Anda di halaman 1dari 5

ZAID BIN HARITSAH

( TAK ADA ORANG YANG LEBIH DICINTAINYA DARIPADA RASULULLAH )


Bagian : 1 , dari 2 tulisan

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri melepas balatentara Islam yang akan berangkat menuju
medan perang Muktah, melawan orang-orang Romawi. Beliau mengumumkan tiga nama yang akan
memegang pimpinan dalam pasukan secara berurutan, sabdanya:

"Kalian semua berada di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah! Seandainya ia tewas, pimpinan akan liambil
alih oleh Ja'far bin Abi Thalib; dan seandainya Ja'far tewas pula, maka komando hendaklah dipegang
oleh Abdullah ibnul Ra wahah ".

Siapakah Zaid bin Haritsah itu? Bagaimanakah orangnya? Siapakah pribadi yang bergelar "Pencinta
Rasulullah ltu"'

Tampang dan perawakannya biasa saja, pendek dengan kulit coklat kemerah-merahan, dan hidung
yang agak pesek. Demikian yang dilukiskan oleh ahli sejarah dan riwayat. Tetapi sejarah hidupnya
hebat dan besar.

Sudah lama sekali Su'da isteri Haritsah berniat hendak berziarah ke kaum keluarganya di kampung Bani
Ma'an. Ia sudah gelisah dan seakan-akan tak shabar lagi menunggu waktu keberangkatannya. Pada
suatu pagi yang cerah, suaminya ialah ayah Zaid, mempersiapkan kendaraan dan perbekalan untuk
keperluan itu. Kelihatan Su'da sedang menggendong anaknya yang masih kecil, Zaid bin Haritsah. Di
waktu ia akan menitipkan isteri dan anaknya kepada rombongan kafilah yang akan berangkat
bersama dengan isterinya, dan ia harus menunaikan tugas pekerjaannya, menyelinaplah rasa sedih di
hatinya, disertai perasaan aneh, menyuruh agar ia turut serta mendampingi anak dan isterinya.
Akhirnya perasaan gundah itu hilang jua. Kafilah pun mulai bergerak memulai perjalanannya
meninggalkan kampung itu, dan tibalah waktunya bagi Haritsah untuk mengucapkan selamat jalan bagi
putera dan isterinya ....

Demikianiah, ia melepas isteri dan anaknya dengan air mata berlinang. Lama ia diam terpaku di tempat
berdirinya sampai keduanya lenyap dari pandangan. Haritsah merasakan hatinya tergoncang, seolah-
olah tidak berada di tempatnya yang biasa.

Ia hanyut dibawa perasaan seolah-olah ikut berangkat bersama rombongan kafilah.


Setelah beberapa lama Su'da berdiam bersama kaum keluarganya di kampung Bani Ma'an,.hingga di
suatu hari, desa itu dikejutkan oleh serangan gerombolan perampok badui yang menggerayangi desa
tersebut.

Kampung itu habis porak poranda, karena tak dapat mempertahankan diri. Semua milik yang berharga
dikuras habis dan penduduk yang tertawan digiring oleh para perampok itu sebagai tawanan, termasuk
si kecil Zaid bin Haritsah. Dengan perasaan duka kembalilah ibu Zaid kepada suaminya seorang diri.

Demi Haritsah mengetahui kejadian tersebut, ia pun jatuh tak sadarkan diri. Dengan tongkat di
pundaknya ia berjalan mencari anaknya. Kampung demi kampung diselidikinya, padang pasir
dijelajahinya. Dia bertanya pada kabilah yang lewat, kalau-kalau ada yang tahu tentang anaknya
tersayang dan buah hatinya "Zaid"

Tetapi usaha itu tidak berhasil. Maka bersyairlah ia menghibur diri sambil menuntun untanya, yang
diucapkannya dari lubuk perasaan yang haru:

"Kutangisi Zaid, ku tak tahu apa yang telah terjadi,


Dapatkah ia diharapkan hidup, atau telah mati.
Demi AIlah ku tak tahu, sungguh aku hanya bertanya.
Apakah di lembah ia celaka atau di bukit ia binasa.
Di kala matahari terbit ku terkenang padanya.
BiIa surya terbenam ingatan kembali menjelma.
Tiupan angin yang membangkitlkan kerinduan pula,
Wahai, alangkah lamanya duka nestapa diriku jadi merana"
Perbudakan sudah berabad-abad dianggap sebagai suatu keharusan yang dituntut oleh kondisi
masyarakat pada zaman itu. Begitu terjadi di Athena Yunani, begitu di kota Roma, dan begitu pula di
seantero dunia, dan tidak terkecuali di jazirah Arab sendiri.

Syahdan di kala kabilah perampok yang menyerang desa Bani Ma'an berhasil dengan rampokannya,
mereka pergi menjualkan barang-barang dan tawanan hasil rampokannya ke pasar 'Ukadz yang sedang
berlangsung waktu itu. Si kecil Zaid dibeli oleh Hakim bin Hizam dan pada kemudian harinya ia
memberikannya kepada mak ciknya Siti Khadijah. Pada waktu itu Khadijah radliyallahu 'anha telah
menjadi isteri Muhammad bin abdillah (sebelum diangkat menjadi Rasul dengan turunnya wahyu yang
pertama).Sementara pribadinya yang agung, telah memperlihatkan segala sifat-sifat kebesaran yang
istimewa, yang dipersiapkan Allah untuk kelak dapat diangkat-Nya sebagai Rasul-Nya.

Selanjutnya Khadijah memberikan khadamnya Zaid sebagai pelayan bagi Rasulullah. Beliau
menerimanya dengan segala senang hati, lalu segera memerdekakannya. Dari pribadinya yang besar
dan jiwanya yang mulia, Zaid diasuh dan dididiknya dengan segala kelembutan dan kasih sayang
seperti terhadap anak sendiri.

Pada salah satu musim haji, sekelompok orang-orang dari desa Haritsah berjumpa dengan Zaid di
Mekah. Mereka menyampaikan kerinduan ayah bundanya kepadanya. Zaid balik menyampaikan pesan
salam serta rindu dan hormatnya kepada kedua;orang tuanya. Katanya: kepada para hujjaj atau
jamaah haji itu, tolong beritakan kepada kedua orang tuaku, bahwa aku di sini tingal bersama seorang
ayah yang paling mulia.

Begitu ayah Zaid mengetahui di mana anaknya berada, segera ia mengatur perjalanan ke Mekah,
bersama seorang saudaranya. Di Mekah keduanya langsung menanyakan di mana rumah Muhammad
al-Amin (Terpercaya). Setelah berhadapan muka dengan Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam,
Haritsah berkata: "Wahai Ibnu Abdil Mutthalib ..., wahai putera dari pemimpin kaumnya!

Anda termasuk penduduk Tanah Suci yang biasa membebaskan orang tertindas, yang suka memberi
makanan para tawanan ....

Kami datang ini kepada anda hendak meminta anak kami. Sudilah kiranya menyerahkan'anak itu
kepada kami dan bermurah hatilah menerima uang tebusannya seberapa adanya?"

Rasulullah sendiri mengetahui benar bahwa hati Zaid telah lekat dan terpaut kepadanya, tapi dalam
pada itu merasakan pula hak seorang ayah terhadap anaknya. Maka kata Nabi kepada Haritsah:
"Panggillah Zaid itu ke sini, suruh ia memilih sendiri. Seandainya dia memilih anda,maka akan saya
kembalikan kepada anda tanpa tebusan. Sebaliknya jika ia memilihku, maka demi Allah aku tak hendak
menerima tebusan dan tak akan menyerahkan orang yang telah memilihku!"

Mendengar ucapari Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang demikian, wajah Haritsah berseri-seri
kegembiraan, karena tak disangkanya sama sekali kemurahan hati seperti itu, lalu ucapnya: "Benar-
benar anda telah menyadarkan kami dan anda beri pula keinsafan di balik kesadaran itu!"

Kemudian Nabi menyuruh seseorang untuk memanggil Zaid. Setibanya di hadapannya, beliau langsung
bertanya: "Tahukah engkau siapa orang-orang ini?" "Ya, tahu", jawab Zaid, "Yang ini ayahku sedang
yang seorang lagi adalah pamanku".

Kemudian Nabi mengulangi lagi apa yang telah dikatakannya kepada ayahnya tadi, yaitu tentang
kebebasan memilih orang yang disenanginya.

Tanpa berfikir panjang, Zaid menjawab: "Tak ada orang pilihanku kecuali anda! Andalah ayah, dan
andalah pamanku!"

Mendengar itu, kedua mata Rasul basah dengan gir mata, karena rasa syukur dan haru. Lain
dipegangnya tangan Zaid, dibawanya ke pekarangan Ka'bah, tempat orang-orang Quraisy sedang
banyak berkumpul, lain serunya:

"Saksikan oleh halian semua, bahwa mulai saat ini, Zaid adalah anakku ... yang akan menjadi ahli
warisku dan aku jadi ahli warisnya':

Mendengar itu hati Haritsah seakan-akan berada di awang-awang karena suka citanya, sebab ia bukan
saja telah menemukan kembali anaknya bebas merdeka tanpa tebusan, malah sekarang diangkat anak
pula oleh seseorang yang termulia dari suku Quraisy yang terkenal dengan sebutan "Ash-Shadiqul
Amin", -- Orang lurus Terpercaya --, keturunan Bani Hasyim, tumpuan penduduk kota Mekah
seluruhnya.

Maka kembalilah ayah Zaid dan pamannya kepada kaumnya dengan hati tenteram, meninggalkan
anaknya pada seorang pemimpin kota Mekah dalam keadaan aman sentausa, yakni sesudah sekian
lama tidak mengetahui apakah ia celaka terguling di lembah atau binasa terkapar di bukit.

Rasulullah telah mengangkat Zaid sebagai anak angkat...,


maka menjadi terkenallah ia di seluruh Mekah dengan nama "Zaid bin Muhammad" ....

Di suatu hari yang cerah seruan wahyu yang pertama datang kepada sayidina Muhammad:
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang telah menciptakan ! la telah menciptakan manusia dari
segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang telah mengajari manusia dengan
kalam (pena).
Mengajari manusia apa-apa yang tidah diketahuinya. (Q.S. 96 al-'Alaq; 1 -- 5)

Kemudian susul-menyusul datang wahyu kepada Rasul dengan kalimatnya:


Wahai orang yang berselimut! Bangunlah (siaphan diri), sampaikan peringatan (ajaran Tuhan). Dan
agungkan Tuhanmu. (Q.S. 74 al-Muddattsir: 1 - 3)

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.' Dan jika tidah kamu
laksanakan, berarti kamu telah menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah akan melindungimu dari
(kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. (Q.S. 5 al-
Maidah: 67)

Maka tak lama setelah Rasul memikul tugas kerasulannya dengan turunnya wahyu itu, jadilah Zaid
sebagai orang yang kedua masuk Islam ...,bahkan ada yang mengatakan sebagai orang yang pertama.

Rasul sangat sayang sekali kepada Zaid. Kesayangan Nabi itu memang pantas dan wajar, disebabkan
kejujurannya yang tak ada tandingannya, kebesaran jiwanya, kelembutan dan kesucian hatinya,
disertai terpelihara lidah dan tangannya.

Semuanya itu atau yang lebih dari itu menyebahkan Zaid punya kedudukan tersendiri sebagai "Zaid
Kesayangan" sebagaimana yang telah dipanggilkan shahabat-shahabat Rasul kepadanya. Berkatalah
Saiyidah Aisyah radhiyallah 'anha .: "Setiap Rasulullah mengirimkan suatu pasukan yang disertai oleh
Zaid, pastilah ia yang selalu diangkat Nabi jadi pemimpinnya. Seandainya ia masih hidup sesudah
Rasul, tentulah ia akan diangkatnya sebagai khalifah!"

Sampai ke tingkat inilah kedudukan Zaid di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam Siapakah
sebenamya Zaid ini?
Ia sebagai yang pernah kita katakan, adalah seorang anak yang pernah ditawan, diperjual-belikan, lalu
dibebaskan Rasul dan dimerdekakannya. Ia seorang laki-laki yang berperawakan pendek, berkulit
coklat kemerahan, hidung pesek; tapi ia adalah manusia yang berhati mantap dan teguh serta berjiwa
merdeka.

Dan karena itulah ia mendapat tempat tertinggi di dalam Islam dan di hati Rasulullah Shallallahu 'alaihi
wa sallam. Karena Islam dan Rasulnya tidak sedikit juga mementingkan tuah kebangsawanan dan
turunan darah, dan tidak pula menilai orang dengan predikat-predikat lahiriahnya. Maka di dalam
keluasan faham Agama besar inilah cemerlangnya nama-nama seperti Bilal, Shuhaib, 'Ammar,
Khabbab, Usamah dan Zaid. Mereka semua punya kedudukan yang gemilang, baik sebagai orang-orang
shaleh maupun sebagai pahlawan perang.

Dengan tandas Islam telah mengumandangkan dalam kitab sucinya al-Quranul Karim tentang nilai-nilai
hidup:

"Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah, ialah yang paling taqwa!" (Q.S. 49 al-Hujurat: 13)

Islamlah Agama yang membukakan segala pintu dan jalan untuk mengembangkan berbagai bakat yang
balk dan cara hidup yang suci, jujur dan direstui Allah ....

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menikahkan Zaid dengan Zainab anak makciknya. Ternyata
kemudian kesediaan Zainab memasuki tangga perkawinan dengan Zaid, hanya karena rasa enggan
menolak anjuran dan syafa'at Rasulullah, dan karena tak sampai hati menyatakan enggan terhadap
Zaid sendiri. Kehidupan rumah tangga dan perkawinan mereka yang tak dapat bertahan lama, karena
tiadanya tali pengikat yaitu cinta yang ikhlas karena Allah dari Zainab, sehingga berakhir dengan
perceraian. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil tanggung jawab terhadap rumah
tangga Zaid yang telah pecah itu. Pertama merangkul Zainab dengan menikahinya sebagai isterinya,
kemudian mencarikan isteri baru bagi Zaid dengan mengawinkannya dengan Ummu Kaltsum binti
'Uqbah.

Disebabkan peristiwa tersebut di atas terjadi kegoncangan dalam masyarakat kota Madinah. Meueka
melemparkan kecaman, kenapa Rasul menikahi bekas isteri anak angkatnya?

Tantangan dan kecaman ini dijawab Allah dengan wahyu-Nya, yang membedakan antara anak angkat
dan anak kandung atau annak adaptasi dengan anak sebenamya, sekaligus membatalkan adat
kebiasaan yang berlaku selama itu. Pernyataan wahyu itu berbunyi sebagai berikut:

Muhammad bukanlah bapah dari seorang laki-laki (yang ada bersama) kalian. Tetapi ia adalah Rasul
Allah dan Nabipenutup. (Q.S. 33 al-Ahzab: 40)

Dengan demikian kembali Zaid dipanggil dengan namanya semula "Zaid bin Haritsah"

Dan sekarang ....


Tahukah anda bahwa kekuatan Islam yang pernah maju medan perang "Al-Jumuh" komandannya
adalah Zaid bin Haritsah? Dan kekuatan-kekuatan lasykar Islam yang bergerak maju ke medan
pertempuran at-Tharaf, al-'Ish, al-Hismi dan lainnya, panglima pasukannya, adalah Zaid bin Haritsah
juga?

Begitulah sebagaimana yang pernah kita dengar dari Ummil Mu'minin 'Aisyah radhiyallah 'anha tadi:
"Setiap Nabi mengirimkan Zaid dalam suatu pasukan, pasti ia yang diangkat jadi pemimpinnya'"

Akhirnya datanglah perang Muktah yang terkenal itu ....


Adapun orang-orang Romawi dengan kerajaan mereka yang telah tua bangka, secara diam-diam mulai
cemas dan takut terhadap kekuatan Islam, bahkan mereka melihat adanya bahaya besar yang dapat
mengancam keselamatan dan wujud mereka.

Terutama di daerah jajahan mereka Syam (Syria) yang berbatasan dengan negara dari Agama baru ini,
yang senantiasa bergerak maju dalam membebaskan negara-negara tetangganya dari cengkeraman
penjajah. Bertolak dari pikiran demikian, mereka hendak mengambil Syria sebagai batu loncatan untuk
menaklukkan jazirah Arab dan negeri-negeri Islam.

Gerak-gerik orang-orang Romawi dan tujuan terakhir mereka yang hendak menumpas kekuatan Islam
dapat tercium oleh Nabi. Sebagai seorang ahli strategi, Nabi memutuskan untuk mendahului mereka
dengan serangan mendadak daripada diserang di daerah sendiri, dan menyadarkan mereka akan
keampuhan perlawanan Islam.

Demikianlah, pada bulan Jumadil Ula, tahun yang kedelapan Hijrah tentara Islam maju bergerak ke
Balqa' di wilayah Syam.

Demi mereka sampai di perbatasannya, mereka dihadapi oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh
Heraklius, dengan mengerahkan juga kabilah-kabilah atau suku-suku badui yang diam di perbatasan.
Tentara Romawi mengambil tempat di suatu daerah yang bernama Masyarif, sedang lasykar Islam
mengambil posisi di dekat suatu negeri kecil yang bernama Muktah, yang jadi nama pertempuran ini
sendiri.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui benar arti penting dan bahayanya peperangan ini.
Oleh sebab itu beliau sengaja memilih tiga orang panglima perang yang di waktu malam bertaqarrub
mendekatkan diri kepada Ilahi, sedang di siang hari sebagai pendekar pejuang pembela Agama. ?Tiga
orang pahlawan yang siap menggadaikan jiwa raga mereka kepada Allah, mereka yang tiada
berkeinginan kembali, yang bercita-cita mati syahid dalam perjuangan menegakkan kalimah Allah.
Mengharap semata-mata ridla ilahi dengan menemui wajah-Nya Yang Maha Mulia kelak ....

Mereka yang bertiga secara berurutan memimpin tentara itu ialah: Pertama Zaid bin Haritsah, kedua
Ja'far bin Abi Thalib dan ketiga 'Abdullah bin Rawahah, moga-moga Allah ridla kepada mereka dan
menjadikan mereka ridla kepada-Nya, serta Allah meridlai pula seluruh shahabat-shahabat yang lain ....
Begitulah apa yang kita saksikan di permulaan ceritera ini, sewaktu berangkat Rasul berdiri di hadapan
pasukan tentara Islam yang hendak berangkat itu. Rasul melepas mereka dengan amanat: "Kalian
harus tunduk kepada Zaid bin Haritsah sebagai pimpinan, seandainya ia gugur pimpinan dipegang oleh
Ja'far bin Abi Thalib, dan seandainya Ja'far gugur pula, maka tempatnya diisi oleh 'Abdullah bin
Rawahah!"

Sekalipun Ja'far bin Abi Thalib adalah orang yang paling dekat kepada Rasul dari segi hubungan
keluarga, sebagai anak pamannya sendiri .... Sekalipun keberanian ketangkasannya tak diragukan lagi,
kebangsawanan dan turunannya begitu pula, namun ia hanya sebagai orang kedua sesudah Zaid,
sebagai panglima pengganti, sedangkan Zaid beliau angkat sebagai panglima pertama pasukan.

Beginilah contoh dan teladan yang diperlihatkan Rasul dalam mengukuhkan suatu prinsip. Bahwa Islam
sebagai suatu Agama baru mengikis habis segala hubungan lapuk yang didasarkan pada darah dan
turunan atau yang ditegakkan atas yang bathil dan rasialisme, menggantinya dengan bubungan baru
yang dipimpin oleh hidayah ilahi yang berpokok kepada hakekat kemanusiaan ....

Dan seolah-olah Rasul telah mengetahui secara ghaib tentang pertempuran yang akan berlangsung,
beliau mengatur dan menetapkan susunan panglimanya dengan tertib berurutan: Zaid, lalu Ja'far,
kemudian Ibnu Abi Rawahah. Ternyata ketiga mereka menemui Tuhannya sebagai syuhada sesuai
dengan urutan itu pula!

Demi Kaum Muslimin melihat tentara Romawi yang jumlahnya menurut taksiran tidak kurang dari
200.000 orang, suatu jumlah yang tak mereka duga sama sekali, mereka terkejut.

Tetapi kapankah pertempuran yang didasari iman mempertimbangkan jumlah bilangan?


Ketika itulah ..., di sana, mereka maju terus tanpa gentar, tak perduli dan tak menghiraukan besarnya
musuh .... Di depan sekali kelihatan dengan tangkasnya mengendarai kuda, panglima mereka Zaid,
sambil memegang teguh panji-panji Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam maju menyerbu laksana
topan, di celah-celah desingan anak panah, ujung tombak dan pedang musuh. Mereka bukan hanya
semata-mata mencari kemenangan, tetapi lebih dari itu mereka mencari apa yang telah dijanjikan
Allah, yakni tempat pembaringan di sisi Allah, karena sesuai dengan firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah telak membeli jiwa dan harta orang-orang Mu inin


dengan surga sebagai imbalannya. (Q.S. 9 at-Taubah: 111)

Zaid tak sempat melihat pasir Balqa', bahkan tidak pula keadaan bala tentara Romawi, tetapi ia
langsung melihat keindahan taman-taman surga dengan dedaunannya yang hijau berombak laksana
kibaran bendera, yang memberitakan kepadanya, bahwa itulah hari istirahat dan kemenangannya.

Ia telah terjun ke medan laga dengan menerpa, menebas, membunuh atau dibunuh. Tetapi ia tidaklah
memisahkan kepala musuh-musuhnya, ia hanyalah membuka pintu dan menembus dinding, yang
menghalanginya ke kampung kedamaian, surga yang kekal di sisi Allah ....

Ia telah menemui tempat peristirahatannya yang akhir.


Rohnya yang melayang dalam perjaianannya ke surga tersenyum bangga melihat jasadnya yang tidak
berbungkus sutera dewangga, hanya berbalut darah suci yang mengalir di jalan Allah.

Senyumnya semakin melebar dengan tenang penuh nikmat, karena melihat panglima yang kedua Ja'far
melesit maju ke depan laksana anak panah lepas dari busurnya. untuk menyambar panji-panji yang
akan dipanggulnya sebelum Jatuh ke tanah….