Anda di halaman 1dari 43

• Percal ap,an Temat_k Seha - -ha j

.' U ng's an a hasa nraa • Kosa.ka a asars .' Perubahan Bentuk -ata Korja .' Pedoman Penul sam

oru' nrea

P,Q-:-d.·· nan 1 '. :L.-e,-n,d-k'<ap-: O-e'l· B'I]'·ia· 'Ir-' :0'-',8, 'b: la·· tsa K·.·-.·o, ·· •• re ···.,8'1

.... JI _ _ , "Iii --.. . .. .';.. __ .I[J .... J •• _ ••

I iii.. H"

C ~Eh~ _ ~_! !li1IiBwalR

~ a,l; f~9,hrs' reserved

Hat (i"pta, Dlil~ndu,*, Undang"lI'nda~g

.. '1:-, r~it .... r

PenYUSiUlm ,PerlYU!1tiiJ1\~:

Desaln Sa m pUll 'p - 'blt _-e'ner __ ~

,: Hhmawan i'DedyGNIR

! Hemgky I rawan

,. 1!!i;11'"".'9I(.._~. ''''ilr.ld\'l~ta·· m" .~ r~ Ii'~~u~ '.."I-_'_TU .. : ~~ _U

J L hi'an JaIV8 1)..,14 P'le,runl N080t!'rto EI~ok III It ,{'osvatarta ,5(5,292

Tel,p., 021'4-'7l..03084

Faks~ (l2,1,4-6,20879

Hh:nHaI,ws,n

P~ I!'II:~~~ ~iII'II L~f'!*Gt.~n IBel~j' 'a r B,'~~'ge:!S iV'ii"!i1rn .... 1'u .fI!'Y':~ ·w. ''-aft ~1~e;lio - l'~Y'o· ~ii:lu~lll.a rea: ~·e··lI"Iie·rb~'t'

III:!! ~ !~;Ii;J!,g!1 I )!;;. ''QI!j;II:!!!II'''- !:II,,_' I. vU_g n..... '!;;;fiII n UlllIG ., ! II ..... '11.. il 0 i!'iI:I'l!io I~., iii"" ,u. .,. ,

P I ""*'U ~W:"""'",,~ .. - '"'009- .. · .. · " '1l'l!ii6 -hl- -. '145' . -2'1-1 --

!J::!I",;a, :~<,~,U'lt~,.ama,t 4:..' .... '.,i!i ,-:;, , __ m,; "-_,j>' ,x .- _,I, em"

tsS-'N'J- '9---79-" &-10-'" -, 270-6" .. -c'

. . '.' - .'.' I .

• ',' '. I ' '. ,

..... ," ,'. '. '-.. . -:' -, :"_ .

:trS' ,'N' ' ,B'"'I,O_'irJ'ftL e. (iL''''''''liL'g' .• W. . .. ~I,·c:r.-':I[,·~.a.u-I" u-

'I'Ii Sa. ~~:~E''9I .... erea

,.lIII~" _, I¥..:II~I I%U. '-ilIa

II. D@dy' G,NR,

495

Distributor run,ggal::

PT:., B,U'KU KITA

JI:.. lCela pa Hijau Nolo, 22 Rt 006/03 .Jag:aka1rsa, Ja,galkatsal - Jakarta :l26i20 TeJlp~ 02l~'-7B88USO

Fab" 10,21-,7,1811\860

Copyr"ghted materia

:Korta, 'P'enganlar--------. - .. -. ---~.'-' .~-~------~---~~u~-----~--.s

..... -, .-.-.,_.~ ....................... ~--~. ~.------------ -----------.-~~~.-~~---.,.;;,- .................. - - ..... 22

[as,a I:(';ata ' ....... _ ......... u .. _ ......... .. _------ ----------~-~--- ----~- .. -,.".,~ ..... "' ....... ~,..,...,~"' ....... 2S

... I<ata Kerja I 'yj r;p dan i~it c.~t ~--~--------------- ---- .. --- .. -------- .. ------ 30

P·· ""k"1 ~nJl t '1- t 'Ji'l'

,3! '1I!o;1_ .. :,e V'J. ~,' I -~-~. - -- .---~~~~= ... ~......,"'~..,.. .... ~--.....---------------------~-,::;Ii

__,....-------~------- 34

Copyrighted rnaleria

P,e.rc.a Ita,pan ~-----------~------.-~--.------------~----------,-------- -41

Un I!$!pan '---.~- ~---~~-~~~~-----~--~----------------------,4,,2

-----------~------------- -----------------------,44

Kosa IKata,

lataLla bas ai ~ ~ ~~ __ ~ uu ~ __ u u~ __ ~~ 54

A i'''', .... ~ ~ -:1 A~' F'IL. t~ ii

;___'I'''NJ I mill " ,__ru:_ ''U: [=r ' ~~--~ - - a~

~ ....... ----,54

Saca 3!ni ---~--------------,--~---.------------------------------------ ,59

Perea ka'pra n ............. ~ .............

'Ull1lgkapa1n --- ... -------------------------------..---- .......... ~--- .... ~ .... - ..... 6:1

-ai2

&-'

Copyrighted maieria

Aldllimn 1,- 1'0 ~'Oi) ,~,O I c:til ..... ~ .. - .... --------,------·--------~--------,6a,

n ""'L III ~l Fb '~ ,

F,alrtlilF.!.e ",_,;::r::. """r - '---' --'--------------~-~--- .. - - .. -"" -'-'- -'-'-' -"''''~ 6,31

~, Kam lKeterang,a,n ll,;J r§,.~ --~-, .. -,---~ .,--~-~,. ·-·----~~·~-~-~-~~ .. ~-"~ .... "'~.,~~ .. ,,,,~,6:3,

PeJa,jaran 6

Bacaanl ' ••• : ... ".,.:.. ----,-,- - - ................ ,- ............ ---,.,--------,----------------~,~---~-~---~ ..... , 64-

Pe rca,iCa pan

Uilgka pan , ...................... -------~-----------~------ ..... -- ... -- .... '-'-, .. , .. ' .. : ....... -:-,'-' ......... ' .' ........ , ............. ,67'

10,53 lKalta '.''1''' .'.' •• '.'. 'I' .-iO

Pa,rtikel

' .. ' Pa nlte~ ',-(',E.,)~ I , ............. -~--------- .. ,~..,..-- ........ --- ....... -:-,-'- ...... =: ' .................... , ... -.]'01

Kata lCerja!Sifat Ber,a kJh1ifi1 n ~,- E ~ ,--------,----------------~-----------1'IO Ka,ta Kerja!Sifat Bera,k\hira,n .1,- i::I i ,._-- .. -- .----------------------------.,--- 71

lOll' "':"ILl ~'i.".ii

-I-\~.··.· ... ~- .:--------------- ..... ----- .. _.I.J -_~ • ---------------- u~

Pelajaran '7 Bacaan ----Pf!Il'Ciil1tt1lpan Uf1Ilkaparn

Kosa b,ta -, ~'----'-'-'-'- ............. ~ ............... ~"' ..... - ..... - .. -- .. - .. -------- .. --------~--- 7'16

Tatal Bahasa......., ....

--~ ........ ---------------:------------~---:--------~ ----------------------- 7.2

................... ----~--- .... -------- .. --- ... -,·,----,-----~, ... ,--72

' ... ' ,A'khiJcu'II I ""'C,2}1 ,~ l}'l.2. 11 ---~---~,-----~,-------------------------- 76

. I'..L'~ • (0. ''I, .Ii 'I' ..... Il. . .

I.' A'l\Iillf81:1l ~. ::~.I'~ "". ~ 1~~---~-----~-----------------------·-·--J'71

'ii, A'lChir;ul • -{!:!.lCi • ,-~-- ................ - - .. -- .. ~,---- .. - .. --' - -, , .......... .......,.~~...-.. .. ~..,.18

.. ' AlkhIran .... ( 0:1 ,2 ]11: .,2,i u ...... ,..."._~ .. ;o;-;o, ~ .. ~~~-~-_ - --c:",.~ ..... ~'71

Pelajaran 8 ...... ,., .. , ................ ,Ii ... C .... .0; ..

Bacaan ~.. ·Ii ..•.• -lli .. iIi ~ •..•. iI·.-.:· .-.~: .. _ -:IIi. -.

Percakapan "',"',.,Ii .. : ' ,"'.""' ,.... "' .• ., , '''''', , .. ,.;...,....,.., "' .. ..:'''' "''-'"'"''''' '" "'- ~~~-.....,.,."" ""-"'."" ' ' .. ' , ~'"' --......-,80

Un" 'a~ n:::Iift '....... "' .. ,.."

~D.~l ..... ~ .....

,Kosal IlC'aia, - - - - - - -- --..,."., ,- -,-,-,~ -- --..,.,_ 8'2

Talla Bah35a -- --.!1!!!!!~!!!III!!!!~!!!1!!!!!III!IIII!II-------·-..-..-.----------------------------,8 3

- ,Akhimn Ii' , .. ,J! ,f.!; Oi 'o.cP ,- .. -----------~----·--~--------Ba:

_,' ,.',L"".h .. ;'~,-'n-',. '11,_/,', ,0', ~, _.: ~, "',' Od .. ,F",ll., •••• , •• , •• ~_~~--."." •••••• ,.".,_ .. 'I'~~- ... "., ••• ~,.,OIl -,...... I. !III -, ,!Io:iO. I!: :!! .... r· ,A, ~-~--"'''''' ,~~'" "S--'C!~'

- ,Almiran 'II ,-('.!:!.) a .' ,2.5,1:~I--- .............. -------,--- .. ,.u., - ..... --,-- -~ --:-,u ...... ,84

~ ,AI<hlran 'II~O ~lOiI ,~ql .c_~' , . ~~~--~-~---------~~~~-~ -----.-- 84

,

.

,

C-opyr "gh teo m a1.cri a

IPe'lajarall1' 'II ~ - -" ~~- - ~ - ~ -~ -.------~- ~- ~-----------~--------,.--------- 86

Bacaan ........ - ~ , ~

-P,errca'kapan .......,..,...., _~;O; ...... - ,~ ..... --~- .... ~ ~ ..... _-~ .....

'Ung'kapan -~-~-- .............

KDSa ,Kahl'-----....._----i----ii· ....... .,....,.,-----;;,----,-------------;;,-~·~~,g·9 'lata Bahasa:, -----~-~----- .. ---~,----- .. -------- .. ---,90

_, I'i-: ... ,..;t.i. ',_',." __ "--_-_·I~ ~,'-f_·,,'t?',-'., ~ '=',i -------- ------- 9" r- •• "II~·_ _ _ -l'~ ~.- ------.!111!1-----~- .. · .... -------- .. a: ....... ------::·:·.'u

.' ,_ ~.ICLlIQ~----------------·,----------~----91J , _i Q ',)J;J AI. iL!i;1 ~',

"-',, ~ ~"~, ..... -...--

- Akhi'raFtiI I -( ~o:) i~ 'T '2J, ~'~ ,------.-

_ , •. ',-,_. kh~' :-'._,1 __ , _Mi," ~, j' 0 1::::::11 ,,,,Iio.., Q;oI: 1F'1lJ~ ~ __ -~_--_-~-~-,'~_.~_.-?,'

'" _ :tIll,g~11 '-"-',;Pi'~ "T" IDiA, -r ,------ ~~,

'"" ,Akhii31i1 I l' «:) ')Ie j _ ,Akhialin • .-<AI .IQ,i -, ,Akh'iAn • ,-(ot/OlJM L __

-,Akilimn

- Akhiiral1l1

-- ................... ---~- .... ~-,..- ...... ~- ..... -~"'~·-;o;oo'"' .. - ... ,'91,

,i:'i"'ll

________________ r. 1 ~~,

.... iii _ ~ • .. , •. _ 921

---..-......~ ......... -.---,. ....... -- "_C-= = = =-= ==-=- ........... = =--= .. =-=-==-,.,.-",,93

---------------------------------- 93

Bentuk Hon;nat, dalam Bah asci (oreal -----------~ ---------- .-~-------- 93, Ka,ta l('erialSAt lerikh I ran ~, .. , 2' ~ -- - - - - ~ - .... ------------------~ ---·------,95,

Pel Bijar.l-I!II 10-' ---------

Baaan _ ............................................... _ -----------------------,:916

PeKakiiipan ~~-~~~~ ...... ~~---~~---·-·---~-----------~-,9S

Ungbpan · - -- ---------------------------'99

Kosa Karg: ~......,.,.. ~ ,.,.- ...... -- .... - .... - ...... : .......... - .......... ..,.,._ .... - -- - .........,..,_;.........., .... -~-----~--100:

lata BaIiiasa- _ __ .. .. iii ...... • __ ..... ,.'_, 10l,

' .. AklWan • ,~ o,J~ Jll

PaJtikei '_:!_I£t~ ------------ -.---~~- -~-------------lO'2

PaRit:eI ~:~!..~ Ai'~ - .. -·-----~~~ .... -~ .... -- ....... .,..l02

.. iIi

.... -----,-----------------~------_._ 10.2

-~~ ... " ·; ..... '"'·~ ............. ----·'--·'"'''' .. '"'~ .... ,.'"' llJ4,

.8acilan .. : .............. _ ............. ...,;...., ...... _ ................ _,......., .... _ .... ,.,.;,r_ ...... iii ................... .,_.- .. ~ __ .. :_~ ~JiI .. _~ "" .. 104,

~,pan, ----------------- .. --------,106- Unekapan, ............ ~~~~~~ ........ ~~~ .......

losa la'lair- ------~--- ........ ----,--- -.~.- ----~'"'-- ~--=- ..: .. ..- ..... "'- .. ,1'08,

lata Bahasa-· -~~-~~~~·_..~ ....... ·,,- - .. - ............... -~ .. ~-----'"'~--~--,jJ.i09

.., ,Aiclliran '~~'I

C-opyr "gh teo m a1.cri a

Doiri!1 ~4'_ ra -n 12~ 1 '11

IIl!1;iI,gJar. ":', - --.--.----------------------------'------ ---,~-------- •. -------------.--- '" ',' ,

Ba·····rl~ a: In ------.-:-.--------------------- --------------- __ I. - .---~--------~---------------- .... --- ----1. 11'

. .....u. 1~i!1! .

PlsrC-i ka pa n ,------------~-~--,-----------,~--,y------,-----------------------------1,1:3

U ngka pan = -~===~=~-~~~=,~==~=,='"'====="'.,.,.,"'~~"",.""~~=="'~ 1,15

lCic~sa I(;ata -.-~------.----,---.-,-------.-.-------,--.--~.-~-----.~-.---~-~~ 1,15 '""""',......~ ........ ~~~=~~. -- ~--~--~~--~----~11.'6

'~ E~'! ,----------- -------------------------,--------·---1,1,'6

Perc;a,ka,p,a n

'U ngka pa:n .. ~·-~-~-~~-----,.,.,=-...:.~"""""'=~~==,,~,,=-=--'"== ,..... .. "' .. .., -~~ .. -----1,2'2

:Kosa Kata ----------------------!II--------!II' ........... _ ...... , ...... __ ,_'l"'!!'P.!"'P.II"'!"!""!""!",_ ---- .. ".-,., ...... ~ ............ ,,-.- ---'~'~ 122 'rata Ba,has,i!I ,----------------------------,----.---,------- •. ------~---,-~~-------~--~- .. ...,...,~ :1,24

.. ( O~/Oi: )O'~ ~ IC~le, t,c~,! ~"-. ~=~-~~~-~~-- -~-124

~: -/ I Si, OH=~11

." ,Akhitan Akhi'r.an

------------- ---:--~~----------.---.-.--~---.--~, ~~==

12.4,

- Parti'l<:ell ~I ,=,LI ,I]~~ ,""="' eass --= ... ""~,,,~~,~"'~--,---~"' .. ------~ ... --~~ .. ------~--,--.------·-1.2.4

Parti:l([ell ~l ''',A,I21~1 , ""~~=~~~,~~ .. ,~~--".~~ ~~-.=-~~- .. -,-------------.-------.---,-- -1.25

aaca a,n - _= .. ~;a;~.;a.;;.~;,a,;;_.;,y;!III- .... ~-~ .. --- .. ~ ..... -----~---_ :1.21[6

Perea ka pa nl ,--~~ .~~~-~---~-----,----------------~---- --- -----------12,8

U ngka pan ----.----------------------.--.-----------,----.-.~-----.------ --------== ,1,30' 1(',05a K:ata -------- ----------------,--------.----------------------~ 1,31 Tata B,a,h a's!8i,...".,=" ..... -==~ ........ -~,..,.." ..... "= .. "" .... """~-,, ........ -..=~~~== .... ~--~~~- ..... ~~--'---- ..... ---~-,::t,3,2

,Alkhi~an '! ,- (,0 riot ).£ ~ cl/~, tI"' e.r:ti' cp,-- .... ;;~~ ..... ~~- .... ~~~--- :132 P a nU ke'l I! ,.,,(: 0,) '2 IWI' --~--------------------------------- :]l,3,,2

=' Pa rt:'i k,el [i ..,7 ~ q ,~I~'I i ".., .. ,"'=,..~, .. =" .................. "" ..... "" ...... " = " ... "," ............. """ .................. " .... " .......... =,~-~~-, 13 3:

Pe,1 alar; n 15 .......... " .. ,.,.....~=== ....... _,..._==""="=""' ..... ""==" ....... "''''''','''''"'''"' .... ",'''''''' .. '''' ... ",.''''''"''''' ... "=,,,,. ................ -~, 13[4

~-----'134

Bacaan ~,,~~""""

P"Blrca kalpan -~------~-----------~---;;- ........ ~ ....... ""= ...... "" ....... = -- =- ..... " ............ ,." ..... ,,~ 136

Un gkapaln ----.--------------------------------~...,--,~, ~~~_~ __ ~0r..il~- - -.-:: 138

I(~os-a Kats -'----.-------. ~---~----"--.~--.- ..... - ......... ----~- .. - .. ~ ..... ----~,.."...-~.,,& e= ~ 138

I'eta aahasa _:Ir._: __ -.r. __ ... ~ ~- __ ~_~ __ _._~:"IrII'l _.Ir.~~~ .. _.~~~_. .. ~~~_.ir.~ 1:a9

,;;t' -1

.,L..,£"

C-opyr "gh teo m a1.cri a

.. A'l!..h· "I F'!!Iin~' II ,~',o ... ~:~) 0 I~.·'~ ~,'1'1 ""~.~ '..----~~~-- .. ~~~~~~.--------- --~---~,--~,. -------,---- '1'~9.,

[_ 1\,_ .lllill ,M\I,M .. -,~ '~-7AA,1....f d.

- Akhii ran 'II -2 [21, Q- ~ . __ ~. ~ ~~=~~=~~~,..,.=~~a.~ 140

,~ ,Akhimn ~ ,_x 'II m,ei-i! ~ ......

Ka Iimat,-'ka1Iima~: Percakapan da!lam 8 aha,sa KO'lieal ,-"-,-·-~-~---~~---"",~",,,--~'-l41 ,- M[ena n.yakan Asall~~=~~~=~~=~~~=~~=~~~=~=~·~·=~~==~- .. ~~=-=- 1:41, - MlencQm: 'saling Merm3iha,l1nii uu._u __ 'n __ u __ ~u_~ __ uu .• ' __ n __ ~u_u' __ 'n~~~=~~~-~ 142

,~ M1enanyakan Keluarga --------------~------,.-------,--~~----~~~~=~== .143

- ,M,e;[na,nyakan Hobi ~.-.-~-- .• ----,-- .,-------~---,------.----,---,. --- ---,.----,.-.,--,--------, ••. -~-- ,144,

'~ M[elmbkarnkan CUClICC3, ..,.,.....".,=="'~~.,..,.,

,-. M,ene[lepen~~'~~~~'"''

'~ Me ng'u ilg;kaptalfi1: Per,a s,a,an ,- saat Berpi:sa h

,- [)i Restor;aln------~----~----·--- ~--,-------~.--.,--,.-.-- ----'-------~,---~.-.--.---- :m_,4,g

~ 8,~[r,be:lalnj!a, ---------~---~--------------.,--,-~--,--------~----,.,--,---~--' ]!. 5 2,

,- Bislrniis dan K:ewangaln . ' __ ~a~_. __ ~~~~ ... _._ .. ~-- --,,-.~ .... ---,- --- ..... ---,~~'"~.a~'··--15 4

- M enallil[ya,kan Temprat - --~~--~-~----.---~--~~ -.----~,.---,---~---~.--~~~' 15 6

~ Di. Stils~un lereta [Ap'i =c ~~~.,~~--I""""!I""""!-~--~m~~'.:Ir.~I'I'II°ir __ :II!1"I _~~!'IIllr.!'II-" __ ~ ~!C"III":II~'_m~lr. ~C"I""~::"":l~'-~~ 15181

=' OJ !HInte[ll ~~ -~~~~~~-=;==~ -'"'"'~'"'-.== --- ~ =~~~~===~~~~~=~.=~~~---~-~.--~-= :1,59 '~ Ke~ D()lkit,er==-"'""~~~~''''''''- ~ ....... -....... ......~~a~ ... --~-~;.,~.=~.~==~ .. ;o.~" ... = .. =;o.""~ ... .,~~.~.".,., e= ,,~.~ -e .,.~~~~, :1,6,2,

1(:0,58 Ii(at.a DasiIJ ,Korea, _, IRdonesi'al _.~._. .~ __ n_. __ ---~ _u. __ n. __ . n n __ 'nu __ ., .'u_ .1.65

lalmpi'ral1 .~~~'~-~~-~---~~===- -----==-.~~~-~--, 18S ", P'lerubaban Bellltuk, Kala, K'erj;a K10rea -=--".- e= "".,,",,--...-"","""""".,,- ...... -""=,,-= •. --=,,-.----, lBS ,- P'erubahan Bellltuk lKata: ,SimI: K,oll'ea ~ ~-~~~"'~~~-~ 189 ,- Da,fta r N'a IlI1iI Mil. Korea ----------- .. --- ..... ~ .. ~-'"'~.-~~.-- ...... "'~~~~~~~~~ --~--~-, 192

oI!i!I"!ii '.....c;,

Ctlpyr 'gh teo m a1.cri a

'M-!EN-'-" 'G"~jE=~,I'A-"L- :B·"AH-·-·A'-·S~':A······ 1l10r:R·::EA:::·· 1

.'1. '.'1 1: •. ', . ft, I.'. ·8:'11;;' .... ,

'KETER· "A" ". N' "'G" ::A' 'N-] STI'N-" -G····--·K-· -A'-T- BA-' H- -AS"A' -K'-"O" "R-" "E-'A'

~:_:: ,. '_ _ i<-·... ',: . I.' " I' ·1 ' ,'>, ',.' It,

Bahasa Ko,rea ('~~Oi l~~ ~') ada lain ba has a va me: dlgunaka 1m oleh o·ran'I7~Oraliil!O' 'liang,' 'tiingoal d' wilav,ah Semena~"una' Korea, dan meru-

"10 "0 r'·-t:il--IJ'--- .,--- -- ",l---,a ---- .. ", -"" "-, ,

p aka n be hasa resm ~ ,Ko rea. Selata n da n Kate·a Utal:r,a ,. Seea ra ke'.selll U IiU h an

te rda p at .se[kJta 11" 80 j uta p,e'makaii ba h a sa 1(:0 rea d i se liu ru Iii du nl a ter-

...... --'Ie -"-- ,--- k -'-, " - 'K""-" - -, b- 'd - ·'-'1'" dl A"--- erik 5"" "'k- .a, 'K-"

- . . I - .'..' .. -.."..- . '-, I , . "'.- .' .'~ I "1 " ' .', .. ,'. .',', - '1' - ',' "1- .'.- , . -',' I . I :,' . _.. . . " .' '.' '.'." :. . '.' {.' . '-.

masu .... w,arg,a . eturunan "orea yang er, . ,Q·mISt ~ J . ,men ·a . en-,at.:!, . 18 .

nad· ,C-hl.: .d·',c·. I' ,J.[·~I·'·::·" .. ·' 1-','

___ " a" _, ~na, an. e.pan,g.

S lstem !p en ullsa n bahasa Ko Ii·ea va n g ,(I sli .- aii,s e bu t H a o-gu[1 -:- me rup a ka n ststem V,a ng sUa b ire, dan fo netl k. Aks,e!1 ra-a ksa ra ShlO-K.o rea (H a nj,a:) juga diguna ka n untuk. menulis ba ha sa' Kor~al.. aka n teta p ii pe m a kal a nnya makiln ~ama rnakin 't,erbatas,. 'W'allalupun kata .. kata V3lmg paling umum d i'guna ka n me:ru,paka n Ha n ... gu I" I·e:b jih d a ri 70% kosa kata bah asa Koreal te rdl ri dar'j karta-'ik:alta y.a ng dlibenttl k dar i H,anjia ata u d la m bU dsrl ba ha sal Manda r:in'ii

'P'EN'G'ENAlAN HUR:UF HAN·-GiUL

Da;talm mle!mpe~aj'.all'i :bahasa K:orea;, pertama .. tarn a kita haru s m enge na I te rl ell lh da hu hJ aksa ria v,a og di,peingufl a kan dl $eme nanju ng Koreal., yaikn i

h "f' .' , '''II (' .... ~::1.')

. :uru Hi8;fl-gU '. ~ :E1!,:, •.

\,

Copy" ·gh tea m a1.eri a

H'-. ','~' If~ ": ~.~ d r~~-' :~I'~k'~~ ·o·.·I4i!~h, IR··"!!iJ·"!!:!II :S"@iOIii,a' pada abad ~k"~""'ll S dike'~nall se.baigai

UflU. IIrll. .111I!;,ena,Q,n .~ '"" ,I~ ~g I~I .~ -J!- .1. !O'~-' ~ _ .. _ _' .... '_ '_,' __ ~ ~ __ - '_. ~ , __ , - __ ..

Hunm'in Jecngeum, Nalmuln, IstUah Han-gul balru dike'nal pada permulaan ,abad ke-,2,i(t setela h IHan-gO I d'iglU nalkan pu n, Ha nj'a mSls'i h tetap d i:palka i~ se d a n'S H"an" 'g'l1l~ I d ~1"paka'I" '0 lien 0 ra ng-oreng 't-"d' 'a k berpen d li'd·l· 'k'a n w·· .. a n .i't,~

. ~_.1 ", .' I' r-:I I : 1" ... ": _. _. I.' I .. ' " .: ~. ~ ': I. ", " ":'.' .. " : ",: I' I .". _ . '. IJ ,I .. -_.. _: l'_, I • ,', I .' :(:: I . I -0

. ", ~ .. I.,II._ .. _. I "_; .. _ . _.1.1" _"·WOW. ",. ~I .. - .. '~ "._1, _ "_' . _~ • ,I .'~. _ ~~.," _. _'_.,' ._ .. _~. __ .,= . , "_"_. -e _._1

IN ". ··1····· .. ··,d"· .. · ''','. '"k'i '. 'b'''' I ,',"', i .-:c-. 'H'" ,,",', .~I·'I '''', "k"'~I-" ~b"'" ~ .... : "-k ..... '·'·1 ik"·" n

.'· .. amul'ii. pa· a per'"rem' angannva,!p' . _sln-gu,. ma.ln ,,'.anya .... ulg.ona .. <il!.

bahkan pada abad ke-l9 dan p erm u~aalnl abad ke-2,O", penggu naan Han,gtU dan; HSln,jal sel mba n,l~ N'a mUin kini" Ha nja hanY'a dij umpal pada 'lui lsa ntu lisan akade:mlt k dan resml, sedangkan hampir se mu a pa pia n nama, ,ja1luln, petu njuk;. bSlh ka III 'tu~isaln-'tulisa,n informa I d ltu ~is da la m Haln .. gtjj I ~

VOKAL ,SEDERHAJNA

HarteUI latin

t,

~

a

,..,L 0
'T u
~ ...
, IU
I I
H ae
~I Ie,
,.lI De V,OKAL GAB,UNGAN

IM~ latin

~:

~

va

'iI.A

""

JiJ., y'O

yu yae

PedOrnan peI1IUC8pIn sepertii 'a~' pada ';'sBlm,iI"

seperti' '0' pada "sa I!on" sepe rtli 'd pa,da 'tokiO'; sepertl 'U:' pada ii':bulc,u'" sepelrt'li "ei' pada "se nalng' ,epelrt'ii 'I' pa da 'I'nll sepeirt'ii "e" pads '''kas.,r :sepe'rtii 'ft' pada Ie lila k' sepertii 'uti pad,a 'little'

Pedornanl penguca,pan sepertl "yal" pada Iya kin~'

Sier"letfi "yoi p'ada "UftQ;h,·· 'In'

.. ,.. . J ." ,. ... r-,~U,'

sepe rI"I' 'yo' 'pada 'yo' d'i~ 'm' I'

'!iI'~, ,,,,,1_ J< <,:'.' I .'.... U J II~

,e'~p~ ,n'rt"lil' 'p'- ~i'~' p ~'d·· a 's~ '·a-: YiU' '~i .'.J'

~",,:··,..I I. ',g, .. , .'.'. I ,IJ

. - _I - ~. _ ~ - ~ ~. ~

Copyr"ghted materia

'~'~ ye ,sepertil lye' pada ''yellow'

_.;II·_-I" w··.·i' seoert ~ ,ii' .... ..!1 pad'a' "ba'· - i, .. ~,1

III ,'Ii-r' _,I II 'WI _ ': r=t ,,'D,d

-I, iii seperti '''iii' Ipada 'lieui'$"'

4 wa, se pe,rti twa" pada 'liwatalk'

J.;H wag seperti 'I'we' pada 'c.ewefJ('

T1 w6 se'perti Iwd pada t c.owall(

11~ we se pertl iwe,'l pada jSwedia'

H '. ·· .. '1 Latin
ansu_
-,' kll:
L n
c tid
, '
2, 'rIll
c: m
'1::1 p Ib
,;
,A 5
0 mll-
,,;:: ch/j
x h~
c'
=I kl
e, 'iI

JI ,iii
P
(5" h KONSONANSEDERHANA

Pedom' ·an·· naI"lGI .. ' ,~. ;- .. ' ',' .

,,_, I" "-~'II!

. . ,. . rt ~ k' .. d ' 'k· ka 1(' d - I· '.' ht

se·pe_ .I " . PCi' 81 ,al: . t I: pa~_a gaga ,-

se pertl n Ipada #nasi'

se p erti' t pa:da "tata', d 'pada "'dadu' sepertl r 'pada 'rasa', I pada "Iagu' sepertl m pada "'mama:,'

, - pert·,,' p t"Ii d if -3' p' a' Ib ada "b'an'~"

se ,. :.! ::' ~ir_ ,ap pa, ,:·lpa .. 'e ',:' ~'o

sspertl 5 pada "Sa ma'

sepertl ng' pada 'uang' ," di depan 'vokal tidak dlucapkan

s,e'pe:rt~ C pada 'I.tam,a(', ,j pada 'jia,lii'

sepertl e pa.da "eemas'

sepern k, pada '·kaba~

sepertl k pada 'tanah'

sepertl k pada "pas,a f

sepe rtJi h rpada lhati"

KONS!QINAN 'GAJNDA

Han-gtil lLati n

" 'kk

,[!L ,

tt

I

lPedaman, penguca,pan se pe rtJi k, !pada "'sulk;'

se pertl 't padal ":satul

Copyr'ghted materia

[ttl M.

IPP' .5S ,tch

- -:-,; - ni' -,- ,-~ aida ':5 a P-!a" se1pe __ e. P ,p ... ,,- -.-

sepertt ,SY' pa da lsyallr,at' ,se'pe rU e pad il "lka,ca'

iB-·'E=iNTU'·', - ,-,iIK,'~BE=:MT:I~~ K','O;' 'N,:' S-''''O'''-','-N'_' A"'·N: A' "',K'H'- ~!R',

_ " " .. , "Ii. UR, "I _, ,. ,_ I, I ..

Latin k n

t:

I

m

p n,B:

U~'I

1i~1~,I!;I!I_

-, I ~ .,'1i1 ,,'.,. i!iIl L.., "II-X, US

E I' A I' ~'';'x;; e " 'w,;-M i2, I ii!til ,,'aA'I 'aE ,:i!a

C,i~

- ,~

itt " :t::I " ll" w., Em o

H u ruf-huruf Hlal n -g'O I pada dasa nny'i;I d i' be ntu k d a rl pe n,gga bu ng',ti nun su r voka I da n konson a Ii1i ~ Ada1pu n co ntoh pe rn be ntu ka n dan posis i' pe r~ eta ka n

~ ~'- d t' klt I·'h t d ~ 'h + h b ~ k t·' .,

m;asln.g:"'lmas:lng unSUir'_;a,p'ilJ aunat pana conron-eontc _-ierL~U mr,

I ~ I I
-
p,
I 0' I ~ ]
a
't ]
a a,

r-;::;--ll L....:::...J

, p ,

r:::-1 L!_j

C-opyr 'gh teo m a1.cri a

K'D-' , n!il:!:J"'iII:n. ··ainl·' .... V.·····~:Il.., ... I ... lu,o···n::sona -- I~ k-:h- ~ Iii ~\ ... JV . vl!U:II. Ii\,. III. n ,8 .liIl'J!

I t:I I l- I
i:I' ~
P a It~r
I I ~,
.
L
n pan Pelfubah a n b u nyi te-rja dl b'i la ad a ne n gga bunga n d Blrl beibe'll',aipa suku kata/hurut Han-gul. Tabal perubahaa bunvi: dapat kl,a Una,t di baW'Clln lnl,

alkh'ir -, ~ e, 0 11:1' I 'Q'
I
awal k n I 'm, p I "I
I i
0 s n ~ m b og ,
,
I ~
.., k kk n-,g Ig' m,g Ipk neg ,
I,
l... II 'I I'
n InRin rnn I mn mn I nln
'C t kt' no Id I ;md pt I ngd II
I ,
E! II II I " I I'
'ng,n nn min , Imn ngn ,.
"
c m ngm nlm 1m I mm II mm I!lg~m
t:I IP' kp nib Ib I mb , pp ngb
I
A 5, ks ns lis, I ms II ps, ngs,
i A c:b kch mJ I'" I mj il pch nm
, -1,
,I ,x . hll ~tll' nclhi ,I,c:h~ lmch II dhl' ng,ch!1
'C',- - : .J- P--':-
.. '~' -
I '=I k,~ kk,~ ,nk~ lk I mk II pJkl' ngit'
I
I 1.
-
t' ,. II
E: kt,j, nit! It I mt 'pt' ngt,!'
... ... "
n pt kp,~ np' Ip I~ mp II ppl' ngpl
. '1 . I. ~ . "';~,

1 .... ,(

Copy" "gh tea m a1.eri a

PE·'M·····- ·B,'IE:,NT ... · "UI 1eA,··:' ····N···· UA'IIA-', .K'··O'i,IR'EA<h,

I.") ' .. ' •. _ .. - ••..•.. -.q .... ~ ..... _ .... ~[.':l· ... I.:.- ...... .J.- ...

Da 'I"~ m '.' baha asa "'0';":: ·r,fta·· S,·· eb ua " . h' La': t 'a' d da pa Ir' tie" rsr jIi~,- 'In- da f'I' sa tu a' I't· a .. ·U··I le bl h

,CiI ,U " ,~., 1'\.1. 110;", ~ ,II!;; ., I K ,. _ .lL, . I , U~ U u I -Oil! .. , , .. ... . . .. .. .

h uruf Hanr-g,u II. ,A,da ,aturan-altu ra n tertentu ya ng h a rus k lta pe rhati ka 11 sehubu nga IrIi de-ngan pe'.n-uabu ng,Iln h UIiU f~h u ruf 'Y,an m: me nyusun sebua h 'k- ''-alta', I

• !II!

B· "II'B ~era'd'~I'd, ; '~n"'''ra' "·-~--I: 'd"·a·'n 8Ik:a..."'lir·a' ~n 'n II m ng m aka:

j '., ,I u· . ," .g" t CII-~iu::ill.' '. 1fUI!'IjiI " " '" IU, .. " , . r I': .'" I, ,~, '11;1.' ..

. a" w,~,'Ia' n IU' d"ILa'~ ...iI1 ... n· d·'"lh,·I'i'r' s"ebaaa' "I' ,t-J' 0- 'gil., I., .. :, I!J -IIi,oG1 ~:, "_, 'U.~C ~,I~'~.I;J __ I Iii

Co-:" n~h'~'

"," -' __ ~'_I __ "

'llll

kal@

, '

~/~d, H .... I L. f" H' I

~ e, : 'an,.-gu II u~u" : !a O"",g,Ui,

I "'-AI d··' .... ,.... d' d:'~" b '" 'd'"

o C!irwaaln Ii,' •• IUc:I,ca I,an .,. :.'L,UitIS, s,e' .'CIs,ail "' •. ' '.

Contoh.:,

'C;~I::~ bad.11 melakukan, berbuat

":1:, :;;' lInd'olllS olah r8(g,a

o ,aw,alain fpll d ibaca da'nl dltuHs sebagai: 'b' ,COntoh:,

{;l'~l samuek tlga ratus

'~~ noon' Jepang

a alw311aln 'm" dibacal da n diitullis, selba'g:a~ 'j"

,CanIah:

pabrik

h -U· rl·~' K' "''!II'nJl; .1 U,I, .. g .'.

I. iBUa akh~ ran '1' diikuti ol:eh

o a,wa,ian 'If atau ",..:" ma kit. akaln di baca da n ditu I is :s,'e-ba,gal '1-,1'

na.lr:o pille

t k ;;

, ung: .. ' U" P e'ra pII,a n

se'rangga

• BUa, akhi'riiD 'Ie' diUwti: oleh

o i81walan 'It a,tau " .... :ti maka a kaln di baca dla n d irtu I ~s :slE!,ba,ga'i ',ng-'n'

CCIntDh:'

- - - - -

~";I_~; '~'E.!~I "',

III

, -_', '

.. _.

hanplyOn t~llI!Ipl'p

ta hu n ajara n kelm,erd'eka a n

C-opyr "gh teo m a1.cri a

'0 awa la n 'm'l; m aka akan di baca dan dltulls sebagai ~:nl~j

Cnn:t:o-··h· t,

' .. VI'II. ,I~,

turnbuhan

• B lla a kh lran 'IP' d Hkuti 0 I eh

~-. -a-,'a"- ,-- ill' atau IJ - - - ~ - - llo, ~ dlb -. d - - d't- _I," - - - ba - -~, 11Ii'm-" MI"

o awa In In'IrU -. ~ ml(J!l'ii.C] a~an' maca :. an •. ···IU IS 5I!;. tligal :1 'Ji~

CQl'ilitDh:::

it~' gf';~

harl depan tekansn

.; .' .,.- .. ; 'I I' (1-" r ka ak: .:, d -·j·b' 'I'''' d.·' diti - -I" "- b-I . "'~ "m-mil'

o awa,a n m " m a,I~.a a _8 Ii1 . J . aca. _ a to __ '.U I 5, .se.al,B!a~ r-' ~ _ !_.

Co,' n,iI"-Ah· ,~'

~'_. ,_·~!v I~I

lmmat

S· el'e"r'a na fsu m'~"akan

, ,. ;1· I,., ,,,' I. ~. .. 1_. I .. c . ~.

• B Ua bard a m p'iinga Iil de nga n ~W'II m a ka::

'''II'W' a' '"li; nJ'a k'ih lra n k n t d:-:II iI!'!I; t:" h ''.:iI :~'"., .... n ..Jj']'! baca d '"li; n dl~t·u "'"1:[" seh :::Iia'"'Jj"1 kjl

o Q, ~". ·c .. g .. ' ~ .. J ~.. !I i! ~ _;j ~:,Ii' '~~ I '.:g!li I~ ~ _ ~ ~QI.. U_ .. 'f:;I'i,oi;;! U (iI. I. lii,:_ '... ~.~I''''b,g;."

P·" ,&./ .A~i"'\ ""'Ih-'" sern entara bunvi Ihl; tida l. d ~lini!"'a~'!Ii-{k:::lI1l7i

I. ; l '" 1"iIi~1~11 "" J"Ol!I!;;;,.I: I., _ '. . ru 111';.-:. .. U! ~, .' I.Y"-, it""i!;!!_II_.,

r ""in· .. t, 'O,I:"I'~

'-'u _ .'. I~-I,~

~~t -, ~rll

cH' ~iir"C~ ~c .. r,

- '.

kukt'wa taed .. 'a' p' ~ d'· ·;a-

~ .. _ - . ~ .. -

not'a

k II ~ -n:aa· ." kns "=ii,n Uy lit) ~ ... i!ii!! ..

., b

menJa:w,a._1

me··I.o;t-"3·IL.k'a'· n

' ... '!;. '. _I!!.. oJ f.

BE:B-·:·E·-'-RA'··'P· A:"" !UI ;N" ·G·······K-:··A· .. ··P··,A· IR.'I P'··EIN'···T' ·1'IN··G···· O'A' :LA··'··M·,·' IB·,AHA··,~S"··A··

, ~:_.: ~ .. '.':' _.':_ "': ,"J: . :,.·.·.·.:.- .. 1"< . .' .. ,", ... -·:··"·'·[Ii.,. _- ,-_ I'.~' 1]1]'· ... ',,'. "".'.'-.'; ,_' .. ··.··:l·.· ..... J.'. ' _.: ... _ ..... ' .. ' .. ,

KOR:EA,

Va

J~ 'nIl' l;11~ l~-,

N@ /,U!'

Tidal< olbJ,S! ,An'iya·

Selbe I urn klta ~ia tilJj u tka n, he nd a kla h sela lu d ~fli ngat ba,hwiil dtda m baaasa KOI--' 'a klts .... , 1"- -, 1"1- [~- '. nerh atlka '~, Id -,- ,:' .. " '> ',;' ,..-fI-' "1' d' lall" -:-' ..... ,'as:i-a -".erElL" __ [~a .~arus mempe_,a _~an _E!,nga,n ,s!apa YiU~ 'cC a.'~m ShU _. a,pc:_,

k~'ta berea kap .. -ca ka p, Jl ka to ra n g tersebut se kirany,a ,sebaya", :sede~ra,:ja,t

;,'

C-opyr 'gh teo m a1.cri a

ata ... u le·L.:"II:..· fAlild·ah klta ,..;I''''p··a· t m· e·' m a La ~.': be nt uk if!!O'P a' ny''''' 11··g boa r ~ I'f: H~ t- ,

£II ." 'U n 1 l~ .. , '.. . I\!.I - 'Iilal ,. ., ... -.' K " . .:;:1' I I·. 'GIl '. .~ .,jj ., a

.. _' I ., __ , _'_' .. _.-=-_I_ ... :._:., . __ ' ..... --~l .. :.- .. - .I_I_·:,. -,c .. _. _.'.:: _. __ :' .. _ ... _ .. :.,_" .... __ ' .. :~ _I .. ' .. :.~. '. [ .

in fOn111 a I ~ .sed arlgkan bila: 0 ria n,e' tersebut lebl h tUCI. ata u kedu d ukan nv·a leb:i h 'tinggi, S-elperrti [guru ata u atasan, klta harus mem a kal b sntu k form a Ii. Situasi [poe rtemusn resmi jug'a mengih a rusks n kU'a 'ITU~I:lm a ka i b entu k ·'i:D· rm I 'i· I

1:1", • I _ !II!

.Apal [obalr?

eJ~, o~:Ai.l.2? .Annyo,nghaseyo ?

K'aI1imat: dj' Mas Juga da pat berarti: .[ Halo

.[ Selamat pag,i

.[ Sela,mat siang .[ Sela mat mal11a lin

Saya ;senlang bertemu d'e'ngan Anda.

~L.·~Ai 18·' ~¥:.I :Q,.~ '2l·LlA~. :~,.~ '~' L111 C t ,.

MI '10' ' ..

~. -1-' ~ - ~~', -, ~".- -:. . -.:-:- - ,- .. - .. -,.------:",

annasD pan-gawoyo ..

atau

La-_·· ~[kL_" - d·n ··n A-d'··

__ 'mB 'M:I_ -' UCJ!!,umpa •. _ e __ ls __ ,HI;' '.8[1

,0 '~nl.:? ~c·~O .• : III ",,:11 _c~

.~.I;.IJ! 'ii...!! L..;:: _. _ VII . n ...

A -ega .. c. ·'n· 'm--''liII:n·IYero~.····· .~. .

II CI __ . . . ill . ~

. .

atau

D~~,o;· L .... [L_· A ... ..I, .... ·' IiiKlJi'llmana aill_if ,ruIIUili.,

Oi '5 "iii ,~:I! 41: ,All ,R,,?[

)f"M,X,i.:L. '. ~i··· .... . .... ." u "''LU~e (1111. naeseyo;f,

atau

Oi ~. ,711 A,ILfI·tJ Lili 7J ~ ?

Ottok1ke ctl i'na@$~m[n i kka? lforma~

Bal,k-baik .saia., -~2-

0·:'

I i!-

atau

* .. ,A" ~ .Ii C.il 'a 1:;:::1 "41- f ..

C: hos sl::~lm··n:td··~ u"o·'''·m···- ·an

...... v .. u. . [1'!IiII~ V[I f,.I.· '. "I

liasalsaja.

:I Ai: :12lJ1.sit. KQjO kiiraeyo,.,

atau

C-opyr "gh teo m a1.cri a

T:eriima ~"as'ih '~',A~"fi'L1 C~'i

i1 Cili.~~,il I 'Ct ~,~I,~~ -.r~

[liro' Im-' a ~W-- ,'(,V,O-

IN.''' 1 I' ,', ,Ur", •

atau

. '-Te -rill'lm~ "~ ka ril. h 'lke'Jm'lba' 'Ii','

.," .~.' .!IiI .. iIiiI~ .. f.";'. I I ..

:t~i [J itfUl- 0 ~

........:: L..,;,'; Vl. ,n:..,

,S.'j I~yehamni'da.

IClI19~~:rLI lEI.,.

,Ii...,;,~ , r

'LI la ~n-"""a. l;g-y-I!'\ ~'YI,IW ' r~ ~I. ~i

Tida k apa-a pa. ~ Me na ngga p:i p erml nta a n m a,a'fj

t! 'at 0 ~',R .' 'f!i, nt ~ L-~~ c~ .

KW1ae·nclhtanayo-. ata u KWGlen Clrt'B ns:sQ m n'id a; (format)

atau

A .. L· I., " • 1,,1. ,n '_ _n nyongl~ II ~3,SI~p'SIO,. U o,r»uJ~"J

Sela mat: tinllU:a[I iI (,01 pa,kal sa at h1en da'k rn etll'nggalilkan ,se,s,'eo.rBlng)

~~ o-ill 'II Ail ,2,. 2J-''a '-o~1 ]:II'~ ,AI 2.,

A nnyonghi' kyo:seyo.,

atau

Copy" 'gh tea m a1.eri a

P\i!".I·,:", ,...,i'liIJI',1f:I i.... ,I' -:~.n Io~, ~ .. ~.,; t'I1 ..... " ",1 ... ,n ~'~ U ,"'l'''',h

_~............. ,1/1: ~~ r!li!' ~ ... ''''':II''!wII'''1 r !PWWtJ K r CI'¥i'I f~IIII~~, ,~f t;.UIi __ ~

P- - IE-~jLAJ-.· ', ..... A,: -·'·RA·', ,:,_"N-.· 1:

__ •••• J

BACAA.N 1

~~wfAil,2? Air CH~'~I9..~ Ai . ~: '-zJ!,£, li,1 ,j.. Ii 0 [~A ~,'Eto ,IoU 2, '.

~ .5:" ~,1 ,)..1' '0 t en 'If'JR cH ~,~ 01 on 2 "

A I ~w 7 L z: I I :xl 0 II nU 0,

~ ~'U' r:_' ~Jr'~w "_'. _ 1~lj iL.

o I ~·ol o~IH-I1 A~ 10111 2, ~ O~[~ xl ~ 21 A~0112.

xi ~.~ Oi Di 14 all ,R ~ Oi Ci L.J ~ ,{:j,~ i-a IO~ ~I ,2.,

0. wt, l 0 I nJ' n, n wl s, ...... 1 'o::J:-. Ln-II- ,0 ..:L. iIIIr~: r 'M U~I! ~'r. ~uwrr ~! ~~'r~ ~ ,.

0" ,.=.~' 0 I Q I nJ[ .2 ~_JJli C)\ ~,,, 1..11 0 I NI' ,0

1 0 ra ,M "'1, __ '. e -:a "C:' i~ reJ . 11 .... 1 ,.J:L,,,

'~~E '8fOiRr

,An nyo,nehaseyo? IChonon 'Taewiyeyo,. Chanun, ~,ndone,s'"a ,5aramiyevo~ ~Iildonesia taehalkyo taeh a ksaengiiyeyo" Ige kajok saji'niveyg~

,Ibun~ ab~jlye~vo .. Aboj'l:nDn IUIltsayeYQ,.

C .... x b ,i,'" .It'' A'" • "".X " •

III",:,: : lnl II Ol11lunlyeyo;, u m onllii un sunsae'ngnll m lyeyo.,

Op'paR3 irss,lIyo., Op,panll1.n pyonlhosa,yeyo" Y'odongsaengi iSsciyo. Tongsaengu n ba ksa engJyeyo. Onniiinun ,o.PSOYO"

Halo, salVa, Dewl,

,SaVa orang Indonesia ~

Sa'va 111'1'8 natSiswi: U nive'rsmts,$ indo nes la,

"""""11, ~

Copyr'ghte ma orla

non ........ -n- J .;ilil . -,bl'th ·~ .. ,II,,,,,,'n- .·'D,n·l .. n .... ·n U".., .... 'I'!Ii'

'""'"""""' .......... """"'""""~. 'f'",~~.UIo1JLi\ ~~!~t' '~~JMY DM"'~~, Mrr~ ................................ _

I: n j' foto kelhu a rgal .sa,ya;;

Ora ng j'n j. ada la h aya 1m sava,. Ay·a h ,seorang: ·dokt:eJr~, Olra ng i:tu lb Ul sava ~ I bu seorang guru.

Save pill nya seora ng kJallkak. I a ki:,,·I;al ki ~ Ka ka k. saya seora III penga ea rail

Sa'va pu nva, seora :ng adlk p erem pua n, Adik :sar."iI ,seol'il,ng pel~aj;a:r ,

S ..... tld ~I.. . - .. - - . -k·.·... 111;0' '.' -_.. - .

aya '. :._ u,al~ p U nya. ,31 tilall\ pere m p u an -e.

PERI(AIKA,P'AN :1

Pe;i!iciI:kap1a.n lA,

Dew~ : ej-1;51,g ~).il.2? r.H ,¥I 011 R. + 21L~A~1 'tt:}. J'~ 2.

An nY';'llgha:seyo'? Ta ewi'yevo+ M:annarso pa;n-sawOyo~ H a 1'0, sava Dew~ 'I Se:n a n g bertemu dengallilmu:" 2f''aQ~J<il2.? III ~O I ~'{}I 0I1.2~ Dil L. 14;2~.

.A. l,a.,"o 1- ~~-l '0 ?

- r ~. . V'~lll ......... 1 •

Mlchae1~

" ..

D "' ··'.··eWI

Michael

I'

I ndon e.siiia sara m ~yevo,. M,a i k;'u.tss,lna n M.ig~lk ~saraJlni·yey.o·? Say·a ora ng I n do nesl a., .Apa keh sauda fa MlichalEd 0 ria l1ii.g Ame·rika1·

o ~ 4 2." D ~ '~' .A ~'litO I a ~'LJ Oft R ~ _q_ ~ ,AP~t'OI.I ~1.2 ~ Aln i 0'1 M'igw k sa ram~ a lidyeyo". HQju sa rami¥eyo.,

B ukan; salVia bu ka n o-ra ng ,Amlen ka Salya 'iini ora n,g Au s'tlr·allta...

Copy" 'gh tea m a1.eri a

Percakapan 119,

M'icha[el ': QI ~ u.J, 0 ~ ~I ,~[~II2.,?

l' - ,_ ",' -W' ~ , iU~WISSII" IS,e' m, ,O'YeYD r

D'ewi" spakah ~n11

0, 17'11, !!I Xl'0I12 ~

M:ichBel

Dewi

en og,e' ch"-;a rnjang]veyo? Apak,81h j;tu. Ie m a ri?

IL -II '~f~ 01 L 0 _ ~:~~I!.o 111'iJ1 ,~ _ I!I_,. (5.i! r.J:t..1 L..;;o - I Vl ~.'

Dewi

,I, 'Il

H'e" maia,yol Clhtalnjangiv'eyo. Yal" be'nalll",. Itu lemart

:AJ' 7~ ;q: l5( 5;1[ i){12 ?

'11 •• ..:, 1::1, n 'I ""'1 ,

ChoB,on l(omplytft~Ovevo?

Apa ks'h it.u ko.,mlput'e:r1

o~1.JI2~ f:1 ~[~ 7~ o~LiIOfI2~ ,,: af~ u] ~ol Oi~,R., An iJD'" K~[Dm Ityut' alia an iyeY'o'. T"Ie.II[9:b 'ijiOn iv-eyo,. !Bu[kan" itu buk,;a,n Ike m puter ~ ~Ittl te'l,e'vts i;;

"7l [I t_~ll 0

~ .. rT-t .zLri

'I! •

1M' ~''''·ae~1 'hdl' i'

.. ...

D-,u.1

.:: .. "

ill' ;III

. .", _ .. . .~'lilP .. __

K,om1a:woyo, ..

Te'liimal kasih~ ~~otl,R,~

Ch,'ibllilllame,vo~

K'Qmban~

UINGKA,P'AN 1,

Pelajari I a h ungka'pa Iill-ungkal pa n b e,r~kut i ni !

• Ai ~ fj".Ei:J;fl )."I![O~AJWOI~I R. Saya [orang tndonssta ..

,ChonD n ~ nd'on.esiia saram iyeVD. [. 0 ~I.iil ~~, 0iI1 R,?

I',[e, mW1lJyeyo:?, 0171'1 ,gl: x~OU R, ~ lie u~j!ayeyQ~

Copyr'ghre matcri~

"~

ftii'il~" ...JI. ~'.I'!t. I' iiihjlhb ,""" 'tI!'~.' .ft ~'n '.'"D' n i ... nit" n ILl A~'n

___ -, 'r ... ,~~,11i\; ~~~If'pt;,w,.tJMr I:'i'l;Arl~" ~i[ t.oM __ ~

,klI ,=.. A~ .III, 11--1 .0 I 0 ~-,I' .11 ,.U n' _

• ·I!I;""o, L..:, ~C9 I::i - - ir _, ~~, .;:m;. ~

Ch oniLi n sonsae-ngn lm an iyey,olo .' .iil A I nJl p,~ A l" L, g,1 r\..I R

-_., [8, "'U ~I of, - r M,'Vl, ..

Ad- a' ku irsi d" '~I "ill"!!i~a' t..[e-·[:a.r,

t.". ._.1_"1 I_I "_' IIUaIHI.D. •. - .. ~.

S'ilIva 'tida k pUlnya .kaka k p ~'liem pU811iW ..

C.hon union Iil iga ,o,pso,yo ..

ill\- t'- 6,1;' - -nl-tl '1-' &:'.'-', T:'!Iilnua, "a a . - .. . .. t;;I. r

A~ L.~

':1" if

,.:::t

,.:J. L~

AL~I'- riC

chcl_, na tu !ku~:nylJ

O I [i::i '0 :.'~',-,

·-b '[.I'"

tun_n

kiiblJnun chobunun

5,Ci1va

d b~1 (I a k'i'-h:llki)

dla (pere,mpuan') o,r,ang'

orang: Ini

'o-ra niB itu ,:delcat) ora Il1g iu Ua,uh)

in~

ltu I[dekatl 'itu (jauh)

an~ I ~.g

O~~II :1,711 Airll

W!:I/'IC [I!"'I;....! ',-:"-1, T ~,

L.:::J.

" I

~,

19:E:

kuge' c~og;e'

m·- ui;i;; - 'mp 0" ,t,

I. "lTV,. LI;"II ..

nJUKU

,.

siapa

Kel:ual'rga ;Jlr'~ Oirt:tq ,AI

'OiOiLI

I"IoL~ vir iI!!!

kaJok ,aboj~ omlonj ad (11

'**'~t LrLa:1

kelualrp Q'Y;lh

'ibu

- - - k 11- 1- 1I.r0' ani "lela 11\.

ana k nPlremp-~uan

~ ~ I .

h,arng

ka ka:k lela ki ~p'a[l1aa'i Ian (lileh

. . .... ... \1, - -,bol'i .,

a diSc lelaki:)

kakak lel;ald (ol@h ,adik ~lremptJan:)

c u~1L ..:z;" ----~-

[Q'ppa

,25

C-opyr "gh teo m a1.cri a

.

_~~,PA:~KRVL- Lb'9~ ~e1ajQr"&,A::~t.i:SR ,K,orw _' _

ka ka k IP,e rem pua n (01 ell adik I'el,a'kil

ka ka k pe re m p ua n '(,o'Je'h adik p erem,pu alii)

a dl k lela kl

adlk perempuan Ikakek.

nenek

namdornesaeng 'yOdonpaeng harabOji ha!llm,on'ii

leah Sehar;~har'i ~

£,)1..1,

l [2

§t,x~

ill· A.~" ;,

_,' I,

" _,I

-xli ,"1.., '~lL!

21A~

*t~L ~B

chip

:kyosU

nlun ,ch'angmrLlln 'ta!kc'ha,

h~'a~i...-ni:li e I'_",,"l~'_'~

ch'Up'alll

~ .•. r.

UIJ3

di';anlang l('Omp'yuro ,r,ellebijon df,aek,

saji'n

rurnah

rua n,g kelas plntu jendela

£litE! ~,i!JIHl~

ifJ

iitxl ........ fli"",;.

..

meja

m ejal tu I is papain tuns kUrJlil le'malr'j k'o,mputer t.e~ev:is,l buku

foto

Pekell'jaan ,!!)',Al ,M,.MII~ ~-d I=ii

,~',Atfil

.:i:l CI! '._C:Ii,1 '0: • '1::1,

biI-oI '~'iii iL" -c:! .:z: .. ;""" f

.%. 't::iI ,o""T'

21"'-9

QI- ,"§t', , ,~""",'.

. " .

. ,

, ,

uisa sltlilsaenenlm hoesawon konSnluwon pyOnhosa sa6pka nongbu haksaeos tae'haksaen,g

dokter ,gu:ru

ka maw' ·'".!iJ'nl

_ I~. ·J.f:·~ . "-'g

p,e,gaws,i ne',ge lili :p'engacalra pengusaha ,petani

pe'lajar mahaslswa

Cupyr "gh teo m a1.cri a

'Ne·iIr.I ra'

:-- .. ", 0--- .~

°l~

~2f~

--

, :

MiBUk

HO;ju Ned,61landO [Lh LlIngguk Indont!.sl'a Y'iSngguk IlOOln Han-Sluk MalieisJa

S"I., aa~n"O.· ··'rx ,I, ~IDOClt'" _' U

,Alm,erika Au strall ira BelAnda

C'h~ una

,I n don esla Itr.ggris' Jelpang Korea Mal,av,s~a Si'l1lga pural

~'all 01 A[I o~ ~'~~:2,

TATA BAHASA 1

Kaq, Kerja '0,1 Cl-J

-K--'t'- I··d--· I (-aiel', d"-II'- - bah -,. 1-' d- .. ," b _I""'" iI"d II 'h-' s·-···- srtl kat a a 1,··8:: -r;l'a alm_B .. aiel: :n .-. oneSI,a .- 'erall "I a· ala!, I '.' ··epf' I ·1 :,a:a:

"to be:'i] da I,a m ba nasa In[u ris,[ 'talp[i leta kn.'y'[a ada dl bela ka ng Ika I i mat,

Katal lnl rnasih dalarn be'nt.uk kames, ,Jika diipakai dalam kalirnat, dapat b eru balh me nj adi:

• akhlran I'-]iy,eyol (:OIOO2,)" jika Im,en.gJkuti kata vang berakhlr denu:an konsonan"

kL.'· ! 'Y-Dr'o' ,-'tWIRI-' "~-k lk ." k ' -b khl d'

• a r-~:Ir,an "".0;';_' , • ..." I ~_.':, JIB me[ll'lgl utll ata yang, ,< ler-all' Ilf • engan

vokal.

Contoh::

t'''~-E If~ 0' I atl, ,2.~ L..~~ 21 A~J~I,.2 ~

N:3 mliln: haksae nli'yeyo~ ,S;rya, 'Jl'e'~ajalr..

N:a non Uisi[y,evo,; Salva dokte r.

PaRI lc!e:1 11 .. ,0 1.1' ~'I'

Sa'i k pa rtl ike I ",~Ili ('~IO:I) ata u I ;;;Ia' ,(:-~~) diiga nde'ngka nl pada kata[ ben da ya nl,g be'nf'u n\gsi' se be,ge i subje,k k:a I iim,at.

'.[ P',a-rti kel ,-,0 I d ~p\a ka i billa su bJek be ra khit-a n d engan ko nson[a,", • P,i rtilke I ,,",,,~, d i'palka i bUal su bje,k bera kh iira n de'nga 11 vakal.,

""'YS '~-I

C-opyr "gh teo m a1.cri a

..:,,11

,.§.O~,L 01 rJ .9.

~ ~'""" r AA,V)I 'III

'Von p'Irj issoyo. Sav,a pu nv,a pe nsii I.,

Chon,ip iissiO'Y'DI.

S' - ,- 'a' ,- - , n' - 'S' Ik'e" rta-·-· . "s

au 1 P'U" u- I .' " .

J"". u I·t, .... ,' . _', ~

Pa,rtlkel i,·J~:lE,1

Bait n;alrfke,1 t, ... Qnl ~' ... iS?\ atau 1,~lnUnl (. :~-:L.._" di';iJilndena:kain pada kata banda

J . .... " 1., ,. 'I [ ...... ",. I. ~ ., _ 1::::.., .. 1;11 .,. . 10; ,. [,""" -- - ,

yalmg: berfungsl sebsgal topik. kallmat. Di'gulnaJ!Can bUa subjek diban .. d i~ng kan d engan be nda/h a I la inlilva,!,

• Part:i'ke:1 .. :~ di,pa ka j' bi la su bje t, b e'rakhilr,a n denB:a n kensena n,

• Part:ikel ~.e, dipakai bUa ,s;ubj'e'k beraklll'irsin de'ng,ilil vokel"

CoMltAh''''

ILl" w ""~I

O],~OI ]p~{OloU2., Oll~,~ "]pgol!OII,R~

" '181&On Ita ba nBiyeyo~

Ilni tas ~ [D~lbal'1ldii1lpan denBan tas ,I a I'll ny:a~1

Kalta Gant'l TlunJ uk Ii 0 ~l:Il.xi, II

A~da bsberaea ',1\""'>,1'1 d: i .. "[1",,.,'" [~,,'I II b 'l:"h,'· "":,'

_,,_, _e , ,p _, ulfig~;ap,an yang J pSl\ii II ua am _a Jalsa

h endak me nu nj u kka n su atu bends pada ora ng lali n,

01 ~ =z.~ x~ ~,

'igoC: :k,il,go,t: c:hogort:

In ii (:d'ekat dar;! pelldenp:r)

~tu ijauh dan pemtdeara:, dekat dari' pendenga r'l ttu '(jauh dar,i ,pembi'C:i:!iIlCiI dan pendenpt')

J i'I<C';I dliikutJ pa,rtii~"e I ti (0,1 ),/" m a ka:

01 ,~ +,01 '7 olJlI ~Be'

.=t ~ +, a I '7 .:l,~1 ikuge

NI ~~ +- 0 1 ,~ ~ ~I e .... :::tOA

q :;A; -:7 11 '"'l . Ii IUD,III::

01 ",_J 110 -I'~,+r

-. :;;:I'. -

:1.. -

.. " -:- I"' ["_ "

;.A;:, + it:'

'Tj..,.1 = A:I '~ + 'ii:'

,~ 7- ,~

o ~ '.,~ ~Ia~n" ~~, [DU"

:I,fj, kU!B'on ,~i?j clilos::fIn

'"""iI;iII".:iI' I~

Copyr"ghteo materia

ce ,nt,o,,',:ht,

, " .. ,t-

o I ,:Jil ,!i!~ ~12,?' iIS!' mwoyey1o'? Apalkalih i'nii? 0:1711 ~'OIOn2~

t~n mllilnii\:'~- - -:-8,.., - __ !0!1 __ yeYD~

[I n'i pintu ~

TJ '''"JJ e,1 n.U n Il All ,t.] ',--,1 I~I, ..I1." l

Ch'" 'W' '1 nogon mwoye,yo,_'

A pa ka h iitUl'?

~11:7i :~I mol'~1 ,p 'l~ ~~, __ U'iU,~,~

Ie, 'f;rX - ~ ,- - h"iil'- -;IIa nl"'P,::O~ , - - ~gun c - - - - p - - - - '1"':V - -

ltu p a pan tun s

Ada pulla bebera[pa ungkalP,an ya ng dipa kali sa at klta hendak m enu nj'wlkka IliI ke beradaan ora ns iaii n,

,0 ~ ~ i'b'l.ll n 0 ra li)g iln i (de kat darl penldenla r'J

ora ~g itu Uauh da rl pembie-a ra, dekat: da ri pendenga r'] ora ~g it,u U~Uilh da ri pembica ra dan pen.densar~

C'-:-o-'n-to' Ih'~

" ,I '. III .. ·' .. 1 I' ,~

, 1i::::I' I Ii..... =z. noll t":',P""i

'~1!:'O _ T' ,I .... ,_ A'!

KClbuninuguyevo?

S·, k h '''''t- " ,la pa _:,a '_~ I 10 ra ng' Il'th

,...., '"'~ '0,' '1-' r'U 0.1 11JI -0','" L,~ ~'I NI 0

, ..... -f!:;' a..n '''''''fl, ~ '" 'I ~ ,A, ~ .J1. ~

[Ibuni Taewiss:1 abo] iye:y'O~

~ ,. .

Orang ltu ayah Oew"i~

Kata Karia ·0&'4 c.t

K'!!!iita" k' 'si'"ii a lanl'd- a' f 0 IL~ .I .... IL' d'i''.!!i'I- am" b a ha 'sa' I nd on e '5 i '!Ii b' era rti l'ti

Q- - -~~.lI'-:~: II If..., ~,,~ig:' ._~,U:J:~ __ -I::_,_U Ql'_ ,1- '~ __ II_ ~'_,-

dak/buka,n"'" Me ru pak:aln, bentu k til e:gBti'f' da ri Katla kerla 'I'ida~ II 0,1 [:~)i!'

Kata ke'rj,a 1 n:i mas i h 'me ru pakaln b entu k ka m us Ji ka di:p'a ka i' dalam kall --,-:--, da - -t bs ---I:,.. -h - -c, -:"",-:-dl: '-:-Ik'hi----~, II -nle:-'I , Cit' _,INI.2'

_llmalt,,~_a'IJl'ilL l,erUu,i!i __ Imefl.J;CLj 3 '_ran -a ¥_:yo ,"'-[I-"ilV'J," I

Akh i:ran tleJ.se but se la Ilu dida hl.d ul olell palrtiik,e I 0 11/7~, ya ng, d i',G:a nd eng .. ka n pad a su b j ek ka 11m at,

,C'ontoh:

'It,~ 0,1 o~,L..I 0fl2~, ~ A~',7~' O~4 Ol].a~

:H ii[k5aE:ng~ a l!l~rteVO~ SaY'1 bllJl ka n PQ I,ala r.,

..

U isaga alniyevo.,

Sava buka n do,kter ~

Copy" "gh tea m a1.eri a

K- - . t U,- ., U:l1 c.lt

a,a If\,e,rJ ill ' ,M,· . II ,

Kaita [ke'rja I, iJUa II (' 5U~) dtllila)'m bah asa I ndo,ne'sial d apat beral rtl I,p U nvali atau "adail~

,J i ka d~ pa ka,i da lam ks I tm at, a ka n beru be h me njad'j 8 khjr,a n 11 .. ;hiSOyO· (, .. a 11.-"\.112"",

,MVI, ,"

Ak htra n te rse but se,ila ~IU d idalh u I Ul i 0 le h :pallrti'k,e I 0 1./7'~' da nl d i,gu n a ka in untuk:

1,~ M envatalkal n kepu nya a n

['ont'oh~:

]1,1~1~'ol i?N n

II 0- ,M ''''1 .A.. 'I

K'aban,gil Ir.ssiSyo., Say· .. ·il ~-puny,c,a tas,

I •• .

MI~fas,a iSIOy"~'" "o~

--~-J-~ .. ,-~ ..... , -

- - ..

S aya p u nya to,p:i ~

:2., M:e nyata ka n kebe ra ~a!a n Contoh~

jl~On tiI~O~: ij'Oi,g,., Ky,osili',e cilh/ ae ks a ne,i rLSsby,o.,

Ada m e:ja: t u I[~s d! i dal a m ke:la;s.

Jiil~,~1 ~ X~]'I~ 2l0i2.~ Kyosi re ili,J.aga i'H"O~

Ada kursl ,a'i dalam ke las.

K·,·' .... III',' \fi' Ilo-t C. b . ,::'8I:a I(\e r~la ti -. r

lI'at· ~ k' eria 't,o' 'pt- ai' ,"it"'-' r~) d" alam b'a' has. a tndone sla dapat b erart .1",I:.a~··'k'··'

~ I D .- _[.' . < •• _ - • l~' ' .. [" .. _ . - .... ,[ I - . _. - , I. .. ,' ... :. Lilli ...

__ : .. '~~_ '_:. __ ,;,_ ,._-I_ .. ' __ ._ ',: .:-' - _<' ,I.. __ :~. _'. \ _ 1.'_'::,_, ' _:"';"" .:' ',' ... ~'. ~ :::..J _' _,,,.,,~,_ ,.-,1 ~~,_. _ __:__~,~

IPunya ~ atau ~tidalk aid ill ."

Bil,a dlpakal dalam :~Ialll'imat,; akan berubsh m,enjadi ClJ:khiran ' .. opsoYO!1 (, .. i1 ttl 2)~,

,Akin lra n 'terse but: ss I a I u d'jda h u lui 10 Ie h :palrtilke,1 0 Ii" t, da n digu na ,Kial n untuk:

:1," IM'e!'nya;ta ka n keti da kpu ny,a:an co:nto'h::

']' ~,-atO I~ it Oi 2,. Kaba ngji DpSOyO.

Saya tiida k pu ny-al tas,

M", - "- - - ... - _ .. , --

_,._.oJaga OP5OYO~

S to'd k tool

'~'a"" "1'· :'.' .',' ',ILl: 'n,"·":'· .. : "1,"1

'_ g"{,_ ·~-_·_EL, p __ ·_va JJP_~

C-opyr "gh teo m a1.cri a

2., IMenv,ata,!kan ketidakadaan .C- --0- nte -h'!-

_'. _ ,,_u I_~

j!~10I1 ;~·~Ol iiOi.2. IKyos'iwe ch~,a eksal~li Ips6yo~

Trd.·:--a· k a"d- '113,··.·· rn iij,""j: t ,-I'-I·'~: ~:' d:-·I'~~a-,m-, Ik:'~I;a-._'!=':

" _,. - . _. II;;J"" II b '~.d _ g~ . _11;,. _ ~~

K.yo.s~;re CU~a ga iOipSOyO;

T"d- a' ~~ ad ".!i, 'k- - r;jl"~ d i: d ~ I'~ m i .. ,~ la s II 1_!,_Irii;_ ,u,~ _ JJ_.i;.II_~ .~' Q _g:_I_ I\~". :"

IPa rtikel 1011' (iJI

P a rtlkel ~-e;!' ('Gil) dapat b era rtl 'di' j i ka dl i kut i kata kerja I ltta f21, r:,W) lata u 'Iolpta fRi Cf)· ~

C,' en ·t.':,o,:·_'~i

_1IlO;II . _ Ut

A; ,~ ,]1 ~ 0111 51 Oi R. ,:1: ~, '~Ii10(1 i1 012, i

KDnO iii ha kkyOE!! opsoyo.,

dk - d' klh

. - I. ~ • I ' I '

IDiia '[:1, a", ada " _I seso a' I,.

~

Copy" "gh tea m a1.eri t '

Sab ~U'-I 2 i!A-'n r-;I'I-I :'10· .. ··.0: .'8,,',

. -. "111.,, " ,0 fr""" L ". ' ..

Halri i mfi ha ri Sa btu,

0-: 'Ii ~-h- ka ,1',-'-:-_ -" .. "it----I- ~-::: --':'_-':-, t--:·:d~ I·.-~--r:-/ I!c:~ ksntor.

. e arena IU", saya -1_ a~, pe_ 81 __ Q __ a _

Pa,gi, ini: kalkCllk lakl-lakl say.'a dat,ang darl Australia,

kam j' be rte mud i ba nda ra ~ Sa:'ya, s u nggu In ,ge m'bi'ra m en hat nya ~ Kam j' pie rg j ke pusat k,ota ~

JIiI"ak'~ k m ern bsl i ka me ra d i' toko se rb a ada

"t::.J:.:_t.:l __ , __ _l~,[_·"_·_ .. ~ __ ,~-_.:~.':_I .. _I._1 _: :.'./_, .. _ ~·.'~'II··':' 1<.I'·~"1i

iPERC'A,KA,P'AN 3,

Michael

• •

iMh:hae~

,An nyolnghasevo, 'Taewissi?' Hale ID"ewt

:"- ...• '~, I _-: ", -''-1iI'

2f'a'QI~,Ai~2", DI~OI~MI'? 01111 '~'~,~HElOiII ,2H ~ £t0i,2.?

Mlnyongha.seyo, M,aJk~ullssl? ,Oje saengU p;'a~;'ie: wae an

wa~'rl;V'- ,0- :'1·"___ [~~-u ."_ .. _

H a I 0, , 'M' 1~"lro:h' a- t:liil' .. JIi 0 nIDi'~ p' "'j; I'_.. 'a- m -IJ tlda k datan D' k 'e'-

,,' ., " .. ""', .1- .... ' ,0 IVIIII!;;;~llbU I g iI'\ '~'" '~"-- --' .. ·'--,10, ."

pes,t,a uilalng ta hun ku ke rna riin'11

,:§:,~Qil.kll 'Ii 011 ':UA~/"I ~'01 R,. ::r,2H,A~, ~,

,2IO-t'U ~o_ ILl 1- o"~H 0,

M """I _ _;n_,. _ JV'_ ,.J:L","

I~ ,.

iWiIo.··· .~u· ·,e-s· .• ;.t ~,"~n-g·I' t.· ~IP··.C·- 'h- "a'g:l" U;~~,t:s' i'i\j'n. K'u ra eso mot

n.JI _, U "r"· :., . U ..... .... n'~~. yr .... _ - _ - - - .. -

kas's6y,o" Ma nlnahaleyo~

Ka!k,a,k l'aki-11ak'j savs mendadak datang darii A--st -ara. Jad"i sava ~fdak ibisal datang··· .• Mla;8,fkan , U _J I ~.. .. I. ,I.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ _

salya ..

.fH t'¥'o ~ .a "'

IK'W>aelilch'a nayJo~

'Tid a k a pa-apa,

,I

Copyr"ghted materia

Mli'chae'l

'Dewl

Ch a emHs,soss6yo;o 'C:h~'1 n-pdurli ,maln~ Vila 5,50'1'0,. Ch"JiIl1"

do;; "lLlIl k" ,i '''I i h lh ..

,gtl un IiiI a!R-,gu " ums ISO iJ'llI c:oaaessorY'CL

IMenyenangka,n. Bany,ak temanku yang da'tarng'" Teman-teman sa ng:at suka masakan IKe rea". ,:l~R? tUJflMl, ,~~ ~~~'8HJl,~

Ku raeyo? Taewissi" sa eng'll ch; u:k'aeyo.

sena rkaih? ;D,ewii;t se~am 8,t' u lang: ta h un ..

Michael

-U- N- -IG'K'" :'A-' IDIIA-' N- -, ~,

........ :,1,' ..... >·· .. r.~.'· _ .... i [~

Pe;laj a rna h u ngka p Ii n-u n,gka Ipan b elij kut ini!1

.' ru !JI qu 0 ~Q:LM _D"_ ?

V1""'1 ~ 10...:. ~,v~,~",

I.AI-"r ,- II., '-1- ,tld-- f,.' '.11 engs,pa r\a mu _ aft

da 'tacna kem ',a~I'-n, ,";"

u ,_ - D' _"",""" _II I I ~

Saya tf:da'k blsa data ng',.

Kaka k, ,sav,a data nrg dad AU5,trall'ira i,

Sava sa ngat su ka m asa Ikan Klolrea~

Saya t,e'ah memetret bUiru.n,g da:n poh o'n"

A__,'iI""i, l.iI!iL.

C-opyr "gh teo m a1.cri a

Kata 'Tan'y,8

S?JI.

Oil iI,'i1

N'ama; ... nlma· Han JiitlIIP Q I

1!I.;g;.. e!

_2~

.A... In 0,1 I,,;a:.. i:!

~,2~, 's-:Q~ .!E..2,9,1 ._.' i!!!l

~.R~,

Nalma~nama B.I'an

iJW Ol~, 'ti-i, ,A,PI,

O'af.""·' , ~-M.

IO'_.RI' 'iIT'-.,

~-I W'II TW A,I'_

,,A.I 011 ~ l~ ~,~,

'~'Ol!l,

ii'_"fII1 Be.:- '. -h'- -a-ri, - ... h- --a'[ri, .

IUI..- _,_,,1 ., .,

~~DU2J

,~~~, g~,

~~~ a'~, 4'¥

w'ae !ilt!l<.""k'- . 11.1,_["-",, ,e

mlengapa basaimana

'.. 'i~

W'OryOII_

hwayoil suyo~fJ

Im,Dsvo~il ~kitmyoil t~o,yon

iryoil

S,enin S(e~;a:sa IRabu Kamls ,JUlm,at Sabt:u Mi:nIBUI

'I _XI' rw,,_

'iw61 samwol ,s8wai 'oWQ11 ",,"weU

cht'ii" "'irX, I

_, III"~U,_

p';arwol

kuw~1 ,siwo" slbllrwal' sib'iw'ol

.Januari Februari

M- - 9r'o,t;'

[g-~.--

,Apir'il Mei Junl

J- 10'

:U_II

AgustUlS September' IOktobe;r

November Dese[miDe r

k';lme:ra konshang pae k"waJ6m kOlf'lgw6n namu

kamer,a bandara

te ke serb a ad a ta;maln

pehon

I' J

Copy. ghleo matcri\

I

KO' 'SA K'A'TA4

" ~",/, I' .... ,,', .~ ..

:B;ila nlan Korell

O'r,ang Korea menlgg,unak;an: dUB ,slste'm bila,n,ga n dalam, pe'lilca'kapan sehari-ha:ri' rnereka, yaii'tu bilansan 'va~~1 berasal darii bahasa K:orea dan bl .. h31lng,aln S'i no-Ko rea (bj 101 n,glan v,a ng: beras a 1 dari: bah asa Chi na],

Hi ~anla,n Asli~ Ie,oreal

0' ~ vonl

1 fi:~'L~ (2t) hana (han)'

,2 ,~. ,:¥) tlul (tu)

3 ~,{ Ail } :set (se}

4 ~,(,lit ) ne'i: (n e)

I

'I

I

I

I

~

I

51 C~A1

.A

6 ~~ 7 ~:&l'

-~

8 04~

'9 at'a'

:110 ~

,1,1 '~ 'a~L.~

:12 ~~, 13 ~~, 1,4 ~~, lS ~c.~ 16 ~ CtI~

1,7' ~~,~,

18 ~Offii 191 ~:o~a

Z,O ,~.~'

2~'1~ ..i. C!I..iIII.'L Ll ,:::::;. E! 10' r r

22 ,~,~'~' 10 .Ai ~~~, ,40 [J~,~ so ~'

L...,;;,

! I

I

I

tasOt

y.5sat

,ilgop

yod~J

,ahop

y61 y6rlhana

vo iltu I yollset

YO'liet y,fHtasot YOIryOl50t yo'rj~e:op Y~'IiYC5dOI YOlr,ahop

SUI1nt.1iI' sumurhana sO m ultull sOrQln Im;ah'un sw~n

II f· ~

':1 :-. '-I'~)-"I~~', _. .. '-- [~'. :'..~ '--1 -,':-'

B aAlln 5 ,no Korea

~

,

.

'II IO~

};',IL lid

A,~

.2.

;Qo

'~

~ W T

~ tJ~, ~ol'

~~ ~,Af' ~.2

A,II,e, t3q

~~ ~fi' ~T o~~ o~tJ iI

..

yong

11

sam sa

o vuk

"h""1

C.I,

p!l'a~

ku

si'p

S!,b'lll

sn);1

sl',psam si'psa sibo ,siml.nyuk si:p.ch'U si'pp~'al SI'Plku Isl'p'

'I :lbJil

s ,_1.

'o~ h-I 0 I islbii

[I:t:;::;I ~

ti'tJ samsl,p

A,~tJ sas:lp

.2.,~ OSI,p

,52

Copyr'ghted materia

60 on, ~, '0, AI 'yUltS~P
£' 'Ve',su~, ~ -~ _I ,_I
"0 ~ ~~ ilhu~ ~ AI ch~'illsjp
l- ~~
:SO O~ ~: yadOn tlAi p'alsip
1::' t -~
V- T,~I k ,.
90 0 -~' ahiln
, :U$1IP
6,.' - ~
100 '~ paek ~: paek
:.- ,
-, " lODD 200D :1000'0 100000 lJuta

01 :i:~

, 1-..,;"

,ch'jon kh'on

manl

:srnpma'n paengman

• B'j langan Asilli: K'o,re,8 diguna kan untuk rnen'v'ebutktUi: satuan ben dill", [am, usia

.. B'j I a nila n Sin:o-..,I(o,rea d i,gtl nakan IJ n:tu~, MIS nya butkan: 'tangga I!,; b u'l a n~ tahun, menlt, harga, nersor telepon, nornor rumah

War,n,a 119,t;.., I AU ii:!,'bf4

Bf'~J&II Z,~.rYI

~j..Y ',4

%~,~~

11~a6!l ,~i2:~MI

71-A~1 e!,41

,~I&li

pp,a;'lgi9 nsask ~'ar,i:lill saak ~o ransa,e,k noksaek haY31lits.a ek

k- t- tama nsa iI!:Jj'k---

'" i ,-' I~,-l~, ,

merah blru Ikunil1g hij'a,u putlh hltam ungUi cekelat abu-abu

[pOlrasaek ka[siU!k

h - - I-k _ oesale __ ,

Copy" "gh ted m aicrl a

,Akhiran • ... 2 ~ q'

,Akhlran 'Inll dfgunakian untuk mlen.y,atakan suatu k}6finginan darl subJek (,orang: perta mal~

IContohl:

Al~. Ah:il, ~0I2.~ Sagw,alrGI :5a10 $ipi"Dyo~

Sa,y,; :Ingln: memibe'lii apel,

---l. ~t\rl ~ L'~ AI.nJ R-:-' ~'~I~ ,'II...1!. uv.' "ii

Akhiranl ., .. At I 2'11

A~h~r.an "-Ie'yo' I: .. Ail 2) digunalkan untuk:

I(i:) Membu at ka liim,at, tanya bentuk sopan~ IConlohl:,

A, ~" II:JI ,A~ nJI'l- :J IL,clJ I:n ,?' fT e!1 ViI_ - lil'll,_ ~ II

-u- ~ '·'·Ib k

. n JI )! . :aSi!,YD ..

'T~lonO' d'- I-"'iri-- - Ik -. - -- -" h- (;.; -- --~ _ ~_.' ·._o_8..:ange rum,a' !\Iaml.,

,Sa,tua,n Benda dallam Bahasa Kon!lI

Untuk, m,enghitung ju rnliah barang da lam bahasa Koreal klta men,ggunaIta'nl bj la ncan Korea ,asllii" dU kuti dengs n ;ka'ta ba ~tu bi lia nga 1Il~

SUa d ~Ilku.ti d enga n kata be nda, maka ada, p e l"I.Jbah,a n pada b i la ng,an-oilalng3,n::

:1 -~L~ ~ a~
Q_=.'c _I- ll....:.
2: E, ~ e::,
~ T
3 ,~ ~ ,Ail
.
4 i.:Ill 7 L:l11
.A,
'20, Ailliiiiil___ ,. .A. ,£:I
"2' "T
""""",,, . " C-opyr "gh teo m a1.cri a

KOSA KAlAS,

kata, S~ifat: wl:J~

L~ Ititl c]

,M~I:~ ~11~rc~ Oi~'ale.~ !it :;S~II 'a~ I:~'

.., ~I ~ ,

:ul 'e,'8'~'I:~

chot';;j nappQda ssada

'-i- - -clJ-

p,ssa ,iI

6-011 Ida pokcha:p"ada p'igon'hada

bagus jelek, rnurah mahal serasl ramat 1h!!lah

kala Ker]a cgJ .... , r:t~: I_

I. -- ., I

, "

,Alq'l,

" e - I

~, ,

iipta

slnta mur~boda chonhwahada, toraoda

rnemaka ii (baju) memaka i (se'paltu) bertar1iya menelepcn

eu Iia ng' kern -b" a~"

p. ",' ,. ~'I~ ,,...;1 ",.d

Idhlm

'O.~-=~[~I' '~lE.L

r 1=lI[ V] ,-= r

]'~l,~,ol 'wc~

maIUlm!: 'til Ida klbun I: jot;al

Imenyu:kai Q,embita ,01 ---! ,

TATA, B,AHASA, 5 ,Akhl'ran ' .. ('0 &/01 " !i!. ql

Kata t,.!i!,II:~. se nd i rli berarti ! me I ihat' j N a mun j Uca berbentuk a k hi ra n i[, ... (:10 l/Oi ,J !;!,E.~'J aka n me m'PUinyai ani:

('1)1 MencobSI untuk m engerj aka[n, sesu atu, IContoh::

:0 I ,).rI ,*,'. ~ at !2.A1I2.,. ICD ~ ,.4\,1 '.' ,tj,_~ s!,AlI,Sit",

'I slyOch~oru I ibo poseyo~ Taewiss:ilruil: ch6nhwa'hae~ po,seyoi"

Cobailah pa:ka~ Icl!!'mej,i! ini,. CObal'ah menelepo,n Dewi i,

[(2.,' f'eialh, m,eng'Q rjalkan, ,seS,Uiltu, 'bi lal digabu!li1i,gka n de ngan akhiran bentu!k fa mp- 'au",

~ '" I _

L"'" !P'lIC"

Ctlpyr 'gh teo m a1.cri a

''P,~ '-:- _,,.J' u:,n' K, r _ ,., ULl.\ L-.._~ ~I '~ ,., ~ J!l i ~I ~ '~~,n~" ~~ i"" ,~I Lt',;iI'Io,ioll'_',i1

__ ~~ - ~~~I- . ~~''!'"-:J~llr' iC-'(.,.~'?.J~ld ~MflCVII~~J ~r[~-"'" _

~,~~I, ,]~ ~'OiI,2". Hoju:e ka pwassOyo~

Saya sudah pernah pe'll k,e A "'-Ii'

,~,' JJ""Iia, .:61 ..

He nba,gOI ibo ,WISsOyO.

Say,a ,5udalh perna:h memakai Har1bok~

Akhl ran i -(0 t/ot ) .!i! 0 IIC}'

Akhiran '1 .. (O~/Di,JI1f.,OI Q" berartl 'Ikelih,atanlnya" tamp,aknyal ~

Co- nto ,h·,

" .~ •• _'._ J ' iI'

I ~ C 'lL xiI- L ~ n"iI n 0:. '~T,71i~'Or~~n,,~

I kudu'l,a ch aga IgOSeyD~

,Se pat.u ~ n!i 'tarnpakn,ya keci I.

Partik,ef i_.!i!.IY~i

Partiike I, '!I"'podat ,{ .. ,,!i! r:l:', bere rt~ I le bi h da ri~,~ Piuti~ke I :j n ii kera p d ilkuti dengan 11 .. 1:.1 t v,an g be'ral rti 'I ebl h~ .

'Co·,nt,o'h:,

]u 7L ~ '9"~OI '1-4 rIL, c.J ;~ P EJAt'c:",O'~ ai, A[ c ...... cl c-1 A.-I ru' 0,",:

, VI," III ,..J,!~, ,..:z:. '-f 'II" II ..n., '" '-,re' ,I ~ ':i"'-e.:::t:" r 'I! "'""1 VlI ,.:M., ,

Kaega k'Oyang'i boda ,til kayo,. T"akcha d u r~1 U iJ;ad ~ I beda 'b5 cho,e:oryo"

,Anj'iinig, J!ebUl besa r da ri ku d ng" 1M ejal nva lie bih sedi kiit dalri ku r,slnva"

j iilkal pe rba n d i "ga,n nv,a d i h II a ng1ka:n., ma ka t .. C.1 ~ v'a ng; d i S,U n a ka n.

Co'nt,oh::,

~' 01; 'l [:;.1 Oi 12:1 ~~ 2. ~ Y'onltog,a 'to DIiY'OWDyIOl"

Balh asa I nggrIs Ilebi h sui ~t:~

N,a nun s,ag,waga t6 'choayo;, S(l:ya liebi h s u ka a pe I ~

Kata Kete!ranlan ''/' f2t1

U ntuk nllenya,taikan ipa:li ni([ii gun a,kain I a h kata 'kaIJ'a'ng,l~ ,I' ~~) sebel u m lkalta

b ..a neaea.

Co,'ntoh:'

o 'I ,~i o II ;J ~ 7i 2,. [~'.\fl ,M1~ ,7'~ ,'~ 011 H~ 2".

'I jibl' [~jamg kj' Oym~

'R-:"um", ah ='n'~ U,"'lIInra .p- ~~~nla besar . . . . . . Iii ill I r!l:iill· . lb.-gil! '0: ",..., .,

Copy" "gh ted m aicrl a

'nn'·:" ,~., 1i ,i[,Ii' o. ,I' .ill1liJ'l ",,,,.,.. '~:.,i -'11" .... '1>_ ~'~' ... n ~n t.I ,.,WiI~

_ ........................... 'f'iIiI"IIl'lMi,,,,",,",,,,v ~-~~~-!'r 'p,c.~r;J""'iII DI!i'lifl,IVI,.;:!!;1;f.I; ~,t,.\o'Ii ~ .......................

Yuwoll :isl b ilbut,' 0' panSiha8iyeyo~

Tae,wili!1ij III rpalnehak kve~hoeS,iil mandiO rOYOj 'T:a eWhll~h'1ll Hanl-,gtJge kwanS/lmll1ila nayo,.

KOmes.) :ibon panglhis:e H a,n-s,u S€U yoha,enBha,glo si P'IOYO., TaewinOrn yuwol j'sipch'lriIr1e Han",luge, kal~ Ikoy.eyo",

U'I _ Jt,,1 i~ iii ~ ~-hJilib. ut'e rh"1 Mol slnnkla(i Hal M..,dU g' ,f! 'Is'sul ~~~~~

!llIiJWu _ _ s - pc - - - - -_.. ,.,.- - - - - - - - - .... - - J - ,~ - r " I'i..UJ ... , r. .....

Han",lugem TaewlnOl11 ch'in-sud1urhaso CheJudoe ka I koyeY'Q" 'Chejiudonfl'li'i aju arC m dawayo"

Hall i:hsaoul t'fing5alnhal kDye:yo~

C-opyr "gh teo m a1.cri a

:p - ~.~ . ...!Ii ., -'. . ~ ,ill' b,O'r:\ 'D· .. I! 1I'Ii"·n·· . ''D n ~I .. n . n' LI A~'n'

_---,i·AItWALitA~ ~"'9~~r ~w.;IJnr ~l.i1n~SM, rw'r~,, ......

I. iP~a rtiike 1· ... 21-, d i pal ka 1 blll,a subJek berakh~ir,a n de nla n yo,kal ~

.• Partik,el·-l!J, dipak,ai bll,a subjelk befakh~ran dengan k,onsonan,.

[0' 'nto--:'h"1i

_ I:__ ~ L":_':_" ! ·~I

Ai I~_ .. A'I £21-' ,7~~12l7~ '~,2mJ . .R,~

Ch 6n'u~ chid owa k".3Ime ra p/h'Yohaeyo~ Saya me m butuh Ita n peta de nl ka mera,

,Aic !1~W:~' ~'~'10i~ a·¥OM.2.

Ch on U 11 iHa:n-gu km illawa Chu nRiug6 Ikonsbuhaleyo,.

S aya me m pelaj.a rii b a hasa ko rea dlalnl ba hasa M a nd ell riin ~

IP,alrtnC:e,lli .. (, O)~'

Part'lkell 'I', .. {O)£. dallP,at berarti II'danlan (al:atj' eara]', dan digalildengkan pa da a kh:j Ii' Ikatal ben cia"

• Pa lJ1i ke I ",5 d i':pa ka i b i la su bje k be'ra,klh,i nilln dengan vokal ~

iI· Pa rti Ik.e·1 .. ,.2, ,ll, d'j pa ka i bi la su bje1k b era k hi ran d enga n konSOlli1an~

IC:ont,oh:

¥rl""':' ... ~ -- .-~ . ..., A~ Oi- . 0

.A :~'X ? "} I' !iii' ." ~ ~ .' .n

. . . Q '.' .:::c,. ~.' - _. . '"

eh ad o rngchl Biro kaga :si p! Dye.,

Saya i ng i n p'ergi dienga n mobl 1 ~

~; X:j·j.ia. ~,-'-II 0 ~I .)!~ ,0

IL...:.· ., ~ -is:! L:.:, -,.:,. 'I , ........ , .

p'yonj'hrOllJolpterniiro ;ssOyo.,

S- a-"8 m ',e- ·n, I'U 1 "1";1:" surat dlelnllr!!tl'n bo lip' 0- I~n' ~

_r;,_1 .. ,1." ;;11,;11 'U , ' 1b'1:iII ,"II. ,.

,~~ ,:::J.i;L.X! -G.:~~ g~ :::::1: I~ "I~~ I'\J 2: ~ :~ ··r ,~I; ~[=cr. ~,:nUII I,.

Chj·jin .. guhago IHaln"sungrnaUo itllirhale.5soryO.,

1t'·~U~ t ela '"'- berea La' p' -ca L-a- p., d· ID1I"1J8"' tem " 'an', ·d·;IIi n'-''''~~i'jI ba ha sa Il(·o·· 'i!'\e' a

.;J""7 Ii<!! . :~ .' _:_ ~ ~ ._~, '_" ~ ~k .II"' 'Ii.r' I!i;. .. "... .. I!;;;:I! lib 1III . . ."1: .1. . .. ,.. .. DUIiI'!C;i . . ~. . !r'iI.:'" r : ..

Kala Kerja/S ifat: B,eralkhli r.Bln' il,_ C lir

J"lt.. *" II,. - t' - L - -,. -I' ""'_·t· t... - r'k-h'" ... Ii Ie il ... k- . i!..ik"··· ·t lib- . ·t··'ka

, I~a SUEh.U ~aa r\erJa~.slhi.a.,- uera.·JI!'·an . __:_c_ mal:.a a!':\~,mialn.le/seu ,', (iiI" ":._ In

b b h "' dl~ '11 e'll bll d~"k -,' k t

eeru s, me'nJa: II - . >1 a IJLutl vo Ja·_~

ICo'" ···n·tii!'iht

',,, ,'.,,'!Ij,iII, ,I

.§c~ (mendengar): ~. + '01:2 ,~ ·~Oi 2,

~r' ~. ..'~ 0'1' 2.... _.J;~I R'"

~ C '('b';'e' 'r'-J""a-'Ia-n)', .e ~ .L, :: .. ' I··· .,~ ~I: .",

--:., .... 11'111'" . T _. """7 ~ -I· .

, '. ". I: . - - .

~'!I:~' (berrsnya):: ~,+ Oi !i!.d~ '-7 ,.Oii !i!.q~

Cupyr "gh teo m a1.cri a

C'olnto h nema ~'a' .1~~ln', d-"'!II'~~a,m" '. ka ~:(m" -=- t;-

.. _ _ _ _.,.. [JIi, __ ~[I'L _g~ _I._~~I[ _a ..

~~'-·I.2.· '~ E:O'I' "2' '.

c. "Ie, .. ','., "._.::~.,:

• _ _I' 1. __ ,!I:::::::Il '~'~

R,~..II"'o· __ !W! II .. ,'ii' - .x:Uut.· rU~~,lluruy'O ..

S' d k- dl

-:aya men~ e'n,gar _-an ra,~ 10.

!L·l~ 0-1 Ail ~ iil 01 I ~ 91 ot.2~ N,a !!'IIQI" ,i)}e hakkyQ@ k'Q!rossovo~

Sa-IV' ·a·-' ka'm[ arl n -ble' niiail:aln' L,Q sek "0·' ,I'~ h' ,',

, __ ,_', .,' .... e- .... 1 III . ,,-",""" ""'f~ -,'\if, ',-, ,!i,i!!",

Nla mun ada p u!lal kata ... katal ya ng, tida k mEHlgikutii ikajda hint.

Co'nt'·o··h""

.... .- ",'. :1,:. :.", . ~,

'2'c~ (mle nUf:IJIP): '~ T' O[~,2 -) ~ 0 ~'2 ld 1-[:. t (;' -m14 on' e.' _: --~ rnal ~ ~.' ,+ 0 t,.R. _!i. lI!:iIl ~'O l.2., C r __ ~, _. rI.a, .. c, r =r IC, r

'~ c~ (p[erca'V31:): ~ 'T '0-1: 2, ~ ~ Oi ,2

Ch" an:~Im u nloll 't.ada'~o S,aya me nutu p je'odella"

am mlallh.a nt' e pj'yonj i' pa:t;a:ssC5:yo[.

Saya teta h me ne r:i m a SIJ rat d,alri ibu ~

iKa':ta K.'~r':ia/::~:S> ;i'fa-I ·t··, B" e--iIi!"~"k,-'h· 'I'r'a,' -. -n- iii ... 1::1 t

- -- - ""J--. ,.". - ,- ,11.,.[ .. ,., ..

Jika suatu kata k,e'lrja/slfa!t be'lf'akhi.r,iitlil 't:I' mska 311khilran tersebut akan beruba h m e~nj:ad i 'I""~ bi la dii kutJ vokal,

C'O'-: :n-' ·:t-·'o·h~:

." ".. ~ II!

~ ·c.L ( III" Ir::' 0 a L n ~ C,..-=o, 0 l 0 c, all IC)-

'a c r [_,menchong,1. ..:L'T' ,+ ··~··.·r~ 7' ,:c:,T-T.J1L ~,> ~~.J;L

'~' c~ [panas) ,Ci'~ +01 ,2, 7' ~ ~~ :2 _,>, Ii:i q~:2 .

art '(:d; _. -~--\ ~ 0 - nJI In ~ ~ ;0 l'L!I ,n .. ,=-= '01 (") i5f' ..... ,r '.,~' U1glrl, ";F'T + v~ ,.£b, -:i =f='-"V~ _;a;;_ """> T'Y+...IL,

Oi' ~,t::~ ('slIllitllOi a4 ~ .... Oi ,2 ,~ 'Gi' 2!4i %~ 2.

Contoh pemaka'i,an dalam kalimat, :~MI}'ll:u,o'II,2_

~_ il r ·1 T~ ~

Nalssi,g!l tOw,IlYD. C!U aca n.ya pa nas,

J4woil":: ,~,;~2. I(,you renu n c:hu'wOyo;.

M- --i;f!'~ -1- dl flPi,n be rlh awa ding' in r.

Lbllm - - - -Ci! -- - - - - - - _

Copy" 'gh ted m aicrl a

'p-'Q:,"" ~ U,n ilL I' .M..Q lo·lI't\ ''D_.,1 1.1·' iii Io!"" ~, ,... Il~ n ,t"'Q~. .U· ........ 1I11 n

__ ~ .... ~ ... M,.¥ '--"'". .... :;'CT'VIl"l.r ~WI"M'CI!'Mn, ... ~ ~r. ~M ,

iBACAAN'7'

tH-9t:

:J ill... r- L!I .oJ n:.Il n ~~ ''C ~ Y1 v1. ,it. i,

TII~ ~~ nil ,o-!II nJ 0 n~I' lEi'" ~:""l' I .lJ1 0. """ ~ 01 ~ '!i,;!' I uA V I ~ ~ I~I' ,~.~ [=1 or ,f.'1!jl, ,..tL,.

Copy" 'gh teo m a\cri a

:P'ELU- ':." MIAN" '.',1 '" :8' ....•.

; I _ _"'" - , • ,"': '" '. '., .

'._ I _ . '_ .. ... _. __ . '. __ .. ", . .."

BA~'CAA--~"~"~'N-'{' a

~':'_'.':l _._ .. - .. ', .. -, .... 1 ••• " .'

An nyongJhas,eyo;? 'Yorobu ",e,ge ehe· ch~]n-,gUld u rul ,S·O,Kae hand(eyo~ 'sUiryono no:n che na mJ al ch:~~tl·"guyeyo e. huion'fs:ia sa ra miViVOI .. Chlg-Olim hoesawOn'iyeyo~ Su ryan I50n On ch~wilmiiBa yoriyeyol ..

S,·a· - !--:-,~A -~ ~.:, '--~"h:~I~i"'ii: .C'i,"'t"'eJ k.·iII n 'Ulo·:rtjr--i;'1,1 eh ~Ir,k.~e.' !ljt\. enO""ufl1 yo" I ""'it*'''' !OI!Y '" _" .. "w!I iJ' - _.~ Y. '!or. "'Ii". 11"';11 .:... ......

Iji@nlun H CIDFl -gu k 'Y1or;j rulli iP,21r1~:iUgO· si',p"',aha ':V10.,

IUa na n~n klsu'ksa ch' i n-iguve'yo~ Si "ssap' orues'o was.soyo., 'ChigUllrlil su hag.a I ,kongbu haeyo.

Yoro nalr-al malfU I hal clil.'o,1 arayo~

IChulmggugohalgo .llbon6rull cha:1 haeyo ..

V'cj u m;j n H a n~gugolfu I paeuBO .slplilthaleyo' .. Kurigo M,a i k'ur'u n Ha n-gu k h atk::wa cihl'in-,e,UiVevO~

~ -'.J

C-opyr "gh teo m a1.cri a

UO'J"U saea milua.vn undon au I BJ':U ii!""Lo''::III'h~e'Uo

[=.'>,: __ I ~~I_I ~' __ . ·_·'.l~:·i~ :_i .. :_·_:' __ ;1) __ '~._i __ ~J~._"_.Q .:g' '_' . .:-.,~

-N-,Q, '-'n'!Ef<ICI!'u h~Qo, t'e n:i 11::': ri"ftl ,., .... :~II ~ ~ 1IMI10: ~

.' _. "DO . '~D .III.~UI lUI 1lif1,1~ 1i1~"'J I'

K'oflrNjdo paeugo ,s,'jp~oha eyo"

M' d L. ,""' h'l d-'~ 'C

, __ 10_ usa CnD(nli C ,_' "+SU:- u rIIVeyo,.

H a I 0 I, 1M a rl ku pe rke n a lka n de nlgil n tem,i3 n-te ma:nicu I'

S .. .. k DO' - 'II~' "

,-~ IU ryo'no I nl pac;a Ii __ iLL. ~'Ilal Qlralng: ' nyO'neSla ..

CUa ,seora,ns' pegawal kant,or'"

Keg,s'mar,an Suryono a dalah m em asak',",

rna sa ngat ma ~it m emasak lkan da iii s,t,ealk,",

S k - or "- .. b 1°' - - ka IV

earalng: 1_'_la I,ngln _~le_aJlar ma:sa~'n "oriel;;

tla na ada,~a h tema n seas r,D ma,.

O:i.a datalng, dalri' ,5i 1:11ga pu Ii,a j

Selca ra n8' dia be laj.a!r mate ma1ilksl"

Cia mam pu bita ral dalanl banya k, bahasa, Ba nas-a Mlain darl n dan Je'palnl,nya bilIU$~ Salat: i ni dia :i "'Bin bel ajar 'bah aSHI Korea:"

De n. Mk:hael teman ,sekelasklllJ di ikelas; Ie,orea ~

Oia orang Aust,ra lial" Diia, ,sang,at su ka berola hrallL" Oia mSlh'ir bermailil bas,ket: daln tenis.

Cia jUli ingln be,laJa:r ,go~lf ~

Merelka semua berteman baUe.,

P- ER-"CA~-'~' KA-'- ~ P~'A- 'N'- 8'~'

-' - __ - : - _'_ ~~ - - ' I

Dewli

.' ",

M" r Ulm-

" .. ' .. ft.· .. 1

D'·w- '-I

_:_ '~' .. ,_i_

," "

Annylinsihaseyo" Taewissi. Wenniriseyo'i" Hal, Dewii" Ada apa'?

,Xi, ,¥5tol iI,at 2,~

Cho; p,u"tag'i is'SOVDI'

Sav,a ,adia pe'll'ta",yaan~

Copyr'ghted materia

1M" r !Iit~'~m~ .- .. 1n.1 1

1..11 Ip ~,M,'--l}./11 ,0

I".; I I [2, iI=l! '0" II ~ 1 ~ ,-u... .'

Ne'j m a ISSJ~lmha_s@yo.,

Ya,,. kata ka nla h.

{j''iQ ~i" 'ff~' 5:(:,21 ~'~ O~:Ail,2,l? S6Iilsa,e~,gn'jm,; Han;og.uk yorihal ciliul neyo?

,p a k, bisa Ikai hAn da m em asa k. hi'darngB'n Korea .. ,

L4 ~ 0 ~,~ 9' 2.:~ *,,~, ,2E; [0 I. 0, L 0, '~ ai :~.!II 011 ,~,n!ll ~d~ 9[? .\1 I! I !I...,;; '~I.l:L. - i ~~ ,I::! ~ r.,.iL ~ ......L I~, ~ ~ ~,u~ ,..:z;;:_~- - ""'iI1"~ <i

Dewi

M KI

I .' • ~I _' - - -

l~,~,roli' ,m

[N° H~""-DUI'~ verlhal ;F~~u~1 :~~'VrO~" [K"'i~""'4.a ~ m:-- ~U~N'iII i~"itn~' _ ..... " _ ~!IPI' I~ D. - "'"';r1iJ ~ Q - 'I;;.~II, ... , Y:r" ._ '.' . ul UliJLh_, '_'!I:II!~ , I, ' " t,ly ,uu'~'rv J

'Va" s ay,a da pal m emasek h idanga:n lCo,rea,~ Tap'i kenapa b ert ,,~ n'y-' -'3' b e la:'I't~-111 I?

_ •. I~ _: _,.gk ~,' " __ ~'. "bl. U or.

O1l11 ~'T,,~o~.It ru-'~ '~51-tij1 ~ot2+ '~II;JI~ O~~

(]it,O 1 O~.· AJ ,0 Ji ::::IiUjJ!'-'I.:::l, I~"O- 'I "",,:L_;::J., e. AI's!' r~:tJ '0" '""""'"'"Ii ~ M M, ~ .. ~.-., ........ ~ ,1'\1 ~, T~ '. -' ~ 2!r '; ~I"" ie!. IUn -y- ...L!.

,AJtrul%H CJ

,n: Vl ~I 1.!::i.1.

Mlr.Kiim

ma:s:[ssO$[$OYIC,. Ku rae'so. ch' jn-,G,udluri -Halil-gtit Iurns'il( paeugo ,s'i p' oh a,ey[o"

Ke'ma rl n sa:ya p e r,gi ke restora n 'Korea -de n,gaIAI tem a n-

te man ku, Ka I bi -ny,a s,ang,at: lezat, Jad ii teman-'telm a n ~ n.giin Ibe,la,jall' rnernbuat masa k,an K,orea,.

~ l n '~I ~ L ~ - JIi :::-::: '"'U~ no i""!!JI IJI HI C ----.! .,1 '1- nLI n,?

~ a r iL" ,A;~ ']'~" ,"]' r c, ~1 ~ /l ~ A,. i!:! AI tlOJ T'..J.! ~IV II Xi,·[.:·

(hoav···· 01, C,h epa ka.rt.'lclt'{tto eh u I"e-uo On ~ e naeuDo ,sln' o~ ~,Ol?

~ . '.' ., .. I !til _. ~ - _.. ~ :r' .. ~ ~., .. ~ - ~ .J .. 1""'- -!til - ,"'" V - -

B,aik. SaV,ClI ka n men,,g:,aj'arii. K,apa.nihefiidak, be~jalr;? 0'1 ItI ,~, 9J Oi locH ,2:7

~I bOln clh um31~ lottaeyo?

IB,ag,a,j m a 119 kala U a kh i r peksn 'iini?

Ili~ ,I ,~o ~2 ~ ,.:z,I2:i I~ ~ ,R,~: lOi11 :~, T~~7'Q'~,:a, .!f-'2I ~:IGlI .2.,'Ai~ 2,.

Ne- choevc. KD-rlo'MYOn t!o~~lo"re[ ch;iin-dlilldiil'had"ft uri ,~"ibe osevo,

. . " . J • If! . Y I. . - I ,Jti,.... ..1 Jb'W' .. J '.'-':r .

Y,a, bagus, Ji ka de m~ ki'a n da:tanglah Ike. :rumah :saV8 deng~a n teman-temanmu pada han Sabtu.

01 BtJ:6j" "';0,1

MI K~

~ ~ri!! _Jim

C-opyr "gh te~_ m a1.cri a »:

I .

" I. e!11'l?9Ib :LD2'1'0~.

Paru:i:i!nln l&,mgk:ap Ihil . ar Bah!a:S;a!I K'area

Pe,rk"embangan Korea, terutarna Korea S!eila'~an[J termasuk yan'g pa ...

. .

I, .'. ncolo k dalam bebe - - - - da aW8lrc:oa' terakhlr "n'," -K-'~-n!' K- --,- ~

Il11g im e __ ,~i:, _' •.• '" I [ :,~> e. r:apa '.cIS,·· ',~. ~',~,~. t,_ ,_ ~. ;UIL :_ J s, :' ,I II'· -0 reg,

dapat di'gol'c~'1n 9 kan sebaqal sala h satu nega ra mlaj u. Bas a rnya peng,8J'U h ne~ga,ra tersebut da pat di liih at darl psrusa haan-parusaha a n bes a r Korea yan 9 mernbu ka caha ng ateu '~e rnpet usaha d'i be rbag a i negara, Secara etomatls, bahasa Korea ban-yak mendapatkan per hatlan darl oranq-oranq d~ seluruh p,snjjurlJ dunla s.ehhlIQlg,i3, p,a.da. sa at ,. · b ~ K · d" b h ,. I~ dl b 'b' •

tm 1·-,8;m-I,8IS,a, arlee m'enJC1'1 na iasa a.slng y'ang poourer c 1,19!r;'lsgal

neg,ara.'1 termasu k II n dones la

IBuku "ni akan memoanta Anda me:ngU8rS,am daaer-dasar behasa Korea dalarn W'B,ktUl slngkat, Mlale-rm pe1aja:r,a:n dii calamnya mallpuf Percakapan 'Te,mlati'k ,Seharill .. han, Un:gkapan 8alha.sa Korea, K.osa, ... · kata Dasar, Tala 8,a hasa, Peruba han Blen~JUk Kata Ke rja serta Pedo rna Ifill Pe nul isao Huruf Korea i

P I" ,. t 1 h k ., '8-::-' k"'il", -b t d i~, b I~ .,

e 8)lan secara nmtas ,~u. ::.U Int . su 1·.lh!'~ia.n~ r e·1 apa rnuc annya oesajar

b lao h- asa K-·>· '0' 1!'1e.' "a'C

,.' .. : . I ._ '. ",.1 I ::!,' ~ i

IISJBN (13) g7e..g,"9~G'1 0·270·9!

IS: B N 911 ,.~'b. ~ ~ a ~! 'IU ... lb

. r