Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru)

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
Membuat Latihan : Lagu
Mengetahuai dan 1. Postur “Pengakap Muda”
1. Nyanyian memahami teknik 2. Pernafasan
nyanyian 3. sebutan lirik
- Menyanyi lagu yang di gemari

Meniru bunyi alam sekitar Bahan terbuang


menggunakan bahan improvisasi
dengan ketepatan yang paling hampir.
Penerokaan Memperkenalkan ekspresi
2
bunyi diri dan daya kreatif
- beg plastik - bunyi hujan
- air dalam botol - bunyi ombak
- tong kosong - bunyi guruh

- Mengesan detik dalam lagu


Persepsi Mengetahui dan - Mengenal detik berkala
3 estetik / memahami konvensi - Mengesan tekanan detik
Irama penulisan muzik pertama dalam lagu
- Menyanyi lagu pilihan
-

Menunjukkan cara , teknik yang betul Corak Irama


bermain dram getar dan dram tenor
Mengetahui dan
Permainan berdasarkan teknik konvensional.
4 memahami teknik
Alat Perkusi
bermain alat
Bermain dram mengikut beberapa
corak irama mudah.

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam Lagu-lagu Tahap Satu


Menyanyi meter 2 , 3 dan 4 secara berkumpulan
5 secara Menyanyi menikut meter 4 4 4
muzikal dengan tumpuan kepada tempo, pic,
dan dinamik

Menperkambangkan Melengkapkan lirik lagu yang diberi


Improvisasi
6 ekspresi diri dan daya dengan perkataan-perkataan yang
lirik
kreatif. sesuai.

θωη
- Memperkenalkan lambing not
Membaca dan menulis muzik dalam skor lagu.
7. notasi
notasi muzik. - Menulis nilai not dan tanda
rehat.
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
Menunjuk cara/teknik yang betul Penjarian GAB
bermain rekoder :
Permainan Mengenal penjarian asas
8 Postur, penjarian, penglidahan,
Rekoder rekoder.
pernafasan, emboucher, penghasilan
ton.

- Memainkan rekoder dengan


Permainan
Bermain rekoder mempraktikkan teknik yang
Rekoder
9. mengikut penjarian betul secara berpandu.
secara
rekoder yang betul. - Mengenal penjarian rekoder
berpandu
not BAG.

Memainkan tiga pic yang dipelajari


Permainan dengan tepat mengikut notasi
Bermain rekoder
Rekoder menggunakan penjarian yang
10 mengikut penjarian
secara ditetapkan.
rekoder yang betul.
muzikal - membunyikan empar atau lima pic
yang dipelajari ( penjarian not C’ D’ )

Nanyian Memperkambangkan Menyanyi melodi mudah yang


11 - Menyanyi kemahiran menyanyi mengandungi pic [ la, so, fa , mi , re ,
sofa dengan teknik yang betul do ] dengan betul secara berpandu.

ς Η Λ ;Ν
- mengenal pasti lambang not muzik
Persepsi dalam skor lagu.
Membaca dan menulis
12 estetik / - menulis nilai not dan tanda rehat
Α
notasi muzik.
Notasi - menulis corak irama mudah yang
diperdengarkan dengan betul.

- kemahiran bermain alat perkusi


ringan, dram getar, dan dram
Permainan
tenor.
alat perkusi Bermain alat perkusi
13 - Bermain alat perkusi diatas
secara mengiringi lagu
mengiringi nyanyian mengikut
muzikal
corak irama mudah dari segi detik
, tekanan dan tempo,

- kemahiran bemain dan membaca


Bermain alat
Bermain alat perkusi corak irama
perkusi
14 mengiringi lagu dan - Mengiringi nyanyian dan
secara
instrumental instrumental dengan cekap
muzikal
mengikut skor.

Mengamalkan teknik postur ,


pernafasan dan penghailan ton yang
Nyanyian
baik ketika menyanyi.
15 secara Nyanyian lau Petriotk
muzikal
- Menyanyi mengikut dinamik-
mud
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
Memainkan corak irama menggunakan Alat Perkusi
Permainan alat
Bermain alat perkusi nilai krocet , minim , kuaver dan rehat
16 perkusi secara
mengikut corak irama krocet dengan betul dari segi detik,
muzikal
tekanan, tempo dan dinamik.

* Mengenakpasti lambang not muzik


dalam skor lagu dengan betul
Persepsi estetik / Membaca dan menulis
17
Notasi notasi muzik * Menulis not B, A, G, C’ dan D’ pada
baluk mengikut nama pic yang
diberikan.

- kemahiran bermain dan


membaca notasi.
Permainan
- Membaca notasi dan membuat
18 rekoder secara Memainkan lagu mudah
latihan B,A,G C’ D’
muzikal
- Meniup rekoder dengan
memainkan melodi mudah

Menyanyi tiga buah lagu berlainan


Memperkambangkan
19 Nyanyian meter , tempo dan ekspresi dengan
ekspresi dan daya kreatif
baik.

Mengiringi nyanyian dengan cekap


Bermain alat mengiringi mengikut skor.
Permainan alat
20 nyanyian menggunakan
perkusi
bahan improvisasi - latihan bermain alat perkusi secara
esembel.

Memainkan melodi sepanjang 4 bar


Permainan dengan betul daripada lagu-lagu dalam
Meniup rekoder dengan
21 rekoder. meter 2 dan 4
memainkan melodi
- Melodi 4 4
Bermain secara solo dan kumpulan.

Memainkan melodi sepanjang 4 bar


dengan betul daripada lagu-lagu dalam
Permainan
Meniup rekoder dengan meter 2 dan 4 3
22 rekoder.
memainkan melodi 4 4 4
- Melodi
memainkan lagu atau keratan lagu
pilihan mengikut skor.

- Menyanyi lagu melodi mudah yang


mengandugi pic la, so, far, mi, re, do
dengan betul.
23 Nyanyian solfa Menyanyi secara solfa.
- latihan melodi mudah dengan
menggunakan solfa.
-
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
- Mengenalpasti aras pic
tertinggi dan terendah dengan
Notasi Memainkan dan betul berdasarkan 4 not yang
24
{ pic } mengecam aras pic diperdengarkan
- Mengecap aras pic dalam siri
bunyi yang dimainkan.

Bermain rekoder
Memainkan lagu atau keratan legu
secara muzikal. Memainkan lagu
25 mengikut skor berpandukan penjarian
- melodi mengikut skor
not B, A, G, C’ & D’
- irama

Bermain rekoder
Memainkan lagu secara Memainkan melodi kaunter dengan
26 secara muzikal
harmoni betul mengikut skor secara ensemble.
- Harmoni

- Mengecam nilai not dan tanda


rehat yang dimainkan dengan
Menulis corak irama
Notasi. betul.
27. mengikut bunyi yang
- Corak irama - Menulis corak irama yang
didengar.
diperdengarkan dengan betul.
-

- Mengiringi muzik nyanyian dan


Kemahiran bermain instrumental dengan cekap
Permainan alat dengan membaca mengikut skor.
28.
perkusi. notasi. - latihan permainan perkusi
- corak irama secara ensemble.

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam


meter 2 dan 4 dengan tumpuan
Menyanyi secara 4 4
Nyanyian
29. terkawal mengikut kepada rentak inang.
secara muzikal.
rentak inang. - Mendengar dan menyanyi lagu
berentak inang.

- Mengenal pasti tanda isyarat ¾ beransur lembut


yang dipaparkan secara < dan lain-lain.
Notasi, Mengenal tanda isyarat terasing dengan betul.
30. tanda isyarat, dan istilah yang - Mengecam, menyalin, latihan
dan istilah. tertentu. bertulis tanda-tanda isyarat dan
istilah muzik.

- Meniru bunyi alam sekitar


menggunakan alat tiup rekoder
dengan ketepatan yang
Meniru bunyi alam terhampir : bunyi siren, burung,
31. Rekoder sekitar menggunakan wisel.
rekoder. - Menghasilkan gabungan bunyi
yang sesuai daripada dua jenis
kesan bunyi rekoder.
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
Menghasilkan gabungan kesan
bunyi yang sesuai menggunakan
Bermain alat
Meneroka bunyi melalui lebih daripada tiga jenis bahan
32. perkusi secara
bahan improvisasi. improvisasi.
muzikal.
- pasir dalam botol.

- Menyanyi lagu patriotik pilihan


Nyanyian
33. Menyanyi lagu patriotik. mengikut tanda dinamik.
secara muzikal.

Ujian Setengah Tahun.


34. Penilaian.

Menulis corak irama berpandukan


bunyi yang diperdengarkan dan
35. Improvisasi. Mereka corak irama menghasilkan rentak – mac, masri
atau inang.

Memainkan kaunter Memainkan kaunter melodi dengan


melodi secara rekoder bagi mengiringi nyanyian.
36. Rekoder.
ensembel.

- Mengawal keseimbangan dan


menjaga kesepaduan suara
Keseimbangan dan muzik dengan baik ketika
37. Persembahan.
kesepaduan menyanyi dan bermain alat
muzik secara berpandu.

Mengawal disiplin yang baik dan


tatacara persembahan yang
38. Persembahan Etika. ditetapkan semasa persembahan.

- Mencipta satu corak irama Contoh:


sepanjang 2 bar mengikut
meter yang ditetapkan.
39. Reka cipta. Mencipta corak irama. - Mencipta corak irama dengan
menggunakan perkusi badan
atau alat perkusi.

- Mengenalpasti warna ton,


tekstur, tempo dan mud dengan
betul berdasarkan beberapa
lagu yang diperdengarkan.
Muzik Meneliti muzik - Menyatakan perbezaan warna
40.
Nyanyian nyanyian. ton, tekstur, tempo dan mud
daripada lagu yang
diperdengarkan dengan
pernyataan yang sesuai.
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
Bermain alat perkusi ringan, dram Mengikut skor
Memahami dan
Permainan dan rekoder bagi mengiringi mudah
41. mengenalpasti tanda
alat. nyanyian lagu pilihan.
isyarat

Mengenal dan menulis tanda


Bahasa Mengenal istilah dan isyarat p (piano) dan f (forte) serta
42.
Muzik tanda isyarat. tanda ulangan.

Bermain alat muzik secara


gabungan untuk merasai jalinan
Permainan Bermain alat secara
43. polifoni, melodi, kaunter, ostinato,
alat. gabungan.
corak irama.

- Mencipta lebih daripada 2 corak


irama sepanjang 2 bar
Memperkembangkan mengikut meter yang
Reka cipta.
44. ekspresi diri dan daya ditetapkan.
kreatif. - Menyusun kad-kad notasi untuk
mencipta irama.

Rekoder Memainkan melodi lagu secara Lagu:


Bermain rekoder sambil
45 secara membaca skor.
membaca skor.
muzikal.

- Menyatakan fungsi lagu-lagu


masyarakat Malaysia yang
Muzik
- Meneliti fungsi dipelajari dengan betul.
46. masyarakat
- Membuat folio - Menyediakan folio tentang
Malaysia.
muzik masyarakat Malaysia.

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam


meter 2 , 3 , 4 , secara kumpulan
dengan
47. Nyanyian. Menyanyi lagu pilihan. 4 4 4
tumpuan kepada tempo dan
dinamik.

Mengenal pasti tanda isyarat dan


istilah dalam skor dengan betul.
Mengenal tanda isyarat
48 Notasi. - andante
dan istilah muzik.
- allegro

Bermain rekoder secara harmoni


dengan gabungan 2 kumpulan
Rekoder
49. Bermain secara ensembel.
secara
harmoni. - melodi.
muzikal.
- Kaunter melodi.
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
Menggabungkan permainan alat
perkusi ringan dengan bahan
Permainan alat Improvisasi / alat
50. improvisasi bagi menghasilkan
secara muzikal. permainan.
bunyi ensembel.

- Membanding beza konsep


muzik dalam 3 atau lebih muzik
Muzik instrumental.
51. Objektif 9
instrumental. - Menginterpretasi muzik yang
didengar dalam bentuk grafik.

- Menyanyi lagu pusingan.


