LAPORAN PRESTASI KONTRAKTOR PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN SEKOLAH-SEKOLAH BAGI BULAN : _____________________ TAHUN : ________________

NAMA SEKOLAH : ________________________________________________________ NAMA KONTRAKTOR : _______________________________________________________
BIL SKOP PERKHIDMATAN KEKERAPAN * Mengikut kontrak * Mengikut kontrak 5. Rumusan Pihak Sekolah: 5.1 Rumusan Prestasi Keseluruhan * Satu sesi - 2 kali sehari Dua sesi - 4 kali sehari Mengikut keperluan Mengikut keperluan 2 kali sehari 2 kali sehari 2 kali sehari 2 minggu sekali BAIK SEDERHANA DIPATUHI TIDAK DIPATUHI CATATAN TINDAKAN PIHAK SEKOLAH 1. Jumlah Teguran Lisan : …………………. kali 2. Jumlah Teguran Bertulis : ……………… kali

A KEHADIRAN 1 Bilangan Pekerja Hadir Bertugas - seperti di dalam perjanjian 2 Ketepatan Masa - waktu bertugas seperti di dalam perjanjian 3 Kerjasama / hubungan B KEBERSIHAN TANDAS 4 Mencuci Tandas Sekolah 5 Menyediakan pewangi tandas 6 Menyediakan sabun basuh tangan C KEBERSIHAN BANGUNAN 7 Kaki lima, tangga disapu dan dimop 8 Bilik-bilik Guru, Bilik Pengetua, Pejabat disapu, mop, vakum 9 Memungut sampah di koridor, bilik guru, pejabat 10 Mencuci serta membersih longkang dan parit di sekitar bangunan D KEBERSIHAN KAWASAN Memotong, menyapu, mengumpul dan membuang rumput (tidak 11 melebihi 3 cm). 12 Menyiram pokok dalam pasu, menyiram pokok atas tanah 13 Membaja, mengembur tanah di pangkal pokok 14 Menenam, trim, mencantas 15 Membersihkan kawasan luar pagar (2 kaki) E BEKALAN BAHAN / PERALATAN 16 Membekalkan bahan pencuci lantai, mangkuk tandas, sinki, cermin 17 Membekalkan 'Handsoap Dispenser'

PANDUAN PRESTASI i. Sekiranya terdapat satu perkara yang bertanda (*)

tidak dipatuhi maka prestasi keseluruhan kontraktor adalah TIDAK MEMUASKAN. ii. Sekiranya terdapat satu perkara yang tidak bertanda (*) tidak dipatuhi maka prestasi keseluruhan kontraktor adalah SEDERHANA. Walau bagaimanapun bagi kesalahan sama yang berulang maka prestasi bagi bulan berikutnya adalah TIDAK MEMUASKAN.

* 2 kali sebulan Setiap hari 2 minggu sekali Mengikut keperluan 2 minggu sekali * Sentiasa mencukupi Mengikut keperluan

iii) Sekiranya semua perkara dari no. 1 - no. 24 dipat prestasi keseluruhan kontraktor adalah BAIK. Cadangan dan Ulasan Sekolah :

. pewangi 19 Membekalkan plastik sampah 20 Membekalkan. Pihak pembayar perlu memotong bayaran mengikut kontrak jika prestasi bulanan tersebut ialah ' TIDAK MEMUASKAN'. kapur. racun serangga 21 Menyediakan mesin rumput.18 Membekalkan tisu tandas. penyapu. Pengetua / Guru Besar / Pegawai Terlibat perlu memastikan prestasi kontraktor adalah berdasarkan kepada keadaan sebenar di sekolah ii. vakum. PPD & sekolah mestilah menyimpan sesalinan laporan prestasi kontraktor untuk rujukan jabatan. baja. iii.Menyelia dan memantau pekerja 24 Penggantian Pekerja Yang Bercuti Mengikut keperluan Sentiasa mencukupi Mengikut keperluan Mengikut keperluan Disediakan sekurangkurangnya 2 helai seorang Sekurang-kurangnya sekali seminggu Disediakan ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Tandatangan & Cop (Pengetua/ Guru Besar / Pegawai Terlibat) Tarikh : __________________________________ Arahan : i. berus dll alatan cucian F PENGURUSAN PIHAK KONTRAKTOR 22 Pakaian seragam 23 Penyeliaan Pekerja .

kali uran Bertulis : ……………… kali ekolah: asi Keseluruhan TIDAK MEMUASKAN ASI at satu perkara yang bertanda (*) prestasi keseluruhan kontraktor UASKAN. . 1 . at satu perkara yang tidak ipatuhi maka prestasi ktor adalah SEDERHANA.no. Walau kesalahan sama yang berulang bulan berikutnya adalah TIDAK a perkara dari no. 24 dipatuhi n kontraktor adalah BAIK.AKAN PIHAK SEKOLAH uran Lisan : ………………….

_______________________________ _______________________________ _______________________________ andatangan & Cop Guru Besar / Pegawai Terlibat) _______________________ .