A.PETUNJUK CARANE LURU DINO KANGGO DUWE GAWE MANTU 1.

Kudu weruh dino lan pasaran kelahirane sing arep diangkat. mirsanono no.IV 2.Banjur luru jayane dino kanggo sing arep diangkat mau. Mirsanono no. XVIV 3.Jayane dino sing arep diangkat iki banjur di tambah pasaran sing cocok nuli di tambah dino lan Pasaran calon penganten lanang lan wadon. 4.Sakwuse di gunggunng kabeh banjur di bagi telu (3) kudu torah loro (2). 5.Banjur dino kang ditentoake iiki dicocokake ing daftar dino ing sakjerone sasi lan tahun mirsa nono no. daftar tahun, sasi, dino lan miliho dino kang bijine wolu (8). 6.Isi dino ditambah isi pasaran, mirsani no.IV lan no.IV jumlahe kudu sing becik kudu turah 3.4.5 Sakwise di bagi enem (6) mirsanono no VIII. B.PETUNJUK CARANE LURU DINO KANGGO SUNATAN 1.Koyo kang kasebut A no. 1 ing duwur. 2.Koyo kang kasebut A no. 1 ing duwur. 3.Dino lan pasaran sing kanggo gawe kabagi limo (5) kudu turah 1, 2, 3 endi sing apik kanggo Lanang utowo wadon mirsanono no. XIV. 4.Koyo kang kasebut A no. 5. 5.Koyo kang kasebut A no. 5. C.PETUNJUK DINO-DINO, SASI, lan TANGGAL KANG KUDU DISINGKIRI 1.Dino tinggale wong tuwo. 2.Dino kang dienggoni tahun. 3.Dino naas kelahirane (4 dino nyandak soko kelahirane dewe). 4.Dino naas tali wangke mirsanono no.V 5.Dino rebo tungkasan soko sasi sing kanggo gawe. 6.Sasi sing di larang menurut tahun kuwi , mirsanono daftar tahun. 7.Sasi sing kosong (ora ono dinone seloso kliwon) 8.Sasi sing ora becik kanggo gawe , mirsanono no I. 9.Tanggal sing anut daftar tibo olo;mirsanono no VI 10.Tanggal naas nabi mirsanono no VIII.

1

D.PETUNJUK ANUT CORO-CORO KANG WIS TINUTURAKE MAU KABEH. Ora mesti biso tibo becik kabeh. Kanggo nutup hal-hal sing kurang becik banjur dilengkapi sarat-sarat koyo kang katerangake ing ngisor iki. 1.Bancakan naliko ngirim do¶a ngaturi. Rupane bancakan ditentokake nganggo dino lan pasaran waktu gawe banjur di bagi enem (6). Yen turah 1.Corro 2.Dendo 3.Gunung 4.Jungkur 5.Segoro 6.Madu : Nganggo gemblong : Sego tumpeng : Sego buceng : Sego Kepyar : Dewet : Arang-arang kambang

2.Wektu gawe sing kagungan kerso lan sing di angkat podo gowo/ nggembol. 1.Pasaran kliwon 2.Pasaran Legi 3.Pasaran paing 4.Pasaran pon 5.Pasaran wage : gambol lemah : Suket grinting : gambol jagung : Sego : Lulang.

E.PETUNJUK GAWE JENENG BOCAH KANG DITERANGAKE ING NO.XXV Yo ora mesti tibo apik kabeh. Nanging banjur biso di banding sing apik ono piro lan sing olo ono piro. yen akeh adike yo keno dienggo jeneng sing ditentoake mau. Asal sing olo mau ora tibo olo sing prono.

