P. 1
Primbon jawi

Primbon jawi

|Views: 4,330|Likes:
Dipublikasikan oleh WiZznu Aliens Return

More info:

Published by: WiZznu Aliens Return on Oct 17, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

A.PETUNJUK CARANE LURU DINO KANGGO DUWE GAWE MANTU 1.

Kudu weruh dino lan pasaran kelahirane sing arep diangkat. mirsanono no.IV 2.Banjur luru jayane dino kanggo sing arep diangkat mau. Mirsanono no. XVIV 3.Jayane dino sing arep diangkat iki banjur di tambah pasaran sing cocok nuli di tambah dino lan Pasaran calon penganten lanang lan wadon. 4.Sakwuse di gunggunng kabeh banjur di bagi telu (3) kudu torah loro (2). 5.Banjur dino kang ditentoake iiki dicocokake ing daftar dino ing sakjerone sasi lan tahun mirsa nono no. daftar tahun, sasi, dino lan miliho dino kang bijine wolu (8). 6.Isi dino ditambah isi pasaran, mirsani no.IV lan no.IV jumlahe kudu sing becik kudu turah 3.4.5 Sakwise di bagi enem (6) mirsanono no VIII. B.PETUNJUK CARANE LURU DINO KANGGO SUNATAN 1.Koyo kang kasebut A no. 1 ing duwur. 2.Koyo kang kasebut A no. 1 ing duwur. 3.Dino lan pasaran sing kanggo gawe kabagi limo (5) kudu turah 1, 2, 3 endi sing apik kanggo Lanang utowo wadon mirsanono no. XIV. 4.Koyo kang kasebut A no. 5. 5.Koyo kang kasebut A no. 5. C.PETUNJUK DINO-DINO, SASI, lan TANGGAL KANG KUDU DISINGKIRI 1.Dino tinggale wong tuwo. 2.Dino kang dienggoni tahun. 3.Dino naas kelahirane (4 dino nyandak soko kelahirane dewe). 4.Dino naas tali wangke mirsanono no.V 5.Dino rebo tungkasan soko sasi sing kanggo gawe. 6.Sasi sing di larang menurut tahun kuwi , mirsanono daftar tahun. 7.Sasi sing kosong (ora ono dinone seloso kliwon) 8.Sasi sing ora becik kanggo gawe , mirsanono no I. 9.Tanggal sing anut daftar tibo olo;mirsanono no VI 10.Tanggal naas nabi mirsanono no VIII.

1

D.PETUNJUK ANUT CORO-CORO KANG WIS TINUTURAKE MAU KABEH. Ora mesti biso tibo becik kabeh. Kanggo nutup hal-hal sing kurang becik banjur dilengkapi sarat-sarat koyo kang katerangake ing ngisor iki. 1.Bancakan naliko ngirim do¶a ngaturi. Rupane bancakan ditentokake nganggo dino lan pasaran waktu gawe banjur di bagi enem (6). Yen turah 1.Corro 2.Dendo 3.Gunung 4.Jungkur 5.Segoro 6.Madu : Nganggo gemblong : Sego tumpeng : Sego buceng : Sego Kepyar : Dewet : Arang-arang kambang

2.Wektu gawe sing kagungan kerso lan sing di angkat podo gowo/ nggembol. 1.Pasaran kliwon 2.Pasaran Legi 3.Pasaran paing 4.Pasaran pon 5.Pasaran wage : gambol lemah : Suket grinting : gambol jagung : Sego : Lulang.

E.PETUNJUK GAWE JENENG BOCAH KANG DITERANGAKE ING NO.XXV Yo ora mesti tibo apik kabeh. Nanging banjur biso di banding sing apik ono piro lan sing olo ono piro. yen akeh adike yo keno dienggo jeneng sing ditentoake mau. Asal sing olo mau ora tibo olo sing prono.

2

WATAK DINO 1.Seloso 6.Rejeb 8.Poso 10. :Terkadang gedhe rubedang.Senen 5.Rebo 7.Mulud 5.Mulud 4.Besar II. setan.Syawal 11. nanging repot.Suro 2. 3 .Kemis : Lor : Kidul : Lor wetan : Lor kulon : Kidul kulon : Kulom : Kidul wetan : Roso tunggal : Nuju pati : Urubing jagad : Malumpat : Bagagan pati : Urubing roh / rejeki : Purbaning roh/ Sasejaning keturunan.Akhir 7.I.Ruwah 9. : Ketokan sebarang karepe. : Slamet langgeng.Kemis III.Awal 6. :Dipeseso sepang urip.M.Senen 5. : Rodo akeh rubedane. :Rodo slamet / sedeng.Seloso 6. : Rudo di ino ing liyan.B.Sapar 3. : Apik.Minggu 4.jum¶at 2.Minggu 4.Jum¶at 2.Sabtu 3.WAHANA SASI 1.DUNUNGE DINO 1.M.Rebo 7.Sabtu 3. : Dipeseso jin. :Tompo alangan setitik. : Entuk berkahe pengeran.

28 10.Kemis Rebo.Kemis Rebo.Legi 3.Ahad.Pon 5.Sabtu Senen.13.5.18 2.Rebo.Senen Sabtu.Rebo Sabtu.III.NEBTU DINO lan ISI DINO Dino Jum¶at Sabtu Minggu Senen Seloso Rebo Kemis Nebtu 6 9 5 4 3 7 8 Isi 1 2 3 4 5 6 7 IV.10 4 .Seloso.Sabtu Jum¶at.26. DINO Sabtu.NAAS TANGGAL NO SASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SURO SAPAR MULUD B.16.20 10.24.10.AWAL M.Ahad.Paing 4.Kemis Senen.18 12.20 12.AKHIR REJEB RUWAH POSO SAWAL APIT BESAR NAAS DINO NAAS TALI WANGKE.MULUD M.13.Jum¶at Seloso.Seloso.14.20.Jum¶at Senen.Kemis Seloso.11.14.Wage : Tengah : Wetan : Kidul : Kulon : Lor IV.16.28 3.Kliwon 2.12.10. 9.Seloso.Seloso TALI WANGKE Rebo paing Kemis pon Jum¶at kliwon Sabtu kliwon Senen kliwon Seloso legi Rebo paing Kemis pon Jum¶at wage Sabtu kliwon Senen kliwon Seloso legi TANGGAL 10.DUNUNGE PASARAN 1.NEBTU PASARAN lan ISINE Pasaran Kliwon Legi Paing Pon Wage Nebtu 8 5 9 7 4 Isi 1 2 3 4 5 V.13.20.18 1.28 1.24 2.6.20 3.Kemis Jum¶at.8.Ahad.10.

7 6.8 9.Dino rebo pungkasan suko sasi opo wae c.14 12. VIII.8 4. b.MILIH DINO KANGGO DUWE GAWE IKU KUDU NGERTI ISINE Dino lan pasaran koyo kang wis diterangake ing ngarep.18 20 10.25.13 9.20 20. slamet.8 3.11 10 3. Banjur di bagi enem-enem.5 10.5 VII.9 8.28 18 18 26 24 20 28 10 Tali wangke 7.8 4. Sangsoro 5 .13.5.Akhir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Marjo 8 6 5 6 9 7 6 4 3 8 7 5 Guno 3 8 7 5 4 8 8 6 5 3 9 7 Biso 9 7 6 4 3 5 7 5 4 9 8 6 Dakwo 4 9 8 3 5 3 9 7 6 4 3 8 Pati 6 4 3 8 7 9 4 9 8 6 5 3 Loro 7 5 4 9 8 6 5 3 9 7 6 4 Ciloko 5 3 9 7 6 4 3 8 7 5 4 9 Naas 13.8 3.WAHANANE TANGGAL ING DALEM SASINE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sasi Suro Sapar Mulud B.4 9. Patokane podo koyo ing duwur iku.10 12. YEN TURAH 1 = Di tutur 2 = Demang kenduran 3 = Satriyo pinayungan 4 = Mantri sinarojo 5 = Macan Ketawang 6 = Nuju pati KETERANGAN : Akeh prakoro : Tansah lelaranen : Kajen.VI.MILIH DINO KANGGO NGALIH OMAH /BOYONGAN. IX. yo di bagi enem-enem.20 2.28 11.7 6.13 6 Tanggal 16.Sasi sing ora ono dinane : seloso kliwon Prayogo disingkiri / ojo dienggo duwe gawe.16 1.16.14 2.24.Tanggal naas nabi : 4.Mulud M.9 8.8 10. dadi ora nganggo nebtu dino lan pasaran. Koyo ing ngisor iki : YEN TURAH 1 = Di tutur 2 = Demang kenduran 3 = Sanggar waringin 4 = Mantri sinarojo 5 = Macan Ketawang 6 = Nuju pati KETERANGAN : Kerep padu : Dino buri ono susah : Dadi pangauban : Rejo sak karepe : Kajen keringan : Ojo dienggo duwe gawe opo bae.PEPENGET : a.Awal M. sinuyudan : Didemeni wong akeh : Kerep padu lan prakoro : Duko cipto.5 7.21.

Akhir.PETUNG NGEDEGAKE OMAH IKU ONO LORO :1.Rogoh XI. 1.DI BAGI PAPAT lan DI BAGI LIMO KOYO NGISOR IKI KETERANGANE. Cepak rejekine : Kerep aliyan lan kerep loro : Kerep kemalingan 1.Kerto 2.X. rejeb .Guru 2. Candi 4.Sempoyong 5. Iki mung jupuk kang lajer bae yokuwi mung kudu ngaweruhi weton / kelahiran dino lan pasaran calon penganten lanang lan calon penganten wadon kagungan kabeh nuli kabagi limo turahe piro .Loro 4.Rogoh : Sinudarsono rejekine gede : Diajeni liyan.Dono 3.Sempoyong 4.Lungguh : Iki apik banget : Iki sedeng : Olo : Olo banget : Luwih apik 6 .KETERANGAN BAB PERETUNG SATUAN JEJODOHAN. XII.Ratu 3. yen turah : 1.Pati 5. sasine : ruwah .Sri 2. M.Yoso 3.PEPENGET : Gampang kanggo golek rejeki : Dino buri diparingi kuat bangun maneh : Tetep kuat ora ngolah-ngaleh : Kerep aliyan lan kerep loro : Kerep kemalingan Yen bangun omah : becik dino : sabtu wage .

KETERANGAN BAB PANEMON.Mukmin : Ora becik. Yen turah : 1. 2.Sanggar waringin 5. isih cilik . omah-omah nganti gede 4. bijine aksoro di gunggung kabeh nuli di bagi pitu turahe piro .Sri : Kanggo wadon apik Kanggo lanang. 1.Pedaringan kebak 6.Laku : Bangun omah mburi 7 . terkadang mati pangane sak bubare gawe : Ono alane ono apike.Nabi 3.XIII. Sing di jupuk aksoro jeneng sing ngarep lan mburi.KETERANGAN BAB PERETUNG YOSO / BANGUN LIYANE OMAH BAKU Iku jupuk patokan dino lan pasaran waktu bangun gunggunge ono piro banjur dibagi enem turahe ono piro : Yen turah .Wali : Cukupan. Satuan iki jupuk bijine aksoro jenenge calon penganten loro.Satriyo lelaku 7.Lumbung gumuling 4. Apike bocahe slamet Alane bubar sunat bocahe bodo XV. yen turah : 1.Tunggak tan semi 2. XIV.Cendono 5. luwih apik : Sedeng kanggo lanang Yen wadon.KETERANGAN BAB SUNATAN Iki mung jumlah dino neptu . Royale gede.Pisang punggel 3.Pandito mukti : Ora tulus polokromone : Ora tulus jejodohan :Ora biso simpen rejeki : Dadi pangauban : Sandang pangan tani : Sandang pangan dagang : Dilalah nemu kepenak. dene bijine aksoro jowo koyo ing ngisor iki . dino lan pasaran di gunggung di bagi limo turahe piro .

1 iku minongko patokan kelompok tanggal : 6.2.Raden jokoTarub 4. Nini rekso 8 . Pati wadon : Adat ora kedadian salah siji ojo di enggo.Nyi ageng tarub 3.dadi no.Demang kenduruan 3.2.26 1.3.Sanggar waringin 4.Kagungane ratu 2.5. Bancak gawe tarub : 1.Ki ageng tarub 2.Bubur abang putih Sing dikurmati : 1.Macan ketawang 6. sing ono ing kolom iku ongko tanggal kang dadi patokane tanggal .Mukti siwi : Adat keno rencane bongso lelenbut sandungane ora dadi : Adat cinegatan bekjane anggung nandang kemlaratan : Adat keleksanan bekjane nanging gede rubedane : Luwih becik anggung keleksanan bekjane adoh godane 5.11.Nuju pati : Bangun regol : Bangun lumbung : Bangun pawon : Bangun pandopo : Bangun pager XVI.4.Pati lanang. Iki patokane mung niliti tanggal .Jadah pasar 2.16.Seluman wadon 4.21.KETERANGAN BAB GAWE TARUB / GAWE WIDIG KANG UMUME DI DOKOK ING DUWURE PYAN.Mantri sinarojo 5. 1 6 11 16 21 26 2 7 12 17 22 27 3 8 13 18 23 28 4 9 14 19 24 29 5 10 15 20 25 30 KETERANGAN : Nomer 1.Kaki rekso.Seluman lanang 3.

PLAYUNE DURJONO DINO Ahad Senen Seloso Rebo Kemis Jum¶at Sabtu WETAN Mati Awet loro Mati Awet loro Mati Mati Waras KULON Waras Oleh tombo Waras Mati Awet loro Oleh tombo Mati KIDUL Awet loro Mati Awet loro Waras Oleh tombo Awet loro Awet loro LOR Oleh tombo Slamet Oleh tombo Oleh tombo Waras Waras Oleh tombo Ing duwur iku jenenge peretung : cokrowolo.KETERANGAN.KETERANGAN SA-AT JAM YEN LELUNGAN DINO 6 7 8 9 SRI JAM LELUNGAN 10 11 12 1 2 3 4 5 AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS JUM¶AT SABTU KETERANGAN : : SRI GEDE /APIK BANGET : LURU DALAN / NGAWITI : SRI CILIK / RODO OLO : SRI SEDENG / CUKUPAN : BILAI / OLO 9 . KANGGO TIRAH.XVII. LURU SANDANG PANGAN. XVIII. PINDAH PANGGONAN.

AWAL WETAN 7.AKHIR REJEB RUWAH KIDUL 10.MULUD WETAN BESAR SURO SAPAR LOR 4.APIT 12.MULUD 5.MULUD M.SAPAR 3.REJEB 8.POSO KULON M.AWAL 6.BESAR LOR POSO SAWAL APIT KULON 10 .AKHIR KIDUL MULUD B.KETERANGAN BAB NOGOJATI NGARANG lan NOGO TAHUN.XIX.M.SURO 2.SAWAL 11. SASI PANGGONAN : NOGO JATI NGARANG SASI PANGGONAN: NOGO TAHUN OJO DIPARANI OJO DIPARANI 1.B.RUWAH 9.M.

JAM 13 14 15 16 17 NEBTU DINO 18 7 8 9 10 11 12 6-8 8-11 11-1 1-3 3-6 : Sri ayu yen tentrem : Gigis : Sri pacek : Macan : Kolo sengkolo : Becik : Becik : Seneng : Kurang apik : Olo banget 11 .XX. YEKANE PENGANTEN UTOWO SEDULUR KANG LAGI TEKO.KETERANGAN SAAT TEMUNE PENGANTEN.

DINO 6 7 8 9 SAATT JAM LAHIR 10 11 12 1 2 3 4 5 AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS JUM¶AT SABTU : Dlajad : Pangkat : Slamet : Slamet sampurno :Pati nganggo petung : Koko sengkolo : Sengkolo : Pati sanaliko : Gede dlajade : Kedungan pangkat : Langgeng nganti tuwo : Dadi pangauban : Tansah dadi padu : Ora suwe enggal mati 12 .XXI.KETERANGAN BAB SAAT BAYI LAHIR Pepenget : yen putrane dewe ojo pisan-pisan dicocokake.

Sego biru / Iwak pitik blorok / Kurmat K.N Dawut / Wajibe 3 igar / Do¶ane turun sih kinasih Hyang murbeng gesang. SABTU AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS XXIII.N Ayub / Wajibe 7 igar / Do¶ane kunut.XXII. Sego golonng / Iwak pitik sikile kuning / Kurmat kanjeng nabi Sulaiman /Wajibe 8 igar / Do¶ane slamet.KETERANGAN BAB WATAKE MANUNGSO MENURUT NEBTUNE. Juwadah pasar /Kurmat sayidina Umar /Wajibe 4 igar / Do¶ane kabulo. NEBTU CINDRONE NEBTU WATAKE WONG 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bumi Gemi Angin Dukun Pandito setan Lintang pandito Lintang Rembulan Srengenge Banyu Bumi Gemi Tentrem tajem Panas banget Adem ayeman Kuminter pambeke Atine panasan Menang dewe Moro semu Sanake akeh Panas atine Ayeman Tentrem ayem Panas banget 13 . Sego udug punar / Iwak endog / Kurmat K. Sego liwet / Iwak endog / Kurmat kanjeng nabi Nuh / Wajibe 5 igar / Do¶ane slamet.BAB BANCAKAN WETON DINO JUM¶AT Rupane bancakan /sing dikurmati lan do¶ane bancakan Sego uduk punar / iwak endog / Kurmat kanjeng nabii rosul Muhammad /wajibe 6 igar do¶ane rusul Bubur manggul / Kurmat sayidina Kasan Kusen /Wajibe 9 igar /Do¶ane Slamet.

KETERANGAN BAB GAWE JENENGE: SING KANGGO PATOKAN JUPUK KASORO JOWO lan BIJINE AKSORO JOWO KOYOO IKI RUPANE.Kanggo ppotonhan telu2 (3).paing = 5 + 9 jumlahe 14.KETERANGAN BAB LURU JAYANE WONG MENURUT DINO KELAHIRANE SABENSABEN WONG.Jupuke krikil / biji-bijian/ duwit logam sing jumlahe podo karo dino lan pasarane. 2.Pakolehi endi-endi luwengan/ dino sing isihe/ bijine akeh dewe iku ikulah panggonan/ dino jayane wong akeng dimaksud.Gaweo luwengan 7 luweng / dino 7.Nganggo potongan enem (6). 4.Upane: Nebtu minggu. Mulo kudu disingkiri/ ojo ka nggo bogo wong kang dimaksud mau. 1.Sri : becik 2.Loro : olo banget 3. Carane : 1.Kawit nibakno etungan yo ing dinoo minggu. Patokane jupuk aksoro jeneng sing ngarep + dino nebtu di bagi (4) Yen turah : 1.Pati : luwih olo 3. XXV. Patokane jupuk aksoro jeneng sing ngarep lan mburi + dino nebtu :dibagi (3) Yen bocah lanang kudu turah (2) Yen bocah wadon kudu turah (1) 2. Iki berarti mandeg/rampung 5.Guno : becik banget 4.XXIV. 3. ojo mandeg-mandeg yen during nemu luwengan kang kosong-kosong/ kosong jejer loro. Jumlah 14 mau di puter terus.patokane jupuk aksoro jeneng kabe aksoro jeneng: di bagi (6) 14 .Nganggo potongan papat (4). Dene kang lobong kuwi dino apese wong mau. Nebtune wong sing arep dikaweruhi mau.

Pendito 2.Ratu 4.Timbangan 6. 5.Nganggo potongan pitu(7) patokane jupuk kabeh aksoro jeneng : di bagi (7) Yen turah : 1.Waringin : apik banget biso derbolo : olo banget / ojo di enggo : apik / biso mitungi liyan 4.Pituduh 3.Togog : luhur budine / becik : rodo silip / sedeng : luhur pambege / becik : luhur budine / becik : Seneng puruwito / seneng : seneng kluyuran / olo.Panunggul 4.Manis 5.Yen turah: 1.Satriyowaringin : olo / ora biso simpen wadi 5.Ingas 7.Nganggo potongan pitu (7) patokane jupuk kabeh aksooro jeneng : di bagi (7) Yen turah : 1.Jempolan 2.Kuburan 3.Guru 3.Semar 6.Kresno 5. 15 .Jentikan 6.Prau / baito : apik karo sedulur : olo / drengki pasaran : apik / akeh pangapurane Aksoro jowo lan bijine aksoro koyo kang kasebut duwur iki kanggo patokan gawe jeneng nganggo potongan limo (5) kabeh aksoro jeneng di gunggung banjur di bagi (5).Epek-epek : pinter lan biso nganggo : pinter wicoro lan bares : ora gelem ngalah wicarane : akeh kang podo seneng : uripe tansah di toto : biso simpen rojo donyo 4.Siwalan 2.

Yen turah : 1.Tlogo kebak andade gunung 2.Lintang purnomo sidik 4.Rojo wiring kepanasan : gede rejekine : watake olo : mapan rejekine : sanake akeh : panasan pikire XXVI. GUNANE KANGGO MURAHE KASEMPURNANE ANGGOTA BADANE MANUNGSO / CALON JODONE SING APIK (SING LENGKAP) UTOWO SING OLO (SING ORA LENGKAP) 6 8 7 8 4 8 9 8 8 8 3 8 5 8 9 5 8 5 3 5 5 5 6 5 7 5 4 5 4 7 9 7 8 7 3 7 5 7 6 7 7 7 3 4 5 4 6 4 7 4 4 4 9 4 8 4 16 .KETERANGAN BAB RIJAL GHOIB.Rembulan lumaku 5.Rojo wiring kebocoran 3.

mulu d 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 37 75 89 67 94 58 45 M.akir 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 Rejeb 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 Ruwah 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 Poso 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 Sawal 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 Apit 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 Besar 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 Keterangan Tahun: rebo wage Tahun: alip Sasi sing kudu disingkiri: 1.besar Dino sing kudu disingkiri: Rebo wage Panggonan :wetan Keterangan : 1:pati 2:loro 3:dadu 8:bejo 5:mulyo 17 .Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 Sapar 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 75 39 77 84 68 95 59 47 34 78 35 79 87 Mulud B.madilakir 2.awal 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 M.

mulu d M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Keterangan : Tahun: Ahad pon Tahun: He Sasi sing kudu disingkiri: Rejeb Dino sing kudu disingkiri : Ahad pon Panggonan sing ojo diparani: Kulon 18 .Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.awal M.

awal M.mulu d M.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.Sapar Dino sing kudu disingkiri: Jumat pon Panggonan sing ojo diparani: Kidul 19 .Suro 2.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Jimawal Tahun: Jumat pon Sasi sing kudu disingkiri: 1.

awal M.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.mulu d M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Seloso paing Tahun: Jimakir Sasi sing kudu disingkiri: 1.Madiawa l Dino sing kudu di singkiri: Seloso paing Panggonan sing ojo diparani: Lor 20 .

Mulud 2.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B. Sabtu legi Panggonan sing ojo diparani: Kulon 21 . Dal Sasi sing kudu disingkiri: 1.mulu d M.awal M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Sabtu legi Tahun.Poso Dino sing kudu disingkiri.

awal M. Be Sasi sing kudu disingkiri: Bakdo mulud Dino sing kududising kiri: Kemis legi Panggonan sing ojo diparani: Wetan 22 .akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Sabtu legi Tahun.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.mulu d M.

Apit Dino sing kudu disingkiri: Senen kliwon Panggonan sing ojo diparani: Lor 23 .akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Senen kliwon Tahun: Wau Sasi sing kudu disingkiri: 1.Bakdo mulud 2.awal M.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.mulu d M.

Sapar 2.mulu d M. Ngidul 24 .awal M.Ruwah Dino sing kudu disingkiri: Jumat wage Panggonan sing ojo diparani.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Jumat wage Tahun: Dje Sasi sing kudu disingkiri: 1.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->