UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ………………………………

: ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… a. modern b. maju c. teu maju 7. Dian mah beda kalakuanana beda pisan jeung lanceukna ibrat … a. anjing jeung ucing b. ajing jeung kebo c. angjing jeung sapi 8. Saragam sakola dasar ayeunmah kudu make … a. merah putih b. baju batik c. baju biru 9. Maya resep lalajo film kartun anu nyaritakeun mahluk luar … a. angkasa b. bumi c. angkasa barat 10. Ciri – ciri khas Sumedang nu aya di kota Lebak a. tempe Sumedang b. tahu Sumedang c. oncom Sumedang

1. Lamun ulin ka Cianjur tong poho balikna mawa … a. Tauco b. Opak c. Peuyeum 2. Ari ka Masjid teh kudu make … a. Calana b. Kopeah c. Kokolor 3. Unggal sore Dani sok diajar ngaji di … a. Sakola b. Madrsah c. di Bumi 4. Deni Ngajingjing cai dina ember pikeun ngepel … a. Sakola b. Masjid c. Langgar 5. Popi lalajo iring – iringan di bulan Agustus … a. di Hotel b. di Pasar c. di Kota 6. Kiwari mah kampong jeung kota teh mah teu aya bedana …

Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Naon guna na minyak Nilam … 2. Kabupaten Lebk disebut kota … 3. Kunaon urng baduy jero teh teu beunang naek mobil … 4. Naon bedana urang baduy jero ... jeung urang baduy luar … 5. Kunaon urang Baduy teh beunang ka sawah …

Elmu tungtut dunya siar maksudna … nyaeta … a. Urang kudu neangan elmu jeng b. Aya bagja teu daulat c. seureuh hareupeun kaca Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. pandan a. d. Cara cai dina daun taleus d. Harta ku urang perlu disiar d. garetol 10. ngahuma keur nyisiran b. Nyiar elmu kawjiban sarerea 8. leumpang b. getol d. nangtung teh c. Nembang sunda babarengan sok disebut … 3. tukang teuleum di cai di luhur nyaeta 4. ngarambet c. tukang moro di paninggaran 9. bibi a. Pamayang b.getol Susunan kalimah basajan lancaran nu 5. Tutuwuhan anu kaasup pepelakan obat Ceu Imas kulawarga di antarana … d. Kakara cengkat geus gek … c. tomat tanggal … c. 4 mei nurut nu matak ku batur tara dipikaresep. tukang ngasruk di pamoroan d. tukang ngala lauk di laut Kecap panganteur nu saluyu jeung kalimah d. cingogo a. Uned mah dipapatahan teh teu daek c. mamang hartina … c. 5 mei Paribasa nu saluyu jeung kaayaan di luhur 2.. Ipis biwir hartina … 4. Bi Leli ipis biwir. Mieling Hari Pendidikan Nasional b. gararetol kaca – keur. alo isuk kakara mulang ka darat. 2 mei d. d. getol . Elmu disiar pibekeleun hirup a. diuk diajarna teh.UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… 1. Keur nyisiran kaca hareupeun 6. Adi jeung Cahaya … diartna b. ngagaru nyisiran kaca d. Cahaya getol a. Hareupeun di kaca Ceu imas a. Ka lanceuk pun biang urang kapi … 3. Melak pare di darat disebutna … a. Ceu Imas keur nyisiran di a. Ceu Imas keur dihareupeun c. Ceu Imas – hareupeun – nyisisran – c. Adi getol diajarna teh. Nu borok dirorojok harta c. ngebon b. ua b. Agul ku paying butut b. 3 m2i 7. Bi Supi mah melak parena di darat lain merenah nyaeta … di sawah. Pamayang usahana ti peuting. melati b. cai di walungan mani herang . isuk – a. . Inohong Pendidikan Nasional di Indonesia nyaeta … 2.

buku anyar jeung buku heubeul c. gede leutikna buku b.5. wb. ganjang c.. resep nulung ka dulur misan 6. rada maju c. Kalimah salam bubuka di antarana … a. “enjing ulah hilap candak buku rapot ka sakola. Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Ulah pohonya. rak buku c. lomari katalog b.” 7. Ngalompokkeun buku dimperpustakaan the kudu nurutkeun … a. Samudaya kalepatan c. Tina basa nu teu kariksa d. “Dedi teu sae nyarita kasar the. lamun ka sakola! d. Saur Bu guru. Assalamu’alaikum wr. Dedi mah ari nyarita the bet kasar – kasar teuing c. Dedi mah teu kasaha – saha mun nyarita kasar bae. gurunggusuh d. turunan b. kumaha mun nu nguping nyeurieun hate. resep nulung ka sobat dalit d. Kecap wancahan tina Bank Negara Indonesia nyaeta … UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… d. urang tiasa patepung lawung c. Da abdi bade paanggang b. Hatur nuhun kasadayana b. Naon lemesna Cepil … 3.” c. Boyot teh sarua hartina … a. tacan maju d. can aya pisan 3. Dinteun ieu kalintang bingahna. buku induk 2. resep nulung ka sasama c. Bilih aya kalepatan 9. resep nulung ka dulur laer b. teangan heula di … a. Hapunten abdi hapunten. Rapot maneh isukan bawa nya ka sakola b. Dedi mah nyarita di payuneun pa Guru kasar bae. hamdan wasukron lillah d. Naon lemesna Irung … . buku nu rek diinjeum. Pituin teh sarua hartina … a. Mugi – mugi sing di paparin kasehatan. buku rapot tea bawa ka Bu Guru! 10. Hapunten anu kasuhun. Ngarah gampang. aya heunteuna. Kardi mah boyot lumpatna teh teu kawas Dendi. Hapunten anu kasuhun. warisan c. Ari jadi jelema kudu tutulung kanu butuh tatalang kanu susah hartina … a. Angga nepikeun talatah Bu Guru ka Jajang mana kalimah Angga nu sopan ? a. Naon lemesna Sirah … 2. Ku Ita di elingan. maju pisan b. Bawa buku rapot Jang. anca 5. cangker b. elmu nu aya dina jilid buku d. Sakitu nu kapihatur. tulen 4. Saninten buah saninten Saninten di kalapaan … … Sisindiran di luhur dilengkepan ku isi anu bener nya eta … a. panyicingan d. gambar nu aya dina jilid buku 1. kartu katalog d. Hapunten anu diseja. b. Pa Jarkasih teh pituin urang Cinangga. 8. Dedi mun nyarita kasar bae. wb. Perpustakaan manehna teh dicaritakeun … a. wassalamu’alaikum wr. Ceuk ita … a.

Naon lemesna leungeun … . Naon lemesna Beuteung … 5.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful