UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ………………………………

: ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… a. modern b. maju c. teu maju 7. Dian mah beda kalakuanana beda pisan jeung lanceukna ibrat … a. anjing jeung ucing b. ajing jeung kebo c. angjing jeung sapi 8. Saragam sakola dasar ayeunmah kudu make … a. merah putih b. baju batik c. baju biru 9. Maya resep lalajo film kartun anu nyaritakeun mahluk luar … a. angkasa b. bumi c. angkasa barat 10. Ciri – ciri khas Sumedang nu aya di kota Lebak a. tempe Sumedang b. tahu Sumedang c. oncom Sumedang

1. Lamun ulin ka Cianjur tong poho balikna mawa … a. Tauco b. Opak c. Peuyeum 2. Ari ka Masjid teh kudu make … a. Calana b. Kopeah c. Kokolor 3. Unggal sore Dani sok diajar ngaji di … a. Sakola b. Madrsah c. di Bumi 4. Deni Ngajingjing cai dina ember pikeun ngepel … a. Sakola b. Masjid c. Langgar 5. Popi lalajo iring – iringan di bulan Agustus … a. di Hotel b. di Pasar c. di Kota 6. Kiwari mah kampong jeung kota teh mah teu aya bedana …

Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Naon guna na minyak Nilam … 2. Kabupaten Lebk disebut kota … 3. Kunaon urng baduy jero teh teu beunang naek mobil … 4. Naon bedana urang baduy jero ... jeung urang baduy luar … 5. Kunaon urang Baduy teh beunang ka sawah …

Nembang sunda babarengan sok disebut … 3. mamang hartina … c. tukang ngasruk di pamoroan d. Pamayang usahana ti peuting. Tutuwuhan anu kaasup pepelakan obat Ceu Imas kulawarga di antarana … d. ngarambet c. . Adi getol diajarna teh. Harta ku urang perlu disiar d. Ceu Imas keur dihareupeun c. Adi jeung Cahaya … diartna b. Nu borok dirorojok harta c. Melak pare di darat disebutna … a. Kakara cengkat geus gek … c. ngahuma keur nyisiran b. garetol 10.getol Susunan kalimah basajan lancaran nu 5. 3 m2i 7. Elmu disiar pibekeleun hirup a. pandan a. alo isuk kakara mulang ka darat. Ipis biwir hartina … 4. diuk diajarna teh. Cahaya getol a. Cara cai dina daun taleus d. cingogo a. ngebon b. 2 mei d. tomat tanggal … c. cai di walungan mani herang . Hareupeun di kaca Ceu imas a. Nyiar elmu kawjiban sarerea 8. d. leumpang b. d. gararetol kaca – keur. seureuh hareupeun kaca Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Urang kudu neangan elmu jeng b. getol . tukang teuleum di cai di luhur nyaeta 4. Bi Leli ipis biwir. Agul ku paying butut b. ngagaru nyisiran kaca d. Aya bagja teu daulat c. Ka lanceuk pun biang urang kapi … 3. Elmu tungtut dunya siar maksudna … nyaeta … a. ua b. tukang ngala lauk di laut Kecap panganteur nu saluyu jeung kalimah d. Inohong Pendidikan Nasional di Indonesia nyaeta … 2. getol d. tukang moro di paninggaran 9. melati b. bibi a. Mieling Hari Pendidikan Nasional b.. Bi Supi mah melak parena di darat lain merenah nyaeta … di sawah. 5 mei Paribasa nu saluyu jeung kaayaan di luhur 2. Keur nyisiran kaca hareupeun 6. Ceu Imas – hareupeun – nyisisran – c. isuk – a. nangtung teh c. Uned mah dipapatahan teh teu daek c.UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… 1. Pamayang b. 4 mei nurut nu matak ku batur tara dipikaresep. Ceu Imas keur nyisiran di a.

Hapunten anu kasuhun. Bilih aya kalepatan 9. Tina basa nu teu kariksa d. Ulah pohonya. Perpustakaan manehna teh dicaritakeun … a. Ari jadi jelema kudu tutulung kanu butuh tatalang kanu susah hartina … a. wb.. “enjing ulah hilap candak buku rapot ka sakola. wb. Hapunten anu diseja. buku nu rek diinjeum. cangker b. panyicingan d. Naon lemesna Irung … . lamun ka sakola! d. rada maju c. Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1.” c. Dedi mah nyarita di payuneun pa Guru kasar bae. buku anyar jeung buku heubeul c. Bawa buku rapot Jang. Naon lemesna Sirah … 2. urang tiasa patepung lawung c. Hatur nuhun kasadayana b. kumaha mun nu nguping nyeurieun hate. Da abdi bade paanggang b. Pituin teh sarua hartina … a. Hapunten anu kasuhun. Mugi – mugi sing di paparin kasehatan.5. Ngarah gampang. resep nulung ka dulur laer b. Rapot maneh isukan bawa nya ka sakola b. elmu nu aya dina jilid buku d. Dedi mun nyarita kasar bae. Angga nepikeun talatah Bu Guru ka Jajang mana kalimah Angga nu sopan ? a. Ceuk ita … a. can aya pisan 3. Boyot teh sarua hartina … a. Kalimah salam bubuka di antarana … a. Dedi mah ari nyarita the bet kasar – kasar teuing c. Naon lemesna Cepil … 3. ganjang c. 8. buku rapot tea bawa ka Bu Guru! 10. resep nulung ka sasama c. Pa Jarkasih teh pituin urang Cinangga. resep nulung ka dulur misan 6. hamdan wasukron lillah d. maju pisan b. Saninten buah saninten Saninten di kalapaan … … Sisindiran di luhur dilengkepan ku isi anu bener nya eta … a. resep nulung ka sobat dalit d. Samudaya kalepatan c. Sakitu nu kapihatur. gambar nu aya dina jilid buku 1. aya heunteuna. Assalamu’alaikum wr. turunan b. Hapunten abdi hapunten. teangan heula di … a. Kardi mah boyot lumpatna teh teu kawas Dendi. kartu katalog d. Dinteun ieu kalintang bingahna. Saur Bu guru. Kecap wancahan tina Bank Negara Indonesia nyaeta … UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… d. Ku Ita di elingan. wassalamu’alaikum wr. warisan c. “Dedi teu sae nyarita kasar the.” 7. buku induk 2. gurunggusuh d. lomari katalog b. rak buku c. Dedi mah teu kasaha – saha mun nyarita kasar bae. gede leutikna buku b. tacan maju d. Ngalompokkeun buku dimperpustakaan the kudu nurutkeun … a. b. anca 5. tulen 4.

Naon lemesna Beuteung … 5.4. Naon lemesna leungeun … .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful