UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ………………………………

: ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… a. modern b. maju c. teu maju 7. Dian mah beda kalakuanana beda pisan jeung lanceukna ibrat … a. anjing jeung ucing b. ajing jeung kebo c. angjing jeung sapi 8. Saragam sakola dasar ayeunmah kudu make … a. merah putih b. baju batik c. baju biru 9. Maya resep lalajo film kartun anu nyaritakeun mahluk luar … a. angkasa b. bumi c. angkasa barat 10. Ciri – ciri khas Sumedang nu aya di kota Lebak a. tempe Sumedang b. tahu Sumedang c. oncom Sumedang

1. Lamun ulin ka Cianjur tong poho balikna mawa … a. Tauco b. Opak c. Peuyeum 2. Ari ka Masjid teh kudu make … a. Calana b. Kopeah c. Kokolor 3. Unggal sore Dani sok diajar ngaji di … a. Sakola b. Madrsah c. di Bumi 4. Deni Ngajingjing cai dina ember pikeun ngepel … a. Sakola b. Masjid c. Langgar 5. Popi lalajo iring – iringan di bulan Agustus … a. di Hotel b. di Pasar c. di Kota 6. Kiwari mah kampong jeung kota teh mah teu aya bedana …

Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Naon guna na minyak Nilam … 2. Kabupaten Lebk disebut kota … 3. Kunaon urng baduy jero teh teu beunang naek mobil … 4. Naon bedana urang baduy jero ... jeung urang baduy luar … 5. Kunaon urang Baduy teh beunang ka sawah …

gararetol kaca – keur. Kakara cengkat geus gek … c.. diuk diajarna teh. ngarambet c. Elmu disiar pibekeleun hirup a. tukang ngasruk di pamoroan d. Elmu tungtut dunya siar maksudna … nyaeta … a.getol Susunan kalimah basajan lancaran nu 5. 3 m2i 7. nangtung teh c. Tutuwuhan anu kaasup pepelakan obat Ceu Imas kulawarga di antarana … d. bibi a. ua b. alo isuk kakara mulang ka darat. Keur nyisiran kaca hareupeun 6. Pamayang usahana ti peuting. d. Pamayang b. tukang ngala lauk di laut Kecap panganteur nu saluyu jeung kalimah d. Ceu Imas keur nyisiran di a. ngahuma keur nyisiran b. Uned mah dipapatahan teh teu daek c. isuk – a. Ka lanceuk pun biang urang kapi … 3. Adi getol diajarna teh. cingogo a. Melak pare di darat disebutna … a.UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… 1. seureuh hareupeun kaca Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Agul ku paying butut b. Hareupeun di kaca Ceu imas a. pandan a. . Cahaya getol a. Harta ku urang perlu disiar d. melati b. d. 5 mei Paribasa nu saluyu jeung kaayaan di luhur 2. Nu borok dirorojok harta c. tomat tanggal … c. Adi jeung Cahaya … diartna b. garetol 10. 4 mei nurut nu matak ku batur tara dipikaresep. Bi Leli ipis biwir. tukang moro di paninggaran 9. Nyiar elmu kawjiban sarerea 8. ngebon b. ngagaru nyisiran kaca d. Aya bagja teu daulat c. Inohong Pendidikan Nasional di Indonesia nyaeta … 2. Urang kudu neangan elmu jeng b. Cara cai dina daun taleus d. Ceu Imas keur dihareupeun c. cai di walungan mani herang . getol . tukang teuleum di cai di luhur nyaeta 4. leumpang b. Nembang sunda babarengan sok disebut … 3. Mieling Hari Pendidikan Nasional b. Ceu Imas – hareupeun – nyisisran – c. Bi Supi mah melak parena di darat lain merenah nyaeta … di sawah. Ipis biwir hartina … 4. mamang hartina … c. 2 mei d. getol d.

Angga nepikeun talatah Bu Guru ka Jajang mana kalimah Angga nu sopan ? a. Ari jadi jelema kudu tutulung kanu butuh tatalang kanu susah hartina … a. Hatur nuhun kasadayana b. buku rapot tea bawa ka Bu Guru! 10. panyicingan d. rak buku c. Ceuk ita … a. Ngalompokkeun buku dimperpustakaan the kudu nurutkeun … a. Dedi mun nyarita kasar bae. Assalamu’alaikum wr. Dedi mah ari nyarita the bet kasar – kasar teuing c. Dedi mah nyarita di payuneun pa Guru kasar bae. ganjang c. Bilih aya kalepatan 9. elmu nu aya dina jilid buku d. wb. Hapunten anu kasuhun. Boyot teh sarua hartina … a. warisan c.5. Rapot maneh isukan bawa nya ka sakola b. b. cangker b. rada maju c. Kardi mah boyot lumpatna teh teu kawas Dendi. wb. resep nulung ka dulur laer b. resep nulung ka dulur misan 6. lamun ka sakola! d. “enjing ulah hilap candak buku rapot ka sakola. aya heunteuna. Saninten buah saninten Saninten di kalapaan … … Sisindiran di luhur dilengkepan ku isi anu bener nya eta … a. gambar nu aya dina jilid buku 1.. can aya pisan 3. turunan b. Isian titik – titik di handap ieu ku hidep ! 1. Saur Bu guru.” 7. resep nulung ka sasama c. Dinteun ieu kalintang bingahna. Naon lemesna Irung … . Dedi mah teu kasaha – saha mun nyarita kasar bae. maju pisan b. Sakitu nu kapihatur. Naon lemesna Cepil … 3. Naon lemesna Sirah … 2. Hapunten abdi hapunten. wassalamu’alaikum wr. gurunggusuh d. buku anyar jeung buku heubeul c. Tina basa nu teu kariksa d. tacan maju d. Kalimah salam bubuka di antarana … a. Ngarah gampang. Ulah pohonya. lomari katalog b. buku nu rek diinjeum. Mugi – mugi sing di paparin kasehatan. Samudaya kalepatan c. 8. Bawa buku rapot Jang. hamdan wasukron lillah d. kumaha mun nu nguping nyeurieun hate. buku induk 2. Pa Jarkasih teh pituin urang Cinangga. resep nulung ka sobat dalit d. tulen 4. gede leutikna buku b. Hapunten anu kasuhun. Ku Ita di elingan. Kecap wancahan tina Bank Negara Indonesia nyaeta … UJIAN TENGAH SEMESTER (GANJIL) TAHUN PELJARAN 2010 – 2011 Nama Kelas Mata Pelajaran Hari/ Tanggal : ……………………………… : ……………………………… : Bahasa Sunda : ……………………………… d. Da abdi bade paanggang b. “Dedi teu sae nyarita kasar the. anca 5. teangan heula di … a. kartu katalog d.” c. Perpustakaan manehna teh dicaritakeun … a. Pituin teh sarua hartina … a. urang tiasa patepung lawung c. Hapunten anu diseja.

Naon lemesna leungeun … .4. Naon lemesna Beuteung … 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful