LAPORAN PILIHAN RAYA U M U M

2004

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

KANDUNGAN
BAB
I.

TAJUK . 1. 2. PENGENALAN DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2.1 2.2 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya

MUKA SURAT

11.

111.

3.

DAFTAR PEMILIH 3.1 3.2 Sistem Pendaftar Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004

IV.

4.

PILIHAN R Y UMUM 2004 AA Latar Belakang Pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Persiapan Awal Pilihan Raya Undang-undang dan Peraturan-peraturan Baru dalam Pilihan Raya Umum 2004 4.4.1 4.4.2 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peruntukan Bajet Pilihan Raya Mengemaskinikan Daerah Mengundi Tempat Urusan Pilihan Raya 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8.1 4.8.2 Pusat Penamaan Calon Pusat Pengundian Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan Lain

Peralatan dan Kelengkapan

Mengemaskinikan Buku Panduan, Checklist dan CD Latihan iii

BAB

TAJUK
4.10 Pelantikan Petugas-petugas Pilihan Raya 4.10.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4.10.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4.11 Program Taklimat dan Latihan 4.1 1.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR 4.1 1.2 Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.11.3 Pengurusan Undi Pos 4.12 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta 4.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4.14 Pertemuan dengan Media 4.15 Mesyuarat Tertinggi SPR-PDRM 4.16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia 4.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan 4.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) 4.19 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web 4.20 Pusat Media 4.2 1 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya 4.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih 4.24 Keperluan Pengangkutan 4.24.1 Pengangkutan Udara 4.24.2 Pengangkutan Darat dan Air 4.25 Publisiti 4.25.1 Media Cetak 4.25.2 Media Elektronik 4.25.3 Poster dan Risalah Penerafigan 4.25.4 Publisiti Melalui ~ e m e n t e r i a h

MUKA

SURAT

BAB

TAJUK
4.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya 4.26.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) 4.26.2 Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) 4.26.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR)

MUKA SURAT

V.

5.

PENAMAAN CALON DAN PENCETAKAN KERTAS UNDI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Penamaan Calon Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Parti-parti Yang Bertanding Menang Tanpa Bertanding Pencetakan Kertas Undi

30

VI.

6.

KEMPEN PILIHAN RAYA 6.1 6.2 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Laporan PP-KPR

VII.

7.

PROSES PENGUNDIAN 7.1 7.2 Urusan Pengundian Pengundian Melalui Pos

VIII.

8.

PENGIRAAN UNDI 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Urusan Mengira Undi Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Pengiraan Undi Berkelompok Pengiraan Undi Pos Ulang Kira di Tempat Mengundi Penjumlahan Rasmi Undi Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi

IX.

9.

KEPUTUSAN PILIHAN R Y AA 9.1 9.2 Dewan Rakyat Dewan Undangan Negeri

BAB
9.3 9.4 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Hilang Wang Deposit Pilihan Raya Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya

MUKA SURAT

9.5 9.6 9.7

X. XI.

10. PETISYEN PILIHAN R Y AA 11. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN R Y AA 11.1 Isu-isu 11.1.1 Penggunaan 'Compact Disc' [CD) 11.1.2 Kekecohan di Selangor
1 1.1.3 Penambahan Masa 2 J a m Bagi Negeri

60 62

Selangor 11.1.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS] 11.1.5 Pencetakan Kertas Undi bagi DUN N. 17 Sungai Lembing, Pahang 11.1.6 Laman Web SPR 1 1.1.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih 11.1.8 Pemindahan Nama dari Pusat Mengundi 1 1.2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya 1 1.3 Post-mortem Pilihan Raya

XII.

12. PERBELANJAAN PILIHAN R Y UMUM 2004 AA

XIII.

13. PENUTUP

XIV.

1 4. PENGHARGAAN

LAMPIRAN APPENDIX BAB CHAPTER LAMPIRAN I APPENDIX I LAMPIRAN I1 APPENDIX 11 TAJUK TITLE KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI PARLIMEN NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR T H E STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY MUKA SURAT PAGE 145 146 LAMPIRAN 111 APPENDIX III LAMPIRAN IV APPENDIX IV SENARAI NAMA PARTI-PARTI POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES vii .

KMN Pengerusi DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. KMN. DIMP. CVO Timbalan Pengerusi (Sehingga 22 OKTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. DPMK. JSM. ABS Ahli (Sehingga 6 OGOS 2004) DATUK YE0 HOCK SIEW DMSM. JSM. DMSM.SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA T N SRI DATUK S E N PANGLIMA HAJI AB. AMN. RASHID BIN AB. KMN Ahli (Sehingga 28 JANUARI 2005) DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM PJN. JMN. JSM. RAHMAN A PSM. PNBS. DCSM. PMP Ahli DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP. SPDK. DNS Ahli viii .

DIMP. DIMP. CHU LING HENG JMN. KMN.DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BWONG PGDK. NOOR DMSM. ASDK. DPMT. BSK Ahli DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. J M N . DPMT. J M N . JBK. KMN Setiausaha (Sehingga 2 7 NOVEMBER 2004) NOTA DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. DPMS. KMN Ahli (Bermula 9 ME1 2005) DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN H A J I MOHD. DIMP S etiausaha (Bermula 6 DISEMBER 2004) . ADK. DPMS. KMN Timbalan Pengerusi (Bermula 1 7 DISEMBER 2004) / TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Ahli (Bermula 1 1 DISEMBER 2004) DR. JBK.

.

3 Bagi menjalankan fungsi dan tanggungjawab tersebut. kecuali bagi Dewan Undangan Negeri Sarawak. maka tempoh hayat Dewan Rakyat yang ke-10 adalah berakhir pada 20 Disember 2004. tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-9 adalah berakhir pada 12 April 2004. Mengikut perkiraan yang sama. Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) telah mengadakan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi negeri-negeri di Semenanjung dan Negeri sabah pada 21 Mac 2004. sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri diseluruh negara telah menjadi kosong.2 Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkenan membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2004 dan diikuti dengan pembubaran Dewan-dewan Undangan Negeri pada tarikh yang sama oleh Duli. . Suruhanjaya Pilihan Raya perlu mengadakan Pilihan Raya Umum bagi mengisi kekosongan kerusi-kerusi Dewan berkenaan di dalam tempoh 60 hari dikira dari tarikh pembubaran tersebut. Mengikut peruntukan Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan. manakala Pilihan Raya Umum Parlimen bagi Negeri Sabah dan Negeri Sarawak kali yang Ke-9 dan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-10. kecuali 62 kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dengan pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Bagi Dewan Undangan Negeri masing-masing. PENGENALAN 1. Pilihan Raya Umum untuk Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi Semenanjung adalah kali Ke -11. Persidangan Dewan Rakyat (Parlimen) kali pertama selepas pilihan raya tersebut ialah pada 20 Disember 1999. Berdasarkan tarikh persidangan berkenaan dan selaras dengan peruntukan Perkara 55(3) Perlembangan Persekutuan. 1.1 Pilihan Raya Umum Ke–10 telah diadakan pada 29 November 1999.BAB I 1. 1.

P Kuala Lumpur N. .1 Perbandingan Kerusi Parlimen dan Negeri bagi Pilihan Raya Umum Ke–10 dan Ke–11 NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. Perbandingan pertambahan jumlah kerusi Parlimen dan Negeri yang terlibat dalam Pilihan Raya Umum Ke-10 dan Ke-11 adalah seperti di Jadual 2. PRU untuk DUN bagi Sabah ialah yang ke-10. Pertambahan kerusi Parlimen dan Negeri adalah hasil kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya oleh SPR.BAB II 2.P Putrajaya W.1 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Negeri telah terlibat dalam Pilihan Raya Umum ini kecuali 62 kerusi Negeri di Sarawak yang tempoh hayatnya akan berakhir pada 18 November 2006. DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2.P Labuan Sarawak 3 15 14 8 11 23 11 17 0 10 7 5 20 20 1 28 PARLIMEN PRU Ke -10 PRU Ke-11* 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 NEGERI PRU Ke -10 PRU Ke – 11* 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 JUMLAH 2.1.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya 193 219 504 * PRU untuk Parlimen dan DUN bagi Semenanjung ialah kali ke-11. PRU untuk Parlimen bagi Sabah dan Sarawak ialah kali ke-9. JADUAL 2. Sembilan Melaka Johor Sabah W.

2. . Dengan Urusan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya Pertambahan jumlah kerusi Parlimen sebanyak 25 dan Negeri sebanyak 63 adalah berikutan daripada Urusan Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya yang diluluskan oleh Parlimen pada 8 April 2003 dan diwartakan pada 1 Mei 2003 serta berkuat kuasa mulai 2 Mei 2003. jumlah kerusi Parlimen telah bertambah daripada 193 kepada 219 dan kerusi Negeri pula telah bertambah daripada 504 kepada 567 termasuk 62 kerusi Negeri Sarawak yang tidak terlibat dalam Pilihan Raya Umum Negeri pada 21 Mac 2004. Urusan persempadanan tersebut selaras dengan perkara 113(2) Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan supaya Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan Urusan Kajian Semula Bahagian Pilihan Raya apabila lat 8 tahun.

unit bergerak SPR dan kaunter khas yang dibuka di pusat-pusat awam dan kawasan pendalaman. Melalui SPPST. orang ramai boleh mendaftar sebagai pemilih melalui kaunter pendaftaran pejabat-pajabat Suruhanjaya Pilihan Raya di seluruh Negara.730 10.983. Daftar Pemilih Tambahan disahkan setiap suku tahun (3 bulan).1.1 yang berikut: JADUAL 3.366 +245. Pecahan pemilih dari tahun 1998 hingga 2003 adalah seperti di Jadual 3.1. 3.591 Perbezaan -54.2 Melalui SPPST.605 +249.738. warganegara yang berumur 21 tahun ke atas dan tidak hilang kelayakan boleh mendaftar pada bila-bila masa melalui kaunter-kaunter pendaftaran pemilih di seluruh Negara. Warganegara yang layak perlu hadir sendiri dan pendaftaran diwajibkan mengikut alamat yang tertera di dalam kad pengenalan.1.256 . Pendaftaran Sekali Setahun (bermusim). Melalui SPPST.035.564. kaunter Pos Malaysia Berhad.322 9.509.071 9.1 Pecahan Pemilih Dari Tahun 1998 Hingga 2003 Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jumlah 9.335 10.032 +51.284.698 9. iaitu telah memendekkan tempoh melayakkan seseorang pemilih untuk mengundi dalam Pilihan Raya berbanding dengan proses pengesahan di bawah Sistem Lama.1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) 3. DAFTAR PEMILIH 3.520 pemilih baru semasa Pilihan raya Umum Ke-11 (2004).749 +229.BAB III 3.1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) bermula pada 16 Julai 2002 dan perlaksanaannya mengikut Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002.3 Berbanding dengan jumlah pemilih berdaftar semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 (1999) ia menunjukkan pertambahan sebanyak 720. 3.

1 Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004 Penyediaan daftar pemilih untuk pilihan raya adalah satu tanggungjawab utama yang perlu dilakukan oleh SPR.126 1.351 570.P.892 32.881 809.259 641. Pecahan pemilih di bawah kategori pemilih biasa dan pemilih pos mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 3.442 664. Daftar pemilih yang disahkan oleh SPR adalah bukti prima facie bagi mengesahkan kelayakan seseorang pemilih untuk mengundi dalam pilihan raya.232. Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W.2 Pecahan Pemilih di Bawah Kategori Pemilih Biasa dan Pemilih Pos Mengikut Negeri Pemilih POS BIASA 109.2 3.818 160 9.310 2.284.591 pemilih.2 berikut: Jadual 3.470 1.007 22.083.254 755.752 13.697 19.006 768.422.3.879 112.812 1.917 1.428 14.591 Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.750 5.943 904.482 7.482 821.609 11.722 455. Kuala Lumpur W.284.362 1.919 420.P.102 4.972 450.015 29.137.786 345.920 5.079 429.565 Jumlah 200.205 651.217 888.408.726 16.105 16.901 662.274 670.803 14.249. Labuan Sabah Sarawak Jumlah 2.170.177 334.696 10.2.923 555. Daftar pemilih yang digunakan dalam Pilihan Raya Umum 2004 ialah Daftar Pemilih Induk (DPI) sehingga 31 Disember 2003 yang disahkan pada 2 Mac 2004 dan diwartakan pada 4 Mac 2004 yang mengandungi 10.P.712 .601 12.226 10.791 10.323 1.924 672.

3 Penyediaan Daftar Pemilih bagi Pilihan Raya Umum 2004 bermula dengan cetakan daftar Master Index dan diikuti dengan cetakan Master Copy oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.2. ia diserahkan kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) di Kuala Lumpur bagi Negeri-negeri di Semenanjung dan bagi Negeri Sabah dicetak di Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.3.2. manakala bagi Negeri Sarawak dicetak di PNMB cawangan Sarawak. Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas adalah layak untuk mendaftar sebagai pemilih atau untuk membuat pertukaran alamat di dalam daftar pemilih.2 Proses dan Penyediaan Daftar Pemilih dibuat mengikut Peraturanperaturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. Alamat yang tertera di dalam kad pengenalan adalah menentukan lokasi seseorang yang mendaftar itu di dalam bahagian pilihan raya berkenaan. Selepas Master Index dan Master Copy disiapkan dan disemak secara teliti. Sesuatu Daftar Pemilih Tambahan yang dikemaskinikan setiap suku tahun (3 bulan) dipamerkan untuk orang ramai menyemak bagi membuat tuntutan dan bantahan. Pihak PNMB telah menjadualkan dengan rapi program pencetakan Daftar Pemilih di setiap Negeri agar menepati jadual yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. 3. manakala semua bantahan diselesaikan melalui Siasatan Awam selaras dengan Peraturan 17 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendafatran pemilih) 2002. Semua urusan percetakan itu adalah di bawah pengawasan PNMB Pusat bagi memastikan Daftar Pemilih dicetak mengikut jumlah yang diperlukan bagi kegunaan seluruh Negara. Setiap tuntutan disiasat dan dibuat pembetulan. .

Pengisytiharan pembubaran tersebut memberikan laluan kepada SPR untuk mengadakan Pilihan Raya Umum bagi Parlimen dan Dewan-dewan Undangan Negeri serentak. Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri berkenaan telah membubarkan Dewan-Dewan Undangan Negeri masing-masing kecuali Dewan Undangan Negeri Sarawak yang tempoh hayatnya hanya akan berakhir pada 18 November 2006. Dikira dari tarikh persidangan Parlimen yang pertama.1. 4. 4.1 Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa apabila Parlimen dibubarkan. 4. dan Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003. adalah terbubar dengan sendirinya apabila berakhir tempoh 5 tahun dari tarikh persidangan pertama Dewan-dewan berkenaan selepas satu-satu Pilihan Raya Umum. Pilihan Raya Umum hendaklah diadakan di dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran. kecuali dibubarkan lebih awal.3 Persiapan Awal Pilihan Raya Persiapan bagi pelaksanaan Pilihan Raya Umum 2004 telah dibuat sejak awal tahun 2002.1. Pada tarikh yang sama. Ini bermakna tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah adalah berakhir pada 12 April 2004.2 Dalam hal berkaitan dengannya. Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-negeri juga memperuntukkan bahawa Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. . PILIHAN RAYA UMUM 2004 4.BAB IV 4. 4.3 Pilihan Raya Umum Ke-10 telah diadakan pada 29 November 1999 dan persidangan pertama Parlimen adalah pada 20 disember 1999.1 Latar Belakang 4. Ia bermula dengan tindakan meminda beberapa aspek undangundang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur penjalanan dan proses pilihan raya. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981.2 Pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong dengan kuasa di bawah Perkara 55(2) Perlembagaan telah membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2002. Bidang-bidang berkaitan dengan persiapan Pilihan Raya yang lain yang diberi tumpuan ialah:(a) urusan mendapatkan peruntukan Bajet Pilihan Raya daripada Kementerian Kewangan. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-9 telah diadakan pada 12 dan 13 Mac 1999. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikaji semula dan dibuat pindaan adalah untuk penambahbaikan dan bersesuaian dengan keperluan semasa. Peruntukan serupa terkandung di dalam Perlembagaan Negeri-negeri bagi tujuan mengadakan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. Persidangan Pertama Dewan Undangan Negeri Sabah selepas Pilihan Raya tersebut ialah 12 April 1999. Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.1. Undang-undang berkaitan yang terlibat ialah Akta Pilihan Raya 1958. tempoh hayat Dewan Rakyat adalah berakhir pada 20 Disember 2004. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002.

semua peralatan dan kelengkapan yang (c) (d) mengemaskinikan buku-buku panduan. Penolong Pegawai Pengurus.(b) mengemaskinikan daerah-daerah mengundi. mengenal pasti dan melantik Pegawai-pegawai Pengurus. persediaan CD Latihan untuk pegawai-pegawai petugas pilihan raya. Undang-undang dan peraturan berkaitan adalah seperti yang berikut:4. pertemuan di antara SPR dengan parti-parti politik dan media juga diadakan untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan maklum balas atas isu-isu tertentu yang berbangkit. melaksanakan program-program taklimat dan latihan di seluruh Negara.4 Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Baru Dalam Pilihan Raya Umum 2004 Pelaksaan Pilihan Raya Umum 2004 telah melibatkan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan pilihan raya yang baru yang diperkenalkan buat kali pertama dalam pilihan raya.000. Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) serta petugas-petugas lain pilihan raya.4.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Seksyen 4A: Seksyen 14 (1): Seksyen 14(1A): Seksyen 19(1): . calon atau ejen pilihan raya tidak boleh membelanjakan melebihi RM200. Taklimat kepada parti-parti politik dan media berkaitan isu-isu pilihan raya dan pindaan kepada undang-undang dan peraturanperaturan pilihan raya. ejen pengundian dan pengiraan undi hendaklah bertugas sekurang-kurang 2 jam sebelum membuat pertukaran tugas. menyediakan diperlukan.1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 calon atau orang lain bagi pihaknya dilarang melakukan apa-apa kenyataan yang bertujuan untuk mengembangkan perasaan benci. tidak puas hati dan permusuhan. ejen pengundian dan pengiraan undi yang dilantik bagi seseorang calon boleh hadir bertugas bila-bila masa dengan mengemukakan nama dan alamat kepada ketua tempat mengundi. mengadakan mesyuarat dengan jabatan-jabatan dan agensiagensi Kerajaan serta Swasta. mengenal pasti dan menetapkan pusat penamaan calon. pusat penjumlahan rasmi undi dan mewartakan semua pusat mengundi. (e) (f) (g) (h) (i) 4. buku-buku checklist.

00 bagi Bahagian Dewan Undangan Negeri mengikut mana yang berkenaan.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Rakyat atau RM3.Dewan Rakyat atau RM 100. Kos tambahan pembersihan bahan kempen akan dituntut dari calon jika kos pembersihan melebihi deposit bahan kempen yang dilucuthakkan. Seksyen 24B(7): Seksyen 24B(8): Seksyen 24B(9): Seksyen 26(1)(b): Seksyen 26(1)(d): Seksyen 26(1)(e): Seksyen 26(1)(g): Seksyen 26A(1)(2)(3): Seksyen 26B: Seksyen 27B-27H: .000. larangan tidak boleh menyemak nama pengundi.000. payung. calon dan parti politik boleh mengadakan perhimpunan dan syarahan terbuka dengan kelulusan permit dari polis. botol dan lain-lain yang mempunyai lambang atau simbol parti dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. peruntukan pelantikan perayu undi oleh parti-parti politik atau calon dimansuhkan. tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari pengundiaan. kedai dan premis lain dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. larangan tidak boleh menunggu dan berdiri dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat penamaan calon. deposit bahan kempen akan dilucuthakkan jika tidak membersihkan bahan kempen dalam masa 14 hari selepas hari pengundian.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. larangan tidak boleh menggunakan rumah kediaman. calon dari parti politik boleh mengedarkan bahan kempen dengan permit dari Pegawai Pilihan Raya Negeri dengan bayaran deposit bahan kempen pilihan raya RM 5. merayu dan menunggu dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. barung atau pondok parti dimansuhkan diganti dengan Barung Suruhanjaya Piilihan Raya dan parti boleh melantik petugas sebagai pemerhati dan perlu bertugas selama 2 jam sebelum penggantinya.000. penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya. larangan tidak boleh melekat atau mempamerkan bahan kempen dalam zon larangan 50 meter dari mana-mana sempadan pusat mengundi. barang hiasan. keanggotaan. memegang. Seksyen 24A(1): Seksyen 24A(2): Seksyen 24B(3): Seksyen 24B(4): tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari penamaan calon. larangan tidak boleh memakai. atau membawa pakaian.

nama yang hendak dicetak dalam kertas undi (Borang 7) dimansuhkan kerana telah dimasukkan dalam kertas penamaan calon.00 pagi hingga 11. kertas penamaan calon dalam 3 salinan hendaklah diserahkan kepada pegawai pengurus antara jam 9.4.2 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 Peraturan 4(4)(c): alamat calon dalam bahagian pilihan raya yang perlu dicatatkan dalam kertas penamaan calon ialah menggunakan alamat surat-menyurat sahaja.00 bagi Dewan Undangan Negeri. pegawai pengurus hendaklah membuat keputusan dan mengisytiharkan keputusan bantahan selepas jam 11.kawasan kawalan.00 pagi pada hari penamaan calon: masa pameran dan bantahan kertas penamaan calon dari jam 10. keputusan kes petisyen pilihan raya oleh Mahkamah Tinggi boleh dirayu dalam masa empat belas hari dari tarikh keputusan kes.000. cara membuat keputusan dan penerimaan aduan. deposit pilihan raya RM 10.00 pagi. fungsi.00 bagi Dewan Rakyat atau RM 5.00 pagi.00 satu set. pengesahan menarik balik kertas penamaan calon sebelum jam 10. Seksyen 35A: kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kes dikemukakan di Mahkamah Tinggi.00 pagi hingga 10. dan rayuan kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh rayuan dikemukakan.000. yang dibenarkan dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon yang membolehkan namanya tidak dicetak dalam Peraturan 4(4)(d): Peraturan 4(8): Peraturan 5(1): Peraturan 6(2): Peraturan 6(5) dan 7(2): Peraturan 7(4): Peraturan 9(1): Peraturan 11(2)(e): Peraturan 11(7)(8)(9): pengesahan menarik balik kertas penamaan calon . kertas penamaan calon dikenakan bayaran RM20. setiap kertas penamaan hendaklah diisi dengan lengkap dan betul dalam bahasa kebangsaan dan hendaklah menyatakan nama dan nombor kad pengenalan pencadang dan penyokong yang nama mereka mestilah ada dalam daftar pemilih yang sedang dipakai bagi bahagian pilihan raya yang baginya calon itu hendak dipilih.00 pagi pada hari penamaan calon hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi. Seksyen 36A: Seksyen 36B: 4.

daftar pemilih yang dibekalkan kepada calon pada hari penamaan calon adalah naskhah yang sahih dan akan digunakan oleh Ketua Tempat Mengundi semasa pengundian. orang yang dibenarkan masuk ke tempat mengundi ialah kerani mengundi dan mengira undi. ejen pengundian dan mengira undi. 4. peruntukan kertas undi ganti dimansuhkan. Jika seseorang calon atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya tidak hadir pada masa itu di tempat mengundi itu. Ahli-ahli dan pegawai-pegawai SPR.kertas undi hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi.00 pagi pada hari penamaan calon atau dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon atau selepasnya. ejen pilihan raya. mengunci/memeterai peti undi menggunakan perekat keselamatan.5 Peruntukan Bajet Pilihan Raya . pengundi serta saudara-mara yang dibenarkan oleh undang-undang. Peraturan 12(2): Peraturan 14(A): Peraturan 15(3): Peraturan 18(2A): Peraturan 18(2B): Peraturan 18(3): Peraturan 22: Peraturan 25(1A): Peraturan 25D(5B): pengiraan semula undi di pusat penjumlahan rasmi undi atas permintaan calon boleh dijalankan jika perbezaan undi yang diterima oleh calon yang mendapat undi terbanyak dan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang dan pengiraan semula hanya sekali sahaja. Peraturan 11(10): deposit pilihan raya dilucuthakkan jika calon menarik balik kertas penamaan calon selepas jam 10. Lain-lain ialah calon. calon itu atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya hendaklah disifatkan tidak mempertikaikan bahawa setiap peti undi yang ditunjukkan oleh Ketua Tempat Mengundi itu adalah kosong. hanya dibenarkan seorang ejen mengundi/ejen mengira undi yang hadir pada satu-satu masa untuk bertugas. pegawai pengurus. peruntukan perlantikan Ketua Tempat Mengundi Kanan yang pusat mengundi banyak saluran dimansuhkan. Ketua Tempat Mengundi menunjukkan peti undi kosong kepada polis yang bertugas di luar saluran tempat mengundi jika ejen mengundi/ejen mengira undi tidak hadir bertugas semasa penutupan peti undi. dan Peraturan 25F: Suruhanjaya Pilihan Raya boleh membuat pengisytiharan apabila parti politik mendapat majoriti kerusi melebihi 50% dari jumlah kerusi yang diperuntukkan bagi pemilihan ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri.

162 2.284 850 1. Putrajaya W.P.316 33 2. tindakan ini juga mengurangkan kesesakan di satu-satu pusat mengundi.513 1.1 Kedudukan Tempat Untuk Urusan Pilihan Raya Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.P.419 33 1. Labuan Sarawak Jumlah Pusat Penamaan Calon 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Pusat Mengundi 78 641 486 293 278 708 478 656 5 162 282 179 782 623 12 1. SPR telah mengenal pasti tempat-tempat tertentu yang sesuai untuk kegunaan dalam pilihan raya termasuk Pusat Penamaan Calon. Pusat Pengundian dan Pusat Penjumlahan Rasmi Undi.331 1.107 2. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.P. SPR telah menjalankan urusan belah bahagi daerah mengundi di kawasan-kawasan yang memerlukan pengemaskinian di seluruh negara serta mewujudkan pusat-pusat mengundi baru dengan membahagikan jumlah pengundi-pengundi yang lebih kecil bagi setiap daerah mengundi. 4.328 Tempat Mengundi (Saluran) 219 1.081 3 496 293 430 967 489 10 444 7.963 . Selain memberikan keselesaan kepada pengundipengundi. 4.6 Mengemaskinikan Daerah Mengundi Bagi memastikan pengundi-pengundi dapat mengundi dengan selesa dan berhampiran dengan tempat tinggal. Kementerian Kewangan telah meluluskan sebanyak RM100 juta dan apa-apa peruntukan tambahan yang terpaksa ditanggung akan diluluskan kemudian tertakluk kepada perbelanjaan sebenar.665 7.229 476 1.403 1.Bagi menjalankan Pilihan Raya Umum 2004.1 yang berikut: Jadual 4.062 758 668 2. Jumlah pusat berkenaan seperti di Jadual 4.833 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Barung Suruhanjaya Pilihan Raya 87 628 520 348 462 1.675 19.7 Tempat Urusan Pilihan Raya Bagi menjalankan Pilihan Raya.

Peruntukan undangundang tersebut telah memudahkan pihak polis dalam urusan menjaga ketenteraman awam kerana jarak penyokong-penyokong parti dipisahkan oleh zon larangan berkenaan.(B) 100 15 Mac 2004 dan P.328 pusat mengundi mengandungi 19. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah disediakan.2 Pusat Pengundian 4.7. Undang-undang Pilihan Raya telah menetapkan zon larangan 50 meter dari jarak pusat mengundi sebagai kawasan di mana parti-parti politik atau calon-calon tidak boleh mengadakan aktiviti berkempen. pencadang.U.U. pondok-pondok parti yang dekenali sebagai ‘pondok panas’ yang dibiasanya didirikan berhampiran dengan pintu masuk pusat mengundi juga telah dimansuhkan. Bagi kawasan yang tidak mempunyai kemudahan awam seperti di kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak. suasana tegang di pusat-pusat mengundi berkurangan dan pihak polis dapat menjalankan kawalan ketenteraman awam dengan lebih berkesan.(B) 13 dan P.1 Kebanyakan pusat mengundi yang digunakan dalam pilihan raya ialah bangunan sekolah.(B) 30 bertarikh 8 Januari 2004 serta P.2 Di luar kawasan pusat-pusat mengundi berkenaan. sebanyak 7.4.7. Di samping itu. Undang-undang menetapkan yang Barung SPR disediakan di mana petugas-petugas SPR ditempatkan untuk kerja-kerja semakan nama pengundi bagi menentukan saluran masing-masing pada hari pengundian.7.U.833 tempat mengundi (saluran ) telah ditetapkan. dewan serba guna dan balai raya. 4. iaitu megikut jumlah Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh Negara.7. SPR telah menggunakan pondok/khemah atau rumah panjang. berkumpul. Dengan wujudnya zon larangan 50 meter dari pusat mengundi. .U. Dalam Pilihan Raya Umum 2004.1.(B) 101 dan 104-A bertarikh 16 Mac 2004.7. Bagi menggantikan pondok panas.7. kedudukan bangunan yang sesuai dan mudah untuk pihak polis mengawal lalu lintas . iaitu dalam pilihan raya-pilihan raya sebelum ini. iaitu 50 meter dari Pusat Penamaan Calon di mana orang ramai atau para penyokong parti tidak dibenarkan berada di dalam kawasan berkenaan kecuali calon. Pusat-pusat mengundi berkenaan telah diwartakan melalui P. keselesaan kepada penyokong-penyokong parti/calon (b) (c) 4.2 bangunan-bangunan yang telah digunakan termasuk Dewan Serba Guna.1. perayu undi dibenarkan untuk bertugas dikawasan pusat-pusat mengundi pada hari pengundian.7. memakai atau membawa lambang atau simbol parti. 4. Dewan Sekolah. penyokong serta petugaspetugas SPR dan Pegawai Polis yang bertugas sahaja.1 Pusat Penamaan Calon 4.U.(B) 98 dan P.2. 4. Undang-undang Pilihan Raya juga telah memansuhkan pelantikan perayu undi.3 Undang-undang Pilihan Raya yang dipinda telah menetapkan satu kawasan zon larangan.2.1 Pemilihan Pusat Penamaan Calon dibuat berpandukan ciri-ciri berikut: (a) memudahkan kawalan keselamatan iaitu sebuah bangunan seperti dewan atau sebagainya yang sesuai dan terletak di dalam kawasan berpagar.1. Bilik Gerakan Pejabat Daerah/Majlis Perbandaran/Majlis Daerah dan Pejabat-pejabat Kerajaan.

SPR telah menetapkan bahawa semua pengiraan semula dilaksanakan pada keesokan harinya. semua peralatan dan kelengkapan logistik yang diperlukan telah disediakan. buku panduan petugas. gunting.7.9 Mengemaskinikan Buku Panduan.3.3 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 4.1 Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan komputer serta kemudahan laman web untuk penyediaan rangkaian perhubungan di antara peringkat Ibu Pejabat dengan semua Pejabat Pilihan Raya Negeri telah disediakan. Software aplikasi tertentu berhubung dengan penyediaan daftar pemilih juga digunakan untuk kecekapan pengurusan pilihan raya dan keperluan parti dan para pemilih. 4. buku checklist petugas dan CD latihan untuk kegunaan pegawai dan petugas pilihan raya telah dikemaskinikan selaras dengan pindaan terbabit. 4. beberapa sistem aplikasi pengkomputeran telah dibangunkan untuk kegunaan dalam pengurusan pilihan raya berkenaan.1 Di pusat ini keputusan pengundian yang diterima dari tempat mengundi (saluran) melalui Ketua Tempat Mengundi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi mendapatkan keputusan untuk kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri sebelum diumumkan. klip. 4. borang.7. Sejumlah 219 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi telah disediakan mengikut jumlah bahagian Parlimen. Oleh yang demikian.7.2 Dalam keadaan keputusan majoriti 2% atau kurang dan jika ada permintaan daripada calon yang kalah. Walau bagaimanapun. Selain itu. perekat keselamatan. untuk urusan pengiraan semula kertas undi berkenaan. dulang megira. 4. sampul. buku undang-undang.3.8. karung undi pos serta poster telah disediakan.4. setiap bangunan yang digunakan sebagai Pusat Penjumlahan Rasmi Undi merupakan bangunan yang selamat dan terkawal kerana peti-peti undi untuk pengiraan semula perlu disimpan dengan selamat di pusat berkenaan sehingga keesokan harinya. Checklist dan CD Latihan Ekoran daripada beberapa pindaan Undang-undang dan Peraturan Pilihan Raya.8 Peralatan dan Kelengkapan Bagi melaksanakan Pilihan Raya Umum 2004.8. pisau. pengiraan semula undi dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi.2 Peralatan Lain Peralatan lain semasa pilihan raya seperti peti undi. tali dan sebagainya 4. Buku-buku berkenaan diperlukan sebagai bahan rujukan serta garis panduan tatacara tindakan bagi memastikan setiap petugas pilihan raya memahami prosedur dan peraturan yang perlu dipatuhi semasa menjalankan pilihan raya. . pita keselamatan. penindik. pelekat. petak undi. Peralatan kecil yang lain diperlukan ialah cutter. Bangunan yang digunakan hampir kesemuanya ialah dewan serba guna atau dewan sekolah yang mempunyai kawasan lapang yang membolehkan penyokong-penyokong parti atau calon berkumpul untuk menunggu pengumuman keputusan pilihan raya.

2 Untuk menjalankan pengurusan Pilihan Raya Umum. pegawai-pegawai daripada Pihak Berkuasa Tempatan(PBT). Jabatan Kerja Raya (JKR).U.10. Pelantikan dibuat berdasarkan pengalaman dan kedudukan jawatan mereka di dalam sesuatu kawasan di mana mereka dipertanggungjawabkan. Mereka juga mempunyai autoriti untuk mengerakkan jentera pentadbiran dalam pengurusan semasa menjalankan pilihan raya. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) turut dilantik.10. Suruhajaya Pilihan Raya telah melantik seramai 219 Pegawai Pengurus dan 901 Penolong Pegawai Pengurus di seluruh Negara.799 petugas pilihan raya terdiri daripada pelbagai kategori telah dilantik mengikut kategori seperti di Lampiran I.10 Pelantikan Petugas-Petugas Pilihan Raya Seramai 172. Pecahan Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4. Pelantikan mereka telah diwartakan melalui P. 4. Penolong-penolong Pegawai Daerah dan Pegawaipegawai Kanan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Jabatan Perhutanan.(B)41 bertarikh 22 Januari 2004. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4. Jika pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan tersebut tidak mencukupi. 4. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya.1.3 berikut: . Jabatan Pendidikan.1.1 Pegawai Pengurus. Pelantikan tersebut dibuat mengikut peruntukan Seksyen 3 Akta Pilihan Raya 1958 dan selaras dengan Perkara 115 Perlembagaan Persekutuan. SPR telah melantik pegawai-pegawai yang layak dan berpengalaman dalam mengendalikan Pilihan Raya.4.1 Untuk pelantikan sebagai Pegawai Pengurus.10.2 dan Penolongpenolong Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4. Keutamaan pelantikan adalah dari kalangan Pegawai-pegawai Daerah.

Jadual 4.2 Pecahan Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DEARAH 0 12 11 7 9 20 11 12 0 0 7 6 10 0 16 24 145 PBT 0 2 1 1 2 3 2 10 8 1 0 0 7 1 5 4 47 JKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 JABATAN TANAH 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 14 JABATAN PENDIDIKAN 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 JPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JABATAN HUTAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 PEJABAT SUK 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 .

3 Pecahan Penolong Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.Jadual 4.SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DAERAH 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 18 0 51 71 409 PBT 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 3 39 2 9 17 209 JKR 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 3 2 8 0 10 0 47 JABATAN TANAH 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 14 0 0 0 71 JABATAN PENDIDIKAN 8 0 0 0 11 6 0 3 4 0 0 8 5 0 8 1 54 JPS 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 16 JABATAN HUTAN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 PEJABAT SUK 12 1 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 8 0 12 3 91 JUMLAH 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 92 2 92 92 901 .

4. Butiran lengkap pelantikan adalah seperti di Lampiran I. Walaupun kebanyakan mereka berpengalaman. Penolong Pegawai Pengurus dan anggota PPKPR telah dijalankan mengikut Negeri seperti di Jadual 4.10. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) di semua Bahagian Pilihan Raya Parlimen di Semenanjung.1.1 Petugas-petugas Pilihan Raya lain yang dilantik adalah terdiri daripada Ketua Tempat Mengundi. tetapi mereka perlu memahami prosedur dan peraturanperaturan baru ekoran daripada beberapa pindaan undang-undang yang terbaru.3 Bagi tujuan pengawalan serta pemantauan aktiviti-aktiviti calon dan penyokong serta parti-parti politik semasa tempoh rasmi berkempen. 4. wakil polis DiRaja Malaysia (PDRM). 4. Kerani Pengundian dan Mengira Undi. SPR telah mengadakan pelbagai program taklimat dan latihan bagi pegawai dan petugas yang dilantik. Kerani Penyemak Daftar Pemilih. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti politik atau wakil calon bebas yang bertanding.2. Di setiap program taklimat. selaras dengan peruntukan seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR Semua taklimat Pegawai Pengurus.2 Hampir 80% daripada kalangan mereka yang dilantik adalah terdiri daripada guru-guru sekolah dan yang lainnya pegawai atau kakitangan awam dari jabatan tertentu. . Pengerusi atau Timbalan Pengerusi SPR telah menyampaikan amanat dan peringatan kepada pegawai-pegawai berkenaan tentang tanggungjawab mereka dilaksanakan dengan adil dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4. Keputusan ini berdasarkan nasihat keselamatan kawasan ini tidak memerlukan pengawasan oleh PP-KPR.4. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos. Pemandu Arah Pusat Mengundi dan pembantu-pembantu yang diperlukan. Keanggotaan PP-KPR terdiri daripada Ketua Pegawai Penguat Kuasa (Ketua PP-KPR). SPR tidak menubuhkan PP-KPR di 31 Bahagian Pilihan Raya Parlimen.2.11 Program Taklimat dan Latihan Bagi memastikan pengurusan dan penjalanan pilihan raya berjalan lancar dan berjaya. Namun demikian pengawalan keselamatan dibuat secara langsung oleh pihak polis. 4.1 Pegawai Pengurus. Untuk pelantikan ini keutamaan adalah kepada mereka yang berpengalaman atau pernah terlibat dalam menjalankan pilihan raya terutamanya bagi kategori Ketua-ketua Tempat Mengundi. 11 Di Sabah dan 12 di Sarawak.11. Semua taklimat berhubung dengan pengurusan pilihan raya disampaikan oleh Setiausaha SPR atau Timbalan Setiausaha (Operasi) SPR.4.10.10.10.

4 Taklimat kepada Pegawai Pengurus Penolong Pegawai Pengurus.02.2004 09 dan 10.01. Kerani Pengundian atau Mengira Undi.02.2004 29. pembukaan dan pengiraaan undi pos.02.01. mereka juga telah dibekalkan dengan buku-buku panduan masing-masing meliputi aspek tugas-tugas Ketua Tempat Mengundi.02.P.02.1 Latihan dan taklimat bagi petugas-petugas di peringkat bawahan termasuk Ketua Tempat Mengundi.2. Putrajaya W.01. 4.2004 13.Jadual 4. Mereka dibekali dengan buku-buku panduan dan juga buku-buku checklist tentang proses pengeluaran.2004 05.3 Untuk memastikan Pengurusan Undi Pos berjalan lancar.02. penerimaan.2 12.2004 18.02.2.2004 08.2. Penolong Pegawai Pengurus (Undi Pos) dan Petugas Undi Pos di semua Bahagian pilihan raya yang melibatkan pengundian pos.02. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. bermula 9 Februari hingga 18 Mac 2004.P. SPR juga telah mengadakan program taklimat dan latihan khas tentang urusan berkenaan bagi Pegawai Pengurus. selain menjelaskan proses dan prosedur kerja yang perlu dijalankan.01.11. CD latihan pengundian dan pengiraan undi juga dibekalkan kepada Ketua Tempat Mengundi bagi memastikan tindakan kerja dibuat dengan betul mengikut peraturan. Kerani Menyemak Daftar Pemilih termasuk buku-buku Checklist sebagai buku rujukan dan panduan setiap peringkat tindakan semasa menjalankan tugas. Labuan Sarawak 4.01.07 dan 09.2004 20.2004 03.01.2004 15.11.2004 05.P. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos serta Kerani Penyemak Daftar Pemilih telah diuruskan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri mengikut jadual program di Negeri masing-masing. Kerani Pengundian dan Mengira Undi. 4.2004 24 dan 27.2004 26 dan 27.11. .02.2004 17.2004 15.2004 04.2 Melalui taklimat dan latihan tersebut.01.11.2004 Tarikh Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.

2004 12. Pengundi-pengundi di luar Negara boleh menghantar balik sampul-sampul pengundian mereka secara terus kepada alamat Pegawai Pengurus bagi memastikan ia diterima sebelum jam 5. Proses ini dikendalikan melalui pelantikan seorang pegawai penyelaras Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi undi pos anggota polis atau Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bagi undi pos anggota tentera atau melalui Pos Malaysia Bhd.2004 .3.2004 10.11.3.2004 12. Program taklimat dan latihan pengurusan Undi Pos bagi Pegawai-pegawai bertanggungjawab dan petugas-petugas daripada PDRM.11. urusan penghantaran dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri.3.P.2004 1 dan 2.2004 16.2004 19. penghantaran Sampul Undi Pos kepada pemilih pos dilaksanakan oleh sistem penghantar (courier).3.1 Dalam urusan pilihan raya.2004 12.4.3.2004 10.5 yang berikut: Jadual 4.3. Putrajaya W.2004 12.5 Taklimat Pengurusan Undi Pos NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.11.P.2004 09.00 petang pada hari pengundian. 4. Labuan Sarawak TARIKH 15.00 petang hari pengundian. (PMB) bagi pengundi pos lain seperti petugas pilihan raya.3.3.3.2004 12. ATM dan PMB.2004 08.2004 07. Penyelarasan ini penting bagi memastikan tindakan pengedaran Sampul Undi Pos dibuat segera kerana kesuntukan masa dan Sampul-sampul berkenaan perlu sampai balik ke Pejabat-pejabat Pegawai Pengurus sebelum jam 5.2004 12.3.3. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W. Bagi Pengundi Tidak Hadir yang berada di luar Negara.3.3.P.3.2.2 Penyelarasan bagi pengedaran dokumen Undi Pos telah dibuat di Ibu Pejabat SPR dan Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dengan penglibatan pegawai-pegawai bertanggungjawab daripada PDRM.2004 10.3.3 Pengurusan Undi Pos 4. Sampul Undi Pos daripada Pegawai Pengurus untuk dihantar kepada pemilih-pemilih di luar Negara diserahkan kepada Wisma Putra untuk tindakan seterusnya.2. ATM dan PMB telah diadakan mengikut Negeri seperti di Jadual 4. Di bawah kategori ini.3.

3 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta Mesyuarat penyelarasan di antara SPR dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta telah diadakan di Hotel Equatorial. Sebagai syarat kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya. DAP. SPR telah mengadakan beberapa siri perjumpaan dengan parti-parti politik.11.13 Bagi tujuan memberikan penerangan tentang perkara-perkara baru berhubung dengan pilihan raya serta mendapatkan maklum balas mengenai cadangan pindaan kepada undang-undang. 4. KeADILan. Program perjumpaan tersebut telah dibuat secara berasingan bermula dengan pertemuan dengan perti-parti komponen Barisan Nasional (UMNO. PRM. PBDS.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4. GRM. Bangi pada 2 Mac 2004. Tarikh-tarikh perjumpaan tersebut adalah seperti di Jadual 4. Semua aspek penyelarasan pelaksanaan pilihan raya telah dibincangkan meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan bantuan dan kerjasama dari Jabatanjabatan dan agensi berkenaan dalam membantu SPR melaksanakan pilihan raya. LDP. PPP.4. di mana perlu. SUPP.2 Melalui pertemuan tersebut beberapa isu penting telah dibincangkan. seperti kemudahan pengangkutan. SAPP.3 Selepas empat kali pertemuan. telah diterima baik oleh semua parti politik yang terlibat.13. MIC. UPKO. MDP. SNAP dan STAR. 4. PASOK. Antaranya ialah cadangan SPR untuk mewujudkan peraturan supaya parti politik perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Walau bagaimanapun. cadangan untuk mewajibkan parti politik berdaftar dengan SPR sebagai syarat untuk menyertai pilihan raya serta cadangan untuk memperkenalkan Kod Etika Pilihan Raya kepada parti-parti politik semasa pilihan raya telah ditangguhkan pelaksanaannya kerana banyak pihak yang berpendapat bahawa penguatkuasaan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Pertubuhan bagi urusan pendaftaran parti-parti politik serta penguatkuasaan Seksyen-seksyen berkaitan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dianggap sudah mencukupi untuk SPR mengawal aktiviti-aktiviti parti semasa pilihan raya. PPM. dan kemudian denganparti-parti lain seperti PAS.6 berikut: Jadual 4.13. SPR mendapati cadangan untuk menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) semasa tempoh berkempen mengikut Bahagian Pilihan Raya Parlimen. . serta penjelasan berkaitan dengan isu-isu pendaftaran pemilih pilihan raya juga dibincangkan. Cadangan berhubung dengan penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) dan keperluan menwujudkan Kod Etika Pilihan Raya. AMIPF. penggunaan bangunan logistik di semua peringkat yang diperlukan dalam pilihan raya. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengerusi SPR dan dihadiri oleh semua Ahli SPR serta pegawai-pegawai kanan Ibu Pejabat SPR dan Ketua-ketua Jabatan dan Agensi-agensi Swasta terlibat telah hadir. MCA. PBB. PBS. PBRS dan PDPS) serta KIMMA.6 Tarikh Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik Tarikh 21 Mac 2003 19 Ogos 2003 22 Mei 2003 20 Ogos 2003 Parti Komponen BN Parti-parti Lain 4.

16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Sebelum perbincangan peringkat atasan dibuat. SPR telah mengadakan siri program taklimat dan perjumpaan dengan pegawai-pegawai kanan PDRM di seluruh Negara. wakil-wakil media cetak dan media elektronik juga diberi penerangan tentang persiapan SPR untuk kemudahan media membuat liputan sepanjang pilihan raya. Siri program taklimat dan perjumpaan tersebut melibatkan semua Ketua Polis Negeri dan Ketua Polis Daerah di samping pegawai-pegawai lain yang terlibat dalam urusan keselamatan pilihan raya. Petaling Jaya pada 30 September 2003 yang bertujuan untuk memberikan penerangan berhubung dengan pindaan undang-undang dan peraturanperaturan baru serta peranan dan tanggungjawab media dalam pilihan raya. hari pengundian dan semasa urusan penjumlahan rasmi undi. bertempat di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. pihak media telah diminta supaya membuat laporan yang seimbang dan tidak memberi advantage kepada mana-mana calon atau parti politik yang bertanding. Tentang liputan semasa tempoh berkempen. keselamatan.14 Pertemuan dengan Media Pertemuan dengan Ketua dan Wakil Media telah diadakan di Hotel Hilton. Tarikh taklimat adalah seperti di Jadual 4.15 Mesyuarat Tertinggi SPR . 4. SPR juga memerlukan kerjasama media dalam memberikan penerangan dan pendidikan kepada rakyat di bawah program voter education berhubung dengan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya. tempoh berkempen. Pertemuan peringkat atasan tersebut merupakan kemuncak kepada penyelerasan hubungan dan kerjasama di antara SPR dan PDRM.8 yang berikut: .PDRM Pada 3 Mac 2004.4. 4. Selain itu. penglibatan dan tanggungjawab polis pada hari penamaan calon. Semua aspek penguatkuasaan undangundang dan keselamatan pilihan raya meliputi perkara-perkara mengenai persiapan-persiapan pilihan raya. iaitu memberikan penerangan dan penjelasan mengenai pindaaan undang-undang dan peraturan pilihan raya yang baru yang akan diguna pakai dan dikuatkuasakan dalam pilihan raya. Pengerusi SPR telah mengetuai perbincangan dengan pucuk pimpinan Polis Diraja Malaysia yang diketuai oleh Ketua Polis Negara. Di peringkat awal.

7.03 23. Putrajaya W. K.12.8. 4.7.8.7. Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan Bagi memastikan penyelarasan pilihan raya berjalan lancar.03 21.03 28.03 26.8.03 23.03 15.03 14.03 23.7. Labuan Sarawak Ibu Pejabat Tarikh 12.7.03 31.8. SPR juga telah mengadakan taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan pada 16 Februari 2004.03 4.Jadual 4.8.03 22.03 14.03 4.03 26.8. di samping kemudahan semakan melalui telefon. Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Negara dan semua Ketua Jabatan Persekutuan. di Jabatan Perdana Menteri. SPR telah menyediakan perkhidmatan semakan melalui sistem pesanan ringkas (SMS). Sambutan daripada orang ramai yang menyemak melalui SMS amat menggalakkan. .18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Bagi memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk membuat semakan dalam daftar pemilih secara lebih mudah.L.8.03 16.P.03 21. Laman Web dan buku daftar yang dijual kepada orang ramai.8.03 12.P.P.7.8 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.7. Perkara-perkara yang dibincangkan adalah mengenai persiapan pilihan raya dan penjelasan berhubung dengan beberapa undang-undang pilihan raya yang baru serta penglibatan dan kerjasama dari jabatan dan agensi kerajaan dalam pilihan raya.7.

Ia dilengkapi dengan sistem komputer dan multimedia di mana setiap keputusan pilihan raya dipaparkan untuk diikuti oleh semua media. P. Daftar pemilih yang diguna pakai di empat bahagian pilihan raya Parlimen tersebut ialah yang disahkan sehingga 30 September 2003. daftar pemilih yang siap dicetak telah diedarkan kepada Pejabat Pengarah Pilihan Raya Negeri untuk urusan pilihan raya sebelum 13 Mac 2004 untuk memastikan dapat digunakan pada hari Penamaan Calon. SPR juga menyediakannya dalam bentuk CD untuk jualan selain bagi kegunaan pilihan raya. 4.22.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih Bermula pada 5 Mac 2004. iaitu mengandungi senarai daftar pemilih hingga 31 Disember 2003.25 Bachok. SPR hanya mempunyai 17 hari sahaja untuk membuat persiapan dari tarikh pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri pada 4 Mac 2004 sehingga tarikh pengundian pada 21 Mac 2004. Pusat Media ini mula berfungsi sebaik sahaja Dewan Rakyat dibubarkan sehingga selesai pilihan raya.21 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya Daftar pemilih yang disahkan untuk diguna pakai dalam Pilihan Raya Umum Ke-11 telah diwartakan pada 2 Mac 2004.31 Kuala Krai. iaitu bermula dari 3 Mac hingga 11 Mac 2004. Sistem keputusan pilihan raya melalui Laman Web boleh dilayari dan diikuti di dalam Negara atau oleh rakyat Malaysia atau sesiapa jua di seluruh dunia. Selain daripada dicetak dalam bentuk buku (hard copy).2 Urusan pencetakan daftar pemilih ditetapkan selama 9 hari. 4. Urusan pencetakan bermula pada 5 Mac 2004 dan keseluruhan urusan itu selesai pada 11 Mac 2004. Bagi pemilihpemilih yang mendaftar di antara 1 Januari 2004 hingga 1 Mac 2004 yang dianggarkan seramai 75. Salinan daftar pemilih juga dicetak secukupnya untuk jualan kepada orang ramai dan parti-parti politik bagi keperluan mereka semasa pilihan raya sebelum hari pengundian pada 21 Mac 2004.18 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web SPR juga telah menyediakan aplikasi sistem mengeluarkan keputusan pilihan raya melalui Laman Web untuk kemudahan rakyat mengikuti keputusan pilihan raya di mana jua mereka berada. sedangkan tarikh pengesahan untuk daftar pemilih suku tahun pertama itu ialah pada 31 Mac 2004. . 4. sebuah Pusat Media telah dibuka di pekarangan Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. iaitu P. 4. 4.30 Jeli dan P. (PNMB). kecuali daftar pemilih bagi empat bahagian pilihan raya. iaitu Hari Penamaan Calon.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4.000 orang telah tidak sempat disahkan sebagai pemilih disebabkan pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri berlaku pada 4 Mac 2004. iaitu dua hari sebelum Hari Penamaan Calon pada 13 Mac 2004. calon-calon dan para pengundi. Melalui Pusat Media ini segala kenyataan dan maklumat pilihan raya dikeluarkan untuk makluman atau peringatan kepada orang ramai khususnya parti-parti politik.1 Urusan Pencetakan daftar Pemilih telah dikendalikan oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd.4. Semua daftar pemilih perlu disiapkan pada tarikh tersebut untuk memastikan setiap Pegawai Pengurus menerimanya sebelum 13 Mac 2004.22. P.27 Tanah Merah. Di Pusat Media tersebut pelbagai kemudahan peralatan perhubungan disediakan untuk keperluan media membuat perhubungan dan liputan secara langsung.20 Pusat Media Untuk kepentingan media dan orang ramai mengikuti perkembangan dan keputusan pilihan raya.

4.24. . Liputan yang luas oleh media bermula sebaik sahaja pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri sehingga selesai pilihan raya. darat dan laut. Setiausaha dan Pengarahpengarah Pilihan Raya Negeri telah diberi liputan meluas oleh media elektronik dalam usaha menyebarkan maklumat dan peringatan kepada orang ramai sepanjang tempoh pilihan raya. Oleh kerana Pilihan Raya Umum 2004 berlaku serentak dan perlu diselesaikan dalam tempoh satu hari.25 Publisiti Untuk menggalakkan orang ramai keluar mengundi dan bagi memastikan peratusan pengundian meningkat daripada pilihan raya yang lalu. 4. SPR telah menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. manakala bagi Negeri Sarawak. SPR telah mendapat perkhidmatan daripada Malaysia Helicopter Services (MHS) dan sebuah helikopter daripada TUDM untuk keperluan pengangkutan di Pulau Tioman. 4. urusan penghantaran para petugas dan peralatan pilihan raya telah diuruskan melalui perkhidmatan helicopter Syarikat Sabah Air. iaitu Pahang dan Kelantan memerlukan helikopter kerana kesukaran perhubungan melalui jalan darat. 4.kawasan tertentu di Semenanjung. Sarawak dan kawasan. Kenyataan-kenyataan daripada Pengerusi SPR. Untuk ini SPR telah menggunakan perkhidmatan helikopter bagi segala urusan logistik pilihan raya di 216 kawasan yang terbabit di seluruh negara.24.25. proses pengiraan undi perlu dilakukan sebaik sahaja pengundian ditutup. 4. Bot laju dan perahu untuk membawa para petugas dan peralatan ke pusat mengundi. Bagi Negeri Sabah.2 Pengangkutan Darat dan Air Bagi kawasan tertentu yang lain yang boleh dihubungi dengan menggunakan jalan darat dan air.4.23 Keperluan Pengangkutan Jenis pengangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan pilihan raya meliputi pengangkutan udara. Bagi keperluan di Negeri Pahang dan Kelantan. urusan itu dikendalikan oleh Syarikat Hornbill Skyways. Pahang.1 Pengangkutan Udara Bahagian–bahagian pilihan raya di kawasan pendalaman di Sabah.2 Media Elektronik Selain media cetak.25. Kenyataankenyataan media telah dikeluarkan dari masa ke masa oleh Ibu Pejabat SPR atau Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri. pelbagai kempen dan publisiti dilakukan oleh SPR melalui media cetak dan elektronik secara berterusan di seluruh negara. liputan meluas juga dibuat melalui media elektronik.1 Media Cetak Media Cetak terutamanya akhbar telah memain peranan penting membantu SPR menyebarkan maklumat dan publisiti kepada orang ramai. iaitu televisyen dan radio yang boleh diikuti oleh rakyat di seluruh negara.

25. Pulau Pinang).K. 4. Dato’ Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang.26. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) Seperti persediaan semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999.Bhg.25. Peranan jawatankuasa ini adalah untuk memantau dan menentukan persiapan pilihan raya berjalan lancar mengikut jadual dan keputusan yang ditetapkan. Risalah khusus juga telah disebarkan di Negeri Sabah untuk memberikan penerangan kepada rakyat di negeri itu tentang pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) yang julung-julung kali diadakan di Negeri Sabah.26. Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dalam Jawatankuasa ini bertanggungjawab memantau mengikut negeri. sebuah jawatankuasa ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri dan melibatkan semua kakitangan di peringkat Negeri.26. 4. Pilihan Raya Umum DUN di Sabah dan Sarawak telah diadakan scara berasingan dengan Pilihan Raya Dewan Rakyat.P.Bhg. iaitu Y. Terengganu dan . Melaka.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya Untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pilihan raya berjalan lancar dan terkawal. Putrajaya dan Selangor). W. Y.4 Publisiti Melalui Kementerian Penerangan Selain publisiti meluas melalui media cetak dan media elektronik serta penyebaran risalah dan poster untuk menggalakkan rakyat keluar mengundi.P. Melalui Jawatankuasa ini. Lagu khas pilihan raya menggalakkan orang ramai keluar mengundi telah juga disediakan melalui kerjasama dengan Filem Negara. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Setiausaha SPR dan melibatkan semua Ketua Unit dan Pegawai Kanan di Ibu Pejabat serta Pengarah Pilihan Raya Negeri seluruh Negara. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan.Bhg. 4. Jawatankuasa ini melaksanakan tindakan serta menyelaraskan setiap arahan berhubung dengan persiapan pilihan raya di Negeri masing-masing sebagaimana yang dipersetujui pada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR).3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR) Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Timbalan Pengerusi SPR dan semua Ahli SPR serta beberapa Pegawai Kanan Urus Setia dan Pengarah Pilihan Raya Negeri yang berkenaan.L. semua aspek persiapan dan tindakan telah dirancang dan diselaraskan dengan rapi supaya wujud keseragaman di setiap peringkat baik di Ibu Pejabat mahupun di peringkat Negeri. Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak. publisiti pilihan raya juga dibuat melalui kerjasama Kementerian dan Jabatan Penerangan di seluruh Negara. Y.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) Di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri.Bhg. W. 4. SPR telah menubuhkan beberapa jawatankuasa penyelarasan dan pemantauan yang melibatkan Ibu Pejabat dan Negeri.4. Encik Fateh Chand A/L Pars Ram (Perak dan Negeri Sembilan).3 Poster dan Risalah SPR juga menyediakan poster yang ditampalkan di tempat-tempat awam untuk mengingatkan orang ramai supaya keluar mengundi. Dalam pilihan raya-pilihan raya yang lalu. pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) hanya diadakan di Semenanjung. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya Umum 2004 telah diwujudkan bagi meyelaraskan segala aspek persiapan bagi memastikan keseragaman tindakan di seluruh Negara. 4. Y.

1 Penamaan Calon 5. Walau bagaimanapun. Labuan).2 Bakal-bakal calon telah mengemukakan borang pencalonan kepada Pegawai Pengurus Bahagian-bahagian Pilihan Raya mulai jam 9. 24 Senggarang N.00 pagi.P. Bagi calon-calon yang menarik balik pencalonan di dalam tempoh yang ditetapkan.00 pagi pada Hari Penamaan Calon. 5. 4 bantahan telah diputuskan untuk diterima oleh Pegawai Pengurus berkenaan yang mengakibatkan 4 pencalonan telah ditolak.2 Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Peraturan 9(1) di bawah Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 membolehkan seseorang calon menarik balik borang pencalonannya sebelum jam 10. SPR telah menerima sejumlah 449 borang pencalonan untuk Parlimen dan 1121 untuk Negeri melalui Pegawai Pengurus masingmasing di seluruh Negara. 157 Pengerang N. Tepat jam 10.00 pagi hingga 11. 38 Penawar N. mengikut Peraturan 11(7).3 Antara bantahan yang diterima.00 pagi pada Hari Penamaan calon maka wang deposit pilihan raya akan dilucuthak. Maklumat mengenai penolakan adalah seperti di Jadual 5. Ini adalah peraturan yang diperundangkan melalui warta P. Jadual 5. nama mereka tidak akan dicetak di dalam kertas undi.1. .00 pagi hingga 10. Jika penarikan balik pencalonan dibuat selepas jam 10. Setelah urusan penamaan calon selesai.1. calon dibenarkan menarik balik pencalonan di dalam tempoh 3 hari dari Hari Penamaan Calon. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah dibuka. 31 Subang Jaya Nama/ Parti Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Cheah Kam Chiew (DAP) Sebab Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Nama pencadang dan penyokong tidak ada dalam Bahagian Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya 5. 5.U. Sabah dan W.Bhg.(A) 67 bertarikh 12 Februari 2004. Kedah.1. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis.1. BAB V 5.1 Urusan Penamaan Calon telah diadakan pada 13 Mac 2004. PENAMAAN CALON DAN PERCETAKAN KERTAS UNDI 5.00 pagi ialah waktu bagi borangborang pencalonan dipamerkan bagi tujuan bantahan.1 Pencalonan yang Ditolak Bahagian Pilihan Raya P. Proses Penamaan Calon bagi calon-calon Parlimen dan caloncalon Dewan Undangan Negeri dijalankan serentak pada hari tersebut.Johor) dan Y. iaitu di setiap Bahagian Parlimen di seluruh negara.

3 Parti-parti Yang Bertanding 5. Sabah N. Senarai calon yang terlibat adalah seperti di Jadual 5.5. Sabah Nama Calon Abu Bakar bin Hj.185 Batu Sapi. Seramai 449 orang calon telah mengemukan borang pencalonan.39 Sugut.1 Bagi 219 kerusi Parlimen. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Parti PAS BEBAS KeADILan BERSEKUTU BEBAS SETIA BEBAS BEBAS PASOK PASOK SETIA BEBAS 5.38 Nabawan. Pecahan calon yang mewakili parti politik termasuk caloncalon Bebas adalah seperti di Jadual 5. Sabah P. Sabah N. Sabah N. Sabah N. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b. Sabah N. Pecahan calon yang mewakili parti-parti politik dan calon-calon bebas mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5. Sakak Jouti @ Joseph bin Ajun Pg.180 Keningau.2 Senarai Calon yang Menarik Diri dan Hilang Wang Deposit Bahagian Pilihan Raya P.156 Kota Tinggi.2 Seramai 12 calon telah menarik balik borang pencalonan mereka di dalam tempoh 3 hari yang ditetapkan dan wang deposit pilihan raya telah dilucuthak selaras dengan Peraturan 11(10) Peratuan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981.2 Jadual 5.2.40 Labuk.3 Bagi 505 kerusi Dewan Undangan Negeri seramai 1. Johor P.3. Sabah N.121 calon telah mengemukakan borang pencalonan.42 Sungai Sibuga.22 Pantai Manis.4 .25 Kilas. Sabah N.48 Sukau.

SEMBILAN MELAKA JOHOR W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 PAS 3 10 11 7 2 11 8 10 2 0 4 2 14 1 0 1 86 DAP 0 0 0 0 7 8 3 4 5 0 2 2 6 0 2 5 44 KeADILan 0 5 3 1 5 8 3 9 4 1 2 2 5 0 10 1 59 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 10 31 JUMLAH 6 30 29 16 27 51 28 46 24 2 16 12 51 2 56 53 449 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-Parti Politik di Lampiran IV . PUTRAJAYA N.K.3 Pecahan Penamaan Calon Parlimen Mengikut Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.Jadual 5.P.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.L W.P.P.

L W.P.K.P.Jadual 5. PUTRAJAYA N.P.4 Pecahan Penamaan Calon Dewan Undangan Negeri Mewakili Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 PAS 12 27 43 31 7 25 27 21 0 0 14 15 38 0 5 0 265 DAP 0 2 0 0 20 22 8 14 0 0 11 9 12 0 6 0 104 KeADILan 3 9 2 1 16 19 7 21 0 0 11 6 7 0 19 0 121 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 7 0 0 0 0 1 0 73 0 86 JUMLAH 30 74 91 64 84 128 84 119 0 0 72 58 114 0 203 0 1121 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-parti Politik di Lampiran IV .SEMBILAN MELAKA JOHOR W.

182 Keningau. 175 Papar. 157 Pengerang. 197 Kota Samarahan. Untuk Dewan Undangan Negeri. 214 Kapit. Mahmud Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander Nanta Linggi Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong Parti BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN . Jaafar Albar Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. Sarawak P. 156 Kota Tinggi. Jadual 5.187 Kinabatangan. Sabah P. Sabah P. Sarawak P. Sabah P. 217 Miri. Johor P.5.5 Kedudukan Calon Dewan Rakyat Yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya P. 190 Tawau.6. Sabah P.191 Kalabakan. Sabah P. Sarawak P. Sabah P. 183 Beluran. Sabah P. 219 Bukit Mas. Sarawak Nama Calon Dato’ Syed Hamid bin S. Sarawak P. Sarawak P. Sabah P. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof @ Josree bin Yacob Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee Chong Ket Wah @ Chong Ket Fah Moktar bin Radin Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b. 178 Sipitang . 206 Kuala Rajang. Sabah P. 17 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. Johor P.5.4 Menang Tanpa Bertanding Bagi Parlimen. 12 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. 177 Beaufort. 185 Batu Sapi. 201 Batang Lupar.

Sabah N. Selangor N. 17 Pokok Asam. 43 Sekong. kecuali bagi Negeri Sabah. Pembahagian pencetakan kertas undi mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5. 25 Klias. Sabah N.5 Pencetakan kertas Undi 5.7. 24 Senggarang. 40 Labuk. (PNMB) di Kuala Lumpur dan di beberapa cawangannya di seluruh Negara. Sabah N. 31 Subang Jaya. 39 Sugut. Kari Mohd Azam bin Hj. 46 Tanjung Papat. 22 Pantai Manis. Sabah N. 56 Apas. Sabah N.1 Kertas undi dicetak oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd. Sabah N.6 Kedudukan Calon Dewan Undangan Negeri yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya N. Bagi Negeri Sabah kertas undi dicetak oleh Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah di bawah pengawasan PNMB dan sebahagian lagi dicetak di PNMB Cawangan Sarawak. 35 Melalap. .5. Sabah Nama Calon Mohd Ramli bin Md. Perak N. Johor N. Sabah N.Jadual 5. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Parti PAS BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN 5. 38 Penawar. Johor N.

Kedah Cawangan Ipoh.000 Bilangan kertas undi Negeri berkurangan kerana tidak termasuk Negeri Sarawak kerana Pilihan Raya DUN Sarawak tidak diadakan serentak 5. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.P Putrajaya.000 9.L dan W.8 Jadual 5. Jumlah kertas undi yang dicetak bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 5. Pahang dan Selangor Perlis dan Kedah Perak dan Pulau Pinang Kelantan dan Terengganu Johor Sabah dan W. Kertas undi yang telah dicetak seterusnya diedarkan kepada Pegawai-pegawai Pengurus Pilihan Raya oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri masing-masing untuk urusan pengeluaran kepada Pengundi Tidak Hadir (pengundi pos) yang mengundi lebih awal. Perak Cawangan Kuala Terengganu.8 Jumlah Kertas Undi yang Dicetak Bahagian Pilihan Raya Jumlah (Helai) Parlimen Dewan Undangan Negeri 10.5.000. W.P Labuan Sarawak Ibu Pejabat/Cawangan PNMB Ibu Pejabat Kuala Lumpur Cawangan Alor Setar. Terengganu Cawangan Johor Bahru. Sabah dan Cawangan PNMB Kuching. Kota Kinabalu.3 Kertas undi mula dicetak pada hari ke-3 selepas Hari Penamaan Calon iaitu pada 16 Mac 2004. Setiap pergerakan kertas undi bermula dari PNMB ke Pejabat Pegawai Pilihan Raya Negeri sehingga ke Pejabat Pegawai Pengurus dikawal ketat oleh .Jadual 5.2 SPR telah memutuskan bahawa kertas-kertas undi dicetak dalam warna yang berlainan.7 Pencetakan Kertas Undi Mengikut Negeri Negeri Melaka.P. Negeri Sembilan. iaitu warna Old Gold bagi kertas undi Dewan Rakyat dan warna Pink bagi kertas undi Dewan Undangan Negeri. Sarawak Cawangan Kuching. Pencetakan kertas undi hanya boleh dilakukan 3 hari selepas Hari Penamaan Calon apabila semua pencalonan disahkan.300. K.5. Sarawak 5.

1 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 6. Fungsi utama PP-PKR adalah untuk memantau aktiviti berkempen sama ada oleh calon atau parti-parti yang bertanding. KEMPEN PILIHAN RAYA Aktiviti kempen bermula sebaik sahaja selesai urusan penamaan calon dan hendaklah berakhir pada pukul 12. 12 Bahagian Pilihan Raya di Negeri Sarawak dan 11 Bahagian Pilihan raya di Negeri Sabah. Keadaan ini telah menyumbang kepada penjalanan pilihan raya yang aman dan jaminan keselamatan kepada para pengundi untuk keluar mengundi.00 tengah malam sebelum hari pengundian. Bagi calon yang bertanding untuk kerusi Dewan Rakyat mereka disyaratkan membayar RM5. Semua urusan penghantaran kertas undi telah berjalan lancar mengikut jadual yang ditetapkan. sepanduk atau apa-apa bahan kempen yang tidak mematuhi syarat dan undang-undang yang ditetapkan. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti atau wakil calon bebas bertanding. PP-KPR boleh menurunkan poster. Selaras dengan peruntukan tersebut. Pemasangan bahan kempen juga dilarang kepada parti yang tidak bertanding dalam bahagian pilihan raya yang berkenaan. Tujuan utama pihak polis mengeluarkan permit di bawah Seksyen 27(2) Akta Polis 1967 (Akta 344) ialah untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. BAB VI 6. Seksyen 24B(4) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memperuntukkan bahawa calon-calon yang bertanding boleh mempamerkan poster dan bahan kempen pilihan raya di dalam Bahagian Pilihan Raya yang mereka bertanding selepas membayar deposit bahan kempen kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.1. 6. 6. iaitu Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.00. Selain itu. Untuk mengadakan perjumpaan atau perhimpunan terbuka atau rapat umum. .1 Bagi tujuan pemantauan aktiviti kempen satu peruntukan baru telah diwujudkan.00.000. Calon-calon yang tidak membuat pembayaran deposit bahan kempen tidak dibenarkan mempamerkan apa-apa jenis poster atau bahan kempen bagi dirinya. 6.2 PP-KPR yang ditubuhkan ini diketuai oleh seorang pegawai yang dilantik oleh SPR selaku Ketua Pasukan dan keanggotaan yang lain terdiri daripada wakil Polis DiRaja Malaysia (PDRM) berpangkat Inspektor ke atas.anggota polis yang bertugas. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya Parlimen yang memerlukan pemantauan sepanjang tempoh berkempen sehingga selesai pengundian pada hari mengundi.000.1. parti-parti politik dan calon adalah dilarang menggunakan bahan kempen yang menyentuh peribadi atau fitnah serta yang boleh mencetuskan perasaan benci dan pemusuhan serta tidak berkaitan dengan pilihan raya.1. PP-KPR dan PDRM juga bertanggunjawab mengambil tindakan untuk memberhentikan sesuatu ceramah oleh calon atau pemimpin-pimimpin parti yang bertanding jika ia berunsur fitnah atau melanggar peruntukan berkenaan. manakala bagi calon Dewan Undangan Negeri kadar deposit bahan kempen ialah RM3. SPR telah menubuhkan PP-KPR di semua Bahagian Pilihan Raya di Semenanjung (165).3 Mengikut Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. PP-KPR boleh membuat rodaan apabila perlu dan membuat laporan pemantauan harian kepada Pegawai Pengurus Pilihan Raya di bahagian masing-masing. semua calon atau parti-parti yang bertanding diperlukan mendapat permit daripada Ketua Polis Daerah di dalam bahagian pilihan raya berkenaan berdasarkan Seksyen 24B(3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.

P.P. W.1 Sebuah Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR telah dibuka di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya selain pemantauan yang serupa dibuat di Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dan Pejabat Pegawai Pengurus di bahagian masing-masing. Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W.6.P.L.2. K. Jumlah laporan aduan yang diterima oleh PP-KPR mengikut seperti di Jadual 6.2 Laporan PP-KPR 6. Sejumlah 1307 aduan telah diterima di sepanjang tempoh kempen pilihan raya.1 Pecahan Aduan Mengikut Negeri NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR di Ibu Pejabat telah menerima pelbagai aduan daripada orang ramai mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calon atau parti-parti yang bertanding semasa tempoh berkempen. Labuan Sabah Sarawak Jumlah BILANGAN PARLIMEN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 BILANGAN PP-KPR 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 0 11 12 188 JUMLAH ADUAN 26 124 83 56 89 112 94 435 101 6 60 59 10 0 26 26 1307 .1 Jadual 6.

4 6.2. Aktiviti-aktiviti Ceramah/Kempen. Memancing Undi Pada Hari Mengundi.2.2.2.2.7 6.1 6.2. Walau bagaimanapun.2. Media cetak dan elektronik telah memberikan kerjasama yang baik dalam memberikan makluman serta membuat liputan tentang kempen oleh caloncalon yang bertanding.2.2. Balai Raya Sebagai Gerakan Parti. Masalah Hari Mengundi.2. .2.2.2.2.2.8 Antara aduan-aduan adalah melibatkan perkara-perkara yang berikt: Bahan-bahan Kempen.5 6. Sogokan.2 6.2.3 6. dan Perselisihan Faham 6.2.2 6.6 6. terdapat beberapa kes pelanggaran undang-undang oleh parti atau calon ekoran daripada salah faham atau atas sikap yang tidak bertanggungjawab. Pondok-pondok Parti.6.2.3 Sepanjang tempoh berkempen pada keseluruhannnya calon-calon yang bertanding telah mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan aktiviti kempen kebanyakannya dijalankan secara aman.

mendirikan pondok parti atau ‘pondok panas’ juga dilarang kerana undang-undang berkenaan telah dimansuhkan. SPR telah menetapkan masa pengundian yang seragam di seluruh Negara.328 pusat mengundi dengan 19.2 Bagi tempat-tempat mengundi di kawasan pedalaman dan pulaupulau tertentu yang mempunyai pemilih berdaftar. Negeri yang terlibat dengan pengangkutan helikopter. 7. maka jumlah pemilih yang ditetapkan di satu-satu saluran tertakluk kepada jumlah pemilih di dalam Daerah Mengundi berkenaan. Walau bagaimanapun.00 petang. Sarawak. Tugas penyokong-penyokong atau petugas-petugas parti politik di pondok panas sebelum ini telah diambil alih oleh para petugas SPR yang dilantik sebagai Kerani Penyemak Daftar Pemilih pada hari pengundian. iaitu dibuka mulai jam 8. bot.833 tempat mengundi telah dibuka untuk kemudahan orang ramai mengundi pada Hari Pengundian. Pahang dan Johor.1 Sebanyak 7. perahu.1 Urusan Pengundian 7.1.3 Semasa Pilihan Raya Umum 2004. kecuali di beberapa kawasan pedalaman di mana jumlah pengundinya kecil. Jenis pengangkutan ini bergantung kepada kesesuaian dan keadaan kawasan berkenaan untuk menghantar para petugas dan peralatan pilihan raya ke tempat-tempat mengundi dan membawanya balik selepas pengundian. dan helikopter. 7.4 Selain itu. 7. 7.1.BAB VII 7.1. Sebagai ganti untuk membantu para pemilih. keadaaan beransur reda dan terkawal menjelang tengah hari dan di sebelah petang sehingga pada jam 5. PROSES PENGUNDIAN 7. Mereka yang tidak berkenaan tidak dibenarkan berada di dalam kawasan zon larangan ini dan apa jua aktiviti berkempen dilarang sama sekali di dalam kawasan berkenaan.1.00 pagi dan ditutup pada jam 5.5 Proses pengundian di semua tempat mengundi di seluruh Negara secara keseluruhannya telah berjalan lancar tanpa sebarang gangguan atau kejadian yang tidak diingini. SPR telah menetapkan saluran tempat mengundi mempunyai had maksimum seramai 700 pemilih kecuali saluran pertama yang dikhaskan untuk pemilihpemilih warga emas yang dikurangkan kepada 300 pemilih sahaja. . SPR menyediakan kemudahan pengangkutan seperti kenderaan pacuan 4 roda. Jumlah saluran di satu-satu pusat mengundi bergantung kepada jumlah pemilh di dalam Daerah Mengundi berkenaan. undang-undang baru telah memperuntukan bahawa di setiap pusat pengundian ditetapkan kawasan zon larangan jarak 50 meter dari pusat mengundi. Di kawasan pedalaman di mana jumlah pemilihnya kecil. Para pengundi kebanyakannya datang pada awal pagi yang menyebabkan kesesakan di beberapa pusat mengundi yang mempunyai ramai pemilih di sebelah pagi.1. Di dalam kawasan ini juga tidak sesiapa pun dibenarkan memakai pakaian atau membawa apa-apa bahan yang mempunyai lambang atau simbol mana-mana parti politik. Kelantan. Barung SPR diwujudkan sebagai tempat untuk pemilih menyemak nama dan saluran tempat mengundi. iaitu had minimumnya seramai 50 pemilih bagi Negeri Sabah dan 30 pemilih bagi Negeri Sarawak. perahu dan bot ialah Sabah.00 petang. masa pengundiannya dipendekkan.

Polis Diraja Malaysia.2 Proses penghantaran. Manakala Pos Malaysia Bhd. 7.3 Sampul-sampul undi pos perlu dikembalikan atau sampai ke pejabat Pegawai Pengurus Pilihan Raya sebelum jam 5. 7.00 petang tidak dikira dan akan disimpan oleh Pegawai Pengurus.1. pengundi berdaftar di luar Negara iaitu pegawai-pegawai di pejabat Kedutaan di luar Negara dan pasangan serta pelajar-pelajar yang berdaftar dan pasangan di luar Negara. Pasukan Gerakan Am dan pasangan.00 petang pada hari pengundian bagi memastikan kertas-kertas undi berkenaan dikira selepas waktu pengundian ditutup. Kementerian Luar Negeri pula telah menguruskan sampul-sampul undi pos bagi pemilih-pemilih luar Negara melalui Kedutaan Malaysia di negara-negara berkenaan dengan menggunakan beg diplomatik.2.6 Suasana di pusat-pusat mengundi adalah lebih tenang dan terkawal kerana undang-undang yang melarang penyokong mana-mana parti politik berkumpul di pintu masuk pusat mengundi untuk merayu undi. 7.2. Zon larangan 50 meter dari pusat mengundi serta pemansuhan pondok parti dan perayu undi telah benar-benar berjaya mewujudkan suasana yang lebih tenang dan terkawal pada hari mengundi. Sampul-sampul undi pos yang diterima selepas jam 5.1 Sampul-sampul mengandungi kertas undi telah diedarkan kepada pemilih–pemilih pos bermula pada 17 Mac 2004 yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan.2 Pengundian Melalui Pos 7. Sampul kertas undi pos juga dikeluarkan kepada petugas-petugas pilihan raya yang bertugas pada hari mengundi yang memohon untuk mengundi secara pos. penyerahan dan pengumpulan sampul undi pos bagi tentera dan polis telah diuruskan dengan menggunakan ‘karung khas SPR’ oleh courier tentera dan polis. .7.2. (PMB) pula menguruskan sampul-sampul undi pos yang diterima melalui kaunter-kaunter PMB dan peti-peti surat di seluruh Negara.

PENGIRAAN UNDI 8.4 Pengiraan Undi Pos Undang-undang menetapkan bahawa sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos yang diterima oleh Pegawai Pengurus sebelum jam 5. 8.00 petang.00 petang pada hari mengundi akan dikira. pengiraan tidak boleh dimulakan sebelum jam 5. Dalam Pilihan Raya ini bagi semua pusat mengundi di Negeri Selangor ekoran dari pelanjutan masa mengundi selama 2 jam (sehingga 7 petang).1 yang berikut: . Urusan pengiraan undi berkelompok ini dijalankan sama ada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi atau di tempat-tempat tertentu yang telah dikenal pasti oleh SPR. 8.BAB VIII 8.00 petang. Proses pengiraan undi pos dijalankan oleh Penolong Pegawai Pengurus yang bertanggungjawab terhadap pengurusan undi pos yang dilantik bagi setiap Bahagian Pilihan Raya yang terlibat.3 Pengiraan Undi Berkelompok Bagi pusat-pusat mengundi di kawasan tertentu yang tidak mempunyai kemudahan yang diperlukan atau menghadapi masalah perhubungan seperti di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak.5 Ulang Kira di Tempat Mengundi Proses ulang kira kertas undi di tempat mengundi dibenarkan jika terdapat perbezaan undi 2% atau kurang yang diterima oleh calon yang memperolehi keputusan terbanyak dengan yang kedua terbanyak.1 Urusan Mengira Undi Urusan pengiraan undi pos dan undi biasa dijalankan selepas proses pengundian ditutup pada jam 5. Di setiap tempat mengundi semasa proses pengiraan dijalankan. Pengiraan undi ditempat mengundi hanya dijalankan jika tempat-tempat berkenaan mempunyai kemudahan asas yang diperlukan. Ulang kira hanya dijalankan sekali sahaja. urusan pembukaan sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos dibuat lebih awal.00 petang.2 Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Seperti pilihan raya yang lalu. Di tempat-tempat tertentu kawasan pedalaman dimana tempat-tempat mengundi ditutup lebih awal mengikut waktu yang ditetapkan oleh SPR. Pengiraan undi berkelompok perlu dikendalikan oleh Ketua Tempat Mengundi masing-masing. seorang anggota polis ditempatkan di luar bilik untuk menjaga keselamatannya. Proses ulang kira boleh dijalankan jika diminta oleh calon atau jika diputuskan sedemikian oleh Ketua Tempat Mengundi. pengiraan undi dibuat secara berkelompok. proses pengiraan undi dijalankan di tempattempat mengundi oleh Ketua Tempat Mengundi selepas pengundian ditutup pada jam 5. pengiraan undi di pusat-pusat mengundi itu dijalankan selepas pengundian ditutup. 8. tetapi pengiraan undi hanya dibuat selepas jam 5. selamat dan terkawal. Bagi Bahagian Pilihan Raya di mana jumlah pemilih posnya ramai.00 petang. 8. Permohonan ulang kira di tempat mengundi mengikut Negeri dalam Pilihan Raya Umum ke11 adalah seperti di Jadual 8.

P K.Jadual 8.L W.P Labuan Sarawak Jumlah Parlimen 6 47 83 53 38 55 23 55 42 0 12 0 19 20 0 41 494 Dewan Undangan Negeri 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 .P Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.1 Ulang Kira di Tempat Mengundi Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.

Kelantan pada jam 2. Ini diikuti dengan pengisytiharan setiap kemenangan yang sama bagi Dewan Undangan Negeri oleh Anggota Panel SPR sebaik sahaja jumlah kerusi melebihi 50% diperoleh di Negeri-negeri berkenaan. pengersi SPR telah mengisytiharkan secara rasmi kemenangan parti Barisan Nasional bagi Dewan Rakyat.1 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 telah menetapkan bahawa pengiraan semula undi boleh dibuat di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi jika keputusan majoriti antara calon yang mendapat undi terbanyak dengan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang.2 yang berikut: .7 Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 8.30 malam.6.6. Semua keputusan Pengiraan Semula Undi di bahagian terlibat tidak menunjukkan apa-apa perubahan kepada keputusan pilihan raya berdasarkan pengiraan di tempat-tempat mengundi berkenaan pada 21 Mac 2004.3 Dalam Pilihan Raya Umum 2004. 22 Pasir Mas.61 Sebanyak 219 pusat penjumlahan rasmi undi telah dibuka. Peti-peti undi yang mengandungi kertas-kertas undi bersama borang keputusan berkenaan (Borang 14) dibawa oleh Ketua Tempat Mengundi atau oleh Penolong Pegawai Pengurus Pilihan Raya di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan. Bahagian-bahagian pilihan raya yang terlibat dalam Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi adalah seperti di Jadual 8. 8. Semua kertas undi telah dikira.6. Sabah pada jam 8. 8. Sarawak pada jam 7. keputusan pilihan raya bagi kerusi Dewan Rakyat yang pertama diterima dan diisytiharkan ialah dari P. 11 Tendong. Keputusan untuk mengadakan Pengiraan Semula tertakluk kepada permintaan calon yang kalah dan pengiraan semula hanya dibuat hanya sekali sahaja.44 Karamunting. Setiap keputusan pilihan raya disalurkan kepada Bilik Gerakan Pusat di Ibu Pejabat SPR untuk semakan kali kedua sebelum diisytiharkan oleh Pegawai Pengurus di bahagian pilihan raya masing-masing.8. maka pada jam 12.7.7.40 malam.30 pagi dan bagi Dewan Undangan Negeri ialah dari N.2 Pengiraan semula undi telah dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi pada 22 Mac 2004 bagi 7 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dan 16 Bahagian Pilihan Raya Negeri. Keputusan pertama ialah dari N. Semua Ketua Tempat Mengundi dan kerani pengiraan yang terlibat di Bahagian Pilihan Raya berkenaan telah bertugas semula keesokannya untuk membuat pengiraan semula kerta undi di bawah pengawasan Pegawai Pengurus masing-masing. sama ada di tempat pengundian atau di pusat pengiraan undi berkelompok atau pengiraan undi pos. Kelantan pada jam 2. 8.6 Perjumlahan Rasmi Undi 8. 8.2 Semua keputusan pengiraan undi berkenaan disemak oleh Pegawai Pengurus dan keputusan undi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus.30pagi.4 Selaras dengan Peraturan 25F Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan Raya) 1981 iaitu peraturan baru yang menetapkan iaitu SPR perlu mengisytiharkan kemenangan bagi mana-mana parti yang memperoleh jumlah kerusi melebihi 50%.00 tengah malam. Keputusan terakhir bagi Dewan Rakyat yang diterima ialah dari P. iaitu satu pusat penjumlahan rasmi undi bagi Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh negara. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri.205 Saratok. 8.

2 Bahagian Pilihan Raya yang Mengira Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. N.66 Ipoh Barat P. 31 Batu Lancang N. 44 Permatang Pauh P. 16 Batu Buruk N. N. N. 138 Kota Melaka P. Negeri Perlis Kedah Kelantan Parlimen Dewan Undangan Negeri N. 31 Jelapang N. 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 35 Kemuning 41 Manik Urai Terengganu Pulau Pinang Perak Melaka Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur P. 120 Bukit Bintang N. 11 Pendang P. N. N. 23 Belantek N. 15 Anak Bukit N. N. 41 Keranji . N. 29 Machang N. 13 Sik P.JADUAL 8. N. 15 Sanglang P.

1 yang berikut: Jadual 9. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK).PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. KEPUTUSAN PILIHAN RAYA 9.P. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 14 9 8 8 21 14 22 7 1 8 6 26 1 24 27 199 PAS 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 DAP 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 12 KeADILan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 .1. Parti Tindakan Demokratik (DAP).1 Seramai 418 calon yang mewakili sembilan parti politik dan 31 orang calon Bebas telah bertanding untuk merebut 219 kerusi Dewan Rakyat. Parti Islam Se Malaysia (PAS).K. Daripada jumlah tersebut hanya calon-calon dari empat buah parti politik dan seorang calon Bebas sahaja yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan.1 Dewan Rakyat 9.L W. Parti Demokratik Malaysia (MDP) dan Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR). Parti KeADILan dan seorang calon Bebas. iaitu Barisan Nasional (BN).SEMBILAN MELAKA JOHOR W. Partiparti yang gagal memenangi sebarang kerusi yang dipertandingkan ialah Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP).P.1 Bilangan Kerusi Parlimen yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.P.BAB IX 8. PUTRAJAYA N. Kedudukan bilangan kerusi Dewan Rakyat yang dimenangi mengikut parti politik dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9.

74 87.P.722 455.P.917 1.756.097 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Parlimen selepas ditolak jumlah pemlilih bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang menang tanpa bertanding.037.061 870.04 70.93 76.786 345.079 429.894 511.196 434.90 9.948 pemilih atau 73.901 662. PUTRAJAYA N.95 69.2 Bilangan Pemilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Parlimen Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.126 1. PEMILIH 112. UNDI 93.248 431.90 62.9.756.761 333.362 1.08 76.3 yang berikut: .589 467.170.788 22.422.79 73.293 273.12 Seramai 9.49 67.920 5.948 % UNDI 83.75 91.2 yang berikut: Jadual 9.22 80.969 9.531 7.209. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL.097 BIL.006 513.482 821.697 535. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.08 64. seramai 7.K.063 400. Daripada sejumlah tersebut.234 820.184.662 315.P.490 695.19 72.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.90% telah keluar mengundi.99 80.367 1.209.00 73.744 14.L W.610 665.13 Kedudukan keputusan Pilihan Raya Umum 204.36 78.SEMBILAN MELAKA JOHOR W. mengikut jumlah undi peratusan yang diperoleh oleh parti-parti politik dan calon-calon bebas yang bertanding bagi kerusi-kerusi Parlimen adalah seperti di Jadual 9.351 570.94 73.998 4.924 672.274 670.

916 5.692 19.087 206.25 PARTIPARTI LAIN 1. K.630 421.501 392.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.636 115.053 671.56 JUMLAH 91.238 52.834 39.10 KeADILan 63.103.480 20.428 37.54 BEBAS 6.254 1.273 318.949 1. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 58.289 15.943 260.760 189.012.608 132 63.110 468.957 19.566 67.849 38.524 221.799 423.009.955 170.666 286.824 61.714 201.188 388.81 PAS 33.L.010 15.682 108.420 578.329 35.719 461.731 40.904 130.086 211.662 18.653 73.910 844.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.198 3.370 59. W.Jadual 9.919 4.P.767 79.098 70.472.002 263.752 38.035 1.188 4.013 8.946 3.585 100.251 37.00 .033 540 19.626 303.350 70.536 7.002 4.3 Bilangan Undi dan Peratus yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.125 135.107 2.481 8.183 31.050 0.631 708.950 143.094 34.895 521.173 10.302 663.132 198.950 285.852 57.894 278.109 111.831 11.328 284.643 63.320 650.P.218 14.P.74 DAP 135.694 786. PUTRAJAYA N.020 499.186 1.

Bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi mengikut parti dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9. Calon-calon dari tiga parti politik dan seorang calon Bebas sahaja.1.2 Dewan Undangan Negeri 9. Pertubuhan Kebangsaaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) dan Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) gagal memenangi sebarang kerusi. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak.4 yang berikut: Jadual 9. seramai 1.L W.018 atau 2.P.P. sebanyak 165. Parti Tindakan Demokratik (DAP) dan seorang calon Bebas yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan.5 Jumlah undi yang diperolehi dalan Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti termasuk calon bebas bagi Pilihan Raya Dewan Rakyat adalah seperti di Lampiran II.9.SEMBILAN MELAKA JOHOR W. 9.29% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan yang terdapat pada kertas undi sebanyak 35. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 14 31 21 28 38 52 41 54 0 0 34 26 55 0 59 0 453 PAS 1 5 24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 DAP 0 0 0 0 1 7 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 15 KeADILan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 .K.2.345 kertas undi pos dari PDRM.4 Bilangan Kerusi Dewan Undangan Negeri yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik Dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. Calon-calon dari Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU). PUTRAJAYA N. Parti Islam Se Malaysia (PAS). iaitu dari Barisan Nasional (BN).PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.121 calon telah bertanding yang mewakili lapan buah parti politik.4 Bagi Pilihan Raya Umum Parlimen.1 Bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. 9. termasuk 86 orang calon Bebas untuk merebut 505 kerusi.1.P.

PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.383.786 345.619 8.742 1.3 Berdasarkan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Undangan Negeri.261 432.901 662. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL.488. kedudukan jumlah undi dan peratusan pengundian yang diterima oleh parti-parti politik dan calon Bebas yang bertanding adalah seperti di Jadual 9. PEMILIH 112.085 895.75 64.851 570.362 1.06 87.365.638 671.P.56 75. Daripada jumlah tersebut.126 1.90 73.99 9.957 6.11 73.722 455.104 530.L W.2.148.17 80.99% telah keluar mengundi.985 % UNDI 82.5 Bilangan Pemlilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Dewan Undangan Negeri Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.488.2 Seramai 8.985 pemilih atau 74.2.924 672.996 BIL.011. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.94 81. UNDI 93.00 75.482 821.92 70.668 429.289 667. PUTRAJAYA N.P.213.031 433.K.720 273.917 1.P.996 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Dewan-dewan Undangan Negeri selepas ditolak jumlah pemillih bagi Bahagian-bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri yang menang tanpa bertanding.6 yang berikut: .424 804.9.5 yang berikut: Jadual 9.23 78.589 314.95 73.564 399.365.219 510.61 74. seramai 6.

925 170.438 543.906 137.185 23.957.981 207.463 100.893 268.342 499.578 672.30% BEBAS 51 710 912 6.609 265.SEMBILAN MELAKA JOHOR W. PUTRAJAYA N.963 11.836 28.042 42.859 28.67% JUMLAH 91.483 315.393 258.906 18.568 393.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.862 107.P.023 97. K.773 1.805 410.048 421.659 775.906 0.972 116.440 43.L W.62% PARTI-PARTI LAIN 18.463 23.816 73.00 .894 21.83% DAP 2.521 462.044 275.079 100.062 419. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 57.81% PAS 29.818 100.549 428 94.223 21.383 34.080 869.77% KeADILan 4.920 3.203 390.407 183.P.301 3.186 6.660 66.211 642.062 653.P.598 520.312 1.210 53.6 Bilangan dan Peratus Undi yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.826 47.036 63.Jadual 9.167.829 8.033 212.572 249.179 125.382 222.395 30.395 988.815 12.850 18.829 88.926 9.662 103.201.152 304.504 6.

Pengerusi SPR dengan secara rasminya pada jam 12. 9.7 yang berikut: .5 Jumlah undi yang diperolehi dalam Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti politik termasuk calon Bebas bagi Pilihan Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Lampiran III.848 kertas undi pos dari PDRM. Suruhanjaya diperuntukan kuasa untuk mengistiharkan nama parti yang menang dalam Pilihan Raya apabila memperolehi lebih 50% dari jumlah kerusi Parlimen atau Negeri.1 Seramai 25 calon daripada 449 calon yang telah bertanding bagi merebut 219 kerusi Parlimen telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding di Bahagian Pilihan Raya yang berkenaan. Pengistiharan yang sama dibuat oleh Ahli-ahli Panel SPR bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri.3 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Mengikut Peraturan 25F.058 atau 2.2.2. 9. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak.9.4 Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 telah dipersembahkan secara rasmi kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya pada 22 Mac 2004 jam 10. 9. Kuala Lumpur diiringi oleh Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya. Paraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981. sebanyak 134. 9.5 Hilang Wang Deposit Pilihan Raya 9.00 tengah malam mengistiharkan Barisan Nasional telah memenangi Pilihan Raya Parlimen.00 pagi di Istana Negara. Jumlah calon yang mewakili parti-parti politik termasuk calon Bebas yang telah hilang wang deposit bagi Pilihan Raya Umum Parlimen adalah seperti di Jadual 9.16% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan pada kertas undi dan sebanyak 30.5.4 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. Berikutan itu.

seramai 112 calon telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding. PUTRAJAYA N. Kedudukan calon-calon yang hilang wang deposit pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 9.JADUAL 9.121 calon yang telah bertanding untuk merebut 505 kerusi.2 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. daripada seramai 1.4.7 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 DAP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 KeADILan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 2 12 JUMLAH 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 3 0 12 4 25 9. SEMBILAN MELAKA JOHOR W. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. KL W.P.P.8 yang berikut: .P.

P.PUTRAJAYA N. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.P.8 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.P. SEMBILAN MELAKA JOHOR W.JADUAL 9. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 4 0 11 DAP 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 KeADILan 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1 1 0 12 0 21 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 6 0 0 0 0 1 0 31 0 43 JUMLAH 0 2 1 0 4 8 1 8 0 0 0 1 8 0 79 0 112 . KL W.

9.(B) 163 pada 12 April 2004. tarikh akhir untuk calon-calon atau ejen masing-masing mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya ialah pada 13 mei 2004. 9. Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan bahawa seramai 40 orang calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan. Berdasarkan dari tarikh tersebut. Selepas tarikh tersebut tamat.U.9 yang berikut: . Kedudukan calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya mengikut negeri adalah seperti di Jadual 9.6 Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri telah diwartakan melalui P.7 Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya Seksyen 23 Akta Kesalahan Pilihan Raya menetapkan bahawa calon-calon yang bertanding perlu mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya di dalam tempoh 31 hari selepas keputusan Pilihan Raya diwartakan. Tarikh pewartaan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 ialah pada 12 April 2004. Keputusan penuh pilihan raya mengikut yang diwartakan adalah seperti di Lampiran II dan III. Selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkenaan kesemua mereka telah hilang kelayakan untuk mengundi dan bertanding dalam pilihan raya di dalam tempoh 5 tahun dari tarikh tersebut.

PUTRAJAYA N.P. SEMBILAN MELAKA JOHOR W.JADUAL 9. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5 KeADILan 0 4 0 0 4 2 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 19 DAP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 8 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 JUMLAH 0 5 1 0 4 2 0 9 0 0 4 0 2 0 12 0 39 .9 Jumlah Calon dan Ejen Pilihan Raya yang Tidak Mengemukakan Penyata Perbelanjaan Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.P. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. KL W.P.

37 Air Lanas N.3 Jerteh N.31 Cukai N.24 Kadok N.30 Jeli N. Maklumat dan keputusan penuh kes-kes petisyen pilihan raya bagi Pilihan Raya Umum ke-11.24 Senggarang N.22 Jelawat N. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seperti di Jadual 10.98 Gombak P.120 Bukit Bintang Selangor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Johor Sabah Sarawak N.15 Api-api N.213 Selangau P.13 Sik P.15 Sanglang P. mana-mana calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya dan mempunyai bukti yang kukuh boleh mengemukakan petisyen pilihan raya kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan keputusan Mahkamah bagi membatalkan sesuatu keputusan pilihan raya.13 Guar Sanji N.28 Pasir Puteh P. PETISYEN PILIHAN RAYA 10.55 Pasir Bedamar N.53 Rungkup N.1 Kes Petisyen Pilihan Raya Umum Ke-11 Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Negeri Parlimen Dewan Undangan Negeri N. sebanyak 43 petisyen pilihan raya telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di seluruh Negara oleh pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya.33 P.179 Ranau P.BAB X 10.17 Gombak Setia N.26 Bangi N.35 Pasir Raja P.37 P.37 Pantai Remis N.8 Sungai Burong N.1 Seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 118 Perlembagaan Persekutuan.9 Kota Lama N.95 Tanjung Karang P.47 Pandamaran Perlis Kedah Kelantan Terengganu P. sebanyak 17 kes petisyen bagi kerusi Parlimen dan 26 kes petisyen bagi kerusi Dewan Undangan Negeri.41 Kepala Batas P.15 Ladang N.11 Permatang Pasir N.27 Sura N.25 Bachok P.39 Mengkebang N.6 Chempaka N.36 P.50 Lahad Datu .216 Bintulu N. Daripada jumlah tersebut.19 Ru Redang N.67 Kuala Kangsar P.35 Kemuning N.1 yang berikut: Jadual 10. Berpandukan kepada peruntukan tersebut.44 Permatang Pauh P.39 Besut Kuala Terengganu Marang Dungun Pulau Pinang Perak P.

sebanyak 7 kes rayuan telah diterima oleh Mahkamah Persekutuan untuk didengar iaitu P. Daripada jumlah 43 kes petisyen yang dikemukakan. 42 daripadanya telah ditolak oleh Hakim Pilihan Raya.98 Gombak. P.2 Majoriti petisyen pilihan raya terbabit melibatkan bantahan dan dakwaan oleh calon dan pengundi ke atas pihak lawan masing-masing.10. iaitu calon parti Barisan Nasional. N.3 Semua kes petisyen pilihan raya di seluruh Negara telah diselesaikan oleh Mahkamah Tinggi pada 29 Oktober 2004. manakala 1 kes sahaja.47 Pandamaran. P. Semua kes rayuan telah diselesaikan oleh Mahkamah Persekutuan di dalam tempoh enam bulan dari tarikh rayuan berkenaan didaftarkan dan keputusannya semua ditolak.4 Daripada jumlah 43 keputusan petisyen yang diputuskan.120 Bukit Bintang. iaitu bagi Parlimen P.17 Gombak Setia.37 Pantai Remis dan N.179 Ranau. Pihak SPR hanyalah dinamakan sebagai responden kedua atau ketiga sahaja. .28 Pasir Puteh di mana Mahkamah Tinggi telah membatalkan keputusan awal yang dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya dan mengisytiharkan kemenangan kepada pihak pempetisyen.44 Permatang Pauh. 10. N. P. 10.

Keputusan yang di buat secara bersendirian selepas pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri nyata telah menyumbang kepada keadaan kekecohan yang berlaku di dalam kawasan-kawasan yang terlibat. Ini disebabkan komputer yang digunakan di sesetengah pusat mengundi didapati tidak serasi (compatible) dengan versi CD yang dibekalkan.1 Penggunaan ‘Compact Disc’ (CD) Terdapat CD yang tidak dapat diguna pakai di pusat mengundi tertentu untuk tujuan semakan semasa pilihan raya umum. Apa yang berlaku adalah di luar pengetahuan Panel SPR dan menyentuh soal dasar dan prinsip akauntabiliti. Tindakan yang dijalankan adalah baik bagi kebajikan pengundi tetapi tidak sesuai dengan keadaan masa yang amat suntuk kerana urusan seumpama ini memerlukan pemecahan buku daftar untuk menyalurkan pengundi ke pusat-pusat mengundi yang sesuai mengikut lokaliti (tempat tinggal) masing-masing. 11.3 Penambahan Masa 2 Jam bagi Negeri Selangor SPR telah menerima maklum balas daripada Pegawai-Pegawai Pengurus dan orang ramai berhubungan dengan kesesakan di sesetengah pusat mengundi di Selangor akibat masalah yang diterangkan dalam para 13. Ia menjadi pengajaran kepada Pengarah-pengarah Pilihan Raya Negeri untuk mengenali perbezaan antara tanggungjawab dan akauntabiliti. beribu-ribu pemilih didapati tidak dapat mengesan pusat mengundi mereka dan dikira telah terlepas peluang untuk mengundi. Daripada laporan oleh Pegawai-pegawai Pengurus yang terlibat di pusat mengundi di mana berlakunya kekecohan. Kesilapan ini timbul disebabkan kelemahan komunikasi di antara pihak yang menguruskan komputer dengan pihak pejabat PPN/Ibu Pejabat SPR.1.1. Pada dasarnya hanya satu pusat mengundi diwujudkan di dalam satu daerah mengundi. Pengundi juga harus dimaklumkan lebih awal mengenai pusat-pusat mengundi baru itu.2.1. Ia berlaku disebabkan tindakan Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor membuka 60 buah pusat mengundi baru di dalam 16 daerah mengundi khususnya di dalam kawasan Lembah Kelang. ada beberapa isu yang berbangkit yang menjejaskan kelicinan dan keberkesanan pengurusan pilihan raya di bahagian-bahagian pilihan raya tertentu di seluruh Negara.BAB XI 11.2 Kekecohan di Selangor Kekecohan yang berlaku di 60 pusat mengundi di kawasan Lembah Kelang Selangor di sepanjang pagi hari mengundi adalah disebabkan berlaku kelemahan petugas-petugas yang menyemak buku daftar pemilih sebelum pengundian. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN RAYA 11. terutamanya apabila sesuatu urusan itu melibatkan kebajikan pihak awam. Tujuan membuka pusat-pusat baru adalah untuk mengurangkan kesesakan pemilih di pusat-pusat mengundi yang sedia ada.1. Komputer-komputer yang disediakan tidak dapat membaca CD daftar pemilih yang dibekalkan oleh Ibu Pejabat. Bagi tujuan memberikan peluang kepada pengundi-pengundi berkenaan membuang undi pada sebelah petang. Masalah ini hanya disedari oleh Ibu Pejabat pada hari pengundian. SPR amat dukacita atas insiden yang tidak diduga ini dan ia tidak seharusnya berlaku. Antara isu tersebut adalah seperti yang berikut: 11.1 Isu-Isu Semasa perjalanan pilihan raya umum yang lepas. SPR mendapati wajar tempoh masa . 11.

11. Kesempatan ini telah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memasukkan . Apabila Pilihan Raya diadakan. Perkara ini berlaku di bawah sistem pendaftaran lama di mana pemohon tidak diwajibkan membawa kad pengenalan serta tidak diwajibkan hadir semasa pendaftaran atau untuk memohon pertukaran alamat. Walau bagaimanapun. Insiden yang tidak sepatutnya berlaku ini amatlah mendukacitakan. Oleh itu SPR tidak boleh mengambil tanggungjawab apabila kehilangan nama mereka dalam daftar pemilih atau kesilapan itu dimaklumkan pada hari mengundi. Undang-undang Pendaftaran Pemilih membolehkan orang ramai menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih sepanjang masa dan menjadi tanggungjawab mereka sendiri untuk berbuat demikian.1. Perkara seperti ini adalah di luar kawalan SPR. Di samping itu kelemahan juga berlaku di peringkat Pegawai Pengurus berkenaan yang sepatutnya menyemak mengikut arahan SPR apabila kertas undi diterima sebelum diedarkan. bagi cetakan tambahan untuk kertas undi biasa didapati terdapat kesilapan pencetakan simbol parti. SMS berfungsi dengan baik membolehkan pemilih menyemak nama mereka sama ada berada di dalam daftar pemilih atau sebaliknya.5 Percetakan Kertas Undi bagi DUN N. pengedaran maklumat dan program SMS mengenai pusat-pusat mengundi dan tempat-tempat mengundi tidak sempat disediakan secara lebih sempurna. didapati ia berpunca daripada masalah kesibukan talian internet. Perkara ini berlaku disebabkan kurang penelitian dan pengawasan oleh petugas-petugas yang menjalankan pencetakan di PNMB.17 Sungai Lembing. ia telah memberikan feadah yang besar dan dianggap satu tindakan yang baik dan wajar serta sesuai bagi memastikan hak pengundi di bawah Perlembagaan Persekutuan terpelihara dan tidak sesiapa yang berminat terlepas peluang untuk mengundi dalam pilihan raya. 11. Semasa cetakan awal kertas undi untuk Pengundi Tidak Hadir (Undi Pos). Walau pun tindakan ini belum mempunyai precedent dalam sejarah pilihan raya di Malaysia. Di bawah sistem lama pendaftarn pemilih boleh dibuat oleh orang lain sebagai wakil.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih Ada sebahagian orang ramai mendakwa bahawa nama mereka tidak ada di dalam daftar pemilih sedangkan mereka telah pun mendaftar dan pernah mengundi pada masa lalu. 11. 11.1. 11.1.1. Setelah diselidiki.8 Pemindahan Nama dari Pusat-pusat Mengundi SPR ada juga menerima aduan daripada sesetengah pemilih bahawa nama mereka telah dipindahkan dari pusat mengundi asal kepada satu pusat mengundi baru tanpa disedari ataupun tanpa kebenaran mereka.pengundian bagi seluruh Negeri Selangor dilanjutkan selama 2 jam lagi.1. tetapi hanya disedari oleh Pegawai Pengurus berkenaan selepas 2 jam pengundian dibuka. Pahang Berlakunya penangguhan Pilihan Raya bagi DUN N.17 Sungai Lembing.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Pada peringkat awal.6 Laman Web SPR SPR ada menerima aduan daripada orang ramai berkenaan dengan masalah tidak dapat ‘access’ secara mudah dan cepat ke Laman Web SPR. Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang baru diperkenalkan oleh SPR bertujuan hanya untuk menyemak daftar pemilih pilihan raya. Walau bagaimanapun. Pahang disebabkan kesilapan pencetakan kertas undi oleh Percetakan Nasional Malaysia (PNMB). didapati kertas undi yang dicetak adalah betul.

3. Motif politik kepartian adalah punca utama penipuan ini berlaku.permohonan menukarkan alamat pemilih ke kawasan-kawasan tertentu yang tidak disedari oleh pemilih berkenaan. Beberapa isi yang dibangkitkan dan masalah yang dihadapi semasa pilihan raya telah dibincangkan secara mendalam. sama ada melalui mesyuarat postmortem di peringkat Ibu Pejabat SPR atau di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri atau mesyuarat-mesyuarat SPR dengan Pegawai-pegawai Pengurus di seluruh Negara. 11. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mencari punca-punca masalah dan cara-cara mengatasi masalah-masalah yang timbul untuk kebaikan pilihan raya yang akan datang. Tarikh Mesyuarat Post-Mortem adalah seperti di Jadual 11.1 yang berikut: .2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya Bagi mengenal pasti punca-punca berlakunya beberapa kelemahan semasa pilihan raya umum yang lepas. SPR telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Audit Pilihan Raya.1 Selain itu. 11. Urus Setia SPR telah mengadakan pelbagai peringkat mesyuarat post-mortem pilihan raya secara menyeluruh diseluruh Negara.3 Post-Mortem Pilihan Raya 11. Walau bagaimanapun perkara ini tidak akan berlaku jika pengundi-pengundi mengambil kesempatan yang terbuka untuk menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih yang dibuka sepanjang masa sebelum pilihan raya berlaku.

Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Psukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR).Jadual 11. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Kedah 5 Mei 2004 Kelantan 12 Mei 2004 Perak 15 April 2004 Pahang 28 April 2004 Selangor 9 April 2004 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 Melaka 27 April 2004 Johor 12 Mei 2004 . Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus.1 Tarikh Mesyuarat Post-Mortem Pilihan Raya Umum 2004 PERINGKAT/NEGERI Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Urus Setia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Urus Setia Ibu Pejabat Perlis TARIKH 22 Jun 2004 PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Pegawai Pengurus. Pegawai Pengurus. Pegawai Pengurus.

11. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Angkatan Tentera Malaysia Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Polis DiRaja Malaysia Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan 26 April 2004 Sarawak 19 April 2004 Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Angkatan Tentera Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Polis DiRaja Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Kementerian Luar Negeri Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Pos Malaysia Bhd 20 April 2004 28 April 2004 30 April 2004 Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Kementerian Luar Negeri 8 Julai 2004 Pegawai kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Pos Malaysia Bhd. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Beberapa tindakan penambahbaikan juga dibuat berhubung dengan penyediaan daftar pemilih serta syor-syor penambahan pusat-pusat mengundi di seluruh Negara untuk mengurangkan kesesakan pada hari pengundian. Pegawai Pengurus. Antara tindakan penyelesaian yang telah diambil termasuklah membuat cadangan-cadangan untuk meminda beberapa peruntukan undangundang yang tidak lagi sesuai dengan keadaan masa kini.PERINGKAT/NEGERI TARIKH PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengarah Pilihan Raya Negeri.2 Melalui mesyuarat-mesyuarat post-mortem tersebut dan juga laporanlaporan yang diterima dari pelbagai pihak. Pegawai Pengurus. SPR telah mengambil maklum dan seterusnya tindakan-tindakan menyelesaikan masalah yang timbul sedang dan telah diambil. .3.

12.4 Kos pengurusan bertambah ekoran daripada pelaksanaan undangundang baru yang membolehkan Pengiraan Semula Undi di Pusat penjumlahan Rasmi Undi bagi mana-mana keputusan yang majoriti kemenangannya 2% atau kurang. bot dan perahu. Pertambahan tersebut adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang berikut: 12.1.7 Pencetakan buku undang-undang dan peraturan baru ekoran daripada pindaan kepada undang-undang dan peraturan pilihan raya yang telah diluluskan oleh Parlimen.1. .2 Pertambahan jumlah petugas pilihan raya kira-kira 35% berikutan daripada bertambahnya jumlah bahagian pilihan raya dan jumlah bilangan pemilih di seluruh Negara serta keperluan pegawai dan petugas untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan baru. 12.1 Pertambahan bahagian pilihan raya berikutan daripada urusan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya yang dijalankan pada tahun 2002/2003 diseluruh Negara. PERBELANJAAN PILIHAN RAYA 12.BAB XI 12.1. peralatan dan elaun kepada setiap anggota PP-KPR.1. dan 12. Selain itu.5 juta berbanding dengan Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM 30. iaitu melibatkan pertambahan sebanyak 25 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dari 194 kepada 219 dan sebanyak 63 Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri dari 504 kepada 567.1. iaitu helikopter yang sama boleh digunakan pada hari berikutnya.1.1.6 Penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) melibatkan kos penyediaan pengangkutan. 12.5 Pelaksanaan pilihan raya umum satu hari dan serentak bagi seluruh Negara yang telah melibatkan tambahan penggunaan helikopter bagi keperluan di Negeri Sabah dan Sarawak berbanding dengan pilihan raya 2 hari sebelum ini. 12. 12.3 Kenaikan elaun petugas-petugas pilihan raya sebanyak 70-100%.1 SPR telah diperuntukkan bajet oleh Kementerian Kewangan sebanyak RM100 Juta untuk menjalankan Pilihan Raya Umum 2004. berlaku juga tambahan kos tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa petugas-petugas pilihan raya berikutan daripada kenaikan gaji tahunan.1.8 Kenaikan kos pengangkutan selain kos sewaan helikopter seperti sewaan kenderaan kereta. 12.

BAB XIII 13. .2 SPR amat bangga untuk merakamkan bahawa dalam pilihan raya ini rakyat nyata telah menggunakan hak mereka untuk memilih secara bebas dan keadaan ini sekali lagi memcerminkan wujudnya unsur-unsur demokrasi yang terpenting iaitu kebebasan untuk memilih. PENUTUP 13. Kejayaan ini menunjukkan kemantapan jentera pengurusan pilihan raya yang disediakan oleh SPR serta kerjasama dan jalinan hubungan dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta. 13. Pilihan Raya telah dijalankan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Di samping itu sesuatu kejayaan besar dicapai dari segi prinsip pilihan raya demokratik iaitu keputusan yang diperoleh melalui pilihan raya ini ialah keputusan yang sah dan telah diterima oleh semua pihak baik dalam atau luar Negara.1 SPR telah mengadakan Pilihan Raya Umum 2004 mengikut kuasa yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan kesinambungan proses demokrasi berparlimen di Malaysia.

3 SPR dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberikan kerjasama. Sepanjang tempoh berkempen sehingga hari pengundian. Jabatan Peguam Negara..2 Kejayaan Pilihan Raya Umum 2004 ialah hasil komitmen daripada semua pihak yang terlibat dalam membantu SPR melaksanakan tanggungjawab mereka kepada Negara. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian dan Jabatan Kesihatan. Bantuanbantuan dalam bentuk penggunaan bangunan. Syarikat Hornbill Skyways. suasana berkempen telah berjalan secara aman dan terkawal. Kementerian Luar Negeri. Kementerian Penerangan. Jabatan Kebajikan Masyarakat.BAB XIV 14.1 Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri secara keseluruhannya telah berjalan dengan lancar dan berjaya. Selain itu pihak lain yang memberikan kerjasama ialah Percetakan Nasional Malaysia Bhd. pilihan raya tersebut telah berjalan dalam suasana aman dan terkawal. Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. 15. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka dengan jayanya..A.A Ketua Hakim Negara dan kesemua Hakim yang terlibat di atas kecekapan pihak “judicial” menyediakan jadual dan seterusnya menyelesaikan pembicaraan dalam tempoh masa yang diperlukan oleh undang-undang. Tenaga Nasional Bhd. peralatan dan logistik serta kemudahan pengangkutan dan sebagainya telah membantu pengurusan pilihan raya berjalan lancar dan licin. Pengundi-pengundi telah dapat menunaikan tanggungjawab kepada Negara dengan bebas. Kemeterian Pendidikan. Pos Malaysia Bhd. Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus. 14..5 SPR juga ingin merakamkan penghargaan kepada Y. Dengan adanya beberapa peruntukan undang-undang baru yang mengawal aktiviti berkempen oleh calon dan penyokong-penyokong masing-masing. Kementerian Pertahanan. Sabah Air Bhd. Antara pihak yang banyak memberikan sumbangan ialah Polis DiRaja Malaysia (PDRM). Kerjasama dan sokongan daripada pelbagai pihak termasuk Kementerian dan Jabatan Kerajaan baik di peringkat Persekutuan atau di peringkat Negeri. PENGHARGAAN 14.. Badan-badan Berkanun dan Pihak Swasta. 14. Jabatan Perdana Menteri. Syarikat Telekom Malaysia Bhd.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut. . 14.4 SPR memberikan penghargaan khusus kepada RTM atas kerjasama dan penglibatannya dari awal hingga akhir pilihan raya ini berjalan. Malaysia Helicopter Services. Jabatan Insolvensi Malaysia dan semua Kerajaan Negeri. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). di samping itu juga penghargaan kepada pihak media lain sama ada media cetak atau media elektronik yang telah terlibat dalam membuat liputan meluas di seluruh Negara termasuk menyediakan publisiti dan maklumat berhubungan dengan proses pilihan raya kepada orang ramai sepanjang tempoh tersebut. tenaga petugas. Penolong Pegawai Pengurus. 14..

Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka.dengan jayanya. . Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut.14.

THE REPORT ON MALAYSIAN GENEELECTIONS 2004 ELECTION COMMISSION MALAYSIA .

.

11.8.1 4.3 Nomination Centres Polling Centres VoteTallyCentres Logistics and Equipment 4. 3.1 Membership of House of Representatives [Parliament) and State Legislative Assemblies (State) Delimitation of Constituencies 2. INTRODUCTION TITLE PAGE 79 2.4.2 All Year Round Registration of Electors System Preparation of Electoral Roll for the Elections IV.1 4.1 3. 1. HOUSE OF REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES 2.2 111.2 Use of ICT Other Equipment .7.1 4.CONTENTS CHAPTER I.2 4.4.7. Polling Centres and Vote Tally Centres 4. THE 2004 GENERAL ELECTIONS Background Dissolution of Parliament and State Assemblies Early Preparations for Elections New Laws and Regulations for the 2004 General Elections 4. 4.2 Election Offences Act 1954 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 Election Budget Review of Polling Districts Establishment of Nomination Centres.7. ELECTORAL ROLL 3.8.

Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4.11.2 Electronic Media 4.11 Briefing and Training Programmes 4.18 Checking of Electoral Roll via S M S 4.21 Verification of Electoral Roll for the Election 4.2 Road.10.24 Transportation Requirements 4.22 Printing of Electoral Roll 4.25.11. Sea and River Transportation 4.25.14 Meeting with the Media 4.13 Meeting with Political Parties 4.23 Distribution and Sale of Electoral Roll 4. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams 4.24.12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies 4.2 Other Election Workers 4.19 Election Results via Website 4.15 Meeting with Senior Police Personnel 4.24.1 Returning Officers.10 Appointment of Election Workers 4.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police 4.9 TITLE Updating Guide Books.CHAPTER 4.1 Air Transport 4. Checklists and Training CDs PAGE 4.20 Media Centre 4.3 Management of Postal Voting 4.10.2 Other Election Workers 4.17 Briefings for Heads of Federal Departments 4.25 Publicity 4.25.1 Print Media 4.4 Publicity by Ministry of Information .3 Posters and Brochures 4.11.25.1 Returning Officers.

3 8.3 5.26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections 4.26.7 .6 8.1 8.4 5.2 Voting Process Postal Voting VIII 8.1 7. ELECTION CAMPAIGN 6.2 5.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections [JKP-PR) PAGE V 5.5 8. COUNTING OF VOTES 8.1 6.5 Nomination Withdrawal Period of Nomination Forms Parties Contesting Uncontested Elections Printing of Ballot Papers VI 6.2 Election Campaign Enforcement Teams Enforcement Team Reports VII 7.2 Counting Process Counting of Votes a t Polling Stations Counting at Centralized Counting Centres Counting of Postal Votes Recounting of Votes a t Polling Stations Official Vote Tally Centres Recounting a t Official Vote Tally Centres 8.26.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections [JKT-PR) 4.1 5.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) 4. VOTING 7.4 8.26. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5.CHAPTER TITLE 4.

1. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 1 1 . Pahang ECM Web Site Names Not Listed In Electoral Roll Transfer of Names to Different Polling Centres 1 1. CONCLUDING REMARKS 14.2 Internal Election Audit Committee 1 1.3 Election Post-Mortem XI1 XI11 XIV 12.4 9. 1 Issues 1 1 .7 Parliament State Assemblies Declaration of Winning Party By ECM Presentation of Election Results to H.M Yang di-Pertuan Agong Loss of Election Deposit Gazetting of Election Results Statement of Election Expenses 133 135 X XI 10.6 9. ELECTION PETITIONS 1 1 .CHAPTER TITLE PAGE 121 IX 9. ELECTION EXPENDITURE 13.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor Short Messaging System (SMSI Printing of Ballot Papers for State Seat N. ACKNOWLEDGEMENTS .3 9.1. ELECTION RESULTS 9.2 9.2 Confusion In Selangor 11. 17 Sungai Lembing.5 9.1 9. 1 Use of Compact Disc 11. 1 .

J S M . KMN. DPMK. ABS -Member (Until 6 August 2004) DATUK Y E 0 HOCK SIEW DMSM. D N S Member . DIMP. J S M . KMN Chairman DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. PMP Member DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP. DCSM. RASHID BIN AB. SPDK. J M N . CVO Deputy C h a i r m a n (Until 2 2 OCTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. KMN Member (Until 2 8 JANUARY 2005) -. DMSM. DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM P J N . J S M . AMN. RAHMAN PSM. PNBS.ELECTION COMMISSION MALAYSIA TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HAJI AB.

f 17 DECEMBER 2 0 0 4 ) d TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Member (w. BSK Member DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ.f 6 DECEMBER 2 0 0 4 ) .e. DPMS. KMN Deputy C h a i r m a n (w. ADK.f 11 DECEMBER 2004) DR. KMN Member (w. J M N . ASDK. DPMT.f 9 MAY 2005). DIMP. J B K . DPMT. KMN.DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BUYONG PGDK. CHU LING HENG J M N . DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN HAJI MOHD. DIMP. DIMP Secretary (w. DPMS.e.e. KMN Secretary (Until 27 NOVEMBER 2 0 0 4 ) NOTE: DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. J B K . J M N . NOOR DMSM.e.

1.2 His Majesty The Yang di-Pertuan Agong officially dissolved Parliament on 4th March 2004 and this was followed by the dissolution of the State Legislative Assemblies on the same date by Their Majesties the Sultans and Their Excellencies the Yang Di-Pertua Negeri (Governors)of the respective states except for the State Legislative Assembly of Sarawak. In accordance with Article 5 5 (3) of the Federal Constitution and based on the date of the first sitting of the House of Representatives (Parliament).1 Malaysia held its 10th General Election on 29th November 1999 and the first sitting of the House of Representatives was held on 20th December 1999. the term of the 10th Parliament was due to expire on 20th December 2004. which according to normal rule would fall vacant only on 1 8 November 2006. In accordance with Article 5 5 (4) of the Federal Constitution. ECM held General Elections for both the Parliament and the State Assemblies for Peninsular Malaysia and Sabah on 21st March 2004. This was the 1 l t h General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliamentary election for Sarawak and Sabah. INTRODUCTION 1. Similarly. it was the 10th State General Election. based on Article 2 l(3)of the State Constitution of Sabah and the first sitting of the State Legislative Assembly on 14 April 1999. the term of the 9th State Legislative Assembly of Sabah was due to expire on 12th April 2004. Following the dissolution of Parliament and State Assemblies. 1. a total of 2 19 Parliamentary seats and 505 State seats became vacant except for 62 State seats of the Sarawak Legislative Assembly. the Election Commission of Malaysia (ECM] is required to hold General Elections for Parliament and the State Assemblies within 60 days from the date of dissolution.3 In compliance with the above requirements. . As for Sabah.1.

T. * Kuala Lumpur N. HOUSE O REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES F 2. A detailed comparison of Parliamentary and State seats for the 10th and 1 l t h General Elections is shown in Table 2. it was the 10th State General Election. = Federal Territory 193 219 504 ** This was the 1 lth General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliament Election for Sarawak and Sabah. As for Sabah.2.T. Parliamentary and State Seats for the 10th and 1 l t h General Elections PARLIAMENT SEATS STATE 10th General Election 3 15 14 8 11 23 11 17 STATE SEATS 10th General Election 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 1 1th** General Election 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 1 1th** General Election 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F. .T. * Putrajaya F.1.T. The increase of seats for Parliament and the State Assemblies was the result of the review and delimitation exercise carried out by ECM in 2003.* Labuan Sarawak 0 10 7 5 20 20 1 28 TOTAL * F.1 Membership of House of Representatives (Parliament)and State Legislative Assemblies (State) A total of 219 Parliamentary seats and 505 States seats were involved in the General Elections except for the 62 State seats of Sarawak. Sembilan Melaka Johor Sabah F.

2. came into force on 2nd May 2003.2 Delimitation of Constituencies The increase in seats. resulting from the delimitation exercise that was approved by Parliament on 8th April 2003 and gazetted on 1st May 2003. in accordance with Article 113 (2) of the Federal Constitution. the number of seats for Parliament increased from 193 to 2 19 and the number of seats for the State Assemblies increased from 504 to 567. including the 62 seats of the Sarawak State Assembly which were not involved in the General Election. requires ECM to undertake the review once in eight years. 25 for Parliament and 63 for the State Assemblies. A s a result of the delimitation exercise. The delimitation exercise. .

1 All Year Round Registration o f Electors S y s t e m 3. Under this system.071 I Difference * The Supplementary Electoral Roll contains the names of newly registered electors as well a s those who have changed their electoral addresses. citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register a t any of the registration counters throughout the country.3 There was a n increase of 720. 3. o f Electors 9. The yearly increase of electors from 1998 to 2003 is given in Table 3 . Pos Malaysia Berhad counters.1. A qualified citizen is required to appear in person and register a s a voter in the constituency determined according to the address shown in the identity card.1.1.564.3.1 The new All Year Round Registration System commenced on 16th J u l y 2002 and its implementation was in accordance with Elections (Registration of Electors) Regulations 2002.2 Under the new system. which shortens the waiting period of a n elector to vote in elections a s compared to the previous periodical system of registration. ELECTORAL ROLL 3. Under this system. the public can register a s a n elector a t any of the registration counters situated a t all offices of ECM throughout the country. . 1 . Breakdown Of Electors From 1998 t o 2003 I Year 1998 No.520 new electors for this election over the number of electors for the previous election. 3. ECM mobile units and special counters opened by ECM a t public places a s well a s in the country's rural interiors. the Supplementary Electoral Roll* is verified quarterly (every 3 months).

217 888.015 29.1 The preparation of the Electoral Roll is one of the main responsibilities of ECM.712 10.* Labuan Sabah Sarawak 1 - 19.284.442 664.879 200. This Roll contained 10.752 13.812 1 1 9.351 570.T.919 1 5.205 / 12.274 670.923 555.892 32.565 1 1 1 22.591 ~ .105 1 1 429.818 160 1 455.137.3.726 16.609 11.917 1 1 I 1 I I Johor F.470 1. verified by ECM. is prima facie to determine the eligibility of a n elector to vote in a n election.920 5.79 1 1 T T L OA * F.362 1.696 / 821.323 1.259 641.786 345. The Electoral Roll which was used in the General Elections was updated and verified on 2nd March 2004 and gazetted on 4th March 2004 a s the Principal Electoral Roll for the elections. = Federal Territory 10.T.* Putrajaya 1 450. The Electoral Roll.T.803 14.006 768.* Kuala Lumpur F.408.126 1.079 1 I 1 1 1I I 1 1 1 1 ( 1 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 Negeri Sembilan Melaka - I 1 420.284.943 904.428 14.901 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.924 672.254 755.T.226 1 2.170.2 Preparation of Electoral Roll for the Elections 3.2.083.591 electors and a breakdown by states according to Ordinary Voters and Postal Voters is shown in Table 3.482 7.102 4.422.2: Breakdown of Electors By States According to Ordinary Voters and Postal Voters Electors State Ordinary Voters Postal Voters Total 1 1 Kedah / 809.177 334.

3.2.2 The processing and preparation of the Electoral Roll was carried out according to the Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. Citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register as electors or are eligible to change their address in the Electoral Roll. The address a s shown in the Identity Card will determine the exact location of a n elector within the constituency. A Supplementary Electoral Roll, updated and verified every three months, is displayed for public claims a n d objections. Every claim is investigated a n d settled accordingly whereas all objections are resolved through Public Enquiries held in accordance with Regulation 17, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. 3.2.3 The preparation of the Electoral Roll for the General Elections began with the printing of the Master Index Roll followed by the printing of the Master Copy of the Electoral Roll by ECM. The actual printing of the Electoral Roll to be used in Peninsular Malaysia was undertaken by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB).The Electoral Roll to be used in Sabah was printed by the State Printers (Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah), whereas for Sarawak the Roll was printed by the Sarawak Branch of PNMB. The whole exercise of printing was under the supervision of PNMB in Kuala Lumpur to ensure that the Electoral Roll printed was carried out in accordance with the requirements of ECM for the General Elections.

4.

THE 2004 GENERAL ELECTION
4.1

Background

4.1.1 Article 55 (4) of the Federal Constitution provides that the General Election is to be held within 60 days upon dissolution of the House of Representatives (Parliament).A similar provision is also contained in the Constitution of the respective States of Malaysia. 4.1.2 In this regard, the Federal Constitution and the respective State Constitutions also provide that these legislative bodies would automatically dissolve after five years from the date of the first sitting of each body, unless dissolved earlier. 4.1.3 The first sitting of Parliament, after the 10th General Election was on 20th December 1999, and therefore the normal parliamentary term would end on 20th December 2004. Similarly, based on the first sitting of the State Legislative Assembly of Sabah which was on 12th April 1999, the term of the Sabah Assembly would end on 12th April 2004.
4.2

Dissolution of Parliament and State Assemblies.

His Majesty The Yang di-Pertuan Agong, by virtue of Article 55 (2) of the Federal Constitution, dissolved Parliament on 4th March 2004. On the same date, Their Majesties The Sultans and Their Excellencies the Governors likewise dissolved the respective State Legislative Assemblies except the State Legislative Assembly of Sarawak whose term would continue until 18th November 2006. The dissolution of Parliament and State Assemblies paved the way for ECM to call for simultaneous elections to both legislative bodies.
4.3

Early Preparations for Elections

Preparations for the General Elections began in early 2002. It started with several amendments to the Election Laws and Regulations in connection with processes and procedures in the conduct of elections. The changes to the Laws and Regulations were made to suit the current situation. The Laws and Regulations cover the Election Act 1958, Election Offences Act 1954, Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002 and Elections (Postal Voting) Regulations 2003. Preparations for the elections were also made pertaining to the following matters:

(a) Budget allocation for the General Elections from the Ministry of Finance.
(b) Updating of polling districts, identification of nomination centres and vote tally centres and gazetting of polling centres throughout the country.

(c) Preparation of equipment and logistics. (d) Updating of election guide books, checklists and preparation of Compact Discs (CD) for training of election staff and workers. (e) Identification and appointment of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Enforcement Officers and other election staff.

(0 Conduct of briefings and training programmes throughout the
country. (g) Briefings to the Heads of Government Departments and relevant agencies of the private sector. (h) Briefings to political parties and media on election issues and amendments to the Laws and Regulations.

4.4

New Laws and Regulations for the 2004 General Election

For this election, several new laws and regulations a s given below were introduced:

4.4.1 Election Offences Act 1954 Section 4A:
Candidates or their representatives or any other persons acting on their behalf are prohibited from making any statements during the campaign period t h a t might instigate ill-feelings and hostility amongst the people. Polling and counting agents of a candidate are allowed to be present a t the polling station a t any time upon the presentation of their appointment letters containing their particulars to the Presiding Officer. Polling and counting agents are required to serve a t the polling station for a t least two hours and their replacements shall only be admitted upon the expiry of the two-hour period. Candidates or their election agents shall not spend more than RM200,OOO for a n election to the House of Representatives or RM100,OOO for a n election to the State Legislative Assembly. No person s h a l l supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on nomination day. No person shall wait or loiter within a distance of 50 metres from the limit of any nomination centre. Candidates and political parties are allowed to hold public meetings or open public rallies only after obtaining a police permit.

Section 14(1):

Section 14(1A):

Section 19(1):

Section 24(A)1: Section 24A(2): Section 24B(3):

Section 24B(4):

C a n d i d a t e s a n d political p a r t i e s s h a l l only distribute and display election campaign materials to members of the public in the constituency they are contesting after having paid to the State Director of Elections a deposit of RM5,000 for a n election to the House of Representatives or RM3,000 for a n election to the State Legislative Assembly. No person shall display or affix any election campaign materials within a distance of 50 metres from the limit of any polling centre. Deposits for the election campaign materials shall be forfeited if the campaign materials affixed and displayed are not removed within 14 days after polling day. Should the cost of removing the campaign materials exceed the deposit forfeited, the difference shall be borne by the candidate. No person shall supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on polling day. No person shall use any residence, shop house, or any premise as a n office or a centre for any political activity within .50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to check the identity or names of electors in the Electoral Roll, solicit or influence electors on their choice of voting, or to wait or loiter within 50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to wear, hold or carry any form of clothing, head covering, ornament, rosette, water bottle or umbrella considered a s campaign material within 50 metres from the limit of polling centre on the polling day.

Section 24B(7):

Section 24B(8):

Section 24B(9):

Section26(l)(b): Section 26(l)(d):

Section 26(l)(e):

Section 26(l)(g):

Section 26A(1)(2)(3): ECM checking booths are erected to replace party booths (pondok panas) for the purpose of assisting voters to check their names and their polling stations (streams) in the Electoral Roll. In these booths, party observers are allowed to be present for a t l e a s t two h o u r s a t a time a n d t h e i r replacements shall only be allowed upon the expiry of the two-hour period. Section 26B:

Provisions for the appointment of party canvassers are abolished.

Section 27B-27H:

Establishment of Election Campaign Enforcement Teams or P a s u k a n Penguat K u a s a Kernpen Pilihan R a y a (PP-KPR) for the purpose of monitoring and controlling campaign activities during the campaign period until the end of polling day. The hearing of every election petition shall be concluded not later than six months from the date of the presentation of the election petition to the High Court. The decision of the Election Judge on any election petition can be appealed to the Federal Court within 14 days from the date of the decision of the High Court.
An appeal against the decision of the Election Judge

Section 35A:

Section 36A:

Section 36B:

shall be heard and decided upon by the Federal C o u r t within six m o n t h s from t h e d a t e of presentation of the appeal.

4.4.2 Elections (Conduct of Elections) Regulations 198 1 Regulation 4(4)(c):
Each candidate is required to furnish full details, including the correspondence address of t h e candidate, a s required in the nomination papers. Each nomination paper submitted by a candidate must be correctly filled in the National Language a n d shall s t a t e t h e name a n d Identity Card particulars of the proposer and seconder , whose names must also appear in the Electoral Roll used for the constituency for which the candidate is seeking election. The State Director of Elections or the Returning Officer shall charge a fee of RM20 for a set of nomination papers. Election deposit for the House of Representatives is RM10,000 and for the State Legislative Assembly it is RM5.000. Nomination papers in triplicate must be submitted to the Returning Officer between 9 a.m and 10 a.m on nomination day.

Regulation 4(4)(d):

Regulation 4(8):

Regulation 5 1 : ()

Regulation 6(2):

Regulation 6(5)&7(2):Display of nomination papers for examination and objection (if any] by candidates or their proposers and seconders and one other person appointed by each candidate is from 10 a.m until 11 a.m.

Regulation 7(4):

The Returning Officer must decide and announce the decision of any objections made on nomination papers after 1 1 a.m.
A candidate may withdraw his candidature by giving notice using Form 6 for t h e House of Representatives or using Form 6A for the State Legislative Assembly before 10 a.m on nomination day. These forms must be signed by the candidate and attested to by a witness.

Regulation 9(1):

Regulation 1 1(2)(e):

The provision on Form 7 is abolished.

Regulation 1 1(7)(8)(9):Withdrawal of candidature by any candidate is allowed within 3 days after nomination day. Such withdrawal must be submitted by a written notice together with the withdrawal form (either Form 6 or 6A) and must be signed by the candidate and attested to by a witness, and must be submitted in person to the Returning Officer. In such a case, the name of the candidate will not be printed on the ballot paper. Regulation 1 l(10):
The election deposit of a candidate who withdraws his candidature after 10 a.m on nomination day will be forfeited. Provisionfor the appointment ofa Senior Presiding Of~cerfor polling centres is abolished. The Electoral Roll distributed to the candidates on nomination day are the authoritative texts of the electoral rolls to be used by the Returning Officers and Presiding Officers on polling day. The Presiding Officers shall regulate the number of voters to be admitted a t any one time. The people allowed to be admitted are Polling and Counting Clerks, Polling and Counting Agents, voters whose names are listed in the Electoral Roll specified a s well a s "a relative" of a voter approved under the law for infirmed voters. Besides these people, others include the candidates, their election agents, the returning officers concerned, members and officers of ECM. If a candidate or his election agent or polling agent is not present a t the polling station before polling begins, the candidate or his election agent or polling agent cannot dispute that the ballot box used by the Presiding Officer was empty before polling begins.

Regulation 12(2): Regulation 14(A):

Regulation 15(3):

Regulation 18(2A):

Polling Centres and Vote Tally Centres For the General Election. 4.5 Election Budget The Ministry of Finance approved a n election budget of RMlOO million. polling centres and vote tally centres. A list of these centres is given in Table 4. a recount is allowed to be carried out only once a t the Vote Tally Centre if the difference between the total votes cast for the leading candidate and the total votes cast for the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast.1: . The Presiding Officer is required to lock-up the ballot box and affix on the ballot box a clip and security tape that shall be signed by the Presiding Officer and by each polling agent if so desired. The emphasis was to convenience voters to exercise their rights a s well a s to reduce the number of electors in each polling district to avoid congestion o n polling day. Should the election expenditure exceed this amount a supplementary budget would be provided. Provision on the tendered ballot papers is abolished.Regulation 18(2B): In the case where the candidate or his election agent or his polling agent is not present a t the polling station before polling begins. the Presiding Officer shall call any Police personnel on duty outside the polling station to check and determine that the ballot box is empty before polling begins. Regulation 18(3): Regulation 22: Regulation 25(1A): Only one counting agent of each candidate i s allowed to be admitted a t a time to any polling station. several new polling districts were created.6 Review of Polling Districts Under a n extensive exercise to review the positions of all polling districts.7 Establishment of Nomination Centres. respectively. ECM identified places suitable for use as nomination centres. ECM shall declare a party has won the election for the House of Representatives and the State Legislative Assemblies. a s t h e case may be. Regulation 25D(5B): Regulation 25F: 4. whenever a political party h a s acquired a majority which exceeds 50 percent of the total seats of the House of Representatives and the State Legislative Assemblies that are allocated for the election. 4. Upon the request of the losing candidate.

833 1 219 1 7963 1 * Federal Territory 4.7. Polling Centres and Vote Tally Centres I I I I I I I State Nomination Centres Polling Centres Polling Stations Vote Tally Centres 3 15 14 8 Electoral Roll Checking Booths 87 628 520 348 Perlis 3 15 14 8 13 24 14 78 64 1 486 293 219 1.T.1 Selection of Nomination Centres was based on the following criteria: (a) Security considerations.284 850 1 Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang 1 278 .T.1. A total of 219 nomination centres were used according to the number of parliamentary seats in the country.7.403 1.* Labuan Sarawak 6 26 430 967 489 10 444 25 1 28 I Total 1 219 1 7.675 1 11 8 - 3 496 293 . 4.1 Nomination Centres 4.462 . (A building or hall with proper fencing).062 758 668 2.- 1 Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F.2 Buildings used included Community Halls.331 1. . (c) Convenience for candidates. (b) Suitable location of the building for police to control traffic.13 708 478 2.7.1.* Kuala Lumpur 1 11 8 6 26 25 1 28 5 162 282 179 782 623 12 1665 33 1.T.1. School Halls.162 24 14 1229 476 Perak Pahang - - - F. Operation Rooms of District Offices/ Town Councils/ District Councils and Government Departments.Nomination Centres.5 13 1.316 33 2.107 .328 1 19. party and supporters.* Putrajaya F.

In areas where such facilities were not available. (B) 13. a recount shall be carried out at the centre by the Returning Officer.7. (B) 30 dated athJ a n u a r y 2004 a n d P.3 Vote Tally Centres 4. A total of 7. The centres were gazetted via P. A total of 219 vote tally centres was established according to the number of parliamentary constituencies. the proposer.U. the amended law allows ECM to establish Electoral Roll Checking Booths to be manned by ECM workers to assist voters to check their names and polling stations (streams) on polling day. P.4. ECM made use of tents or long houses. i"" 4. However the recounting of ballot papers a t the Vote Tally Centre shall be carried out the next day according to the procedures prescribed by ECM. 4. the provision for the establishment of party booths.7. commonly known a s pondokpanas erected outside the entrance of polling centres. 4.3.(B) 98 a n d P.1 Election results brought in by Presiding Officers of their respective polling stations in a constituency are to be tallied by the Returning Officer at the Vote Tally Centre to determine the results of the election.1 A large number of polling centres comprised school buildings and community halls.3 Under the amended law.(B) 100 dated 15thMarch 2004 and P. In addition.1. no one except the candidate. the law prohibits political parties and candidates from holding campaign activities. seconder. gathering and using or carrying party symbols within the restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centres.2 In the event that the difference of majority is two percent or less and a t the request by the candidate concerned.3.8 Logistics and Equipment Preparation of logistics and equipment for the General Elections was made and included the development of the application of ICT systems to be used in the management of elections. . the security of the Vote Tally Centre must be maintained to ensure that the ballot boxes are safe until recounting begins the following day.U. ECM workers and the police on duty is allowed within 50 metres from the limit of any nomination centre.2 Outside the polling centres. 4.2.U. To compensate for the abolishment of the party booths.7. The establishment of the 50 metre restricted zone from the limit of polling centres is to enable the police to manage traffic flow and maintain law and order more effectively. The ammended law has abolished the appointment of party canvassers.U. This provision h a s facilitated the police in the management of law and order.7.2 Polling Centres 4.328 polling centres consisting of 19. 4.7.U. was also abolished.7. such a s in the interior of Sabah and Sarawak. In this regard.2. The bgildings used as vote tally centres were mainly multi-purpose halls or s ool halls that have compounds for party supporters to gather while wai ing for the announcement of election results.7.(B) 101 and 104-A dated 16thMarch 2004.843 polling stations (streams) were identified.

Forestry Department (FD). These books and checklists on processes and procedures were prepared to ensure that all election workers were familiar with their respective roles to enable them to carry out their functions accordingly. postal ballot bags and posters were all in place before the elections. Education Department. 4. Drainage and Irrigation Department (DID)and State Secretariat (SS)were also appointed. Priority was given to District Officers.799 election workers of various categories were appointed a s in Appendix I. counting trays.8.1. In the event that the number of officers from the District Offices were insufficient.1 For the appointment of Returning Officers. Their appointments were made based on their experience and positions held in their respective districts for which they were responsible. . Other items included cutters. security tapes for ballot boxes and envelopes.9 Updating Guide Books.10. stickers. 4. Checklists and Training CDs Following the amendments to the laws and regulations. Assistant District Officers and senior officers of local government authorities.10. suitable and experienced officers were appropriately chosen. Public Works Department (PWD).10 Appointment of Election Workers A total of 172.2 Other Equipment Equipment such a s ballot boxes. Assistant Returning Officers and Head of the Election Campaign Enforcement Teams.8. 4. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4. perforators. 4.4. CDs containing details on electors were prepared and sold to political parties and individuals to enable them to check the s t a t u s of voters in any constituency. officers from other government departments such a s Local Government Authorities (LGA). envelopes. forms. Electoral Roll application software was used to assist in the management of elections. They also possessed the authority to mobilize the administrative machinery in the management of elections. knives. polling booths.1 Returning Officers. clips. The appointment was made according to Section 3 of the Election Act 1958 and in accordance with Article 115 of the Federal Constitution. scissors. ropes and security tapes for marking the restricted zone. guide books and checklists were updated and training CDs were prepared for the benefit of officers and election workers.1 Use of ICT The use of computers and web facilities helped to link ECM Headquarters to all the State Election Offices throughout the country.

(B) 41 dated 22ndJanuary 2004.1. .4.2 and Table 4. A breakdown of Returning Officers and Assistant Returning Officers according to departments is shown in Table 4.2 For the conduct of the General Elections.U. ECM appointed a total of 219 Returning Officers and 901 Assistant Returning Officers throughout the country. Their appointments were gazetted via P.10.3. respectively.

* KUALA LUMPUR F.TABLE 4. * PUTRAJAYA N. = Federal Territory .T. * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 7 9 20 11 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 7 6 10 0 16 8 0 0 0 0 4 1 0 0 5 4 0 0 1 24 145 0 14 47 1 * F.T.T.2 Breakdown of Returning Officers According to Departments STATE DISTRICT OFFICE 0 12 11 LGA 0 2 1 1 2 3 2 10 PWD LAND OFFICE 1 1 EDUCATION DEPARTMENT 1 0 0 DID FD SS OFFICE 1 0 1 0 0 1 0 0 1 - TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.T.

T. .* KUALA LUMPUR F.T.T.* PUTRAJAYA N. SEMBILAN MELAKA JOHOR 0 3 2 8 0 10 0 0 0 8 3 39 2 9 17 0 18 0 51 71 F.Breakdown of Assistant Returning Officers According to Departments STATE PERLIS KEDAH DISTRICT OFFICE 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 - LGA PWD LAND OFFICE 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 EDUCATION DEPARTMENT 8 0 SS OFFICE 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 TOTAL 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 0 12 1 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 0 0 11 6 0 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 F.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 8 1 0 2 12 3 92 409 209 47 71 = Federal Territory 54 I 0 16 1 0 4 / 91 1 92 901 * F.T.

ECM did not establish Election Campaign Enforcement Teams in 31 other Parliamentary Constituencies. The briefings were presented by the Commission Secretary or his deputy. Details of their appointment are shown in Appendix I. The composition of each team comprised the Head. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams Briefings to Returning Officers. for the purpose of overseeing and monitoring the activities of candidates and their supporters a s well a s activities of political parties during the official campaign period. especially the appointment of Presiding Officers.4. At each briefing session the Chairman or Deputy Chairman of ECM addressed all the officers present and reminded them to carry out their responsibilities fairly and according to the laws and regulations.10. in these 31 constituencies where the enforcement teams were not established. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams were held according to states. were given to those who were experienced and were previously involved in the conduct of elections. a representative from the local Government Authority and a representative from each contesting political party or independent candidate. while the rest were officers and staff from various government departments. Priorities for these appointments. . Polling Centre Ushers and other helpers. Although most of them had the necessary experience. 11 in Sabah and 12 in Sarawak. they still needed to understand the new procedures and regulations resulting from the amendments to the laws and regulations. 4.11 Briefing and Training Programmes To ensure that the management and conduct of the General Elections were carried out successfully. ECM established Election Campaign Enforcement Teams in all Parliamentary Constituencies in Peninsular Malaysia.2 Almost 80% of those appointed were school teachers. ECM conducted several briefing and training programmes for the appointed officers and workers.10.1 Returning Officers. This decision was made based on advice by the security authorities of these areas. 4. Postal Voting and Counting Clerks.4.2. Polling and Counting Clerks. Electoral Roll Checking Clerks.10. 4. 4. the Police were directly involved in monitoring the security situation. a representative from the Police.2 Other Election Workers 4. a s shown in Table 4.3 In accordance with Section 27B of the Election Offences Act 1954.10.1 Other election workers appointed comprised Presiding Officers.11.2.1. Nevertheless.

01.2004 29.01.11.0 1.2004 24 and 27.2004 Selangor F.* Labuan * F.2 Other Election Workers 4. For the Presiding Officers.11. Polling and Counting Clerks and Electoral Roll Checking Clerks.1 Training and briefings for other election workers.01.11.2. 4. Assistant .02. other than explaining the various processes and working procedures.02.2004 1 1 1 = Federal Territory 4.01.2.2004 13. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams I I Perlis Kedah State 1 1 Date 12.* Putrajaya F.2 During these training and briefings sessions. Polling and Counting Clerks. were conducted by State Election Directors in their respective states between 9 February and 18 March 2004.3 To ensure that the management of postal voting was carried out smoothly.* Kuala Lumpur Melaka Johor 15.T. 4.T.T. Electoral Roll Checking Clerks.02.2004 1 ( Sabah F.11. consisting of Presiding Officers.02. 7 and 9. they were also supplied with guide books and checklists concerning their respective functions a s Presiding Officers.Briefings to Returning Officers. 1 1 / 5. they were also supplied with training compact discs on polling and counting procedures to ensure they carry out their functions according to laws and regulations.01. ECM also conducted special briefing and training programmes on the management of postal voting for Returning Officers.2004 08.2.2004 05.T.2004 26 and 27.2004 I 1 1 1 1 9 and 10.

3.11.3.3. Sembilan Melaka ( Johor Sabah F.2004 19.2004 10. Votes from postal voters outside the country must reach the respective Returning Officer by 5.2004 12. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad.00 p.3. the dispatch of postal voting envelopes to postal voters around the country is done by courier service.2004 10. 4.3.3.m on polling day.2004 12.Returning Officers in charge of postal voting and Postal Voting and Counting Clerks in all constituencies that were involved in postal voting.2. = Federal Territory .* Putrajaya F.3.11.T. This coordination is important to ensure that the postal voting envelopes reach the office of the respective Returning Officer before 5.T.3.5.* Kuala Lumpur N.* Labuan - 12.2004 12.2004 / I I I I 1 I I 1 1 I / 1 1 1 1 1 I 1 1 ( Selangor F.2 Coordination and distribution of postal voting documents were carried out a t ECM Headquarters and State Election Offices together with officers appointed from the Police.2004 08.m on polling day.2004 1 and2. For absent voters outside the country.11.3.3. from the Armed Forces for the military personnel and from Pos Malaysia Berhad (PMB) for other categories of postal voters.3.1 In the conduct of elections.3.3.2004 07.3.3 Management of Postal Voting 4. The process is managed by a coordinating officer specially appointed from the Police for postal voters among the police personnel.2004 1 I 1 I 1 Sarawak * F.2004 12. 4. Briefing on Postal Vote Management State Date I 1 1 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Pahang 1 1 1 1 1 15. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad were held in the respective states a s shown in Table 4.2004 10.2004 16.T. the dispatch of postal ballots is done through the Ministry of Foreign Affairs (Wisma Putra) upon receipt of these ballots from the respective Returning Officers.00 p. In this regard.T. they were also supplied with relevant guide books and checklists.3. The briefing and training programmes concerning t h e management of postal voting for the Police.

Malaysian Democratic Party (MDP). Parti Pusaka Bumiputra Bersatu Sarawak (PBB]. This was followed by two sessions with representatives from Parti Islam SeMalaysia [PAS).6 Dates of Meetings With Political Parties I Date 21 March 2003 19 August 2003 22 May 2003 20 August 2003 1 Parties Barisan Nasional Component Parties Other Parties I . Persatuan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK). Sarawak Progressive Democratic Party (PDPS) together with Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA). 4. The meeting was chaired by the Chairman of ECM and was attended by all ECM Panel Members. Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Bersatu (UPKO). Two sessions were held with representatives from component parties of Barisan Nasional: United Malay National Organization (UMNO). use of buildings and other logistical supports a t various levels. Sarawak National Action Party (SNAP) and State Reform Party (STAR). Parti Keadilan (KeADILan).12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies The meeting between ECM and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies was held a t Equatorial Hotel. (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC). Parti Bersatu Sabah (PBS).13 Meetings with Political Parties 4. Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS). People's Progressive Party [PPP). ECM also conducted a series of briefings for political parties a t state level.Malaysian Chinese Association .6.Sarawak United People's Party (SUPP).Liberal Democratic Party (LDP).13.Sabah Progressive Party (SAPP). Bangi on 2nd March 2004. All matters relating to the conduct of the elections were discussed. The discussion involved aspects on assistance and co-operation required from various government departments and the private sector. Party Rakyat Malaysia (PRM). Similarly.4. These meetings were held on the dates as shown in Table 4. senior officers from ECM Headquarters and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies.Gerakan Rakyat Malaysia (GRM). TABLE 4.1 ECM held several sessions with political parties to explain the amendments made to the election laws and regulations. Democratic Action Party (DAP).All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF)and Parti Punjabi Malaysia (PPM).Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS). such a s transportation requirements.

This meeting with the top management of the Police Force was to ensure close cooperation between ECM and the Police. were discussed. during the period of campaign.13. the proposal requiring political parties to register with ECM a s a precondition to participate in elections and the proposal to introduce the Code of Ethics for Elections were put in abeyance in view of the fact that there are already sufficient provisions under the Registration of Society Act. . ECM received positive response from the political parties regarding the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. Other matters discussed were on the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. and senior police personnel. Petaling Jaya on 3 0 September 2003 to brief them on new amendments to the election laws and regulations and also to remind them of their role and responsibility during the elections. headed by the Chairman.3 Based on feedback during the meetings. on polling day and during vote tallying.14 Meeting with the Media A meeting with the heads and representatives of the media was held a t Hilton Hotel. All aspects of election laws and security pertaining to the elections. During their coverage of the campaign activities. ECM also requested the media to cooperate by disseminating information on voter education to the general public especially with respect to their rights and responsibilities during the elections.7 shows details on the briefing dates. 4.13. several important issues were discussed including ECM's proposal to introduce regulations regarding the requirement for political parties to register with ECM a s a precondition to participate in a n election. proposal on the establishment of Code of Ethics for Elections and aspects regarding voter registration. 4. a s well a s relevant sections under the Election Offences Act 1954.15 Meeting with Senior Police Personnel On 3rd March 2004 a meeting was held a t ECM Headquarters between ECM. other officers involved in security were also briefed.4. ECM requested the media to give a balanced coverage on the election campaign for all candidates and political parties. In addition. to monitor the activities of political parties during elections. a s well a s the role of the Police on nomination day. The media was also briefed on the preparations made by ECM to facilitate the media to cover the elections. These meetings involved all State Chief Police Officers and Officers In-Charge of Police Districts.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police ECM held a series of meetings with police personnel a t state level to brief them on the amendments to the laws and regulations that were to be enforced during this election. 4. However. Table 4. 4. headed by the Inspector General Police.2 During these meetings. Besides this.

TABLE 4.7.7.* Kuala Lumpur I 1 1 1 26.03 21. ECM introduced the short messaging service (SMS) besides the normal method of checking via telephone and website.17 Briefing for Heads of Federal Departments On 16 February 2004. = Federal Territory 4. .7.* Labuan Sarawak Headquarters * F.7.8.T.T.03 28.03 22.7.7 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police State Perlis Kedah Kelantan Date 12.8.8.8.8.03 14. the Commission Secretary also briefed the various Head of Federal Departments on election preparation.03 i 1 ~ 1 N. The response from the public on the usage of SMS was very encouraging.7.8.03 4.T.* Putrajaya F.03 31. Sembilan Melaka Johor Sabah F.7.03 23. The cooperation needed from the government departments and agencies during the elections was also emphasized.03 16.03 21. at the Heads of Federal Departments quarterly Conference at the Prime Minister's Department.8.T.03 23.8.03 15.03 26.7. The Chief Secretary to the Government was also in attendance. Matters discussed included preparations for the elections and details on amendments to the laws and regulations.03 14.03 23.18 Checking of Electoral Roll via SMS To facilitate the checking of names on the Electoral Roll.03 12.12.03 1 1 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F. 4.

20 Media Centre A Media Centre was established by ECM in Putrajaya for the benefit of the media and the public in general. 4.30 Jeli and P. Through this Media Centre.22. two days before nomination day on 13th March 2004.spr. Besides the printing of the electoral rolls in hard copy format. candidates. P. estimated a t 75.22 Printing of Electoral Roll 4.19 Election Results via Website ECM introduced the system of announcement of the election results through its Website for the benefit of the people within and outside the country (www. Their names could only be verified after 31st March 2004.31 Kuala Krai.e. The Electoral Roll used in these four Parliamentary Constituencies was the one which 2003. This Electoral Roll incorporated voters registered u p to 3 1 December 2003 except for four constituencies i. P.21 Verification of Electoral Roll for the Elections The Electoral Roll which was verified for use during the General Elections was gazetted on 2nd March 2004.25 Bachok. voters and the general public.4. 4.23 Distribution and Sale of Electoral Roll The printed copies of the Electoral Roll were distributed to the State Directors of Elections beginning on 5th March 2004 for use on nomination day. ECM had 17 days to prepare for the elections from the date of dissolution.gov. P. 4. This centre was equipped with state-of-the-art IT facilities. were ready before nomination day. ECM also prepared the Electoral Roll in CD format for sale. Those electors who registered was verified u p to 30th ~ e p t e m b e r between 1st January 2004 and 1st March 2004.my). All electoral rolls according to constituencies. Sufficient copies of the roll were printed for sale to the public and political parties. 4.1 Nine days were set aside for the preparation and printing of the Electoral Roll. were unable to vote when Parliament and the State Assemblies were dissolved on 4th March 2004.2 The Electoral Roll was printed by the National Printers (PNMB). Printing began on 5th March 2004 and was completed on 11th March 2004. This centre began its operations immediately following the dissolution of Parliament.000 people.22.27 Tanah Merah. all information and reports on the elections were broadcast live throughout the country for the benefit of political parties. . 4.

where transportation by road is difficult.24.4.25. speed boats and dugouts to transport workers and equipment to polling centres. 4. played the main role in assisting ECM to disseminate information and increase public awareness on election matters. 4. 4.1 Air Transport Helicopter transport was used for the remote constituencies in Sabah. ECM employed helicopter services to bring back ballot boxes to Vote Tally Centres from 216 areas where there were transportation difficulties.25. ECM enlisted the services of Malaysian Helicopter Services (MHS) and the Royal Malaysian Air Force. Announcements by the Chairman of ECM.24 Transportation Requirements The types of transportation utilized for the elections consisted of the following: 4. and State Directors of Elections were given wide coverage by the electronic media to ensure matters on the election reached the general public effectively. coverage was also carried out by the electronic media that is via television and radio. sea or river ECM used fourwheel drive vehicles. whereas for Sarawak the services of Hornbill Skyways were used.1 Print Media The print media.2 Electronic Media Other than the print media. the Secretary.2 Road.25. From time to time announcements were made by ECM headquarters or State Directors of Elections on matters pertaining to the elections and these were well reported by the print media. especially newspapers. Special brochures were prepared and circulated in Sabah to provide information to the public on the simultaneous elections to Parliament and the State .3 Posters and Brochures ECM prepared a number of posters which were displayed in public areas to remind the electors to come forward to vote on polling day.25 Publicity In order to encourage a higher voter turnout. Sarawak and certain areas in the Peninsula such a s Pahang and Kelantan. For Sabah. 4. For Pahang and Kelantan.24. Since polling was simultaneously carried out and polling was restricted to one day only. Sea and River Transportation For areas which were accessible by road. the services of Syarikat Sabah Air were used to transport election workers and equipment. ECM went on a publicity campaign throughout the country using the print and electronic media. 4.

Bhg.T.26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections ECM established several co-ordinating and monitoring committees a t Headquarters and state level to ensure that the elections were smoothly conducted. 4. Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak. Terengganu and Johor) and Y.Assembly which were being held for the first time in Sabah.4 Publicity by Ministry of Information Besides the wide coverage carried out via the print and electronic media a s well as brochures and posters circulated to encourage electors to vote. 4. Kuala Lumpur.26. Encik Fateh Chand a / l Pars Ram (Perak and Negeri Sembilan).25. Y. F. This Committee was chaired by the Commission's Secretary and it comprised all unit heads and senior officers at Headquarters and all State Directors of Elections. Y. was formed.T Labuan). Kedah. Y. 4. a song encouraging voters to t u r n out for the elections was aired. Dato' Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang. In the past elections. a committee chaired by the State Director of Elections with relevant staff a s members.26.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections (JKT-PR) At the state level.T. This committee implemented all decisions made and directions given by the Coordinating Committee for the Preparation Of The Elections (JKT-PPR). F. The role of this committee was to monitor and ascertain that the preparation for the elections was carried out smoothly according to schedule and decisions made.Bhg. simultaneous elections were only held in Peninsular Malaysia. Y. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan.Bhg. Sabah and F.Bhg. The EC Panel Members in this committee were responsible for the monitoring of the progress in the states. 4. in co-operation with Film Negara. . publicity on the elections was also undertaken by the Ministry of Information. 4. Melaka and Pulau Pinang).Bhg. several senior officers from the Commission's Secretariat a t Headquarters and appropriate State Directors of Elections. In addition.26. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) The Technical Committee on the Coordination for the Preparation of the General Elections was established to coordinate and harmonize all aspects pertaining to the elections.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections (JKP-PR) This committee was chaired by the Deputy Chairman of ECM and consisted of all EC Panel Members. Putrajaya and Selangor).

ECM received a total of 449 nomination forms for Parliament and 1. 157 Pengerang Name/Party Reasons Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Failure to submit return of election expenditure (1999 election).2. 31 Subang Jaya Cheah Kam Chiew (DAP) 5.1. Failure to submit return of election expenditure (1999 election). A total of 2 19 nomination centres were opened.1.m on nomination day. N. . Name of proposer and seconder not listed in the constituency. On completion of the process of nomination. Disqualification o f Candidates Constituency P. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5. Failure to submit return of election expenditure (1999 election). 5. the forms were displayed for scrutiny and objection. according to regulation 11 [7) a candidate is allowed to withdraw his candidature within 3 days from nomination day. Details of their disqualification are shown in Table 5.2 Withdrawal Period o f N o m i n a t i o n F o r m s 5.2 Candidates submitted their nomination forms to the Returning Officer of the respective constituencies from 9 a. 24 Senggarang N.3 Amongst the objections received. 38 Penawar N.1.1.121 for the State Assemblies. four objections were accepted by the respective Returning Officers and accordingly four candidates were disqualified.1 Nomination 5. From 10 a. one for each parliamentary constituency throughout the country.m to 10 a.5.1 Regulation 9 (1) of the Elections (Conduct of Elections ) Regulations 1981 allows a candidate to withdraw his candidature before 10 a.m.1 Nominations were held on 13'" March 2004. The nomination for parliamentary and state seats was held simultaneously. 5.m to 11 a.m. However.

48 Sukau. Sabah 5. 38 Nabawan. a candidate will lose his deposit if he withdraws after 10 a.121 candidates who submitted their nomination forms.m on nomination day. 39 Sugut. 42 Sungai Sibuga. Sabah N. Candidates Who Withdrew Their Candidature and Lost Their Deposit Constituency P. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Party PAS Independent KeADILan BERSEKUTU Independent SETIA Independent Independent PASOK PASOK SETIA N.2 A total of 12 candidates withdrew their candidature within the stipulated period of 3 days and their election deposits were forfeited in accordance with Regulation 11 (10) of Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981.3 Independent Parties Contesting 5. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5.U. 25 Klias.3. Sakak Jouti 8 Joseph bin Ajun Pg. (A) 67 dated 12thFebruary 2004. .3. 185 Batu Sapi. Sabah N.2.This regulation was enacted via gazette P. Johor P. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b. Sabah N.156 Kota Tinggi.4. Sabah N.2. 180 Keningau. Candidates who withdraw their candidature within the stipulated period. Sabah N. Sabah P. 5. The list of candidates affected is given in Table 5. will not have their names printed on the ballot paper. However.1 For the 219 seats for Parliament there were 449 candidates who submitted their nomination forms. For the 505 seats for the State Assemblies there were 1. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5.40 Labuk. 22 Pantai Manis. Sabah Name of Candidate Abu Bakar bin Hj. Sabah N.

3 Parties and Independent Candidate Contesting for Parliamentary Seats SARAWAK 28 219 1 86 5 44 1 59 7 7 0 1 1 1 0 1 1 0 31 53 449 - TOTAL * F. = Federal Territory .TABLE 5.T.

.

Sabah P. Sarawak I I 1 BN 1 1 E m ' I BN .5. For the State Assemblies. 214 Kapit. Sabah I 1 I 1 Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee B N 1 P. 219 Bukit Mas. Johor ( Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. Jaafar Albar I party I ' P. Sarawak P. TABLE 5. Johor I 1 1 Name of Candidate Dato' Syed Hamid bin S. Sabah P. 206 Kuala Rajang. Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b.4 Uncontested Elections For Parliament. 197 Kota Samarahan.6. 217 Miri. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof B Josree bin Yacob I BN B N B N BN I 1 P 175 Papar. 187 Kinabatangan. 190 Tawau. Sarawak P. Sabah 1 I I I P. 156 Kota Tinggi. 157 Pengerang.5. 12 candidates won uncontested a s shown in Table 5. Mahmud 1 I BN I 1 1 1 1 P. 178 Sipitang. Sabah I Chong Ket Wah B Chong Ket Fah I Moktar bin Radin I 1. 201 Batang Lupar. Sabah P. 177 Beaufort. Sabah P. 19 1 Kalabakan. Sarawak 1 Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander ~ a n t Linggi a Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong P. Sabah P. 180 Keningau.5 Candidates Who Won Uncontested For Parliamentary Seats I I Constituency P. Sabah P. 183 Beluran. 185 Batu Sapi. Sarawak P. Sarawak P. 17 candidates won uncontested as shown in Table 5.

