Dwi Handayani

DAFTAR ISI STANDAR KOPETENSI KOPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK Paragraf Dheskripsi Spasial Paragraf Dheskripsi Subjektif Paragraf Dheskripsi Objektif Urutan nggawe Paragraf .

deskripsi. STANDAR KOMPETENSI Saget nulis ungkapan gagasan kang awujud narasi. eksposisi.I. argumentasi. lan persuasi. .

II. KOPETENSI DASAR Nuli P r r f Dh ri i .

III. INDIKATOR 1 Njelasken pangertosan wacana dheskripsi 2 Nyebataken tata cara nulis paragraph dheskripsi 3 Ndamel paragraph deskripsi tentang budaya jawa .

krungu siing di rungakake panyerat. . Ngambarake kanthi cetha nganggo panca dirya. Tengerane paragraph dheskripsi yaiku: Nggambarake salah sawijining barang. Nggawe pamaca/pangrungu ngrasaake dhewe utawa nglakoni dhewe.IV. MATERI POKOK PARAGRAF DHESKRIPSI ‡Paragraf dheskripsi yaiku: salah satunggaling paragraph sing nggambarake balrang supaya pamaca bias deleng sing disawang panyerat .

Ka anan kang pad ang ing utan kayata diserang geni. Paprangan kang rame ora ana mand ege. Tuladha: .Paragraf dheskripsi spasial Paragraf d eskripsi spasial paragraf iki nggambarake objek kusus barang utawa panggonan. pratand a ana raja rimba mud un ing lema saklawase. Ora ona rasa mesaake. nanging ora mung sedela saengga ilang ca ya sing wani nyerang ing paprangan iku di rampungke karo mungsu d isik yaiku raja. Ka anan kang rame dadi siji ing petenging wengi dadekake ati ciyut. Ing kali keta un kang peteng nd ed et.

Angin ing usum adhem ndadheake asreping awak. .Paragraf dheskripsi subjektif Paragraf d eskripsi subjektif paragraf iki nggambarake objek kaya kesan pangrasa panyerat. bayangan srengenge sore kang mantul. Putih kang nyorot kanti Tuladha: werna jingga. Salju tipis ing nduwuring suket.

Katoke cendak lan kaos kang bolongbolong. Wong lanang sing jenenge Syahbudin lungguh ing cerkak pintu. Tuladha: . Kabeh kui bisa didelok yen pagawean sing dilakoni iku abot.Paragraf dheskripsi objektif Paragraf d eskripsi objektif paragraf ki nggambarake objek apa anane utawa sabenere. nggambarake khanan kang mlarat. Awak kang lemu kanti lengen sing gedhe kanti urat kang katon lan ora katutup kaos.

Ngemotake ancas. Nggawe krangka karangan.Urutan nggawe paragraf dheskripsi Urut-urutaning nggawe paragraf dheskripsi: Ngemotkake objek utawa undheran ( tema ) sing arep di gawe. Ngandharake krangka karangan dadi karangan. . Ngumpulake dhata kanti ndeleng objek.

Klompok Agus Edy Cahyono ( 01 ) Prahoro Dwi Saputro ( 25 ) .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.