Anda di halaman 1dari 1

Rujukan:

Hj. Mayassin bin Haji Kasim (penyelaras), 2006. “Antologi Sajak Cermin Diri (Teks Pelajar
Kesusasteraan Melayu).”
Negara Brunei Darussalam: Jabatan Perkembangan Kurikulum, Kementerian
Pendidikan.
Haji Mariat bin Haji Abdullah, __________. “Sekitar Puisi Dengan Contoh Khusus Antologi
Cermin Diri.”
Negara Brunei Darussalam: Jabatan Perkembangan Kurikulum, Kementerian
pendidikan.
Haji Nurazmi Kuntum, 2005. “Memahami Sajak dan Novel.”
Negara Brunei Darusaalam: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian
Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Laman Sesawang:
gambar sajak:
http://4.bp.blogspot.com/_nAqz8XVAdcw/Sg6jZPifMtI/AAAAAAAAA0U/BnyroAX0CO
M/s200/2008-12-17+11-19-10_0054.jpg

gambar pelajar cemerlang:


http://drmarzuki.files.wordpress.com/2010/03/kejayaan-milik-setiap-insan.jpg

gambar guru cemerlang:


http://saya.dan.smtjb.edu.my/blog/wp-content/img/guru.jpg

gambar rujukan:
http://4.bp.blogspot.com/_6A1nsIsG8E4/SQoG7pV5M5I/AAAAAAAAAHo/2lEyAIzEKf
A/s400/boystudy.gif

gambar galleri:
http://i23.tinypic.com/xbhkax.gif

Video 2:
http://www.youtube.com/watch?v=wUf_N0oBRFE&NR=1

Video 1:
http://www.youtube.com/watch?v=VIEZJeGEkn4
http://www.youtube.com/watch?v=UaxzrpgXFSo&feature=related
• Video 1 ini telah dikemaskinikan oleh Nor Hanishah bte Haji Mohd Yasop.

gambar forum:
http://www.murkiester.com/Blog/wp-content/uploads/2010/03/2forum.jpg