A.PETUNJUK CARANE LURU DINO KANGGO DUWE GAWE MANTU 1.

Kudu weruh dino lan pasaran kelahirane sing arep diangkat. mirsanono no.IV 2.Banjur luru jayane dino kanggo sing arep diangkat mau. Mirsanono no. XVIV 3.Jayane dino sing arep diangkat iki banjur di tambah pasaran sing cocok nuli di tambah dino lan Pasaran calon penganten lanang lan wadon. 4.Sakwuse di gunggunng kabeh banjur di bagi telu (3) kudu torah loro (2). 5.Banjur dino kang ditentoake iiki dicocokake ing daftar dino ing sakjerone sasi lan tahun mirsa nono no. daftar tahun, sasi, dino lan miliho dino kang bijine wolu (8). 6.Isi dino ditambah isi pasaran, mirsani no.IV lan no.IV jumlahe kudu sing becik kudu turah 3.4.5 Sakwise di bagi enem (6) mirsanono no VIII. B.PETUNJUK CARANE LURU DINO KANGGO SUNATAN 1.Koyo kang kasebut A no. 1 ing duwur. 2.Koyo kang kasebut A no. 1 ing duwur. 3.Dino lan pasaran sing kanggo gawe kabagi limo (5) kudu turah 1, 2, 3 endi sing apik kanggo Lanang utowo wadon mirsanono no. XIV. 4.Koyo kang kasebut A no. 5. 5.Koyo kang kasebut A no. 5. C.PETUNJUK DINO-DINO, SASI, lan TANGGAL KANG KUDU DISINGKIRI 1.Dino tinggale wong tuwo. 2.Dino kang dienggoni tahun. 3.Dino naas kelahirane (4 dino nyandak soko kelahirane dewe). 4.Dino naas tali wangke mirsanono no.V 5.Dino rebo tungkasan soko sasi sing kanggo gawe. 6.Sasi sing di larang menurut tahun kuwi , mirsanono daftar tahun. 7.Sasi sing kosong (ora ono dinone seloso kliwon) 8.Sasi sing ora becik kanggo gawe , mirsanono no I. 9.Tanggal sing anut daftar tibo olo;mirsanono no VI 10.Tanggal naas nabi mirsanono no VIII.

1

D.PETUNJUK ANUT CORO-CORO KANG WIS TINUTURAKE MAU KABEH. Ora mesti biso tibo becik kabeh. Kanggo nutup hal-hal sing kurang becik banjur dilengkapi sarat-sarat koyo kang katerangake ing ngisor iki. 1.Bancakan naliko ngirim do¶a ngaturi. Rupane bancakan ditentokake nganggo dino lan pasaran waktu gawe banjur di bagi enem (6). Yen turah 1.Corro 2.Dendo 3.Gunung 4.Jungkur 5.Segoro 6.Madu : Nganggo gemblong : Sego tumpeng : Sego buceng : Sego Kepyar : Dewet : Arang-arang kambang

2.Wektu gawe sing kagungan kerso lan sing di angkat podo gowo/ nggembol. 1.Pasaran kliwon 2.Pasaran Legi 3.Pasaran paing 4.Pasaran pon 5.Pasaran wage : gambol lemah : Suket grinting : gambol jagung : Sego : Lulang.

E.PETUNJUK GAWE JENENG BOCAH KANG DITERANGAKE ING NO.XXV Yo ora mesti tibo apik kabeh. Nanging banjur biso di banding sing apik ono piro lan sing olo ono piro. yen akeh adike yo keno dienggo jeneng sing ditentoake mau. Asal sing olo mau ora tibo olo sing prono.

2

Rebo 7.WATAK DINO 1.I. : Dipeseso jin.M.DUNUNGE DINO 1.Kemis III.Mulud 5. nanging repot.jum¶at 2.Syawal 11. setan. :Rodo slamet / sedeng. :Dipeseso sepang urip. : Ketokan sebarang karepe.Minggu 4.M. : Rudo di ino ing liyan.Minggu 4.Seloso 6.Senen 5.Ruwah 9.Sapar 3.Senen 5. : Apik.Rejeb 8.Mulud 4.Jum¶at 2.Suro 2. : Slamet langgeng.Awal 6.Poso 10.Kemis : Lor : Kidul : Lor wetan : Lor kulon : Kidul kulon : Kulom : Kidul wetan : Roso tunggal : Nuju pati : Urubing jagad : Malumpat : Bagagan pati : Urubing roh / rejeki : Purbaning roh/ Sasejaning keturunan.Akhir 7.B. :Terkadang gedhe rubedang. : Rodo akeh rubedane. :Tompo alangan setitik.Besar II.Sabtu 3. : Entuk berkahe pengeran.Seloso 6. 3 .Sabtu 3.Rebo 7.WAHANA SASI 1.

Sabtu Senen.Kemis Seloso.Seloso.Legi 3.12.16.24 2.11.28 1.Ahad.Senen Sabtu.18 2.13.NAAS TANGGAL NO SASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SURO SAPAR MULUD B.10 4 .DUNUNGE PASARAN 1.AWAL M.Seloso.14.28 3. 9.10.20 3.Rebo.Jum¶at Senen.Paing 4.Ahad.NEBTU DINO lan ISI DINO Dino Jum¶at Sabtu Minggu Senen Seloso Rebo Kemis Nebtu 6 9 5 4 3 7 8 Isi 1 2 3 4 5 6 7 IV.Rebo Sabtu.13.Kemis Rebo.Seloso TALI WANGKE Rebo paing Kemis pon Jum¶at kliwon Sabtu kliwon Senen kliwon Seloso legi Rebo paing Kemis pon Jum¶at wage Sabtu kliwon Senen kliwon Seloso legi TANGGAL 10.Pon 5.10.24.20 10.Kemis Rebo.Wage : Tengah : Wetan : Kidul : Kulon : Lor IV.AKHIR REJEB RUWAH POSO SAWAL APIT BESAR NAAS DINO NAAS TALI WANGKE.14.Kemis Jum¶at.10.Kemis Senen.Ahad.18 12.5.MULUD M.16.6.Sabtu Jum¶at.26. DINO Sabtu.Jum¶at Seloso.Kliwon 2.18 1.20 12.13.III.20.20.NEBTU PASARAN lan ISINE Pasaran Kliwon Legi Paing Pon Wage Nebtu 8 5 9 7 4 Isi 1 2 3 4 5 V.Seloso.8.28 10.

Koyo ing ngisor iki : YEN TURAH 1 = Di tutur 2 = Demang kenduran 3 = Sanggar waringin 4 = Mantri sinarojo 5 = Macan Ketawang 6 = Nuju pati KETERANGAN : Kerep padu : Dino buri ono susah : Dadi pangauban : Rejo sak karepe : Kajen keringan : Ojo dienggo duwe gawe opo bae.25. IX.13 6 Tanggal 16.13 9.28 11. Sangsoro 5 .WAHANANE TANGGAL ING DALEM SASINE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sasi Suro Sapar Mulud B.8 9.9 8. Patokane podo koyo ing duwur iku.18 20 10.20 2. sinuyudan : Didemeni wong akeh : Kerep padu lan prakoro : Duko cipto.28 18 18 26 24 20 28 10 Tali wangke 7.7 6.8 10. Banjur di bagi enem-enem.11 10 3.7 6.14 12.24.8 3.20 20.8 4.Awal M.5 10.9 8.Akhir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Marjo 8 6 5 6 9 7 6 4 3 8 7 5 Guno 3 8 7 5 4 8 8 6 5 3 9 7 Biso 9 7 6 4 3 5 7 5 4 9 8 6 Dakwo 4 9 8 3 5 3 9 7 6 4 3 8 Pati 6 4 3 8 7 9 4 9 8 6 5 3 Loro 7 5 4 9 8 6 5 3 9 7 6 4 Ciloko 5 3 9 7 6 4 3 8 7 5 4 9 Naas 13. VIII.13.14 2.8 4. dadi ora nganggo nebtu dino lan pasaran.MILIH DINO KANGGO DUWE GAWE IKU KUDU NGERTI ISINE Dino lan pasaran koyo kang wis diterangake ing ngarep.8 3.5 VII.Sasi sing ora ono dinane : seloso kliwon Prayogo disingkiri / ojo dienggo duwe gawe.10 12.5 7.PEPENGET : a.5.16. yo di bagi enem-enem.21.MILIH DINO KANGGO NGALIH OMAH /BOYONGAN.16 1.4 9. slamet. YEN TURAH 1 = Di tutur 2 = Demang kenduran 3 = Satriyo pinayungan 4 = Mantri sinarojo 5 = Macan Ketawang 6 = Nuju pati KETERANGAN : Akeh prakoro : Tansah lelaranen : Kajen.Dino rebo pungkasan suko sasi opo wae c. b.Tanggal naas nabi : 4.Mulud M.VI.

Dono 3.Yoso 3. Cepak rejekine : Kerep aliyan lan kerep loro : Kerep kemalingan 1. 1.Akhir.Pati 5.DI BAGI PAPAT lan DI BAGI LIMO KOYO NGISOR IKI KETERANGANE. yen turah : 1.Sempoyong 4.Kerto 2. Iki mung jupuk kang lajer bae yokuwi mung kudu ngaweruhi weton / kelahiran dino lan pasaran calon penganten lanang lan calon penganten wadon kagungan kabeh nuli kabagi limo turahe piro . XII.Lungguh : Iki apik banget : Iki sedeng : Olo : Olo banget : Luwih apik 6 .KETERANGAN BAB PERETUNG SATUAN JEJODOHAN. M.X.Ratu 3.Rogoh : Sinudarsono rejekine gede : Diajeni liyan.Guru 2.Rogoh XI. rejeb . sasine : ruwah .Sempoyong 5.PEPENGET : Gampang kanggo golek rejeki : Dino buri diparingi kuat bangun maneh : Tetep kuat ora ngolah-ngaleh : Kerep aliyan lan kerep loro : Kerep kemalingan Yen bangun omah : becik dino : sabtu wage .Sri 2.PETUNG NGEDEGAKE OMAH IKU ONO LORO :1.Loro 4. Candi 4.

XIII. Royale gede. XIV. dene bijine aksoro jowo koyo ing ngisor iki .KETERANGAN BAB PANEMON. Apike bocahe slamet Alane bubar sunat bocahe bodo XV.Sanggar waringin 5. Yen turah : 1.Sri : Kanggo wadon apik Kanggo lanang.Wali : Cukupan.Pandito mukti : Ora tulus polokromone : Ora tulus jejodohan :Ora biso simpen rejeki : Dadi pangauban : Sandang pangan tani : Sandang pangan dagang : Dilalah nemu kepenak.Laku : Bangun omah mburi 7 . dino lan pasaran di gunggung di bagi limo turahe piro . Satuan iki jupuk bijine aksoro jenenge calon penganten loro. omah-omah nganti gede 4.KETERANGAN BAB PERETUNG YOSO / BANGUN LIYANE OMAH BAKU Iku jupuk patokan dino lan pasaran waktu bangun gunggunge ono piro banjur dibagi enem turahe ono piro : Yen turah . isih cilik .Tunggak tan semi 2.Pisang punggel 3. luwih apik : Sedeng kanggo lanang Yen wadon.Satriyo lelaku 7.Cendono 5. bijine aksoro di gunggung kabeh nuli di bagi pitu turahe piro .Lumbung gumuling 4. 2. Sing di jupuk aksoro jeneng sing ngarep lan mburi.Pedaringan kebak 6.Nabi 3. terkadang mati pangane sak bubare gawe : Ono alane ono apike. 1. yen turah : 1.Mukmin : Ora becik.KETERANGAN BAB SUNATAN Iki mung jumlah dino neptu .

Sanggar waringin 4. Iki patokane mung niliti tanggal .Seluman lanang 3.21. sing ono ing kolom iku ongko tanggal kang dadi patokane tanggal .5.16.Raden jokoTarub 4.Kaki rekso.Macan ketawang 6.Seluman wadon 4.Jadah pasar 2. Bancak gawe tarub : 1.Nuju pati : Bangun regol : Bangun lumbung : Bangun pawon : Bangun pandopo : Bangun pager XVI.KETERANGAN BAB GAWE TARUB / GAWE WIDIG KANG UMUME DI DOKOK ING DUWURE PYAN.3. 1 6 11 16 21 26 2 7 12 17 22 27 3 8 13 18 23 28 4 9 14 19 24 29 5 10 15 20 25 30 KETERANGAN : Nomer 1.Mantri sinarojo 5.Ki ageng tarub 2.26 1. Nini rekso 8 .1 iku minongko patokan kelompok tanggal : 6.Pati lanang.2.4.dadi no.Bubur abang putih Sing dikurmati : 1.Kagungane ratu 2.Nyi ageng tarub 3.11.2.Demang kenduruan 3.Mukti siwi : Adat keno rencane bongso lelenbut sandungane ora dadi : Adat cinegatan bekjane anggung nandang kemlaratan : Adat keleksanan bekjane nanging gede rubedane : Luwih becik anggung keleksanan bekjane adoh godane 5. Pati wadon : Adat ora kedadian salah siji ojo di enggo.

LURU SANDANG PANGAN. KANGGO TIRAH. PLAYUNE DURJONO DINO Ahad Senen Seloso Rebo Kemis Jum¶at Sabtu WETAN Mati Awet loro Mati Awet loro Mati Mati Waras KULON Waras Oleh tombo Waras Mati Awet loro Oleh tombo Mati KIDUL Awet loro Mati Awet loro Waras Oleh tombo Awet loro Awet loro LOR Oleh tombo Slamet Oleh tombo Oleh tombo Waras Waras Oleh tombo Ing duwur iku jenenge peretung : cokrowolo.KETERANGAN SA-AT JAM YEN LELUNGAN DINO 6 7 8 9 SRI JAM LELUNGAN 10 11 12 1 2 3 4 5 AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS JUM¶AT SABTU KETERANGAN : : SRI GEDE /APIK BANGET : LURU DALAN / NGAWITI : SRI CILIK / RODO OLO : SRI SEDENG / CUKUPAN : BILAI / OLO 9 .KETERANGAN. PINDAH PANGGONAN. XVIII.XVII.

SURO 2.M.MULUD M.MULUD 5.RUWAH 9.POSO KULON M.M.AWAL WETAN 7.APIT 12.REJEB 8.B.SAPAR 3.MULUD WETAN BESAR SURO SAPAR LOR 4. SASI PANGGONAN : NOGO JATI NGARANG SASI PANGGONAN: NOGO TAHUN OJO DIPARANI OJO DIPARANI 1.SAWAL 11.AKHIR KIDUL MULUD B.AWAL 6.KETERANGAN BAB NOGOJATI NGARANG lan NOGO TAHUN.AKHIR REJEB RUWAH KIDUL 10.XIX.BESAR LOR POSO SAWAL APIT KULON 10 .

JAM 13 14 15 16 17 NEBTU DINO 18 7 8 9 10 11 12 6-8 8-11 11-1 1-3 3-6 : Sri ayu yen tentrem : Gigis : Sri pacek : Macan : Kolo sengkolo : Becik : Becik : Seneng : Kurang apik : Olo banget 11 .XX. YEKANE PENGANTEN UTOWO SEDULUR KANG LAGI TEKO.KETERANGAN SAAT TEMUNE PENGANTEN.

KETERANGAN BAB SAAT BAYI LAHIR Pepenget : yen putrane dewe ojo pisan-pisan dicocokake.XXI. DINO 6 7 8 9 SAATT JAM LAHIR 10 11 12 1 2 3 4 5 AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS JUM¶AT SABTU : Dlajad : Pangkat : Slamet : Slamet sampurno :Pati nganggo petung : Koko sengkolo : Sengkolo : Pati sanaliko : Gede dlajade : Kedungan pangkat : Langgeng nganti tuwo : Dadi pangauban : Tansah dadi padu : Ora suwe enggal mati 12 .

N Dawut / Wajibe 3 igar / Do¶ane turun sih kinasih Hyang murbeng gesang. NEBTU CINDRONE NEBTU WATAKE WONG 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bumi Gemi Angin Dukun Pandito setan Lintang pandito Lintang Rembulan Srengenge Banyu Bumi Gemi Tentrem tajem Panas banget Adem ayeman Kuminter pambeke Atine panasan Menang dewe Moro semu Sanake akeh Panas atine Ayeman Tentrem ayem Panas banget 13 . Sego liwet / Iwak endog / Kurmat kanjeng nabi Nuh / Wajibe 5 igar / Do¶ane slamet. Sego udug punar / Iwak endog / Kurmat K.KETERANGAN BAB WATAKE MANUNGSO MENURUT NEBTUNE. Juwadah pasar /Kurmat sayidina Umar /Wajibe 4 igar / Do¶ane kabulo.XXII. SABTU AHAD SENEN SELOSO REBO KEMIS XXIII. Sego biru / Iwak pitik blorok / Kurmat K.BAB BANCAKAN WETON DINO JUM¶AT Rupane bancakan /sing dikurmati lan do¶ane bancakan Sego uduk punar / iwak endog / Kurmat kanjeng nabii rosul Muhammad /wajibe 6 igar do¶ane rusul Bubur manggul / Kurmat sayidina Kasan Kusen /Wajibe 9 igar /Do¶ane Slamet.N Ayub / Wajibe 7 igar / Do¶ane kunut. Sego golonng / Iwak pitik sikile kuning / Kurmat kanjeng nabi Sulaiman /Wajibe 8 igar / Do¶ane slamet.

4.Kanggo ppotonhan telu2 (3).Jupuke krikil / biji-bijian/ duwit logam sing jumlahe podo karo dino lan pasarane.Guno : becik banget 4. ojo mandeg-mandeg yen during nemu luwengan kang kosong-kosong/ kosong jejer loro.KETERANGAN BAB GAWE JENENGE: SING KANGGO PATOKAN JUPUK KASORO JOWO lan BIJINE AKSORO JOWO KOYOO IKI RUPANE. Iki berarti mandeg/rampung 5. Patokane jupuk aksoro jeneng sing ngarep lan mburi + dino nebtu :dibagi (3) Yen bocah lanang kudu turah (2) Yen bocah wadon kudu turah (1) 2.Nganggo potongan papat (4).patokane jupuk aksoro jeneng kabe aksoro jeneng: di bagi (6) 14 .Nganggo potongan enem (6). Carane : 1. XXV. Patokane jupuk aksoro jeneng sing ngarep + dino nebtu di bagi (4) Yen turah : 1.KETERANGAN BAB LURU JAYANE WONG MENURUT DINO KELAHIRANE SABENSABEN WONG.Upane: Nebtu minggu. Dene kang lobong kuwi dino apese wong mau.paing = 5 + 9 jumlahe 14. 3. Jumlah 14 mau di puter terus.Sri : becik 2.Pati : luwih olo 3. 2.Gaweo luwengan 7 luweng / dino 7. Nebtune wong sing arep dikaweruhi mau.Kawit nibakno etungan yo ing dinoo minggu. 1.Pakolehi endi-endi luwengan/ dino sing isihe/ bijine akeh dewe iku ikulah panggonan/ dino jayane wong akeng dimaksud.XXIV.Loro : olo banget 3. Mulo kudu disingkiri/ ojo ka nggo bogo wong kang dimaksud mau.

Waringin : apik banget biso derbolo : olo banget / ojo di enggo : apik / biso mitungi liyan 4.Ratu 4.Jentikan 6.Jempolan 2.Semar 6.Togog : luhur budine / becik : rodo silip / sedeng : luhur pambege / becik : luhur budine / becik : Seneng puruwito / seneng : seneng kluyuran / olo.Pituduh 3.Pendito 2.Epek-epek : pinter lan biso nganggo : pinter wicoro lan bares : ora gelem ngalah wicarane : akeh kang podo seneng : uripe tansah di toto : biso simpen rojo donyo 4.Siwalan 2.Panunggul 4.Nganggo potongan pitu (7) patokane jupuk kabeh aksooro jeneng : di bagi (7) Yen turah : 1.Ingas 7.Manis 5.Kuburan 3.Guru 3. 5. 15 .Kresno 5.Prau / baito : apik karo sedulur : olo / drengki pasaran : apik / akeh pangapurane Aksoro jowo lan bijine aksoro koyo kang kasebut duwur iki kanggo patokan gawe jeneng nganggo potongan limo (5) kabeh aksoro jeneng di gunggung banjur di bagi (5).Yen turah: 1.Nganggo potongan pitu(7) patokane jupuk kabeh aksoro jeneng : di bagi (7) Yen turah : 1.Timbangan 6.Satriyowaringin : olo / ora biso simpen wadi 5.

Rembulan lumaku 5. GUNANE KANGGO MURAHE KASEMPURNANE ANGGOTA BADANE MANUNGSO / CALON JODONE SING APIK (SING LENGKAP) UTOWO SING OLO (SING ORA LENGKAP) 6 8 7 8 4 8 9 8 8 8 3 8 5 8 9 5 8 5 3 5 5 5 6 5 7 5 4 5 4 7 9 7 8 7 3 7 5 7 6 7 7 7 3 4 5 4 6 4 7 4 4 4 9 4 8 4 16 .KETERANGAN BAB RIJAL GHOIB.Rojo wiring kebocoran 3.Tlogo kebak andade gunung 2.Rojo wiring kepanasan : gede rejekine : watake olo : mapan rejekine : sanake akeh : panasan pikire XXVI.Yen turah : 1.Lintang purnomo sidik 4.

Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 Sapar 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 75 39 77 84 68 95 59 47 34 78 35 79 87 Mulud B.akir 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 Rejeb 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 Ruwah 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 Poso 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 Sawal 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 Apit 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 Besar 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 Keterangan Tahun: rebo wage Tahun: alip Sasi sing kudu disingkiri: 1.mulu d 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 89 67 94 58 45 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 37 75 89 67 94 58 45 M.besar Dino sing kudu disingkiri: Rebo wage Panggonan :wetan Keterangan : 1:pati 2:loro 3:dadu 8:bejo 5:mulyo 17 .awal 39 77 84 68 95 59 47 34 78 85 69 97 54 48 35 79 87 64 98 55 49 37 74 88 65 99 57 44 38 75 M.madilakir 2.

mulu d M.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Keterangan : Tahun: Ahad pon Tahun: He Sasi sing kudu disingkiri: Rejeb Dino sing kudu disingkiri : Ahad pon Panggonan sing ojo diparani: Kulon 18 .awal M.

awal M.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.Suro 2.Sapar Dino sing kudu disingkiri: Jumat pon Panggonan sing ojo diparani: Kidul 19 .akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Jimawal Tahun: Jumat pon Sasi sing kudu disingkiri: 1.mulu d M.

Madiawa l Dino sing kudu di singkiri: Seloso paing Panggonan sing ojo diparani: Lor 20 .Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.mulu d M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Seloso paing Tahun: Jimakir Sasi sing kudu disingkiri: 1.awal M.

mulu d M. Sabtu legi Panggonan sing ojo diparani: Kulon 21 .awal M.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.Mulud 2. Dal Sasi sing kudu disingkiri: 1.Poso Dino sing kudu disingkiri.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Sabtu legi Tahun.

mulu d M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Sabtu legi Tahun.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B. Be Sasi sing kudu disingkiri: Bakdo mulud Dino sing kududising kiri: Kemis legi Panggonan sing ojo diparani: Wetan 22 .awal M.

Bakdo mulud 2.awal M.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Senen kliwon Tahun: Wau Sasi sing kudu disingkiri: 1.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.mulu d M.Apit Dino sing kudu disingkiri: Senen kliwon Panggonan sing ojo diparani: Lor 23 .

mulu d M.Ruwah Dino sing kudu disingkiri: Jumat wage Panggonan sing ojo diparani.Tgl Suro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sapar Mulud B.akir Rejeb Ruwah Poso Sawal Apit Besar Keterangan Tahun: Jumat wage Tahun: Dje Sasi sing kudu disingkiri: 1. Ngidul 24 .Sapar 2.awal M.