Perak N. Kari Mohd Azam bin Hj. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Party PAS B N B N B N B N N.5 Printing of Ballot Papers 5. Sabah N. 39 Sugut. 24 Senggarang. Sabah N.TABLE 5. Johor N.5.6 Candidates Who Won Uncontested For State Seats Constituency N. Sabah N. Sabah B N N. 46 Tanjung Papat. 43 Sekong. except for Sabah and the Federal Territory of Labuan. 40 Labuk.7. Sabah 5. 38 Penawar. Sabah N. 22 Pantai Manis. 3 1 Subang Jaya. Sabah N.1 The ballot papers were printed by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) in Kuala Lumpur a s well a s in a number of its branches throughout the country. Sabah N. 56 Apas. Ballot papers for the Parliamentary seats of Sabah and the Federal Territory of Labuan were printed by PNMB at its Sarawak Branch. Printing of ballot papers according to states is shown in Table 5. Ballot papers for the state seats of Sabah were printed by the Sabah State Printers under the supervision of PNMB Headquarters. . Selangor N. 25 Klias. 35 Melalap. 17 Pokok Asam. Johor Name of Candidate Mohd Ramli bin Md.

Sarawak. Sarawak * Federal Territory Sarawak 5. Negeri Sembilan. Labuan Alor Setar. Terengganu Johor Bahru. .3 Ballot papers were printed on 16thMarch 2004. Sabah and PNMB Kuching. The ballot papers were distributed to the Returning Officers by the respective State Directors of Elections to enable them to issue the postal ballots to absent voters (postal voters) who will cast their votes earlier.000 9.T. All movement of ballot papers.300.2 ECM decided that the colour of ballot papers for Parliament will be old gold while that for the State Assemblies will be pink. Total Number of Ballot Papers Printed 1 ~onstituencj Parliament State Assemblies 1 1 Total 10.T. The whole process of distributing ballot papers was smoothly carried out according to schedule. I 5.5. Kedah Ipoh. Kuala Lumpur and *F. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Perak Kuala Terengganu. from the printers to the State Directors of Elections and to the Returning Officers.T. Pahang and Selangor Perlis and Kedah Perak and Pulau Pinang Kelantan and Terengganu Johor Sabah and *F.000 Ballot Papers for the State Assemblies were less because they did not include those for the State Assembly of Sarawak. Putrajaya. was closely guarded by the Police. *F. Kuching.000.8.7 Printing of Ballot Papers According to State State Headquarters/Branch PNMB Headquarters Kuala Lumpur Melaka. Kota Kinabalu. Total number of ballot papers printed is shown in Table 5. The printing of ballot papers could only be done three days after nomination day after all the candidatures were certified.5. three days after nomination day.TABLE 5.

Besides this.1 For the purpose of monitoring campaign activities a new provision viz. ECM established Election Campaign Enforcement Teams for Parliamentary Constituencies that require monitoring throughout the campaign period until the end of polling day. 12 for Sarawak and 11 for Sabah. For this purpose.1.3 According to Section 4A of the Election Offences Act 1954. The purpose of the police permit issued under Section 27(2) of the Police Act 1967 (Act 344) is to maintain law and order. A RM5.1 Election Campaign Enforcement Teams 6. Under this provision. banners or any campaign materials that did not conform to the specified laws. The other members of the team included a representative from the Police of the rank of Inspector and above. According to Section 24B (4)of the Election Offences Act 1954. ECM established 165 teams for Peninsular Malaysia.2 Each Election Campaign Enforcement Team was led by a n officer appointed by ECM.000 deposit is required for a candidate contesting for a seat to Parliament and RM3. ELECTION CAMPAIGN Campaign activities commenced immediately after the completion of the nomination process and continued till 12 midnight before polling day. a representative from the local authority and a representative from each party or independent candidate contesting. The enforcement teams moved around to monitor the activities and submitted daily reports to the Returning Officers in their respective constituencies. political parties and candidates are prohibited from displaying campaign materials which are likely to instigate ill-feelings and hostilities including raising matters not related to elections. Candidates who failed to pay their deposits are not allowed to display any campaign materials. was enacted. candidates and political parties contesting in the election are allowed to hold public meetings and open public rallies only after obtaining police permits. Section 27B of the Election Offences Act 1954.1.000 for a seat to the State Assembly. 6. This practice has contributed to the peaceful conduct of election campaigns and h a s ensured the safety of the public who attended the rallies. The main function of the enforcement team was to monitor the campaign activities of the parties and candidates contesting. According to Section 24B (3) of the Election Offences Act 1954. The enforcement teams were empowered to remove posters. Political parties who are not contesting in the constituency are not allowed to display campaign materials..1. 6.6. . 6. the enforcement teams and the Police are also responsible for taking action to stop candidates or party leaders from delivering speeches that contain elements which may incite ill-feelings or are against the law. candidates are allowed to display their posters and distribute campaign materials in their constituencies after paying their election campaign materials deposit to ECM.

1.1 An Enforcement Team Monitoring Centre was established at ECM Headquarters in Putrajaya to receive reports and to coordinate the monitoring of activities carried out in the states.6.* PUTRAJAYA MELAKA I 6 I 6 I 59 JOHOR F.T.2.* KUALA LUMPUR I 124 83 8 13 24 14 22 8 13 24 14 22 11 1 56 89 112 435 101 6 11 1 F. Breakdown of Complaints by States STATE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY 3 15 14 NUMBER OF ENFORCEMENT TEAMS 3 15 14 TOTAL COMPLAINTS 1 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. Throughout the campaign period. this Monitoring Centre at ECM Headquarters received complaints from the public a s well a s from candidates and political parties concerning wrong doings of those involved in the election. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F. A total of 1.T. A breakdown of complaints by states is shown in Table 6.307 complaints were received throughout the campaign period.T.T.2 Enforcement Team Reports 6.* LABUAN 1 0 1 I 0 ( SABAH SARAWAK I 25 28 219 1 11 12 1 26 26 1 TOTAL 188 = Federal Territory 1. This Monitoring Centre also provided guidelines on procedures to follow in taking appropriate action when discharging their duties.307 * F. .

2 The complaints received were related to the following matters: 6.2.2. candidates contesting complied with the election laws and carried out their campaign activities peacefully throughout the campaign period.2.3 On the whole.2.2.5 Problems On Polling Day 6.6 Vote Canvassing on Polling Day 6.2.4 The Use of Community Halls a s Party Operations Centres 6. However. there were several cases of violation of election laws by candidates or parties due to misunderstandings or irresponsible attitude shown by certain individuals.2.3 Party Booths 6.2.2 Campaign Activities and Speeches 6.2.6.2. . and these were highlighted by the print and electronic media.2.7 6.2.2.2.2.2.8 Bribery Misunderstandings 6.1 Campaign Materials 6.2.2.

no one was allowed to bring in any materials or wear clothing bearing party symbols. . 1 .1. As an alternative means to assist electors to check their names and polling stations. each polling station will have a restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centre. Many voters turned out early in the morning to cast their votes resulting in some congestion a t some polling centres in the morning. ECM erected Electoral Roll Checking Booths manned by ECM staff.1. dugouts. voting was carried out smoothly without any untoward incidents throughout the country. Unauthorized personnel were prohibited from entering this zone. 1 . 7 . the situation a t all polling centres was peaceful and under control because of the amended laws that prohibit party supporters from gathering in the restricted 50 metre zone. 7. Kelantan. 2 For polling centres situated in the interior areas and in some islands which have voters. 4 Besides this. which was from 8 a. These forms of transportation were used in Sabah. boats and helicopters for the purpose of transporting election workers. together with the abolishment of the law relating to the setting u p of party booths and the appointment of party canvassers.3 According to the amended laws. Sarawak. 7.1 For this General Election.CHAPTER VII 7. party booths were not allowed to be erected in this restricted zone. In this zone.5 On the whole. This ruling. 7.m to 5 p. 7 .m except in some interior areas where the voting time was shortened due to the small number of voters.1. ECM harmonized voting times throughout the country.1. ECM ensures that each polling station has a maximum of 700 voters except for the first stream which is reserved for senior citizens and is limited to 300 to 500 voters only. 7. equipment and materials. Pahang and Johor. ECM provided transport in the form of four-wheel drive vehicles.6 On the whole.833 polling stations (streams) were opened on polling day to facilitate voting. However. VOTING 71 . Voting Process 7. has helped to maintain a peaceful environment on polling day. the situation improved and was under control towards the afternoon until voting closed. the minimum number of voters per polling station is 50 for Sabah and 30 for Sarawak. As a matter of policy.328 polling centres comprising 19. In the interior parts of the country where the number of voters is small.

. it was handled by the Ministry of Foreign Affairs using their diplomatic bags for distribution to the Malaysian missions abroad. Pos Malaysia Berhad assisted in delivering postal ballots to the respective Returning Officers. Postal vote envelopes received after 5 p. Field Force and their spouses.2 Postal Voting 7. 7. postal ballots were also distributed to election workers on duty on polling day and who chose to vote by post. government officials and their spouses a t Malaysian missions abroad and Malaysian students and their spouses overseas.3 Postal votes should reach the office of the Returning Officers before 5 p.2.7.1 Envelopes containing postal ballots were distributed to postal voters beginning 1 7th March 2004.m will not be counted and will be kept by the respective Returning Officers. Similarly. These voters consisted of members of the Armed Forces and their spouses. for voters overseas. the Police Force. Similarly. 7.2.2.m on polling day to ensure that the votes are counted after polling closed. Within the country.2 The distribution of envelopes containing postal ballots for the Armed Forces and the Police was carried out using ECM's special bag via their respective courier services.

COUNTING OF VOTES 8. In the interior areas where polling closed early. For this election.1 Counting Process Counting of votes. At each polling station where counting of votes was carried out a police personnel was stationed outside the room to take care of security.m. Counting of postal votes is carried out by the Assistant Returning Officer appointed specifically to manage postal votes in the constituency for which he is responsible. counting of votes also started after 5. 8. The counting of votes a t polling stations was only carried out in places which had basic amenities and the required security.00 p.m by Returning Officers will be counted. counting of votes was carried out a t the polling stations by the respective Presiding Officers after polling closed.3 Counting at Centralized Counting Centres For polling stations situated in the interior such a s in Sabah and Sarawak which lacked basic amenities and faced transportation problems. 8.5 Recounting of Votes at Polling Stations Recounting of votes at a polling station is allowed if the difference between the number of votes cast for the leading candidate and the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast.00 p. However. The recounting of votes can be undertaken a t the request of the counting agent or if so decided by the Presiding Officer.00 p. in certain polling centres in Selangor. Recounting is only allowed once. 8. inclusive of postal votes. the Returning Officers may open the envelopes earlier but counting will only start after 5.00 p. This process was carried out either a t the Vote Tally Centres or specified centres identified by ECM. a s shown in Table 8. where ECM decided to extend the polling time by two hours (until 7. . 8.m) counting of votes for the whole state of Selangor started only after the polling closed. counting of votes was carried out a t centralized counting centres.1. began soon after the close of polling a t 5.m.00 p. under the supervision of the respective Presiding Officers. For constituencies where the number of postal votes are large.4 Counting of Postal Votes All postal ballots received before 5.m.2 Counting of Votes at Polling Stations As in previous elections. recounting of votes was carried out a t 494 Parliamentary and 407 State Constituencies.CHAPTER VIII 8.

22 Pasir Mas.6 Official Vote Tally Centres 8.3 The first election result was received from Parliamentary Seat.Lumpur F.=Federal Territory 8.6. Kelantan a t 2.6.30 a.T.TABLE 8.6. Sarawak a t 7.1 Recounting of Votes at Polling Stations State Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F. For the . all ballot boxes containing the ballot papers and Form 14 [ordinary votes) or Form 15 (postal votes) were submitted to the Returning Officers of the respective constituencies by the Presiding Officers or the Assistant Returning Officers in charge of postal votes. Each election result was sent by facsimile to ECM Headquarters for verification before announcement of the result by the Returning Officer of the respective constituency.40p. one for each Parliamentary Constituency throughout the country.* Labuan Sarawak Parliament 6 47 83 53 38 55 23 State Assemblies 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 p p 55 42 0 12 0 19 20 0 41 Total 494 *F. * Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F. whereas the last result was received from Parliamentary Seat. 8.T.m.T.205 Saratok.2 All results on counting of votes were checked and consequently tallied by the Returning Officer.T.1 A total of 219 Official Vote Tally Centres were opened. P. P. After the counting. 8.m.* K.

8. Recounting of votes at these centres excluded rejected ballot papers and spoilt ballot papers. N. 11 Tendong. The recounting of votes did not affect the outcome of the election results based on the counting conducted a t the polling stations on 21st March 2004. 15 Anak Bukit N. 138 Kota Melaka P.7.m.2. 120 Bukit Bintang I I . N. Kelantan at 2. N. the first result was received from N. 16 Batu Buruk N. 66 Ipoh Barat / Melaka Federal Territory Kuala Lumpur I P.30 p. 13 Sik 1 state Assembly N. Sabah at 8.m and the final result was received from N. I 1 I Kelantan 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 3 5 Kemuning 41 Manik Urai I Terengganu Pulau Pinang Perak P. 23 Belantek N. 15 Sanglang N.30 a.7 Recounting at Official Vote Tally Centres 8.State Assemblies. N.44 Karamunting. Recounting of Votes at Official Vote Tally Centres rpp 1 ~erlis 1 Kedah State I Parliament 1 P. Recounting of votes was carried out the next day by the same team of Presiding Officer and Counting Clerks under the supervision of the Returning Officer. 41 Keranji P. N. 8.7.1 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 provide that a recount of votes is allowed once a t the Official Vote Tally Centre upon request by candidates in the event that the difference of votes obtained by two contesting candidates is 2% or less of the total number of votes cast. 31 Batu Lancang N. N. N. N. 44 Permatang Pauh N. 1 1 Pendang P. 31 Jelapang N.2 Recounting of votes at these centres was carried out on 22nd March 2004 for seven Parliamentary Constituencies and 16 State Constituencies a s shown in Table 8.

Pinang BN 3 14 PAS 0 1 DAP KeADILan 0 0 0 0 Independent 0 0 0 Total 3 15 14 0 0 0 9 8 8 21 5 0 0 0 0 4 0 0 0 8 13 24 1 3 0 . Malaysia Democratic Party (MDP) and Sarawak State Reform Party (STAR).Parties that failed to secure any seats were Sarawak National Action Party (SNAP).*Kuala Lumpur I 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 F. Details on Parliamentary seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9.T. candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats. ELECTION RESULTS 9.1 Parliament 9.1 A total of 418 candidates from nine political parties and 31 independent candidates vied for 219 Parliamentary seats. Seats Won by Pplitical Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election I State Perlis Kedah Kelantan Terengganu P. = Federal Territory 121 . Sembilan p p p p p 8 6 26 1 0 0 Melaka Johor F. Selangor F.T.1.T. Vutrajaya N.T. Parti Islam Se Malaysia (PAS) and National Justice Party (keADILan).9. Democratic Action Party (DAP). Of these. Those successful parties were Barisan Nasional (BN).Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK).1.* Labuan Sabah Sarawak 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 24 27 0 0 6 25 28 Total 199 12 1 21 9 * F.

2 A total of 9.74 1 I 1 I Terengganu 1 1 1 455.90%.2 Voter Turnout for Parliamentary Election STATE NUMBER OF ELECTORS NUMBER OF VOTERS O h VOTER TURNOUT I Kedah Kelantan 821.097 electors.948 73.T.75 91.T.274 670.697 535.744 70.422.90 * F.99 80.901 662.531 64.94 73.T.19 72.08 76.920 5. a total of 7.786 345.662 315.209.184.924 1 1 1 1 400.722 665.2.917 1.756.79 73.36 78. were eligible to vote to elect representatives to Parliament. = Federal Territory 9.1.894 1 ( 87.248 431.589 467.756.998 4.126 1.293 273. TABLE 9.037.95 1 1 69.00 - Total 9.170.948 electors cast their ballots representing a voter turnout of 73.079 429.* Putrajaya N.097 7.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the Parliamentary election are given in Table 9. Sernbilan 1.* Kuala Lurnpur F.90 62.367 1.063 80.490 695.49 1 1 I / 1 1 1 Melaka Johor Sabah Sarawak 513.351 570.788 820.196 434.1. excluding electors in uncontested seats.9.93 1 I 1 Perak Pahang Selangor F.061 870.3.969 333. Details on voter turnout for the Parliamentary election are shown in Table 9. . Of these.209.

694 786.943 33.481 8.109 111.714 63.472.= Federal Territory .201.T.894 278.950 143.T.251 37.536 7.002 4.25 2. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 58.81 170.56 318.626 303.608 1.013 19.524 .173 10.834 39.852 57.050 0.125 135.643 63.273 F. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.329 35.799 423.00 67.910 844.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election STATE BN PAS DAP KeADILan OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.012.904 130.566 1.74 499.328 284.752 38.10 * F.T.682 108.955 221.254 3.289 15.098 70.132 198.107 132 1.653 73.020 260.919 4.760 189.54 63.009. * PUTRAJAYA N.186 8.480 20.719 461.631 708.* KUALA LUMPUR F.824 91.183 135.636 115.957 19.218 14.767 79.692 19.094 34.662 18.086 211.831 11.350 70.950 285.T.916 5.501 392.053 671.585 100.002 263.188 388.731 61.420 578.198 650.849 38.666 268.110 468.949 1.428 37.035 1.320 6.895 521.302 663.033 540 31.238 52.103.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 40.630 42 1.946 3.010 15.370 59.188 4.087 206.

345 postal ballots from the Police.2.4 For election to Parliament.1 A total of 1. Total number of votes secured by candidates for Parliament is shown in Appendix 11.2 State Assemblies 9. 9. Details on State seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9. Seats Won by Political Parties and Independent Candidates In The State Election STATE BN 14 31 21 PAS DAP 0 0 0 KeADILan 0 0 0 INDEPENDENT 0 0 0 TOTAL 15 36 45 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.T. Democratic Action Party (DAP). F. a total of 165. * PUTRAJAYA N.T.9. * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: 1 2 0 0 ' 34 26 55 0 0 2 2 0 0 0 0 36 59 0 0 0 1 60 453 36 15 0 1 505 * F. = Federal Territory 124 . a total of 35. Of these.29% ballot papers 18 were verified a s spoilt and therefore rejected. inclusive of 8 6 independent candidates vied for 505 State seats. PINANG 1 5 24 38 52 41 54 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 40 59 42 56 PERAK PAHANG SELANGOR F. candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats.121 candidates from eight political parties.O or 2. In addition.1.Parti Islam Se Malaysia (PAS) and Natonal Justice Party (keADILan).T. Those successful parties were Barisan Nasional (BN).4.L.Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK)and Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) failed to secure any seats. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted.T.* K. SEMBILAN MELAKA JOHOR F. Candidates from Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU).

619 433.T. Details on voter turnout for the State elections are shown in Table 9.148.99 * F.99%.90 73.996 electors.289 667. Of this total.95 73.75 NUMBER OF ELECTORS 112.T.996 6.T.104 530. * KUALA LUMPUR F.94 81.06 87.5 Voter Turnout for State Elections STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.9. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F. = Federal Territory 9.424 804.742 1.365.11 TOTAL: 8.589 O h VOTER TURNOUT 82.985 74.261 432.638 314.T.219 510.924 672.564 399.917 1.362 1. * PUTRAJAYA N.851 570.488.2.786 345.5.2.488. were eligible to vote to elect representatives to the State Assemblies.17 80.668 NUMBER OF VOTERS 93. .92 70.* LABUAN SABAH SARAWAK 671.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the State elections are given in Table 9.61 429.985 electors cast their ballots representing a voter turnout of 74.03 1 73.957 64.56 75.365.6.126 1.2 A total of 8.383. TABLE 9.23 78.085 895. excluding electors in uncontested seats.482 821.901 662.722 455. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.00 75. 6.720 273.011.213.

925 170.T.972 116.382 222.407 183. * PUTRAJAYA N.312 1. = Federal Territory .044 275.521 462.T.906 137.201.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 57.963 23.* KUALA LUMPUR F.893 30.662 421.850 18.926 9.179 125.383 34.342 47.438 23.036 63.67% 6.395 100.598 51 520.906 94.815 12.062 653.221 642.062 419. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.203 390.773 11. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.00 * F.210 53.079 100.549 988.826 OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The State Elections STATE BN PAS DAP KeADILan 4.463 428 304.660 66.862 107.578 672.T.152 207.3O0h 103.185 7 10 912 499.836 28.981 29.440 43.805 18.572 249.033 212.829 88.393 258.186 6.042 2.920 3.223 2 1.859 28.463 100.048 268.483 315.81% 1.023 97.818 9 1.816 73.395 6.T.906 O.83Oh 543.504 3.957.77% 410.301 42.829 8.62% 18.568 393.659 775.609 265.894 21.167.080 869.

5.2. a total of 30. a total of 134. the Chairman of ECM a t 12 midnight officially announced that Barisan Nasional had won the election for Parliament. ECM is empowered to announce the name of the winning party which has secured more than 50% of the total number of Parliamentary or State seats.M Yang di-Pertuan Agong On 22nd March 2004 a t 10 a.7 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election.4 For the State elections.058 or 2. officially presented the election results to His Majesty the Yang di-Pertuan Agong a t Istana Negara. .2.848 postal ballots from the Police. C 9. 9. accompanied by the Secretary of the Commission. This was followed by similar announcements of results by EC Panel Members for the various State Legislative Assemblies.3 Declaration of Winning Party By E M As stipulated under Regulation 25F of the Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981.16% ballot papers were verified a s spoilt and therefore rejected.5 Loss of Election Deposit 9. Kuala Lumpur. 9. In addition. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted. Table 9. 9.m the Chairman of ECM.4 Presentation of Election Results to H.5 Total number of votes secured by candidates for the State elections is shown in Appendix Ill.9.1 A total of 2 5 out of 449 candidates who contested for the 219 Parliamentary seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 /8 of the total votes cast in the respective constituencies. Accordingly.

7 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In The Parliamentary Election * F.TABLE 9. = Federal Territory .T.

Table 9.8 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election.2 State seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 / 8 of the total votes cast in the respective constituencies.121 candidates who contested for the 505 9.A total of 112 out of 1.5. .

8 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In the State Elections N.TABLE 9. SEMBILAN * F. = Federal Territory .T.

A total of 40 candidates or their election agents failed to submit their statements within the stipulated period.6 Gazetting of Election Results The results of the General Elections were gazetted via P. candidates contesting are required to submit a statement of their election expenditure within a period of 31 days from the date the election results were gazetted. those affected candidates and their election agents have been disqualified from voting a s well as contesting in elections within the next five years from the gazette of the election results. the last day for submission of the statement of election expenses by the candidates or their election agents was 13 May 2004.9 shows the list of parties whose candidates and election agents who failed to submit their statement of election expenses. Table 9. 9.7 Statement of Election Expenses According to Section 23 of the Election Offences Act 1954. In accordance with the provisions of the law. as shown in Appendices I1 and 111. Based on the date of gazette on 12 April 2004.9.U (B) 163 on 12 April 2004. .

T. = Federal Territory . * PUTRAJAYA BN PAS KeADILan DAP BEBAS 0 0 PASOK SETIA TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 N.TABLE 9.9 Parties Whose Candidates and Agents Failed t o Submit Statement of Election Expenses STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.T. SEMBILAN MELAKA JOHOR F. * LABUAN SABAH SARAWAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 12 0 1 0 5 0 5 0 8 TOTAL: 19 1 39 * F. * KUALA LUMPUR F.T. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.T.

P. N.10. candidates who object to the outcome of the election results and who have strong evidence to do so may file a n election petition to the High Court to review the results. A breakdown of the election petitions by State is shown in Table 10.1 As provided for under Article 118 of the Federal Constitution. 9 Kota Lama N. 1 Pulau Pinang Perak P. 44 Permatang Pauh P. 47 Pandamaran Selangor P. 33 Besut 36 Kuala Terengganu 37 Marang 39 Dungun 19 Rhu Rendang 27 Sura N. 25 Bachok P. 53 Rungkup N. 26 Bangi N. N. P. 13 Guar Sanji N. N. 13 Sik P. N. 31 Cukai N.22 Jelawat 24 Kadok 35 Kemuning 37 Air Lanas 39 Mengkebang 3 Jerteh 15 Ladang Terengganu P. 98 Gombak . 17 for Parliament and 26 for the State Assemblies. 17 Gombak Setia N. ELECTION PETITIONS 10. N. N. 15 Sanglang Perlis Kedah Kelantan P. N. 67 Kuala Kangsar 1 1 N. 41 Kepala Batas P. 55 Pasir Bedamar N. were registered with the High Courts throughout the country. A total of 43 petitions. . 37 Pantai Remis N. Election Petitions Received for Parliament and State Assemblies State - Parliament State Assembly N. 28 Pasir Puteh P. 8 Sungai Burung N. 95 Tanjung Karang P. 30 Jeli 1 N.1. P. 6 Chempaka N. 11 Permatang Pasir N.

28 Pasir Puteh. Out of the 43 election petitions that were submitted. The Election Judge ruled that the result by the Returning Officer was null and void. 98 Gombak. Only one petition. 35 Pasir Raja N. In several of these petitions ECM has been named a s the second and third respondent. and consequently declared the candidate from Barisan Nasional a s the winner.4 Out of the 43 election petitions decided upon. P. P. 10. 213 Selangau P. 24 Senggarang N. 42 were rejected by the Election Judges. All the appeal cases were heard and rejected by the High Court within the period of six months as provided under the law. P. 120 Bukit Bintang.3 All election petitions were resolved by the High Courts by 29th October 2004. 179 Ranau Sarawak P. 37 Pantai Remis and N. from the Parliamentary Constituency of P. 44 Permatang Pauh. seven appeals were received by the Federal Court for hearing. 50 Lahad Datu 10. 216 Bintulu N.2 The majority of the petitions involved complaints and allegations made by candidates and voters. N. 47 Pandamaran. 179 Ranau and the State seats of N. 120 Bukit Bintang State Assembly oho or Sabah P. 17 Gombak Setia. 10. Kelantan was accepted. .State Federal Territory Kuala Lumpur Parliament P. 15 Api-api N. These appeals were from the Parliamentary seats of P.

1 1. but such action should have been taken long before polling day and all voters should have been informed accordi~gly. It was done in his own capacity and without the knowledge and approval of the Commission. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 11. problems in the splitting of the Electoral Roll surfaced and voters had difficulties in finding their names in the split Electoral Rolls. i. With this action.e. many voters a s expected could not easily identify their polling centres and therefore might lose their opportunity to vote.1. Based on reports from Returning Officers. instances of confusion were recorded from several polling centres in the Klang Valley.1. This mistake arose because of eornmunication problems between those managing the supply of computers and the office of the State Directors of Elections / ECM Headquarters. This was due to difficulties faced by election workers in checking the names of voters in the Electoral Roll before voting. This confusion was the result of the decision made by the State Director of Elections. 11. ECM regrets this incident which should have never taken place a s it h a s affected ECM's policy and the principle of accountability.1 Issues During the last election.1. the action was indeed taken with good intentions. His intention of opening these new pollipg centres was to reduce congestion a t the polling centres on polling day. Amongst these issues were the following: 11. a number of issues surfaced which affected the smooth running and effectiveness of the management of the election in several constituencies. In principle.1 Use of Compact Disc (CD) There were incidences where the CDs could not be used to check the names of voters because the CDs were not compatible with some of the computers supplied.2 Confusion in Selangor During the election. To enable the affected voters to cast . This decision was made after the dissolution of Parliament and State Legislative Assemblies.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor ECM received feedback from various Returning Officers that there were congestions a t several polling centres in Selangor a s a result of the problem highlighted above.11. This problem was only brought to the notice of ECM Headquarters on polling day. Selangor to open new polling centres in 16 polling districts in the Klang Valley. for the convenience of the voters. Selangor particularly in the early hours of polling. This incident serves a s a lesson for all State Directors of Elections to understand the importance of their responsibility and accountability involving the welfare of voters on polling day.

it is their responsibility to re-register immediately. This problem could have arisen due to the process of cleansing of the electoral roll by ECM. ECM decided to extend polling by two hours throughout Selangor. PNMB workers overlooked the printing error and the Returning Officer should have checked the printed ballot papers before distribution. 17 Sungai Lembing.1.6 E M Web Site C ECM received complaints from the public concerning difficulties in accessing the ECM Web Site to check their names and polling centres. for the printing of the ordinary ballot papers. during the election.5 Printing of Ballot Papers for State Seat N. Although this action was unprecedented in the history of elections in Malaysia. resulting in voters not obtaining the relevant information. based on identity card particulars and information regarding citizenship status. This error was only detected by the Returning Officer two hours after voting started. without the knowledge of ECM.their vote in the afternoon. voters could still check to see whether their names were on the electoral roll through SMS. the law provides for electors to check their names in the electoral roll throughout the year and it is their responsibility to do so. 11. Although the postal votes were correctly printed. This incident would not have arisen if PNMB had obtained approval from the State Director of Elections for the use of the new printing plate before printing.1. 11. 17 Sungai Lembing. However. . Pahang was postponed to another date due to a n error discovered in the ordinary ballot papers supplied by the printer. Nevertheless.4 Short Messaging System (SMS) SMS facilities were introduced by ECM to facilitate the electors to check their names in the electoral roll. The error relates to the printing of the wrong party symbol for one of the candidates.1.7 Names Not Listed In Electoral Roll A number of people complained that their names were not in the electoral roll even though they have registered and voted in the past. If their names are not in the roll.1. 11. PNMB made a switch to a new printing plate. PNMB. both of which are provided by the National Registration Department. Investigations by ECM indicated that this problem arose because of internet traffic congestion which was beyond ECM's control. 11. it was however found to be appropriate a s it h a s ensured that no one h a s been denied his right to vote a s provided for under the Federal Constitution. dissemination of information by ECM on polling centres and polling stations (streams) to SMS service providers was not timely. Pahang Polling for the State Assembly seat of N. In any case. Furthermore.

However. This provision has been misused by certain irresponsible quarters who have changed the address of some electors to different polling centres without their knowledge. 11. Several issues and problems were discussed a t length either through post mortems a t ECM Headquarters or a t the Office of the State Directors of Election or during meetings between ECM and Returning Officers throughout the country. Political considerations were the main reasons for this unhealthy practice. Dates on Post Mortem Meetings ECM HQ / STATE ECM and Secretariat DATE INVOLVEMENT Chairman of ECM. 11. Returning Officers.11. This problem arose because under this old system. this would not have arisen if the voters had taken the initiative to check their names in the electoral roll which is open throughout the year.3 Election Post-Mortem 1 1. an applicant need not be present and need not produce his/her identity card when he/she applies for change of address. Table 11.8 Transfer of Names to Different Polling Centres ECM also received complaints from a number of electors regarding the transfer of their names from the original polling centre to different polling centres without their knowledge or approval.2 Internal Election Audit Committee ECM has established an internal ELECTION AUDIT COMMITTEE to identify the weaknesses and problems of this election and to recommend remedial steps as a guide for future elections.1 shows dates on which post-mortem meetings were held. the Secretariat also held various post mortem sessions on the election at different levels throughout the country. Under the old system. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Assistant Returning Officers.1.1 Besides this.3. Members of ECM Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections I ECM Secretariat ECM Secretariat (HQ) Perlis 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections Senior Officers of ECM Headquarters State Director of Elections. registration to be a voter can be made through a representative. Election Assistants and Presiding Officers I .

Assistant Returning Officers. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Election Assistants and Presiding Officers - 5 May 2004 Kelantan 12 May 2004 1 Perak 1 5 April 2004 7 Pahang Selangor Federal Territory of Kuala Lumpur and Federal Territory of Putrajaya 28 April 2004 State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Assistant Returning Officers. Returning Officers. Assistant Returning Officers. Returning Officers. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPRI. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers 9 April 2004 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 1 Melaka 27 April 2004 Johor 12 May 2004 . Assistant Returning Officers. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams [PP-KPR].- DATE Kedah INVOLVEMENT State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections.

Assistant Returning Officers. In addition. Election Assistants and Presiding Officers Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Army Officers Sarawak 19 April 2004 I ECM Secretariat with Armed Forces Malaysia ECM Secretariat with Royal Malaysian Police ECM Secretariat with Ministry of Foreign Affairs Malaysia ' ECM Secretariat with Pos Malaysia Bhd. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). action would be taken to improve the process of preparing the electoral roll and to continuously review and increase the number of polling centres throughout the country. Heads of Election Campaign Enforcement Team (PPKPR).3.2 The findings of the post mortem meetings a s well a s reports from various sources were noted and ECM h a s taken the necessary actions to rectify the various weaknesses. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. 28 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Police Officers of Royal Malaysian Police Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Ministry of Foreign Affairs Malaysia Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Pos Malaysia Berhad I 1 30 2004 8 July 2004 11.INVOLVEMENT Sabah and Federal Territory of Labuan 26 April 2004 State Director of Elections. Amongst the actions taken was the submission of recommendations to ammend certain outmoded and outdated provisions in the election laws and regulations which are no longer suitable under the present situation. . Assistant Returning Officers.

This was an increase of RM30.6 Establishment of Election Campaign Enforcement Teams which resulted in an increase in costs for transportation. 12. 12. 12. such a s rental of vehicles.5 million over the 10th General Election budget.1. which resulted in the deployment of a larger number of helicopters in Sabah and Sarawak. 12.2 Increase in number of election workers by about 35% due to an increase in a number of constituencies and a n increase in the number of voters. The increase was due to the following factors: 12.1.1 Increase in number of constituencies due to the delimitation exercise carried out in 2002/2003.1.1 ECM was allocated a budget of RM100 million to conduct the election.7 Printing of new editions of election laws following amendments made to existing laws. resulting in a n increase of 25 Parliamentary seats and 63 State seats.1.8 Increase in transportation costs. equipment and allowances for the members. . 12.1.1. ELECTION EXPENDITURE 12.3 Increase in allowances of election workers by 70% to 100% and also due to an increase in transportation costs. 12.4 Increase in management costs following the implementation of new election laws involving recounting of ballots at the Vote Tally Centres. boats and dugouts. other than the cost of hiring helicopters.1. 12.12.1.5 Polling period restricted to one day throughout the country.

agencies and some private sector organisations. The successful conclusion of the election was partly due to the good cooperation shown and the excellent networking established between the ECM election machinery and government departments.1 The 2004 General Elections was carried out according to the provisions laid out under the Federal Constitution which empowered ECM to undertake its responsibility of safeguarding Parliamentary democracy in Malaysia. The election was conducted according to the existing election laws and regulations. the basic principle of democracy was upheld and the results of the election were acknowledged and accepted by all parties. and the freedom of choice clearly reflects the existence of a system which is free and fair.13. . 13. In this regard.2 ECM is extremely pleased to note that the general public were given the opportunity to freely exercise their rights to choose their representatives in a very fair manner. CONCLUDING REMARKS 13.

Pos Malaysia Berhad. Ministry of Foreign Affairs. Ministry of Education. The cooperation and support from various departments and agencies a t Federal and State levels a s well a s from the private sector in making available buildings. Throughout the campaign period until polling day. is duly acknowledged. Likewise.Sabah Air Bhd.3 In this regard. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). 14. Assistant Returning Officers. ECM wishes to acknowledge the support and cooperation from the Prime Minister's Department. 14. Insolvency Department and all State Secretariats.6 Finally. Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Ministry of Health. and this was attributed mainly to the amendments made to the election laws pertaining to campaign etiquette. manpower. the election environment was peaceful and under control. ECM wishes to acknowledge the support given by Yang Amat Arif the Chief Justice and all the Election Judges for their efficiency in disposing the election petitions and appeals within the stipulated period a s provided for under the law.2 The success of the General Election was due to the commitment shown by all those involved in assisting ECM in discharging of their duties and responsibilities entrusted upon them. ECM wishes also to acknowledge the contribution of the print and electronic media which gave wide coverage and publicity in educating the general public of their rights and responsibilities during the election. Presiding Officers and all other election officials for their enthusiasm and diligence in discharging their duties and responsibilities entrusted upon them. ECM would like to acknowledge its sincere gratitude to all those involved in assisting ECM to carry out this important task. Ministry of Home Affairs. The voters were able to freely exercise their rights in a peaceful environment. . logistical support and transportation. Printing Department of Sabah. 14. Social and Welfare Department. 14. In addition. Syarikat Hornbill Skyways and Malaysian Helicopter Services. ACKNOWLEDGEMENTS 14. equipment. In particular. particularly the National Registration Department. Attorney General's Office. Ministry of Information.1 On the whole the General Election was conducted smoothly and successfully. Acknowledgements are also due to all the Returning Officers. Royal Malaysian Police.CHAPTER XIV 14.5 Regarding the contribution and cooperation from the Judiciary.4 ECM would like to record its special thanks to Radio and Television Malaysia (RTM)for its assistance throughout the election period. Ministry of Defence. 14. ECM would also like to express its highest appreciation to all the officers and staff who were involved in the conduct of the election. Tenaga Nasional Berhad. ECM also appreciates the support and cooperation given by Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

LAMPIRAN APPENDIX .

.

624 11.403 1.245 15 966 584 438 3.700 2.107 2.214 4.676 106 3.400 23.963 JUMLAHITOTAL Nota: PP PPP PPR PP-KPR KTM KM/MU - 281 6.612 4.026 2.568 1.046 672 990 2.428 9.799 - - Pegawai PenguruslReturning OJ~cer Penolong Pegawai Pengurus/Assistant Returning Ofller Pembantu Pilihan RayalElection Assistant Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Rayal Election Campaign Ertjorcernent Team Ketua Tempat Mengundilpresiding Oflcer Kerani Mengundi/Mengira Undi/Polling/Counting Clerk KUP PAPM KPDP KMUS PYM TYP BRH - - - - Kerani Undi PoslPostal Voting Clerk Pemandu Arah Pusat MengundilGuide Kerani Penyemak Daftar Pemilih/Electoral Roll Checking Clerk Kerani Mengira Undi Semula/Recounting Clerk Penyambut TetamuIUsher JurutaiplTypist BuruhIPekerja Am/Labourer .400 4.378 22.450 14.802 10.791 7.434 846 2.062 758 1 11 24 L Sarawak 28 92 124 140 1.KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS NEGERI/ STATE Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor WPKLIRG Putrajaya N.190 1.284 850 1.032 KUP KPDP KMUS PYM TYP BRH 20 59 63 40 63 99 69 88 3 33 53 219 1.838 16 2.743 33 1.162 2.363 3.211 1.712 276 890 886 2.419 40 184 164 136 215 628 256 208 7 763 140 174 1.052 5.124 175 72 3.644 9.351 212 9.714 790 2.150 4.046 672 990 2.507 6.521 172.516 6 30 56 32 26 72 28 44 2 22 24 3 15 28 16 13 24 14 22 39 195 253 192 213 319 266 346 6 121 220 13.994 4.116 1.354 10.806 2.136 3. Sembilan PP/ RO 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 PPP/ ARO 20 59 63 44 63 99 69 88 2 22 52 PPR PPKPR 15 75 70 40 65 120 70 110 5 55 40 KTM KM/ MU 876 6.245 15 962 292 174 1.513 1.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PERLIS .

4 Langkawi 27. Abu Bakar bin Taib (Dato Abu Bakar bin Taib) (BN) 2. Abd Rahman bin Ibrahim) (BN) 1. Idris bin Ahmad (Ustaz Haji ldris Haji Ahmad) (PAS) P. 7 Padang Terap 32. Abd Isa bin Ismail (Dr.313 . Abdul Rahman bin Ibrahim [Dato Paduka Hj. 8 PokokSena 66. Siti Nor binti Abdul Hamid (Siti Nor Hamid Tuah) (PAS) P. 6 Kubang Pasu 49. A.980 1. Abdul Rahman bin Ariffm (Abdul Rahman bin Ariffin) (BN) 2. Isa Ismail) (PAS) 1. Mahfuz bin Omar (Haji Mahfuz Omarl (PAS) 2.412 P. 9 Nor Star 57.072 P. Zubir bin Ahmad (Zubir bin Ahmad) (PAS) 1.594 1.148 P. 5 Jerlun 44. Ghazali bin Ibrahim [Dato' Haji Ghazali bin Ibrahim) (BN) 1.J'UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 Undi D l z a n BaUot papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS N m s o Candidates and Party f Majority P. Chor Chee Heung (Chor Chee Heung) (BN) 2. Zawawi bin Hj Ahmad (Ustaz Zawawi bin Hj Ahmad) (PAS) 2. Mohd Johari bin Baharum (Dato' Mohd Johari bin Baharum) (BN) 2.

193 P. Badruddin bin Amiruldin) (BN) 2.682 Wan Azmi Ariffin) (BN) P. Zarnri Yusufl (KeADILan) 2.749 15.162 29.380 24.707 24. 11 Pendang 57. Mohd Hayati bin Othman (Dr.565 36. Zainudin bin Maidin (Zainudin bin Maidin) (BN) 1.180 49.920 55. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CAiVDlDA?1ESFOR PARLIAh4ENT-Cont. Hashim bin Jahaya (Hashim bin Jahaya) (BN) 1. Badruddin bin Amiruldin (Dato Paduka Hj.607 18. Saiful Izham bin Ramli (Saiful Izham) (KeADILan) 2.791 64. 14 Merbok 57. Mohd Hayati Haji Othman) (PAS) 1. Wan Azmi bin Ariffin (DatoHaji 26.036 31.332 1. 12 Jerai 63. Che Din bin Arshad (Haji Che Din Arshad) (PAS) 1.154 19.922 44.493 36.639 .430 P.038 15. Abd Razak) (PAS) 2. Azizan bin Abdul Razak (Ustaz Azizan Hj.918 30. Mahadzir bin Mohd Khir (Dato'Mahadzir bin Mohd Khir) IBN) P. Zamri bin Yusuf (Ir. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon d m Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS vow Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P.886 50.357 14. 15 Sungai Petani 70. Mohamad bin Sabu (Mohamad Sabu) (PAS) 2.067 P.981 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. M Rozai bin Shafian (Md Rozai d bin Shafian) (BN) 2. 13 Sik 37. 10 Kuala Kedah 78.

698 53.181 (Dato' Paduka Abdul Kadir bin Hj.99 13. Taib (Ust. Sheikh Fadzir) (BN) 2.109 1.31 1. KEDAH Bahagian F'ilihan Raya Parlimen Parliamentanj Constituency 1 1 Total Electorate Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned ' Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti P. Taib Azarnudden bin Md.558 P. Yusop [Alwi bin Mohd. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.661 28.54 1.27 1.075 26.925 50.556 14.953 22. Abdul Kadir bin Hj Sheikh Fadzir 32. Taib h u d d e n bin Md.795 . 17 Padang Serai 80. Alwi bin Mohd. Taibl (PAS) 1. Yusop) (KeADILan) 80. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1. Lim BeeVKau (Lim Bee Kau) (BN 2. 16 Baling 1 1 74.432 P.269 15. Mashitah binti lbrahim (Dr Mashitah Ibrahim) (BN) 2. 18 Kulim-Bandar Baharu 77.024 I Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f I Votes Majority 83.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT KELANTAN .

27 Tanah Merah 37.148 38.430 P.208 P.580 P.803 21.335 327 21. Salahuddii bin Ayub (Salahuddin bin Ayub) (PAS) 2.458 81.024 17.107 13. KELANTAN - - Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P.627 15. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P m E i V T .57 1. Kalthom binti Othman (Kak Som) (PAS) 2.888 20. Shaari) (BN) 2. Shaari bin Hassan (IT. Saupi bin Daud (Haji Saupi Haji Daudl (KeADILan) 1. Sazmi bin Miah (Sazmi Miah) (BN) 21. 28 Pasir Puteh 57.493 38.896 42 1 2.187 276 2. 25 Bachok 55.774 P. 29 Machang 43.676 266 23.527 16. Che Min bin Che Ahmad (Ustaz Che Min bin Che Ahmad) (BNI 1.319 46. 24 Kubang Kerian 47.024 16.C o n t .392 0 17. Mat M d a ' ) (KeADILan) 2.136 20.665 30. Wan Nik bin Wan Yussof (Cikgu Wan Nik) (PAS) 2.136 P.329 17.JUlVnLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Md Alwi bin Che Ahmad (Haji Alwi) (BN) 1.341 17.774 23. 26 Ketereh 46.567 23. Mohd Yusoff @ Yusof bin Mohd Nor (Yusof Hj Nor) (PAS) 2.464 .580 1. Ahrnad Rusli bin lberahim (Dato' Hj Ahmad Rusli bin Iberahim (BN) 1.341 21. Muhamad bin Mustafa (Ust.803 5.430 15.874 35. Awang Adek bin Hussin (Dato'Awang Adek) (BN) 1.308 51.107 : 13.225 1.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. KELANTAN .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.

Razali bin Ismail) (BN) 2. Che Azmi bin Hj A Rahman (Che Azmi bin Hj A Rahman) (BN) 1. Mohd Yusop bin Maj~d (Mohd Yusop Maj~dl (DN) 2 Che Chani bln Che Ambak (Haii Chr Chani b ~ n Che Ambakl (PAS) P. ~ " S t a f a Ilassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 1 26.598 1 9 012 1 708 1 1.502 . 35 Kuala Nerus 1. Razali bin Ismail (Hj. Abdullah bin Md.Zi) (BN) P. 36 Kuala Terengganu P. 38 Hulu Terengganu P.398 21. Abdullah bin Md Zin (Dato' Dr. Putera bin T Awang (Tengku Putera Awang) (BN) I .206 1 1. Syed &man bin Syed Ahrnad Nawawi (Dr Syed Azrnan Syed Ahmad Nawawi) (PAS) 1. Rosli bin Mat Hassan (Datuk Haji Rosli Mat Hassan) (RNI @ 2. 2. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 2. 3 9 Dungun 50. 34 Setiu 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PAlUlAMENT TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majonty P. Abdul Rahman bin Bakar (Datuk Haji Abdul Rahman Bakar) (BN) P. 33 Besut 1. Nasharudin bin Mat Isa (Ustaz Haji Nasharudin Mat Isa) (PAS) 2. T. Muhyidin bin Abdul Rashid (Haji Muhyidin Abdul Rashid) (PAS) . M Shukrimun bin Shamsudin (M Shukrimun Shamsudin (PAS) 2.

Shabery bin Cheek [Ahmad Shabery Cheek) (BN) 36.635 15. TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kettas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti EN PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 66. Abd Rahman bin Yi~sof(Haji Abd Rahman Yusofl (PA9 1 JUMLAH 455. Ahd. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLLAMENTCont.882 36.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.517 20.416 1.924 .517 2.

Pirdaus bin Ismail IDato' Pirdaus bin lsmail) (BN) 2. Abd Khalid bin Rasid (Ustaz Abd Khalid bin Rasid) (PAS) 2.148 811 P. Abdullah bin Haji Ahmad (Dato' Sen Abdullah bin Haji Ahmad Badawi) (BN) P.Tanasekharan) (DAP) 3. Tanasekharan a l l Autherapady (A."" u Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 1 Ballot Papers Not Returned Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. . Mohd Shariff bin Omar (Dato' Sen Mohd Shariff Hj Omar) (BN) 2. 44 Permatang Pauh 665 1. 46 Batu Kawan . 43 Bagan 961 1. Jumlah Pemilih Total Electorate NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PULAU PINANG - Kertas . 4 1 Kepala Batas 672 1. Ma Kok Ben (Ma Kok Ben) (BN) 1. Chong Eng (Chong Eng) [DAPl 2. Huang Cheng Guan (Huang Cheng Guan) (BN) 2.Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentwy Constituency I . Wan Azizah binti Wan lsmail (Datin Seri Dr Wan Azizah) (KeADILan) 1. Lim Chien Aun (Lim Chien Aun) (BN) 2. Law Choo Kiang (Law Choo Kiang) [KeADILan) P. Mujahid bin Yusof (Ustaz Mujahid bin Yusofl (PAS) P. 42 Tasek Gelugo~ 620 1. 45 Bukit Mertajam 1. L i Hock Seng (Lim Hock Sengl (DAP) P.

Rohana Ariffin) (KeADILan) 7. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLJAMENT-Cont.717 28.937 21. 53 Balik Pulau 38.123 28 74.04 10.03 1.261 21.641 30 73.114 b JUMLAH 672.823 P.126 0 71. 49 Tanjong 57.005 18.430 P. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2.40 564 12. Zulkifli bin Mohd Noor (Zulkifli Noor) (DAP) 1.281 P.362 828 76. 47 Nibong Tebal 41.1 10 . Gooi Seong Kin (GooiSeong Kin) (DM) 1. Goh Kheng Huat (Gob Kheng Huat) (KeADILan) 1. 51 Bukit Gelugor 60.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb.93 998 10. Hilmi bin Yahaya (Dato' Dr Hilmi Yahaya) (BN) 2.002 1. Wong Kam Hoong (Wong Kam Hoong) (BN) 1. L i i Boo Chang (Lim Boo Chang) (BN) 2. 50 Jelutong 59.161 78.268 P. Zainal Abidin bin Osman (Zainal Abidin bin Osman) IBN) 2. Karpal Singh a l l Ram Singh (Karpal Singh) IDAPI 1.2 1 793 1. Chia Kwang Chye (Chia Kwang Chyel (BN) 2.548 284. Rohana binti Ariffm (Dr.72 717 4.75 751 1. 52 Bayan Baru 55.902 0 68.988 P.712 111.611 30 77.00 1.424 (BNI 2.470 24. Lee Kah Choon (Lee Kah Choon) (BN) 2.010 18. Chow Kon Yeow (Chow Kon Yeow) IDAPI P. 48 Bukit Bendera 65. Ooi Swee Hing (Ooi Swee Hing) 6.407 1 74. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 21 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN Voting Votes Percentage Rejected Majority P.851 29.228 17.

. m d m - w h m 2 m s N d 2 c3 . "' 8%$3 If] m 0 N 2 "" m . 2 If] F i 2 4 r-: m " : t .In t . t 3 d 0 N d l n w n 8 $3 a 3 e.t m C9 m (? t . N [ : . t .

615 6.219 47.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.774 19. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.935 (M. 65 Ipoh Barat 68. Anna Doraai) IKeADllan) 1. 64 lpoh T i o r 73.337 1.029 14. Mohamad Zolkafly bin Yahaya (Mohamad Zolkatly bin Yahaya) (KeADILan) 20.175 314 67. 62 Sungai Siput 46. S Samy Vellu a/l Sangalimuthu (Dato S Samy Vellu) (BN) 1. Ong Chee Keng (Ong Chee Keng) IDAPI 3.571 3 72.046 44.129 17.91 1. Mohamed Nazri bin Abdul Aziz (Dato' Seri Mohamed Nazri Abdul Azid (AN] 2.680 19. Khaimddin bin Abd Malik (Dr Haji Khairuddin bin Haji Abd Malik) (PAS] 2. Datuk M.768 481 68. 6 3 Tambun 65.93 4 19 5.015 598 22.464 3 1.615 6.583 57 67. Kayveas) (BN] 2.371 P.851 22.027 68.783 31. Kula) (DAP] 2.85 1 P.957 4. Annah Dorai a/l Pakiri WM.890 8.824 14.51 927 1.371 11.337 22. Kayveas (Datuk M.935 22. 61 Padang Rengas 24.280 17.337 9. Sanmugam Ponmugam Ponnan (Ponmugam) (DAP) 2. M.052 + P. Murugeson 2.06 933 19. Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah (Dato' Hajl Husnj Hanadzlahl (BN) 1.824 10.821 1.563 11.349 19. Kulasegaran a/l V.172 20.94 1.333 49.957 4.394 46.863 18. 60 Taiping 65.360 31.129 17. Lim Kit Siang (Lim Kit Siang) IDMI 1.052 2.464 P. Michael Jeyakumar Devaraj IDr Kumar) (KeADILan) 3.132 46 72. Ho Cheong Sing (Ho Cheong Sing) (BNI .077 28. ThongFahChongIThong Fah Chong) (BN) 2.029 2.38 1. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Kertas Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS DAP KeADILan Electorate Papers Papers Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majonty P.890 8.077 28.680 P.

490 23.C A L O N BAG1 PARLIMEN-Samb.808 8.696 12.359 9. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Fong Po Kuan (Fong Po Kuan) (DM1 2.112 12.09 373 oha am ad Nizar bin Jamduddin (Ir.033 20. Lim Keng Yaik) (BN) 2.867 11.148 50.847 20. Rafidah Aziz (Rafidah Aziz) (BN) 1. Veerasingam all Suppiah (Dato S.229 126 71.312 15. Ong Ka Chuan (Ong Ka Chuan) (BN) 28.747 12. Ting Chew Peh (Ting Chew Peh) (BNI 2.328 56 67.359 . Muhammad Ismi bin Mat Taib (Ustaz Hj.899 25.303 8.945 7.952 235 69. Razi) (PAS) 2.102 4. Nga Hock Cheh (Nga Hock Cheh) (Dm) 1.639 23.056 1.916 21.391 20.66 1.46 483 4.586 16. 70 Kampar 60.938 15.808 13. Veerasingam) (BN) 6. 67 Kuala Kangsar 28.814 6.874 38.530 8.191 12.1 1.782 30.112 P.491 14.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N . Ahmad Razi bin Othman (Dr.747 P.129 P.129 30.47 1. Mohd Nizar Jamaluddin) PAS1 2. Lim Keng Yaik (Dato' Seri Dr.312 P.02 956 1 1 1 7.542 9.814 P. 7 1 Gopeng 68. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Tidak Undian Ditolak on dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS Total Electorate Papers Papers Voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P. Liew Ah Kim (LiewAh Kim) (DM) 2. Muhammad Ismi bin Hj. Lee Boon Chye (Dr Lee Boon Chye) (KeADILan) 1. Hew See Tong (Hew See Tong) (BN1 1. 66 Batu Gajah 73.466 47. 69 Parit 28.564 15. Mat Taib) (PAS) 2.566 233 69.173 28.532 129 74. 72 Tapah 38. 68 B ~ N ~ S 42. Nasarudin bin Hashlm [Nasarudin Hashim) (BN) 1.867 P. Hj. 1.681 42 1 66.413 103 63.17 1.983 6.945 16.

424 468.510 6.522 50. Rahman) (KeADILan) 2.959 31.693 24. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARL.077 12.283 8.875 P.590 24. 73 Pasir Salak 42. 74 Lumut 68. 75 Bagan Datok 34. Rarnli bin Ngah Talib (Ramli bin Ngah Talib) (BN) 1. 76 Telok lntan 53.11 1.870 9.041 18.283 14.539 17. PERAK Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 94 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undl Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS DAP Jumlah Pemilih Total Electorate Votes Votq Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. Mah Siew Keong (MahSiew Keong) (BN) 1.049 4.08 23.829 18. Ayyathurai all Achutharaman (A.182 22.88 919 1.870 8.547 19.38 1.950 111.88 1.743 35.422 27.486 73.23 1.415 P.LAMENT-Cont. Dato' Loke Yuen Y w (Dato' Loke o Yuen Yow) (BN) 10.063 35.477 11. Gobalakrishnan)(KeADILan) 2.422 10.196 10.179 5.767 135.049 P.082 83 66. 77 Tanjong Malim 52.630 201. W Him Ven (Wu Him Ven) (DAP) u 3.829 P. Shamsuddin bin Abd Rahman (Shamsuddin bin Abd.412 - 70. Ayyathurai) (KeADILan) 1. Ahmad Zahid bin Hamidi (Dato' Ahmad Zahid Hamidi) (BN) 2.415 15.25 . Gobalakrishnan a/l Nagapan (N.172 10.273 117 66.801 17.310 72.128 8.170. Mustaffa Karnil bin Ayub (Mustafa Kamil Ayub) (KeADILan) 1.154 786. Kong Cho Ha (KongCho Ha) (BN) 2.875 19.283 1.351 820.690 54 66.614 27.Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency r JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAUIN-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Muhaimin bin Sulam (Muhaimin bin Sulam) (PAS) 2.

N Yen Yen) (BN) g 2. Mohamad Shahrum bin Osman (Mohamad Shahrum bin Osmanl (BN) 1. Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar [Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar) (BN) 1.296 370 78.472 10.650 81 Jerantut 46.202 65.226 6.948 25.892 21.083 20.875 231 74.92 1.444 1.177 10.650 12. Choong Siew Onn (Choong Siew Onn) (DAP) 1.948 .177 14.540 75 73.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADlLan DAP f Votes Names o Candidates and Party Voting Percentage Rejected Majority 78 Cameron Highlands 23.966 7 9 Lipis 28.892 82 lndera Mahkota 47. Devamany all S.061 15. Mohd Zai bin Mustafa (Mohd Zai Mustafa) (PAS) 2.59 801 10.246 13.624 13.427 79.349 9.966 10.455 37.229 25. 0ei Yang Yang @ N Yen Yen g (Dato' Dr. Apalasamy a/] Jataliah (J.870 6.12 776 8.059 36.Apalasamyl (DAP) 2.870 7.K. Mohd Ramly @ Dzulkifli bin Ismail (Cik Gu Dzulkifli b Ismail) (KeADILan) 2. Devamany) (BNl 1.9 1. Hamzah Jaaffar) (PAS) 2.752 20.523 32.457 21.226 3.349 12.472 10.33 528 6. Krishnasamy (S.246 80 Raub 44. Adnan bin Wan Mamat (Dato' Wan Adnan bin Wan Mamat) IBN) 3.010 1. Hamzah bin Jaaffar (Dr.260 10.343 20.

Hajjah Siti Zaharah Sulaiman) (BN) 2. Siti Zaharah binti Sulaiman (Dato' Sri Dr.440 F. Saari Hj. Sungib) (KeADILan) 1. Fu Ah Kiow @ Oh (Fu) Soon Guan (Dato' Fu Ah Kiow) (BN1 1. Zakaria bin Dahlan (Brig. J e n (B) Dato' Zakaria) (PAS) P. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Muttalib (Haji lsmail Abd. 8 3 Kuantan 45.860 1. Rahman (Musaniff bin Ab.935 1. 8 6 Maran 3 1. Rahman) (PAS) 2. Saari bin Sungib (Hj.404 1.Cont. lsmail bin Mohamed Said (Haji Ismail bin Haji Mohamed Said) (BN) . 8 5 Pekan 52. Mohd Najib bin Hj Abd P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb. 87 Kuala Krau 31. Tuan Ibharim bin Tuan Man (Ustaz Dato' Tuan lbrahim bin Tuan Man) (PAS) P. Ismail bin Abd. 84 Paya Besar 37. Muttalib) (BNI 2.687 Razak (Najib Tun Razak) IBNI 2. Musaniff bin Ab. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate Names o Candidates a n d Party f P. Fuziah binti Salleh (Fuziah Salleh) (KeADILan) 2.

Ab Wahab bin Ismail (Dr.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. PAHANG Bahagian Nama-nama Calon dan Parti Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS 1 1 I 17. Parlimen Parliamentary Constituency Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected - Polled P. Jamaludin bin Jarjis (Dato' Dr Jamaludin bin Jarjis) (BN1 1 1 / 12.633 bin Omar) (PAS) 2. Ismail Sabri bin Yaakob (BN) 1. Abdul Wahab Ismail) (PAS) 2. Mohd Sarit bin Hi Yusoh (Dato' Haji Sarit bin Haji Yusoh) (BN) 1. Abu Bakar bin Lebai Sudin (Abu Bakar bin Lebai Sudin) (DAP) 1.026 24.367 .Cont.607 IF KeADILan DAP 1 JUMLAH 570.Samb. Sukri bin Ahmad (Ustaz Haji Sukri bin Haji Ahmad) (PAS) 2. Liow Tiong Lai (Liow Tiong Lai) (BN) 2.126 434. 88 Temerloh 1 Idiis bin Ornar (Ustar ldris ( 12.

Noriah binti Kasnon (Noriah binti Kasnon) (BNI 1. Sallehen bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) (PAS) 2. Badrul Amin bin Bahron (Dr. Palanivel a l l K. 94 Hulu Selangor . Badrul Amin) (KeADlLan) P. 58. 9 3 Sungai Besar 31.816 .001 1. Palanivel) (BN) 1. Govindasamy (Dato' G . Mat Yasir bin Ikhsan (Dato' Mat Yasir) (BN) 2.533 P. 9 5 Tanjong Karang 35.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Returned 1. Dato' Noh bin Omar (Dato' Noh bin Omar) (BNI 2. Ismail bin Kamus (Ustaz Dato' Ismail bin Kanius) (PAS) 2. Abdul Ghani bin Samsudin (Abdul Ghani bin Samsudin) [PAS) Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f a n d Party I Undi Yang Diperolehi I Majoriti DAP Majority Polled P.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. SELANGOR .Cont.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. Nasir Hashim) (KeADILan) 2.460 1 P.# 1 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti KeADILan Votes Voting Percentage Rejected Majority P. Nijhar) (BN) 1.739 1.185 2. Ang Hiok Gai (Ang 13.S. 106 Petaling Jaya Utara 75.063 15. 13.215 1. Mohd Nasir bin Hashim (Dr.062 1. K. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Abdul Aziz bin Shamsuddin (Abdul Aziz bin Shamsuddin) (BNI 1. Karnail Singh Nijhar a / l Amar Singh (Tan Sri Data Dr.Samb. 110 Klang 74.281 Kew (Datin Paduka Tan Yee Kew) (BN) 2.410 P.356 14. Liu Tian Khiew (Ronnie Liu Tian Khiew) (DAP) 2. Khalid bin Abd Samad (Haji Khalid Abd Samad) (PAS) 2. 107 Subang 68.935 619 1.588 Hiok Gai) (KeADILan) 2. Chew Mei Fun (Chew Mei Fun) (BN) 1. 109 Kapar 104.170 699 13. Dr Wong Ang Peng (Dr Wong Ang Peng) (DAP) .043 P. Datin Paduka Tan Yee . Komala Devi a / p M Perumal (Komala Devi) (BN) P. SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas LJndiTidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned :. 108 Shah Alam 69.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. SELANGOR .

950 10.093 28.968 . Tan Kee Kwong (Dr. Ng Lip Yong @ 28. Chua Tian Chang (Tian Chua) (KeADILan) 1. Hj. Tan Kee Wongl (BNI 23. Tan Seng Giaw) [DAF') 2.185 11. Ma Woei Chyi [Ma Woei Chyi) IBNI 1.135 12.517 Ng Lip Sat (Ng Lip Yong) (BNI 2. Sahri Bahari) (KeADILan) 1. Dr.201 11.282 21.428 1. Kuan Perk Siong (Kuan Perk Siong) (DM1 2.06 1 16. Sahri bin Bahari (lr.718 17. Yew Teong Look [Yew Teong Look] IBNI 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS MDP Majority 1.854 Giaw (Dr. Tan Seng 23.

Cont. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT. ' WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.Samb.

Tan Kok Wai (Tan Kok Wai) IDAPI 1.Samb.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. 123 Cheras P. 124 Bandar Tun Razak -4 JUMLAH .Cont. Sanusi bin Osman (Dr Sanusi Osman) [KeADILan) 2.718 32 71. Rosli bin Ibrahim @ Mamat (Dr. WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued ( 1 Kertas Undi Tidak Dikembal~kan Ballot l ' : ~ 1 1 1 1 1 1 Peratus Undian Undi Ditolak Voting Percentage Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Curtdidates f and Party Returned P. Teresa Kok Suh Sim (Teresa Kok) IDAP) 2. Datuk Tan Chai Ho [Datuk Tan Chai Ho) (BN] 2. Rosli bin Hj lbrahim) (KeADILan) P. 122 Seputeh P. Lee Boon Kok (Lee Boon Kok) (BN) 2.91 187 1. Shahrizat Q Shahrizat binti Abdul Jalil (Shahrizat Abdul Jalil) (BN) 53. NUMBER O F V O T E S OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Chin Yen Foo (Chin Yen Foo) IBN) 1. 121 Lembah Pantai 1.

662 91. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Othman) (KeADILan) 4.086 540 . Tengku Adnan bin Tengku Mansor (Tengku Adnan bin Tengku Mansor) IBN) 2.79 28 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLZAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN P U T W A Y A Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Nama-narna Calon dan Parti Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued - Undi Tidak Dikembalikan Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Ballot Papers Not Returned 8 voting Votes Percentage Rejected 8 1- Majorlti Majority - 4.

74 13.650 5.780 17. Mohamad Fozi) (PAS) 20.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembaiikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 90 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority 126 Jelebu 37.46 18.542 20.080 134 72.446 28.306 8. Chan Su Sann (Chan Su Sann) (DAP) 1. Firdaus Muhammad Rom bin Harun (Dato' Firdaus Harun) (BN) 2.563 74.009 20. Dato' Goh Siow Huat (Dato' Coh Siow Huat) (BN) 2. Dzulkefly bin Ahmad (Dr Hj Dzulkefly Ahmad) (PAS) 4.664 10. Annuar bin Mohd Salleh 16. Hon Choon Kim (Dato' Hon Choon Kim) (BN) 2.008 14.83 1.656 . Mohamad Fozi bin M Zain d (Hj.763 22.42 129 Kuala Pilah I I 43. Choong Yen Loong (Choong Yen Loong) (DAP) 1.105 25.280 36.716 72. Rosli bin Yaakop) (PAS) 295 73. Rosli bin Yaakop (Dr.76 1. Hais Yatim (Rais Yatim) (BN) 2.236 73.360 9.342 (Annuar Mohd Salleh) (KeADILan) 2. Hasan bin Malek (Hasan bin Malek) (BN) 73.16 1. Mohd Isa bin Abdul Samad (Tan Sri Mohd Isa bin Abdul Samad) (BN) 2.094 1.870 26.

084 23.717 23.858 1 1 1 10.760 5'852 31.494 (BN) 2.Samb.293 2. Abdul Razakek bin Abdul Rahim (Abdul Razak Abdul Rahim) (PAS) JUMLAH 429.04 951 1.777 28.494 17. Sothinathan) 28.433 73.852 303. P.189 72. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) [KeADILanl .36 9.459 41. Shaziman bin Abu Mansor (Shaziman bin Abu Mansor) (BN) 2. Sothinathan a / l Sinna Goundar (S.786 315.010 .936 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 PARLIMEN.489 1. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Oikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 489 Peralus Undian Undl Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P.002 120.95 1.778 39 74. N U M B E R O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Conl. 132 Telok Kemang 56.571 30.936 18. 133 Tampin 41.518 211.

Goh Leong San [Goh Leong San) (DAP) 2. Khalid bin Jaafar (Khalid Jaafar) (KeADILan) P. Abu Seman bin Haji Yusop (Datuk Wira Abu Seman Yusop) (BN) 1. Wong Nai Chee (Wong Nai Chee) (BN) 2. Kerk Kim Hock (Kerk Kim Hock) (DAP) . 138 Kota Melaka 82.807 Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names ofcandidates and Party Majority P. Mohd Ruddin Ab Ghani) (BN) 2.588 39.39 1 1. 137 Bukit Katil 66. 136 Tangga Ratu 53. 135 Alor Gajah 51.149 (Datuk Dr. Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd Akin (Shamsul Iskandar bin Mohd Akin) [KeADILan) 2.291 42.965 P.343 P. Datuk Wira Dr Fong Chan Onn (Datuk Wira Dr Fong Chan Onn) (BN) 1. 134 Masjid Tanah 39.781 64. Muhamad bin Burok (Muhamad bin Burok) (PAS) 2. Mohd Ruddin bin Ab Ghani P.034 53. Idris bin Haron (Hj Idris bin Hj Haron) (BN) 1.005 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT MELAKA Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 30.

198 (Hj.910 114. Mohd Said bin Yusof) (BN) JUMLAH 345. MELAKA Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Pemilih Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 53.334 31.218 42.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.864 H Jasme bin H Tompang) j j (PAS) 2.053 15.68 1.198 9. 139 J a s i n 79.864 21.94 8.370 . Mohd Said bin Yusof 31.549 263.834 38.653 20. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Jasme bin Tompang (Mej (B) 9.249 1.196 189.061 602 78.917 273.406 95 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS KeADILan L)AP Voting Votes Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority P.Samb.

.

Wee Ka Siong (Ur Wee Ka 29.804 20. JOHOR Jumlah Pemilih Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS UAP Total Electorate Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority L 55.116 7.130 I I 9.320 1 10.065 Siong) (BN) 2.261 21.974 I 50.415 38. Mohamed Hanipa bin Maidin (Mohamed Hanipa bin Maidin) (PAS) ' I 4. Wahab (Dr. Junaidy bin Abd.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.438 1. Razali bin Ibrahim (Razali bin Ibrahim) (BN) 2.512 5. Mohamad bin Taib (Hj Mohamad bin Taib) (PAS) 1.982 9. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Azhari bin Ismail (Azhari bin Ismail) (DAP) 1.807 1. Suhaizan bin Kaiat (Suhaizan bin Kaiat) (PAS) 2. Ahmad Faidhi bin Saidi (Dr.302 21. Mohamad bin Haji Aziz (Datuk Mohamad bin Haji Aziz) (BN) 2.880 . Mohd Zamri bin Md Taksis (Mohd Zamril (PAS) 35. Wahab) (BN) 2.134 32.788 26. Dato' Chua J u i Meng (Dato' Chua J u i Meng) (BNI 2. Junaidy Abd. Syed Hood bin Syed Edros (Syed Hood Syed Edros) (BN) 1. Ahmad Faidhi) (KeADlLan) 1.701 42.Samb.316 68.

618 19. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Votes Rejected Names of Candidates and Party Majority P. 152 Kluang 67. Jaafar Albar (BN) Azalina binti Othman (BN) 2.890 613 4.706 MTB MTB 4.957 . Hoo Seng Chang (Hoo Seng Chang) IBN) 1.575 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.649 P.997 4.475 1. 151 Simpang Renggam 34. Salleh bin Farmin) (PAS) 2. Salleh bin Farmin (Hj. 157 Pengerang 33. 155 Tenggara 29. Ng Lam Hua (Ng Lam Hua) (DAP) 2. Adham bin Baba (Datuk Dr Adham Baba) (BN) Dato' Syed Hamid bin S. Latiff bin Ahmad) (BN) 4.597 P. Onn bin Jaafar (Onn bin Jaafar) (PAS) 1.222 2. 156 Kota Tinggi P. Abd. Hishammuddin bin Datuk Hussein (Dato' Hishammuddin Tun Hussein) (BN) 2.262 30.001 19.618 P. Idris ldris 2. bin Tukachil (Cikgu bin Tukachil) (PAS) Latiff bin Ahmad (Dr.649 19. Atan bin Gombang (Ustaz Atan bin Gombang) (PAS) 2. Kcr (Kerk) Kim Tim @ Kerk Choo Ting (Kerk Choo Ting) (BN) 1.842 18.842 1 P.477 14. Abd.767 760 2.597 153 Sembrong 30. 154 Mersing 33.819 640 1.303 33. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.240 907 1.

162 Gelang Patah . Yaakob bin Mohd Yusof Wa'akob bin Mohd Yusofl (PAS) 2. Razak bin Ahmad (Razak Ahmad) (KeADILan) 1. 158 Tebrau 1. Sharil @ Shahrir bin Ab P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. 159 Pasir Gudang I 1. 161 Pulai P. A.K. 160 Johor Bahru Samad (Dato' Shahrir Abdul Samad) (BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Song Sing Kwee (S. Ling Ban San @ Teng Boon Soon (Ling Ban San @ Teng Boon Soon) (BN) 907 1 1 Peratus Undian Voting JOHOR Undi Ditolak Votes Rejected Nama-rrarna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled Majoriti Names o Candidates and Party f Majority P. Atan bin Ahmad (Haji Atan Ahmad) (PAS) 1. Song) (KeADILan) P. Mohamed Khaled bin Nordin (Mohamed Khaled bin Nordin) (BN) 2. Md Nasir bin Ab Wahah (Md Nasir bin Ab Wahahl (KeADILan) 2. Nur Jazlan bin Mohamed (Datuk Nur Jazlan bin Mohamed) (BN) 1. Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electoratc Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Returned P.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Ong Ka Ting (Ong Ka Ting) (BN) 2. Ong Kow Meng (Ong Kow Meng) (DAP) 2. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS Total Electorate Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority 1. Lim Si Cheng (Datuk Lim Si Cheng) (BN) 1. Hassan bin Abdul Karim (Hassan bin Abdul Karim] (KeADILan) 2.Cont. Tan Hang Meng (Tan Hang Meng) (DAP) . NUMBER OF V O T E S OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Hasni bin Mohammad (Hasni bin Mohammad) (BN) 1.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT

WILAYAHPERSEKUTUANLABUAN
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentay Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undl Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS

Total Electorate

Votes Voting Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

P. 166 Labuan

22,006

14,761

67.08

488

1. Matusin bin Abdul Rahman (Matusin bin Abdul Rahman) (PAS) 2. Suhaili bin Abdul Rahman (Suhaili bin Abdul Rahman) (BN)

3,186 11.087

7.901

11,087

3,186

JUMLAH

14,761 22,006 I

0

67.08

488

14,273

7,901

I -

11,087

3,186

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAh4ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jurrllah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party 2. Md Salleh Md Said (Salleh Said Keruak) IBNI 3. Jaimin @ Jack bin Giau [Jack Giau) IsMIA) P. 170 Tuaran 39.338 27,198 8 69.14 981 1. Madius bin Tangau (Madius bin Tangau) (BN) 2. Umsery @ Ansari bin Abdullah (Ansari Abdullah) (KeADILan) 1. Saidatul Badru binti Mohd Said (Datin Saidatul Badru binti Tun Mohd Said) [KeADILan) 2. Enchin bin Majimbun @ Eric (O.K.K. Eric E. Majimbun) (BN) 1. Hiew King Cheu [Hiew King Cheu) IDAPI 2. Liew Chin Jin (Christina Liew) (KeADILan) 3. Yee Moh Chai (Dr. Yee Moh Chai) (BN) Undi Majoriti 'a% Diperolehi Votes Polled 19,290 1,551 Majority BN DAP KeADILan SETLA PASOK BEBAS

BaUot Papers Voting Not Percentage Returned

17,354 8,855

8,499

17.354

8,855

P. 171 Sepanggar

34,527

22,083

32

63.96

727

5,098

11,128

16,226

5,098

16,226

P. 172 Kota Kinabalu

43,12 1

25.078

112

58.16

294

5.187 3.492 15.993

10.806

15,993

5.187

3,492

-

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALQN BAG1 PARLIMEN-Sarnb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLLAMENT-Cont.
SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas dan Parti Dikeluarkan Total Electorate Dikembalikan mes o Candidates f and P m j yang Diperolehi Votes Polled Majority

Papers

2. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj. Awang Tengah b. Ag. Aminl (KeAJIILan) 177 Beaufort 26.461
-

4.547

Datuk Azizah Mohd Dun (BN) Yusof @ Josree bin Yacoh (BNI1. Bernard Giluk Dompok [Tan Sri Bernard Dompok) (BNI 2. Ruhimin Adzim @ Ruhimin bin Ajim (Ruhimin Adzim) (BEBAS) 3. Karim hin Adam [Karim bin Adam) (BEBAS) 4. Japiril bin Suhalmin (Japiril Suhaimin) (BEBAS)

MTB

178 Sipitang 179 Ranau

23.542 27,986 19.699 298 70.39

775

MTB 7,547 1.387 7,547

6,160

3.310

1.609

180 Keningau 181 Tenom

34.510 20,417

-

Joseph Pairin Kitingan (BN)
1. Raime bin Unggi (Raime Unggi) [UN] 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS)

MTB

14,063

7

68.88

396

8,032 5.628

2,404

8,032

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency P. 182 Pensiangam Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled 6.080 557
DAP

PASOK

BEBAS

Voting Ballot Papers Percentage No1 Returned

Votes Names o Candidates f Rejected and Party 552 1. Bernard S. Maraat Q Ben (Bernard S. Maraat) (BN) 2. Samson S. Koroh Q Razali Suffian (Razali Suffian Koroh) (BEBAS) 3. Martin Tomy Q Tommy (Martin Tomy Q Tommy) (BEBAS) Ronald Kiandee (BN) 804 1. Raj Munni binti Sabu (Raj Munni binti Sabu) (KeADILan) 2. Juslie bin Ajirol (Datuk Juslie bin Ajirol) (BN) Chong Ket Wah' Q Chong Ket Fah (BN) 385 1. Chong Hon Min (Chong Hon Min) (BEBAS) 2. Lau Ngan Siew (Datuk Lau Ngan Siew) (BN) 3. Liew Teck Khen Q Liaw Teck King (LiawTeck King) (PASOK)

5,272

P. 183 Reluran P. 184 Libaran

MTB 2.471

13,140

P. 185 Batu Sapi P. 186 Sandakan

MTB

9,538 8.208 543

748 16.286 . Samsu Baharun bin Haji Ab. Hahrnan) (BN) 2.918 118 61.517 16.94 847 816 13.Aldani bin Hj.865 5. Madjalis bin Lais (Madjalis bin Lais) (BEBAS) 4.141 146 59.613 10.865 P. SABAH - Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilib Kertas Undi Dikeluarkan Kertas Undi Tidak Dikernbalikan Peratus Undian Total Electorate Ballot Papers Issued Ballot Papers Voting Not Percentage Returned - P. Rahman (Sarnsu Baharun Hj.896 1. Noraidah binti Abdul Salleh (Noraidah Abdul Salleh) [BEBAS) 2. 188 Silam 19. Aldanl bin Landi (Hj. Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah) (KeADILan) 3.362 24.C A . N BAG1 PARLIMEN-Samb.81 1.319 15.613 5. 189 Semporna 33.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARUAMENT-Cont. Abd. Landi) (BEBAS) MTB 40. Samsuri bin Baharuddin [Samsuri bin Baharuddin) (KeADILan) 1.215 740 740 1. 187 Kinabatangan P.441 Moktar bin Radin (BN) 1.772 20.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PA??UAMENT--Cont. Mohd Shafie bin Apdal (Datuk Mohd Shafie bin Apdal] (BN) P.617 JUMLAH - Shim Paw Fatt (BN) Abdul Ghapur bin Salleh (BN) MTB MTB I SETIA PASOK .143 34. SAaAH Bahagian M a n Raya Parlimen Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Voting Percentage Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Electorate Votes Names o Candidates f Rejected and Party Mqority 5. 190 Tawau 41.

.

139 18 68.618 . Adam bin Ahid) (PAS) Rohani binti Abdul Karim (BN) 1.723 11.015 15. Abang Zulkifli bin Abang Engkeh (Abang Zulkini bin Abang Engkeh) (SNAP) 2.601 18.33 - - 316 4.31 1 9.13 372 1.960 18.368 9. Richard Riot anak Jaem (Richard Riot Jaem) (BNI 2. Jawah anak Gerang (Jawah anak Gerang) (BN) 1.895 9.17 167 10.035 6.035 19.647 12. Datuk Douglas Uggah Embas (Datuk Douglas Uggah Embas) (BN) 6. Cobbold ak Lusoi [Cobbold ak Lusoi) (BEBAS) 2. Jimmy Lim @ Jimmy .679 17.962 2.960 4.01 176 1. Mangan anak Ngandok (Mangan anak Ngandok) (STAR) P. Henry Ginai Langgie (Henry Ginai Langgie) (BEBAS) 1.689 0 66.767 1.969 0 64.686 89 59.500 194 55.618 1. NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Adenan bin Satem (Dato Sri Haji Adenan bin Haji Satem) (BN) 2. 199 Serian 31.895 1 1.962 20.035 MTB 5.732 10.679 9. William @ Nyallau anak Badak (William Nyallau) (BEBAS) 2.767 1.496 11.027 28.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.79 232 4. Adam bin Ahid (Hj. SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DP A SNAP Votes Voting Percer~tage Rejected Votes Polled Majority 2.265 9.Donald (Jimmy Donald) (BN) 1.695 13.927 6.737 13.270 13.

210 Lanang 40.706 35. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parli~mentary constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued P.607 P.880 mjang P. 208 Julau 19.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAmN 1 PARLIMEN-Samb. 207 Sarikei P.765 P. 209 Kanowit 18. 205 Saratok 24.100 . 206 Kuala 28.181 P.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SARAWAK
-

SNAP

4.260

3.283

2,583

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLlAMENT-Cont.

SARAWAK
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parlinmentary Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan
Rollnt Papers Issued Kertns Undi Tidak Dikembalikan

Peratus Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi

Majoriti

BEBAS

STAR

SNAP

Total Electorate

Ballot Papers Not Returned
-

Voting Percentage

Votes Rejected

Names oJCandidates and Party

Voles Polled

Majority

11.973

16

1. Jacob Dungau Sagan (Data' Jacob Dungau Sagan) (BNI 2. Kebing Wan (Kebing Wan) (SNAP) Henry Sum Agong IBN)

7.551

3.310

4.241

4.241

431.531

2,023

423.536

143.498

35.682

6.270

28.579

LAMPIRAN I11 APPENDLX 111

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY PERLIS
I

I

Bahagian Pilihan Raya Negeri Constituency

Jurnlah Pemilih Total Electorate

Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issukd
5,593

Peratus
Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi Votes Polled

Majoriti

BN

PAS

Ballot Papers Not Returned
196

Voting Votes Percentage Rejected

Names oJCandidates and Party

Majority

N. 1

Titi Tinggi

6.887

81.21

253

1. Ko Chu Liang (KOChu Liang)

1.476 3.668 3,492 1.621 4.632 2,042 1,438 3,041 2.706 3.284 4.076 2,568 4.001 2.417

2,192

3,668

'

(KeADIh]) 2. Loh Yoon Foo (Loh Yoon Foo) (BN)
N. 2

Beseri

6,645

5,222

0

78.59

109

1. Zahidi bin Zainul Abidin (Zahidi bin Zainul Abidin) (BN) 2. Mohd Anuar bin Mohd Tahir (Anuar Tahir) (PAS) 1. Mansor bin Jusoh (Mansor bin Jusoh) (BN) 2. Mohd Ali bin Puteh (Mohd Ali

1.871

3,492

1.62 1

N. 3

Chuping

7.802

6,797

1

87.12

122

2,590

4,632

2,042

Puteh) (PAS)
5.557 4.563 28 82.11 56

1. Suwardi bin Yaacob (Suwardi bin Yaacob) [PAS) 2. Khairi bin Hasan (Khairi bin Hasan) (BN)
1. Zolkharnain bin Abidin

1,603

3.041

1,438

N. 5

Santan

7.008

6.063

0

86.52

73

578

3,284

2,706

(Zolkharnain Ahidin) [PAS)
2. Sabry bin Ahmad (Sabry bin

Ahmad) IBN)
N. 6

Bintong

7,850

6,757

6

68.08

107

1. Rusli bin Mat Husin (Rusli bin Mat Husin) (BN) 2. Abdul bin Zakaria (Haji Abdul Zakaria) (PAS) 1. Azihani binti Ali (Azihanibinti Dato' Ali) [BN) 2. Ahmad Adnan bin Fadzil (Ustaz Adnan Fadzil) (PAS)

1,508

4,076

N. 7

Sena

7.979

6,496

6

81.41

72

1,584

4.00 1

2.417

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N - C M N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATrVE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi B N PAS

Total Electorate

Vohng Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

votes Polled

N. 8

Indera Kayangan

9,314

7.261

304

1. OuiAhLan@NgAhLan(Oui Ng Ah Lan @ Ah Lan)(BN) 2. Khoo Yang Chong (Cikgu Khoo Yang Chong) (KeADILan) 1. Mohd Yusoff bin Ubi @ Madarsa (Mohd Yusoff Madarsa) (KeADILan) 2. Bakar bin Saad (Bakar bin Saad) IBN) 1. Ku Mahmood bin Ku Ismail (Cikgu Ku Mahmood Ku lsmail) (PAS1 2. Azam bin Rashid (Haji Azam Rashid) (BN)
1. Bakar @ Abu Bakar bin Ismail (Dato' Hj. Abu Bakar bin Hj Ismail) (BN) 2. Abu Bakar bin Ali (Haji Abu Bakar Ali) (PAS)

5,243

N. 9

Kuala Perlis

8,024

6.326

155

4.495

N. 10 Kayang

7,349

6.256

118

3,705

2,378

7,601

6.184

179

3.795

2.210

N. 12 Tambun Tulang

8.447

7,208

101

1. Haron bin Din (Dato' Dr. Haron Din) (PAS) 2. Shahidan bin Kassim (Shahidan bin Kassim) (BN)
1. Ahmad bin Ali (Ustaz Ahmad Ali) (PAS) 2. Jafperi bin Othman (C~kgu Jafperi bin Othman) (BN)

4.422

2,680

N. 13 Guar Sanji

7.765

6.708

97

3,378

3,233

JUMLAH UNDI PANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri State constituency Total Electorate Undi Ditolak Dikeluarkan Dikembalikan Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti

Ballot Papers Issued

Ballot Papers Not Returned

voting Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

I

N. 14 Simpang
Empat

83.11

133

1 Che Rosli bin Che Mat (Dr. Che . Rosli Che Mat) (PAS) 2. Zahari bin Bakar (Zaharibin Bakar) (BN)
1. Hashim.bin Hj. Jasin (Ustaz Hashim Jasin) (PAS) 2. Mastika Junaidah binti Husin (Datuk Haijah Mastika) (BN)

2,519 2.795 3,221 3,176

276

N. 1 Sanglang 5

83.22

11

45

JUMLAH

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY KEDAH
PAS Dikeluarkan Dikembalikan Diperolehi KeAUlLan DAP

Polled

N 1 .

Ayer Hangat

15,213

12.659

6

83.21

262

1. Yusof bin lsmail (Ustaz Yusof bin Ismail) (PAS) 2. M Hasan bin Bulat (Dato' d M Hasan bin Bulat) (BNJ d 1. Nawawi bin Ahmad (Hj Nawawi bin Hj Ahmad) (BN) 2. Mazlan bin Ahmad (Mazlan bin Ahmad] (PAS) 1. Abu Hasan bin Sarif (Abu Hasan bin Sari0 (BN) 2. A Wahab bin A Rahrnan (CikguAbd Wahab) (PAS) 1. Otbrnan bin Aziz (Othman bin Aziz) (BN) 2. Ahd. Ghani bin Ahmad (UstAbd. Ghani Ahrnad) (PAS) 1. Mat Nanyan bin Saad [Haji Mat Nanyan bin Haji Saad) (PAS) 2. Khalidah Adibah binti Ayob (Adibah Ayob) (BN) 1. Rohani binti Abd Muttalib (Dr. Rohani binti Abd Muttalib) (PAS) 2. Othman bin lshak (Prof.Emeritus Dato' Dr Hj Othman bin Ishak) (BN)

4,794 7,597 8,065 1.890 8,614 7.041 10,759 9.899

2,803

7.597

4,794

N. 2

Kuah

12,767

10.186

34

79.78

197

6,175

8,065

1.890

N. 3

Kota Siputeh

19,209

15,884

0

82.69

229

1.573

8,614

7,041

N. 4

Ayer Hitam

24,939

20,935

0

83.94

277

860

10,759

9,899

N. 5

Bukit Kayu Hitarn

23.463

20,333

1020

86.66

395

5,973 12.945 7.541 13,297

6.972

12,945

5,973

N. 6

Jitra

26,131

21,269

59

81.39

372

5,756

13,297

7,541

656 7.310 7. AffEudin bin Haji Omar (Dato Dr Afffudin bin Haji Omar) (BN) 1.684 5.766 14.665 12BakarBata 21.636 11 Derga 21. Mohamad Yusoff bin Zakaria (Hj.90 305 2.054 .617 18.656 7. KEDAH - Bahagian Piliban Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilib Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 6 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 7 Kuala Nerang 16. Wan Jaafar bin Wan Ahmad [Wan Jaafar bin Wan Ahmad) (PAS) 2. Ahmad Bashah bin M Hanipah (Ahmad Bashah d bin M Hanipah) (BN) d 2.769 10.436 8 Pedu 15.827 4. Rohani binti Bakar (Rohani binti Bakar) (KeADILan) 2.746 1. lsmail Salleh) (PAS) 6.899 7. Ismail bin Salleh (Dr.617 16.887 9.665 10.699 9.848 0 84.785 7. Ariffin bin Man (Ariffm bin Man) (BN) 2.201 18. M Rohsidi bin Haji Osman d (Hj Rashidi Haji Osman) (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES W R THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.08 244 1. Mahdzir bin Khalid (Data' Mahdzir bin Khalid) (BN) 1.827 11.785 9 Bukit Lada 22.162 10.684 10.091 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.646 13. Zakaria) (PAS) 2.369 33 75.432 86.76 185 6.254 15.636 8.436 7.479 0 81.887 10BilkitPinang 22.091 5. Ahmad bin Sudin (Dato Hj Ahmad Lebai Sudinl (BN) 1.72 191 6. Munir bin Hj. lsmail bin Kamis (Sheikh lsmail Kamis) (PAS) 1.29 188 5.70 144 937 8.037 11.657 0 87.677 0 73.699 4. Cheung Khai Yan (Cheung Khai Yan) (BN) 1.746 6.054 1.

Amiruddin bin Hamzah (Ir Hj Amiruddin Hj Hamzah) (PAS) 21.876 N. NCJMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Mohamad bin Sabu (Hj. Phahrolrazi bin Mohd Zawawi (Hj Phahrolrazi Zawawi) (PAS) 9.584 Kundor (Mohd Jamil bin Hj Md Idrossl (BN) 2.545 9.120 12.232 1.939 22. KEDAH Bahogian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 27 Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calorl dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled PAS Names o Candidates and Party f N.329 14.240 N 16 Kubang Rotan 27.268 24. 13 Kota Darul Aman 16.527 N. Abdul Muthalib bin Harun 9. Syed Razak bin S Zain (Hj Syed Razak bin Hj Syed Zain) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.641 10.523 20. Chong Kau Chai (Chong Kau Chai 8 Chong Itt Chew) (BN) 2.094 1.207 11.155 . Fadzil bin H a n d (Ustaz Hj Fadzil bin H a n d ) (BN) 2.415 1. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1 . Yap Shui Fah (Yap Shui Fah) (KeADILan) 1. Mohd Jamil bin Hj Md ldross 10.489 15.144 I (Hj Abdul Muthalib bin Harun] (BN) 2. Mohamad Sabu) (PAS) 1. 14 Alor Mengkudu 19.095 6. 17 Pengkalan 26.468 6.

Mohd Suhaimi bin Abdullah (Dato Mohd Suhaimi Abdullah) (BN 2. Ab Muthalib bin Awang (Sobri Haji Awang] (PAS) 2.69 221 3.966 4.080 10. Abd. Shamsuddin bin Tahir (Sbamsuddinbin Tahir) (BN 2. Muhammad Mi bin Abdullal (Mohd 'Afif bin Abdullah) (PAS) 2.698 0 84. 18 Tokai 29.983 21. Tan Choy (Tan Choy) IDAPI 3.820 17.250 9. Abd. Abd.42 268 1.071 .65 222 1. Beh Heng Seong (Beh Heng Seong) (BN) 2.926 24.99 685 7.JUlVILAH UNDI Y M G DIPEROLEH OLEH C A L O N . Razak bin Hashim) (BN) 1.24 385 4.882 0 78. Mohamed Taulan bin Mat Rasul (HajiMohamed Taulan Rasul) (PAS) 1.179 14. Azizan bin Abdul Razak (UstazM i Hj.790 53 86. KEDAH Pilihan Raya Negeri Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti State Constituency Ballot Papers Issued I N.985 Ballot Papers Not Returned 19 Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 7 Votes Polled Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Majority 87. Razak (PAS1 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.081 0 74. Suraya binti Yaacob (Suraya binti Yaacob) lBNl 1.254 27. Kalai Vanan all Bala Sundram (Kalai Vanar) (KeADILan) 4.W N BAG1 DEWM U N D M G M NEGERI-Samb. Razak bin Hashim (Dato' Hj.

68 643 13. 28 Bakar Arang 26.742 5.196 6.081 11.76 280 8.899 14. 26 Tanjong Dawai 27.259 7. Mustafa Khalid bin Hanafi (Mustafa Khalid bin Hand) (KeADILan) 3.12 496 7. Mohd Isa Shdie) (PAS) 1.081 N.501 N.960 bin Hamid) (BN) 2. 24 Jeneri 19. Arzmi bin Hamid (Arzmi 7. Shuib bin Saedin (DrShuib Saedin) (BN) 1.913 11 85.991 N 25 Bukit . Johari bin Abdul (Johari bin Abdul) (KeADILan) 2. KEDAH Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N.991 14.310 N.204 5. Shahabudin bin Jaafar (Ust.746 21. Merdeka 9.600 21.383 70 77.501 2. Yahya bin Abdullah (Cikgu Yahya Abdullah) (PAS) 1.30: . Selambau 30.314 14.742 9. Ismail bin Harun (Penghulu lsmail Harun) (BN) 2. Mohd Isa bin Shafie (Ust. Seng Kooh Huat (Soon Kok Wah) (BN) N 27 Pantai .111 7.151 13. Gnanaguru a/] Ganisan (Gnanaguru a/] Ganisan) (DM) 1 .259 7.204 2.631 7.631 7.322 23.40 212 1.715 1 78.120 640 8.326 19.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.111 7. W B E R OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.305 14.722 16.695 14.196 6.787 6 Nama-nama Calon dan Parti Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority 85. Jaafar] (PAS) 2.960 5.310 51 7.778 0 75. 23 Belantek 17.13 269 8.15 249 1. Saravanan a/l Velia Udayar (Dato V Saravanan)(BN) 2. M Saleh bin Ismail d (Cikgu Salleh Ismail) (BN) 2.072 0 85.661 11.Shahabudin Hj. Hamdan bin Mohamed Khalib (Dr Hamdan Mohamed Khalib) (PAS) 24.

Aziz bin Sheikh Fadzir (Dato Abd Azii Sheikh Fadzir) (BN) 2.69 452 1. 31 Kupang I 24.659 20.354 10.861 N.571 1.270 55 84.565 9.36 293 12.565 1 9. Taib Azamudden bin Md Taib (Ustaz Taib Azamudden) (PAS) 1. 30 Bayu 27. 33 Merbau Pulas 25.95 296 10. Lim Soo Nee (Lim Soo Nee) (KeADILan) 2. Mohd. Mohd Hadzir bin Ismail (Dato' Hj.354 1.323 462 9.410 7.456 18.Hadzir bin Hj.26 289 8.825 6. 29 Sidam 19. Suhaimi bin Ahmad (Ustaz Suhaimi bin Ahmad) (PAS) 1. Fong Chok Gin (Dato' Fong Chok Gin) (BN) 1. Ismail bin Abu Bakar (Cikgu lsmail bin Abu Bakar) (BN) 2.568 N.958 20.571 9. Abd.848 14.786 12.687 0 79. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.153 N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb. Mohd Salleh bin Yaacob (Mohd Salleh bin Yaacob) (BNI 2. Siti Ashah binti Ghazali (Ustazah Siti Ashah binti Ghazali) (PAS) 2.473 0 82.287 4.153 10.454 22 82. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.583 23. Zuki bin Yusofl (PAS) 4.323 8. Md.56 359 1.134 10.799 74.415 13. Ismail) (BN) 6. Zuki bin Yusof (Cikgu Md.861 N.568 10.825 .006 10. 32 Kuala Ketil 22.287 6.410 13.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. KEDAH .

.

KELANTAN . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

Rahman bin Nik Taib) (BN) 1. Razak (Ustaz Lah Razakl (PAS) 1.256 5.083 3. Shaari bin Mat Hussain (DatoShaari Mat Hussain) (BN) 2.275 5.332 4.625 4.90 415 . 17 Salor 15.192 6. Ahmad Baihaki bin Atiqullah (Ust. 1.Baihaki) (PAS) 2.340 12.095 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.990 6.684 8. Siti Jeliha @ Zaleha binti Hussin (Ustazah Zaleha) (BN) 2. 19 Demit 18.92 132 868 4. 18 PasirTumboh 13.990 6.807 . KELANTAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 25 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADII BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Votes PoUed Majority N.695 10.807 3.78 352 1. Hussin bin Ibrahim (Ustaz Tapah) Haji Hussin Lubok (PAS) 2.508 6.Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.325 75 77. 16 Bukit Tuku 10.641 6.785 4.01 163 N 15 Gual Periok .641 N.816 0 81.095 2. Nik Ab.734 11.231 0 81. Muhammad bin Abdul Ghani (Dato' Muhammad bin Abdul Ghani) (BN) 2. AbduHah bin Ab.074 14. Mohd Zain bin Ismail (Mohd Zain) (BN) 1.493 3. Buni Amin bin Harnzah (HjBuni Amin Hamzah) (PAS) 1. Mohamed bin Daud (Mohamed Daud Iraqi) (PAS) 3. Rahman bin Nik Taib (NikAb. Nassuruddin Hj.551 8.083 N. A Halim bin Che Man b (Ab Halim) (BN) 2.105 3. 14 Meranti 13.547 14 69.97 458 5.Hj. Mohd Nassuruddin bin Haji Daud (Ust.275 5.564 0 81.133 5.625 N.577 11.66 175 1.551 8.332 N. 16.547 1.508 6.547 6.273 75. Daud) (PAS1 1.493 5.

Wan Ismail bin Wan Jusoh 8. 23 Melor 16. Musa) (BN) .382 15. Azmi bin Ishak (Cikgu Azmi Ishak) [BN) N 24 Kadok .143 33 82.914 7.044 6.301 N. Md. Muhamad bin Ab.590 5. Ashari bin Mamat 711 4. Sharifuddin) (BN) 2.113 8.546 26 80.70 279 1.509 2.212 7.212 7. 20 Tawang 18.673 15.54 121 1.509 5. Hassan bin Mohamood (Ustaz Hassan) (PAS) 2.478 6.099 N. Ilias bin Husain (Dato' Ilias) IBNI 2.707 217 85.68 182 212 6.16 318 5.435 10.698 6. Shaary bin Haji Awang (Imam Shaary) (PAS) 1.563 6. Sharifuddin bin Drahman @ Ab.630 40 83.775 4.478 N.269 14.264 15.91 238 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.914 8. 22 Jelawat 18. Rahman (Imam Shukri) (PAS) 1.301 1.77 209 1. Rahman (Cikgu Hj.775 6.958 6.780 7. Rahman (UstazMad] (BN) 1. 25 Kok Lanas 17. Shamsudin @ Mohamed Shukri bin Ab. Zul) (BN) 1. Mohd Zulkifli bin Haji Zakaria (Hj. Hj.563 (Tok Wan Ismail) (PAS) 2. Annuar bin Musa (Dato'Haji Annuar b. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembaltkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADlLan BEBAS Ballot Papers Not Returned 116 Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N.099 6.663 (Hj. NUMBER OF VOTES OEW'NED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Xont. 12.015 3 80.583 84.958 N.846 8.663 8.789 13.590 5. Omar bin Mohammed (Dato' Haji Omar) (PAS) 2.780 8. Shaari) (PAS) 2. 21 Perupok 18.

744 0 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Baharudin bin Yusof (Ustaz Bahamdin) (BN) 1. 31 Semerak 11.W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEI3-Sarnb. M Anizarn bin Ab Rahman d (Mej [B)Nizarn) (PAS) 2.396 .149 3.861 251 1.901 3. Saipul Bahrin) (PAS) 2.090 N.592 52 [Cikgu Wan Yusom (PAS) 2. Hamat (Cik gu Din) (PAS) 1. Nuainun @ Shuhainie binti Deraman (DatinSue) IBN) 1. 28 Kemahang 7. 29 Selising 11. Saipul Bahrin bin Mohamad (Ust.095 5. 9. Kamarudin bin M Nor d [Kamarudin M Nor) [BN) d 2.672 0 6. Zainuddin bin Ag. 6.926 6. Amran bin Mat Nor (Amran Mat Nor) (BN) 1. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan BaUot Papers Issued Ballot Papers Not Retmd Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti PAS BEBAS Votes PoUed Majority N. 30 Limbongan 13.348 0 5.500 4. 26 Bukit Panau 13.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N .345 0 N.679 N. Abdul Patah bin Haji Mahmood (Abdul Fatah Mahmood) (PAS) 2.492 5. Wan Yusoff bin W Mustafa . Zaiial Abedin bin Mohamad (Hj. Hashim bin Safm @ Shafain (Datuk Hj Hashim Safin) (BNI 1. Hussin bin Awang [Cikgu Haji Hussin) [PAS) N.444 7.549 N 27 Gual lpoh .033 5. Zainal Abedin Mohamad) (BNI 2.

.

Ramzi bin Ab Rahman lDato Ramzi bin Ab Rahman) (BN) 2.566 1. Mat Rashid bin Mat Jaais (Hj Abdul Rashid Jaisl (PAS) 2. Abdul Latiff bin Abdul Rahman (Ustaz Abdul Latiffl (PAS) N. Sham) (BN) N. Abdul Aziz bin Derashid (Abdul Aziz bin Derashid) IBN) N. 39 Mengkebang 12. Azizzuddin bin Hussein (Haji Azizzuddin) (BN) 2.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Mohd Zaki bin Haji Kassim (Mohd Zaki bin Haji Kassim) (REBAS) 2. Rapar @ Abdul Ghafar bin Yusoff (Cik gu Abdul Ghafar) (PAS) N.716 1. 40 Guchil 14. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Votes Polled Majority N.705 1.875 1. Zulkafli bin Yacob (Ustaz Zul) (PAS1 3. Mohd Zamzuri bin Mat Lazim (Zamzuri Mat Lazim) (PAS) 2. Mohamed Zulkepli bin Omar (Zuki) (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 3 8 Kuala Balah 8. Shamshul Ikhwan bin Ashari Azmi (Dr. 42 Dabong . 41 Manek Urai 10.

Norazman bin Mat Amin (NorazmanMat h i n ) (KeADILan) 2.722 530.568 56.210 51 .10 193 1.478 80.752 144 85.85 156 4.564 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 45 Galas 8.26 0 2.516 2.518 520. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued BaUot Papers Not Returned 7 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and PQJtY Undi Yang Majoriti B N PAS KeADILan BEBAS Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N.244 2.831 1.972 6. 44 Paloh 9. Zain) IKeADILan) 1.184 1.831 N. Mat Yusoff bin Abdul Ghani (Mat Yusoff bin Abdul Ghani] (BN) 2.547 81.073 6.805 10 75.184 2.516 1.689 258.729 4.880 5.382 249. Chek Hashim bin Sulaima (Chek Hashim) (PAS) 4.092 7.455 2.244 N.455 JUMLAH 662.925 12. Mohamad Saufi bin Derarnan (Mohamad Saufi Hj Deraman) (BNI 2.364 2. 43 Nenggiri 8.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWPSN UNDANGAN NEGEIX-Samb.06 8.364 5.685 4. Mohd Zain bin Muhammad (Cikgu Hj. Nozula bin Mat Diah (Nozula] (BNI 1.

01 .51 N 5 .829 Hassan) (BNI 2. Mohd Hassan bin Salleh (Haji Hassan Salleh) (PAS) 1.496 3.58 N.LAMPIRAN 111 APPENDIX ZZZ JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATNE ASSEMBLY TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 67 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates m d Party f Majority - N. Nik Muhammad Zawawi bin Salleh (Ustaz Nik Muhammad Zawawi Salleh) (PAS] 2. 4 Hulu Besut 8 87. 2 Kota Putera 38 86. 7 Langkap 0 88.903 4. .890 6.23 1. 6 Permaisuri 5 89. W Mohd bin Wan Hassan (Hj. W Mohd Wan . Asha'ari bin Idris (Haji Asha'ari bin Idris) (BN) 2. Abas (Abdul Azk Abas) (PAS) N. Mohd Jidin bin Shafee (Haji Mohd Jidin bin Shafee) (BN) 2.0 6.26 N. Abdullah bin Mat Dan (Ustaz Abdullah Mat Dan) (PAS) 1. Tengku Ahmad bin Tengku Hussain (Tengku Ahmad Tengku Hussain) (PAS) N. ldris bin Jusoh (Data' Haji Idris Jusoh) (BN) 2.700 5.690 4. 1 Kuala Besut 87.955 6. 437 . Abd Rahman @ Abdul Aziz bin Hj.513 4. Shaharizukirnain bin Abd Kadir (Ustaz ShaharizukirnainAbd Kadir) (PAS) 2.60 1.800 7. Ramlan bin Ali (Ramlan bin Ali) (BN) 1. Abdullah bin Che Muda (Abdullah bin Che Muda) (BNI * N. Rozali bin Muhammad (Ustaz Rozali Muhammad) (PAS) 1.021 3. 3 Jertii 14 85.2.64 1. Jabi 0 87.863 4. Nawi bin Moharnad (Nawi bin Mohamad) (BN) .466 6.334 6.

980 5. Sulaiman bin Abdullah (Dr Haji Sulaiman Abdullah) (PAS) 3.565 8. 10 Tcluk Pasu 13. Md Azmi bin Lop Yusof (Md Azmi Lop Yusof)(PAS] 1.873 86 88.438 15.041 8.583 5.922 15.956 4.583 N. Khazan bin Che Mat (Khazan bin Che Mat) IBN) 1.340 6.399 5 85. 1 I Seberang Takir 11.12 167 1. 9 Tepuh 16.83 145 1. Muhammad Ramli bin Haji Nuh (Ustaz Ramli Haji Nuh) (BN) 1.95 127 616 4.52 84.556 8 87. Ismail bin Mamat (Ustaz Haji lsmail Mamat) (PAS) 2. Toh Chin Yaw (Toh Chin Yawl (BN) 2. 9.677 8.956 N.831 5. Abdul Rahin bin Mohd Said (Datuk Haji Abdul Rahin Dato' M.649 14. 12 Bukit Tunggal 10. Ibrahim Q lbrahim Fikri (Haji Mohd Nasir Ibrahirn Fikri) (BN) 2.236 6. 13 Wakaf Mempelam 17. 15 Ladang .888 6. Mohd Nasir b.677 N. 14 Bandar 18. Mohd Abdul Wahid bin Endut (Haji Mohd Abdul Wahid Endut) (PAS) 1.718 9.581 5. 8 Batu Rakit 10.92 152 1.612 1. Mohd Shapian bin Ali (Haji Mohd Shapian bin Ali) (BN) 1.987 12.249 9. Zakaria bin Dagang (Zakaria bin Dagangl (PAS) 2.811 4.114.283 6.677 3.702 5.624 6.190 0 110 81.14 171 159 1.283 N. TERENGGANU Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Constituency Electorate Papers Papers Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N.43 156 774 7.677 N.940 1.98 1 5.676 15. Hamzah bin Mohamad Zain (Hamzah Mohd Zain) (BN) 2.809 7. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.612 7 90. Wan Hisham bin Wan Salleh (Wan Hisham Dato Wan Salleh) (BNI 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb.981 N. Alias bin Razak (Dr.031 0 88.236 6.17 135 884 6.426 3 87. Abu Bakar bin Chik (Ustaz Dato' Abu Bakar Chik) (PAS) 2. Abu Bakar bin Abdullah (Ustaz Haji Abu Bakar Abdullah) (PAS) 2.793 6.81 1 N.031 13. Said) (BN) 1. Haji Alias Razak) (PAS) 1.

916 15.695 5.276 N. Mamad bin Puteh (Dr.231 5.68 217 1. Yahaya bin Ali (HajiYahaya Ali) (BN) 1.153 720 6.276 8 89.33 66 310 4. Komaruddtn bin Ab Rahman (Komaruddir~ bin 4.10 89.773 N.826 6.773 6.481 8.371 8. Mustafa @ Hassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 8.036 7. Alias bin Abdullah (Alias bin Ahdullah) (PAS) 2.45 1 4.33 135 1.141 N.62 1 7. 19 Ru Rendang 16.661 3 89.103 (PAS1 N.673 6.736 N.240 7. 22 Manir 9.673 6.446 272 89.926 140 8.732 3. Che Mat bin Jusoh) (BN) 2.435 7.736 8.040 14 88.437 10.38 137 1. Abdul Latiff bin Awang (Dato' Dr Abdul Latiff Awang) (BN) 2. 23 Kuala Berang 11. Karnaruzaman bin Abdullah (Ustaz Kamaruzaman bin Abdullah) (PAS) 2. Harun bin Taib (Ustaz Dato' Haji Harun Taib) (PAS) 2. Wan Abd Muttalib @ Wan Musa bin Ernbong (Dato' Haji Wan Abd Muttalib Embongl (PAS) 1.449 2 90. 17 Alur Limbat N.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.58 182 152 1.695 8. Tengku Zainuddin bin Tengku Zahid (Dato' Haji Tengku Zainudin bin Tengku Zahid) (BN) 2. Che Mat bin Jusoh (Dato' Hj. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont. Yahya bin Khatib Mohamad (Yahya bin Iihatib Mohamad) (BN) 2. 18 Bukit Pa~ung 16. 20 Pengkalan Berangan 16.141 4. 21 Telemung 11. Wan Sagar bin Wan Ernbong (Haji Wan Sagar) (BNI 1. Rozi bin Mamat (Rozi bin Mamat) (BN) 1.276 4.301 7.481 N.926 Ah Rahman) (BN) . Haji Mamad Puteh) (PAS) 2.85 111 1.103 6.163 14.91 191 1.568 10.495 14. Hassan bin Mohd Salleh (Ustaz Haji Hassan Salleh) (PAS] 1.985 113 7 88.053 6. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N . TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Diperolehi PAS Negeri State Total Dikeluarkan Ballot Issued Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 85.793 14.794 12.

Mehamad bin Sulong (Haji Mehamad Sulong) (PAS) 945 6.137 6 PAS Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected 88. Azman Shapawi bin Abdul Rani [UstazHaji m a n Shapawi Abdul Rani) (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.222 6. A.603 5. Mohamad @ A.409 7. 29 Kemasik 13. Mohd Adib) (BN) 1.171 9.11 142 3.614 N. 25 Bukit Besi 10.987 . Bakar bin Ali [Dato' Hj. TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikenibalikan Baht Papers Not Returned N.082 7.039 1 88.68 142 1.52 194 Abang 1.762 142 90.491 3.386 N.Bakar bin Ali) (BN) 1.409 N.433 N.65 115 3.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb. Din bin Adam (Din bin Adam) (BN) 2.614 3.558 11.757 12.583 0 88. Wan Hassan bin Mohd Ramli (Ustaz Haji Wan Hassan Mohd Ramli) (PAS) 1. Mohd Razki bin Haji Yah @ Haji Alias (Ustaz Haji Mohd Razki Alias) (PAS) 1.290 5.085 11.989 4.698 15.167 N 27 Sura .167 6. 26 Rantau 13.055 8. Satiful Bahari bin Mamat (UstazHaji Satiful Bahari Mamat) (PAS) 1. Che Alias bin Hamid (Ustaz Che Alias bin Hamid) (PAS) 2.854 3 87.386 3.444 8.327 7. Za'abar bin Mohd Adib (Za'abar bin Dato' Hj.324 5.163 12.987 4. 30 Kijal 14.604 34 88.17 148 1.224 N.496 7.783 7. Ahmad Kamal bin Abdullah (UstazHaji Kamal) (BN) 2.439 26 84.433 6.524 11.224 6. 24 Ajil 12. 28 Paka 17.29 134 169 6. Ahmad bin Said (Ahmad bin Said) (BN) 2. 14. Mohd Ariffin bin Abdullah (Zakaria @ Mohd Ariffin bin Abdullah) (BN) 2.87 100 2. Rosol bin Wahid (Rosol bin Wahid) (BN) 2. Roslan bin lsmail (UstazHaji Roslan bin Haji Ismail) (PAS) 7.

Ismail bin Harun (Haji lsmail bin Harun) (PAS) 2.483 .145 5.145 (PAS) 2.048 JUMLAH 4.874 393.774 10.274 10.330 10. Alias bin Abdul Rahman (Dr. TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State ConstitLlency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 1 1 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Rsued Peratus Undian Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N. 31 Cukai 1. Dato' Mohamed bin Awang Tera (Dato' Haji Mohamed bin Awang Tera) (BN) 1.048 2. Alias Abdul Rahman) 7. Wan Ahmad Nizam bin Wan Abdul Hamid (Wan Ahmad Nizarn bin Wan Abdul Hamid) (BN) 4.815 10.342 58.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N .606 222. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE A S S E M B L Y X o n t .

.

808 7.20 1 607 7.230 12. Phee Boon Poh (Phee Boon Poh) (DAP) 2. PULAU PINANG - Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dlkernbalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 6 Telok Ayer Tawar 13. Johari bin Kassim (Johari Kassim) (KeADtLan) 2. Abdul Razak bin Abdul Hamid (Abdul Razak Hamid) (KeADILan) 1.48 178 . Ooi Chuan Aik (Ooi C h u m Aik) (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.197 7 Sungai Puyu 19. Loo Ah Dee Q Lee Ah Lee (Loo Ah Dee) (BNJ 1. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.009 15. Mansor bin Othman (Dr.54 299 7. Ngu Lek Wah (Ngu Lek Wah) IDAPI 2. Jahara binti Hamid (Dato' Jahara binti Hamid) (BN) 1. Subbaiyah a/l Palaniappan (Pk.01 304 9 Bagan Dalam 17. Lim Hock Seng lLirn Hock Seng) (DAP) 2.181 3. Arif Shah bin Omar Shah(Arif Shah bin Omar Shah) (BN) 2.814 3 75.084 15.181 3.984 7.583 78.08 250 10 Seberang Jaya 20.420 5 72.5 1 205 1.197 7.309 1 80.479 10.083 15.201 8 Bagan Jermal 21. Subbaiyah) (BN) 3.962 22 79. Mansor Othman) (KeADILan) 3.

808 11.813 9. Hamdan bin Abd.060 4.25 352 5.410 4. Rajapathy a/l Kuppusamy (Dato' Dr. Mohd.56 243 535 7.755 15 Padang La1ang 19.00 246 1. Anuar bin Shaari (AnuarShaari) (KeADILan) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.528 6.703 Ballot Papers Not Returned 22 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 11 Permatang Pasir 19.195 667 6.567 7.410 4.966 9.149 82.032 16 Perai 13. K.378 8.567 7.199 5.745 15.653 14.850 8 75.195 5.032 5.074 373 76.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.477 3.57 206 583 5. Lau Chiek Tuan (Lau Chiek Tuan) (BN) 1.755 7.233 9. Abdul Jalil bin Abdul Majid (Dato' Haji Abdul Jalil bin Abdul Majid) (BN) 1. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued 15. Rahman (Mohd Hamdan bin Abd Rahman) (PAS) 1. Tan Khong Chong (Tan Khong Chong) (DAP) 2.060 4.46 192 5.338 15.748 5 70. Tan Teik Cheng (Tan Teik Cheng) (BN) 2.199 10.477 . Rajapathy) (BN) 2.655 10. Tan Kim Hooi (Tan Kim Hooi) (DAP) 1. Toh Kin Woon) (BN) 2. Chong Eng (Chong Eng) (Dm) 7.915 0 80.378 8.057 679 7. Lim Boon Tong (Lim Boon Tongl (KeADILan) 1. Toh Kin Woon (Dr. M Isa bin Haji Ramli d (Dato' Hj Adnan bin Hj Ramli) (BN] 2.528 13 Berapit 19.519 2 80.057 12 Penanti 14.233 14 Machang Bubuk 19.34 269 5.

m m '4 m m d z 82 2 3. U ) s w 2 ' m 4 s ' m 4 o ! m ' I 3 n .0 m m N 3 () I R z 2 ' I N m . k .t s as: g a . I % 2 S m 00 0 m t.g Q MB a sz 4 G m s $ 2 2 . 9 w " .

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PULAU PINANG . NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

489 7. 29 Datok Keramat 14.462 4. 31 Batu Lancang 15.855 71.407 4. 32 Seri Delima 14.772 8. Loh Hock Hun (Loh Hock Hun) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.467 7.41 260 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLX-Cont.365 73. Dato' Koay Kar Huah [Koay Kar Huah) (BN) 1.634 843 N. 3 3 Air Itam 11.606 4.225 4. Cheang Chee Gooi (Cheang Chee Gooi) lBNl 2.380 3.346 71.504 N.19 253 . 34 Paya Terubong 18. Coh Kheng Sneah (Goh Kheng Sneah) (BN) N.240 72.23 342 1. Koid Teng Guan (Koid Teng Guan) (DM) 1.828 72. Tham Weng Fatt (Tham Weng Fatt) (DAP) 2.38 263 1. 3 5 Batu Uban 13.69 225 KG N.418 78. Looi Swee Cheang (Looi Svee Cheang) (BN) 3. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2. Tan Hun Wooi (Tan Hun Wooi) (DAPJ 2.401 9.127 8.070 10. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total ELectorate votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party votes Polled Majority N. Teng Hai [Koay Teng Hail (DAP) N. Jimmy Gay Choon Hee (Jimmy Gay Choon Hee) [KeADILan) 9.68 289 0 ) : (BN) .569 9. Ong Thean Lye (Ong Thean Lye) (BN) 2. 30 Sungai Pinang 13. Yeoh Soon Hin (Yeoh Soon Hin) (DAP) 1.13 343 N. - 7.947 73.

791 8.659 137.298 N.605 15.622 3.797 2.371 8.298 3.283 8.660 I 100. Lim Eng Nam (Lim Eng Nam) (KeADlLan) 1.375 5.883 8.283 6.021 8. Abdul Aziz bin lsmail (Ir.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.422 5.362 1 510.678 12. Muhamad Farid bin Saad (Muhamad Farid bin Saad) (BN) 2. Siti Faridah binti Arshad [Siti Faridah Arshad) (BN) 3. Syed Mohamad Nazli bin Syed Ahmad (Syed Mohamad Nazli Syed Ahmad) (KeADILan) 2.864 499.165 9 77.654 5. PULAU PINANG Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party PAS Diperolehi Votes Polled Majority KeADILan DAP BEBAS Papers Percentage Rejected N.964 6. 39 Pulau Betong 12.33 115 1. Syed Amermddin bin Syed Ahmad (Syed Amermddin) (BN) 1.521 28.59 219 N.397 6 77.088 10. 36 Pantai Jerejak 16. Zainuddii bin Haniff (Zainuddin Haniftl (KeADILan) 1.904 3.904 10.424 1 901 ] 75.586 2. 37 Batu Maung 19.150 0 77.Abdul Aziz bin Ismail) (PAS) 2.81 172 2.586 2.142 9. Wong Mun Hoe [Wong Mun Hoe) (BN) 1.92 9.27 162 6.021 5. Amizudin bin Ahmat [Amizudin) (KeADILan) 2.386 4. NUMBER OF VOTES OBTAlRrED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont. 40 Telok Bahang 10.862 1 53. Mansor bin Musa (Ir.363 315.9061 710 1 .654 3. Mansor bin Musa) (BN1 2.382 12 77. 15.041 1 72.422 JUMLAH 1 672.622 N.28 466 N 38 Bayan Lepas .797 3.386 4.647 12.

.

PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

Mohammad Nordin bin Jaafar (Ustaz Mohd.47 321 6.202 15 Trong 11.858 14 Changkat Jering 24.47 295 9. Abdul Latip bin Arifm (Mejar (B)Abdul Latip Arifm) (KeADILan) 1.613 259 4.338 2.386 7.184 4. Simon Uthaya Kumar all Sellaiyah (Simon Kumar) (BEBAS) 3.613 17 Pokok Assam 21.544 3. Mat Isa bin Ismail (Mat Isa bin Ismail) (BN) 1.351 13.202 10.54 443 1.80 152 3. Chuah Tiong San (Chuah Tiong San) (Dm 2. ldris bin Zakaria (Mohd. Idris bin Zakaria) (PAS) 1.184 4.966 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.858 2.544 3.318 16 Kamunting 20.833 25 68.143 17. Nordin Jaafar) (PAS) 2. Rosli bin Husin (Rosli bin Husin) (BN) 2.338 2.497 8 72.764 10.382 14.020 5.770 419 72.318 4.571 9.443 6. PERAK Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 13 Kuala Sapetang 18.966 5. Mohamed Ghazali bin Tain (Haji Mohamed Ghazali bin Tain) (PAS) Ho Cheng Weng (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb.686 6. Abdul Malek bin Mohamed Hanaf~ah (Dato' Dr Abdul Malek Mohd Hanafiah)(BN) 2. Mohd.312 24 Undian Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and party Votes Majonty Percentage Rejected 72. See Tean Seng [See Tean Seng) (BN) 3.500 - MTB .

Jamal Nasir bin Rasdi (Dato' Haji Jamal Nasir) lBNi 1. Mohammad Yassin bin Mohamed Yusof (Mohammad Yassin bin Mohamed Yusofl IPASI 143 1. Mohd Zainudin bin I Mohd Yusof (Mohd. Ng Chii Fa (Ng Chii Fa) lBN7 3. Abdul Rahman bin Uda Mat 1sa [Abd Rahman Uda Mat Isa) (KeADlLan 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. PERAK Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party I Undi Yang Diperolehi Votes Polled 1.JUlKLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ahmad Mazlan bin Othman (Mej (B) Ir Hj Ahmad Mazlan bin Othman) (PAS) 2. Ponniah a / l Narayanasamy (N. Ponnaiyah @ Ponniah) (DM1 . Yew Tian Hoe (Yew Tian Hoe) (DAP) 2. Zainudin bin Mohd Yuson [PAS) 2. Siti Salmah binti Mat Jusak (Siti Salmah binti Mat Jusak) (BN) 2.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATm ASSEMBLYXont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWATU UNDANGATU NEGERI-Samb. PERAK .

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.30 222 1.787 1 1.382 8. Chong Tat Cheong (Chong Tat Cheong) (DM1 2.593 8.251 16.231 665 7.464 .841 6. Raymond Chong Yoh Chyi (Raymond Chong) (DM) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.286 1. Sivasubrarnaniam a l l Athinarayanan (A. Chan Kam (Chan Kam) (BN) 1.792 2.78 307 9.679 5.082 8. Tan Seng Toh (Tan Seng Toh] (KeADILan) 2.633 6. Sivasubramaniam] (DAPI 2. Sum Cheok Leng [Sum Cheok Leng) (DM1 1. Gooi Seng Teik (Gooi Seng Teik) (BN) 3.877 41 64.96 290 6.792 9.633 28 Bercham 23.679 30 Buntong 22.09 378 5.923 191 69.313 5.286 6.082 2.851 63 72.231 7.039 389 68. Chew Wai Khoon (Chew Wai Khoonl (BN) 1. Yik Phooi Hong (Yik Phooi Hong] (BN) 5. Su Keong Siong (Su Keong Siong (DAP) 2.087 15.00 289 665 8.405 16.086 8.593 3.902 14. Tan Chin Meng (Tan Chin Mend (BN) 1.313 27 Pasir Pinji 24. PERAK - Babagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 71 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DM Total Electorate Votes Vow Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 26 Tebing Tinggi 18.603 628 8.464 6.603 29 Kepayang 22.892 63.027 6.

87 367 2.39 306 1.611 3.312 4.452 10. Foo Tiew Kok (Foo Piew Kok) (KeADlLan) 3.240 4.419 6.611 33 Tronoh 23.062 .374 3. Asmuni Awi) (PAS) 1.178 6.13 350 7.97 I81 6.419 6. Asmuni bin Awi (Hj.231 32 Menglernbu 25.556 15.172 7. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued 16.939 9. Mah Hang Soon) (BNI 1. RamlybinZahari (Ramly bin Zahari) (BN) 2.978 253 7.213 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CWN-CALON =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.213 35 Manong 13.231 358 7.062 6.240 3. Kamarudin bin Awang Teh (Karnarudin A. Loh Koi Pin @ Loo Koi Pin (Loh Koi Pin) (BN) 2.826 3. Mah Hang Soon (Dr.19 227 3.062 6.496 34 65. Dato' Lee Kon Yin [Dato' Lee Kon Yin) (BN) 1. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.374 3.693 24 68.978 358 8. Hamdi bin Abu Bakar (Dato' Hamdi Abu Bakar) (BN) 8.921 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 48 Peratus Undian Undi Ditolak B N dan Parti Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected 31 Jelapang 24.439 10.826 3. Ahrnad bin Jaafar (Ahmad bin Jaafar) (BNI 2.755 8. Lim Pek Har (Lim Pek Har) (Dm) 2. Hee Yit Foong (Hee Yit Foongl (DAP) 2.893 26 70.664 34 Bukit Chandan 14.78 378 6.431 31 72.613 6.039 70.439 10. Keong Meng Sing (Keong Meng Sing) (DM) 1. Mustaffa Kamil bin Ayub (Mustaffa Kamil Ayub) IKeADILan) 1.289 23 71.312 36 Pengkalan Baharu 15.553 18. Teh) (KeADILan) 2.527 10.664 8.

.

502 N. Mohd Radzi Manan (BNI 1. Ilo Wai Cheong N. 42 Tualang Sekah 11. Bala) (BEBAS) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Roslan bin Shaharum Roslan Shaharum) (PAS) 3. Hamidah binti Osman (Hamidah binti Osman) (BN) 2. Salma binti lsmail (Salma Ismail) (KeAUILan) 2. Mohammed Radzi @ Mohd Radzi bin Manan (Hj.092 N. Balakrishnan a/l Rengasarny (R. Chan Chin Chee (Chan Chin Chee) (BN) 2. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Kertas Undi Dikeluarkan Ball01 Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party N. 44 Simpang Pulai 17.538 1. 45 Teja 11.Cont. 4 3 Sungai Rapat 18. Tai Sing N (Tai Sing Ng g (KeADILan) 3 . Beh Boon Chong (Beh Boon Chong) (DAP) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATAE ASSEMBLY.972 (Dr. Abd Rahman bin Said Alli (Abdul Rahman) mP1 . Ho Wai Cheong) (BN) 2.

Mustafa bin Shaari (Ust. Mohamad Asri bin Othman (Mohd Asri) (KeADILan) 2. 50 Sitiawan 9.874 Mee Lin) (BN) 2. 49 Kampong Gajah N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Chang Kon You (Chang Kon You) (BN) 1. Osman bin Abdul Rahman (Osman Abdul Rahman) (KeADILan) 2. Ling Mee Lin (Ling N. 46 Chenderiang 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Ibrahim bin Katop 1Hj. Ibrahim Katop) (BNI 1. 47 Ayer Kuning N. Francis a/l Sebastian (Francis) (KeADILan) 2. Samsudin bin Abu Hassan (Samsudin bin Abu Hassan) (BN) N. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority N. Tajuddin bin Abdul Rahman (Datuk Haji Tajuddin bin Abdul Rahman) (BN) 1. 48 Sungai Manik 1. Ngeh Koo Ham (Ngeh Koo Ham) IDAPI . Mustafa bin Shaari) (PAS) 2.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N . PERAK .

PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

.

314 13.866 8. Abd Malik bin Yusof (Cik Malik) (PAS) 2. Mohamed Nilam) (PAS) 2.74 623 5.194 8 Dong 14. Shahiruddin bin Ab Moin (Shahiruddin bin Ab Moin) (BN) 2.194 1.383 1.179 7.324 11 Pulau Tawar 16. I a u Lee (Lau Lee) (BN) 1.373 13.912 .761 5. Chan Choon Fah (Chan Choon Fah) (BN) 1.91 273 7. Ahmad Shukril (BN) 3. Mohamed bin Wahid (Mohamed Wahid) (PAS) 2.414 2.383 10 Damak 18. Woo Chee Wan Woo Chee Wan) (DAP) 2.548 38 73.363 10.709 19 74.542 27 80.239 7.653 2.40 170 ' 1.826 13.612 9 Tahan 14 78.998 7. PAHANG ' Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Dikembalikan Voting Votes N m s o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan DAP Majority 6 Batu Talam 10. Ahmad Shukri bin lsmail (Dato' Dr.196 5. Mahamed Nilarn bin'Abdul Manap (Dr.528 4.653 7 Tras 19. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY.324 2. Tengku Paris bin Tengku Razlan (Tengku Paris bin Tengku Razlan) (BN) 1.322 17 76.911 3.Cont.791 5.503 38 69.563 5.59 238 1.522 8. Leong Mee Meng (Leong k e e Meng] (DAP) 2.912 3. Selamat @ Ahmad Kamal Kamal bin Alang) (PAS) 2.434 4.UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEM-Samb. Ahmad bin Jaafar (Ustaz Ahmad bin Jaafar) (BNI 1.791 2.48 169 4.56 287 7.

Ti Lian Ker (Ti Lian Ker) (BN) 2.124 N. " Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued N. Mohd Zukri bin Aksah (Mohd Zukri Aksah) (KeADILan) 1.733 322 N. Pang Tsu Ming (Pang Tsu Mind (BN) 2. Abdul Aziz bin Haji Long [Abdul Aziz bin Haji Long) (PAS) 145 1. Bahrin bin Mohamad (Bahrin bin Mohamad) [PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. 17 Sungai Lembing 11. Fisar bin Haji Abdullah (Dato' Haji Faisal bin Haji Abdullah) (BN) 2. Sh& Fauzan bin Sharif (Haji Sh& Fauzan bin Sharif) [BN) 2. Mohamad Hassim @ Mohamad bin Yahia (Ustaz Hassim) (PAS) 337 1." I. Nasharuddin bin Zainuddin) (BN) 1. 15 Tanjung Lumpur 15.351 147 N.790 . 14 Teruntum 22. 16 Inderapura 7. 12 Beserah 25.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Md Sohaimi bin Mohamed Shah (Haji Md Sohaimi bin Mohamed Shah) (BN) 2. Idris bin Haji Ahmad (Idris bin Haji Ahmad) (PAS) N. 1.331 1 :! 1 Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f votes Polled Majority . Pang Jon Kong (JK Pang) (KeADILan) 1. 13 Semambu 22. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi .851 N. Nasharuddin bin Zainuddin (Dr.

.

664 2.137 37 77.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PAHANG Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N.25 2.953 36 74. Mohamed bin Jaafar N.463 2. Rosni binti Zahari (Rosni binti Zahari) (BN) 179 1. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cant.436 1.296 3.005 6.304 6.283 6.533 8. Ahmad Munawar bin Abdul N.000 5.138 4.72 2.536 4. 26 Chenor 12.023 9.399 79.64 3. Abdul Jalil) (BN) 2.749 5. Abu Samah bin Ali (Abu Samah bin Ali) (PAS) 92 1.013 6.436 2. Ahmad Munawar bin Hj.871 L . Mohd Jafii bin A Rashid b (Mohd Jafri Hj Ab Rashid) (KeADILanl 153 1.463 5.313 Jdil (Dato' Hj.463 (Ahmad Nizam bin Hamid) (KeADILan) 2.296 3. Abu Bakar bin Harun 6. 24 Luit 9. Ismail) (PAS) 2. Abu Bakar bin Mohamed (Abu Bakar bin Mohamed) (PAS) 2. Tan Mohd Aminuddin bin Ishak (Dato' Hj Tan Mohd Aminuddin bin Hj Ishak) (BN) 1.871 4.283 (UstazAris Hazlan bin Hj. 28 Kerdau 8. 27 Jenderak 7.119 1. Ahmad Nizam bin Harnid 2.73 4.463 3.664 2. Aris Hazlan bin Ismail N.119 1.816 58 81.861 75.583 1. Mohd Fadzil bin Abdul Malek (Haji Mohd Fadzil bin Haji Abdul Malek) (PAS) 174 1.659 (Abu Bakar bin Harun) (BN) 2.451 2. 23 Chini 11. 25 Kuala Sentul 10.93 190 1.659 4. Rednvan bin Harun (Ustaz Redzwan Harun) (BNI N.565 4.64 145 4.027 6.539 26 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Cdon dan Parti PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 83.583 (Dato'Mohamed Jaafar) (BN) 2.313 N.451 2.365 9.

m m w w 2 .if: X W + c! c . * * .ta gs u 36 5 3-5 . m c . mw mm 0 C? m e ed:. m t . m 0 . m N 2 m m i f : " 2 m : : " 3 " :$! 2:.

Mohamad Sahfri bin Ab Aziz (Mohamad Sahfri bn Ab Aztz) i (BN1 N.013 7.034 11.392 297 N. 36 Pelangai 10. Amir bin Abd Aziz (Arnir bin Abd Aztz) (KeADILan) 1.049 11. Hamzah bin Ibrahim (Hj.580 188 1.009 221 . Hamzah Hj.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 40 Bukit Ibam 14. 39 Kemayan 11. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti vohng Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Mqioritg -t N.204 180 N. Abdul Aziz bin Yaakob (Mej.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N . Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman (Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman) (BN) 2. Nasrudin bin Hassan (Ustaz Nasmdin bin Haji Hassan) (PAS) 2. Ibrahim) (BNI 1. Leong Ngah Ngah (Leong Ngah Ngah) (DAP) 2. Adnan bin Yaakob (Dato' Srl Adnan bin Yaakob) IBN) 2.380 11. (B)Abdul Aziz Yaakob) (PAS1 2. Mohamed bin Mat Ali (Mohamed bin Mat Alil (PAS1 1.480 222 N.202 8. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont. 37 Guai 14. 38 Triang 15. Tan Ah Been r a n Ah Been) (BN) 1.

PAHANG . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY--Cant.UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Issued 12. Abd.611 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Rehvned 4 Peratus Undian Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected I I Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti N m s o Candidates f and Party - 73. Rahman) (BN) 1. Mohamed ldris bin Abu Bakar [Dato' Haji Mohamed Idris bin Haji Ahu Rakar) (BN) 2.949 0 76. Saibini bin Hj Ismail (Salbini bin Ismail) [PAS) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SELANGOR .05 17.38 (PAS) . Bajuri) (PAS) 2.63 18.61 1. Mohamad Khir bin Toyo [Dato' Seri Dr Mohamad Khir bin Toyo) (BNI 2.482 16 70. Abd. Abdul Sukor bin Ali [AbdulSukor bin Mi) 12. Ng Suee Lim (Ng Suee Lim) (DAP) 2. Jalil bin Hj. Chia Kim Lem [Dato Chia Kim Lem) (BN) 1. Raja Ideris 8 Raja Idris bin Raja Ahmad (Raja Ideris) (BN) 2.052 0 79. Salleherj bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) [PAS) 18.04 1. Bajuri (Ustaz Abd Jalil Hj. Rahman bin Bakri (Abd.251 3 75.

347 . Samry bin Masri (Samly bin Masri) IKeADILan) 2. Halili bin Rahmat (Dr. Sakoml (BN) 2. Dato' Ch'ng Toh Eng (Dato' Ch'ng Toh En@ IBN) 2. Dato Abd Aziz bin Mohd Noh (Dato' Abdul Aziz Noh) (BN) 1.091 71. Kuan Wai Soon (Kuan Wai Soon) (DM) 1.898 (Dato' Hj.070 9.C A L O N RAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb. Halili Rahmat) [KeADILan) 14. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Kenas Ballot Papers Issued Ballot I Undian peratus Undi Ditolak votes Rejected Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS Mcgority 13.228 Said (Haji Mohamed Sayuti bin Said) (BN) 2. Mohd Norman bin Toha (Norman bin Toha) (PAS) 2.395 1. Hasan Ali) (PAS) 12.801 4. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATZVE ASSEMBLY-Cont.005 2. Zainal Abidin bin Hj.549 17.07 ' 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N .799 6.341 8.752 1.056 8. Zainal Abidin bin Sakom 10. Hasan bin Mohamed Ali (Dato' Dr. Mohd Shamsudin bin 4.321 Lias (Mohd Shamsudin) (BN) 2. Mohamed Sayuti bin 4.386 12.

NUMBER O F VO7ES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . SELANGOR .

Yuszahari bin Mohd Yusoff (Yuszahari bin Mohd Yusoffl (BN) 2.499 180 6. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Oilunan) (KeADILan) 7.416 422 1.447 163 2. Jagarasah a/l Verasamy N.781 22.728 27. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian voting Percentage Undi Ditolak votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f OJlCl Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS M4ority party 26.876 . Ahmad bin Rahamat (Ahmad bin Rahamat) (BEBAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont. Ahmad Bhari bin Abd Rahman (Dato' Ahmad Bhari Abd Rahman) (BN) 1.Jagarasah) (BN) 1. Mohd Hatta bin Md Ramli (Dr Hatta Ramli) IPASl 2. Kamarul Baharin bin Abbas (Dato' Kamarul Baharin) (KeADILan) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ismail bin Kamus [Ustaz Dato' Ismail bin Kamus) (PAS) 1.318 295 1. Ahmad bin Bujang (Dato' Ahmad bin Bujang) (BN) 3.625 17.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. SELANGOR .

27 Balakong 22.683 1. Low Lee Leng (Low Lee Lend (BN) 2. 28 Sen 27.984 524 1. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.837 359 Kembangan N. Dato' Liew Yuen Keong (Dato' Liew Yuen Keong) (BN) N. Amran bin Kasimin (Dr Amran bin Kasimin) IBN) 2.688 1 389 1 1. 29 Seri Serdang 39. SELANGOR Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian I Undi Ditolak I Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates f and Party 2. Mohd Khairuddin bin Othman (Mohd Khaimddin bin Othman) (PAS) N. Dato' Hoh Hee Lee (Dato' Hoh Hee Lee) (BN) 1. Dr. Shafie bin Abu Bakar (Dr. 25 Kajang 26. Lee Kim Sin (Lee Kim Sin) (KeADILan) N. Yaakob bin Sapari (Yaakob bin Sapari) . Lee Yee Lian (Lee Yee Lian) (DAP) 2.JUMLAH UNDI YANG DEPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb.317 ' 327 1. Shafle Abu Bakar) (PAS) N. 26 Bangi 28. Ong Ing Siong (Ong Ing Siong) (DAP) 2. Mazli bin Mansor [Marl bin Mansorl (BEBAS) 2.

.

C A L O N aAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. SELANWR . NUMBER OF VO?rES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLYXont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N .

Zin) (BN) 1. Abd. NUMBER OF VOTES OBTAZNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Dato Abd Rahman bin Palil (Dato Abd Rahman bin Palil) (BNI 4.44 299 7. Salamon bin Selamat (Dato' Haji Salamon Selamat) (BNI 2.305 7 75.827 40 Kota Anggerik 34.311 .827 12. Malik) (KeADILan) 1. Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan (Dato' Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan) (BN) 1. Ahmad Nawawi bin M.972 26.22 353 16.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.697 538 Peratus Undian Undi Ditolak Narna-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled PAS KeADlLan BEBAS DAP Voting Votes Percentage Rejected Majority 77. SELANGOR Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 39 Kota Damansara 24.666 9.850 7.84 406 1.850 12.751 11. Shaari bin Abdul Malik (Shaari A.099 12. Hj.904 4 74.652 8. Annette Syed Mohamed Q Animah Annette Ferrar (Haijah Animah Annette Ferrarl (KeADILan) 2.099 11.12 320 8.666 9.279 42 Meru 26. Rani bin Osrnan) (PAS) 2.751 43 Sementa 25.279 7.853 41 Batu Tiga 34.996 4.694 0 72.198 26. Mohamad Ariff bin Md Yusof (Haji Mohamad Ariffl (PAS) 2.387 16.032 207 76.926 8. Abd.45 387 7.737 19.019 18. Dato' Jaei bin lsmail (Dato' Jaei Ismail) (BN) 1.652 16.926 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .996 5.853 8.685 12.803 18.201 16. Rani bin Osman (Dr. Zin (Dato' Ahmad Nawawi bin M.

694 . Halimah Ali) (PAS) 1. 44 Sungai Pinang 17. RaJah Krisnasamy) (KeADLLan) 1.085 N.147 431 (Dato' Teh Kim Poo) (BN) 2.C D N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 47 Pandamaran 18. SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Not Returned 2.744 1. Halimah Ali (Dr.532 1 1. Krishnasamy a/l Punusamy (P.743 N.613 N. Rahman Ibrahim) (KeADILan) N.237 N. Dato' Zainal bin Md Deros (Dato' Zainal bin Md Deros) (BN) 2. Tee Boon Hock (Tee Boon Hock) (DAP) N.447 6. Abdul Rahman bin Ibrahirn (Abd. Norliza binti Ahmad (Norliza Ahmad) (BN) 2.955 7.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . 49 Sen Andalas 24.173 1. 48 Kota Alam Shah 16. Thye Kim Kiong (William Thye Kim Kionp) (DAP) 2. 4 5 Selat Klang 19. Kamalam a / p Annasamy (Kamala Ganapathy) BN) 7. Dato' Teh Kim Poo Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Majority 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Teng Chang Khim (Teng Chang Khim) (DAP) 2. Khoh Siew Kim (Khoh Siew Kim) (BN) 1. Ching Su Chen (Ching Su Chen) (BN) 2. 46 Pelabuhan Klang 17.

.

.

3 Sungai Lui N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency N. 5 Serting . 1 Chennah N. 4 Klawang N.

588 10. Lim Fui Ming (Lim Fui Ming) (DAPI 1.466 2 2. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tid* Dikembaliian Ballot Papers Not Returned 22 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 9.434 11.759 Leong) (DAP) 2. Lee Yuen Fong (Lee Yuen Fond (BNI 1. Yap Yew Weng (Yap Yew Weng) (DAP) 2.021 225 642 12.667 7.942 14. Loke Siew Fook (Loke Siew Fook) (DAP) 1.286 1. Zulkefly Mohamad bin Omar (Zulkefly Mohanlad bin Omar) (PAS) 1. See A h Kow (See Ah Kow) (BN) 2.927 11 3. L i Yit Fee (Dato' Peter Lai a Yit Fee) (BN) 14. Krishnan a/l Letchumanan (Dato' Dr.573 6.842 10. Raja Gopal a/] Somoo (Raja Gopal) (KeADILan) 2.683 46 919 . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont. Krishnan) (BN) 1. Lew Kwee Leong (Lew Kwee 4. Ishak bin Ismail (Dato' Hj ishak Ismail) (BN) 2. Khoo Seng Hock (Khoo Seng Hock) (BN) 2.338 18 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.802 10. L.014 8.084 15.

lhrahim bin Jahaya (Hj Ibrahim bin Jahaya) (BN) 2. Mohamad Rafie bin Ab Malek (Mohamad R a e Abdul Malek) (KeADILan) 1. 17 Senaling 7. 16 Seri Menanti 8. Md Yusop bin Harmain Shah (Md Yusop bin Harmain Shah) (BN 2.290 19 N. Zakaria bin Nordin (Dato Haji Zakaria bin Nordin) [BN) 2. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Percentage Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Bahagian F'ilihan Raya Negeri State Constituency &Illot Papers Not Returned 0 Names o Candidates and Party f Majority N. 15 Juasseh 8.330 15. Mohamad Razi bin Kail (Mohamad Razi bin Kail) (BN1 2.JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . lsmail bin Lasim (Dato' Hj Ismail bin Lasim) (BNI 10.343 1. Rahim bin Yusofl (PAS) 1.022 0 1. Zaharudin bin Othman 3. 13 Sikamat 14.C A L O N =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Asmaon bin Basir (Asmaon Basir) (KeADILan) . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cont.603 0 N. Rahim bin Yusof (Abd.531 40 1. Abd. Roslan bin Alias [Roslan Alias) (KeADlLan) 1. Norhayati binti Omar IDato' Norhayati bt Omar) (BN) 2.047 0 2. Rosidan bin Mohamed (Rosidan bin Mohamedl (KeADILan) 1.344 (Zaharudin Othman) (PAS1 2.178 N.

Gunasekaran a/l Palasamy 5. Guna) (Dm) 2. 22 Rahang 5.354 3. 19 Johol 8. Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee (Dato Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee) (BN) .869 4.640 (KeADILanl 2.605 3.JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb.891 73.359 bin Md Yusofl (BN) 2. Tahii (Kamamdin bin Md.714 4.79 1.354 1.293 69. Shahlan bin Shaid) (BN) N.46 1. Yu Chok Tow (Yu Chok Tow) 5.476 74.80 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Tahir) (PAS) N.756 Kiong) (BN) 2.913 72. 24 Senawang 14. Syed Mohd Fuad bin Syed 2.40 1.378 4.258 72. Arumugam a/l Kamppan (Arumugam a l l Kamppan) (Dm) N. Cha Kee Chin (Cha Kee Chin) (DM) N.995 2. 21 Bukit KePaYang 11. Muhamad Shahlan bin Shaid (Dato Muhd.598 1. Kamarudin bin Md. 20 Labu 12.299 430 (P. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.932 2.62 1.212 73.517 (BN) 2. Yip Chee Kiong (Yip Chee N.197 1.673 Ahmad (syed Mohd Fuad bin Syed Ahmad ) (PAS) 2. Lau Tek Hai (Lau Tek Hai) 2. 23 Mambau 13.738 7.54 1. Chan Khee Voon (Chan Khee Voon) (BN) 13. Roslan bin Md Yusof (Roslan 4.

45 1. Awaludin bin Said (Dr Hj Awaluddin bin Said) (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Bibi Sharliza binti Mohd Khalid (Bibi Sharlixa hinti Mohd Khalid) (BN) 2.05 5.601 72.25 1. 28 Kota 74.234 N.25 3. Mohamad bin Haji Hasan (Datuk Mohamad Hj Hasan) (BN) 2. Yew Chai Thiarn) (BN) 1. Rosli bin Yaakop (Rosli bin Yaakop) (PAS) 1. Mokhtar bin Borhan (Mokhtar Borhan) (PAS) 2. 30 Lukut 75.107 N. 26 Chembong 75. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Icertas Kcrtas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Ur~di Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority t--- N.694 72. 25 Paroi 75.77 6.70 1. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) (KeADILan) 4. Zainal bin Jinin (Zainal bin Jinin) (PAS) 2. Foo Ming Chee (Foo Ming Chee) (BN) 2. Mohamad Rais bin Zainuddin (Dato' Mohamad Rais bin Zainuddin] (BN) 1. Wong Hon Chuan (Wong Hon Chuanl (DAPI 2. Yew Chai Thiam (Dr. Badrul Hisham bin Shaharin (Badrul Hisham) [KeADILan) 4.504 .199 N. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIt-Samb. 31 Bagan Pinang 74. Md Rais bin Mohamad @ Basiron (Rais Basiron) (PAS) 1. 32 Linggi 75. 3 3 Port Dickson 68.44 Fernandez) (DAPI 2. 36 Repah Dr Kok Chan Wah) (DAP) 2. Mohd Kamil bin Abd Aziz (Mohd Kamil bin Abd M ) i (BN) 2.43 1. 34 Gemas 75. Mohd Faizal bin Ramli (Mohd Faizal bin Ramli) (BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Kok Chan Wah (Kapt (B) N.16 N. Jamlus bin Aziz (Ir. 3 5 Gemencheh 73.Rajagopalu) (BN) N.05 N. Ismail bin Taib (Ismail bin Taib) (BN) 2. Hassan bin Alias (Hassan bin Alias Al-Hafii) (PAS) 1. Jamlus bin Aziz)(BN) 2. Gan Chin Yap (Dato' Gary Can) (BN) JUMLAH .44 1. Zakaria bin Khalim IZakaria Khalirn) (PAS) 1. Mustafa bin Embok (Mustafa bin Embok) (KeADILan) 1. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pllihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Pokd Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N. Rajagopalu a l l Thamotharapillay (Dato' T. John a/l Fernandez (John N.

677 78. 1 Kuala Lingi 8.62 N.096 81.57 1 I N. Mohd.300 78. 4 1. Nawi bin Ahmad (Datuk Hj Lendu 7. Julasapiyah bin Kassim (Ust. Abd Haziz bin Abd Gani (Cikgu Abd Haziz Gani) (BN) 2. Mohd Ali bin Ujang (Mohd Ali bin Ujangl (PAS) . Zainon binti Ja& (ZainonJaafar) (KeADILan) 2.JUMLAJ3 UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY MELAKA Bahagian Pilihan Kaya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan BaUot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Voting votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N. 3 Ayer Limau 8.78 1 1. 5 Taboh Naning 7.40 N. Ab Karim bin Sulaiman (Datuk Hj Ab Karim bin Hj Sulaiman) (BNJ 2.561 79. Julasapiyah bin Kassim) [PAS) 1. Idderis bin Kassim (Ustaz Hj Idderis bin Hj Kassim) (BNJ 1.62 Nawi bin Ahmad) (BN) 2. Amir bin Yaakub i (Datuk Mohd. Amir bn Yaakub) (PAS) 1. Abdul Rahman bin Palit [Hj Abdul Rahman bin Palit) lBNl 2.371 76. 2 Tanjung Bidara 7. Ab Ghani bin Ab Rahman (Ustaz Ab Ghani bin Ab Rahman) (PAS) N.

.

MELAKA .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont.

18 Ayer Molek 1.670 1. Md Yunos bin Husin (Md Yunos bin Husinl (BN) 1. Aw Boon Huan (Aw Boon Huan) (DAP) 1. Chock Choon Sin (Chock N. Lim Jak Wong ILim J a k Wong) (DAP) 3. Goh Leong San (Goh Leong San) (DM) 14. 22 Bandar Hilir 19. Lim Eng Teck (Lim Eng Teck) (BN) 2.145 N. Md Yasin bin Abd Ghani (Md Yasin bin Abd Ghani) (PAS) 2.846 5. Koh Nai Kwong (Koh Nai Kwong) IBN 2. MELAKA Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N.527 2.957 1. Betty Chew Gek Cheng (Betty Chew) IDAP) 1. Datuk Wira Amid bin Nordin .701 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.106 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.857 6. 21 Duyong I 143824 N.392 N. Gan Tian Loo (Gan Tian Loo) IBNI 2. 20 Kota Laksamana 18. 23 Telok Mas 1 Choon Sin) (BN) 2.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb. MELAKA .

449 2. Suleiman bin Shuib (Suleiman bin Shuib) (pal 1.138 7.986 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names ojCandidates and party Undi Yang Diperolehi Votes PoUed - Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Majority 1 b l o h Kasap 0 71.87 8. Othman bin Jais [Haji Othman bin Jais) (BN) 1.517 5 Tenang 11 71.44 4.909 1. Md. Saim Siran) (PAS1 2.354 4 Kemelah 0 75. Pang Hok Liong (Pang Hok Liong) (DAP) 1.99 2. Mohamad Rozali bin Jamil (Mohamad Rozali Al-Hdi) (PAS) 2.655 .039 2 Jementah 17.862 7. Ayub bin Rahmat (Awb bin Rahrnat) (BNI 2.174 6.685 11.047 I 5.540 7. Md. ~ u l a k ~ bin Taha an (Sulaiman bin Tahal (BN) 1.15 1.66 8.725 3 Pemanis 0 73. Othman bin Selamat (Othman bin Selamat) (PAS1 2.072 11.993 0 70.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDA'TIES FOR THE STATE LEGISU77VE ASSEMBLY JOHOR - Bahagian F'iliian Raya Negeri State constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 10. Saim bin Siran (Hj. Lee Hong Tee (Lee Hong Tee) IBN) 2. Lau Chin Hoon (Lau Chin Hoon) (BN) 1.532 9.

Sarnat bin Aripin (Samat bin Aripin] (BN) 3. Aripin bin Hj Dahalan (Cikgu Aripin) (PAS) 2.Asojan a/l Muniyandy) (BN) 20. Tahir bin Mohd. Mahfodz bin Mohamed (Dato' Dr. Manap bin Jurnan) (PAS) 1. Mahfodz Mohamed) (PAS) 2. Manap bin Juman (Hj. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY. Tan Kok Hong @ Tan Y (Tan Kok Hong) (BN) i 19.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALKIN-CUN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. M. Taat) (BN) 1. Datuk Yap Chik Dong (Datuk Yap Chik Dong) (BN) . JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I State Constituency Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party 18. Hj.372 1.374 1.956 18. Taat (Tahir bin Mohd.Cont.216 1.496 18. Asojan a/l Muniyandy (M. Sumadi bin Ahmad @ Ahamad (Hj. Yau Ho Yong (Yau Ho Yon@ (KeADILan) 2. Ahmad bin Ton (Ahmad bin Ton) (DAP) 2. Sumadi bin Ahmadl (BEBAS1 2.

.

83 377 1. Ahmad Zamri bin Jamil (HajiAhrnad Zahri Jamil) (BN) 2.094 12.937 2.847 8. 18 Sri Medan 21.669 15.265 N.19 494 15. 19 Yong Peng 17. Mazlan bin Aliman (Mazlan bin Aliman) (PAS) 1.869 0 75. Mohd Ismail bin Mohd Shah (Hj Mohd Ismail bin Mohd Shah) (BN) N. Samsolbari bin Jamali [Samsolbari] [BN) 2.496 9.258 7. Muhammad Sabri bin Omar (Cikgu Sabri Omar) (PAS) 1. Husin bin Sujak (Husin bin Sujak) IPAS) 3. Lim Kee Moi (Lim Kee Moil (BN) 1.593 19 11.088 21. Chew Peck Choo (Chew Peck Choo) [DAP) 2.JUlVILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI--Samb.28 492 4.701 3. 17 Semerah 29. Ariss bin Samsudin (Datuk Ariss bin Samsudin) (BN) 2.351 0 78.205 9. 16 Sungai Balang 18. Malik bin Mohamed Diah (Malik bin Mohamed Diah) (PAS) 2.111 . 20 Semarang 15.701 6.265 8. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.206 72.112 9.258 N.769 22 79.055 4.62 303 7.111 3.664 13.112 4.046 N.046 16.715 5.496 N.290 35 73. Robia binti Kosai (Ir Robia bind Dato' Kosai) (BN) 1.937 2.715 5.68 434 12.046 10.055 4.826 9. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Majonty 2.797 12.710 12.

.

290 8.884 28 Mengkibol 34.967 2. Gapar bin Gurrohu (Datuk Gapar bin Gurrohu) (BN) 1.789 9.970 101 74.871 11.107 30 Paloh 15.051 5. Ramis all Suhramaniam (Ramis all Subrarnaniam) (BN) 2.583 9. Shahar bin Abdullah 7.467 1.341 3.09 1 4.938 19.045 9.50 439 1. Rama Loo a/l Kannaiah (Rama Loo) (KeADILan) 2.107 19.045 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. N Lam Hua [Ng g Lam Hual (DAP) 1.091 29 Mahkota 32.186 8.79 1089 14.024 3. Chong Ah Onn @ Chong A h Owon (Chong Ah Owon) (BN) 2.761 24.178 7.81 592 17.729 12 78.186 8.373 9.900 110 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names of Candidates and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADlLan DAP BEBAS Negeri Percentage Rejected Votes Polled Majority 70. N Lam Swa (Ng Iam g Swa) (DAPI 1.397 2. Gan Ping Shou @ Gan Ping Sieu (Gan F'ing Sieu) (BN) 2.896 11.397 2. Onn bin Mohd Yassin (Haji Onn bin Mohd Yassin) (BN) 1.095 17.74 296 1.714 25.842 1 1.024 32 Endau 16.649 13 69. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.153 13 70.467 7.967 2.880 11.829 588 75. Mohamad Esa bin Jaafar (Ustaz Esa) (PAS) 1. JOHOR Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Papers Not Returned 27 LayangLaYang 16.051 (Cikgu Shahar bin Ahdullah) (PAS) .884 9.17 244 5. Khainll Faixi bin Ahmad Kamil (Khairul Faizi) (PAS) 2.789 31 Kahang 14.27 384 7.

.

BEBAS .

.

.

.

773 61.980 L 392 - - 207 2.07 205 1. Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha (Datu Amlr Kahx bin Datu Mustaphal (BN) 1.652 12.877 6. Santong bin Angkap (Santong bm AngkapI (BERSEKUTUI 3.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SAaAH Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tldak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS BERSEKUTU PASOK 1 State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected Votes Polled Majority 7.' Muslimin bin Arip (Muslimin bin Aripl IKeADILAN) 3. Mursalim bin T a a u l (Mursalim Tanjull [BEBAS) 2.815 4. Wong Phin Chung Wong Phin Chung) (BEBAS) 44 2. 2 Tanjong 18.241 1. Kong Hong Ming B Kong Fo Min (Kong Hong Ming) [BEBAS) 4.372 N.40 332 Kapor 1.993 44 52 1.944 79 69. Chong Kah Kiat (Datuk Chong Kah Kiat) (BN) 5. B e n d bin Ebrahim (Bensali bin Ebrahim) (PASOK) 2.234 50 3. Omar bin Mohd Aji (Omar bin Mohd Aji) (BEBAS) 7.035 . Alexandra B Alexander Anthony Wexander Anthony) (KeADILAN) 6.

.

044 426 296 2.041 916 2.- 5.440 6.25 306 1.604 7 Kadamaian 12.356 .652 256 1.206 0 75. SABAH Kertas Undi Tidak Dikembalikan State Bollot Papers Not Returned P~ratus Undian Undi Ditolak Nanla-nama Calon dan Part1 DAP BEBAS BERSEKUTU Voting Percentage Votes Rejected Names oJCandidalcs ruuJ Party 2.22 239 1. Johnity @ Maximus bin Ongkili (Datuk Dr. Rashid) (BEBAS) 296 6. Datu Alang (Dr. Daibi bin Mandadi (Daibi bin Mandadi) IBEBASI 2.175 5. 5.. Bandira bin Sidang @ D Bandira bin 2. Maximus Johnity Ongkili) (BNI 4. Ungas @ Shahnuar bin Bodok [Ungas Bodokl (BEBAS) 5.604 916 2. Andomy Pilit @ Anthony Bin Mandiau [Anthony Mandiau) (BEBAS) 6 Tempasuk 13. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.069 685 692 426 3. Rashid IDigong bin Abd. Datu Bandira Datu Alangl (PAS) RazakbinRakunman (Razak Rakunman! [BEBAS) Pandikar Amin bin Mulia man Sri Pandikar Amin) [BN) Josli bin Padis (Josli bin Padisl (BERSEKUTU) Digong bin Abd. 3. 4. Johnny @ Lyon bin CUong (Johnny Gilong) [BEBAS) 1. Johe @ George bin Sangkin (George Sangkin) (BEBAS1 3.968 58 76.652 3.844 256 .019 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

.

.

.

.

Yee Chee Ming B Tommy Wee Chee Ming @ Tommy) (PASOKI N. 22 Pantai Manis 16.624 10.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.279 8. Maiji Jaigul (Maiji Jaigul) IPASOK) Abdul Rahim bin lsmail (BN) 8.472 88 14. SABAH - Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undl Dikeluarkan Mlot Pnpers Issued Kertas IJndi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS BERSEKUTU State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected N m s o Candidates f and Party Votes PoUed Majonhj 7. Moris @ Francis Miji (Moris B Francis Miji) (BEBAS) 3.124 3.43 142 1. Philip Benedict Lasimbang (Philip B Lasi. Elsie d Feliescia binti Solumin (Elsie Cleftus Mojingol) ' (PASOK) 2. 2 i Kawang 14.957 0 68. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. 23 Bongawan 12. Gulamhaidar 4 % Yusof bin Khan Bahadar (Gulam Haidar bin Khan Bahadarl (BN) 2. Jomilon Mojuntin @ Conrad Mojuntin (Jomilon Mojuntin d Conrad Mojuntin) (DM') 4.213 1.300 1I 70.639 N.444 3.651 (MTB) 4. Khoo Keok Hai (Khoo Keok Hai) IBN) 8.96 179 1.439 9.213 6.934 N. Kanm bin Bujang (Karim bin Bujangl IBNI .692 N.124 760 5.1 13 8.692 760 3.03 191 1.mbangl (BN) 202 2.444 805 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N .483 209 70.568 5. 20 Moyog 5.

Wences Angang @ James (Datuk Wences Angang) (BN) 2.003 2. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj. Ag Aminl (KeADILanl 1 I 3.270 4. Dojit bin Muda (Dojit bin Muda) ISETlAI 2. Johan 0 Christoper bin 0 T Ghani (Johan @ Christoper bin 0 T Ghani) (BEBAS) 4. Sarinum binti Sadikun (Surinam Haji Sadikun) (BN) MTB 3.157 633 3. Arif~n Mohd. Guan Dee bin Koh Hoi (Guan Dee bin KohHoi) (SETIA) 3.260 1 Lajim bin Ukim IBNl 1. bin Arifl (BNI 2. Md Haris Md Tahir (Md Haris Md Tahir) (BEBAS) 1.639 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N .C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.269 . NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LBGZSLATNE ASSEMBLY-Cont. Awang Tengah b. Mohd Arifin bin Mohd Arif (Mohd.139 308 5. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot papers Issued Pcratus Dikembalikan :ss 1 Undi Ditolak Nama-narna Cdun dan Parti Undi Yang Diperolehi PeLzqe Votes Rejected N m s o Candidates f Votes Polled Returned 2. Saman bin Ahmad ISamanI [BEBAS) 1.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N - C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATNE ASSEMBLY-Cont.

Pilihan Raya

Jumlah Pemilih

Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers lssued

Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Voting Percentage Votes Rejected

Slate Constituency

Total Electorate

'
/

SABAH
Nama-nama Calon dan Parti Majoriti DAP BEBAS PASOK

Names o Candidates f d P d 1

1

Diperolehi

Votes Polled

Majority

-

5. Suaidin @ Shuhldin bin Langkap M Langab (Shuhaiddin Langkab) (SETIA) 1. Paul bin Kadau (Paul bin Kadau) (BEBAS) 2. Sapin @ Sairin bin Karano M Karno (Datuk Hj Sairin Hj Karno) (BN) 3. Lawrence bin Gimbang lDatuk Lawrence Gimbanp) (BEBAS) Radin Maleh (BN) 1. Kubin bin Balang IDatuk Rubin Balang) (BN) 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS) 3. Peter @ PWip bin Lunuk M Lonok (Peter M Philip bin Lunuk @ Lanok) (BEBASI 4. Mutang M Sylvester bin Dawat (Mutang @ Sylvester bin Dawall (BEBASI 5. Sim bin N. C. Rikin lSim bin N. C. Rikin) (RERAS) 476 476 1.405

N. 34 Liawan

6,660

4,709

1.405

N. 35 Melalap N. 36 Kenlabong 7.666

MTB
4.027 1.319 1,516 446 35

1.319

1,516

446

35

I

r o tm N .
N Z

i

i

i

g m m

-

t--re4 m-N

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.
SABAH

041 7. 5 3 Senallang 12. Marinsa Q Marinshah bin Amana Q Abu Hamld (Marinsa @ Marinshah) (BEBAS) N. Maharani bin Ali Hani (Maharani bin Ali Hani) (BEBAS) 1. Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullahl (KeADILan) 3.588 1. Abdullah Sani bin (Abdullah Sani Abdul Salleh bin I I N.539 6. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jun~lah Pemillh Kertas Undi Dikeluarkan Peratus Ditolak Dikembalikan Voting Rejected N m s o Cw~dilulea f BEBAS Diperolehi PASOK SETlA State Constituency Total Electorate Ballot Papers Issued 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont. Basali bin Tarireh @ Basalie Ab Hamid (Basali bin Hj Tarireb) (BN) 2.358 Abdul Salleh) (BEBASI 3. Mim) (BEBAS) 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAU)N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Abdul Mim O Abdul Aziz bin ~ a i b Hj. 54 Bugaya 10. Abdu Salam bin Sakaran (Datuk Nasir Tun Sakaran) (EN) 2. Abdul Hussin bin Kiamsin (Abdul Hussin bin Kiamsin) (BEBAS) . Yapp Yuk Tong 6 2 Joseph (Mnhammad Joseph) (BEBAS) 4.

.

.

2. 9. Parti Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA) 17. Parti Islam Se Malaysia (PAS) 20. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) 13.SENARAI N A M A PARTI-PART1 POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES 1. 7. 10. Parti Tindakan Demokratik/Democratic Action Party (DAP) 2 1. Sarawak United People's Party (SUPP) 14. 6. Parti Keadilan Nasional (keADILan) . Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) 15. Barisan Kemajuan India Se-Malaysia/All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF) 18. 4. Parti Punjabi Malaysia (PPM) 19. 5. Parti Demokratik Progresif Sarawak (PDPS) 16. Parti Barisan Nasional (BN) P e r t u b u h a n K e b a n g s a a n Melayu B e r s a t u / U n i t e d Malay National Organisation (UMNO) Malaysian Chinese Association (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC) Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) Parti Progesif Penduduk/People' Progressive Party (PPP) Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu/ United Pasok Momogun Kadazandusun Organisation (UPKO) Parti Liberal Demokratik Sabah/The Liberal Democratic Party (LDP) Parti Maju Sabah/Sabah Progressive Party (SAPP) 3. 8. Parti Bersatu Sabah (PBS) 1 1. Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS) 12.

Parti Demokratik Malaysia (MDP) 23.22. Parti Barisan Rakyat Sabah BersekutulRederation Sabah People Front Party (BERSEKUTU) 28. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) 25. Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah/Democratic Reunited Save Sabah People's Power Party (SETIA) 26. Parti Rakyat Malaysia (PRM) 24. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) . Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR) 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful