Anda di halaman 1dari 9

SKEMA JAWAPAN K2 2010

SOALAN 1

Pengenalan
Masyarakat Malaysia dikatakan tidak mengamalkan budaya membaca bahan-bahan bacaan, terutama
bahan bacaan ilrniah. Masyarakat lebih mementingkan aktiviti lain berbanding dengan : membaca.

Idea Huraian
Sebab:
1, Kesibukan / kekangan masa sibuk dengan kerjaya / mengejar kekayaan sehingga tiada masa
untuk membaca ;
kepenatan bekerja - masa terluang digunakan untuk berehat dan
menonton televisyen pelajar / mahasiswa pula sibuk
mengulangkaji pelajaran untuk menghadapi peperiksaan
2. Bukan keperluan /tuntutan untuk tanggapan masyarakat membaca bukan satu keperluan atau
hidup asasi tuntutan hidup - cth: kejayaan mendapat pekerjaan bukan
berdasarkan pada bilangan buku yang dibaca, kejayaan dalam
hidup —tidak bergantung pada buku-buku yang dibaca;
permohonan mendapatkan biasiswa - tidak berdasarkan pada
jumlah buku yang dibaca.

3. sikap masyarakat sikap malas membaca


Sikap berpuas hati dengan ilmu yang ada
sikap lebih mementingkan hiburan daripada
membaca buku-buku
ibu bapa sendiri tidak membaca – tidak menunjukkan teladan
kepada anak-anak
4. Persekitaran yang tidak di rumah tiada tempat / ruang khas disediakan untuk membaca
menggalakkan persekitaran masyarakat yang tidak suka membaca, kurang tempat
/ pondok khas di sekolah atau tempat awam untuk aktiviti
membaca

5. kos bahan bacaan tinggi /masalah bahan bacaan terutama bahan bacaan ilmiah mahal tidak mampu
kewangan dibeli oleh masyakat berpendapatan rendah
bahan bacaan yang diimport mahal kerana kos pengangkutan dan
tukaran mata wang asing
masyarakat kita tidak sanggup melabur wang untuk taembeli
buku-buku
6. kemudahan bahan bacaan yang kemudahan mendapatkan bahan bacaan kurang -kedai-kedai buku
kurang/terhad kurang di kawasan luar bandar,kemudahan perpustakaan bergerak
tidak banyak
perpustakaan sekolah atau negeri tidak banyak bahan bacaan yang
menarik dan bermutu - membunuh minat membaca
7. Pengaruh media elektronik orang ramai terutama remaja lebih berminat mengakses maklumat
drp internet berbanding dengan membaca buku-buku
menghabiskan banyak masa dengan berbual-bual, bermain
permainan komputer / muat turun lagu-lagu daripada internet
asyik menonton rancangan televisyen yang menarik -.tiada masa
untuk membaca

Kombinasi jawapan 4+0

SOALAN 2

Idea Huraian
Sumbangan
1. Pembentuk keluarga yang Wanita melahirkan anak-anak sebagai penyambung zuriat.
harmoni dan bahagia. Berperanan sebagai isteri dan ibu yang bertanggungjawab, penyayang
dan pengasih.
Mewujudkan keharmonian keluarga, saling persefahaman,
sayang-menyayangi dalain keluarga;
Sifat semulajadi wanita dari naluri keibuan membentuk anak-anak
yang bersahsiah dan berakhlak mulia yang menjadi pelapis generasi
akan datang.
2. Sebagai pemimpin dalam Wanita mempunyai ilmu, pengetahuan, kemahiran dan kebolehan
organisasi dalam pelbagai bidang. Menceburi bidang professional dan mengetuai
organisasi-organisasi penting dalam pelbagai sektor. Pemimpin dalam
NGO's berkaitan dengan wanita , keluarga dan kanak-kanak.
3. Kebajikan dan sosial Wanita teriibat dalam badan-badan kebajikan anjuran kerajaan atau
bukan kerajaan terutamanya lyahg berkaitan dengan keluarga dan
anak-anak.Contohnya berkaitan keganasan rumah tangga anak-anak
kurang upaya. Membantu wanita-wahita lain dalam menirigkatkan
taraf hidup dan memperjuangkan hak-hak wanita dalam masyarakat.
4. Pendidik Mendidik anak secara formal dan bukan formal.
Memberi pendidikan agama dan moral
Mendidik anak sahsiah dan akhlak yang mulia.
Dilema
1. Diskriminasi gender
Keupayaan dan kebolehan wanita dalam pelbagai bidang seringkali
diragui dan disekat oleh pihak-pihak tertentu .Mereka dinafikan hak
untuk menerima kemudahan, keistimewaan dan kenaikan pangkat
berbanding lelaki. Gangguan seksual di tempat kerja.
2. Dilema antara kerjaya dengan Komitmen terhadap keluarga kadangkala mengganggu tumpuan
keluarga mereka terhadap tugas . Wanita terpaksa membahagikan masa dan
kerjaya. Dilema antara memenuhi tuntutan cemerlang dalam kerjaya
dengan tanggungjawab terhadap keluarga apabila berlaku situasi
yang tidak diingini.
3. Perjuangan hak wanita Undarig-undang dan akta yang sedia ada masih belum cukup untuk .
mengangkat hak dan martabat wanita diabai.
Contohnya hak penjagaan anak dan hak mendapat nafkah apabila
berlakuperceraian.
4. Pemilihan Kerjaya Terdapat. sesetengah pekerjaan yang tidak sesuai diceburi oleh wanita
walaupun mereka berkelayakan yang lebih baik daripada lelaki.
-, Hal ini disebabkan oleh keadaan pekerjaan itu sendiri dan sifat
semulajadi wanita.- Contohnya bidang kejuruteraan awam, buruh dan
juruterbang

