangan peserta serta; y Memahami konsep kepengikutan dalam kepimpinan. y Membincangkan tentang konsep kuasa dan pengaruh dalam Islam serta; y Menjelaskan ciri-ciri kepimpinan Islam yang utama perlu dibangunkan. y Mempelajari kemahiran-kemahiran asas sebagai pemimpin serta; y Melatih penampilan serta perwatakan sebagai seorang pemimpin. y Memahami konsep amanah dan tanggungjawab serta; y Membincangkan tentang bagaimana menjadi khalifah yang berfungsi dengan peranan yang diberikan. y Mengaplikasikan kemahiran dan ciri kepimpinan di dalam aktiviti untuk y Menilai kefahaman peserta terhadap apa yang telah dibincangkan. y Membuat perbincangan tentang pelan tindakan susulan yang dapat dilaksana diperingkat sekolah dan diselia oleh pihak ABIM serta; y Membentangkan hasil perbincangan.

02

Tazkirah Maghrib 1 dan 2

03

TAKmIR 1

04

Tazkirah Subuh 1 dan 2

05

TAKmIR 2

06

TAKmIR 3

07

TAKmIR 4

08

TAKmIR 5

09

TAKmIR 6

10

TAKmIR 7

ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) Zon 1 Selangor (Kuala Selangor, Tanjong Karang & Sabak Bernam)

[5]

GERAKAN ILMU DAN BAKTI