Anda di halaman 1dari 27

RAWATAN DAN PELUPUSAN

ENAP CEMAR

KATEGORI ENAP CEMAR

- KERSIK
- ENAP CEMAR PERTAMA
- ENAP CEMAR KEDUA
- ENAP CEMAR KETIGA
RAWATAN ENAP CEMAR

- 94-96 % ADALAH AIR DENGAN PEPEJAL


DIANTARA 1- 6%

- PERLU DILUPUSKAN DENGAN SEMPURNA


UNTUK ELAKKAN PENCEMARAN ALAM

- MENGANDUNGI BAHAN ORGANIK, TAK


ORGANIK DAN LAIN LAIN BAHAN PENCEMAR
TUJUAN RAWATAN ENAP CEMAR

- STABILKAN BAHAN ORGANIK

- KURANGKAN ISIPADU ENAP CEMAR DENGAN


MENGELUARKAN AIR

- MENYINGKIRKAN BAKTERIA PATOGEN

- MENDAPATKAN SESUATU YANG


BERMANAFAAT DARI ENAP CEMAR SEPERTI
GAS DAN BOLEH DIPROSES SEBAGAI BAJA
KAEDAH MERAWAT ENAP CEMAR

- RAWATAN AWALAN / PRE-TREATMENT

- PROSES PENEBALAN ATAU PEMEKATAN /


THICKENING

- PROSES PENSTABILAN / STABILIZATION

- PROSES PENYAHAIRAN / DEWATERING

- PROSES PENYESUAIAN / CONDITIONING


RAWATAN AWALAN

- PROSES PENGISARAN / GRINDING

- PROSES PENYINGKIRAN KERSIK/ GRIT

- PENGADUNAN / BLENDING DAN PENYIMPANAN

- MENYEDIAKAN ENAP CEMAR YANG


SERAGAM DAN HOMOGEN SEBELUM RAWATAN
SETERUSNYA
PROSES PENEBALAN ATAU PEMEKATAN
/ THICKENING

- MEMEKATKAN ENAP CEMAR DENGAN


MENCAMPURKAN BAHAN KIMIA

- KURANGKAN KANDUNGAN AIR DAN


TINGKATKAN KANDUNGAN PEPEJAL

- JUGA DIKENALI SEBAGAI PROSES PRA-OLAHAN


SEBELUM PROSES PENSTABILAN DAN PROSES
PENYAHAIRAN

- SECARA MEKANIKAL DI DALAM TANGKI


PEMENDAPAN
- MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA SEPERTI

. ALUM Al2 (SO4)3 8H2O


. FERIK KLORIDA Fe Cl
. FERIK SULFAT KLORIDA Fe SO4 Cl
. FERIK SULFAT Fe2 (SO4)3
. KAPUR / LIME Ca O / Ca (OH)2
. POLIELEKTROLIT

- MENGIKAT ENAP CEMAR BERSAMA SERTA


MENINGKATKAN KECEKAPAN PROSES
BERIKUTNYA
- KAEDAH GRAVITI DI MANA ENAP CEMAR
DIBIARKAN MENDAP

- KAEDAH APUNGAN / AIR FLOATATION


DI MANA GELEMBUNG UDARA DIHASILKAN
DAN IANYA AKAN MELEKAT PADA ENAP
CEMAR DAN MENYEBABKANYA TERAPUNG

- ELUTRIASI IAITU PROSES MEMBASUH ENAP


CEMAR DENGAN AIR / EFLUEN UNTUK
MENYINGKIRKAN AMMONIA / PEPEJAL
HALUS YANG SUKAR DINYAHAIRKAN
PROSES PENSTABILAN / STABILISATION

- MENUKAR BAHAN PEPEJAL ORGANIK KEPADA


BAHAN YANG LEBIH LENGAI

- MELALUI PROSES PENCERNAAN /


PENGOKSIDAAN KIMIA

- BAHAN SUBURKAN TANAH YANG SELAMAT


- KAEDAH YANG BIASA DIGUNAKAN

. PERCERNAAN ANAEROBIK
. PENGURAIAN AEROBIK
. LAGUN
. KAEDAH OLAHAN HABA

PENCERNAAN ANAEROBIK

- MENGOLAH KUANTITI ENAP CEMAR YANG


BESAR ( LOJI RAWATAN BERPUSAT )
- BERLAKU DI DALAM TANGKI PENCERNAAN
ANAEROBIK
- SISTEM 1 ATAU 2 PERINGKAT
PENGURAIAN AEROBIK

- BERLAKU DALAM KEADAAN AEROBIK


- JARANG DIPRAKTIKKAN
- MERAWAT LEBIHAN ENAP CEMAR TERAKTIF
HASIL OLAHAN AEROBIK

LAGUN

- ENAP CEMAR DIMASUKAN KE DALAM LAGUN


SEPERTI KOLAM PENGOKSIDAAN
- KEDALAMAN LAGUN 3-5 m
- TEPI DAN DASAR KOLAM DI LAPISI BAHAN
TAK TELAP AIR
- DIBERSIHKAN 7-15 TAHUN
KAEDAH OLAHAN HABA / HEAT TREATMENT

- GABUNGAN PROSES PENSTABILAN DAN


PENYESUAIAN

- ENAP CEMAR DIPANASKAN PADA SUHU


-+190C SELAMA 30 MINIT DENGAN TEKANAN
1.5 Mpa

- DIPINDAHKAN KE TANGKI PEMEKATAN UNTUK


MENSTABILKAN BAHAN ORGANIK SERTA
MEMBETULKAN KETAKBOLEH-NYAHAIRAN

- DIMASUKAN KE DALAM KOLAM PENGOKSIDAAN


UNTUK DISTABILKAN
KEBAIKAN

- KANDUNGAN PEPEJAL 30-50% BERGANTUNG


KEPADA TAHAP PENGOKSIDAAN

- ENAP CEMAR YANG DIHASILKAN TIDAK


PERLU PROSES PENYESUAIAN DENGAN
BAHAN KIMIA

- ENAP CEMAR YANG STABIL DAN HAPUS


KEBANYAKAN BAKTERIA PATOGEN
KELEMAHAN

- KOS PEMBINAAN MAHAL

- PERLU PEKERJA MAHIR UNTUK OPERASI

- BAHAN SAMPINGAN ORGANIK TERLARUT


YANG TINGGI SEPERTI AMMONIA NITROGEN

- HASILKAN GAS BERBAU BSUK


PROSES PENYAHAIRAN / DEWATERING

- ASINGKAN AIR DARI ENAP CEMAR

- KAEDAH YANG BIASA DIGUNAKAN

i. PENGERINGAN UDARA / AIR DRYING

ii. PENURAS TEKANAN / PRESSURE FILTERS

iii. PENURAS VAKUM / VACUUM FILTERS

iv. PENGEMPARAN / CENTRIFUGATION


PENGERINGAN UDARA

- ENAP CEMAR DILETAK DI ATAS PENGERING


DENGAN PENYALIR

- KECONDONGAN > 1:200

- UNTUK ENAP CEMAR YANG TELAH DICERNA

- SETELAH KERING ENAP CEMAR DI BUANG


DI TAPAK KAMBUS TANAH / BUAT BAJA

- KOS RENDAH, KURANG PENGAWASAN

- KANDUNGAN PEPEJAL TINGGI


PENURAS TEKANAN

- ENAP CEMAR DITEKAN MELALUI CAKERA


PENURAS
- PENURAS DIPERBUAT DARI KAIN
- AIR TURASAN DISALIRKAN SEMULA KE LOJI
OLAHAN
- DILAKUKAN SELEPAS PROSES PENYESUAIAN
- HASILKAN KEK ENAP CEMAR 40% PEPEJAL

- KURANG PENGAWASAN
- HASILKAN KEK ENAP CEMAR DENGAN
KANDUNGAN PEPEJAL YANG TINGGI
- KOS MODAL, OPERASI DAN PENGGUNAAN
TENAGA YANG RENDAH
PENURAS VAKUM

- MENYINGKIRKAN 70-85% AIR

- KELEBIHAN
. TIDAK PERLU PEKERJA MAHIR
. PENYENGGARAAN MUDAH

- KELEMAHAN
. PENGUNAAN TENAGA YANG TINGGI
. PERALATAN JENTERA YANG BISING
. PENGAWASAN YANG BERTERUSAN
. JIKA SAIZ PENURAS TIDAK SESUAI AKAN
HASILKAN AIR SISA DENGAN KANDUNGAN
PEPEJAL TERAMPAI YANG TINGGI
PENGEMPARAN

- KONSEP PENGERINGAN MESIN BASUH


- ENAP CEMAR DIPUTAR DI DALAM DRAM
PADA 300 RPM
- DRAM DIRENDAM DI DALAM ENAP CEMAR
DI ANTARA 20-40%
- HASILKAN 20% PEPEJAL

- PERALATAN MURAH / MUDAH DIPASANG


- KEMAS / BERSIH TANPA MASALAH BAU

- HASILKAN AIR SISA YANG TINGGI


PEPEJAL TERAMPAI
PELUPUSAN AKHIR ENAP CEMAR

- 2 KATEGORI PELUPUSAN
. PELUPUSAN SEPARA / PARTIAL
. PELUPUSAN MUKTAMAD / ULTIMATE

PELUPUSAN SEPARA

- KURANGKAN ISIPADU ENAP CEMAR


- KAEDAH YANG BIASA DIGUNAKAN
. PENUNUAN / INCINERATION
. PIROLISIS / PHYROLISIS
. PENGKOMPOSAN / COMPOSTING
PENUNUAN

- ENAP CEMAR DIBAKAR DENGAN UDARA


YANG BANYAK SECARA TERKAWAL
DIDALAM INCINERATOR

- HASILKAN ABU YANG PERLU DI LUPUS


SECARA MUKTAMAD

- CEMARKAN UDARA SEKIRANYA PELEPASAN


ABU KE ATMOSFERA TIDAK DI KAWAL
PIROLISIS

- HAMPIR SAMA DENGAN PROSES PENUNUAN

- ENAP CEMAR DIBAKAR SECARA TERKAWAL


DENGAN JUMLAH UDARA YANG SEDIKIT

- HASILKAN ABU YANG PERLU DILUPUSKAN


SECARA MUKTAMAD
PENGKOMPOSAN

- JUGA DIKENALI SEBAGAI CO-COMPOSTING

- BAJA / BAHAN PERAPI TANAH

- DI BIAR MENGURAI DI LOJI PENGKOMPOSAN


DITEBAS SUSUN / WINDROWS

- MENGURAI DALAM JANGKAMASA TERTENTU


SEHINGGA STABIL
PELUPUSAN MUKTAMAD

- KAEDAH YANG BIASA DIGUNAKAN

. KAMBUS TANAH SANITARI / SANITARY


LANDFILL
. PELUPUSAN DI LAUT

KAMBUS TANAH SANITARI

- ENAP CEMAR DINYAHAIR DAHULU


- TAPAK PELUPUSAN PERLU DILAPIK DENGAN
BAHAN TAK TELAP AIR
- ENAP CEMAR DITEBAR, DIPADATKAN DAN
TUTUP DENGAN LAPISAN 300mm TANAH
BERSIH
- BERTUJUAN ELAK MASALAH BAU SERTA
LALAT

- LOKASI TAPAK HENDAKLAH AMBIL KIRA

. KAWASAN SENSITIF SEPERTI PAYA BAKAU,


ZON AKUIFER DAN LAIN LAIN

. AIR LARIAN PERMUKAAN

. KAWASAN TADAHAN / SUMBER AIR


BAWAH TANAH

. PENCEMARAN BAU, UDARA / DEBU

. PENYAKIT VEKTOR / SISA TOKSIK /


KEBAKARAN
PELUPUSAN DI LAUT

- ENAP CEMAR DIBUANG KE LAUT

- MELALUI SALURAN PAIP / KAPAL

- PERLU DAPAT KELULUSAN PIHAK BERKUASA