2

Rebo 7. :Tompo alangan setitik.Besar II.I.WAHANA SASI 1. : Slamet langgeng.Kemis III. 3 . : Apik.Rebo 7. :Dipeseso sepang urip.Seloso 6.M. : Rudo di ino ing liyan. : Dipeseso jin.Minggu 4.Senen 5. : Ketokan sebarang karepe.Sapar 3.Poso 10.Sabtu 3.Mulud 5.Suro 2. nanging repot.Seloso 6.B.Senen 5.Minggu 4.WATAK DINO 1.Mulud 4.Jum¶at 2. :Terkadang gedhe rubedang.Syawal 11.Kemis : Lor : Kidul : Lor wetan : Lor kulon : Kidul kulon : Kulom : Kidul wetan : Roso tunggal : Nuju pati : Urubing jagad : Malumpat : Bagagan pati : Urubing roh / rejeki : Purbaning roh/ Sasejaning keturunan.M.Akhir 7.Rejeb 8. setan. :Rodo slamet / sedeng.jum¶at 2.Sabtu 3.Ruwah 9. : Rodo akeh rubedane.DUNUNGE DINO 1. : Entuk berkahe pengeran.Awal 6.

20 3.13.26.III.Seloso.Ahad. DINO Sabtu.28 10.Paing 4.Ahad.DUNUNGE PASARAN 1.8.Ahad.NEBTU DINO lan ISI DINO Dino Jum¶at Sabtu Minggu Senen Seloso Rebo Kemis Nebtu 6 9 5 4 3 7 8 Isi 1 2 3 4 5 6 7 IV.Seloso.13.20 10.Wage : Tengah : Wetan : Kidul : Kulon : Lor IV.Sabtu Senen.Sabtu Jum¶at.NEBTU PASARAN lan ISINE Pasaran Kliwon Legi Paing Pon Wage Nebtu 8 5 9 7 4 Isi 1 2 3 4 5 V.24.10.Jum¶at Seloso.Senen Sabtu.AWAL M.10.20.16.10.24 2.18 2.Rebo.Legi 3.14.Jum¶at Senen.AKHIR REJEB RUWAH POSO SAWAL APIT BESAR NAAS DINO NAAS TALI WANGKE. 9.6.12.20.MULUD M.Kemis Seloso.18 12.Seloso TALI WANGKE Rebo paing Kemis pon Jum¶at kliwon Sabtu kliwon Senen kliwon Seloso legi Rebo paing Kemis pon Jum¶at wage Sabtu kliwon Senen kliwon Seloso legi TANGGAL 10.NAAS TANGGAL NO SASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SURO SAPAR MULUD B.Seloso.10 4 .28 1.Kliwon 2.Pon 5.20 12.Rebo Sabtu.5.28 3.18 1.11.Kemis Senen.Kemis Rebo.Kemis Rebo.Kemis Jum¶at.14.16.13.

8 4.28 11.5 7. Koyo ing ngisor iki : YEN TURAH 1 = Di tutur 2 = Demang kenduran 3 = Sanggar waringin 4 = Mantri sinarojo 5 = Macan Ketawang 6 = Nuju pati KETERANGAN : Kerep padu : Dino buri ono susah : Dadi pangauban : Rejo sak karepe : Kajen keringan : Ojo dienggo duwe gawe opo bae.10 12. dadi ora nganggo nebtu dino lan pasaran.14 2. VIII.16 1.20 2.11 10 3.21.Awal M. Banjur di bagi enem-enem.8 3. Patokane podo koyo ing duwur iku.14 12. b.28 18 18 26 24 20 28 10 Tali wangke 7.WAHANANE TANGGAL ING DALEM SASINE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sasi Suro Sapar Mulud B.16.Akhir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Marjo 8 6 5 6 9 7 6 4 3 8 7 5 Guno 3 8 7 5 4 8 8 6 5 3 9 7 Biso 9 7 6 4 3 5 7 5 4 9 8 6 Dakwo 4 9 8 3 5 3 9 7 6 4 3 8 Pati 6 4 3 8 7 9 4 9 8 6 5 3 Loro 7 5 4 9 8 6 5 3 9 7 6 4 Ciloko 5 3 9 7 6 4 3 8 7 5 4 9 Naas 13.MILIH DINO KANGGO NGALIH OMAH /BOYONGAN.13 9.8 9.PEPENGET : a.4 9. YEN TURAH 1 = Di tutur 2 = Demang kenduran 3 = Satriyo pinayungan 4 = Mantri sinarojo 5 = Macan Ketawang 6 = Nuju pati KETERANGAN : Akeh prakoro : Tansah lelaranen : Kajen.7 6.Dino rebo pungkasan suko sasi opo wae c.5 10.Mulud M.Sasi sing ora ono dinane : seloso kliwon Prayogo disingkiri / ojo dienggo duwe gawe.8 4.5 VII.13.25.24. Sangsoro 5 . IX.8 10. sinuyudan : Didemeni wong akeh : Kerep padu lan prakoro : Duko cipto. slamet.5.VI.9 8.13 6 Tanggal 16.9 8. yo di bagi enem-enem.20 20.7 6.8 3.18 20 10.Tanggal naas nabi : 4.MILIH DINO KANGGO DUWE GAWE IKU KUDU NGERTI ISINE Dino lan pasaran koyo kang wis diterangake ing ngarep.

