Anda di halaman 1dari 7

PENGENALAN AKTIVITI CATAN

Definisi catan

- Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata.
- Ia mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang rata atau absrak.
- Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus.
- Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan
warna ke atas permukaan.
- Satu ciptaan gambar yang berwarna.
- Catan ialah latihan mengaplikasi pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti
kertas,kanvas dan dinding.
- Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasi warna basah ke atas permukaan
2D.
- Satu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain.

Satu hasil karya seni mempunyai kesan bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan
bahantara pigmen warna.

Alat ,Media dan Bahan

Penggunaan alat, media,bahan dan teknik dalam menghasilkan catan adalah sangat penting
dan perlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan.Ia
dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang dihasilkan.Terdapat berbagai jenis
alatan dan bahan untuk mewarna di pasaran sekarang.Sebelum membeli peralatan warna yang
terdapat di pasaran dan bahan-bahan lain yang hendak digunakan semasa proses
pembelajaran,pastikan pilihan yang dibuat adalah tepat dan betul.Berikut ialah di antara
contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk mencatan:

- Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna..


- Berbagai jenis berus.
- Berbagai jenis warna seperti warna air,warna poster,akrilik,warna minyak,cat
mural,warna tempera
- Palet atau bekas pembancuh warna
- Botol untuk mengisi air
- Kertas lukisan,kertas cat air,kain kanvas,permukaan dinding
- Surat khabar

Catan adalah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan
untuk menghasilkan gambar.Bahan-bahan pewarna seperti cat poster,cat air,cat minyak,cat
tempera,cat gouache dan cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu seseorang
pelukis menghasilkan catan.Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas
permukaan berbagai jenis kertas,kain atau kanvas.
Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ialah memahami berbagai jenis warna dan
cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul.Tujuannya ialah
untuk menghasilkan catan yang menarik.Jdual 3.1 adalah contoh beberapa jenis warna yang
digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan:

Jadual 3.1:Beberapa Jenis Warna Digunakan untuk Menghasilkan Catan.

Bahan Bahantara Penguat Sifat-sifat


1.Warna Poster Air Pengilat larut air  Bersifat legap
dan tebal
 Boleh lutsinar
tetapi tidak
seperti cat air
 Sesuai di
permukaan
kertas
2.Warna air Air Gam arab  Bersifat
lutsinar,lembu
t
 Bersifat tebal
sekiranya
disapu
berlapis-lapis
 Sesuai di
permukaan
kertas.
3.Cat Akrikil Air/Minyak Plastik cecair  Bersifat
warna putih lutsinar dan
legap
 Cepat kering
 Kesan seperti
cat air dan cat
minyak
 Kalis air dan
minyak
 Dihasilkan di
permukaan
kanvas
4.Cat Minyak Turpertine Minyak linsid  Bersifat legap
dan tebal
 Lambat
kering
 Hanya sesuai
untuk
permukaan
kanvas

5.Cat tempera air Kuning telur  Bersifat


lutsinar tetapi
tidak seperti
cat air
 Sesuai di
permukaan
kanvas
6.Cat gouache Air Gam Arab  Bersifat
lutsinar dan
legap
 Cepat kering
 Sesuai di
permukaan
kertas
7.fresko Kapur plaster Air atau air kapur  Bancuhan
pewarna dan
air disapukan
ke atas lapisan
kapur plaster
yang lembab.
 Ia sesuai
untuk
menghasilkan
catan dinding
atau mural.
PENGENALAN

Dalam isi kandungan tugasan ini dinyatakan enam bidang atau aktiviti menggambar
termasuk definisi dan teknik-teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambar lukisan,
termasuk contih-contoh gambar lukisan yang dihasilkan pelbagai media dan teknik.

Antara kegiatan yang dijalankan dalam bidang menggambar ini ialah lukisan, catan, kolaj,
cetakan, gosokan, resis dan percikan.

Bidang menggambar meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan
dan kegunaannya. Kegiatan menggambar membolehkan kita mengenali dengan lebih
dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan, Kesedaran kita
terhadap alam sekitar melalui pemerhatian menjadi fokus utama bidang menggambar.
ISI KANDUNGAN

1. Kegiatan membuat Catan.


-Definisi catan
-Alat dan teknik catan
-Gambar lukisan catan

2. Kegiatan membuat Kolaj

-Definisi kolaj

-Tekniik kolaj

-Gambar lukisan kolaj

3. Kegiatan membuat Cetakan

-Definisi Cetakan

-Teknik Cetakan

-Gambar lukisan Cetakan

4. Kegiatan membuat Gosokan

-Definisi Gosokan

-Teknik Gosokan

-Gambar lukisan Gosokan

5. Kegiatan membuat Resis

-Definisi Resis

-Teknik Resis

-Gambar lukisan Resis

6. Kegiatan membuat Percikan

-Definisi Percikan

-Teknik Percikan

-Gambar lukisan Percikan


SOALAN TUGASAN

Ada 9 topik proses menggambar yang anda telah pelajari secara detail dan khusus dalam
modul ini.

1. Pilih 6 topik daripada 9. Anda dikehendaki menggambarkan keenam-enam topik


tersebut dan persembahkan dalam bentuk “Buku Skrap”. Butir-butir yang perlu ada
dalam setiap topik yang dipilih adalah seperti berikut :

1.1 Tajuk
1.2 Katagori
1.3 Perasaan terhadap tajuk/idea tersebut
1.4 Bentuk,warna,corak,garisan,ton dan jalinan
1.5 Kadar banding,saiz,susunan corak
1.6 Penggunaan alat dan bahan
1.7 Teknik-teknik dalam aktivitiyang dijalankan
1.8 Usaha anda terhadap hasil kerja tersebut
1.9 Cara-cara bagaimana idea tersebut boleh digunakan dalam berlainan idea