Anda di halaman 1dari 18

PJPK

SULIT

PJPK
Pertengahan Nama : ………….................................................... Tingkatan: …………....................
Tahun

Mei SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP PEMANIS


1 jam

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2010

TINGKATAN 1

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 Soalan

2. Jawab semua soalan

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan
pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif
yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

[ Lihat sebelah]
SULIT

1
1. Yang manakah di antara berikut merupakan komponen kecergasan yang
berasakan kesihatan?

A . kuasa
B . kelajuan
C . Ketangkasan
D Daya tahan kardiovaskular

2. Yang manakah di antara berikut merupakan komponen kecergasan yang


berasaskan perlakuan atau kemahiran motor?

A Kelajuan
B Kekuatan otot
C Daya tahan otot
D Komposisi tubuh badan

3. Pilih maksud yang sesuai bagi konsep daya tahan kardiovaskular;

A Kecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara


berterusan.
B Kemampuan melakukan aktiviti berulang kali atau dalam jangka masa
yang lama.
C. Keupayaan otot, sendi, tendon dan ligemen membanarkan anggota
badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum
D. Kemampuan untuk melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan atau
mengangkat beban dengan menggunakan daya yang maksimum.

2
4. Apakah faedah latihan fizikal?

A Menambahkan berat badan


B Meningkatkan kandungan kolesterol dan glukosa di dalam darah
C Mendedahkan kepada penyakit diebetes dan tekanan darah tinggi
D Meningkatkan fungsi jantung, paru-paru dan sistem peredaran darah

5. Bagi mendapatkan kesan yang baik, aktiviti membina daya tahan


kardiovaskular perlu dilakukan selama

A Sekurang-kurangnya 4 kali seminggu.selama 30 minit


B Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu,selama 30 minit
C Sekurang-kurangnya 5 kali seminggu,selama 30 minit
D Sekurang-kurangnya 7 kali seminggu,selama 30 minit

3
Soalan 1 hingga 3
Labelkan tempat kosong dengan memilih satu jawapan yang tepat
berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan.

Mendagu
Lontar bola segar
Hop Melepasi halangan
Lompat squat menegak

1. 3.

2. 4.
.

4
Soalan 6 hingga 9
Padankan pernyataan di BAHAGIAN I dengan jawapan di BAHAGIAN II.

BAHAGIAN I BAHAGIAN II
6. Dalam acara olahraga, A Ujian SEGAK
bahagian torso yang
menentukan keputusan.
7. Salah satu ujian yang terlibat B Zuriat
ialah naik turun bangku 3
minit.
8. Boleh ditingkatkan melalui C Balapan
aktiviti tekan tubi dan dekam

5
lunjur
9. Hasil dari hubungan D Daya Tahan Otot
perkahwinan yang sah.

Soalan 10 hingga 12
Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang dicadangkan seperti
berikut.

Rekreasi
Ansur-maju
Lontar peluru
Balapan

10. Dalam acara ……………………………………, kebanyakan atlit


biasanya menggunakan gaya O’Brien.

11. ……………………………. adalah aktiviti yang biasa dijalankan bagi


memenuhi masa lapang

12. Prinsip latihan …………………………bermaksud aktiviti yang


dijalankan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah
kepada yang sukar.

Soalan 13 hingga 14
Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang dicadangkan seperti

6
berikut.

Balapan
Ansur maju
Padang
Kecergasan SEGAK

13. Jangkauan melunjur ialah salah satu komponen ujian ………………

14. Acara 100m, 200m, 400m, dan lari berganti-ganti adalah merupakan
acara ……………………………….

Soalan 15 hingga 25

Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih SATU jawapan
yang tepat.

15. Apakah maksud kecergasan fizikal ?

A. Gerak kerja bagi mengelakkan


kecederaan.
B. Aktiviti meningkatkan suhu badan.
C. Kesan terhadap perubahan fisiologi
dan psikologi.
D. Kemampuan atlit mengerjakan aktiviti
harian tanpa lesu dan
mempunyai tenaga lebihan untuk kesenggangan atau keadaan
kecemasan.

7
16. Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan …………………
melakukan kerja untuk tempoh masa yang lama.

A. otot
B. jantung
C. hati
D. paru-paru

17. Kecergasan fizikal terbahagi kepada dua komponen iaitu


berasaskan

A. Kesihatan dan kemahiran motor.


B. Daya tahan otot dan kemahiran motor.
C. Kesihatan dan daya tahan kardiovaskular.
D. Kesihatan dan komposisi tubuh.

18. Manakah di antara berikut BUKAN komponen kecergasan fizikal


yang berkaitan kesihatan

A. Daya tahan kardiovaskular.


B. Kekuatan otot.
C. Kelenturan.
D. Masa reaksi

8
19. Punca berlakunya Malnutrisi biasanya disebabkan oleh yang berikut
KECUALI

A. Tahap kesihatan yang rendah.


B. Kemiskinan.
C. Tahap pendidikan yang rendah.
D. Kurang bersenam.

20. Acara lompat jauh, merejam lembing, lontar peluru dan lempar cakera
adalah merupakan

A. Acara balapan
B. Acara padang
C. Acara marathon
D. Acara gelanggang

21. Ikan, susu, mentega dan daging adalah sumber ………………

A. Protin
B. Karbohidrat.
C. Vitamin
D. Garam galian.

22. Ujian kecergasan fizikal kebangsaan (SEGAK) dilakukan untuk

9
A. Meningkatkan tahap kesihatan pelajar.
B. Mengetahui tahap prestasi akademik pelajar.
C. Mengenalpasti kebolehan pelajar menguasai kemahiran sukan.
D. Mengenalpasti tahap kecergasan fizikal pelajar.

23. Bilakah kadar nadi rehat seseorang itu paling sesuai dikira?

A. Sebelum tidur.
B. Selepas bangun tidur waktu pagi.
C. Tengahari
D. Selepas mandi pagi.

24. Tendangan leret dalam permainan bola sepak memerlukan


kemahiran yang
berikut KECUALI..

A. Tendang pada bahagian tengah bola.


B. Tendang menggunakan bahagian dalam kaki.
C. Tendang menggunakan bahagian kekura kaki.
D. Tendang pada bahagian bawah bola.

25. Penjaring gol dalam permainan bola jaring akan memakai bib

10
berlabel

A. GA dan GS
B. WD dan C
C. GS dan C
D. GA dan WA

26. Berdasarkan pada gambar dibawah, apakah jenis kemahiran yang


sedang dipelajari semasa waktu Pendidikan Jasmani?

A. Kemahiran atas kepala


B. Kemahiran aras bahu
C. Kemahiran aras dada
D. Kemahiran mengelak

27. Dalam permainan bola sepak, apakah kemahiran yang sedang


dipelajari……………..

11
A. Menggelecek.
B. Menendang.
C. Menanduk.
D. Menyerkap.

28. Gambarajah dibawah adalah piramid makanan. Kumpulan manakah


yang berfungsi untuk membekalkan tenaga yang diperlukan oleh
badan setiap hari?

12
A. Aras 1
B. Aras 2
C. Aras 3
D. Aras 4

Soalan 29 hingga 35
Tandakan A bagi pernyataan yang BETUL dan B bagi pernyataan yang
SALAH.

29. Acara 100m adalah acara pecut.

30. Senamrobik adalah salah satu aktiviti dalam kekuatan otot.

31. Dalam piramid makanan, kumpulan makanan karbohidrat terletak


dalam Aras 1.

13
32. Perkhemahan adalah aktiviti rekreasi yang memberikan
keseronokan, kepuasan dan merehatkan badan serta fikiran
semasa memenuhi masa lapang.

33. Dalam pengurusan peralatan sukan, semua peralatan perlu direkod


supaya memudahkan proses pinjaman dan penyimpanan dilakukan.

34. Pemain yang sentiasa mengutamakan aspek keselamatan dalam


sukan mudah mendapat kecederaan.

35. Kejohanan olahraga kali ke-14 di Sekolah Menengah LKTP Pemanis,


rumah Nilam telah menjadi johan keseluruhan.

Soalan 36 hingga 40
Setiap soalan mempunyai lebih daripada satu cadangan jawapan yang
betul. Pilih jawapan yang betul berdasarkan rujukan jawapan di bawah.

A B C D
I dan III II dan IV I, II dan III Semua di

14
atas

36. Aktiviti menyejukkan badan bertujuan

I. Mengurangkan kelesuan dan mencegah kekejangan otot


selepas melakukan aktiviti.
II. Meningkatkan kadar nadi secara perlahan-lahan.
III. Menurunkan kadar nadi secara perlahan-lahan kepada
keadaan normal.
IV. Meningkatkan kuantiti darah mengalir ke otot

37. Protin penting kepada tubuh badan kerana

I. Membekalkan tenaga.
II. Membina otot.
III. Membaiki tisu.
IV. Mengurangkan kuman daripada penyakit berjangkit.

38. Tujuan aktiviti memanaskan badan ialah

I. Mengurangkan risiko kecederaan otot ketika melakukan


latihan.
II. Meningkatkan kadar nadi secara perlahan-lahan.
III. Meningkatkan kuantiti darah mengalir ke otot.

15
IV. Mengurangkan kelesuan dan mencegah kekejangan otot
selepas melakukan aktiviti.

39. Perkhemahan adalah merupakan satu aktiviti rekreasi. Antara


faedah perkhemahan ialah

I. Melatih sikap berdikari.


II. Membina sikap pentingkan diri sendiri.
III. Meningkatkan kemahiran komunikasi dan bersosial.
IV. Menggalakkan pergaulan bebas.

40. Sebagai seorang anak, kita boleh menunjukkan kasih sayang


terhadap kedua ibu bapa kita dengan cara

I. Belajar dengan tekun.


II. Bertanggung jawab.
III. Menunjukkan rasa hormat.
IV. Mematuhi segala nasihat mereka.

16
KERTAS SOALAN TAMAT

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN


SMK ………………………………………………….

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1

SKEMA JAWAPAN

NO. SOALAN JAWAPAN NO. SOALAN JAWAPAN

1 C 21 C
2 A 22 B
3 D 23 B
4 B 24 D
5 D 25 A
6 C 26 A
7 A 27 B
8 D 28 B
9 B 29 A
10 C 30 A
11 A 31 B
12 B 32 B
13 D 33 A
14 A 34 A
15 C 35 B

17
16 D 36 A
17 C 37 C
18 D 38 C
19 D 39 A
20 B 40 D

18

Anda mungkin juga menyukai