Kombinasi jawapan 2+2

SOALAN3
Pendahuluan: Penyakit berjangkit bawaan vektor terutamanya nyamuk masih menjadi masalah serius dalam
kalangan negara membangun. Langkah yang serius perlu diambil untuk mengawalnya.

Idea Huraian
Punca penyakit bawaan vektor
1. Sistem saliran yang tidak Sistem perparitan tidak sempuma di persekitaran kawasan perumahan dan
sempuma perladangan yang tersumbat boleh menjadi punca pembiakan nyamuk
Sungai dan longkang yang dipenuhi sampah sarap menyebabkan aliran air
tersekat /bertakung menggalakkan pembiakan nyamuk.
2. Pengurusan sisa pepejal yang tidak Pembuangan sampah sarap yang tidak dilupus dengan sempuma
sistematik menyebabkan bekas yang boleh menakung air seperti-bekas botol, plastik
dan tin menjadi tempat pembiakan nyamuk.
Begitujuga bekas yang menakungair di dalam rumah seperti pasu bunga,
bekas kaki almari juga boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk
3. Tidak mengamalkan aspek Amalan kebersihan tidak dilakukan secara serius seperti kebersihan diri,
kebersihan kebersihan dalam dan luar rumah kediaman Tidak amalkan kebersihan di
premis-premis pemiagaan terutamanya kedai makan dan pasar. Keadaan
yang tidak bersih ini boleh mengundang pembiakan lalat, nyamuk dan
tikus yang menjadi vektor kepada wabak penyakit berjangkit.
Langkah pengawalan:

4. Pemusnahan kawasan pembiakan Memusnahkan kawasan pembiakan vektor seperti semburan di kawasan
vektor berisiko oleh unit Kawalan Vektor Kem. Kesihatan Ternakan khinzir
yang dijangkiti JE dimusnahkan dan bangkainya perlu ditanam supaya
penyakit tdak merebak.
5. Amalan menjaga kebersihan Mengadakan aktiviti pembersihan kawasan kediaman melalui amalan
persekitaran gotong royong dengan penduduk setempat. Membekalkan ubat jejentik
kepada masyarakat setempat Amalan menutup makanan dan
membersihkan kawasan ruang makan di rumah kediaman dan premis-
premis pemiagaan.
6. Mengambil Suntikan vaksin Suntikan vaksin untuk kumpulan yang berisiko tinggi seperti yang bekerja
di ladang khinzir atau yang tinggal di kawasan yang berhampiran dengan
wabak penyakit

Penutup:
Pelbagai pihak harus memberi kerjasama agar wabak penyakit bawaan vektor ini dapat dikawal dan dapat
menjamin kesejahteraan masyarakat.
Kombinasi jawapan2

Soalan 4

Idea Huraian
1. Amalan makanan dan Amalan makanan dan pemakanan yang betui dan seimbang mengikut jenis sukan
pemakanan dan keperluan tubuh badan seseorang atlet. Pengambilan makanan mengikut
pengiraan kalori danjumlah tenaga yang diperlukan oleh seseorang atlet.
Contohnya, atlet lari pecut memeriukan makan berprotein tinggi manakala ahli
gusti memeriukan makanan yang tinggi kandungan karbohidrat.
2. Perhubungan dan Kemudahan satelit untuk merakam imej dan siaran langsung acara sukan. "Photo-
teknologi komunikasi finish" untuk acara larian.
Rakaman "gerak perlahan" dan animasi untuk mengenalpasti kesilapan dan
menentukan pemenang.
Penggunaan ICT dalam mendapat maklumat tentang perkembangan sukan dunia
3. Peralatan dan kemudahan Peralatan sukan yang membabitkan penggunaan dan pengagihan daya dan tenaga
sukan menjadi trend terkini.
Penciptaan peralatan sukan yang lebih efisen dan mengurangkan impak
kecederaan. Contoh raket tenis yang menggunakan teknologi nano yang lebih
ringan. Galah untuk acara lompat tinggi menggunakan campuran bahan yang
mempunyai kelenturan yang tinggi. Kayu golf yang diperbuat daripada Ipgam
lebih baik daripada kayu
4. Perubatan Penghasilan ubat-ubatan, teknik pembedahan dan peralatan perubatan. ,
Kecederaan boleh dirawat dengan menggunakan kaedah moden/laser.
Ujian saringan dadah bersiri ke atas atlet dari semasa ke semasa.
5. Penyelidikan dan Mengkaji dan mengenalpasti pelbagai aspek yang dapat membantu atlet
pembangunan (R & D) meningkatkan prestasinya. Contohnya, penciptaan basikal yang lebih ringan untuk
digunakan oleh pelumba basikal. Bentuk kereta aerodinamik membantu kereta
meluncur dengan lebih laju. Penciptaan pakaian yang sesuai untuk perenang
6. Kaedah dan teknik Kaedah biomekanik seperti sistem tuas anggota badan atau pergerakan otot yang
betul. Teknik pemafasan yang betul. Amalan pemanasan badan sebelum
melakukan aktiviti sukan dan penyejukan badan sebelum berhenti.
Kombinasi jawapan 1+3

SOALAN5

5(a)
(i) Memberi peluang kepada ahlinya memberi pendapat
(ii) 1. mehawarkan harga yang berpatutan untuk ahli
2. mendengar keluhan dan pandangan ahli
3. menjaga dan memelihara kebajikan dan keuntungan ahli
4. penerapan /gabungjalin nilai mumi —jujur, amanah, bekerjasama dan bersih
5. memberi pendidikan koperasi kepada ahli secara berterusan sepanjang tahun
6. menggalakkan ahlinya berjimat cermat dan menyimpan/melabur wang dalam tabung
koperasi

5(b) (i) Guru yang sentiasa berfikir, merancang dan mengimplentasikan teknik-teknik baru
dalam P&P
(ii) 1. mengaplikasi teknologi ICT terkini
2. P&P yang pelbagai dan kreatif
3. sentiasa menjalankan kajian tindakan terhadap muridnya
4. pengajaran berpusat kepada murid
5. mempelbagaikan penggunaan pelbagai bahan bantu mengajar
6. menguasai isi kandungan P&P dengan mantap
7 . sebagai pendorong ,pembina dan penjana budaya ilmu
8 sebagai role model/ suri teladan

SOALAN 6 a
i. Gentian optik tidak dipengaruhi oleh gangguan kilat dan cuaca buruk serta mempunyai daya ketahanan
yang tinggi .(2markah)
ii. 1. Dalam bidang perubatan -menerai/ mengesan bahagian tertentu dalam tubuh ketika proses
pembedahan- teknologi esdoskopi
2. Sebagai sensor pergerakan seperti dalam meter pengukur denyutan jantung -voltmeter
3. Dalam bidang transmisi maklumat berkelafuan tinggi -perhubungan melalui telefon dan internet
dalam tempoh beberapa saat
4. Alat pengesan mangsa di bawah runtuhan. (8 Markah)

6b) (i) Kebaikannya menjimatkan tenaga dan sumber asli di samping dapat memelihara dan
memulihara alam sekitar .(2markah)
(ii) 1. Tenaga yang bersih dan mesra alam / kurang mencemarkan alam sekitar atau kesan rumah hijau
seperti petroleum dan arang batu
2. Tenaga solar boleh disimpan untuk kegunaan pada waktu malam seperti kegunaan lampu tiang
yang banyak
3. Sumber yang tidak akan habis kerana boleh diperbaharui dan boleh diperolehi secara
percuma daripada sumber alam terutama negara yang mendapat cahaya matahari sepanjang
tahun
4. Selamat digunakan/kurang risiko dibandingkan dengan sumber tenaga lain yang boleh
membahayakan manusia seperti tenaga nuklear.
5. Dapat dijanakan di kawasan pedalaman / terpencil atau pulau
(8 markah)

SOALAN7 - Malaysia : Jumlah Pendapatan Eksport Komoditi Terpilih antara Tahun 2003 hingga Tahun
2007.
Komoditi 2003 2004 2005 2006, 2007
(RMJuta) (RM Juta) (RM Juta) (RMJuta) (RMJuta

Petroleum mentah 14 245 11160 11 597 13104 15643


Minyak kelapa sawit 9948 10588 1,5054 16770 17340

Getah 2571 1886 2492 2941 3013

Kayu Balak 2489 1650 1790 1867 20115

Timah 935 961 925 702 680


Gas asli cecair 11423 11 119 9932 12153 13500

JUMLAH 41611 37364 41790 47537 70291


(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi, 2008/2009

MALAYSIA:PENDAPATAN EKSPORT KOMODITI TERPILIH ANTARA


TAHUN 2003 HINGGA 2007

80000

70000
Pendapatan Eksport (RM juta)

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
2003 2004 2005 2006, 2007
Tahun

Petroleum mentah Minyak kelapa sawit Getah


Kayu Balak Timah(Sumber: Disesuaikan daripada
Gas asli cecair
Laporan Ekonomi, 2008/2009)

SOALAN 8

Malaysia : Eksport Makanan pada Tahun 2005 dan Jangkaan 2010

Eksport Makanan Tahun 2005 Tahun 2010 (Jangkaan)

RM juta Peratus Sudut RM juta Peratus Sudut

Makanan haiwan 492.340 6.80 25 812.312 9.59 35

Ikan, kerang dan kepah 2i327.942 32.13 116 1140.757 13.47 48

Haiwan hidup 417.952 5.77 21 278.188 3.28 12

Hasil tenusu 622.356 8.59 31 1244.712 14.70\ 53

Daging 85.307 1.18 4 871.913 10.29 .37

Beras 469.341 6.48 23 635.284 7.50 27


Buah-buahan tempatan 912.412 12.59 45 1036.512 12.24 44

Makanan lain 1917.624 26.47 95 2450.677 28.93 104

JUMLAH 7245.274 100 360 8470.355 100 360

(Sumber: Disesuaikan daripada Perangkaan Pertanian 2008. Kementerian Per+anian dan Industri Asas Tani

Malaysia, Oktober 2008)


SOALAN9
Pengenalan
Kenaikan harga minyak dunia memberi kesan terhadap peningktan kadar inflasi di negara kita.
Walaupun kadar inflasi negara kita tidak tinggi, tetapi inflasi memberikan kesan buruk terhadap
ekonomi negara.

Idea Huraian
A. Kadar Inflasi

1. Paling tinggi - Indonesia dan Data -Indonesia Tahun 2003 - 6.8 % Tahun2004- 6.1% Tahun 2005
paling rendah - Singapura -10.5% Tahun 2006- 13.1% Tahun 2007- 6.4%
untuk semua tahun Data-Singapura 'I Tahun 2003 - 0.5 % Tahun2004- 1.4% Tahun
2005 - 0.5% Tahun 2006- 0.5% Tahun 2007-0.3%

B. Langkah mengawal inflasi


1. Dasar Monetari/ kewangan -dasar kewangan yang ketat -kurangkan pertumbuhan penawaran
kerajaan wang
- mengetatkan syarat pengeluaran kad kredit

2. Dasar Fiskal -pengawalan cukai bagi barangan termasuk makanan, barangan


elektrik
3. Kempen Anti-Inflasi Kempen Anti-Inflasi yang dijalankan oleh kerajaan melalui media
cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesedaran dan perubahan
sikap pembeli.Kempen melalui media cetak dan elektronik ini
adalah bertemakan "Inflasi Sifar Sasaran Kita".
- membeli barangan buatan tempatan
- menggalakkan pengguna berjimatcermat' •
- membeli barang yang benar-benar diperlukan
4. Peranan pengguna pengguna mempunyai peranan dalam mengawal inflasi -mencorak
semula perbelanjaan - berbelanja ke atas barangan dan
perkhidmatan yang perlu bekerjasama dengan kerajaan menjayakan
Kempen Anti-Inflasi
menguruskan perbelanjaan secara berhemah
5. kawalan harga barangan memantau paras harga dan menstabilkan harga melalui Majlis
Harga Negara
Bagi menstabilkan harga barangan keperluan, Kerajaan
menubuhkan Stok Penimbal Kebangsaan untuk menyimpan
barangan dan mengagihkan jika berlaku kekurangan bekalan
tindakan tegas kepada peniaga yang menaikkan harga barangan
sewenang-wenangnnya
menetapkan harga siling bagi barangan kawalan terutama bahan
makanan
6. Meningkatkan produktiviti Agensi-agensi kerajaan seperti Kementerian Pertanian, Kerajaan-
bekalan makanan Kerajaan Negeri, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM),
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan badan-
badan berkaitan diberi galakan untuk meningkatkan kapasiti
pengeluaran makanan.

-meningkatkan kecekapan sistem bekalan dan pengedaran


7. Menggalakkan persaingan Kerajaan telah menjalankan usaha untuk menggalakkan persaingan
yang lebih sihat antara industri untuk menghasilkan produktiviti
yang tinggi, permodenan teknologi dan daya saing industri dari segi
harga produk.

Kesimpulan
Semua pihak perlu bekerjasama dalam membendung kenaikan kadar inflasi agar kenaikan harga
barangan dan perkhidmatan di dalam negeri meningkat secara sederhana dan terkawal.
1+3 (1 idea bahagian A dan 3 idea bahagian B)

Bahagian A: calon mesti memberikan negara yang paling tinggi dan paling rendah dan data kadar
inflasi masing-masing ( jika hanya memberikan paling tinggi / paling rendah sahaja - tiada idea)
Nota:
Idea =4
Huraian =8
Bahasa =1
Rumusan =2

15

SOALAN 10 .

Idea Huraian

a. Faktor-faktor

1.Letupan nuklear Letupan nuklear menambahkan lagi kandungan gas-gas pencemar yang akan
mempercepatkan penipisan lapisan ozon.
2.Penggunaan penyembur
racun , serangga,peti Penggunaan bahan ini menambahkan pengeluaran gas kloroflorokarbon dan
sejuk,bahan pelarut bertindakbalas dengan ozon di udara. Hal ini menyebabkan lapisan ozon terhakis
dengan lebih cepat.

3. 3.Kapal terbang supersonik


atau kenderaan yang Pembebasan asap yang mengandungi nitrogen dioksida yang bertindakbalas
menggunakan minyak dengan lapisan ozon yang akan mempercepatkan penipisan lapisan ozon
kerosen

4. Penggunaan baja nitrogen


Penggunaan baja kimia yang mengandungi kandungan nitrogen yang tinggi akan
meningkatkan kandungan gas-gas pencemar yang mengkakis lapisan ozon di udara.
b. Kesan-kesan

1. Penyakit kronik Penyerapan tenaga sinaran ultra lembayung (UV) dikaitkan dengan pembentukan
kanser kulit, sakit mata dan kerosakan genetik.Sistem imunisasi hidupanjuga akan
terjejas dan mendedahkan hidupan kepada pelbagai jenis penyakit.

2. Rantaian makanan terjejas


Organisma akuatik seperti plankton dalam rantaian makanan, tumbuhan dan
tanaman akan berkurangan. Kandungan nutrien dalam tumbuhan akan berkurang.
Kesannya sumber makanan manusia akan terjejas.
3. Perubahan cuaca
Peningkatan suhu bumi/pemanasan global. Pencairan ais di kutub utara
meningkatkan paras air laut. Tempat yang rendah akan tenggelam dalam jangka
masa panjang
4. Mengurangkan bekalan air Kandungan udara penuh dengan ozon dan oksida mencetuskan fenomena hujan asid.
bersih
Penipisan ozon mencetuskan kemarau berpanjangan. Sumber air semulajadi.
berkurangan. Bekalan sumber air terjejas

Kombinasi jawapan 2+2

Nota:
Idea =4
Huraian =8
Bahasa =1
Rumusan =2

15