Pati 5.PETUNG NGEDEGAKE OMAH IKU ONO LORO :1.Sempoyong 5.Akhir. Iki mung jupuk kang lajer bae yokuwi mung kudu ngaweruhi weton / kelahiran dino lan pasaran calon penganten lanang lan calon penganten wadon kagungan kabeh nuli kabagi limo turahe piro .Guru 2.PEPENGET : Gampang kanggo golek rejeki : Dino buri diparingi kuat bangun maneh : Tetep kuat ora ngolah-ngaleh : Kerep aliyan lan kerep loro : Kerep kemalingan Yen bangun omah : becik dino : sabtu wage .Ratu 3.Sri 2.Sempoyong 4.X. XII. 1.Rogoh : Sinudarsono rejekine gede : Diajeni liyan.Lungguh : Iki apik banget : Iki sedeng : Olo : Olo banget : Luwih apik 6 .Rogoh XI. Cepak rejekine : Kerep aliyan lan kerep loro : Kerep kemalingan 1. M.Dono 3. sasine : ruwah .KETERANGAN BAB PERETUNG SATUAN JEJODOHAN.Kerto 2. Candi 4. rejeb .Yoso 3. yen turah : 1.Loro 4.DI BAGI PAPAT lan DI BAGI LIMO KOYO NGISOR IKI KETERANGANE.

Mukmin : Ora becik.Nabi 3.Lumbung gumuling 4.Laku : Bangun omah mburi 7 . XIV.Wali : Cukupan. isih cilik . dene bijine aksoro jowo koyo ing ngisor iki .Satriyo lelaku 7. yen turah : 1.KETERANGAN BAB SUNATAN Iki mung jumlah dino neptu .Tunggak tan semi 2.Pandito mukti : Ora tulus polokromone : Ora tulus jejodohan :Ora biso simpen rejeki : Dadi pangauban : Sandang pangan tani : Sandang pangan dagang : Dilalah nemu kepenak. bijine aksoro di gunggung kabeh nuli di bagi pitu turahe piro . Apike bocahe slamet Alane bubar sunat bocahe bodo XV.Pedaringan kebak 6. omah-omah nganti gede 4.Sanggar waringin 5. Sing di jupuk aksoro jeneng sing ngarep lan mburi.XIII.Sri : Kanggo wadon apik Kanggo lanang. 1. 2.KETERANGAN BAB PANEMON. Royale gede.Cendono 5.KETERANGAN BAB PERETUNG YOSO / BANGUN LIYANE OMAH BAKU Iku jupuk patokan dino lan pasaran waktu bangun gunggunge ono piro banjur dibagi enem turahe ono piro : Yen turah . Yen turah : 1. dino lan pasaran di gunggung di bagi limo turahe piro .Pisang punggel 3. Satuan iki jupuk bijine aksoro jenenge calon penganten loro. terkadang mati pangane sak bubare gawe : Ono alane ono apike. luwih apik : Sedeng kanggo lanang Yen wadon.

Kaki rekso.Seluman wadon 4.Demang kenduruan 3.2.Macan ketawang 6.Raden jokoTarub 4.Seluman lanang 3. Pati wadon : Adat ora kedadian salah siji ojo di enggo.Jadah pasar 2.Kagungane ratu 2.16. Iki patokane mung niliti tanggal .Nuju pati : Bangun regol : Bangun lumbung : Bangun pawon : Bangun pandopo : Bangun pager XVI.21.26 1. Bancak gawe tarub : 1.5.11.1 iku minongko patokan kelompok tanggal : 6.Ki ageng tarub 2.4.Mantri sinarojo 5.dadi no.Nyi ageng tarub 3.2.Mukti siwi : Adat keno rencane bongso lelenbut sandungane ora dadi : Adat cinegatan bekjane anggung nandang kemlaratan : Adat keleksanan bekjane nanging gede rubedane : Luwih becik anggung keleksanan bekjane adoh godane 5. sing ono ing kolom iku ongko tanggal kang dadi patokane tanggal . Nini rekso 8 .Bubur abang putih Sing dikurmati : 1.KETERANGAN BAB GAWE TARUB / GAWE WIDIG KANG UMUME DI DOKOK ING DUWURE PYAN. 1 6 11 16 21 26 2 7 12 17 22 27 3 8 13 18 23 28 4 9 14 19 24 29 5 10 15 20 25 30 KETERANGAN : Nomer 1.3.Sanggar waringin 4.Pati lanang.

KETERANGAN.KETERANGAN SA-AT JAM YEN LELUNGAN DINO 6 7 8 9 SRI JAM LELUNGAN 10 11 12 1 2 3 4 5 AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS JUM¶AT SABTU KETERANGAN : : SRI GEDE /APIK BANGET : LURU DALAN / NGAWITI : SRI CILIK / RODO OLO : SRI SEDENG / CUKUPAN : BILAI / OLO 9 .XVII. LURU SANDANG PANGAN. KANGGO TIRAH. PINDAH PANGGONAN. XVIII. PLAYUNE DURJONO DINO Ahad Senen Seloso Rebo Kemis Jum¶at Sabtu WETAN Mati Awet loro Mati Awet loro Mati Mati Waras KULON Waras Oleh tombo Waras Mati Awet loro Oleh tombo Mati KIDUL Awet loro Mati Awet loro Waras Oleh tombo Awet loro Awet loro LOR Oleh tombo Slamet Oleh tombo Oleh tombo Waras Waras Oleh tombo Ing duwur iku jenenge peretung : cokrowolo.

SURO 2.APIT 12.XIX.SAWAL 11.REJEB 8.AKHIR KIDUL MULUD B.MULUD M.AKHIR REJEB RUWAH KIDUL 10.B.BESAR LOR POSO SAWAL APIT KULON 10 . SASI PANGGONAN : NOGO JATI NGARANG SASI PANGGONAN: NOGO TAHUN OJO DIPARANI OJO DIPARANI 1.MULUD 5.KETERANGAN BAB NOGOJATI NGARANG lan NOGO TAHUN.AWAL 6.SAPAR 3.MULUD WETAN BESAR SURO SAPAR LOR 4.RUWAH 9.M.AWAL WETAN 7.POSO KULON M.M.

XX.KETERANGAN SAAT TEMUNE PENGANTEN. JAM 13 14 15 16 17 NEBTU DINO 18 7 8 9 10 11 12 6-8 8-11 11-1 1-3 3-6 : Sri ayu yen tentrem : Gigis : Sri pacek : Macan : Kolo sengkolo : Becik : Becik : Seneng : Kurang apik : Olo banget 11 . YEKANE PENGANTEN UTOWO SEDULUR KANG LAGI TEKO.

XXI. DINO 6 7 8 9 SAATT JAM LAHIR 10 11 12 1 2 3 4 5 AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS JUM¶AT SABTU : Dlajad : Pangkat : Slamet : Slamet sampurno :Pati nganggo petung : Koko sengkolo : Sengkolo : Pati sanaliko : Gede dlajade : Kedungan pangkat : Langgeng nganti tuwo : Dadi pangauban : Tansah dadi padu : Ora suwe enggal mati 12 .KETERANGAN BAB SAAT BAYI LAHIR Pepenget : yen putrane dewe ojo pisan-pisan dicocokake.

Sego udug punar / Iwak endog / Kurmat K.N Ayub / Wajibe 7 igar / Do¶ane kunut.BAB BANCAKAN WETON DINO JUM¶AT Rupane bancakan /sing dikurmati lan do¶ane bancakan Sego uduk punar / iwak endog / Kurmat kanjeng nabii rosul Muhammad /wajibe 6 igar do¶ane rusul Bubur manggul / Kurmat sayidina Kasan Kusen /Wajibe 9 igar /Do¶ane Slamet. Juwadah pasar /Kurmat sayidina Umar /Wajibe 4 igar / Do¶ane kabulo. Sego liwet / Iwak endog / Kurmat kanjeng nabi Nuh / Wajibe 5 igar / Do¶ane slamet.N Dawut / Wajibe 3 igar / Do¶ane turun sih kinasih Hyang murbeng gesang. Sego golonng / Iwak pitik sikile kuning / Kurmat kanjeng nabi Sulaiman /Wajibe 8 igar / Do¶ane slamet.XXII. NEBTU CINDRONE NEBTU WATAKE WONG 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bumi Gemi Angin Dukun Pandito setan Lintang pandito Lintang Rembulan Srengenge Banyu Bumi Gemi Tentrem tajem Panas banget Adem ayeman Kuminter pambeke Atine panasan Menang dewe Moro semu Sanake akeh Panas atine Ayeman Tentrem ayem Panas banget 13 .KETERANGAN BAB WATAKE MANUNGSO MENURUT NEBTUNE. Sego biru / Iwak pitik blorok / Kurmat K. SABTU AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS XXIII.

Nganggo potongan papat (4). Iki berarti mandeg/rampung 5.patokane jupuk aksoro jeneng kabe aksoro jeneng: di bagi (6) 14 .Loro : olo banget 3.Kawit nibakno etungan yo ing dinoo minggu. 1.Pakolehi endi-endi luwengan/ dino sing isihe/ bijine akeh dewe iku ikulah panggonan/ dino jayane wong akeng dimaksud.Upane: Nebtu minggu.Nganggo potongan enem (6).KETERANGAN BAB GAWE JENENGE: SING KANGGO PATOKAN JUPUK KASORO JOWO lan BIJINE AKSORO JOWO KOYOO IKI RUPANE. Jumlah 14 mau di puter terus. Mulo kudu disingkiri/ ojo ka nggo bogo wong kang dimaksud mau.Guno : becik banget 4.Pati : luwih olo 3. Dene kang lobong kuwi dino apese wong mau. Nebtune wong sing arep dikaweruhi mau.paing = 5 + 9 jumlahe 14. Carane : 1. 4. XXV. 3.XXIV. 2.Sri : becik 2. Patokane jupuk aksoro jeneng sing ngarep + dino nebtu di bagi (4) Yen turah : 1.Gaweo luwengan 7 luweng / dino 7.Kanggo ppotonhan telu2 (3).Jupuke krikil / biji-bijian/ duwit logam sing jumlahe podo karo dino lan pasarane. ojo mandeg-mandeg yen during nemu luwengan kang kosong-kosong/ kosong jejer loro.KETERANGAN BAB LURU JAYANE WONG MENURUT DINO KELAHIRANE SABENSABEN WONG. Patokane jupuk aksoro jeneng sing ngarep lan mburi + dino nebtu :dibagi (3) Yen bocah lanang kudu turah (2) Yen bocah wadon kudu turah (1) 2.

Nganggo potongan pitu (7) patokane jupuk kabeh aksooro jeneng : di bagi (7) Yen turah : 1.Ratu 4.Ingas 7.Togog : luhur budine / becik : rodo silip / sedeng : luhur pambege / becik : luhur budine / becik : Seneng puruwito / seneng : seneng kluyuran / olo.Pituduh 3.Prau / baito : apik karo sedulur : olo / drengki pasaran : apik / akeh pangapurane Aksoro jowo lan bijine aksoro koyo kang kasebut duwur iki kanggo patokan gawe jeneng nganggo potongan limo (5) kabeh aksoro jeneng di gunggung banjur di bagi (5).Pendito 2.Waringin : apik banget biso derbolo : olo banget / ojo di enggo : apik / biso mitungi liyan 4. 5.Manis 5.Semar 6.Epek-epek : pinter lan biso nganggo : pinter wicoro lan bares : ora gelem ngalah wicarane : akeh kang podo seneng : uripe tansah di toto : biso simpen rojo donyo 4.Panunggul 4.Kresno 5. 15 .Kuburan 3.Nganggo potongan pitu(7) patokane jupuk kabeh aksoro jeneng : di bagi (7) Yen turah : 1.Timbangan 6.Yen turah: 1.Satriyowaringin : olo / ora biso simpen wadi 5.Guru 3.Siwalan 2.Jempolan 2.Jentikan 6.

Rojo wiring kepanasan : gede rejekine : watake olo : mapan rejekine : sanake akeh : panasan pikire XXVI.Yen turah : 1.Lintang purnomo sidik 4.Rojo wiring kebocoran 3. GUNANE KANGGO MURAHE KASEMPURNANE ANGGOTA BADANE MANUNGSO / CALON JODONE SING APIK (SING LENGKAP) UTOWO SING OLO (SING ORA LENGKAP) 6 8 7 8 4 8 9 8 8 8 3 8 5 8 9 5 8 5 3 5 5 5 6 5 7 5 4 5 4 7 9 7 8 7 3 7 5 7 6 7 7 7 3 4 5 4 6 4 7 4 4 4 9 4 8 4 16 .KETERANGAN BAB RIJAL GHOIB.Rembulan lumaku 5.Tlogo kebak andade gunung 2.

besar Dino sing kudu disingkiri: Rebo wage Panggonan :wetan Keterangan : 1:pati 2:loro 3:dadu 8:bejo 5:mulyo 17 .Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 Sapar 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 75 39 77 84 68 95 59 47 34 78 35 79 87 Mulud B.akir 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 Rejeb 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 Ruwah 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 Poso 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 Sawal 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 Apit 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 Besar 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 Keterangan Tahun: rebo wage Tahun: alip Sasi sing kudu disingkiri: 1.madilakir 2.mulu d 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 37 75 89 67 94 58 45 M.awal 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 M.

Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Keterangan : Tahun: Ahad pon Tahun: He Sasi sing kudu disingkiri: Rejeb Dino sing kudu disingkiri : Ahad pon Panggonan sing ojo diparani: Kulon 18 .awal M.mulu d M.

Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.Sapar Dino sing kudu disingkiri: Jumat pon Panggonan sing ojo diparani: Kidul 19 .akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Jimawal Tahun: Jumat pon Sasi sing kudu disingkiri: 1.Suro 2.mulu d M.awal M.

Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.mulu d M.awal M.Madiawa l Dino sing kudu di singkiri: Seloso paing Panggonan sing ojo diparani: Lor 20 .akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Seloso paing Tahun: Jimakir Sasi sing kudu disingkiri: 1.

Mulud 2.mulu d M. Sabtu legi Panggonan sing ojo diparani: Kulon 21 . Dal Sasi sing kudu disingkiri: 1.awal M.Poso Dino sing kudu disingkiri.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Sabtu legi Tahun.

akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Sabtu legi Tahun. Be Sasi sing kudu disingkiri: Bakdo mulud Dino sing kududising kiri: Kemis legi Panggonan sing ojo diparani: Wetan 22 .Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.mulu d M.awal M.

akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Senen kliwon Tahun: Wau Sasi sing kudu disingkiri: 1.awal M.Apit Dino sing kudu disingkiri: Senen kliwon Panggonan sing ojo diparani: Lor 23 .mulu d M.Bakdo mulud 2.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.

mulu d M. Ngidul 24 .awal M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Jumat wage Tahun: Dje Sasi sing kudu disingkiri: 1.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.Ruwah Dino sing kudu disingkiri: Jumat wage Panggonan sing ojo diparani.Sapar 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful