LAPORAN PILIHAN RAYA U M U M

2004

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

KANDUNGAN
BAB
I.

TAJUK . 1. 2. PENGENALAN DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2.1 2.2 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya

MUKA SURAT

11.

111.

3.

DAFTAR PEMILIH 3.1 3.2 Sistem Pendaftar Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004

IV.

4.

PILIHAN R Y UMUM 2004 AA Latar Belakang Pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Persiapan Awal Pilihan Raya Undang-undang dan Peraturan-peraturan Baru dalam Pilihan Raya Umum 2004 4.4.1 4.4.2 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peruntukan Bajet Pilihan Raya Mengemaskinikan Daerah Mengundi Tempat Urusan Pilihan Raya 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8.1 4.8.2 Pusat Penamaan Calon Pusat Pengundian Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan Lain

Peralatan dan Kelengkapan

Mengemaskinikan Buku Panduan, Checklist dan CD Latihan iii

BAB

TAJUK
4.10 Pelantikan Petugas-petugas Pilihan Raya 4.10.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4.10.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4.11 Program Taklimat dan Latihan 4.1 1.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR 4.1 1.2 Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.11.3 Pengurusan Undi Pos 4.12 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta 4.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4.14 Pertemuan dengan Media 4.15 Mesyuarat Tertinggi SPR-PDRM 4.16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia 4.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan 4.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) 4.19 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web 4.20 Pusat Media 4.2 1 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya 4.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih 4.24 Keperluan Pengangkutan 4.24.1 Pengangkutan Udara 4.24.2 Pengangkutan Darat dan Air 4.25 Publisiti 4.25.1 Media Cetak 4.25.2 Media Elektronik 4.25.3 Poster dan Risalah Penerafigan 4.25.4 Publisiti Melalui ~ e m e n t e r i a h

MUKA

SURAT

BAB

TAJUK
4.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya 4.26.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) 4.26.2 Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) 4.26.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR)

MUKA SURAT

V.

5.

PENAMAAN CALON DAN PENCETAKAN KERTAS UNDI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Penamaan Calon Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Parti-parti Yang Bertanding Menang Tanpa Bertanding Pencetakan Kertas Undi

30

VI.

6.

KEMPEN PILIHAN RAYA 6.1 6.2 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Laporan PP-KPR

VII.

7.

PROSES PENGUNDIAN 7.1 7.2 Urusan Pengundian Pengundian Melalui Pos

VIII.

8.

PENGIRAAN UNDI 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Urusan Mengira Undi Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Pengiraan Undi Berkelompok Pengiraan Undi Pos Ulang Kira di Tempat Mengundi Penjumlahan Rasmi Undi Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi

IX.

9.

KEPUTUSAN PILIHAN R Y AA 9.1 9.2 Dewan Rakyat Dewan Undangan Negeri

BAB
9.3 9.4 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Hilang Wang Deposit Pilihan Raya Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya

MUKA SURAT

9.5 9.6 9.7

X. XI.

10. PETISYEN PILIHAN R Y AA 11. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN R Y AA 11.1 Isu-isu 11.1.1 Penggunaan 'Compact Disc' [CD) 11.1.2 Kekecohan di Selangor
1 1.1.3 Penambahan Masa 2 J a m Bagi Negeri

60 62

Selangor 11.1.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS] 11.1.5 Pencetakan Kertas Undi bagi DUN N. 17 Sungai Lembing, Pahang 11.1.6 Laman Web SPR 1 1.1.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih 11.1.8 Pemindahan Nama dari Pusat Mengundi 1 1.2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya 1 1.3 Post-mortem Pilihan Raya

XII.

12. PERBELANJAAN PILIHAN R Y UMUM 2004 AA

XIII.

13. PENUTUP

XIV.

1 4. PENGHARGAAN

LAMPIRAN APPENDIX BAB CHAPTER LAMPIRAN I APPENDIX I LAMPIRAN I1 APPENDIX 11 TAJUK TITLE KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI PARLIMEN NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR T H E STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY MUKA SURAT PAGE 145 146 LAMPIRAN 111 APPENDIX III LAMPIRAN IV APPENDIX IV SENARAI NAMA PARTI-PARTI POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES vii .

PMP Ahli DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP. JSM. RAHMAN A PSM. PNBS. DCSM. CVO Timbalan Pengerusi (Sehingga 22 OKTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. DMSM. ABS Ahli (Sehingga 6 OGOS 2004) DATUK YE0 HOCK SIEW DMSM. JSM. SPDK. AMN. KMN. KMN Ahli (Sehingga 28 JANUARI 2005) DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM PJN. DIMP. JSM. RASHID BIN AB. DPMK. JMN. KMN Pengerusi DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM.SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA T N SRI DATUK S E N PANGLIMA HAJI AB. DNS Ahli viii .

DIMP. ADK. J M N . NOOR DMSM. DIMP. KMN. DPMT. KMN Ahli (Bermula 9 ME1 2005) DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN H A J I MOHD. ASDK. DIMP S etiausaha (Bermula 6 DISEMBER 2004) . KMN Setiausaha (Sehingga 2 7 NOVEMBER 2004) NOTA DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. DPMS. JBK. DPMT. BSK Ahli DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. J M N . CHU LING HENG JMN. JBK.DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BWONG PGDK. KMN Timbalan Pengerusi (Bermula 1 7 DISEMBER 2004) / TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Ahli (Bermula 1 1 DISEMBER 2004) DR. DPMS.

.

1. manakala Pilihan Raya Umum Parlimen bagi Negeri Sabah dan Negeri Sarawak kali yang Ke-9 dan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-10. kecuali 62 kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Suruhanjaya Pilihan Raya perlu mengadakan Pilihan Raya Umum bagi mengisi kekosongan kerusi-kerusi Dewan berkenaan di dalam tempoh 60 hari dikira dari tarikh pembubaran tersebut.BAB I 1. . tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-9 adalah berakhir pada 12 April 2004. Mengikut peruntukan Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan.1 Pilihan Raya Umum Ke–10 telah diadakan pada 29 November 1999. Mengikut perkiraan yang sama.3 Bagi menjalankan fungsi dan tanggungjawab tersebut. Dengan pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. maka tempoh hayat Dewan Rakyat yang ke-10 adalah berakhir pada 20 Disember 2004. kecuali bagi Dewan Undangan Negeri Sarawak. PENGENALAN 1. Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) telah mengadakan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi negeri-negeri di Semenanjung dan Negeri sabah pada 21 Mac 2004.2 Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkenan membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2004 dan diikuti dengan pembubaran Dewan-dewan Undangan Negeri pada tarikh yang sama oleh Duli. Pilihan Raya Umum untuk Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi Semenanjung adalah kali Ke -11.Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Bagi Dewan Undangan Negeri masing-masing. Persidangan Dewan Rakyat (Parlimen) kali pertama selepas pilihan raya tersebut ialah pada 20 Disember 1999. 1. sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri diseluruh negara telah menjadi kosong. Berdasarkan tarikh persidangan berkenaan dan selaras dengan peruntukan Perkara 55(3) Perlembangan Persekutuan.

. PRU untuk DUN bagi Sabah ialah yang ke-10. DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2. Perbandingan pertambahan jumlah kerusi Parlimen dan Negeri yang terlibat dalam Pilihan Raya Umum Ke-10 dan Ke-11 adalah seperti di Jadual 2.1.BAB II 2. JADUAL 2.1 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Negeri telah terlibat dalam Pilihan Raya Umum ini kecuali 62 kerusi Negeri di Sarawak yang tempoh hayatnya akan berakhir pada 18 November 2006.P Putrajaya W.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya 193 219 504 * PRU untuk Parlimen dan DUN bagi Semenanjung ialah kali ke-11.1 Perbandingan Kerusi Parlimen dan Negeri bagi Pilihan Raya Umum Ke–10 dan Ke–11 NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. PRU untuk Parlimen bagi Sabah dan Sarawak ialah kali ke-9.P Kuala Lumpur N. Sembilan Melaka Johor Sabah W. Pertambahan kerusi Parlimen dan Negeri adalah hasil kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya oleh SPR.P Labuan Sarawak 3 15 14 8 11 23 11 17 0 10 7 5 20 20 1 28 PARLIMEN PRU Ke -10 PRU Ke-11* 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 NEGERI PRU Ke -10 PRU Ke – 11* 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 JUMLAH 2.

Urusan persempadanan tersebut selaras dengan perkara 113(2) Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan supaya Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan Urusan Kajian Semula Bahagian Pilihan Raya apabila lat 8 tahun.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya Pertambahan jumlah kerusi Parlimen sebanyak 25 dan Negeri sebanyak 63 adalah berikutan daripada Urusan Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya yang diluluskan oleh Parlimen pada 8 April 2003 dan diwartakan pada 1 Mei 2003 serta berkuat kuasa mulai 2 Mei 2003. jumlah kerusi Parlimen telah bertambah daripada 193 kepada 219 dan kerusi Negeri pula telah bertambah daripada 504 kepada 567 termasuk 62 kerusi Negeri Sarawak yang tidak terlibat dalam Pilihan Raya Umum Negeri pada 21 Mac 2004. Dengan Urusan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya. .2.

3 Berbanding dengan jumlah pemilih berdaftar semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 (1999) ia menunjukkan pertambahan sebanyak 720. unit bergerak SPR dan kaunter khas yang dibuka di pusat-pusat awam dan kawasan pendalaman. Melalui SPPST.1 Pecahan Pemilih Dari Tahun 1998 Hingga 2003 Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jumlah 9. 3.071 9.256 .698 9.730 10.366 +245.605 +249.738.2 Melalui SPPST. DAFTAR PEMILIH 3.1.1. 3.509. Melalui SPPST. orang ramai boleh mendaftar sebagai pemilih melalui kaunter pendaftaran pejabat-pajabat Suruhanjaya Pilihan Raya di seluruh Negara.1.564. Pecahan pemilih dari tahun 1998 hingga 2003 adalah seperti di Jadual 3. Pendaftaran Sekali Setahun (bermusim).1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) bermula pada 16 Julai 2002 dan perlaksanaannya mengikut Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. iaitu telah memendekkan tempoh melayakkan seseorang pemilih untuk mengundi dalam Pilihan Raya berbanding dengan proses pengesahan di bawah Sistem Lama.284.335 10.1 yang berikut: JADUAL 3.983.035.749 +229. Daftar Pemilih Tambahan disahkan setiap suku tahun (3 bulan). kaunter Pos Malaysia Berhad.BAB III 3.322 9. Warganegara yang layak perlu hadir sendiri dan pendaftaran diwajibkan mengikut alamat yang tertera di dalam kad pengenalan. warganegara yang berumur 21 tahun ke atas dan tidak hilang kelayakan boleh mendaftar pada bila-bila masa melalui kaunter-kaunter pendaftaran pemilih di seluruh Negara.591 Perbezaan -54.520 pemilih baru semasa Pilihan raya Umum Ke-11 (2004).032 +51.1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) 3.

137.422.923 555.943 904.482 821.726 16.1 Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004 Penyediaan daftar pemilih untuk pilihan raya adalah satu tanggungjawab utama yang perlu dilakukan oleh SPR.609 11.919 420. Daftar pemilih yang digunakan dalam Pilihan Raya Umum 2004 ialah Daftar Pemilih Induk (DPI) sehingga 31 Disember 2003 yang disahkan pada 2 Mac 2004 dan diwartakan pada 4 Mac 2004 yang mengandungi 10.007 22.791 10.126 1.2 3.274 670.259 641.892 32.310 2.470 1.232.786 345.750 5.205 651.P.697 19.170.428 14.818 160 9.284.P.722 455.362 1.920 5.972 450.226 10.2 Pecahan Pemilih di Bawah Kategori Pemilih Biasa dan Pemilih Pos Mengikut Negeri Pemilih POS BIASA 109.924 672. Daftar pemilih yang disahkan oleh SPR adalah bukti prima facie bagi mengesahkan kelayakan seseorang pemilih untuk mengundi dalam pilihan raya.351 570. Pecahan pemilih di bawah kategori pemilih biasa dan pemilih pos mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 3.408.2 berikut: Jadual 3. Labuan Sabah Sarawak Jumlah 2.917 1.442 664. Kuala Lumpur W.102 4.881 809.105 16.006 768.565 Jumlah 200.712 .591 Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.696 10.3.284.217 888.P.015 29.254 755.752 13.591 pemilih.482 7.879 112.812 1.323 1.803 14.177 334.079 429.083.2.601 12.901 662. Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W.249.

. Pihak PNMB telah menjadualkan dengan rapi program pencetakan Daftar Pemilih di setiap Negeri agar menepati jadual yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. 3. Sesuatu Daftar Pemilih Tambahan yang dikemaskinikan setiap suku tahun (3 bulan) dipamerkan untuk orang ramai menyemak bagi membuat tuntutan dan bantahan. Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas adalah layak untuk mendaftar sebagai pemilih atau untuk membuat pertukaran alamat di dalam daftar pemilih. Selepas Master Index dan Master Copy disiapkan dan disemak secara teliti.2 Proses dan Penyediaan Daftar Pemilih dibuat mengikut Peraturanperaturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. manakala bagi Negeri Sarawak dicetak di PNMB cawangan Sarawak. manakala semua bantahan diselesaikan melalui Siasatan Awam selaras dengan Peraturan 17 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendafatran pemilih) 2002. Setiap tuntutan disiasat dan dibuat pembetulan. ia diserahkan kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) di Kuala Lumpur bagi Negeri-negeri di Semenanjung dan bagi Negeri Sabah dicetak di Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.3 Penyediaan Daftar Pemilih bagi Pilihan Raya Umum 2004 bermula dengan cetakan daftar Master Index dan diikuti dengan cetakan Master Copy oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Alamat yang tertera di dalam kad pengenalan adalah menentukan lokasi seseorang yang mendaftar itu di dalam bahagian pilihan raya berkenaan.2. Semua urusan percetakan itu adalah di bawah pengawasan PNMB Pusat bagi memastikan Daftar Pemilih dicetak mengikut jumlah yang diperlukan bagi kegunaan seluruh Negara.3.2.

4. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981.BAB IV 4. Undang-undang berkaitan yang terlibat ialah Akta Pilihan Raya 1958.3 Persiapan Awal Pilihan Raya Persiapan bagi pelaksanaan Pilihan Raya Umum 2004 telah dibuat sejak awal tahun 2002. 4.1 Latar Belakang 4. Pada tarikh yang sama. PILIHAN RAYA UMUM 2004 4. 4. Bidang-bidang berkaitan dengan persiapan Pilihan Raya yang lain yang diberi tumpuan ialah:(a) urusan mendapatkan peruntukan Bajet Pilihan Raya daripada Kementerian Kewangan. Ia bermula dengan tindakan meminda beberapa aspek undangundang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur penjalanan dan proses pilihan raya. Pilihan Raya Umum hendaklah diadakan di dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran.1 Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa apabila Parlimen dibubarkan.2 Dalam hal berkaitan dengannya.1.3 Pilihan Raya Umum Ke-10 telah diadakan pada 29 November 1999 dan persidangan pertama Parlimen adalah pada 20 disember 1999. tempoh hayat Dewan Rakyat adalah berakhir pada 20 Disember 2004. kecuali dibubarkan lebih awal. dan Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003. Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-negeri juga memperuntukkan bahawa Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri berkenaan telah membubarkan Dewan-Dewan Undangan Negeri masing-masing kecuali Dewan Undangan Negeri Sarawak yang tempoh hayatnya hanya akan berakhir pada 18 November 2006. Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Dikira dari tarikh persidangan Parlimen yang pertama. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-9 telah diadakan pada 12 dan 13 Mac 1999. Pengisytiharan pembubaran tersebut memberikan laluan kepada SPR untuk mengadakan Pilihan Raya Umum bagi Parlimen dan Dewan-dewan Undangan Negeri serentak. Ini bermakna tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah adalah berakhir pada 12 April 2004. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. Peruntukan serupa terkandung di dalam Perlembagaan Negeri-negeri bagi tujuan mengadakan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. . Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikaji semula dan dibuat pindaan adalah untuk penambahbaikan dan bersesuaian dengan keperluan semasa.2 Pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong dengan kuasa di bawah Perkara 55(2) Perlembagaan telah membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2002.1. adalah terbubar dengan sendirinya apabila berakhir tempoh 5 tahun dari tarikh persidangan pertama Dewan-dewan berkenaan selepas satu-satu Pilihan Raya Umum.1. 4. Persidangan Pertama Dewan Undangan Negeri Sabah selepas Pilihan Raya tersebut ialah 12 April 1999.

Penolong Pegawai Pengurus. Undang-undang dan peraturan berkaitan adalah seperti yang berikut:4.(b) mengemaskinikan daerah-daerah mengundi.000. calon atau ejen pilihan raya tidak boleh membelanjakan melebihi RM200. menyediakan diperlukan. tidak puas hati dan permusuhan.1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 calon atau orang lain bagi pihaknya dilarang melakukan apa-apa kenyataan yang bertujuan untuk mengembangkan perasaan benci. ejen pengundian dan pengiraan undi hendaklah bertugas sekurang-kurang 2 jam sebelum membuat pertukaran tugas.4 Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Baru Dalam Pilihan Raya Umum 2004 Pelaksaan Pilihan Raya Umum 2004 telah melibatkan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan pilihan raya yang baru yang diperkenalkan buat kali pertama dalam pilihan raya. (e) (f) (g) (h) (i) 4. semua peralatan dan kelengkapan yang (c) (d) mengemaskinikan buku-buku panduan. pertemuan di antara SPR dengan parti-parti politik dan media juga diadakan untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan maklum balas atas isu-isu tertentu yang berbangkit. mengenal pasti dan menetapkan pusat penamaan calon. buku-buku checklist. mengadakan mesyuarat dengan jabatan-jabatan dan agensiagensi Kerajaan serta Swasta. mengenal pasti dan melantik Pegawai-pegawai Pengurus. melaksanakan program-program taklimat dan latihan di seluruh Negara. ejen pengundian dan pengiraan undi yang dilantik bagi seseorang calon boleh hadir bertugas bila-bila masa dengan mengemukakan nama dan alamat kepada ketua tempat mengundi. Taklimat kepada parti-parti politik dan media berkaitan isu-isu pilihan raya dan pindaan kepada undang-undang dan peraturanperaturan pilihan raya.4. Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) serta petugas-petugas lain pilihan raya.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Seksyen 4A: Seksyen 14 (1): Seksyen 14(1A): Seksyen 19(1): . pusat penjumlahan rasmi undi dan mewartakan semua pusat mengundi. persediaan CD Latihan untuk pegawai-pegawai petugas pilihan raya.

larangan tidak boleh melekat atau mempamerkan bahan kempen dalam zon larangan 50 meter dari mana-mana sempadan pusat mengundi. payung. larangan tidak boleh memakai. kedai dan premis lain dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari pengundiaan.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. larangan tidak boleh menyemak nama pengundi. barang hiasan. atau membawa pakaian.000. merayu dan menunggu dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. deposit bahan kempen akan dilucuthakkan jika tidak membersihkan bahan kempen dalam masa 14 hari selepas hari pengundian.00 bagi Bahagian Dewan Undangan Negeri mengikut mana yang berkenaan. Kos tambahan pembersihan bahan kempen akan dituntut dari calon jika kos pembersihan melebihi deposit bahan kempen yang dilucuthakkan. larangan tidak boleh menggunakan rumah kediaman. memegang. barung atau pondok parti dimansuhkan diganti dengan Barung Suruhanjaya Piilihan Raya dan parti boleh melantik petugas sebagai pemerhati dan perlu bertugas selama 2 jam sebelum penggantinya. penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Rakyat atau RM3. Seksyen 24A(1): Seksyen 24A(2): Seksyen 24B(3): Seksyen 24B(4): tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari penamaan calon.000. larangan tidak boleh menunggu dan berdiri dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat penamaan calon. keanggotaan. calon dan parti politik boleh mengadakan perhimpunan dan syarahan terbuka dengan kelulusan permit dari polis.Dewan Rakyat atau RM 100. calon dari parti politik boleh mengedarkan bahan kempen dengan permit dari Pegawai Pilihan Raya Negeri dengan bayaran deposit bahan kempen pilihan raya RM 5.000. Seksyen 24B(7): Seksyen 24B(8): Seksyen 24B(9): Seksyen 26(1)(b): Seksyen 26(1)(d): Seksyen 26(1)(e): Seksyen 26(1)(g): Seksyen 26A(1)(2)(3): Seksyen 26B: Seksyen 27B-27H: . botol dan lain-lain yang mempunyai lambang atau simbol parti dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. peruntukan pelantikan perayu undi oleh parti-parti politik atau calon dimansuhkan.

00 pagi hingga 11.4. Seksyen 36A: Seksyen 36B: 4. fungsi.000. kertas penamaan calon dalam 3 salinan hendaklah diserahkan kepada pegawai pengurus antara jam 9. deposit pilihan raya RM 10. kertas penamaan calon dikenakan bayaran RM20.00 pagi pada hari penamaan calon: masa pameran dan bantahan kertas penamaan calon dari jam 10. yang dibenarkan dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon yang membolehkan namanya tidak dicetak dalam Peraturan 4(4)(d): Peraturan 4(8): Peraturan 5(1): Peraturan 6(2): Peraturan 6(5) dan 7(2): Peraturan 7(4): Peraturan 9(1): Peraturan 11(2)(e): Peraturan 11(7)(8)(9): pengesahan menarik balik kertas penamaan calon . keputusan kes petisyen pilihan raya oleh Mahkamah Tinggi boleh dirayu dalam masa empat belas hari dari tarikh keputusan kes.00 pagi.000. cara membuat keputusan dan penerimaan aduan. dan rayuan kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh rayuan dikemukakan. pengesahan menarik balik kertas penamaan calon sebelum jam 10.00 pagi hingga 10.00 bagi Dewan Rakyat atau RM 5.00 satu set.00 bagi Dewan Undangan Negeri. nama yang hendak dicetak dalam kertas undi (Borang 7) dimansuhkan kerana telah dimasukkan dalam kertas penamaan calon. setiap kertas penamaan hendaklah diisi dengan lengkap dan betul dalam bahasa kebangsaan dan hendaklah menyatakan nama dan nombor kad pengenalan pencadang dan penyokong yang nama mereka mestilah ada dalam daftar pemilih yang sedang dipakai bagi bahagian pilihan raya yang baginya calon itu hendak dipilih.00 pagi pada hari penamaan calon hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi.00 pagi. pegawai pengurus hendaklah membuat keputusan dan mengisytiharkan keputusan bantahan selepas jam 11.kawasan kawalan. Seksyen 35A: kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kes dikemukakan di Mahkamah Tinggi.2 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 Peraturan 4(4)(c): alamat calon dalam bahagian pilihan raya yang perlu dicatatkan dalam kertas penamaan calon ialah menggunakan alamat surat-menyurat sahaja.

Ahli-ahli dan pegawai-pegawai SPR. 4. Lain-lain ialah calon. peruntukan kertas undi ganti dimansuhkan. ejen pengundian dan mengira undi. orang yang dibenarkan masuk ke tempat mengundi ialah kerani mengundi dan mengira undi. Peraturan 12(2): Peraturan 14(A): Peraturan 15(3): Peraturan 18(2A): Peraturan 18(2B): Peraturan 18(3): Peraturan 22: Peraturan 25(1A): Peraturan 25D(5B): pengiraan semula undi di pusat penjumlahan rasmi undi atas permintaan calon boleh dijalankan jika perbezaan undi yang diterima oleh calon yang mendapat undi terbanyak dan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang dan pengiraan semula hanya sekali sahaja. peruntukan perlantikan Ketua Tempat Mengundi Kanan yang pusat mengundi banyak saluran dimansuhkan. pengundi serta saudara-mara yang dibenarkan oleh undang-undang. pegawai pengurus. Jika seseorang calon atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya tidak hadir pada masa itu di tempat mengundi itu. Peraturan 11(10): deposit pilihan raya dilucuthakkan jika calon menarik balik kertas penamaan calon selepas jam 10. Ketua Tempat Mengundi menunjukkan peti undi kosong kepada polis yang bertugas di luar saluran tempat mengundi jika ejen mengundi/ejen mengira undi tidak hadir bertugas semasa penutupan peti undi. mengunci/memeterai peti undi menggunakan perekat keselamatan. daftar pemilih yang dibekalkan kepada calon pada hari penamaan calon adalah naskhah yang sahih dan akan digunakan oleh Ketua Tempat Mengundi semasa pengundian. hanya dibenarkan seorang ejen mengundi/ejen mengira undi yang hadir pada satu-satu masa untuk bertugas.5 Peruntukan Bajet Pilihan Raya .00 pagi pada hari penamaan calon atau dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon atau selepasnya. ejen pilihan raya. calon itu atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya hendaklah disifatkan tidak mempertikaikan bahawa setiap peti undi yang ditunjukkan oleh Ketua Tempat Mengundi itu adalah kosong.kertas undi hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi. dan Peraturan 25F: Suruhanjaya Pilihan Raya boleh membuat pengisytiharan apabila parti politik mendapat majoriti kerusi melebihi 50% dari jumlah kerusi yang diperuntukkan bagi pemilihan ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri.

Jumlah pusat berkenaan seperti di Jadual 4. Labuan Sarawak Jumlah Pusat Penamaan Calon 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Pusat Mengundi 78 641 486 293 278 708 478 656 5 162 282 179 782 623 12 1.6 Mengemaskinikan Daerah Mengundi Bagi memastikan pengundi-pengundi dapat mengundi dengan selesa dan berhampiran dengan tempat tinggal. Putrajaya W.419 33 1.1 Kedudukan Tempat Untuk Urusan Pilihan Raya Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.062 758 668 2.162 2.P. SPR telah menjalankan urusan belah bahagi daerah mengundi di kawasan-kawasan yang memerlukan pengemaskinian di seluruh negara serta mewujudkan pusat-pusat mengundi baru dengan membahagikan jumlah pengundi-pengundi yang lebih kecil bagi setiap daerah mengundi.107 2.P. tindakan ini juga mengurangkan kesesakan di satu-satu pusat mengundi. SPR telah mengenal pasti tempat-tempat tertentu yang sesuai untuk kegunaan dalam pilihan raya termasuk Pusat Penamaan Calon.081 3 496 293 430 967 489 10 444 7. Kementerian Kewangan telah meluluskan sebanyak RM100 juta dan apa-apa peruntukan tambahan yang terpaksa ditanggung akan diluluskan kemudian tertakluk kepada perbelanjaan sebenar. 4.P.328 Tempat Mengundi (Saluran) 219 1.331 1.513 1. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.229 476 1.Bagi menjalankan Pilihan Raya Umum 2004.284 850 1.665 7.403 1. 4. Selain memberikan keselesaan kepada pengundipengundi.1 yang berikut: Jadual 4.675 19.963 .316 33 2.7 Tempat Urusan Pilihan Raya Bagi menjalankan Pilihan Raya.833 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Barung Suruhanjaya Pilihan Raya 87 628 520 348 462 1. Pusat Pengundian dan Pusat Penjumlahan Rasmi Undi.

perayu undi dibenarkan untuk bertugas dikawasan pusat-pusat mengundi pada hari pengundian.7.3 Undang-undang Pilihan Raya yang dipinda telah menetapkan satu kawasan zon larangan. Bilik Gerakan Pejabat Daerah/Majlis Perbandaran/Majlis Daerah dan Pejabat-pejabat Kerajaan. Dewan Sekolah. Bagi kawasan yang tidak mempunyai kemudahan awam seperti di kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak.2.328 pusat mengundi mengandungi 19. suasana tegang di pusat-pusat mengundi berkurangan dan pihak polis dapat menjalankan kawalan ketenteraman awam dengan lebih berkesan.2 Di luar kawasan pusat-pusat mengundi berkenaan.1 Kebanyakan pusat mengundi yang digunakan dalam pilihan raya ialah bangunan sekolah.7.4.U. dewan serba guna dan balai raya.2 Pusat Pengundian 4.1.7. Dalam Pilihan Raya Umum 2004.2 bangunan-bangunan yang telah digunakan termasuk Dewan Serba Guna.1. Undang-undang Pilihan Raya juga telah memansuhkan pelantikan perayu undi.1 Pemilihan Pusat Penamaan Calon dibuat berpandukan ciri-ciri berikut: (a) memudahkan kawalan keselamatan iaitu sebuah bangunan seperti dewan atau sebagainya yang sesuai dan terletak di dalam kawasan berpagar. iaitu dalam pilihan raya-pilihan raya sebelum ini. Dengan wujudnya zon larangan 50 meter dari pusat mengundi.7. iaitu 50 meter dari Pusat Penamaan Calon di mana orang ramai atau para penyokong parti tidak dibenarkan berada di dalam kawasan berkenaan kecuali calon. penyokong serta petugaspetugas SPR dan Pegawai Polis yang bertugas sahaja. Di samping itu.(B) 100 15 Mac 2004 dan P.U.(B) 13 dan P.7.2. sebanyak 7.U.1. pencadang. memakai atau membawa lambang atau simbol parti. kedudukan bangunan yang sesuai dan mudah untuk pihak polis mengawal lalu lintas . 4. berkumpul. . Bagi menggantikan pondok panas.(B) 98 dan P.(B) 30 bertarikh 8 Januari 2004 serta P. Undang-undang Pilihan Raya telah menetapkan zon larangan 50 meter dari jarak pusat mengundi sebagai kawasan di mana parti-parti politik atau calon-calon tidak boleh mengadakan aktiviti berkempen.7.1 Pusat Penamaan Calon 4. Undang-undang menetapkan yang Barung SPR disediakan di mana petugas-petugas SPR ditempatkan untuk kerja-kerja semakan nama pengundi bagi menentukan saluran masing-masing pada hari pengundian. 4. pondok-pondok parti yang dekenali sebagai ‘pondok panas’ yang dibiasanya didirikan berhampiran dengan pintu masuk pusat mengundi juga telah dimansuhkan. keselesaan kepada penyokong-penyokong parti/calon (b) (c) 4. 4.7.U. Peruntukan undangundang tersebut telah memudahkan pihak polis dalam urusan menjaga ketenteraman awam kerana jarak penyokong-penyokong parti dipisahkan oleh zon larangan berkenaan.(B) 101 dan 104-A bertarikh 16 Mac 2004. Pusat-pusat mengundi berkenaan telah diwartakan melalui P.U. iaitu megikut jumlah Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh Negara. SPR telah menggunakan pondok/khemah atau rumah panjang. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah disediakan.833 tempat mengundi (saluran ) telah ditetapkan.

pengiraan semula undi dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. SPR telah menetapkan bahawa semua pengiraan semula dilaksanakan pada keesokan harinya.2 Peralatan Lain Peralatan lain semasa pilihan raya seperti peti undi. borang.8.1 Di pusat ini keputusan pengundian yang diterima dari tempat mengundi (saluran) melalui Ketua Tempat Mengundi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi mendapatkan keputusan untuk kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri sebelum diumumkan. 4. gunting. Software aplikasi tertentu berhubung dengan penyediaan daftar pemilih juga digunakan untuk kecekapan pengurusan pilihan raya dan keperluan parti dan para pemilih. pita keselamatan.1 Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan komputer serta kemudahan laman web untuk penyediaan rangkaian perhubungan di antara peringkat Ibu Pejabat dengan semua Pejabat Pilihan Raya Negeri telah disediakan. penindik. Sejumlah 219 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi telah disediakan mengikut jumlah bahagian Parlimen. beberapa sistem aplikasi pengkomputeran telah dibangunkan untuk kegunaan dalam pengurusan pilihan raya berkenaan.8. 4. untuk urusan pengiraan semula kertas undi berkenaan. pisau. 4. setiap bangunan yang digunakan sebagai Pusat Penjumlahan Rasmi Undi merupakan bangunan yang selamat dan terkawal kerana peti-peti undi untuk pengiraan semula perlu disimpan dengan selamat di pusat berkenaan sehingga keesokan harinya. .9 Mengemaskinikan Buku Panduan. tali dan sebagainya 4.3. Selain itu. perekat keselamatan. petak undi.7. Walau bagaimanapun. buku checklist petugas dan CD latihan untuk kegunaan pegawai dan petugas pilihan raya telah dikemaskinikan selaras dengan pindaan terbabit. Checklist dan CD Latihan Ekoran daripada beberapa pindaan Undang-undang dan Peraturan Pilihan Raya. semua peralatan dan kelengkapan logistik yang diperlukan telah disediakan. buku panduan petugas. klip.2 Dalam keadaan keputusan majoriti 2% atau kurang dan jika ada permintaan daripada calon yang kalah.4.8 Peralatan dan Kelengkapan Bagi melaksanakan Pilihan Raya Umum 2004. Peralatan kecil yang lain diperlukan ialah cutter. Bangunan yang digunakan hampir kesemuanya ialah dewan serba guna atau dewan sekolah yang mempunyai kawasan lapang yang membolehkan penyokong-penyokong parti atau calon berkumpul untuk menunggu pengumuman keputusan pilihan raya. 4. Buku-buku berkenaan diperlukan sebagai bahan rujukan serta garis panduan tatacara tindakan bagi memastikan setiap petugas pilihan raya memahami prosedur dan peraturan yang perlu dipatuhi semasa menjalankan pilihan raya. karung undi pos serta poster telah disediakan. sampul. dulang megira. Oleh yang demikian. pelekat.7.7.3 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 4. buku undang-undang.3.

Jabatan Kerja Raya (JKR).1. Jika pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan tersebut tidak mencukupi.10. Suruhajaya Pilihan Raya telah melantik seramai 219 Pegawai Pengurus dan 901 Penolong Pegawai Pengurus di seluruh Negara. 4. SPR telah melantik pegawai-pegawai yang layak dan berpengalaman dalam mengendalikan Pilihan Raya. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya. Pelantikan mereka telah diwartakan melalui P. 4.10. Jabatan Perhutanan. Jabatan Pendidikan. Pecahan Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4. Penolong-penolong Pegawai Daerah dan Pegawaipegawai Kanan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).U. pegawai-pegawai daripada Pihak Berkuasa Tempatan(PBT).1 Pegawai Pengurus.10. Pelantikan dibuat berdasarkan pengalaman dan kedudukan jawatan mereka di dalam sesuatu kawasan di mana mereka dipertanggungjawabkan. Pelantikan tersebut dibuat mengikut peruntukan Seksyen 3 Akta Pilihan Raya 1958 dan selaras dengan Perkara 115 Perlembagaan Persekutuan. Keutamaan pelantikan adalah dari kalangan Pegawai-pegawai Daerah.2 Untuk menjalankan pengurusan Pilihan Raya Umum. Mereka juga mempunyai autoriti untuk mengerakkan jentera pentadbiran dalam pengurusan semasa menjalankan pilihan raya.799 petugas pilihan raya terdiri daripada pelbagai kategori telah dilantik mengikut kategori seperti di Lampiran I.10 Pelantikan Petugas-Petugas Pilihan Raya Seramai 172.1 Untuk pelantikan sebagai Pegawai Pengurus.2 dan Penolongpenolong Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) turut dilantik.4.3 berikut: .1.(B)41 bertarikh 22 Januari 2004.

2 Pecahan Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.Jadual 4.SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DEARAH 0 12 11 7 9 20 11 12 0 0 7 6 10 0 16 24 145 PBT 0 2 1 1 2 3 2 10 8 1 0 0 7 1 5 4 47 JKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 JABATAN TANAH 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 14 JABATAN PENDIDIKAN 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 JPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JABATAN HUTAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 PEJABAT SUK 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 .

Jadual 4.SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DAERAH 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 18 0 51 71 409 PBT 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 3 39 2 9 17 209 JKR 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 3 2 8 0 10 0 47 JABATAN TANAH 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 14 0 0 0 71 JABATAN PENDIDIKAN 8 0 0 0 11 6 0 3 4 0 0 8 5 0 8 1 54 JPS 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 16 JABATAN HUTAN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 PEJABAT SUK 12 1 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 8 0 12 3 91 JUMLAH 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 92 2 92 92 901 .3 Pecahan Penolong Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.

Untuk pelantikan ini keutamaan adalah kepada mereka yang berpengalaman atau pernah terlibat dalam menjalankan pilihan raya terutamanya bagi kategori Ketua-ketua Tempat Mengundi. 4. . Keputusan ini berdasarkan nasihat keselamatan kawasan ini tidak memerlukan pengawasan oleh PP-KPR. Di setiap program taklimat. SPR tidak menubuhkan PP-KPR di 31 Bahagian Pilihan Raya Parlimen.4.4.1 Pegawai Pengurus. Semua taklimat berhubung dengan pengurusan pilihan raya disampaikan oleh Setiausaha SPR atau Timbalan Setiausaha (Operasi) SPR. Pengerusi atau Timbalan Pengerusi SPR telah menyampaikan amanat dan peringatan kepada pegawai-pegawai berkenaan tentang tanggungjawab mereka dilaksanakan dengan adil dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Namun demikian pengawalan keselamatan dibuat secara langsung oleh pihak polis.2.10.11.1. Kerani Pengundian dan Mengira Undi.10.1 Petugas-petugas Pilihan Raya lain yang dilantik adalah terdiri daripada Ketua Tempat Mengundi. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) di semua Bahagian Pilihan Raya Parlimen di Semenanjung.3 Bagi tujuan pengawalan serta pemantauan aktiviti-aktiviti calon dan penyokong serta parti-parti politik semasa tempoh rasmi berkempen. SPR telah mengadakan pelbagai program taklimat dan latihan bagi pegawai dan petugas yang dilantik. tetapi mereka perlu memahami prosedur dan peraturanperaturan baru ekoran daripada beberapa pindaan undang-undang yang terbaru. Pemandu Arah Pusat Mengundi dan pembantu-pembantu yang diperlukan.10. selaras dengan peruntukan seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Kerani Penyemak Daftar Pemilih. wakil polis DiRaja Malaysia (PDRM). Walaupun kebanyakan mereka berpengalaman.2. 11 Di Sabah dan 12 di Sarawak.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos. 4. 4. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti politik atau wakil calon bebas yang bertanding. Butiran lengkap pelantikan adalah seperti di Lampiran I.11 Program Taklimat dan Latihan Bagi memastikan pengurusan dan penjalanan pilihan raya berjalan lancar dan berjaya. Penolong Pegawai Pengurus dan anggota PPKPR telah dijalankan mengikut Negeri seperti di Jadual 4.2 Hampir 80% daripada kalangan mereka yang dilantik adalah terdiri daripada guru-guru sekolah dan yang lainnya pegawai atau kakitangan awam dari jabatan tertentu. 4. Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR Semua taklimat Pegawai Pengurus. Keanggotaan PP-KPR terdiri daripada Ketua Pegawai Penguat Kuasa (Ketua PP-KPR).10.

2 Melalui taklimat dan latihan tersebut.07 dan 09. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.2004 20. Kerani Pengundian dan Mengira Undi.P. penerimaan.2004 08.01.2. SPR juga telah mengadakan program taklimat dan latihan khas tentang urusan berkenaan bagi Pegawai Pengurus.2 12.11.01.01. Labuan Sarawak 4.02. 4.2004 05. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.1 Latihan dan taklimat bagi petugas-petugas di peringkat bawahan termasuk Ketua Tempat Mengundi. mereka juga telah dibekalkan dengan buku-buku panduan masing-masing meliputi aspek tugas-tugas Ketua Tempat Mengundi.02. selain menjelaskan proses dan prosedur kerja yang perlu dijalankan.2004 17. bermula 9 Februari hingga 18 Mac 2004.3 Untuk memastikan Pengurusan Undi Pos berjalan lancar.01.2.11.2004 03.11. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos serta Kerani Penyemak Daftar Pemilih telah diuruskan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri mengikut jadual program di Negeri masing-masing. Penolong Pegawai Pengurus (Undi Pos) dan Petugas Undi Pos di semua Bahagian pilihan raya yang melibatkan pengundian pos.2004 05.01. pembukaan dan pengiraaan undi pos.2004 13. Putrajaya W.02.02.2004 04.2.02.4 Taklimat kepada Pegawai Pengurus Penolong Pegawai Pengurus.02. Mereka dibekali dengan buku-buku panduan dan juga buku-buku checklist tentang proses pengeluaran.Jadual 4. Kerani Menyemak Daftar Pemilih termasuk buku-buku Checklist sebagai buku rujukan dan panduan setiap peringkat tindakan semasa menjalankan tugas.2004 18.02.11. Kerani Pengundian atau Mengira Undi.2004 15.2004 29.01.2004 26 dan 27.2004 09 dan 10.2004 Tarikh Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.2004 15.P.P. 4. .02.2004 24 dan 27.02. CD latihan pengundian dan pengiraan undi juga dibekalkan kepada Ketua Tempat Mengundi bagi memastikan tindakan kerja dibuat dengan betul mengikut peraturan.01.

2004 10.3. Sampul Undi Pos daripada Pegawai Pengurus untuk dihantar kepada pemilih-pemilih di luar Negara diserahkan kepada Wisma Putra untuk tindakan seterusnya. urusan penghantaran dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri.3. Program taklimat dan latihan pengurusan Undi Pos bagi Pegawai-pegawai bertanggungjawab dan petugas-petugas daripada PDRM. Labuan Sarawak TARIKH 15. penghantaran Sampul Undi Pos kepada pemilih pos dilaksanakan oleh sistem penghantar (courier).3.2004 16.00 petang pada hari pengundian. Pengundi-pengundi di luar Negara boleh menghantar balik sampul-sampul pengundian mereka secara terus kepada alamat Pegawai Pengurus bagi memastikan ia diterima sebelum jam 5.3.2004 12.3.2004 12.3.3. Proses ini dikendalikan melalui pelantikan seorang pegawai penyelaras Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi undi pos anggota polis atau Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bagi undi pos anggota tentera atau melalui Pos Malaysia Bhd.5 yang berikut: Jadual 4. (PMB) bagi pengundi pos lain seperti petugas pilihan raya. Bagi Pengundi Tidak Hadir yang berada di luar Negara.2004 12. Di bawah kategori ini.5 Taklimat Pengurusan Undi Pos NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.2004 10.4. Penyelarasan ini penting bagi memastikan tindakan pengedaran Sampul Undi Pos dibuat segera kerana kesuntukan masa dan Sampul-sampul berkenaan perlu sampai balik ke Pejabat-pejabat Pegawai Pengurus sebelum jam 5.2004 1 dan 2.2004 07. Putrajaya W.2004 09.00 petang hari pengundian.3.2004 08.11.11.3.3 Pengurusan Undi Pos 4.3.2004 12.3.P.2004 12.3.2004 12.2004 10. 4.2 Penyelarasan bagi pengedaran dokumen Undi Pos telah dibuat di Ibu Pejabat SPR dan Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dengan penglibatan pegawai-pegawai bertanggungjawab daripada PDRM.3.3.2004 .3.1 Dalam urusan pilihan raya.P.P.11.2004 19. ATM dan PMB telah diadakan mengikut Negeri seperti di Jadual 4. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.2.3. ATM dan PMB.2.

penggunaan bangunan logistik di semua peringkat yang diperlukan dalam pilihan raya. LDP. SPR telah mengadakan beberapa siri perjumpaan dengan parti-parti politik. PASOK.2 Melalui pertemuan tersebut beberapa isu penting telah dibincangkan. PBB. GRM. AMIPF.4.13. PPM. MCA. PRM. cadangan untuk mewajibkan parti politik berdaftar dengan SPR sebagai syarat untuk menyertai pilihan raya serta cadangan untuk memperkenalkan Kod Etika Pilihan Raya kepada parti-parti politik semasa pilihan raya telah ditangguhkan pelaksanaannya kerana banyak pihak yang berpendapat bahawa penguatkuasaan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Pertubuhan bagi urusan pendaftaran parti-parti politik serta penguatkuasaan Seksyen-seksyen berkaitan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dianggap sudah mencukupi untuk SPR mengawal aktiviti-aktiviti parti semasa pilihan raya.13 Bagi tujuan memberikan penerangan tentang perkara-perkara baru berhubung dengan pilihan raya serta mendapatkan maklum balas mengenai cadangan pindaan kepada undang-undang.11. PBRS dan PDPS) serta KIMMA. SPR mendapati cadangan untuk menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) semasa tempoh berkempen mengikut Bahagian Pilihan Raya Parlimen. 4. dan kemudian denganparti-parti lain seperti PAS. Antaranya ialah cadangan SPR untuk mewujudkan peraturan supaya parti politik perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Sebagai syarat kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya. SUPP. PPP. telah diterima baik oleh semua parti politik yang terlibat. SAPP. PBDS. MDP.3 Selepas empat kali pertemuan. Tarikh-tarikh perjumpaan tersebut adalah seperti di Jadual 4. SNAP dan STAR.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4. MIC. Program perjumpaan tersebut telah dibuat secara berasingan bermula dengan pertemuan dengan perti-parti komponen Barisan Nasional (UMNO. KeADILan.6 berikut: Jadual 4. UPKO.6 Tarikh Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik Tarikh 21 Mac 2003 19 Ogos 2003 22 Mei 2003 20 Ogos 2003 Parti Komponen BN Parti-parti Lain 4.3 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta Mesyuarat penyelarasan di antara SPR dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta telah diadakan di Hotel Equatorial. serta penjelasan berkaitan dengan isu-isu pendaftaran pemilih pilihan raya juga dibincangkan. di mana perlu. Cadangan berhubung dengan penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) dan keperluan menwujudkan Kod Etika Pilihan Raya. PBS. seperti kemudahan pengangkutan. . DAP. 4. Bangi pada 2 Mac 2004. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengerusi SPR dan dihadiri oleh semua Ahli SPR serta pegawai-pegawai kanan Ibu Pejabat SPR dan Ketua-ketua Jabatan dan Agensi-agensi Swasta terlibat telah hadir.13. Semua aspek penyelarasan pelaksanaan pilihan raya telah dibincangkan meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan bantuan dan kerjasama dari Jabatanjabatan dan agensi berkenaan dalam membantu SPR melaksanakan pilihan raya. Walau bagaimanapun.

Selain itu. Tarikh taklimat adalah seperti di Jadual 4. 4. hari pengundian dan semasa urusan penjumlahan rasmi undi. Siri program taklimat dan perjumpaan tersebut melibatkan semua Ketua Polis Negeri dan Ketua Polis Daerah di samping pegawai-pegawai lain yang terlibat dalam urusan keselamatan pilihan raya.14 Pertemuan dengan Media Pertemuan dengan Ketua dan Wakil Media telah diadakan di Hotel Hilton. pihak media telah diminta supaya membuat laporan yang seimbang dan tidak memberi advantage kepada mana-mana calon atau parti politik yang bertanding. SPR telah mengadakan siri program taklimat dan perjumpaan dengan pegawai-pegawai kanan PDRM di seluruh Negara.8 yang berikut: . bertempat di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. Semua aspek penguatkuasaan undangundang dan keselamatan pilihan raya meliputi perkara-perkara mengenai persiapan-persiapan pilihan raya.4. SPR juga memerlukan kerjasama media dalam memberikan penerangan dan pendidikan kepada rakyat di bawah program voter education berhubung dengan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya. iaitu memberikan penerangan dan penjelasan mengenai pindaaan undang-undang dan peraturan pilihan raya yang baru yang akan diguna pakai dan dikuatkuasakan dalam pilihan raya.16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Sebelum perbincangan peringkat atasan dibuat. wakil-wakil media cetak dan media elektronik juga diberi penerangan tentang persiapan SPR untuk kemudahan media membuat liputan sepanjang pilihan raya. keselamatan. penglibatan dan tanggungjawab polis pada hari penamaan calon. Petaling Jaya pada 30 September 2003 yang bertujuan untuk memberikan penerangan berhubung dengan pindaan undang-undang dan peraturanperaturan baru serta peranan dan tanggungjawab media dalam pilihan raya. tempoh berkempen.PDRM Pada 3 Mac 2004.15 Mesyuarat Tertinggi SPR . 4. Pertemuan peringkat atasan tersebut merupakan kemuncak kepada penyelerasan hubungan dan kerjasama di antara SPR dan PDRM. Di peringkat awal. Tentang liputan semasa tempoh berkempen. Pengerusi SPR telah mengetuai perbincangan dengan pucuk pimpinan Polis Diraja Malaysia yang diketuai oleh Ketua Polis Negara.

03 14.7.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Bagi memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk membuat semakan dalam daftar pemilih secara lebih mudah.03 28.03 16.8.03 26. SPR telah menyediakan perkhidmatan semakan melalui sistem pesanan ringkas (SMS).03 23.8.03 26.8.7.7.8.8. Laman Web dan buku daftar yang dijual kepada orang ramai.Jadual 4.12.03 4.P.7.03 23.03 15.03 31.03 14.8.03 21. di samping kemudahan semakan melalui telefon. K. di Jabatan Perdana Menteri.03 22.03 21. SPR juga telah mengadakan taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan pada 16 Februari 2004.P. Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.8.8. Perkara-perkara yang dibincangkan adalah mengenai persiapan pilihan raya dan penjelasan berhubung dengan beberapa undang-undang pilihan raya yang baru serta penglibatan dan kerjasama dari jabatan dan agensi kerajaan dalam pilihan raya.7. Sambutan daripada orang ramai yang menyemak melalui SMS amat menggalakkan. Labuan Sarawak Ibu Pejabat Tarikh 12. .7.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan Bagi memastikan penyelarasan pilihan raya berjalan lancar.8 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.7.03 12. Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Negara dan semua Ketua Jabatan Persekutuan. Putrajaya W. 4.P.03 23.03 4.L.7.

kecuali daftar pemilih bagi empat bahagian pilihan raya. iaitu dua hari sebelum Hari Penamaan Calon pada 13 Mac 2004.20 Pusat Media Untuk kepentingan media dan orang ramai mengikuti perkembangan dan keputusan pilihan raya.2 Urusan pencetakan daftar pemilih ditetapkan selama 9 hari. Urusan pencetakan bermula pada 5 Mac 2004 dan keseluruhan urusan itu selesai pada 11 Mac 2004.27 Tanah Merah. 4. daftar pemilih yang siap dicetak telah diedarkan kepada Pejabat Pengarah Pilihan Raya Negeri untuk urusan pilihan raya sebelum 13 Mac 2004 untuk memastikan dapat digunakan pada hari Penamaan Calon. P.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4. (PNMB). Di Pusat Media tersebut pelbagai kemudahan peralatan perhubungan disediakan untuk keperluan media membuat perhubungan dan liputan secara langsung. SPR juga menyediakannya dalam bentuk CD untuk jualan selain bagi kegunaan pilihan raya. Daftar pemilih yang diguna pakai di empat bahagian pilihan raya Parlimen tersebut ialah yang disahkan sehingga 30 September 2003. Salinan daftar pemilih juga dicetak secukupnya untuk jualan kepada orang ramai dan parti-parti politik bagi keperluan mereka semasa pilihan raya sebelum hari pengundian pada 21 Mac 2004.30 Jeli dan P. sebuah Pusat Media telah dibuka di pekarangan Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. 4. SPR hanya mempunyai 17 hari sahaja untuk membuat persiapan dari tarikh pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri pada 4 Mac 2004 sehingga tarikh pengundian pada 21 Mac 2004. Melalui Pusat Media ini segala kenyataan dan maklumat pilihan raya dikeluarkan untuk makluman atau peringatan kepada orang ramai khususnya parti-parti politik. Bagi pemilihpemilih yang mendaftar di antara 1 Januari 2004 hingga 1 Mac 2004 yang dianggarkan seramai 75.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih Bermula pada 5 Mac 2004. 4. . Ia dilengkapi dengan sistem komputer dan multimedia di mana setiap keputusan pilihan raya dipaparkan untuk diikuti oleh semua media.18 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web SPR juga telah menyediakan aplikasi sistem mengeluarkan keputusan pilihan raya melalui Laman Web untuk kemudahan rakyat mengikuti keputusan pilihan raya di mana jua mereka berada.000 orang telah tidak sempat disahkan sebagai pemilih disebabkan pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri berlaku pada 4 Mac 2004. Selain daripada dicetak dalam bentuk buku (hard copy). P. iaitu Hari Penamaan Calon. Semua daftar pemilih perlu disiapkan pada tarikh tersebut untuk memastikan setiap Pegawai Pengurus menerimanya sebelum 13 Mac 2004.31 Kuala Krai.21 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya Daftar pemilih yang disahkan untuk diguna pakai dalam Pilihan Raya Umum Ke-11 telah diwartakan pada 2 Mac 2004.4.1 Urusan Pencetakan daftar Pemilih telah dikendalikan oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd.22. iaitu bermula dari 3 Mac hingga 11 Mac 2004. iaitu P. iaitu mengandungi senarai daftar pemilih hingga 31 Disember 2003. Pusat Media ini mula berfungsi sebaik sahaja Dewan Rakyat dibubarkan sehingga selesai pilihan raya. 4. calon-calon dan para pengundi. 4. sedangkan tarikh pengesahan untuk daftar pemilih suku tahun pertama itu ialah pada 31 Mac 2004.25 Bachok.22. Sistem keputusan pilihan raya melalui Laman Web boleh dilayari dan diikuti di dalam Negara atau oleh rakyat Malaysia atau sesiapa jua di seluruh dunia.

pelbagai kempen dan publisiti dilakukan oleh SPR melalui media cetak dan elektronik secara berterusan di seluruh negara. liputan meluas juga dibuat melalui media elektronik. SPR telah menggunakan kenderaan pacuan 4 roda.1 Pengangkutan Udara Bahagian–bahagian pilihan raya di kawasan pendalaman di Sabah. Bagi Negeri Sabah. Pahang. 4. Liputan yang luas oleh media bermula sebaik sahaja pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri sehingga selesai pilihan raya. urusan itu dikendalikan oleh Syarikat Hornbill Skyways. manakala bagi Negeri Sarawak.23 Keperluan Pengangkutan Jenis pengangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan pilihan raya meliputi pengangkutan udara. Untuk ini SPR telah menggunakan perkhidmatan helikopter bagi segala urusan logistik pilihan raya di 216 kawasan yang terbabit di seluruh negara. Setiausaha dan Pengarahpengarah Pilihan Raya Negeri telah diberi liputan meluas oleh media elektronik dalam usaha menyebarkan maklumat dan peringatan kepada orang ramai sepanjang tempoh pilihan raya. Sarawak dan kawasan.1 Media Cetak Media Cetak terutamanya akhbar telah memain peranan penting membantu SPR menyebarkan maklumat dan publisiti kepada orang ramai.25. Kenyataan-kenyataan daripada Pengerusi SPR. proses pengiraan undi perlu dilakukan sebaik sahaja pengundian ditutup. Bot laju dan perahu untuk membawa para petugas dan peralatan ke pusat mengundi.4. iaitu Pahang dan Kelantan memerlukan helikopter kerana kesukaran perhubungan melalui jalan darat. Oleh kerana Pilihan Raya Umum 2004 berlaku serentak dan perlu diselesaikan dalam tempoh satu hari. iaitu televisyen dan radio yang boleh diikuti oleh rakyat di seluruh negara. 4.kawasan tertentu di Semenanjung. 4. Bagi keperluan di Negeri Pahang dan Kelantan. 4.25 Publisiti Untuk menggalakkan orang ramai keluar mengundi dan bagi memastikan peratusan pengundian meningkat daripada pilihan raya yang lalu. darat dan laut. urusan penghantaran para petugas dan peralatan pilihan raya telah diuruskan melalui perkhidmatan helicopter Syarikat Sabah Air.24.2 Pengangkutan Darat dan Air Bagi kawasan tertentu yang lain yang boleh dihubungi dengan menggunakan jalan darat dan air. SPR telah mendapat perkhidmatan daripada Malaysia Helicopter Services (MHS) dan sebuah helikopter daripada TUDM untuk keperluan pengangkutan di Pulau Tioman.24.25.2 Media Elektronik Selain media cetak. 4. . Kenyataankenyataan media telah dikeluarkan dari masa ke masa oleh Ibu Pejabat SPR atau Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri.

Melaka. sebuah jawatankuasa ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri dan melibatkan semua kakitangan di peringkat Negeri. Dalam pilihan raya-pilihan raya yang lalu.25. Encik Fateh Chand A/L Pars Ram (Perak dan Negeri Sembilan).26. 4. 4.26. Risalah khusus juga telah disebarkan di Negeri Sabah untuk memberikan penerangan kepada rakyat di negeri itu tentang pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) yang julung-julung kali diadakan di Negeri Sabah. Pilihan Raya Umum DUN di Sabah dan Sarawak telah diadakan scara berasingan dengan Pilihan Raya Dewan Rakyat. iaitu Y.Bhg. Y.Bhg. 4. publisiti pilihan raya juga dibuat melalui kerjasama Kementerian dan Jabatan Penerangan di seluruh Negara. pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) hanya diadakan di Semenanjung.25. Y.P. semua aspek persiapan dan tindakan telah dirancang dan diselaraskan dengan rapi supaya wujud keseragaman di setiap peringkat baik di Ibu Pejabat mahupun di peringkat Negeri.L. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya Umum 2004 telah diwujudkan bagi meyelaraskan segala aspek persiapan bagi memastikan keseragaman tindakan di seluruh Negara. Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dalam Jawatankuasa ini bertanggungjawab memantau mengikut negeri. SPR telah menubuhkan beberapa jawatankuasa penyelarasan dan pemantauan yang melibatkan Ibu Pejabat dan Negeri.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya Untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pilihan raya berjalan lancar dan terkawal.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR) Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Timbalan Pengerusi SPR dan semua Ahli SPR serta beberapa Pegawai Kanan Urus Setia dan Pengarah Pilihan Raya Negeri yang berkenaan. Y. Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan. Putrajaya dan Selangor). 4.3 Poster dan Risalah SPR juga menyediakan poster yang ditampalkan di tempat-tempat awam untuk mengingatkan orang ramai supaya keluar mengundi. W. Jawatankuasa ini melaksanakan tindakan serta menyelaraskan setiap arahan berhubung dengan persiapan pilihan raya di Negeri masing-masing sebagaimana yang dipersetujui pada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR).Bhg. W.4. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Setiausaha SPR dan melibatkan semua Ketua Unit dan Pegawai Kanan di Ibu Pejabat serta Pengarah Pilihan Raya Negeri seluruh Negara. Pulau Pinang).1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) Di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri. Melalui Jawatankuasa ini. Terengganu dan .Bhg. Peranan jawatankuasa ini adalah untuk memantau dan menentukan persiapan pilihan raya berjalan lancar mengikut jadual dan keputusan yang ditetapkan.4 Publisiti Melalui Kementerian Penerangan Selain publisiti meluas melalui media cetak dan media elektronik serta penyebaran risalah dan poster untuk menggalakkan rakyat keluar mengundi. 4.K. Lagu khas pilihan raya menggalakkan orang ramai keluar mengundi telah juga disediakan melalui kerjasama dengan Filem Negara.26.P. Dato’ Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) Seperti persediaan semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999.

Walau bagaimanapun. BAB V 5.00 pagi hingga 11.2 Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Peraturan 9(1) di bawah Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 membolehkan seseorang calon menarik balik borang pencalonannya sebelum jam 10.1 Penamaan Calon 5. Sabah dan W.1. 4 bantahan telah diputuskan untuk diterima oleh Pegawai Pengurus berkenaan yang mengakibatkan 4 pencalonan telah ditolak. 24 Senggarang N.2 Bakal-bakal calon telah mengemukakan borang pencalonan kepada Pegawai Pengurus Bahagian-bahagian Pilihan Raya mulai jam 9.00 pagi hingga 10. mengikut Peraturan 11(7). 38 Penawar N. Proses Penamaan Calon bagi calon-calon Parlimen dan caloncalon Dewan Undangan Negeri dijalankan serentak pada hari tersebut.U.Bhg. Jadual 5.P. Kedah. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah dibuka. Labuan).(A) 67 bertarikh 12 Februari 2004. . 5.00 pagi. nama mereka tidak akan dicetak di dalam kertas undi. iaitu di setiap Bahagian Parlimen di seluruh negara. Maklumat mengenai penolakan adalah seperti di Jadual 5. PENAMAAN CALON DAN PERCETAKAN KERTAS UNDI 5.00 pagi pada Hari Penamaan calon maka wang deposit pilihan raya akan dilucuthak. Setelah urusan penamaan calon selesai.00 pagi pada Hari Penamaan Calon. Jika penarikan balik pencalonan dibuat selepas jam 10. Ini adalah peraturan yang diperundangkan melalui warta P. SPR telah menerima sejumlah 449 borang pencalonan untuk Parlimen dan 1121 untuk Negeri melalui Pegawai Pengurus masingmasing di seluruh Negara. Bagi calon-calon yang menarik balik pencalonan di dalam tempoh yang ditetapkan. calon dibenarkan menarik balik pencalonan di dalam tempoh 3 hari dari Hari Penamaan Calon.1 Urusan Penamaan Calon telah diadakan pada 13 Mac 2004.1. 157 Pengerang N.Johor) dan Y.00 pagi ialah waktu bagi borangborang pencalonan dipamerkan bagi tujuan bantahan. Tepat jam 10.3 Antara bantahan yang diterima. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis. 31 Subang Jaya Nama/ Parti Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Cheah Kam Chiew (DAP) Sebab Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Nama pencadang dan penyokong tidak ada dalam Bahagian Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya 5.1.1 Pencalonan yang Ditolak Bahagian Pilihan Raya P. 5.1.

Johor P.5.180 Keningau. Sabah P. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Parti PAS BEBAS KeADILan BERSEKUTU BEBAS SETIA BEBAS BEBAS PASOK PASOK SETIA BEBAS 5. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b.4 . Sabah Nama Calon Abu Bakar bin Hj. Pecahan calon yang mewakili parti-parti politik dan calon-calon bebas mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5.2 Seramai 12 calon telah menarik balik borang pencalonan mereka di dalam tempoh 3 hari yang ditetapkan dan wang deposit pilihan raya telah dilucuthak selaras dengan Peraturan 11(10) Peratuan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981. Sabah N. Sabah N. Sabah N.2. Sabah N.3 Bagi 505 kerusi Dewan Undangan Negeri seramai 1.185 Batu Sapi.1 Bagi 219 kerusi Parlimen.3 Parti-parti Yang Bertanding 5.42 Sungai Sibuga. Pecahan calon yang mewakili parti politik termasuk caloncalon Bebas adalah seperti di Jadual 5.156 Kota Tinggi. Sabah N. Sabah N.25 Kilas.2 Jadual 5. Seramai 449 orang calon telah mengemukan borang pencalonan. Senarai calon yang terlibat adalah seperti di Jadual 5.40 Labuk.3.2 Senarai Calon yang Menarik Diri dan Hilang Wang Deposit Bahagian Pilihan Raya P.38 Nabawan. Sakak Jouti @ Joseph bin Ajun Pg.121 calon telah mengemukakan borang pencalonan.22 Pantai Manis. Sabah N.39 Sugut.48 Sukau.

K.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. PUTRAJAYA N.L W.P.P.3 Pecahan Penamaan Calon Parlimen Mengikut Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 PAS 3 10 11 7 2 11 8 10 2 0 4 2 14 1 0 1 86 DAP 0 0 0 0 7 8 3 4 5 0 2 2 6 0 2 5 44 KeADILan 0 5 3 1 5 8 3 9 4 1 2 2 5 0 10 1 59 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 10 31 JUMLAH 6 30 29 16 27 51 28 46 24 2 16 12 51 2 56 53 449 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-Parti Politik di Lampiran IV .Jadual 5.P.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.

LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 PAS 12 27 43 31 7 25 27 21 0 0 14 15 38 0 5 0 265 DAP 0 2 0 0 20 22 8 14 0 0 11 9 12 0 6 0 104 KeADILan 3 9 2 1 16 19 7 21 0 0 11 6 7 0 19 0 121 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 7 0 0 0 0 1 0 73 0 86 JUMLAH 30 74 91 64 84 128 84 119 0 0 72 58 114 0 203 0 1121 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-parti Politik di Lampiran IV .Jadual 5.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.P.P.L W. PUTRAJAYA N.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.P.K.4 Pecahan Penamaan Calon Dewan Undangan Negeri Mewakili Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.

17 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. 183 Beluran. Johor P. Jaafar Albar Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. 206 Kuala Rajang. Sabah P. Sarawak P.5. Sabah P. 185 Batu Sapi. 182 Keningau. Sarawak P. Sabah P. 201 Batang Lupar. Sarawak P.191 Kalabakan. Sabah P. 175 Papar. Sabah P.4 Menang Tanpa Bertanding Bagi Parlimen. Johor P. 157 Pengerang. 156 Kota Tinggi. Sabah P. 214 Kapit.6. Sarawak P. 12 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. Sabah P. Sarawak P. 219 Bukit Mas. Untuk Dewan Undangan Negeri. Sabah P.187 Kinabatangan. 217 Miri. 190 Tawau. 178 Sipitang .5 Kedudukan Calon Dewan Rakyat Yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya P.5. Sarawak Nama Calon Dato’ Syed Hamid bin S. Jadual 5. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof @ Josree bin Yacob Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee Chong Ket Wah @ Chong Ket Fah Moktar bin Radin Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b. 197 Kota Samarahan. Mahmud Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander Nanta Linggi Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong Parti BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN . 177 Beaufort. Sabah P.

Sabah N. 17 Pokok Asam. 22 Pantai Manis. Kari Mohd Azam bin Hj. Sabah N. kecuali bagi Negeri Sabah. . (PNMB) di Kuala Lumpur dan di beberapa cawangannya di seluruh Negara. 35 Melalap. Sabah N.5. 25 Klias.Jadual 5. Bagi Negeri Sabah kertas undi dicetak oleh Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah di bawah pengawasan PNMB dan sebahagian lagi dicetak di PNMB Cawangan Sarawak. Sabah N. Johor N. Sabah N. Sabah N. 43 Sekong. 46 Tanjung Papat. Pembahagian pencetakan kertas undi mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5. 38 Penawar.6 Kedudukan Calon Dewan Undangan Negeri yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya N. Johor N. Sabah N. 24 Senggarang. Sabah Nama Calon Mohd Ramli bin Md. Perak N. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Parti PAS BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN 5. 31 Subang Jaya. Selangor N. 39 Sugut.1 Kertas undi dicetak oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd. 56 Apas. 40 Labuk.5 Pencetakan kertas Undi 5.7.

Jadual 5. Pahang dan Selangor Perlis dan Kedah Perak dan Pulau Pinang Kelantan dan Terengganu Johor Sabah dan W.000 9.000 Bilangan kertas undi Negeri berkurangan kerana tidak termasuk Negeri Sarawak kerana Pilihan Raya DUN Sarawak tidak diadakan serentak 5.2 SPR telah memutuskan bahawa kertas-kertas undi dicetak dalam warna yang berlainan.000. Setiap pergerakan kertas undi bermula dari PNMB ke Pejabat Pegawai Pilihan Raya Negeri sehingga ke Pejabat Pegawai Pengurus dikawal ketat oleh .P Labuan Sarawak Ibu Pejabat/Cawangan PNMB Ibu Pejabat Kuala Lumpur Cawangan Alor Setar. Sarawak 5.300. Perak Cawangan Kuala Terengganu. Sabah dan Cawangan PNMB Kuching. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.8 Jadual 5. Negeri Sembilan.P. W.8 Jumlah Kertas Undi yang Dicetak Bahagian Pilihan Raya Jumlah (Helai) Parlimen Dewan Undangan Negeri 10.7 Pencetakan Kertas Undi Mengikut Negeri Negeri Melaka.L dan W. Terengganu Cawangan Johor Bahru. iaitu warna Old Gold bagi kertas undi Dewan Rakyat dan warna Pink bagi kertas undi Dewan Undangan Negeri. K. Sarawak Cawangan Kuching.5. Kedah Cawangan Ipoh.P Putrajaya.3 Kertas undi mula dicetak pada hari ke-3 selepas Hari Penamaan Calon iaitu pada 16 Mac 2004. Kertas undi yang telah dicetak seterusnya diedarkan kepada Pegawai-pegawai Pengurus Pilihan Raya oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri masing-masing untuk urusan pengeluaran kepada Pengundi Tidak Hadir (pengundi pos) yang mengundi lebih awal.5. Pencetakan kertas undi hanya boleh dilakukan 3 hari selepas Hari Penamaan Calon apabila semua pencalonan disahkan. Jumlah kertas undi yang dicetak bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 5. Kota Kinabalu.

Fungsi utama PP-PKR adalah untuk memantau aktiviti berkempen sama ada oleh calon atau parti-parti yang bertanding. sepanduk atau apa-apa bahan kempen yang tidak mematuhi syarat dan undang-undang yang ditetapkan. Calon-calon yang tidak membuat pembayaran deposit bahan kempen tidak dibenarkan mempamerkan apa-apa jenis poster atau bahan kempen bagi dirinya. Selain itu.00 tengah malam sebelum hari pengundian.1 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 6.anggota polis yang bertugas.1 Bagi tujuan pemantauan aktiviti kempen satu peruntukan baru telah diwujudkan. Keadaan ini telah menyumbang kepada penjalanan pilihan raya yang aman dan jaminan keselamatan kepada para pengundi untuk keluar mengundi. KEMPEN PILIHAN RAYA Aktiviti kempen bermula sebaik sahaja selesai urusan penamaan calon dan hendaklah berakhir pada pukul 12. 12 Bahagian Pilihan Raya di Negeri Sarawak dan 11 Bahagian Pilihan raya di Negeri Sabah. Seksyen 24B(4) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memperuntukkan bahawa calon-calon yang bertanding boleh mempamerkan poster dan bahan kempen pilihan raya di dalam Bahagian Pilihan Raya yang mereka bertanding selepas membayar deposit bahan kempen kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. parti-parti politik dan calon adalah dilarang menggunakan bahan kempen yang menyentuh peribadi atau fitnah serta yang boleh mencetuskan perasaan benci dan pemusuhan serta tidak berkaitan dengan pilihan raya.1.3 Mengikut Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Untuk mengadakan perjumpaan atau perhimpunan terbuka atau rapat umum. iaitu Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Bagi calon yang bertanding untuk kerusi Dewan Rakyat mereka disyaratkan membayar RM5. Semua urusan penghantaran kertas undi telah berjalan lancar mengikut jadual yang ditetapkan. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya Parlimen yang memerlukan pemantauan sepanjang tempoh berkempen sehingga selesai pengundian pada hari mengundi.000.1. 6.000.00.1. Selaras dengan peruntukan tersebut. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti atau wakil calon bebas bertanding. 6. manakala bagi calon Dewan Undangan Negeri kadar deposit bahan kempen ialah RM3. . PP-KPR dan PDRM juga bertanggunjawab mengambil tindakan untuk memberhentikan sesuatu ceramah oleh calon atau pemimpin-pimimpin parti yang bertanding jika ia berunsur fitnah atau melanggar peruntukan berkenaan.2 PP-KPR yang ditubuhkan ini diketuai oleh seorang pegawai yang dilantik oleh SPR selaku Ketua Pasukan dan keanggotaan yang lain terdiri daripada wakil Polis DiRaja Malaysia (PDRM) berpangkat Inspektor ke atas. PP-KPR boleh membuat rodaan apabila perlu dan membuat laporan pemantauan harian kepada Pegawai Pengurus Pilihan Raya di bahagian masing-masing. Tujuan utama pihak polis mengeluarkan permit di bawah Seksyen 27(2) Akta Polis 1967 (Akta 344) ialah untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. 6. PP-KPR boleh menurunkan poster. SPR telah menubuhkan PP-KPR di semua Bahagian Pilihan Raya di Semenanjung (165). semua calon atau parti-parti yang bertanding diperlukan mendapat permit daripada Ketua Polis Daerah di dalam bahagian pilihan raya berkenaan berdasarkan Seksyen 24B(3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pemasangan bahan kempen juga dilarang kepada parti yang tidak bertanding dalam bahagian pilihan raya yang berkenaan.00. BAB VI 6.

Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W.1 Jadual 6.6.2 Laporan PP-KPR 6. K.P.P.1 Sebuah Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR telah dibuka di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya selain pemantauan yang serupa dibuat di Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dan Pejabat Pegawai Pengurus di bahagian masing-masing.L. Sejumlah 1307 aduan telah diterima di sepanjang tempoh kempen pilihan raya. Jumlah laporan aduan yang diterima oleh PP-KPR mengikut seperti di Jadual 6.1 Pecahan Aduan Mengikut Negeri NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. W.P. Labuan Sabah Sarawak Jumlah BILANGAN PARLIMEN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 BILANGAN PP-KPR 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 0 11 12 188 JUMLAH ADUAN 26 124 83 56 89 112 94 435 101 6 60 59 10 0 26 26 1307 .2. Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR di Ibu Pejabat telah menerima pelbagai aduan daripada orang ramai mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calon atau parti-parti yang bertanding semasa tempoh berkempen.

2. Pondok-pondok Parti.2.6 6.2.2.1 6.2.2. Memancing Undi Pada Hari Mengundi.2.2.2.7 6.6. dan Perselisihan Faham 6. Masalah Hari Mengundi.2. Aktiviti-aktiviti Ceramah/Kempen.2.2. Sogokan. terdapat beberapa kes pelanggaran undang-undang oleh parti atau calon ekoran daripada salah faham atau atas sikap yang tidak bertanggungjawab.2 6.3 Sepanjang tempoh berkempen pada keseluruhannnya calon-calon yang bertanding telah mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan aktiviti kempen kebanyakannya dijalankan secara aman.2.2.3 6.2.2.8 Antara aduan-aduan adalah melibatkan perkara-perkara yang berikt: Bahan-bahan Kempen.2.2.4 6. Walau bagaimanapun.2 6. . Media cetak dan elektronik telah memberikan kerjasama yang baik dalam memberikan makluman serta membuat liputan tentang kempen oleh caloncalon yang bertanding. Balai Raya Sebagai Gerakan Parti.5 6.

7. Negeri yang terlibat dengan pengangkutan helikopter. Pahang dan Johor. maka jumlah pemilih yang ditetapkan di satu-satu saluran tertakluk kepada jumlah pemilih di dalam Daerah Mengundi berkenaan.1. bot.1. Kelantan. Mereka yang tidak berkenaan tidak dibenarkan berada di dalam kawasan zon larangan ini dan apa jua aktiviti berkempen dilarang sama sekali di dalam kawasan berkenaan. Para pengundi kebanyakannya datang pada awal pagi yang menyebabkan kesesakan di beberapa pusat mengundi yang mempunyai ramai pemilih di sebelah pagi. kecuali di beberapa kawasan pedalaman di mana jumlah pengundinya kecil. Sebagai ganti untuk membantu para pemilih. Barung SPR diwujudkan sebagai tempat untuk pemilih menyemak nama dan saluran tempat mengundi. 7. masa pengundiannya dipendekkan.833 tempat mengundi telah dibuka untuk kemudahan orang ramai mengundi pada Hari Pengundian. PROSES PENGUNDIAN 7. SPR menyediakan kemudahan pengangkutan seperti kenderaan pacuan 4 roda.3 Semasa Pilihan Raya Umum 2004.BAB VII 7. . Jenis pengangkutan ini bergantung kepada kesesuaian dan keadaan kawasan berkenaan untuk menghantar para petugas dan peralatan pilihan raya ke tempat-tempat mengundi dan membawanya balik selepas pengundian.1. Di dalam kawasan ini juga tidak sesiapa pun dibenarkan memakai pakaian atau membawa apa-apa bahan yang mempunyai lambang atau simbol mana-mana parti politik. SPR telah menetapkan saluran tempat mengundi mempunyai had maksimum seramai 700 pemilih kecuali saluran pertama yang dikhaskan untuk pemilihpemilih warga emas yang dikurangkan kepada 300 pemilih sahaja.00 pagi dan ditutup pada jam 5.4 Selain itu. perahu.1. undang-undang baru telah memperuntukan bahawa di setiap pusat pengundian ditetapkan kawasan zon larangan jarak 50 meter dari pusat mengundi. Di kawasan pedalaman di mana jumlah pemilihnya kecil. perahu dan bot ialah Sabah. Tugas penyokong-penyokong atau petugas-petugas parti politik di pondok panas sebelum ini telah diambil alih oleh para petugas SPR yang dilantik sebagai Kerani Penyemak Daftar Pemilih pada hari pengundian. 7. Walau bagaimanapun.1 Urusan Pengundian 7. 7.00 petang.1 Sebanyak 7. keadaaan beransur reda dan terkawal menjelang tengah hari dan di sebelah petang sehingga pada jam 5. dan helikopter.00 petang. mendirikan pondok parti atau ‘pondok panas’ juga dilarang kerana undang-undang berkenaan telah dimansuhkan.1.328 pusat mengundi dengan 19. SPR telah menetapkan masa pengundian yang seragam di seluruh Negara.5 Proses pengundian di semua tempat mengundi di seluruh Negara secara keseluruhannya telah berjalan lancar tanpa sebarang gangguan atau kejadian yang tidak diingini.2 Bagi tempat-tempat mengundi di kawasan pedalaman dan pulaupulau tertentu yang mempunyai pemilih berdaftar. Jumlah saluran di satu-satu pusat mengundi bergantung kepada jumlah pemilh di dalam Daerah Mengundi berkenaan. iaitu dibuka mulai jam 8. Sarawak. iaitu had minimumnya seramai 50 pemilih bagi Negeri Sabah dan 30 pemilih bagi Negeri Sarawak.

6 Suasana di pusat-pusat mengundi adalah lebih tenang dan terkawal kerana undang-undang yang melarang penyokong mana-mana parti politik berkumpul di pintu masuk pusat mengundi untuk merayu undi. penyerahan dan pengumpulan sampul undi pos bagi tentera dan polis telah diuruskan dengan menggunakan ‘karung khas SPR’ oleh courier tentera dan polis.2 Pengundian Melalui Pos 7. Polis Diraja Malaysia. Manakala Pos Malaysia Bhd. (PMB) pula menguruskan sampul-sampul undi pos yang diterima melalui kaunter-kaunter PMB dan peti-peti surat di seluruh Negara. 7.1 Sampul-sampul mengandungi kertas undi telah diedarkan kepada pemilih–pemilih pos bermula pada 17 Mac 2004 yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan. 7.2. Zon larangan 50 meter dari pusat mengundi serta pemansuhan pondok parti dan perayu undi telah benar-benar berjaya mewujudkan suasana yang lebih tenang dan terkawal pada hari mengundi.2 Proses penghantaran.00 petang tidak dikira dan akan disimpan oleh Pegawai Pengurus. Pasukan Gerakan Am dan pasangan.7.3 Sampul-sampul undi pos perlu dikembalikan atau sampai ke pejabat Pegawai Pengurus Pilihan Raya sebelum jam 5. . Sampul kertas undi pos juga dikeluarkan kepada petugas-petugas pilihan raya yang bertugas pada hari mengundi yang memohon untuk mengundi secara pos. pengundi berdaftar di luar Negara iaitu pegawai-pegawai di pejabat Kedutaan di luar Negara dan pasangan serta pelajar-pelajar yang berdaftar dan pasangan di luar Negara. 7.2.00 petang pada hari pengundian bagi memastikan kertas-kertas undi berkenaan dikira selepas waktu pengundian ditutup.1. Sampul-sampul undi pos yang diterima selepas jam 5.2. Kementerian Luar Negeri pula telah menguruskan sampul-sampul undi pos bagi pemilih-pemilih luar Negara melalui Kedutaan Malaysia di negara-negara berkenaan dengan menggunakan beg diplomatik.

Urusan pengiraan undi berkelompok ini dijalankan sama ada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi atau di tempat-tempat tertentu yang telah dikenal pasti oleh SPR. tetapi pengiraan undi hanya dibuat selepas jam 5.00 petang pada hari mengundi akan dikira.BAB VIII 8.00 petang. Bagi Bahagian Pilihan Raya di mana jumlah pemilih posnya ramai. 8. 8.00 petang. Proses ulang kira boleh dijalankan jika diminta oleh calon atau jika diputuskan sedemikian oleh Ketua Tempat Mengundi. 8. Permohonan ulang kira di tempat mengundi mengikut Negeri dalam Pilihan Raya Umum ke11 adalah seperti di Jadual 8. PENGIRAAN UNDI 8. pengiraan undi dibuat secara berkelompok.5 Ulang Kira di Tempat Mengundi Proses ulang kira kertas undi di tempat mengundi dibenarkan jika terdapat perbezaan undi 2% atau kurang yang diterima oleh calon yang memperolehi keputusan terbanyak dengan yang kedua terbanyak. Proses pengiraan undi pos dijalankan oleh Penolong Pegawai Pengurus yang bertanggungjawab terhadap pengurusan undi pos yang dilantik bagi setiap Bahagian Pilihan Raya yang terlibat.1 Urusan Mengira Undi Urusan pengiraan undi pos dan undi biasa dijalankan selepas proses pengundian ditutup pada jam 5. Di tempat-tempat tertentu kawasan pedalaman dimana tempat-tempat mengundi ditutup lebih awal mengikut waktu yang ditetapkan oleh SPR. pengiraan undi di pusat-pusat mengundi itu dijalankan selepas pengundian ditutup. 8.1 yang berikut: . Ulang kira hanya dijalankan sekali sahaja.2 Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Seperti pilihan raya yang lalu. selamat dan terkawal. Di setiap tempat mengundi semasa proses pengiraan dijalankan.00 petang. Dalam Pilihan Raya ini bagi semua pusat mengundi di Negeri Selangor ekoran dari pelanjutan masa mengundi selama 2 jam (sehingga 7 petang). Pengiraan undi ditempat mengundi hanya dijalankan jika tempat-tempat berkenaan mempunyai kemudahan asas yang diperlukan.4 Pengiraan Undi Pos Undang-undang menetapkan bahawa sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos yang diterima oleh Pegawai Pengurus sebelum jam 5.00 petang. pengiraan tidak boleh dimulakan sebelum jam 5. seorang anggota polis ditempatkan di luar bilik untuk menjaga keselamatannya. urusan pembukaan sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos dibuat lebih awal. Pengiraan undi berkelompok perlu dikendalikan oleh Ketua Tempat Mengundi masing-masing. proses pengiraan undi dijalankan di tempattempat mengundi oleh Ketua Tempat Mengundi selepas pengundian ditutup pada jam 5.3 Pengiraan Undi Berkelompok Bagi pusat-pusat mengundi di kawasan tertentu yang tidak mempunyai kemudahan yang diperlukan atau menghadapi masalah perhubungan seperti di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak.

Jadual 8.1 Ulang Kira di Tempat Mengundi Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.P K.P Labuan Sarawak Jumlah Parlimen 6 47 83 53 38 55 23 55 42 0 12 0 19 20 0 41 494 Dewan Undangan Negeri 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 .L W.P Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.

Sarawak pada jam 7.00 tengah malam. keputusan pilihan raya bagi kerusi Dewan Rakyat yang pertama diterima dan diisytiharkan ialah dari P.30 malam. 8.2 Pengiraan semula undi telah dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi pada 22 Mac 2004 bagi 7 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dan 16 Bahagian Pilihan Raya Negeri.7. 8.40 malam. 8. 22 Pasir Mas. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri. maka pada jam 12. Keputusan pertama ialah dari N. Peti-peti undi yang mengandungi kertas-kertas undi bersama borang keputusan berkenaan (Borang 14) dibawa oleh Ketua Tempat Mengundi atau oleh Penolong Pegawai Pengurus Pilihan Raya di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan.4 Selaras dengan Peraturan 25F Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan Raya) 1981 iaitu peraturan baru yang menetapkan iaitu SPR perlu mengisytiharkan kemenangan bagi mana-mana parti yang memperoleh jumlah kerusi melebihi 50%. 8.7 Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 8.44 Karamunting.6 Perjumlahan Rasmi Undi 8. Semua kertas undi telah dikira.30 pagi dan bagi Dewan Undangan Negeri ialah dari N. Ini diikuti dengan pengisytiharan setiap kemenangan yang sama bagi Dewan Undangan Negeri oleh Anggota Panel SPR sebaik sahaja jumlah kerusi melebihi 50% diperoleh di Negeri-negeri berkenaan. Keputusan terakhir bagi Dewan Rakyat yang diterima ialah dari P. Bahagian-bahagian pilihan raya yang terlibat dalam Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi adalah seperti di Jadual 8.6.30pagi. Sabah pada jam 8.6. pengersi SPR telah mengisytiharkan secara rasmi kemenangan parti Barisan Nasional bagi Dewan Rakyat. sama ada di tempat pengundian atau di pusat pengiraan undi berkelompok atau pengiraan undi pos.8.205 Saratok.6. Semua Ketua Tempat Mengundi dan kerani pengiraan yang terlibat di Bahagian Pilihan Raya berkenaan telah bertugas semula keesokannya untuk membuat pengiraan semula kerta undi di bawah pengawasan Pegawai Pengurus masing-masing. iaitu satu pusat penjumlahan rasmi undi bagi Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh negara. Kelantan pada jam 2. Keputusan untuk mengadakan Pengiraan Semula tertakluk kepada permintaan calon yang kalah dan pengiraan semula hanya dibuat hanya sekali sahaja. 11 Tendong.3 Dalam Pilihan Raya Umum 2004. Setiap keputusan pilihan raya disalurkan kepada Bilik Gerakan Pusat di Ibu Pejabat SPR untuk semakan kali kedua sebelum diisytiharkan oleh Pegawai Pengurus di bahagian pilihan raya masing-masing.2 Semua keputusan pengiraan undi berkenaan disemak oleh Pegawai Pengurus dan keputusan undi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus.2 yang berikut: . Kelantan pada jam 2.1 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 telah menetapkan bahawa pengiraan semula undi boleh dibuat di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi jika keputusan majoriti antara calon yang mendapat undi terbanyak dengan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang.7.61 Sebanyak 219 pusat penjumlahan rasmi undi telah dibuka. 8. Semua keputusan Pengiraan Semula Undi di bahagian terlibat tidak menunjukkan apa-apa perubahan kepada keputusan pilihan raya berdasarkan pengiraan di tempat-tempat mengundi berkenaan pada 21 Mac 2004.

N. N. 11 Pendang P. N.2 Bahagian Pilihan Raya yang Mengira Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Negeri Perlis Kedah Kelantan Parlimen Dewan Undangan Negeri N. 16 Batu Buruk N. 120 Bukit Bintang N. N. 15 Anak Bukit N. 41 Keranji . 31 Batu Lancang N. 13 Sik P. 44 Permatang Pauh P. 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 35 Kemuning 41 Manik Urai Terengganu Pulau Pinang Perak Melaka Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur P. 29 Machang N. 31 Jelapang N. N. 15 Sanglang P.66 Ipoh Barat P. 23 Belantek N. N. N. 138 Kota Melaka P. N.JADUAL 8.

PUTRAJAYA N. Partiparti yang gagal memenangi sebarang kerusi yang dipertandingkan ialah Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP). iaitu Barisan Nasional (BN).K.P.1 Seramai 418 calon yang mewakili sembilan parti politik dan 31 orang calon Bebas telah bertanding untuk merebut 219 kerusi Dewan Rakyat.P.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.1 yang berikut: Jadual 9.1 Bilangan Kerusi Parlimen yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.1. Parti Islam Se Malaysia (PAS). Daripada jumlah tersebut hanya calon-calon dari empat buah parti politik dan seorang calon Bebas sahaja yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan. Parti Tindakan Demokratik (DAP).BAB IX 8. KEPUTUSAN PILIHAN RAYA 9.P. Kedudukan bilangan kerusi Dewan Rakyat yang dimenangi mengikut parti politik dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK).L W. Parti KeADILan dan seorang calon Bebas. Parti Demokratik Malaysia (MDP) dan Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR).1 Dewan Rakyat 9. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 14 9 8 8 21 14 22 7 1 8 6 26 1 24 27 199 PAS 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 DAP 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 12 KeADILan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 .

756.061 870.234 820.490 695.662 315.2 yang berikut: Jadual 9.P.126 1.351 570.75 91.9. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL.969 9.93 76. UNDI 93.248 431.170.079 429.589 467.901 662.196 434. mengikut jumlah undi peratusan yang diperoleh oleh parti-parti politik dan calon-calon bebas yang bertanding bagi kerusi-kerusi Parlimen adalah seperti di Jadual 9. Daripada sejumlah tersebut.610 665.90 9.097 BIL. PEMILIH 112. PUTRAJAYA N.422.006 513.209.P.04 70.08 64.13 Kedudukan keputusan Pilihan Raya Umum 204.184.920 5.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.74 87.722 455.95 69. seramai 7.948 % UNDI 83.293 273.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.08 76.756.063 400.697 535.924 672.209.788 22.22 80.894 511.274 670.90% telah keluar mengundi.917 1.99 80.P.948 pemilih atau 73.19 72.744 14.761 333.482 821.531 7.79 73.3 yang berikut: .362 1.94 73.49 67.L W.367 1.097 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Parlimen selepas ditolak jumlah pemlilih bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang menang tanpa bertanding. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.K.36 78.998 4.037.12 Seramai 9.90 62.2 Bilangan Pemilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Parlimen Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.00 73.786 345.

501 392.849 38.955 170.329 35.916 5.L. W.053 671.173 10.767 79.420 578.10 KeADILan 63.198 3.00 .524 221.010 15. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 58.002 263.54 BEBAS 6.949 1.020 499.585 100.107 2.834 39.566 67.636 115.254 1.56 JUMLAH 91.320 650.653 73.666 286.74 DAP 135.110 468.694 786.957 19.238 52.033 540 19.472.824 61.125 135.109 111.350 70.Jadual 9.950 285.328 284.643 63.536 7.087 206.188 4.094 34.098 70.626 303.799 423.3 Bilangan Undi dan Peratus yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.904 130.183 31.760 189.950 143.910 844. K.251 37.P.631 708.895 521.012.919 4.050 0.25 PARTIPARTI LAIN 1.428 37.752 38.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.943 260.P.682 108.662 18.103.132 198.013 8.946 3.731 40.086 211.81 PAS 33.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.P.009.188 388.218 14.719 461.692 19.273 318.894 278.608 132 63.289 15.831 11.714 201.370 59.002 4.186 1.852 57. PUTRAJAYA N.035 1.630 421.480 20.481 8.302 663.

1 Bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. Pertubuhan Kebangsaaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) dan Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) gagal memenangi sebarang kerusi. sebanyak 165. iaitu dari Barisan Nasional (BN). Parti Islam Se Malaysia (PAS).4 Bilangan Kerusi Dewan Undangan Negeri yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik Dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.1.4 Bagi Pilihan Raya Umum Parlimen. seramai 1.018 atau 2.2. Calon-calon dari Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU).K.345 kertas undi pos dari PDRM. PUTRAJAYA N. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak. termasuk 86 orang calon Bebas untuk merebut 505 kerusi. 9.P. Calon-calon dari tiga parti politik dan seorang calon Bebas sahaja.2 Dewan Undangan Negeri 9. 9.29% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan yang terdapat pada kertas undi sebanyak 35. Parti Tindakan Demokratik (DAP) dan seorang calon Bebas yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan.5 Jumlah undi yang diperolehi dalan Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti termasuk calon bebas bagi Pilihan Raya Dewan Rakyat adalah seperti di Lampiran II.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.121 calon telah bertanding yang mewakili lapan buah parti politik. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 14 31 21 28 38 52 41 54 0 0 34 26 55 0 59 0 453 PAS 1 5 24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 DAP 0 0 0 0 1 7 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 15 KeADILan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 .P.4 yang berikut: Jadual 9.1.P.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.9.L W. Bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi mengikut parti dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9.

K.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL.P.2.17 80.3 Berdasarkan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Undangan Negeri.61 74.148.P.564 399.957 6.085 895.5 yang berikut: Jadual 9.424 804.P.261 432.99 9.996 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Dewan-dewan Undangan Negeri selepas ditolak jumlah pemillih bagi Bahagian-bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri yang menang tanpa bertanding.99% telah keluar mengundi. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.56 75.482 821.901 662.851 570.06 87.00 75.638 671. Daripada jumlah tersebut.94 81.219 510.742 1.213.5 Bilangan Pemlilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Dewan Undangan Negeri Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.985 pemilih atau 74.668 429.985 % UNDI 82.365.2.720 273. UNDI 93.126 1.589 314. PEMILIH 112.9.90 73.996 BIL.L W. PUTRAJAYA N.619 8.75 64.722 455.917 1.786 345.289 667.23 78.362 1.104 530. kedudukan jumlah undi dan peratusan pengundian yang diterima oleh parti-parti politik dan calon Bebas yang bertanding adalah seperti di Jadual 9.031 433.011.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.95 73.11 73.92 70.488.383.6 yang berikut: .365.924 672.488. seramai 6.2 Seramai 8.

850 18.210 53.893 268.568 393.023 97.818 100.504 6.342 499.662 103.044 275.483 315.079 100.805 410.816 73.201.062 419.062 653.L W.440 43.894 21.P.033 212.598 520.185 23.815 12. PUTRAJAYA N.660 66.438 543.P.572 249.383 34. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 57.906 0.312 1.920 3.578 672.906 137.659 775.862 107.925 170.186 6.211 642.957.223 21.30% BEBAS 51 710 912 6.167.395 988.395 30.549 428 94.836 28.829 8. K.81% PAS 29.036 63.609 265.926 9.972 116.981 207.P.859 28.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.829 88.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.77% KeADILan 4.042 42.407 183.080 869.67% JUMLAH 91.382 222.048 421.83% DAP 2.463 100.393 258.963 11.203 390.906 18.152 304.301 3.62% PARTI-PARTI LAIN 18.6 Bilangan dan Peratus Undi yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.773 1.826 47.463 23.00 .521 462.179 125.Jadual 9.

00 pagi di Istana Negara. Suruhanjaya diperuntukan kuasa untuk mengistiharkan nama parti yang menang dalam Pilihan Raya apabila memperolehi lebih 50% dari jumlah kerusi Parlimen atau Negeri. Jumlah calon yang mewakili parti-parti politik termasuk calon Bebas yang telah hilang wang deposit bagi Pilihan Raya Umum Parlimen adalah seperti di Jadual 9.5.00 tengah malam mengistiharkan Barisan Nasional telah memenangi Pilihan Raya Parlimen.5 Jumlah undi yang diperolehi dalam Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti politik termasuk calon Bebas bagi Pilihan Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Lampiran III.2.848 kertas undi pos dari PDRM.058 atau 2. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak.4 Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 telah dipersembahkan secara rasmi kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya pada 22 Mac 2004 jam 10.2.1 Seramai 25 calon daripada 449 calon yang telah bertanding bagi merebut 219 kerusi Parlimen telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding di Bahagian Pilihan Raya yang berkenaan. Pengerusi SPR dengan secara rasminya pada jam 12. Paraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981.5 Hilang Wang Deposit Pilihan Raya 9. 9. 9.3 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Mengikut Peraturan 25F. 9.7 yang berikut: . 9.16% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan pada kertas undi dan sebanyak 30. sebanyak 134.9. Kuala Lumpur diiringi oleh Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya. Berikutan itu.4 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. Pengistiharan yang sama dibuat oleh Ahli-ahli Panel SPR bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri.

KL W. PUTRAJAYA N.P. SEMBILAN MELAKA JOHOR W.P.4.121 calon yang telah bertanding untuk merebut 505 kerusi.2 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. seramai 112 calon telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. Kedudukan calon-calon yang hilang wang deposit pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 9.8 yang berikut: .JADUAL 9. daripada seramai 1. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 DAP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 KeADILan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 2 12 JUMLAH 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 3 0 12 4 25 9.P.7 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.

8 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.P. SEMBILAN MELAKA JOHOR W. KL W.PUTRAJAYA N.P. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 4 0 11 DAP 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 KeADILan 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1 1 0 12 0 21 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 6 0 0 0 0 1 0 31 0 43 JUMLAH 0 2 1 0 4 8 1 8 0 0 0 1 8 0 79 0 112 .JADUAL 9.P. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.

7 Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya Seksyen 23 Akta Kesalahan Pilihan Raya menetapkan bahawa calon-calon yang bertanding perlu mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya di dalam tempoh 31 hari selepas keputusan Pilihan Raya diwartakan. tarikh akhir untuk calon-calon atau ejen masing-masing mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya ialah pada 13 mei 2004.9.(B) 163 pada 12 April 2004. Berdasarkan dari tarikh tersebut. Kedudukan calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya mengikut negeri adalah seperti di Jadual 9.6 Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri telah diwartakan melalui P.9 yang berikut: .U. Tarikh pewartaan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 ialah pada 12 April 2004. Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan bahawa seramai 40 orang calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan. Selepas tarikh tersebut tamat. 9. Selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkenaan kesemua mereka telah hilang kelayakan untuk mengundi dan bertanding dalam pilihan raya di dalam tempoh 5 tahun dari tarikh tersebut. Keputusan penuh pilihan raya mengikut yang diwartakan adalah seperti di Lampiran II dan III.

P. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5 KeADILan 0 4 0 0 4 2 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 19 DAP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 8 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 JUMLAH 0 5 1 0 4 2 0 9 0 0 4 0 2 0 12 0 39 .JADUAL 9.9 Jumlah Calon dan Ejen Pilihan Raya yang Tidak Mengemukakan Penyata Perbelanjaan Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. KL W.P. PUTRAJAYA N.P. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. SEMBILAN MELAKA JOHOR W.

sebanyak 43 petisyen pilihan raya telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di seluruh Negara oleh pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya.BAB X 10.179 Ranau P.47 Pandamaran Perlis Kedah Kelantan Terengganu P.9 Kota Lama N.44 Permatang Pauh P.37 Air Lanas N.95 Tanjung Karang P.15 Ladang N. sebanyak 17 kes petisyen bagi kerusi Parlimen dan 26 kes petisyen bagi kerusi Dewan Undangan Negeri.53 Rungkup N.24 Senggarang N.13 Sik P.1 Kes Petisyen Pilihan Raya Umum Ke-11 Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Negeri Parlimen Dewan Undangan Negeri N.19 Ru Redang N.15 Api-api N.8 Sungai Burong N. Berpandukan kepada peruntukan tersebut. Maklumat dan keputusan penuh kes-kes petisyen pilihan raya bagi Pilihan Raya Umum ke-11.24 Kadok N.25 Bachok P.41 Kepala Batas P.55 Pasir Bedamar N.35 Pasir Raja P.120 Bukit Bintang Selangor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Johor Sabah Sarawak N.216 Bintulu N.50 Lahad Datu .13 Guar Sanji N.37 Pantai Remis N.98 Gombak P. mana-mana calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya dan mempunyai bukti yang kukuh boleh mengemukakan petisyen pilihan raya kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan keputusan Mahkamah bagi membatalkan sesuatu keputusan pilihan raya.15 Sanglang P.27 Sura N.213 Selangau P.67 Kuala Kangsar P.1 Seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 118 Perlembagaan Persekutuan.39 Mengkebang N.37 P.6 Chempaka N.3 Jerteh N.1 yang berikut: Jadual 10.31 Cukai N.30 Jeli N. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seperti di Jadual 10. Daripada jumlah tersebut.33 P.22 Jelawat N. PETISYEN PILIHAN RAYA 10.36 P.17 Gombak Setia N.26 Bangi N.39 Besut Kuala Terengganu Marang Dungun Pulau Pinang Perak P.28 Pasir Puteh P.11 Permatang Pasir N.35 Kemuning N.

37 Pantai Remis dan N.28 Pasir Puteh di mana Mahkamah Tinggi telah membatalkan keputusan awal yang dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya dan mengisytiharkan kemenangan kepada pihak pempetisyen.179 Ranau. 10.120 Bukit Bintang.44 Permatang Pauh. . P. P.17 Gombak Setia.4 Daripada jumlah 43 keputusan petisyen yang diputuskan. 10. N. N.3 Semua kes petisyen pilihan raya di seluruh Negara telah diselesaikan oleh Mahkamah Tinggi pada 29 Oktober 2004. 42 daripadanya telah ditolak oleh Hakim Pilihan Raya. manakala 1 kes sahaja.47 Pandamaran.98 Gombak. iaitu bagi Parlimen P. Daripada jumlah 43 kes petisyen yang dikemukakan. Pihak SPR hanyalah dinamakan sebagai responden kedua atau ketiga sahaja.10. iaitu calon parti Barisan Nasional. P.2 Majoriti petisyen pilihan raya terbabit melibatkan bantahan dan dakwaan oleh calon dan pengundi ke atas pihak lawan masing-masing. Semua kes rayuan telah diselesaikan oleh Mahkamah Persekutuan di dalam tempoh enam bulan dari tarikh rayuan berkenaan didaftarkan dan keputusannya semua ditolak. sebanyak 7 kes rayuan telah diterima oleh Mahkamah Persekutuan untuk didengar iaitu P.

1.BAB XI 11. Keputusan yang di buat secara bersendirian selepas pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri nyata telah menyumbang kepada keadaan kekecohan yang berlaku di dalam kawasan-kawasan yang terlibat. Daripada laporan oleh Pegawai-pegawai Pengurus yang terlibat di pusat mengundi di mana berlakunya kekecohan. Bagi tujuan memberikan peluang kepada pengundi-pengundi berkenaan membuang undi pada sebelah petang. Tindakan yang dijalankan adalah baik bagi kebajikan pengundi tetapi tidak sesuai dengan keadaan masa yang amat suntuk kerana urusan seumpama ini memerlukan pemecahan buku daftar untuk menyalurkan pengundi ke pusat-pusat mengundi yang sesuai mengikut lokaliti (tempat tinggal) masing-masing.2. SPR amat dukacita atas insiden yang tidak diduga ini dan ia tidak seharusnya berlaku. SPR mendapati wajar tempoh masa . beribu-ribu pemilih didapati tidak dapat mengesan pusat mengundi mereka dan dikira telah terlepas peluang untuk mengundi.1. Ia berlaku disebabkan tindakan Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor membuka 60 buah pusat mengundi baru di dalam 16 daerah mengundi khususnya di dalam kawasan Lembah Kelang. Ia menjadi pengajaran kepada Pengarah-pengarah Pilihan Raya Negeri untuk mengenali perbezaan antara tanggungjawab dan akauntabiliti. terutamanya apabila sesuatu urusan itu melibatkan kebajikan pihak awam. Ini disebabkan komputer yang digunakan di sesetengah pusat mengundi didapati tidak serasi (compatible) dengan versi CD yang dibekalkan. Komputer-komputer yang disediakan tidak dapat membaca CD daftar pemilih yang dibekalkan oleh Ibu Pejabat. Pada dasarnya hanya satu pusat mengundi diwujudkan di dalam satu daerah mengundi. Kesilapan ini timbul disebabkan kelemahan komunikasi di antara pihak yang menguruskan komputer dengan pihak pejabat PPN/Ibu Pejabat SPR. Pengundi juga harus dimaklumkan lebih awal mengenai pusat-pusat mengundi baru itu.3 Penambahan Masa 2 Jam bagi Negeri Selangor SPR telah menerima maklum balas daripada Pegawai-Pegawai Pengurus dan orang ramai berhubungan dengan kesesakan di sesetengah pusat mengundi di Selangor akibat masalah yang diterangkan dalam para 13.1.1 Penggunaan ‘Compact Disc’ (CD) Terdapat CD yang tidak dapat diguna pakai di pusat mengundi tertentu untuk tujuan semakan semasa pilihan raya umum. 11. Apa yang berlaku adalah di luar pengetahuan Panel SPR dan menyentuh soal dasar dan prinsip akauntabiliti. Tujuan membuka pusat-pusat baru adalah untuk mengurangkan kesesakan pemilih di pusat-pusat mengundi yang sedia ada. Antara isu tersebut adalah seperti yang berikut: 11.2 Kekecohan di Selangor Kekecohan yang berlaku di 60 pusat mengundi di kawasan Lembah Kelang Selangor di sepanjang pagi hari mengundi adalah disebabkan berlaku kelemahan petugas-petugas yang menyemak buku daftar pemilih sebelum pengundian. ada beberapa isu yang berbangkit yang menjejaskan kelicinan dan keberkesanan pengurusan pilihan raya di bahagian-bahagian pilihan raya tertentu di seluruh Negara. 11.1 Isu-Isu Semasa perjalanan pilihan raya umum yang lepas. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN RAYA 11. Masalah ini hanya disedari oleh Ibu Pejabat pada hari pengundian.1.

11.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih Ada sebahagian orang ramai mendakwa bahawa nama mereka tidak ada di dalam daftar pemilih sedangkan mereka telah pun mendaftar dan pernah mengundi pada masa lalu. Di bawah sistem lama pendaftarn pemilih boleh dibuat oleh orang lain sebagai wakil. Walau pun tindakan ini belum mempunyai precedent dalam sejarah pilihan raya di Malaysia. Apabila Pilihan Raya diadakan. Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang baru diperkenalkan oleh SPR bertujuan hanya untuk menyemak daftar pemilih pilihan raya. SMS berfungsi dengan baik membolehkan pemilih menyemak nama mereka sama ada berada di dalam daftar pemilih atau sebaliknya. 11. Pahang disebabkan kesilapan pencetakan kertas undi oleh Percetakan Nasional Malaysia (PNMB). Insiden yang tidak sepatutnya berlaku ini amatlah mendukacitakan. didapati kertas undi yang dicetak adalah betul.1. Oleh itu SPR tidak boleh mengambil tanggungjawab apabila kehilangan nama mereka dalam daftar pemilih atau kesilapan itu dimaklumkan pada hari mengundi. Walau bagaimanapun. Di samping itu kelemahan juga berlaku di peringkat Pegawai Pengurus berkenaan yang sepatutnya menyemak mengikut arahan SPR apabila kertas undi diterima sebelum diedarkan. Walau bagaimanapun. Setelah diselidiki. 11.8 Pemindahan Nama dari Pusat-pusat Mengundi SPR ada juga menerima aduan daripada sesetengah pemilih bahawa nama mereka telah dipindahkan dari pusat mengundi asal kepada satu pusat mengundi baru tanpa disedari ataupun tanpa kebenaran mereka.1.17 Sungai Lembing. ia telah memberikan feadah yang besar dan dianggap satu tindakan yang baik dan wajar serta sesuai bagi memastikan hak pengundi di bawah Perlembagaan Persekutuan terpelihara dan tidak sesiapa yang berminat terlepas peluang untuk mengundi dalam pilihan raya. Perkara ini berlaku disebabkan kurang penelitian dan pengawasan oleh petugas-petugas yang menjalankan pencetakan di PNMB. tetapi hanya disedari oleh Pegawai Pengurus berkenaan selepas 2 jam pengundian dibuka. pengedaran maklumat dan program SMS mengenai pusat-pusat mengundi dan tempat-tempat mengundi tidak sempat disediakan secara lebih sempurna.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Pada peringkat awal.5 Percetakan Kertas Undi bagi DUN N.pengundian bagi seluruh Negeri Selangor dilanjutkan selama 2 jam lagi. bagi cetakan tambahan untuk kertas undi biasa didapati terdapat kesilapan pencetakan simbol parti.6 Laman Web SPR SPR ada menerima aduan daripada orang ramai berkenaan dengan masalah tidak dapat ‘access’ secara mudah dan cepat ke Laman Web SPR. Perkara ini berlaku di bawah sistem pendaftaran lama di mana pemohon tidak diwajibkan membawa kad pengenalan serta tidak diwajibkan hadir semasa pendaftaran atau untuk memohon pertukaran alamat.17 Sungai Lembing.1.1. 11. Pahang Berlakunya penangguhan Pilihan Raya bagi DUN N. Semasa cetakan awal kertas undi untuk Pengundi Tidak Hadir (Undi Pos). Perkara seperti ini adalah di luar kawalan SPR. Kesempatan ini telah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memasukkan .1. didapati ia berpunca daripada masalah kesibukan talian internet. 11. Undang-undang Pendaftaran Pemilih membolehkan orang ramai menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih sepanjang masa dan menjadi tanggungjawab mereka sendiri untuk berbuat demikian.

2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya Bagi mengenal pasti punca-punca berlakunya beberapa kelemahan semasa pilihan raya umum yang lepas. Tarikh Mesyuarat Post-Mortem adalah seperti di Jadual 11.1 Selain itu. Urus Setia SPR telah mengadakan pelbagai peringkat mesyuarat post-mortem pilihan raya secara menyeluruh diseluruh Negara.permohonan menukarkan alamat pemilih ke kawasan-kawasan tertentu yang tidak disedari oleh pemilih berkenaan. Walau bagaimanapun perkara ini tidak akan berlaku jika pengundi-pengundi mengambil kesempatan yang terbuka untuk menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih yang dibuka sepanjang masa sebelum pilihan raya berlaku. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mencari punca-punca masalah dan cara-cara mengatasi masalah-masalah yang timbul untuk kebaikan pilihan raya yang akan datang. 11.3. Beberapa isi yang dibangkitkan dan masalah yang dihadapi semasa pilihan raya telah dibincangkan secara mendalam. 11. SPR telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Audit Pilihan Raya.3 Post-Mortem Pilihan Raya 11. sama ada melalui mesyuarat postmortem di peringkat Ibu Pejabat SPR atau di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri atau mesyuarat-mesyuarat SPR dengan Pegawai-pegawai Pengurus di seluruh Negara. Motif politik kepartian adalah punca utama penipuan ini berlaku.1 yang berikut: .

1 Tarikh Mesyuarat Post-Mortem Pilihan Raya Umum 2004 PERINGKAT/NEGERI Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Urus Setia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Urus Setia Ibu Pejabat Perlis TARIKH 22 Jun 2004 PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri.Jadual 11. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Psukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Kedah 5 Mei 2004 Kelantan 12 Mei 2004 Perak 15 April 2004 Pahang 28 April 2004 Selangor 9 April 2004 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 Melaka 27 April 2004 Johor 12 Mei 2004 . Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR).

.3. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). 11. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri.2 Melalui mesyuarat-mesyuarat post-mortem tersebut dan juga laporanlaporan yang diterima dari pelbagai pihak. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Angkatan Tentera Malaysia Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Polis DiRaja Malaysia Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan 26 April 2004 Sarawak 19 April 2004 Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Angkatan Tentera Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Polis DiRaja Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Kementerian Luar Negeri Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Pos Malaysia Bhd 20 April 2004 28 April 2004 30 April 2004 Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Kementerian Luar Negeri 8 Julai 2004 Pegawai kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Pos Malaysia Bhd. Pegawai Pengurus. SPR telah mengambil maklum dan seterusnya tindakan-tindakan menyelesaikan masalah yang timbul sedang dan telah diambil. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Antara tindakan penyelesaian yang telah diambil termasuklah membuat cadangan-cadangan untuk meminda beberapa peruntukan undangundang yang tidak lagi sesuai dengan keadaan masa kini. Pegawai Pengurus.PERINGKAT/NEGERI TARIKH PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengarah Pilihan Raya Negeri. Beberapa tindakan penambahbaikan juga dibuat berhubung dengan penyediaan daftar pemilih serta syor-syor penambahan pusat-pusat mengundi di seluruh Negara untuk mengurangkan kesesakan pada hari pengundian.

Selain itu.8 Kenaikan kos pengangkutan selain kos sewaan helikopter seperti sewaan kenderaan kereta. dan 12.5 Pelaksanaan pilihan raya umum satu hari dan serentak bagi seluruh Negara yang telah melibatkan tambahan penggunaan helikopter bagi keperluan di Negeri Sabah dan Sarawak berbanding dengan pilihan raya 2 hari sebelum ini. iaitu helikopter yang sama boleh digunakan pada hari berikutnya.1.1.1. peralatan dan elaun kepada setiap anggota PP-KPR. .6 Penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) melibatkan kos penyediaan pengangkutan.1. 12.3 Kenaikan elaun petugas-petugas pilihan raya sebanyak 70-100%. 12.2 Pertambahan jumlah petugas pilihan raya kira-kira 35% berikutan daripada bertambahnya jumlah bahagian pilihan raya dan jumlah bilangan pemilih di seluruh Negara serta keperluan pegawai dan petugas untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan baru. 12. berlaku juga tambahan kos tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa petugas-petugas pilihan raya berikutan daripada kenaikan gaji tahunan.1 Pertambahan bahagian pilihan raya berikutan daripada urusan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya yang dijalankan pada tahun 2002/2003 diseluruh Negara. iaitu melibatkan pertambahan sebanyak 25 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dari 194 kepada 219 dan sebanyak 63 Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri dari 504 kepada 567. 12. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM 30.1. bot dan perahu.1.1. 12.1.1 SPR telah diperuntukkan bajet oleh Kementerian Kewangan sebanyak RM100 Juta untuk menjalankan Pilihan Raya Umum 2004. Pertambahan tersebut adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang berikut: 12. PERBELANJAAN PILIHAN RAYA 12.4 Kos pengurusan bertambah ekoran daripada pelaksanaan undangundang baru yang membolehkan Pengiraan Semula Undi di Pusat penjumlahan Rasmi Undi bagi mana-mana keputusan yang majoriti kemenangannya 2% atau kurang.BAB XI 12. 12.5 juta berbanding dengan Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999.7 Pencetakan buku undang-undang dan peraturan baru ekoran daripada pindaan kepada undang-undang dan peraturan pilihan raya yang telah diluluskan oleh Parlimen.

Pilihan Raya telah dijalankan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Di samping itu sesuatu kejayaan besar dicapai dari segi prinsip pilihan raya demokratik iaitu keputusan yang diperoleh melalui pilihan raya ini ialah keputusan yang sah dan telah diterima oleh semua pihak baik dalam atau luar Negara. .1 SPR telah mengadakan Pilihan Raya Umum 2004 mengikut kuasa yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan kesinambungan proses demokrasi berparlimen di Malaysia. 13.2 SPR amat bangga untuk merakamkan bahawa dalam pilihan raya ini rakyat nyata telah menggunakan hak mereka untuk memilih secara bebas dan keadaan ini sekali lagi memcerminkan wujudnya unsur-unsur demokrasi yang terpenting iaitu kebebasan untuk memilih. Kejayaan ini menunjukkan kemantapan jentera pengurusan pilihan raya yang disediakan oleh SPR serta kerjasama dan jalinan hubungan dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta. PENUTUP 13.BAB XIII 13.

A.. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka dengan jayanya. Pengundi-pengundi telah dapat menunaikan tanggungjawab kepada Negara dengan bebas. Bantuanbantuan dalam bentuk penggunaan bangunan. di samping itu juga penghargaan kepada pihak media lain sama ada media cetak atau media elektronik yang telah terlibat dalam membuat liputan meluas di seluruh Negara termasuk menyediakan publisiti dan maklumat berhubungan dengan proses pilihan raya kepada orang ramai sepanjang tempoh tersebut. Jabatan Perdana Menteri. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS).2 Kejayaan Pilihan Raya Umum 2004 ialah hasil komitmen daripada semua pihak yang terlibat dalam membantu SPR melaksanakan tanggungjawab mereka kepada Negara.. peralatan dan logistik serta kemudahan pengangkutan dan sebagainya telah membantu pengurusan pilihan raya berjalan lancar dan licin.A Ketua Hakim Negara dan kesemua Hakim yang terlibat di atas kecekapan pihak “judicial” menyediakan jadual dan seterusnya menyelesaikan pembicaraan dalam tempoh masa yang diperlukan oleh undang-undang. Badan-badan Berkanun dan Pihak Swasta. suasana berkempen telah berjalan secara aman dan terkawal.1 Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri secara keseluruhannya telah berjalan dengan lancar dan berjaya. Kementerian dan Jabatan Kesihatan. Jabatan Peguam Negara. 14. 14.4 SPR memberikan penghargaan khusus kepada RTM atas kerjasama dan penglibatannya dari awal hingga akhir pilihan raya ini berjalan. Syarikat Hornbill Skyways. Pos Malaysia Bhd.BAB XIV 14.. Antara pihak yang banyak memberikan sumbangan ialah Polis DiRaja Malaysia (PDRM). 14. Kementerian Luar Negeri. 15. Kerjasama dan sokongan daripada pelbagai pihak termasuk Kementerian dan Jabatan Kerajaan baik di peringkat Persekutuan atau di peringkat Negeri. Kementerian Pertahanan. Dengan adanya beberapa peruntukan undang-undang baru yang mengawal aktiviti berkempen oleh calon dan penyokong-penyokong masing-masing. Kementerian Dalam Negeri.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut. Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus. Kementerian Penerangan.3 SPR dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberikan kerjasama. pilihan raya tersebut telah berjalan dalam suasana aman dan terkawal. Sepanjang tempoh berkempen sehingga hari pengundian. tenaga petugas.. Selain itu pihak lain yang memberikan kerjasama ialah Percetakan Nasional Malaysia Bhd. Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Tenaga Nasional Bhd. Penolong Pegawai Pengurus. Malaysia Helicopter Services. Sabah Air Bhd. 14. Jabatan Insolvensi Malaysia dan semua Kerajaan Negeri. Kemeterian Pendidikan. Syarikat Telekom Malaysia Bhd.5 SPR juga ingin merakamkan penghargaan kepada Y. PENGHARGAAN 14. ..

. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut.dengan jayanya. Penolong Pegawai Pengurus.14. Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus.

THE REPORT ON MALAYSIAN GENEELECTIONS 2004 ELECTION COMMISSION MALAYSIA .

.

1 3.1 4.3 Nomination Centres Polling Centres VoteTallyCentres Logistics and Equipment 4.7.7.2 Election Offences Act 1954 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 Election Budget Review of Polling Districts Establishment of Nomination Centres.8. INTRODUCTION TITLE PAGE 79 2. 11.CONTENTS CHAPTER I.2 All Year Round Registration of Electors System Preparation of Electoral Roll for the Elections IV. 3. ELECTORAL ROLL 3.4.2 111.1 4.7.1 Membership of House of Representatives [Parliament) and State Legislative Assemblies (State) Delimitation of Constituencies 2.4. HOUSE OF REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES 2.2 Use of ICT Other Equipment . THE 2004 GENERAL ELECTIONS Background Dissolution of Parliament and State Assemblies Early Preparations for Elections New Laws and Regulations for the 2004 General Elections 4.2 4.1 4. Polling Centres and Vote Tally Centres 4. 1. 4.8.

25.1 Returning Officers.17 Briefings for Heads of Federal Departments 4.25.15 Meeting with Senior Police Personnel 4.9 TITLE Updating Guide Books.2 Road.14 Meeting with the Media 4.2 Other Election Workers 4.10.24. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams 4.1 Print Media 4.10 Appointment of Election Workers 4.25.10.21 Verification of Electoral Roll for the Election 4.11 Briefing and Training Programmes 4.3 Posters and Brochures 4.2 Electronic Media 4.20 Media Centre 4.1 Returning Officers.23 Distribution and Sale of Electoral Roll 4.13 Meeting with Political Parties 4.2 Other Election Workers 4.24.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police 4.3 Management of Postal Voting 4. Checklists and Training CDs PAGE 4.11.11.25.25 Publicity 4. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4.24 Transportation Requirements 4.4 Publicity by Ministry of Information .12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies 4.18 Checking of Electoral Roll via S M S 4.22 Printing of Electoral Roll 4.11.CHAPTER 4.1 Air Transport 4.19 Election Results via Website 4. Sea and River Transportation 4.

26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections 4.2 5.2 Election Campaign Enforcement Teams Enforcement Team Reports VII 7.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections [JKP-PR) PAGE V 5. ELECTION CAMPAIGN 6.1 6.5 Nomination Withdrawal Period of Nomination Forms Parties Contesting Uncontested Elections Printing of Ballot Papers VI 6.2 Voting Process Postal Voting VIII 8.4 5.5 8.1 5.2 Counting Process Counting of Votes a t Polling Stations Counting at Centralized Counting Centres Counting of Postal Votes Recounting of Votes a t Polling Stations Official Vote Tally Centres Recounting a t Official Vote Tally Centres 8.1 8.CHAPTER TITLE 4.1 7.6 8.26.7 . VOTING 7.4 8. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) 4.26. COUNTING OF VOTES 8.26.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections [JKT-PR) 4.3 5.3 8.

2 9.2 Confusion In Selangor 11. 1 . ACKNOWLEDGEMENTS .6 9.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor Short Messaging System (SMSI Printing of Ballot Papers for State Seat N. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 1 1 .1 9.7 Parliament State Assemblies Declaration of Winning Party By ECM Presentation of Election Results to H.1.5 9. ELECTION RESULTS 9.1. ELECTION PETITIONS 1 1 . ELECTION EXPENDITURE 13. 1 Use of Compact Disc 11.2 Internal Election Audit Committee 1 1. 1 Issues 1 1 . Pahang ECM Web Site Names Not Listed In Electoral Roll Transfer of Names to Different Polling Centres 1 1. CONCLUDING REMARKS 14.M Yang di-Pertuan Agong Loss of Election Deposit Gazetting of Election Results Statement of Election Expenses 133 135 X XI 10.3 Election Post-Mortem XI1 XI11 XIV 12. 17 Sungai Lembing.CHAPTER TITLE PAGE 121 IX 9.4 9.3 9.

RAHMAN PSM. DCSM. PNBS. KMN Member (Until 2 8 JANUARY 2005) -. J S M . DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM P J N . KMN. AMN. RASHID BIN AB. PMP Member DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP. J M N . DMSM.ELECTION COMMISSION MALAYSIA TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HAJI AB. ABS -Member (Until 6 August 2004) DATUK Y E 0 HOCK SIEW DMSM. SPDK. CVO Deputy C h a i r m a n (Until 2 2 OCTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. D N S Member . J S M . J S M . DIMP. KMN Chairman DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. DPMK.

J M N . DPMT. DPMS. J M N . ASDK.DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BUYONG PGDK. KMN Deputy C h a i r m a n (w. DPMT. KMN. KMN Member (w.e.e.f 11 DECEMBER 2004) DR. NOOR DMSM. DIMP.e.f 6 DECEMBER 2 0 0 4 ) .f 9 MAY 2005). BSK Member DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. J B K . J B K . CHU LING HENG J M N .e. DIMP Secretary (w. KMN Secretary (Until 27 NOVEMBER 2 0 0 4 ) NOTE: DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. DPMS. DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN HAJI MOHD. ADK.f 17 DECEMBER 2 0 0 4 ) d TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Member (w. DIMP.

INTRODUCTION 1. the term of the 10th Parliament was due to expire on 20th December 2004. a total of 2 19 Parliamentary seats and 505 State seats became vacant except for 62 State seats of the Sarawak Legislative Assembly. In accordance with Article 5 5 (3) of the Federal Constitution and based on the date of the first sitting of the House of Representatives (Parliament). This was the 1 l t h General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliamentary election for Sarawak and Sabah. it was the 10th State General Election.1. In accordance with Article 5 5 (4) of the Federal Constitution. based on Article 2 l(3)of the State Constitution of Sabah and the first sitting of the State Legislative Assembly on 14 April 1999.1 Malaysia held its 10th General Election on 29th November 1999 and the first sitting of the House of Representatives was held on 20th December 1999.2 His Majesty The Yang di-Pertuan Agong officially dissolved Parliament on 4th March 2004 and this was followed by the dissolution of the State Legislative Assemblies on the same date by Their Majesties the Sultans and Their Excellencies the Yang Di-Pertua Negeri (Governors)of the respective states except for the State Legislative Assembly of Sarawak. which according to normal rule would fall vacant only on 1 8 November 2006. 1. Similarly. . the Election Commission of Malaysia (ECM] is required to hold General Elections for Parliament and the State Assemblies within 60 days from the date of dissolution.3 In compliance with the above requirements. Following the dissolution of Parliament and State Assemblies. ECM held General Elections for both the Parliament and the State Assemblies for Peninsular Malaysia and Sabah on 21st March 2004. the term of the 9th State Legislative Assembly of Sabah was due to expire on 12th April 2004. As for Sabah. 1.

T. HOUSE O REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES F 2. Sembilan Melaka Johor Sabah F. The increase of seats for Parliament and the State Assemblies was the result of the review and delimitation exercise carried out by ECM in 2003. A detailed comparison of Parliamentary and State seats for the 10th and 1 l t h General Elections is shown in Table 2.T.* Labuan Sarawak 0 10 7 5 20 20 1 28 TOTAL * F. = Federal Territory 193 219 504 ** This was the 1 lth General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliament Election for Sarawak and Sabah. As for Sabah.1 Membership of House of Representatives (Parliament)and State Legislative Assemblies (State) A total of 219 Parliamentary seats and 505 States seats were involved in the General Elections except for the 62 State seats of Sarawak. .1. * Putrajaya F. it was the 10th State General Election.2.T.T. * Kuala Lumpur N. Parliamentary and State Seats for the 10th and 1 l t h General Elections PARLIAMENT SEATS STATE 10th General Election 3 15 14 8 11 23 11 17 STATE SEATS 10th General Election 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 1 1th** General Election 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 1 1th** General Election 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.

25 for Parliament and 63 for the State Assemblies. including the 62 seats of the Sarawak State Assembly which were not involved in the General Election. resulting from the delimitation exercise that was approved by Parliament on 8th April 2003 and gazetted on 1st May 2003.2. requires ECM to undertake the review once in eight years. came into force on 2nd May 2003. the number of seats for Parliament increased from 193 to 2 19 and the number of seats for the State Assemblies increased from 504 to 567. The delimitation exercise. .2 Delimitation of Constituencies The increase in seats. A s a result of the delimitation exercise. in accordance with Article 113 (2) of the Federal Constitution.

citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register a t any of the registration counters throughout the country.520 new electors for this election over the number of electors for the previous election.3 There was a n increase of 720. 1 .071 I Difference * The Supplementary Electoral Roll contains the names of newly registered electors as well a s those who have changed their electoral addresses. ELECTORAL ROLL 3. 3. Under this system. o f Electors 9.1. which shortens the waiting period of a n elector to vote in elections a s compared to the previous periodical system of registration. A qualified citizen is required to appear in person and register a s a voter in the constituency determined according to the address shown in the identity card.2 Under the new system. . Breakdown Of Electors From 1998 t o 2003 I Year 1998 No.1. ECM mobile units and special counters opened by ECM a t public places a s well a s in the country's rural interiors.1. The yearly increase of electors from 1998 to 2003 is given in Table 3 . 3. Under this system. the Supplementary Electoral Roll* is verified quarterly (every 3 months). the public can register a s a n elector a t any of the registration counters situated a t all offices of ECM throughout the country.1 All Year Round Registration o f Electors S y s t e m 3.1 The new All Year Round Registration System commenced on 16th J u l y 2002 and its implementation was in accordance with Elections (Registration of Electors) Regulations 2002.564.3. Pos Malaysia Berhad counters.

408.177 334.786 345.* Kuala Lumpur F.565 1 1 1 22.696 / 821.362 1.924 672.442 664.2.T.T.1 The preparation of the Electoral Roll is one of the main responsibilities of ECM.919 1 5.351 570.* Labuan Sabah Sarawak 1 - 19.879 200.3.726 16.920 5.591 ~ . The Electoral Roll.803 14. The Electoral Roll which was used in the General Elections was updated and verified on 2nd March 2004 and gazetted on 4th March 2004 a s the Principal Electoral Roll for the elections.* Putrajaya 1 450.T.943 904.259 641.170.2 Preparation of Electoral Roll for the Elections 3.892 32.205 / 12.217 888.284.274 670.591 electors and a breakdown by states according to Ordinary Voters and Postal Voters is shown in Table 3.712 10.137.006 768.015 29.923 555.422.102 4.284.079 1 I 1 1 1I I 1 1 1 1 ( 1 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 Negeri Sembilan Melaka - I 1 420.470 1. = Federal Territory 10.323 1.609 11. verified by ECM.083.917 1 1 I 1 I I Johor F.2: Breakdown of Electors By States According to Ordinary Voters and Postal Voters Electors State Ordinary Voters Postal Voters Total 1 1 Kedah / 809.105 1 1 429.126 1.T. is prima facie to determine the eligibility of a n elector to vote in a n election.901 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.226 1 2.428 14.812 1 1 9.254 755.79 1 1 T T L OA * F.818 160 1 455. This Roll contained 10.482 7.752 13.

3.2.2 The processing and preparation of the Electoral Roll was carried out according to the Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. Citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register as electors or are eligible to change their address in the Electoral Roll. The address a s shown in the Identity Card will determine the exact location of a n elector within the constituency. A Supplementary Electoral Roll, updated and verified every three months, is displayed for public claims a n d objections. Every claim is investigated a n d settled accordingly whereas all objections are resolved through Public Enquiries held in accordance with Regulation 17, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. 3.2.3 The preparation of the Electoral Roll for the General Elections began with the printing of the Master Index Roll followed by the printing of the Master Copy of the Electoral Roll by ECM. The actual printing of the Electoral Roll to be used in Peninsular Malaysia was undertaken by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB).The Electoral Roll to be used in Sabah was printed by the State Printers (Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah), whereas for Sarawak the Roll was printed by the Sarawak Branch of PNMB. The whole exercise of printing was under the supervision of PNMB in Kuala Lumpur to ensure that the Electoral Roll printed was carried out in accordance with the requirements of ECM for the General Elections.

4.

THE 2004 GENERAL ELECTION
4.1

Background

4.1.1 Article 55 (4) of the Federal Constitution provides that the General Election is to be held within 60 days upon dissolution of the House of Representatives (Parliament).A similar provision is also contained in the Constitution of the respective States of Malaysia. 4.1.2 In this regard, the Federal Constitution and the respective State Constitutions also provide that these legislative bodies would automatically dissolve after five years from the date of the first sitting of each body, unless dissolved earlier. 4.1.3 The first sitting of Parliament, after the 10th General Election was on 20th December 1999, and therefore the normal parliamentary term would end on 20th December 2004. Similarly, based on the first sitting of the State Legislative Assembly of Sabah which was on 12th April 1999, the term of the Sabah Assembly would end on 12th April 2004.
4.2

Dissolution of Parliament and State Assemblies.

His Majesty The Yang di-Pertuan Agong, by virtue of Article 55 (2) of the Federal Constitution, dissolved Parliament on 4th March 2004. On the same date, Their Majesties The Sultans and Their Excellencies the Governors likewise dissolved the respective State Legislative Assemblies except the State Legislative Assembly of Sarawak whose term would continue until 18th November 2006. The dissolution of Parliament and State Assemblies paved the way for ECM to call for simultaneous elections to both legislative bodies.
4.3

Early Preparations for Elections

Preparations for the General Elections began in early 2002. It started with several amendments to the Election Laws and Regulations in connection with processes and procedures in the conduct of elections. The changes to the Laws and Regulations were made to suit the current situation. The Laws and Regulations cover the Election Act 1958, Election Offences Act 1954, Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002 and Elections (Postal Voting) Regulations 2003. Preparations for the elections were also made pertaining to the following matters:

(a) Budget allocation for the General Elections from the Ministry of Finance.
(b) Updating of polling districts, identification of nomination centres and vote tally centres and gazetting of polling centres throughout the country.

(c) Preparation of equipment and logistics. (d) Updating of election guide books, checklists and preparation of Compact Discs (CD) for training of election staff and workers. (e) Identification and appointment of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Enforcement Officers and other election staff.

(0 Conduct of briefings and training programmes throughout the
country. (g) Briefings to the Heads of Government Departments and relevant agencies of the private sector. (h) Briefings to political parties and media on election issues and amendments to the Laws and Regulations.

4.4

New Laws and Regulations for the 2004 General Election

For this election, several new laws and regulations a s given below were introduced:

4.4.1 Election Offences Act 1954 Section 4A:
Candidates or their representatives or any other persons acting on their behalf are prohibited from making any statements during the campaign period t h a t might instigate ill-feelings and hostility amongst the people. Polling and counting agents of a candidate are allowed to be present a t the polling station a t any time upon the presentation of their appointment letters containing their particulars to the Presiding Officer. Polling and counting agents are required to serve a t the polling station for a t least two hours and their replacements shall only be admitted upon the expiry of the two-hour period. Candidates or their election agents shall not spend more than RM200,OOO for a n election to the House of Representatives or RM100,OOO for a n election to the State Legislative Assembly. No person s h a l l supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on nomination day. No person shall wait or loiter within a distance of 50 metres from the limit of any nomination centre. Candidates and political parties are allowed to hold public meetings or open public rallies only after obtaining a police permit.

Section 14(1):

Section 14(1A):

Section 19(1):

Section 24(A)1: Section 24A(2): Section 24B(3):

Section 24B(4):

C a n d i d a t e s a n d political p a r t i e s s h a l l only distribute and display election campaign materials to members of the public in the constituency they are contesting after having paid to the State Director of Elections a deposit of RM5,000 for a n election to the House of Representatives or RM3,000 for a n election to the State Legislative Assembly. No person shall display or affix any election campaign materials within a distance of 50 metres from the limit of any polling centre. Deposits for the election campaign materials shall be forfeited if the campaign materials affixed and displayed are not removed within 14 days after polling day. Should the cost of removing the campaign materials exceed the deposit forfeited, the difference shall be borne by the candidate. No person shall supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on polling day. No person shall use any residence, shop house, or any premise as a n office or a centre for any political activity within .50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to check the identity or names of electors in the Electoral Roll, solicit or influence electors on their choice of voting, or to wait or loiter within 50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to wear, hold or carry any form of clothing, head covering, ornament, rosette, water bottle or umbrella considered a s campaign material within 50 metres from the limit of polling centre on the polling day.

Section 24B(7):

Section 24B(8):

Section 24B(9):

Section26(l)(b): Section 26(l)(d):

Section 26(l)(e):

Section 26(l)(g):

Section 26A(1)(2)(3): ECM checking booths are erected to replace party booths (pondok panas) for the purpose of assisting voters to check their names and their polling stations (streams) in the Electoral Roll. In these booths, party observers are allowed to be present for a t l e a s t two h o u r s a t a time a n d t h e i r replacements shall only be allowed upon the expiry of the two-hour period. Section 26B:

Provisions for the appointment of party canvassers are abolished.

Section 27B-27H:

Establishment of Election Campaign Enforcement Teams or P a s u k a n Penguat K u a s a Kernpen Pilihan R a y a (PP-KPR) for the purpose of monitoring and controlling campaign activities during the campaign period until the end of polling day. The hearing of every election petition shall be concluded not later than six months from the date of the presentation of the election petition to the High Court. The decision of the Election Judge on any election petition can be appealed to the Federal Court within 14 days from the date of the decision of the High Court.
An appeal against the decision of the Election Judge

Section 35A:

Section 36A:

Section 36B:

shall be heard and decided upon by the Federal C o u r t within six m o n t h s from t h e d a t e of presentation of the appeal.

4.4.2 Elections (Conduct of Elections) Regulations 198 1 Regulation 4(4)(c):
Each candidate is required to furnish full details, including the correspondence address of t h e candidate, a s required in the nomination papers. Each nomination paper submitted by a candidate must be correctly filled in the National Language a n d shall s t a t e t h e name a n d Identity Card particulars of the proposer and seconder , whose names must also appear in the Electoral Roll used for the constituency for which the candidate is seeking election. The State Director of Elections or the Returning Officer shall charge a fee of RM20 for a set of nomination papers. Election deposit for the House of Representatives is RM10,000 and for the State Legislative Assembly it is RM5.000. Nomination papers in triplicate must be submitted to the Returning Officer between 9 a.m and 10 a.m on nomination day.

Regulation 4(4)(d):

Regulation 4(8):

Regulation 5 1 : ()

Regulation 6(2):

Regulation 6(5)&7(2):Display of nomination papers for examination and objection (if any] by candidates or their proposers and seconders and one other person appointed by each candidate is from 10 a.m until 11 a.m.

Regulation 7(4):

The Returning Officer must decide and announce the decision of any objections made on nomination papers after 1 1 a.m.
A candidate may withdraw his candidature by giving notice using Form 6 for t h e House of Representatives or using Form 6A for the State Legislative Assembly before 10 a.m on nomination day. These forms must be signed by the candidate and attested to by a witness.

Regulation 9(1):

Regulation 1 1(2)(e):

The provision on Form 7 is abolished.

Regulation 1 1(7)(8)(9):Withdrawal of candidature by any candidate is allowed within 3 days after nomination day. Such withdrawal must be submitted by a written notice together with the withdrawal form (either Form 6 or 6A) and must be signed by the candidate and attested to by a witness, and must be submitted in person to the Returning Officer. In such a case, the name of the candidate will not be printed on the ballot paper. Regulation 1 l(10):
The election deposit of a candidate who withdraws his candidature after 10 a.m on nomination day will be forfeited. Provisionfor the appointment ofa Senior Presiding Of~cerfor polling centres is abolished. The Electoral Roll distributed to the candidates on nomination day are the authoritative texts of the electoral rolls to be used by the Returning Officers and Presiding Officers on polling day. The Presiding Officers shall regulate the number of voters to be admitted a t any one time. The people allowed to be admitted are Polling and Counting Clerks, Polling and Counting Agents, voters whose names are listed in the Electoral Roll specified a s well a s "a relative" of a voter approved under the law for infirmed voters. Besides these people, others include the candidates, their election agents, the returning officers concerned, members and officers of ECM. If a candidate or his election agent or polling agent is not present a t the polling station before polling begins, the candidate or his election agent or polling agent cannot dispute that the ballot box used by the Presiding Officer was empty before polling begins.

Regulation 12(2): Regulation 14(A):

Regulation 15(3):

Regulation 18(2A):

ECM shall declare a party has won the election for the House of Representatives and the State Legislative Assemblies. the Presiding Officer shall call any Police personnel on duty outside the polling station to check and determine that the ballot box is empty before polling begins. Regulation 18(3): Regulation 22: Regulation 25(1A): Only one counting agent of each candidate i s allowed to be admitted a t a time to any polling station.1: .5 Election Budget The Ministry of Finance approved a n election budget of RMlOO million. 4.Regulation 18(2B): In the case where the candidate or his election agent or his polling agent is not present a t the polling station before polling begins. whenever a political party h a s acquired a majority which exceeds 50 percent of the total seats of the House of Representatives and the State Legislative Assemblies that are allocated for the election.6 Review of Polling Districts Under a n extensive exercise to review the positions of all polling districts. several new polling districts were created. Provision on the tendered ballot papers is abolished. Should the election expenditure exceed this amount a supplementary budget would be provided.7 Establishment of Nomination Centres. The emphasis was to convenience voters to exercise their rights a s well a s to reduce the number of electors in each polling district to avoid congestion o n polling day. a recount is allowed to be carried out only once a t the Vote Tally Centre if the difference between the total votes cast for the leading candidate and the total votes cast for the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast. The Presiding Officer is required to lock-up the ballot box and affix on the ballot box a clip and security tape that shall be signed by the Presiding Officer and by each polling agent if so desired. Regulation 25D(5B): Regulation 25F: 4. A list of these centres is given in Table 4. Polling Centres and Vote Tally Centres For the General Election. 4. Upon the request of the losing candidate. ECM identified places suitable for use as nomination centres. a s t h e case may be. polling centres and vote tally centres. respectively.

Nomination Centres.* Labuan Sarawak 6 26 430 967 489 10 444 25 1 28 I Total 1 219 1 7.1.1.833 1 219 1 7963 1 * Federal Territory 4. (b) Suitable location of the building for police to control traffic.T. Polling Centres and Vote Tally Centres I I I I I I I State Nomination Centres Polling Centres Polling Stations Vote Tally Centres 3 15 14 8 Electoral Roll Checking Booths 87 628 520 348 Perlis 3 15 14 8 13 24 14 78 64 1 486 293 219 1. .062 758 668 2. 4. Operation Rooms of District Offices/ Town Councils/ District Councils and Government Departments.1 Nomination Centres 4.2 Buildings used included Community Halls.- 1 Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F.13 708 478 2.7.284 850 1 Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang 1 278 .162 24 14 1229 476 Perak Pahang - - - F.107 .5 13 1. (A building or hall with proper fencing).1.675 1 11 8 - 3 496 293 .* Putrajaya F.T. party and supporters. School Halls.7.328 1 19.T.1 Selection of Nomination Centres was based on the following criteria: (a) Security considerations.* Kuala Lumpur 1 11 8 6 26 25 1 28 5 162 282 179 782 623 12 1665 33 1.7.462 . A total of 219 nomination centres were used according to the number of parliamentary seats in the country.316 33 2.403 1.331 1. (c) Convenience for candidates.

4. i"" 4. (B) 13.1 A large number of polling centres comprised school buildings and community halls. 4.U. . the proposer.4.U.7.U. In addition.1.3 Under the amended law.328 polling centres consisting of 19. seconder. This provision h a s facilitated the police in the management of law and order. was also abolished. such a s in the interior of Sabah and Sarawak.843 polling stations (streams) were identified.1 Election results brought in by Presiding Officers of their respective polling stations in a constituency are to be tallied by the Returning Officer at the Vote Tally Centre to determine the results of the election.3 Vote Tally Centres 4.2 Outside the polling centres. A total of 219 vote tally centres was established according to the number of parliamentary constituencies. the law prohibits political parties and candidates from holding campaign activities. However the recounting of ballot papers a t the Vote Tally Centre shall be carried out the next day according to the procedures prescribed by ECM. To compensate for the abolishment of the party booths.2 In the event that the difference of majority is two percent or less and a t the request by the candidate concerned.7. no one except the candidate.(B) 101 and 104-A dated 16thMarch 2004. P. The bgildings used as vote tally centres were mainly multi-purpose halls or s ool halls that have compounds for party supporters to gather while wai ing for the announcement of election results.U.3. the security of the Vote Tally Centre must be maintained to ensure that the ballot boxes are safe until recounting begins the following day. In areas where such facilities were not available. commonly known a s pondokpanas erected outside the entrance of polling centres. The ammended law has abolished the appointment of party canvassers.8 Logistics and Equipment Preparation of logistics and equipment for the General Elections was made and included the development of the application of ICT systems to be used in the management of elections.2 Polling Centres 4.U.7. 4. ECM workers and the police on duty is allowed within 50 metres from the limit of any nomination centre.7. gathering and using or carrying party symbols within the restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centres. (B) 30 dated athJ a n u a r y 2004 a n d P.7. 4. The centres were gazetted via P.2. A total of 7.(B) 100 dated 15thMarch 2004 and P. ECM made use of tents or long houses.3.(B) 98 a n d P. The establishment of the 50 metre restricted zone from the limit of polling centres is to enable the police to manage traffic flow and maintain law and order more effectively. the provision for the establishment of party booths. In this regard.7. a recount shall be carried out at the centre by the Returning Officer.2. the amended law allows ECM to establish Electoral Roll Checking Booths to be manned by ECM workers to assist voters to check their names and polling stations (streams) on polling day.7.

1 Use of ICT The use of computers and web facilities helped to link ECM Headquarters to all the State Election Offices throughout the country. scissors. . 4. Other items included cutters. Assistant District Officers and senior officers of local government authorities. officers from other government departments such a s Local Government Authorities (LGA). clips. CDs containing details on electors were prepared and sold to political parties and individuals to enable them to check the s t a t u s of voters in any constituency. security tapes for ballot boxes and envelopes.1.1 Returning Officers. Priority was given to District Officers. Electoral Roll application software was used to assist in the management of elections. 4. Assistant Returning Officers and Head of the Election Campaign Enforcement Teams.2 Other Equipment Equipment such a s ballot boxes. polling booths. 4.799 election workers of various categories were appointed a s in Appendix I. perforators. stickers.8. 4.4. Their appointments were made based on their experience and positions held in their respective districts for which they were responsible. counting trays. They also possessed the authority to mobilize the administrative machinery in the management of elections. forms.Forestry Department (FD). Education Department.10 Appointment of Election Workers A total of 172.8. knives. These books and checklists on processes and procedures were prepared to ensure that all election workers were familiar with their respective roles to enable them to carry out their functions accordingly. Checklists and Training CDs Following the amendments to the laws and regulations. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4.10. Drainage and Irrigation Department (DID)and State Secretariat (SS)were also appointed. guide books and checklists were updated and training CDs were prepared for the benefit of officers and election workers.10. postal ballot bags and posters were all in place before the elections. In the event that the number of officers from the District Offices were insufficient.9 Updating Guide Books.1 For the appointment of Returning Officers. envelopes. ropes and security tapes for marking the restricted zone. suitable and experienced officers were appropriately chosen. Public Works Department (PWD). The appointment was made according to Section 3 of the Election Act 1958 and in accordance with Article 115 of the Federal Constitution.

10.3. ECM appointed a total of 219 Returning Officers and 901 Assistant Returning Officers throughout the country. A breakdown of Returning Officers and Assistant Returning Officers according to departments is shown in Table 4.2 and Table 4.2 For the conduct of the General Elections.U.1. Their appointments were gazetted via P. . respectively.(B) 41 dated 22ndJanuary 2004.4.

* PUTRAJAYA N.TABLE 4.T. * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 7 9 20 11 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 7 6 10 0 16 8 0 0 0 0 4 1 0 0 5 4 0 0 1 24 145 0 14 47 1 * F. * KUALA LUMPUR F.T.T. = Federal Territory . SEMBILAN MELAKA JOHOR F.T.2 Breakdown of Returning Officers According to Departments STATE DISTRICT OFFICE 0 12 11 LGA 0 2 1 1 2 3 2 10 PWD LAND OFFICE 1 1 EDUCATION DEPARTMENT 1 0 0 DID FD SS OFFICE 1 0 1 0 0 1 0 0 1 - TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.

SEMBILAN MELAKA JOHOR 0 3 2 8 0 10 0 0 0 8 3 39 2 9 17 0 18 0 51 71 F.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 8 1 0 2 12 3 92 409 209 47 71 = Federal Territory 54 I 0 16 1 0 4 / 91 1 92 901 * F.T.T.Breakdown of Assistant Returning Officers According to Departments STATE PERLIS KEDAH DISTRICT OFFICE 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 - LGA PWD LAND OFFICE 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 EDUCATION DEPARTMENT 8 0 SS OFFICE 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 TOTAL 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 0 12 1 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 0 0 11 6 0 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 F.T. .* KUALA LUMPUR F.* PUTRAJAYA N.T.

Polling Centre Ushers and other helpers. for the purpose of overseeing and monitoring the activities of candidates and their supporters a s well a s activities of political parties during the official campaign period. . were given to those who were experienced and were previously involved in the conduct of elections.11 Briefing and Training Programmes To ensure that the management and conduct of the General Elections were carried out successfully.3 In accordance with Section 27B of the Election Offences Act 1954.1. 11 in Sabah and 12 in Sarawak.2 Almost 80% of those appointed were school teachers. a s shown in Table 4. At each briefing session the Chairman or Deputy Chairman of ECM addressed all the officers present and reminded them to carry out their responsibilities fairly and according to the laws and regulations.4. Priorities for these appointments. 4. Postal Voting and Counting Clerks.2 Other Election Workers 4.11.2. ECM established Election Campaign Enforcement Teams in all Parliamentary Constituencies in Peninsular Malaysia. Polling and Counting Clerks. Nevertheless. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams Briefings to Returning Officers.1 Returning Officers. especially the appointment of Presiding Officers. 4.2. The composition of each team comprised the Head. a representative from the Police.1 Other election workers appointed comprised Presiding Officers. 4. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams were held according to states. 4. while the rest were officers and staff from various government departments. ECM did not establish Election Campaign Enforcement Teams in 31 other Parliamentary Constituencies.10. This decision was made based on advice by the security authorities of these areas.4.10. the Police were directly involved in monitoring the security situation. Although most of them had the necessary experience. in these 31 constituencies where the enforcement teams were not established. they still needed to understand the new procedures and regulations resulting from the amendments to the laws and regulations.10. a representative from the local Government Authority and a representative from each contesting political party or independent candidate. Electoral Roll Checking Clerks. Details of their appointment are shown in Appendix I. ECM conducted several briefing and training programmes for the appointed officers and workers. The briefings were presented by the Commission Secretary or his deputy.10.

11.2.11.2004 05. 1 1 / 5.02.T.T.T.T. they were also supplied with training compact discs on polling and counting procedures to ensure they carry out their functions according to laws and regulations.2.01. Assistant .1 Training and briefings for other election workers. 4.11.01. 4.02.2004 26 and 27.02. Polling and Counting Clerks and Electoral Roll Checking Clerks.2.2004 08.3 To ensure that the management of postal voting was carried out smoothly. they were also supplied with guide books and checklists concerning their respective functions a s Presiding Officers. were conducted by State Election Directors in their respective states between 9 February and 18 March 2004.2 During these training and briefings sessions.01. consisting of Presiding Officers. other than explaining the various processes and working procedures. 7 and 9.* Kuala Lumpur Melaka Johor 15.* Putrajaya F.02. Polling and Counting Clerks.2004 13.0 1.2004 1 ( Sabah F. ECM also conducted special briefing and training programmes on the management of postal voting for Returning Officers.2004 29.2004 24 and 27. For the Presiding Officers.2004 1 1 1 = Federal Territory 4.2004 I 1 1 1 1 9 and 10. Electoral Roll Checking Clerks.01.11.2004 Selangor F.Briefings to Returning Officers.01.2 Other Election Workers 4.* Labuan * F. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams I I Perlis Kedah State 1 1 Date 12.

Sembilan Melaka ( Johor Sabah F.3. Votes from postal voters outside the country must reach the respective Returning Officer by 5.3 Management of Postal Voting 4. they were also supplied with relevant guide books and checklists.3. The process is managed by a coordinating officer specially appointed from the Police for postal voters among the police personnel.5.T.3.2004 12.00 p.2004 10.3.2004 12.3.3. = Federal Territory . 4.2 Coordination and distribution of postal voting documents were carried out a t ECM Headquarters and State Election Offices together with officers appointed from the Police.2004 12.2004 1 and2. from the Armed Forces for the military personnel and from Pos Malaysia Berhad (PMB) for other categories of postal voters. In this regard. This coordination is important to ensure that the postal voting envelopes reach the office of the respective Returning Officer before 5.3.T. 4.T.2004 / I I I I 1 I I 1 1 I / 1 1 1 1 1 I 1 1 ( Selangor F.Returning Officers in charge of postal voting and Postal Voting and Counting Clerks in all constituencies that were involved in postal voting.2004 12. For absent voters outside the country.2004 10.3.11.3.2.3.m on polling day.3.1 In the conduct of elections. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad were held in the respective states a s shown in Table 4.* Kuala Lumpur N.2004 07. The briefing and training programmes concerning t h e management of postal voting for the Police.3.2004 10.T.11. the dispatch of postal voting envelopes to postal voters around the country is done by courier service.3. the dispatch of postal ballots is done through the Ministry of Foreign Affairs (Wisma Putra) upon receipt of these ballots from the respective Returning Officers.2004 1 I 1 I 1 Sarawak * F.* Putrajaya F.11.3.2004 08.00 p.2004 19.m on polling day. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad.3.2004 16.* Labuan - 12. Briefing on Postal Vote Management State Date I 1 1 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Pahang 1 1 1 1 1 15.

use of buildings and other logistical supports a t various levels.All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF)and Parti Punjabi Malaysia (PPM).13. Bangi on 2nd March 2004.Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS).Liberal Democratic Party (LDP).6. These meetings were held on the dates as shown in Table 4. Democratic Action Party (DAP). 4.4.Malaysian Chinese Association . senior officers from ECM Headquarters and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies. Parti Bersatu Sabah (PBS).13 Meetings with Political Parties 4.1 ECM held several sessions with political parties to explain the amendments made to the election laws and regulations. Two sessions were held with representatives from component parties of Barisan Nasional: United Malay National Organization (UMNO). TABLE 4. Similarly. such a s transportation requirements. (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC). Parti Keadilan (KeADILan). Sarawak National Action Party (SNAP) and State Reform Party (STAR). All matters relating to the conduct of the elections were discussed. Sarawak Progressive Democratic Party (PDPS) together with Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA). The meeting was chaired by the Chairman of ECM and was attended by all ECM Panel Members. This was followed by two sessions with representatives from Parti Islam SeMalaysia [PAS). ECM also conducted a series of briefings for political parties a t state level. People's Progressive Party [PPP). Party Rakyat Malaysia (PRM). The discussion involved aspects on assistance and co-operation required from various government departments and the private sector. Malaysian Democratic Party (MDP). Parti Pusaka Bumiputra Bersatu Sarawak (PBB].6 Dates of Meetings With Political Parties I Date 21 March 2003 19 August 2003 22 May 2003 20 August 2003 1 Parties Barisan Nasional Component Parties Other Parties I . Persatuan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK). Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Bersatu (UPKO).Sabah Progressive Party (SAPP).Gerakan Rakyat Malaysia (GRM).12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies The meeting between ECM and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies was held a t Equatorial Hotel.Sarawak United People's Party (SUPP). Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS).

Petaling Jaya on 3 0 September 2003 to brief them on new amendments to the election laws and regulations and also to remind them of their role and responsibility during the elections. a s well a s the role of the Police on nomination day. During their coverage of the campaign activities. ECM received positive response from the political parties regarding the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams.15 Meeting with Senior Police Personnel On 3rd March 2004 a meeting was held a t ECM Headquarters between ECM. 4. and senior police personnel.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police ECM held a series of meetings with police personnel a t state level to brief them on the amendments to the laws and regulations that were to be enforced during this election.3 Based on feedback during the meetings. the proposal requiring political parties to register with ECM a s a precondition to participate in elections and the proposal to introduce the Code of Ethics for Elections were put in abeyance in view of the fact that there are already sufficient provisions under the Registration of Society Act. Other matters discussed were on the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. 4. other officers involved in security were also briefed.13. . 4. ECM requested the media to give a balanced coverage on the election campaign for all candidates and political parties. This meeting with the top management of the Police Force was to ensure close cooperation between ECM and the Police. to monitor the activities of political parties during elections. All aspects of election laws and security pertaining to the elections. headed by the Chairman.14 Meeting with the Media A meeting with the heads and representatives of the media was held a t Hilton Hotel. In addition. These meetings involved all State Chief Police Officers and Officers In-Charge of Police Districts. several important issues were discussed including ECM's proposal to introduce regulations regarding the requirement for political parties to register with ECM a s a precondition to participate in a n election.2 During these meetings. proposal on the establishment of Code of Ethics for Elections and aspects regarding voter registration. Table 4. 4. were discussed.7 shows details on the briefing dates. on polling day and during vote tallying. However.4. ECM also requested the media to cooperate by disseminating information on voter education to the general public especially with respect to their rights and responsibilities during the elections. The media was also briefed on the preparations made by ECM to facilitate the media to cover the elections. during the period of campaign.13. headed by the Inspector General Police. Besides this. a s well a s relevant sections under the Election Offences Act 1954.

8.8.03 26.03 14.7.8.03 23. ECM introduced the short messaging service (SMS) besides the normal method of checking via telephone and website.* Labuan Sarawak Headquarters * F.T.12.18 Checking of Electoral Roll via SMS To facilitate the checking of names on the Electoral Roll.03 16.7.8.03 23.03 1 1 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.T.03 4. The response from the public on the usage of SMS was very encouraging.8. The cooperation needed from the government departments and agencies during the elections was also emphasized. at the Heads of Federal Departments quarterly Conference at the Prime Minister's Department.03 15.7.7. = Federal Territory 4. .7.03 22.17 Briefing for Heads of Federal Departments On 16 February 2004. the Commission Secretary also briefed the various Head of Federal Departments on election preparation.8.03 12.7.7. 4. Sembilan Melaka Johor Sabah F.03 31. Matters discussed included preparations for the elections and details on amendments to the laws and regulations.03 21.03 21.* Putrajaya F.03 23.T.03 28.* Kuala Lumpur I 1 1 1 26.7.03 i 1 ~ 1 N.TABLE 4.8. The Chief Secretary to the Government was also in attendance.8.03 14.T.7 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police State Perlis Kedah Kelantan Date 12.

19 Election Results via Website ECM introduced the system of announcement of the election results through its Website for the benefit of the people within and outside the country (www. estimated a t 75. Those electors who registered was verified u p to 30th ~ e p t e m b e r between 1st January 2004 and 1st March 2004. All electoral rolls according to constituencies.20 Media Centre A Media Centre was established by ECM in Putrajaya for the benefit of the media and the public in general.21 Verification of Electoral Roll for the Elections The Electoral Roll which was verified for use during the General Elections was gazetted on 2nd March 2004. 4. P.e. Sufficient copies of the roll were printed for sale to the public and political parties. Their names could only be verified after 31st March 2004.22.4. 4. The Electoral Roll used in these four Parliamentary Constituencies was the one which 2003.30 Jeli and P. two days before nomination day on 13th March 2004. Printing began on 5th March 2004 and was completed on 11th March 2004.2 The Electoral Roll was printed by the National Printers (PNMB).23 Distribution and Sale of Electoral Roll The printed copies of the Electoral Roll were distributed to the State Directors of Elections beginning on 5th March 2004 for use on nomination day. Besides the printing of the electoral rolls in hard copy format.25 Bachok. This Electoral Roll incorporated voters registered u p to 3 1 December 2003 except for four constituencies i. 4.000 people. P.spr. . voters and the general public. all information and reports on the elections were broadcast live throughout the country for the benefit of political parties.27 Tanah Merah.1 Nine days were set aside for the preparation and printing of the Electoral Roll.gov. ECM had 17 days to prepare for the elections from the date of dissolution. 4.22 Printing of Electoral Roll 4.22. candidates.my).31 Kuala Krai. were unable to vote when Parliament and the State Assemblies were dissolved on 4th March 2004. P. This centre began its operations immediately following the dissolution of Parliament. 4. Through this Media Centre. were ready before nomination day. ECM also prepared the Electoral Roll in CD format for sale. This centre was equipped with state-of-the-art IT facilities.

2 Road. ECM employed helicopter services to bring back ballot boxes to Vote Tally Centres from 216 areas where there were transportation difficulties. the Secretary. sea or river ECM used fourwheel drive vehicles. and State Directors of Elections were given wide coverage by the electronic media to ensure matters on the election reached the general public effectively. Announcements by the Chairman of ECM. Special brochures were prepared and circulated in Sabah to provide information to the public on the simultaneous elections to Parliament and the State .25 Publicity In order to encourage a higher voter turnout.24. 4.24. ECM went on a publicity campaign throughout the country using the print and electronic media. Since polling was simultaneously carried out and polling was restricted to one day only. whereas for Sarawak the services of Hornbill Skyways were used. coverage was also carried out by the electronic media that is via television and radio.25. especially newspapers. 4. For Pahang and Kelantan.25. For Sabah. From time to time announcements were made by ECM headquarters or State Directors of Elections on matters pertaining to the elections and these were well reported by the print media.4. Sea and River Transportation For areas which were accessible by road.2 Electronic Media Other than the print media. ECM enlisted the services of Malaysian Helicopter Services (MHS) and the Royal Malaysian Air Force. Sarawak and certain areas in the Peninsula such a s Pahang and Kelantan.24 Transportation Requirements The types of transportation utilized for the elections consisted of the following: 4.25. played the main role in assisting ECM to disseminate information and increase public awareness on election matters. 4.1 Air Transport Helicopter transport was used for the remote constituencies in Sabah. 4.1 Print Media The print media. where transportation by road is difficult.3 Posters and Brochures ECM prepared a number of posters which were displayed in public areas to remind the electors to come forward to vote on polling day. speed boats and dugouts to transport workers and equipment to polling centres. the services of Syarikat Sabah Air were used to transport election workers and equipment. 4.

T Labuan). This committee implemented all decisions made and directions given by the Coordinating Committee for the Preparation Of The Elections (JKT-PPR). Y.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections (JKP-PR) This committee was chaired by the Deputy Chairman of ECM and consisted of all EC Panel Members.26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections ECM established several co-ordinating and monitoring committees a t Headquarters and state level to ensure that the elections were smoothly conducted.Bhg. Y. Melaka and Pulau Pinang). 4. The role of this committee was to monitor and ascertain that the preparation for the elections was carried out smoothly according to schedule and decisions made.Bhg.Assembly which were being held for the first time in Sabah.Bhg. Y.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) The Technical Committee on the Coordination for the Preparation of the General Elections was established to coordinate and harmonize all aspects pertaining to the elections. Sabah and F. Kuala Lumpur. The EC Panel Members in this committee were responsible for the monitoring of the progress in the states.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections (JKT-PR) At the state level. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan. a committee chaired by the State Director of Elections with relevant staff a s members. several senior officers from the Commission's Secretariat a t Headquarters and appropriate State Directors of Elections. .25. simultaneous elections were only held in Peninsular Malaysia. a song encouraging voters to t u r n out for the elections was aired. 4.T. Encik Fateh Chand a / l Pars Ram (Perak and Negeri Sembilan).26. In addition. Putrajaya and Selangor). Y. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis. In the past elections.26. 4. in co-operation with Film Negara. Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak. 4. 4. Dato' Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang. was formed. F. publicity on the elections was also undertaken by the Ministry of Information.T. F. This Committee was chaired by the Commission's Secretary and it comprised all unit heads and senior officers at Headquarters and all State Directors of Elections.Bhg.26.Bhg.4 Publicity by Ministry of Information Besides the wide coverage carried out via the print and electronic media a s well as brochures and posters circulated to encourage electors to vote. Terengganu and Johor) and Y. Kedah.

m. N.1 Regulation 9 (1) of the Elections (Conduct of Elections ) Regulations 1981 allows a candidate to withdraw his candidature before 10 a. A total of 2 19 nomination centres were opened.m on nomination day.m to 11 a.m.1. 24 Senggarang N. the forms were displayed for scrutiny and objection.2. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5.1 Nominations were held on 13'" March 2004. according to regulation 11 [7) a candidate is allowed to withdraw his candidature within 3 days from nomination day. 38 Penawar N.1 Nomination 5.m to 10 a. From 10 a. Failure to submit return of election expenditure (1999 election). one for each parliamentary constituency throughout the country.5. The nomination for parliamentary and state seats was held simultaneously. Details of their disqualification are shown in Table 5.1. However.2 Candidates submitted their nomination forms to the Returning Officer of the respective constituencies from 9 a. Disqualification o f Candidates Constituency P.1. 5. 5. Failure to submit return of election expenditure (1999 election). .121 for the State Assemblies. On completion of the process of nomination. ECM received a total of 449 nomination forms for Parliament and 1.2 Withdrawal Period o f N o m i n a t i o n F o r m s 5.1. Name of proposer and seconder not listed in the constituency. 31 Subang Jaya Cheah Kam Chiew (DAP) 5.3 Amongst the objections received. 157 Pengerang Name/Party Reasons Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Failure to submit return of election expenditure (1999 election). four objections were accepted by the respective Returning Officers and accordingly four candidates were disqualified.

a candidate will lose his deposit if he withdraws after 10 a. . A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5. 42 Sungai Sibuga.2. Candidates who withdraw their candidature within the stipulated period. The list of candidates affected is given in Table 5. Sabah P. Candidates Who Withdrew Their Candidature and Lost Their Deposit Constituency P. 25 Klias. However. 38 Nabawan.m on nomination day.U. Sabah N. 5.2. Sabah N.3.3 Independent Parties Contesting 5. For the 505 seats for the State Assemblies there were 1. Sabah N.2 A total of 12 candidates withdrew their candidature within the stipulated period of 3 days and their election deposits were forfeited in accordance with Regulation 11 (10) of Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b.156 Kota Tinggi.4.48 Sukau. Sabah 5.40 Labuk. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Party PAS Independent KeADILan BERSEKUTU Independent SETIA Independent Independent PASOK PASOK SETIA N.3. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5. (A) 67 dated 12thFebruary 2004. Sabah N. 185 Batu Sapi.1 For the 219 seats for Parliament there were 449 candidates who submitted their nomination forms. Sabah N.121 candidates who submitted their nomination forms. 180 Keningau. Sabah N. will not have their names printed on the ballot paper. Sakak Jouti 8 Joseph bin Ajun Pg. 22 Pantai Manis. Sabah Name of Candidate Abu Bakar bin Hj. 39 Sugut.This regulation was enacted via gazette P. Johor P.

T.3 Parties and Independent Candidate Contesting for Parliamentary Seats SARAWAK 28 219 1 86 5 44 1 59 7 7 0 1 1 1 0 1 1 0 31 53 449 - TOTAL * F. = Federal Territory .TABLE 5.

.

4 Uncontested Elections For Parliament. 177 Beaufort. 185 Batu Sapi. 180 Keningau. Sarawak P. 201 Batang Lupar. For the State Assemblies. 17 candidates won uncontested as shown in Table 5. 156 Kota Tinggi. Sarawak P. Sabah I 1 I 1 Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee B N 1 P. 217 Miri. 187 Kinabatangan. TABLE 5. 197 Kota Samarahan. 178 Sipitang. 183 Beluran.5 Candidates Who Won Uncontested For Parliamentary Seats I I Constituency P. Sabah P. 19 1 Kalabakan. 190 Tawau. Mahmud 1 I BN I 1 1 1 1 P. Sabah P. 206 Kuala Rajang. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof B Josree bin Yacob I BN B N B N BN I 1 P 175 Papar. Sabah 1 I I I P.5. Jaafar Albar I party I ' P.5. Sabah P. Sarawak I I 1 BN 1 1 E m ' I BN . Johor ( Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. Sarawak 1 Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander ~ a n t Linggi a Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong P. Johor I 1 1 Name of Candidate Dato' Syed Hamid bin S. 214 Kapit. Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b. Sabah P. 157 Pengerang. Sarawak P. Sabah P.6. Sabah P. 12 candidates won uncontested a s shown in Table 5. 219 Bukit Mas. Sarawak P. Sabah I Chong Ket Wah B Chong Ket Fah I Moktar bin Radin I 1.

Johor N. Sabah N. Printing of ballot papers according to states is shown in Table 5. Sabah B N N. Sabah N. except for Sabah and the Federal Territory of Labuan. 17 Pokok Asam. 22 Pantai Manis. Sabah N. 38 Penawar.5. 35 Melalap. 25 Klias. 43 Sekong. 39 Sugut.7.TABLE 5. . Perak N. Kari Mohd Azam bin Hj. Ballot papers for the Parliamentary seats of Sabah and the Federal Territory of Labuan were printed by PNMB at its Sarawak Branch. 24 Senggarang. Sabah 5. Johor Name of Candidate Mohd Ramli bin Md. 56 Apas. 3 1 Subang Jaya. Selangor N. 40 Labuk.6 Candidates Who Won Uncontested For State Seats Constituency N. 46 Tanjung Papat. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Party PAS B N B N B N B N N. Sabah N. Sabah N. Sabah N.1 The ballot papers were printed by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) in Kuala Lumpur a s well a s in a number of its branches throughout the country.5 Printing of Ballot Papers 5. Ballot papers for the state seats of Sabah were printed by the Sabah State Printers under the supervision of PNMB Headquarters.

Putrajaya.T.7 Printing of Ballot Papers According to State State Headquarters/Branch PNMB Headquarters Kuala Lumpur Melaka.3 Ballot papers were printed on 16thMarch 2004. Terengganu Johor Bahru. Sarawak * Federal Territory Sarawak 5. Kuala Lumpur and *F. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.300. from the printers to the State Directors of Elections and to the Returning Officers. Perak Kuala Terengganu.T.TABLE 5. Kota Kinabalu. . Kedah Ipoh. The printing of ballot papers could only be done three days after nomination day after all the candidatures were certified.000 Ballot Papers for the State Assemblies were less because they did not include those for the State Assembly of Sarawak. Kuching.T. Total Number of Ballot Papers Printed 1 ~onstituencj Parliament State Assemblies 1 1 Total 10. The whole process of distributing ballot papers was smoothly carried out according to schedule. The ballot papers were distributed to the Returning Officers by the respective State Directors of Elections to enable them to issue the postal ballots to absent voters (postal voters) who will cast their votes earlier. Sarawak. three days after nomination day. Pahang and Selangor Perlis and Kedah Perak and Pulau Pinang Kelantan and Terengganu Johor Sabah and *F.000.8. I 5.000 9. was closely guarded by the Police. *F. Labuan Alor Setar.5.5. Sabah and PNMB Kuching. Total number of ballot papers printed is shown in Table 5.2 ECM decided that the colour of ballot papers for Parliament will be old gold while that for the State Assemblies will be pink. All movement of ballot papers. Negeri Sembilan.

The other members of the team included a representative from the Police of the rank of Inspector and above. 6.2 Each Election Campaign Enforcement Team was led by a n officer appointed by ECM. candidates and political parties contesting in the election are allowed to hold public meetings and open public rallies only after obtaining police permits. 12 for Sarawak and 11 for Sabah. 6. candidates are allowed to display their posters and distribute campaign materials in their constituencies after paying their election campaign materials deposit to ECM. For this purpose. The purpose of the police permit issued under Section 27(2) of the Police Act 1967 (Act 344) is to maintain law and order. Under this provision. A RM5. The enforcement teams moved around to monitor the activities and submitted daily reports to the Returning Officers in their respective constituencies.1 For the purpose of monitoring campaign activities a new provision viz..6.1. The main function of the enforcement team was to monitor the campaign activities of the parties and candidates contesting. Candidates who failed to pay their deposits are not allowed to display any campaign materials. 6.000 deposit is required for a candidate contesting for a seat to Parliament and RM3. the enforcement teams and the Police are also responsible for taking action to stop candidates or party leaders from delivering speeches that contain elements which may incite ill-feelings or are against the law. ECM established 165 teams for Peninsular Malaysia. According to Section 24B (4)of the Election Offences Act 1954.3 According to Section 4A of the Election Offences Act 1954. was enacted.1. According to Section 24B (3) of the Election Offences Act 1954. Besides this. a representative from the local authority and a representative from each party or independent candidate contesting. ELECTION CAMPAIGN Campaign activities commenced immediately after the completion of the nomination process and continued till 12 midnight before polling day. Section 27B of the Election Offences Act 1954.1.1 Election Campaign Enforcement Teams 6. . banners or any campaign materials that did not conform to the specified laws. ECM established Election Campaign Enforcement Teams for Parliamentary Constituencies that require monitoring throughout the campaign period until the end of polling day. political parties and candidates are prohibited from displaying campaign materials which are likely to instigate ill-feelings and hostilities including raising matters not related to elections. The enforcement teams were empowered to remove posters. This practice has contributed to the peaceful conduct of election campaigns and h a s ensured the safety of the public who attended the rallies. Political parties who are not contesting in the constituency are not allowed to display campaign materials.000 for a seat to the State Assembly.

1 An Enforcement Team Monitoring Centre was established at ECM Headquarters in Putrajaya to receive reports and to coordinate the monitoring of activities carried out in the states.307 * F.1. This Monitoring Centre also provided guidelines on procedures to follow in taking appropriate action when discharging their duties.T.307 complaints were received throughout the campaign period.T.* KUALA LUMPUR I 124 83 8 13 24 14 22 8 13 24 14 22 11 1 56 89 112 435 101 6 11 1 F. A breakdown of complaints by states is shown in Table 6.2.T.* LABUAN 1 0 1 I 0 ( SABAH SARAWAK I 25 28 219 1 11 12 1 26 26 1 TOTAL 188 = Federal Territory 1. . A total of 1.T. Throughout the campaign period. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F. Breakdown of Complaints by States STATE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY 3 15 14 NUMBER OF ENFORCEMENT TEAMS 3 15 14 TOTAL COMPLAINTS 1 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. this Monitoring Centre at ECM Headquarters received complaints from the public a s well a s from candidates and political parties concerning wrong doings of those involved in the election.6.2 Enforcement Team Reports 6.* PUTRAJAYA MELAKA I 6 I 6 I 59 JOHOR F.

2. there were several cases of violation of election laws by candidates or parties due to misunderstandings or irresponsible attitude shown by certain individuals.2.2. candidates contesting complied with the election laws and carried out their campaign activities peacefully throughout the campaign period.2.7 6.2 Campaign Activities and Speeches 6.2.2.2.2.4 The Use of Community Halls a s Party Operations Centres 6.6 Vote Canvassing on Polling Day 6.2.2.3 On the whole. and these were highlighted by the print and electronic media.2. However.2.2.2.2.3 Party Booths 6.5 Problems On Polling Day 6. .8 Bribery Misunderstandings 6.2.2.1 Campaign Materials 6.2.2 The complaints received were related to the following matters: 6.6.

which was from 8 a. Pahang and Johor. As an alternative means to assist electors to check their names and polling stations. no one was allowed to bring in any materials or wear clothing bearing party symbols. 1 .3 According to the amended laws. Voting Process 7. Kelantan. ECM harmonized voting times throughout the country. together with the abolishment of the law relating to the setting u p of party booths and the appointment of party canvassers.1. each polling station will have a restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centre. 7 . Unauthorized personnel were prohibited from entering this zone. . This ruling. Sarawak. As a matter of policy. 4 Besides this. ECM erected Electoral Roll Checking Booths manned by ECM staff. boats and helicopters for the purpose of transporting election workers. ECM provided transport in the form of four-wheel drive vehicles. the situation a t all polling centres was peaceful and under control because of the amended laws that prohibit party supporters from gathering in the restricted 50 metre zone.1. has helped to maintain a peaceful environment on polling day. equipment and materials. the minimum number of voters per polling station is 50 for Sabah and 30 for Sarawak.328 polling centres comprising 19. 7.6 On the whole. voting was carried out smoothly without any untoward incidents throughout the country.CHAPTER VII 7. dugouts. In the interior parts of the country where the number of voters is small.5 On the whole.m to 5 p. In this zone. However. the situation improved and was under control towards the afternoon until voting closed. 2 For polling centres situated in the interior areas and in some islands which have voters. 7.m except in some interior areas where the voting time was shortened due to the small number of voters. Many voters turned out early in the morning to cast their votes resulting in some congestion a t some polling centres in the morning. 7. VOTING 71 .1.1 For this General Election. 1 . These forms of transportation were used in Sabah. 7.1. party booths were not allowed to be erected in this restricted zone. 7 .833 polling stations (streams) were opened on polling day to facilitate voting. ECM ensures that each polling station has a maximum of 700 voters except for the first stream which is reserved for senior citizens and is limited to 300 to 500 voters only.

2. the Police Force. Similarly. These voters consisted of members of the Armed Forces and their spouses. it was handled by the Ministry of Foreign Affairs using their diplomatic bags for distribution to the Malaysian missions abroad.2 The distribution of envelopes containing postal ballots for the Armed Forces and the Police was carried out using ECM's special bag via their respective courier services. Postal vote envelopes received after 5 p.1 Envelopes containing postal ballots were distributed to postal voters beginning 1 7th March 2004. for voters overseas. Within the country. . government officials and their spouses a t Malaysian missions abroad and Malaysian students and their spouses overseas.2.m on polling day to ensure that the votes are counted after polling closed.2.m will not be counted and will be kept by the respective Returning Officers. Field Force and their spouses. Pos Malaysia Berhad assisted in delivering postal ballots to the respective Returning Officers. 7. postal ballots were also distributed to election workers on duty on polling day and who chose to vote by post.2 Postal Voting 7.3 Postal votes should reach the office of the Returning Officers before 5 p. 7. Similarly.7.

began soon after the close of polling a t 5. counting of votes also started after 5.5 Recounting of Votes at Polling Stations Recounting of votes at a polling station is allowed if the difference between the number of votes cast for the leading candidate and the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast.m.3 Counting at Centralized Counting Centres For polling stations situated in the interior such a s in Sabah and Sarawak which lacked basic amenities and faced transportation problems. The recounting of votes can be undertaken a t the request of the counting agent or if so decided by the Presiding Officer. Counting of postal votes is carried out by the Assistant Returning Officer appointed specifically to manage postal votes in the constituency for which he is responsible.00 p. Recounting is only allowed once. in certain polling centres in Selangor.1 Counting Process Counting of votes. . recounting of votes was carried out a t 494 Parliamentary and 407 State Constituencies. 8.00 p. However.00 p. The counting of votes a t polling stations was only carried out in places which had basic amenities and the required security. counting of votes was carried out a t centralized counting centres. 8. the Returning Officers may open the envelopes earlier but counting will only start after 5. COUNTING OF VOTES 8. a s shown in Table 8. In the interior areas where polling closed early.m.2 Counting of Votes at Polling Stations As in previous elections. inclusive of postal votes.m) counting of votes for the whole state of Selangor started only after the polling closed. This process was carried out either a t the Vote Tally Centres or specified centres identified by ECM.00 p. 8. For this election.m.CHAPTER VIII 8. At each polling station where counting of votes was carried out a police personnel was stationed outside the room to take care of security. under the supervision of the respective Presiding Officers. For constituencies where the number of postal votes are large. 8.1.m by Returning Officers will be counted. where ECM decided to extend the polling time by two hours (until 7. counting of votes was carried out a t the polling stations by the respective Presiding Officers after polling closed.00 p.4 Counting of Postal Votes All postal ballots received before 5.

* Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F.205 Saratok.1 A total of 219 Official Vote Tally Centres were opened.6.22 Pasir Mas. For the .6.6. Kelantan a t 2.2 All results on counting of votes were checked and consequently tallied by the Returning Officer. one for each Parliamentary Constituency throughout the country. Each election result was sent by facsimile to ECM Headquarters for verification before announcement of the result by the Returning Officer of the respective constituency.T.Lumpur F. 8.* K.1 Recounting of Votes at Polling Stations State Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.m.TABLE 8.T. 8.30 a.* Labuan Sarawak Parliament 6 47 83 53 38 55 23 State Assemblies 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 p p 55 42 0 12 0 19 20 0 41 Total 494 *F.40p. all ballot boxes containing the ballot papers and Form 14 [ordinary votes) or Form 15 (postal votes) were submitted to the Returning Officers of the respective constituencies by the Presiding Officers or the Assistant Returning Officers in charge of postal votes. Sarawak a t 7.T. P.6 Official Vote Tally Centres 8.m. After the counting.=Federal Territory 8. P.T. whereas the last result was received from Parliamentary Seat.3 The first election result was received from Parliamentary Seat.

1 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 provide that a recount of votes is allowed once a t the Official Vote Tally Centre upon request by candidates in the event that the difference of votes obtained by two contesting candidates is 2% or less of the total number of votes cast. N. Recounting of Votes at Official Vote Tally Centres rpp 1 ~erlis 1 Kedah State I Parliament 1 P. N. N.2 Recounting of votes at these centres was carried out on 22nd March 2004 for seven Parliamentary Constituencies and 16 State Constituencies a s shown in Table 8. 8. 15 Sanglang N.7.State Assemblies. 44 Permatang Pauh N. 13 Sik 1 state Assembly N.44 Karamunting. 66 Ipoh Barat / Melaka Federal Territory Kuala Lumpur I P. N.7 Recounting at Official Vote Tally Centres 8. 8. 138 Kota Melaka P. 11 Tendong.7.m and the final result was received from N. N. 23 Belantek N. 41 Keranji P. Sabah at 8.30 p. N. N. Kelantan at 2. Recounting of votes was carried out the next day by the same team of Presiding Officer and Counting Clerks under the supervision of the Returning Officer. N. 16 Batu Buruk N. the first result was received from N. 15 Anak Bukit N.30 a. I 1 I Kelantan 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 3 5 Kemuning 41 Manik Urai I Terengganu Pulau Pinang Perak P. 31 Batu Lancang N. The recounting of votes did not affect the outcome of the election results based on the counting conducted a t the polling stations on 21st March 2004. 31 Jelapang N. 1 1 Pendang P.m.2. Recounting of votes at these centres excluded rejected ballot papers and spoilt ballot papers. 120 Bukit Bintang I I .

Selangor F. Those successful parties were Barisan Nasional (BN).1 Parliament 9. Parti Islam Se Malaysia (PAS) and National Justice Party (keADILan).T. Sembilan p p p p p 8 6 26 1 0 0 Melaka Johor F. candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats.9.T.T. Malaysia Democratic Party (MDP) and Sarawak State Reform Party (STAR). Vutrajaya N. Seats Won by Pplitical Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election I State Perlis Kedah Kelantan Terengganu P. = Federal Territory 121 . Pinang BN 3 14 PAS 0 1 DAP KeADILan 0 0 0 0 Independent 0 0 0 Total 3 15 14 0 0 0 9 8 8 21 5 0 0 0 0 4 0 0 0 8 13 24 1 3 0 .1 A total of 418 candidates from nine political parties and 31 independent candidates vied for 219 Parliamentary seats. Of these. Details on Parliamentary seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9.*Kuala Lumpur I 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 F.Parties that failed to secure any seats were Sarawak National Action Party (SNAP).* Labuan Sabah Sarawak 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 24 27 0 0 6 25 28 Total 199 12 1 21 9 * F.1. ELECTION RESULTS 9.T.1.Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK). Democratic Action Party (DAP).

367 1.209.920 5.969 333.293 273.697 535.95 1 1 69.097 electors.94 73.722 665.T.99 80.662 315.901 662.90 * F.209.274 670. Of these.894 1 ( 87.1.786 345.788 820.90 62.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the Parliamentary election are given in Table 9.196 434.998 4.74 1 I 1 I Terengganu 1 1 1 455.49 1 1 I / 1 1 1 Melaka Johor Sabah Sarawak 513. .90%.351 570.589 467.2.36 78.756.037. were eligible to vote to elect representatives to Parliament.061 870. Sernbilan 1.93 1 I 1 Perak Pahang Selangor F.744 70. Details on voter turnout for the Parliamentary election are shown in Table 9.170.79 73.948 electors cast their ballots representing a voter turnout of 73.08 76.126 1.917 1.924 1 1 1 1 400.531 64.079 429. a total of 7.1.948 73.756.* Kuala Lurnpur F.75 91.248 431.2 Voter Turnout for Parliamentary Election STATE NUMBER OF ELECTORS NUMBER OF VOTERS O h VOTER TURNOUT I Kedah Kelantan 821. = Federal Territory 9.422.3.T.9.063 80.2 A total of 9.490 695. excluding electors in uncontested seats.19 72.184.097 7.* Putrajaya N.00 - Total 9.T. TABLE 9.

PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 58.643 63.132 198.00 67.086 211.273 F.752 38.328 284.831 11.035 1.719 461.25 2.110 468.694 786. * PUTRAJAYA N.198 650.536 7.480 20.098 70.910 844.094 34.849 38.631 708.74 499.919 4.T.852 57.329 35.302 663.428 37.566 1.636 115.894 278.957 19.955 221.420 578.731 61.= Federal Territory .585 100.682 108.T.350 70. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.183 135.760 189.201.904 130.692 19.81 170.662 18.472.524 .799 423.666 268.608 1.501 392.125 135.188 4.56 318.916 5.238 52.767 79.254 3.033 540 31.050 0.54 63.630 42 1.950 285.010 15.186 8.002 4.053 671.251 37.653 73.188 388.107 132 1.895 521.103.009.289 15.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election STATE BN PAS DAP KeADILan OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.013 19.824 91.943 33.370 59.834 39.626 303.020 260.T.481 8.109 111.012.218 14.320 6.714 63.* KUALA LUMPUR F.087 206.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 40.10 * F.002 263.949 1.173 10.946 3.T.950 143.

T.9. * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: 1 2 0 0 ' 34 26 55 0 0 2 2 0 0 0 0 36 59 0 0 0 1 60 453 36 15 0 1 505 * F. inclusive of 8 6 independent candidates vied for 505 State seats. Democratic Action Party (DAP). * PUTRAJAYA N. Seats Won by Political Parties and Independent Candidates In The State Election STATE BN 14 31 21 PAS DAP 0 0 0 KeADILan 0 0 0 INDEPENDENT 0 0 0 TOTAL 15 36 45 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.2 State Assemblies 9. Total number of votes secured by candidates for Parliament is shown in Appendix 11.2. a total of 35. a total of 165.4.4 For election to Parliament. Of these. candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats. = Federal Territory 124 .1.1 A total of 1.L.345 postal ballots from the Police.Parti Islam Se Malaysia (PAS) and Natonal Justice Party (keADILan).121 candidates from eight political parties. 9.* K. Candidates from Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU). PINANG 1 5 24 38 52 41 54 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 40 59 42 56 PERAK PAHANG SELANGOR F.T. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted. Those successful parties were Barisan Nasional (BN). Details on State seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9. In addition.T. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK)and Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) failed to secure any seats. F.T.O or 2.29% ballot papers 18 were verified a s spoilt and therefore rejected.

T.104 530.6.148.99%.23 78.90 73.786 345.289 667.2.* LABUAN SABAH SARAWAK 671.722 455.213.985 electors cast their ballots representing a voter turnout of 74.720 273.085 895. TABLE 9. = Federal Territory 9.742 1.589 O h VOTER TURNOUT 82.917 1. 6.996 6.365.03 1 73.996 electors.668 NUMBER OF VOTERS 93.488. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.T.T.901 662. excluding electors in uncontested seats.99 * F.5.17 80.11 TOTAL: 8.638 314.619 433. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.95 73.261 432.488. * KUALA LUMPUR F.92 70.2. were eligible to vote to elect representatives to the State Assemblies.985 74.851 570.94 81.06 87. . * PUTRAJAYA N.362 1.564 399.482 821.424 804.75 NUMBER OF ELECTORS 112.219 510.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the State elections are given in Table 9.383.126 1. Details on voter turnout for the State elections are shown in Table 9. Of this total.365.2 A total of 8.00 75.011.957 64.61 429.T.5 Voter Turnout for State Elections STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.56 75.9.924 672.

440 43.504 3.407 183.395 100.T.00 * F.572 249.906 94.438 23.T.829 8.210 53.023 97.048 268.033 212.926 9.3O0h 103.203 390.773 11.83Oh 543.044 275. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.223 2 1.894 21.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 57.906 137. = Federal Territory .042 2.836 28. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.578 672.660 66.395 6.598 51 520.T.312 1.957.859 28.816 73.062 653.829 88.850 18.963 23.981 29.T.893 30.179 125.382 222.818 9 1.568 393.77% 410.67% 6.826 OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.609 265.383 34.805 18.036 63.862 107.079 100.* KUALA LUMPUR F.659 775.463 100.521 462.662 421.925 170.062 419.186 6.167.483 315. * PUTRAJAYA N.221 642.972 116.920 3.815 12.342 47.62% 18.152 207.201.185 7 10 912 499.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The State Elections STATE BN PAS DAP KeADILan 4.906 O.080 869.463 428 304.393 258.301 42.81% 1.549 988.

7 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election. C 9.2. 9. Table 9.4 For the State elections. ECM is empowered to announce the name of the winning party which has secured more than 50% of the total number of Parliamentary or State seats. 9. This was followed by similar announcements of results by EC Panel Members for the various State Legislative Assemblies. .058 or 2.848 postal ballots from the Police.1 A total of 2 5 out of 449 candidates who contested for the 219 Parliamentary seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 /8 of the total votes cast in the respective constituencies.16% ballot papers were verified a s spoilt and therefore rejected. In addition.9. a total of 30. officially presented the election results to His Majesty the Yang di-Pertuan Agong a t Istana Negara. accompanied by the Secretary of the Commission.5 Total number of votes secured by candidates for the State elections is shown in Appendix Ill. Accordingly.4 Presentation of Election Results to H.3 Declaration of Winning Party By E M As stipulated under Regulation 25F of the Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981. Kuala Lumpur.5 Loss of Election Deposit 9. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted.5. the Chairman of ECM a t 12 midnight officially announced that Barisan Nasional had won the election for Parliament.M Yang di-Pertuan Agong On 22nd March 2004 a t 10 a. 9.2.m the Chairman of ECM. a total of 134.

TABLE 9.7 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In The Parliamentary Election * F. = Federal Territory .T.

Table 9.A total of 112 out of 1.2 State seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 / 8 of the total votes cast in the respective constituencies.5.8 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election.121 candidates who contested for the 505 9. .

T. SEMBILAN * F. = Federal Territory .8 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In the State Elections N.TABLE 9.

A total of 40 candidates or their election agents failed to submit their statements within the stipulated period. In accordance with the provisions of the law. Table 9. as shown in Appendices I1 and 111.6 Gazetting of Election Results The results of the General Elections were gazetted via P. candidates contesting are required to submit a statement of their election expenditure within a period of 31 days from the date the election results were gazetted.U (B) 163 on 12 April 2004. . Based on the date of gazette on 12 April 2004.9. the last day for submission of the statement of election expenses by the candidates or their election agents was 13 May 2004.7 Statement of Election Expenses According to Section 23 of the Election Offences Act 1954. those affected candidates and their election agents have been disqualified from voting a s well as contesting in elections within the next five years from the gazette of the election results.9 shows the list of parties whose candidates and election agents who failed to submit their statement of election expenses. 9.

= Federal Territory .T. * LABUAN SABAH SARAWAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 12 0 1 0 5 0 5 0 8 TOTAL: 19 1 39 * F.9 Parties Whose Candidates and Agents Failed t o Submit Statement of Election Expenses STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. * KUALA LUMPUR F.TABLE 9. SEMBILAN MELAKA JOHOR F. * PUTRAJAYA BN PAS KeADILan DAP BEBAS 0 0 PASOK SETIA TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 N. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.T.T.T.

41 Kepala Batas P. 13 Sik P.10. Election Petitions Received for Parliament and State Assemblies State - Parliament State Assembly N. 37 Pantai Remis N. ELECTION PETITIONS 10.1 As provided for under Article 118 of the Federal Constitution. N. A total of 43 petitions. 17 Gombak Setia N. 30 Jeli 1 N. 95 Tanjung Karang P. 17 for Parliament and 26 for the State Assemblies. 28 Pasir Puteh P. P. N. . 33 Besut 36 Kuala Terengganu 37 Marang 39 Dungun 19 Rhu Rendang 27 Sura N. 67 Kuala Kangsar 1 1 N. N. were registered with the High Courts throughout the country.22 Jelawat 24 Kadok 35 Kemuning 37 Air Lanas 39 Mengkebang 3 Jerteh 15 Ladang Terengganu P. 53 Rungkup N. 13 Guar Sanji N. A breakdown of the election petitions by State is shown in Table 10. 98 Gombak . N. 31 Cukai N. 1 Pulau Pinang Perak P. 6 Chempaka N. 9 Kota Lama N. 11 Permatang Pasir N. 26 Bangi N. 47 Pandamaran Selangor P. N. candidates who object to the outcome of the election results and who have strong evidence to do so may file a n election petition to the High Court to review the results. 44 Permatang Pauh P.1. N. P. N. 25 Bachok P. 15 Sanglang Perlis Kedah Kelantan P. 8 Sungai Burung N. 55 Pasir Bedamar N. P.

17 Gombak Setia. P. All the appeal cases were heard and rejected by the High Court within the period of six months as provided under the law. N. 42 were rejected by the Election Judges.4 Out of the 43 election petitions decided upon. 15 Api-api N. 44 Permatang Pauh.3 All election petitions were resolved by the High Courts by 29th October 2004. P. P. Only one petition. 10. 47 Pandamaran. The Election Judge ruled that the result by the Returning Officer was null and void.2 The majority of the petitions involved complaints and allegations made by candidates and voters. and consequently declared the candidate from Barisan Nasional a s the winner. 213 Selangau P. 10. 35 Pasir Raja N. 98 Gombak. 216 Bintulu N. from the Parliamentary Constituency of P. 50 Lahad Datu 10. In several of these petitions ECM has been named a s the second and third respondent. 120 Bukit Bintang. Kelantan was accepted. seven appeals were received by the Federal Court for hearing. 179 Ranau and the State seats of N. 37 Pantai Remis and N. 120 Bukit Bintang State Assembly oho or Sabah P. . 28 Pasir Puteh. 179 Ranau Sarawak P. These appeals were from the Parliamentary seats of P. 24 Senggarang N.State Federal Territory Kuala Lumpur Parliament P. Out of the 43 election petitions that were submitted.

1 Issues During the last election. ECM regrets this incident which should have never taken place a s it h a s affected ECM's policy and the principle of accountability.e.1. i. This decision was made after the dissolution of Parliament and State Legislative Assemblies.1. Amongst these issues were the following: 11.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor ECM received feedback from various Returning Officers that there were congestions a t several polling centres in Selangor a s a result of the problem highlighted above. With this action. many voters a s expected could not easily identify their polling centres and therefore might lose their opportunity to vote.11.1. To enable the affected voters to cast . This confusion was the result of the decision made by the State Director of Elections. Selangor particularly in the early hours of polling. a number of issues surfaced which affected the smooth running and effectiveness of the management of the election in several constituencies. Based on reports from Returning Officers. His intention of opening these new pollipg centres was to reduce congestion a t the polling centres on polling day. 11. for the convenience of the voters. instances of confusion were recorded from several polling centres in the Klang Valley. This incident serves a s a lesson for all State Directors of Elections to understand the importance of their responsibility and accountability involving the welfare of voters on polling day. the action was indeed taken with good intentions. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 11. It was done in his own capacity and without the knowledge and approval of the Commission. 1 1.2 Confusion in Selangor During the election. problems in the splitting of the Electoral Roll surfaced and voters had difficulties in finding their names in the split Electoral Rolls. This problem was only brought to the notice of ECM Headquarters on polling day. This mistake arose because of eornmunication problems between those managing the supply of computers and the office of the State Directors of Elections / ECM Headquarters. Selangor to open new polling centres in 16 polling districts in the Klang Valley.1 Use of Compact Disc (CD) There were incidences where the CDs could not be used to check the names of voters because the CDs were not compatible with some of the computers supplied. In principle. but such action should have been taken long before polling day and all voters should have been informed accordi~gly. This was due to difficulties faced by election workers in checking the names of voters in the Electoral Roll before voting.

it was however found to be appropriate a s it h a s ensured that no one h a s been denied his right to vote a s provided for under the Federal Constitution. If their names are not in the roll. the law provides for electors to check their names in the electoral roll throughout the year and it is their responsibility to do so. In any case. based on identity card particulars and information regarding citizenship status. PNMB. dissemination of information by ECM on polling centres and polling stations (streams) to SMS service providers was not timely.their vote in the afternoon. during the election.1. Furthermore. Investigations by ECM indicated that this problem arose because of internet traffic congestion which was beyond ECM's control.1. resulting in voters not obtaining the relevant information. both of which are provided by the National Registration Department. This error was only detected by the Returning Officer two hours after voting started.4 Short Messaging System (SMS) SMS facilities were introduced by ECM to facilitate the electors to check their names in the electoral roll. Although this action was unprecedented in the history of elections in Malaysia.6 E M Web Site C ECM received complaints from the public concerning difficulties in accessing the ECM Web Site to check their names and polling centres. Nevertheless. PNMB workers overlooked the printing error and the Returning Officer should have checked the printed ballot papers before distribution. PNMB made a switch to a new printing plate. 11. voters could still check to see whether their names were on the electoral roll through SMS. Pahang Polling for the State Assembly seat of N. The error relates to the printing of the wrong party symbol for one of the candidates. without the knowledge of ECM. 11.7 Names Not Listed In Electoral Roll A number of people complained that their names were not in the electoral roll even though they have registered and voted in the past. This problem could have arisen due to the process of cleansing of the electoral roll by ECM. for the printing of the ordinary ballot papers. 11.1.5 Printing of Ballot Papers for State Seat N. 11. Pahang was postponed to another date due to a n error discovered in the ordinary ballot papers supplied by the printer. However. 17 Sungai Lembing.1. . This incident would not have arisen if PNMB had obtained approval from the State Director of Elections for the use of the new printing plate before printing. ECM decided to extend polling by two hours throughout Selangor. 17 Sungai Lembing. Although the postal votes were correctly printed. it is their responsibility to re-register immediately.

1 Besides this. This problem arose because under this old system. 11. This provision has been misused by certain irresponsible quarters who have changed the address of some electors to different polling centres without their knowledge.2 Internal Election Audit Committee ECM has established an internal ELECTION AUDIT COMMITTEE to identify the weaknesses and problems of this election and to recommend remedial steps as a guide for future elections.1. 11. Under the old system.8 Transfer of Names to Different Polling Centres ECM also received complaints from a number of electors regarding the transfer of their names from the original polling centre to different polling centres without their knowledge or approval. Political considerations were the main reasons for this unhealthy practice. Members of ECM Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections I ECM Secretariat ECM Secretariat (HQ) Perlis 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections Senior Officers of ECM Headquarters State Director of Elections. registration to be a voter can be made through a representative. Table 11. Dates on Post Mortem Meetings ECM HQ / STATE ECM and Secretariat DATE INVOLVEMENT Chairman of ECM.3 Election Post-Mortem 1 1. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Several issues and problems were discussed a t length either through post mortems a t ECM Headquarters or a t the Office of the State Directors of Election or during meetings between ECM and Returning Officers throughout the country. Election Assistants and Presiding Officers I . this would not have arisen if the voters had taken the initiative to check their names in the electoral roll which is open throughout the year. the Secretariat also held various post mortem sessions on the election at different levels throughout the country.11.3. However.1 shows dates on which post-mortem meetings were held. Assistant Returning Officers. an applicant need not be present and need not produce his/her identity card when he/she applies for change of address. Returning Officers.

Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers - 5 May 2004 Kelantan 12 May 2004 1 Perak 1 5 April 2004 7 Pahang Selangor Federal Territory of Kuala Lumpur and Federal Territory of Putrajaya 28 April 2004 State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams [PP-KPR]. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers 9 April 2004 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 1 Melaka 27 April 2004 Johor 12 May 2004 . Returning Officers. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPRI. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR).- DATE Kedah INVOLVEMENT State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. Returning Officers. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. Assistant Returning Officers. Returning Officers.

Amongst the actions taken was the submission of recommendations to ammend certain outmoded and outdated provisions in the election laws and regulations which are no longer suitable under the present situation. In addition.INVOLVEMENT Sabah and Federal Territory of Labuan 26 April 2004 State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Army Officers Sarawak 19 April 2004 I ECM Secretariat with Armed Forces Malaysia ECM Secretariat with Royal Malaysian Police ECM Secretariat with Ministry of Foreign Affairs Malaysia ' ECM Secretariat with Pos Malaysia Bhd. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Team (PPKPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. Returning Officers.3. Assistant Returning Officers. action would be taken to improve the process of preparing the electoral roll and to continuously review and increase the number of polling centres throughout the country. .2 The findings of the post mortem meetings a s well a s reports from various sources were noted and ECM h a s taken the necessary actions to rectify the various weaknesses. 28 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Police Officers of Royal Malaysian Police Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Ministry of Foreign Affairs Malaysia Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Pos Malaysia Berhad I 1 30 2004 8 July 2004 11.

5 million over the 10th General Election budget.2 Increase in number of election workers by about 35% due to an increase in a number of constituencies and a n increase in the number of voters. boats and dugouts. This was an increase of RM30. such a s rental of vehicles.5 Polling period restricted to one day throughout the country. other than the cost of hiring helicopters.4 Increase in management costs following the implementation of new election laws involving recounting of ballots at the Vote Tally Centres. 12. The increase was due to the following factors: 12.3 Increase in allowances of election workers by 70% to 100% and also due to an increase in transportation costs.6 Establishment of Election Campaign Enforcement Teams which resulted in an increase in costs for transportation. which resulted in the deployment of a larger number of helicopters in Sabah and Sarawak. 12.1. 12. .1. resulting in a n increase of 25 Parliamentary seats and 63 State seats.12.1 ECM was allocated a budget of RM100 million to conduct the election.1 Increase in number of constituencies due to the delimitation exercise carried out in 2002/2003. equipment and allowances for the members. 12.1.1.1. 12.1.1.8 Increase in transportation costs. 12.1. ELECTION EXPENDITURE 12. 12.7 Printing of new editions of election laws following amendments made to existing laws.

2 ECM is extremely pleased to note that the general public were given the opportunity to freely exercise their rights to choose their representatives in a very fair manner. the basic principle of democracy was upheld and the results of the election were acknowledged and accepted by all parties. In this regard. . The election was conducted according to the existing election laws and regulations. CONCLUDING REMARKS 13. The successful conclusion of the election was partly due to the good cooperation shown and the excellent networking established between the ECM election machinery and government departments. and the freedom of choice clearly reflects the existence of a system which is free and fair.1 The 2004 General Elections was carried out according to the provisions laid out under the Federal Constitution which empowered ECM to undertake its responsibility of safeguarding Parliamentary democracy in Malaysia. 13. agencies and some private sector organisations.13.

ACKNOWLEDGEMENTS 14.Sabah Air Bhd. ECM wishes to acknowledge the support and cooperation from the Prime Minister's Department. The voters were able to freely exercise their rights in a peaceful environment. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). In addition. Insolvency Department and all State Secretariats. 14.6 Finally. Acknowledgements are also due to all the Returning Officers. In particular. 14. Tenaga Nasional Berhad. Printing Department of Sabah. Ministry of Home Affairs. Syarikat Telekom Malaysia Berhad.2 The success of the General Election was due to the commitment shown by all those involved in assisting ECM in discharging of their duties and responsibilities entrusted upon them. ECM wishes to acknowledge the support given by Yang Amat Arif the Chief Justice and all the Election Judges for their efficiency in disposing the election petitions and appeals within the stipulated period a s provided for under the law.3 In this regard. ECM wishes also to acknowledge the contribution of the print and electronic media which gave wide coverage and publicity in educating the general public of their rights and responsibilities during the election. . Likewise. Social and Welfare Department. is duly acknowledged. equipment.CHAPTER XIV 14. ECM would like to acknowledge its sincere gratitude to all those involved in assisting ECM to carry out this important task. Ministry of Information. ECM would also like to express its highest appreciation to all the officers and staff who were involved in the conduct of the election.1 On the whole the General Election was conducted smoothly and successfully. Ministry of Defence. the election environment was peaceful and under control. Assistant Returning Officers. Ministry of Foreign Affairs. Presiding Officers and all other election officials for their enthusiasm and diligence in discharging their duties and responsibilities entrusted upon them. Royal Malaysian Police. Ministry of Education. Ministry of Health. Syarikat Hornbill Skyways and Malaysian Helicopter Services. The cooperation and support from various departments and agencies a t Federal and State levels a s well a s from the private sector in making available buildings. ECM also appreciates the support and cooperation given by Percetakan Nasional Malaysia Berhad. particularly the National Registration Department. logistical support and transportation. Pos Malaysia Berhad. 14. Attorney General's Office.5 Regarding the contribution and cooperation from the Judiciary. manpower. and this was attributed mainly to the amendments made to the election laws pertaining to campaign etiquette. 14.4 ECM would like to record its special thanks to Radio and Television Malaysia (RTM)for its assistance throughout the election period. Throughout the campaign period until polling day. 14.

LAMPIRAN APPENDIX .

.

354 10.062 758 1 11 24 L Sarawak 28 92 124 140 1.363 3.644 9.434 846 2.136 3.428 9.419 40 184 164 136 215 628 256 208 7 763 140 174 1.378 22.124 175 72 3.676 106 3.714 790 2.994 4.245 15 962 292 174 1.116 1.521 172.612 4.107 2.568 1.052 5.712 276 890 886 2.450 14.245 15 966 584 438 3.791 7.513 1.403 1.507 6.516 6 30 56 32 26 72 28 44 2 22 24 3 15 28 16 13 24 14 22 39 195 253 192 213 319 266 346 6 121 220 13.046 672 990 2.150 4.211 1.743 33 1.046 672 990 2.799 - - Pegawai PenguruslReturning OJ~cer Penolong Pegawai Pengurus/Assistant Returning Ofller Pembantu Pilihan RayalElection Assistant Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Rayal Election Campaign Ertjorcernent Team Ketua Tempat Mengundilpresiding Oflcer Kerani Mengundi/Mengira Undi/Polling/Counting Clerk KUP PAPM KPDP KMUS PYM TYP BRH - - - - Kerani Undi PoslPostal Voting Clerk Pemandu Arah Pusat MengundilGuide Kerani Penyemak Daftar Pemilih/Electoral Roll Checking Clerk Kerani Mengira Undi Semula/Recounting Clerk Penyambut TetamuIUsher JurutaiplTypist BuruhIPekerja Am/Labourer .624 11.838 16 2.190 1.802 10.026 2.806 2.284 850 1.214 4.963 JUMLAHITOTAL Nota: PP PPP PPR PP-KPR KTM KM/MU - 281 6.KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS NEGERI/ STATE Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor WPKLIRG Putrajaya N.351 212 9.700 2.162 2. Sembilan PP/ RO 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 PPP/ ARO 20 59 63 44 63 99 69 88 2 22 52 PPR PPKPR 15 75 70 40 65 120 70 110 5 55 40 KTM KM/ MU 876 6.400 4.400 23.032 KUP KPDP KMUS PYM TYP BRH 20 59 63 40 63 99 69 88 3 33 53 219 1.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PERLIS .

8 PokokSena 66. Idris bin Ahmad (Ustaz Haji ldris Haji Ahmad) (PAS) P. 5 Jerlun 44.980 1. Mahfuz bin Omar (Haji Mahfuz Omarl (PAS) 2. 4 Langkawi 27. Zubir bin Ahmad (Zubir bin Ahmad) (PAS) 1. Isa Ismail) (PAS) 1. Abu Bakar bin Taib (Dato Abu Bakar bin Taib) (BN) 2.412 P. 9 Nor Star 57. A.594 1. Abdul Rahman bin Ibrahim [Dato Paduka Hj. Ghazali bin Ibrahim [Dato' Haji Ghazali bin Ibrahim) (BN) 1. Abd Rahman bin Ibrahim) (BN) 1.J'UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 Undi D l z a n BaUot papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS N m s o Candidates and Party f Majority P. 6 Kubang Pasu 49. Zawawi bin Hj Ahmad (Ustaz Zawawi bin Hj Ahmad) (PAS) 2. Siti Nor binti Abdul Hamid (Siti Nor Hamid Tuah) (PAS) P.313 .072 P.148 P. 7 Padang Terap 32. Abdul Rahman bin Ariffm (Abdul Rahman bin Ariffin) (BN) 2. Abd Isa bin Ismail (Dr. Mohd Johari bin Baharum (Dato' Mohd Johari bin Baharum) (BN) 2. Chor Chee Heung (Chor Chee Heung) (BN) 2.

639 .067 P. Hashim bin Jahaya (Hashim bin Jahaya) (BN) 1. 11 Pendang 57.920 55. Saiful Izham bin Ramli (Saiful Izham) (KeADILan) 2. Mohamad bin Sabu (Mohamad Sabu) (PAS) 2.430 P. Badruddin bin Amiruldin (Dato Paduka Hj.180 49.162 29. 10 Kuala Kedah 78. Zarnri Yusufl (KeADILan) 2.357 14.036 31. Wan Azmi bin Ariffin (DatoHaji 26.332 1. Azizan bin Abdul Razak (Ustaz Azizan Hj. Mohd Hayati Haji Othman) (PAS) 1. Che Din bin Arshad (Haji Che Din Arshad) (PAS) 1.922 44.682 Wan Azmi Ariffin) (BN) P. Zamri bin Yusuf (Ir. 12 Jerai 63. 13 Sik 37. 15 Sungai Petani 70. Mahadzir bin Mohd Khir (Dato'Mahadzir bin Mohd Khir) IBN) P.493 36.380 24.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Zainudin bin Maidin (Zainudin bin Maidin) (BN) 1. Mohd Hayati bin Othman (Dr.791 64.154 19. M Rozai bin Shafian (Md Rozai d bin Shafian) (BN) 2. Abd Razak) (PAS) 2.038 15. 14 Merbok 57.981 1. Badruddin bin Amiruldin) (BN) 2.565 36.607 18. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon d m Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS vow Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P.918 30.749 15.707 24.193 P. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CAiVDlDA?1ESFOR PARLIAh4ENT-Cont.886 50.

NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. Taibl (PAS) 1. Taib Azarnudden bin Md.27 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.661 28.795 .54 1. 16 Baling 1 1 74.953 22.109 1. 18 Kulim-Bandar Baharu 77. Yusop [Alwi bin Mohd.31 1. Lim BeeVKau (Lim Bee Kau) (BN 2. Abdul Kadir bin Hj Sheikh Fadzir 32. Yusop) (KeADILan) 80.698 53. Taib h u d d e n bin Md. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1. KEDAH Bahagian F'ilihan Raya Parlimen Parliamentanj Constituency 1 1 Total Electorate Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned ' Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti P.558 P.075 26. Sheikh Fadzir) (BN) 2.269 15. Alwi bin Mohd. Mashitah binti lbrahim (Dr Mashitah Ibrahim) (BN) 2.024 I Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f I Votes Majority 83.432 P. Taib (Ust.556 14.925 50. 17 Padang Serai 80.181 (Dato' Paduka Abdul Kadir bin Hj.99 13.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT KELANTAN .

527 16.341 17.665 30.335 327 21.774 P. Shaari) (BN) 2.803 21.430 P. 28 Pasir Puteh 57. Ahrnad Rusli bin lberahim (Dato' Hj Ahmad Rusli bin Iberahim (BN) 1.C o n t . Shaari bin Hassan (IT. Che Min bin Che Ahmad (Ustaz Che Min bin Che Ahmad) (BNI 1.329 17.024 17.464 . 25 Bachok 55.392 0 17.136 P.57 1.627 15. Mat M d a ' ) (KeADILan) 2.107 : 13. Wan Nik bin Wan Yussof (Cikgu Wan Nik) (PAS) 2.567 23.458 81. Mohd Yusoff @ Yusof bin Mohd Nor (Yusof Hj Nor) (PAS) 2.107 13. 26 Ketereh 46. 29 Machang 43.JUlVnLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.493 38. Md Alwi bin Che Ahmad (Haji Alwi) (BN) 1. 24 Kubang Kerian 47. Salahuddii bin Ayub (Salahuddin bin Ayub) (PAS) 2.774 23. KELANTAN - - Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. 27 Tanah Merah 37.136 20. Awang Adek bin Hussin (Dato'Awang Adek) (BN) 1.341 21.187 276 2.676 266 23.208 P.225 1.580 1.874 35.580 P. Kalthom binti Othman (Kak Som) (PAS) 2.319 46. Saupi bin Daud (Haji Saupi Haji Daudl (KeADILan) 1.308 51.430 15. Muhamad bin Mustafa (Ust.896 42 1 2.803 5. Sazmi bin Miah (Sazmi Miah) (BN) 21. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P m E i V T .148 38.024 16.888 20.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. KELANTAN .

35 Kuala Nerus 1. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 2.Zi) (BN) P.502 . 34 Setiu 1. Razali bin Ismail (Hj.598 1 9 012 1 708 1 1. Abdullah bin Md Zin (Dato' Dr. Mohd Yusop bin Maj~d (Mohd Yusop Maj~dl (DN) 2 Che Chani bln Che Ambak (Haii Chr Chani b ~ n Che Ambakl (PAS) P. Rosli bin Mat Hassan (Datuk Haji Rosli Mat Hassan) (RNI @ 2. 38 Hulu Terengganu P. 36 Kuala Terengganu P.206 1 1. Abdullah bin Md. Che Azmi bin Hj A Rahman (Che Azmi bin Hj A Rahman) (BN) 1. M Shukrimun bin Shamsudin (M Shukrimun Shamsudin (PAS) 2.398 21.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PAlUlAMENT TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majonty P. 2. Syed &man bin Syed Ahrnad Nawawi (Dr Syed Azrnan Syed Ahmad Nawawi) (PAS) 1. Muhyidin bin Abdul Rashid (Haji Muhyidin Abdul Rashid) (PAS) . Razali bin Ismail) (BN) 2. Nasharudin bin Mat Isa (Ustaz Haji Nasharudin Mat Isa) (PAS) 2. 3 9 Dungun 50. ~ " S t a f a Ilassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 1 26. Abdul Rahman bin Bakar (Datuk Haji Abdul Rahman Bakar) (BN) P. 33 Besut 1. T. Putera bin T Awang (Tengku Putera Awang) (BN) I .

NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLLAMENTCont.635 15.924 . Abd Rahman bin Yi~sof(Haji Abd Rahman Yusofl (PA9 1 JUMLAH 455.882 36. Shabery bin Cheek [Ahmad Shabery Cheek) (BN) 36.416 1.517 20. TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kettas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti EN PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 66. Ahd.517 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.

. Mujahid bin Yusof (Ustaz Mujahid bin Yusofl (PAS) P. Wan Azizah binti Wan lsmail (Datin Seri Dr Wan Azizah) (KeADILan) 1. Law Choo Kiang (Law Choo Kiang) [KeADILan) P.Tanasekharan) (DAP) 3. Abdullah bin Haji Ahmad (Dato' Sen Abdullah bin Haji Ahmad Badawi) (BN) P. Abd Khalid bin Rasid (Ustaz Abd Khalid bin Rasid) (PAS) 2. Mohd Shariff bin Omar (Dato' Sen Mohd Shariff Hj Omar) (BN) 2. 46 Batu Kawan . Chong Eng (Chong Eng) [DAPl 2. Lim Chien Aun (Lim Chien Aun) (BN) 2. Ma Kok Ben (Ma Kok Ben) (BN) 1. 43 Bagan 961 1. Pirdaus bin Ismail IDato' Pirdaus bin lsmail) (BN) 2. 44 Permatang Pauh 665 1.148 811 P. 45 Bukit Mertajam 1. 42 Tasek Gelugo~ 620 1. 4 1 Kepala Batas 672 1. Jumlah Pemilih Total Electorate NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PULAU PINANG - Kertas ."" u Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 1 Ballot Papers Not Returned Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. Huang Cheng Guan (Huang Cheng Guan) (BN) 2. L i Hock Seng (Lim Hock Sengl (DAP) P.Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentwy Constituency I . Tanasekharan a l l Autherapady (A.

Rohana Ariffin) (KeADILan) 7.902 0 68. Hilmi bin Yahaya (Dato' Dr Hilmi Yahaya) (BN) 2. Zulkifli bin Mohd Noor (Zulkifli Noor) (DAP) 1.988 P. Lee Kah Choon (Lee Kah Choon) (BN) 2.123 28 74.114 b JUMLAH 672.228 17. 52 Bayan Baru 55.1 10 . 51 Bukit Gelugor 60. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2.851 29.712 111.2 1 793 1.126 0 71. Rohana binti Ariffm (Dr.40 564 12.93 998 10.010 18. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 21 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN Voting Votes Percentage Rejected Majority P.261 21.548 284. 53 Balik Pulau 38.641 30 73. L i i Boo Chang (Lim Boo Chang) (BN) 2.430 P.268 P.717 28. Goh Kheng Huat (Gob Kheng Huat) (KeADILan) 1.03 1.611 30 77.362 828 76.04 10. 49 Tanjong 57.161 78. Ooi Swee Hing (Ooi Swee Hing) 6.407 1 74. Chow Kon Yeow (Chow Kon Yeow) IDAPI P.937 21.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb.005 18.424 (BNI 2. 47 Nibong Tebal 41. Zainal Abidin bin Osman (Zainal Abidin bin Osman) IBN) 2.75 751 1. 50 Jelutong 59.72 717 4. Gooi Seong Kin (GooiSeong Kin) (DM) 1.281 P.470 24. Karpal Singh a l l Ram Singh (Karpal Singh) IDAPI 1. 48 Bukit Bendera 65.00 1. Chia Kwang Chye (Chia Kwang Chyel (BN) 2. Wong Kam Hoong (Wong Kam Hoong) (BN) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLJAMENT-Cont.002 1.823 P.

2 If] F i 2 4 r-: m " : t . N [ : . "' 8%$3 If] m 0 N 2 "" m . m d m - w h m 2 m s N d 2 c3 . t 3 d 0 N d l n w n 8 $3 a 3 e.t m C9 m (? t . . t .In t .

337 9.51 927 1. Khaimddin bin Abd Malik (Dr Haji Khairuddin bin Haji Abd Malik) (PAS] 2.768 481 68.015 598 22.91 1.029 2.027 68.94 1. Ho Cheong Sing (Ho Cheong Sing) (BNI .851 22.172 20.890 8.052 2. Kayveas) (BN] 2. Mohamed Nazri bin Abdul Aziz (Dato' Seri Mohamed Nazri Abdul Azid (AN] 2. S Samy Vellu a/l Sangalimuthu (Dato S Samy Vellu) (BN) 1. 61 Padang Rengas 24.046 44. Kula) (DAP] 2.337 22.371 P.615 6.680 P. Annah Dorai a/l Pakiri WM.129 17.85 1 P.935 22.935 (M.394 46. Sanmugam Ponmugam Ponnan (Ponmugam) (DAP) 2.360 31.783 31. Michael Jeyakumar Devaraj IDr Kumar) (KeADILan) 3. Murugeson 2. ThongFahChongIThong Fah Chong) (BN) 2. Kulasegaran a/l V. Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah (Dato' Hajl Husnj Hanadzlahl (BN) 1.583 57 67. Mohamad Zolkafly bin Yahaya (Mohamad Zolkatly bin Yahaya) (KeADILan) 20.863 18.38 1.333 49. Lim Kit Siang (Lim Kit Siang) IDMI 1. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Kertas Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS DAP KeADILan Electorate Papers Papers Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majonty P. 64 lpoh T i o r 73. 62 Sungai Siput 46. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.132 46 72.464 P.824 10.821 1. 60 Taiping 65. Datuk M. Anna Doraai) IKeADllan) 1.890 8.280 17. M. 65 Ipoh Barat 68.077 28.029 14.680 19.349 19.957 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. 6 3 Tambun 65.077 28.615 6. Ong Chee Keng (Ong Chee Keng) IDAPI 3.337 1.219 47.571 3 72.563 11.824 14.129 17.93 4 19 5.464 3 1.175 314 67.06 933 19.371 11.774 19.957 4.052 + P. Kayveas (Datuk M.

173 28.1 1.916 21.312 P.02 956 1 1 1 7. Ting Chew Peh (Ting Chew Peh) (BNI 2. 7 1 Gopeng 68. Ahmad Razi bin Othman (Dr. Veerasingam all Suppiah (Dato S.17 1.C A L O N BAG1 PARLIMEN-Samb.46 483 4.983 6.312 15. Muhammad Ismi bin Hj. 67 Kuala Kangsar 28.391 20.696 12. 72 Tapah 38.229 126 71.413 103 63. Liew Ah Kim (LiewAh Kim) (DM) 2.148 50.747 12.867 11.102 4. 70 Kampar 60.564 15.191 12. Hj. Razi) (PAS) 2.491 14. Nga Hock Cheh (Nga Hock Cheh) (Dm) 1. Fong Po Kuan (Fong Po Kuan) (DM1 2.359 . 66 Batu Gajah 73. Ong Ka Chuan (Ong Ka Chuan) (BN) 28. Lim Keng Yaik) (BN) 2.112 P. Lee Boon Chye (Dr Lee Boon Chye) (KeADILan) 1.47 1. Veerasingam) (BN) 6.945 16.542 9.532 129 74.129 30. Nasarudin bin Hashlm [Nasarudin Hashim) (BN) 1.867 P.952 235 69.466 47.490 23. Mat Taib) (PAS) 2.586 16.938 15.129 P.328 56 67.945 7. Rafidah Aziz (Rafidah Aziz) (BN) 1.530 8. 68 B ~ N ~ S 42.112 12. 1. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Hew See Tong (Hew See Tong) (BN1 1.899 25.814 6. 69 Parit 28.66 1.782 30.808 8.681 42 1 66.09 373 oha am ad Nizar bin Jamduddin (Ir.303 8. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Tidak Undian Ditolak on dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS Total Electorate Papers Papers Voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P.033 20.747 P. Muhammad Ismi bin Mat Taib (Ustaz Hj.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N .639 23.808 13.359 9.847 20. Lim Keng Yaik (Dato' Seri Dr. Mohd Nizar Jamaluddin) PAS1 2.566 233 69.814 P.874 38.056 1.

Muhaimin bin Sulam (Muhaimin bin Sulam) (PAS) 2. 73 Pasir Salak 42.049 P. Ahmad Zahid bin Hamidi (Dato' Ahmad Zahid Hamidi) (BN) 2. PERAK Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 94 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undl Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS DAP Jumlah Pemilih Total Electorate Votes Votq Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P.154 786.88 919 1. Ayyathurai all Achutharaman (A.690 54 66.950 111.415 P. 75 Bagan Datok 34.LAMENT-Cont.590 24.522 50.273 117 66.170.829 18. 76 Telok lntan 53.486 73. Gobalakrishnan a/l Nagapan (N. Mustaffa Karnil bin Ayub (Mustafa Kamil Ayub) (KeADILan) 1.283 8.743 35. Mah Siew Keong (MahSiew Keong) (BN) 1.870 8.Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency r JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAUIN-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.351 820. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARL.041 18.179 5.959 31.614 27.23 1.128 8.063 35. Gobalakrishnan)(KeADILan) 2.422 27.870 9.875 P.829 P.415 15.196 10. Kong Cho Ha (KongCho Ha) (BN) 2. Dato' Loke Yuen Y w (Dato' Loke o Yuen Yow) (BN) 10.077 12.539 17.422 10.424 468.693 24.510 6. Shamsuddin bin Abd Rahman (Shamsuddin bin Abd.88 1.182 22.310 72. 77 Tanjong Malim 52. Ayyathurai) (KeADILan) 1.283 14.25 .412 - 70.082 83 66.767 135.38 1. W Him Ven (Wu Him Ven) (DAP) u 3.11 1. 74 Lumut 68.801 17. Rarnli bin Ngah Talib (Ramli bin Ngah Talib) (BN) 1.172 10.08 23. Rahman) (KeADILan) 2.630 201.477 11.547 19.049 4.283 1.875 19.

92 1.229 25. Adnan bin Wan Mamat (Dato' Wan Adnan bin Wan Mamat) IBN) 3.455 37.966 7 9 Lipis 28.343 20.246 80 Raub 44. Mohamad Shahrum bin Osman (Mohamad Shahrum bin Osmanl (BN) 1.752 20. Mohd Ramly @ Dzulkifli bin Ismail (Cik Gu Dzulkifli b Ismail) (KeADILan) 2.624 13.059 36. 0ei Yang Yang @ N Yen Yen g (Dato' Dr.349 9.177 10.948 . Apalasamy a/] Jataliah (J.870 7.875 231 74. Mohd Zai bin Mustafa (Mohd Zai Mustafa) (PAS) 2.260 10.966 10.948 25.083 20.K. Hamzah Jaaffar) (PAS) 2.427 79.246 13.296 370 78.540 75 73.523 32.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADlLan DAP f Votes Names o Candidates and Party Voting Percentage Rejected Majority 78 Cameron Highlands 23.010 1.9 1.Apalasamyl (DAP) 2. Choong Siew Onn (Choong Siew Onn) (DAP) 1.870 6.202 65.472 10.061 15.650 12.472 10. Krishnasamy (S.226 6.226 3.444 1.892 21.59 801 10.457 21.349 12. Devamany) (BNl 1. N Yen Yen) (BN) g 2. Devamany all S.650 81 Jerantut 46.892 82 lndera Mahkota 47.33 528 6.12 776 8.177 14. Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar [Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar) (BN) 1. Hamzah bin Jaaffar (Dr.

Tuan Ibharim bin Tuan Man (Ustaz Dato' Tuan lbrahim bin Tuan Man) (PAS) P. 8 6 Maran 3 1. Saari bin Sungib (Hj. 87 Kuala Krau 31. Siti Zaharah binti Sulaiman (Dato' Sri Dr. Muttalib) (BNI 2. Muttalib (Haji lsmail Abd. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate Names o Candidates a n d Party f P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb. Ismail bin Abd. Musaniff bin Ab. 8 5 Pekan 52.860 1. 84 Paya Besar 37. Rahman) (PAS) 2.404 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT.935 1. 8 3 Kuantan 45.Cont. Sungib) (KeADILan) 1. Mohd Najib bin Hj Abd P.440 F. Zakaria bin Dahlan (Brig. Saari Hj. J e n (B) Dato' Zakaria) (PAS) P.687 Razak (Najib Tun Razak) IBNI 2. Rahman (Musaniff bin Ab. Fuziah binti Salleh (Fuziah Salleh) (KeADILan) 2. Fu Ah Kiow @ Oh (Fu) Soon Guan (Dato' Fu Ah Kiow) (BN1 1. lsmail bin Mohamed Said (Haji Ismail bin Haji Mohamed Said) (BN) . Hajjah Siti Zaharah Sulaiman) (BN) 2.

Mohd Sarit bin Hi Yusoh (Dato' Haji Sarit bin Haji Yusoh) (BN) 1.367 .633 bin Omar) (PAS) 2. Jamaludin bin Jarjis (Dato' Dr Jamaludin bin Jarjis) (BN1 1 1 / 12.126 434.607 IF KeADILan DAP 1 JUMLAH 570.Cont. Ab Wahab bin Ismail (Dr. Sukri bin Ahmad (Ustaz Haji Sukri bin Haji Ahmad) (PAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.Samb.026 24. Parlimen Parliamentary Constituency Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected - Polled P. Abu Bakar bin Lebai Sudin (Abu Bakar bin Lebai Sudin) (DAP) 1. Liow Tiong Lai (Liow Tiong Lai) (BN) 2. PAHANG Bahagian Nama-nama Calon dan Parti Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS 1 1 I 17. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Abdul Wahab Ismail) (PAS) 2. 88 Temerloh 1 Idiis bin Ornar (Ustar ldris ( 12. Ismail Sabri bin Yaakob (BN) 1.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Returned 1. 94 Hulu Selangor . Dato' Noh bin Omar (Dato' Noh bin Omar) (BNI 2. 9 5 Tanjong Karang 35. 58. Badrul Amin bin Bahron (Dr. 9 3 Sungai Besar 31. Noriah binti Kasnon (Noriah binti Kasnon) (BNI 1. Palanivel a l l K. Badrul Amin) (KeADlLan) P. Mat Yasir bin Ikhsan (Dato' Mat Yasir) (BN) 2. Palanivel) (BN) 1. Govindasamy (Dato' G . Ismail bin Kamus (Ustaz Dato' Ismail bin Kanius) (PAS) 2. Sallehen bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) (PAS) 2. Abdul Ghani bin Samsudin (Abdul Ghani bin Samsudin) [PAS) Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f a n d Party I Undi Yang Diperolehi I Majoriti DAP Majority Polled P.533 P.816 .001 1.

.

Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. SELANGOR .

107 Subang 68.170 699 13.063 15. Chew Mei Fun (Chew Mei Fun) (BN) 1. Karnail Singh Nijhar a / l Amar Singh (Tan Sri Data Dr.739 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.215 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. K.460 1 P.281 Kew (Datin Paduka Tan Yee Kew) (BN) 2. Abdul Aziz bin Shamsuddin (Abdul Aziz bin Shamsuddin) (BNI 1.062 1.410 P. Nijhar) (BN) 1. Dr Wong Ang Peng (Dr Wong Ang Peng) (DAP) .# 1 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti KeADILan Votes Voting Percentage Rejected Majority P.185 2.356 14. Ang Hiok Gai (Ang 13.935 619 1. Mohd Nasir bin Hashim (Dr. 13. Komala Devi a / p M Perumal (Komala Devi) (BN) P. 109 Kapar 104.043 P. 106 Petaling Jaya Utara 75. Nasir Hashim) (KeADILan) 2.588 Hiok Gai) (KeADILan) 2.S. Liu Tian Khiew (Ronnie Liu Tian Khiew) (DAP) 2. Khalid bin Abd Samad (Haji Khalid Abd Samad) (PAS) 2.Samb. 108 Shah Alam 69. 110 Klang 74. Datin Paduka Tan Yee . SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas LJndiTidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned :.

NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. SELANGOR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.

Tan Kee Kwong (Dr.06 1 16. Chua Tian Chang (Tian Chua) (KeADILan) 1. Sahri Bahari) (KeADILan) 1.282 21. Ma Woei Chyi [Ma Woei Chyi) IBNI 1.093 28.968 . Sahri bin Bahari (lr. Tan Seng Giaw) [DAF') 2. Tan Kee Wongl (BNI 23.517 Ng Lip Sat (Ng Lip Yong) (BNI 2. Tan Seng 23.718 17.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS MDP Majority 1. Dr. Yew Teong Look [Yew Teong Look] IBNI 2.135 12.854 Giaw (Dr.950 10. Kuan Perk Siong (Kuan Perk Siong) (DM1 2. Hj.185 11.201 11.428 1. Ng Lip Yong @ 28.

' WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT.Samb.Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.

Teresa Kok Suh Sim (Teresa Kok) IDAP) 2.Samb. 124 Bandar Tun Razak -4 JUMLAH .Cont. WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued ( 1 Kertas Undi Tidak Dikembal~kan Ballot l ' : ~ 1 1 1 1 1 1 Peratus Undian Undi Ditolak Voting Percentage Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Curtdidates f and Party Returned P. 123 Cheras P. Tan Kok Wai (Tan Kok Wai) IDAPI 1. Datuk Tan Chai Ho [Datuk Tan Chai Ho) (BN] 2.718 32 71.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. 121 Lembah Pantai 1. NUMBER O F V O T E S OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Lee Boon Kok (Lee Boon Kok) (BN) 2. Rosli bin Ibrahim @ Mamat (Dr. 122 Seputeh P. Chin Yen Foo (Chin Yen Foo) IBN) 1. Sanusi bin Osman (Dr Sanusi Osman) [KeADILan) 2.91 187 1. Shahrizat Q Shahrizat binti Abdul Jalil (Shahrizat Abdul Jalil) (BN) 53. Rosli bin Hj lbrahim) (KeADILan) P.

79 28 1.662 91. Tengku Adnan bin Tengku Mansor (Tengku Adnan bin Tengku Mansor) IBN) 2. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Othman) (KeADILan) 4.086 540 .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLZAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN P U T W A Y A Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Nama-narna Calon dan Parti Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued - Undi Tidak Dikembalikan Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Ballot Papers Not Returned 8 voting Votes Percentage Rejected 8 1- Majorlti Majority - 4.

563 74.870 26.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembaiikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 90 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority 126 Jelebu 37.342 (Annuar Mohd Salleh) (KeADILan) 2.656 .542 20.46 18.83 1. Hon Choon Kim (Dato' Hon Choon Kim) (BN) 2.446 28. Dato' Goh Siow Huat (Dato' Coh Siow Huat) (BN) 2.360 9. Chan Su Sann (Chan Su Sann) (DAP) 1.094 1. Mohamad Fozi bin M Zain d (Hj. Hasan bin Malek (Hasan bin Malek) (BN) 73.74 13.650 5.763 22.009 20.664 10. Mohd Isa bin Abdul Samad (Tan Sri Mohd Isa bin Abdul Samad) (BN) 2.716 72. Mohamad Fozi) (PAS) 20.780 17.16 1.76 1.080 134 72.008 14. Rosli bin Yaakop) (PAS) 295 73.280 36.306 8. Annuar bin Mohd Salleh 16. Dzulkefly bin Ahmad (Dr Hj Dzulkefly Ahmad) (PAS) 4.236 73. Firdaus Muhammad Rom bin Harun (Dato' Firdaus Harun) (BN) 2. Hais Yatim (Rais Yatim) (BN) 2. Rosli bin Yaakop (Dr.42 129 Kuala Pilah I I 43.105 25. Choong Yen Loong (Choong Yen Loong) (DAP) 1.

777 28.936 18.293 2.852 303.494 17.084 23. 133 Tampin 41.778 39 74.760 5'852 31.Samb. N U M B E R O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Conl. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Oikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 489 Peralus Undian Undl Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P. Shaziman bin Abu Mansor (Shaziman bin Abu Mansor) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 PARLIMEN. Abdul Razakek bin Abdul Rahim (Abdul Razak Abdul Rahim) (PAS) JUMLAH 429.936 5. Sothinathan) 28. Sothinathan a / l Sinna Goundar (S. P.858 1 1 1 10.95 1.518 211.002 120.494 (BN) 2.786 315. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) [KeADILanl .459 41.189 72.36 9.489 1.433 73. 132 Telok Kemang 56.571 30.010 .717 23.04 951 1.

965 P. Wong Nai Chee (Wong Nai Chee) (BN) 2. Abu Seman bin Haji Yusop (Datuk Wira Abu Seman Yusop) (BN) 1. 138 Kota Melaka 82. Mohd Ruddin Ab Ghani) (BN) 2. 134 Masjid Tanah 39. Kerk Kim Hock (Kerk Kim Hock) (DAP) .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT MELAKA Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 30. Muhamad bin Burok (Muhamad bin Burok) (PAS) 2. Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd Akin (Shamsul Iskandar bin Mohd Akin) [KeADILan) 2.149 (Datuk Dr. Idris bin Haron (Hj Idris bin Hj Haron) (BN) 1.39 1 1.005 1. Mohd Ruddin bin Ab Ghani P.588 39. Goh Leong San [Goh Leong San) (DAP) 2.807 Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names ofcandidates and Party Majority P.781 64. Datuk Wira Dr Fong Chan Onn (Datuk Wira Dr Fong Chan Onn) (BN) 1.034 53. 135 Alor Gajah 51. 136 Tangga Ratu 53. 137 Bukit Katil 66. Khalid bin Jaafar (Khalid Jaafar) (KeADILan) P.343 P.291 42.

653 20.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.053 15.198 9.68 1.218 42.249 1.94 8. MELAKA Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Pemilih Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 53. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.917 273.Samb.549 263.198 (Hj.196 189. 139 J a s i n 79.406 95 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS KeADILan L)AP Voting Votes Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority P.864 21.834 38.334 31. Mohd Said bin Yusof) (BN) JUMLAH 345.910 114.061 602 78.864 H Jasme bin H Tompang) j j (PAS) 2. Jasme bin Tompang (Mej (B) 9.370 . Mohd Said bin Yusof 31.

.

Ahmad Faidhi bin Saidi (Dr.807 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.982 9.701 42. Wee Ka Siong (Ur Wee Ka 29.316 68. Suhaizan bin Kaiat (Suhaizan bin Kaiat) (PAS) 2.415 38. Mohamad bin Haji Aziz (Datuk Mohamad bin Haji Aziz) (BN) 2. JOHOR Jumlah Pemilih Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS UAP Total Electorate Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority L 55.788 26. Razali bin Ibrahim (Razali bin Ibrahim) (BN) 2. Junaidy Abd.804 20.974 I 50. Junaidy bin Abd.512 5.065 Siong) (BN) 2. Azhari bin Ismail (Azhari bin Ismail) (DAP) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.Samb.134 32. Mohamed Hanipa bin Maidin (Mohamed Hanipa bin Maidin) (PAS) ' I 4.302 21. Wahab (Dr. Dato' Chua J u i Meng (Dato' Chua J u i Meng) (BNI 2.261 21.438 1.116 7.130 I I 9. Mohd Zamri bin Md Taksis (Mohd Zamril (PAS) 35. Ahmad Faidhi) (KeADlLan) 1.880 .320 1 10. Wahab) (BN) 2. Mohamad bin Taib (Hj Mohamad bin Taib) (PAS) 1. Syed Hood bin Syed Edros (Syed Hood Syed Edros) (BN) 1.

Idris ldris 2. 156 Kota Tinggi P.819 640 1.001 19. Kcr (Kerk) Kim Tim @ Kerk Choo Ting (Kerk Choo Ting) (BN) 1.890 613 4. Ng Lam Hua (Ng Lam Hua) (DAP) 2.997 4. Atan bin Gombang (Ustaz Atan bin Gombang) (PAS) 2.618 P. Abd.303 33. Hishammuddin bin Datuk Hussein (Dato' Hishammuddin Tun Hussein) (BN) 2.477 14.262 30.575 2.475 1. 154 Mersing 33. Latiff bin Ahmad) (BN) 4. Onn bin Jaafar (Onn bin Jaafar) (PAS) 1. 151 Simpang Renggam 34.618 19. Adham bin Baba (Datuk Dr Adham Baba) (BN) Dato' Syed Hamid bin S. 155 Tenggara 29. 157 Pengerang 33.240 907 1. Salleh bin Farmin) (PAS) 2.649 P. Hoo Seng Chang (Hoo Seng Chang) IBN) 1.706 MTB MTB 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Abd.767 760 2. 152 Kluang 67.957 . JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Votes Rejected Names of Candidates and Party Majority P. bin Tukachil (Cikgu bin Tukachil) (PAS) Latiff bin Ahmad (Dr. Jaafar Albar (BN) Azalina binti Othman (BN) 2.649 19.842 18. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Salleh bin Farmin (Hj.842 1 P.597 P.222 2.597 153 Sembrong 30.

159 Pasir Gudang I 1. 160 Johor Bahru Samad (Dato' Shahrir Abdul Samad) (BN) 2. Song) (KeADILan) P. Song Sing Kwee (S. Md Nasir bin Ab Wahah (Md Nasir bin Ab Wahahl (KeADILan) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Atan bin Ahmad (Haji Atan Ahmad) (PAS) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Yaakob bin Mohd Yusof Wa'akob bin Mohd Yusofl (PAS) 2. 161 Pulai P. 162 Gelang Patah . A. Razak bin Ahmad (Razak Ahmad) (KeADILan) 1. Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electoratc Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Returned P.K. 158 Tebrau 1. Mohamed Khaled bin Nordin (Mohamed Khaled bin Nordin) (BN) 2. Ling Ban San @ Teng Boon Soon (Ling Ban San @ Teng Boon Soon) (BN) 907 1 1 Peratus Undian Voting JOHOR Undi Ditolak Votes Rejected Nama-rrarna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled Majoriti Names o Candidates and Party f Majority P. Nur Jazlan bin Mohamed (Datuk Nur Jazlan bin Mohamed) (BN) 1. Sharil @ Shahrir bin Ab P.

Tan Hang Meng (Tan Hang Meng) (DAP) . Ong Kow Meng (Ong Kow Meng) (DAP) 2. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS Total Electorate Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority 1.Cont. Lim Si Cheng (Datuk Lim Si Cheng) (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Hassan bin Abdul Karim (Hassan bin Abdul Karim] (KeADILan) 2. Ong Ka Ting (Ong Ka Ting) (BN) 2. NUMBER OF V O T E S OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Hasni bin Mohammad (Hasni bin Mohammad) (BN) 1.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT

WILAYAHPERSEKUTUANLABUAN
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentay Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undl Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS

Total Electorate

Votes Voting Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

P. 166 Labuan

22,006

14,761

67.08

488

1. Matusin bin Abdul Rahman (Matusin bin Abdul Rahman) (PAS) 2. Suhaili bin Abdul Rahman (Suhaili bin Abdul Rahman) (BN)

3,186 11.087

7.901

11,087

3,186

JUMLAH

14,761 22,006 I

0

67.08

488

14,273

7,901

I -

11,087

3,186

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAh4ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jurrllah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party 2. Md Salleh Md Said (Salleh Said Keruak) IBNI 3. Jaimin @ Jack bin Giau [Jack Giau) IsMIA) P. 170 Tuaran 39.338 27,198 8 69.14 981 1. Madius bin Tangau (Madius bin Tangau) (BN) 2. Umsery @ Ansari bin Abdullah (Ansari Abdullah) (KeADILan) 1. Saidatul Badru binti Mohd Said (Datin Saidatul Badru binti Tun Mohd Said) [KeADILan) 2. Enchin bin Majimbun @ Eric (O.K.K. Eric E. Majimbun) (BN) 1. Hiew King Cheu [Hiew King Cheu) IDAPI 2. Liew Chin Jin (Christina Liew) (KeADILan) 3. Yee Moh Chai (Dr. Yee Moh Chai) (BN) Undi Majoriti 'a% Diperolehi Votes Polled 19,290 1,551 Majority BN DAP KeADILan SETLA PASOK BEBAS

BaUot Papers Voting Not Percentage Returned

17,354 8,855

8,499

17.354

8,855

P. 171 Sepanggar

34,527

22,083

32

63.96

727

5,098

11,128

16,226

5,098

16,226

P. 172 Kota Kinabalu

43,12 1

25.078

112

58.16

294

5.187 3.492 15.993

10.806

15,993

5.187

3,492

-

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALQN BAG1 PARLIMEN-Sarnb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLLAMENT-Cont.
SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas dan Parti Dikeluarkan Total Electorate Dikembalikan mes o Candidates f and P m j yang Diperolehi Votes Polled Majority

Papers

2. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj. Awang Tengah b. Ag. Aminl (KeAJIILan) 177 Beaufort 26.461
-

4.547

Datuk Azizah Mohd Dun (BN) Yusof @ Josree bin Yacoh (BNI1. Bernard Giluk Dompok [Tan Sri Bernard Dompok) (BNI 2. Ruhimin Adzim @ Ruhimin bin Ajim (Ruhimin Adzim) (BEBAS) 3. Karim hin Adam [Karim bin Adam) (BEBAS) 4. Japiril bin Suhalmin (Japiril Suhaimin) (BEBAS)

MTB

178 Sipitang 179 Ranau

23.542 27,986 19.699 298 70.39

775

MTB 7,547 1.387 7,547

6,160

3.310

1.609

180 Keningau 181 Tenom

34.510 20,417

-

Joseph Pairin Kitingan (BN)
1. Raime bin Unggi (Raime Unggi) [UN] 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS)

MTB

14,063

7

68.88

396

8,032 5.628

2,404

8,032

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency P. 182 Pensiangam Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled 6.080 557
DAP

PASOK

BEBAS

Voting Ballot Papers Percentage No1 Returned

Votes Names o Candidates f Rejected and Party 552 1. Bernard S. Maraat Q Ben (Bernard S. Maraat) (BN) 2. Samson S. Koroh Q Razali Suffian (Razali Suffian Koroh) (BEBAS) 3. Martin Tomy Q Tommy (Martin Tomy Q Tommy) (BEBAS) Ronald Kiandee (BN) 804 1. Raj Munni binti Sabu (Raj Munni binti Sabu) (KeADILan) 2. Juslie bin Ajirol (Datuk Juslie bin Ajirol) (BN) Chong Ket Wah' Q Chong Ket Fah (BN) 385 1. Chong Hon Min (Chong Hon Min) (BEBAS) 2. Lau Ngan Siew (Datuk Lau Ngan Siew) (BN) 3. Liew Teck Khen Q Liaw Teck King (LiawTeck King) (PASOK)

5,272

P. 183 Reluran P. 184 Libaran

MTB 2.471

13,140

P. 185 Batu Sapi P. 186 Sandakan

MTB

9,538 8.208 543

Samsu Baharun bin Haji Ab.613 10. Rahman (Sarnsu Baharun Hj.896 1.441 Moktar bin Radin (BN) 1. Abd. Aldanl bin Landi (Hj.319 15. SABAH - Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilib Kertas Undi Dikeluarkan Kertas Undi Tidak Dikernbalikan Peratus Undian Total Electorate Ballot Papers Issued Ballot Papers Voting Not Percentage Returned - P. Samsuri bin Baharuddin [Samsuri bin Baharuddin) (KeADILan) 1.94 847 816 13.918 118 61.C A . Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah) (KeADILan) 3. Madjalis bin Lais (Madjalis bin Lais) (BEBAS) 4.286 .613 5. N BAG1 PARLIMEN-Samb.865 5. 187 Kinabatangan P. Hahrnan) (BN) 2.517 16.865 P. Landi) (BEBAS) MTB 40.81 1.362 24.748 16.215 740 740 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . 188 Silam 19. Noraidah binti Abdul Salleh (Noraidah Abdul Salleh) [BEBAS) 2.772 20. 189 Semporna 33.141 146 59.Aldani bin Hj. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARUAMENT-Cont.

SAaAH Bahagian M a n Raya Parlimen Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Voting Percentage Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Electorate Votes Names o Candidates f Rejected and Party Mqority 5.617 JUMLAH - Shim Paw Fatt (BN) Abdul Ghapur bin Salleh (BN) MTB MTB I SETIA PASOK . 190 Tawau 41. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PA??UAMENT--Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.143 34. Mohd Shafie bin Apdal (Datuk Mohd Shafie bin Apdal] (BN) P.

.

Adenan bin Satem (Dato Sri Haji Adenan bin Haji Satem) (BN) 2.618 .035 6. Adam bin Ahid (Hj.969 0 64.601 18.695 13.17 167 10. Henry Ginai Langgie (Henry Ginai Langgie) (BEBAS) 1.723 11.035 19.270 13.686 89 59. Mangan anak Ngandok (Mangan anak Ngandok) (STAR) P.960 18. Abang Zulkifli bin Abang Engkeh (Abang Zulkini bin Abang Engkeh) (SNAP) 2. Cobbold ak Lusoi [Cobbold ak Lusoi) (BEBAS) 2.767 1.618 1. Jawah anak Gerang (Jawah anak Gerang) (BN) 1.927 6. 199 Serian 31. Richard Riot anak Jaem (Richard Riot Jaem) (BNI 2.01 176 1.895 9.732 10. Datuk Douglas Uggah Embas (Datuk Douglas Uggah Embas) (BN) 6.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DP A SNAP Votes Voting Percer~tage Rejected Votes Polled Majority 2.496 11.895 1 1.737 13.33 - - 316 4.027 28. Jimmy Lim @ Jimmy .139 18 68. William @ Nyallau anak Badak (William Nyallau) (BEBAS) 2.767 1.265 9.689 0 66.960 4.035 MTB 5.500 194 55.Donald (Jimmy Donald) (BN) 1. Adam bin Ahid) (PAS) Rohani binti Abdul Karim (BN) 1.13 372 1.79 232 4.679 9.647 12.679 17.31 1 9.962 2.368 9.015 15.962 20.

210 Lanang 40. SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parli~mentary constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued P.100 .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAmN 1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. 207 Sarikei P.706 35. 209 Kanowit 18.765 P.607 P. 205 Saratok 24. 208 Julau 19. 206 Kuala 28.181 P.880 mjang P.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SARAWAK
-

SNAP

4.260

3.283

2,583

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLlAMENT-Cont.

SARAWAK
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parlinmentary Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan
Rollnt Papers Issued Kertns Undi Tidak Dikembalikan

Peratus Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi

Majoriti

BEBAS

STAR

SNAP

Total Electorate

Ballot Papers Not Returned
-

Voting Percentage

Votes Rejected

Names oJCandidates and Party

Voles Polled

Majority

11.973

16

1. Jacob Dungau Sagan (Data' Jacob Dungau Sagan) (BNI 2. Kebing Wan (Kebing Wan) (SNAP) Henry Sum Agong IBN)

7.551

3.310

4.241

4.241

431.531

2,023

423.536

143.498

35.682

6.270

28.579

LAMPIRAN I11 APPENDLX 111

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY PERLIS
I

I

Bahagian Pilihan Raya Negeri Constituency

Jurnlah Pemilih Total Electorate

Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issukd
5,593

Peratus
Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi Votes Polled

Majoriti

BN

PAS

Ballot Papers Not Returned
196

Voting Votes Percentage Rejected

Names oJCandidates and Party

Majority

N. 1

Titi Tinggi

6.887

81.21

253

1. Ko Chu Liang (KOChu Liang)

1.476 3.668 3,492 1.621 4.632 2,042 1,438 3,041 2.706 3.284 4.076 2,568 4.001 2.417

2,192

3,668

'

(KeADIh]) 2. Loh Yoon Foo (Loh Yoon Foo) (BN)
N. 2

Beseri

6,645

5,222

0

78.59

109

1. Zahidi bin Zainul Abidin (Zahidi bin Zainul Abidin) (BN) 2. Mohd Anuar bin Mohd Tahir (Anuar Tahir) (PAS) 1. Mansor bin Jusoh (Mansor bin Jusoh) (BN) 2. Mohd Ali bin Puteh (Mohd Ali

1.871

3,492

1.62 1

N. 3

Chuping

7.802

6,797

1

87.12

122

2,590

4,632

2,042

Puteh) (PAS)
5.557 4.563 28 82.11 56

1. Suwardi bin Yaacob (Suwardi bin Yaacob) [PAS) 2. Khairi bin Hasan (Khairi bin Hasan) (BN)
1. Zolkharnain bin Abidin

1,603

3.041

1,438

N. 5

Santan

7.008

6.063

0

86.52

73

578

3,284

2,706

(Zolkharnain Ahidin) [PAS)
2. Sabry bin Ahmad (Sabry bin

Ahmad) IBN)
N. 6

Bintong

7,850

6,757

6

68.08

107

1. Rusli bin Mat Husin (Rusli bin Mat Husin) (BN) 2. Abdul bin Zakaria (Haji Abdul Zakaria) (PAS) 1. Azihani binti Ali (Azihanibinti Dato' Ali) [BN) 2. Ahmad Adnan bin Fadzil (Ustaz Adnan Fadzil) (PAS)

1,508

4,076

N. 7

Sena

7.979

6,496

6

81.41

72

1,584

4.00 1

2.417

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N - C M N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATrVE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi B N PAS

Total Electorate

Vohng Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

votes Polled

N. 8

Indera Kayangan

9,314

7.261

304

1. OuiAhLan@NgAhLan(Oui Ng Ah Lan @ Ah Lan)(BN) 2. Khoo Yang Chong (Cikgu Khoo Yang Chong) (KeADILan) 1. Mohd Yusoff bin Ubi @ Madarsa (Mohd Yusoff Madarsa) (KeADILan) 2. Bakar bin Saad (Bakar bin Saad) IBN) 1. Ku Mahmood bin Ku Ismail (Cikgu Ku Mahmood Ku lsmail) (PAS1 2. Azam bin Rashid (Haji Azam Rashid) (BN)
1. Bakar @ Abu Bakar bin Ismail (Dato' Hj. Abu Bakar bin Hj Ismail) (BN) 2. Abu Bakar bin Ali (Haji Abu Bakar Ali) (PAS)

5,243

N. 9

Kuala Perlis

8,024

6.326

155

4.495

N. 10 Kayang

7,349

6.256

118

3,705

2,378

7,601

6.184

179

3.795

2.210

N. 12 Tambun Tulang

8.447

7,208

101

1. Haron bin Din (Dato' Dr. Haron Din) (PAS) 2. Shahidan bin Kassim (Shahidan bin Kassim) (BN)
1. Ahmad bin Ali (Ustaz Ahmad Ali) (PAS) 2. Jafperi bin Othman (C~kgu Jafperi bin Othman) (BN)

4.422

2,680

N. 13 Guar Sanji

7.765

6.708

97

3,378

3,233

JUMLAH UNDI PANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri State constituency Total Electorate Undi Ditolak Dikeluarkan Dikembalikan Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti

Ballot Papers Issued

Ballot Papers Not Returned

voting Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

I

N. 14 Simpang
Empat

83.11

133

1 Che Rosli bin Che Mat (Dr. Che . Rosli Che Mat) (PAS) 2. Zahari bin Bakar (Zaharibin Bakar) (BN)
1. Hashim.bin Hj. Jasin (Ustaz Hashim Jasin) (PAS) 2. Mastika Junaidah binti Husin (Datuk Haijah Mastika) (BN)

2,519 2.795 3,221 3,176

276

N. 1 Sanglang 5

83.22

11

45

JUMLAH

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY KEDAH
PAS Dikeluarkan Dikembalikan Diperolehi KeAUlLan DAP

Polled

N 1 .

Ayer Hangat

15,213

12.659

6

83.21

262

1. Yusof bin lsmail (Ustaz Yusof bin Ismail) (PAS) 2. M Hasan bin Bulat (Dato' d M Hasan bin Bulat) (BNJ d 1. Nawawi bin Ahmad (Hj Nawawi bin Hj Ahmad) (BN) 2. Mazlan bin Ahmad (Mazlan bin Ahmad] (PAS) 1. Abu Hasan bin Sarif (Abu Hasan bin Sari0 (BN) 2. A Wahab bin A Rahrnan (CikguAbd Wahab) (PAS) 1. Otbrnan bin Aziz (Othman bin Aziz) (BN) 2. Ahd. Ghani bin Ahmad (UstAbd. Ghani Ahrnad) (PAS) 1. Mat Nanyan bin Saad [Haji Mat Nanyan bin Haji Saad) (PAS) 2. Khalidah Adibah binti Ayob (Adibah Ayob) (BN) 1. Rohani binti Abd Muttalib (Dr. Rohani binti Abd Muttalib) (PAS) 2. Othman bin lshak (Prof.Emeritus Dato' Dr Hj Othman bin Ishak) (BN)

4,794 7,597 8,065 1.890 8,614 7.041 10,759 9.899

2,803

7.597

4,794

N. 2

Kuah

12,767

10.186

34

79.78

197

6,175

8,065

1.890

N. 3

Kota Siputeh

19,209

15,884

0

82.69

229

1.573

8,614

7,041

N. 4

Ayer Hitam

24,939

20,935

0

83.94

277

860

10,759

9,899

N. 5

Bukit Kayu Hitarn

23.463

20,333

1020

86.66

395

5,973 12.945 7.541 13,297

6.972

12,945

5,973

N. 6

Jitra

26,131

21,269

59

81.39

372

5,756

13,297

7,541

Ahmad Bashah bin M Hanipah (Ahmad Bashah d bin M Hanipah) (BN) d 2. AffEudin bin Haji Omar (Dato Dr Afffudin bin Haji Omar) (BN) 1.254 15.785 7.766 14.432 86.899 7.665 12BakarBata 21.827 4.746 1.617 18. lsmail bin Kamis (Sheikh lsmail Kamis) (PAS) 1.636 11 Derga 21.746 6.479 0 81.29 188 5. Cheung Khai Yan (Cheung Khai Yan) (BN) 1.369 33 75.785 9 Bukit Lada 22.699 4.887 10BilkitPinang 22. lsmail Salleh) (PAS) 6.091 5.848 0 84. Rohani binti Bakar (Rohani binti Bakar) (KeADILan) 2. KEDAH - Bahagian Piliban Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilib Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 6 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 7 Kuala Nerang 16.617 16.769 10.665 10.76 185 6.646 13. Wan Jaafar bin Wan Ahmad [Wan Jaafar bin Wan Ahmad) (PAS) 2.827 11.162 10.201 18. Ahmad bin Sudin (Dato Hj Ahmad Lebai Sudinl (BN) 1.657 0 87.310 7. Mahdzir bin Khalid (Data' Mahdzir bin Khalid) (BN) 1. M Rohsidi bin Haji Osman d (Hj Rashidi Haji Osman) (PAS) 2.90 305 2.699 9.091 5.054 . Mohamad Yusoff bin Zakaria (Hj.08 244 1.037 11.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ariffin bin Man (Ariffm bin Man) (BN) 2.636 8.684 10.054 1.656 7.656 7. Munir bin Hj.677 0 73.436 7.70 144 937 8.887 9.436 8 Pedu 15.684 5. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES W R THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Ismail bin Salleh (Dr.72 191 6. Zakaria) (PAS) 2.

155 .120 12. Fadzil bin H a n d (Ustaz Hj Fadzil bin H a n d ) (BN) 2.545 9. Yap Shui Fah (Yap Shui Fah) (KeADILan) 1.329 14.207 11.240 N 16 Kubang Rotan 27.268 24. Mohd Jamil bin Hj Md ldross 10. KEDAH Bahogian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 27 Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calorl dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled PAS Names o Candidates and Party f N.527 N.468 6.095 6. 14 Alor Mengkudu 19. Syed Razak bin S Zain (Hj Syed Razak bin Hj Syed Zain) (BN) 2. Chong Kau Chai (Chong Kau Chai 8 Chong Itt Chew) (BN) 2.415 1. Mohamad Sabu) (PAS) 1.876 N. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1 . 13 Kota Darul Aman 16. Mohamad bin Sabu (Hj. 17 Pengkalan 26. Abdul Muthalib bin Harun 9.232 1.939 22.584 Kundor (Mohd Jamil bin Hj Md Idrossl (BN) 2.523 20.144 I (Hj Abdul Muthalib bin Harun] (BN) 2.489 15.641 10.094 1. Phahrolrazi bin Mohd Zawawi (Hj Phahrolrazi Zawawi) (PAS) 9. Amiruddin bin Hamzah (Ir Hj Amiruddin Hj Hamzah) (PAS) 21. NCJMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

Abd.JUlVILAH UNDI Y M G DIPEROLEH OLEH C A L O N . Abd.254 27. KEDAH Pilihan Raya Negeri Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti State Constituency Ballot Papers Issued I N. Abd.983 21.985 Ballot Papers Not Returned 19 Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 7 Votes Polled Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Majority 87. Beh Heng Seong (Beh Heng Seong) (BN) 2.250 9.42 268 1. 18 Tokai 29. Razak (PAS1 1.790 53 86.080 10.966 4. Kalai Vanan all Bala Sundram (Kalai Vanar) (KeADILan) 4. Tan Choy (Tan Choy) IDAPI 3. Ab Muthalib bin Awang (Sobri Haji Awang] (PAS) 2.W N BAG1 DEWM U N D M G M NEGERI-Samb.820 17.081 0 74.882 0 78. Muhammad Mi bin Abdullal (Mohd 'Afif bin Abdullah) (PAS) 2. Azizan bin Abdul Razak (UstazM i Hj. Shamsuddin bin Tahir (Sbamsuddinbin Tahir) (BN 2.65 222 1. Mohd Suhaimi bin Abdullah (Dato Mohd Suhaimi Abdullah) (BN 2.69 221 3. Razak bin Hashim) (BN) 1.179 14.24 385 4.926 24. Suraya binti Yaacob (Suraya binti Yaacob) lBNl 1.071 . Mohamed Taulan bin Mat Rasul (HajiMohamed Taulan Rasul) (PAS) 1.698 0 84.99 685 7. Razak bin Hashim (Dato' Hj. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

196 6.631 7. Jaafar] (PAS) 2.715 1 78.310 N.742 9.151 13.081 11.746 21.631 7.196 6. Ismail bin Harun (Penghulu lsmail Harun) (BN) 2.30: .111 7.600 21.259 7.305 14.661 11.960 bin Hamid) (BN) 2. Arzmi bin Hamid (Arzmi 7.111 7.204 5. Saravanan a/l Velia Udayar (Dato V Saravanan)(BN) 2.204 2.778 0 75.383 70 77.787 6 Nama-nama Calon dan Parti Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority 85.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 24 Jeneri 19. Seng Kooh Huat (Soon Kok Wah) (BN) N 27 Pantai .072 0 85.12 496 7. Gnanaguru a/] Ganisan (Gnanaguru a/] Ganisan) (DM) 1 . 23 Belantek 17.326 19.960 5.742 5. Yahya bin Abdullah (Cikgu Yahya Abdullah) (PAS) 1. 28 Bakar Arang 26.68 643 13.899 14.081 N.501 2. 26 Tanjong Dawai 27. KEDAH Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N. Selambau 30. Mustafa Khalid bin Hanafi (Mustafa Khalid bin Hand) (KeADILan) 3. Shuib bin Saedin (DrShuib Saedin) (BN) 1. Mohd Isa bin Shafie (Ust.695 14.259 7. Johari bin Abdul (Johari bin Abdul) (KeADILan) 2.40 212 1.76 280 8.913 11 85.15 249 1.120 640 8. Mohd Isa Shdie) (PAS) 1.314 14.13 269 8.991 N 25 Bukit .722 16.310 51 7. M Saleh bin Ismail d (Cikgu Salleh Ismail) (BN) 2.501 N.322 23. Hamdan bin Mohamed Khalib (Dr Hamdan Mohamed Khalib) (PAS) 24.991 14. Shahabudin bin Jaafar (Ust. W B E R OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.Shahabudin Hj. Merdeka 9.

Suhaimi bin Ahmad (Ustaz Suhaimi bin Ahmad) (PAS) 1.153 N.583 23. Ismail bin Abu Bakar (Cikgu lsmail bin Abu Bakar) (BN) 2. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.Hadzir bin Hj.799 74.287 4. Aziz bin Sheikh Fadzir (Dato Abd Azii Sheikh Fadzir) (BN) 2. Ismail) (BN) 6.861 N. 32 Kuala Ketil 22.565 1 9.56 359 1.287 6.568 10.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb. Md.825 .410 7.270 55 84.410 13.36 293 12.825 6. 33 Merbau Pulas 25.354 10. 31 Kupang I 24.006 10. Mohd Hadzir bin Ismail (Dato' Hj.565 9.415 13.568 N. 29 Sidam 19. Zuki bin Yusofl (PAS) 4. Fong Chok Gin (Dato' Fong Chok Gin) (BN) 1.958 20. Zuki bin Yusof (Cikgu Md.456 18.786 12. Lim Soo Nee (Lim Soo Nee) (KeADILan) 2.861 N.848 14.354 1.323 8.659 20.454 22 82.323 462 9.571 1. Mohd Salleh bin Yaacob (Mohd Salleh bin Yaacob) (BNI 2.69 452 1. Mohd.473 0 82.687 0 79. Siti Ashah binti Ghazali (Ustazah Siti Ashah binti Ghazali) (PAS) 2. 30 Bayu 27. Taib Azamudden bin Md Taib (Ustaz Taib Azamudden) (PAS) 1.95 296 10. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.571 9.134 10.26 289 8. Abd.153 10.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. KEDAH .

.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. KELANTAN .

78 352 1.90 415 .816 0 81. 17 Salor 15.807 .684 8. Hussin bin Ibrahim (Ustaz Tapah) Haji Hussin Lubok (PAS) 2. 19 Demit 18.275 5.332 N.Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Nik Ab.256 5. Siti Jeliha @ Zaleha binti Hussin (Ustazah Zaleha) (BN) 2. Mohd Nassuruddin bin Haji Daud (Ust. 14 Meranti 13.92 132 868 4.97 458 5.641 6.105 3. Razak (Ustaz Lah Razakl (PAS) 1. Mohamed bin Daud (Mohamed Daud Iraqi) (PAS) 3.807 3.695 10.332 4. AbduHah bin Ab. 16.625 N.990 6. Buni Amin bin Harnzah (HjBuni Amin Hamzah) (PAS) 1. KELANTAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 25 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADII BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Votes PoUed Majority N.083 3.508 6. 16 Bukit Tuku 10. Mohd Zain bin Ismail (Mohd Zain) (BN) 1.577 11. Nassuruddin Hj.095 6.641 N.66 175 1.Hj.564 0 81. Rahman bin Nik Taib (NikAb.231 0 81. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.625 4.133 5. Shaari bin Mat Hussain (DatoShaari Mat Hussain) (BN) 2. 18 PasirTumboh 13. Rahman bin Nik Taib) (BN) 1.083 N. Daud) (PAS1 1.734 11. Muhammad bin Abdul Ghani (Dato' Muhammad bin Abdul Ghani) (BN) 2.275 5.192 6.095 2. 1.493 3.547 1. A Halim bin Che Man b (Ab Halim) (BN) 2.273 75.547 14 69.325 75 77.493 5.340 12.990 6.Baihaki) (PAS) 2.508 6.074 14.551 8.547 6.551 8.785 4. Ahmad Baihaki bin Atiqullah (Ust.01 163 N 15 Gual Periok .

Hassan bin Mohamood (Ustaz Hassan) (PAS) 2.630 40 83. Rahman (UstazMad] (BN) 1.707 217 85.673 15.663 (Hj. 23 Melor 16. Shaari) (PAS) 2.113 8. Ashari bin Mamat 711 4. Shaary bin Haji Awang (Imam Shaary) (PAS) 1.563 6.015 3 80.382 15. 12.590 5. Muhamad bin Ab.789 13. Musa) (BN) . KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembaltkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADlLan BEBAS Ballot Papers Not Returned 116 Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N. Mohd Zulkifli bin Haji Zakaria (Hj.914 7.563 (Tok Wan Ismail) (PAS) 2. Rahman (Imam Shukri) (PAS) 1.583 84.143 33 82.775 4. Rahman (Cikgu Hj.301 1.212 7.509 5. NUMBER OF VOTES OEW'NED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Xont.663 8. Shamsudin @ Mohamed Shukri bin Ab. Md.301 N.846 8. Ilias bin Husain (Dato' Ilias) IBNI 2. Omar bin Mohammed (Dato' Haji Omar) (PAS) 2.269 14.68 182 212 6.099 6. Annuar bin Musa (Dato'Haji Annuar b.099 N. Sharifuddin bin Drahman @ Ab.478 N.54 121 1. Hj.546 26 80.780 8.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.958 6.590 5.044 6. Zul) (BN) 1.780 7.16 318 5.775 6.478 6.698 6. 20 Tawang 18.509 2.264 15.91 238 1. Wan Ismail bin Wan Jusoh 8.914 8.212 7. 25 Kok Lanas 17. Sharifuddin) (BN) 2. 22 Jelawat 18.77 209 1.70 279 1.958 N.435 10. 21 Perupok 18. Azmi bin Ishak (Cikgu Azmi Ishak) [BN) N 24 Kadok .

Amran bin Mat Nor (Amran Mat Nor) (BN) 1. Wan Yusoff bin W Mustafa .W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEI3-Sarnb. 28 Kemahang 7. Saipul Bahrin bin Mohamad (Ust. Hashim bin Safm @ Shafain (Datuk Hj Hashim Safin) (BNI 1.926 6.672 0 6. Nuainun @ Shuhainie binti Deraman (DatinSue) IBN) 1. Kamarudin bin M Nor d [Kamarudin M Nor) [BN) d 2. 29 Selising 11.901 3.861 251 1. 26 Bukit Panau 13. Hamat (Cik gu Din) (PAS) 1.095 5.345 0 N. Baharudin bin Yusof (Ustaz Bahamdin) (BN) 1.744 0 6. 6.090 N.396 . Hussin bin Awang [Cikgu Haji Hussin) [PAS) N. M Anizarn bin Ab Rahman d (Mej [B)Nizarn) (PAS) 2. 31 Semerak 11.592 52 [Cikgu Wan Yusom (PAS) 2.444 7. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.348 0 5. 9.679 N.549 N 27 Gual lpoh . Saipul Bahrin) (PAS) 2.492 5. Zaiial Abedin bin Mohamad (Hj. Zainuddin bin Ag.149 3. 30 Limbongan 13.500 4.033 5. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan BaUot Papers Issued Ballot Papers Not Retmd Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti PAS BEBAS Votes PoUed Majority N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . Zainal Abedin Mohamad) (BNI 2. Abdul Patah bin Haji Mahmood (Abdul Fatah Mahmood) (PAS) 2.

.

42 Dabong . 3 8 Kuala Balah 8. 39 Mengkebang 12. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Abdul Latiff bin Abdul Rahman (Ustaz Abdul Latiffl (PAS) N. Abdul Aziz bin Derashid (Abdul Aziz bin Derashid) IBN) N. Mohd Zaki bin Haji Kassim (Mohd Zaki bin Haji Kassim) (REBAS) 2. Mohamed Zulkepli bin Omar (Zuki) (BN) 1. Mohd Zamzuri bin Mat Lazim (Zamzuri Mat Lazim) (PAS) 2. Ramzi bin Ab Rahman lDato Ramzi bin Ab Rahman) (BN) 2. Zulkafli bin Yacob (Ustaz Zul) (PAS1 3.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Mat Rashid bin Mat Jaais (Hj Abdul Rashid Jaisl (PAS) 2. 41 Manek Urai 10. Rapar @ Abdul Ghafar bin Yusoff (Cik gu Abdul Ghafar) (PAS) N. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Votes Polled Majority N.875 1.566 1. Shamshul Ikhwan bin Ashari Azmi (Dr. Sham) (BN) N.716 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . 40 Guchil 14.705 1. Azizzuddin bin Hussein (Haji Azizzuddin) (BN) 2.

184 2. Norazman bin Mat Amin (NorazmanMat h i n ) (KeADILan) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.722 530. Mat Yusoff bin Abdul Ghani (Mat Yusoff bin Abdul Ghani] (BN) 2.455 JUMLAH 662. Nozula bin Mat Diah (Nozula] (BNI 1. Mohamad Saufi bin Derarnan (Mohamad Saufi Hj Deraman) (BNI 2.972 6.831 1.478 80.455 2.516 1.382 249.516 2. Chek Hashim bin Sulaima (Chek Hashim) (PAS) 4.689 258.518 520.073 6.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWPSN UNDANGAN NEGEIX-Samb.10 193 1. 43 Nenggiri 8.364 2. 45 Galas 8.685 4.729 4.564 1.210 51 .184 1.547 81. Zain) IKeADILan) 1.06 8.568 56. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued BaUot Papers Not Returned 7 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and PQJtY Undi Yang Majoriti B N PAS KeADILan BEBAS Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N.880 5.831 N.805 10 75.092 7.364 5.752 144 85.26 0 2.85 156 4.244 2.244 N. 44 Paloh 9.925 12. Mohd Zain bin Muhammad (Cikgu Hj.

W Mohd Wan .700 5.690 4. Mohd Jidin bin Shafee (Haji Mohd Jidin bin Shafee) (BN) 2.64 1. Shaharizukirnain bin Abd Kadir (Ustaz ShaharizukirnainAbd Kadir) (PAS) 2.0 6.513 4.LAMPIRAN 111 APPENDIX ZZZ JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATNE ASSEMBLY TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 67 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates m d Party f Majority - N.496 3. Ramlan bin Ali (Ramlan bin Ali) (BN) 1. Rozali bin Muhammad (Ustaz Rozali Muhammad) (PAS) 1. W Mohd bin Wan Hassan (Hj.01 . 1 Kuala Besut 87. Abdullah bin Che Muda (Abdullah bin Che Muda) (BNI * N.466 6. 7 Langkap 0 88. Abas (Abdul Azk Abas) (PAS) N. Mohd Hassan bin Salleh (Haji Hassan Salleh) (PAS) 1.863 4.58 N. 4 Hulu Besut 8 87.334 6. .903 4.800 7.2. Abdullah bin Mat Dan (Ustaz Abdullah Mat Dan) (PAS) 1. 6 Permaisuri 5 89.23 1.829 Hassan) (BNI 2. Tengku Ahmad bin Tengku Hussain (Tengku Ahmad Tengku Hussain) (PAS) N. 2 Kota Putera 38 86.51 N 5 . 3 Jertii 14 85.955 6. Abd Rahman @ Abdul Aziz bin Hj. Nik Muhammad Zawawi bin Salleh (Ustaz Nik Muhammad Zawawi Salleh) (PAS] 2. Jabi 0 87. Nawi bin Moharnad (Nawi bin Mohamad) (BN) .60 1.021 3.26 N. Asha'ari bin Idris (Haji Asha'ari bin Idris) (BN) 2. ldris bin Jusoh (Data' Haji Idris Jusoh) (BN) 2.890 6. 437 .

Wan Hisham bin Wan Salleh (Wan Hisham Dato Wan Salleh) (BNI 2. Hamzah bin Mohamad Zain (Hamzah Mohd Zain) (BN) 2.43 156 774 7.438 15.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb. Alias bin Razak (Dr.922 15.14 171 159 1. Abu Bakar bin Abdullah (Ustaz Haji Abu Bakar Abdullah) (PAS) 2. Khazan bin Che Mat (Khazan bin Che Mat) IBN) 1.831 5. 15 Ladang . Abdul Rahin bin Mohd Said (Datuk Haji Abdul Rahin Dato' M. 8 Batu Rakit 10.702 5.981 N. Mohd Nasir b. Said) (BN) 1.956 N.83 145 1.649 14.677 N.793 6.676 15. Toh Chin Yaw (Toh Chin Yawl (BN) 2.987 12. Abu Bakar bin Chik (Ustaz Dato' Abu Bakar Chik) (PAS) 2. 1 I Seberang Takir 11.811 4.612 1. Haji Alias Razak) (PAS) 1. 9 Tepuh 16.283 6. TERENGGANU Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Constituency Electorate Papers Papers Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N.581 5.677 N.565 8.249 9.031 13. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.12 167 1.980 5.556 8 87. 13 Wakaf Mempelam 17.114.809 7.583 5. Sulaiman bin Abdullah (Dr Haji Sulaiman Abdullah) (PAS) 3. 14 Bandar 18.612 7 90. Muhammad Ramli bin Haji Nuh (Ustaz Ramli Haji Nuh) (BN) 1.236 6. Zakaria bin Dagang (Zakaria bin Dagangl (PAS) 2. Ismail bin Mamat (Ustaz Haji lsmail Mamat) (PAS) 2.718 9.190 0 110 81.399 5 85. 12 Bukit Tunggal 10.031 0 88.426 3 87.583 N.888 6.624 6.956 4.95 127 616 4.92 152 1.236 6.52 84.041 8.98 1 5. Mohd Shapian bin Ali (Haji Mohd Shapian bin Ali) (BN) 1.677 3. Mohd Abdul Wahid bin Endut (Haji Mohd Abdul Wahid Endut) (PAS) 1.81 1 N. Md Azmi bin Lop Yusof (Md Azmi Lop Yusof)(PAS] 1.283 N.340 6. 9. 10 Tcluk Pasu 13. Ibrahim Q lbrahim Fikri (Haji Mohd Nasir Ibrahirn Fikri) (BN) 2.940 1.873 86 88.17 135 884 6.677 8.

Haji Mamad Puteh) (PAS) 2. 18 Bukit Pa~ung 16.33 66 310 4.736 8.568 10. Mustafa @ Hassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 8. Hassan bin Mohd Salleh (Ustaz Haji Hassan Salleh) (PAS] 1.91 191 1.773 6.38 137 1.163 14.141 N. Harun bin Taib (Ustaz Dato' Haji Harun Taib) (PAS) 2. Che Mat bin Jusoh) (BN) 2.481 8.153 720 6.736 N. Abdul Latiff bin Awang (Dato' Dr Abdul Latiff Awang) (BN) 2.673 6.926 140 8.793 14.276 N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .926 Ah Rahman) (BN) . TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Diperolehi PAS Negeri State Total Dikeluarkan Ballot Issued Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 85.695 5. Komaruddtn bin Ab Rahman (Komaruddir~ bin 4.053 6.732 3. 23 Kuala Berang 11.481 N. Rozi bin Mamat (Rozi bin Mamat) (BN) 1.276 4. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont.794 12.916 15.33 135 1.495 14.773 N.68 217 1. Wan Sagar bin Wan Ernbong (Haji Wan Sagar) (BNI 1. 21 Telemung 11.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.985 113 7 88.58 182 152 1.103 6. 19 Ru Rendang 16.62 1 7.036 7.449 2 90.85 111 1.661 3 89.435 7. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 1. 20 Pengkalan Berangan 16.231 5.040 14 88. 17 Alur Limbat N.437 10.673 6.371 8.10 89.826 6. Karnaruzaman bin Abdullah (Ustaz Kamaruzaman bin Abdullah) (PAS) 2.276 8 89. Tengku Zainuddin bin Tengku Zahid (Dato' Haji Tengku Zainudin bin Tengku Zahid) (BN) 2.240 7. Yahaya bin Ali (HajiYahaya Ali) (BN) 1. Che Mat bin Jusoh (Dato' Hj.695 8.446 272 89. 22 Manir 9. Alias bin Abdullah (Alias bin Ahdullah) (PAS) 2.103 (PAS1 N.301 7.45 1 4. Yahya bin Khatib Mohamad (Yahya bin Iihatib Mohamad) (BN) 2. Mamad bin Puteh (Dr. Wan Abd Muttalib @ Wan Musa bin Ernbong (Dato' Haji Wan Abd Muttalib Embongl (PAS) 1.141 4.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.039 1 88. Ahmad Kamal bin Abdullah (UstazHaji Kamal) (BN) 2.290 5. Rosol bin Wahid (Rosol bin Wahid) (BN) 2.783 7. Mohd Adib) (BN) 1.Bakar bin Ali) (BN) 1.604 34 88. Din bin Adam (Din bin Adam) (BN) 2.854 3 87. Mehamad bin Sulong (Haji Mehamad Sulong) (PAS) 945 6.224 6.082 7.433 N.085 11.137 6 PAS Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected 88. 28 Paka 17. 30 Kijal 14.386 3. Azman Shapawi bin Abdul Rani [UstazHaji m a n Shapawi Abdul Rani) (PAS) 2.491 3.17 148 1.409 N.167 6.433 6.987 .409 7. 26 Rantau 13.583 0 88.989 4. Mohd Ariffin bin Abdullah (Zakaria @ Mohd Ariffin bin Abdullah) (BN) 2. Che Alias bin Hamid (Ustaz Che Alias bin Hamid) (PAS) 2. Roslan bin lsmail (UstazHaji Roslan bin Haji Ismail) (PAS) 7.614 3.65 115 3. Satiful Bahari bin Mamat (UstazHaji Satiful Bahari Mamat) (PAS) 1.698 15.444 8.163 12. Za'abar bin Mohd Adib (Za'abar bin Dato' Hj.757 12.055 8. A.327 7. Ahmad bin Said (Ahmad bin Said) (BN) 2.324 5. 24 Ajil 12.386 N. 14.439 26 84.222 6.603 5.87 100 2.524 11.171 9.558 11.29 134 169 6.496 7.224 N.762 142 90. Wan Hassan bin Mohd Ramli (Ustaz Haji Wan Hassan Mohd Ramli) (PAS) 1.987 4. Mohd Razki bin Haji Yah @ Haji Alias (Ustaz Haji Mohd Razki Alias) (PAS) 1. Bakar bin Ali [Dato' Hj. TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikenibalikan Baht Papers Not Returned N.68 142 1. 25 Bukit Besi 10.52 194 Abang 1.167 N 27 Sura .11 142 3. Mohamad @ A. 29 Kemasik 13.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb.614 N.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N . TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State ConstitLlency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 1 1 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Rsued Peratus Undian Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.330 10. Wan Ahmad Nizam bin Wan Abdul Hamid (Wan Ahmad Nizarn bin Wan Abdul Hamid) (BN) 4.342 58. Ismail bin Harun (Haji lsmail bin Harun) (PAS) 2.274 10.815 10.145 5.774 10.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.048 JUMLAH 4.048 2. Dato' Mohamed bin Awang Tera (Dato' Haji Mohamed bin Awang Tera) (BN) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE A S S E M B L Y X o n t .606 222.145 (PAS) 2. 31 Cukai 1.483 . Alias Abdul Rahman) 7. Alias bin Abdul Rahman (Dr.874 393.

.

Ngu Lek Wah (Ngu Lek Wah) IDAPI 2. Subbaiyah a/l Palaniappan (Pk.181 3.5 1 205 1. Arif Shah bin Omar Shah(Arif Shah bin Omar Shah) (BN) 2. Loo Ah Dee Q Lee Ah Lee (Loo Ah Dee) (BNJ 1.420 5 72. Mansor bin Othman (Dr.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.201 8 Bagan Jermal 21.814 3 75.984 7.479 10.54 299 7.009 15.962 22 79.083 15.197 7.197 7 Sungai Puyu 19.08 250 10 Seberang Jaya 20. Abdul Razak bin Abdul Hamid (Abdul Razak Hamid) (KeADILan) 1.309 1 80.20 1 607 7. PULAU PINANG - Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dlkernbalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 6 Telok Ayer Tawar 13.084 15.48 178 . NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Ooi Chuan Aik (Ooi C h u m Aik) (BN) 1.808 7. Jahara binti Hamid (Dato' Jahara binti Hamid) (BN) 1.181 3. Mansor Othman) (KeADILan) 3. Phee Boon Poh (Phee Boon Poh) (DAP) 2. Johari bin Kassim (Johari Kassim) (KeADtLan) 2. Lim Hock Seng lLirn Hock Seng) (DAP) 2.583 78.01 304 9 Bagan Dalam 17. Subbaiyah) (BN) 3.230 12.

813 9.032 5.032 16 Perai 13. Toh Kin Woon) (BN) 2.915 0 80. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued 15. Rahman (Mohd Hamdan bin Abd Rahman) (PAS) 1.149 82.850 8 75.410 4.703 Ballot Papers Not Returned 22 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 11 Permatang Pasir 19.199 10.074 373 76.060 4.966 9.195 667 6.46 192 5. Mohd. Tan Teik Cheng (Tan Teik Cheng) (BN) 2.233 9. Rajapathy) (BN) 2.410 4.56 243 535 7. Chong Eng (Chong Eng) (Dm) 7.34 269 5.755 15 Padang La1ang 19.25 352 5. Anuar bin Shaari (AnuarShaari) (KeADILan) 2.00 246 1.477 .233 14 Machang Bubuk 19. M Isa bin Haji Ramli d (Dato' Hj Adnan bin Hj Ramli) (BN] 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.567 7.057 12 Penanti 14.057 679 7.755 7.57 206 583 5.745 15.528 13 Berapit 19.199 5. Lim Boon Tong (Lim Boon Tongl (KeADILan) 1. Lau Chiek Tuan (Lau Chiek Tuan) (BN) 1.060 4. Toh Kin Woon (Dr. Rajapathy a/l Kuppusamy (Dato' Dr.338 15.195 5. Tan Kim Hooi (Tan Kim Hooi) (DAP) 1.477 3.808 11.653 14. Abdul Jalil bin Abdul Majid (Dato' Haji Abdul Jalil bin Abdul Majid) (BN) 1. Hamdan bin Abd.655 10.378 8.748 5 70.519 2 80.528 6. K.378 8.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.567 7. Tan Khong Chong (Tan Khong Chong) (DAP) 2.

U ) s w 2 ' m 4 s ' m 4 o ! m ' I 3 n .t s as: g a . m m '4 m m d z 82 2 3. 9 w " . k . I % 2 S m 00 0 m t.0 m m N 3 () I R z 2 ' I N m .g Q MB a sz 4 G m s $ 2 2 .

PULAU PINANG .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

31 Batu Lancang 15. Dato' Koay Kar Huah [Koay Kar Huah) (BN) 1. Tan Hun Wooi (Tan Hun Wooi) (DAPJ 2.772 8. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLX-Cont.13 343 N.947 73. 3 3 Air Itam 11. 34 Paya Terubong 18.69 225 KG N.489 7.68 289 0 ) : (BN) .380 3. Jimmy Gay Choon Hee (Jimmy Gay Choon Hee) [KeADILan) 9.346 71. 32 Seri Delima 14.225 4.407 4.240 72. Yeoh Soon Hin (Yeoh Soon Hin) (DAP) 1. 30 Sungai Pinang 13.462 4.38 263 1.418 78. Coh Kheng Sneah (Goh Kheng Sneah) (BN) N. Tham Weng Fatt (Tham Weng Fatt) (DAP) 2. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total ELectorate votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party votes Polled Majority N.634 843 N.41 260 1. Loh Hock Hun (Loh Hock Hun) (BN) 2. 29 Datok Keramat 14. 3 5 Batu Uban 13.127 8.365 73.401 9.569 9.504 N. Teng Hai [Koay Teng Hail (DAP) N.070 10. Koid Teng Guan (Koid Teng Guan) (DM) 1. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2.828 72. Ong Thean Lye (Ong Thean Lye) (BN) 2. - 7.19 253 .606 4.855 71. Cheang Chee Gooi (Cheang Chee Gooi) lBNl 2.23 342 1.467 7. Looi Swee Cheang (Looi Svee Cheang) (BN) 3.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

862 1 53.283 8. Mansor bin Musa (Ir. 39 Pulau Betong 12. 40 Telok Bahang 10.298 N. Siti Faridah binti Arshad [Siti Faridah Arshad) (BN) 3.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.371 8.586 2.654 5.904 10.964 6.422 5. Amizudin bin Ahmat [Amizudin) (KeADILan) 2.647 12.81 172 2.622 3.021 8.150 0 77. 36 Pantai Jerejak 16.92 9.654 3.659 137.397 6 77. PULAU PINANG Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party PAS Diperolehi Votes Polled Majority KeADILan DAP BEBAS Papers Percentage Rejected N.660 I 100.422 JUMLAH 1 672.375 5.59 219 N.165 9 77.298 3. Muhamad Farid bin Saad (Muhamad Farid bin Saad) (BN) 2.797 2.Abdul Aziz bin Ismail) (PAS) 2.791 8.021 5.088 10.586 2.27 162 6. Zainuddii bin Haniff (Zainuddin Haniftl (KeADILan) 1.363 315.142 9.386 4.864 499. 15.362 1 510. NUMBER OF VOTES OBTAlRrED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont. Mansor bin Musa) (BN1 2.386 4.041 1 72.605 15.33 115 1.883 8. Wong Mun Hoe [Wong Mun Hoe) (BN) 1.622 N. Syed Amermddin bin Syed Ahmad (Syed Amermddin) (BN) 1.382 12 77.424 1 901 ] 75.904 3. Abdul Aziz bin lsmail (Ir. 37 Batu Maung 19.797 3. Lim Eng Nam (Lim Eng Nam) (KeADlLan) 1.28 466 N 38 Bayan Lepas .283 6.678 12.9061 710 1 .521 28. Syed Mohamad Nazli bin Syed Ahmad (Syed Mohamad Nazli Syed Ahmad) (KeADILan) 2.

.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PERAK .

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

833 25 68. Mohammad Nordin bin Jaafar (Ustaz Mohd.382 14.966 6. Simon Uthaya Kumar all Sellaiyah (Simon Kumar) (BEBAS) 3.143 17.966 5.770 419 72.184 4. ldris bin Zakaria (Mohd.858 2.497 8 72.184 4. Mohd.318 16 Kamunting 20.613 17 Pokok Assam 21. Nordin Jaafar) (PAS) 2.858 14 Changkat Jering 24. PERAK Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 13 Kuala Sapetang 18.764 10.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb.338 2.500 - MTB .202 10.47 295 9. Rosli bin Husin (Rosli bin Husin) (BN) 2. Chuah Tiong San (Chuah Tiong San) (Dm 2. Abdul Latip bin Arifm (Mejar (B)Abdul Latip Arifm) (KeADILan) 1.386 7.351 13. Abdul Malek bin Mohamed Hanaf~ah (Dato' Dr Abdul Malek Mohd Hanafiah)(BN) 2.544 3.020 5. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.80 152 3. Mohamed Ghazali bin Tain (Haji Mohamed Ghazali bin Tain) (PAS) Ho Cheng Weng (BN) 2.571 9. Idris bin Zakaria) (PAS) 1.54 443 1.686 6.338 2.312 24 Undian Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and party Votes Majonty Percentage Rejected 72.318 4.544 3.202 15 Trong 11.47 321 6.613 259 4.443 6. Mat Isa bin Ismail (Mat Isa bin Ismail) (BN) 1. See Tean Seng [See Tean Seng) (BN) 3.

Siti Salmah binti Mat Jusak (Siti Salmah binti Mat Jusak) (BN) 2.JUlKLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Jamal Nasir bin Rasdi (Dato' Haji Jamal Nasir) lBNi 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Yew Tian Hoe (Yew Tian Hoe) (DAP) 2. Ponniah a / l Narayanasamy (N. Abdul Rahman bin Uda Mat 1sa [Abd Rahman Uda Mat Isa) (KeADlLan 1. PERAK Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party I Undi Yang Diperolehi Votes Polled 1. Ng Chii Fa (Ng Chii Fa) lBN7 3. Mohd Zainudin bin I Mohd Yusof (Mohd. Mohammad Yassin bin Mohamed Yusof (Mohammad Yassin bin Mohamed Yusofl IPASI 143 1. Ahmad Mazlan bin Othman (Mej (B) Ir Hj Ahmad Mazlan bin Othman) (PAS) 2. Ponnaiyah @ Ponniah) (DM1 . Zainudin bin Mohd Yuson [PAS) 2.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWATU UNDANGATU NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATm ASSEMBLYXont. PERAK .

679 5.382 8. Chong Tat Cheong (Chong Tat Cheong) (DM1 2.286 1.027 6.313 27 Pasir Pinji 24.087 15.923 191 69. PERAK - Babagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 71 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DM Total Electorate Votes Vow Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 26 Tebing Tinggi 18. Tan Seng Toh (Tan Seng Toh] (KeADILan) 2.251 16.603 628 8. Su Keong Siong (Su Keong Siong (DAP) 2.231 7.902 14.96 290 6.877 41 64.792 2.792 9.286 6.464 .00 289 665 8. Sum Cheok Leng [Sum Cheok Leng) (DM1 1.633 6.30 222 1.851 63 72.039 389 68. Sivasubramaniam] (DAPI 2.464 6. Sivasubrarnaniam a l l Athinarayanan (A. Chew Wai Khoon (Chew Wai Khoonl (BN) 1.78 307 9.892 63.086 8.603 29 Kepayang 22.841 6.082 2.593 8. Tan Chin Meng (Tan Chin Mend (BN) 1.313 5. Yik Phooi Hong (Yik Phooi Hong] (BN) 5. Chan Kam (Chan Kam) (BN) 1. Raymond Chong Yoh Chyi (Raymond Chong) (DM) 2.787 1 1.679 30 Buntong 22.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.09 378 5. Gooi Seng Teik (Gooi Seng Teik) (BN) 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.593 3.405 16.231 665 7.082 8.633 28 Bercham 23.

939 9. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.755 8. Asmuni bin Awi (Hj.527 10.062 6.611 33 Tronoh 23. Dato' Lee Kon Yin [Dato' Lee Kon Yin) (BN) 1.213 1. Keong Meng Sing (Keong Meng Sing) (DM) 1. Loh Koi Pin @ Loo Koi Pin (Loh Koi Pin) (BN) 2.978 358 8.826 3.178 6.431 31 72. Hee Yit Foong (Hee Yit Foongl (DAP) 2. Asmuni Awi) (PAS) 1.289 23 71.613 6.664 34 Bukit Chandan 14.172 7.374 3.419 6.062 6.39 306 1.240 3.062 .978 253 7.452 10.19 227 3.439 10.312 4.97 I81 6. Foo Tiew Kok (Foo Piew Kok) (KeADlLan) 3.826 3. Mah Hang Soon (Dr.611 3.419 6.312 36 Pengkalan Baharu 15.496 34 65. Ahrnad bin Jaafar (Ahmad bin Jaafar) (BNI 2. Mustaffa Kamil bin Ayub (Mustaffa Kamil Ayub) IKeADILan) 1.553 18.039 70.231 32 Menglernbu 25. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued 16. Kamarudin bin Awang Teh (Karnarudin A.231 358 7.693 24 68. Teh) (KeADILan) 2.87 367 2.556 15.13 350 7.664 8.374 3.893 26 70.213 35 Manong 13. RamlybinZahari (Ramly bin Zahari) (BN) 2.439 10. Lim Pek Har (Lim Pek Har) (Dm) 2. Mah Hang Soon) (BNI 1. Hamdi bin Abu Bakar (Dato' Hamdi Abu Bakar) (BN) 8.240 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CWN-CALON =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.921 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 48 Peratus Undian Undi Ditolak B N dan Parti Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected 31 Jelapang 24.78 378 6.

.

Roslan bin Shaharum Roslan Shaharum) (PAS) 3. 45 Teja 11. Bala) (BEBAS) 1. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Kertas Undi Dikeluarkan Ball01 Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party N. Tai Sing N (Tai Sing Ng g (KeADILan) 3 . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATAE ASSEMBLY. Balakrishnan a/l Rengasarny (R. 42 Tualang Sekah 11. Chan Chin Chee (Chan Chin Chee) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.092 N. Mohammed Radzi @ Mohd Radzi bin Manan (Hj. Beh Boon Chong (Beh Boon Chong) (DAP) 1. Hamidah binti Osman (Hamidah binti Osman) (BN) 2. Salma binti lsmail (Salma Ismail) (KeAUILan) 2.Cont. Abd Rahman bin Said Alli (Abdul Rahman) mP1 . 4 3 Sungai Rapat 18. Ho Wai Cheong) (BN) 2. Ilo Wai Cheong N. Mohd Radzi Manan (BNI 1.502 N.538 1.972 (Dr. 44 Simpang Pulai 17.

Chang Kon You (Chang Kon You) (BN) 1.874 Mee Lin) (BN) 2. Tajuddin bin Abdul Rahman (Datuk Haji Tajuddin bin Abdul Rahman) (BN) 1. Samsudin bin Abu Hassan (Samsudin bin Abu Hassan) (BN) N. 50 Sitiawan 9. Ibrahim Katop) (BNI 1. 49 Kampong Gajah N. 46 Chenderiang 1. 48 Sungai Manik 1. 47 Ayer Kuning N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority N. Ling Mee Lin (Ling N. Mustafa bin Shaari) (PAS) 2. Francis a/l Sebastian (Francis) (KeADILan) 2. Mohamad Asri bin Othman (Mohd Asri) (KeADILan) 2. Ngeh Koo Ham (Ngeh Koo Ham) IDAPI . Mustafa bin Shaari (Ust. Osman bin Abdul Rahman (Osman Abdul Rahman) (KeADILan) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Ibrahim bin Katop 1Hj.

C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N . PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont. PERAK .

.

Abd Malik bin Yusof (Cik Malik) (PAS) 2. Selamat @ Ahmad Kamal Kamal bin Alang) (PAS) 2.383 1. Ahmad Shukri bin lsmail (Dato' Dr. Chan Choon Fah (Chan Choon Fah) (BN) 1.612 9 Tahan 14 78.522 8.653 7 Tras 19.373 13. PAHANG ' Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Dikembalikan Voting Votes N m s o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan DAP Majority 6 Batu Talam 10. Woo Chee Wan Woo Chee Wan) (DAP) 2.324 11 Pulau Tawar 16. I a u Lee (Lau Lee) (BN) 1.322 17 76.912 . Mohamed bin Wahid (Mohamed Wahid) (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY.709 19 74.548 38 73.653 2.826 13.791 2. Mahamed Nilarn bin'Abdul Manap (Dr. Ahmad Shukril (BN) 3.761 5.74 623 5.59 238 1.91 273 7. Tengku Paris bin Tengku Razlan (Tengku Paris bin Tengku Razlan) (BN) 1.Cont. Shahiruddin bin Ab Moin (Shahiruddin bin Ab Moin) (BN) 2.911 3.324 2. Leong Mee Meng (Leong k e e Meng] (DAP) 2.40 170 ' 1.383 10 Damak 18.194 1.528 4.363 10.866 8.239 7.UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEM-Samb.434 4.503 38 69.414 2.196 5. Ahmad bin Jaafar (Ustaz Ahmad bin Jaafar) (BNI 1.48 169 4.912 3.194 8 Dong 14. Mohamed Nilam) (PAS) 2.998 7.314 13.791 5.563 5.179 7.56 287 7.542 27 80.

790 . 17 Sungai Lembing 11.851 N.124 N. 1. Pang Jon Kong (JK Pang) (KeADILan) 1.331 1 :! 1 Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f votes Polled Majority ." I. 14 Teruntum 22. Nasharuddin bin Zainuddin) (BN) 1. Fisar bin Haji Abdullah (Dato' Haji Faisal bin Haji Abdullah) (BN) 2. Mohamad Hassim @ Mohamad bin Yahia (Ustaz Hassim) (PAS) 337 1. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi . 15 Tanjung Lumpur 15. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Idris bin Haji Ahmad (Idris bin Haji Ahmad) (PAS) N. 12 Beserah 25.733 322 N. Md Sohaimi bin Mohamed Shah (Haji Md Sohaimi bin Mohamed Shah) (BN) 2. Ti Lian Ker (Ti Lian Ker) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Mohd Zukri bin Aksah (Mohd Zukri Aksah) (KeADILan) 1. Bahrin bin Mohamad (Bahrin bin Mohamad) [PAS) 2. 16 Inderapura 7. Abdul Aziz bin Haji Long [Abdul Aziz bin Haji Long) (PAS) 145 1. 13 Semambu 22. " Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued N. Sh& Fauzan bin Sharif (Haji Sh& Fauzan bin Sharif) [BN) 2. Pang Tsu Ming (Pang Tsu Mind (BN) 2.351 147 N. Nasharuddin bin Zainuddin (Dr.

.

Ismail) (PAS) 2. Aris Hazlan bin Ismail N.816 58 81.565 4.536 4.463 5. Mohd Jafii bin A Rashid b (Mohd Jafri Hj Ab Rashid) (KeADILanl 153 1. 24 Luit 9. Mohamed bin Jaafar N. Ahmad Munawar bin Hj.664 2.296 3.137 37 77. Tan Mohd Aminuddin bin Ishak (Dato' Hj Tan Mohd Aminuddin bin Hj Ishak) (BN) 1. 28 Kerdau 8.119 1.283 6.953 36 74. Rednvan bin Harun (Ustaz Redzwan Harun) (BNI N.304 6.463 2. Ahmad Munawar bin Abdul N.64 145 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.463 3.659 (Abu Bakar bin Harun) (BN) 2.583 (Dato'Mohamed Jaafar) (BN) 2.861 75.664 2.539 26 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Cdon dan Parti PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 83.313 Jdil (Dato' Hj. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cant.25 2.871 L . Abdul Jalil) (BN) 2. Mohd Fadzil bin Abdul Malek (Haji Mohd Fadzil bin Haji Abdul Malek) (PAS) 174 1.583 1. Abu Bakar bin Harun 6. Ahmad Nizam bin Harnid 2.296 3. Abu Samah bin Ali (Abu Samah bin Ali) (PAS) 92 1. Abu Bakar bin Mohamed (Abu Bakar bin Mohamed) (PAS) 2. 26 Chenor 12.436 1. Rosni binti Zahari (Rosni binti Zahari) (BN) 179 1.871 4.027 6.451 2.013 6. 25 Kuala Sentul 10. PAHANG Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N.365 9.463 (Ahmad Nizam bin Hamid) (KeADILan) 2.138 4. 27 Jenderak 7.119 1.005 6.313 N.64 3.749 5.93 190 1.436 2.000 5.659 4.73 4.399 79.451 2.023 9.533 8.72 2. 23 Chini 11.283 (UstazAris Hazlan bin Hj.

* * .if: X W + c! c . m N 2 m m i f : " 2 m : : " 3 " :$! 2:.ta gs u 36 5 3-5 . m t . mw mm 0 C? m e ed:. m m w w 2 . m 0 . m c .

Mohamed bin Mat Ali (Mohamed bin Mat Alil (PAS1 1. 36 Pelangai 10. Nasrudin bin Hassan (Ustaz Nasmdin bin Haji Hassan) (PAS) 2. 40 Bukit Ibam 14. Tan Ah Been r a n Ah Been) (BN) 1. Leong Ngah Ngah (Leong Ngah Ngah) (DAP) 2. Hamzah Hj. Abdul Aziz bin Yaakob (Mej.204 180 N.380 11.009 221 . 39 Kemayan 11. Adnan bin Yaakob (Dato' Srl Adnan bin Yaakob) IBN) 2.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 38 Triang 15.480 222 N.392 297 N. Mohamad Sahfri bin Ab Aziz (Mohamad Sahfri bn Ab Aztz) i (BN1 N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont. Ibrahim) (BNI 1.202 8.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N .049 11.034 11. Hamzah bin Ibrahim (Hj. Amir bin Abd Aziz (Arnir bin Abd Aztz) (KeADILan) 1.580 188 1. Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman (Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman) (BN) 2. 37 Guai 14. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti vohng Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Mqioritg -t N. (B)Abdul Aziz Yaakob) (PAS1 2.013 7.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY--Cant.UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PAHANG .

Chia Kim Lem [Dato Chia Kim Lem) (BN) 1. Jalil bin Hj.04 1.949 0 76. Raja Ideris 8 Raja Idris bin Raja Ahmad (Raja Ideris) (BN) 2. Mohamad Khir bin Toyo [Dato' Seri Dr Mohamad Khir bin Toyo) (BNI 2.611 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Rehvned 4 Peratus Undian Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected I I Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti N m s o Candidates f and Party - 73. Saibini bin Hj Ismail (Salbini bin Ismail) [PAS) 1.052 0 79. Mohamed ldris bin Abu Bakar [Dato' Haji Mohamed Idris bin Haji Ahu Rakar) (BN) 2.63 18. Rahman) (BN) 1.61 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SELANGOR .38 (PAS) . Ng Suee Lim (Ng Suee Lim) (DAP) 2. Rahman bin Bakri (Abd. Abdul Sukor bin Ali [AbdulSukor bin Mi) 12. Bajuri) (PAS) 2.251 3 75. Abd. Bajuri (Ustaz Abd Jalil Hj. Salleherj bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) [PAS) 18.482 16 70. Abd.Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Issued 12.05 17.

Hasan bin Mohamed Ali (Dato' Dr.321 Lias (Mohd Shamsudin) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N . Hasan Ali) (PAS) 12.801 4. Zainal Abidin bin Hj. Samry bin Masri (Samly bin Masri) IKeADILan) 2.056 8. Dato Abd Aziz bin Mohd Noh (Dato' Abdul Aziz Noh) (BN) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATZVE ASSEMBLY-Cont. Mohd Norman bin Toha (Norman bin Toha) (PAS) 2. Mohamed Sayuti bin 4.386 12.752 1.395 1.347 . Dato' Ch'ng Toh Eng (Dato' Ch'ng Toh En@ IBN) 2.07 ' 1.898 (Dato' Hj. Halili Rahmat) [KeADILan) 14. Zainal Abidin bin Sakom 10. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Kenas Ballot Papers Issued Ballot I Undian peratus Undi Ditolak votes Rejected Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS Mcgority 13.228 Said (Haji Mohamed Sayuti bin Said) (BN) 2.C A L O N RAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb. Sakoml (BN) 2. Mohd Shamsudin bin 4. Kuan Wai Soon (Kuan Wai Soon) (DM) 1.799 6.091 71.549 17.341 8.070 9.005 2. Halili bin Rahmat (Dr.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . NUMBER O F VO7ES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. SELANGOR .

499 180 6.876 . Ahmad Bhari bin Abd Rahman (Dato' Ahmad Bhari Abd Rahman) (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.318 295 1. Ahmad bin Bujang (Dato' Ahmad bin Bujang) (BN) 3.728 27.447 163 2. Kamarul Baharin bin Abbas (Dato' Kamarul Baharin) (KeADILan) 2.Jagarasah) (BN) 1.781 22. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont.625 17. Yuszahari bin Mohd Yusoff (Yuszahari bin Mohd Yusoffl (BN) 2. Jagarasah a/l Verasamy N. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Oilunan) (KeADILan) 7. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian voting Percentage Undi Ditolak votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f OJlCl Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS M4ority party 26. Ismail bin Kamus [Ustaz Dato' Ismail bin Kamus) (PAS) 1. Ahmad bin Rahamat (Ahmad bin Rahamat) (BEBAS) 2.416 422 1. Mohd Hatta bin Md Ramli (Dr Hatta Ramli) IPASl 2.

SELANGOR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.

Dr. Mazli bin Mansor [Marl bin Mansorl (BEBAS) 2. Shafle Abu Bakar) (PAS) N. Ong Ing Siong (Ong Ing Siong) (DAP) 2. 25 Kajang 26. Lee Kim Sin (Lee Kim Sin) (KeADILan) N. Mohd Khairuddin bin Othman (Mohd Khaimddin bin Othman) (PAS) N.984 524 1. 26 Bangi 28. 28 Sen 27.688 1 389 1 1.JUMLAH UNDI YANG DEPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb. Yaakob bin Sapari (Yaakob bin Sapari) . Amran bin Kasimin (Dr Amran bin Kasimin) IBN) 2. Dato' Liew Yuen Keong (Dato' Liew Yuen Keong) (BN) N. Dato' Hoh Hee Lee (Dato' Hoh Hee Lee) (BN) 1. SELANGOR Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian I Undi Ditolak I Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates f and Party 2.683 1. Low Lee Leng (Low Lee Lend (BN) 2. 27 Balakong 22.837 359 Kembangan N. 29 Seri Serdang 39. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Shafie bin Abu Bakar (Dr. Lee Yee Lian (Lee Yee Lian) (DAP) 2.317 ' 327 1.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N .C A L O N aAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. SELANWR . NUMBER OF VO?rES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLYXont.

694 0 72. Zin) (BN) 1.737 19.279 7. Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan (Dato' Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan) (BN) 1.972 26.198 26. Dato' Jaei bin lsmail (Dato' Jaei Ismail) (BN) 1.904 4 74. Salamon bin Selamat (Dato' Haji Salamon Selamat) (BNI 2.853 8.22 353 16.387 16. Hj.751 11. Shaari bin Abdul Malik (Shaari A.827 12.853 41 Batu Tiga 34. Annette Syed Mohamed Q Animah Annette Ferrar (Haijah Animah Annette Ferrarl (KeADILan) 2.305 7 75.201 16. Mohamad Ariff bin Md Yusof (Haji Mohamad Ariffl (PAS) 2.850 12.697 538 Peratus Undian Undi Ditolak Narna-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled PAS KeADlLan BEBAS DAP Voting Votes Percentage Rejected Majority 77. SELANGOR Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 39 Kota Damansara 24.850 7. Zin (Dato' Ahmad Nawawi bin M.12 320 8.032 207 76. Dato Abd Rahman bin Palil (Dato Abd Rahman bin Palil) (BNI 4.803 18.666 9.311 .C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.666 9.84 406 1. Abd.019 18.827 40 Kota Anggerik 34.099 12.685 12. Rani bin Osman (Dr.279 42 Meru 26.099 11.652 16. NUMBER OF VOTES OBTAZNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.926 4.751 43 Sementa 25.996 4. Ahmad Nawawi bin M. Abd.45 387 7.652 8. Malik) (KeADILan) 1.996 5.44 299 7. Rani bin Osrnan) (PAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .926 8.

Abdul Rahman bin Ibrahirn (Abd.237 N.147 431 (Dato' Teh Kim Poo) (BN) 2. Dato' Zainal bin Md Deros (Dato' Zainal bin Md Deros) (BN) 2.955 7. 48 Kota Alam Shah 16. 49 Sen Andalas 24. Halimah Ali) (PAS) 1. Rahman Ibrahim) (KeADILan) N.694 . Kamalam a / p Annasamy (Kamala Ganapathy) BN) 7.613 N. Ching Su Chen (Ching Su Chen) (BN) 2.743 N. Krishnasamy a/l Punusamy (P.447 6. 47 Pandamaran 18. SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Not Returned 2. 46 Pelabuhan Klang 17. Halimah Ali (Dr. Teng Chang Khim (Teng Chang Khim) (DAP) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Thye Kim Kiong (William Thye Kim Kionp) (DAP) 2.173 1. Dato' Teh Kim Poo Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Majority 3.085 N.C D N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.744 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . Tee Boon Hock (Tee Boon Hock) (DAP) N. RaJah Krisnasamy) (KeADLLan) 1.532 1 1. Khoh Siew Kim (Khoh Siew Kim) (BN) 1. 44 Sungai Pinang 17. Norliza binti Ahmad (Norliza Ahmad) (BN) 2. 4 5 Selat Klang 19.

.

.

5 Serting . 1 Chennah N. 3 Sungai Lui N. 4 Klawang N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency N.

Loke Siew Fook (Loke Siew Fook) (DAP) 1. Raja Gopal a/] Somoo (Raja Gopal) (KeADILan) 2. Krishnan a/l Letchumanan (Dato' Dr. Lee Yuen Fong (Lee Yuen Fond (BNI 1. Lim Fui Ming (Lim Fui Ming) (DAPI 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.338 18 1.021 225 642 12.466 2 2. Krishnan) (BN) 1. Khoo Seng Hock (Khoo Seng Hock) (BN) 2.683 46 919 .759 Leong) (DAP) 2.286 1. Lew Kwee Leong (Lew Kwee 4. L. Ishak bin Ismail (Dato' Hj ishak Ismail) (BN) 2.927 11 3.014 8.942 14. Yap Yew Weng (Yap Yew Weng) (DAP) 2. Zulkefly Mohamad bin Omar (Zulkefly Mohanlad bin Omar) (PAS) 1.842 10.084 15. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tid* Dikembaliian Ballot Papers Not Returned 22 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 9.802 10. L i Yit Fee (Dato' Peter Lai a Yit Fee) (BN) 14. See A h Kow (See Ah Kow) (BN) 2.434 11.573 6.667 7. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont.588 10.

Mohamad Razi bin Kail (Mohamad Razi bin Kail) (BN1 2. Asmaon bin Basir (Asmaon Basir) (KeADILan) . Abd.330 15. Roslan bin Alias [Roslan Alias) (KeADlLan) 1. Mohamad Rafie bin Ab Malek (Mohamad R a e Abdul Malek) (KeADILan) 1.JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N .290 19 N.178 N.047 0 2.344 (Zaharudin Othman) (PAS1 2. 16 Seri Menanti 8. 17 Senaling 7. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Percentage Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Bahagian F'ilihan Raya Negeri State Constituency &Illot Papers Not Returned 0 Names o Candidates and Party f Majority N. Rahim bin Yusof (Abd. Zakaria bin Nordin (Dato Haji Zakaria bin Nordin) [BN) 2.603 0 N. lhrahim bin Jahaya (Hj Ibrahim bin Jahaya) (BN) 2. Rosidan bin Mohamed (Rosidan bin Mohamedl (KeADILan) 1. Md Yusop bin Harmain Shah (Md Yusop bin Harmain Shah) (BN 2. Norhayati binti Omar IDato' Norhayati bt Omar) (BN) 2. 13 Sikamat 14.343 1.531 40 1. Rahim bin Yusofl (PAS) 1. lsmail bin Lasim (Dato' Hj Ismail bin Lasim) (BNI 10.C A L O N =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cont.022 0 1. 15 Juasseh 8. Zaharudin bin Othman 3.

62 1.598 1.359 bin Md Yusofl (BN) 2.378 4. Gunasekaran a/l Palasamy 5.258 72. Chan Khee Voon (Chan Khee Voon) (BN) 13.54 1. Guna) (Dm) 2.JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb.197 1.869 4. Tahii (Kamamdin bin Md.46 1. 20 Labu 12. Kamarudin bin Md. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.714 4.79 1.476 74. 19 Johol 8. Shahlan bin Shaid) (BN) N.756 Kiong) (BN) 2.299 430 (P. Lau Tek Hai (Lau Tek Hai) 2. 24 Senawang 14.640 (KeADILanl 2. Arumugam a/l Kamppan (Arumugam a l l Kamppan) (Dm) N. 23 Mambau 13.932 2.80 1. Yip Chee Kiong (Yip Chee N.995 2. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.212 73.738 7.293 69.891 73. Roslan bin Md Yusof (Roslan 4. 22 Rahang 5.605 3.354 3.673 Ahmad (syed Mohd Fuad bin Syed Ahmad ) (PAS) 2. Yu Chok Tow (Yu Chok Tow) 5. Tahir) (PAS) N.40 1. Cha Kee Chin (Cha Kee Chin) (DM) N. Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee (Dato Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee) (BN) . Muhamad Shahlan bin Shaid (Dato Muhd. Syed Mohd Fuad bin Syed 2.517 (BN) 2.354 1.913 72. 21 Bukit KePaYang 11.

694 72. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.504 . 26 Chembong 75.234 N. Mohamad bin Haji Hasan (Datuk Mohamad Hj Hasan) (BN) 2.25 3. Mohamad Rais bin Zainuddin (Dato' Mohamad Rais bin Zainuddin] (BN) 1. Awaludin bin Said (Dr Hj Awaluddin bin Said) (BN) 1.601 72. Rosli bin Yaakop (Rosli bin Yaakop) (PAS) 1.05 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Zainal bin Jinin (Zainal bin Jinin) (PAS) 2. Bibi Sharliza binti Mohd Khalid (Bibi Sharlixa hinti Mohd Khalid) (BN) 2. Mokhtar bin Borhan (Mokhtar Borhan) (PAS) 2.77 6. Foo Ming Chee (Foo Ming Chee) (BN) 2. 30 Lukut 75. Yew Chai Thiam (Dr.45 1. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) (KeADILan) 4. 25 Paroi 75.199 N. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Icertas Kcrtas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Ur~di Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority t--- N.107 N. 28 Kota 74. Wong Hon Chuan (Wong Hon Chuanl (DAPI 2.25 1. Yew Chai Thiarn) (BN) 1. Badrul Hisham bin Shaharin (Badrul Hisham) [KeADILan) 4.70 1.

Hassan bin Alias (Hassan bin Alias Al-Hafii) (PAS) 1.Rajagopalu) (BN) N. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Md Rais bin Mohamad @ Basiron (Rais Basiron) (PAS) 1.44 1. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pllihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Pokd Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N. Mohd Faizal bin Ramli (Mohd Faizal bin Ramli) (BN) 2.44 Fernandez) (DAPI 2. 31 Bagan Pinang 74. Rajagopalu a l l Thamotharapillay (Dato' T. Jamlus bin Aziz (Ir. Jamlus bin Aziz)(BN) 2. Gan Chin Yap (Dato' Gary Can) (BN) JUMLAH . 34 Gemas 75. 3 5 Gemencheh 73.16 N. Kok Chan Wah (Kapt (B) N.05 N. Mustafa bin Embok (Mustafa bin Embok) (KeADILan) 1.43 1. 36 Repah Dr Kok Chan Wah) (DAP) 2. Mohd Kamil bin Abd Aziz (Mohd Kamil bin Abd M ) i (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIt-Samb. Zakaria bin Khalim IZakaria Khalirn) (PAS) 1. John a/l Fernandez (John N. 32 Linggi 75. Ismail bin Taib (Ismail bin Taib) (BN) 2. 3 3 Port Dickson 68.

Mohd Ali bin Ujang (Mohd Ali bin Ujangl (PAS) . Julasapiyah bin Kassim) [PAS) 1. Abd Haziz bin Abd Gani (Cikgu Abd Haziz Gani) (BN) 2.371 76. 1 Kuala Lingi 8. 3 Ayer Limau 8. 2 Tanjung Bidara 7.677 78. 4 1. Julasapiyah bin Kassim (Ust.096 81. Idderis bin Kassim (Ustaz Hj Idderis bin Hj Kassim) (BNJ 1.62 Nawi bin Ahmad) (BN) 2. Ab Karim bin Sulaiman (Datuk Hj Ab Karim bin Hj Sulaiman) (BNJ 2.561 79.JUMLAJ3 UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY MELAKA Bahagian Pilihan Kaya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan BaUot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Voting votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N. Abdul Rahman bin Palit [Hj Abdul Rahman bin Palit) lBNl 2. Amir bin Yaakub i (Datuk Mohd. Mohd.40 N. 5 Taboh Naning 7. Ab Ghani bin Ab Rahman (Ustaz Ab Ghani bin Ab Rahman) (PAS) N. Nawi bin Ahmad (Datuk Hj Lendu 7.300 78. Amir bn Yaakub) (PAS) 1.62 N.78 1 1.57 1 I N. Zainon binti Ja& (ZainonJaafar) (KeADILan) 2.

.

MELAKA .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont.

Lim Eng Teck (Lim Eng Teck) (BN) 2. Md Yasin bin Abd Ghani (Md Yasin bin Abd Ghani) (PAS) 2.392 N.527 2. Aw Boon Huan (Aw Boon Huan) (DAP) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.701 6. Chock Choon Sin (Chock N.145 N. 21 Duyong I 143824 N. 22 Bandar Hilir 19. Betty Chew Gek Cheng (Betty Chew) IDAP) 1. Koh Nai Kwong (Koh Nai Kwong) IBN 2. Md Yunos bin Husin (Md Yunos bin Husinl (BN) 1.106 1.846 5. Lim Jak Wong ILim J a k Wong) (DAP) 3. 23 Telok Mas 1 Choon Sin) (BN) 2. MELAKA Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N.857 6.670 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Gan Tian Loo (Gan Tian Loo) IBNI 2. 20 Kota Laksamana 18. Goh Leong San (Goh Leong San) (DM) 14. 18 Ayer Molek 1. Datuk Wira Amid bin Nordin .957 1.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. MELAKA .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.

072 11.039 2 Jementah 17. Saim Siran) (PAS1 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDA'TIES FOR THE STATE LEGISU77VE ASSEMBLY JOHOR - Bahagian F'iliian Raya Negeri State constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 10.993 0 70.87 8.047 I 5.862 7. Othman bin Selamat (Othman bin Selamat) (PAS1 2.725 3 Pemanis 0 73. ~ u l a k ~ bin Taha an (Sulaiman bin Tahal (BN) 1. Saim bin Siran (Hj. Lau Chin Hoon (Lau Chin Hoon) (BN) 1.354 4 Kemelah 0 75.909 1.655 .138 7. Othman bin Jais [Haji Othman bin Jais) (BN) 1. Suleiman bin Shuib (Suleiman bin Shuib) (pal 1.517 5 Tenang 11 71. Pang Hok Liong (Pang Hok Liong) (DAP) 1.99 2.986 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names ojCandidates and party Undi Yang Diperolehi Votes PoUed - Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Majority 1 b l o h Kasap 0 71. Md.540 7.685 11.15 1. Md.174 6.66 8. Mohamad Rozali bin Jamil (Mohamad Rozali Al-Hdi) (PAS) 2.44 4.532 9. Lee Hong Tee (Lee Hong Tee) IBN) 2. Ayub bin Rahmat (Awb bin Rahrnat) (BNI 2.449 2.

Asojan a/l Muniyandy) (BN) 20. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I State Constituency Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party 18. Ahmad bin Ton (Ahmad bin Ton) (DAP) 2.374 1. Tan Kok Hong @ Tan Y (Tan Kok Hong) (BN) i 19. Manap bin Jurnan) (PAS) 1.372 1. Taat (Tahir bin Mohd. Yau Ho Yong (Yau Ho Yon@ (KeADILan) 2.496 18.956 18. Taat) (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALKIN-CUN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.216 1. Asojan a/l Muniyandy (M. M. Hj. Mahfodz Mohamed) (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY. Sumadi bin Ahmad @ Ahamad (Hj.Cont. Sarnat bin Aripin (Samat bin Aripin] (BN) 3. Mahfodz bin Mohamed (Dato' Dr. Aripin bin Hj Dahalan (Cikgu Aripin) (PAS) 2. Sumadi bin Ahmadl (BEBAS1 2. Manap bin Juman (Hj. Datuk Yap Chik Dong (Datuk Yap Chik Dong) (BN) . Tahir bin Mohd.

.

701 6.701 3.496 N.111 3.710 12. Samsolbari bin Jamali [Samsolbari] [BN) 2. Robia binti Kosai (Ir Robia bind Dato' Kosai) (BN) 1.715 5. Chew Peck Choo (Chew Peck Choo) [DAP) 2.055 4. Ariss bin Samsudin (Datuk Ariss bin Samsudin) (BN) 2. Ahmad Zamri bin Jamil (HajiAhrnad Zahri Jamil) (BN) 2.205 9. Husin bin Sujak (Husin bin Sujak) IPAS) 3. 19 Yong Peng 17.055 4.265 8.937 2.351 0 78.19 494 15. Lim Kee Moi (Lim Kee Moil (BN) 1. 20 Semarang 15.937 2.664 13.111 .206 72.62 303 7. 16 Sungai Balang 18.68 434 12. 17 Semerah 29.046 10. Mazlan bin Aliman (Mazlan bin Aliman) (PAS) 1.593 19 11.112 4.826 9.869 0 75.28 492 4. Mohd Ismail bin Mohd Shah (Hj Mohd Ismail bin Mohd Shah) (BN) N.496 9. Muhammad Sabri bin Omar (Cikgu Sabri Omar) (PAS) 1.715 5.265 N.046 16.088 21.83 377 1.669 15. Malik bin Mohamed Diah (Malik bin Mohamed Diah) (PAS) 2.JUlVILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI--Samb.112 9.797 12. 18 Sri Medan 21.290 35 73.094 12. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.769 22 79.046 N. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Majonty 2.258 N.847 8.258 7.

.

Shahar bin Abdullah 7.789 31 Kahang 14.649 13 69.186 8. N Lam Hua [Ng g Lam Hual (DAP) 1.829 588 75.341 3.107 30 Paloh 15.178 7. Mohamad Esa bin Jaafar (Ustaz Esa) (PAS) 1. Ramis all Suhramaniam (Ramis all Subrarnaniam) (BN) 2.871 11.50 439 1.051 (Cikgu Shahar bin Ahdullah) (PAS) .095 17.761 24.967 2. Khainll Faixi bin Ahmad Kamil (Khairul Faizi) (PAS) 2.051 5.467 1.024 32 Endau 16.896 11.17 244 5. JOHOR Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Papers Not Returned 27 LayangLaYang 16.373 9.900 110 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names of Candidates and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADlLan DAP BEBAS Negeri Percentage Rejected Votes Polled Majority 70.186 8.153 13 70.045 9.729 12 78. Chong Ah Onn @ Chong A h Owon (Chong Ah Owon) (BN) 2. N Lam Swa (Ng Iam g Swa) (DAPI 1.09 1 4.79 1089 14.74 296 1.045 4.970 101 74.024 3. Gapar bin Gurrohu (Datuk Gapar bin Gurrohu) (BN) 1. Onn bin Mohd Yassin (Haji Onn bin Mohd Yassin) (BN) 1.091 29 Mahkota 32.884 9. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.938 19.714 25.880 11.884 28 Mengkibol 34. Gan Ping Shou @ Gan Ping Sieu (Gan F'ing Sieu) (BN) 2. Rama Loo a/l Kannaiah (Rama Loo) (KeADILan) 2.583 9.397 2.290 8.27 384 7.789 9.842 1 1.107 19.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.467 7.397 2.81 592 17.967 2.

.

BEBAS .

.

.

.

234 50 3. Chong Kah Kiat (Datuk Chong Kah Kiat) (BN) 5. Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha (Datu Amlr Kahx bin Datu Mustaphal (BN) 1. Alexandra B Alexander Anthony Wexander Anthony) (KeADILAN) 6. Mursalim bin T a a u l (Mursalim Tanjull [BEBAS) 2.372 N. Santong bin Angkap (Santong bm AngkapI (BERSEKUTUI 3.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SAaAH Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tldak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS BERSEKUTU PASOK 1 State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected Votes Polled Majority 7. B e n d bin Ebrahim (Bensali bin Ebrahim) (PASOK) 2.773 61.877 6.815 4.980 L 392 - - 207 2.' Muslimin bin Arip (Muslimin bin Aripl IKeADILAN) 3. Kong Hong Ming B Kong Fo Min (Kong Hong Ming) [BEBAS) 4.241 1.944 79 69.40 332 Kapor 1.035 .07 205 1. Omar bin Mohd Aji (Omar bin Mohd Aji) (BEBAS) 7.652 12.993 44 52 1. Wong Phin Chung Wong Phin Chung) (BEBAS) 44 2. 2 Tanjong 18.

.

440 6. 4. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 3.968 58 76. Bandira bin Sidang @ D Bandira bin 2.041 916 2. SABAH Kertas Undi Tidak Dikembalikan State Bollot Papers Not Returned P~ratus Undian Undi Ditolak Nanla-nama Calon dan Part1 DAP BEBAS BERSEKUTU Voting Percentage Votes Rejected Names oJCandidalcs ruuJ Party 2. 5.019 1. Rashid) (BEBAS) 296 6.356 .. Johe @ George bin Sangkin (George Sangkin) (BEBAS1 3. Datu Bandira Datu Alangl (PAS) RazakbinRakunman (Razak Rakunman! [BEBAS) Pandikar Amin bin Mulia man Sri Pandikar Amin) [BN) Josli bin Padis (Josli bin Padisl (BERSEKUTU) Digong bin Abd. Maximus Johnity Ongkili) (BNI 4.652 256 1.206 0 75.604 916 2. Johnity @ Maximus bin Ongkili (Datuk Dr.25 306 1. Andomy Pilit @ Anthony Bin Mandiau [Anthony Mandiau) (BEBAS) 6 Tempasuk 13. Johnny @ Lyon bin CUong (Johnny Gilong) [BEBAS) 1. Rashid IDigong bin Abd.044 426 296 2. Datu Alang (Dr. Ungas @ Shahnuar bin Bodok [Ungas Bodokl (BEBAS) 5.175 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.652 3.- 5.844 256 .069 685 692 426 3. Daibi bin Mandadi (Daibi bin Mandadi) IBEBASI 2.22 239 1.604 7 Kadamaian 12.

.

.

.

.

957 0 68. SABAH - Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undl Dikeluarkan Mlot Pnpers Issued Kertas IJndi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS BERSEKUTU State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected N m s o Candidates f and Party Votes PoUed Majonhj 7.639 N.692 760 3.213 6.483 209 70. Jomilon Mojuntin @ Conrad Mojuntin (Jomilon Mojuntin d Conrad Mojuntin) (DM') 4.279 8.692 N.444 805 4. 2 i Kawang 14. Elsie d Feliescia binti Solumin (Elsie Cleftus Mojingol) ' (PASOK) 2.444 3. Kanm bin Bujang (Karim bin Bujangl IBNI .96 179 1. Yee Chee Ming B Tommy Wee Chee Ming @ Tommy) (PASOKI N.624 10. Maiji Jaigul (Maiji Jaigul) IPASOK) Abdul Rahim bin lsmail (BN) 8. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Philip Benedict Lasimbang (Philip B Lasi. Gulamhaidar 4 % Yusof bin Khan Bahadar (Gulam Haidar bin Khan Bahadarl (BN) 2.1 13 8.934 N. 23 Bongawan 12.651 (MTB) 4.568 5.03 191 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . 22 Pantai Manis 16.439 9.124 760 5.124 3.472 88 14. Khoo Keok Hai (Khoo Keok Hai) IBN) 8. Moris @ Francis Miji (Moris B Francis Miji) (BEBAS) 3.mbangl (BN) 202 2.43 142 1.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.300 1I 70. 20 Moyog 5.213 1.

Arif~n Mohd. Ag Aminl (KeADILanl 1 I 3.157 633 3. Sarinum binti Sadikun (Surinam Haji Sadikun) (BN) MTB 3.639 4.260 1 Lajim bin Ukim IBNl 1. Guan Dee bin Koh Hoi (Guan Dee bin KohHoi) (SETIA) 3.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N .270 4. Dojit bin Muda (Dojit bin Muda) ISETlAI 2.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Wences Angang @ James (Datuk Wences Angang) (BN) 2.003 2.139 308 5. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj. bin Arifl (BNI 2. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LBGZSLATNE ASSEMBLY-Cont. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot papers Issued Pcratus Dikembalikan :ss 1 Undi Ditolak Nama-narna Cdun dan Parti Undi Yang Diperolehi PeLzqe Votes Rejected N m s o Candidates f Votes Polled Returned 2. Mohd Arifin bin Mohd Arif (Mohd.269 . Md Haris Md Tahir (Md Haris Md Tahir) (BEBAS) 1. Awang Tengah b. Johan 0 Christoper bin 0 T Ghani (Johan @ Christoper bin 0 T Ghani) (BEBAS) 4. Saman bin Ahmad ISamanI [BEBAS) 1.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N - C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATNE ASSEMBLY-Cont.

Pilihan Raya

Jumlah Pemilih

Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers lssued

Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Voting Percentage Votes Rejected

Slate Constituency

Total Electorate

'
/

SABAH
Nama-nama Calon dan Parti Majoriti DAP BEBAS PASOK

Names o Candidates f d P d 1

1

Diperolehi

Votes Polled

Majority

-

5. Suaidin @ Shuhldin bin Langkap M Langab (Shuhaiddin Langkab) (SETIA) 1. Paul bin Kadau (Paul bin Kadau) (BEBAS) 2. Sapin @ Sairin bin Karano M Karno (Datuk Hj Sairin Hj Karno) (BN) 3. Lawrence bin Gimbang lDatuk Lawrence Gimbanp) (BEBAS) Radin Maleh (BN) 1. Kubin bin Balang IDatuk Rubin Balang) (BN) 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS) 3. Peter @ PWip bin Lunuk M Lonok (Peter M Philip bin Lunuk @ Lanok) (BEBASI 4. Mutang M Sylvester bin Dawat (Mutang @ Sylvester bin Dawall (BEBASI 5. Sim bin N. C. Rikin lSim bin N. C. Rikin) (RERAS) 476 476 1.405

N. 34 Liawan

6,660

4,709

1.405

N. 35 Melalap N. 36 Kenlabong 7.666

MTB
4.027 1.319 1,516 446 35

1.319

1,516

446

35

I

r o tm N .
N Z

i

i

i

g m m

-

t--re4 m-N

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.
SABAH

Abdullah Sani bin (Abdullah Sani Abdul Salleh bin I I N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAU)N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 54 Bugaya 10. Yapp Yuk Tong 6 2 Joseph (Mnhammad Joseph) (BEBAS) 4. Mim) (BEBAS) 5. Marinsa Q Marinshah bin Amana Q Abu Hamld (Marinsa @ Marinshah) (BEBAS) N.041 7. Abdul Mim O Abdul Aziz bin ~ a i b Hj.358 Abdul Salleh) (BEBASI 3.539 6. 5 3 Senallang 12. Abdul Hussin bin Kiamsin (Abdul Hussin bin Kiamsin) (BEBAS) . Basali bin Tarireh @ Basalie Ab Hamid (Basali bin Hj Tarireb) (BN) 2. Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullahl (KeADILan) 3. Maharani bin Ali Hani (Maharani bin Ali Hani) (BEBAS) 1.588 1. Abdu Salam bin Sakaran (Datuk Nasir Tun Sakaran) (EN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jun~lah Pemillh Kertas Undi Dikeluarkan Peratus Ditolak Dikembalikan Voting Rejected N m s o Cw~dilulea f BEBAS Diperolehi PASOK SETlA State Constituency Total Electorate Ballot Papers Issued 6.

.

.

Parti Punjabi Malaysia (PPM) 19. 8. Parti Islam Se Malaysia (PAS) 20. 2. 4. Parti Keadilan Nasional (keADILan) . Parti Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA) 17. Barisan Kemajuan India Se-Malaysia/All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF) 18.SENARAI N A M A PARTI-PART1 POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES 1. 9. Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) 15. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) 13. 5. Parti Tindakan Demokratik/Democratic Action Party (DAP) 2 1. Sarawak United People's Party (SUPP) 14. Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS) 12. 10. Parti Barisan Nasional (BN) P e r t u b u h a n K e b a n g s a a n Melayu B e r s a t u / U n i t e d Malay National Organisation (UMNO) Malaysian Chinese Association (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC) Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) Parti Progesif Penduduk/People' Progressive Party (PPP) Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu/ United Pasok Momogun Kadazandusun Organisation (UPKO) Parti Liberal Demokratik Sabah/The Liberal Democratic Party (LDP) Parti Maju Sabah/Sabah Progressive Party (SAPP) 3. 7. Parti Bersatu Sabah (PBS) 1 1. 6. Parti Demokratik Progresif Sarawak (PDPS) 16.

Parti Rakyat Malaysia (PRM) 24. Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR) 27. Parti Demokratik Malaysia (MDP) 23. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) 25.22. Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah/Democratic Reunited Save Sabah People's Power Party (SETIA) 26. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) . Parti Barisan Rakyat Sabah BersekutulRederation Sabah People Front Party (BERSEKUTU) 28.