Memperkembangkan - Menyanyi lagu dalam bentuk
52. Nyanyian ekspresi diri dan daya monofoni, homofoni, polifoni
kreatif. mengikut kemampuan murid.

- Murid mendengar beberapa


corak irama / melodi yang
diperdengarkan.
Mencipta corak irama
53. Notasi - Menggabungan corak irama
menjadi melodi.
tersebut menjadi satu melodi
mudah.

- Meniup rekoder mengikut


melodi yang disediakan bagi
Rekoder menghasilkan lagu tertentu.
54. Meniup melodi lagu
Secara muzikal - Meniup secara harmoni – Triad
tonik.

Mengenal dan
mengetahui cara - Gotong royong membersih.
Permainan alat
55. penjagaan alat .
perkusi.

- Menyatakan perbezaan
pergerakan pic dalam lagu /
Mengenalpasti
56. Nyanyian. keratan lagu yang
pergerakan pic.
diperdengarkan.

- Mengenalpasti tempo lagu-lagu


yang diperdengarkan.
- Menyatakan jenis perubahan
Menenalpasti
57. Nyanyian tempo dalam lagu yang
perubahan tempo.
diperdengarkan
( ansur cepat / ansur lambat )

- Bermain alat-alat perkusi berpic


– sound blok, melodian –
Bermain alat perkusi
58. Permainan alat. membuat lagu mudah dengan
berpic.
iringan alat perkusi tidak berpic.
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
Memainkan lagu-lagu Membaca skor dan bermain
tertentu. rekoder mengikut notasi
Rekoder
59. menggunakan penjarian yang
secara muzikal.
ditetapkan.

Melengkapkan lirik lagu - Memadankan perkataan yang


kepada corak irama. sesuai bagi melengkapkan lirik
lagu yang diberi.
Improvisasi - Membina satu corak irama
60.
lirik. balas sepanjang yang sesuai
sebagai jawapan kepada corak
irama yang diperdengarkan.

Membandingkan beza Memberi reaksi secara lisan,


konsep muzik dalam 3 bertulis dan gerakan kreatif
Muzik
61. lagu yang terhadap lagu yang
Nyanyian.
diperdengarkan. diperdengarkan.

Menghargai pelbagai Mendengar dan menyanyikan lagu- Dikir Barat.


Muzik
62. jenis muzik masyarakat lagu masyarakat Malaysia.
masyarakat
Malaysia.
Malaysia

Mengamalkan nilai -Menyanyi pelbagai jenis lagu Koir.


kerjasama dalam secara kumpulan. Ensemble perkusi.
Persembahan pasukan. -Memainkan pelbagai jenis alat
63.
-keseimbangan muzik secara ensemble.
-kesepaduan (perkusi ringan, melodian, rekoder,
bahan improvisasi).

Mengamalkan sikap -Memainkan rekoder mengikut


Rekoder positif dan ingin frasa
64
secara mencuba. -Memainkan rekoder mengikut
harmoni. kaunter melodi dengan betul.

Mengamalkan sikap Memainkan rekoder untuk


Rekoder
positif dan ingin mengiringi nyanyian atau muzik
65. secara
mencuba. instrumental secara harmoni dalam
harmoni.
kumpulan.

Memperkembangkan Latihan melodi yang mudah dengan


kemahiran menyanyi menggunakan solfa.
66. Nyanyian solfa.
dengan teknik yang
betul.

Menganalisis skor dengan memberi


Tanda isyarat
Mengenal dengan lebih fokus kepada bilangan bar, frasa,
67. dan istilah
mendalam jenis not, dinamik, tempo dan tanda
muzik.
isyarat dalam lagu.
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 4
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
Menyanyi lagu patriotik dalam
Nyanyian Menyanyi secara
68. bentuk koir.(Harmoni)
secara muzikal. harmoni

Penilaian.
Penilaian -Bahasa Muzik
69.
Akhir Tahun. -Rekoder – secara teori sahaja.

Permainan alat perkusi bersama


rekoder dan bahan improvisasi
70. Ensemble Gabungjalin
secara harmoni.

Permainan alat perkusi bersama


rekoder dan bahan improvisasi
71. Ensemble Gabungjalin
secara harmoni.