RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Mata Pelajaran Tahun Hari Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk

: : : : : : : Bahasa Melayu : Rabu 19 Ogos 2010 9.10 – 10.10 pagi (60 minit) 30 orang (L:10 orang : P:15 orang) Sambutan Perayaan Di Malaysia Sambutan Hari Raya Aidilfitri 5 Bestari

Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1
i)

Membaca teks dan memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.

Fokus Sampingan :

4.2

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i) Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.

dan membina ayat tunggal berdasarkan tugasan yang diberikan. murid-murid dapat: i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid dapat mengenalpasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Memberi komen dari aspek perbezaan sambutan perayaan dan mengaitkan dengan pengalaman yang sedia ada. ii) iii) iv) Pengisian Kurikulum a) b) c) Ilmu Kewarganegaraan Penerapan nilai . Objektif Eksplisit : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Aras 3 i) Melengkapkan ayat.8. Murid dapat mengemukakan dua isi utama dan dua isi sampingan petikan. 1 Membina dan menulis perkataan. ayat tunggal dan ayat majmuk.

Kemahiran Berfikir iii) a) b) Penekanan Konsep 5P Penggabungjalinan Penyerapan : : Kemahiran Mata Pelajaran Nilai Ilmu : Membaca dan menulis : Pendidikan Islam dan Moral.ii) a) b) c) Kemahiran Bernilai Tambah Kecerdasan Pelbagai : Strategi Pengajaran : Kemahiran Generik : Interpersonal. tetamu. Pendidikan Muzik : Kesyukuran. kemaafan. ketaatan. muzik. hubungan. bertekad. Intrapersonal. Koperatif dan Kolaboratif. . kesungguhan. kesabaran. : Pandidikan Islam dan Moral Kosa kata : gembira. hormat menghormati. Kemahiran Belajar. Aktiviti menjawab soalan pemahaman. Metakognitif dan Kontekstual. ziarah-menziarahi. enak. Pemerhatian. perbincangan dan lembaran kerja. c) e) Pengayaan Penilaian : : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan aktiviti yang diberikan. visual-ruang.

mentafsir maklumat. Murid-murid ditayangkan dengan slaid gambar yang berdialog mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri. Lembaran kerja. (5 minit) Isi Pelajaran Pengenalan Tajuk Tema : Sambutan Perayaan di Malaysia. LCD. . Kemahiran belajarmenganalisis maklumat. Kontekstual – mengubungkait dengan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. KBT i. Catatan KG i. komputer riba.10 – 9. gambar.contoh soalan : 1. Apakah yang ingin diceritakan berdasarkan dialog tersebut.Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) a) b) Bahan Elektronik / Bahan Bercetak / Bahan Autentik : Templat Pelajar : Tayangan slaid. Contoh.rakaman video. 3.15 pagi. Guru mengaitkan lakonan muridmurid tersebut dengan tajuk pelajaran 2. Pengetahuan Perlu Ada : Murid-murid mengetahui segala perjalanan aktiviti yang biasa dilakukan ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri. Beberapa orang murid dipilih untuk melakonkan watak tersebut. PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN (PPP) BAHASA MELAYU Masa/Langkah Induksi Set 9.

yakin diri.pada hari ini. KG: 2. (iii) dan (iv) . LCD. ICT Nilai: Berani. Guru memaparkan petikan cerita yang di atas skrin.(ii). bersemangat Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: komputer riba. Guru menyuruh murid membaca i. pengalaman sedia ada. Kemahiran Belajar – Objektif: bertajuk ”Sambutan Hari Raya Aidilfitri” (i) . Teori kecerdasan pelbagai – kecerdasan verbal-linguistik iii. 15 –9. gambar berdialog Langkah 1 9. ii. (15 minit) Membaca petikan dan Petikan cerita “Sambutan Hari Raya Aidilfitri” 1. 30 pagi.

fokus dan teliti. petikan itu secara senyap. Teori Kecerdasan Pelbagai – Kecerdasan verbal-linguistik. interpersonal dan intrapersonal. Enak 5. bersemangat. 4. .Gembira 2. Kemahiran Berfikir – mencungkil maklumat KBT: i. Murid diminta membentangkan maksud perkataan yang telah diperolehi. 5. Hubungan 3. Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Nilai: Yakin diri. Guru menghitamkan beberapa perkataan pada petikan tersebut dan meminta murid-murid mencari maksud perkataan tersebut dengan menggunakan program e-kamus yang terdapat pada e-book secara berpasangan. kerjasama. Bertekad secara rawak untuk membaca petikan tersebut secara individu. berani. Guru memilih beberapa orang murid membaca kritis dan mentafsir maklumat ii. Kosa Kata: 1. Konstruktivisme – meneroka ii. Tetamu 4. 3.perbincangan mengenai isi petikan.

Apakah juadah hari Raya yang disediakan oleh ibu Suhaimi ? 4.9. 30 . KBT : i.BSPP: Komputer riba. transferring 4. 3. Kontekstual – cooperating(bekerjasama). apakah yang dilakukan oleh Suhaimi selepas itu ? 1. Mengapakah Suhaimi kepada murid untuk dijawab. Guru berbincang bersama pelajar mengenai isi petikan.applying . Kemahiran berfikir – menjana idea.45 pagi. ekamus Penilaian: Borang penilaian bacaan Langkah 2 9. (15 minit) Latihan 1 : Soal jawab 1. 2. LCD. Apakah yang Suhaimi lakukan di pagi hari ? 2. Selepas menunaikan Solat Sunat Hari Raya. Guru memilih beberapa orang pelajar untuk menceritakan mengenai pengalaman mereka mengenai Sambutan Hari Raya Aidilfitri. Guru memaparkan soalan kefahaman Objektif : (iv) KG : i. Murid diberi masa lima minit untuk (memindahkan). merangsang pemikiran berkualiti 3.

Kemahiran belajarmendengar ii. lembaran kerja. . (mengaplikasi) ii. 5. (10 minit) Latihan 2: Pemulihan Menjawab lembaran kerja Aktiviti penggayaan dan pemulihan. Kemudian.interpersonal iii. kreatif Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: Komputer riba. Kemahiran berfikirmenjana idea . LCD. guru akan berbincang jawapan tersebut bersama muridmurid.45 – 9. Konstruktivismeexplore(meneroka). guru dapat menilai dan murid yang tidak faham akan diberi aktiviti pemulihan dan murid yang telah memahami isi perbincangan akn diberikan aktiviti KG: i.55 pagi. Bagaimanakah suasana rumah Suhaimi apabila tetamu datang berkunjung ke rumahnya ? menyiapkannya dan murid dibenarkan berbincang bersama rakan.explain (menerangkan) Nilai : Kerjasama.mendapat pujian daripada ayahnya? 5. Setelah perbincangan mengenai menjawab soalan pemahaman. Langkah 3 9. 1. Teori kecerdasan pelbagai. Guru akan memilih beberapa orang murid untuk menjawab soalan tersebut di hadapan kelas.

Kontekstualmemindahkan ii. Murid diminta menyelesaikan silang kata tersebut berdasarkan panduan yang diberikan. Silang kata tersebut berbeza iaitu untuk murid penggayaan. KBT: i. hanya pembayang diberikan manakala untuk pelajar pemulihan. 3. Guru membahagikan pelajar kepada lima kumpulan mengikut kumpulan penggayaan dan kumpulan pemulihan. fokus. penggayaan. yakin diri. . LCD .interpersonal Nilai: Berani. Guru memberikan lembaran kerja berbentuk silang kata kepada murid untuk aktiviti penggayaan dan pemulihan. Teori kecerdasan pelbagai.yang diberikan guru. 3. Belajar cara belajarmengingat iii. bantuan diberikan dengan meninggalkan beberapa huruf di silang kata tersebut. 2.Menyelesaikan silang kata berdasarkan panduan yang diberikan. Latihan 3: Pengayaan Menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru Menyelesaikan silang kata dan membina ayat tunggal berdasarkan perkataan tersebut. 4. berusaha BSPP: Komputer riba.

Guru mengarahkan murid-murid untuk melengkapkan ayat bagi aktiviti pemulihan dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk bagi aktiviti penggayaan. Kemudian. menjana idea Aktiviti penggayaan : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan 3. KBT: i.5. Kontraktivismemeneroka Objektif: (vi) . guru akan memilih beberapa orang pelajar untuk membentangkannya di hadapan kelas. 6. mempersembahkan ii. guru akan berbincang jawapannya bersama-sama pelajar. Kemahiran berfikirmengumpul.05 pagi. Langkah 4 9. KG: i. 1.55 -10. Tugasan tersebut dibuat secara individu dan murid diberi masa selama lima minit untuk menyiapkannya. (15 minit) Tatabahasa – Melengkapkan ayat dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk Aktiviti pemulihan : Melengkapkan ayat yang diberikan 2. Kemahiran Belajarmenyusun maklumat. menganalisis maklumat. Murid diberi masa selama lima minit untuk menyelesaikannya dengan bantuan dan pemerhatian dari guru. Kemudian.

KG: i.Guru memaparkan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri. intrapersonal Nilai: Fokus.interpersonal. Kontraktivisme.perkataan dalam silang kata. 2.10 pagi. Guru menutup isi pelajaran hari ini dengan membuat rumusan. (5 minit) Penutup kognitif dan sosial 1. 3. Guru mengedarkan salinan lirik lagu. 1. Guru mengedarkan salinan lirik lagu. Kemahiran berfikirmembuat kesimpulan KBT: 4. rajin Ilmu: Pendidikan Moral BSPP: Lembaran tugasan Penutup 10. berusaha. Paparan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri. i.evaluate .05 – 10. Kemahiran belajarmenilai maklumat. Teori kecerdasan pelbagai. ii. mempersembahkan ii. berdikari. 2. Rumusan isi pelajaran.

lembaran lirik lagu ii. ICT . kesyukuran. bersemangat BSPP: Komputer riba. Nilai: Kerjasama.(menilai) 5. Murid-murid menyanyikan lagu tersebut dengan penuh bersemangat. LCD.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.