A.PETUNJUK CARANE LURU DINO KANGGO DUWE GAWE MANTU 1.

Kudu weruh dino lan pasaran kelahirane sing arep diangkat. mirsanono no.IV 2.Banjur luru jayane dino kanggo sing arep diangkat mau. Mirsanono no. XVIV 3.Jayane dino sing arep diangkat iki banjur di tambah pasaran sing cocok nuli di tambah dino lan Pasaran calon penganten lanang lan wadon. 4.Sakwuse di gunggunng kabeh banjur di bagi telu (3) kudu torah loro (2). 5.Banjur dino kang ditentoake iiki dicocokake ing daftar dino ing sakjerone sasi lan tahun mirsa nono no. daftar tahun, sasi, dino lan miliho dino kang bijine wolu (8). 6.Isi dino ditambah isi pasaran, mirsani no.IV lan no.IV jumlahe kudu sing becik kudu turah 3.4.5 Sakwise di bagi enem (6) mirsanono no VIII. B.PETUNJUK CARANE LURU DINO KANGGO SUNATAN 1.Koyo kang kasebut A no. 1 ing duwur. 2.Koyo kang kasebut A no. 1 ing duwur. 3.Dino lan pasaran sing kanggo gawe kabagi limo (5) kudu turah 1, 2, 3 endi sing apik kanggo Lanang utowo wadon mirsanono no. XIV. 4.Koyo kang kasebut A no. 5. 5.Koyo kang kasebut A no. 5. C.PETUNJUK DINO-DINO, SASI, lan TANGGAL KANG KUDU DISINGKIRI 1.Dino tinggale wong tuwo. 2.Dino kang dienggoni tahun. 3.Dino naas kelahirane (4 dino nyandak soko kelahirane dewe). 4.Dino naas tali wangke mirsanono no.V 5.Dino rebo tungkasan soko sasi sing kanggo gawe. 6.Sasi sing di larang menurut tahun kuwi , mirsanono daftar tahun. 7.Sasi sing kosong (ora ono dinone seloso kliwon) 8.Sasi sing ora becik kanggo gawe , mirsanono no I. 9.Tanggal sing anut daftar tibo olo;mirsanono no VI 10.Tanggal naas nabi mirsanono no VIII.

1

D.PETUNJUK ANUT CORO-CORO KANG WIS TINUTURAKE MAU KABEH. Ora mesti biso tibo becik kabeh. Kanggo nutup hal-hal sing kurang becik banjur dilengkapi sarat-sarat koyo kang katerangake ing ngisor iki. 1.Bancakan naliko ngirim do¶a ngaturi. Rupane bancakan ditentokake nganggo dino lan pasaran waktu gawe banjur di bagi enem (6). Yen turah 1.Corro 2.Dendo 3.Gunung 4.Jungkur 5.Segoro 6.Madu : Nganggo gemblong : Sego tumpeng : Sego buceng : Sego Kepyar : Dewet : Arang-arang kambang

2.Wektu gawe sing kagungan kerso lan sing di angkat podo gowo/ nggembol. 1.Pasaran kliwon 2.Pasaran Legi 3.Pasaran paing 4.Pasaran pon 5.Pasaran wage : gambol lemah : Suket grinting : gambol jagung : Sego : Lulang.

E.PETUNJUK GAWE JENENG BOCAH KANG DITERANGAKE ING NO.XXV Yo ora mesti tibo apik kabeh. Nanging banjur biso di banding sing apik ono piro lan sing olo ono piro. yen akeh adike yo keno dienggo jeneng sing ditentoake mau. Asal sing olo mau ora tibo olo sing prono.

2

DUNUNGE DINO 1.Awal 6. : Rodo akeh rubedane.Akhir 7. 3 .Syawal 11.Ruwah 9. : Slamet langgeng.M.WATAK DINO 1.Kemis III.Seloso 6.Suro 2.Sabtu 3. : Ketokan sebarang karepe.Mulud 5.Senen 5. setan. :Tompo alangan setitik.Sapar 3.Poso 10.Rejeb 8. : Apik.Rebo 7.Minggu 4.Mulud 4. : Entuk berkahe pengeran. :Terkadang gedhe rubedang. : Rudo di ino ing liyan. nanging repot.Kemis : Lor : Kidul : Lor wetan : Lor kulon : Kidul kulon : Kulom : Kidul wetan : Roso tunggal : Nuju pati : Urubing jagad : Malumpat : Bagagan pati : Urubing roh / rejeki : Purbaning roh/ Sasejaning keturunan.jum¶at 2.Jum¶at 2.Sabtu 3. : Dipeseso jin.I.B.Seloso 6.Besar II. :Dipeseso sepang urip.M.Minggu 4.WAHANA SASI 1.Rebo 7. :Rodo slamet / sedeng.Senen 5.

Kliwon 2.Kemis Senen.Sabtu Jum¶at.Kemis Jum¶at.NEBTU DINO lan ISI DINO Dino Jum¶at Sabtu Minggu Senen Seloso Rebo Kemis Nebtu 6 9 5 4 3 7 8 Isi 1 2 3 4 5 6 7 IV.20 12.10.24.AKHIR REJEB RUWAH POSO SAWAL APIT BESAR NAAS DINO NAAS TALI WANGKE.Seloso TALI WANGKE Rebo paing Kemis pon Jum¶at kliwon Sabtu kliwon Senen kliwon Seloso legi Rebo paing Kemis pon Jum¶at wage Sabtu kliwon Senen kliwon Seloso legi TANGGAL 10.20 10.NEBTU PASARAN lan ISINE Pasaran Kliwon Legi Paing Pon Wage Nebtu 8 5 9 7 4 Isi 1 2 3 4 5 V.NAAS TANGGAL NO SASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SURO SAPAR MULUD B.16.Kemis Seloso.Ahad.16.20.Legi 3.11.Senen Sabtu.28 3.13.12.Seloso.Paing 4.III.MULUD M.Pon 5.20.Rebo.26.Jum¶at Seloso.Sabtu Senen.13.Kemis Rebo.Rebo Sabtu.18 12.24 2. DINO Sabtu.10.10 4 .DUNUNGE PASARAN 1.18 2.Seloso.5.13.Wage : Tengah : Wetan : Kidul : Kulon : Lor IV.AWAL M.18 1.Ahad. 9.28 10.20 3.Seloso.14.Jum¶at Senen.28 1.Kemis Rebo.14.8.6.Ahad.10.

14 2. Patokane podo koyo ing duwur iku.PEPENGET : a.14 12.VI.24.13 9.5 10.WAHANANE TANGGAL ING DALEM SASINE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sasi Suro Sapar Mulud B.Akhir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Marjo 8 6 5 6 9 7 6 4 3 8 7 5 Guno 3 8 7 5 4 8 8 6 5 3 9 7 Biso 9 7 6 4 3 5 7 5 4 9 8 6 Dakwo 4 9 8 3 5 3 9 7 6 4 3 8 Pati 6 4 3 8 7 9 4 9 8 6 5 3 Loro 7 5 4 9 8 6 5 3 9 7 6 4 Ciloko 5 3 9 7 6 4 3 8 7 5 4 9 Naas 13. YEN TURAH 1 = Di tutur 2 = Demang kenduran 3 = Satriyo pinayungan 4 = Mantri sinarojo 5 = Macan Ketawang 6 = Nuju pati KETERANGAN : Akeh prakoro : Tansah lelaranen : Kajen.9 8.8 3.20 20. IX.16 1.8 4.5.11 10 3.8 10.5 VII.Awal M. Koyo ing ngisor iki : YEN TURAH 1 = Di tutur 2 = Demang kenduran 3 = Sanggar waringin 4 = Mantri sinarojo 5 = Macan Ketawang 6 = Nuju pati KETERANGAN : Kerep padu : Dino buri ono susah : Dadi pangauban : Rejo sak karepe : Kajen keringan : Ojo dienggo duwe gawe opo bae. sinuyudan : Didemeni wong akeh : Kerep padu lan prakoro : Duko cipto.13. slamet.8 9.9 8. Sangsoro 5 .16. dadi ora nganggo nebtu dino lan pasaran. VIII.MILIH DINO KANGGO NGALIH OMAH /BOYONGAN.7 6.21.Sasi sing ora ono dinane : seloso kliwon Prayogo disingkiri / ojo dienggo duwe gawe. yo di bagi enem-enem.8 3. Banjur di bagi enem-enem.8 4.18 20 10. b.25.7 6.Tanggal naas nabi : 4.Dino rebo pungkasan suko sasi opo wae c.MILIH DINO KANGGO DUWE GAWE IKU KUDU NGERTI ISINE Dino lan pasaran koyo kang wis diterangake ing ngarep.28 11.28 18 18 26 24 20 28 10 Tali wangke 7.10 12.20 2.5 7.4 9.Mulud M.13 6 Tanggal 16.

yen turah : 1. rejeb .Rogoh XI. Cepak rejekine : Kerep aliyan lan kerep loro : Kerep kemalingan 1.Pati 5.Lungguh : Iki apik banget : Iki sedeng : Olo : Olo banget : Luwih apik 6 .Yoso 3. 1. Candi 4.Rogoh : Sinudarsono rejekine gede : Diajeni liyan.Kerto 2.Akhir.Ratu 3. M. XII.KETERANGAN BAB PERETUNG SATUAN JEJODOHAN.DI BAGI PAPAT lan DI BAGI LIMO KOYO NGISOR IKI KETERANGANE.Sempoyong 4.Guru 2.Sri 2. sasine : ruwah .Loro 4. Iki mung jupuk kang lajer bae yokuwi mung kudu ngaweruhi weton / kelahiran dino lan pasaran calon penganten lanang lan calon penganten wadon kagungan kabeh nuli kabagi limo turahe piro .PETUNG NGEDEGAKE OMAH IKU ONO LORO :1.PEPENGET : Gampang kanggo golek rejeki : Dino buri diparingi kuat bangun maneh : Tetep kuat ora ngolah-ngaleh : Kerep aliyan lan kerep loro : Kerep kemalingan Yen bangun omah : becik dino : sabtu wage .Sempoyong 5.Dono 3.X.

dene bijine aksoro jowo koyo ing ngisor iki .XIII. Satuan iki jupuk bijine aksoro jenenge calon penganten loro. 2. dino lan pasaran di gunggung di bagi limo turahe piro .Tunggak tan semi 2.KETERANGAN BAB PANEMON.Pandito mukti : Ora tulus polokromone : Ora tulus jejodohan :Ora biso simpen rejeki : Dadi pangauban : Sandang pangan tani : Sandang pangan dagang : Dilalah nemu kepenak. isih cilik .Pisang punggel 3. 1. bijine aksoro di gunggung kabeh nuli di bagi pitu turahe piro .Mukmin : Ora becik.Wali : Cukupan.Lumbung gumuling 4.KETERANGAN BAB PERETUNG YOSO / BANGUN LIYANE OMAH BAKU Iku jupuk patokan dino lan pasaran waktu bangun gunggunge ono piro banjur dibagi enem turahe ono piro : Yen turah .Pedaringan kebak 6. Royale gede. XIV.Satriyo lelaku 7.Sanggar waringin 5. terkadang mati pangane sak bubare gawe : Ono alane ono apike. Sing di jupuk aksoro jeneng sing ngarep lan mburi.Cendono 5. luwih apik : Sedeng kanggo lanang Yen wadon. omah-omah nganti gede 4. Apike bocahe slamet Alane bubar sunat bocahe bodo XV.KETERANGAN BAB SUNATAN Iki mung jumlah dino neptu .Sri : Kanggo wadon apik Kanggo lanang.Laku : Bangun omah mburi 7 . yen turah : 1. Yen turah : 1.Nabi 3.

Bubur abang putih Sing dikurmati : 1.Sanggar waringin 4.Nyi ageng tarub 3.dadi no.Mantri sinarojo 5.KETERANGAN BAB GAWE TARUB / GAWE WIDIG KANG UMUME DI DOKOK ING DUWURE PYAN.Mukti siwi : Adat keno rencane bongso lelenbut sandungane ora dadi : Adat cinegatan bekjane anggung nandang kemlaratan : Adat keleksanan bekjane nanging gede rubedane : Luwih becik anggung keleksanan bekjane adoh godane 5.11.4.Macan ketawang 6.Raden jokoTarub 4.Nuju pati : Bangun regol : Bangun lumbung : Bangun pawon : Bangun pandopo : Bangun pager XVI.16.Demang kenduruan 3.Seluman lanang 3. 1 6 11 16 21 26 2 7 12 17 22 27 3 8 13 18 23 28 4 9 14 19 24 29 5 10 15 20 25 30 KETERANGAN : Nomer 1. Bancak gawe tarub : 1.Jadah pasar 2.Kaki rekso.21.3. Iki patokane mung niliti tanggal . sing ono ing kolom iku ongko tanggal kang dadi patokane tanggal .2.Seluman wadon 4.26 1.2.5.Ki ageng tarub 2.Kagungane ratu 2.1 iku minongko patokan kelompok tanggal : 6. Pati wadon : Adat ora kedadian salah siji ojo di enggo.Pati lanang. Nini rekso 8 .

XVIII.XVII. KANGGO TIRAH.KETERANGAN SA-AT JAM YEN LELUNGAN DINO 6 7 8 9 SRI JAM LELUNGAN 10 11 12 1 2 3 4 5 AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS JUM¶AT SABTU KETERANGAN : : SRI GEDE /APIK BANGET : LURU DALAN / NGAWITI : SRI CILIK / RODO OLO : SRI SEDENG / CUKUPAN : BILAI / OLO 9 . PLAYUNE DURJONO DINO Ahad Senen Seloso Rebo Kemis Jum¶at Sabtu WETAN Mati Awet loro Mati Awet loro Mati Mati Waras KULON Waras Oleh tombo Waras Mati Awet loro Oleh tombo Mati KIDUL Awet loro Mati Awet loro Waras Oleh tombo Awet loro Awet loro LOR Oleh tombo Slamet Oleh tombo Oleh tombo Waras Waras Oleh tombo Ing duwur iku jenenge peretung : cokrowolo. LURU SANDANG PANGAN.KETERANGAN. PINDAH PANGGONAN.

M.REJEB 8.KETERANGAN BAB NOGOJATI NGARANG lan NOGO TAHUN.B. SASI PANGGONAN : NOGO JATI NGARANG SASI PANGGONAN: NOGO TAHUN OJO DIPARANI OJO DIPARANI 1.AKHIR KIDUL MULUD B.AWAL 6.AKHIR REJEB RUWAH KIDUL 10.SURO 2.MULUD M.MULUD WETAN BESAR SURO SAPAR LOR 4.AWAL WETAN 7.XIX.M.BESAR LOR POSO SAWAL APIT KULON 10 .MULUD 5.SAPAR 3.RUWAH 9.APIT 12.SAWAL 11.POSO KULON M.

XX. JAM 13 14 15 16 17 NEBTU DINO 18 7 8 9 10 11 12 6-8 8-11 11-1 1-3 3-6 : Sri ayu yen tentrem : Gigis : Sri pacek : Macan : Kolo sengkolo : Becik : Becik : Seneng : Kurang apik : Olo banget 11 .KETERANGAN SAAT TEMUNE PENGANTEN. YEKANE PENGANTEN UTOWO SEDULUR KANG LAGI TEKO.

DINO 6 7 8 9 SAATT JAM LAHIR 10 11 12 1 2 3 4 5 AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS JUM¶AT SABTU : Dlajad : Pangkat : Slamet : Slamet sampurno :Pati nganggo petung : Koko sengkolo : Sengkolo : Pati sanaliko : Gede dlajade : Kedungan pangkat : Langgeng nganti tuwo : Dadi pangauban : Tansah dadi padu : Ora suwe enggal mati 12 .KETERANGAN BAB SAAT BAYI LAHIR Pepenget : yen putrane dewe ojo pisan-pisan dicocokake.XXI.

N Dawut / Wajibe 3 igar / Do¶ane turun sih kinasih Hyang murbeng gesang. Juwadah pasar /Kurmat sayidina Umar /Wajibe 4 igar / Do¶ane kabulo. NEBTU CINDRONE NEBTU WATAKE WONG 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bumi Gemi Angin Dukun Pandito setan Lintang pandito Lintang Rembulan Srengenge Banyu Bumi Gemi Tentrem tajem Panas banget Adem ayeman Kuminter pambeke Atine panasan Menang dewe Moro semu Sanake akeh Panas atine Ayeman Tentrem ayem Panas banget 13 .BAB BANCAKAN WETON DINO JUM¶AT Rupane bancakan /sing dikurmati lan do¶ane bancakan Sego uduk punar / iwak endog / Kurmat kanjeng nabii rosul Muhammad /wajibe 6 igar do¶ane rusul Bubur manggul / Kurmat sayidina Kasan Kusen /Wajibe 9 igar /Do¶ane Slamet.XXII. Sego udug punar / Iwak endog / Kurmat K. Sego golonng / Iwak pitik sikile kuning / Kurmat kanjeng nabi Sulaiman /Wajibe 8 igar / Do¶ane slamet.N Ayub / Wajibe 7 igar / Do¶ane kunut. Sego liwet / Iwak endog / Kurmat kanjeng nabi Nuh / Wajibe 5 igar / Do¶ane slamet. SABTU AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS XXIII.KETERANGAN BAB WATAKE MANUNGSO MENURUT NEBTUNE. Sego biru / Iwak pitik blorok / Kurmat K.

XXV. 4. Patokane jupuk aksoro jeneng sing ngarep + dino nebtu di bagi (4) Yen turah : 1. Mulo kudu disingkiri/ ojo ka nggo bogo wong kang dimaksud mau.KETERANGAN BAB GAWE JENENGE: SING KANGGO PATOKAN JUPUK KASORO JOWO lan BIJINE AKSORO JOWO KOYOO IKI RUPANE. 3.Kanggo ppotonhan telu2 (3). Dene kang lobong kuwi dino apese wong mau.Loro : olo banget 3. Iki berarti mandeg/rampung 5.Upane: Nebtu minggu.Nganggo potongan enem (6).Gaweo luwengan 7 luweng / dino 7. Carane : 1.KETERANGAN BAB LURU JAYANE WONG MENURUT DINO KELAHIRANE SABENSABEN WONG.patokane jupuk aksoro jeneng kabe aksoro jeneng: di bagi (6) 14 . Nebtune wong sing arep dikaweruhi mau.Pati : luwih olo 3. 1. ojo mandeg-mandeg yen during nemu luwengan kang kosong-kosong/ kosong jejer loro. Jumlah 14 mau di puter terus.paing = 5 + 9 jumlahe 14.Kawit nibakno etungan yo ing dinoo minggu.Sri : becik 2.Nganggo potongan papat (4).XXIV.Jupuke krikil / biji-bijian/ duwit logam sing jumlahe podo karo dino lan pasarane.Guno : becik banget 4. 2. Patokane jupuk aksoro jeneng sing ngarep lan mburi + dino nebtu :dibagi (3) Yen bocah lanang kudu turah (2) Yen bocah wadon kudu turah (1) 2.Pakolehi endi-endi luwengan/ dino sing isihe/ bijine akeh dewe iku ikulah panggonan/ dino jayane wong akeng dimaksud.

Epek-epek : pinter lan biso nganggo : pinter wicoro lan bares : ora gelem ngalah wicarane : akeh kang podo seneng : uripe tansah di toto : biso simpen rojo donyo 4.Siwalan 2.Pendito 2.Prau / baito : apik karo sedulur : olo / drengki pasaran : apik / akeh pangapurane Aksoro jowo lan bijine aksoro koyo kang kasebut duwur iki kanggo patokan gawe jeneng nganggo potongan limo (5) kabeh aksoro jeneng di gunggung banjur di bagi (5).Nganggo potongan pitu(7) patokane jupuk kabeh aksoro jeneng : di bagi (7) Yen turah : 1.Nganggo potongan pitu (7) patokane jupuk kabeh aksooro jeneng : di bagi (7) Yen turah : 1.Pituduh 3.Jentikan 6.Kuburan 3.Manis 5.Jempolan 2.Panunggul 4.Waringin : apik banget biso derbolo : olo banget / ojo di enggo : apik / biso mitungi liyan 4.Timbangan 6.Kresno 5. 15 .Semar 6.Togog : luhur budine / becik : rodo silip / sedeng : luhur pambege / becik : luhur budine / becik : Seneng puruwito / seneng : seneng kluyuran / olo.Yen turah: 1.Ratu 4.Ingas 7. 5.Guru 3.Satriyowaringin : olo / ora biso simpen wadi 5.

Lintang purnomo sidik 4.Rojo wiring kepanasan : gede rejekine : watake olo : mapan rejekine : sanake akeh : panasan pikire XXVI.KETERANGAN BAB RIJAL GHOIB.Yen turah : 1. GUNANE KANGGO MURAHE KASEMPURNANE ANGGOTA BADANE MANUNGSO / CALON JODONE SING APIK (SING LENGKAP) UTOWO SING OLO (SING ORA LENGKAP) 6 8 7 8 4 8 9 8 8 8 3 8 5 8 9 5 8 5 3 5 5 5 6 5 7 5 4 5 4 7 9 7 8 7 3 7 5 7 6 7 7 7 3 4 5 4 6 4 7 4 4 4 9 4 8 4 16 .Rembulan lumaku 5.Tlogo kebak andade gunung 2.Rojo wiring kebocoran 3.

Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 Sapar 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 75 39 77 84 68 95 59 47 34 78 35 79 87 Mulud B.besar Dino sing kudu disingkiri: Rebo wage Panggonan :wetan Keterangan : 1:pati 2:loro 3:dadu 8:bejo 5:mulyo 17 .madilakir 2.akir 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 Rejeb 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 Ruwah 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 Poso 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 Sawal 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 Apit 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 Besar 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 Keterangan Tahun: rebo wage Tahun: alip Sasi sing kudu disingkiri: 1.mulu d 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 37 75 89 67 94 58 45 M.awal 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 M.

akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Keterangan : Tahun: Ahad pon Tahun: He Sasi sing kudu disingkiri: Rejeb Dino sing kudu disingkiri : Ahad pon Panggonan sing ojo diparani: Kulon 18 .Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.awal M.mulu d M.

awal M.mulu d M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Jimawal Tahun: Jumat pon Sasi sing kudu disingkiri: 1.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.Sapar Dino sing kudu disingkiri: Jumat pon Panggonan sing ojo diparani: Kidul 19 .Suro 2.

Madiawa l Dino sing kudu di singkiri: Seloso paing Panggonan sing ojo diparani: Lor 20 .awal M.mulu d M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Seloso paing Tahun: Jimakir Sasi sing kudu disingkiri: 1.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.

Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.Mulud 2.Poso Dino sing kudu disingkiri.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Sabtu legi Tahun.mulu d M.awal M. Dal Sasi sing kudu disingkiri: 1. Sabtu legi Panggonan sing ojo diparani: Kulon 21 .

Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Sabtu legi Tahun.awal M.mulu d M. Be Sasi sing kudu disingkiri: Bakdo mulud Dino sing kududising kiri: Kemis legi Panggonan sing ojo diparani: Wetan 22 .

Apit Dino sing kudu disingkiri: Senen kliwon Panggonan sing ojo diparani: Lor 23 .Bakdo mulud 2.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Senen kliwon Tahun: Wau Sasi sing kudu disingkiri: 1.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.mulu d M.awal M.

Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B. Ngidul 24 .Sapar 2.awal M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Jumat wage Tahun: Dje Sasi sing kudu disingkiri: 1.mulu d M.Ruwah Dino sing kudu disingkiri: Jumat wage Panggonan sing ojo diparani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful