Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GURUN.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN : 2010

SUBJEK : GEOGRAFI TINGKATAN : SATU

BIL. TAJUK / TAJUK KECIL BULAN / MINGGU


JANUARI FEBRUARI
1 2 3 4 1 2 3 4
BAHAGIAN A: KEMAHIRAN C
GEOGRAFI
U
B1 KEDUDUKAN T
1.1 Umum √ I
1.2 Lajur dan baris √
1.3 Koordinat - SPG √ T
1.4 Kedudukan relatif √ A
H
U
B2 ARAH N
2.1 Umum √
2.2 Menentukan Arah √ √ B
A
B3 JARAK DAN SKALA R
3.1 Umum √ U
3.2 Skala √
3.3 Menukarkan Skala √ C
I
B4 PETA DAN TAFSIRAN PETA N
4.1 Umum √ A
4.2 Menaksir Peta √ √

Latihan berterusan √ √ √ √ √ √

1
BIL. TAJUK / TAJUK KECIL BULAN / MINGGU
MAC APRIL
B5 JADUAL, GRAF DAN 1 2 3 4 1 2 3 4
GAMBARAJAH
5.1 Umum U C √
5.2 Jadual J U √
5.3 Graf Palang I T √
5.4 Graf Garis A I √
5.5 Gamba rajah N √
P
BAHAGIAN B: GEO. FIZ. DAN 1 E
MANUSIA
B1 Bentuk Muka Bumi R
1.1 Kepelbagaian BMB Malaysia T √
1.2 Tanah tinggi ( g. Lipat tua dan E √
muda)
1.3 Tanah pamah dan taburan N √
1.4 Pinggir laut dan kepelbagaian G √
1.5 Sistem saliran A √
1.6 Profil rentas sungai H √
A
2 Potensi dan halangan BMB N
2.1 Kepentingan dan halangan √
tanah tinggi
2.2 Kepentingan dan halangan P √
tanah pamah
2.3 Kepentingan dan halangan E √
pinggir pantai
N
3 Kesan kegiatan manusia terhadap G
alam sekitar.
3.1 Kesan penerokaan hutan, G √ √
pertanian dan jalan
3.2 Langkah A √ √ √
memelihara/memulihara
L
B2 Cuaca dan iklim serta
pengaruhnya:
1 Pergerakan Bumi.
1.1 Putaran dan Peredaran bumi √ √
1.2 Kejadian siang / malam dan 4 √
musim

Latihan Berterusan √ √ √ √ √ √ √ √

2
BIL. TAJUK / TAJUK KECIL BULAN / MINGGU
MEI JUN
1 2 3 4 1 2 3 4
2 Cuaca dan Iklim. P C C
2.1 Ciri cuaca dan iklim di Malaysia √ E U U
2.2 Faktor mempengaruhi iklim & √ P T T
cuaca
2.3 Pengaruh cuaca terhadap cara √ E I I
hidup
2.4 Pengaruh cuaca terhadap √ R
ekonomi
2.5 Pengaruh manusia terhadap √ I P P
cuaca & iklim
K E E
B3 Tumbuhan Semula jadi & √ S N N
Hidupan Liar
3.1 Jenis dan taburan √ √ A G G
3.2 Faktor mempengaruhi √ A G G
tumbuhan
3.3 Kepentingan tumbuhan semula √ N A A
jadi
3.4 Kesan kegiatan manusia √ L L √
3.5 Usaha pemeliharaan dan P √
pemuliharaan
E S S
Latihan berterusan √ √ R E E √
T K K
E O O
N L L
G A A
A H H
H
A
N

T
A
H
U
N

3
BIL. TAJUK / TAJUK KECIL BULAN / MINGGU
JULAI OGOS
BAHAGIAN C : KAJIAN 1 2 3 4 1 2 3 4
GEOGRAFI TEM.
1 Proses pelaksanaan kajian. U
1.1 Persediaan awal- pemilihan √ J
tajuk
1.2 Penentuan aspek kajian √ I
1.3 Penyediaan alatan √ A
1.4 Menjalankan kajian √ √ N √
1.5 Memproses data √ √
1.6 Menulis laporan 2 √ √

BIL. TAJUK / TAJUK KECIL BULAN / MINGGU


SEPTEMBER OKTOBER
1 2 3 4 1 2 3 4
1.7 Memeriksa Hasil Kajian √ C √ U √ P
1.8 Merekod Markah U J √ E
T I P
ULANGKAJI I A √ √ √ E
LATIH TUBI N √ √ √ R
P I
E 3 K
R S
T A
E A
N N
G
.

P
E
N
G
G
A
L

IL. TAJUK / TAJUK KECIL BULAN / MINGGU


NOVEMBER DISEMBER
1 2 3 4 1 2 3 4
P P C C C C C C
E E U U U U U U
P P T T T T T T
. . I I I I I I

A A S S S S S S

4
K K E E E E E E
H H K K K K K K
I I O O O O O O
R R L L L L L L
A A A A A A
1 Budaya Tutup Sekolah √ H H H H H H