UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ………………………………

: ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… a. modern b. maju c. teu maju 7. Dian mah beda kalakuanana beda pisan jeung lanceukna ibrat … a. anjing jeung ucing b. ajing jeung kebo c. angjing jeung sapi 8. Saragam sakola dasar ayeunmah kudu make … a. merah putih b. baju batik c. baju biru 9. Maya resep lalajo film kartun anu nyaritakeun mahluk luar … a. angkasa b. bumi c. angkasa barat 10. Ciri – ciri khas Sumedang nu aya di kota Lebak a. tempe Sumedang b. tahu Sumedang c. oncom Sumedang

1. Lamun ulin ka Cianjur tong poho balikna mawa … a. Tauco b. Opak c. Peuyeum 2. Ari ka Masjid teh kudu make … a. Calana b. Kopeah c. Kokolor 3. Unggal sore Dani sok diajar ngaji di … a. Sakola b. Madrsah c. di Bumi 4. Deni Ngajingjing cai dina ember pikeun ngepel … a. Sakola b. Masjid c. Langgar 5. Popi lalajo iring – iringan di bulan Agustus … a. di Hotel b. di Pasar c. di Kota 6. Kiwari mah kampong jeung kota teh mah teu aya bedana …

Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Naon guna na minyak Nilam … 2. Kabupaten Lebk disebut kota … 3. Kunaon urng baduy jero teh teu beunang naek mobil … 4. Naon bedana urang baduy jero ... jeung urang baduy luar … 5. Kunaon urang Baduy teh beunang ka sawah …

Ka lanceuk pun biang urang kapi … 3. tomat tanggal … c. Mieling Hari Pendidikan Nasional b. Ceu Imas – hareupeun – nyisisran – c. Inohong Pendidikan Nasional di Indonesia nyaeta … 2. tukang ngala lauk di laut Kecap panganteur nu saluyu jeung kalimah d. leumpang b. Bi Leli ipis biwir. alo isuk kakara mulang ka darat. Urang kudu neangan elmu jeng b. ngahuma keur nyisiran b. 4 mei nurut nu matak ku batur tara dipikaresep. melati b. tukang moro di paninggaran 9. Tutuwuhan anu kaasup pepelakan obat Ceu Imas kulawarga di antarana … d. Nu borok dirorojok harta c.UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… 1. Aya bagja teu daulat c. Cara cai dina daun taleus d. Ceu Imas keur nyisiran di a. . tukang ngasruk di pamoroan d. d. Elmu tungtut dunya siar maksudna … nyaeta … a. Pamayang b. ngarambet c. Keur nyisiran kaca hareupeun 6. seureuh hareupeun kaca Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Adi getol diajarna teh. Pamayang usahana ti peuting. Bi Supi mah melak parena di darat lain merenah nyaeta … di sawah. Elmu disiar pibekeleun hirup a. Hareupeun di kaca Ceu imas a.getol Susunan kalimah basajan lancaran nu 5. 5 mei Paribasa nu saluyu jeung kaayaan di luhur 2. Adi jeung Cahaya … diartna b. diuk diajarna teh. Cahaya getol a. cingogo a. getol d. bibi a. ua b. getol . ngebon b. Agul ku paying butut b. Ipis biwir hartina … 4.. Nembang sunda babarengan sok disebut … 3. Nyiar elmu kawjiban sarerea 8. tukang teuleum di cai di luhur nyaeta 4. 2 mei d. Harta ku urang perlu disiar d. ngagaru nyisiran kaca d. nangtung teh c. Kakara cengkat geus gek … c. cai di walungan mani herang . isuk – a. d. Melak pare di darat disebutna … a. Uned mah dipapatahan teh teu daek c. pandan a. 3 m2i 7. Ceu Imas keur dihareupeun c. gararetol kaca – keur. garetol 10. mamang hartina … c.

Hapunten anu kasuhun. “enjing ulah hilap candak buku rapot ka sakola. Naon lemesna Irung … . Ngarah gampang. Naon lemesna Sirah … 2. Saur Bu guru. Assalamu’alaikum wr. ganjang c. Ari jadi jelema kudu tutulung kanu butuh tatalang kanu susah hartina … a. kartu katalog d. Dedi mah teu kasaha – saha mun nyarita kasar bae. urang tiasa patepung lawung c. gambar nu aya dina jilid buku 1. Ulah pohonya. rada maju c. Ku Ita di elingan. Bawa buku rapot Jang.” 7. Perpustakaan manehna teh dicaritakeun … a. Sakitu nu kapihatur. Rapot maneh isukan bawa nya ka sakola b. Hapunten abdi hapunten. gurunggusuh d. maju pisan b. warisan c. tulen 4. anca 5. buku rapot tea bawa ka Bu Guru! 10.” c. wassalamu’alaikum wr. Ngalompokkeun buku dimperpustakaan the kudu nurutkeun … a. Da abdi bade paanggang b. gede leutikna buku b.5. kumaha mun nu nguping nyeurieun hate. Naon lemesna Cepil … 3. Saninten buah saninten Saninten di kalapaan … … Sisindiran di luhur dilengkepan ku isi anu bener nya eta … a. Dedi mah ari nyarita the bet kasar – kasar teuing c. elmu nu aya dina jilid buku d. Hapunten anu kasuhun. Ceuk ita … a. lamun ka sakola! d. wb. buku nu rek diinjeum. Pa Jarkasih teh pituin urang Cinangga. teangan heula di … a. Dedi mun nyarita kasar bae. Kardi mah boyot lumpatna teh teu kawas Dendi. Tina basa nu teu kariksa d. Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. lomari katalog b. Dedi mah nyarita di payuneun pa Guru kasar bae. resep nulung ka dulur laer b. Dinteun ieu kalintang bingahna. wb. rak buku c. buku anyar jeung buku heubeul c. Kalimah salam bubuka di antarana … a. Hatur nuhun kasadayana b. panyicingan d. Hapunten anu diseja. aya heunteuna. Bilih aya kalepatan 9. Boyot teh sarua hartina … a. turunan b.. resep nulung ka sobat dalit d. Kecap wancahan tina Bank Negara Indonesia nyaeta … UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… d. b. hamdan wasukron lillah d. “Dedi teu sae nyarita kasar the. cangker b. resep nulung ka sasama c. Pituin teh sarua hartina … a. resep nulung ka dulur misan 6. buku induk 2. 8. can aya pisan 3. Samudaya kalepatan c. Angga nepikeun talatah Bu Guru ka Jajang mana kalimah Angga nu sopan ? a. Mugi – mugi sing di paparin kasehatan. tacan maju d.

Naon lemesna Beuteung … 5. Naon lemesna leungeun … .4.