RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Mata Pelajaran Tahun Hari Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk

: : : : : : : Bahasa Melayu : Rabu 19 Ogos 2010 9.10 – 10.10 pagi (60 minit) 30 orang (L:10 orang : P:15 orang) Sambutan Perayaan Di Malaysia Sambutan Hari Raya Aidilfitri 5 Bestari

Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1
i)

Membaca teks dan memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.

Fokus Sampingan :

4.2

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i) Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.

dan membina ayat tunggal berdasarkan tugasan yang diberikan. ayat tunggal dan ayat majmuk. Murid dapat mengenalpasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Objektif Eksplisit : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.8. ii) iii) iv) Pengisian Kurikulum a) b) c) Ilmu Kewarganegaraan Penerapan nilai . Aras 3 i) Melengkapkan ayat. 1 Membina dan menulis perkataan. murid-murid dapat: i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberi komen dari aspek perbezaan sambutan perayaan dan mengaitkan dengan pengalaman yang sedia ada. Murid dapat mengemukakan dua isi utama dan dua isi sampingan petikan.

muzik. . kesabaran. Koperatif dan Kolaboratif. bertekad. enak. Intrapersonal. Kemahiran Berfikir iii) a) b) Penekanan Konsep 5P Penggabungjalinan Penyerapan : : Kemahiran Mata Pelajaran Nilai Ilmu : Membaca dan menulis : Pendidikan Islam dan Moral. Kemahiran Belajar. perbincangan dan lembaran kerja. visual-ruang. kemaafan.ii) a) b) c) Kemahiran Bernilai Tambah Kecerdasan Pelbagai : Strategi Pengajaran : Kemahiran Generik : Interpersonal. tetamu. Aktiviti menjawab soalan pemahaman. Metakognitif dan Kontekstual. : Pandidikan Islam dan Moral Kosa kata : gembira. c) e) Pengayaan Penilaian : : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan aktiviti yang diberikan. ketaatan. ziarah-menziarahi. Pemerhatian. hormat menghormati. kesungguhan. Pendidikan Muzik : Kesyukuran. hubungan.

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) a) b) Bahan Elektronik / Bahan Bercetak / Bahan Autentik : Templat Pelajar : Tayangan slaid.15 pagi.mentafsir maklumat. 3.contoh soalan : 1. Lembaran kerja. . Beberapa orang murid dipilih untuk melakonkan watak tersebut. LCD. Murid-murid ditayangkan dengan slaid gambar yang berdialog mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri. Catatan KG i. (5 minit) Isi Pelajaran Pengenalan Tajuk Tema : Sambutan Perayaan di Malaysia. gambar. komputer riba. PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN (PPP) BAHASA MELAYU Masa/Langkah Induksi Set 9. Apakah yang ingin diceritakan berdasarkan dialog tersebut.rakaman video. Kemahiran belajarmenganalisis maklumat. Guru mengaitkan lakonan muridmurid tersebut dengan tajuk pelajaran 2.10 – 9. Pengetahuan Perlu Ada : Murid-murid mengetahui segala perjalanan aktiviti yang biasa dilakukan ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kontekstual – mengubungkait dengan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. KBT i. Contoh.

gambar berdialog Langkah 1 9. KG: 2. 30 pagi. ii. (15 minit) Membaca petikan dan Petikan cerita “Sambutan Hari Raya Aidilfitri” 1. LCD. pengalaman sedia ada. (iii) dan (iv) . ICT Nilai: Berani. Kemahiran Belajar – Objektif: bertajuk ”Sambutan Hari Raya Aidilfitri” (i) . yakin diri. Teori kecerdasan pelbagai – kecerdasan verbal-linguistik iii. 15 –9. bersemangat Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: komputer riba. Guru menyuruh murid membaca i. Guru memaparkan petikan cerita yang di atas skrin.pada hari ini.(ii).

4. Nilai: Yakin diri. Enak 5.perbincangan mengenai isi petikan. berani. fokus dan teliti. Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Guru menghitamkan beberapa perkataan pada petikan tersebut dan meminta murid-murid mencari maksud perkataan tersebut dengan menggunakan program e-kamus yang terdapat pada e-book secara berpasangan. bersemangat. petikan itu secara senyap. Hubungan 3.Gembira 2. 3. 5. Teori Kecerdasan Pelbagai – Kecerdasan verbal-linguistik. Konstruktivisme – meneroka ii. Kemahiran Berfikir – mencungkil maklumat KBT: i. Guru memilih beberapa orang murid membaca kritis dan mentafsir maklumat ii. interpersonal dan intrapersonal. Murid diminta membentangkan maksud perkataan yang telah diperolehi. Kosa Kata: 1. Tetamu 4. Bertekad secara rawak untuk membaca petikan tersebut secara individu. . kerjasama.

Guru memaparkan soalan kefahaman Objektif : (iv) KG : i. LCD. merangsang pemikiran berkualiti 3. Mengapakah Suhaimi kepada murid untuk dijawab.applying . (15 minit) Latihan 1 : Soal jawab 1. Guru berbincang bersama pelajar mengenai isi petikan. 3.45 pagi.BSPP: Komputer riba. 2. ekamus Penilaian: Borang penilaian bacaan Langkah 2 9. Apakah juadah hari Raya yang disediakan oleh ibu Suhaimi ? 4. Murid diberi masa lima minit untuk (memindahkan). Selepas menunaikan Solat Sunat Hari Raya. transferring 4. 30 . Kontekstual – cooperating(bekerjasama).9. apakah yang dilakukan oleh Suhaimi selepas itu ? 1. Guru memilih beberapa orang pelajar untuk menceritakan mengenai pengalaman mereka mengenai Sambutan Hari Raya Aidilfitri. KBT : i. Apakah yang Suhaimi lakukan di pagi hari ? 2. Kemahiran berfikir – menjana idea.

45 – 9. Kemahiran belajarmendengar ii. Konstruktivismeexplore(meneroka). Bagaimanakah suasana rumah Suhaimi apabila tetamu datang berkunjung ke rumahnya ? menyiapkannya dan murid dibenarkan berbincang bersama rakan. Langkah 3 9. lembaran kerja. Kemudian.55 pagi. (mengaplikasi) ii. 5. guru akan berbincang jawapan tersebut bersama muridmurid. (10 minit) Latihan 2: Pemulihan Menjawab lembaran kerja Aktiviti penggayaan dan pemulihan. Teori kecerdasan pelbagai.interpersonal iii. kreatif Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: Komputer riba. Guru akan memilih beberapa orang murid untuk menjawab soalan tersebut di hadapan kelas. Kemahiran berfikirmenjana idea . Setelah perbincangan mengenai menjawab soalan pemahaman. 1.explain (menerangkan) Nilai : Kerjasama. guru dapat menilai dan murid yang tidak faham akan diberi aktiviti pemulihan dan murid yang telah memahami isi perbincangan akn diberikan aktiviti KG: i. LCD.mendapat pujian daripada ayahnya? 5. .

bantuan diberikan dengan meninggalkan beberapa huruf di silang kata tersebut. Latihan 3: Pengayaan Menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru Menyelesaikan silang kata dan membina ayat tunggal berdasarkan perkataan tersebut. 3. KBT: i. 3. LCD . 2. penggayaan. Silang kata tersebut berbeza iaitu untuk murid penggayaan. hanya pembayang diberikan manakala untuk pelajar pemulihan. Belajar cara belajarmengingat iii. Kontekstualmemindahkan ii.interpersonal Nilai: Berani. Teori kecerdasan pelbagai. 4. fokus. Guru memberikan lembaran kerja berbentuk silang kata kepada murid untuk aktiviti penggayaan dan pemulihan. berusaha BSPP: Komputer riba. Murid diminta menyelesaikan silang kata tersebut berdasarkan panduan yang diberikan. Guru membahagikan pelajar kepada lima kumpulan mengikut kumpulan penggayaan dan kumpulan pemulihan. . yakin diri.Menyelesaikan silang kata berdasarkan panduan yang diberikan.yang diberikan guru.

(15 minit) Tatabahasa – Melengkapkan ayat dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk Aktiviti pemulihan : Melengkapkan ayat yang diberikan 2. Guru mengarahkan murid-murid untuk melengkapkan ayat bagi aktiviti pemulihan dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk bagi aktiviti penggayaan. menjana idea Aktiviti penggayaan : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan 3. KBT: i. guru akan memilih beberapa orang pelajar untuk membentangkannya di hadapan kelas. KG: i. Kemudian. Murid diberi masa selama lima minit untuk menyelesaikannya dengan bantuan dan pemerhatian dari guru. Kontraktivismemeneroka Objektif: (vi) . guru akan berbincang jawapannya bersama-sama pelajar.55 -10. 1. Kemudian. mempersembahkan ii. 6.5.05 pagi. Kemahiran Belajarmenyusun maklumat. Langkah 4 9. menganalisis maklumat. Tugasan tersebut dibuat secara individu dan murid diberi masa selama lima minit untuk menyiapkannya. Kemahiran berfikirmengumpul.

05 – 10. Rumusan isi pelajaran. Guru mengedarkan salinan lirik lagu. 3.perkataan dalam silang kata. KG: i. ii.Guru memaparkan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri. berusaha. 2. Kontraktivisme. berdikari. rajin Ilmu: Pendidikan Moral BSPP: Lembaran tugasan Penutup 10. Guru menutup isi pelajaran hari ini dengan membuat rumusan.10 pagi. Guru mengedarkan salinan lirik lagu. Paparan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri. i. Teori kecerdasan pelbagai.interpersonal. (5 minit) Penutup kognitif dan sosial 1. intrapersonal Nilai: Fokus. mempersembahkan ii. 1. 2. Kemahiran belajarmenilai maklumat.evaluate . Kemahiran berfikirmembuat kesimpulan KBT: 4.

bersemangat BSPP: Komputer riba. lembaran lirik lagu ii. Nilai: Kerjasama. Murid-murid menyanyikan lagu tersebut dengan penuh bersemangat. LCD. kesyukuran.(menilai) 5. ICT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful