LAPORAN PILIHAN RAYA U M U M

2004

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

KANDUNGAN
BAB
I.

TAJUK . 1. 2. PENGENALAN DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2.1 2.2 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya

MUKA SURAT

11.

111.

3.

DAFTAR PEMILIH 3.1 3.2 Sistem Pendaftar Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004

IV.

4.

PILIHAN R Y UMUM 2004 AA Latar Belakang Pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Persiapan Awal Pilihan Raya Undang-undang dan Peraturan-peraturan Baru dalam Pilihan Raya Umum 2004 4.4.1 4.4.2 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peruntukan Bajet Pilihan Raya Mengemaskinikan Daerah Mengundi Tempat Urusan Pilihan Raya 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8.1 4.8.2 Pusat Penamaan Calon Pusat Pengundian Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan Lain

Peralatan dan Kelengkapan

Mengemaskinikan Buku Panduan, Checklist dan CD Latihan iii

BAB

TAJUK
4.10 Pelantikan Petugas-petugas Pilihan Raya 4.10.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4.10.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4.11 Program Taklimat dan Latihan 4.1 1.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR 4.1 1.2 Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.11.3 Pengurusan Undi Pos 4.12 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta 4.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4.14 Pertemuan dengan Media 4.15 Mesyuarat Tertinggi SPR-PDRM 4.16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia 4.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan 4.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) 4.19 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web 4.20 Pusat Media 4.2 1 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya 4.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih 4.24 Keperluan Pengangkutan 4.24.1 Pengangkutan Udara 4.24.2 Pengangkutan Darat dan Air 4.25 Publisiti 4.25.1 Media Cetak 4.25.2 Media Elektronik 4.25.3 Poster dan Risalah Penerafigan 4.25.4 Publisiti Melalui ~ e m e n t e r i a h

MUKA

SURAT

BAB

TAJUK
4.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya 4.26.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) 4.26.2 Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) 4.26.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR)

MUKA SURAT

V.

5.

PENAMAAN CALON DAN PENCETAKAN KERTAS UNDI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Penamaan Calon Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Parti-parti Yang Bertanding Menang Tanpa Bertanding Pencetakan Kertas Undi

30

VI.

6.

KEMPEN PILIHAN RAYA 6.1 6.2 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Laporan PP-KPR

VII.

7.

PROSES PENGUNDIAN 7.1 7.2 Urusan Pengundian Pengundian Melalui Pos

VIII.

8.

PENGIRAAN UNDI 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Urusan Mengira Undi Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Pengiraan Undi Berkelompok Pengiraan Undi Pos Ulang Kira di Tempat Mengundi Penjumlahan Rasmi Undi Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi

IX.

9.

KEPUTUSAN PILIHAN R Y AA 9.1 9.2 Dewan Rakyat Dewan Undangan Negeri

BAB
9.3 9.4 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Hilang Wang Deposit Pilihan Raya Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya

MUKA SURAT

9.5 9.6 9.7

X. XI.

10. PETISYEN PILIHAN R Y AA 11. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN R Y AA 11.1 Isu-isu 11.1.1 Penggunaan 'Compact Disc' [CD) 11.1.2 Kekecohan di Selangor
1 1.1.3 Penambahan Masa 2 J a m Bagi Negeri

60 62

Selangor 11.1.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS] 11.1.5 Pencetakan Kertas Undi bagi DUN N. 17 Sungai Lembing, Pahang 11.1.6 Laman Web SPR 1 1.1.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih 11.1.8 Pemindahan Nama dari Pusat Mengundi 1 1.2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya 1 1.3 Post-mortem Pilihan Raya

XII.

12. PERBELANJAAN PILIHAN R Y UMUM 2004 AA

XIII.

13. PENUTUP

XIV.

1 4. PENGHARGAAN

LAMPIRAN APPENDIX BAB CHAPTER LAMPIRAN I APPENDIX I LAMPIRAN I1 APPENDIX 11 TAJUK TITLE KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI PARLIMEN NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR T H E STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY MUKA SURAT PAGE 145 146 LAMPIRAN 111 APPENDIX III LAMPIRAN IV APPENDIX IV SENARAI NAMA PARTI-PARTI POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES vii .

KMN Pengerusi DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. JSM. PNBS. KMN. CVO Timbalan Pengerusi (Sehingga 22 OKTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. JSM. PMP Ahli DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP.SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA T N SRI DATUK S E N PANGLIMA HAJI AB. DIMP. JSM. JMN. KMN Ahli (Sehingga 28 JANUARI 2005) DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM PJN. DCSM. DPMK. SPDK. RAHMAN A PSM. RASHID BIN AB. ABS Ahli (Sehingga 6 OGOS 2004) DATUK YE0 HOCK SIEW DMSM. AMN. DMSM. DNS Ahli viii .

KMN. DIMP. DPMS. ASDK. DPMT. NOOR DMSM. DIMP. J M N . CHU LING HENG JMN. KMN Ahli (Bermula 9 ME1 2005) DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN H A J I MOHD. KMN Setiausaha (Sehingga 2 7 NOVEMBER 2004) NOTA DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. KMN Timbalan Pengerusi (Bermula 1 7 DISEMBER 2004) / TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Ahli (Bermula 1 1 DISEMBER 2004) DR. J M N . JBK. ADK. JBK. DPMT. DPMS. BSK Ahli DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. DIMP S etiausaha (Bermula 6 DISEMBER 2004) .DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BWONG PGDK.

.

Pilihan Raya Umum untuk Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi Semenanjung adalah kali Ke -11. kecuali bagi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Persidangan Dewan Rakyat (Parlimen) kali pertama selepas pilihan raya tersebut ialah pada 20 Disember 1999. tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-9 adalah berakhir pada 12 April 2004. Mengikut perkiraan yang sama. Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) telah mengadakan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi negeri-negeri di Semenanjung dan Negeri sabah pada 21 Mac 2004. manakala Pilihan Raya Umum Parlimen bagi Negeri Sabah dan Negeri Sarawak kali yang Ke-9 dan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-10. Suruhanjaya Pilihan Raya perlu mengadakan Pilihan Raya Umum bagi mengisi kekosongan kerusi-kerusi Dewan berkenaan di dalam tempoh 60 hari dikira dari tarikh pembubaran tersebut. maka tempoh hayat Dewan Rakyat yang ke-10 adalah berakhir pada 20 Disember 2004. . 1.BAB I 1. 1. PENGENALAN 1.3 Bagi menjalankan fungsi dan tanggungjawab tersebut. Dengan pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Berdasarkan tarikh persidangan berkenaan dan selaras dengan peruntukan Perkara 55(3) Perlembangan Persekutuan. sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri diseluruh negara telah menjadi kosong.1 Pilihan Raya Umum Ke–10 telah diadakan pada 29 November 1999.2 Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkenan membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2004 dan diikuti dengan pembubaran Dewan-dewan Undangan Negeri pada tarikh yang sama oleh Duli.Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Bagi Dewan Undangan Negeri masing-masing. kecuali 62 kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Mengikut peruntukan Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan.

1 Perbandingan Kerusi Parlimen dan Negeri bagi Pilihan Raya Umum Ke–10 dan Ke–11 NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. Pertambahan kerusi Parlimen dan Negeri adalah hasil kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya oleh SPR.1. JADUAL 2. PRU untuk DUN bagi Sabah ialah yang ke-10.BAB II 2. . Perbandingan pertambahan jumlah kerusi Parlimen dan Negeri yang terlibat dalam Pilihan Raya Umum Ke-10 dan Ke-11 adalah seperti di Jadual 2. PRU untuk Parlimen bagi Sabah dan Sarawak ialah kali ke-9.1 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Negeri telah terlibat dalam Pilihan Raya Umum ini kecuali 62 kerusi Negeri di Sarawak yang tempoh hayatnya akan berakhir pada 18 November 2006.P Kuala Lumpur N.P Labuan Sarawak 3 15 14 8 11 23 11 17 0 10 7 5 20 20 1 28 PARLIMEN PRU Ke -10 PRU Ke-11* 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 NEGERI PRU Ke -10 PRU Ke – 11* 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 JUMLAH 2. DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2.P Putrajaya W. Sembilan Melaka Johor Sabah W.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya 193 219 504 * PRU untuk Parlimen dan DUN bagi Semenanjung ialah kali ke-11.

jumlah kerusi Parlimen telah bertambah daripada 193 kepada 219 dan kerusi Negeri pula telah bertambah daripada 504 kepada 567 termasuk 62 kerusi Negeri Sarawak yang tidak terlibat dalam Pilihan Raya Umum Negeri pada 21 Mac 2004.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya Pertambahan jumlah kerusi Parlimen sebanyak 25 dan Negeri sebanyak 63 adalah berikutan daripada Urusan Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya yang diluluskan oleh Parlimen pada 8 April 2003 dan diwartakan pada 1 Mei 2003 serta berkuat kuasa mulai 2 Mei 2003.2. . Dengan Urusan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya. Urusan persempadanan tersebut selaras dengan perkara 113(2) Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan supaya Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan Urusan Kajian Semula Bahagian Pilihan Raya apabila lat 8 tahun.

738.032 +51. Melalui SPPST.1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) bermula pada 16 Julai 2002 dan perlaksanaannya mengikut Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002.366 +245.284.BAB III 3. 3.335 10.564. iaitu telah memendekkan tempoh melayakkan seseorang pemilih untuk mengundi dalam Pilihan Raya berbanding dengan proses pengesahan di bawah Sistem Lama.322 9.256 .983.591 Perbezaan -54.1 yang berikut: JADUAL 3. warganegara yang berumur 21 tahun ke atas dan tidak hilang kelayakan boleh mendaftar pada bila-bila masa melalui kaunter-kaunter pendaftaran pemilih di seluruh Negara. Warganegara yang layak perlu hadir sendiri dan pendaftaran diwajibkan mengikut alamat yang tertera di dalam kad pengenalan.509.1.730 10.071 9.2 Melalui SPPST.1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) 3.1.698 9. 3. Pendaftaran Sekali Setahun (bermusim). Pecahan pemilih dari tahun 1998 hingga 2003 adalah seperti di Jadual 3. Melalui SPPST. orang ramai boleh mendaftar sebagai pemilih melalui kaunter pendaftaran pejabat-pajabat Suruhanjaya Pilihan Raya di seluruh Negara.520 pemilih baru semasa Pilihan raya Umum Ke-11 (2004). DAFTAR PEMILIH 3. Daftar Pemilih Tambahan disahkan setiap suku tahun (3 bulan).749 +229.1 Pecahan Pemilih Dari Tahun 1998 Hingga 2003 Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jumlah 9.3 Berbanding dengan jumlah pemilih berdaftar semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 (1999) ia menunjukkan pertambahan sebanyak 720.035. kaunter Pos Malaysia Berhad.605 +249.1. unit bergerak SPR dan kaunter khas yang dibuka di pusat-pusat awam dan kawasan pendalaman.

170.803 14.565 Jumlah 200.879 112.919 420.972 450.591 pemilih.P.323 1.791 10.923 555.422.601 12.408.818 160 9.892 32.284.920 5.217 888.470 1.274 670.2 Pecahan Pemilih di Bawah Kategori Pemilih Biasa dan Pemilih Pos Mengikut Negeri Pemilih POS BIASA 109.249.901 662.P.881 809.310 2.362 1.351 570.917 1.079 429.177 334.482 821.482 7.226 10.697 19. Pecahan pemilih di bawah kategori pemilih biasa dan pemilih pos mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 3.750 5.126 1.726 16.722 455.102 4.696 10.232.712 .284.254 755.2 3. Daftar pemilih yang digunakan dalam Pilihan Raya Umum 2004 ialah Daftar Pemilih Induk (DPI) sehingga 31 Disember 2003 yang disahkan pada 2 Mac 2004 dan diwartakan pada 4 Mac 2004 yang mengandungi 10. Kuala Lumpur W.752 13.442 664.428 14.137.105 16. Daftar pemilih yang disahkan oleh SPR adalah bukti prima facie bagi mengesahkan kelayakan seseorang pemilih untuk mengundi dalam pilihan raya.786 345. Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W. Labuan Sabah Sarawak Jumlah 2.205 651.591 Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.083.006 768.924 672.015 29.1 Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004 Penyediaan daftar pemilih untuk pilihan raya adalah satu tanggungjawab utama yang perlu dilakukan oleh SPR.943 904.P.609 11.2 berikut: Jadual 3.3.007 22.259 641.2.812 1.

Selepas Master Index dan Master Copy disiapkan dan disemak secara teliti.3. Setiap tuntutan disiasat dan dibuat pembetulan. Alamat yang tertera di dalam kad pengenalan adalah menentukan lokasi seseorang yang mendaftar itu di dalam bahagian pilihan raya berkenaan. Sesuatu Daftar Pemilih Tambahan yang dikemaskinikan setiap suku tahun (3 bulan) dipamerkan untuk orang ramai menyemak bagi membuat tuntutan dan bantahan.2. Semua urusan percetakan itu adalah di bawah pengawasan PNMB Pusat bagi memastikan Daftar Pemilih dicetak mengikut jumlah yang diperlukan bagi kegunaan seluruh Negara.2. manakala semua bantahan diselesaikan melalui Siasatan Awam selaras dengan Peraturan 17 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendafatran pemilih) 2002.2 Proses dan Penyediaan Daftar Pemilih dibuat mengikut Peraturanperaturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. . Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas adalah layak untuk mendaftar sebagai pemilih atau untuk membuat pertukaran alamat di dalam daftar pemilih. 3.3 Penyediaan Daftar Pemilih bagi Pilihan Raya Umum 2004 bermula dengan cetakan daftar Master Index dan diikuti dengan cetakan Master Copy oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. ia diserahkan kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) di Kuala Lumpur bagi Negeri-negeri di Semenanjung dan bagi Negeri Sabah dicetak di Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. manakala bagi Negeri Sarawak dicetak di PNMB cawangan Sarawak. Pihak PNMB telah menjadualkan dengan rapi program pencetakan Daftar Pemilih di setiap Negeri agar menepati jadual yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.

Bidang-bidang berkaitan dengan persiapan Pilihan Raya yang lain yang diberi tumpuan ialah:(a) urusan mendapatkan peruntukan Bajet Pilihan Raya daripada Kementerian Kewangan. Persidangan Pertama Dewan Undangan Negeri Sabah selepas Pilihan Raya tersebut ialah 12 April 1999. Peruntukan serupa terkandung di dalam Perlembagaan Negeri-negeri bagi tujuan mengadakan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. Pengisytiharan pembubaran tersebut memberikan laluan kepada SPR untuk mengadakan Pilihan Raya Umum bagi Parlimen dan Dewan-dewan Undangan Negeri serentak. 4.1 Latar Belakang 4. 4. . adalah terbubar dengan sendirinya apabila berakhir tempoh 5 tahun dari tarikh persidangan pertama Dewan-dewan berkenaan selepas satu-satu Pilihan Raya Umum. kecuali dibubarkan lebih awal. Ini bermakna tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah adalah berakhir pada 12 April 2004. Dikira dari tarikh persidangan Parlimen yang pertama. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981. Ia bermula dengan tindakan meminda beberapa aspek undangundang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur penjalanan dan proses pilihan raya. Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-negeri juga memperuntukkan bahawa Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-9 telah diadakan pada 12 dan 13 Mac 1999. Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri berkenaan telah membubarkan Dewan-Dewan Undangan Negeri masing-masing kecuali Dewan Undangan Negeri Sarawak yang tempoh hayatnya hanya akan berakhir pada 18 November 2006.1 Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa apabila Parlimen dibubarkan. Pilihan Raya Umum hendaklah diadakan di dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran.1. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikaji semula dan dibuat pindaan adalah untuk penambahbaikan dan bersesuaian dengan keperluan semasa.3 Persiapan Awal Pilihan Raya Persiapan bagi pelaksanaan Pilihan Raya Umum 2004 telah dibuat sejak awal tahun 2002. Pada tarikh yang sama.2 Dalam hal berkaitan dengannya.2 Pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong dengan kuasa di bawah Perkara 55(2) Perlembagaan telah membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2002.BAB IV 4. Undang-undang berkaitan yang terlibat ialah Akta Pilihan Raya 1958.1. dan Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003.3 Pilihan Raya Umum Ke-10 telah diadakan pada 29 November 1999 dan persidangan pertama Parlimen adalah pada 20 disember 1999. PILIHAN RAYA UMUM 2004 4.1. tempoh hayat Dewan Rakyat adalah berakhir pada 20 Disember 2004. 4. 4.

persediaan CD Latihan untuk pegawai-pegawai petugas pilihan raya.1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 calon atau orang lain bagi pihaknya dilarang melakukan apa-apa kenyataan yang bertujuan untuk mengembangkan perasaan benci. pusat penjumlahan rasmi undi dan mewartakan semua pusat mengundi. (e) (f) (g) (h) (i) 4. ejen pengundian dan pengiraan undi hendaklah bertugas sekurang-kurang 2 jam sebelum membuat pertukaran tugas. Undang-undang dan peraturan berkaitan adalah seperti yang berikut:4. calon atau ejen pilihan raya tidak boleh membelanjakan melebihi RM200. melaksanakan program-program taklimat dan latihan di seluruh Negara. Taklimat kepada parti-parti politik dan media berkaitan isu-isu pilihan raya dan pindaan kepada undang-undang dan peraturanperaturan pilihan raya. semua peralatan dan kelengkapan yang (c) (d) mengemaskinikan buku-buku panduan.(b) mengemaskinikan daerah-daerah mengundi.4. Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) serta petugas-petugas lain pilihan raya. ejen pengundian dan pengiraan undi yang dilantik bagi seseorang calon boleh hadir bertugas bila-bila masa dengan mengemukakan nama dan alamat kepada ketua tempat mengundi. pertemuan di antara SPR dengan parti-parti politik dan media juga diadakan untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan maklum balas atas isu-isu tertentu yang berbangkit.4 Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Baru Dalam Pilihan Raya Umum 2004 Pelaksaan Pilihan Raya Umum 2004 telah melibatkan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan pilihan raya yang baru yang diperkenalkan buat kali pertama dalam pilihan raya. buku-buku checklist. mengenal pasti dan melantik Pegawai-pegawai Pengurus.000. menyediakan diperlukan. mengenal pasti dan menetapkan pusat penamaan calon. tidak puas hati dan permusuhan.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Seksyen 4A: Seksyen 14 (1): Seksyen 14(1A): Seksyen 19(1): . Penolong Pegawai Pengurus. mengadakan mesyuarat dengan jabatan-jabatan dan agensiagensi Kerajaan serta Swasta.

Dewan Rakyat atau RM 100. larangan tidak boleh menyemak nama pengundi.000. larangan tidak boleh melekat atau mempamerkan bahan kempen dalam zon larangan 50 meter dari mana-mana sempadan pusat mengundi. Kos tambahan pembersihan bahan kempen akan dituntut dari calon jika kos pembersihan melebihi deposit bahan kempen yang dilucuthakkan. kedai dan premis lain dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. deposit bahan kempen akan dilucuthakkan jika tidak membersihkan bahan kempen dalam masa 14 hari selepas hari pengundian. Seksyen 24B(7): Seksyen 24B(8): Seksyen 24B(9): Seksyen 26(1)(b): Seksyen 26(1)(d): Seksyen 26(1)(e): Seksyen 26(1)(g): Seksyen 26A(1)(2)(3): Seksyen 26B: Seksyen 27B-27H: . penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya.00 bagi Bahagian Dewan Undangan Negeri mengikut mana yang berkenaan. larangan tidak boleh menunggu dan berdiri dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat penamaan calon.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Rakyat atau RM3. atau membawa pakaian. Seksyen 24A(1): Seksyen 24A(2): Seksyen 24B(3): Seksyen 24B(4): tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari penamaan calon.000. botol dan lain-lain yang mempunyai lambang atau simbol parti dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. keanggotaan. payung. calon dari parti politik boleh mengedarkan bahan kempen dengan permit dari Pegawai Pilihan Raya Negeri dengan bayaran deposit bahan kempen pilihan raya RM 5. tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari pengundiaan. larangan tidak boleh memakai. barang hiasan.000. peruntukan pelantikan perayu undi oleh parti-parti politik atau calon dimansuhkan. memegang. merayu dan menunggu dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. larangan tidak boleh menggunakan rumah kediaman. calon dan parti politik boleh mengadakan perhimpunan dan syarahan terbuka dengan kelulusan permit dari polis. barung atau pondok parti dimansuhkan diganti dengan Barung Suruhanjaya Piilihan Raya dan parti boleh melantik petugas sebagai pemerhati dan perlu bertugas selama 2 jam sebelum penggantinya.

fungsi.00 pagi.2 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 Peraturan 4(4)(c): alamat calon dalam bahagian pilihan raya yang perlu dicatatkan dalam kertas penamaan calon ialah menggunakan alamat surat-menyurat sahaja.000.00 bagi Dewan Undangan Negeri. dan rayuan kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh rayuan dikemukakan.00 pagi pada hari penamaan calon: masa pameran dan bantahan kertas penamaan calon dari jam 10.00 pagi hingga 11.00 pagi hingga 10.00 satu set. kertas penamaan calon dalam 3 salinan hendaklah diserahkan kepada pegawai pengurus antara jam 9.kawasan kawalan. pegawai pengurus hendaklah membuat keputusan dan mengisytiharkan keputusan bantahan selepas jam 11.00 pagi pada hari penamaan calon hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi.4. deposit pilihan raya RM 10. Seksyen 36A: Seksyen 36B: 4.00 bagi Dewan Rakyat atau RM 5.000. yang dibenarkan dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon yang membolehkan namanya tidak dicetak dalam Peraturan 4(4)(d): Peraturan 4(8): Peraturan 5(1): Peraturan 6(2): Peraturan 6(5) dan 7(2): Peraturan 7(4): Peraturan 9(1): Peraturan 11(2)(e): Peraturan 11(7)(8)(9): pengesahan menarik balik kertas penamaan calon . Seksyen 35A: kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kes dikemukakan di Mahkamah Tinggi.00 pagi. pengesahan menarik balik kertas penamaan calon sebelum jam 10. cara membuat keputusan dan penerimaan aduan. keputusan kes petisyen pilihan raya oleh Mahkamah Tinggi boleh dirayu dalam masa empat belas hari dari tarikh keputusan kes. nama yang hendak dicetak dalam kertas undi (Borang 7) dimansuhkan kerana telah dimasukkan dalam kertas penamaan calon. kertas penamaan calon dikenakan bayaran RM20. setiap kertas penamaan hendaklah diisi dengan lengkap dan betul dalam bahasa kebangsaan dan hendaklah menyatakan nama dan nombor kad pengenalan pencadang dan penyokong yang nama mereka mestilah ada dalam daftar pemilih yang sedang dipakai bagi bahagian pilihan raya yang baginya calon itu hendak dipilih.

5 Peruntukan Bajet Pilihan Raya . Peraturan 11(10): deposit pilihan raya dilucuthakkan jika calon menarik balik kertas penamaan calon selepas jam 10.kertas undi hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi. pengundi serta saudara-mara yang dibenarkan oleh undang-undang. calon itu atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya hendaklah disifatkan tidak mempertikaikan bahawa setiap peti undi yang ditunjukkan oleh Ketua Tempat Mengundi itu adalah kosong. mengunci/memeterai peti undi menggunakan perekat keselamatan. ejen pengundian dan mengira undi.00 pagi pada hari penamaan calon atau dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon atau selepasnya. peruntukan kertas undi ganti dimansuhkan. 4. Ahli-ahli dan pegawai-pegawai SPR. Ketua Tempat Mengundi menunjukkan peti undi kosong kepada polis yang bertugas di luar saluran tempat mengundi jika ejen mengundi/ejen mengira undi tidak hadir bertugas semasa penutupan peti undi. hanya dibenarkan seorang ejen mengundi/ejen mengira undi yang hadir pada satu-satu masa untuk bertugas. peruntukan perlantikan Ketua Tempat Mengundi Kanan yang pusat mengundi banyak saluran dimansuhkan. orang yang dibenarkan masuk ke tempat mengundi ialah kerani mengundi dan mengira undi. pegawai pengurus. Peraturan 12(2): Peraturan 14(A): Peraturan 15(3): Peraturan 18(2A): Peraturan 18(2B): Peraturan 18(3): Peraturan 22: Peraturan 25(1A): Peraturan 25D(5B): pengiraan semula undi di pusat penjumlahan rasmi undi atas permintaan calon boleh dijalankan jika perbezaan undi yang diterima oleh calon yang mendapat undi terbanyak dan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang dan pengiraan semula hanya sekali sahaja. daftar pemilih yang dibekalkan kepada calon pada hari penamaan calon adalah naskhah yang sahih dan akan digunakan oleh Ketua Tempat Mengundi semasa pengundian. dan Peraturan 25F: Suruhanjaya Pilihan Raya boleh membuat pengisytiharan apabila parti politik mendapat majoriti kerusi melebihi 50% dari jumlah kerusi yang diperuntukkan bagi pemilihan ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Lain-lain ialah calon. Jika seseorang calon atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya tidak hadir pada masa itu di tempat mengundi itu. ejen pilihan raya.

665 7.316 33 2. SPR telah mengenal pasti tempat-tempat tertentu yang sesuai untuk kegunaan dalam pilihan raya termasuk Pusat Penamaan Calon. 4.P. Putrajaya W.513 1.833 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Barung Suruhanjaya Pilihan Raya 87 628 520 348 462 1.1 Kedudukan Tempat Untuk Urusan Pilihan Raya Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.162 2. 4.P. tindakan ini juga mengurangkan kesesakan di satu-satu pusat mengundi.229 476 1.6 Mengemaskinikan Daerah Mengundi Bagi memastikan pengundi-pengundi dapat mengundi dengan selesa dan berhampiran dengan tempat tinggal.331 1. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.062 758 668 2.107 2.7 Tempat Urusan Pilihan Raya Bagi menjalankan Pilihan Raya.Bagi menjalankan Pilihan Raya Umum 2004.P. Jumlah pusat berkenaan seperti di Jadual 4. Kementerian Kewangan telah meluluskan sebanyak RM100 juta dan apa-apa peruntukan tambahan yang terpaksa ditanggung akan diluluskan kemudian tertakluk kepada perbelanjaan sebenar.963 .419 33 1.284 850 1. Pusat Pengundian dan Pusat Penjumlahan Rasmi Undi.081 3 496 293 430 967 489 10 444 7.328 Tempat Mengundi (Saluran) 219 1. Labuan Sarawak Jumlah Pusat Penamaan Calon 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Pusat Mengundi 78 641 486 293 278 708 478 656 5 162 282 179 782 623 12 1. Selain memberikan keselesaan kepada pengundipengundi.1 yang berikut: Jadual 4.403 1. SPR telah menjalankan urusan belah bahagi daerah mengundi di kawasan-kawasan yang memerlukan pengemaskinian di seluruh negara serta mewujudkan pusat-pusat mengundi baru dengan membahagikan jumlah pengundi-pengundi yang lebih kecil bagi setiap daerah mengundi.675 19.

Dewan Sekolah. Bagi kawasan yang tidak mempunyai kemudahan awam seperti di kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak.(B) 13 dan P.2 Pusat Pengundian 4.7. SPR telah menggunakan pondok/khemah atau rumah panjang. pencadang.U.7. dewan serba guna dan balai raya.1 Pemilihan Pusat Penamaan Calon dibuat berpandukan ciri-ciri berikut: (a) memudahkan kawalan keselamatan iaitu sebuah bangunan seperti dewan atau sebagainya yang sesuai dan terletak di dalam kawasan berpagar.7. Undang-undang Pilihan Raya telah menetapkan zon larangan 50 meter dari jarak pusat mengundi sebagai kawasan di mana parti-parti politik atau calon-calon tidak boleh mengadakan aktiviti berkempen.(B) 100 15 Mac 2004 dan P.2. iaitu dalam pilihan raya-pilihan raya sebelum ini. Bilik Gerakan Pejabat Daerah/Majlis Perbandaran/Majlis Daerah dan Pejabat-pejabat Kerajaan. 4. memakai atau membawa lambang atau simbol parti. keselesaan kepada penyokong-penyokong parti/calon (b) (c) 4.4. iaitu megikut jumlah Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh Negara. Pusat-pusat mengundi berkenaan telah diwartakan melalui P.7.1 Pusat Penamaan Calon 4. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah disediakan. Peruntukan undangundang tersebut telah memudahkan pihak polis dalam urusan menjaga ketenteraman awam kerana jarak penyokong-penyokong parti dipisahkan oleh zon larangan berkenaan. Di samping itu. penyokong serta petugaspetugas SPR dan Pegawai Polis yang bertugas sahaja.7. .1. pondok-pondok parti yang dekenali sebagai ‘pondok panas’ yang dibiasanya didirikan berhampiran dengan pintu masuk pusat mengundi juga telah dimansuhkan.(B) 30 bertarikh 8 Januari 2004 serta P.7.U. 4.2 Di luar kawasan pusat-pusat mengundi berkenaan. suasana tegang di pusat-pusat mengundi berkurangan dan pihak polis dapat menjalankan kawalan ketenteraman awam dengan lebih berkesan.(B) 101 dan 104-A bertarikh 16 Mac 2004. 4.1 Kebanyakan pusat mengundi yang digunakan dalam pilihan raya ialah bangunan sekolah. Undang-undang Pilihan Raya juga telah memansuhkan pelantikan perayu undi.833 tempat mengundi (saluran ) telah ditetapkan. kedudukan bangunan yang sesuai dan mudah untuk pihak polis mengawal lalu lintas .U.2 bangunan-bangunan yang telah digunakan termasuk Dewan Serba Guna. Dalam Pilihan Raya Umum 2004. sebanyak 7. berkumpul. Undang-undang menetapkan yang Barung SPR disediakan di mana petugas-petugas SPR ditempatkan untuk kerja-kerja semakan nama pengundi bagi menentukan saluran masing-masing pada hari pengundian. iaitu 50 meter dari Pusat Penamaan Calon di mana orang ramai atau para penyokong parti tidak dibenarkan berada di dalam kawasan berkenaan kecuali calon. Dengan wujudnya zon larangan 50 meter dari pusat mengundi.328 pusat mengundi mengandungi 19.U.7. Bagi menggantikan pondok panas.3 Undang-undang Pilihan Raya yang dipinda telah menetapkan satu kawasan zon larangan. perayu undi dibenarkan untuk bertugas dikawasan pusat-pusat mengundi pada hari pengundian.1.2.(B) 98 dan P.U.1.

7.1 Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan komputer serta kemudahan laman web untuk penyediaan rangkaian perhubungan di antara peringkat Ibu Pejabat dengan semua Pejabat Pilihan Raya Negeri telah disediakan. Bangunan yang digunakan hampir kesemuanya ialah dewan serba guna atau dewan sekolah yang mempunyai kawasan lapang yang membolehkan penyokong-penyokong parti atau calon berkumpul untuk menunggu pengumuman keputusan pilihan raya.8.8 Peralatan dan Kelengkapan Bagi melaksanakan Pilihan Raya Umum 2004. klip. Software aplikasi tertentu berhubung dengan penyediaan daftar pemilih juga digunakan untuk kecekapan pengurusan pilihan raya dan keperluan parti dan para pemilih. beberapa sistem aplikasi pengkomputeran telah dibangunkan untuk kegunaan dalam pengurusan pilihan raya berkenaan. petak undi. setiap bangunan yang digunakan sebagai Pusat Penjumlahan Rasmi Undi merupakan bangunan yang selamat dan terkawal kerana peti-peti undi untuk pengiraan semula perlu disimpan dengan selamat di pusat berkenaan sehingga keesokan harinya. Checklist dan CD Latihan Ekoran daripada beberapa pindaan Undang-undang dan Peraturan Pilihan Raya. Sejumlah 219 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi telah disediakan mengikut jumlah bahagian Parlimen.4. semua peralatan dan kelengkapan logistik yang diperlukan telah disediakan. untuk urusan pengiraan semula kertas undi berkenaan. Peralatan kecil yang lain diperlukan ialah cutter. pita keselamatan. SPR telah menetapkan bahawa semua pengiraan semula dilaksanakan pada keesokan harinya.8. karung undi pos serta poster telah disediakan. Oleh yang demikian. buku panduan petugas. 4. buku checklist petugas dan CD latihan untuk kegunaan pegawai dan petugas pilihan raya telah dikemaskinikan selaras dengan pindaan terbabit. tali dan sebagainya 4.1 Di pusat ini keputusan pengundian yang diterima dari tempat mengundi (saluran) melalui Ketua Tempat Mengundi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi mendapatkan keputusan untuk kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri sebelum diumumkan.2 Peralatan Lain Peralatan lain semasa pilihan raya seperti peti undi. sampul. pengiraan semula undi dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. buku undang-undang. perekat keselamatan. borang.3.7. Buku-buku berkenaan diperlukan sebagai bahan rujukan serta garis panduan tatacara tindakan bagi memastikan setiap petugas pilihan raya memahami prosedur dan peraturan yang perlu dipatuhi semasa menjalankan pilihan raya.3. 4. pisau. 4. penindik. pelekat.3 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 4. Walau bagaimanapun. gunting. Selain itu. .9 Mengemaskinikan Buku Panduan.2 Dalam keadaan keputusan majoriti 2% atau kurang dan jika ada permintaan daripada calon yang kalah.7. 4. dulang megira.

Jabatan Pendidikan. Jika pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan tersebut tidak mencukupi.3 berikut: . Keutamaan pelantikan adalah dari kalangan Pegawai-pegawai Daerah.1.1 Pegawai Pengurus.1.10.4.10 Pelantikan Petugas-Petugas Pilihan Raya Seramai 172.10.10.1 Untuk pelantikan sebagai Pegawai Pengurus.U. 4.2 dan Penolongpenolong Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4. Penolong-penolong Pegawai Daerah dan Pegawaipegawai Kanan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya. 4. Pelantikan tersebut dibuat mengikut peruntukan Seksyen 3 Akta Pilihan Raya 1958 dan selaras dengan Perkara 115 Perlembagaan Persekutuan. Pelantikan mereka telah diwartakan melalui P. Pecahan Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4.2 Untuk menjalankan pengurusan Pilihan Raya Umum.799 petugas pilihan raya terdiri daripada pelbagai kategori telah dilantik mengikut kategori seperti di Lampiran I. Pelantikan dibuat berdasarkan pengalaman dan kedudukan jawatan mereka di dalam sesuatu kawasan di mana mereka dipertanggungjawabkan. Jabatan Perhutanan. Suruhajaya Pilihan Raya telah melantik seramai 219 Pegawai Pengurus dan 901 Penolong Pegawai Pengurus di seluruh Negara. SPR telah melantik pegawai-pegawai yang layak dan berpengalaman dalam mengendalikan Pilihan Raya. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) turut dilantik.(B)41 bertarikh 22 Januari 2004. pegawai-pegawai daripada Pihak Berkuasa Tempatan(PBT). Jabatan Kerja Raya (JKR). Mereka juga mempunyai autoriti untuk mengerakkan jentera pentadbiran dalam pengurusan semasa menjalankan pilihan raya.

2 Pecahan Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DEARAH 0 12 11 7 9 20 11 12 0 0 7 6 10 0 16 24 145 PBT 0 2 1 1 2 3 2 10 8 1 0 0 7 1 5 4 47 JKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 JABATAN TANAH 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 14 JABATAN PENDIDIKAN 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 JPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JABATAN HUTAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 PEJABAT SUK 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 .Jadual 4.

Jadual 4.SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DAERAH 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 18 0 51 71 409 PBT 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 3 39 2 9 17 209 JKR 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 3 2 8 0 10 0 47 JABATAN TANAH 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 14 0 0 0 71 JABATAN PENDIDIKAN 8 0 0 0 11 6 0 3 4 0 0 8 5 0 8 1 54 JPS 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 16 JABATAN HUTAN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 PEJABAT SUK 12 1 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 8 0 12 3 91 JUMLAH 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 92 2 92 92 901 .3 Pecahan Penolong Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.

11.2. wakil polis DiRaja Malaysia (PDRM). SPR telah mengadakan pelbagai program taklimat dan latihan bagi pegawai dan petugas yang dilantik. selaras dengan peruntukan seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.2. Pemandu Arah Pusat Mengundi dan pembantu-pembantu yang diperlukan.1 Pegawai Pengurus. Untuk pelantikan ini keutamaan adalah kepada mereka yang berpengalaman atau pernah terlibat dalam menjalankan pilihan raya terutamanya bagi kategori Ketua-ketua Tempat Mengundi. Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR Semua taklimat Pegawai Pengurus. 4.3 Bagi tujuan pengawalan serta pemantauan aktiviti-aktiviti calon dan penyokong serta parti-parti politik semasa tempoh rasmi berkempen. 4. Keanggotaan PP-KPR terdiri daripada Ketua Pegawai Penguat Kuasa (Ketua PP-KPR). . Keputusan ini berdasarkan nasihat keselamatan kawasan ini tidak memerlukan pengawasan oleh PP-KPR. Penolong Pegawai Pengurus dan anggota PPKPR telah dijalankan mengikut Negeri seperti di Jadual 4.10.1 Petugas-petugas Pilihan Raya lain yang dilantik adalah terdiri daripada Ketua Tempat Mengundi.11 Program Taklimat dan Latihan Bagi memastikan pengurusan dan penjalanan pilihan raya berjalan lancar dan berjaya. SPR tidak menubuhkan PP-KPR di 31 Bahagian Pilihan Raya Parlimen.2 Hampir 80% daripada kalangan mereka yang dilantik adalah terdiri daripada guru-guru sekolah dan yang lainnya pegawai atau kakitangan awam dari jabatan tertentu. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti politik atau wakil calon bebas yang bertanding.4. Butiran lengkap pelantikan adalah seperti di Lampiran I.10.10.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4.10. Di setiap program taklimat. 4. Kerani Pengundian dan Mengira Undi. Walaupun kebanyakan mereka berpengalaman.1. 11 Di Sabah dan 12 di Sarawak. Pengerusi atau Timbalan Pengerusi SPR telah menyampaikan amanat dan peringatan kepada pegawai-pegawai berkenaan tentang tanggungjawab mereka dilaksanakan dengan adil dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Kerani Penyemak Daftar Pemilih. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos.4. Semua taklimat berhubung dengan pengurusan pilihan raya disampaikan oleh Setiausaha SPR atau Timbalan Setiausaha (Operasi) SPR. Namun demikian pengawalan keselamatan dibuat secara langsung oleh pihak polis. 4. tetapi mereka perlu memahami prosedur dan peraturanperaturan baru ekoran daripada beberapa pindaan undang-undang yang terbaru. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) di semua Bahagian Pilihan Raya Parlimen di Semenanjung.

11. selain menjelaskan proses dan prosedur kerja yang perlu dijalankan.2004 20. mereka juga telah dibekalkan dengan buku-buku panduan masing-masing meliputi aspek tugas-tugas Ketua Tempat Mengundi.2004 15.01.2004 26 dan 27.02. Labuan Sarawak 4. bermula 9 Februari hingga 18 Mac 2004.01.2004 29. Kerani Menyemak Daftar Pemilih termasuk buku-buku Checklist sebagai buku rujukan dan panduan setiap peringkat tindakan semasa menjalankan tugas. pembukaan dan pengiraaan undi pos.2.P.01.2004 13.P. SPR juga telah mengadakan program taklimat dan latihan khas tentang urusan berkenaan bagi Pegawai Pengurus. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.2004 15.02.2004 24 dan 27.2004 05.01.11.02.02.01.02.2004 09 dan 10. Kerani Pengundian dan Mengira Undi.02.11.07 dan 09. Penolong Pegawai Pengurus (Undi Pos) dan Petugas Undi Pos di semua Bahagian pilihan raya yang melibatkan pengundian pos. .2. penerimaan.2004 Tarikh Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.01. Putrajaya W.2.11.02. CD latihan pengundian dan pengiraan undi juga dibekalkan kepada Ketua Tempat Mengundi bagi memastikan tindakan kerja dibuat dengan betul mengikut peraturan. Mereka dibekali dengan buku-buku panduan dan juga buku-buku checklist tentang proses pengeluaran.2 Melalui taklimat dan latihan tersebut.2004 04.02.01.2004 17. 4. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.P.Jadual 4. Kerani Pengundian atau Mengira Undi.4 Taklimat kepada Pegawai Pengurus Penolong Pegawai Pengurus.1 Latihan dan taklimat bagi petugas-petugas di peringkat bawahan termasuk Ketua Tempat Mengundi. 4.02.2004 05. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos serta Kerani Penyemak Daftar Pemilih telah diuruskan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri mengikut jadual program di Negeri masing-masing.2004 03.2004 08.2004 18.3 Untuk memastikan Pengurusan Undi Pos berjalan lancar.2 12.

3.3.2. Putrajaya W.2004 12. (PMB) bagi pengundi pos lain seperti petugas pilihan raya.2.2004 10.3.3.3 Pengurusan Undi Pos 4.3.00 petang pada hari pengundian.2004 07.11.2004 12. Labuan Sarawak TARIKH 15.3.3. Proses ini dikendalikan melalui pelantikan seorang pegawai penyelaras Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi undi pos anggota polis atau Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bagi undi pos anggota tentera atau melalui Pos Malaysia Bhd. Sampul Undi Pos daripada Pegawai Pengurus untuk dihantar kepada pemilih-pemilih di luar Negara diserahkan kepada Wisma Putra untuk tindakan seterusnya.P.4. Di bawah kategori ini.3.3. ATM dan PMB telah diadakan mengikut Negeri seperti di Jadual 4.2004 19.5 Taklimat Pengurusan Undi Pos NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. Penyelarasan ini penting bagi memastikan tindakan pengedaran Sampul Undi Pos dibuat segera kerana kesuntukan masa dan Sampul-sampul berkenaan perlu sampai balik ke Pejabat-pejabat Pegawai Pengurus sebelum jam 5. urusan penghantaran dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri. Program taklimat dan latihan pengurusan Undi Pos bagi Pegawai-pegawai bertanggungjawab dan petugas-petugas daripada PDRM. penghantaran Sampul Undi Pos kepada pemilih pos dilaksanakan oleh sistem penghantar (courier).P.5 yang berikut: Jadual 4.2004 10.3.2004 1 dan 2.11.3. ATM dan PMB.1 Dalam urusan pilihan raya. Pengundi-pengundi di luar Negara boleh menghantar balik sampul-sampul pengundian mereka secara terus kepada alamat Pegawai Pengurus bagi memastikan ia diterima sebelum jam 5.2 Penyelarasan bagi pengedaran dokumen Undi Pos telah dibuat di Ibu Pejabat SPR dan Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dengan penglibatan pegawai-pegawai bertanggungjawab daripada PDRM.3. 4.2004 .2004 12.2004 12.2004 12.00 petang hari pengundian.2004 16.3.3.3.3.2004 09.2004 08.P. Bagi Pengundi Tidak Hadir yang berada di luar Negara. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.2004 12.11.2004 10.

PBB.4.11.13. 4. Cadangan berhubung dengan penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) dan keperluan menwujudkan Kod Etika Pilihan Raya.2 Melalui pertemuan tersebut beberapa isu penting telah dibincangkan.6 Tarikh Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik Tarikh 21 Mac 2003 19 Ogos 2003 22 Mei 2003 20 Ogos 2003 Parti Komponen BN Parti-parti Lain 4. Walau bagaimanapun. cadangan untuk mewajibkan parti politik berdaftar dengan SPR sebagai syarat untuk menyertai pilihan raya serta cadangan untuk memperkenalkan Kod Etika Pilihan Raya kepada parti-parti politik semasa pilihan raya telah ditangguhkan pelaksanaannya kerana banyak pihak yang berpendapat bahawa penguatkuasaan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Pertubuhan bagi urusan pendaftaran parti-parti politik serta penguatkuasaan Seksyen-seksyen berkaitan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dianggap sudah mencukupi untuk SPR mengawal aktiviti-aktiviti parti semasa pilihan raya. serta penjelasan berkaitan dengan isu-isu pendaftaran pemilih pilihan raya juga dibincangkan. Antaranya ialah cadangan SPR untuk mewujudkan peraturan supaya parti politik perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya.3 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta Mesyuarat penyelarasan di antara SPR dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta telah diadakan di Hotel Equatorial. GRM. PASOK. SPR mendapati cadangan untuk menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) semasa tempoh berkempen mengikut Bahagian Pilihan Raya Parlimen. MIC.3 Selepas empat kali pertemuan. PBRS dan PDPS) serta KIMMA. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengerusi SPR dan dihadiri oleh semua Ahli SPR serta pegawai-pegawai kanan Ibu Pejabat SPR dan Ketua-ketua Jabatan dan Agensi-agensi Swasta terlibat telah hadir. 4. Tarikh-tarikh perjumpaan tersebut adalah seperti di Jadual 4. Semua aspek penyelarasan pelaksanaan pilihan raya telah dibincangkan meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan bantuan dan kerjasama dari Jabatanjabatan dan agensi berkenaan dalam membantu SPR melaksanakan pilihan raya. AMIPF.6 berikut: Jadual 4. dan kemudian denganparti-parti lain seperti PAS. . seperti kemudahan pengangkutan. PRM. SNAP dan STAR. DAP. SPR telah mengadakan beberapa siri perjumpaan dengan parti-parti politik. KeADILan. di mana perlu.13. MDP. LDP. SUPP. SAPP. PPM. PBS. Program perjumpaan tersebut telah dibuat secara berasingan bermula dengan pertemuan dengan perti-parti komponen Barisan Nasional (UMNO.13 Bagi tujuan memberikan penerangan tentang perkara-perkara baru berhubung dengan pilihan raya serta mendapatkan maklum balas mengenai cadangan pindaan kepada undang-undang. PBDS. telah diterima baik oleh semua parti politik yang terlibat. PPP. Sebagai syarat kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya. MCA. Bangi pada 2 Mac 2004. UPKO.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4. penggunaan bangunan logistik di semua peringkat yang diperlukan dalam pilihan raya.

15 Mesyuarat Tertinggi SPR .14 Pertemuan dengan Media Pertemuan dengan Ketua dan Wakil Media telah diadakan di Hotel Hilton.PDRM Pada 3 Mac 2004. hari pengundian dan semasa urusan penjumlahan rasmi undi. tempoh berkempen. iaitu memberikan penerangan dan penjelasan mengenai pindaaan undang-undang dan peraturan pilihan raya yang baru yang akan diguna pakai dan dikuatkuasakan dalam pilihan raya. pihak media telah diminta supaya membuat laporan yang seimbang dan tidak memberi advantage kepada mana-mana calon atau parti politik yang bertanding. SPR telah mengadakan siri program taklimat dan perjumpaan dengan pegawai-pegawai kanan PDRM di seluruh Negara. Tentang liputan semasa tempoh berkempen. wakil-wakil media cetak dan media elektronik juga diberi penerangan tentang persiapan SPR untuk kemudahan media membuat liputan sepanjang pilihan raya. keselamatan. Di peringkat awal. Siri program taklimat dan perjumpaan tersebut melibatkan semua Ketua Polis Negeri dan Ketua Polis Daerah di samping pegawai-pegawai lain yang terlibat dalam urusan keselamatan pilihan raya.8 yang berikut: . Selain itu. bertempat di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. 4. Pertemuan peringkat atasan tersebut merupakan kemuncak kepada penyelerasan hubungan dan kerjasama di antara SPR dan PDRM. Semua aspek penguatkuasaan undangundang dan keselamatan pilihan raya meliputi perkara-perkara mengenai persiapan-persiapan pilihan raya. Tarikh taklimat adalah seperti di Jadual 4.16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Sebelum perbincangan peringkat atasan dibuat. penglibatan dan tanggungjawab polis pada hari penamaan calon. Pengerusi SPR telah mengetuai perbincangan dengan pucuk pimpinan Polis Diraja Malaysia yang diketuai oleh Ketua Polis Negara. Petaling Jaya pada 30 September 2003 yang bertujuan untuk memberikan penerangan berhubung dengan pindaan undang-undang dan peraturanperaturan baru serta peranan dan tanggungjawab media dalam pilihan raya. 4.4. SPR juga memerlukan kerjasama media dalam memberikan penerangan dan pendidikan kepada rakyat di bawah program voter education berhubung dengan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya.

7.03 21.P. .8.03 14.8.L. di samping kemudahan semakan melalui telefon.03 15.7. Putrajaya W.P.7. Labuan Sarawak Ibu Pejabat Tarikh 12.03 16.03 23. Laman Web dan buku daftar yang dijual kepada orang ramai.8.8. K.03 22.03 14.03 28.7.03 26.03 12.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Bagi memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk membuat semakan dalam daftar pemilih secara lebih mudah.7.8.7. Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.03 31.Jadual 4.03 21.8.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan Bagi memastikan penyelarasan pilihan raya berjalan lancar.03 4. 4.03 26. Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Negara dan semua Ketua Jabatan Persekutuan.8. di Jabatan Perdana Menteri. SPR telah menyediakan perkhidmatan semakan melalui sistem pesanan ringkas (SMS).P.7.8 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.8.7.12. SPR juga telah mengadakan taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan pada 16 Februari 2004.03 23. Perkara-perkara yang dibincangkan adalah mengenai persiapan pilihan raya dan penjelasan berhubung dengan beberapa undang-undang pilihan raya yang baru serta penglibatan dan kerjasama dari jabatan dan agensi kerajaan dalam pilihan raya.03 23. Sambutan daripada orang ramai yang menyemak melalui SMS amat menggalakkan.03 4.

Semua daftar pemilih perlu disiapkan pada tarikh tersebut untuk memastikan setiap Pegawai Pengurus menerimanya sebelum 13 Mac 2004. iaitu P.18 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web SPR juga telah menyediakan aplikasi sistem mengeluarkan keputusan pilihan raya melalui Laman Web untuk kemudahan rakyat mengikuti keputusan pilihan raya di mana jua mereka berada. 4. Melalui Pusat Media ini segala kenyataan dan maklumat pilihan raya dikeluarkan untuk makluman atau peringatan kepada orang ramai khususnya parti-parti politik.20 Pusat Media Untuk kepentingan media dan orang ramai mengikuti perkembangan dan keputusan pilihan raya. iaitu dua hari sebelum Hari Penamaan Calon pada 13 Mac 2004. SPR juga menyediakannya dalam bentuk CD untuk jualan selain bagi kegunaan pilihan raya.27 Tanah Merah.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih Bermula pada 5 Mac 2004. Salinan daftar pemilih juga dicetak secukupnya untuk jualan kepada orang ramai dan parti-parti politik bagi keperluan mereka semasa pilihan raya sebelum hari pengundian pada 21 Mac 2004. P. Sistem keputusan pilihan raya melalui Laman Web boleh dilayari dan diikuti di dalam Negara atau oleh rakyat Malaysia atau sesiapa jua di seluruh dunia.22.000 orang telah tidak sempat disahkan sebagai pemilih disebabkan pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri berlaku pada 4 Mac 2004. calon-calon dan para pengundi. SPR hanya mempunyai 17 hari sahaja untuk membuat persiapan dari tarikh pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri pada 4 Mac 2004 sehingga tarikh pengundian pada 21 Mac 2004. Pusat Media ini mula berfungsi sebaik sahaja Dewan Rakyat dibubarkan sehingga selesai pilihan raya. . Urusan pencetakan bermula pada 5 Mac 2004 dan keseluruhan urusan itu selesai pada 11 Mac 2004. 4. Ia dilengkapi dengan sistem komputer dan multimedia di mana setiap keputusan pilihan raya dipaparkan untuk diikuti oleh semua media. iaitu bermula dari 3 Mac hingga 11 Mac 2004.1 Urusan Pencetakan daftar Pemilih telah dikendalikan oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd. 4. daftar pemilih yang siap dicetak telah diedarkan kepada Pejabat Pengarah Pilihan Raya Negeri untuk urusan pilihan raya sebelum 13 Mac 2004 untuk memastikan dapat digunakan pada hari Penamaan Calon.21 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya Daftar pemilih yang disahkan untuk diguna pakai dalam Pilihan Raya Umum Ke-11 telah diwartakan pada 2 Mac 2004.22. iaitu Hari Penamaan Calon.31 Kuala Krai. kecuali daftar pemilih bagi empat bahagian pilihan raya. sebuah Pusat Media telah dibuka di pekarangan Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. 4. Daftar pemilih yang diguna pakai di empat bahagian pilihan raya Parlimen tersebut ialah yang disahkan sehingga 30 September 2003.30 Jeli dan P.2 Urusan pencetakan daftar pemilih ditetapkan selama 9 hari. iaitu mengandungi senarai daftar pemilih hingga 31 Disember 2003. (PNMB). P.4. 4. Selain daripada dicetak dalam bentuk buku (hard copy). sedangkan tarikh pengesahan untuk daftar pemilih suku tahun pertama itu ialah pada 31 Mac 2004.25 Bachok. Bagi pemilihpemilih yang mendaftar di antara 1 Januari 2004 hingga 1 Mac 2004 yang dianggarkan seramai 75. Di Pusat Media tersebut pelbagai kemudahan peralatan perhubungan disediakan untuk keperluan media membuat perhubungan dan liputan secara langsung.

1 Pengangkutan Udara Bahagian–bahagian pilihan raya di kawasan pendalaman di Sabah. 4.2 Pengangkutan Darat dan Air Bagi kawasan tertentu yang lain yang boleh dihubungi dengan menggunakan jalan darat dan air.kawasan tertentu di Semenanjung. Kenyataankenyataan media telah dikeluarkan dari masa ke masa oleh Ibu Pejabat SPR atau Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri.24. Bot laju dan perahu untuk membawa para petugas dan peralatan ke pusat mengundi. liputan meluas juga dibuat melalui media elektronik. darat dan laut.1 Media Cetak Media Cetak terutamanya akhbar telah memain peranan penting membantu SPR menyebarkan maklumat dan publisiti kepada orang ramai. Sarawak dan kawasan. urusan itu dikendalikan oleh Syarikat Hornbill Skyways.25. iaitu televisyen dan radio yang boleh diikuti oleh rakyat di seluruh negara. urusan penghantaran para petugas dan peralatan pilihan raya telah diuruskan melalui perkhidmatan helicopter Syarikat Sabah Air. Setiausaha dan Pengarahpengarah Pilihan Raya Negeri telah diberi liputan meluas oleh media elektronik dalam usaha menyebarkan maklumat dan peringatan kepada orang ramai sepanjang tempoh pilihan raya. Bagi keperluan di Negeri Pahang dan Kelantan. manakala bagi Negeri Sarawak. Oleh kerana Pilihan Raya Umum 2004 berlaku serentak dan perlu diselesaikan dalam tempoh satu hari. SPR telah mendapat perkhidmatan daripada Malaysia Helicopter Services (MHS) dan sebuah helikopter daripada TUDM untuk keperluan pengangkutan di Pulau Tioman. proses pengiraan undi perlu dilakukan sebaik sahaja pengundian ditutup. iaitu Pahang dan Kelantan memerlukan helikopter kerana kesukaran perhubungan melalui jalan darat.2 Media Elektronik Selain media cetak. 4. SPR telah menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Liputan yang luas oleh media bermula sebaik sahaja pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri sehingga selesai pilihan raya. . 4.24. Pahang. Kenyataan-kenyataan daripada Pengerusi SPR.25. 4.4.25 Publisiti Untuk menggalakkan orang ramai keluar mengundi dan bagi memastikan peratusan pengundian meningkat daripada pilihan raya yang lalu. Bagi Negeri Sabah. pelbagai kempen dan publisiti dilakukan oleh SPR melalui media cetak dan elektronik secara berterusan di seluruh negara.23 Keperluan Pengangkutan Jenis pengangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan pilihan raya meliputi pengangkutan udara. Untuk ini SPR telah menggunakan perkhidmatan helikopter bagi segala urusan logistik pilihan raya di 216 kawasan yang terbabit di seluruh negara. 4.

Jawatankuasa ini melaksanakan tindakan serta menyelaraskan setiap arahan berhubung dengan persiapan pilihan raya di Negeri masing-masing sebagaimana yang dipersetujui pada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR). Pulau Pinang). Dalam pilihan raya-pilihan raya yang lalu. SPR telah menubuhkan beberapa jawatankuasa penyelarasan dan pemantauan yang melibatkan Ibu Pejabat dan Negeri.Bhg.26. Putrajaya dan Selangor). Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dalam Jawatankuasa ini bertanggungjawab memantau mengikut negeri.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya Untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pilihan raya berjalan lancar dan terkawal. W.P. 4. pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) hanya diadakan di Semenanjung.Bhg. Pilihan Raya Umum DUN di Sabah dan Sarawak telah diadakan scara berasingan dengan Pilihan Raya Dewan Rakyat. publisiti pilihan raya juga dibuat melalui kerjasama Kementerian dan Jabatan Penerangan di seluruh Negara. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Setiausaha SPR dan melibatkan semua Ketua Unit dan Pegawai Kanan di Ibu Pejabat serta Pengarah Pilihan Raya Negeri seluruh Negara.3 Poster dan Risalah SPR juga menyediakan poster yang ditampalkan di tempat-tempat awam untuk mengingatkan orang ramai supaya keluar mengundi.Bhg. Y.L. semua aspek persiapan dan tindakan telah dirancang dan diselaraskan dengan rapi supaya wujud keseragaman di setiap peringkat baik di Ibu Pejabat mahupun di peringkat Negeri. Lagu khas pilihan raya menggalakkan orang ramai keluar mengundi telah juga disediakan melalui kerjasama dengan Filem Negara.25. Y.26.4. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan. Melaka.Bhg. Risalah khusus juga telah disebarkan di Negeri Sabah untuk memberikan penerangan kepada rakyat di negeri itu tentang pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) yang julung-julung kali diadakan di Negeri Sabah.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) Di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri. Dato’ Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang. Peranan jawatankuasa ini adalah untuk memantau dan menentukan persiapan pilihan raya berjalan lancar mengikut jadual dan keputusan yang ditetapkan.P.4 Publisiti Melalui Kementerian Penerangan Selain publisiti meluas melalui media cetak dan media elektronik serta penyebaran risalah dan poster untuk menggalakkan rakyat keluar mengundi. W. iaitu Y.K. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) Seperti persediaan semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999.25. Encik Fateh Chand A/L Pars Ram (Perak dan Negeri Sembilan).3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR) Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Timbalan Pengerusi SPR dan semua Ahli SPR serta beberapa Pegawai Kanan Urus Setia dan Pengarah Pilihan Raya Negeri yang berkenaan. Terengganu dan .26. 4. Melalui Jawatankuasa ini. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya Umum 2004 telah diwujudkan bagi meyelaraskan segala aspek persiapan bagi memastikan keseragaman tindakan di seluruh Negara. Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak. 4. 4. 4. sebuah jawatankuasa ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri dan melibatkan semua kakitangan di peringkat Negeri. Y.

1. iaitu di setiap Bahagian Parlimen di seluruh negara.2 Bakal-bakal calon telah mengemukakan borang pencalonan kepada Pegawai Pengurus Bahagian-bahagian Pilihan Raya mulai jam 9.3 Antara bantahan yang diterima.1 Penamaan Calon 5. mengikut Peraturan 11(7).Johor) dan Y.1 Urusan Penamaan Calon telah diadakan pada 13 Mac 2004.(A) 67 bertarikh 12 Februari 2004. Kedah.Bhg. calon dibenarkan menarik balik pencalonan di dalam tempoh 3 hari dari Hari Penamaan Calon. Sabah dan W. Walau bagaimanapun.P.U. 4 bantahan telah diputuskan untuk diterima oleh Pegawai Pengurus berkenaan yang mengakibatkan 4 pencalonan telah ditolak.1. 157 Pengerang N.00 pagi hingga 10. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah dibuka.1 Pencalonan yang Ditolak Bahagian Pilihan Raya P. Jadual 5. SPR telah menerima sejumlah 449 borang pencalonan untuk Parlimen dan 1121 untuk Negeri melalui Pegawai Pengurus masingmasing di seluruh Negara.2 Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Peraturan 9(1) di bawah Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 membolehkan seseorang calon menarik balik borang pencalonannya sebelum jam 10.00 pagi pada Hari Penamaan calon maka wang deposit pilihan raya akan dilucuthak. Setelah urusan penamaan calon selesai.1. PENAMAAN CALON DAN PERCETAKAN KERTAS UNDI 5.00 pagi pada Hari Penamaan Calon. .00 pagi hingga 11. Bagi calon-calon yang menarik balik pencalonan di dalam tempoh yang ditetapkan. 5. Proses Penamaan Calon bagi calon-calon Parlimen dan caloncalon Dewan Undangan Negeri dijalankan serentak pada hari tersebut.00 pagi ialah waktu bagi borangborang pencalonan dipamerkan bagi tujuan bantahan. 31 Subang Jaya Nama/ Parti Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Cheah Kam Chiew (DAP) Sebab Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Nama pencadang dan penyokong tidak ada dalam Bahagian Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya 5. Jika penarikan balik pencalonan dibuat selepas jam 10. nama mereka tidak akan dicetak di dalam kertas undi. Labuan). 24 Senggarang N. 5. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis.1. Tepat jam 10. 38 Penawar N. Ini adalah peraturan yang diperundangkan melalui warta P. BAB V 5.00 pagi. Maklumat mengenai penolakan adalah seperti di Jadual 5.

Sabah N.3. Pecahan calon yang mewakili parti-parti politik dan calon-calon bebas mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5.4 .121 calon telah mengemukakan borang pencalonan. Sabah N. Sabah P.38 Nabawan. Pecahan calon yang mewakili parti politik termasuk caloncalon Bebas adalah seperti di Jadual 5. Sabah N.1 Bagi 219 kerusi Parlimen. Sakak Jouti @ Joseph bin Ajun Pg.2 Senarai Calon yang Menarik Diri dan Hilang Wang Deposit Bahagian Pilihan Raya P. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Parti PAS BEBAS KeADILan BERSEKUTU BEBAS SETIA BEBAS BEBAS PASOK PASOK SETIA BEBAS 5.185 Batu Sapi. Senarai calon yang terlibat adalah seperti di Jadual 5.3 Bagi 505 kerusi Dewan Undangan Negeri seramai 1.2 Seramai 12 calon telah menarik balik borang pencalonan mereka di dalam tempoh 3 hari yang ditetapkan dan wang deposit pilihan raya telah dilucuthak selaras dengan Peraturan 11(10) Peratuan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981.48 Sukau. Sabah Nama Calon Abu Bakar bin Hj.40 Labuk.22 Pantai Manis.5. Sabah N.42 Sungai Sibuga. Sabah N.156 Kota Tinggi. Sabah N. Seramai 449 orang calon telah mengemukan borang pencalonan.39 Sugut.25 Kilas. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b.2 Jadual 5. Sabah N.180 Keningau. Johor P.2.3 Parti-parti Yang Bertanding 5.

P.K.3 Pecahan Penamaan Calon Parlimen Mengikut Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.L W.Jadual 5.SEMBILAN MELAKA JOHOR W. PUTRAJAYA N. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 PAS 3 10 11 7 2 11 8 10 2 0 4 2 14 1 0 1 86 DAP 0 0 0 0 7 8 3 4 5 0 2 2 6 0 2 5 44 KeADILan 0 5 3 1 5 8 3 9 4 1 2 2 5 0 10 1 59 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 10 31 JUMLAH 6 30 29 16 27 51 28 46 24 2 16 12 51 2 56 53 449 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-Parti Politik di Lampiran IV .P.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.P.

P. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 PAS 12 27 43 31 7 25 27 21 0 0 14 15 38 0 5 0 265 DAP 0 2 0 0 20 22 8 14 0 0 11 9 12 0 6 0 104 KeADILan 3 9 2 1 16 19 7 21 0 0 11 6 7 0 19 0 121 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 7 0 0 0 0 1 0 73 0 86 JUMLAH 30 74 91 64 84 128 84 119 0 0 72 58 114 0 203 0 1121 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-parti Politik di Lampiran IV .SEMBILAN MELAKA JOHOR W.L W.P.K.Jadual 5.P.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.4 Pecahan Penamaan Calon Dewan Undangan Negeri Mewakili Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. PUTRAJAYA N.

Jaafar Albar Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. Sarawak P. Johor P. Sabah P. 219 Bukit Mas.187 Kinabatangan. 12 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. 182 Keningau. 183 Beluran. Sarawak P. Sabah P. Sabah P. Sarawak Nama Calon Dato’ Syed Hamid bin S. 217 Miri.5. Sabah P. 178 Sipitang . 177 Beaufort. Sarawak P.191 Kalabakan. 156 Kota Tinggi. 190 Tawau. Sabah P. Mahmud Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander Nanta Linggi Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong Parti BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN . 197 Kota Samarahan. 175 Papar. Untuk Dewan Undangan Negeri. Johor P. 185 Batu Sapi. 157 Pengerang. Jadual 5. 214 Kapit. Sabah P. Sabah P. 206 Kuala Rajang.6. Sabah P. Sarawak P. 17 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof @ Josree bin Yacob Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee Chong Ket Wah @ Chong Ket Fah Moktar bin Radin Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b.5. Sarawak P. Sabah P. 201 Batang Lupar.5 Kedudukan Calon Dewan Rakyat Yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya P.4 Menang Tanpa Bertanding Bagi Parlimen.

Sabah N. 22 Pantai Manis.5 Pencetakan kertas Undi 5. Sabah N. Sabah N. Johor N. (PNMB) di Kuala Lumpur dan di beberapa cawangannya di seluruh Negara. 17 Pokok Asam. 56 Apas. Kari Mohd Azam bin Hj.Jadual 5. 43 Sekong. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Parti PAS BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN 5.6 Kedudukan Calon Dewan Undangan Negeri yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya N. Pembahagian pencetakan kertas undi mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5.5. Perak N. . kecuali bagi Negeri Sabah. Johor N. Sabah N. Sabah N. 39 Sugut. Bagi Negeri Sabah kertas undi dicetak oleh Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah di bawah pengawasan PNMB dan sebahagian lagi dicetak di PNMB Cawangan Sarawak. 38 Penawar. 35 Melalap. 40 Labuk. 24 Senggarang. 31 Subang Jaya. Sabah N. Selangor N. Sabah Nama Calon Mohd Ramli bin Md.1 Kertas undi dicetak oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd.7. Sabah N. 46 Tanjung Papat. 25 Klias.

5. Sabah dan Cawangan PNMB Kuching.P. Perak Cawangan Kuala Terengganu. Negeri Sembilan.300. Terengganu Cawangan Johor Bahru.000.2 SPR telah memutuskan bahawa kertas-kertas undi dicetak dalam warna yang berlainan. Kota Kinabalu. Jumlah kertas undi yang dicetak bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 5.5. K.7 Pencetakan Kertas Undi Mengikut Negeri Negeri Melaka. iaitu warna Old Gold bagi kertas undi Dewan Rakyat dan warna Pink bagi kertas undi Dewan Undangan Negeri.8 Jumlah Kertas Undi yang Dicetak Bahagian Pilihan Raya Jumlah (Helai) Parlimen Dewan Undangan Negeri 10. Sarawak 5. Sarawak Cawangan Kuching. Kertas undi yang telah dicetak seterusnya diedarkan kepada Pegawai-pegawai Pengurus Pilihan Raya oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri masing-masing untuk urusan pengeluaran kepada Pengundi Tidak Hadir (pengundi pos) yang mengundi lebih awal. W.8 Jadual 5.L dan W. Setiap pergerakan kertas undi bermula dari PNMB ke Pejabat Pegawai Pilihan Raya Negeri sehingga ke Pejabat Pegawai Pengurus dikawal ketat oleh .P Putrajaya.Jadual 5.000 9. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Kedah Cawangan Ipoh.000 Bilangan kertas undi Negeri berkurangan kerana tidak termasuk Negeri Sarawak kerana Pilihan Raya DUN Sarawak tidak diadakan serentak 5.P Labuan Sarawak Ibu Pejabat/Cawangan PNMB Ibu Pejabat Kuala Lumpur Cawangan Alor Setar. Pahang dan Selangor Perlis dan Kedah Perak dan Pulau Pinang Kelantan dan Terengganu Johor Sabah dan W. Pencetakan kertas undi hanya boleh dilakukan 3 hari selepas Hari Penamaan Calon apabila semua pencalonan disahkan.3 Kertas undi mula dicetak pada hari ke-3 selepas Hari Penamaan Calon iaitu pada 16 Mac 2004.

Tujuan utama pihak polis mengeluarkan permit di bawah Seksyen 27(2) Akta Polis 1967 (Akta 344) ialah untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. parti-parti politik dan calon adalah dilarang menggunakan bahan kempen yang menyentuh peribadi atau fitnah serta yang boleh mencetuskan perasaan benci dan pemusuhan serta tidak berkaitan dengan pilihan raya. sepanduk atau apa-apa bahan kempen yang tidak mematuhi syarat dan undang-undang yang ditetapkan. iaitu Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Selaras dengan peruntukan tersebut.1 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 6. manakala bagi calon Dewan Undangan Negeri kadar deposit bahan kempen ialah RM3. BAB VI 6. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya Parlimen yang memerlukan pemantauan sepanjang tempoh berkempen sehingga selesai pengundian pada hari mengundi. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti atau wakil calon bebas bertanding.00.2 PP-KPR yang ditubuhkan ini diketuai oleh seorang pegawai yang dilantik oleh SPR selaku Ketua Pasukan dan keanggotaan yang lain terdiri daripada wakil Polis DiRaja Malaysia (PDRM) berpangkat Inspektor ke atas. Keadaan ini telah menyumbang kepada penjalanan pilihan raya yang aman dan jaminan keselamatan kepada para pengundi untuk keluar mengundi. 6.3 Mengikut Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Calon-calon yang tidak membuat pembayaran deposit bahan kempen tidak dibenarkan mempamerkan apa-apa jenis poster atau bahan kempen bagi dirinya. Semua urusan penghantaran kertas undi telah berjalan lancar mengikut jadual yang ditetapkan. . 12 Bahagian Pilihan Raya di Negeri Sarawak dan 11 Bahagian Pilihan raya di Negeri Sabah. Pemasangan bahan kempen juga dilarang kepada parti yang tidak bertanding dalam bahagian pilihan raya yang berkenaan.000. Selain itu. Seksyen 24B(4) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memperuntukkan bahawa calon-calon yang bertanding boleh mempamerkan poster dan bahan kempen pilihan raya di dalam Bahagian Pilihan Raya yang mereka bertanding selepas membayar deposit bahan kempen kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Untuk mengadakan perjumpaan atau perhimpunan terbuka atau rapat umum. PP-KPR boleh membuat rodaan apabila perlu dan membuat laporan pemantauan harian kepada Pegawai Pengurus Pilihan Raya di bahagian masing-masing. 6.1 Bagi tujuan pemantauan aktiviti kempen satu peruntukan baru telah diwujudkan. KEMPEN PILIHAN RAYA Aktiviti kempen bermula sebaik sahaja selesai urusan penamaan calon dan hendaklah berakhir pada pukul 12. Fungsi utama PP-PKR adalah untuk memantau aktiviti berkempen sama ada oleh calon atau parti-parti yang bertanding.anggota polis yang bertugas.000.00 tengah malam sebelum hari pengundian.00. 6.1. Bagi calon yang bertanding untuk kerusi Dewan Rakyat mereka disyaratkan membayar RM5. PP-KPR boleh menurunkan poster. SPR telah menubuhkan PP-KPR di semua Bahagian Pilihan Raya di Semenanjung (165).1. PP-KPR dan PDRM juga bertanggunjawab mengambil tindakan untuk memberhentikan sesuatu ceramah oleh calon atau pemimpin-pimimpin parti yang bertanding jika ia berunsur fitnah atau melanggar peruntukan berkenaan. semua calon atau parti-parti yang bertanding diperlukan mendapat permit daripada Ketua Polis Daerah di dalam bahagian pilihan raya berkenaan berdasarkan Seksyen 24B(3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.1.

6.P.P.2.1 Jadual 6.P. Jumlah laporan aduan yang diterima oleh PP-KPR mengikut seperti di Jadual 6. Labuan Sabah Sarawak Jumlah BILANGAN PARLIMEN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 BILANGAN PP-KPR 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 0 11 12 188 JUMLAH ADUAN 26 124 83 56 89 112 94 435 101 6 60 59 10 0 26 26 1307 . Sejumlah 1307 aduan telah diterima di sepanjang tempoh kempen pilihan raya.1 Sebuah Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR telah dibuka di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya selain pemantauan yang serupa dibuat di Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dan Pejabat Pegawai Pengurus di bahagian masing-masing. K.1 Pecahan Aduan Mengikut Negeri NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR di Ibu Pejabat telah menerima pelbagai aduan daripada orang ramai mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calon atau parti-parti yang bertanding semasa tempoh berkempen. W.2 Laporan PP-KPR 6.L. Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W.

2.2. .2. Walau bagaimanapun.2.2 6.2.6.1 6. Memancing Undi Pada Hari Mengundi.2.2.3 Sepanjang tempoh berkempen pada keseluruhannnya calon-calon yang bertanding telah mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan aktiviti kempen kebanyakannya dijalankan secara aman.8 Antara aduan-aduan adalah melibatkan perkara-perkara yang berikt: Bahan-bahan Kempen.2. Sogokan. Masalah Hari Mengundi.5 6.2.7 6.2 6.6 6.2.2.2. Pondok-pondok Parti. terdapat beberapa kes pelanggaran undang-undang oleh parti atau calon ekoran daripada salah faham atau atas sikap yang tidak bertanggungjawab. Aktiviti-aktiviti Ceramah/Kempen.2.2.2. Media cetak dan elektronik telah memberikan kerjasama yang baik dalam memberikan makluman serta membuat liputan tentang kempen oleh caloncalon yang bertanding.3 6.2. dan Perselisihan Faham 6.4 6. Balai Raya Sebagai Gerakan Parti.2.2.

SPR telah menetapkan saluran tempat mengundi mempunyai had maksimum seramai 700 pemilih kecuali saluran pertama yang dikhaskan untuk pemilihpemilih warga emas yang dikurangkan kepada 300 pemilih sahaja. iaitu had minimumnya seramai 50 pemilih bagi Negeri Sabah dan 30 pemilih bagi Negeri Sarawak.3 Semasa Pilihan Raya Umum 2004. 7. Di kawasan pedalaman di mana jumlah pemilihnya kecil. maka jumlah pemilih yang ditetapkan di satu-satu saluran tertakluk kepada jumlah pemilih di dalam Daerah Mengundi berkenaan. Mereka yang tidak berkenaan tidak dibenarkan berada di dalam kawasan zon larangan ini dan apa jua aktiviti berkempen dilarang sama sekali di dalam kawasan berkenaan.1 Urusan Pengundian 7. Sebagai ganti untuk membantu para pemilih. SPR menyediakan kemudahan pengangkutan seperti kenderaan pacuan 4 roda.1. perahu.1 Sebanyak 7.4 Selain itu.2 Bagi tempat-tempat mengundi di kawasan pedalaman dan pulaupulau tertentu yang mempunyai pemilih berdaftar.00 pagi dan ditutup pada jam 5.833 tempat mengundi telah dibuka untuk kemudahan orang ramai mengundi pada Hari Pengundian. Di dalam kawasan ini juga tidak sesiapa pun dibenarkan memakai pakaian atau membawa apa-apa bahan yang mempunyai lambang atau simbol mana-mana parti politik. perahu dan bot ialah Sabah. Jenis pengangkutan ini bergantung kepada kesesuaian dan keadaan kawasan berkenaan untuk menghantar para petugas dan peralatan pilihan raya ke tempat-tempat mengundi dan membawanya balik selepas pengundian. 7.5 Proses pengundian di semua tempat mengundi di seluruh Negara secara keseluruhannya telah berjalan lancar tanpa sebarang gangguan atau kejadian yang tidak diingini. mendirikan pondok parti atau ‘pondok panas’ juga dilarang kerana undang-undang berkenaan telah dimansuhkan. Pahang dan Johor. Sarawak. Jumlah saluran di satu-satu pusat mengundi bergantung kepada jumlah pemilh di dalam Daerah Mengundi berkenaan. kecuali di beberapa kawasan pedalaman di mana jumlah pengundinya kecil. Tugas penyokong-penyokong atau petugas-petugas parti politik di pondok panas sebelum ini telah diambil alih oleh para petugas SPR yang dilantik sebagai Kerani Penyemak Daftar Pemilih pada hari pengundian. .1. Negeri yang terlibat dengan pengangkutan helikopter. undang-undang baru telah memperuntukan bahawa di setiap pusat pengundian ditetapkan kawasan zon larangan jarak 50 meter dari pusat mengundi. 7. masa pengundiannya dipendekkan.1. Para pengundi kebanyakannya datang pada awal pagi yang menyebabkan kesesakan di beberapa pusat mengundi yang mempunyai ramai pemilih di sebelah pagi. Kelantan. PROSES PENGUNDIAN 7. Barung SPR diwujudkan sebagai tempat untuk pemilih menyemak nama dan saluran tempat mengundi. keadaaan beransur reda dan terkawal menjelang tengah hari dan di sebelah petang sehingga pada jam 5. 7.BAB VII 7. Walau bagaimanapun.00 petang. bot.328 pusat mengundi dengan 19.00 petang.1.1. iaitu dibuka mulai jam 8. dan helikopter. SPR telah menetapkan masa pengundian yang seragam di seluruh Negara.

7.3 Sampul-sampul undi pos perlu dikembalikan atau sampai ke pejabat Pegawai Pengurus Pilihan Raya sebelum jam 5.1. . Sampul kertas undi pos juga dikeluarkan kepada petugas-petugas pilihan raya yang bertugas pada hari mengundi yang memohon untuk mengundi secara pos. 7. pengundi berdaftar di luar Negara iaitu pegawai-pegawai di pejabat Kedutaan di luar Negara dan pasangan serta pelajar-pelajar yang berdaftar dan pasangan di luar Negara.2 Pengundian Melalui Pos 7. Kementerian Luar Negeri pula telah menguruskan sampul-sampul undi pos bagi pemilih-pemilih luar Negara melalui Kedutaan Malaysia di negara-negara berkenaan dengan menggunakan beg diplomatik. Manakala Pos Malaysia Bhd.2. penyerahan dan pengumpulan sampul undi pos bagi tentera dan polis telah diuruskan dengan menggunakan ‘karung khas SPR’ oleh courier tentera dan polis.6 Suasana di pusat-pusat mengundi adalah lebih tenang dan terkawal kerana undang-undang yang melarang penyokong mana-mana parti politik berkumpul di pintu masuk pusat mengundi untuk merayu undi. (PMB) pula menguruskan sampul-sampul undi pos yang diterima melalui kaunter-kaunter PMB dan peti-peti surat di seluruh Negara.00 petang pada hari pengundian bagi memastikan kertas-kertas undi berkenaan dikira selepas waktu pengundian ditutup.1 Sampul-sampul mengandungi kertas undi telah diedarkan kepada pemilih–pemilih pos bermula pada 17 Mac 2004 yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan.2.2 Proses penghantaran. Sampul-sampul undi pos yang diterima selepas jam 5. Pasukan Gerakan Am dan pasangan.2. 7. 7.00 petang tidak dikira dan akan disimpan oleh Pegawai Pengurus. Zon larangan 50 meter dari pusat mengundi serta pemansuhan pondok parti dan perayu undi telah benar-benar berjaya mewujudkan suasana yang lebih tenang dan terkawal pada hari mengundi. Polis Diraja Malaysia.

3 Pengiraan Undi Berkelompok Bagi pusat-pusat mengundi di kawasan tertentu yang tidak mempunyai kemudahan yang diperlukan atau menghadapi masalah perhubungan seperti di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. 8. Permohonan ulang kira di tempat mengundi mengikut Negeri dalam Pilihan Raya Umum ke11 adalah seperti di Jadual 8. Proses pengiraan undi pos dijalankan oleh Penolong Pegawai Pengurus yang bertanggungjawab terhadap pengurusan undi pos yang dilantik bagi setiap Bahagian Pilihan Raya yang terlibat. pengiraan undi di pusat-pusat mengundi itu dijalankan selepas pengundian ditutup. Bagi Bahagian Pilihan Raya di mana jumlah pemilih posnya ramai. pengiraan undi dibuat secara berkelompok.4 Pengiraan Undi Pos Undang-undang menetapkan bahawa sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos yang diterima oleh Pegawai Pengurus sebelum jam 5. tetapi pengiraan undi hanya dibuat selepas jam 5.2 Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Seperti pilihan raya yang lalu. urusan pembukaan sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos dibuat lebih awal. Urusan pengiraan undi berkelompok ini dijalankan sama ada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi atau di tempat-tempat tertentu yang telah dikenal pasti oleh SPR.1 yang berikut: . Dalam Pilihan Raya ini bagi semua pusat mengundi di Negeri Selangor ekoran dari pelanjutan masa mengundi selama 2 jam (sehingga 7 petang). Proses ulang kira boleh dijalankan jika diminta oleh calon atau jika diputuskan sedemikian oleh Ketua Tempat Mengundi. selamat dan terkawal. pengiraan tidak boleh dimulakan sebelum jam 5. Pengiraan undi ditempat mengundi hanya dijalankan jika tempat-tempat berkenaan mempunyai kemudahan asas yang diperlukan.00 petang pada hari mengundi akan dikira.BAB VIII 8.00 petang. PENGIRAAN UNDI 8. Pengiraan undi berkelompok perlu dikendalikan oleh Ketua Tempat Mengundi masing-masing.00 petang. 8. 8. Di tempat-tempat tertentu kawasan pedalaman dimana tempat-tempat mengundi ditutup lebih awal mengikut waktu yang ditetapkan oleh SPR. proses pengiraan undi dijalankan di tempattempat mengundi oleh Ketua Tempat Mengundi selepas pengundian ditutup pada jam 5. Ulang kira hanya dijalankan sekali sahaja. Di setiap tempat mengundi semasa proses pengiraan dijalankan.1 Urusan Mengira Undi Urusan pengiraan undi pos dan undi biasa dijalankan selepas proses pengundian ditutup pada jam 5. seorang anggota polis ditempatkan di luar bilik untuk menjaga keselamatannya. 8.00 petang.00 petang.5 Ulang Kira di Tempat Mengundi Proses ulang kira kertas undi di tempat mengundi dibenarkan jika terdapat perbezaan undi 2% atau kurang yang diterima oleh calon yang memperolehi keputusan terbanyak dengan yang kedua terbanyak.

P Labuan Sarawak Jumlah Parlimen 6 47 83 53 38 55 23 55 42 0 12 0 19 20 0 41 494 Dewan Undangan Negeri 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 .P Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.1 Ulang Kira di Tempat Mengundi Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.Jadual 8.L W.P K.

keputusan pilihan raya bagi kerusi Dewan Rakyat yang pertama diterima dan diisytiharkan ialah dari P.7. Kelantan pada jam 2.8. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri. 8.6. iaitu satu pusat penjumlahan rasmi undi bagi Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh negara. 8.6.6.30 malam. Semua keputusan Pengiraan Semula Undi di bahagian terlibat tidak menunjukkan apa-apa perubahan kepada keputusan pilihan raya berdasarkan pengiraan di tempat-tempat mengundi berkenaan pada 21 Mac 2004. Semua kertas undi telah dikira.44 Karamunting.40 malam.61 Sebanyak 219 pusat penjumlahan rasmi undi telah dibuka.7 Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 8. pengersi SPR telah mengisytiharkan secara rasmi kemenangan parti Barisan Nasional bagi Dewan Rakyat. Keputusan pertama ialah dari N.30pagi. Sarawak pada jam 7.2 Semua keputusan pengiraan undi berkenaan disemak oleh Pegawai Pengurus dan keputusan undi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus. Bahagian-bahagian pilihan raya yang terlibat dalam Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi adalah seperti di Jadual 8. Peti-peti undi yang mengandungi kertas-kertas undi bersama borang keputusan berkenaan (Borang 14) dibawa oleh Ketua Tempat Mengundi atau oleh Penolong Pegawai Pengurus Pilihan Raya di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan. 8. 11 Tendong. Keputusan terakhir bagi Dewan Rakyat yang diterima ialah dari P. Keputusan untuk mengadakan Pengiraan Semula tertakluk kepada permintaan calon yang kalah dan pengiraan semula hanya dibuat hanya sekali sahaja.2 Pengiraan semula undi telah dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi pada 22 Mac 2004 bagi 7 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dan 16 Bahagian Pilihan Raya Negeri. 8. 22 Pasir Mas.4 Selaras dengan Peraturan 25F Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan Raya) 1981 iaitu peraturan baru yang menetapkan iaitu SPR perlu mengisytiharkan kemenangan bagi mana-mana parti yang memperoleh jumlah kerusi melebihi 50%.00 tengah malam. Setiap keputusan pilihan raya disalurkan kepada Bilik Gerakan Pusat di Ibu Pejabat SPR untuk semakan kali kedua sebelum diisytiharkan oleh Pegawai Pengurus di bahagian pilihan raya masing-masing.30 pagi dan bagi Dewan Undangan Negeri ialah dari N.1 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 telah menetapkan bahawa pengiraan semula undi boleh dibuat di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi jika keputusan majoriti antara calon yang mendapat undi terbanyak dengan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang.2 yang berikut: .6 Perjumlahan Rasmi Undi 8. 8. Kelantan pada jam 2. Ini diikuti dengan pengisytiharan setiap kemenangan yang sama bagi Dewan Undangan Negeri oleh Anggota Panel SPR sebaik sahaja jumlah kerusi melebihi 50% diperoleh di Negeri-negeri berkenaan. sama ada di tempat pengundian atau di pusat pengiraan undi berkelompok atau pengiraan undi pos. Semua Ketua Tempat Mengundi dan kerani pengiraan yang terlibat di Bahagian Pilihan Raya berkenaan telah bertugas semula keesokannya untuk membuat pengiraan semula kerta undi di bawah pengawasan Pegawai Pengurus masing-masing.3 Dalam Pilihan Raya Umum 2004.205 Saratok.7. maka pada jam 12. Sabah pada jam 8.

41 Keranji . 15 Sanglang P. 31 Jelapang N. 44 Permatang Pauh P. N.JADUAL 8. N. 31 Batu Lancang N. 11 Pendang P. 13 Sik P. N. N.66 Ipoh Barat P. 29 Machang N. 15 Anak Bukit N. 138 Kota Melaka P.2 Bahagian Pilihan Raya yang Mengira Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. N. Negeri Perlis Kedah Kelantan Parlimen Dewan Undangan Negeri N. 16 Batu Buruk N. N. N. N. 23 Belantek N. 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 35 Kemuning 41 Manik Urai Terengganu Pulau Pinang Perak Melaka Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur P. 120 Bukit Bintang N.

Parti KeADILan dan seorang calon Bebas.1 Seramai 418 calon yang mewakili sembilan parti politik dan 31 orang calon Bebas telah bertanding untuk merebut 219 kerusi Dewan Rakyat. Partiparti yang gagal memenangi sebarang kerusi yang dipertandingkan ialah Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP). Parti Islam Se Malaysia (PAS).L W. Parti Tindakan Demokratik (DAP). PUTRAJAYA N.BAB IX 8.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.SEMBILAN MELAKA JOHOR W. Daripada jumlah tersebut hanya calon-calon dari empat buah parti politik dan seorang calon Bebas sahaja yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan. iaitu Barisan Nasional (BN).1 Dewan Rakyat 9. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK).1 Bilangan Kerusi Parlimen yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.1.P.P. Kedudukan bilangan kerusi Dewan Rakyat yang dimenangi mengikut parti politik dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9. KEPUTUSAN PILIHAN RAYA 9. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 14 9 8 8 21 14 22 7 1 8 6 26 1 24 27 199 PAS 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 DAP 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 12 KeADILan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 .P. Parti Demokratik Malaysia (MDP) dan Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR).K.1 yang berikut: Jadual 9.

948 pemilih atau 73.274 670.006 513.2 Bilangan Pemilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Parlimen Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.13 Kedudukan keputusan Pilihan Raya Umum 204.722 455.917 1.998 4.610 665.49 67. seramai 7.924 672.531 7.234 820.063 400.08 64.097 BIL.184. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.08 76. mengikut jumlah undi peratusan yang diperoleh oleh parti-parti politik dan calon-calon bebas yang bertanding bagi kerusi-kerusi Parlimen adalah seperti di Jadual 9.248 431.90% telah keluar mengundi.3 yang berikut: .744 14.94 73. UNDI 93.2 yang berikut: Jadual 9.00 73.P.589 467.788 22.482 821.04 70.901 662. PEMILIH 112.761 333.097 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Parlimen selepas ditolak jumlah pemlilih bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang menang tanpa bertanding.K.948 % UNDI 83.L W.756.490 695.93 76.170.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.362 1.22 80.367 1.P.9.786 345. Daripada sejumlah tersebut.209. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL.351 570.422.12 Seramai 9.90 9.920 5.756.36 78.196 434.99 80.697 535.209.P.061 870.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.293 273.079 429. PUTRAJAYA N.90 62.969 9.894 511.95 69.74 87.126 1.19 72.037.79 73.662 315.75 91.

54 BEBAS 6.643 63.186 1.957 19.682 108.626 303.566 67.74 DAP 135.849 38.033 540 19.183 31.251 37.Jadual 9.916 5.481 8.56 JUMLAH 91.943 260.218 14.P.799 423.370 59.950 143.110 468.3 Bilangan Undi dan Peratus yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.904 130.662 18.831 11. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 58.103.524 221. W.012.919 4.894 278.P.752 38.P.895 521.053 671.238 52.273 318.946 3.852 57.631 708.132 198. PUTRAJAYA N.087 206.328 284. K.719 461.188 4.636 115.350 70.472.955 170.760 189.329 35.010 15.289 15.002 4.81 PAS 33.585 100.834 39.428 37.608 132 63.020 499.086 211.013 8.035 1.050 0.188 388.420 578.10 KeADILan 63.536 7.767 79.692 19.109 111.302 663.00 .630 421.824 61.198 3.910 844.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.107 2.002 263.254 1.480 20.714 201.501 392.173 10.25 PARTIPARTI LAIN 1.950 285.731 40.L.009.666 286.094 34.694 786.653 73.098 70.320 650.125 135.949 1.

PUTRAJAYA N.L W.1.2 Dewan Undangan Negeri 9.P.9.121 calon telah bertanding yang mewakili lapan buah parti politik. termasuk 86 orang calon Bebas untuk merebut 505 kerusi. 9. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak. Parti Islam Se Malaysia (PAS).P.4 Bagi Pilihan Raya Umum Parlimen.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 14 31 21 28 38 52 41 54 0 0 34 26 55 0 59 0 453 PAS 1 5 24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 DAP 0 0 0 0 1 7 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 15 KeADILan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 .K.5 Jumlah undi yang diperolehi dalan Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti termasuk calon bebas bagi Pilihan Raya Dewan Rakyat adalah seperti di Lampiran II.1 Bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri.P.1.018 atau 2. Pertubuhan Kebangsaaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) dan Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) gagal memenangi sebarang kerusi. Bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi mengikut parti dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9. Calon-calon dari Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU).345 kertas undi pos dari PDRM.4 yang berikut: Jadual 9.29% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan yang terdapat pada kertas undi sebanyak 35. 9. sebanyak 165. seramai 1.4 Bilangan Kerusi Dewan Undangan Negeri yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik Dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. iaitu dari Barisan Nasional (BN). Calon-calon dari tiga parti politik dan seorang calon Bebas sahaja.2.SEMBILAN MELAKA JOHOR W. Parti Tindakan Demokratik (DAP) dan seorang calon Bebas yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan.

75 64.957 6.488.289 667.5 yang berikut: Jadual 9.P.365.90 73.92 70.9.638 671.P. Daripada jumlah tersebut.L W.996 BIL.851 570.924 672.482 821.126 1.148.61 74.488.K.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.901 662. UNDI 93.917 1.06 87. PUTRAJAYA N.219 510.104 530.11 73.722 455.99 9.424 804.985 % UNDI 82.668 429.742 1. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL.011.56 75.383. PEMILIH 112.365. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.213.2.P.2 Seramai 8.786 345.261 432.94 81.619 8.564 399.2.95 73.996 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Dewan-dewan Undangan Negeri selepas ditolak jumlah pemillih bagi Bahagian-bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri yang menang tanpa bertanding. kedudukan jumlah undi dan peratusan pengundian yang diterima oleh parti-parti politik dan calon Bebas yang bertanding adalah seperti di Jadual 9.00 75.589 314.6 yang berikut: .99% telah keluar mengundi.3 Berdasarkan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Undangan Negeri.085 895. seramai 6.985 pemilih atau 74.720 273.17 80.362 1.23 78.031 433.5 Bilangan Pemlilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Dewan Undangan Negeri Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.

6 Bilangan dan Peratus Undi yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.894 21.662 103.167.826 47.483 315.312 1.568 393.572 249.036 63.957.504 6.079 100.048 421.906 18.578 672.850 18.67% JUMLAH 91.211 642.080 869.393 258.395 988.660 66.829 8.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.463 23.438 543.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.440 43.042 42.659 775.062 653.906 137.179 125.223 21.301 3.407 183. PUTRAJAYA N.926 9.829 88. K.805 410.062 419.186 6.044 275.598 520.62% PARTI-PARTI LAIN 18.185 23.893 268.033 212.862 107.906 0.00 .152 304.77% KeADILan 4.981 207.773 1.815 12.925 170.816 73.81% PAS 29.818 100.463 100. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 57.549 428 94.342 499.963 11.210 53.L W.972 116.383 34.023 97.395 30.30% BEBAS 51 710 912 6.836 28.920 3.201.83% DAP 2.521 462.P.382 222.P.P.609 265.Jadual 9.859 28.203 390.

5.5 Jumlah undi yang diperolehi dalam Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti politik termasuk calon Bebas bagi Pilihan Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Lampiran III.4 Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 telah dipersembahkan secara rasmi kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya pada 22 Mac 2004 jam 10.9.5 Hilang Wang Deposit Pilihan Raya 9. Jumlah calon yang mewakili parti-parti politik termasuk calon Bebas yang telah hilang wang deposit bagi Pilihan Raya Umum Parlimen adalah seperti di Jadual 9. 9.00 tengah malam mengistiharkan Barisan Nasional telah memenangi Pilihan Raya Parlimen. Pengerusi SPR dengan secara rasminya pada jam 12.3 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Mengikut Peraturan 25F. 9. 9.4 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri.2.848 kertas undi pos dari PDRM.16% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan pada kertas undi dan sebanyak 30.2. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak. Suruhanjaya diperuntukan kuasa untuk mengistiharkan nama parti yang menang dalam Pilihan Raya apabila memperolehi lebih 50% dari jumlah kerusi Parlimen atau Negeri.7 yang berikut: . Paraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981. sebanyak 134. Berikutan itu. Pengistiharan yang sama dibuat oleh Ahli-ahli Panel SPR bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. 9.1 Seramai 25 calon daripada 449 calon yang telah bertanding bagi merebut 219 kerusi Parlimen telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding di Bahagian Pilihan Raya yang berkenaan. Kuala Lumpur diiringi oleh Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya.058 atau 2.00 pagi di Istana Negara.

4.JADUAL 9. Kedudukan calon-calon yang hilang wang deposit pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 9. seramai 112 calon telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding. PUTRAJAYA N.7 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. SEMBILAN MELAKA JOHOR W. daripada seramai 1.P.2 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri.8 yang berikut: .P. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.121 calon yang telah bertanding untuk merebut 505 kerusi.P. KL W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 DAP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 KeADILan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 2 12 JUMLAH 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 3 0 12 4 25 9.

SEMBILAN MELAKA JOHOR W.8 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 4 0 11 DAP 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 KeADILan 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1 1 0 12 0 21 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 6 0 0 0 0 1 0 31 0 43 JUMLAH 0 2 1 0 4 8 1 8 0 0 0 1 8 0 79 0 112 .JADUAL 9.P. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.PUTRAJAYA N. KL W.P.P.

(B) 163 pada 12 April 2004. Berdasarkan dari tarikh tersebut.6 Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri telah diwartakan melalui P. Keputusan penuh pilihan raya mengikut yang diwartakan adalah seperti di Lampiran II dan III. Selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkenaan kesemua mereka telah hilang kelayakan untuk mengundi dan bertanding dalam pilihan raya di dalam tempoh 5 tahun dari tarikh tersebut. Kedudukan calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya mengikut negeri adalah seperti di Jadual 9. tarikh akhir untuk calon-calon atau ejen masing-masing mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya ialah pada 13 mei 2004.U. Selepas tarikh tersebut tamat. 9. Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan bahawa seramai 40 orang calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan.7 Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya Seksyen 23 Akta Kesalahan Pilihan Raya menetapkan bahawa calon-calon yang bertanding perlu mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya di dalam tempoh 31 hari selepas keputusan Pilihan Raya diwartakan.9 yang berikut: .9. Tarikh pewartaan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 ialah pada 12 April 2004.

PUTRAJAYA N. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5 KeADILan 0 4 0 0 4 2 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 19 DAP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 8 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 JUMLAH 0 5 1 0 4 2 0 9 0 0 4 0 2 0 12 0 39 . PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. SEMBILAN MELAKA JOHOR W.P.P.P.JADUAL 9. KL W.9 Jumlah Calon dan Ejen Pilihan Raya yang Tidak Mengemukakan Penyata Perbelanjaan Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.

1 Kes Petisyen Pilihan Raya Umum Ke-11 Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Negeri Parlimen Dewan Undangan Negeri N.BAB X 10. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seperti di Jadual 10.28 Pasir Puteh P.47 Pandamaran Perlis Kedah Kelantan Terengganu P.30 Jeli N.37 P.37 Pantai Remis N.41 Kepala Batas P.24 Senggarang N.9 Kota Lama N. sebanyak 17 kes petisyen bagi kerusi Parlimen dan 26 kes petisyen bagi kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat dan keputusan penuh kes-kes petisyen pilihan raya bagi Pilihan Raya Umum ke-11.27 Sura N.53 Rungkup N.15 Api-api N.8 Sungai Burong N.17 Gombak Setia N.3 Jerteh N.1 Seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 118 Perlembagaan Persekutuan. sebanyak 43 petisyen pilihan raya telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di seluruh Negara oleh pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya.44 Permatang Pauh P.37 Air Lanas N.15 Ladang N.15 Sanglang P. PETISYEN PILIHAN RAYA 10.35 Kemuning N. mana-mana calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya dan mempunyai bukti yang kukuh boleh mengemukakan petisyen pilihan raya kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan keputusan Mahkamah bagi membatalkan sesuatu keputusan pilihan raya.216 Bintulu N.11 Permatang Pasir N. Berpandukan kepada peruntukan tersebut.213 Selangau P. Daripada jumlah tersebut.67 Kuala Kangsar P.33 P.95 Tanjung Karang P.98 Gombak P.1 yang berikut: Jadual 10.19 Ru Redang N.25 Bachok P.36 P.50 Lahad Datu .31 Cukai N.24 Kadok N.22 Jelawat N.26 Bangi N.39 Mengkebang N.6 Chempaka N.120 Bukit Bintang Selangor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Johor Sabah Sarawak N.13 Sik P.179 Ranau P.55 Pasir Bedamar N.13 Guar Sanji N.39 Besut Kuala Terengganu Marang Dungun Pulau Pinang Perak P.35 Pasir Raja P.

98 Gombak. Daripada jumlah 43 kes petisyen yang dikemukakan.179 Ranau. P. manakala 1 kes sahaja. Semua kes rayuan telah diselesaikan oleh Mahkamah Persekutuan di dalam tempoh enam bulan dari tarikh rayuan berkenaan didaftarkan dan keputusannya semua ditolak. 42 daripadanya telah ditolak oleh Hakim Pilihan Raya. iaitu calon parti Barisan Nasional. sebanyak 7 kes rayuan telah diterima oleh Mahkamah Persekutuan untuk didengar iaitu P.28 Pasir Puteh di mana Mahkamah Tinggi telah membatalkan keputusan awal yang dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya dan mengisytiharkan kemenangan kepada pihak pempetisyen. 10. .47 Pandamaran. P. Pihak SPR hanyalah dinamakan sebagai responden kedua atau ketiga sahaja. iaitu bagi Parlimen P.4 Daripada jumlah 43 keputusan petisyen yang diputuskan. P.10. N.37 Pantai Remis dan N.17 Gombak Setia.2 Majoriti petisyen pilihan raya terbabit melibatkan bantahan dan dakwaan oleh calon dan pengundi ke atas pihak lawan masing-masing.120 Bukit Bintang.3 Semua kes petisyen pilihan raya di seluruh Negara telah diselesaikan oleh Mahkamah Tinggi pada 29 Oktober 2004. N.44 Permatang Pauh. 10.

ada beberapa isu yang berbangkit yang menjejaskan kelicinan dan keberkesanan pengurusan pilihan raya di bahagian-bahagian pilihan raya tertentu di seluruh Negara. Keputusan yang di buat secara bersendirian selepas pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri nyata telah menyumbang kepada keadaan kekecohan yang berlaku di dalam kawasan-kawasan yang terlibat. Tindakan yang dijalankan adalah baik bagi kebajikan pengundi tetapi tidak sesuai dengan keadaan masa yang amat suntuk kerana urusan seumpama ini memerlukan pemecahan buku daftar untuk menyalurkan pengundi ke pusat-pusat mengundi yang sesuai mengikut lokaliti (tempat tinggal) masing-masing.2. terutamanya apabila sesuatu urusan itu melibatkan kebajikan pihak awam. Masalah ini hanya disedari oleh Ibu Pejabat pada hari pengundian. Tujuan membuka pusat-pusat baru adalah untuk mengurangkan kesesakan pemilih di pusat-pusat mengundi yang sedia ada. Ini disebabkan komputer yang digunakan di sesetengah pusat mengundi didapati tidak serasi (compatible) dengan versi CD yang dibekalkan. 11. Daripada laporan oleh Pegawai-pegawai Pengurus yang terlibat di pusat mengundi di mana berlakunya kekecohan.2 Kekecohan di Selangor Kekecohan yang berlaku di 60 pusat mengundi di kawasan Lembah Kelang Selangor di sepanjang pagi hari mengundi adalah disebabkan berlaku kelemahan petugas-petugas yang menyemak buku daftar pemilih sebelum pengundian.1.1. Ia berlaku disebabkan tindakan Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor membuka 60 buah pusat mengundi baru di dalam 16 daerah mengundi khususnya di dalam kawasan Lembah Kelang. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN RAYA 11. SPR amat dukacita atas insiden yang tidak diduga ini dan ia tidak seharusnya berlaku. beribu-ribu pemilih didapati tidak dapat mengesan pusat mengundi mereka dan dikira telah terlepas peluang untuk mengundi. 11. SPR mendapati wajar tempoh masa .BAB XI 11. Kesilapan ini timbul disebabkan kelemahan komunikasi di antara pihak yang menguruskan komputer dengan pihak pejabat PPN/Ibu Pejabat SPR. Apa yang berlaku adalah di luar pengetahuan Panel SPR dan menyentuh soal dasar dan prinsip akauntabiliti.1 Penggunaan ‘Compact Disc’ (CD) Terdapat CD yang tidak dapat diguna pakai di pusat mengundi tertentu untuk tujuan semakan semasa pilihan raya umum. Komputer-komputer yang disediakan tidak dapat membaca CD daftar pemilih yang dibekalkan oleh Ibu Pejabat. Ia menjadi pengajaran kepada Pengarah-pengarah Pilihan Raya Negeri untuk mengenali perbezaan antara tanggungjawab dan akauntabiliti. Antara isu tersebut adalah seperti yang berikut: 11.3 Penambahan Masa 2 Jam bagi Negeri Selangor SPR telah menerima maklum balas daripada Pegawai-Pegawai Pengurus dan orang ramai berhubungan dengan kesesakan di sesetengah pusat mengundi di Selangor akibat masalah yang diterangkan dalam para 13. Pengundi juga harus dimaklumkan lebih awal mengenai pusat-pusat mengundi baru itu.1.1.1 Isu-Isu Semasa perjalanan pilihan raya umum yang lepas. Bagi tujuan memberikan peluang kepada pengundi-pengundi berkenaan membuang undi pada sebelah petang. Pada dasarnya hanya satu pusat mengundi diwujudkan di dalam satu daerah mengundi.

11. SMS berfungsi dengan baik membolehkan pemilih menyemak nama mereka sama ada berada di dalam daftar pemilih atau sebaliknya. Walau bagaimanapun.17 Sungai Lembing. Undang-undang Pendaftaran Pemilih membolehkan orang ramai menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih sepanjang masa dan menjadi tanggungjawab mereka sendiri untuk berbuat demikian. ia telah memberikan feadah yang besar dan dianggap satu tindakan yang baik dan wajar serta sesuai bagi memastikan hak pengundi di bawah Perlembagaan Persekutuan terpelihara dan tidak sesiapa yang berminat terlepas peluang untuk mengundi dalam pilihan raya.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Pada peringkat awal.5 Percetakan Kertas Undi bagi DUN N. Walau bagaimanapun.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih Ada sebahagian orang ramai mendakwa bahawa nama mereka tidak ada di dalam daftar pemilih sedangkan mereka telah pun mendaftar dan pernah mengundi pada masa lalu. Semasa cetakan awal kertas undi untuk Pengundi Tidak Hadir (Undi Pos). bagi cetakan tambahan untuk kertas undi biasa didapati terdapat kesilapan pencetakan simbol parti.pengundian bagi seluruh Negeri Selangor dilanjutkan selama 2 jam lagi. didapati ia berpunca daripada masalah kesibukan talian internet. 11.8 Pemindahan Nama dari Pusat-pusat Mengundi SPR ada juga menerima aduan daripada sesetengah pemilih bahawa nama mereka telah dipindahkan dari pusat mengundi asal kepada satu pusat mengundi baru tanpa disedari ataupun tanpa kebenaran mereka. tetapi hanya disedari oleh Pegawai Pengurus berkenaan selepas 2 jam pengundian dibuka.1. Di bawah sistem lama pendaftarn pemilih boleh dibuat oleh orang lain sebagai wakil. Kesempatan ini telah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memasukkan . Di samping itu kelemahan juga berlaku di peringkat Pegawai Pengurus berkenaan yang sepatutnya menyemak mengikut arahan SPR apabila kertas undi diterima sebelum diedarkan.1. Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang baru diperkenalkan oleh SPR bertujuan hanya untuk menyemak daftar pemilih pilihan raya. 11.1. Oleh itu SPR tidak boleh mengambil tanggungjawab apabila kehilangan nama mereka dalam daftar pemilih atau kesilapan itu dimaklumkan pada hari mengundi. Setelah diselidiki.17 Sungai Lembing.1. Apabila Pilihan Raya diadakan. 11. Pahang disebabkan kesilapan pencetakan kertas undi oleh Percetakan Nasional Malaysia (PNMB). pengedaran maklumat dan program SMS mengenai pusat-pusat mengundi dan tempat-tempat mengundi tidak sempat disediakan secara lebih sempurna. Insiden yang tidak sepatutnya berlaku ini amatlah mendukacitakan. didapati kertas undi yang dicetak adalah betul. Perkara seperti ini adalah di luar kawalan SPR. Perkara ini berlaku di bawah sistem pendaftaran lama di mana pemohon tidak diwajibkan membawa kad pengenalan serta tidak diwajibkan hadir semasa pendaftaran atau untuk memohon pertukaran alamat. 11.6 Laman Web SPR SPR ada menerima aduan daripada orang ramai berkenaan dengan masalah tidak dapat ‘access’ secara mudah dan cepat ke Laman Web SPR. Perkara ini berlaku disebabkan kurang penelitian dan pengawasan oleh petugas-petugas yang menjalankan pencetakan di PNMB. Walau pun tindakan ini belum mempunyai precedent dalam sejarah pilihan raya di Malaysia.1. Pahang Berlakunya penangguhan Pilihan Raya bagi DUN N.

11. SPR telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Audit Pilihan Raya. Tarikh Mesyuarat Post-Mortem adalah seperti di Jadual 11. sama ada melalui mesyuarat postmortem di peringkat Ibu Pejabat SPR atau di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri atau mesyuarat-mesyuarat SPR dengan Pegawai-pegawai Pengurus di seluruh Negara.1 Selain itu. Beberapa isi yang dibangkitkan dan masalah yang dihadapi semasa pilihan raya telah dibincangkan secara mendalam. Motif politik kepartian adalah punca utama penipuan ini berlaku. Urus Setia SPR telah mengadakan pelbagai peringkat mesyuarat post-mortem pilihan raya secara menyeluruh diseluruh Negara.2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya Bagi mengenal pasti punca-punca berlakunya beberapa kelemahan semasa pilihan raya umum yang lepas. 11.permohonan menukarkan alamat pemilih ke kawasan-kawasan tertentu yang tidak disedari oleh pemilih berkenaan.3 Post-Mortem Pilihan Raya 11.1 yang berikut: . Walau bagaimanapun perkara ini tidak akan berlaku jika pengundi-pengundi mengambil kesempatan yang terbuka untuk menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih yang dibuka sepanjang masa sebelum pilihan raya berlaku. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mencari punca-punca masalah dan cara-cara mengatasi masalah-masalah yang timbul untuk kebaikan pilihan raya yang akan datang.3.

Pegawai Pengurus. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR).1 Tarikh Mesyuarat Post-Mortem Pilihan Raya Umum 2004 PERINGKAT/NEGERI Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Urus Setia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Urus Setia Ibu Pejabat Perlis TARIKH 22 Jun 2004 PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Kedah 5 Mei 2004 Kelantan 12 Mei 2004 Perak 15 April 2004 Pahang 28 April 2004 Selangor 9 April 2004 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 Melaka 27 April 2004 Johor 12 Mei 2004 . Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Pegawai Pengurus. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya.Jadual 11. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Psukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri.

PERINGKAT/NEGERI TARIKH PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus.2 Melalui mesyuarat-mesyuarat post-mortem tersebut dan juga laporanlaporan yang diterima dari pelbagai pihak. SPR telah mengambil maklum dan seterusnya tindakan-tindakan menyelesaikan masalah yang timbul sedang dan telah diambil. . Beberapa tindakan penambahbaikan juga dibuat berhubung dengan penyediaan daftar pemilih serta syor-syor penambahan pusat-pusat mengundi di seluruh Negara untuk mengurangkan kesesakan pada hari pengundian. Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Antara tindakan penyelesaian yang telah diambil termasuklah membuat cadangan-cadangan untuk meminda beberapa peruntukan undangundang yang tidak lagi sesuai dengan keadaan masa kini. 11.3. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Angkatan Tentera Malaysia Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Polis DiRaja Malaysia Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan 26 April 2004 Sarawak 19 April 2004 Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Angkatan Tentera Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Polis DiRaja Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Kementerian Luar Negeri Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Pos Malaysia Bhd 20 April 2004 28 April 2004 30 April 2004 Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Kementerian Luar Negeri 8 Julai 2004 Pegawai kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Pos Malaysia Bhd. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR).

berlaku juga tambahan kos tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa petugas-petugas pilihan raya berikutan daripada kenaikan gaji tahunan.1 SPR telah diperuntukkan bajet oleh Kementerian Kewangan sebanyak RM100 Juta untuk menjalankan Pilihan Raya Umum 2004.1.BAB XI 12. iaitu melibatkan pertambahan sebanyak 25 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dari 194 kepada 219 dan sebanyak 63 Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri dari 504 kepada 567.1. 12.2 Pertambahan jumlah petugas pilihan raya kira-kira 35% berikutan daripada bertambahnya jumlah bahagian pilihan raya dan jumlah bilangan pemilih di seluruh Negara serta keperluan pegawai dan petugas untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan baru. 12.4 Kos pengurusan bertambah ekoran daripada pelaksanaan undangundang baru yang membolehkan Pengiraan Semula Undi di Pusat penjumlahan Rasmi Undi bagi mana-mana keputusan yang majoriti kemenangannya 2% atau kurang.8 Kenaikan kos pengangkutan selain kos sewaan helikopter seperti sewaan kenderaan kereta. 12. 12. iaitu helikopter yang sama boleh digunakan pada hari berikutnya. . Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM 30.3 Kenaikan elaun petugas-petugas pilihan raya sebanyak 70-100%. Pertambahan tersebut adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang berikut: 12. peralatan dan elaun kepada setiap anggota PP-KPR.5 juta berbanding dengan Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999.6 Penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) melibatkan kos penyediaan pengangkutan.1.1.1.1.5 Pelaksanaan pilihan raya umum satu hari dan serentak bagi seluruh Negara yang telah melibatkan tambahan penggunaan helikopter bagi keperluan di Negeri Sabah dan Sarawak berbanding dengan pilihan raya 2 hari sebelum ini. bot dan perahu.1. 12. 12. dan 12. Selain itu.7 Pencetakan buku undang-undang dan peraturan baru ekoran daripada pindaan kepada undang-undang dan peraturan pilihan raya yang telah diluluskan oleh Parlimen.1. PERBELANJAAN PILIHAN RAYA 12.1 Pertambahan bahagian pilihan raya berikutan daripada urusan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya yang dijalankan pada tahun 2002/2003 diseluruh Negara.

2 SPR amat bangga untuk merakamkan bahawa dalam pilihan raya ini rakyat nyata telah menggunakan hak mereka untuk memilih secara bebas dan keadaan ini sekali lagi memcerminkan wujudnya unsur-unsur demokrasi yang terpenting iaitu kebebasan untuk memilih.1 SPR telah mengadakan Pilihan Raya Umum 2004 mengikut kuasa yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan kesinambungan proses demokrasi berparlimen di Malaysia. . Di samping itu sesuatu kejayaan besar dicapai dari segi prinsip pilihan raya demokratik iaitu keputusan yang diperoleh melalui pilihan raya ini ialah keputusan yang sah dan telah diterima oleh semua pihak baik dalam atau luar Negara.BAB XIII 13. PENUTUP 13. Kejayaan ini menunjukkan kemantapan jentera pengurusan pilihan raya yang disediakan oleh SPR serta kerjasama dan jalinan hubungan dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta. Pilihan Raya telah dijalankan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. 13.

pilihan raya tersebut telah berjalan dalam suasana aman dan terkawal. Malaysia Helicopter Services. 14. Syarikat Hornbill Skyways. Pos Malaysia Bhd. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian dan Jabatan Kesihatan. Sabah Air Bhd. PENGHARGAAN 14. Penolong Pegawai Pengurus..A. Pengundi-pengundi telah dapat menunaikan tanggungjawab kepada Negara dengan bebas. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). 14. Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.5 SPR juga ingin merakamkan penghargaan kepada Y.1 Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri secara keseluruhannya telah berjalan dengan lancar dan berjaya. 15. Kerjasama dan sokongan daripada pelbagai pihak termasuk Kementerian dan Jabatan Kerajaan baik di peringkat Persekutuan atau di peringkat Negeri.. 14.2 Kejayaan Pilihan Raya Umum 2004 ialah hasil komitmen daripada semua pihak yang terlibat dalam membantu SPR melaksanakan tanggungjawab mereka kepada Negara. Antara pihak yang banyak memberikan sumbangan ialah Polis DiRaja Malaysia (PDRM). Sepanjang tempoh berkempen sehingga hari pengundian. Kementerian Luar Negeri. suasana berkempen telah berjalan secara aman dan terkawal. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Badan-badan Berkanun dan Pihak Swasta. Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus. Syarikat Telekom Malaysia Bhd. di samping itu juga penghargaan kepada pihak media lain sama ada media cetak atau media elektronik yang telah terlibat dalam membuat liputan meluas di seluruh Negara termasuk menyediakan publisiti dan maklumat berhubungan dengan proses pilihan raya kepada orang ramai sepanjang tempoh tersebut. Bantuanbantuan dalam bentuk penggunaan bangunan. tenaga petugas. Jabatan Insolvensi Malaysia dan semua Kerajaan Negeri. Dengan adanya beberapa peruntukan undang-undang baru yang mengawal aktiviti berkempen oleh calon dan penyokong-penyokong masing-masing..3 SPR dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberikan kerjasama. Kementerian Pertahanan.. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka dengan jayanya. 14. peralatan dan logistik serta kemudahan pengangkutan dan sebagainya telah membantu pengurusan pilihan raya berjalan lancar dan licin.. Jabatan Peguam Negara.A Ketua Hakim Negara dan kesemua Hakim yang terlibat di atas kecekapan pihak “judicial” menyediakan jadual dan seterusnya menyelesaikan pembicaraan dalam tempoh masa yang diperlukan oleh undang-undang. Selain itu pihak lain yang memberikan kerjasama ialah Percetakan Nasional Malaysia Bhd. Kementerian Penerangan.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut. . Tenaga Nasional Bhd. Jabatan Perdana Menteri.4 SPR memberikan penghargaan khusus kepada RTM atas kerjasama dan penglibatannya dari awal hingga akhir pilihan raya ini berjalan. Kemeterian Pendidikan.BAB XIV 14.

Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus.14. . Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka.dengan jayanya.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut. Penolong Pegawai Pengurus.

THE REPORT ON MALAYSIAN GENEELECTIONS 2004 ELECTION COMMISSION MALAYSIA .

.

1 4.2 All Year Round Registration of Electors System Preparation of Electoral Roll for the Elections IV.2 4.CONTENTS CHAPTER I. INTRODUCTION TITLE PAGE 79 2.7.8.1 4.1 4.7.1 3. 1.2 Election Offences Act 1954 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 Election Budget Review of Polling Districts Establishment of Nomination Centres.8.2 Use of ICT Other Equipment . 4. 11.1 Membership of House of Representatives [Parliament) and State Legislative Assemblies (State) Delimitation of Constituencies 2.7. HOUSE OF REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES 2.4.4. 3. Polling Centres and Vote Tally Centres 4. ELECTORAL ROLL 3. THE 2004 GENERAL ELECTIONS Background Dissolution of Parliament and State Assemblies Early Preparations for Elections New Laws and Regulations for the 2004 General Elections 4.2 111.3 Nomination Centres Polling Centres VoteTallyCentres Logistics and Equipment 4.

24 Transportation Requirements 4.20 Media Centre 4.21 Verification of Electoral Roll for the Election 4.1 Air Transport 4.15 Meeting with Senior Police Personnel 4.11.1 Returning Officers.24.11.3 Management of Postal Voting 4.14 Meeting with the Media 4.25.17 Briefings for Heads of Federal Departments 4.25.3 Posters and Brochures 4.10.11 Briefing and Training Programmes 4.25.2 Electronic Media 4.18 Checking of Electoral Roll via S M S 4.10. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams 4.11.2 Other Election Workers 4.1 Print Media 4.25.22 Printing of Electoral Roll 4. Sea and River Transportation 4.9 TITLE Updating Guide Books.CHAPTER 4.23 Distribution and Sale of Electoral Roll 4.24. Checklists and Training CDs PAGE 4.12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies 4.2 Road.10 Appointment of Election Workers 4.1 Returning Officers.2 Other Election Workers 4. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4.19 Election Results via Website 4.4 Publicity by Ministry of Information .16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police 4.13 Meeting with Political Parties 4.25 Publicity 4.

5 Nomination Withdrawal Period of Nomination Forms Parties Contesting Uncontested Elections Printing of Ballot Papers VI 6.4 5.2 Election Campaign Enforcement Teams Enforcement Team Reports VII 7. VOTING 7.2 Voting Process Postal Voting VIII 8.1 7.7 .2 Counting Process Counting of Votes a t Polling Stations Counting at Centralized Counting Centres Counting of Postal Votes Recounting of Votes a t Polling Stations Official Vote Tally Centres Recounting a t Official Vote Tally Centres 8. COUNTING OF VOTES 8.26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections 4.3 8.1 6.CHAPTER TITLE 4. ELECTION CAMPAIGN 6.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections [JKP-PR) PAGE V 5. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5.2 5.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections [JKT-PR) 4.26.4 8.26.1 8.3 5.6 8.1 5.26.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) 4.5 8.

2 Internal Election Audit Committee 1 1. Pahang ECM Web Site Names Not Listed In Electoral Roll Transfer of Names to Different Polling Centres 1 1.6 9.1. 17 Sungai Lembing.7 Parliament State Assemblies Declaration of Winning Party By ECM Presentation of Election Results to H.5 9. ELECTION EXPENDITURE 13. ACKNOWLEDGEMENTS . 1 Use of Compact Disc 11.1 9.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor Short Messaging System (SMSI Printing of Ballot Papers for State Seat N.3 9.1. 1 Issues 1 1 .CHAPTER TITLE PAGE 121 IX 9. 1 .M Yang di-Pertuan Agong Loss of Election Deposit Gazetting of Election Results Statement of Election Expenses 133 135 X XI 10. ELECTION PETITIONS 1 1 .4 9. CONCLUDING REMARKS 14.3 Election Post-Mortem XI1 XI11 XIV 12.2 9. ELECTION RESULTS 9. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 1 1 .2 Confusion In Selangor 11.

SPDK. D N S Member . DMSM. J S M . DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM P J N . RAHMAN PSM. PNBS. KMN Chairman DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. AMN. ABS -Member (Until 6 August 2004) DATUK Y E 0 HOCK SIEW DMSM.ELECTION COMMISSION MALAYSIA TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HAJI AB. J M N . DCSM. KMN. RASHID BIN AB. J S M . DIMP. CVO Deputy C h a i r m a n (Until 2 2 OCTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. J S M . DPMK. PMP Member DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP. KMN Member (Until 2 8 JANUARY 2005) -.

KMN Secretary (Until 27 NOVEMBER 2 0 0 4 ) NOTE: DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. DPMT.e. J B K .DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BUYONG PGDK. J M N .f 11 DECEMBER 2004) DR. DPMT. DIMP. NOOR DMSM.e.f 6 DECEMBER 2 0 0 4 ) .e. DPMS. KMN Deputy C h a i r m a n (w. ADK. J B K . DIMP Secretary (w. DPMS. CHU LING HENG J M N . J M N . KMN Member (w.e. KMN. DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN HAJI MOHD.f 17 DECEMBER 2 0 0 4 ) d TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Member (w. DIMP. BSK Member DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ.f 9 MAY 2005). ASDK.

.1. 1. In accordance with Article 5 5 (4) of the Federal Constitution. the term of the 10th Parliament was due to expire on 20th December 2004. ECM held General Elections for both the Parliament and the State Assemblies for Peninsular Malaysia and Sabah on 21st March 2004. Following the dissolution of Parliament and State Assemblies.2 His Majesty The Yang di-Pertuan Agong officially dissolved Parliament on 4th March 2004 and this was followed by the dissolution of the State Legislative Assemblies on the same date by Their Majesties the Sultans and Their Excellencies the Yang Di-Pertua Negeri (Governors)of the respective states except for the State Legislative Assembly of Sarawak. As for Sabah.3 In compliance with the above requirements. the term of the 9th State Legislative Assembly of Sabah was due to expire on 12th April 2004. it was the 10th State General Election. This was the 1 l t h General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliamentary election for Sarawak and Sabah. based on Article 2 l(3)of the State Constitution of Sabah and the first sitting of the State Legislative Assembly on 14 April 1999. which according to normal rule would fall vacant only on 1 8 November 2006. INTRODUCTION 1. the Election Commission of Malaysia (ECM] is required to hold General Elections for Parliament and the State Assemblies within 60 days from the date of dissolution. 1. Similarly. In accordance with Article 5 5 (3) of the Federal Constitution and based on the date of the first sitting of the House of Representatives (Parliament).1 Malaysia held its 10th General Election on 29th November 1999 and the first sitting of the House of Representatives was held on 20th December 1999. a total of 2 19 Parliamentary seats and 505 State seats became vacant except for 62 State seats of the Sarawak Legislative Assembly.

As for Sabah.2. * Kuala Lumpur N. Sembilan Melaka Johor Sabah F.T.1. * Putrajaya F. Parliamentary and State Seats for the 10th and 1 l t h General Elections PARLIAMENT SEATS STATE 10th General Election 3 15 14 8 11 23 11 17 STATE SEATS 10th General Election 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 1 1th** General Election 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 1 1th** General Election 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.T.T. The increase of seats for Parliament and the State Assemblies was the result of the review and delimitation exercise carried out by ECM in 2003. HOUSE O REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES F 2. = Federal Territory 193 219 504 ** This was the 1 lth General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliament Election for Sarawak and Sabah.T.1 Membership of House of Representatives (Parliament)and State Legislative Assemblies (State) A total of 219 Parliamentary seats and 505 States seats were involved in the General Elections except for the 62 State seats of Sarawak. it was the 10th State General Election. . A detailed comparison of Parliamentary and State seats for the 10th and 1 l t h General Elections is shown in Table 2.* Labuan Sarawak 0 10 7 5 20 20 1 28 TOTAL * F.

25 for Parliament and 63 for the State Assemblies. the number of seats for Parliament increased from 193 to 2 19 and the number of seats for the State Assemblies increased from 504 to 567.2 Delimitation of Constituencies The increase in seats. resulting from the delimitation exercise that was approved by Parliament on 8th April 2003 and gazetted on 1st May 2003. The delimitation exercise. requires ECM to undertake the review once in eight years. in accordance with Article 113 (2) of the Federal Constitution. including the 62 seats of the Sarawak State Assembly which were not involved in the General Election. A s a result of the delimitation exercise. . came into force on 2nd May 2003.2.

A qualified citizen is required to appear in person and register a s a voter in the constituency determined according to the address shown in the identity card.1. 1 .1 The new All Year Round Registration System commenced on 16th J u l y 2002 and its implementation was in accordance with Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. Under this system. the Supplementary Electoral Roll* is verified quarterly (every 3 months). which shortens the waiting period of a n elector to vote in elections a s compared to the previous periodical system of registration. 3. citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register a t any of the registration counters throughout the country.1.071 I Difference * The Supplementary Electoral Roll contains the names of newly registered electors as well a s those who have changed their electoral addresses. Breakdown Of Electors From 1998 t o 2003 I Year 1998 No. o f Electors 9.520 new electors for this election over the number of electors for the previous election.3. ECM mobile units and special counters opened by ECM a t public places a s well a s in the country's rural interiors. The yearly increase of electors from 1998 to 2003 is given in Table 3 . 3.3 There was a n increase of 720. the public can register a s a n elector a t any of the registration counters situated a t all offices of ECM throughout the country. Pos Malaysia Berhad counters.1 All Year Round Registration o f Electors S y s t e m 3. ELECTORAL ROLL 3.1. . Under this system.564.2 Under the new system.

591 electors and a breakdown by states according to Ordinary Voters and Postal Voters is shown in Table 3.609 11.591 ~ .137.924 672. The Electoral Roll. = Federal Territory 10.* Putrajaya 1 450.T.565 1 1 1 22.752 13.274 670.726 16.284.712 10.217 888.879 200.2: Breakdown of Electors By States According to Ordinary Voters and Postal Voters Electors State Ordinary Voters Postal Voters Total 1 1 Kedah / 809.892 32. The Electoral Roll which was used in the General Elections was updated and verified on 2nd March 2004 and gazetted on 4th March 2004 a s the Principal Electoral Roll for the elections.102 4.943 904.470 1.917 1 1 I 1 I I Johor F.* Labuan Sabah Sarawak 1 - 19.170.177 334.2 Preparation of Electoral Roll for the Elections 3.79 1 1 T T L OA * F.442 664.696 / 821.1 The preparation of the Electoral Roll is one of the main responsibilities of ECM.408.920 5.923 555.006 768.323 1.812 1 1 9.T.351 570. verified by ECM.2.T.079 1 I 1 1 1I I 1 1 1 1 ( 1 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 Negeri Sembilan Melaka - I 1 420.015 29.T.362 1.105 1 1 429.428 14.3.919 1 5.482 7.205 / 12.226 1 2.* Kuala Lumpur F.422. This Roll contained 10.126 1. is prima facie to determine the eligibility of a n elector to vote in a n election.254 755.901 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.284.259 641.083.786 345.803 14.818 160 1 455.

3.2.2 The processing and preparation of the Electoral Roll was carried out according to the Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. Citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register as electors or are eligible to change their address in the Electoral Roll. The address a s shown in the Identity Card will determine the exact location of a n elector within the constituency. A Supplementary Electoral Roll, updated and verified every three months, is displayed for public claims a n d objections. Every claim is investigated a n d settled accordingly whereas all objections are resolved through Public Enquiries held in accordance with Regulation 17, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. 3.2.3 The preparation of the Electoral Roll for the General Elections began with the printing of the Master Index Roll followed by the printing of the Master Copy of the Electoral Roll by ECM. The actual printing of the Electoral Roll to be used in Peninsular Malaysia was undertaken by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB).The Electoral Roll to be used in Sabah was printed by the State Printers (Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah), whereas for Sarawak the Roll was printed by the Sarawak Branch of PNMB. The whole exercise of printing was under the supervision of PNMB in Kuala Lumpur to ensure that the Electoral Roll printed was carried out in accordance with the requirements of ECM for the General Elections.

4.

THE 2004 GENERAL ELECTION
4.1

Background

4.1.1 Article 55 (4) of the Federal Constitution provides that the General Election is to be held within 60 days upon dissolution of the House of Representatives (Parliament).A similar provision is also contained in the Constitution of the respective States of Malaysia. 4.1.2 In this regard, the Federal Constitution and the respective State Constitutions also provide that these legislative bodies would automatically dissolve after five years from the date of the first sitting of each body, unless dissolved earlier. 4.1.3 The first sitting of Parliament, after the 10th General Election was on 20th December 1999, and therefore the normal parliamentary term would end on 20th December 2004. Similarly, based on the first sitting of the State Legislative Assembly of Sabah which was on 12th April 1999, the term of the Sabah Assembly would end on 12th April 2004.
4.2

Dissolution of Parliament and State Assemblies.

His Majesty The Yang di-Pertuan Agong, by virtue of Article 55 (2) of the Federal Constitution, dissolved Parliament on 4th March 2004. On the same date, Their Majesties The Sultans and Their Excellencies the Governors likewise dissolved the respective State Legislative Assemblies except the State Legislative Assembly of Sarawak whose term would continue until 18th November 2006. The dissolution of Parliament and State Assemblies paved the way for ECM to call for simultaneous elections to both legislative bodies.
4.3

Early Preparations for Elections

Preparations for the General Elections began in early 2002. It started with several amendments to the Election Laws and Regulations in connection with processes and procedures in the conduct of elections. The changes to the Laws and Regulations were made to suit the current situation. The Laws and Regulations cover the Election Act 1958, Election Offences Act 1954, Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002 and Elections (Postal Voting) Regulations 2003. Preparations for the elections were also made pertaining to the following matters:

(a) Budget allocation for the General Elections from the Ministry of Finance.
(b) Updating of polling districts, identification of nomination centres and vote tally centres and gazetting of polling centres throughout the country.

(c) Preparation of equipment and logistics. (d) Updating of election guide books, checklists and preparation of Compact Discs (CD) for training of election staff and workers. (e) Identification and appointment of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Enforcement Officers and other election staff.

(0 Conduct of briefings and training programmes throughout the
country. (g) Briefings to the Heads of Government Departments and relevant agencies of the private sector. (h) Briefings to political parties and media on election issues and amendments to the Laws and Regulations.

4.4

New Laws and Regulations for the 2004 General Election

For this election, several new laws and regulations a s given below were introduced:

4.4.1 Election Offences Act 1954 Section 4A:
Candidates or their representatives or any other persons acting on their behalf are prohibited from making any statements during the campaign period t h a t might instigate ill-feelings and hostility amongst the people. Polling and counting agents of a candidate are allowed to be present a t the polling station a t any time upon the presentation of their appointment letters containing their particulars to the Presiding Officer. Polling and counting agents are required to serve a t the polling station for a t least two hours and their replacements shall only be admitted upon the expiry of the two-hour period. Candidates or their election agents shall not spend more than RM200,OOO for a n election to the House of Representatives or RM100,OOO for a n election to the State Legislative Assembly. No person s h a l l supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on nomination day. No person shall wait or loiter within a distance of 50 metres from the limit of any nomination centre. Candidates and political parties are allowed to hold public meetings or open public rallies only after obtaining a police permit.

Section 14(1):

Section 14(1A):

Section 19(1):

Section 24(A)1: Section 24A(2): Section 24B(3):

Section 24B(4):

C a n d i d a t e s a n d political p a r t i e s s h a l l only distribute and display election campaign materials to members of the public in the constituency they are contesting after having paid to the State Director of Elections a deposit of RM5,000 for a n election to the House of Representatives or RM3,000 for a n election to the State Legislative Assembly. No person shall display or affix any election campaign materials within a distance of 50 metres from the limit of any polling centre. Deposits for the election campaign materials shall be forfeited if the campaign materials affixed and displayed are not removed within 14 days after polling day. Should the cost of removing the campaign materials exceed the deposit forfeited, the difference shall be borne by the candidate. No person shall supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on polling day. No person shall use any residence, shop house, or any premise as a n office or a centre for any political activity within .50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to check the identity or names of electors in the Electoral Roll, solicit or influence electors on their choice of voting, or to wait or loiter within 50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to wear, hold or carry any form of clothing, head covering, ornament, rosette, water bottle or umbrella considered a s campaign material within 50 metres from the limit of polling centre on the polling day.

Section 24B(7):

Section 24B(8):

Section 24B(9):

Section26(l)(b): Section 26(l)(d):

Section 26(l)(e):

Section 26(l)(g):

Section 26A(1)(2)(3): ECM checking booths are erected to replace party booths (pondok panas) for the purpose of assisting voters to check their names and their polling stations (streams) in the Electoral Roll. In these booths, party observers are allowed to be present for a t l e a s t two h o u r s a t a time a n d t h e i r replacements shall only be allowed upon the expiry of the two-hour period. Section 26B:

Provisions for the appointment of party canvassers are abolished.

Section 27B-27H:

Establishment of Election Campaign Enforcement Teams or P a s u k a n Penguat K u a s a Kernpen Pilihan R a y a (PP-KPR) for the purpose of monitoring and controlling campaign activities during the campaign period until the end of polling day. The hearing of every election petition shall be concluded not later than six months from the date of the presentation of the election petition to the High Court. The decision of the Election Judge on any election petition can be appealed to the Federal Court within 14 days from the date of the decision of the High Court.
An appeal against the decision of the Election Judge

Section 35A:

Section 36A:

Section 36B:

shall be heard and decided upon by the Federal C o u r t within six m o n t h s from t h e d a t e of presentation of the appeal.

4.4.2 Elections (Conduct of Elections) Regulations 198 1 Regulation 4(4)(c):
Each candidate is required to furnish full details, including the correspondence address of t h e candidate, a s required in the nomination papers. Each nomination paper submitted by a candidate must be correctly filled in the National Language a n d shall s t a t e t h e name a n d Identity Card particulars of the proposer and seconder , whose names must also appear in the Electoral Roll used for the constituency for which the candidate is seeking election. The State Director of Elections or the Returning Officer shall charge a fee of RM20 for a set of nomination papers. Election deposit for the House of Representatives is RM10,000 and for the State Legislative Assembly it is RM5.000. Nomination papers in triplicate must be submitted to the Returning Officer between 9 a.m and 10 a.m on nomination day.

Regulation 4(4)(d):

Regulation 4(8):

Regulation 5 1 : ()

Regulation 6(2):

Regulation 6(5)&7(2):Display of nomination papers for examination and objection (if any] by candidates or their proposers and seconders and one other person appointed by each candidate is from 10 a.m until 11 a.m.

Regulation 7(4):

The Returning Officer must decide and announce the decision of any objections made on nomination papers after 1 1 a.m.
A candidate may withdraw his candidature by giving notice using Form 6 for t h e House of Representatives or using Form 6A for the State Legislative Assembly before 10 a.m on nomination day. These forms must be signed by the candidate and attested to by a witness.

Regulation 9(1):

Regulation 1 1(2)(e):

The provision on Form 7 is abolished.

Regulation 1 1(7)(8)(9):Withdrawal of candidature by any candidate is allowed within 3 days after nomination day. Such withdrawal must be submitted by a written notice together with the withdrawal form (either Form 6 or 6A) and must be signed by the candidate and attested to by a witness, and must be submitted in person to the Returning Officer. In such a case, the name of the candidate will not be printed on the ballot paper. Regulation 1 l(10):
The election deposit of a candidate who withdraws his candidature after 10 a.m on nomination day will be forfeited. Provisionfor the appointment ofa Senior Presiding Of~cerfor polling centres is abolished. The Electoral Roll distributed to the candidates on nomination day are the authoritative texts of the electoral rolls to be used by the Returning Officers and Presiding Officers on polling day. The Presiding Officers shall regulate the number of voters to be admitted a t any one time. The people allowed to be admitted are Polling and Counting Clerks, Polling and Counting Agents, voters whose names are listed in the Electoral Roll specified a s well a s "a relative" of a voter approved under the law for infirmed voters. Besides these people, others include the candidates, their election agents, the returning officers concerned, members and officers of ECM. If a candidate or his election agent or polling agent is not present a t the polling station before polling begins, the candidate or his election agent or polling agent cannot dispute that the ballot box used by the Presiding Officer was empty before polling begins.

Regulation 12(2): Regulation 14(A):

Regulation 15(3):

Regulation 18(2A):

Regulation 18(2B): In the case where the candidate or his election agent or his polling agent is not present a t the polling station before polling begins. The Presiding Officer is required to lock-up the ballot box and affix on the ballot box a clip and security tape that shall be signed by the Presiding Officer and by each polling agent if so desired. A list of these centres is given in Table 4. several new polling districts were created.7 Establishment of Nomination Centres. 4. Provision on the tendered ballot papers is abolished. Upon the request of the losing candidate. ECM identified places suitable for use as nomination centres. ECM shall declare a party has won the election for the House of Representatives and the State Legislative Assemblies. polling centres and vote tally centres. The emphasis was to convenience voters to exercise their rights a s well a s to reduce the number of electors in each polling district to avoid congestion o n polling day. a recount is allowed to be carried out only once a t the Vote Tally Centre if the difference between the total votes cast for the leading candidate and the total votes cast for the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast. Regulation 25D(5B): Regulation 25F: 4. 4. Should the election expenditure exceed this amount a supplementary budget would be provided. respectively. Regulation 18(3): Regulation 22: Regulation 25(1A): Only one counting agent of each candidate i s allowed to be admitted a t a time to any polling station. whenever a political party h a s acquired a majority which exceeds 50 percent of the total seats of the House of Representatives and the State Legislative Assemblies that are allocated for the election. Polling Centres and Vote Tally Centres For the General Election. a s t h e case may be.5 Election Budget The Ministry of Finance approved a n election budget of RMlOO million.6 Review of Polling Districts Under a n extensive exercise to review the positions of all polling districts. the Presiding Officer shall call any Police personnel on duty outside the polling station to check and determine that the ballot box is empty before polling begins.1: .

T.* Kuala Lumpur 1 11 8 6 26 25 1 28 5 162 282 179 782 623 12 1665 33 1. Polling Centres and Vote Tally Centres I I I I I I I State Nomination Centres Polling Centres Polling Stations Vote Tally Centres 3 15 14 8 Electoral Roll Checking Booths 87 628 520 348 Perlis 3 15 14 8 13 24 14 78 64 1 486 293 219 1.331 1.328 1 19.T. .1. party and supporters.162 24 14 1229 476 Perak Pahang - - - F. (A building or hall with proper fencing).5 13 1.7.* Labuan Sarawak 6 26 430 967 489 10 444 25 1 28 I Total 1 219 1 7.1 Selection of Nomination Centres was based on the following criteria: (a) Security considerations.1 Nomination Centres 4.403 1. A total of 219 nomination centres were used according to the number of parliamentary seats in the country.1.062 758 668 2.7.2 Buildings used included Community Halls.675 1 11 8 - 3 496 293 . (b) Suitable location of the building for police to control traffic.1.462 .T.Nomination Centres.13 708 478 2.7.833 1 219 1 7963 1 * Federal Territory 4. Operation Rooms of District Offices/ Town Councils/ District Councils and Government Departments. School Halls.- 1 Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F. (c) Convenience for candidates.284 850 1 Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang 1 278 .* Putrajaya F.107 .316 33 2. 4.

4.7. a recount shall be carried out at the centre by the Returning Officer.U. ECM made use of tents or long houses. was also abolished.2 In the event that the difference of majority is two percent or less and a t the request by the candidate concerned.3 Under the amended law. seconder. the provision for the establishment of party booths.2.(B) 98 a n d P.(B) 101 and 104-A dated 16thMarch 2004. commonly known a s pondokpanas erected outside the entrance of polling centres. (B) 30 dated athJ a n u a r y 2004 a n d P.1 Election results brought in by Presiding Officers of their respective polling stations in a constituency are to be tallied by the Returning Officer at the Vote Tally Centre to determine the results of the election. the proposer. The centres were gazetted via P.U. However the recounting of ballot papers a t the Vote Tally Centre shall be carried out the next day according to the procedures prescribed by ECM.7.1 A large number of polling centres comprised school buildings and community halls.7. i"" 4.2 Outside the polling centres.7. 4. ECM workers and the police on duty is allowed within 50 metres from the limit of any nomination centre.1. the law prohibits political parties and candidates from holding campaign activities.843 polling stations (streams) were identified.2 Polling Centres 4. 4. A total of 7.3. In addition.2.U. the amended law allows ECM to establish Electoral Roll Checking Booths to be manned by ECM workers to assist voters to check their names and polling stations (streams) on polling day. . the security of the Vote Tally Centre must be maintained to ensure that the ballot boxes are safe until recounting begins the following day. A total of 219 vote tally centres was established according to the number of parliamentary constituencies. This provision h a s facilitated the police in the management of law and order. 4.7.U. (B) 13.(B) 100 dated 15thMarch 2004 and P. The establishment of the 50 metre restricted zone from the limit of polling centres is to enable the police to manage traffic flow and maintain law and order more effectively.4.7.3 Vote Tally Centres 4. To compensate for the abolishment of the party booths. In this regard.8 Logistics and Equipment Preparation of logistics and equipment for the General Elections was made and included the development of the application of ICT systems to be used in the management of elections. such a s in the interior of Sabah and Sarawak.3. The ammended law has abolished the appointment of party canvassers. no one except the candidate. The bgildings used as vote tally centres were mainly multi-purpose halls or s ool halls that have compounds for party supporters to gather while wai ing for the announcement of election results.U.7. gathering and using or carrying party symbols within the restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centres.328 polling centres consisting of 19. In areas where such facilities were not available. P.

Other items included cutters. security tapes for ballot boxes and envelopes. The appointment was made according to Section 3 of the Election Act 1958 and in accordance with Article 115 of the Federal Constitution.8. In the event that the number of officers from the District Offices were insufficient.10 Appointment of Election Workers A total of 172. forms. clips. These books and checklists on processes and procedures were prepared to ensure that all election workers were familiar with their respective roles to enable them to carry out their functions accordingly.1. perforators. 4. postal ballot bags and posters were all in place before the elections.1 Use of ICT The use of computers and web facilities helped to link ECM Headquarters to all the State Election Offices throughout the country. ropes and security tapes for marking the restricted zone. stickers. They also possessed the authority to mobilize the administrative machinery in the management of elections.4. knives.10. Education Department. Their appointments were made based on their experience and positions held in their respective districts for which they were responsible.10. suitable and experienced officers were appropriately chosen. 4. 4. scissors. Electoral Roll application software was used to assist in the management of elections. Public Works Department (PWD). guide books and checklists were updated and training CDs were prepared for the benefit of officers and election workers.1 For the appointment of Returning Officers. 4.8.Forestry Department (FD). polling booths. counting trays. Assistant District Officers and senior officers of local government authorities. Assistant Returning Officers and Head of the Election Campaign Enforcement Teams. . Priority was given to District Officers.1 Returning Officers. envelopes. CDs containing details on electors were prepared and sold to political parties and individuals to enable them to check the s t a t u s of voters in any constituency. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4. officers from other government departments such a s Local Government Authorities (LGA). Checklists and Training CDs Following the amendments to the laws and regulations.9 Updating Guide Books. Drainage and Irrigation Department (DID)and State Secretariat (SS)were also appointed.799 election workers of various categories were appointed a s in Appendix I.2 Other Equipment Equipment such a s ballot boxes.

4.3. . ECM appointed a total of 219 Returning Officers and 901 Assistant Returning Officers throughout the country. A breakdown of Returning Officers and Assistant Returning Officers according to departments is shown in Table 4. respectively. Their appointments were gazetted via P.2 For the conduct of the General Elections.10.(B) 41 dated 22ndJanuary 2004.2 and Table 4.1.U.

T. * PUTRAJAYA N. * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 7 9 20 11 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 7 6 10 0 16 8 0 0 0 0 4 1 0 0 5 4 0 0 1 24 145 0 14 47 1 * F.TABLE 4.T. = Federal Territory .T. * KUALA LUMPUR F.T. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.2 Breakdown of Returning Officers According to Departments STATE DISTRICT OFFICE 0 12 11 LGA 0 2 1 1 2 3 2 10 PWD LAND OFFICE 1 1 EDUCATION DEPARTMENT 1 0 0 DID FD SS OFFICE 1 0 1 0 0 1 0 0 1 - TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.

T.* KUALA LUMPUR F.* PUTRAJAYA N.T. .T. SEMBILAN MELAKA JOHOR 0 3 2 8 0 10 0 0 0 8 3 39 2 9 17 0 18 0 51 71 F.Breakdown of Assistant Returning Officers According to Departments STATE PERLIS KEDAH DISTRICT OFFICE 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 - LGA PWD LAND OFFICE 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 EDUCATION DEPARTMENT 8 0 SS OFFICE 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 TOTAL 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 0 12 1 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 0 0 11 6 0 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 F.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 8 1 0 2 12 3 92 409 209 47 71 = Federal Territory 54 I 0 16 1 0 4 / 91 1 92 901 * F.T.

. Electoral Roll Checking Clerks. 4. the Police were directly involved in monitoring the security situation.2. Nevertheless.10.11 Briefing and Training Programmes To ensure that the management and conduct of the General Elections were carried out successfully.10.2 Other Election Workers 4. Postal Voting and Counting Clerks. 4. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams Briefings to Returning Officers. were given to those who were experienced and were previously involved in the conduct of elections. especially the appointment of Presiding Officers. a representative from the local Government Authority and a representative from each contesting political party or independent candidate. Polling Centre Ushers and other helpers.2.10. Polling and Counting Clerks.1 Returning Officers. Priorities for these appointments.2 Almost 80% of those appointed were school teachers. ECM did not establish Election Campaign Enforcement Teams in 31 other Parliamentary Constituencies. This decision was made based on advice by the security authorities of these areas. for the purpose of overseeing and monitoring the activities of candidates and their supporters a s well a s activities of political parties during the official campaign period. Although most of them had the necessary experience. The composition of each team comprised the Head. At each briefing session the Chairman or Deputy Chairman of ECM addressed all the officers present and reminded them to carry out their responsibilities fairly and according to the laws and regulations.4. 4. 4. they still needed to understand the new procedures and regulations resulting from the amendments to the laws and regulations.1.11. a s shown in Table 4. The briefings were presented by the Commission Secretary or his deputy.10.1 Other election workers appointed comprised Presiding Officers. in these 31 constituencies where the enforcement teams were not established.3 In accordance with Section 27B of the Election Offences Act 1954. 11 in Sabah and 12 in Sarawak. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams were held according to states.4. ECM conducted several briefing and training programmes for the appointed officers and workers. Details of their appointment are shown in Appendix I. while the rest were officers and staff from various government departments. a representative from the Police. ECM established Election Campaign Enforcement Teams in all Parliamentary Constituencies in Peninsular Malaysia.

2004 05. 1 1 / 5. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams I I Perlis Kedah State 1 1 Date 12.2.2004 I 1 1 1 1 9 and 10.11.T. they were also supplied with guide books and checklists concerning their respective functions a s Presiding Officers.01.* Putrajaya F.2004 08.2.3 To ensure that the management of postal voting was carried out smoothly.02.T.2 During these training and briefings sessions.01. other than explaining the various processes and working procedures.* Labuan * F. Polling and Counting Clerks and Electoral Roll Checking Clerks.2.01. 4. 4. were conducted by State Election Directors in their respective states between 9 February and 18 March 2004.02.2004 1 1 1 = Federal Territory 4.* Kuala Lumpur Melaka Johor 15.0 1. Assistant .02.2004 13.2004 24 and 27.2 Other Election Workers 4.2004 1 ( Sabah F.01.11. consisting of Presiding Officers. For the Presiding Officers.T. they were also supplied with training compact discs on polling and counting procedures to ensure they carry out their functions according to laws and regulations.11. Polling and Counting Clerks.1 Training and briefings for other election workers. 7 and 9. Electoral Roll Checking Clerks.Briefings to Returning Officers. ECM also conducted special briefing and training programmes on the management of postal voting for Returning Officers.11.02.01.2004 Selangor F.2004 29.T.2004 26 and 27.

00 p.* Labuan - 12.2004 1 and2. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad.3. they were also supplied with relevant guide books and checklists.2004 / I I I I 1 I I 1 1 I / 1 1 1 1 1 I 1 1 ( Selangor F.3.3.5.3. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad were held in the respective states a s shown in Table 4.2004 10.3.T. Briefing on Postal Vote Management State Date I 1 1 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Pahang 1 1 1 1 1 15. 4.3 Management of Postal Voting 4.11.2004 12.1 In the conduct of elections.3.2004 07.2004 10.00 p.T. Votes from postal voters outside the country must reach the respective Returning Officer by 5.2004 12.2 Coordination and distribution of postal voting documents were carried out a t ECM Headquarters and State Election Offices together with officers appointed from the Police.3. In this regard.* Putrajaya F.2004 16. This coordination is important to ensure that the postal voting envelopes reach the office of the respective Returning Officer before 5. The process is managed by a coordinating officer specially appointed from the Police for postal voters among the police personnel.3.3.11.3.3.3. the dispatch of postal voting envelopes to postal voters around the country is done by courier service. the dispatch of postal ballots is done through the Ministry of Foreign Affairs (Wisma Putra) upon receipt of these ballots from the respective Returning Officers.Returning Officers in charge of postal voting and Postal Voting and Counting Clerks in all constituencies that were involved in postal voting. The briefing and training programmes concerning t h e management of postal voting for the Police.* Kuala Lumpur N.2004 1 I 1 I 1 Sarawak * F.3.m on polling day.2004 12.T.2004 19.3.2.11.2004 10.2004 12. For absent voters outside the country. from the Armed Forces for the military personnel and from Pos Malaysia Berhad (PMB) for other categories of postal voters.3.2004 08.T. Sembilan Melaka ( Johor Sabah F. = Federal Territory . 4.m on polling day.

Persatuan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK). such a s transportation requirements. Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS). TABLE 4. ECM also conducted a series of briefings for political parties a t state level.6 Dates of Meetings With Political Parties I Date 21 March 2003 19 August 2003 22 May 2003 20 August 2003 1 Parties Barisan Nasional Component Parties Other Parties I .Sabah Progressive Party (SAPP).13. Parti Pusaka Bumiputra Bersatu Sarawak (PBB]. Malaysian Democratic Party (MDP).Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS). Bangi on 2nd March 2004.4. This was followed by two sessions with representatives from Parti Islam SeMalaysia [PAS).12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies The meeting between ECM and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies was held a t Equatorial Hotel.All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF)and Parti Punjabi Malaysia (PPM). 4. senior officers from ECM Headquarters and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies. Sarawak Progressive Democratic Party (PDPS) together with Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA). The meeting was chaired by the Chairman of ECM and was attended by all ECM Panel Members. Similarly. Democratic Action Party (DAP).Liberal Democratic Party (LDP).1 ECM held several sessions with political parties to explain the amendments made to the election laws and regulations. The discussion involved aspects on assistance and co-operation required from various government departments and the private sector. Party Rakyat Malaysia (PRM). Two sessions were held with representatives from component parties of Barisan Nasional: United Malay National Organization (UMNO). Sarawak National Action Party (SNAP) and State Reform Party (STAR). use of buildings and other logistical supports a t various levels. Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Bersatu (UPKO). All matters relating to the conduct of the elections were discussed. These meetings were held on the dates as shown in Table 4. People's Progressive Party [PPP).Malaysian Chinese Association . Parti Keadilan (KeADILan). (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC).Gerakan Rakyat Malaysia (GRM).13 Meetings with Political Parties 4.6.Sarawak United People's Party (SUPP). Parti Bersatu Sabah (PBS).

ECM received positive response from the political parties regarding the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. Other matters discussed were on the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. during the period of campaign. headed by the Inspector General Police. Besides this. a s well a s relevant sections under the Election Offences Act 1954. However. Table 4. ECM also requested the media to cooperate by disseminating information on voter education to the general public especially with respect to their rights and responsibilities during the elections. 4. to monitor the activities of political parties during elections.4.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police ECM held a series of meetings with police personnel a t state level to brief them on the amendments to the laws and regulations that were to be enforced during this election. During their coverage of the campaign activities. several important issues were discussed including ECM's proposal to introduce regulations regarding the requirement for political parties to register with ECM a s a precondition to participate in a n election.14 Meeting with the Media A meeting with the heads and representatives of the media was held a t Hilton Hotel. In addition. 4. other officers involved in security were also briefed. and senior police personnel. The media was also briefed on the preparations made by ECM to facilitate the media to cover the elections.3 Based on feedback during the meetings. on polling day and during vote tallying.7 shows details on the briefing dates. This meeting with the top management of the Police Force was to ensure close cooperation between ECM and the Police. . proposal on the establishment of Code of Ethics for Elections and aspects regarding voter registration. were discussed. a s well a s the role of the Police on nomination day. These meetings involved all State Chief Police Officers and Officers In-Charge of Police Districts.13.13. All aspects of election laws and security pertaining to the elections. ECM requested the media to give a balanced coverage on the election campaign for all candidates and political parties. 4. headed by the Chairman. Petaling Jaya on 3 0 September 2003 to brief them on new amendments to the election laws and regulations and also to remind them of their role and responsibility during the elections. 4.15 Meeting with Senior Police Personnel On 3rd March 2004 a meeting was held a t ECM Headquarters between ECM.2 During these meetings. the proposal requiring political parties to register with ECM a s a precondition to participate in elections and the proposal to introduce the Code of Ethics for Elections were put in abeyance in view of the fact that there are already sufficient provisions under the Registration of Society Act.

8.8.03 22. 4.* Kuala Lumpur I 1 1 1 26.T.T.03 23. at the Heads of Federal Departments quarterly Conference at the Prime Minister's Department.03 23. .03 23. The response from the public on the usage of SMS was very encouraging.8.TABLE 4.8.03 12.03 26.7 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police State Perlis Kedah Kelantan Date 12.03 14.18 Checking of Electoral Roll via SMS To facilitate the checking of names on the Electoral Roll.7.03 1 1 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F. = Federal Territory 4.03 15. The Chief Secretary to the Government was also in attendance. Matters discussed included preparations for the elections and details on amendments to the laws and regulations.17 Briefing for Heads of Federal Departments On 16 February 2004.T.03 28.03 i 1 ~ 1 N.7.8. ECM introduced the short messaging service (SMS) besides the normal method of checking via telephone and website.03 21.03 31.7.12. the Commission Secretary also briefed the various Head of Federal Departments on election preparation.03 4.7.03 21.03 16.8.7.7.8.* Putrajaya F.03 14. The cooperation needed from the government departments and agencies during the elections was also emphasized.8.7.7. Sembilan Melaka Johor Sabah F.* Labuan Sarawak Headquarters * F.T.

Sufficient copies of the roll were printed for sale to the public and political parties.gov.19 Election Results via Website ECM introduced the system of announcement of the election results through its Website for the benefit of the people within and outside the country (www. ECM also prepared the Electoral Roll in CD format for sale.22 Printing of Electoral Roll 4. 4. candidates. This Electoral Roll incorporated voters registered u p to 3 1 December 2003 except for four constituencies i.31 Kuala Krai.20 Media Centre A Media Centre was established by ECM in Putrajaya for the benefit of the media and the public in general.22. The Electoral Roll used in these four Parliamentary Constituencies was the one which 2003. Through this Media Centre. P. Printing began on 5th March 2004 and was completed on 11th March 2004.000 people.1 Nine days were set aside for the preparation and printing of the Electoral Roll.22.my). 4. Those electors who registered was verified u p to 30th ~ e p t e m b e r between 1st January 2004 and 1st March 2004. Besides the printing of the electoral rolls in hard copy format.spr. All electoral rolls according to constituencies.2 The Electoral Roll was printed by the National Printers (PNMB). This centre began its operations immediately following the dissolution of Parliament.25 Bachok. Their names could only be verified after 31st March 2004. estimated a t 75. were ready before nomination day.27 Tanah Merah. ECM had 17 days to prepare for the elections from the date of dissolution. .4. two days before nomination day on 13th March 2004. P. 4.30 Jeli and P. This centre was equipped with state-of-the-art IT facilities. 4.21 Verification of Electoral Roll for the Elections The Electoral Roll which was verified for use during the General Elections was gazetted on 2nd March 2004. 4. P.e. were unable to vote when Parliament and the State Assemblies were dissolved on 4th March 2004.23 Distribution and Sale of Electoral Roll The printed copies of the Electoral Roll were distributed to the State Directors of Elections beginning on 5th March 2004 for use on nomination day. all information and reports on the elections were broadcast live throughout the country for the benefit of political parties. voters and the general public.

1 Air Transport Helicopter transport was used for the remote constituencies in Sabah. Since polling was simultaneously carried out and polling was restricted to one day only. the services of Syarikat Sabah Air were used to transport election workers and equipment. where transportation by road is difficult. 4. speed boats and dugouts to transport workers and equipment to polling centres.25 Publicity In order to encourage a higher voter turnout.24. For Pahang and Kelantan. For Sabah. From time to time announcements were made by ECM headquarters or State Directors of Elections on matters pertaining to the elections and these were well reported by the print media.3 Posters and Brochures ECM prepared a number of posters which were displayed in public areas to remind the electors to come forward to vote on polling day. coverage was also carried out by the electronic media that is via television and radio. Special brochures were prepared and circulated in Sabah to provide information to the public on the simultaneous elections to Parliament and the State . ECM went on a publicity campaign throughout the country using the print and electronic media.4.24. whereas for Sarawak the services of Hornbill Skyways were used. 4.2 Road. ECM employed helicopter services to bring back ballot boxes to Vote Tally Centres from 216 areas where there were transportation difficulties.1 Print Media The print media. Sarawak and certain areas in the Peninsula such a s Pahang and Kelantan. especially newspapers. Announcements by the Chairman of ECM.2 Electronic Media Other than the print media. 4. Sea and River Transportation For areas which were accessible by road. and State Directors of Elections were given wide coverage by the electronic media to ensure matters on the election reached the general public effectively. ECM enlisted the services of Malaysian Helicopter Services (MHS) and the Royal Malaysian Air Force.25. sea or river ECM used fourwheel drive vehicles. the Secretary.25. 4.25. 4.24 Transportation Requirements The types of transportation utilized for the elections consisted of the following: 4. played the main role in assisting ECM to disseminate information and increase public awareness on election matters.

Melaka and Pulau Pinang). Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis. Sabah and F. F. in co-operation with Film Negara. .T. Putrajaya and Selangor).26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections ECM established several co-ordinating and monitoring committees a t Headquarters and state level to ensure that the elections were smoothly conducted.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections (JKP-PR) This committee was chaired by the Deputy Chairman of ECM and consisted of all EC Panel Members. Terengganu and Johor) and Y. a song encouraging voters to t u r n out for the elections was aired. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan.4 Publicity by Ministry of Information Besides the wide coverage carried out via the print and electronic media a s well as brochures and posters circulated to encourage electors to vote. Kedah.26. Y. This Committee was chaired by the Commission's Secretary and it comprised all unit heads and senior officers at Headquarters and all State Directors of Elections. 4.Bhg. This committee implemented all decisions made and directions given by the Coordinating Committee for the Preparation Of The Elections (JKT-PPR). simultaneous elections were only held in Peninsular Malaysia.T Labuan). Kuala Lumpur. Y.Bhg.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) The Technical Committee on the Coordination for the Preparation of the General Elections was established to coordinate and harmonize all aspects pertaining to the elections.26. The role of this committee was to monitor and ascertain that the preparation for the elections was carried out smoothly according to schedule and decisions made. Y. In the past elections. a committee chaired by the State Director of Elections with relevant staff a s members. 4.T. 4. The EC Panel Members in this committee were responsible for the monitoring of the progress in the states. was formed.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections (JKT-PR) At the state level.Bhg. Dato' Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang. publicity on the elections was also undertaken by the Ministry of Information. Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak.26.25. In addition. several senior officers from the Commission's Secretariat a t Headquarters and appropriate State Directors of Elections. 4.Bhg.Assembly which were being held for the first time in Sabah. Encik Fateh Chand a / l Pars Ram (Perak and Negeri Sembilan).Bhg. F. 4. Y.

. ECM received a total of 449 nomination forms for Parliament and 1.1 Nominations were held on 13'" March 2004.2 Candidates submitted their nomination forms to the Returning Officer of the respective constituencies from 9 a.m to 10 a.1. one for each parliamentary constituency throughout the country.1 Regulation 9 (1) of the Elections (Conduct of Elections ) Regulations 1981 allows a candidate to withdraw his candidature before 10 a. However. according to regulation 11 [7) a candidate is allowed to withdraw his candidature within 3 days from nomination day. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5. N.121 for the State Assemblies.2. 24 Senggarang N. 157 Pengerang Name/Party Reasons Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Failure to submit return of election expenditure (1999 election). From 10 a.m to 11 a.2 Withdrawal Period o f N o m i n a t i o n F o r m s 5. A total of 2 19 nomination centres were opened.3 Amongst the objections received.1. the forms were displayed for scrutiny and objection.1. four objections were accepted by the respective Returning Officers and accordingly four candidates were disqualified. Details of their disqualification are shown in Table 5.m on nomination day.m. Failure to submit return of election expenditure (1999 election). 38 Penawar N. Failure to submit return of election expenditure (1999 election).1. Disqualification o f Candidates Constituency P. On completion of the process of nomination. Name of proposer and seconder not listed in the constituency. 5. 5.m.5.1 Nomination 5. The nomination for parliamentary and state seats was held simultaneously. 31 Subang Jaya Cheah Kam Chiew (DAP) 5.

40 Labuk. . 42 Sungai Sibuga. Sabah N. Candidates Who Withdrew Their Candidature and Lost Their Deposit Constituency P.4. Sabah N. Sabah P. Sabah N.1 For the 219 seats for Parliament there were 449 candidates who submitted their nomination forms. The list of candidates affected is given in Table 5. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5. a candidate will lose his deposit if he withdraws after 10 a. Sabah N. Sabah 5.U. 38 Nabawan. Johor P. 22 Pantai Manis. will not have their names printed on the ballot paper.2 A total of 12 candidates withdrew their candidature within the stipulated period of 3 days and their election deposits were forfeited in accordance with Regulation 11 (10) of Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981. 5. Sabah Name of Candidate Abu Bakar bin Hj. 39 Sugut.2. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5. Sakak Jouti 8 Joseph bin Ajun Pg. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Party PAS Independent KeADILan BERSEKUTU Independent SETIA Independent Independent PASOK PASOK SETIA N.3.156 Kota Tinggi.This regulation was enacted via gazette P.121 candidates who submitted their nomination forms. For the 505 seats for the State Assemblies there were 1. Candidates who withdraw their candidature within the stipulated period. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b.2. Sabah N.3. 185 Batu Sapi. 25 Klias. (A) 67 dated 12thFebruary 2004.48 Sukau. 180 Keningau.m on nomination day. Sabah N. However.3 Independent Parties Contesting 5.

= Federal Territory .T.3 Parties and Independent Candidate Contesting for Parliamentary Seats SARAWAK 28 219 1 86 5 44 1 59 7 7 0 1 1 1 0 1 1 0 31 53 449 - TOTAL * F.TABLE 5.

.

5 Candidates Who Won Uncontested For Parliamentary Seats I I Constituency P. Sarawak P. Sabah P. 187 Kinabatangan. Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b. 156 Kota Tinggi. 178 Sipitang. For the State Assemblies. Sabah I 1 I 1 Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee B N 1 P. 17 candidates won uncontested as shown in Table 5. 206 Kuala Rajang. Mahmud 1 I BN I 1 1 1 1 P.5. Sabah P. Sarawak 1 Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander ~ a n t Linggi a Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong P.6. Sarawak P. 217 Miri. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof B Josree bin Yacob I BN B N B N BN I 1 P 175 Papar. 157 Pengerang.4 Uncontested Elections For Parliament. Sabah P. 19 1 Kalabakan. 197 Kota Samarahan. TABLE 5. Johor I 1 1 Name of Candidate Dato' Syed Hamid bin S. 190 Tawau. Sarawak I I 1 BN 1 1 E m ' I BN . 214 Kapit. Sabah 1 I I I P. 219 Bukit Mas. Sarawak P. 177 Beaufort. Sabah I Chong Ket Wah B Chong Ket Fah I Moktar bin Radin I 1. 180 Keningau. Johor ( Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. Sabah P.5. 185 Batu Sapi. Sabah P. Jaafar Albar I party I ' P. 12 candidates won uncontested a s shown in Table 5. Sabah P. 201 Batang Lupar. 183 Beluran. Sarawak P.

5 Printing of Ballot Papers 5. 22 Pantai Manis. Sabah N. 24 Senggarang. 40 Labuk. Sabah N. Ballot papers for the state seats of Sabah were printed by the Sabah State Printers under the supervision of PNMB Headquarters.6 Candidates Who Won Uncontested For State Seats Constituency N. Sabah 5. Sabah N. 43 Sekong. 39 Sugut.5. 56 Apas. 3 1 Subang Jaya. Sabah B N N.7. 35 Melalap. Johor N.TABLE 5. 17 Pokok Asam. except for Sabah and the Federal Territory of Labuan. Johor Name of Candidate Mohd Ramli bin Md. Selangor N. Sabah N. .1 The ballot papers were printed by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) in Kuala Lumpur a s well a s in a number of its branches throughout the country. Kari Mohd Azam bin Hj. Sabah N. Ballot papers for the Parliamentary seats of Sabah and the Federal Territory of Labuan were printed by PNMB at its Sarawak Branch. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Party PAS B N B N B N B N N. Perak N. 46 Tanjung Papat. Sabah N. Printing of ballot papers according to states is shown in Table 5. 38 Penawar. 25 Klias.

7 Printing of Ballot Papers According to State State Headquarters/Branch PNMB Headquarters Kuala Lumpur Melaka.000. Perak Kuala Terengganu. Total number of ballot papers printed is shown in Table 5. Total Number of Ballot Papers Printed 1 ~onstituencj Parliament State Assemblies 1 1 Total 10.T. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Putrajaya.5. Terengganu Johor Bahru. Pahang and Selangor Perlis and Kedah Perak and Pulau Pinang Kelantan and Terengganu Johor Sabah and *F. Kota Kinabalu. Kuala Lumpur and *F.T.TABLE 5. was closely guarded by the Police.T. The ballot papers were distributed to the Returning Officers by the respective State Directors of Elections to enable them to issue the postal ballots to absent voters (postal voters) who will cast their votes earlier.3 Ballot papers were printed on 16thMarch 2004. Kuching. Negeri Sembilan. Kedah Ipoh. Sarawak * Federal Territory Sarawak 5. All movement of ballot papers. .000 9.000 Ballot Papers for the State Assemblies were less because they did not include those for the State Assembly of Sarawak.5. *F. Sarawak. I 5.300. The whole process of distributing ballot papers was smoothly carried out according to schedule. Labuan Alor Setar. from the printers to the State Directors of Elections and to the Returning Officers.8.2 ECM decided that the colour of ballot papers for Parliament will be old gold while that for the State Assemblies will be pink. Sabah and PNMB Kuching. The printing of ballot papers could only be done three days after nomination day after all the candidatures were certified. three days after nomination day.

Besides this. The purpose of the police permit issued under Section 27(2) of the Police Act 1967 (Act 344) is to maintain law and order. The main function of the enforcement team was to monitor the campaign activities of the parties and candidates contesting. the enforcement teams and the Police are also responsible for taking action to stop candidates or party leaders from delivering speeches that contain elements which may incite ill-feelings or are against the law. 6. Under this provision. According to Section 24B (4)of the Election Offences Act 1954. . 6. According to Section 24B (3) of the Election Offences Act 1954.1. ELECTION CAMPAIGN Campaign activities commenced immediately after the completion of the nomination process and continued till 12 midnight before polling day. banners or any campaign materials that did not conform to the specified laws. 6.3 According to Section 4A of the Election Offences Act 1954. Political parties who are not contesting in the constituency are not allowed to display campaign materials. For this purpose. Section 27B of the Election Offences Act 1954. The enforcement teams moved around to monitor the activities and submitted daily reports to the Returning Officers in their respective constituencies.2 Each Election Campaign Enforcement Team was led by a n officer appointed by ECM. ECM established Election Campaign Enforcement Teams for Parliamentary Constituencies that require monitoring throughout the campaign period until the end of polling day.1. 12 for Sarawak and 11 for Sabah.000 for a seat to the State Assembly. candidates are allowed to display their posters and distribute campaign materials in their constituencies after paying their election campaign materials deposit to ECM. ECM established 165 teams for Peninsular Malaysia.. was enacted. Candidates who failed to pay their deposits are not allowed to display any campaign materials. This practice has contributed to the peaceful conduct of election campaigns and h a s ensured the safety of the public who attended the rallies.000 deposit is required for a candidate contesting for a seat to Parliament and RM3.1.6. A RM5. The other members of the team included a representative from the Police of the rank of Inspector and above. candidates and political parties contesting in the election are allowed to hold public meetings and open public rallies only after obtaining police permits.1 Election Campaign Enforcement Teams 6. The enforcement teams were empowered to remove posters.1 For the purpose of monitoring campaign activities a new provision viz. political parties and candidates are prohibited from displaying campaign materials which are likely to instigate ill-feelings and hostilities including raising matters not related to elections. a representative from the local authority and a representative from each party or independent candidate contesting.

2 Enforcement Team Reports 6.307 complaints were received throughout the campaign period.* KUALA LUMPUR I 124 83 8 13 24 14 22 8 13 24 14 22 11 1 56 89 112 435 101 6 11 1 F. . Throughout the campaign period. A total of 1.6.* PUTRAJAYA MELAKA I 6 I 6 I 59 JOHOR F.1. Breakdown of Complaints by States STATE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY 3 15 14 NUMBER OF ENFORCEMENT TEAMS 3 15 14 TOTAL COMPLAINTS 1 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.T. this Monitoring Centre at ECM Headquarters received complaints from the public a s well a s from candidates and political parties concerning wrong doings of those involved in the election.T. This Monitoring Centre also provided guidelines on procedures to follow in taking appropriate action when discharging their duties.T.307 * F. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.T. A breakdown of complaints by states is shown in Table 6.* LABUAN 1 0 1 I 0 ( SABAH SARAWAK I 25 28 219 1 11 12 1 26 26 1 TOTAL 188 = Federal Territory 1.2.1 An Enforcement Team Monitoring Centre was established at ECM Headquarters in Putrajaya to receive reports and to coordinate the monitoring of activities carried out in the states.

8 Bribery Misunderstandings 6.2. .1 Campaign Materials 6.2 The complaints received were related to the following matters: 6.2.2 Campaign Activities and Speeches 6.2.2.3 Party Booths 6.5 Problems On Polling Day 6.2.2.2.2.2.6.2. However. candidates contesting complied with the election laws and carried out their campaign activities peacefully throughout the campaign period. and these were highlighted by the print and electronic media.3 On the whole.7 6.2.2.2. there were several cases of violation of election laws by candidates or parties due to misunderstandings or irresponsible attitude shown by certain individuals.2.2.2.2.6 Vote Canvassing on Polling Day 6.2.4 The Use of Community Halls a s Party Operations Centres 6.

.833 polling stations (streams) were opened on polling day to facilitate voting. In this zone.m to 5 p.3 According to the amended laws.1. 1 . 4 Besides this.1. In the interior parts of the country where the number of voters is small. 7 . ECM erected Electoral Roll Checking Booths manned by ECM staff. ECM harmonized voting times throughout the country. voting was carried out smoothly without any untoward incidents throughout the country. These forms of transportation were used in Sabah. 7 . ECM provided transport in the form of four-wheel drive vehicles. As a matter of policy. 7. boats and helicopters for the purpose of transporting election workers. Unauthorized personnel were prohibited from entering this zone. the situation improved and was under control towards the afternoon until voting closed. has helped to maintain a peaceful environment on polling day. Pahang and Johor. Many voters turned out early in the morning to cast their votes resulting in some congestion a t some polling centres in the morning.m except in some interior areas where the voting time was shortened due to the small number of voters. each polling station will have a restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centre. 2 For polling centres situated in the interior areas and in some islands which have voters. the situation a t all polling centres was peaceful and under control because of the amended laws that prohibit party supporters from gathering in the restricted 50 metre zone.1 For this General Election. party booths were not allowed to be erected in this restricted zone. VOTING 71 . This ruling. no one was allowed to bring in any materials or wear clothing bearing party symbols. Sarawak.CHAPTER VII 7.5 On the whole. Kelantan.1. dugouts. As an alternative means to assist electors to check their names and polling stations. 1 . 7.6 On the whole.1. equipment and materials. 7. However. ECM ensures that each polling station has a maximum of 700 voters except for the first stream which is reserved for senior citizens and is limited to 300 to 500 voters only. Voting Process 7.328 polling centres comprising 19. 7. together with the abolishment of the law relating to the setting u p of party booths and the appointment of party canvassers. which was from 8 a. the minimum number of voters per polling station is 50 for Sabah and 30 for Sarawak.

These voters consisted of members of the Armed Forces and their spouses. Postal vote envelopes received after 5 p.m will not be counted and will be kept by the respective Returning Officers. Similarly. government officials and their spouses a t Malaysian missions abroad and Malaysian students and their spouses overseas.2. 7. for voters overseas. postal ballots were also distributed to election workers on duty on polling day and who chose to vote by post. it was handled by the Ministry of Foreign Affairs using their diplomatic bags for distribution to the Malaysian missions abroad.7.3 Postal votes should reach the office of the Returning Officers before 5 p. Similarly.1 Envelopes containing postal ballots were distributed to postal voters beginning 1 7th March 2004.m on polling day to ensure that the votes are counted after polling closed.2 The distribution of envelopes containing postal ballots for the Armed Forces and the Police was carried out using ECM's special bag via their respective courier services.2. Within the country. Field Force and their spouses. the Police Force.2 Postal Voting 7. .2. 7. Pos Malaysia Berhad assisted in delivering postal ballots to the respective Returning Officers.

00 p.4 Counting of Postal Votes All postal ballots received before 5. In the interior areas where polling closed early. The recounting of votes can be undertaken a t the request of the counting agent or if so decided by the Presiding Officer. COUNTING OF VOTES 8. . under the supervision of the respective Presiding Officers.5 Recounting of Votes at Polling Stations Recounting of votes at a polling station is allowed if the difference between the number of votes cast for the leading candidate and the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast. For this election.m.3 Counting at Centralized Counting Centres For polling stations situated in the interior such a s in Sabah and Sarawak which lacked basic amenities and faced transportation problems.CHAPTER VIII 8.00 p.1 Counting Process Counting of votes. a s shown in Table 8.00 p. inclusive of postal votes.m. began soon after the close of polling a t 5.00 p. Recounting is only allowed once.00 p. For constituencies where the number of postal votes are large. the Returning Officers may open the envelopes earlier but counting will only start after 5. where ECM decided to extend the polling time by two hours (until 7.m) counting of votes for the whole state of Selangor started only after the polling closed. in certain polling centres in Selangor. At each polling station where counting of votes was carried out a police personnel was stationed outside the room to take care of security.m by Returning Officers will be counted. Counting of postal votes is carried out by the Assistant Returning Officer appointed specifically to manage postal votes in the constituency for which he is responsible.1. This process was carried out either a t the Vote Tally Centres or specified centres identified by ECM. counting of votes was carried out a t the polling stations by the respective Presiding Officers after polling closed. 8. 8.2 Counting of Votes at Polling Stations As in previous elections. 8. counting of votes also started after 5. counting of votes was carried out a t centralized counting centres. 8. recounting of votes was carried out a t 494 Parliamentary and 407 State Constituencies. However.m. The counting of votes a t polling stations was only carried out in places which had basic amenities and the required security.

=Federal Territory 8.2 All results on counting of votes were checked and consequently tallied by the Returning Officer.1 A total of 219 Official Vote Tally Centres were opened.6.* K. all ballot boxes containing the ballot papers and Form 14 [ordinary votes) or Form 15 (postal votes) were submitted to the Returning Officers of the respective constituencies by the Presiding Officers or the Assistant Returning Officers in charge of postal votes.m.T. whereas the last result was received from Parliamentary Seat.205 Saratok. 8.6.30 a. After the counting. P.Lumpur F.T. 8.3 The first election result was received from Parliamentary Seat.T.m.22 Pasir Mas. Kelantan a t 2.6. one for each Parliamentary Constituency throughout the country. Sarawak a t 7.1 Recounting of Votes at Polling Stations State Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.40p. P.6 Official Vote Tally Centres 8. * Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F.TABLE 8. Each election result was sent by facsimile to ECM Headquarters for verification before announcement of the result by the Returning Officer of the respective constituency. For the .T.* Labuan Sarawak Parliament 6 47 83 53 38 55 23 State Assemblies 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 p p 55 42 0 12 0 19 20 0 41 Total 494 *F.

31 Jelapang N. Recounting of votes was carried out the next day by the same team of Presiding Officer and Counting Clerks under the supervision of the Returning Officer. 41 Keranji P. 8. 1 1 Pendang P. 15 Anak Bukit N. N. 8. 16 Batu Buruk N. 13 Sik 1 state Assembly N. 138 Kota Melaka P. Sabah at 8. N. Kelantan at 2. I 1 I Kelantan 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 3 5 Kemuning 41 Manik Urai I Terengganu Pulau Pinang Perak P. N. Recounting of votes at these centres excluded rejected ballot papers and spoilt ballot papers.30 p.30 a.7 Recounting at Official Vote Tally Centres 8. N. the first result was received from N. N. The recounting of votes did not affect the outcome of the election results based on the counting conducted a t the polling stations on 21st March 2004.State Assemblies.7. 11 Tendong.7. 120 Bukit Bintang I I .2 Recounting of votes at these centres was carried out on 22nd March 2004 for seven Parliamentary Constituencies and 16 State Constituencies a s shown in Table 8. N.m. Recounting of Votes at Official Vote Tally Centres rpp 1 ~erlis 1 Kedah State I Parliament 1 P. 44 Permatang Pauh N.m and the final result was received from N. 66 Ipoh Barat / Melaka Federal Territory Kuala Lumpur I P. 23 Belantek N. 15 Sanglang N. 31 Batu Lancang N. N.44 Karamunting.1 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 provide that a recount of votes is allowed once a t the Official Vote Tally Centre upon request by candidates in the event that the difference of votes obtained by two contesting candidates is 2% or less of the total number of votes cast.2. N.

1. Pinang BN 3 14 PAS 0 1 DAP KeADILan 0 0 0 0 Independent 0 0 0 Total 3 15 14 0 0 0 9 8 8 21 5 0 0 0 0 4 0 0 0 8 13 24 1 3 0 .1 A total of 418 candidates from nine political parties and 31 independent candidates vied for 219 Parliamentary seats. Malaysia Democratic Party (MDP) and Sarawak State Reform Party (STAR). Details on Parliamentary seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9.* Labuan Sabah Sarawak 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 24 27 0 0 6 25 28 Total 199 12 1 21 9 * F. Seats Won by Pplitical Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election I State Perlis Kedah Kelantan Terengganu P. Selangor F. Sembilan p p p p p 8 6 26 1 0 0 Melaka Johor F. Of these. Those successful parties were Barisan Nasional (BN). Parti Islam Se Malaysia (PAS) and National Justice Party (keADILan).T. candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats.1 Parliament 9.Parties that failed to secure any seats were Sarawak National Action Party (SNAP). Democratic Action Party (DAP). ELECTION RESULTS 9.*Kuala Lumpur I 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 F.1.Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK).T.T. Vutrajaya N.T. = Federal Territory 121 .9.

9. Of these.3.126 1.293 273.422.* Putrajaya N.T.061 870.924 1 1 1 1 400.037.74 1 I 1 I Terengganu 1 1 1 455.662 315.531 64.* Kuala Lurnpur F.948 73.788 820.589 467. Sernbilan 1.79 73.1.274 670.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the Parliamentary election are given in Table 9.351 570. .90 * F.998 4.196 434.722 665.19 72.917 1.36 78.2.93 1 I 1 Perak Pahang Selangor F. TABLE 9.209. = Federal Territory 9.99 80.786 345.90 62.079 429.T.94 73.894 1 ( 87.097 electors.756.08 76.T. a total of 7.2 A total of 9.90%.184. Details on voter turnout for the Parliamentary election are shown in Table 9.901 662.367 1.248 431.969 333.063 80.920 5.170.697 535.097 7. were eligible to vote to elect representatives to Parliament.95 1 1 69.209. excluding electors in uncontested seats.490 695.49 1 1 I / 1 1 1 Melaka Johor Sabah Sarawak 513.1.75 91.00 - Total 9.2 Voter Turnout for Parliamentary Election STATE NUMBER OF ELECTORS NUMBER OF VOTERS O h VOTER TURNOUT I Kedah Kelantan 821.948 electors cast their ballots representing a voter turnout of 73.744 70.756.

694 786. * PUTRAJAYA N.188 4.894 278.320 6.* KUALA LUMPUR F.013 19.56 318.666 268.053 671.54 63.74 499.731 61.950 143.098 70.852 57.198 650.643 63.T.050 0.719 461.273 F.760 189.T.110 468.767 79.682 108.254 3.536 7.834 39.662 18.033 540 31.25 2.289 15.183 135.420 578.626 303.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election STATE BN PAS DAP KeADILan OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.916 5.653 73.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 40.218 14.329 35.012.132 198.831 11.946 3.T. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 58.904 130.81 170.480 20.002 4.= Federal Territory .238 52.472.251 37.188 388.107 132 1.010 15.125 135.186 8.201.002 263.020 260.086 211.950 285.955 221.00 67.949 1.103.009.849 38.173 10.524 .T.943 33.566 1.799 423.109 111.608 1.631 708.910 844.087 206.752 38.501 392.692 19.957 19.035 1.585 100.302 663.481 8.370 59.350 70.824 91.714 63.328 284.895 521.428 37.919 4. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.094 34.630 42 1.636 115.10 * F.

Parti Islam Se Malaysia (PAS) and Natonal Justice Party (keADILan).O or 2. a total of 35. Details on State seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9. F. Total number of votes secured by candidates for Parliament is shown in Appendix 11. 9.1. Candidates from Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU).2.345 postal ballots from the Police.9. In addition. = Federal Territory 124 .L. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.121 candidates from eight political parties. candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats.1 A total of 1.4 For election to Parliament. * PUTRAJAYA N.Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK)and Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) failed to secure any seats. * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: 1 2 0 0 ' 34 26 55 0 0 2 2 0 0 0 0 36 59 0 0 0 1 60 453 36 15 0 1 505 * F. Those successful parties were Barisan Nasional (BN). inclusive of 8 6 independent candidates vied for 505 State seats. PINANG 1 5 24 38 52 41 54 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 40 59 42 56 PERAK PAHANG SELANGOR F.T.29% ballot papers 18 were verified a s spoilt and therefore rejected.* K. Seats Won by Political Parties and Independent Candidates In The State Election STATE BN 14 31 21 PAS DAP 0 0 0 KeADILan 0 0 0 INDEPENDENT 0 0 0 TOTAL 15 36 45 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.2 State Assemblies 9.T. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted.T. Of these.4.T. Democratic Action Party (DAP). a total of 165.

were eligible to vote to elect representatives to the State Assemblies.917 1.383. * PUTRAJAYA N.213.362 1.482 821. .* LABUAN SABAH SARAWAK 671.924 672.851 570.17 80.11 TOTAL: 8.5 Voter Turnout for State Elections STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.219 510.957 64.T.95 73.638 314.6.742 1.94 81.996 electors.2.99%.56 75.786 345.564 399.9. TABLE 9.619 433.03 1 73.126 1.720 273.06 87.261 432.488.T.T.148.365.75 NUMBER OF ELECTORS 112. Details on voter turnout for the State elections are shown in Table 9.996 6.289 667.99 * F.90 73.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the State elections are given in Table 9.985 electors cast their ballots representing a voter turnout of 74.00 75.985 74. excluding electors in uncontested seats.085 895.T.23 78.424 804. Of this total.589 O h VOTER TURNOUT 82.92 70.2.011.2 A total of 8.5.104 530.365. = Federal Territory 9. * KUALA LUMPUR F.901 662. 6.668 NUMBER OF VOTERS 93.722 455. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.488.61 429. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.

203 390.826 OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.609 265.395 6.660 66.957.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The State Elections STATE BN PAS DAP KeADILan 4.T. = Federal Territory . PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.440 43.463 428 304.167.920 3.179 125.77% 410.568 393.042 2.* KUALA LUMPUR F.815 12.893 30.152 207.972 116.83Oh 543.549 988.818 9 1.773 11.T.062 653. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.186 6.062 419.598 51 520.805 18.504 3.829 8.894 21.62% 18.044 275.926 9.906 O.981 29.850 18.859 28.836 28.079 100.T.81% 1.963 23.463 100.301 42.906 137.816 73.T.862 107.483 315.382 222.3O0h 103.407 183.080 869.00 * F. * PUTRAJAYA N.906 94.925 170.395 100.033 212.438 23.201.521 462.048 268.829 88.223 2 1.221 642.023 97.67% 6.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 57.312 1.659 775.578 672.383 34.342 47.572 249.210 53.185 7 10 912 499.662 421.393 258.036 63.

3 Declaration of Winning Party By E M As stipulated under Regulation 25F of the Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981.058 or 2. the Chairman of ECM a t 12 midnight officially announced that Barisan Nasional had won the election for Parliament.4 For the State elections. Kuala Lumpur.2.M Yang di-Pertuan Agong On 22nd March 2004 a t 10 a. ECM is empowered to announce the name of the winning party which has secured more than 50% of the total number of Parliamentary or State seats.5 Loss of Election Deposit 9. C 9.2.16% ballot papers were verified a s spoilt and therefore rejected.7 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election.9. a total of 134.4 Presentation of Election Results to H. This was followed by similar announcements of results by EC Panel Members for the various State Legislative Assemblies. accompanied by the Secretary of the Commission.1 A total of 2 5 out of 449 candidates who contested for the 219 Parliamentary seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 /8 of the total votes cast in the respective constituencies. Table 9. . 9.5 Total number of votes secured by candidates for the State elections is shown in Appendix Ill. 9. In addition. officially presented the election results to His Majesty the Yang di-Pertuan Agong a t Istana Negara. 9.5.m the Chairman of ECM. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted. a total of 30.848 postal ballots from the Police. Accordingly.

= Federal Territory .TABLE 9.T.7 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In The Parliamentary Election * F.

5.2 State seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 / 8 of the total votes cast in the respective constituencies. Table 9.8 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election. .121 candidates who contested for the 505 9.A total of 112 out of 1.

TABLE 9.8 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In the State Elections N. SEMBILAN * F. = Federal Territory .T.

9. as shown in Appendices I1 and 111. . those affected candidates and their election agents have been disqualified from voting a s well as contesting in elections within the next five years from the gazette of the election results. Based on the date of gazette on 12 April 2004. In accordance with the provisions of the law. 9. the last day for submission of the statement of election expenses by the candidates or their election agents was 13 May 2004. Table 9. candidates contesting are required to submit a statement of their election expenditure within a period of 31 days from the date the election results were gazetted. A total of 40 candidates or their election agents failed to submit their statements within the stipulated period.U (B) 163 on 12 April 2004.9 shows the list of parties whose candidates and election agents who failed to submit their statement of election expenses.6 Gazetting of Election Results The results of the General Elections were gazetted via P.7 Statement of Election Expenses According to Section 23 of the Election Offences Act 1954.

T.T.T. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.TABLE 9. * LABUAN SABAH SARAWAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 12 0 1 0 5 0 5 0 8 TOTAL: 19 1 39 * F.9 Parties Whose Candidates and Agents Failed t o Submit Statement of Election Expenses STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. * PUTRAJAYA BN PAS KeADILan DAP BEBAS 0 0 PASOK SETIA TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 N.T. = Federal Territory . * KUALA LUMPUR F. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.

95 Tanjung Karang P. 13 Sik P. P. P. 47 Pandamaran Selangor P. N. 31 Cukai N. . were registered with the High Courts throughout the country. candidates who object to the outcome of the election results and who have strong evidence to do so may file a n election petition to the High Court to review the results.1. 41 Kepala Batas P. 1 Pulau Pinang Perak P. 26 Bangi N. Election Petitions Received for Parliament and State Assemblies State - Parliament State Assembly N. 17 Gombak Setia N. ELECTION PETITIONS 10. 13 Guar Sanji N. 53 Rungkup N. 55 Pasir Bedamar N. 67 Kuala Kangsar 1 1 N. 9 Kota Lama N. 33 Besut 36 Kuala Terengganu 37 Marang 39 Dungun 19 Rhu Rendang 27 Sura N. N. N. 11 Permatang Pasir N. 28 Pasir Puteh P. 25 Bachok P. N. A total of 43 petitions. 17 for Parliament and 26 for the State Assemblies. 30 Jeli 1 N.22 Jelawat 24 Kadok 35 Kemuning 37 Air Lanas 39 Mengkebang 3 Jerteh 15 Ladang Terengganu P. 37 Pantai Remis N. 44 Permatang Pauh P. 98 Gombak .10. 8 Sungai Burung N. 6 Chempaka N.1 As provided for under Article 118 of the Federal Constitution. P. N. 15 Sanglang Perlis Kedah Kelantan P. N. N. A breakdown of the election petitions by State is shown in Table 10.

42 were rejected by the Election Judges. Only one petition. 35 Pasir Raja N. from the Parliamentary Constituency of P. 24 Senggarang N. and consequently declared the candidate from Barisan Nasional a s the winner. P. 179 Ranau Sarawak P. 50 Lahad Datu 10. 98 Gombak. P. 213 Selangau P. 44 Permatang Pauh.4 Out of the 43 election petitions decided upon. The Election Judge ruled that the result by the Returning Officer was null and void.3 All election petitions were resolved by the High Courts by 29th October 2004. Out of the 43 election petitions that were submitted. All the appeal cases were heard and rejected by the High Court within the period of six months as provided under the law. 28 Pasir Puteh. 120 Bukit Bintang. 216 Bintulu N. N. 179 Ranau and the State seats of N. 15 Api-api N.State Federal Territory Kuala Lumpur Parliament P. P. 10. 37 Pantai Remis and N. 10. These appeals were from the Parliamentary seats of P. .2 The majority of the petitions involved complaints and allegations made by candidates and voters. 120 Bukit Bintang State Assembly oho or Sabah P. 47 Pandamaran. 17 Gombak Setia. In several of these petitions ECM has been named a s the second and third respondent. Kelantan was accepted. seven appeals were received by the Federal Court for hearing.

i. In principle. His intention of opening these new pollipg centres was to reduce congestion a t the polling centres on polling day. With this action. This confusion was the result of the decision made by the State Director of Elections. This decision was made after the dissolution of Parliament and State Legislative Assemblies. It was done in his own capacity and without the knowledge and approval of the Commission. for the convenience of the voters.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor ECM received feedback from various Returning Officers that there were congestions a t several polling centres in Selangor a s a result of the problem highlighted above. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 11. This was due to difficulties faced by election workers in checking the names of voters in the Electoral Roll before voting. 1 1. instances of confusion were recorded from several polling centres in the Klang Valley. but such action should have been taken long before polling day and all voters should have been informed accordi~gly. the action was indeed taken with good intentions. ECM regrets this incident which should have never taken place a s it h a s affected ECM's policy and the principle of accountability. Selangor particularly in the early hours of polling.11. Selangor to open new polling centres in 16 polling districts in the Klang Valley.1.2 Confusion in Selangor During the election. This incident serves a s a lesson for all State Directors of Elections to understand the importance of their responsibility and accountability involving the welfare of voters on polling day. a number of issues surfaced which affected the smooth running and effectiveness of the management of the election in several constituencies. many voters a s expected could not easily identify their polling centres and therefore might lose their opportunity to vote. Amongst these issues were the following: 11.1 Issues During the last election. problems in the splitting of the Electoral Roll surfaced and voters had difficulties in finding their names in the split Electoral Rolls.1 Use of Compact Disc (CD) There were incidences where the CDs could not be used to check the names of voters because the CDs were not compatible with some of the computers supplied.1.e. Based on reports from Returning Officers. 11. This problem was only brought to the notice of ECM Headquarters on polling day. This mistake arose because of eornmunication problems between those managing the supply of computers and the office of the State Directors of Elections / ECM Headquarters. To enable the affected voters to cast .1.

11. This error was only detected by the Returning Officer two hours after voting started. for the printing of the ordinary ballot papers. it was however found to be appropriate a s it h a s ensured that no one h a s been denied his right to vote a s provided for under the Federal Constitution. However. 17 Sungai Lembing. Pahang Polling for the State Assembly seat of N.5 Printing of Ballot Papers for State Seat N. both of which are provided by the National Registration Department. If their names are not in the roll.their vote in the afternoon. This problem could have arisen due to the process of cleansing of the electoral roll by ECM. 11. dissemination of information by ECM on polling centres and polling stations (streams) to SMS service providers was not timely.1. The error relates to the printing of the wrong party symbol for one of the candidates. This incident would not have arisen if PNMB had obtained approval from the State Director of Elections for the use of the new printing plate before printing. ECM decided to extend polling by two hours throughout Selangor.1. based on identity card particulars and information regarding citizenship status. 11. without the knowledge of ECM. resulting in voters not obtaining the relevant information. . In any case. Although the postal votes were correctly printed. PNMB made a switch to a new printing plate.6 E M Web Site C ECM received complaints from the public concerning difficulties in accessing the ECM Web Site to check their names and polling centres. the law provides for electors to check their names in the electoral roll throughout the year and it is their responsibility to do so. it is their responsibility to re-register immediately.1. Furthermore. Pahang was postponed to another date due to a n error discovered in the ordinary ballot papers supplied by the printer. PNMB workers overlooked the printing error and the Returning Officer should have checked the printed ballot papers before distribution.4 Short Messaging System (SMS) SMS facilities were introduced by ECM to facilitate the electors to check their names in the electoral roll. 17 Sungai Lembing.1. Investigations by ECM indicated that this problem arose because of internet traffic congestion which was beyond ECM's control. Although this action was unprecedented in the history of elections in Malaysia. during the election. Nevertheless.7 Names Not Listed In Electoral Roll A number of people complained that their names were not in the electoral roll even though they have registered and voted in the past. 11. PNMB. voters could still check to see whether their names were on the electoral roll through SMS.

2 Internal Election Audit Committee ECM has established an internal ELECTION AUDIT COMMITTEE to identify the weaknesses and problems of this election and to recommend remedial steps as a guide for future elections. this would not have arisen if the voters had taken the initiative to check their names in the electoral roll which is open throughout the year. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). registration to be a voter can be made through a representative.8 Transfer of Names to Different Polling Centres ECM also received complaints from a number of electors regarding the transfer of their names from the original polling centre to different polling centres without their knowledge or approval. Several issues and problems were discussed a t length either through post mortems a t ECM Headquarters or a t the Office of the State Directors of Election or during meetings between ECM and Returning Officers throughout the country. Political considerations were the main reasons for this unhealthy practice. However. Members of ECM Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections I ECM Secretariat ECM Secretariat (HQ) Perlis 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections Senior Officers of ECM Headquarters State Director of Elections.3. Dates on Post Mortem Meetings ECM HQ / STATE ECM and Secretariat DATE INVOLVEMENT Chairman of ECM.1 Besides this.1. This problem arose because under this old system.11. Returning Officers.3 Election Post-Mortem 1 1. Table 11. an applicant need not be present and need not produce his/her identity card when he/she applies for change of address. Election Assistants and Presiding Officers I . Under the old system. This provision has been misused by certain irresponsible quarters who have changed the address of some electors to different polling centres without their knowledge.1 shows dates on which post-mortem meetings were held. 11. Assistant Returning Officers. the Secretariat also held various post mortem sessions on the election at different levels throughout the country. 11.

Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Assistant Returning Officers. Returning Officers. Returning Officers. Returning Officers. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR).- DATE Kedah INVOLVEMENT State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers 9 April 2004 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 1 Melaka 27 April 2004 Johor 12 May 2004 . Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers - 5 May 2004 Kelantan 12 May 2004 1 Perak 1 5 April 2004 7 Pahang Selangor Federal Territory of Kuala Lumpur and Federal Territory of Putrajaya 28 April 2004 State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPRI. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams [PP-KPR]. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR).

3. . Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. In addition.INVOLVEMENT Sabah and Federal Territory of Labuan 26 April 2004 State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Team (PPKPR). Returning Officers. Assistant Returning Officers. 28 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Police Officers of Royal Malaysian Police Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Ministry of Foreign Affairs Malaysia Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Pos Malaysia Berhad I 1 30 2004 8 July 2004 11. Assistant Returning Officers. action would be taken to improve the process of preparing the electoral roll and to continuously review and increase the number of polling centres throughout the country.2 The findings of the post mortem meetings a s well a s reports from various sources were noted and ECM h a s taken the necessary actions to rectify the various weaknesses. Election Assistants and Presiding Officers Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Army Officers Sarawak 19 April 2004 I ECM Secretariat with Armed Forces Malaysia ECM Secretariat with Royal Malaysian Police ECM Secretariat with Ministry of Foreign Affairs Malaysia ' ECM Secretariat with Pos Malaysia Bhd. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Amongst the actions taken was the submission of recommendations to ammend certain outmoded and outdated provisions in the election laws and regulations which are no longer suitable under the present situation. Returning Officers.

12. 12. other than the cost of hiring helicopters. such a s rental of vehicles. which resulted in the deployment of a larger number of helicopters in Sabah and Sarawak. The increase was due to the following factors: 12. This was an increase of RM30.1 Increase in number of constituencies due to the delimitation exercise carried out in 2002/2003.5 Polling period restricted to one day throughout the country.1.1.1.7 Printing of new editions of election laws following amendments made to existing laws.2 Increase in number of election workers by about 35% due to an increase in a number of constituencies and a n increase in the number of voters.3 Increase in allowances of election workers by 70% to 100% and also due to an increase in transportation costs.1 ECM was allocated a budget of RM100 million to conduct the election.4 Increase in management costs following the implementation of new election laws involving recounting of ballots at the Vote Tally Centres. resulting in a n increase of 25 Parliamentary seats and 63 State seats.5 million over the 10th General Election budget.12. . equipment and allowances for the members.8 Increase in transportation costs. boats and dugouts. 12.1. 12.1. 12. 12. 12.6 Establishment of Election Campaign Enforcement Teams which resulted in an increase in costs for transportation.1. ELECTION EXPENDITURE 12.1.1.

the basic principle of democracy was upheld and the results of the election were acknowledged and accepted by all parties. 13. The successful conclusion of the election was partly due to the good cooperation shown and the excellent networking established between the ECM election machinery and government departments.13. The election was conducted according to the existing election laws and regulations. CONCLUDING REMARKS 13. agencies and some private sector organisations.2 ECM is extremely pleased to note that the general public were given the opportunity to freely exercise their rights to choose their representatives in a very fair manner. In this regard. .1 The 2004 General Elections was carried out according to the provisions laid out under the Federal Constitution which empowered ECM to undertake its responsibility of safeguarding Parliamentary democracy in Malaysia. and the freedom of choice clearly reflects the existence of a system which is free and fair.

and this was attributed mainly to the amendments made to the election laws pertaining to campaign etiquette. Ministry of Information. manpower. . Ministry of Defence. Royal Malaysian Police. Social and Welfare Department. Insolvency Department and all State Secretariats. equipment. Ministry of Health. Pos Malaysia Berhad. 14.Sabah Air Bhd.2 The success of the General Election was due to the commitment shown by all those involved in assisting ECM in discharging of their duties and responsibilities entrusted upon them. ECM wishes to acknowledge the support and cooperation from the Prime Minister's Department. Syarikat Hornbill Skyways and Malaysian Helicopter Services. In particular. logistical support and transportation.6 Finally.4 ECM would like to record its special thanks to Radio and Television Malaysia (RTM)for its assistance throughout the election period. Ministry of Home Affairs. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). The voters were able to freely exercise their rights in a peaceful environment. Syarikat Telekom Malaysia Berhad. 14. 14. ACKNOWLEDGEMENTS 14. Attorney General's Office. ECM would also like to express its highest appreciation to all the officers and staff who were involved in the conduct of the election. Assistant Returning Officers.1 On the whole the General Election was conducted smoothly and successfully. is duly acknowledged. ECM also appreciates the support and cooperation given by Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Tenaga Nasional Berhad. 14. In addition. Ministry of Education. Presiding Officers and all other election officials for their enthusiasm and diligence in discharging their duties and responsibilities entrusted upon them. Acknowledgements are also due to all the Returning Officers. Printing Department of Sabah.CHAPTER XIV 14. particularly the National Registration Department. ECM wishes to acknowledge the support given by Yang Amat Arif the Chief Justice and all the Election Judges for their efficiency in disposing the election petitions and appeals within the stipulated period a s provided for under the law. Ministry of Foreign Affairs. Likewise. 14. ECM would like to acknowledge its sincere gratitude to all those involved in assisting ECM to carry out this important task.5 Regarding the contribution and cooperation from the Judiciary. The cooperation and support from various departments and agencies a t Federal and State levels a s well a s from the private sector in making available buildings.3 In this regard. ECM wishes also to acknowledge the contribution of the print and electronic media which gave wide coverage and publicity in educating the general public of their rights and responsibilities during the election. Throughout the campaign period until polling day. the election environment was peaceful and under control.

LAMPIRAN APPENDIX .

.

400 4.806 2.KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS NEGERI/ STATE Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor WPKLIRG Putrajaya N.743 33 1.354 10.136 3.211 1.700 2.400 23.802 10.116 1.624 11.714 790 2.516 6 30 56 32 26 72 28 44 2 22 24 3 15 28 16 13 24 14 22 39 195 253 192 213 319 266 346 6 121 220 13.062 758 1 11 24 L Sarawak 28 92 124 140 1.378 22.032 KUP KPDP KMUS PYM TYP BRH 20 59 63 40 63 99 69 88 3 33 53 219 1.612 4.419 40 184 164 136 215 628 256 208 7 763 140 174 1.046 672 990 2.162 2.351 212 9.513 1.568 1.994 4.284 850 1.507 6.214 4.150 4.838 16 2.450 14.963 JUMLAHITOTAL Nota: PP PPP PPR PP-KPR KTM KM/MU - 281 6.052 5.245 15 966 584 438 3.434 846 2.799 - - Pegawai PenguruslReturning OJ~cer Penolong Pegawai Pengurus/Assistant Returning Ofller Pembantu Pilihan RayalElection Assistant Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Rayal Election Campaign Ertjorcernent Team Ketua Tempat Mengundilpresiding Oflcer Kerani Mengundi/Mengira Undi/Polling/Counting Clerk KUP PAPM KPDP KMUS PYM TYP BRH - - - - Kerani Undi PoslPostal Voting Clerk Pemandu Arah Pusat MengundilGuide Kerani Penyemak Daftar Pemilih/Electoral Roll Checking Clerk Kerani Mengira Undi Semula/Recounting Clerk Penyambut TetamuIUsher JurutaiplTypist BuruhIPekerja Am/Labourer .026 2. Sembilan PP/ RO 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 PPP/ ARO 20 59 63 44 63 99 69 88 2 22 52 PPR PPKPR 15 75 70 40 65 120 70 110 5 55 40 KTM KM/ MU 876 6.644 9.245 15 962 292 174 1.712 276 890 886 2.363 3.676 106 3.428 9.403 1.791 7.107 2.190 1.521 172.046 672 990 2.124 175 72 3.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PERLIS .

9 Nor Star 57.072 P. Idris bin Ahmad (Ustaz Haji ldris Haji Ahmad) (PAS) P.412 P.J'UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 Undi D l z a n BaUot papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS N m s o Candidates and Party f Majority P. 5 Jerlun 44. Ghazali bin Ibrahim [Dato' Haji Ghazali bin Ibrahim) (BN) 1. Zubir bin Ahmad (Zubir bin Ahmad) (PAS) 1.980 1. Abd Rahman bin Ibrahim) (BN) 1.313 . Abu Bakar bin Taib (Dato Abu Bakar bin Taib) (BN) 2. Abd Isa bin Ismail (Dr. Mahfuz bin Omar (Haji Mahfuz Omarl (PAS) 2.594 1. Zawawi bin Hj Ahmad (Ustaz Zawawi bin Hj Ahmad) (PAS) 2. 7 Padang Terap 32. Abdul Rahman bin Ibrahim [Dato Paduka Hj. 6 Kubang Pasu 49. Isa Ismail) (PAS) 1. A. Mohd Johari bin Baharum (Dato' Mohd Johari bin Baharum) (BN) 2. Chor Chee Heung (Chor Chee Heung) (BN) 2. 8 PokokSena 66. 4 Langkawi 27. Siti Nor binti Abdul Hamid (Siti Nor Hamid Tuah) (PAS) P. Abdul Rahman bin Ariffm (Abdul Rahman bin Ariffin) (BN) 2.148 P.

493 36.682 Wan Azmi Ariffin) (BN) P. M Rozai bin Shafian (Md Rozai d bin Shafian) (BN) 2.380 24.332 1. Mohd Hayati Haji Othman) (PAS) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CAiVDlDA?1ESFOR PARLIAh4ENT-Cont. Zamri bin Yusuf (Ir.707 24.154 19. 10 Kuala Kedah 78.607 18.038 15.067 P. Wan Azmi bin Ariffin (DatoHaji 26.791 64.639 .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. 15 Sungai Petani 70. Abd Razak) (PAS) 2.981 1. Badruddin bin Amiruldin) (BN) 2. 14 Merbok 57. Mohd Hayati bin Othman (Dr. Saiful Izham bin Ramli (Saiful Izham) (KeADILan) 2. Che Din bin Arshad (Haji Che Din Arshad) (PAS) 1. Hashim bin Jahaya (Hashim bin Jahaya) (BN) 1. Zarnri Yusufl (KeADILan) 2.162 29. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon d m Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS vow Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P.430 P.920 55. 11 Pendang 57.036 31.918 30. Mohamad bin Sabu (Mohamad Sabu) (PAS) 2. Azizan bin Abdul Razak (Ustaz Azizan Hj.193 P. 13 Sik 37. 12 Jerai 63. Mahadzir bin Mohd Khir (Dato'Mahadzir bin Mohd Khir) IBN) P. Badruddin bin Amiruldin (Dato Paduka Hj.357 14.922 44.180 49. Zainudin bin Maidin (Zainudin bin Maidin) (BN) 1.886 50.749 15.565 36.

Taib (Ust. KEDAH Bahagian F'ilihan Raya Parlimen Parliamentanj Constituency 1 1 Total Electorate Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned ' Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti P.181 (Dato' Paduka Abdul Kadir bin Hj.109 1. 17 Padang Serai 80.075 26.31 1. 18 Kulim-Bandar Baharu 77. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1.556 14. Taib h u d d e n bin Md.558 P. Yusop [Alwi bin Mohd.432 P. Abdul Kadir bin Hj Sheikh Fadzir 32.953 22. Yusop) (KeADILan) 80.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Mashitah binti lbrahim (Dr Mashitah Ibrahim) (BN) 2.795 .269 15. Taibl (PAS) 1. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.27 1.024 I Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f I Votes Majority 83.99 13.698 53.661 28. 16 Baling 1 1 74.925 50. Sheikh Fadzir) (BN) 2. Lim BeeVKau (Lim Bee Kau) (BN 2. Taib Azarnudden bin Md. Alwi bin Mohd.54 1.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT KELANTAN .

Che Min bin Che Ahmad (Ustaz Che Min bin Che Ahmad) (BNI 1.567 23.187 276 2.627 15. 27 Tanah Merah 37. Wan Nik bin Wan Yussof (Cikgu Wan Nik) (PAS) 2.527 16. Salahuddii bin Ayub (Salahuddin bin Ayub) (PAS) 2.665 30.208 P.774 23.430 15. Md Alwi bin Che Ahmad (Haji Alwi) (BN) 1.774 P. 29 Machang 43.319 46. Ahrnad Rusli bin lberahim (Dato' Hj Ahmad Rusli bin Iberahim (BN) 1.136 P. Kalthom binti Othman (Kak Som) (PAS) 2. KELANTAN - - Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P.888 20.JUlVnLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.803 5.580 P.493 38.225 1.676 266 23.329 17.580 1. 28 Pasir Puteh 57. 26 Ketereh 46. Shaari bin Hassan (IT. Muhamad bin Mustafa (Ust.464 . Awang Adek bin Hussin (Dato'Awang Adek) (BN) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P m E i V T .148 38.430 P.803 21.024 16.874 35.024 17.896 42 1 2.57 1. 24 Kubang Kerian 47.107 13.458 81.335 327 21.C o n t .308 51. 25 Bachok 55. Sazmi bin Miah (Sazmi Miah) (BN) 21. Saupi bin Daud (Haji Saupi Haji Daudl (KeADILan) 1.107 : 13. Mohd Yusoff @ Yusof bin Mohd Nor (Yusof Hj Nor) (PAS) 2. Shaari) (BN) 2. Mat M d a ' ) (KeADILan) 2.136 20.341 17.392 0 17.341 21.

KELANTAN .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.

2. 3 9 Dungun 50. Razali bin Ismail) (BN) 2. Che Azmi bin Hj A Rahman (Che Azmi bin Hj A Rahman) (BN) 1. 33 Besut 1.398 21. 34 Setiu 1.206 1 1. Nasharudin bin Mat Isa (Ustaz Haji Nasharudin Mat Isa) (PAS) 2. Abdullah bin Md Zin (Dato' Dr.598 1 9 012 1 708 1 1. Syed &man bin Syed Ahrnad Nawawi (Dr Syed Azrnan Syed Ahmad Nawawi) (PAS) 1. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 2. 35 Kuala Nerus 1. T. 38 Hulu Terengganu P. 36 Kuala Terengganu P.Zi) (BN) P. Mohd Yusop bin Maj~d (Mohd Yusop Maj~dl (DN) 2 Che Chani bln Che Ambak (Haii Chr Chani b ~ n Che Ambakl (PAS) P. Putera bin T Awang (Tengku Putera Awang) (BN) I .502 . Abdullah bin Md. M Shukrimun bin Shamsudin (M Shukrimun Shamsudin (PAS) 2. Rosli bin Mat Hassan (Datuk Haji Rosli Mat Hassan) (RNI @ 2. Muhyidin bin Abdul Rashid (Haji Muhyidin Abdul Rashid) (PAS) .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PAlUlAMENT TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majonty P. ~ " S t a f a Ilassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 1 26. Abdul Rahman bin Bakar (Datuk Haji Abdul Rahman Bakar) (BN) P. Razali bin Ismail (Hj.

Abd Rahman bin Yi~sof(Haji Abd Rahman Yusofl (PA9 1 JUMLAH 455.517 20.635 15. Ahd. Shabery bin Cheek [Ahmad Shabery Cheek) (BN) 36.924 . TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kettas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti EN PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 66.882 36.517 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.416 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLLAMENTCont.

4 1 Kepala Batas 672 1. .148 811 P. 43 Bagan 961 1. Abdullah bin Haji Ahmad (Dato' Sen Abdullah bin Haji Ahmad Badawi) (BN) P. Tanasekharan a l l Autherapady (A. Huang Cheng Guan (Huang Cheng Guan) (BN) 2.Tanasekharan) (DAP) 3."" u Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 1 Ballot Papers Not Returned Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. Wan Azizah binti Wan lsmail (Datin Seri Dr Wan Azizah) (KeADILan) 1. L i Hock Seng (Lim Hock Sengl (DAP) P. 44 Permatang Pauh 665 1.Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentwy Constituency I . 42 Tasek Gelugo~ 620 1. Mujahid bin Yusof (Ustaz Mujahid bin Yusofl (PAS) P. Abd Khalid bin Rasid (Ustaz Abd Khalid bin Rasid) (PAS) 2. Pirdaus bin Ismail IDato' Pirdaus bin lsmail) (BN) 2. 45 Bukit Mertajam 1. Lim Chien Aun (Lim Chien Aun) (BN) 2. Ma Kok Ben (Ma Kok Ben) (BN) 1. 46 Batu Kawan . Jumlah Pemilih Total Electorate NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PULAU PINANG - Kertas . Mohd Shariff bin Omar (Dato' Sen Mohd Shariff Hj Omar) (BN) 2. Chong Eng (Chong Eng) [DAPl 2. Law Choo Kiang (Law Choo Kiang) [KeADILan) P.

51 Bukit Gelugor 60. Chow Kon Yeow (Chow Kon Yeow) IDAPI P. Wong Kam Hoong (Wong Kam Hoong) (BN) 1. Zulkifli bin Mohd Noor (Zulkifli Noor) (DAP) 1.641 30 73.362 828 76. L i i Boo Chang (Lim Boo Chang) (BN) 2.548 284. 47 Nibong Tebal 41.005 18. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLJAMENT-Cont. Lee Kah Choon (Lee Kah Choon) (BN) 2.40 564 12. 48 Bukit Bendera 65.75 751 1.93 998 10. Rohana binti Ariffm (Dr. Chia Kwang Chye (Chia Kwang Chyel (BN) 2.72 717 4.04 10.010 18.268 P.00 1. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 21 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN Voting Votes Percentage Rejected Majority P.851 29.712 111.002 1. Karpal Singh a l l Ram Singh (Karpal Singh) IDAPI 1. Zainal Abidin bin Osman (Zainal Abidin bin Osman) IBN) 2.123 28 74.1 10 .424 (BNI 2.261 21. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2.937 21.126 0 71.430 P.281 P.717 28.407 1 74. Gooi Seong Kin (GooiSeong Kin) (DM) 1. Goh Kheng Huat (Gob Kheng Huat) (KeADILan) 1.823 P. 50 Jelutong 59.228 17.03 1.988 P.902 0 68.470 24. Hilmi bin Yahaya (Dato' Dr Hilmi Yahaya) (BN) 2.114 b JUMLAH 672.161 78. Rohana Ariffin) (KeADILan) 7. 53 Balik Pulau 38.611 30 77. 52 Bayan Baru 55.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb. Ooi Swee Hing (Ooi Swee Hing) 6.2 1 793 1. 49 Tanjong 57.

2 If] F i 2 4 r-: m " : t . t 3 d 0 N d l n w n 8 $3 a 3 e. t . N [ : .In t . . m d m - w h m 2 m s N d 2 c3 .t m C9 m (? t . "' 8%$3 If] m 0 N 2 "" m .

Murugeson 2.219 47.129 17.172 20.046 44. Datuk M.077 28. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.957 4. Lim Kit Siang (Lim Kit Siang) IDMI 1.863 18. Ho Cheong Sing (Ho Cheong Sing) (BNI .337 22. Ong Chee Keng (Ong Chee Keng) IDAPI 3. Kulasegaran a/l V.851 22. M.680 P. Mohamed Nazri bin Abdul Aziz (Dato' Seri Mohamed Nazri Abdul Azid (AN] 2. 65 Ipoh Barat 68. 6 3 Tambun 65.935 (M.029 2. Annah Dorai a/l Pakiri WM.333 49.337 9.91 1. 62 Sungai Siput 46.824 14. Khaimddin bin Abd Malik (Dr Haji Khairuddin bin Haji Abd Malik) (PAS] 2.890 8.94 1.132 46 72.774 19.680 19.464 P. Anna Doraai) IKeADllan) 1.563 11.015 598 22.280 17. 61 Padang Rengas 24.175 314 67. ThongFahChongIThong Fah Chong) (BN) 2.371 11. 64 lpoh T i o r 73. 60 Taiping 65.890 8.783 31.349 19.957 4. Kula) (DAP] 2.027 68. Sanmugam Ponmugam Ponnan (Ponmugam) (DAP) 2.768 481 68.38 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.51 927 1.615 6. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Kertas Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS DAP KeADILan Electorate Papers Papers Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majonty P.029 14.583 57 67. Kayveas) (BN] 2.129 17.371 P.394 46. Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah (Dato' Hajl Husnj Hanadzlahl (BN) 1.85 1 P.077 28.935 22. Mohamad Zolkafly bin Yahaya (Mohamad Zolkatly bin Yahaya) (KeADILan) 20.821 1.464 3 1.337 1. Kayveas (Datuk M. Michael Jeyakumar Devaraj IDr Kumar) (KeADILan) 3.824 10.06 933 19.052 + P.93 4 19 5.360 31.615 6.571 3 72.052 2. S Samy Vellu a/l Sangalimuthu (Dato S Samy Vellu) (BN) 1.

874 38.983 6.359 .696 12.191 12.46 483 4.564 15.814 P.808 8. Mat Taib) (PAS) 2. 72 Tapah 38. Rafidah Aziz (Rafidah Aziz) (BN) 1. Lim Keng Yaik (Dato' Seri Dr. Muhammad Ismi bin Mat Taib (Ustaz Hj.899 25.148 50. Hew See Tong (Hew See Tong) (BN1 1. Fong Po Kuan (Fong Po Kuan) (DM1 2.312 15.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N . 70 Kampar 60.586 16.867 11.867 P. Nga Hock Cheh (Nga Hock Cheh) (Dm) 1.17 1.814 6.129 P. 68 B ~ N ~ S 42.681 42 1 66. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Tidak Undian Ditolak on dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS Total Electorate Papers Papers Voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P. 66 Batu Gajah 73.1 1.328 56 67.129 30. Ong Ka Chuan (Ong Ka Chuan) (BN) 28.782 30.102 4.466 47. Veerasingam all Suppiah (Dato S.952 235 69.391 20.491 14.490 23.229 126 71. 69 Parit 28.639 23. Ahmad Razi bin Othman (Dr.112 P. 1. Liew Ah Kim (LiewAh Kim) (DM) 2.916 21.66 1.C A L O N BAG1 PARLIMEN-Samb.542 9.566 233 69.09 373 oha am ad Nizar bin Jamduddin (Ir. 67 Kuala Kangsar 28.47 1.530 8.532 129 74. Lim Keng Yaik) (BN) 2.808 13. Hj.747 12. Veerasingam) (BN) 6.033 20.413 103 63.847 20.056 1.303 8.747 P.938 15.02 956 1 1 1 7. Nasarudin bin Hashlm [Nasarudin Hashim) (BN) 1. Razi) (PAS) 2. Mohd Nizar Jamaluddin) PAS1 2.312 P. Muhammad Ismi bin Hj.359 9. Ting Chew Peh (Ting Chew Peh) (BNI 2. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Lee Boon Chye (Dr Lee Boon Chye) (KeADILan) 1.945 7.112 12.173 28.945 16. 7 1 Gopeng 68.

310 72. 77 Tanjong Malim 52.182 22.88 1.283 1.767 135. 76 Telok lntan 53. Shamsuddin bin Abd Rahman (Shamsuddin bin Abd.743 35. 74 Lumut 68.477 11.510 6.25 .LAMENT-Cont.283 14.179 5.082 83 66.959 31.547 19.875 P.11 1.415 15.351 820. Ayyathurai all Achutharaman (A.273 117 66.486 73.172 10.870 8.829 18.415 P.522 50.88 919 1. Ayyathurai) (KeADILan) 1.693 24.08 23.196 10.630 201.950 111.23 1. Ahmad Zahid bin Hamidi (Dato' Ahmad Zahid Hamidi) (BN) 2.077 12.Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency r JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAUIN-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.422 10.870 9.063 35.049 4. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARL.614 27. Muhaimin bin Sulam (Muhaimin bin Sulam) (PAS) 2. 73 Pasir Salak 42. Gobalakrishnan)(KeADILan) 2. Mah Siew Keong (MahSiew Keong) (BN) 1. Mustaffa Karnil bin Ayub (Mustafa Kamil Ayub) (KeADILan) 1.170.539 17.875 19.412 - 70.283 8.154 786. 75 Bagan Datok 34.049 P. Kong Cho Ha (KongCho Ha) (BN) 2. Rarnli bin Ngah Talib (Ramli bin Ngah Talib) (BN) 1.590 24.128 8. Dato' Loke Yuen Y w (Dato' Loke o Yuen Yow) (BN) 10.38 1. Rahman) (KeADILan) 2.424 468.422 27. W Him Ven (Wu Him Ven) (DAP) u 3.829 P. PERAK Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 94 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undl Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS DAP Jumlah Pemilih Total Electorate Votes Votq Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. Gobalakrishnan a/l Nagapan (N.041 18.690 54 66.801 17.

12 776 8.650 12. Choong Siew Onn (Choong Siew Onn) (DAP) 1.752 20.444 1.177 10.870 6.540 75 73.226 6.455 37.948 25. 0ei Yang Yang @ N Yen Yen g (Dato' Dr.457 21.260 10.9 1.202 65.226 3.650 81 Jerantut 46. Devamany all S.010 1.892 82 lndera Mahkota 47.870 7. Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar [Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar) (BN) 1.246 80 Raub 44. Hamzah Jaaffar) (PAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADlLan DAP f Votes Names o Candidates and Party Voting Percentage Rejected Majority 78 Cameron Highlands 23.875 231 74.083 20.966 10.948 .33 528 6.K.472 10. Krishnasamy (S.246 13. Devamany) (BNl 1.059 36.296 370 78. Hamzah bin Jaaffar (Dr.966 7 9 Lipis 28.349 12. Mohd Zai bin Mustafa (Mohd Zai Mustafa) (PAS) 2.177 14.892 21.59 801 10. Apalasamy a/] Jataliah (J.061 15.92 1.Apalasamyl (DAP) 2. Mohamad Shahrum bin Osman (Mohamad Shahrum bin Osmanl (BN) 1.343 20. Adnan bin Wan Mamat (Dato' Wan Adnan bin Wan Mamat) IBN) 3.472 10. N Yen Yen) (BN) g 2.427 79.624 13. Mohd Ramly @ Dzulkifli bin Ismail (Cik Gu Dzulkifli b Ismail) (KeADILan) 2.523 32.229 25.349 9.

687 Razak (Najib Tun Razak) IBNI 2. Hajjah Siti Zaharah Sulaiman) (BN) 2.Cont. Sungib) (KeADILan) 1. 8 6 Maran 3 1. Tuan Ibharim bin Tuan Man (Ustaz Dato' Tuan lbrahim bin Tuan Man) (PAS) P. 84 Paya Besar 37. 8 5 Pekan 52. Mohd Najib bin Hj Abd P. Musaniff bin Ab. Rahman) (PAS) 2. Ismail bin Abd. Zakaria bin Dahlan (Brig. Saari bin Sungib (Hj. Muttalib) (BNI 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb. Muttalib (Haji lsmail Abd. Siti Zaharah binti Sulaiman (Dato' Sri Dr.440 F.935 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Fuziah binti Salleh (Fuziah Salleh) (KeADILan) 2. Saari Hj. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate Names o Candidates a n d Party f P. 87 Kuala Krau 31.860 1. 8 3 Kuantan 45. Rahman (Musaniff bin Ab.404 1. lsmail bin Mohamed Said (Haji Ismail bin Haji Mohamed Said) (BN) . J e n (B) Dato' Zakaria) (PAS) P. Fu Ah Kiow @ Oh (Fu) Soon Guan (Dato' Fu Ah Kiow) (BN1 1.

Ab Wahab bin Ismail (Dr. Abu Bakar bin Lebai Sudin (Abu Bakar bin Lebai Sudin) (DAP) 1. Abdul Wahab Ismail) (PAS) 2. Sukri bin Ahmad (Ustaz Haji Sukri bin Haji Ahmad) (PAS) 2. PAHANG Bahagian Nama-nama Calon dan Parti Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS 1 1 I 17. Parlimen Parliamentary Constituency Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected - Polled P. Liow Tiong Lai (Liow Tiong Lai) (BN) 2.Samb.607 IF KeADILan DAP 1 JUMLAH 570.Cont. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT.026 24. 88 Temerloh 1 Idiis bin Ornar (Ustar ldris ( 12. Mohd Sarit bin Hi Yusoh (Dato' Haji Sarit bin Haji Yusoh) (BN) 1. Ismail Sabri bin Yaakob (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.367 .126 434. Jamaludin bin Jarjis (Dato' Dr Jamaludin bin Jarjis) (BN1 1 1 / 12.633 bin Omar) (PAS) 2.

Dato' Noh bin Omar (Dato' Noh bin Omar) (BNI 2. Sallehen bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) (PAS) 2. 58. Badrul Amin) (KeADlLan) P. 94 Hulu Selangor . Badrul Amin bin Bahron (Dr. 9 5 Tanjong Karang 35. 9 3 Sungai Besar 31. Palanivel a l l K.816 . Govindasamy (Dato' G . Abdul Ghani bin Samsudin (Abdul Ghani bin Samsudin) [PAS) Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f a n d Party I Undi Yang Diperolehi I Majoriti DAP Majority Polled P.533 P. Ismail bin Kamus (Ustaz Dato' Ismail bin Kanius) (PAS) 2. Mat Yasir bin Ikhsan (Dato' Mat Yasir) (BN) 2. Noriah binti Kasnon (Noriah binti Kasnon) (BNI 1.001 1. Palanivel) (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Returned 1.

.

SELANGOR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.Cont. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT.

410 P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. Dr Wong Ang Peng (Dr Wong Ang Peng) (DAP) . 109 Kapar 104. 110 Klang 74. SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas LJndiTidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned :. Komala Devi a / p M Perumal (Komala Devi) (BN) P. Liu Tian Khiew (Ronnie Liu Tian Khiew) (DAP) 2. K. Khalid bin Abd Samad (Haji Khalid Abd Samad) (PAS) 2. 108 Shah Alam 69.S. 106 Petaling Jaya Utara 75. Datin Paduka Tan Yee . Karnail Singh Nijhar a / l Amar Singh (Tan Sri Data Dr.460 1 P.Samb.# 1 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti KeADILan Votes Voting Percentage Rejected Majority P. Chew Mei Fun (Chew Mei Fun) (BN) 1. Nasir Hashim) (KeADILan) 2.588 Hiok Gai) (KeADILan) 2.063 15.739 1.281 Kew (Datin Paduka Tan Yee Kew) (BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.062 1.043 P. Abdul Aziz bin Shamsuddin (Abdul Aziz bin Shamsuddin) (BNI 1.185 2. Ang Hiok Gai (Ang 13. 13.935 619 1.356 14. 107 Subang 68.215 1.170 699 13. Mohd Nasir bin Hashim (Dr. Nijhar) (BN) 1.

NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. SELANGOR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.

Chua Tian Chang (Tian Chua) (KeADILan) 1. Tan Seng 23.06 1 16. Sahri bin Bahari (lr. Tan Kee Wongl (BNI 23.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS MDP Majority 1. Kuan Perk Siong (Kuan Perk Siong) (DM1 2.854 Giaw (Dr.282 21. Ng Lip Yong @ 28. Tan Kee Kwong (Dr. Dr.135 12.517 Ng Lip Sat (Ng Lip Yong) (BNI 2.093 28. Sahri Bahari) (KeADILan) 1.185 11.968 .950 10.718 17. Tan Seng Giaw) [DAF') 2.428 1.201 11. Hj. Ma Woei Chyi [Ma Woei Chyi) IBNI 1. Yew Teong Look [Yew Teong Look] IBNI 2.

Samb.Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. ' WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT.

Teresa Kok Suh Sim (Teresa Kok) IDAP) 2. 122 Seputeh P. Shahrizat Q Shahrizat binti Abdul Jalil (Shahrizat Abdul Jalil) (BN) 53. 124 Bandar Tun Razak -4 JUMLAH . 123 Cheras P. Rosli bin Ibrahim @ Mamat (Dr. 121 Lembah Pantai 1.Cont.718 32 71. WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued ( 1 Kertas Undi Tidak Dikembal~kan Ballot l ' : ~ 1 1 1 1 1 1 Peratus Undian Undi Ditolak Voting Percentage Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Curtdidates f and Party Returned P. Datuk Tan Chai Ho [Datuk Tan Chai Ho) (BN] 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.Samb. Rosli bin Hj lbrahim) (KeADILan) P. Tan Kok Wai (Tan Kok Wai) IDAPI 1. Lee Boon Kok (Lee Boon Kok) (BN) 2.91 187 1. NUMBER O F V O T E S OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Chin Yen Foo (Chin Yen Foo) IBN) 1. Sanusi bin Osman (Dr Sanusi Osman) [KeADILan) 2.

Tengku Adnan bin Tengku Mansor (Tengku Adnan bin Tengku Mansor) IBN) 2.086 540 .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLZAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN P U T W A Y A Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Nama-narna Calon dan Parti Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued - Undi Tidak Dikembalikan Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Ballot Papers Not Returned 8 voting Votes Percentage Rejected 8 1- Majorlti Majority - 4. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Othman) (KeADILan) 4.662 91.79 28 1.

Dato' Goh Siow Huat (Dato' Coh Siow Huat) (BN) 2.009 20.656 . Dzulkefly bin Ahmad (Dr Hj Dzulkefly Ahmad) (PAS) 4.446 28.008 14. Mohamad Fozi bin M Zain d (Hj.76 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembaiikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 90 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority 126 Jelebu 37.280 36.105 25. Choong Yen Loong (Choong Yen Loong) (DAP) 1.236 73.16 1. Annuar bin Mohd Salleh 16.542 20. Hon Choon Kim (Dato' Hon Choon Kim) (BN) 2.870 26.74 13.563 74.360 9.83 1. Mohamad Fozi) (PAS) 20.42 129 Kuala Pilah I I 43. Hasan bin Malek (Hasan bin Malek) (BN) 73.650 5. Rosli bin Yaakop) (PAS) 295 73.094 1.342 (Annuar Mohd Salleh) (KeADILan) 2. Hais Yatim (Rais Yatim) (BN) 2.306 8.664 10. Firdaus Muhammad Rom bin Harun (Dato' Firdaus Harun) (BN) 2.46 18.780 17. Chan Su Sann (Chan Su Sann) (DAP) 1. Rosli bin Yaakop (Dr.080 134 72.763 22. Mohd Isa bin Abdul Samad (Tan Sri Mohd Isa bin Abdul Samad) (BN) 2.716 72.

489 1.571 30.760 5'852 31. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Oikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 489 Peralus Undian Undl Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P. 133 Tampin 41.778 39 74.494 17. Shaziman bin Abu Mansor (Shaziman bin Abu Mansor) (BN) 2.189 72.36 9.936 18.858 1 1 1 10.95 1. Sothinathan) 28.777 28. N U M B E R O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Conl.786 315. Sothinathan a / l Sinna Goundar (S.459 41.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 PARLIMEN.084 23.852 303.010 .518 211.494 (BN) 2. Abdul Razakek bin Abdul Rahim (Abdul Razak Abdul Rahim) (PAS) JUMLAH 429.936 5. P.002 120.293 2.Samb.433 73. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) [KeADILanl .04 951 1.717 23. 132 Telok Kemang 56.

Datuk Wira Dr Fong Chan Onn (Datuk Wira Dr Fong Chan Onn) (BN) 1. Kerk Kim Hock (Kerk Kim Hock) (DAP) . 137 Bukit Katil 66. Mohd Ruddin bin Ab Ghani P.034 53.39 1 1. Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd Akin (Shamsul Iskandar bin Mohd Akin) [KeADILan) 2.291 42.965 P. 136 Tangga Ratu 53.781 64.807 Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names ofcandidates and Party Majority P. Wong Nai Chee (Wong Nai Chee) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT MELAKA Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 30. Khalid bin Jaafar (Khalid Jaafar) (KeADILan) P. Goh Leong San [Goh Leong San) (DAP) 2.005 1. Idris bin Haron (Hj Idris bin Hj Haron) (BN) 1. Muhamad bin Burok (Muhamad bin Burok) (PAS) 2. 134 Masjid Tanah 39.149 (Datuk Dr. Mohd Ruddin Ab Ghani) (BN) 2. 135 Alor Gajah 51. 138 Kota Melaka 82. Abu Seman bin Haji Yusop (Datuk Wira Abu Seman Yusop) (BN) 1.588 39.343 P.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.94 8.864 21.653 20.549 263.Samb.910 114.198 (Hj.370 .834 38.406 95 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS KeADILan L)AP Voting Votes Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority P.198 9. Mohd Said bin Yusof) (BN) JUMLAH 345.218 42. Jasme bin Tompang (Mej (B) 9.249 1.864 H Jasme bin H Tompang) j j (PAS) 2.053 15.917 273. Mohd Said bin Yusof 31.061 602 78. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.334 31. 139 J a s i n 79.68 1.196 189. MELAKA Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Pemilih Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 53.

.

116 7.261 21. Ahmad Faidhi bin Saidi (Dr.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. Junaidy Abd.415 38. Wahab (Dr.512 5. Syed Hood bin Syed Edros (Syed Hood Syed Edros) (BN) 1. Ahmad Faidhi) (KeADlLan) 1. Azhari bin Ismail (Azhari bin Ismail) (DAP) 1.788 26. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Dato' Chua J u i Meng (Dato' Chua J u i Meng) (BNI 2. Mohamad bin Haji Aziz (Datuk Mohamad bin Haji Aziz) (BN) 2. Mohamed Hanipa bin Maidin (Mohamed Hanipa bin Maidin) (PAS) ' I 4. Junaidy bin Abd.974 I 50. Wahab) (BN) 2.065 Siong) (BN) 2.807 1.320 1 10.701 42.438 1.Samb.316 68.302 21.804 20.880 .134 32. Suhaizan bin Kaiat (Suhaizan bin Kaiat) (PAS) 2. Mohamad bin Taib (Hj Mohamad bin Taib) (PAS) 1. JOHOR Jumlah Pemilih Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS UAP Total Electorate Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority L 55. Mohd Zamri bin Md Taksis (Mohd Zamril (PAS) 35.982 9.130 I I 9. Razali bin Ibrahim (Razali bin Ibrahim) (BN) 2. Wee Ka Siong (Ur Wee Ka 29.

303 33.842 18. 156 Kota Tinggi P.597 P.767 760 2. Idris ldris 2.819 640 1.618 P. bin Tukachil (Cikgu bin Tukachil) (PAS) Latiff bin Ahmad (Dr.997 4. Abd.618 19.706 MTB MTB 4. Abd. Jaafar Albar (BN) Azalina binti Othman (BN) 2.842 1 P. 157 Pengerang 33.649 P. Salleh bin Farmin (Hj. Salleh bin Farmin) (PAS) 2. Hoo Seng Chang (Hoo Seng Chang) IBN) 1. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.575 2.649 19.262 30. Atan bin Gombang (Ustaz Atan bin Gombang) (PAS) 2. Ng Lam Hua (Ng Lam Hua) (DAP) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.957 . Kcr (Kerk) Kim Tim @ Kerk Choo Ting (Kerk Choo Ting) (BN) 1. 152 Kluang 67. Hishammuddin bin Datuk Hussein (Dato' Hishammuddin Tun Hussein) (BN) 2. 154 Mersing 33.001 19.475 1.240 907 1. Latiff bin Ahmad) (BN) 4. Onn bin Jaafar (Onn bin Jaafar) (PAS) 1.890 613 4.222 2.477 14. 151 Simpang Renggam 34. Adham bin Baba (Datuk Dr Adham Baba) (BN) Dato' Syed Hamid bin S.597 153 Sembrong 30. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Votes Rejected Names of Candidates and Party Majority P. 155 Tenggara 29.

Song) (KeADILan) P. Md Nasir bin Ab Wahah (Md Nasir bin Ab Wahahl (KeADILan) 2. A. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. 161 Pulai P. Razak bin Ahmad (Razak Ahmad) (KeADILan) 1.K. Sharil @ Shahrir bin Ab P. Yaakob bin Mohd Yusof Wa'akob bin Mohd Yusofl (PAS) 2. Atan bin Ahmad (Haji Atan Ahmad) (PAS) 1. 159 Pasir Gudang I 1. Nur Jazlan bin Mohamed (Datuk Nur Jazlan bin Mohamed) (BN) 1. Ling Ban San @ Teng Boon Soon (Ling Ban San @ Teng Boon Soon) (BN) 907 1 1 Peratus Undian Voting JOHOR Undi Ditolak Votes Rejected Nama-rrarna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled Majoriti Names o Candidates and Party f Majority P. Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electoratc Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Returned P. 158 Tebrau 1. Mohamed Khaled bin Nordin (Mohamed Khaled bin Nordin) (BN) 2. 160 Johor Bahru Samad (Dato' Shahrir Abdul Samad) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Song Sing Kwee (S. 162 Gelang Patah .

Ong Kow Meng (Ong Kow Meng) (DAP) 2. Hassan bin Abdul Karim (Hassan bin Abdul Karim] (KeADILan) 2. Ong Ka Ting (Ong Ka Ting) (BN) 2. NUMBER OF V O T E S OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Lim Si Cheng (Datuk Lim Si Cheng) (BN) 1.Cont. Tan Hang Meng (Tan Hang Meng) (DAP) . Hasni bin Mohammad (Hasni bin Mohammad) (BN) 1. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS Total Electorate Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT

WILAYAHPERSEKUTUANLABUAN
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentay Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undl Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS

Total Electorate

Votes Voting Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

P. 166 Labuan

22,006

14,761

67.08

488

1. Matusin bin Abdul Rahman (Matusin bin Abdul Rahman) (PAS) 2. Suhaili bin Abdul Rahman (Suhaili bin Abdul Rahman) (BN)

3,186 11.087

7.901

11,087

3,186

JUMLAH

14,761 22,006 I

0

67.08

488

14,273

7,901

I -

11,087

3,186

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAh4ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jurrllah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party 2. Md Salleh Md Said (Salleh Said Keruak) IBNI 3. Jaimin @ Jack bin Giau [Jack Giau) IsMIA) P. 170 Tuaran 39.338 27,198 8 69.14 981 1. Madius bin Tangau (Madius bin Tangau) (BN) 2. Umsery @ Ansari bin Abdullah (Ansari Abdullah) (KeADILan) 1. Saidatul Badru binti Mohd Said (Datin Saidatul Badru binti Tun Mohd Said) [KeADILan) 2. Enchin bin Majimbun @ Eric (O.K.K. Eric E. Majimbun) (BN) 1. Hiew King Cheu [Hiew King Cheu) IDAPI 2. Liew Chin Jin (Christina Liew) (KeADILan) 3. Yee Moh Chai (Dr. Yee Moh Chai) (BN) Undi Majoriti 'a% Diperolehi Votes Polled 19,290 1,551 Majority BN DAP KeADILan SETLA PASOK BEBAS

BaUot Papers Voting Not Percentage Returned

17,354 8,855

8,499

17.354

8,855

P. 171 Sepanggar

34,527

22,083

32

63.96

727

5,098

11,128

16,226

5,098

16,226

P. 172 Kota Kinabalu

43,12 1

25.078

112

58.16

294

5.187 3.492 15.993

10.806

15,993

5.187

3,492

-

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALQN BAG1 PARLIMEN-Sarnb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLLAMENT-Cont.
SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas dan Parti Dikeluarkan Total Electorate Dikembalikan mes o Candidates f and P m j yang Diperolehi Votes Polled Majority

Papers

2. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj. Awang Tengah b. Ag. Aminl (KeAJIILan) 177 Beaufort 26.461
-

4.547

Datuk Azizah Mohd Dun (BN) Yusof @ Josree bin Yacoh (BNI1. Bernard Giluk Dompok [Tan Sri Bernard Dompok) (BNI 2. Ruhimin Adzim @ Ruhimin bin Ajim (Ruhimin Adzim) (BEBAS) 3. Karim hin Adam [Karim bin Adam) (BEBAS) 4. Japiril bin Suhalmin (Japiril Suhaimin) (BEBAS)

MTB

178 Sipitang 179 Ranau

23.542 27,986 19.699 298 70.39

775

MTB 7,547 1.387 7,547

6,160

3.310

1.609

180 Keningau 181 Tenom

34.510 20,417

-

Joseph Pairin Kitingan (BN)
1. Raime bin Unggi (Raime Unggi) [UN] 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS)

MTB

14,063

7

68.88

396

8,032 5.628

2,404

8,032

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency P. 182 Pensiangam Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled 6.080 557
DAP

PASOK

BEBAS

Voting Ballot Papers Percentage No1 Returned

Votes Names o Candidates f Rejected and Party 552 1. Bernard S. Maraat Q Ben (Bernard S. Maraat) (BN) 2. Samson S. Koroh Q Razali Suffian (Razali Suffian Koroh) (BEBAS) 3. Martin Tomy Q Tommy (Martin Tomy Q Tommy) (BEBAS) Ronald Kiandee (BN) 804 1. Raj Munni binti Sabu (Raj Munni binti Sabu) (KeADILan) 2. Juslie bin Ajirol (Datuk Juslie bin Ajirol) (BN) Chong Ket Wah' Q Chong Ket Fah (BN) 385 1. Chong Hon Min (Chong Hon Min) (BEBAS) 2. Lau Ngan Siew (Datuk Lau Ngan Siew) (BN) 3. Liew Teck Khen Q Liaw Teck King (LiawTeck King) (PASOK)

5,272

P. 183 Reluran P. 184 Libaran

MTB 2.471

13,140

P. 185 Batu Sapi P. 186 Sandakan

MTB

9,538 8.208 543

Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah) (KeADILan) 3. SABAH - Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilib Kertas Undi Dikeluarkan Kertas Undi Tidak Dikernbalikan Peratus Undian Total Electorate Ballot Papers Issued Ballot Papers Voting Not Percentage Returned - P.319 15.81 1. Rahman (Sarnsu Baharun Hj.517 16. N BAG1 PARLIMEN-Samb. Noraidah binti Abdul Salleh (Noraidah Abdul Salleh) [BEBAS) 2.441 Moktar bin Radin (BN) 1.865 P. 188 Silam 19.772 20.613 5. 189 Semporna 33. Samsuri bin Baharuddin [Samsuri bin Baharuddin) (KeADILan) 1.896 1.286 .215 740 740 1. Hahrnan) (BN) 2.Aldani bin Hj.94 847 816 13. Aldanl bin Landi (Hj.918 118 61.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N .613 10.362 24.141 146 59. Abd. Landi) (BEBAS) MTB 40. Samsu Baharun bin Haji Ab. 187 Kinabatangan P. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARUAMENT-Cont.865 5.C A .748 16. Madjalis bin Lais (Madjalis bin Lais) (BEBAS) 4.

Mohd Shafie bin Apdal (Datuk Mohd Shafie bin Apdal] (BN) P. SAaAH Bahagian M a n Raya Parlimen Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Voting Percentage Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Electorate Votes Names o Candidates f Rejected and Party Mqority 5. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PA??UAMENT--Cont.617 JUMLAH - Shim Paw Fatt (BN) Abdul Ghapur bin Salleh (BN) MTB MTB I SETIA PASOK .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.143 34. 190 Tawau 41.

.

723 11.969 0 64.270 13.17 167 10.035 MTB 5.79 232 4.962 20. Richard Riot anak Jaem (Richard Riot Jaem) (BNI 2.895 1 1.139 18 68.618 1.31 1 9.895 9.618 .962 2.960 4.13 372 1.732 10.01 176 1.265 9.960 18. Adenan bin Satem (Dato Sri Haji Adenan bin Haji Satem) (BN) 2. SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DP A SNAP Votes Voting Percer~tage Rejected Votes Polled Majority 2.686 89 59.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. William @ Nyallau anak Badak (William Nyallau) (BEBAS) 2.927 6.035 19.Donald (Jimmy Donald) (BN) 1.601 18. Jimmy Lim @ Jimmy .035 6. Adam bin Ahid) (PAS) Rohani binti Abdul Karim (BN) 1. Jawah anak Gerang (Jawah anak Gerang) (BN) 1. Adam bin Ahid (Hj. Datuk Douglas Uggah Embas (Datuk Douglas Uggah Embas) (BN) 6.767 1.500 194 55.737 13. NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.695 13. Abang Zulkifli bin Abang Engkeh (Abang Zulkini bin Abang Engkeh) (SNAP) 2.368 9.015 15. 199 Serian 31. Mangan anak Ngandok (Mangan anak Ngandok) (STAR) P. Henry Ginai Langgie (Henry Ginai Langgie) (BEBAS) 1.689 0 66.647 12.679 17.679 9. Cobbold ak Lusoi [Cobbold ak Lusoi) (BEBAS) 2.33 - - 316 4.496 11.027 28.767 1.

206 Kuala 28.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAmN 1 PARLIMEN-Samb.880 mjang P. 207 Sarikei P. 208 Julau 19.181 P. 210 Lanang 40.100 . 205 Saratok 24. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.765 P. 209 Kanowit 18.607 P.706 35. SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parli~mentary constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued P.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SARAWAK
-

SNAP

4.260

3.283

2,583

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLlAMENT-Cont.

SARAWAK
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parlinmentary Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan
Rollnt Papers Issued Kertns Undi Tidak Dikembalikan

Peratus Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi

Majoriti

BEBAS

STAR

SNAP

Total Electorate

Ballot Papers Not Returned
-

Voting Percentage

Votes Rejected

Names oJCandidates and Party

Voles Polled

Majority

11.973

16

1. Jacob Dungau Sagan (Data' Jacob Dungau Sagan) (BNI 2. Kebing Wan (Kebing Wan) (SNAP) Henry Sum Agong IBN)

7.551

3.310

4.241

4.241

431.531

2,023

423.536

143.498

35.682

6.270

28.579

LAMPIRAN I11 APPENDLX 111

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY PERLIS
I

I

Bahagian Pilihan Raya Negeri Constituency

Jurnlah Pemilih Total Electorate

Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issukd
5,593

Peratus
Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi Votes Polled

Majoriti

BN

PAS

Ballot Papers Not Returned
196

Voting Votes Percentage Rejected

Names oJCandidates and Party

Majority

N. 1

Titi Tinggi

6.887

81.21

253

1. Ko Chu Liang (KOChu Liang)

1.476 3.668 3,492 1.621 4.632 2,042 1,438 3,041 2.706 3.284 4.076 2,568 4.001 2.417

2,192

3,668

'

(KeADIh]) 2. Loh Yoon Foo (Loh Yoon Foo) (BN)
N. 2

Beseri

6,645

5,222

0

78.59

109

1. Zahidi bin Zainul Abidin (Zahidi bin Zainul Abidin) (BN) 2. Mohd Anuar bin Mohd Tahir (Anuar Tahir) (PAS) 1. Mansor bin Jusoh (Mansor bin Jusoh) (BN) 2. Mohd Ali bin Puteh (Mohd Ali

1.871

3,492

1.62 1

N. 3

Chuping

7.802

6,797

1

87.12

122

2,590

4,632

2,042

Puteh) (PAS)
5.557 4.563 28 82.11 56

1. Suwardi bin Yaacob (Suwardi bin Yaacob) [PAS) 2. Khairi bin Hasan (Khairi bin Hasan) (BN)
1. Zolkharnain bin Abidin

1,603

3.041

1,438

N. 5

Santan

7.008

6.063

0

86.52

73

578

3,284

2,706

(Zolkharnain Ahidin) [PAS)
2. Sabry bin Ahmad (Sabry bin

Ahmad) IBN)
N. 6

Bintong

7,850

6,757

6

68.08

107

1. Rusli bin Mat Husin (Rusli bin Mat Husin) (BN) 2. Abdul bin Zakaria (Haji Abdul Zakaria) (PAS) 1. Azihani binti Ali (Azihanibinti Dato' Ali) [BN) 2. Ahmad Adnan bin Fadzil (Ustaz Adnan Fadzil) (PAS)

1,508

4,076

N. 7

Sena

7.979

6,496

6

81.41

72

1,584

4.00 1

2.417

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N - C M N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATrVE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi B N PAS

Total Electorate

Vohng Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

votes Polled

N. 8

Indera Kayangan

9,314

7.261

304

1. OuiAhLan@NgAhLan(Oui Ng Ah Lan @ Ah Lan)(BN) 2. Khoo Yang Chong (Cikgu Khoo Yang Chong) (KeADILan) 1. Mohd Yusoff bin Ubi @ Madarsa (Mohd Yusoff Madarsa) (KeADILan) 2. Bakar bin Saad (Bakar bin Saad) IBN) 1. Ku Mahmood bin Ku Ismail (Cikgu Ku Mahmood Ku lsmail) (PAS1 2. Azam bin Rashid (Haji Azam Rashid) (BN)
1. Bakar @ Abu Bakar bin Ismail (Dato' Hj. Abu Bakar bin Hj Ismail) (BN) 2. Abu Bakar bin Ali (Haji Abu Bakar Ali) (PAS)

5,243

N. 9

Kuala Perlis

8,024

6.326

155

4.495

N. 10 Kayang

7,349

6.256

118

3,705

2,378

7,601

6.184

179

3.795

2.210

N. 12 Tambun Tulang

8.447

7,208

101

1. Haron bin Din (Dato' Dr. Haron Din) (PAS) 2. Shahidan bin Kassim (Shahidan bin Kassim) (BN)
1. Ahmad bin Ali (Ustaz Ahmad Ali) (PAS) 2. Jafperi bin Othman (C~kgu Jafperi bin Othman) (BN)

4.422

2,680

N. 13 Guar Sanji

7.765

6.708

97

3,378

3,233

JUMLAH UNDI PANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri State constituency Total Electorate Undi Ditolak Dikeluarkan Dikembalikan Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti

Ballot Papers Issued

Ballot Papers Not Returned

voting Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

I

N. 14 Simpang
Empat

83.11

133

1 Che Rosli bin Che Mat (Dr. Che . Rosli Che Mat) (PAS) 2. Zahari bin Bakar (Zaharibin Bakar) (BN)
1. Hashim.bin Hj. Jasin (Ustaz Hashim Jasin) (PAS) 2. Mastika Junaidah binti Husin (Datuk Haijah Mastika) (BN)

2,519 2.795 3,221 3,176

276

N. 1 Sanglang 5

83.22

11

45

JUMLAH

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY KEDAH
PAS Dikeluarkan Dikembalikan Diperolehi KeAUlLan DAP

Polled

N 1 .

Ayer Hangat

15,213

12.659

6

83.21

262

1. Yusof bin lsmail (Ustaz Yusof bin Ismail) (PAS) 2. M Hasan bin Bulat (Dato' d M Hasan bin Bulat) (BNJ d 1. Nawawi bin Ahmad (Hj Nawawi bin Hj Ahmad) (BN) 2. Mazlan bin Ahmad (Mazlan bin Ahmad] (PAS) 1. Abu Hasan bin Sarif (Abu Hasan bin Sari0 (BN) 2. A Wahab bin A Rahrnan (CikguAbd Wahab) (PAS) 1. Otbrnan bin Aziz (Othman bin Aziz) (BN) 2. Ahd. Ghani bin Ahmad (UstAbd. Ghani Ahrnad) (PAS) 1. Mat Nanyan bin Saad [Haji Mat Nanyan bin Haji Saad) (PAS) 2. Khalidah Adibah binti Ayob (Adibah Ayob) (BN) 1. Rohani binti Abd Muttalib (Dr. Rohani binti Abd Muttalib) (PAS) 2. Othman bin lshak (Prof.Emeritus Dato' Dr Hj Othman bin Ishak) (BN)

4,794 7,597 8,065 1.890 8,614 7.041 10,759 9.899

2,803

7.597

4,794

N. 2

Kuah

12,767

10.186

34

79.78

197

6,175

8,065

1.890

N. 3

Kota Siputeh

19,209

15,884

0

82.69

229

1.573

8,614

7,041

N. 4

Ayer Hitam

24,939

20,935

0

83.94

277

860

10,759

9,899

N. 5

Bukit Kayu Hitarn

23.463

20,333

1020

86.66

395

5,973 12.945 7.541 13,297

6.972

12,945

5,973

N. 6

Jitra

26,131

21,269

59

81.39

372

5,756

13,297

7,541

Ahmad bin Sudin (Dato Hj Ahmad Lebai Sudinl (BN) 1.479 0 81.310 7.684 10. Ariffin bin Man (Ariffm bin Man) (BN) 2.29 188 5. Zakaria) (PAS) 2. lsmail bin Kamis (Sheikh lsmail Kamis) (PAS) 1.90 305 2. Wan Jaafar bin Wan Ahmad [Wan Jaafar bin Wan Ahmad) (PAS) 2.656 7.769 10.162 10.785 7. Rohani binti Bakar (Rohani binti Bakar) (KeADILan) 2.76 185 6. Ahmad Bashah bin M Hanipah (Ahmad Bashah d bin M Hanipah) (BN) d 2.436 8 Pedu 15.657 0 87.254 15.699 4.699 9.656 7. Ismail bin Salleh (Dr.785 9 Bukit Lada 22.848 0 84.665 10.827 4.436 7. Mohamad Yusoff bin Zakaria (Hj.617 18.054 1.054 .636 11 Derga 21.827 11.746 6.746 1.636 8.091 5. AffEudin bin Haji Omar (Dato Dr Afffudin bin Haji Omar) (BN) 1.369 33 75. M Rohsidi bin Haji Osman d (Hj Rashidi Haji Osman) (PAS) 2. Mahdzir bin Khalid (Data' Mahdzir bin Khalid) (BN) 1.08 244 1. lsmail Salleh) (PAS) 6.091 5. Cheung Khai Yan (Cheung Khai Yan) (BN) 1.684 5.037 11.899 7.646 13.887 10BilkitPinang 22.201 18.887 9.677 0 73.617 16. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES W R THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. KEDAH - Bahagian Piliban Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilib Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 6 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 7 Kuala Nerang 16.432 86.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Munir bin Hj.70 144 937 8.766 14.665 12BakarBata 21.72 191 6.

Mohd Jamil bin Hj Md ldross 10.489 15. Syed Razak bin S Zain (Hj Syed Razak bin Hj Syed Zain) (BN) 2. 13 Kota Darul Aman 16. Fadzil bin H a n d (Ustaz Hj Fadzil bin H a n d ) (BN) 2. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1 .120 12.468 6.939 22. NCJMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Yap Shui Fah (Yap Shui Fah) (KeADILan) 1.329 14.415 1.095 6. Mohamad Sabu) (PAS) 1. Mohamad bin Sabu (Hj. Amiruddin bin Hamzah (Ir Hj Amiruddin Hj Hamzah) (PAS) 21. Chong Kau Chai (Chong Kau Chai 8 Chong Itt Chew) (BN) 2.232 1.268 24.876 N.527 N. KEDAH Bahogian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 27 Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calorl dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled PAS Names o Candidates and Party f N.094 1. Phahrolrazi bin Mohd Zawawi (Hj Phahrolrazi Zawawi) (PAS) 9.240 N 16 Kubang Rotan 27. Abdul Muthalib bin Harun 9.545 9.155 .523 20. 17 Pengkalan 26.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.641 10.584 Kundor (Mohd Jamil bin Hj Md Idrossl (BN) 2.144 I (Hj Abdul Muthalib bin Harun] (BN) 2. 14 Alor Mengkudu 19.207 11.

081 0 74. Suraya binti Yaacob (Suraya binti Yaacob) lBNl 1.W N BAG1 DEWM U N D M G M NEGERI-Samb.071 . Abd.179 14.080 10.966 4. Muhammad Mi bin Abdullal (Mohd 'Afif bin Abdullah) (PAS) 2. Ab Muthalib bin Awang (Sobri Haji Awang] (PAS) 2.983 21. Mohd Suhaimi bin Abdullah (Dato Mohd Suhaimi Abdullah) (BN 2.42 268 1. KEDAH Pilihan Raya Negeri Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti State Constituency Ballot Papers Issued I N. Tan Choy (Tan Choy) IDAPI 3.99 685 7.JUlVILAH UNDI Y M G DIPEROLEH OLEH C A L O N .882 0 78. 18 Tokai 29.250 9. Azizan bin Abdul Razak (UstazM i Hj.926 24. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.69 221 3.820 17.65 222 1. Beh Heng Seong (Beh Heng Seong) (BN) 2. Kalai Vanan all Bala Sundram (Kalai Vanar) (KeADILan) 4.790 53 86. Abd.698 0 84. Abd. Razak bin Hashim (Dato' Hj.985 Ballot Papers Not Returned 19 Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 7 Votes Polled Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Majority 87. Shamsuddin bin Tahir (Sbamsuddinbin Tahir) (BN 2.254 27. Razak (PAS1 1. Razak bin Hashim) (BN) 1.24 385 4. Mohamed Taulan bin Mat Rasul (HajiMohamed Taulan Rasul) (PAS) 1.

76 280 8.151 13. Ismail bin Harun (Penghulu lsmail Harun) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.305 14.600 21. KEDAH Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N. 26 Tanjong Dawai 27. Mohd Isa Shdie) (PAS) 1.Shahabudin Hj.383 70 77. Merdeka 9.15 249 1.081 N.715 1 78.722 16.661 11. Seng Kooh Huat (Soon Kok Wah) (BN) N 27 Pantai .913 11 85. 24 Jeneri 19.081 11.742 5. Shahabudin bin Jaafar (Ust.746 21.778 0 75.960 5.310 51 7.631 7. Gnanaguru a/] Ganisan (Gnanaguru a/] Ganisan) (DM) 1 .314 14.787 6 Nama-nama Calon dan Parti Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority 85.326 19.072 0 85.899 14. Saravanan a/l Velia Udayar (Dato V Saravanan)(BN) 2.111 7.501 N.259 7.40 212 1.742 9.322 23. Mohd Isa bin Shafie (Ust.259 7. Johari bin Abdul (Johari bin Abdul) (KeADILan) 2. Yahya bin Abdullah (Cikgu Yahya Abdullah) (PAS) 1.68 643 13.111 7.310 N.631 7.991 14. Shuib bin Saedin (DrShuib Saedin) (BN) 1.991 N 25 Bukit .30: . Mustafa Khalid bin Hanafi (Mustafa Khalid bin Hand) (KeADILan) 3.12 496 7. Selambau 30. W B E R OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.120 640 8.960 bin Hamid) (BN) 2.204 2. Jaafar] (PAS) 2. Hamdan bin Mohamed Khalib (Dr Hamdan Mohamed Khalib) (PAS) 24. 23 Belantek 17.204 5.695 14. Arzmi bin Hamid (Arzmi 7.196 6. M Saleh bin Ismail d (Cikgu Salleh Ismail) (BN) 2.501 2. 28 Bakar Arang 26.13 269 8.196 6.

Mohd Salleh bin Yaacob (Mohd Salleh bin Yaacob) (BNI 2.571 9. Taib Azamudden bin Md Taib (Ustaz Taib Azamudden) (PAS) 1. Fong Chok Gin (Dato' Fong Chok Gin) (BN) 1. Zuki bin Yusof (Cikgu Md.568 N.323 462 9. Ismail bin Abu Bakar (Cikgu lsmail bin Abu Bakar) (BN) 2. Mohd.861 N.861 N.568 10. Aziz bin Sheikh Fadzir (Dato Abd Azii Sheikh Fadzir) (BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 30 Bayu 27.287 4.153 N.825 6.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.786 12.95 296 10.287 6. 33 Merbau Pulas 25. 32 Kuala Ketil 22.323 8.410 7.825 .565 9.583 23. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.153 10.36 293 12.006 10.415 13.69 452 1.571 1.958 20. Ismail) (BN) 6. 31 Kupang I 24.659 20.354 1.473 0 82.26 289 8. Zuki bin Yusofl (PAS) 4. Abd.Hadzir bin Hj. Siti Ashah binti Ghazali (Ustazah Siti Ashah binti Ghazali) (PAS) 2.565 1 9. Lim Soo Nee (Lim Soo Nee) (KeADILan) 2.456 18.354 10.848 14.56 359 1.799 74.454 22 82.410 13.270 55 84. Md. 29 Sidam 19.134 10. Suhaimi bin Ahmad (Ustaz Suhaimi bin Ahmad) (PAS) 1.687 0 79. Mohd Hadzir bin Ismail (Dato' Hj.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. KEDAH .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. KELANTAN .

16.508 6.547 6.275 5. Mohd Zain bin Ismail (Mohd Zain) (BN) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.256 5.641 N.734 11.66 175 1.564 0 81. Nassuruddin Hj.547 1.332 N.551 8. 19 Demit 18. Hussin bin Ibrahim (Ustaz Tapah) Haji Hussin Lubok (PAS) 2.97 458 5. Rahman bin Nik Taib (NikAb.01 163 N 15 Gual Periok .508 6.547 14 69. Shaari bin Mat Hussain (DatoShaari Mat Hussain) (BN) 2. KELANTAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 25 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADII BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Votes PoUed Majority N.192 6.275 5. Daud) (PAS1 1. Nik Ab.493 5.78 352 1.105 3. Muhammad bin Abdul Ghani (Dato' Muhammad bin Abdul Ghani) (BN) 2.325 75 77. 18 PasirTumboh 13. 17 Salor 15. Razak (Ustaz Lah Razakl (PAS) 1. 1.332 4.Baihaki) (PAS) 2.Hj.990 6.083 N. Buni Amin bin Harnzah (HjBuni Amin Hamzah) (PAS) 1.625 N.095 6. 16 Bukit Tuku 10.493 3.641 6.92 132 868 4.074 14. Rahman bin Nik Taib) (BN) 1.551 8.807 3.990 6.625 4.095 2. 14 Meranti 13. A Halim bin Che Man b (Ab Halim) (BN) 2.684 8.807 .695 10. Mohamed bin Daud (Mohamed Daud Iraqi) (PAS) 3. AbduHah bin Ab.340 12.273 75.577 11.785 4. Mohd Nassuruddin bin Haji Daud (Ust.133 5.90 415 . Ahmad Baihaki bin Atiqullah (Ust.816 0 81.083 3. Siti Jeliha @ Zaleha binti Hussin (Ustazah Zaleha) (BN) 2.231 0 81.

269 14. Rahman (Imam Shukri) (PAS) 1.509 5.54 121 1. Shaari) (PAS) 2.113 8.382 15.70 279 1. Ilias bin Husain (Dato' Ilias) IBNI 2. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembaltkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADlLan BEBAS Ballot Papers Not Returned 116 Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N.663 (Hj.846 8. Hassan bin Mohamood (Ustaz Hassan) (PAS) 2.264 15. Azmi bin Ishak (Cikgu Azmi Ishak) [BN) N 24 Kadok .509 2.478 N.044 6.099 N. Wan Ismail bin Wan Jusoh 8. 12.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.301 1. Ashari bin Mamat 711 4.143 33 82. 25 Kok Lanas 17. Rahman (UstazMad] (BN) 1.590 5. Rahman (Cikgu Hj.099 6.663 8.015 3 80.673 15. Shaary bin Haji Awang (Imam Shaary) (PAS) 1. 21 Perupok 18. Md.914 8.914 7.707 217 85.958 6.77 209 1.698 6. Hj. Zul) (BN) 1.958 N.16 318 5.789 13.590 5. NUMBER OF VOTES OEW'NED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Xont.301 N.775 6.546 26 80. Sharifuddin) (BN) 2.563 (Tok Wan Ismail) (PAS) 2.780 8.68 182 212 6. Musa) (BN) .775 4.91 238 1.583 84.563 6. Omar bin Mohammed (Dato' Haji Omar) (PAS) 2.212 7. Shamsudin @ Mohamed Shukri bin Ab. Mohd Zulkifli bin Haji Zakaria (Hj. Sharifuddin bin Drahman @ Ab. 20 Tawang 18. 23 Melor 16. 22 Jelawat 18.630 40 83. Annuar bin Musa (Dato'Haji Annuar b.212 7. Muhamad bin Ab.435 10.478 6.780 7.

Saipul Bahrin) (PAS) 2.549 N 27 Gual lpoh .926 6. 28 Kemahang 7. Kamarudin bin M Nor d [Kamarudin M Nor) [BN) d 2. M Anizarn bin Ab Rahman d (Mej [B)Nizarn) (PAS) 2. Wan Yusoff bin W Mustafa . Nuainun @ Shuhainie binti Deraman (DatinSue) IBN) 1.W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEI3-Sarnb.672 0 6.592 52 [Cikgu Wan Yusom (PAS) 2. 30 Limbongan 13.149 3.679 N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.396 . Amran bin Mat Nor (Amran Mat Nor) (BN) 1.033 5. 31 Semerak 11. Saipul Bahrin bin Mohamad (Ust. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan BaUot Papers Issued Ballot Papers Not Retmd Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti PAS BEBAS Votes PoUed Majority N.095 5. 26 Bukit Panau 13. Zainal Abedin Mohamad) (BNI 2.901 3. Abdul Patah bin Haji Mahmood (Abdul Fatah Mahmood) (PAS) 2. Hamat (Cik gu Din) (PAS) 1. Zaiial Abedin bin Mohamad (Hj.345 0 N.492 5.861 251 1. Hussin bin Awang [Cikgu Haji Hussin) [PAS) N.348 0 5. 6.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . 29 Selising 11. Hashim bin Safm @ Shafain (Datuk Hj Hashim Safin) (BNI 1. Baharudin bin Yusof (Ustaz Bahamdin) (BN) 1.444 7. Zainuddin bin Ag.500 4. 9.090 N.744 0 6.

.

Shamshul Ikhwan bin Ashari Azmi (Dr.705 1. Mohamed Zulkepli bin Omar (Zuki) (BN) 1. Ramzi bin Ab Rahman lDato Ramzi bin Ab Rahman) (BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Abdul Latiff bin Abdul Rahman (Ustaz Abdul Latiffl (PAS) N.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Mat Rashid bin Mat Jaais (Hj Abdul Rashid Jaisl (PAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N .875 1.716 1. Azizzuddin bin Hussein (Haji Azizzuddin) (BN) 2. Rapar @ Abdul Ghafar bin Yusoff (Cik gu Abdul Ghafar) (PAS) N. Mohd Zaki bin Haji Kassim (Mohd Zaki bin Haji Kassim) (REBAS) 2. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Votes Polled Majority N. 40 Guchil 14. 39 Mengkebang 12. 41 Manek Urai 10. 3 8 Kuala Balah 8. Zulkafli bin Yacob (Ustaz Zul) (PAS1 3. Abdul Aziz bin Derashid (Abdul Aziz bin Derashid) IBN) N. Mohd Zamzuri bin Mat Lazim (Zamzuri Mat Lazim) (PAS) 2. Sham) (BN) N.566 1. 42 Dabong .

516 2. Mohd Zain bin Muhammad (Cikgu Hj. Zain) IKeADILan) 1.689 258.516 1.729 4. Mohamad Saufi bin Derarnan (Mohamad Saufi Hj Deraman) (BNI 2.244 N.455 JUMLAH 662.568 56.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWPSN UNDANGAN NEGEIX-Samb.685 4. Norazman bin Mat Amin (NorazmanMat h i n ) (KeADILan) 2.26 0 2.85 156 4.518 520.364 2. 43 Nenggiri 8. Chek Hashim bin Sulaima (Chek Hashim) (PAS) 4. Nozula bin Mat Diah (Nozula] (BNI 1.831 N. Mat Yusoff bin Abdul Ghani (Mat Yusoff bin Abdul Ghani] (BN) 2.925 12.880 5.564 1.547 81.073 6.092 7.184 1.06 8.382 249.184 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.831 1. 45 Galas 8.805 10 75.752 144 85.10 193 1.210 51 .972 6.455 2.722 530.364 5. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued BaUot Papers Not Returned 7 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and PQJtY Undi Yang Majoriti B N PAS KeADILan BEBAS Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N.478 80. 44 Paloh 9.244 2.

W Mohd bin Wan Hassan (Hj. Abas (Abdul Azk Abas) (PAS) N.700 5. Nawi bin Moharnad (Nawi bin Mohamad) (BN) .890 6. Nik Muhammad Zawawi bin Salleh (Ustaz Nik Muhammad Zawawi Salleh) (PAS] 2.58 N. 437 .0 6. 1 Kuala Besut 87. Mohd Jidin bin Shafee (Haji Mohd Jidin bin Shafee) (BN) 2.690 4. Shaharizukirnain bin Abd Kadir (Ustaz ShaharizukirnainAbd Kadir) (PAS) 2.021 3.513 4.2. 3 Jertii 14 85. 7 Langkap 0 88.60 1. Rozali bin Muhammad (Ustaz Rozali Muhammad) (PAS) 1. 2 Kota Putera 38 86. Abdullah bin Che Muda (Abdullah bin Che Muda) (BNI * N. 4 Hulu Besut 8 87.26 N.23 1. Jabi 0 87. Mohd Hassan bin Salleh (Haji Hassan Salleh) (PAS) 1.64 1. Ramlan bin Ali (Ramlan bin Ali) (BN) 1.955 6.01 .496 3. ldris bin Jusoh (Data' Haji Idris Jusoh) (BN) 2. W Mohd Wan .LAMPIRAN 111 APPENDIX ZZZ JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATNE ASSEMBLY TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 67 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates m d Party f Majority - N.51 N 5 . 6 Permaisuri 5 89. Asha'ari bin Idris (Haji Asha'ari bin Idris) (BN) 2. Abdullah bin Mat Dan (Ustaz Abdullah Mat Dan) (PAS) 1.903 4.466 6.863 4.800 7.334 6. Tengku Ahmad bin Tengku Hussain (Tengku Ahmad Tengku Hussain) (PAS) N. Abd Rahman @ Abdul Aziz bin Hj. .829 Hassan) (BNI 2.

8 Batu Rakit 10.809 7.677 N. Mohd Abdul Wahid bin Endut (Haji Mohd Abdul Wahid Endut) (PAS) 1.888 6.340 6.236 6. Ismail bin Mamat (Ustaz Haji lsmail Mamat) (PAS) 2.583 N. Zakaria bin Dagang (Zakaria bin Dagangl (PAS) 2.811 4.399 5 85. Muhammad Ramli bin Haji Nuh (Ustaz Ramli Haji Nuh) (BN) 1.624 6. Said) (BN) 1.556 8 87. 13 Wakaf Mempelam 17. TERENGGANU Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Constituency Electorate Papers Papers Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N.980 5.987 12. Mohd Shapian bin Ali (Haji Mohd Shapian bin Ali) (BN) 1.426 3 87. Toh Chin Yaw (Toh Chin Yawl (BN) 2. Khazan bin Che Mat (Khazan bin Che Mat) IBN) 1. 14 Bandar 18. Wan Hisham bin Wan Salleh (Wan Hisham Dato Wan Salleh) (BNI 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Hamzah bin Mohamad Zain (Hamzah Mohd Zain) (BN) 2.190 0 110 81.922 15. Sulaiman bin Abdullah (Dr Haji Sulaiman Abdullah) (PAS) 3.283 N.95 127 616 4.041 8. 1 I Seberang Takir 11. Abdul Rahin bin Mohd Said (Datuk Haji Abdul Rahin Dato' M.12 167 1. Haji Alias Razak) (PAS) 1.940 1. 9.831 5.83 145 1.981 N.114.581 5.612 1.702 5.677 8.676 15.873 86 88.438 15.565 8.52 84. Alias bin Razak (Dr.718 9.956 4.236 6.649 14.612 7 90. 12 Bukit Tunggal 10.14 171 159 1. Md Azmi bin Lop Yusof (Md Azmi Lop Yusof)(PAS] 1.583 5. Ibrahim Q lbrahim Fikri (Haji Mohd Nasir Ibrahirn Fikri) (BN) 2.98 1 5.031 0 88.677 N.283 6. Abu Bakar bin Abdullah (Ustaz Haji Abu Bakar Abdullah) (PAS) 2. Abu Bakar bin Chik (Ustaz Dato' Abu Bakar Chik) (PAS) 2. 10 Tcluk Pasu 13. Mohd Nasir b.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb.81 1 N.677 3.92 152 1.956 N.43 156 774 7. 9 Tepuh 16. 15 Ladang .249 9.17 135 884 6.031 13.793 6.

435 7. Komaruddtn bin Ab Rahman (Komaruddir~ bin 4.446 272 89. 20 Pengkalan Berangan 16.481 8.673 6.673 6. Mamad bin Puteh (Dr.62 1 7.449 2 90.661 3 89.240 7. Rozi bin Mamat (Rozi bin Mamat) (BN) 1. TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Diperolehi PAS Negeri State Total Dikeluarkan Ballot Issued Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 85.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .985 113 7 88.773 6.141 4.793 14.85 111 1. Che Mat bin Jusoh) (BN) 2. Yahaya bin Ali (HajiYahaya Ali) (BN) 1.301 7.153 720 6.437 10. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont.141 N.826 6.926 Ah Rahman) (BN) .276 N.040 14 88.276 8 89. 17 Alur Limbat N. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 1. 23 Kuala Berang 11.036 7. Haji Mamad Puteh) (PAS) 2. Wan Abd Muttalib @ Wan Musa bin Ernbong (Dato' Haji Wan Abd Muttalib Embongl (PAS) 1. Wan Sagar bin Wan Ernbong (Haji Wan Sagar) (BNI 1.773 N.695 5. Alias bin Abdullah (Alias bin Ahdullah) (PAS) 2.732 3.794 12.371 8.38 137 1. Che Mat bin Jusoh (Dato' Hj.736 N. Harun bin Taib (Ustaz Dato' Haji Harun Taib) (PAS) 2.695 8. Tengku Zainuddin bin Tengku Zahid (Dato' Haji Tengku Zainudin bin Tengku Zahid) (BN) 2. Yahya bin Khatib Mohamad (Yahya bin Iihatib Mohamad) (BN) 2.736 8. Karnaruzaman bin Abdullah (Ustaz Kamaruzaman bin Abdullah) (PAS) 2.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Abdul Latiff bin Awang (Dato' Dr Abdul Latiff Awang) (BN) 2.58 182 152 1.33 66 310 4.163 14.103 6. 19 Ru Rendang 16.916 15.68 217 1.568 10.45 1 4. 18 Bukit Pa~ung 16. 21 Telemung 11.481 N. Hassan bin Mohd Salleh (Ustaz Haji Hassan Salleh) (PAS] 1.276 4.053 6. Mustafa @ Hassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 8.926 140 8.103 (PAS1 N.231 5.495 14.10 89.33 135 1.91 191 1. 22 Manir 9.

854 3 87.757 12.Bakar bin Ali) (BN) 1. Wan Hassan bin Mohd Ramli (Ustaz Haji Wan Hassan Mohd Ramli) (PAS) 1. Mohd Ariffin bin Abdullah (Zakaria @ Mohd Ariffin bin Abdullah) (BN) 2. Rosol bin Wahid (Rosol bin Wahid) (BN) 2.698 15.987 .290 5.524 11. 24 Ajil 12. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Mohd Adib) (BN) 1.039 1 88. Ahmad Kamal bin Abdullah (UstazHaji Kamal) (BN) 2.87 100 2.222 6.433 6.603 5.167 6. 14.987 4. Mohd Razki bin Haji Yah @ Haji Alias (Ustaz Haji Mohd Razki Alias) (PAS) 1. Azman Shapawi bin Abdul Rani [UstazHaji m a n Shapawi Abdul Rani) (PAS) 2.085 11.17 148 1. 26 Rantau 13.491 3.171 9. Satiful Bahari bin Mamat (UstazHaji Satiful Bahari Mamat) (PAS) 1. TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikenibalikan Baht Papers Not Returned N.082 7.762 142 90.386 3. 25 Bukit Besi 10. Din bin Adam (Din bin Adam) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb. Ahmad bin Said (Ahmad bin Said) (BN) 2.52 194 Abang 1. 29 Kemasik 13.614 3. Mehamad bin Sulong (Haji Mehamad Sulong) (PAS) 945 6.783 7.614 N.11 142 3.409 7.224 6.409 N.433 N.68 142 1. Za'abar bin Mohd Adib (Za'abar bin Dato' Hj.558 11. 28 Paka 17. Bakar bin Ali [Dato' Hj. Mohamad @ A.65 115 3.224 N.496 7.163 12.137 6 PAS Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected 88.439 26 84.167 N 27 Sura . Roslan bin lsmail (UstazHaji Roslan bin Haji Ismail) (PAS) 7.444 8.583 0 88. 30 Kijal 14.29 134 169 6.386 N.989 4. A.604 34 88. Che Alias bin Hamid (Ustaz Che Alias bin Hamid) (PAS) 2.324 5.327 7.055 8.

Wan Ahmad Nizam bin Wan Abdul Hamid (Wan Ahmad Nizarn bin Wan Abdul Hamid) (BN) 4. 31 Cukai 1.048 2.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ismail bin Harun (Haji lsmail bin Harun) (PAS) 2.274 10.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N .774 10.048 JUMLAH 4. Dato' Mohamed bin Awang Tera (Dato' Haji Mohamed bin Awang Tera) (BN) 1.330 10.815 10.483 .145 (PAS) 2.874 393. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE A S S E M B L Y X o n t .342 58.606 222.145 5. Alias bin Abdul Rahman (Dr. Alias Abdul Rahman) 7. TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State ConstitLlency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 1 1 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Rsued Peratus Undian Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Mansor bin Othman (Dr. Johari bin Kassim (Johari Kassim) (KeADtLan) 2. Jahara binti Hamid (Dato' Jahara binti Hamid) (BN) 1.48 178 .230 12.084 15. Ooi Chuan Aik (Ooi C h u m Aik) (BN) 1.420 5 72.083 15. Loo Ah Dee Q Lee Ah Lee (Loo Ah Dee) (BNJ 1.009 15.181 3.479 10.814 3 75. Abdul Razak bin Abdul Hamid (Abdul Razak Hamid) (KeADILan) 1.54 299 7. Subbaiyah a/l Palaniappan (Pk. Lim Hock Seng lLirn Hock Seng) (DAP) 2.808 7.962 22 79. Ngu Lek Wah (Ngu Lek Wah) IDAPI 2.583 78. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.197 7. Mansor Othman) (KeADILan) 3.197 7 Sungai Puyu 19. Arif Shah bin Omar Shah(Arif Shah bin Omar Shah) (BN) 2.08 250 10 Seberang Jaya 20.201 8 Bagan Jermal 21.309 1 80. Subbaiyah) (BN) 3.01 304 9 Bagan Dalam 17.5 1 205 1.20 1 607 7.984 7. Phee Boon Poh (Phee Boon Poh) (DAP) 2.181 3. PULAU PINANG - Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dlkernbalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 6 Telok Ayer Tawar 13.

060 4. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.410 4.149 82.25 352 5. Lau Chiek Tuan (Lau Chiek Tuan) (BN) 1. Rahman (Mohd Hamdan bin Abd Rahman) (PAS) 1.703 Ballot Papers Not Returned 22 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 11 Permatang Pasir 19. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued 15. Abdul Jalil bin Abdul Majid (Dato' Haji Abdul Jalil bin Abdul Majid) (BN) 1.755 15 Padang La1ang 19. Lim Boon Tong (Lim Boon Tongl (KeADILan) 1.653 14.34 269 5.56 243 535 7. K.199 10.195 5.060 4.567 7.46 192 5.567 7.032 16 Perai 13.813 9.748 5 70.966 9.338 15.195 667 6.528 6. Toh Kin Woon (Dr. Rajapathy a/l Kuppusamy (Dato' Dr.410 4.477 3.745 15.00 246 1. Hamdan bin Abd.477 . Tan Khong Chong (Tan Khong Chong) (DAP) 2.057 679 7.378 8.074 373 76.915 0 80.057 12 Penanti 14.233 14 Machang Bubuk 19. M Isa bin Haji Ramli d (Dato' Hj Adnan bin Hj Ramli) (BN] 2.57 206 583 5. Chong Eng (Chong Eng) (Dm) 7.528 13 Berapit 19.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.808 11.199 5. Anuar bin Shaari (AnuarShaari) (KeADILan) 2. Mohd. Tan Teik Cheng (Tan Teik Cheng) (BN) 2.032 5.655 10. Rajapathy) (BN) 2. Tan Kim Hooi (Tan Kim Hooi) (DAP) 1.233 9.378 8.850 8 75. Toh Kin Woon) (BN) 2.519 2 80.755 7.

0 m m N 3 () I R z 2 ' I N m .t s as: g a . U ) s w 2 ' m 4 s ' m 4 o ! m ' I 3 n . 9 w " . m m '4 m m d z 82 2 3. I % 2 S m 00 0 m t.g Q MB a sz 4 G m s $ 2 2 . k .

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. PULAU PINANG .

- 7. Yeoh Soon Hin (Yeoh Soon Hin) (DAP) 1.68 289 0 ) : (BN) . Jimmy Gay Choon Hee (Jimmy Gay Choon Hee) [KeADILan) 9.828 72.380 3.38 263 1.401 9.634 843 N.69 225 KG N.606 4.365 73. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total ELectorate votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party votes Polled Majority N. 29 Datok Keramat 14. 3 5 Batu Uban 13. Cheang Chee Gooi (Cheang Chee Gooi) lBNl 2.462 4.418 78. Dato' Koay Kar Huah [Koay Kar Huah) (BN) 1.070 10.13 343 N.407 4.947 73.127 8.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ong Thean Lye (Ong Thean Lye) (BN) 2.23 342 1. Teng Hai [Koay Teng Hail (DAP) N. Koid Teng Guan (Koid Teng Guan) (DM) 1.225 4. 32 Seri Delima 14.41 260 1. Looi Swee Cheang (Looi Svee Cheang) (BN) 3. 34 Paya Terubong 18.504 N. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLX-Cont. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2. Tham Weng Fatt (Tham Weng Fatt) (DAP) 2.467 7. 31 Batu Lancang 15.772 8.240 72.855 71. Coh Kheng Sneah (Goh Kheng Sneah) (BN) N. 3 3 Air Itam 11. 30 Sungai Pinang 13.569 9.489 7.19 253 . Loh Hock Hun (Loh Hock Hun) (BN) 2.346 71. Tan Hun Wooi (Tan Hun Wooi) (DAPJ 2.

904 3. Syed Amermddin bin Syed Ahmad (Syed Amermddin) (BN) 1.142 9. Syed Mohamad Nazli bin Syed Ahmad (Syed Mohamad Nazli Syed Ahmad) (KeADILan) 2.883 8.283 8.605 15.586 2.27 162 6. 39 Pulau Betong 12.386 4.9061 710 1 .298 3. Abdul Aziz bin lsmail (Ir.797 2.92 9.521 28. 40 Telok Bahang 10. Muhamad Farid bin Saad (Muhamad Farid bin Saad) (BN) 2.791 8.797 3.165 9 77.298 N.422 JUMLAH 1 672.659 137.654 3.Abdul Aziz bin Ismail) (PAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.422 5.59 219 N.363 315.964 6. Zainuddii bin Haniff (Zainuddin Haniftl (KeADILan) 1.382 12 77.150 0 77.647 12.864 499.622 N.021 5. Siti Faridah binti Arshad [Siti Faridah Arshad) (BN) 3.397 6 77. PULAU PINANG Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party PAS Diperolehi Votes Polled Majority KeADILan DAP BEBAS Papers Percentage Rejected N.371 8. Mansor bin Musa (Ir.088 10.622 3. Wong Mun Hoe [Wong Mun Hoe) (BN) 1. 37 Batu Maung 19. Amizudin bin Ahmat [Amizudin) (KeADILan) 2.424 1 901 ] 75. Lim Eng Nam (Lim Eng Nam) (KeADlLan) 1. Mansor bin Musa) (BN1 2.586 2. 15.33 115 1.654 5.386 4.362 1 510.81 172 2.678 12.375 5.862 1 53.28 466 N 38 Bayan Lepas . NUMBER OF VOTES OBTAlRrED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont.041 1 72.904 10.021 8. 36 Pantai Jerejak 16.283 6.660 I 100.

.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont. PERAK .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PERAK .

184 4.966 6. See Tean Seng [See Tean Seng) (BN) 3. Abdul Latip bin Arifm (Mejar (B)Abdul Latip Arifm) (KeADILan) 1.500 - MTB .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb.338 2.858 14 Changkat Jering 24.386 7. Mohamed Ghazali bin Tain (Haji Mohamed Ghazali bin Tain) (PAS) Ho Cheng Weng (BN) 2. PERAK Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 13 Kuala Sapetang 18. Chuah Tiong San (Chuah Tiong San) (Dm 2. Nordin Jaafar) (PAS) 2.544 3.382 14.686 6.312 24 Undian Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and party Votes Majonty Percentage Rejected 72.318 4.443 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.764 10.351 13. Idris bin Zakaria) (PAS) 1.020 5.54 443 1. Abdul Malek bin Mohamed Hanaf~ah (Dato' Dr Abdul Malek Mohd Hanafiah)(BN) 2. Rosli bin Husin (Rosli bin Husin) (BN) 2.338 2. Mohd.47 295 9.613 17 Pokok Assam 21.318 16 Kamunting 20.497 8 72. ldris bin Zakaria (Mohd. Mohammad Nordin bin Jaafar (Ustaz Mohd.571 9.143 17.833 25 68. Mat Isa bin Ismail (Mat Isa bin Ismail) (BN) 1.613 259 4. Simon Uthaya Kumar all Sellaiyah (Simon Kumar) (BEBAS) 3.202 10.202 15 Trong 11.966 5.858 2.544 3.47 321 6.770 419 72.184 4.80 152 3.

Abdul Rahman bin Uda Mat 1sa [Abd Rahman Uda Mat Isa) (KeADlLan 1. PERAK Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party I Undi Yang Diperolehi Votes Polled 1. Ng Chii Fa (Ng Chii Fa) lBN7 3. Yew Tian Hoe (Yew Tian Hoe) (DAP) 2. Zainudin bin Mohd Yuson [PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Siti Salmah binti Mat Jusak (Siti Salmah binti Mat Jusak) (BN) 2. Jamal Nasir bin Rasdi (Dato' Haji Jamal Nasir) lBNi 1.JUlKLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ahmad Mazlan bin Othman (Mej (B) Ir Hj Ahmad Mazlan bin Othman) (PAS) 2. Mohammad Yassin bin Mohamed Yusof (Mohammad Yassin bin Mohamed Yusofl IPASI 143 1. Ponniah a / l Narayanasamy (N. Ponnaiyah @ Ponniah) (DM1 . Mohd Zainudin bin I Mohd Yusof (Mohd.

PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATm ASSEMBLYXont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWATU UNDANGATU NEGERI-Samb.

787 1 1.082 8.841 6.313 5. Su Keong Siong (Su Keong Siong (DAP) 2.792 9. PERAK - Babagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 71 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DM Total Electorate Votes Vow Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 26 Tebing Tinggi 18.09 378 5.251 16. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Chew Wai Khoon (Chew Wai Khoonl (BN) 1.892 63.30 222 1.382 8. Gooi Seng Teik (Gooi Seng Teik) (BN) 3.633 6.286 1. Chan Kam (Chan Kam) (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Sivasubrarnaniam a l l Athinarayanan (A.679 5.923 191 69.087 15. Tan Chin Meng (Tan Chin Mend (BN) 1.633 28 Bercham 23. Chong Tat Cheong (Chong Tat Cheong) (DM1 2. Sivasubramaniam] (DAPI 2.405 16. Yik Phooi Hong (Yik Phooi Hong] (BN) 5. Raymond Chong Yoh Chyi (Raymond Chong) (DM) 2.00 289 665 8.313 27 Pasir Pinji 24.679 30 Buntong 22.96 290 6.231 7.851 63 72.027 6. Sum Cheok Leng [Sum Cheok Leng) (DM1 1.902 14.464 6.792 2.877 41 64.039 389 68.603 29 Kepayang 22.086 8. Tan Seng Toh (Tan Seng Toh] (KeADILan) 2.464 .78 307 9.082 2.231 665 7.286 6.603 628 8.593 3.593 8.

Hee Yit Foong (Hee Yit Foongl (DAP) 2. Keong Meng Sing (Keong Meng Sing) (DM) 1. Teh) (KeADILan) 2.19 227 3. RamlybinZahari (Ramly bin Zahari) (BN) 2.755 8.231 358 7.39 306 1.826 3.439 10. Dato' Lee Kon Yin [Dato' Lee Kon Yin) (BN) 1.78 378 6.978 358 8.496 34 65.039 70.240 3.556 15.664 8. Ahrnad bin Jaafar (Ahmad bin Jaafar) (BNI 2.439 10. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued 16.611 33 Tronoh 23. Mah Hang Soon) (BNI 1.13 350 7.693 24 68.452 10.213 35 Manong 13.419 6. Lim Pek Har (Lim Pek Har) (Dm) 2.611 3.062 6.527 10.431 31 72. Mah Hang Soon (Dr.97 I81 6.062 . Asmuni Awi) (PAS) 1. Hamdi bin Abu Bakar (Dato' Hamdi Abu Bakar) (BN) 8.312 4.289 23 71. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.231 32 Menglernbu 25.419 6.87 367 2.893 26 70.312 36 Pengkalan Baharu 15. Kamarudin bin Awang Teh (Karnarudin A.172 7.240 4.213 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CWN-CALON =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.374 3.978 253 7.664 34 Bukit Chandan 14. Loh Koi Pin @ Loo Koi Pin (Loh Koi Pin) (BN) 2.553 18. Asmuni bin Awi (Hj.374 3.921 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 48 Peratus Undian Undi Ditolak B N dan Parti Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected 31 Jelapang 24.178 6.613 6.062 6. Foo Tiew Kok (Foo Piew Kok) (KeADlLan) 3. Mustaffa Kamil bin Ayub (Mustaffa Kamil Ayub) IKeADILan) 1.939 9.826 3.

.

Bala) (BEBAS) 1.502 N. Hamidah binti Osman (Hamidah binti Osman) (BN) 2.972 (Dr. Balakrishnan a/l Rengasarny (R. Chan Chin Chee (Chan Chin Chee) (BN) 2. Salma binti lsmail (Salma Ismail) (KeAUILan) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATAE ASSEMBLY. Beh Boon Chong (Beh Boon Chong) (DAP) 1. Roslan bin Shaharum Roslan Shaharum) (PAS) 3.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 42 Tualang Sekah 11.092 N. Ilo Wai Cheong N. Mohammed Radzi @ Mohd Radzi bin Manan (Hj. Mohd Radzi Manan (BNI 1. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Kertas Undi Dikeluarkan Ball01 Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party N. 4 3 Sungai Rapat 18. 45 Teja 11. Tai Sing N (Tai Sing Ng g (KeADILan) 3 . Abd Rahman bin Said Alli (Abdul Rahman) mP1 . 44 Simpang Pulai 17.Cont. Ho Wai Cheong) (BN) 2.538 1.

50 Sitiawan 9. 46 Chenderiang 1. Samsudin bin Abu Hassan (Samsudin bin Abu Hassan) (BN) N. Tajuddin bin Abdul Rahman (Datuk Haji Tajuddin bin Abdul Rahman) (BN) 1. Osman bin Abdul Rahman (Osman Abdul Rahman) (KeADILan) 2. Ibrahim bin Katop 1Hj. Francis a/l Sebastian (Francis) (KeADILan) 2. Mohamad Asri bin Othman (Mohd Asri) (KeADILan) 2. 47 Ayer Kuning N. 49 Kampong Gajah N. Mustafa bin Shaari) (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority N. 48 Sungai Manik 1. Ibrahim Katop) (BNI 1. Ngeh Koo Ham (Ngeh Koo Ham) IDAPI . Mustafa bin Shaari (Ust.874 Mee Lin) (BN) 2. Chang Kon You (Chang Kon You) (BN) 1. Ling Mee Lin (Ling N.

C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N . PERAK .

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont. PERAK .

.

324 11 Pulau Tawar 16. Selamat @ Ahmad Kamal Kamal bin Alang) (PAS) 2.912 .UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEM-Samb.653 2.434 4.Cont.194 8 Dong 14.239 7. Ahmad Shukri bin lsmail (Dato' Dr. Ahmad bin Jaafar (Ustaz Ahmad bin Jaafar) (BNI 1.563 5.194 1. Shahiruddin bin Ab Moin (Shahiruddin bin Ab Moin) (BN) 2.826 13.911 3.56 287 7.998 7.414 2.179 7.74 623 5.709 19 74.542 27 80.522 8.761 5.383 1.548 38 73. Mahamed Nilarn bin'Abdul Manap (Dr. Ahmad Shukril (BN) 3.324 2.40 170 ' 1.612 9 Tahan 14 78.91 273 7.503 38 69.314 13.322 17 76.196 5.373 13.912 3.528 4. PAHANG ' Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Dikembalikan Voting Votes N m s o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan DAP Majority 6 Batu Talam 10. I a u Lee (Lau Lee) (BN) 1.59 238 1.653 7 Tras 19. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY.866 8. Chan Choon Fah (Chan Choon Fah) (BN) 1.791 5.363 10. Leong Mee Meng (Leong k e e Meng] (DAP) 2.48 169 4.791 2.383 10 Damak 18. Tengku Paris bin Tengku Razlan (Tengku Paris bin Tengku Razlan) (BN) 1. Mohamed bin Wahid (Mohamed Wahid) (PAS) 2. Abd Malik bin Yusof (Cik Malik) (PAS) 2. Woo Chee Wan Woo Chee Wan) (DAP) 2. Mohamed Nilam) (PAS) 2.

331 1 :! 1 Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f votes Polled Majority . 13 Semambu 22. Fisar bin Haji Abdullah (Dato' Haji Faisal bin Haji Abdullah) (BN) 2.124 N." I. 15 Tanjung Lumpur 15. Bahrin bin Mohamad (Bahrin bin Mohamad) [PAS) 2. Pang Tsu Ming (Pang Tsu Mind (BN) 2. Mohd Zukri bin Aksah (Mohd Zukri Aksah) (KeADILan) 1. Idris bin Haji Ahmad (Idris bin Haji Ahmad) (PAS) N.790 . Mohamad Hassim @ Mohamad bin Yahia (Ustaz Hassim) (PAS) 337 1. 14 Teruntum 22. Pang Jon Kong (JK Pang) (KeADILan) 1. Ti Lian Ker (Ti Lian Ker) (BN) 2. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi . 17 Sungai Lembing 11. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. 12 Beserah 25. Nasharuddin bin Zainuddin) (BN) 1.351 147 N. 16 Inderapura 7. Sh& Fauzan bin Sharif (Haji Sh& Fauzan bin Sharif) [BN) 2. 1. Abdul Aziz bin Haji Long [Abdul Aziz bin Haji Long) (PAS) 145 1. Md Sohaimi bin Mohamed Shah (Haji Md Sohaimi bin Mohamed Shah) (BN) 2.733 322 N.851 N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Nasharuddin bin Zainuddin (Dr. " Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued N.

.

Rosni binti Zahari (Rosni binti Zahari) (BN) 179 1. PAHANG Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N.283 (UstazAris Hazlan bin Hj.64 145 4. Abu Samah bin Ali (Abu Samah bin Ali) (PAS) 92 1.565 4.583 1.664 2.283 6. 28 Kerdau 8. Ahmad Nizam bin Harnid 2.536 4.304 6.399 79. Mohd Fadzil bin Abdul Malek (Haji Mohd Fadzil bin Haji Abdul Malek) (PAS) 174 1.005 6.436 1.73 4. Mohd Jafii bin A Rashid b (Mohd Jafri Hj Ab Rashid) (KeADILanl 153 1. 26 Chenor 12.749 5.451 2.539 26 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Cdon dan Parti PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 83.027 6. Ahmad Munawar bin Hj. Abu Bakar bin Harun 6.313 N. 25 Kuala Sentul 10. Aris Hazlan bin Ismail N.953 36 74.659 (Abu Bakar bin Harun) (BN) 2.013 6.023 9.296 3.463 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.861 75.871 L . Ahmad Munawar bin Abdul N.365 9.25 2.313 Jdil (Dato' Hj.119 1. Abu Bakar bin Mohamed (Abu Bakar bin Mohamed) (PAS) 2. 27 Jenderak 7.664 2.72 2. Tan Mohd Aminuddin bin Ishak (Dato' Hj Tan Mohd Aminuddin bin Hj Ishak) (BN) 1.000 5.583 (Dato'Mohamed Jaafar) (BN) 2. 24 Luit 9.816 58 81.659 4.533 8.119 1.93 190 1. Abdul Jalil) (BN) 2.871 4.451 2.138 4. Ismail) (PAS) 2.463 (Ahmad Nizam bin Hamid) (KeADILan) 2. 23 Chini 11.463 3. Rednvan bin Harun (Ustaz Redzwan Harun) (BNI N.296 3.463 2. Mohamed bin Jaafar N.137 37 77.436 2.64 3. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cant.

m c . * * .ta gs u 36 5 3-5 . m m w w 2 . m 0 . m N 2 m m i f : " 2 m : : " 3 " :$! 2:. mw mm 0 C? m e ed:. m t .if: X W + c! c .

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N . 36 Pelangai 10. Mohamad Sahfri bin Ab Aziz (Mohamad Sahfri bn Ab Aztz) i (BN1 N.202 8.034 11. 38 Triang 15. Hamzah Hj. Mohamed bin Mat Ali (Mohamed bin Mat Alil (PAS1 1.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.204 180 N.009 221 . Hamzah bin Ibrahim (Hj.580 188 1.392 297 N. 39 Kemayan 11. Leong Ngah Ngah (Leong Ngah Ngah) (DAP) 2. Nasrudin bin Hassan (Ustaz Nasmdin bin Haji Hassan) (PAS) 2. Ibrahim) (BNI 1. (B)Abdul Aziz Yaakob) (PAS1 2.049 11. Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman (Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman) (BN) 2.013 7. Adnan bin Yaakob (Dato' Srl Adnan bin Yaakob) IBN) 2. Tan Ah Been r a n Ah Been) (BN) 1. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti vohng Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Mqioritg -t N. 37 Guai 14. 40 Bukit Ibam 14. Amir bin Abd Aziz (Arnir bin Abd Aztz) (KeADILan) 1.480 222 N. Abdul Aziz bin Yaakob (Mej. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont.380 11.

UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY--Cant. PAHANG .

Jalil bin Hj. Bajuri) (PAS) 2.63 18. Salleherj bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) [PAS) 18.251 3 75. Bajuri (Ustaz Abd Jalil Hj. Abd.Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Issued 12.052 0 79. Rahman bin Bakri (Abd. Ng Suee Lim (Ng Suee Lim) (DAP) 2. Abdul Sukor bin Ali [AbdulSukor bin Mi) 12.05 17.04 1. Mohamed ldris bin Abu Bakar [Dato' Haji Mohamed Idris bin Haji Ahu Rakar) (BN) 2.38 (PAS) . Abd.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SELANGOR .61 1. Mohamad Khir bin Toyo [Dato' Seri Dr Mohamad Khir bin Toyo) (BNI 2.482 16 70. Chia Kim Lem [Dato Chia Kim Lem) (BN) 1. Raja Ideris 8 Raja Idris bin Raja Ahmad (Raja Ideris) (BN) 2.611 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Rehvned 4 Peratus Undian Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected I I Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti N m s o Candidates f and Party - 73. Saibini bin Hj Ismail (Salbini bin Ismail) [PAS) 1. Rahman) (BN) 1.949 0 76.

Mohd Shamsudin bin 4.801 4.386 12. Kuan Wai Soon (Kuan Wai Soon) (DM) 1.321 Lias (Mohd Shamsudin) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N . Halili Rahmat) [KeADILan) 14. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Kenas Ballot Papers Issued Ballot I Undian peratus Undi Ditolak votes Rejected Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS Mcgority 13. Hasan Ali) (PAS) 12. Hasan bin Mohamed Ali (Dato' Dr.549 17.898 (Dato' Hj. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATZVE ASSEMBLY-Cont.C A L O N RAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb. Zainal Abidin bin Hj.07 ' 1.752 1. Dato Abd Aziz bin Mohd Noh (Dato' Abdul Aziz Noh) (BN) 1. Mohd Norman bin Toha (Norman bin Toha) (PAS) 2. Sakoml (BN) 2.799 6. Samry bin Masri (Samly bin Masri) IKeADILan) 2.347 . Zainal Abidin bin Sakom 10.228 Said (Haji Mohamed Sayuti bin Said) (BN) 2. Mohamed Sayuti bin 4.395 1. Dato' Ch'ng Toh Eng (Dato' Ch'ng Toh En@ IBN) 2.091 71.056 8.341 8.005 2. Halili bin Rahmat (Dr.070 9.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N .C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. SELANGOR . NUMBER O F VO7ES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

Ahmad bin Rahamat (Ahmad bin Rahamat) (BEBAS) 2. Ahmad bin Bujang (Dato' Ahmad bin Bujang) (BN) 3. Jagarasah a/l Verasamy N.499 180 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont.876 . Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Oilunan) (KeADILan) 7.781 22. Mohd Hatta bin Md Ramli (Dr Hatta Ramli) IPASl 2.416 422 1. Kamarul Baharin bin Abbas (Dato' Kamarul Baharin) (KeADILan) 2. Ahmad Bhari bin Abd Rahman (Dato' Ahmad Bhari Abd Rahman) (BN) 1.728 27.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.318 295 1.Jagarasah) (BN) 1.447 163 2. Yuszahari bin Mohd Yusoff (Yuszahari bin Mohd Yusoffl (BN) 2. Ismail bin Kamus [Ustaz Dato' Ismail bin Kamus) (PAS) 1. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian voting Percentage Undi Ditolak votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f OJlCl Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS M4ority party 26.625 17.

SELANGOR . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

688 1 389 1 1. 26 Bangi 28. Lee Yee Lian (Lee Yee Lian) (DAP) 2.317 ' 327 1. Dato' Liew Yuen Keong (Dato' Liew Yuen Keong) (BN) N.JUMLAH UNDI YANG DEPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb. 27 Balakong 22. 29 Seri Serdang 39. Shafie bin Abu Bakar (Dr. Amran bin Kasimin (Dr Amran bin Kasimin) IBN) 2. Yaakob bin Sapari (Yaakob bin Sapari) . 25 Kajang 26.984 524 1. Lee Kim Sin (Lee Kim Sin) (KeADILan) N. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.837 359 Kembangan N.683 1. Low Lee Leng (Low Lee Lend (BN) 2. SELANGOR Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian I Undi Ditolak I Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates f and Party 2. Mazli bin Mansor [Marl bin Mansorl (BEBAS) 2. 28 Sen 27. Dr. Shafle Abu Bakar) (PAS) N. Ong Ing Siong (Ong Ing Siong) (DAP) 2. Dato' Hoh Hee Lee (Dato' Hoh Hee Lee) (BN) 1. Mohd Khairuddin bin Othman (Mohd Khaimddin bin Othman) (PAS) N.

.

NUMBER OF VO?rES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLYXont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N .C A L O N aAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. SELANWR .

22 353 16.853 41 Batu Tiga 34.311 .099 12.803 18.032 207 76.201 16.652 8.45 387 7.279 42 Meru 26.850 12. Annette Syed Mohamed Q Animah Annette Ferrar (Haijah Animah Annette Ferrarl (KeADILan) 2.12 320 8.305 7 75. NUMBER OF VOTES OBTAZNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Abd. Zin (Dato' Ahmad Nawawi bin M. Ahmad Nawawi bin M.904 4 74. Rani bin Osman (Dr. Abd. Mohamad Ariff bin Md Yusof (Haji Mohamad Ariffl (PAS) 2.751 43 Sementa 25.279 7. Rani bin Osrnan) (PAS) 2.666 9.694 0 72.666 9.099 11.926 8.996 4. Dato' Jaei bin lsmail (Dato' Jaei Ismail) (BN) 1.652 16.996 5.198 26.685 12.827 40 Kota Anggerik 34.737 19.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.84 406 1.853 8.926 4.019 18.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .387 16.751 11.697 538 Peratus Undian Undi Ditolak Narna-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled PAS KeADlLan BEBAS DAP Voting Votes Percentage Rejected Majority 77.827 12. SELANGOR Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 39 Kota Damansara 24. Salamon bin Selamat (Dato' Haji Salamon Selamat) (BNI 2. Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan (Dato' Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan) (BN) 1.972 26. Dato Abd Rahman bin Palil (Dato Abd Rahman bin Palil) (BNI 4. Hj. Zin) (BN) 1. Shaari bin Abdul Malik (Shaari A. Malik) (KeADILan) 1.850 7.44 299 7.

237 N. 48 Kota Alam Shah 16. Thye Kim Kiong (William Thye Kim Kionp) (DAP) 2. Norliza binti Ahmad (Norliza Ahmad) (BN) 2. Dato' Teh Kim Poo Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Majority 3. Krishnasamy a/l Punusamy (P. Halimah Ali (Dr. Khoh Siew Kim (Khoh Siew Kim) (BN) 1. 46 Pelabuhan Klang 17. SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Not Returned 2. 44 Sungai Pinang 17. 47 Pandamaran 18.694 .085 N.447 6. RaJah Krisnasamy) (KeADLLan) 1.C D N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.173 1.532 1 1. Rahman Ibrahim) (KeADILan) N. Teng Chang Khim (Teng Chang Khim) (DAP) 2. 4 5 Selat Klang 19. Tee Boon Hock (Tee Boon Hock) (DAP) N. Halimah Ali) (PAS) 1.613 N.744 1. Ching Su Chen (Ching Su Chen) (BN) 2.743 N. Abdul Rahman bin Ibrahirn (Abd. Dato' Zainal bin Md Deros (Dato' Zainal bin Md Deros) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N .955 7. Kamalam a / p Annasamy (Kamala Ganapathy) BN) 7. 49 Sen Andalas 24.147 431 (Dato' Teh Kim Poo) (BN) 2.

.

.

4 Klawang N. 1 Chennah N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency N. 5 Serting . 3 Sungai Lui N.

084 15.842 10.014 8. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont.338 18 1.667 7. Zulkefly Mohamad bin Omar (Zulkefly Mohanlad bin Omar) (PAS) 1. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tid* Dikembaliian Ballot Papers Not Returned 22 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 9. Lim Fui Ming (Lim Fui Ming) (DAPI 1.683 46 919 . Lew Kwee Leong (Lew Kwee 4. Krishnan) (BN) 1. See A h Kow (See Ah Kow) (BN) 2.927 11 3. L.434 11. Lee Yuen Fong (Lee Yuen Fond (BNI 1. Krishnan a/l Letchumanan (Dato' Dr.466 2 2.588 10. Khoo Seng Hock (Khoo Seng Hock) (BN) 2. Raja Gopal a/] Somoo (Raja Gopal) (KeADILan) 2.802 10.286 1.759 Leong) (DAP) 2.573 6. L i Yit Fee (Dato' Peter Lai a Yit Fee) (BN) 14. Yap Yew Weng (Yap Yew Weng) (DAP) 2. Loke Siew Fook (Loke Siew Fook) (DAP) 1. Ishak bin Ismail (Dato' Hj ishak Ismail) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.021 225 642 12.942 14.

17 Senaling 7.344 (Zaharudin Othman) (PAS1 2. Roslan bin Alias [Roslan Alias) (KeADlLan) 1.047 0 2. Norhayati binti Omar IDato' Norhayati bt Omar) (BN) 2. Md Yusop bin Harmain Shah (Md Yusop bin Harmain Shah) (BN 2. Zakaria bin Nordin (Dato Haji Zakaria bin Nordin) [BN) 2. 15 Juasseh 8. 16 Seri Menanti 8.178 N.330 15. Rosidan bin Mohamed (Rosidan bin Mohamedl (KeADILan) 1.JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N .531 40 1. Zaharudin bin Othman 3.022 0 1. Rahim bin Yusof (Abd. lsmail bin Lasim (Dato' Hj Ismail bin Lasim) (BNI 10. Mohamad Rafie bin Ab Malek (Mohamad R a e Abdul Malek) (KeADILan) 1. Abd. 13 Sikamat 14.343 1. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Percentage Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Bahagian F'ilihan Raya Negeri State Constituency &Illot Papers Not Returned 0 Names o Candidates and Party f Majority N. Mohamad Razi bin Kail (Mohamad Razi bin Kail) (BN1 2. Asmaon bin Basir (Asmaon Basir) (KeADILan) .C A L O N =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cont.290 19 N. lhrahim bin Jahaya (Hj Ibrahim bin Jahaya) (BN) 2. Rahim bin Yusofl (PAS) 1.603 0 N.

Kamarudin bin Md. Guna) (Dm) 2.378 4.932 2. Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee (Dato Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee) (BN) . Roslan bin Md Yusof (Roslan 4.756 Kiong) (BN) 2.354 3. Tahii (Kamamdin bin Md. Gunasekaran a/l Palasamy 5.891 73.359 bin Md Yusofl (BN) 2.995 2. Yip Chee Kiong (Yip Chee N.640 (KeADILanl 2.258 72. 24 Senawang 14. Yu Chok Tow (Yu Chok Tow) 5. 20 Labu 12. Muhamad Shahlan bin Shaid (Dato Muhd.46 1.598 1. Cha Kee Chin (Cha Kee Chin) (DM) N.869 4.673 Ahmad (syed Mohd Fuad bin Syed Ahmad ) (PAS) 2.JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb.62 1.738 7. Chan Khee Voon (Chan Khee Voon) (BN) 13.197 1. 22 Rahang 5. 23 Mambau 13.913 72. 19 Johol 8.714 4.354 1.293 69. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N. 21 Bukit KePaYang 11.212 73.517 (BN) 2.476 74. Lau Tek Hai (Lau Tek Hai) 2. Tahir) (PAS) N.79 1.54 1.80 1.605 3. Shahlan bin Shaid) (BN) N. Arumugam a/l Kamppan (Arumugam a l l Kamppan) (Dm) N. Syed Mohd Fuad bin Syed 2.40 1.299 430 (P. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.

Rosli bin Yaakop (Rosli bin Yaakop) (PAS) 1.25 1.504 .70 1.25 3. Mokhtar bin Borhan (Mokhtar Borhan) (PAS) 2. 26 Chembong 75. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 30 Lukut 75. Yew Chai Thiarn) (BN) 1. Wong Hon Chuan (Wong Hon Chuanl (DAPI 2. Zainal bin Jinin (Zainal bin Jinin) (PAS) 2.77 6.107 N. Foo Ming Chee (Foo Ming Chee) (BN) 2.601 72. 25 Paroi 75. Bibi Sharliza binti Mohd Khalid (Bibi Sharlixa hinti Mohd Khalid) (BN) 2. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Icertas Kcrtas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Ur~di Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority t--- N. 28 Kota 74.694 72. Badrul Hisham bin Shaharin (Badrul Hisham) [KeADILan) 4. Yew Chai Thiam (Dr.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.05 5.234 N.45 1. Mohamad Rais bin Zainuddin (Dato' Mohamad Rais bin Zainuddin] (BN) 1. Awaludin bin Said (Dr Hj Awaluddin bin Said) (BN) 1. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) (KeADILan) 4.199 N. Mohamad bin Haji Hasan (Datuk Mohamad Hj Hasan) (BN) 2.

Ismail bin Taib (Ismail bin Taib) (BN) 2. Gan Chin Yap (Dato' Gary Can) (BN) JUMLAH . Mohd Kamil bin Abd Aziz (Mohd Kamil bin Abd M ) i (BN) 2.16 N. Hassan bin Alias (Hassan bin Alias Al-Hafii) (PAS) 1. Jamlus bin Aziz)(BN) 2. Mohd Faizal bin Ramli (Mohd Faizal bin Ramli) (BN) 2. Rajagopalu a l l Thamotharapillay (Dato' T.44 Fernandez) (DAPI 2.44 1.05 N. Kok Chan Wah (Kapt (B) N.43 1. Jamlus bin Aziz (Ir. 3 3 Port Dickson 68. 32 Linggi 75. 36 Repah Dr Kok Chan Wah) (DAP) 2. Mustafa bin Embok (Mustafa bin Embok) (KeADILan) 1. Zakaria bin Khalim IZakaria Khalirn) (PAS) 1. Md Rais bin Mohamad @ Basiron (Rais Basiron) (PAS) 1. 34 Gemas 75.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIt-Samb. 3 5 Gemencheh 73. 31 Bagan Pinang 74.Rajagopalu) (BN) N. John a/l Fernandez (John N. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pllihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Pokd Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N.

Idderis bin Kassim (Ustaz Hj Idderis bin Hj Kassim) (BNJ 1.78 1 1.62 Nawi bin Ahmad) (BN) 2. Abd Haziz bin Abd Gani (Cikgu Abd Haziz Gani) (BN) 2. Mohd Ali bin Ujang (Mohd Ali bin Ujangl (PAS) .300 78. 4 1.561 79. Amir bn Yaakub) (PAS) 1. 3 Ayer Limau 8. Abdul Rahman bin Palit [Hj Abdul Rahman bin Palit) lBNl 2. 2 Tanjung Bidara 7. Julasapiyah bin Kassim) [PAS) 1. Ab Karim bin Sulaiman (Datuk Hj Ab Karim bin Hj Sulaiman) (BNJ 2. Ab Ghani bin Ab Rahman (Ustaz Ab Ghani bin Ab Rahman) (PAS) N. Mohd.JUMLAJ3 UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY MELAKA Bahagian Pilihan Kaya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan BaUot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Voting votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N.57 1 I N.677 78.40 N. Julasapiyah bin Kassim (Ust. 1 Kuala Lingi 8. Nawi bin Ahmad (Datuk Hj Lendu 7. Amir bin Yaakub i (Datuk Mohd.096 81.371 76. Zainon binti Ja& (ZainonJaafar) (KeADILan) 2. 5 Taboh Naning 7.62 N.

.

MELAKA .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont.

MELAKA Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N. Chock Choon Sin (Chock N. Datuk Wira Amid bin Nordin .846 5.670 1.957 1. 18 Ayer Molek 1. Betty Chew Gek Cheng (Betty Chew) IDAP) 1.527 2. 20 Kota Laksamana 18. Md Yunos bin Husin (Md Yunos bin Husinl (BN) 1. Aw Boon Huan (Aw Boon Huan) (DAP) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.857 6. Gan Tian Loo (Gan Tian Loo) IBNI 2.701 6. Koh Nai Kwong (Koh Nai Kwong) IBN 2. Goh Leong San (Goh Leong San) (DM) 14.106 1. Lim Eng Teck (Lim Eng Teck) (BN) 2. Md Yasin bin Abd Ghani (Md Yasin bin Abd Ghani) (PAS) 2.392 N. 22 Bandar Hilir 19. Lim Jak Wong ILim J a k Wong) (DAP) 3. 23 Telok Mas 1 Choon Sin) (BN) 2.145 N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. 21 Duyong I 143824 N.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. MELAKA .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.

44 4.138 7. Md.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDA'TIES FOR THE STATE LEGISU77VE ASSEMBLY JOHOR - Bahagian F'iliian Raya Negeri State constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 10. Saim Siran) (PAS1 2. Othman bin Selamat (Othman bin Selamat) (PAS1 2.072 11.354 4 Kemelah 0 75.15 1.87 8.532 9. Pang Hok Liong (Pang Hok Liong) (DAP) 1.862 7. Suleiman bin Shuib (Suleiman bin Shuib) (pal 1.99 2. Md. Othman bin Jais [Haji Othman bin Jais) (BN) 1.655 .993 0 70.685 11. Ayub bin Rahmat (Awb bin Rahrnat) (BNI 2.540 7. Lau Chin Hoon (Lau Chin Hoon) (BN) 1. ~ u l a k ~ bin Taha an (Sulaiman bin Tahal (BN) 1.047 I 5.517 5 Tenang 11 71.986 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names ojCandidates and party Undi Yang Diperolehi Votes PoUed - Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Majority 1 b l o h Kasap 0 71. Lee Hong Tee (Lee Hong Tee) IBN) 2.449 2.174 6. Saim bin Siran (Hj.909 1.039 2 Jementah 17.725 3 Pemanis 0 73. Mohamad Rozali bin Jamil (Mohamad Rozali Al-Hdi) (PAS) 2.66 8.

M. Taat) (BN) 1. Tan Kok Hong @ Tan Y (Tan Kok Hong) (BN) i 19.496 18. Tahir bin Mohd. Datuk Yap Chik Dong (Datuk Yap Chik Dong) (BN) . Sumadi bin Ahmad @ Ahamad (Hj.956 18.Asojan a/l Muniyandy) (BN) 20.372 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY. Manap bin Jurnan) (PAS) 1. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I State Constituency Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party 18. Mahfodz Mohamed) (PAS) 2. Yau Ho Yong (Yau Ho Yon@ (KeADILan) 2.Cont. Manap bin Juman (Hj. Asojan a/l Muniyandy (M. Sumadi bin Ahmadl (BEBAS1 2. Sarnat bin Aripin (Samat bin Aripin] (BN) 3. Aripin bin Hj Dahalan (Cikgu Aripin) (PAS) 2. Taat (Tahir bin Mohd. Ahmad bin Ton (Ahmad bin Ton) (DAP) 2.216 1. Mahfodz bin Mohamed (Dato' Dr.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALKIN-CUN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Hj.374 1.

.

83 377 1.593 19 11.869 0 75. Mazlan bin Aliman (Mazlan bin Aliman) (PAS) 1.710 12.797 12.351 0 78.937 2.715 5. Muhammad Sabri bin Omar (Cikgu Sabri Omar) (PAS) 1.769 22 79.205 9.258 7.111 . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Samsolbari bin Jamali [Samsolbari] [BN) 2.094 12.046 10.046 N.265 8.847 8.055 4. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Majonty 2.19 494 15.046 16.206 72.62 303 7. 20 Semarang 15.937 2.715 5.664 13.111 3. 16 Sungai Balang 18.112 4.701 3. Malik bin Mohamed Diah (Malik bin Mohamed Diah) (PAS) 2.68 434 12. 18 Sri Medan 21. Husin bin Sujak (Husin bin Sujak) IPAS) 3. 19 Yong Peng 17.496 9.290 35 73. Chew Peck Choo (Chew Peck Choo) [DAP) 2. Mohd Ismail bin Mohd Shah (Hj Mohd Ismail bin Mohd Shah) (BN) N. Ariss bin Samsudin (Datuk Ariss bin Samsudin) (BN) 2.669 15.826 9.JUlVILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI--Samb. Ahmad Zamri bin Jamil (HajiAhrnad Zahri Jamil) (BN) 2.112 9.701 6.055 4.265 N.496 N. Robia binti Kosai (Ir Robia bind Dato' Kosai) (BN) 1.088 21. Lim Kee Moi (Lim Kee Moil (BN) 1.258 N. 17 Semerah 29.28 492 4.

.

397 2.896 11.091 29 Mahkota 32. Rama Loo a/l Kannaiah (Rama Loo) (KeADILan) 2.27 384 7.051 5. Gan Ping Shou @ Gan Ping Sieu (Gan F'ing Sieu) (BN) 2. Khainll Faixi bin Ahmad Kamil (Khairul Faizi) (PAS) 2.107 30 Paloh 15.186 8. Chong Ah Onn @ Chong A h Owon (Chong Ah Owon) (BN) 2.967 2.467 1.024 32 Endau 16. Onn bin Mohd Yassin (Haji Onn bin Mohd Yassin) (BN) 1.373 9.842 1 1. Ramis all Suhramaniam (Ramis all Subrarnaniam) (BN) 2.729 12 78.397 2.74 296 1.79 1089 14. Gapar bin Gurrohu (Datuk Gapar bin Gurrohu) (BN) 1.107 19.761 24.900 110 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names of Candidates and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADlLan DAP BEBAS Negeri Percentage Rejected Votes Polled Majority 70.884 9.649 13 69.871 11. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.178 7. Shahar bin Abdullah 7.829 588 75. N Lam Hua [Ng g Lam Hual (DAP) 1.714 25.051 (Cikgu Shahar bin Ahdullah) (PAS) .967 2.884 28 Mengkibol 34. JOHOR Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Papers Not Returned 27 LayangLaYang 16.186 8.341 3.880 11. N Lam Swa (Ng Iam g Swa) (DAPI 1.045 4.09 1 4.024 3.095 17.789 31 Kahang 14. Mohamad Esa bin Jaafar (Ustaz Esa) (PAS) 1.81 592 17.938 19.50 439 1.583 9.045 9.789 9.17 244 5.970 101 74.153 13 70.467 7.290 8.

.

BEBAS .

.

.

.

Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha (Datu Amlr Kahx bin Datu Mustaphal (BN) 1. Omar bin Mohd Aji (Omar bin Mohd Aji) (BEBAS) 7.773 61. Alexandra B Alexander Anthony Wexander Anthony) (KeADILAN) 6.035 . 2 Tanjong 18. Santong bin Angkap (Santong bm AngkapI (BERSEKUTUI 3.993 44 52 1.241 1.40 332 Kapor 1. Mursalim bin T a a u l (Mursalim Tanjull [BEBAS) 2.815 4. Wong Phin Chung Wong Phin Chung) (BEBAS) 44 2.234 50 3.877 6.980 L 392 - - 207 2.652 12.372 N. B e n d bin Ebrahim (Bensali bin Ebrahim) (PASOK) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SAaAH Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tldak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS BERSEKUTU PASOK 1 State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected Votes Polled Majority 7.' Muslimin bin Arip (Muslimin bin Aripl IKeADILAN) 3. Kong Hong Ming B Kong Fo Min (Kong Hong Ming) [BEBAS) 4. Chong Kah Kiat (Datuk Chong Kah Kiat) (BN) 5.944 79 69.07 205 1.

.

041 916 2..604 7 Kadamaian 12.844 256 . Bandira bin Sidang @ D Bandira bin 2.019 1.044 426 296 2.652 256 1.175 5.22 239 1.069 685 692 426 3. Datu Alang (Dr.652 3.25 306 1. 4. 5. Ungas @ Shahnuar bin Bodok [Ungas Bodokl (BEBAS) 5.356 . SABAH Kertas Undi Tidak Dikembalikan State Bollot Papers Not Returned P~ratus Undian Undi Ditolak Nanla-nama Calon dan Part1 DAP BEBAS BERSEKUTU Voting Percentage Votes Rejected Names oJCandidalcs ruuJ Party 2. Maximus Johnity Ongkili) (BNI 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Datu Bandira Datu Alangl (PAS) RazakbinRakunman (Razak Rakunman! [BEBAS) Pandikar Amin bin Mulia man Sri Pandikar Amin) [BN) Josli bin Padis (Josli bin Padisl (BERSEKUTU) Digong bin Abd. Andomy Pilit @ Anthony Bin Mandiau [Anthony Mandiau) (BEBAS) 6 Tempasuk 13.206 0 75. Rashid IDigong bin Abd.968 58 76. Johnity @ Maximus bin Ongkili (Datuk Dr.604 916 2.- 5. Johnny @ Lyon bin CUong (Johnny Gilong) [BEBAS) 1. Daibi bin Mandadi (Daibi bin Mandadi) IBEBASI 2.440 6. Rashid) (BEBAS) 296 6. Johe @ George bin Sangkin (George Sangkin) (BEBAS1 3. 3.

.

.

.

.

279 8.439 9.651 (MTB) 4. Jomilon Mojuntin @ Conrad Mojuntin (Jomilon Mojuntin d Conrad Mojuntin) (DM') 4.124 3.692 760 3.444 3.03 191 1.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.213 1. Gulamhaidar 4 % Yusof bin Khan Bahadar (Gulam Haidar bin Khan Bahadarl (BN) 2. 22 Pantai Manis 16.624 10.mbangl (BN) 202 2.124 760 5.639 N. Elsie d Feliescia binti Solumin (Elsie Cleftus Mojingol) ' (PASOK) 2.568 5. 23 Bongawan 12. Philip Benedict Lasimbang (Philip B Lasi.96 179 1. SABAH - Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undl Dikeluarkan Mlot Pnpers Issued Kertas IJndi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS BERSEKUTU State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected N m s o Candidates f and Party Votes PoUed Majonhj 7.483 209 70. Kanm bin Bujang (Karim bin Bujangl IBNI .934 N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Khoo Keok Hai (Khoo Keok Hai) IBN) 8. Yee Chee Ming B Tommy Wee Chee Ming @ Tommy) (PASOKI N.444 805 4. Moris @ Francis Miji (Moris B Francis Miji) (BEBAS) 3. Maiji Jaigul (Maiji Jaigul) IPASOK) Abdul Rahim bin lsmail (BN) 8.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . 2 i Kawang 14. 20 Moyog 5.1 13 8.692 N.213 6.472 88 14.43 142 1.957 0 68.300 1I 70.

bin Arifl (BNI 2.260 1 Lajim bin Ukim IBNl 1.639 4. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot papers Issued Pcratus Dikembalikan :ss 1 Undi Ditolak Nama-narna Cdun dan Parti Undi Yang Diperolehi PeLzqe Votes Rejected N m s o Candidates f Votes Polled Returned 2. Ag Aminl (KeADILanl 1 I 3.157 633 3. Dojit bin Muda (Dojit bin Muda) ISETlAI 2.003 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N .139 308 5.269 . Mohd Arifin bin Mohd Arif (Mohd. Wences Angang @ James (Datuk Wences Angang) (BN) 2. Saman bin Ahmad ISamanI [BEBAS) 1. Guan Dee bin Koh Hoi (Guan Dee bin KohHoi) (SETIA) 3.270 4. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj. Johan 0 Christoper bin 0 T Ghani (Johan @ Christoper bin 0 T Ghani) (BEBAS) 4.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Awang Tengah b. Sarinum binti Sadikun (Surinam Haji Sadikun) (BN) MTB 3. Md Haris Md Tahir (Md Haris Md Tahir) (BEBAS) 1. Arif~n Mohd. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LBGZSLATNE ASSEMBLY-Cont.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N - C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATNE ASSEMBLY-Cont.

Pilihan Raya

Jumlah Pemilih

Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers lssued

Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Voting Percentage Votes Rejected

Slate Constituency

Total Electorate

'
/

SABAH
Nama-nama Calon dan Parti Majoriti DAP BEBAS PASOK

Names o Candidates f d P d 1

1

Diperolehi

Votes Polled

Majority

-

5. Suaidin @ Shuhldin bin Langkap M Langab (Shuhaiddin Langkab) (SETIA) 1. Paul bin Kadau (Paul bin Kadau) (BEBAS) 2. Sapin @ Sairin bin Karano M Karno (Datuk Hj Sairin Hj Karno) (BN) 3. Lawrence bin Gimbang lDatuk Lawrence Gimbanp) (BEBAS) Radin Maleh (BN) 1. Kubin bin Balang IDatuk Rubin Balang) (BN) 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS) 3. Peter @ PWip bin Lunuk M Lonok (Peter M Philip bin Lunuk @ Lanok) (BEBASI 4. Mutang M Sylvester bin Dawat (Mutang @ Sylvester bin Dawall (BEBASI 5. Sim bin N. C. Rikin lSim bin N. C. Rikin) (RERAS) 476 476 1.405

N. 34 Liawan

6,660

4,709

1.405

N. 35 Melalap N. 36 Kenlabong 7.666

MTB
4.027 1.319 1,516 446 35

1.319

1,516

446

35

I

r o tm N .
N Z

i

i

i

g m m

-

t--re4 m-N

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.
SABAH

Basali bin Tarireh @ Basalie Ab Hamid (Basali bin Hj Tarireb) (BN) 2. 54 Bugaya 10.041 7.358 Abdul Salleh) (BEBASI 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont.588 1. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jun~lah Pemillh Kertas Undi Dikeluarkan Peratus Ditolak Dikembalikan Voting Rejected N m s o Cw~dilulea f BEBAS Diperolehi PASOK SETlA State Constituency Total Electorate Ballot Papers Issued 6. Yapp Yuk Tong 6 2 Joseph (Mnhammad Joseph) (BEBAS) 4. Abdul Mim O Abdul Aziz bin ~ a i b Hj.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAU)N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Abdullah Sani bin (Abdullah Sani Abdul Salleh bin I I N. Abdu Salam bin Sakaran (Datuk Nasir Tun Sakaran) (EN) 2. Mim) (BEBAS) 5. Maharani bin Ali Hani (Maharani bin Ali Hani) (BEBAS) 1.539 6. Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullahl (KeADILan) 3. Abdul Hussin bin Kiamsin (Abdul Hussin bin Kiamsin) (BEBAS) . 5 3 Senallang 12. Marinsa Q Marinshah bin Amana Q Abu Hamld (Marinsa @ Marinshah) (BEBAS) N.

.

.

4. Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) 15. 9. Parti Punjabi Malaysia (PPM) 19. 6. Parti Tindakan Demokratik/Democratic Action Party (DAP) 2 1. Parti Barisan Nasional (BN) P e r t u b u h a n K e b a n g s a a n Melayu B e r s a t u / U n i t e d Malay National Organisation (UMNO) Malaysian Chinese Association (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC) Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) Parti Progesif Penduduk/People' Progressive Party (PPP) Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu/ United Pasok Momogun Kadazandusun Organisation (UPKO) Parti Liberal Demokratik Sabah/The Liberal Democratic Party (LDP) Parti Maju Sabah/Sabah Progressive Party (SAPP) 3. 10. Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS) 12. Parti Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA) 17. 7.SENARAI N A M A PARTI-PART1 POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES 1. Parti Bersatu Sabah (PBS) 1 1. Parti Keadilan Nasional (keADILan) . Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) 13. Sarawak United People's Party (SUPP) 14. 5. 8. Parti Islam Se Malaysia (PAS) 20. Barisan Kemajuan India Se-Malaysia/All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF) 18. 2. Parti Demokratik Progresif Sarawak (PDPS) 16.

Parti Demokratik Malaysia (MDP) 23. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) . Parti Rakyat Malaysia (PRM) 24. Parti Barisan Rakyat Sabah BersekutulRederation Sabah People Front Party (BERSEKUTU) 28.22. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) 25. Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah/Democratic Reunited Save Sabah People's Power Party (SETIA) 26. Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR) 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful