Anda di halaman 1dari 5

LISTA AMENZI NOUL COD RUTIER

Categ. Nr. Zile 1/2 min min max


Art. Regula Amenda Suspend.
Pct.
[RON] [RON] [RON]
Conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub
89\1(1) I 35 70 105
limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv;
89\1(1) Nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers; I 35 70 105

89\1(1) Nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice; I 35 70 105

Neîndeplinirea obligatiei proprietarului sau utilizatorului de autovehicul de a solicita


89\1(1) documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurari decât în urma I 35 70 105
unui accident de circulatie;
Nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii
89\1(1) I 35 70 105
coloanelor militare, grupurilor organizate autorizate si cortegiilor;

Nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau unor


89\1(1) sageti de culoare galbena sau alba cu vârful orientat în jos spre dreapta care anunta I 35 70 105
schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulatie reversibila

Conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii


89\1(1) I 35 70 105
documentului de constatare a avariei;
Nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul si pasagerilor acestuia de a
89\1(1) purta, în timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta I 35 70 105
omologate;
Nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta sau moped de a purta,
89\1(1) I 35 70 105
în timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata;
Nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la
89\1(1) I 35 70 105
apropierea acestuia, când drumul are o singura banda;
89\1(1) Nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale; I 35 70 105
Nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de
89\1(1) persoane care au mai putin de un an vechime de la dobândirea permisului de I 35 70 105
conducere;
Lasarea libera în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau manetei de comanda a
89\1(1) I 35 70 105
vehiculului;
Nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci când se
89\1(1) I 35 70 105
afla în vehicule;
89\1(1) Nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului; I 35 70 105
Conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de înmatriculare sau înregistrare
89\1(1) sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a împiedica I 35 70 105
identificarea numarului de înmatriculare sau de înregistrare;
Conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de înmatriculare sau
89\1(1) înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de I 35 70 105
înmatriculare ori placutele nu corespund standardelor în vigoare;
Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decât cele
89\1(1) prevazute la art.91\1 alin.(3) lit.b) ori care au lipsa unul sau mai multe elemente de I 35 70 105
caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil.
89\1(2)+9 Folosirea incorecta a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circula din
2(1)a) I 2 35 70 105
sens opus;
89\1(2)+9 Folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu
2(1)a) I 2 35 70 105
dispozitive de tip ,mâini libere";
89\1(2)+9 Nerespectarea obligatiei de a purta în timpul circulatiei pe drumurile publice centura de
2(1)a) I 2 35 70 105
siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz;
Depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime pe sectorul de drum respectiv pentru
89\1(2)+9
2(1)a) categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace I 2 35 70 105
tehnice omologate si verificate metrologic;
89\1(2)+9
2(1)a) Circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis; I 2 35 70 105
89\1(2)+9 Nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea
2(1)a) benzii de circulatie sau a directiei de mers; I 2 35 70 105

89\1(2)+9 Nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de întâlnire si pe timpul zilei, pe autostrazi,


2(1)a) drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E). I 2 35 70 105
89\1(2)+9
2(1)a) Stationarea neregulamentara. I 2 35 70 105

Refuzul înmânarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de


89\1(2)+9
2(1)a) înmatriculare sau de înregistrare, al celorlalte documente prevazute de lege, la cererea I 2 35 70 105
politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului.

Nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera, ale îndrumatorilor Ministerului


90 (1) Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, aie persoanelor desemnate pentru II 70 140 175
dirijarea circulatiei etc.; (textul scurtat)
Nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre
90 (1) conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la II 70 140 175
art.32 alin.(2) lit.a) si b);
90 (1) Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare; II 70 140 175

Neîndeplinirea obligatiei de a solicita, în termenul prevazut de lege, eliberarea unui


90 (1) duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare, în cazul în II 70 140 175
care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate; (text scurtat)

1/5
LISTA AMENZI NOUL COD RUTIER
Lipsa dotarilor specifice la autovehiculele destinate învatarii conducerii auto, prevazute
90 (1) II 70 140 175
în reglementarile în vigoare;
Conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau
90 (1) caracteristici decât cele prevazute în certificatul de înmatriculare sau înregistrare ori II 70 140 175
sunt uzate peste limita admisa;
Conducerea unui autovehicul care, în mers sau stationare, polueaza fonic sau emana
90 (1) II 70 140 175
noxe peste limita legal admisa;
Nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau
90 (1) II 70 140 175
sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere;

Neresp. oblig. de a circula pe un singur sir, indif. de directia de deplasare, într-o inters.
90 (1) în care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci când spatiul dintre II 70 140 175
sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri;

Efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage
90 (1) atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot II 70 140 175
care afecteaza deplasarea în siguranta;

Nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea


90 (1) II 70 140 175
în functiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulatia pe drumurile publice;

Neutilizarea echipamentului de protectie-avert 7arP fluorescent-reflectorizant de catre


90 (1) persoana care executa lucrari în L .ia drumului public sau de catre agentul de cale II 70 140 175
ferata care asigur~ trecerea la nivel;
Conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri
90 (1) II 70 140 175
reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate.

90(2)+92( Oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor sau oprirea pe
1)b) II 3 70 140 175
partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E);

Depasirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv


90(2)+92(
1)b) pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu II 3 70 140 175
mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

Nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea


90(2)+92(
1)b) benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident II 3 70 140 175
din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

Nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care îl precede, daca prin
90(2)+92(
1)b) aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte II 3 70 140 175
pagube materiale;
90(2)+92( Nerespectarea semnificatiei indicatorului ,ocolire", instalat pe refugiul statiilor de
1)b) II 3 70 140 175
tramvai;
90(2)+92(
1)b) Patrunderea într-o intersectie atunci când circulatia în interiorul acesteia este blocata; II 3 70 140 175
Depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile
90(3) II 30 70 140 175
la nivel cu calea ferata;
Neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati în traversarea regulamentara a
90(3) drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de II 30 70 140 175
deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;
90(3) Neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept; II 30 70 140 175
90(3) Nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului; II 30 70 140 175
90(3) Nerespectarea regulilor privind depasirea; II 30 70 140 175
Nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat în exercitarea
90(3) II 30 70 140 175
atributiilor de serviciu;
Nerespectarea prevederilor art.71 alin.(2) din prezenta ordonanta de urgenta
90(3) II 30 70 140 175
(declararea imediata a unui accident soldat doar cu pagube materiale)
91(1) Conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat; III 105 210 280

Conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de


91(1) conducere national românesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, în termenul III 105 210 280
prevazut de lege;

Conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu - domiciliul în România care nu a


91(1) III 105 210 280
preschimbat permisul de conducere obtinut în alt stat, în termenul prevazut de lege;

Neîndeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau


91(1) III 105 210 280
înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevazute de lege;
91(1) Nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus; III 105 210 280

Nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si


91(1) marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care III 105 210 280
interzic accesul sau depasirea care se încadreaza în alta clasa de sanctiuni;

Nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului


91(1) III 105 210 280
ramas în interiorul ei
91(1) Nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor; III 105 210 280
91(1) Nereducerea vitezei în cazurile prevazute de regulament; III 105 210 280

2/5
LISTA AMENZI NOUL COD RUTIER
Montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau
91(1) intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari III 105 210 280
neomologate;
Circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare
91(1) III 105 210 280
sau de avertizare sonora ori când acestea lipsesc;
91(1) Nerespectarea regulilor în cazul imobilizarii involuntare în pasaje subterane si tuneluri; III 105 210 280
Nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor în sau pe
91(1) III 105 210 280
vehicule;
Pornirea de pe loc a autoveh. sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile
91(1) deschise ori deschid. acestora în timpul mersului; deschid. usilor autoveh. atunci când III 105 210 280
acesta este oprit sau stationat, fara asig.;
Oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în
91(1) III 105 210 280
statiile semnalizate ca atare;
91(1) Nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi; III 105 210 280
Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul
91(1) III 105 210 280
cu partea carosabila pe ambele roti.
91(2)+92( Nerespectarea obligatiilor care îi revin în cazul vehiculelor ramase în pana sau
1)c) III 4 105 210 280
avariate;
91(2)+92(
1)c) Nerespectarea semnificatiei indicatorului "STOP"; III 4 105 210 280
Depasirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv
91(2)+92(
1)c) pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu III 4 105 210 280
mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

91(2)+92( Circulatia în timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie
1)c) III 4 105 210 280
torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare;

Conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada
91(2)+92(
1)c) înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberata fara drept III 4 105 210 280
de circulatie sau durata acesteia a expirat.
Nerespectarea regulîlor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la
91(3) culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din III 60 105 210 280
care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
Nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de
91(3) III 60 105 210 280
drum public;
Nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea
91(3) III 60 105 210 280
într-o astfel de coloana;
Circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor în care se efectueaza regulamentar
91(3) III 60 105 210 280
manevra de depasire.

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de


91\1(1) IV 158 315 700
vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat;

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre
91\1(1) placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare ori daca placutele cu numarul IV 158 315 700
de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;
91\1(1) Conducerea unui vehicul cu tractiune animala neînregistrat; IV 158 315 700
Neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, în cazurile si termenele prevazute de
91\1(1) IV 158 315 700
lege;
Conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri
91\1(1) IV 158 315 700
fara a detine atestatul profesional;
91\1(1) Neefectuarea verificarii medicale periodice; IV 158 315 700

Neîndeplinirea de catre medicul de familie a obligatiilor prevazute la art.22 alin.(5) în


91\1(1) cazul implicarii, cu vinovatie, a conducatorului de vehicul aflat în evidenta sa într-un IV 158 315 700
accident de circulatie în urma caruia au rezultat numai pagube materiale;

Detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat
91\1(1) IV 158 315 700
de o autoritate competenta straina;
Lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la
91\1(1) IV 158 315 700
semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora;

Detinerea, montarea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor


91\1(1) IV 158 315 700
speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept;

Detinerea, montarea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor


91\1(1) IV 158 315 700
care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei;

Folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de


91\1(1) IV 158 315 700
catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara;

Nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la


91\1(1) IV 158 315 700
nivel;

Necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei


91\1(1) IV 158 315 700
rutiere, a identitatii persoanei careia i-a încredintat vehiculul spre a fi condus;

3/5
LISTA AMENZI NOUL COD RUTIER
Neîndeplinirea obligatiilor ce îl revin conducatorului de vehicule care efectueaza
91\1(1) IV 158 315 700
transport public de persoane sau de marfuri;
91\1(1) Nerespectarea obligatiilor care revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala; IV 158 315 700
91\1(1) Nerespectarea dispozitiilor art.68 privind circulatia pe autostrazi; IV 158 315 700
Neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art.71 alin.(2) în cazul implicarii conducatorului
91\1(1) de autovehicul într-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube IV 158 315 700
materiale;
Efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care
91\1(1) IV 158 315 700
circula în baza autorizatiei pentru proba;

Conducerea unui autovehicul care circula în baza autorizatiei pentru probe în afara
91\1(1) IV 158 315 700
judetului sau a municipiului Bucuresti în raza caruia îsi are sediul titularul autorizatiei;

Nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea


91\1(1) IV 158 315 700
benzilor cu circulatie reversibila;
Savârsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi
91\1(1) obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare IV 158 315 700
participantilor la trafic;
Aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante
91\1(1) IV 158 315 700
sau vehicule, dupa caz;
91\1(1) Nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor; IV 158 315 700
Neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la
91\1(1) care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de IV 158 315 700
participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;

Patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe


91\1(1) caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg IV 158 315 700
produse, substante sau materiale ce pun în pericol siguranta circulatiei;

Transportul copiilor în vârsta de pâna la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale
91\1(1) IV 158 315 700
vehiculelor;
Conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe
91\1(1) drumurile acoperite cu gheata, zapada sau polei fara a avea montate pe roti lanturi sau IV 158 315 700
alte echipamente antiderapante omologate;
Neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu
91\1(1) este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutîere, a semnului distinctiv al statului IV 158 315 700
care a efectuat înmatricularea;
91\1(1) Stationarea neregulamentara pe drumurile publice în conditii de vizibilitate redusa; IV 158 315 700
Lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel
91\1(1) IV 158 315 700
cu calea ferata.
Lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin
91\1(1) IV 158 315 700
nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator.
Montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului
91\1(1) depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste IV 158 315 700
pragul fonic prevazut de lege;
Neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de
91\1(1) persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria IV 158 315 700
din care face parte vehiculul condus.
Aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor, pe parbriz 1 luneta sau pe geamurile
91\1(1) laterale, cu exceptia celor omologate sî/sau certificate de catre autoritatea competenta IV 158 315 700
si care sunt marcate corespunzator;

Aplic. de afise, reclame pub., înscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile
91\1(1) laterale care restrâng sau estomp. vizib. sub limita legal admisa ori împiedica sau IV 158 315 700
dimin. efic. disp. de iluminare si semnaliz. luminoasa ori citirea nr. de înmatr.;

Incalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care


91\1(1) transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul IV 158 315 700
depasit.
91\1(2)+9
2(1)d) Refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia; IV 6 158 315 700
91\1(2)+9 Nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care
2(1)d) IV 6 158 315 700
dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata;
Depasirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv
91\1(2)+9
2(1)d) pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu IV 6 158 315 700
mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
91\1(2)+9 Conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montata una din
2(1)d) IV 6 158 315 700
placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare;
91\1(2)+9 Circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe
2(1)d) IV 6 158 315 700
autostrada;
91\1(2)+9 Stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada în alte locuri decât cele special
2(1)d) IV 6 158 315 700
amenajate si semnalizate;

Executarea pe autostrada a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulatia sau


91\1(2)+9
2(1)d) traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona IV 6 158 315 700
mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile;

4/5
LISTA AMENZI NOUL COD RUTIER
Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, Fra
91\1(2)+9
2(1)d) bariere, Trecere la nivel cu o_ cale ,, dubla, jara bariere sau Oprire, instalate la trecerea IV 6 158 315 700
la niveicu..,o u~.. ferata;
91\1(2)+9 Schimbarea directiei de mers prin viraj spre stânbu, daca prin aceasta se încalca
2(1)d) IV 6 158 315 700
marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie;
91\1(2)+9 Patrunderea într-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce
2(1)d) IV 6 158 315 700
blocarea circulatiei în interiorul intersectiei.
91\1(3)+9 Conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii,
8(3) IV 90+FDC* 158 315 700
infractiune;
Conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul
91\1(3)+9
8(3) de directie, constatate de politia rutiera împreuna cu specialistii Registrului Auto IV 90+FDC* 158 315 700
Român,
Neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata când barierele sau semibarierele sunt
91\1(3)+9
8(3) coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt IV 90+FDC* 158 315 700
în functiune;

Neresp. disp. Prevaz. la art.35 alin.(3); (politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul,
91\1(3)+9
8(3) precum si identitatea conduc. sau a pasagerilor aflati în interiorul acestuia când exista IV 90+FDC* 158 315 700
indicii despre savârsirea unei fapte de natura contrav. sau penala.)

Depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum


91\1(3)+9
8(3)respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, IV 90+FDC* 158 315 700
potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.
CERTIFICAT INMATRICULARE

Categ. Nr. Zile 1/2 min min max


Art. Regula Pct.
Amenda Suspend. [RON] [RON] [RON]

99(1) a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila; 15zileDC*


b) nu sunt respectate normele referitoare tehnice constructive la transportul produselor
99(1) FDC*
periculoase;
c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de
99(1) iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute în FDC*
normele tehnice în vigoare;
d) vehiculul circula cu defectiuni majore la ---sistemele de iluminare-semnalizare sau cu
99(1) 15zileDC*
alte dispozitive decât cele omologato; ,T1
99(1) e) sistemul de frânare de serviciu este defect; FDC*
99(1) f) sistemul de frânare de ajutor sau de stationare este defect; 15zileDC*
99(1) g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise; FDC*
h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevazute în cartea de
99(1) identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste 15zileDC
limita legal admisa;
i) zgomotul în mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv
99(1) 15zileDC*
de vehicul;
99(1) j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise; 15zileDC*
k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori
99(1) nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau FDC*
dezechilibrarea ansamblului;

1) autoveh. sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise
99(1) sau reclame publicitare, folii neom. si sau nemarcate coresp. ori accesorii, care 15zileDC*
restrâng sau estompeaza vizib. în timpul mersului, atât din int., cât si din ext.;

m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise,


99(1) înscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si 15zileDC*
semnalizare luminoasa ori citirea numarului de înmatriculare;
99(1) n) autovehiculul prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant; 15zileDC*
o) placutele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare nu sunt conforme cu
99(1) FDC*
standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;

p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concorda cu


99(1) FDC*
caracteristicile tehnice ale vehiculului;
99(1) r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie în cazurile prevazute în prezenta ordonanta; FDC*
s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila în caz de pagube produse tertilor prin
99(1) FDC*
accidente de circulatie, conform legii;
t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de
99(1) 15zileDC*
înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;
u) vehiculul nu are montata una din placutele cu numarul de înmatriculare sau de
99(1) 15zileDC*
înregistrare;
v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansata de
99(1) 15zileDC*
degradare.
x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate învatarii conducerii
99(1) autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obtinerii permisului de 15zileDC*
conducere, prevazute de reglementarile în vigoare;

5/5