RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Mata Pelajaran Tahun Hari Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk

: : : : : : : Bahasa Melayu : Rabu 19 Ogos 2010 9.10 – 10.10 pagi (60 minit) 30 orang (L:10 orang : P:15 orang) Sambutan Perayaan Di Malaysia Sambutan Hari Raya Aidilfitri 5 Bestari

Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1
i)

Membaca teks dan memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.

Fokus Sampingan :

4.2

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i) Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.

ii) iii) iv) Pengisian Kurikulum a) b) c) Ilmu Kewarganegaraan Penerapan nilai . Aras 3 i) Melengkapkan ayat. Objektif Eksplisit : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 1 Membina dan menulis perkataan. murid-murid dapat: i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. dan membina ayat tunggal berdasarkan tugasan yang diberikan.8. ayat tunggal dan ayat majmuk. Memberi komen dari aspek perbezaan sambutan perayaan dan mengaitkan dengan pengalaman yang sedia ada. Murid dapat mengemukakan dua isi utama dan dua isi sampingan petikan. Murid dapat mengenalpasti ayat tunggal dan ayat majmuk.

kesungguhan. kemaafan. . Pendidikan Muzik : Kesyukuran. c) e) Pengayaan Penilaian : : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan aktiviti yang diberikan. bertekad. tetamu. Koperatif dan Kolaboratif. ziarah-menziarahi. Metakognitif dan Kontekstual. Pemerhatian. Aktiviti menjawab soalan pemahaman.ii) a) b) c) Kemahiran Bernilai Tambah Kecerdasan Pelbagai : Strategi Pengajaran : Kemahiran Generik : Interpersonal. Kemahiran Berfikir iii) a) b) Penekanan Konsep 5P Penggabungjalinan Penyerapan : : Kemahiran Mata Pelajaran Nilai Ilmu : Membaca dan menulis : Pendidikan Islam dan Moral. Kemahiran Belajar. muzik. visual-ruang. enak. perbincangan dan lembaran kerja. Intrapersonal. hubungan. hormat menghormati. : Pandidikan Islam dan Moral Kosa kata : gembira. kesabaran. ketaatan.

10 – 9. Murid-murid ditayangkan dengan slaid gambar yang berdialog mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri. Contoh. komputer riba.Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) a) b) Bahan Elektronik / Bahan Bercetak / Bahan Autentik : Templat Pelajar : Tayangan slaid.contoh soalan : 1. . KBT i. Catatan KG i.mentafsir maklumat. 3. Beberapa orang murid dipilih untuk melakonkan watak tersebut. Kontekstual – mengubungkait dengan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1.15 pagi. gambar. PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN (PPP) BAHASA MELAYU Masa/Langkah Induksi Set 9. Apakah yang ingin diceritakan berdasarkan dialog tersebut. Kemahiran belajarmenganalisis maklumat. Guru mengaitkan lakonan muridmurid tersebut dengan tajuk pelajaran 2. Lembaran kerja. (5 minit) Isi Pelajaran Pengenalan Tajuk Tema : Sambutan Perayaan di Malaysia. LCD. Pengetahuan Perlu Ada : Murid-murid mengetahui segala perjalanan aktiviti yang biasa dilakukan ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri.rakaman video.

Teori kecerdasan pelbagai – kecerdasan verbal-linguistik iii. 15 –9. Guru menyuruh murid membaca i. yakin diri. bersemangat Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: komputer riba. KG: 2.pada hari ini. gambar berdialog Langkah 1 9. ICT Nilai: Berani.(ii). (iii) dan (iv) . (15 minit) Membaca petikan dan Petikan cerita “Sambutan Hari Raya Aidilfitri” 1. ii. 30 pagi. Kemahiran Belajar – Objektif: bertajuk ”Sambutan Hari Raya Aidilfitri” (i) . pengalaman sedia ada. LCD. Guru memaparkan petikan cerita yang di atas skrin.

Teori Kecerdasan Pelbagai – Kecerdasan verbal-linguistik. Hubungan 3. Konstruktivisme – meneroka ii. Guru menghitamkan beberapa perkataan pada petikan tersebut dan meminta murid-murid mencari maksud perkataan tersebut dengan menggunakan program e-kamus yang terdapat pada e-book secara berpasangan. Murid diminta membentangkan maksud perkataan yang telah diperolehi. Kemahiran Berfikir – mencungkil maklumat KBT: i. Kosa Kata: 1. bersemangat.perbincangan mengenai isi petikan. 5. Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Tetamu 4. Enak 5. interpersonal dan intrapersonal. 3. . 4. Nilai: Yakin diri. petikan itu secara senyap. kerjasama. Guru memilih beberapa orang murid membaca kritis dan mentafsir maklumat ii. Bertekad secara rawak untuk membaca petikan tersebut secara individu.Gembira 2. fokus dan teliti. berani.

merangsang pemikiran berkualiti 3. Murid diberi masa lima minit untuk (memindahkan). Apakah yang Suhaimi lakukan di pagi hari ? 2. Mengapakah Suhaimi kepada murid untuk dijawab. apakah yang dilakukan oleh Suhaimi selepas itu ? 1. Guru berbincang bersama pelajar mengenai isi petikan. Apakah juadah hari Raya yang disediakan oleh ibu Suhaimi ? 4. 3. Guru memilih beberapa orang pelajar untuk menceritakan mengenai pengalaman mereka mengenai Sambutan Hari Raya Aidilfitri. LCD. 2. Selepas menunaikan Solat Sunat Hari Raya.9.applying . Guru memaparkan soalan kefahaman Objektif : (iv) KG : i.45 pagi. Kemahiran berfikir – menjana idea. 30 .BSPP: Komputer riba. ekamus Penilaian: Borang penilaian bacaan Langkah 2 9. KBT : i. Kontekstual – cooperating(bekerjasama). (15 minit) Latihan 1 : Soal jawab 1. transferring 4.

Guru akan memilih beberapa orang murid untuk menjawab soalan tersebut di hadapan kelas. Langkah 3 9. Teori kecerdasan pelbagai. Setelah perbincangan mengenai menjawab soalan pemahaman. Kemahiran belajarmendengar ii. Kemahiran berfikirmenjana idea . LCD. .45 – 9. Konstruktivismeexplore(meneroka).explain (menerangkan) Nilai : Kerjasama.mendapat pujian daripada ayahnya? 5. Bagaimanakah suasana rumah Suhaimi apabila tetamu datang berkunjung ke rumahnya ? menyiapkannya dan murid dibenarkan berbincang bersama rakan. guru dapat menilai dan murid yang tidak faham akan diberi aktiviti pemulihan dan murid yang telah memahami isi perbincangan akn diberikan aktiviti KG: i.interpersonal iii. 1.55 pagi. Kemudian. (10 minit) Latihan 2: Pemulihan Menjawab lembaran kerja Aktiviti penggayaan dan pemulihan. guru akan berbincang jawapan tersebut bersama muridmurid. kreatif Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: Komputer riba. 5. lembaran kerja. (mengaplikasi) ii.

bantuan diberikan dengan meninggalkan beberapa huruf di silang kata tersebut. 3. . 3. Guru memberikan lembaran kerja berbentuk silang kata kepada murid untuk aktiviti penggayaan dan pemulihan. penggayaan.yang diberikan guru.Menyelesaikan silang kata berdasarkan panduan yang diberikan. 2. Murid diminta menyelesaikan silang kata tersebut berdasarkan panduan yang diberikan. KBT: i.interpersonal Nilai: Berani. 4. Teori kecerdasan pelbagai. fokus. LCD . Kontekstualmemindahkan ii. Guru membahagikan pelajar kepada lima kumpulan mengikut kumpulan penggayaan dan kumpulan pemulihan. hanya pembayang diberikan manakala untuk pelajar pemulihan. berusaha BSPP: Komputer riba. Silang kata tersebut berbeza iaitu untuk murid penggayaan. Latihan 3: Pengayaan Menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru Menyelesaikan silang kata dan membina ayat tunggal berdasarkan perkataan tersebut. Belajar cara belajarmengingat iii. yakin diri.

Kemudian.5. Kontraktivismemeneroka Objektif: (vi) . Kemudian. Guru mengarahkan murid-murid untuk melengkapkan ayat bagi aktiviti pemulihan dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk bagi aktiviti penggayaan. KBT: i. 6. Kemahiran berfikirmengumpul. guru akan memilih beberapa orang pelajar untuk membentangkannya di hadapan kelas. Tugasan tersebut dibuat secara individu dan murid diberi masa selama lima minit untuk menyiapkannya. Kemahiran Belajarmenyusun maklumat. mempersembahkan ii.55 -10. Langkah 4 9. KG: i. menganalisis maklumat. guru akan berbincang jawapannya bersama-sama pelajar. menjana idea Aktiviti penggayaan : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan 3. (15 minit) Tatabahasa – Melengkapkan ayat dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk Aktiviti pemulihan : Melengkapkan ayat yang diberikan 2.05 pagi. Murid diberi masa selama lima minit untuk menyelesaikannya dengan bantuan dan pemerhatian dari guru. 1.

(5 minit) Penutup kognitif dan sosial 1. ii. Kemahiran berfikirmembuat kesimpulan KBT: 4. rajin Ilmu: Pendidikan Moral BSPP: Lembaran tugasan Penutup 10. Rumusan isi pelajaran. 1. i. Paparan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri. berdikari. Kemahiran belajarmenilai maklumat. Guru mengedarkan salinan lirik lagu.interpersonal. Guru menutup isi pelajaran hari ini dengan membuat rumusan. 3.Guru memaparkan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri. berusaha. KG: i. Kontraktivisme. 2. Guru mengedarkan salinan lirik lagu.10 pagi.evaluate . mempersembahkan ii.05 – 10. 2. Teori kecerdasan pelbagai. intrapersonal Nilai: Fokus.perkataan dalam silang kata.

ICT . lembaran lirik lagu ii. bersemangat BSPP: Komputer riba. LCD. kesyukuran. Murid-murid menyanyikan lagu tersebut dengan penuh bersemangat. Nilai: Kerjasama.(menilai) 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful