Anda di halaman 1dari 1

KARANG TARUNA “ BAKTI DIKARI ”

KELURAHAN JATIRANGGA - KOTA BEKASI


Jl. Lurah Namat No.1 RT 01/07 Kelurahan Jatirangga TELP: 0218457901

Tumali sareng rencana program Karang Taruna “ Bakti Dikari ” Kelurahan Jatirangga
Kota Bekasi, minangka pembinaan wawasan generasi muda Karang Taruna “ Bakti Dikari ”
Bade ngayakeun kunjungan/studi banding ka Karang Taruna Tingkat Nasional di Kota
Bandung.

Kukituna Karang Taruna “ Bakti Dikari ” Kelurahan Jatirangga Kota Bekasi hoyong
ngayakeun rapat anggota, pikeun :

-Netepkeun kaping sareng acara kagiatan

-Netepkeun kalengkapan administrasi nu bakal dipersiapkeun

-Netepkeun tugas masing - masing seksi

Kukituna sadaya pangurus Karang Taruna “ Bakti Dikari ” dipihareup kempel, dina :

Waktos : 14 September 2010

Tabuh : 19.00 WIB dugi ka lekasan

Tempat : Aula Kelurahan Jatirangga

Diantos pisan kasumpingan para pangurus, hatur nuhun dina sagala perhatosanana.

Jatirangga, 7 September 2010

Ketua Karang Taruna “ Bakti Dikari ”

ZULIAN ARFAN HAGI

CREATED BY : ZUL IAN ARFAN HAGI


KELAS : 11 IPA 7
STUDY : B. SUNDA