LAPORAN PRESTASI KONTRAKTOR

LAPORAN PRESTASI KONTRAKTOR PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN SEKOLAH-SEKOLAH BAGI BULAN : _____________________ TAHUN : ________________

NAMA SEKOLAH : ________________________________________________________ NAMA KONTRAKTOR : _______________________________________________________
BIL SKOP PERKHIDMATAN KEKERAPAN * Mengikut kontrak * Mengikut kontrak 5. Rumusan Pihak Sekolah: 5.1 Rumusan Prestasi Keseluruhan * Satu sesi - 2 kali sehari Dua sesi - 4 kali sehari Mengikut keperluan Mengikut keperluan 2 kali sehari 2 kali sehari 2 kali sehari 2 minggu sekali BAIK SEDERHANA DIPATUHI TIDAK DIPATUHI CATATAN TINDAKAN PIHAK SEKOLAH 1. Jumlah Teguran Lisan : …………………. kali 2. Jumlah Teguran Bertulis : ……………… kali

A KEHADIRAN 1 Bilangan Pekerja Hadir Bertugas - seperti di dalam perjanjian 2 Ketepatan Masa - waktu bertugas seperti di dalam perjanjian 3 Kerjasama / hubungan B KEBERSIHAN TANDAS 4 Mencuci Tandas Sekolah 5 Menyediakan pewangi tandas 6 Menyediakan sabun basuh tangan C KEBERSIHAN BANGUNAN 7 Kaki lima, tangga disapu dan dimop 8 Bilik-bilik Guru, Bilik Pengetua, Pejabat disapu, mop, vakum 9 Memungut sampah di koridor, bilik guru, pejabat 10 Mencuci serta membersih longkang dan parit di sekitar bangunan D KEBERSIHAN KAWASAN Memotong, menyapu, mengumpul dan membuang rumput (tidak 11 melebihi 3 cm). 12 Menyiram pokok dalam pasu, menyiram pokok atas tanah 13 Membaja, mengembur tanah di pangkal pokok 14 Menenam, trim, mencantas 15 Membersihkan kawasan luar pagar (2 kaki) E BEKALAN BAHAN / PERALATAN 16 Membekalkan bahan pencuci lantai, mangkuk tandas, sinki, cermin 17 Membekalkan 'Handsoap Dispenser'

PANDUAN PRESTASI i. Sekiranya terdapat satu perkara yang bertanda (*)

tidak dipatuhi maka prestasi keseluruhan kontraktor adalah TIDAK MEMUASKAN. ii. Sekiranya terdapat satu perkara yang tidak bertanda (*) tidak dipatuhi maka prestasi keseluruhan kontraktor adalah SEDERHANA. Walau bagaimanapun bagi kesalahan sama yang berulang maka prestasi bagi bulan berikutnya adalah TIDAK MEMUASKAN.

* 2 kali sebulan Setiap hari 2 minggu sekali Mengikut keperluan 2 minggu sekali * Sentiasa mencukupi Mengikut keperluan

iii) Sekiranya semua perkara dari no. 1 - no. 24 dipat prestasi keseluruhan kontraktor adalah BAIK. Cadangan dan Ulasan Sekolah :

. PPD & sekolah mestilah menyimpan sesalinan laporan prestasi kontraktor untuk rujukan jabatan. baja. iii. Pihak pembayar perlu memotong bayaran mengikut kontrak jika prestasi bulanan tersebut ialah ' TIDAK MEMUASKAN'. racun serangga 21 Menyediakan mesin rumput. vakum. pewangi 19 Membekalkan plastik sampah 20 Membekalkan.Menyelia dan memantau pekerja 24 Penggantian Pekerja Yang Bercuti Mengikut keperluan Sentiasa mencukupi Mengikut keperluan Mengikut keperluan Disediakan sekurangkurangnya 2 helai seorang Sekurang-kurangnya sekali seminggu Disediakan ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan & Cop (Pengetua/ Guru Besar / Pegawai Terlibat) Tarikh : __________________________________ Arahan : i. penyapu. Pengetua / Guru Besar / Pegawai Terlibat perlu memastikan prestasi kontraktor adalah berdasarkan kepada keadaan sebenar di sekolah ii.18 Membekalkan tisu tandas. kapur. berus dll alatan cucian F PENGURUSAN PIHAK KONTRAKTOR 22 Pakaian seragam 23 Penyeliaan Pekerja .

Walau kesalahan sama yang berulang bulan berikutnya adalah TIDAK a perkara dari no.AKAN PIHAK SEKOLAH uran Lisan : …………………. kali uran Bertulis : ……………… kali ekolah: asi Keseluruhan TIDAK MEMUASKAN ASI at satu perkara yang bertanda (*) prestasi keseluruhan kontraktor UASKAN.no. 24 dipatuhi n kontraktor adalah BAIK. 1 . . at satu perkara yang tidak ipatuhi maka prestasi ktor adalah SEDERHANA.

_______________________________ _______________________________ _______________________________ andatangan & Cop Guru Besar / Pegawai Terlibat) _______________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful