UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ………………………………

: ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… a. modern b. maju c. teu maju 7. Dian mah beda kalakuanana beda pisan jeung lanceukna ibrat … a. anjing jeung ucing b. ajing jeung kebo c. angjing jeung sapi 8. Saragam sakola dasar ayeunmah kudu make … a. merah putih b. baju batik c. baju biru 9. Maya resep lalajo film kartun anu nyaritakeun mahluk luar … a. angkasa b. bumi c. angkasa barat 10. Ciri – ciri khas Sumedang nu aya di kota Lebak a. tempe Sumedang b. tahu Sumedang c. oncom Sumedang

1. Lamun ulin ka Cianjur tong poho balikna mawa … a. Tauco b. Opak c. Peuyeum 2. Ari ka Masjid teh kudu make … a. Calana b. Kopeah c. Kokolor 3. Unggal sore Dani sok diajar ngaji di … a. Sakola b. Madrsah c. di Bumi 4. Deni Ngajingjing cai dina ember pikeun ngepel … a. Sakola b. Masjid c. Langgar 5. Popi lalajo iring – iringan di bulan Agustus … a. di Hotel b. di Pasar c. di Kota 6. Kiwari mah kampong jeung kota teh mah teu aya bedana …

Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Naon guna na minyak Nilam … 2. Kabupaten Lebk disebut kota … 3. Kunaon urng baduy jero teh teu beunang naek mobil … 4. Naon bedana urang baduy jero ... jeung urang baduy luar … 5. Kunaon urang Baduy teh beunang ka sawah …

Ipis biwir hartina … 4. pandan a. . getol . Pamayang b. Pamayang usahana ti peuting. Aya bagja teu daulat c. tukang moro di paninggaran 9. melati b. Tutuwuhan anu kaasup pepelakan obat Ceu Imas kulawarga di antarana … d. Mieling Hari Pendidikan Nasional b. 5 mei Paribasa nu saluyu jeung kaayaan di luhur 2. Ceu Imas – hareupeun – nyisisran – c. tomat tanggal … c. Ceu Imas keur nyisiran di a. cingogo a. 4 mei nurut nu matak ku batur tara dipikaresep. Nyiar elmu kawjiban sarerea 8.UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… 1. Cara cai dina daun taleus d. ngahuma keur nyisiran b. Agul ku paying butut b. Keur nyisiran kaca hareupeun 6. 3 m2i 7. cai di walungan mani herang . ngarambet c. leumpang b. tukang ngala lauk di laut Kecap panganteur nu saluyu jeung kalimah d.. d. getol d. Bi Leli ipis biwir. Adi jeung Cahaya … diartna b. Kakara cengkat geus gek … c. alo isuk kakara mulang ka darat. ngagaru nyisiran kaca d. diuk diajarna teh. garetol 10. tukang ngasruk di pamoroan d. mamang hartina … c. Elmu tungtut dunya siar maksudna … nyaeta … a. Adi getol diajarna teh. 2 mei d. Cahaya getol a. bibi a. Bi Supi mah melak parena di darat lain merenah nyaeta … di sawah. Melak pare di darat disebutna … a. Ceu Imas keur dihareupeun c. Harta ku urang perlu disiar d. tukang teuleum di cai di luhur nyaeta 4. Hareupeun di kaca Ceu imas a.getol Susunan kalimah basajan lancaran nu 5. isuk – a. Inohong Pendidikan Nasional di Indonesia nyaeta … 2. gararetol kaca – keur. Ka lanceuk pun biang urang kapi … 3. Nu borok dirorojok harta c. d. seureuh hareupeun kaca Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. ngebon b. Elmu disiar pibekeleun hirup a. Nembang sunda babarengan sok disebut … 3. ua b. Uned mah dipapatahan teh teu daek c. Urang kudu neangan elmu jeng b. nangtung teh c.

Saninten buah saninten Saninten di kalapaan … … Sisindiran di luhur dilengkepan ku isi anu bener nya eta … a.” c. Ceuk ita … a. warisan c.” 7. Dedi mah ari nyarita the bet kasar – kasar teuing c. wb. can aya pisan 3. Pituin teh sarua hartina … a. Ku Ita di elingan. Mugi – mugi sing di paparin kasehatan. Hapunten anu kasuhun. Tina basa nu teu kariksa d. Hatur nuhun kasadayana b. tacan maju d. wassalamu’alaikum wr. turunan b. wb. rak buku c. Hapunten anu kasuhun. elmu nu aya dina jilid buku d. buku induk 2. Bilih aya kalepatan 9. Naon lemesna Cepil … 3. Naon lemesna Irung … . teangan heula di … a. “Dedi teu sae nyarita kasar the. kumaha mun nu nguping nyeurieun hate. Dedi mah nyarita di payuneun pa Guru kasar bae. Assalamu’alaikum wr. Dedi mah teu kasaha – saha mun nyarita kasar bae. maju pisan b.. Ari jadi jelema kudu tutulung kanu butuh tatalang kanu susah hartina … a. ganjang c. Kardi mah boyot lumpatna teh teu kawas Dendi. Da abdi bade paanggang b. Hapunten abdi hapunten. Ngarah gampang. Naon lemesna Sirah … 2. Samudaya kalepatan c. hamdan wasukron lillah d. gede leutikna buku b. Bawa buku rapot Jang. Dinteun ieu kalintang bingahna. “enjing ulah hilap candak buku rapot ka sakola. rada maju c. kartu katalog d. resep nulung ka dulur laer b. Saur Bu guru. tulen 4. Boyot teh sarua hartina … a. Dedi mun nyarita kasar bae. buku rapot tea bawa ka Bu Guru! 10. resep nulung ka sasama c. 8. buku anyar jeung buku heubeul c. Angga nepikeun talatah Bu Guru ka Jajang mana kalimah Angga nu sopan ? a. Pa Jarkasih teh pituin urang Cinangga. panyicingan d. Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. lamun ka sakola! d. Kecap wancahan tina Bank Negara Indonesia nyaeta … UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… d. aya heunteuna. anca 5. gambar nu aya dina jilid buku 1. resep nulung ka dulur misan 6. urang tiasa patepung lawung c. lomari katalog b. resep nulung ka sobat dalit d. Ulah pohonya.5. Sakitu nu kapihatur. Rapot maneh isukan bawa nya ka sakola b. cangker b. Kalimah salam bubuka di antarana … a. Perpustakaan manehna teh dicaritakeun … a. Hapunten anu diseja. buku nu rek diinjeum. gurunggusuh d. b. Ngalompokkeun buku dimperpustakaan the kudu nurutkeun … a.

4. Naon lemesna leungeun … . Naon lemesna Beuteung … 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful