Anda di halaman 1dari 3

1. Apakah tujuan Hari Gawai disambut secara besar – besaran oleh orang Iban?

A Menolak Bala

B Menyambut tahun baru

C Menyatakan tanda kesyukuran

D Memuja roh nenek moyang

2. Apakah kaum yang mengamalkan adat resam berikut?

 Mencacah badan dengan


pelbagai corak

 Menggantung gelang
timah hingga cuping
telinga menjadi lanjut

I Kayan

II Kenyah

III Melanau

IV Bidayuh

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

3. Perayaan Kaul disambut oleh kaum Melanau. Apakah tujuan perayaan tersebut
diadakan?
I Memuja semangat padi

II Mengelakkan penyakit

III Memperoleh ikan yang banyak

IV Memanggil roh nenek moyang

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

4. Apakah ciri – ciri adat perkahwinan masyarakat Bajau?

I Upacara diadakan pada hari khamis

II Perkahwinan diadakan pada 14 dan 15 Hijrah

III Acara maglamilami diadakan

IV Cahaya bulan terang menandakan perkahwinan direstui Tuhan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

5. Selain tempat menukar barang dagangan, pasar tamu juga berperanan untuk

A Mengutip cukai

B Penduduk Sabah berhibur


C Mengeratkan hubungan antara etnik

D Menyelesaikan masalah penduduk setempat.

Jawapan : 1. C

2. A

3. C

4. C

5. C