RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Mata Pelajaran Tahun Hari Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk

: : : : : : : Bahasa Melayu : Rabu 19 Ogos 2010 9.10 – 10.10 pagi (60 minit) 30 orang (L:10 orang : P:15 orang) Sambutan Perayaan Di Malaysia Sambutan Hari Raya Aidilfitri 5 Bestari

Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1
i)

Membaca teks dan memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.

Fokus Sampingan :

4.2

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i) Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.

8. Murid dapat mengenalpasti ayat tunggal dan ayat majmuk. ii) iii) iv) Pengisian Kurikulum a) b) c) Ilmu Kewarganegaraan Penerapan nilai . Objektif Eksplisit : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. dan membina ayat tunggal berdasarkan tugasan yang diberikan. ayat tunggal dan ayat majmuk. Memberi komen dari aspek perbezaan sambutan perayaan dan mengaitkan dengan pengalaman yang sedia ada. murid-murid dapat: i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 i) Melengkapkan ayat. 1 Membina dan menulis perkataan. Murid dapat mengemukakan dua isi utama dan dua isi sampingan petikan.

enak. Kemahiran Belajar. ziarah-menziarahi. Pendidikan Muzik : Kesyukuran. visual-ruang. hubungan. tetamu. : Pandidikan Islam dan Moral Kosa kata : gembira. muzik. kesabaran. kemaafan. Intrapersonal. Metakognitif dan Kontekstual. Aktiviti menjawab soalan pemahaman. Koperatif dan Kolaboratif.ii) a) b) c) Kemahiran Bernilai Tambah Kecerdasan Pelbagai : Strategi Pengajaran : Kemahiran Generik : Interpersonal. kesungguhan. Kemahiran Berfikir iii) a) b) Penekanan Konsep 5P Penggabungjalinan Penyerapan : : Kemahiran Mata Pelajaran Nilai Ilmu : Membaca dan menulis : Pendidikan Islam dan Moral. ketaatan. hormat menghormati. . perbincangan dan lembaran kerja. c) e) Pengayaan Penilaian : : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan aktiviti yang diberikan. Pemerhatian. bertekad.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN (PPP) BAHASA MELAYU Masa/Langkah Induksi Set 9. LCD. komputer riba. (5 minit) Isi Pelajaran Pengenalan Tajuk Tema : Sambutan Perayaan di Malaysia. Pengetahuan Perlu Ada : Murid-murid mengetahui segala perjalanan aktiviti yang biasa dilakukan ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri. KBT i. . Guru mengaitkan lakonan muridmurid tersebut dengan tajuk pelajaran 2.15 pagi. Kemahiran belajarmenganalisis maklumat. Beberapa orang murid dipilih untuk melakonkan watak tersebut. Catatan KG i.10 – 9.contoh soalan : 1. Contoh.mentafsir maklumat. Lembaran kerja. Murid-murid ditayangkan dengan slaid gambar yang berdialog mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri.rakaman video. Kontekstual – mengubungkait dengan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Apakah yang ingin diceritakan berdasarkan dialog tersebut.Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) a) b) Bahan Elektronik / Bahan Bercetak / Bahan Autentik : Templat Pelajar : Tayangan slaid. 3. gambar.

pada hari ini. yakin diri. ICT Nilai: Berani. (15 minit) Membaca petikan dan Petikan cerita “Sambutan Hari Raya Aidilfitri” 1. Guru menyuruh murid membaca i. 15 –9. ii. KG: 2. Guru memaparkan petikan cerita yang di atas skrin. 30 pagi. (iii) dan (iv) . Kemahiran Belajar – Objektif: bertajuk ”Sambutan Hari Raya Aidilfitri” (i) .(ii). LCD. bersemangat Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: komputer riba. gambar berdialog Langkah 1 9. pengalaman sedia ada. Teori kecerdasan pelbagai – kecerdasan verbal-linguistik iii.

Konstruktivisme – meneroka ii. Enak 5. Kosa Kata: 1. Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). bersemangat. interpersonal dan intrapersonal. Guru memilih beberapa orang murid membaca kritis dan mentafsir maklumat ii. Tetamu 4. fokus dan teliti. Teori Kecerdasan Pelbagai – Kecerdasan verbal-linguistik. petikan itu secara senyap. 3.Gembira 2. Bertekad secara rawak untuk membaca petikan tersebut secara individu. Kemahiran Berfikir – mencungkil maklumat KBT: i. Murid diminta membentangkan maksud perkataan yang telah diperolehi. Nilai: Yakin diri.perbincangan mengenai isi petikan. . berani. Guru menghitamkan beberapa perkataan pada petikan tersebut dan meminta murid-murid mencari maksud perkataan tersebut dengan menggunakan program e-kamus yang terdapat pada e-book secara berpasangan. kerjasama. Hubungan 3. 5. 4.

Kontekstual – cooperating(bekerjasama).applying . Apakah yang Suhaimi lakukan di pagi hari ? 2. Selepas menunaikan Solat Sunat Hari Raya. Apakah juadah hari Raya yang disediakan oleh ibu Suhaimi ? 4. LCD. ekamus Penilaian: Borang penilaian bacaan Langkah 2 9. merangsang pemikiran berkualiti 3. apakah yang dilakukan oleh Suhaimi selepas itu ? 1. 2. (15 minit) Latihan 1 : Soal jawab 1. 3.45 pagi. Guru memilih beberapa orang pelajar untuk menceritakan mengenai pengalaman mereka mengenai Sambutan Hari Raya Aidilfitri. Mengapakah Suhaimi kepada murid untuk dijawab. KBT : i. Murid diberi masa lima minit untuk (memindahkan). transferring 4. Kemahiran berfikir – menjana idea. Guru berbincang bersama pelajar mengenai isi petikan.9.BSPP: Komputer riba. Guru memaparkan soalan kefahaman Objektif : (iv) KG : i. 30 .

LCD.55 pagi. lembaran kerja. Konstruktivismeexplore(meneroka). Setelah perbincangan mengenai menjawab soalan pemahaman.interpersonal iii.mendapat pujian daripada ayahnya? 5. Bagaimanakah suasana rumah Suhaimi apabila tetamu datang berkunjung ke rumahnya ? menyiapkannya dan murid dibenarkan berbincang bersama rakan. kreatif Ilmu: Pendidikan Islam dan Moral BSPP: Komputer riba. 1. Guru akan memilih beberapa orang murid untuk menjawab soalan tersebut di hadapan kelas. guru akan berbincang jawapan tersebut bersama muridmurid.45 – 9. (mengaplikasi) ii. 5. Kemudian.explain (menerangkan) Nilai : Kerjasama. . Kemahiran belajarmendengar ii. guru dapat menilai dan murid yang tidak faham akan diberi aktiviti pemulihan dan murid yang telah memahami isi perbincangan akn diberikan aktiviti KG: i. Langkah 3 9. (10 minit) Latihan 2: Pemulihan Menjawab lembaran kerja Aktiviti penggayaan dan pemulihan. Teori kecerdasan pelbagai. Kemahiran berfikirmenjana idea .

LCD . 3. fokus. . Murid diminta menyelesaikan silang kata tersebut berdasarkan panduan yang diberikan.Menyelesaikan silang kata berdasarkan panduan yang diberikan. Guru memberikan lembaran kerja berbentuk silang kata kepada murid untuk aktiviti penggayaan dan pemulihan. yakin diri.yang diberikan guru. berusaha BSPP: Komputer riba. penggayaan. Kontekstualmemindahkan ii. Teori kecerdasan pelbagai. Silang kata tersebut berbeza iaitu untuk murid penggayaan. 4. Guru membahagikan pelajar kepada lima kumpulan mengikut kumpulan penggayaan dan kumpulan pemulihan. 2. Belajar cara belajarmengingat iii. Latihan 3: Pengayaan Menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru Menyelesaikan silang kata dan membina ayat tunggal berdasarkan perkataan tersebut. bantuan diberikan dengan meninggalkan beberapa huruf di silang kata tersebut. KBT: i.interpersonal Nilai: Berani. hanya pembayang diberikan manakala untuk pelajar pemulihan. 3.

05 pagi. KG: i. menganalisis maklumat. Kemudian. 6. (15 minit) Tatabahasa – Melengkapkan ayat dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk Aktiviti pemulihan : Melengkapkan ayat yang diberikan 2. Kemudian. Guru mengarahkan murid-murid untuk melengkapkan ayat bagi aktiviti pemulihan dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk bagi aktiviti penggayaan. Kemahiran berfikirmengumpul. Kemahiran Belajarmenyusun maklumat. 1. Kontraktivismemeneroka Objektif: (vi) . Tugasan tersebut dibuat secara individu dan murid diberi masa selama lima minit untuk menyiapkannya. mempersembahkan ii.55 -10.5. menjana idea Aktiviti penggayaan : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan 3. Murid diberi masa selama lima minit untuk menyelesaikannya dengan bantuan dan pemerhatian dari guru. guru akan memilih beberapa orang pelajar untuk membentangkannya di hadapan kelas. guru akan berbincang jawapannya bersama-sama pelajar. KBT: i. Langkah 4 9.

Teori kecerdasan pelbagai. Rumusan isi pelajaran. Guru mengedarkan salinan lirik lagu. Guru menutup isi pelajaran hari ini dengan membuat rumusan.Guru memaparkan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kemahiran belajarmenilai maklumat. 2. ii. berdikari. Paparan rakaman video sambutan Hari Raya Aidilfitri. 3. i.05 – 10. rajin Ilmu: Pendidikan Moral BSPP: Lembaran tugasan Penutup 10.10 pagi. Kemahiran berfikirmembuat kesimpulan KBT: 4. (5 minit) Penutup kognitif dan sosial 1. Guru mengedarkan salinan lirik lagu.evaluate .interpersonal. Kontraktivisme. 1.perkataan dalam silang kata. berusaha. KG: i. intrapersonal Nilai: Fokus. 2. mempersembahkan ii.

bersemangat BSPP: Komputer riba. Nilai: Kerjasama.(menilai) 5. Murid-murid menyanyikan lagu tersebut dengan penuh bersemangat. lembaran lirik lagu ii. ICT . kesyukuran. LCD.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.