UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ………………………………

: ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… a. modern b. maju c. teu maju 7. Dian mah beda kalakuanana beda pisan jeung lanceukna ibrat … a. anjing jeung ucing b. ajing jeung kebo c. angjing jeung sapi 8. Saragam sakola dasar ayeunmah kudu make … a. merah putih b. baju batik c. baju biru 9. Maya resep lalajo film kartun anu nyaritakeun mahluk luar … a. angkasa b. bumi c. angkasa barat 10. Ciri – ciri khas Sumedang nu aya di kota Lebak a. tempe Sumedang b. tahu Sumedang c. oncom Sumedang

1. Lamun ulin ka Cianjur tong poho balikna mawa … a. Tauco b. Opak c. Peuyeum 2. Ari ka Masjid teh kudu make … a. Calana b. Kopeah c. Kokolor 3. Unggal sore Dani sok diajar ngaji di … a. Sakola b. Madrsah c. di Bumi 4. Deni Ngajingjing cai dina ember pikeun ngepel … a. Sakola b. Masjid c. Langgar 5. Popi lalajo iring – iringan di bulan Agustus … a. di Hotel b. di Pasar c. di Kota 6. Kiwari mah kampong jeung kota teh mah teu aya bedana …

Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Naon guna na minyak Nilam … 2. Kabupaten Lebk disebut kota … 3. Kunaon urng baduy jero teh teu beunang naek mobil … 4. Naon bedana urang baduy jero ... jeung urang baduy luar … 5. Kunaon urang Baduy teh beunang ka sawah …

getol . mamang hartina … c.. Agul ku paying butut b. tukang moro di paninggaran 9. Aya bagja teu daulat c. 2 mei d. alo isuk kakara mulang ka darat. nangtung teh c. . Ka lanceuk pun biang urang kapi … 3. tomat tanggal … c. ua b. Urang kudu neangan elmu jeng b. isuk – a. Kakara cengkat geus gek … c. d. Nu borok dirorojok harta c.UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… 1. Cara cai dina daun taleus d.getol Susunan kalimah basajan lancaran nu 5. Tutuwuhan anu kaasup pepelakan obat Ceu Imas kulawarga di antarana … d. 3 m2i 7. tukang ngasruk di pamoroan d. melati b. cingogo a. Nyiar elmu kawjiban sarerea 8. Melak pare di darat disebutna … a. seureuh hareupeun kaca Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. ngarambet c. bibi a. Harta ku urang perlu disiar d. Ceu Imas keur nyisiran di a. diuk diajarna teh. Elmu tungtut dunya siar maksudna … nyaeta … a. gararetol kaca – keur. Bi Supi mah melak parena di darat lain merenah nyaeta … di sawah. Mieling Hari Pendidikan Nasional b. Adi getol diajarna teh. Bi Leli ipis biwir. tukang ngala lauk di laut Kecap panganteur nu saluyu jeung kalimah d. Pamayang usahana ti peuting. leumpang b. Nembang sunda babarengan sok disebut … 3. 4 mei nurut nu matak ku batur tara dipikaresep. Pamayang b. tukang teuleum di cai di luhur nyaeta 4. getol d. Ceu Imas – hareupeun – nyisisran – c. garetol 10. Inohong Pendidikan Nasional di Indonesia nyaeta … 2. Hareupeun di kaca Ceu imas a. Cahaya getol a. Adi jeung Cahaya … diartna b. Uned mah dipapatahan teh teu daek c. Ipis biwir hartina … 4. pandan a. cai di walungan mani herang . Keur nyisiran kaca hareupeun 6. ngebon b. ngagaru nyisiran kaca d. Ceu Imas keur dihareupeun c. ngahuma keur nyisiran b. Elmu disiar pibekeleun hirup a. 5 mei Paribasa nu saluyu jeung kaayaan di luhur 2. d.

tulen 4. Dedi mah teu kasaha – saha mun nyarita kasar bae. hamdan wasukron lillah d. Mugi – mugi sing di paparin kasehatan. wb. wb. Dedi mun nyarita kasar bae. Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Ulah pohonya. Angga nepikeun talatah Bu Guru ka Jajang mana kalimah Angga nu sopan ? a. Tina basa nu teu kariksa d. Kalimah salam bubuka di antarana … a. anca 5. Rapot maneh isukan bawa nya ka sakola b. Hapunten anu kasuhun. buku induk 2. Hatur nuhun kasadayana b. Naon lemesna Sirah … 2. Boyot teh sarua hartina … a. gambar nu aya dina jilid buku 1. “enjing ulah hilap candak buku rapot ka sakola. Da abdi bade paanggang b. maju pisan b. urang tiasa patepung lawung c. “Dedi teu sae nyarita kasar the. can aya pisan 3. resep nulung ka sasama c.. Sakitu nu kapihatur. resep nulung ka dulur misan 6. teangan heula di … a. Dedi mah ari nyarita the bet kasar – kasar teuing c.5. Ngalompokkeun buku dimperpustakaan the kudu nurutkeun … a. resep nulung ka dulur laer b. Naon lemesna Cepil … 3. buku anyar jeung buku heubeul c. buku nu rek diinjeum. elmu nu aya dina jilid buku d. Saur Bu guru. Hapunten anu kasuhun. panyicingan d. aya heunteuna. Ceuk ita … a. lamun ka sakola! d. warisan c. rada maju c. turunan b. Pa Jarkasih teh pituin urang Cinangga. Bawa buku rapot Jang. gurunggusuh d. Samudaya kalepatan c. buku rapot tea bawa ka Bu Guru! 10. Kecap wancahan tina Bank Negara Indonesia nyaeta … UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… d. kumaha mun nu nguping nyeurieun hate. Dinteun ieu kalintang bingahna. cangker b. gede leutikna buku b. b. Saninten buah saninten Saninten di kalapaan … … Sisindiran di luhur dilengkepan ku isi anu bener nya eta … a. Assalamu’alaikum wr. Bilih aya kalepatan 9. resep nulung ka sobat dalit d. Pituin teh sarua hartina … a. rak buku c. Kardi mah boyot lumpatna teh teu kawas Dendi. wassalamu’alaikum wr.” c. kartu katalog d. lomari katalog b. Dedi mah nyarita di payuneun pa Guru kasar bae. tacan maju d.” 7. 8. Hapunten anu diseja. Naon lemesna Irung … . Perpustakaan manehna teh dicaritakeun … a. Hapunten abdi hapunten. ganjang c. Ku Ita di elingan. Ari jadi jelema kudu tutulung kanu butuh tatalang kanu susah hartina … a. Ngarah gampang.

Naon lemesna Beuteung … 5.4. Naon lemesna leungeun … .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful