A.PETUNJUK CARANE LURU DINO KANGGO DUWE GAWE MANTU 1.

Kudu weruh dino lan pasaran kelahirane sing arep diangkat. mirsanono no.IV 2.Banjur luru jayane dino kanggo sing arep diangkat mau. Mirsanono no. XVIV 3.Jayane dino sing arep diangkat iki banjur di tambah pasaran sing cocok nuli di tambah dino lan Pasaran calon penganten lanang lan wadon. 4.Sakwuse di gunggunng kabeh banjur di bagi telu (3) kudu torah loro (2). 5.Banjur dino kang ditentoake iiki dicocokake ing daftar dino ing sakjerone sasi lan tahun mirsa nono no. daftar tahun, sasi, dino lan miliho dino kang bijine wolu (8). 6.Isi dino ditambah isi pasaran, mirsani no.IV lan no.IV jumlahe kudu sing becik kudu turah 3.4.5 Sakwise di bagi enem (6) mirsanono no VIII. B.PETUNJUK CARANE LURU DINO KANGGO SUNATAN 1.Koyo kang kasebut A no. 1 ing duwur. 2.Koyo kang kasebut A no. 1 ing duwur. 3.Dino lan pasaran sing kanggo gawe kabagi limo (5) kudu turah 1, 2, 3 endi sing apik kanggo Lanang utowo wadon mirsanono no. XIV. 4.Koyo kang kasebut A no. 5. 5.Koyo kang kasebut A no. 5. C.PETUNJUK DINO-DINO, SASI, lan TANGGAL KANG KUDU DISINGKIRI 1.Dino tinggale wong tuwo. 2.Dino kang dienggoni tahun. 3.Dino naas kelahirane (4 dino nyandak soko kelahirane dewe). 4.Dino naas tali wangke mirsanono no.V 5.Dino rebo tungkasan soko sasi sing kanggo gawe. 6.Sasi sing di larang menurut tahun kuwi , mirsanono daftar tahun. 7.Sasi sing kosong (ora ono dinone seloso kliwon) 8.Sasi sing ora becik kanggo gawe , mirsanono no I. 9.Tanggal sing anut daftar tibo olo;mirsanono no VI 10.Tanggal naas nabi mirsanono no VIII.

1

D.PETUNJUK ANUT CORO-CORO KANG WIS TINUTURAKE MAU KABEH. Ora mesti biso tibo becik kabeh. Kanggo nutup hal-hal sing kurang becik banjur dilengkapi sarat-sarat koyo kang katerangake ing ngisor iki. 1.Bancakan naliko ngirim do¶a ngaturi. Rupane bancakan ditentokake nganggo dino lan pasaran waktu gawe banjur di bagi enem (6). Yen turah 1.Corro 2.Dendo 3.Gunung 4.Jungkur 5.Segoro 6.Madu : Nganggo gemblong : Sego tumpeng : Sego buceng : Sego Kepyar : Dewet : Arang-arang kambang

2.Wektu gawe sing kagungan kerso lan sing di angkat podo gowo/ nggembol. 1.Pasaran kliwon 2.Pasaran Legi 3.Pasaran paing 4.Pasaran pon 5.Pasaran wage : gambol lemah : Suket grinting : gambol jagung : Sego : Lulang.

E.PETUNJUK GAWE JENENG BOCAH KANG DITERANGAKE ING NO.XXV Yo ora mesti tibo apik kabeh. Nanging banjur biso di banding sing apik ono piro lan sing olo ono piro. yen akeh adike yo keno dienggo jeneng sing ditentoake mau. Asal sing olo mau ora tibo olo sing prono.

2

: Ketokan sebarang karepe. :Terkadang gedhe rubedang.Minggu 4.Senen 5. :Dipeseso sepang urip.jum¶at 2.M. : Entuk berkahe pengeran.WATAK DINO 1. :Tompo alangan setitik.Sapar 3.Poso 10.B. :Rodo slamet / sedeng.Seloso 6. nanging repot.Jum¶at 2.Ruwah 9. : Rudo di ino ing liyan.Suro 2.Akhir 7.Kemis III.Mulud 4.Rebo 7. : Dipeseso jin.Seloso 6. : Apik.Besar II.Syawal 11.Senen 5.Kemis : Lor : Kidul : Lor wetan : Lor kulon : Kidul kulon : Kulom : Kidul wetan : Roso tunggal : Nuju pati : Urubing jagad : Malumpat : Bagagan pati : Urubing roh / rejeki : Purbaning roh/ Sasejaning keturunan. 3 .Rejeb 8.Sabtu 3.WAHANA SASI 1.DUNUNGE DINO 1.Rebo 7. : Rodo akeh rubedane.Minggu 4. setan.Awal 6.M.I. : Slamet langgeng.Mulud 5.Sabtu 3.

18 2.Legi 3.10 4 .14.Jum¶at Senen.AKHIR REJEB RUWAH POSO SAWAL APIT BESAR NAAS DINO NAAS TALI WANGKE.20 10.Sabtu Jum¶at.10.DUNUNGE PASARAN 1.5.20.26.Seloso TALI WANGKE Rebo paing Kemis pon Jum¶at kliwon Sabtu kliwon Senen kliwon Seloso legi Rebo paing Kemis pon Jum¶at wage Sabtu kliwon Senen kliwon Seloso legi TANGGAL 10.Ahad.28 1.Pon 5.NAAS TANGGAL NO SASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SURO SAPAR MULUD B.Seloso.Kemis Rebo. 9.28 10.Kemis Jum¶at.20 12.20.Rebo Sabtu.16.Kemis Rebo.Kemis Seloso. DINO Sabtu.8.Kliwon 2.16.Seloso.III.10.Sabtu Senen.11.Wage : Tengah : Wetan : Kidul : Kulon : Lor IV.Seloso.18 12.24.12.Rebo.Ahad.10.Jum¶at Seloso.Ahad.13.13.Senen Sabtu.NEBTU PASARAN lan ISINE Pasaran Kliwon Legi Paing Pon Wage Nebtu 8 5 9 7 4 Isi 1 2 3 4 5 V.6.Paing 4.24 2.28 3.Kemis Senen.NEBTU DINO lan ISI DINO Dino Jum¶at Sabtu Minggu Senen Seloso Rebo Kemis Nebtu 6 9 5 4 3 7 8 Isi 1 2 3 4 5 6 7 IV.14.18 1.MULUD M.13.AWAL M.20 3.

13 9.8 4.Mulud M.8 3.VI. Sangsoro 5 .11 10 3.21.8 3.Tanggal naas nabi : 4.9 8.PEPENGET : a.5 VII.16 1.13.14 12.5.24. YEN TURAH 1 = Di tutur 2 = Demang kenduran 3 = Satriyo pinayungan 4 = Mantri sinarojo 5 = Macan Ketawang 6 = Nuju pati KETERANGAN : Akeh prakoro : Tansah lelaranen : Kajen.5 7.8 10.Sasi sing ora ono dinane : seloso kliwon Prayogo disingkiri / ojo dienggo duwe gawe. yo di bagi enem-enem.13 6 Tanggal 16.MILIH DINO KANGGO NGALIH OMAH /BOYONGAN.14 2.Awal M.Akhir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Marjo 8 6 5 6 9 7 6 4 3 8 7 5 Guno 3 8 7 5 4 8 8 6 5 3 9 7 Biso 9 7 6 4 3 5 7 5 4 9 8 6 Dakwo 4 9 8 3 5 3 9 7 6 4 3 8 Pati 6 4 3 8 7 9 4 9 8 6 5 3 Loro 7 5 4 9 8 6 5 3 9 7 6 4 Ciloko 5 3 9 7 6 4 3 8 7 5 4 9 Naas 13.8 9.9 8. IX.16.WAHANANE TANGGAL ING DALEM SASINE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sasi Suro Sapar Mulud B.10 12.20 2.18 20 10.4 9. Banjur di bagi enem-enem.20 20.MILIH DINO KANGGO DUWE GAWE IKU KUDU NGERTI ISINE Dino lan pasaran koyo kang wis diterangake ing ngarep.28 18 18 26 24 20 28 10 Tali wangke 7. Patokane podo koyo ing duwur iku. sinuyudan : Didemeni wong akeh : Kerep padu lan prakoro : Duko cipto.25.28 11. slamet. b. VIII.7 6. Koyo ing ngisor iki : YEN TURAH 1 = Di tutur 2 = Demang kenduran 3 = Sanggar waringin 4 = Mantri sinarojo 5 = Macan Ketawang 6 = Nuju pati KETERANGAN : Kerep padu : Dino buri ono susah : Dadi pangauban : Rejo sak karepe : Kajen keringan : Ojo dienggo duwe gawe opo bae. dadi ora nganggo nebtu dino lan pasaran.Dino rebo pungkasan suko sasi opo wae c.7 6.5 10.8 4.

Sempoyong 5.PEPENGET : Gampang kanggo golek rejeki : Dino buri diparingi kuat bangun maneh : Tetep kuat ora ngolah-ngaleh : Kerep aliyan lan kerep loro : Kerep kemalingan Yen bangun omah : becik dino : sabtu wage . XII. 1.Guru 2.DI BAGI PAPAT lan DI BAGI LIMO KOYO NGISOR IKI KETERANGANE.X.Sri 2.Ratu 3. Iki mung jupuk kang lajer bae yokuwi mung kudu ngaweruhi weton / kelahiran dino lan pasaran calon penganten lanang lan calon penganten wadon kagungan kabeh nuli kabagi limo turahe piro .Rogoh : Sinudarsono rejekine gede : Diajeni liyan. yen turah : 1.Rogoh XI. M.Kerto 2.Yoso 3.Sempoyong 4. rejeb .Akhir. Cepak rejekine : Kerep aliyan lan kerep loro : Kerep kemalingan 1. sasine : ruwah .Loro 4.Lungguh : Iki apik banget : Iki sedeng : Olo : Olo banget : Luwih apik 6 .PETUNG NGEDEGAKE OMAH IKU ONO LORO :1.KETERANGAN BAB PERETUNG SATUAN JEJODOHAN.Pati 5. Candi 4.Dono 3.

Mukmin : Ora becik.Pandito mukti : Ora tulus polokromone : Ora tulus jejodohan :Ora biso simpen rejeki : Dadi pangauban : Sandang pangan tani : Sandang pangan dagang : Dilalah nemu kepenak.KETERANGAN BAB PERETUNG YOSO / BANGUN LIYANE OMAH BAKU Iku jupuk patokan dino lan pasaran waktu bangun gunggunge ono piro banjur dibagi enem turahe ono piro : Yen turah .Pedaringan kebak 6. bijine aksoro di gunggung kabeh nuli di bagi pitu turahe piro .Satriyo lelaku 7.Cendono 5. Royale gede. Sing di jupuk aksoro jeneng sing ngarep lan mburi.Sri : Kanggo wadon apik Kanggo lanang.Laku : Bangun omah mburi 7 . omah-omah nganti gede 4. dino lan pasaran di gunggung di bagi limo turahe piro . Satuan iki jupuk bijine aksoro jenenge calon penganten loro.KETERANGAN BAB SUNATAN Iki mung jumlah dino neptu . luwih apik : Sedeng kanggo lanang Yen wadon. dene bijine aksoro jowo koyo ing ngisor iki . 2. XIV.Lumbung gumuling 4.Wali : Cukupan.Tunggak tan semi 2.Pisang punggel 3.Nabi 3. Apike bocahe slamet Alane bubar sunat bocahe bodo XV.Sanggar waringin 5. yen turah : 1. isih cilik . terkadang mati pangane sak bubare gawe : Ono alane ono apike. Yen turah : 1. 1.XIII.KETERANGAN BAB PANEMON.

Seluman lanang 3.Sanggar waringin 4.Ki ageng tarub 2.Bubur abang putih Sing dikurmati : 1.Demang kenduruan 3. Bancak gawe tarub : 1.21.2.Mantri sinarojo 5. Pati wadon : Adat ora kedadian salah siji ojo di enggo.11.dadi no.3.5.Kagungane ratu 2.Jadah pasar 2. sing ono ing kolom iku ongko tanggal kang dadi patokane tanggal . Iki patokane mung niliti tanggal .4.KETERANGAN BAB GAWE TARUB / GAWE WIDIG KANG UMUME DI DOKOK ING DUWURE PYAN.Seluman wadon 4.26 1.Macan ketawang 6.Mukti siwi : Adat keno rencane bongso lelenbut sandungane ora dadi : Adat cinegatan bekjane anggung nandang kemlaratan : Adat keleksanan bekjane nanging gede rubedane : Luwih becik anggung keleksanan bekjane adoh godane 5.2. Nini rekso 8 .Raden jokoTarub 4.16.Kaki rekso.Nuju pati : Bangun regol : Bangun lumbung : Bangun pawon : Bangun pandopo : Bangun pager XVI.1 iku minongko patokan kelompok tanggal : 6.Nyi ageng tarub 3.Pati lanang. 1 6 11 16 21 26 2 7 12 17 22 27 3 8 13 18 23 28 4 9 14 19 24 29 5 10 15 20 25 30 KETERANGAN : Nomer 1.

PINDAH PANGGONAN.XVII.KETERANGAN SA-AT JAM YEN LELUNGAN DINO 6 7 8 9 SRI JAM LELUNGAN 10 11 12 1 2 3 4 5 AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS JUM¶AT SABTU KETERANGAN : : SRI GEDE /APIK BANGET : LURU DALAN / NGAWITI : SRI CILIK / RODO OLO : SRI SEDENG / CUKUPAN : BILAI / OLO 9 . LURU SANDANG PANGAN. XVIII.KETERANGAN. PLAYUNE DURJONO DINO Ahad Senen Seloso Rebo Kemis Jum¶at Sabtu WETAN Mati Awet loro Mati Awet loro Mati Mati Waras KULON Waras Oleh tombo Waras Mati Awet loro Oleh tombo Mati KIDUL Awet loro Mati Awet loro Waras Oleh tombo Awet loro Awet loro LOR Oleh tombo Slamet Oleh tombo Oleh tombo Waras Waras Oleh tombo Ing duwur iku jenenge peretung : cokrowolo. KANGGO TIRAH.

AKHIR REJEB RUWAH KIDUL 10.POSO KULON M.AWAL WETAN 7.AWAL 6. SASI PANGGONAN : NOGO JATI NGARANG SASI PANGGONAN: NOGO TAHUN OJO DIPARANI OJO DIPARANI 1.BESAR LOR POSO SAWAL APIT KULON 10 .SURO 2.SAWAL 11.SAPAR 3.B.APIT 12.MULUD 5.M.MULUD M.REJEB 8.MULUD WETAN BESAR SURO SAPAR LOR 4.AKHIR KIDUL MULUD B.XIX.KETERANGAN BAB NOGOJATI NGARANG lan NOGO TAHUN.RUWAH 9.M.

JAM 13 14 15 16 17 NEBTU DINO 18 7 8 9 10 11 12 6-8 8-11 11-1 1-3 3-6 : Sri ayu yen tentrem : Gigis : Sri pacek : Macan : Kolo sengkolo : Becik : Becik : Seneng : Kurang apik : Olo banget 11 .XX. YEKANE PENGANTEN UTOWO SEDULUR KANG LAGI TEKO.KETERANGAN SAAT TEMUNE PENGANTEN.

KETERANGAN BAB SAAT BAYI LAHIR Pepenget : yen putrane dewe ojo pisan-pisan dicocokake. DINO 6 7 8 9 SAATT JAM LAHIR 10 11 12 1 2 3 4 5 AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS JUM¶AT SABTU : Dlajad : Pangkat : Slamet : Slamet sampurno :Pati nganggo petung : Koko sengkolo : Sengkolo : Pati sanaliko : Gede dlajade : Kedungan pangkat : Langgeng nganti tuwo : Dadi pangauban : Tansah dadi padu : Ora suwe enggal mati 12 .XXI.

BAB BANCAKAN WETON DINO JUM¶AT Rupane bancakan /sing dikurmati lan do¶ane bancakan Sego uduk punar / iwak endog / Kurmat kanjeng nabii rosul Muhammad /wajibe 6 igar do¶ane rusul Bubur manggul / Kurmat sayidina Kasan Kusen /Wajibe 9 igar /Do¶ane Slamet. Juwadah pasar /Kurmat sayidina Umar /Wajibe 4 igar / Do¶ane kabulo. Sego biru / Iwak pitik blorok / Kurmat K.N Ayub / Wajibe 7 igar / Do¶ane kunut. Sego golonng / Iwak pitik sikile kuning / Kurmat kanjeng nabi Sulaiman /Wajibe 8 igar / Do¶ane slamet. NEBTU CINDRONE NEBTU WATAKE WONG 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bumi Gemi Angin Dukun Pandito setan Lintang pandito Lintang Rembulan Srengenge Banyu Bumi Gemi Tentrem tajem Panas banget Adem ayeman Kuminter pambeke Atine panasan Menang dewe Moro semu Sanake akeh Panas atine Ayeman Tentrem ayem Panas banget 13 .XXII. SABTU AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS XXIII. Sego udug punar / Iwak endog / Kurmat K.N Dawut / Wajibe 3 igar / Do¶ane turun sih kinasih Hyang murbeng gesang. Sego liwet / Iwak endog / Kurmat kanjeng nabi Nuh / Wajibe 5 igar / Do¶ane slamet.KETERANGAN BAB WATAKE MANUNGSO MENURUT NEBTUNE.

Jupuke krikil / biji-bijian/ duwit logam sing jumlahe podo karo dino lan pasarane.patokane jupuk aksoro jeneng kabe aksoro jeneng: di bagi (6) 14 .Loro : olo banget 3. 4.Guno : becik banget 4. Nebtune wong sing arep dikaweruhi mau. Patokane jupuk aksoro jeneng sing ngarep lan mburi + dino nebtu :dibagi (3) Yen bocah lanang kudu turah (2) Yen bocah wadon kudu turah (1) 2.paing = 5 + 9 jumlahe 14.Pakolehi endi-endi luwengan/ dino sing isihe/ bijine akeh dewe iku ikulah panggonan/ dino jayane wong akeng dimaksud.Kanggo ppotonhan telu2 (3).XXIV. Dene kang lobong kuwi dino apese wong mau. Patokane jupuk aksoro jeneng sing ngarep + dino nebtu di bagi (4) Yen turah : 1.Gaweo luwengan 7 luweng / dino 7. 3.Pati : luwih olo 3. Jumlah 14 mau di puter terus. Iki berarti mandeg/rampung 5.Nganggo potongan enem (6).Kawit nibakno etungan yo ing dinoo minggu. Carane : 1.Sri : becik 2.KETERANGAN BAB GAWE JENENGE: SING KANGGO PATOKAN JUPUK KASORO JOWO lan BIJINE AKSORO JOWO KOYOO IKI RUPANE. 2. Mulo kudu disingkiri/ ojo ka nggo bogo wong kang dimaksud mau.KETERANGAN BAB LURU JAYANE WONG MENURUT DINO KELAHIRANE SABENSABEN WONG. 1. ojo mandeg-mandeg yen during nemu luwengan kang kosong-kosong/ kosong jejer loro.Upane: Nebtu minggu. XXV.Nganggo potongan papat (4).

Pendito 2.Kresno 5.Jentikan 6.Ingas 7.Timbangan 6.Satriyowaringin : olo / ora biso simpen wadi 5.Manis 5.Siwalan 2.Togog : luhur budine / becik : rodo silip / sedeng : luhur pambege / becik : luhur budine / becik : Seneng puruwito / seneng : seneng kluyuran / olo.Guru 3.Panunggul 4.Kuburan 3.Pituduh 3.Jempolan 2.Semar 6.Ratu 4. 5.Nganggo potongan pitu (7) patokane jupuk kabeh aksooro jeneng : di bagi (7) Yen turah : 1.Waringin : apik banget biso derbolo : olo banget / ojo di enggo : apik / biso mitungi liyan 4. 15 .Epek-epek : pinter lan biso nganggo : pinter wicoro lan bares : ora gelem ngalah wicarane : akeh kang podo seneng : uripe tansah di toto : biso simpen rojo donyo 4.Nganggo potongan pitu(7) patokane jupuk kabeh aksoro jeneng : di bagi (7) Yen turah : 1.Prau / baito : apik karo sedulur : olo / drengki pasaran : apik / akeh pangapurane Aksoro jowo lan bijine aksoro koyo kang kasebut duwur iki kanggo patokan gawe jeneng nganggo potongan limo (5) kabeh aksoro jeneng di gunggung banjur di bagi (5).Yen turah: 1.

Rembulan lumaku 5.Lintang purnomo sidik 4.Rojo wiring kepanasan : gede rejekine : watake olo : mapan rejekine : sanake akeh : panasan pikire XXVI.KETERANGAN BAB RIJAL GHOIB. GUNANE KANGGO MURAHE KASEMPURNANE ANGGOTA BADANE MANUNGSO / CALON JODONE SING APIK (SING LENGKAP) UTOWO SING OLO (SING ORA LENGKAP) 6 8 7 8 4 8 9 8 8 8 3 8 5 8 9 5 8 5 3 5 5 5 6 5 7 5 4 5 4 7 9 7 8 7 3 7 5 7 6 7 7 7 3 4 5 4 6 4 7 4 4 4 9 4 8 4 16 .Tlogo kebak andade gunung 2.Yen turah : 1.Rojo wiring kebocoran 3.

besar Dino sing kudu disingkiri: Rebo wage Panggonan :wetan Keterangan : 1:pati 2:loro 3:dadu 8:bejo 5:mulyo 17 .akir 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 Rejeb 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 Ruwah 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 Poso 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 Sawal 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 Apit 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 Besar 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 Keterangan Tahun: rebo wage Tahun: alip Sasi sing kudu disingkiri: 1.awal 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 M.madilakir 2.mulu d 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 37 75 89 67 94 58 45 M.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 Sapar 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 75 39 77 84 68 95 59 47 34 78 35 79 87 Mulud B.

awal M.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Keterangan : Tahun: Ahad pon Tahun: He Sasi sing kudu disingkiri: Rejeb Dino sing kudu disingkiri : Ahad pon Panggonan sing ojo diparani: Kulon 18 .mulu d M.

mulu d M.Suro 2.awal M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Jimawal Tahun: Jumat pon Sasi sing kudu disingkiri: 1.Sapar Dino sing kudu disingkiri: Jumat pon Panggonan sing ojo diparani: Kidul 19 .Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.

awal M.Madiawa l Dino sing kudu di singkiri: Seloso paing Panggonan sing ojo diparani: Lor 20 .mulu d M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Seloso paing Tahun: Jimakir Sasi sing kudu disingkiri: 1.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.

Sabtu legi Panggonan sing ojo diparani: Kulon 21 .Mulud 2.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.mulu d M. Dal Sasi sing kudu disingkiri: 1.Poso Dino sing kudu disingkiri.awal M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Sabtu legi Tahun.

Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Sabtu legi Tahun.mulu d M. Be Sasi sing kudu disingkiri: Bakdo mulud Dino sing kududising kiri: Kemis legi Panggonan sing ojo diparani: Wetan 22 .awal M.

awal M.Bakdo mulud 2.Apit Dino sing kudu disingkiri: Senen kliwon Panggonan sing ojo diparani: Lor 23 .akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Senen kliwon Tahun: Wau Sasi sing kudu disingkiri: 1.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.mulu d M.

Sapar 2.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Jumat wage Tahun: Dje Sasi sing kudu disingkiri: 1.mulu d M.awal M.Ruwah Dino sing kudu disingkiri: Jumat wage Panggonan sing ojo diparani.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B. Ngidul 24 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful