RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Mata Pelajaran Tahun Hari Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk

: : : : : : : Bahasa Melayu : Rabu 19 Ogos 2010 9.10 – 10.10 pagi (60 minit) 30 orang (L:10 orang : P:15 orang) Sambutan Perayaan Di Malaysia Sambutan Hari Raya Aidilfitri 5 Bestari

Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1
i)

Membaca teks dan memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.

Fokus Sampingan :

4.2

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i) Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.

Murid dapat mengemukakan dua isi utama dan dua isi sampingan petikan. Murid dapat mengenalpasti ayat tunggal dan ayat majmuk. 1 Membina dan menulis perkataan. ii) iii) iv) Pengisian Kurikulum a) b) c) Ilmu Kewarganegaraan Penerapan nilai . ayat tunggal dan ayat majmuk. Memberi komen dari aspek perbezaan sambutan perayaan dan mengaitkan dengan pengalaman yang sedia ada. Objektif Eksplisit : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Aras 3 i) Melengkapkan ayat. dan membina ayat tunggal berdasarkan tugasan yang diberikan. murid-murid dapat: i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.8.

Koperatif dan Kolaboratif. bertekad. : Pandidikan Islam dan Moral Kosa kata : gembira. muzik. c) e) Pengayaan Penilaian : : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan aktiviti yang diberikan. ketaatan. Kemahiran Berfikir iii) a) b) Penekanan Konsep 5P Penggabungjalinan Penyerapan : : Kemahiran Mata Pelajaran Nilai Ilmu : Membaca dan menulis : Pendidikan Islam dan Moral. Intrapersonal. hubungan. Aktiviti menjawab soalan pemahaman. Kemahiran Belajar. perbincangan dan lembaran kerja. kemaafan. enak. kesungguhan. Pemerhatian. Pendidikan Muzik : Kesyukuran. hormat menghormati. visual-ruang.ii) a) b) c) Kemahiran Bernilai Tambah Kecerdasan Pelbagai : Strategi Pengajaran : Kemahiran Generik : Interpersonal. tetamu. Metakognitif dan Kontekstual. . kesabaran. ziarah-menziarahi.

LCD. Contoh. . Murid-murid ditayangkan dengan slaid gambar yang berdialog mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri.rakaman video. PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN (PPP) BAHASA MELAYU Masa/Langkah Induksi Set 9. KBT i. Catatan KG i. Apakah yang ingin diceritakan berdasarkan dialog tersebut. gambar. Guru mengaitkan lakonan muridmurid tersebut dengan tajuk pelajaran 2.contoh soalan : 1. (5 minit) Isi Pelajaran Pengenalan Tajuk Tema : Sambutan Perayaan di Malaysia. 3.10 – 9. Kemahiran belajarmenganalisis maklumat. komputer riba. Lembaran kerja. Beberapa orang murid dipilih untuk melakonkan watak tersebut. Pengetahuan Perlu Ada : Murid-murid mengetahui segala perjalanan aktiviti yang biasa dilakukan ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri.mentafsir maklumat. Kontekstual – mengubungkait dengan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1.15 pagi.Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) a) b) Bahan Elektronik / Bahan Bercetak / Bahan Autentik : Templat Pelajar : Tayangan slaid.

Kemahiran Belajar – Objektif: bertajuk ”Sambutan Hari Raya Aidilfitri” (i) . Guru memaparkan petikan cerita yang di atas skrin. ii. bersemangat Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: komputer riba. pengalaman sedia ada. 30 pagi. yakin diri. (iii) dan (iv) . Teori kecerdasan pelbagai – kecerdasan verbal-linguistik iii. Guru menyuruh murid membaca i. LCD. ICT Nilai: Berani.(ii). (15 minit) Membaca petikan dan Petikan cerita “Sambutan Hari Raya Aidilfitri” 1. KG: 2.pada hari ini. gambar berdialog Langkah 1 9. 15 –9.

Bertekad secara rawak untuk membaca petikan tersebut secara individu. berani. Nilai: Yakin diri. Murid diminta membentangkan maksud perkataan yang telah diperolehi. Kosa Kata: 1. petikan itu secara senyap. interpersonal dan intrapersonal. . Hubungan 3. Enak 5. fokus dan teliti. Kemahiran Berfikir – mencungkil maklumat KBT: i. Guru menghitamkan beberapa perkataan pada petikan tersebut dan meminta murid-murid mencari maksud perkataan tersebut dengan menggunakan program e-kamus yang terdapat pada e-book secara berpasangan.perbincangan mengenai isi petikan. Tetamu 4. 5. Konstruktivisme – meneroka ii.Gembira 2. Teori Kecerdasan Pelbagai – Kecerdasan verbal-linguistik. kerjasama. 4. bersemangat. Guru memilih beberapa orang murid membaca kritis dan mentafsir maklumat ii. 3. Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).

Guru memilih beberapa orang pelajar untuk menceritakan mengenai pengalaman mereka mengenai Sambutan Hari Raya Aidilfitri. 2. Guru memaparkan soalan kefahaman Objektif : (iv) KG : i. Kemahiran berfikir – menjana idea. transferring 4. Murid diberi masa lima minit untuk (memindahkan). Apakah juadah hari Raya yang disediakan oleh ibu Suhaimi ? 4. ekamus Penilaian: Borang penilaian bacaan Langkah 2 9.BSPP: Komputer riba. 3. Selepas menunaikan Solat Sunat Hari Raya. Kontekstual – cooperating(bekerjasama). Mengapakah Suhaimi kepada murid untuk dijawab. KBT : i. (15 minit) Latihan 1 : Soal jawab 1. LCD.9. apakah yang dilakukan oleh Suhaimi selepas itu ? 1.45 pagi. 30 . merangsang pemikiran berkualiti 3. Apakah yang Suhaimi lakukan di pagi hari ? 2. Guru berbincang bersama pelajar mengenai isi petikan.applying .

55 pagi. Kemahiran berfikirmenjana idea . Kemahiran belajarmendengar ii. 5.interpersonal iii. LCD. Konstruktivismeexplore(meneroka). Setelah perbincangan mengenai menjawab soalan pemahaman. 1. Bagaimanakah suasana rumah Suhaimi apabila tetamu datang berkunjung ke rumahnya ? menyiapkannya dan murid dibenarkan berbincang bersama rakan. Teori kecerdasan pelbagai.mendapat pujian daripada ayahnya? 5. Langkah 3 9. kreatif Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: Komputer riba. lembaran kerja. Kemudian. . Guru akan memilih beberapa orang murid untuk menjawab soalan tersebut di hadapan kelas. (mengaplikasi) ii. guru dapat menilai dan murid yang tidak faham akan diberi aktiviti pemulihan dan murid yang telah memahami isi perbincangan akn diberikan aktiviti KG: i. guru akan berbincang jawapan tersebut bersama muridmurid. (10 minit) Latihan 2: Pemulihan Menjawab lembaran kerja Aktiviti penggayaan dan pemulihan.45 – 9.explain (menerangkan) Nilai : Kerjasama.

Menyelesaikan silang kata berdasarkan panduan yang diberikan. penggayaan. KBT: i. Silang kata tersebut berbeza iaitu untuk murid penggayaan. LCD . 3. yakin diri.interpersonal Nilai: Berani. Guru memberikan lembaran kerja berbentuk silang kata kepada murid untuk aktiviti penggayaan dan pemulihan. 4. Guru membahagikan pelajar kepada lima kumpulan mengikut kumpulan penggayaan dan kumpulan pemulihan. Latihan 3: Pengayaan Menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru Menyelesaikan silang kata dan membina ayat tunggal berdasarkan perkataan tersebut. berusaha BSPP: Komputer riba. bantuan diberikan dengan meninggalkan beberapa huruf di silang kata tersebut. hanya pembayang diberikan manakala untuk pelajar pemulihan. 2. Kontekstualmemindahkan ii. Belajar cara belajarmengingat iii. .yang diberikan guru. Teori kecerdasan pelbagai. Murid diminta menyelesaikan silang kata tersebut berdasarkan panduan yang diberikan. fokus. 3.

1. guru akan memilih beberapa orang pelajar untuk membentangkannya di hadapan kelas.5. Kemahiran berfikirmengumpul. menganalisis maklumat. Kontraktivismemeneroka Objektif: (vi) . menjana idea Aktiviti penggayaan : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan 3. Guru mengarahkan murid-murid untuk melengkapkan ayat bagi aktiviti pemulihan dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk bagi aktiviti penggayaan. 6. guru akan berbincang jawapannya bersama-sama pelajar. Langkah 4 9. Kemahiran Belajarmenyusun maklumat.55 -10.05 pagi. KBT: i. mempersembahkan ii. KG: i. Murid diberi masa selama lima minit untuk menyelesaikannya dengan bantuan dan pemerhatian dari guru. Tugasan tersebut dibuat secara individu dan murid diberi masa selama lima minit untuk menyiapkannya. (15 minit) Tatabahasa – Melengkapkan ayat dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk Aktiviti pemulihan : Melengkapkan ayat yang diberikan 2. Kemudian. Kemudian.

Guru mengedarkan salinan lirik lagu. ii. Guru mengedarkan salinan lirik lagu.10 pagi. 1.interpersonal. Paparan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri. 2. berdikari. (5 minit) Penutup kognitif dan sosial 1. Teori kecerdasan pelbagai.perkataan dalam silang kata. i. berusaha. 2. Rumusan isi pelajaran. Kontraktivisme. 3. Guru menutup isi pelajaran hari ini dengan membuat rumusan. KG: i. Kemahiran belajarmenilai maklumat. rajin Ilmu: Pendidikan Moral BSPP: Lembaran tugasan Penutup 10.05 – 10.Guru memaparkan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri.evaluate . mempersembahkan ii. Kemahiran berfikirmembuat kesimpulan KBT: 4. intrapersonal Nilai: Fokus.

lembaran lirik lagu ii. ICT . Nilai: Kerjasama.(menilai) 5. bersemangat BSPP: Komputer riba. kesyukuran. LCD. Murid-murid menyanyikan lagu tersebut dengan penuh bersemangat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful