Anda di halaman 1dari 6

PELAN STRATEGIK BIDANG HAL EHWAL MURID

SMK (P) KAPAR TAHUN 2011-2013 (UNIT KANTIN)

NKRA:Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA:SBT dan Tawaran Baru

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Sasaran (ETR)


Pencapaian TOV 2011 2012 2013

Tahap kebersihan, Pengusaha kantin Mewujudkan Meningkatkan Memper olehi 95% 96% 96.5% 97%
keceriaan dan tidak mematuhi kantin sekolah kesedaran dan ‘Gred A’ bagi
keselamatan kantin garis panduan yang bersih, ceria pemantauan penarafan kantin.
kurang diberikan pengurusan kantin dan selamat selaras kebersihan kantin.
keutamaan. sekolah. dengan garis
panduan
pengurusan kantin
sekolah.

Pelanggan tidak Makanan yang Meningkatkan Mendapatkan Peratus pelanggan 60% 65% 70% 75%
berpuas hati dijual di kantin usaha pengusaha maklumbalas yang berpuashati
dengan kualiti dan kurang berkualiti kantin untuk pelanggan tentang meningkat.
kepelbagaian menu dan tidak pelbagai. menyediakan kualiti dan
makanan yang makanan yang kepelbagaian
dijual. lebih berkualiti makanan yang
dan pelbagai dijual di kantin.
menurut citarasa
pelanggan.
PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG HAL EHWAL MURID
SMK(P) KAPAR (UNIT KANTIN)

NKRA:Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA:SBT dan Tawaran Baru

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator TOV ETR


Pencapaian

1 Pemantauan Mewujudkan Pengusaha Sepanjang tahun Pengusaha Kantin 95% 96%


Kantin kantin sekolah kantin, PK HEM (Januari- Kantin/PIBG memperolehi
yang bersih, ceria dan AJK Unit Disember 2011) ‘Gred A’ bagi
dan selamat Kantin penarafan kantin.
selaras dengan
garis panduan
pengurusan
kantin sekolah.

2 Kantin Berkualiti Memastikan Pengusaha Januari 2011 RM100.00 Peratus 60% 65%
pengusaha kantin kantin, PK HEM Jun 2011 pelanggan yang
dapat dan AJK Unit berpuashati
menyediakan Kantin meningkat.
makanan yang
berkualiti dan
menu yang
pelbagai yang
dapat memenuhi
citarasa
pelanggan.
PELAN OPERASI
BIDANG HAL EHWAL MURID (UNIT KANTIN)

Nama Projek: Skuad ‘A’


Objektif: Memupuk perasaan tanggungjawab di kalangan pelajar dalam mewujudkan suasana kantin yang bersih, ceria dan
selamat.

Tempoh: Sepanjang tahun


(Januari-Disember 2011)
Kumpulan Sasaran. Pelajar-pelajar Tingkatan 4
Guru Terlibat: AJK Unit Kantin
Proses Kerja: 1. Penyediaan Kertas Kerja
2. Mesyuarat AJK Unit Kantin
3. Pemilihan Ahli Skuad ‘A’
4. Perlaksanaan aktiviti/program
5. Pemantauan
6. Penyediaan Laporan
Kekangan: Kerjasama dan komitmen dari ahli-ahli Skuad A yang masih kurang pendedahan dan pengetahuan dalam garis
panduan pengurusan kantin sekolah.
Pemantauan: PK HEM/ AJK Unit Kantin
Penilaian:
Penambahbaikan:
PELAN OPERASI
BIDANG HAL EHWAL MURID (UNIT KANTIN)

Nama Projek: Kaji Selidik Kantin Kita (KSKK)


Objektif: Mendapatkan maklumbalas pelanggan tentang kualiti makanan serta servis yang diberikan oleh pihak pengusaha
kantin.

Tempoh: Januari 2011


Jun 2011
Kumpulan Sasaran. Warga SMK(P)Kapar
Guru Terlibat: AJK Unit Kantin
Proses Kerja: 1. Mesyuarat AJK
2. Penyediaan bahan
3. Kutipan data
4. Analisa data
5. Penyediaan laporan
Kekangan: Kerjasama dan komitmen dari ahli-ahli Skuad A yang masih kurang pendedahan dan pengetahuan dalam garis
panduan pengurusan kantin sekolah.
Pemantauan: PK HEM/ AJK Unit Kantin
Penilaian:
Penambahbaikan:
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2010
SMK(P) (UNIT KANTIN)

Bil Program Tempoh Pelaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Cadangan Catatan


Keberkesanan Penambahbaikan
Program
1 Pemantauan Kantin Januari-November Setiap hari Penarafan kantin: Diteruskan di masa
Gred A akan datang.
2 Program Kebersihan Januari-November September Jumlah markah yang Diteruskan di masa
dan Keceriaan Kantin. melebihi 90 pada akan datang
setiap kali
pemantauan
dijalankan.
3 Program Kantin Jun Jun Peningkatan jumlah Diteruskan di masa
Bermaklumat. guru dan pelajar yang akan datang
berpengetahuan
tentang pemakanan,
kepentingan
kebersihan, penyakit
dan lain-lain yang
berkaitan.
4 Program Pemakanan Jun Jun Peningkatan jumlah Diteruskan di masa
Sihat pelajar yang akan datang
berpengetahuan
tentang pemakanan
sihat.
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2011
SMK(P) (UNIT KANTIN)

Bil Program Tempoh Pelaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Cadangan Catatan


Keberkesanan Penambahbaikan
Program