Dwi Handayani

DAFTAR ISI STANDAR KOPETENSI KOPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK Paragraf Dheskripsi Spasial Paragraf Dheskripsi Subjektif Paragraf Dheskripsi Objektif Urutan nggawe Paragraf .

I. lan persuasi. . deskripsi. eksposisi. STANDAR KOMPETENSI Saget nulis ungkapan gagasan kang awujud narasi. argumentasi.

KOPETENSI DASAR Nuli P r r f Dh ri i .II.

INDIKATOR 1 Njelasken pangertosan wacana dheskripsi 2 Nyebataken tata cara nulis paragraph dheskripsi 3 Ndamel paragraph deskripsi tentang budaya jawa .III.

IV. Nggawe pamaca/pangrungu ngrasaake dhewe utawa nglakoni dhewe. MATERI POKOK PARAGRAF DHESKRIPSI ‡Paragraf dheskripsi yaiku: salah satunggaling paragraph sing nggambarake balrang supaya pamaca bias deleng sing disawang panyerat . Tengerane paragraph dheskripsi yaiku: Nggambarake salah sawijining barang. krungu siing di rungakake panyerat. Ngambarake kanthi cetha nganggo panca dirya. .

nanging ora mung sedela saengga ilang ca ya sing wani nyerang ing paprangan iku di rampungke karo mungsu d isik yaiku raja. Ing kali keta un kang peteng nd ed et.Paragraf dheskripsi spasial Paragraf d eskripsi spasial paragraf iki nggambarake objek kusus barang utawa panggonan. Paprangan kang rame ora ana mand ege. pratand a ana raja rimba mud un ing lema saklawase. Ora ona rasa mesaake. Ka anan kang rame dadi siji ing petenging wengi dadekake ati ciyut. Tuladha: . Ka anan kang pad ang ing utan kayata diserang geni.

Angin ing usum adhem ndadheake asreping awak.Paragraf dheskripsi subjektif Paragraf d eskripsi subjektif paragraf iki nggambarake objek kaya kesan pangrasa panyerat. Putih kang nyorot kanti Tuladha: werna jingga. bayangan srengenge sore kang mantul. Salju tipis ing nduwuring suket. .

Wong lanang sing jenenge Syahbudin lungguh ing cerkak pintu. Katoke cendak lan kaos kang bolongbolong. Awak kang lemu kanti lengen sing gedhe kanti urat kang katon lan ora katutup kaos. nggambarake khanan kang mlarat. Tuladha: .Paragraf dheskripsi objektif Paragraf d eskripsi objektif paragraf ki nggambarake objek apa anane utawa sabenere. Kabeh kui bisa didelok yen pagawean sing dilakoni iku abot.

Ngumpulake dhata kanti ndeleng objek. . Nggawe krangka karangan.Urutan nggawe paragraf dheskripsi Urut-urutaning nggawe paragraf dheskripsi: Ngemotkake objek utawa undheran ( tema ) sing arep di gawe. Ngandharake krangka karangan dadi karangan. Ngemotake ancas.

Klompok Agus Edy Cahyono ( 01 ) Prahoro Dwi Saputro ( 25 ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful