Dwi Handayani

DAFTAR ISI STANDAR KOPETENSI KOPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK Paragraf Dheskripsi Spasial Paragraf Dheskripsi Subjektif Paragraf Dheskripsi Objektif Urutan nggawe Paragraf .

eksposisi. STANDAR KOMPETENSI Saget nulis ungkapan gagasan kang awujud narasi. deskripsi. lan persuasi. .I. argumentasi.

KOPETENSI DASAR Nuli P r r f Dh ri i .II.

INDIKATOR 1 Njelasken pangertosan wacana dheskripsi 2 Nyebataken tata cara nulis paragraph dheskripsi 3 Ndamel paragraph deskripsi tentang budaya jawa .III.

MATERI POKOK PARAGRAF DHESKRIPSI ‡Paragraf dheskripsi yaiku: salah satunggaling paragraph sing nggambarake balrang supaya pamaca bias deleng sing disawang panyerat . . Nggawe pamaca/pangrungu ngrasaake dhewe utawa nglakoni dhewe.IV. Ngambarake kanthi cetha nganggo panca dirya. Tengerane paragraph dheskripsi yaiku: Nggambarake salah sawijining barang. krungu siing di rungakake panyerat.

Tuladha: . Ing kali keta un kang peteng nd ed et. Ka anan kang pad ang ing utan kayata diserang geni.Paragraf dheskripsi spasial Paragraf d eskripsi spasial paragraf iki nggambarake objek kusus barang utawa panggonan. Ka anan kang rame dadi siji ing petenging wengi dadekake ati ciyut. Ora ona rasa mesaake. Paprangan kang rame ora ana mand ege. pratand a ana raja rimba mud un ing lema saklawase. nanging ora mung sedela saengga ilang ca ya sing wani nyerang ing paprangan iku di rampungke karo mungsu d isik yaiku raja.

Putih kang nyorot kanti Tuladha: werna jingga. . bayangan srengenge sore kang mantul. Angin ing usum adhem ndadheake asreping awak.Paragraf dheskripsi subjektif Paragraf d eskripsi subjektif paragraf iki nggambarake objek kaya kesan pangrasa panyerat. Salju tipis ing nduwuring suket.

Tuladha: . Awak kang lemu kanti lengen sing gedhe kanti urat kang katon lan ora katutup kaos.Paragraf dheskripsi objektif Paragraf d eskripsi objektif paragraf ki nggambarake objek apa anane utawa sabenere. nggambarake khanan kang mlarat. Kabeh kui bisa didelok yen pagawean sing dilakoni iku abot. Katoke cendak lan kaos kang bolongbolong. Wong lanang sing jenenge Syahbudin lungguh ing cerkak pintu.

Nggawe krangka karangan.Urutan nggawe paragraf dheskripsi Urut-urutaning nggawe paragraf dheskripsi: Ngemotkake objek utawa undheran ( tema ) sing arep di gawe. Ngumpulake dhata kanti ndeleng objek. . Ngandharake krangka karangan dadi karangan. Ngemotake ancas.

Klompok Agus Edy Cahyono ( 01 ) Prahoro Dwi Saputro ( 25 ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful