Anda di halaman 1dari 2

NAMA GERAKAN TAEKWONDO

Pukulan

 Yeop Jireugi = Pukulan Samping


 Chi Jireugi = Pukulan Dari Bawah Keatas

 Dolryeo Jireugi = Pukulan Mengait

 Pyojeok Jireugi = Pukulan Dengan Sasaran

 momtong jireugi= pukulan mengarah ke tengah(pukulan mengarah ke ulu hati)

 are jireugi= pukulan ke bawah

 oreon jireugi= pukulan dengan tangan kanan yang dilakukan sambil menendang(ap chagi)

 Eolgol jireugi=pukulan ke atas (pukulan mengarah ke kepala)

 hengek= menunduk

 ap chumbi= siap

Tendangan

 Ap Chagi = Tendangan depan


 Dollyo Chagi = Tendangan setengah melingkar

 Yeop Chagi = Tendangan samping menggunakan pisau kaki

 Dwi Chagi = Tendangan belakang

 Twieo Dwi Chagi = Tendangan belakang yang dilakukan sambil melompat

 Twieo Yeop Chagi = Tendangan samping yang dilakukan sambil melompat

 Goley chagi= Tendangan ganda

 Sip Chagi An Chagi= Tendangan yang dilakukan sambil melompat dan tangkisan aremaki

 Penriyti Chagi= Tendangan keliling.

 Dwi Hurigi= Tendangan berputar melalui belakang.


 Del'o chigi= Tendangan mencangkul ke arah kepala menggunakan tumit

Tangkisan

 Aremagi = Tangkisan bawah


 Eolgol Ceceumaki = Tangkisan ke arah kepala

 Bakat Momtong Bakat Magi = Tangkisan dari arah dalam menggunakan bagian dalam lengan
bawah.

 Bakat Momtong An Magi = Tangkisan dari arah dalam menggunakan bagian luar lengan bawah.

 An Magi = tangkisan dari arah luar.

 Bina Magi an magi= tangkisan yang dimulai dari lengan bawah dan saat masuk ke dalam harus
melalui lengan atas.

 An palmok montong bakat magi= tangkisan ke arah lengan bawah

http://id.wikipedia.org/wiki/Taekwondo