RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Mata Pelajaran Tahun Hari Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk

: : : : : : : Bahasa Melayu : Rabu 19 Ogos 2010 9.10 – 10.10 pagi (60 minit) 30 orang (L:10 orang : P:15 orang) Sambutan Perayaan Di Malaysia Sambutan Hari Raya Aidilfitri 5 Bestari

Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1
i)

Membaca teks dan memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.

Fokus Sampingan :

4.2

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i) Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.

Murid dapat mengemukakan dua isi utama dan dua isi sampingan petikan. Memberi komen dari aspek perbezaan sambutan perayaan dan mengaitkan dengan pengalaman yang sedia ada. Objektif Eksplisit : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. ayat tunggal dan ayat majmuk. 1 Membina dan menulis perkataan.8. Aras 3 i) Melengkapkan ayat. Murid dapat mengenalpasti ayat tunggal dan ayat majmuk. dan membina ayat tunggal berdasarkan tugasan yang diberikan. murid-murid dapat: i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) iii) iv) Pengisian Kurikulum a) b) c) Ilmu Kewarganegaraan Penerapan nilai .

Aktiviti menjawab soalan pemahaman. bertekad. hubungan. Kemahiran Berfikir iii) a) b) Penekanan Konsep 5P Penggabungjalinan Penyerapan : : Kemahiran Mata Pelajaran Nilai Ilmu : Membaca dan menulis : Pendidikan Islam dan Moral. Intrapersonal. perbincangan dan lembaran kerja. : Pandidikan Islam dan Moral Kosa kata : gembira. enak. Pemerhatian. ziarah-menziarahi. . Pendidikan Muzik : Kesyukuran. c) e) Pengayaan Penilaian : : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan aktiviti yang diberikan. tetamu. muzik.ii) a) b) c) Kemahiran Bernilai Tambah Kecerdasan Pelbagai : Strategi Pengajaran : Kemahiran Generik : Interpersonal. kesungguhan. kemaafan. Kemahiran Belajar. hormat menghormati. Koperatif dan Kolaboratif. ketaatan. kesabaran. Metakognitif dan Kontekstual. visual-ruang.

. Kontekstual – mengubungkait dengan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Pengetahuan Perlu Ada : Murid-murid mengetahui segala perjalanan aktiviti yang biasa dilakukan ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kemahiran belajarmenganalisis maklumat. Beberapa orang murid dipilih untuk melakonkan watak tersebut.15 pagi. (5 minit) Isi Pelajaran Pengenalan Tajuk Tema : Sambutan Perayaan di Malaysia. LCD.rakaman video. 3. Lembaran kerja.Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) a) b) Bahan Elektronik / Bahan Bercetak / Bahan Autentik : Templat Pelajar : Tayangan slaid. komputer riba. KBT i. Guru mengaitkan lakonan muridmurid tersebut dengan tajuk pelajaran 2. Murid-murid ditayangkan dengan slaid gambar yang berdialog mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri. Contoh.contoh soalan : 1. PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN (PPP) BAHASA MELAYU Masa/Langkah Induksi Set 9.10 – 9. Catatan KG i. gambar. Apakah yang ingin diceritakan berdasarkan dialog tersebut.mentafsir maklumat.

ICT Nilai: Berani.pada hari ini. KG: 2. (15 minit) Membaca petikan dan Petikan cerita “Sambutan Hari Raya Aidilfitri” 1. Teori kecerdasan pelbagai – kecerdasan verbal-linguistik iii. gambar berdialog Langkah 1 9. yakin diri. ii. LCD. 30 pagi. bersemangat Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: komputer riba. pengalaman sedia ada. (iii) dan (iv) .(ii). 15 –9. Kemahiran Belajar – Objektif: bertajuk ”Sambutan Hari Raya Aidilfitri” (i) . Guru menyuruh murid membaca i. Guru memaparkan petikan cerita yang di atas skrin.

interpersonal dan intrapersonal. 3. Bertekad secara rawak untuk membaca petikan tersebut secara individu. Hubungan 3. kerjasama. Kosa Kata: 1. Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). .Gembira 2. 4. Guru memilih beberapa orang murid membaca kritis dan mentafsir maklumat ii. 5. petikan itu secara senyap. bersemangat. berani. Enak 5. Teori Kecerdasan Pelbagai – Kecerdasan verbal-linguistik. fokus dan teliti. Kemahiran Berfikir – mencungkil maklumat KBT: i. Guru menghitamkan beberapa perkataan pada petikan tersebut dan meminta murid-murid mencari maksud perkataan tersebut dengan menggunakan program e-kamus yang terdapat pada e-book secara berpasangan.perbincangan mengenai isi petikan. Konstruktivisme – meneroka ii. Murid diminta membentangkan maksud perkataan yang telah diperolehi. Nilai: Yakin diri. Tetamu 4.

merangsang pemikiran berkualiti 3.9. Apakah yang Suhaimi lakukan di pagi hari ? 2. Guru memaparkan soalan kefahaman Objektif : (iv) KG : i. 30 . Selepas menunaikan Solat Sunat Hari Raya.BSPP: Komputer riba. LCD. ekamus Penilaian: Borang penilaian bacaan Langkah 2 9.45 pagi. transferring 4. Mengapakah Suhaimi kepada murid untuk dijawab. Kemahiran berfikir – menjana idea. apakah yang dilakukan oleh Suhaimi selepas itu ? 1. Guru memilih beberapa orang pelajar untuk menceritakan mengenai pengalaman mereka mengenai Sambutan Hari Raya Aidilfitri. 3. (15 minit) Latihan 1 : Soal jawab 1. Apakah juadah hari Raya yang disediakan oleh ibu Suhaimi ? 4. Kontekstual – cooperating(bekerjasama). KBT : i. 2. Murid diberi masa lima minit untuk (memindahkan). Guru berbincang bersama pelajar mengenai isi petikan.applying .

mendapat pujian daripada ayahnya? 5. Konstruktivismeexplore(meneroka). 5. Kemahiran belajarmendengar ii. (10 minit) Latihan 2: Pemulihan Menjawab lembaran kerja Aktiviti penggayaan dan pemulihan. Teori kecerdasan pelbagai. Kemahiran berfikirmenjana idea . Bagaimanakah suasana rumah Suhaimi apabila tetamu datang berkunjung ke rumahnya ? menyiapkannya dan murid dibenarkan berbincang bersama rakan. lembaran kerja.explain (menerangkan) Nilai : Kerjasama. LCD. guru dapat menilai dan murid yang tidak faham akan diberi aktiviti pemulihan dan murid yang telah memahami isi perbincangan akn diberikan aktiviti KG: i. Kemudian. . 1. (mengaplikasi) ii. guru akan berbincang jawapan tersebut bersama muridmurid. kreatif Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: Komputer riba.55 pagi.45 – 9.interpersonal iii. Setelah perbincangan mengenai menjawab soalan pemahaman. Guru akan memilih beberapa orang murid untuk menjawab soalan tersebut di hadapan kelas. Langkah 3 9.

yang diberikan guru. Latihan 3: Pengayaan Menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru Menyelesaikan silang kata dan membina ayat tunggal berdasarkan perkataan tersebut. Silang kata tersebut berbeza iaitu untuk murid penggayaan. hanya pembayang diberikan manakala untuk pelajar pemulihan. Guru membahagikan pelajar kepada lima kumpulan mengikut kumpulan penggayaan dan kumpulan pemulihan. 2. 3. 4. . bantuan diberikan dengan meninggalkan beberapa huruf di silang kata tersebut. Guru memberikan lembaran kerja berbentuk silang kata kepada murid untuk aktiviti penggayaan dan pemulihan. LCD . penggayaan. fokus.interpersonal Nilai: Berani. KBT: i. Kontekstualmemindahkan ii. berusaha BSPP: Komputer riba. 3. yakin diri. Murid diminta menyelesaikan silang kata tersebut berdasarkan panduan yang diberikan.Menyelesaikan silang kata berdasarkan panduan yang diberikan. Teori kecerdasan pelbagai. Belajar cara belajarmengingat iii.

Kemahiran Belajarmenyusun maklumat. Murid diberi masa selama lima minit untuk menyelesaikannya dengan bantuan dan pemerhatian dari guru. Kontraktivismemeneroka Objektif: (vi) . Kemahiran berfikirmengumpul. menjana idea Aktiviti penggayaan : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan 3. KBT: i. Guru mengarahkan murid-murid untuk melengkapkan ayat bagi aktiviti pemulihan dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk bagi aktiviti penggayaan. 6. 1.5. guru akan berbincang jawapannya bersama-sama pelajar. Tugasan tersebut dibuat secara individu dan murid diberi masa selama lima minit untuk menyiapkannya. KG: i. menganalisis maklumat. guru akan memilih beberapa orang pelajar untuk membentangkannya di hadapan kelas.55 -10. Langkah 4 9.05 pagi. mempersembahkan ii. (15 minit) Tatabahasa – Melengkapkan ayat dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk Aktiviti pemulihan : Melengkapkan ayat yang diberikan 2. Kemudian. Kemudian.

Kemahiran berfikirmembuat kesimpulan KBT: 4.evaluate . Rumusan isi pelajaran. Paparan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri.perkataan dalam silang kata. 1. Guru mengedarkan salinan lirik lagu. Guru mengedarkan salinan lirik lagu. Kontraktivisme. KG: i.10 pagi. intrapersonal Nilai: Fokus. Guru menutup isi pelajaran hari ini dengan membuat rumusan. Kemahiran belajarmenilai maklumat. i. berdikari. 2. mempersembahkan ii. 3. 2. (5 minit) Penutup kognitif dan sosial 1. rajin Ilmu: Pendidikan Moral BSPP: Lembaran tugasan Penutup 10. ii. berusaha.interpersonal.05 – 10. Teori kecerdasan pelbagai.Guru memaparkan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri.

ICT . Murid-murid menyanyikan lagu tersebut dengan penuh bersemangat. kesyukuran. lembaran lirik lagu ii. bersemangat BSPP: Komputer riba. Nilai: Kerjasama. LCD.(menilai) 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful