LAPORAN PILIHAN RAYA U M U M

2004

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

KANDUNGAN
BAB
I.

TAJUK . 1. 2. PENGENALAN DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2.1 2.2 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya

MUKA SURAT

11.

111.

3.

DAFTAR PEMILIH 3.1 3.2 Sistem Pendaftar Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004

IV.

4.

PILIHAN R Y UMUM 2004 AA Latar Belakang Pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Persiapan Awal Pilihan Raya Undang-undang dan Peraturan-peraturan Baru dalam Pilihan Raya Umum 2004 4.4.1 4.4.2 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peruntukan Bajet Pilihan Raya Mengemaskinikan Daerah Mengundi Tempat Urusan Pilihan Raya 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8.1 4.8.2 Pusat Penamaan Calon Pusat Pengundian Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan Lain

Peralatan dan Kelengkapan

Mengemaskinikan Buku Panduan, Checklist dan CD Latihan iii

BAB

TAJUK
4.10 Pelantikan Petugas-petugas Pilihan Raya 4.10.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4.10.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4.11 Program Taklimat dan Latihan 4.1 1.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR 4.1 1.2 Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.11.3 Pengurusan Undi Pos 4.12 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta 4.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4.14 Pertemuan dengan Media 4.15 Mesyuarat Tertinggi SPR-PDRM 4.16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia 4.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan 4.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) 4.19 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web 4.20 Pusat Media 4.2 1 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya 4.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih 4.24 Keperluan Pengangkutan 4.24.1 Pengangkutan Udara 4.24.2 Pengangkutan Darat dan Air 4.25 Publisiti 4.25.1 Media Cetak 4.25.2 Media Elektronik 4.25.3 Poster dan Risalah Penerafigan 4.25.4 Publisiti Melalui ~ e m e n t e r i a h

MUKA

SURAT

BAB

TAJUK
4.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya 4.26.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) 4.26.2 Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) 4.26.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR)

MUKA SURAT

V.

5.

PENAMAAN CALON DAN PENCETAKAN KERTAS UNDI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Penamaan Calon Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Parti-parti Yang Bertanding Menang Tanpa Bertanding Pencetakan Kertas Undi

30

VI.

6.

KEMPEN PILIHAN RAYA 6.1 6.2 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Laporan PP-KPR

VII.

7.

PROSES PENGUNDIAN 7.1 7.2 Urusan Pengundian Pengundian Melalui Pos

VIII.

8.

PENGIRAAN UNDI 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Urusan Mengira Undi Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Pengiraan Undi Berkelompok Pengiraan Undi Pos Ulang Kira di Tempat Mengundi Penjumlahan Rasmi Undi Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi

IX.

9.

KEPUTUSAN PILIHAN R Y AA 9.1 9.2 Dewan Rakyat Dewan Undangan Negeri

BAB
9.3 9.4 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Hilang Wang Deposit Pilihan Raya Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya

MUKA SURAT

9.5 9.6 9.7

X. XI.

10. PETISYEN PILIHAN R Y AA 11. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN R Y AA 11.1 Isu-isu 11.1.1 Penggunaan 'Compact Disc' [CD) 11.1.2 Kekecohan di Selangor
1 1.1.3 Penambahan Masa 2 J a m Bagi Negeri

60 62

Selangor 11.1.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS] 11.1.5 Pencetakan Kertas Undi bagi DUN N. 17 Sungai Lembing, Pahang 11.1.6 Laman Web SPR 1 1.1.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih 11.1.8 Pemindahan Nama dari Pusat Mengundi 1 1.2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya 1 1.3 Post-mortem Pilihan Raya

XII.

12. PERBELANJAAN PILIHAN R Y UMUM 2004 AA

XIII.

13. PENUTUP

XIV.

1 4. PENGHARGAAN

LAMPIRAN APPENDIX BAB CHAPTER LAMPIRAN I APPENDIX I LAMPIRAN I1 APPENDIX 11 TAJUK TITLE KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI PARLIMEN NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR T H E STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY MUKA SURAT PAGE 145 146 LAMPIRAN 111 APPENDIX III LAMPIRAN IV APPENDIX IV SENARAI NAMA PARTI-PARTI POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES vii .

KMN Pengerusi DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. DPMK. JSM. RAHMAN A PSM. DNS Ahli viii . KMN Ahli (Sehingga 28 JANUARI 2005) DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM PJN. RASHID BIN AB. AMN. JMN. SPDK. DIMP. DCSM. PMP Ahli DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP. DMSM. JSM. CVO Timbalan Pengerusi (Sehingga 22 OKTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK.SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA T N SRI DATUK S E N PANGLIMA HAJI AB. ABS Ahli (Sehingga 6 OGOS 2004) DATUK YE0 HOCK SIEW DMSM. JSM. PNBS. KMN.

KMN Setiausaha (Sehingga 2 7 NOVEMBER 2004) NOTA DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. DIMP S etiausaha (Bermula 6 DISEMBER 2004) . J M N . DIMP. ADK. JBK. KMN Timbalan Pengerusi (Bermula 1 7 DISEMBER 2004) / TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Ahli (Bermula 1 1 DISEMBER 2004) DR. DPMT.DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BWONG PGDK. DIMP. ASDK. DPMS. KMN Ahli (Bermula 9 ME1 2005) DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN H A J I MOHD. KMN. DPMS. NOOR DMSM. J M N . DPMT. CHU LING HENG JMN. JBK. BSK Ahli DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ.

.

maka tempoh hayat Dewan Rakyat yang ke-10 adalah berakhir pada 20 Disember 2004. 1. PENGENALAN 1. kecuali 62 kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Pilihan Raya Umum untuk Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi Semenanjung adalah kali Ke -11. manakala Pilihan Raya Umum Parlimen bagi Negeri Sabah dan Negeri Sarawak kali yang Ke-9 dan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-10. Berdasarkan tarikh persidangan berkenaan dan selaras dengan peruntukan Perkara 55(3) Perlembangan Persekutuan. kecuali bagi Dewan Undangan Negeri Sarawak. 1.2 Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkenan membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2004 dan diikuti dengan pembubaran Dewan-dewan Undangan Negeri pada tarikh yang sama oleh Duli. tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-9 adalah berakhir pada 12 April 2004. Mengikut perkiraan yang sama. sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri diseluruh negara telah menjadi kosong. Suruhanjaya Pilihan Raya perlu mengadakan Pilihan Raya Umum bagi mengisi kekosongan kerusi-kerusi Dewan berkenaan di dalam tempoh 60 hari dikira dari tarikh pembubaran tersebut.3 Bagi menjalankan fungsi dan tanggungjawab tersebut.1 Pilihan Raya Umum Ke–10 telah diadakan pada 29 November 1999.Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Bagi Dewan Undangan Negeri masing-masing.BAB I 1. Mengikut peruntukan Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan. Persidangan Dewan Rakyat (Parlimen) kali pertama selepas pilihan raya tersebut ialah pada 20 Disember 1999. . Dengan pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) telah mengadakan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi negeri-negeri di Semenanjung dan Negeri sabah pada 21 Mac 2004.

. Perbandingan pertambahan jumlah kerusi Parlimen dan Negeri yang terlibat dalam Pilihan Raya Umum Ke-10 dan Ke-11 adalah seperti di Jadual 2. Sembilan Melaka Johor Sabah W. JADUAL 2.1 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Negeri telah terlibat dalam Pilihan Raya Umum ini kecuali 62 kerusi Negeri di Sarawak yang tempoh hayatnya akan berakhir pada 18 November 2006. PRU untuk DUN bagi Sabah ialah yang ke-10.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya 193 219 504 * PRU untuk Parlimen dan DUN bagi Semenanjung ialah kali ke-11. DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2.1.P Kuala Lumpur N.1 Perbandingan Kerusi Parlimen dan Negeri bagi Pilihan Raya Umum Ke–10 dan Ke–11 NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.P Labuan Sarawak 3 15 14 8 11 23 11 17 0 10 7 5 20 20 1 28 PARLIMEN PRU Ke -10 PRU Ke-11* 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 NEGERI PRU Ke -10 PRU Ke – 11* 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 JUMLAH 2. PRU untuk Parlimen bagi Sabah dan Sarawak ialah kali ke-9. Pertambahan kerusi Parlimen dan Negeri adalah hasil kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya oleh SPR.P Putrajaya W.BAB II 2.

2. jumlah kerusi Parlimen telah bertambah daripada 193 kepada 219 dan kerusi Negeri pula telah bertambah daripada 504 kepada 567 termasuk 62 kerusi Negeri Sarawak yang tidak terlibat dalam Pilihan Raya Umum Negeri pada 21 Mac 2004.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya Pertambahan jumlah kerusi Parlimen sebanyak 25 dan Negeri sebanyak 63 adalah berikutan daripada Urusan Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya yang diluluskan oleh Parlimen pada 8 April 2003 dan diwartakan pada 1 Mei 2003 serta berkuat kuasa mulai 2 Mei 2003. Dengan Urusan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya. Urusan persempadanan tersebut selaras dengan perkara 113(2) Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan supaya Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan Urusan Kajian Semula Bahagian Pilihan Raya apabila lat 8 tahun. .

unit bergerak SPR dan kaunter khas yang dibuka di pusat-pusat awam dan kawasan pendalaman.256 .564.738.520 pemilih baru semasa Pilihan raya Umum Ke-11 (2004).3 Berbanding dengan jumlah pemilih berdaftar semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 (1999) ia menunjukkan pertambahan sebanyak 720. Melalui SPPST. orang ramai boleh mendaftar sebagai pemilih melalui kaunter pendaftaran pejabat-pajabat Suruhanjaya Pilihan Raya di seluruh Negara.1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) bermula pada 16 Julai 2002 dan perlaksanaannya mengikut Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. kaunter Pos Malaysia Berhad.591 Perbezaan -54.1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) 3.1 yang berikut: JADUAL 3.605 +249.071 9. iaitu telah memendekkan tempoh melayakkan seseorang pemilih untuk mengundi dalam Pilihan Raya berbanding dengan proses pengesahan di bawah Sistem Lama.698 9.BAB III 3.983. DAFTAR PEMILIH 3.335 10. Pendaftaran Sekali Setahun (bermusim). warganegara yang berumur 21 tahun ke atas dan tidak hilang kelayakan boleh mendaftar pada bila-bila masa melalui kaunter-kaunter pendaftaran pemilih di seluruh Negara.749 +229. Melalui SPPST.1 Pecahan Pemilih Dari Tahun 1998 Hingga 2003 Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jumlah 9.322 9.509.2 Melalui SPPST. Daftar Pemilih Tambahan disahkan setiap suku tahun (3 bulan).035. Pecahan pemilih dari tahun 1998 hingga 2003 adalah seperti di Jadual 3.032 +51. 3.1. 3. Warganegara yang layak perlu hadir sendiri dan pendaftaran diwajibkan mengikut alamat yang tertera di dalam kad pengenalan.1.730 10.1.284.366 +245.

254 755. Daftar pemilih yang digunakan dalam Pilihan Raya Umum 2004 ialah Daftar Pemilih Induk (DPI) sehingga 31 Disember 2003 yang disahkan pada 2 Mac 2004 dan diwartakan pada 4 Mac 2004 yang mengandungi 10.284.920 5.006 768.170.892 32.752 13.351 570.943 904.879 112.2 berikut: Jadual 3.591 pemilih.2 3.422.712 .919 420.609 11.P.726 16.470 1.079 429.818 160 9.428 14.232.565 Jumlah 200.3.249.917 1.408.P.177 334.482 821.924 672.137.007 22.105 16.791 10.881 809.696 10.2 Pecahan Pemilih di Bawah Kategori Pemilih Biasa dan Pemilih Pos Mengikut Negeri Pemilih POS BIASA 109.217 888.015 29.601 12.310 2.323 1.274 670.901 662.812 1. Pecahan pemilih di bawah kategori pemilih biasa dan pemilih pos mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 3.482 7.722 455.205 651.750 5.923 555.102 4.442 664.226 10.803 14.697 19. Labuan Sabah Sarawak Jumlah 2.284.P.1 Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004 Penyediaan daftar pemilih untuk pilihan raya adalah satu tanggungjawab utama yang perlu dilakukan oleh SPR.362 1. Kuala Lumpur W.259 641.083.126 1.972 450.786 345.591 Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. Daftar pemilih yang disahkan oleh SPR adalah bukti prima facie bagi mengesahkan kelayakan seseorang pemilih untuk mengundi dalam pilihan raya.2. Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W.

Setiap tuntutan disiasat dan dibuat pembetulan. Alamat yang tertera di dalam kad pengenalan adalah menentukan lokasi seseorang yang mendaftar itu di dalam bahagian pilihan raya berkenaan.2. 3. manakala semua bantahan diselesaikan melalui Siasatan Awam selaras dengan Peraturan 17 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendafatran pemilih) 2002.2. Sesuatu Daftar Pemilih Tambahan yang dikemaskinikan setiap suku tahun (3 bulan) dipamerkan untuk orang ramai menyemak bagi membuat tuntutan dan bantahan. Selepas Master Index dan Master Copy disiapkan dan disemak secara teliti.3. . Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas adalah layak untuk mendaftar sebagai pemilih atau untuk membuat pertukaran alamat di dalam daftar pemilih. Pihak PNMB telah menjadualkan dengan rapi program pencetakan Daftar Pemilih di setiap Negeri agar menepati jadual yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Semua urusan percetakan itu adalah di bawah pengawasan PNMB Pusat bagi memastikan Daftar Pemilih dicetak mengikut jumlah yang diperlukan bagi kegunaan seluruh Negara. manakala bagi Negeri Sarawak dicetak di PNMB cawangan Sarawak. ia diserahkan kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) di Kuala Lumpur bagi Negeri-negeri di Semenanjung dan bagi Negeri Sabah dicetak di Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.2 Proses dan Penyediaan Daftar Pemilih dibuat mengikut Peraturanperaturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002.3 Penyediaan Daftar Pemilih bagi Pilihan Raya Umum 2004 bermula dengan cetakan daftar Master Index dan diikuti dengan cetakan Master Copy oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.

Undang-undang berkaitan yang terlibat ialah Akta Pilihan Raya 1958. tempoh hayat Dewan Rakyat adalah berakhir pada 20 Disember 2004. 4. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikaji semula dan dibuat pindaan adalah untuk penambahbaikan dan bersesuaian dengan keperluan semasa. dan Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003. kecuali dibubarkan lebih awal.1 Latar Belakang 4. Ia bermula dengan tindakan meminda beberapa aspek undangundang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur penjalanan dan proses pilihan raya. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. Persidangan Pertama Dewan Undangan Negeri Sabah selepas Pilihan Raya tersebut ialah 12 April 1999. Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri berkenaan telah membubarkan Dewan-Dewan Undangan Negeri masing-masing kecuali Dewan Undangan Negeri Sarawak yang tempoh hayatnya hanya akan berakhir pada 18 November 2006.3 Pilihan Raya Umum Ke-10 telah diadakan pada 29 November 1999 dan persidangan pertama Parlimen adalah pada 20 disember 1999. Pilihan Raya Umum hendaklah diadakan di dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran. Ini bermakna tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah adalah berakhir pada 12 April 2004.2 Pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong dengan kuasa di bawah Perkara 55(2) Perlembagaan telah membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2002. Bidang-bidang berkaitan dengan persiapan Pilihan Raya yang lain yang diberi tumpuan ialah:(a) urusan mendapatkan peruntukan Bajet Pilihan Raya daripada Kementerian Kewangan.2 Dalam hal berkaitan dengannya. Peruntukan serupa terkandung di dalam Perlembagaan Negeri-negeri bagi tujuan mengadakan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. adalah terbubar dengan sendirinya apabila berakhir tempoh 5 tahun dari tarikh persidangan pertama Dewan-dewan berkenaan selepas satu-satu Pilihan Raya Umum. Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-negeri juga memperuntukkan bahawa Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. 4. 4. Pada tarikh yang sama. PILIHAN RAYA UMUM 2004 4. 4.1.1 Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa apabila Parlimen dibubarkan. Pengisytiharan pembubaran tersebut memberikan laluan kepada SPR untuk mengadakan Pilihan Raya Umum bagi Parlimen dan Dewan-dewan Undangan Negeri serentak.1. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-9 telah diadakan pada 12 dan 13 Mac 1999.3 Persiapan Awal Pilihan Raya Persiapan bagi pelaksanaan Pilihan Raya Umum 2004 telah dibuat sejak awal tahun 2002.1. Dikira dari tarikh persidangan Parlimen yang pertama. .BAB IV 4. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981.

(b) mengemaskinikan daerah-daerah mengundi. pertemuan di antara SPR dengan parti-parti politik dan media juga diadakan untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan maklum balas atas isu-isu tertentu yang berbangkit. melaksanakan program-program taklimat dan latihan di seluruh Negara.000. Undang-undang dan peraturan berkaitan adalah seperti yang berikut:4. tidak puas hati dan permusuhan. Penolong Pegawai Pengurus.4 Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Baru Dalam Pilihan Raya Umum 2004 Pelaksaan Pilihan Raya Umum 2004 telah melibatkan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan pilihan raya yang baru yang diperkenalkan buat kali pertama dalam pilihan raya. semua peralatan dan kelengkapan yang (c) (d) mengemaskinikan buku-buku panduan.1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 calon atau orang lain bagi pihaknya dilarang melakukan apa-apa kenyataan yang bertujuan untuk mengembangkan perasaan benci. ejen pengundian dan pengiraan undi hendaklah bertugas sekurang-kurang 2 jam sebelum membuat pertukaran tugas. calon atau ejen pilihan raya tidak boleh membelanjakan melebihi RM200. persediaan CD Latihan untuk pegawai-pegawai petugas pilihan raya. Taklimat kepada parti-parti politik dan media berkaitan isu-isu pilihan raya dan pindaan kepada undang-undang dan peraturanperaturan pilihan raya. Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) serta petugas-petugas lain pilihan raya. (e) (f) (g) (h) (i) 4. ejen pengundian dan pengiraan undi yang dilantik bagi seseorang calon boleh hadir bertugas bila-bila masa dengan mengemukakan nama dan alamat kepada ketua tempat mengundi. mengadakan mesyuarat dengan jabatan-jabatan dan agensiagensi Kerajaan serta Swasta. buku-buku checklist.4.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Seksyen 4A: Seksyen 14 (1): Seksyen 14(1A): Seksyen 19(1): . mengenal pasti dan menetapkan pusat penamaan calon. menyediakan diperlukan. mengenal pasti dan melantik Pegawai-pegawai Pengurus. pusat penjumlahan rasmi undi dan mewartakan semua pusat mengundi.

barung atau pondok parti dimansuhkan diganti dengan Barung Suruhanjaya Piilihan Raya dan parti boleh melantik petugas sebagai pemerhati dan perlu bertugas selama 2 jam sebelum penggantinya.000.000. peruntukan pelantikan perayu undi oleh parti-parti politik atau calon dimansuhkan. Seksyen 24A(1): Seksyen 24A(2): Seksyen 24B(3): Seksyen 24B(4): tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari penamaan calon.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. memegang. botol dan lain-lain yang mempunyai lambang atau simbol parti dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. larangan tidak boleh menunggu dan berdiri dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat penamaan calon. Kos tambahan pembersihan bahan kempen akan dituntut dari calon jika kos pembersihan melebihi deposit bahan kempen yang dilucuthakkan. keanggotaan.00 bagi Bahagian Dewan Undangan Negeri mengikut mana yang berkenaan. atau membawa pakaian.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Rakyat atau RM3. larangan tidak boleh menggunakan rumah kediaman.000. merayu dan menunggu dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari pengundiaan. kedai dan premis lain dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. calon dari parti politik boleh mengedarkan bahan kempen dengan permit dari Pegawai Pilihan Raya Negeri dengan bayaran deposit bahan kempen pilihan raya RM 5. calon dan parti politik boleh mengadakan perhimpunan dan syarahan terbuka dengan kelulusan permit dari polis. payung. larangan tidak boleh menyemak nama pengundi. barang hiasan.Dewan Rakyat atau RM 100. larangan tidak boleh melekat atau mempamerkan bahan kempen dalam zon larangan 50 meter dari mana-mana sempadan pusat mengundi. deposit bahan kempen akan dilucuthakkan jika tidak membersihkan bahan kempen dalam masa 14 hari selepas hari pengundian. larangan tidak boleh memakai. Seksyen 24B(7): Seksyen 24B(8): Seksyen 24B(9): Seksyen 26(1)(b): Seksyen 26(1)(d): Seksyen 26(1)(e): Seksyen 26(1)(g): Seksyen 26A(1)(2)(3): Seksyen 26B: Seksyen 27B-27H: . penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya.

kertas penamaan calon dalam 3 salinan hendaklah diserahkan kepada pegawai pengurus antara jam 9.00 pagi hingga 11. deposit pilihan raya RM 10. pengesahan menarik balik kertas penamaan calon sebelum jam 10. Seksyen 35A: kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kes dikemukakan di Mahkamah Tinggi.000.00 pagi pada hari penamaan calon: masa pameran dan bantahan kertas penamaan calon dari jam 10.00 pagi. dan rayuan kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh rayuan dikemukakan. cara membuat keputusan dan penerimaan aduan.00 bagi Dewan Rakyat atau RM 5. yang dibenarkan dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon yang membolehkan namanya tidak dicetak dalam Peraturan 4(4)(d): Peraturan 4(8): Peraturan 5(1): Peraturan 6(2): Peraturan 6(5) dan 7(2): Peraturan 7(4): Peraturan 9(1): Peraturan 11(2)(e): Peraturan 11(7)(8)(9): pengesahan menarik balik kertas penamaan calon . pegawai pengurus hendaklah membuat keputusan dan mengisytiharkan keputusan bantahan selepas jam 11.00 satu set. Seksyen 36A: Seksyen 36B: 4.kawasan kawalan.2 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 Peraturan 4(4)(c): alamat calon dalam bahagian pilihan raya yang perlu dicatatkan dalam kertas penamaan calon ialah menggunakan alamat surat-menyurat sahaja. nama yang hendak dicetak dalam kertas undi (Borang 7) dimansuhkan kerana telah dimasukkan dalam kertas penamaan calon.00 pagi.4.00 pagi pada hari penamaan calon hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi.00 pagi hingga 10. fungsi. keputusan kes petisyen pilihan raya oleh Mahkamah Tinggi boleh dirayu dalam masa empat belas hari dari tarikh keputusan kes.000.00 bagi Dewan Undangan Negeri. kertas penamaan calon dikenakan bayaran RM20. setiap kertas penamaan hendaklah diisi dengan lengkap dan betul dalam bahasa kebangsaan dan hendaklah menyatakan nama dan nombor kad pengenalan pencadang dan penyokong yang nama mereka mestilah ada dalam daftar pemilih yang sedang dipakai bagi bahagian pilihan raya yang baginya calon itu hendak dipilih.

pengundi serta saudara-mara yang dibenarkan oleh undang-undang. ejen pengundian dan mengira undi.00 pagi pada hari penamaan calon atau dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon atau selepasnya. mengunci/memeterai peti undi menggunakan perekat keselamatan. orang yang dibenarkan masuk ke tempat mengundi ialah kerani mengundi dan mengira undi. peruntukan perlantikan Ketua Tempat Mengundi Kanan yang pusat mengundi banyak saluran dimansuhkan. Lain-lain ialah calon. Jika seseorang calon atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya tidak hadir pada masa itu di tempat mengundi itu.5 Peruntukan Bajet Pilihan Raya . hanya dibenarkan seorang ejen mengundi/ejen mengira undi yang hadir pada satu-satu masa untuk bertugas. peruntukan kertas undi ganti dimansuhkan. Peraturan 11(10): deposit pilihan raya dilucuthakkan jika calon menarik balik kertas penamaan calon selepas jam 10. 4. Ahli-ahli dan pegawai-pegawai SPR. pegawai pengurus. daftar pemilih yang dibekalkan kepada calon pada hari penamaan calon adalah naskhah yang sahih dan akan digunakan oleh Ketua Tempat Mengundi semasa pengundian. Peraturan 12(2): Peraturan 14(A): Peraturan 15(3): Peraturan 18(2A): Peraturan 18(2B): Peraturan 18(3): Peraturan 22: Peraturan 25(1A): Peraturan 25D(5B): pengiraan semula undi di pusat penjumlahan rasmi undi atas permintaan calon boleh dijalankan jika perbezaan undi yang diterima oleh calon yang mendapat undi terbanyak dan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang dan pengiraan semula hanya sekali sahaja.kertas undi hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi. ejen pilihan raya. dan Peraturan 25F: Suruhanjaya Pilihan Raya boleh membuat pengisytiharan apabila parti politik mendapat majoriti kerusi melebihi 50% dari jumlah kerusi yang diperuntukkan bagi pemilihan ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. calon itu atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya hendaklah disifatkan tidak mempertikaikan bahawa setiap peti undi yang ditunjukkan oleh Ketua Tempat Mengundi itu adalah kosong. Ketua Tempat Mengundi menunjukkan peti undi kosong kepada polis yang bertugas di luar saluran tempat mengundi jika ejen mengundi/ejen mengira undi tidak hadir bertugas semasa penutupan peti undi.

P.162 2. Putrajaya W.316 33 2. tindakan ini juga mengurangkan kesesakan di satu-satu pusat mengundi.328 Tempat Mengundi (Saluran) 219 1. SPR telah menjalankan urusan belah bahagi daerah mengundi di kawasan-kawasan yang memerlukan pengemaskinian di seluruh negara serta mewujudkan pusat-pusat mengundi baru dengan membahagikan jumlah pengundi-pengundi yang lebih kecil bagi setiap daerah mengundi.7 Tempat Urusan Pilihan Raya Bagi menjalankan Pilihan Raya.P.107 2.963 .062 758 668 2. SPR telah mengenal pasti tempat-tempat tertentu yang sesuai untuk kegunaan dalam pilihan raya termasuk Pusat Penamaan Calon.Bagi menjalankan Pilihan Raya Umum 2004.1 Kedudukan Tempat Untuk Urusan Pilihan Raya Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.513 1.665 7.403 1.675 19. Pusat Pengundian dan Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Jumlah pusat berkenaan seperti di Jadual 4. 4. 4. Kementerian Kewangan telah meluluskan sebanyak RM100 juta dan apa-apa peruntukan tambahan yang terpaksa ditanggung akan diluluskan kemudian tertakluk kepada perbelanjaan sebenar.P.6 Mengemaskinikan Daerah Mengundi Bagi memastikan pengundi-pengundi dapat mengundi dengan selesa dan berhampiran dengan tempat tinggal.833 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Barung Suruhanjaya Pilihan Raya 87 628 520 348 462 1.284 850 1. Labuan Sarawak Jumlah Pusat Penamaan Calon 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Pusat Mengundi 78 641 486 293 278 708 478 656 5 162 282 179 782 623 12 1. Selain memberikan keselesaan kepada pengundipengundi.081 3 496 293 430 967 489 10 444 7.419 33 1. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.331 1.229 476 1.1 yang berikut: Jadual 4.

Undang-undang Pilihan Raya telah menetapkan zon larangan 50 meter dari jarak pusat mengundi sebagai kawasan di mana parti-parti politik atau calon-calon tidak boleh mengadakan aktiviti berkempen.7.833 tempat mengundi (saluran ) telah ditetapkan. Dengan wujudnya zon larangan 50 meter dari pusat mengundi. Bagi kawasan yang tidak mempunyai kemudahan awam seperti di kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak. pencadang.U.1.4. pondok-pondok parti yang dekenali sebagai ‘pondok panas’ yang dibiasanya didirikan berhampiran dengan pintu masuk pusat mengundi juga telah dimansuhkan.(B) 13 dan P.3 Undang-undang Pilihan Raya yang dipinda telah menetapkan satu kawasan zon larangan.2. Dalam Pilihan Raya Umum 2004. penyokong serta petugaspetugas SPR dan Pegawai Polis yang bertugas sahaja. Bilik Gerakan Pejabat Daerah/Majlis Perbandaran/Majlis Daerah dan Pejabat-pejabat Kerajaan. memakai atau membawa lambang atau simbol parti.7. Di samping itu.1 Pemilihan Pusat Penamaan Calon dibuat berpandukan ciri-ciri berikut: (a) memudahkan kawalan keselamatan iaitu sebuah bangunan seperti dewan atau sebagainya yang sesuai dan terletak di dalam kawasan berpagar.7. Pusat-pusat mengundi berkenaan telah diwartakan melalui P. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah disediakan.(B) 100 15 Mac 2004 dan P.(B) 101 dan 104-A bertarikh 16 Mac 2004.7. Undang-undang Pilihan Raya juga telah memansuhkan pelantikan perayu undi. Bagi menggantikan pondok panas.7.U. iaitu 50 meter dari Pusat Penamaan Calon di mana orang ramai atau para penyokong parti tidak dibenarkan berada di dalam kawasan berkenaan kecuali calon. iaitu dalam pilihan raya-pilihan raya sebelum ini.1 Kebanyakan pusat mengundi yang digunakan dalam pilihan raya ialah bangunan sekolah. keselesaan kepada penyokong-penyokong parti/calon (b) (c) 4.2.U.(B) 98 dan P.2 Pusat Pengundian 4.U.U.1. .2 Di luar kawasan pusat-pusat mengundi berkenaan.7.1.328 pusat mengundi mengandungi 19. 4.1 Pusat Penamaan Calon 4.7. perayu undi dibenarkan untuk bertugas dikawasan pusat-pusat mengundi pada hari pengundian. SPR telah menggunakan pondok/khemah atau rumah panjang. Peruntukan undangundang tersebut telah memudahkan pihak polis dalam urusan menjaga ketenteraman awam kerana jarak penyokong-penyokong parti dipisahkan oleh zon larangan berkenaan. 4. sebanyak 7.(B) 30 bertarikh 8 Januari 2004 serta P. suasana tegang di pusat-pusat mengundi berkurangan dan pihak polis dapat menjalankan kawalan ketenteraman awam dengan lebih berkesan. kedudukan bangunan yang sesuai dan mudah untuk pihak polis mengawal lalu lintas . dewan serba guna dan balai raya. Undang-undang menetapkan yang Barung SPR disediakan di mana petugas-petugas SPR ditempatkan untuk kerja-kerja semakan nama pengundi bagi menentukan saluran masing-masing pada hari pengundian. berkumpul. Dewan Sekolah. iaitu megikut jumlah Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh Negara. 4.2 bangunan-bangunan yang telah digunakan termasuk Dewan Serba Guna.

buku checklist petugas dan CD latihan untuk kegunaan pegawai dan petugas pilihan raya telah dikemaskinikan selaras dengan pindaan terbabit. Peralatan kecil yang lain diperlukan ialah cutter. Walau bagaimanapun. beberapa sistem aplikasi pengkomputeran telah dibangunkan untuk kegunaan dalam pengurusan pilihan raya berkenaan. klip.3. 4.8.7. pita keselamatan. Oleh yang demikian. karung undi pos serta poster telah disediakan. Selain itu. Checklist dan CD Latihan Ekoran daripada beberapa pindaan Undang-undang dan Peraturan Pilihan Raya.3. perekat keselamatan. untuk urusan pengiraan semula kertas undi berkenaan. buku undang-undang. penindik. tali dan sebagainya 4. pisau.2 Dalam keadaan keputusan majoriti 2% atau kurang dan jika ada permintaan daripada calon yang kalah. SPR telah menetapkan bahawa semua pengiraan semula dilaksanakan pada keesokan harinya.1 Di pusat ini keputusan pengundian yang diterima dari tempat mengundi (saluran) melalui Ketua Tempat Mengundi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi mendapatkan keputusan untuk kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri sebelum diumumkan.4. pengiraan semula undi dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. dulang megira. 4. pelekat. 4. . gunting. 4. setiap bangunan yang digunakan sebagai Pusat Penjumlahan Rasmi Undi merupakan bangunan yang selamat dan terkawal kerana peti-peti undi untuk pengiraan semula perlu disimpan dengan selamat di pusat berkenaan sehingga keesokan harinya.2 Peralatan Lain Peralatan lain semasa pilihan raya seperti peti undi.8. petak undi. Sejumlah 219 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi telah disediakan mengikut jumlah bahagian Parlimen.3 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 4.8 Peralatan dan Kelengkapan Bagi melaksanakan Pilihan Raya Umum 2004. sampul.9 Mengemaskinikan Buku Panduan.7. semua peralatan dan kelengkapan logistik yang diperlukan telah disediakan. Software aplikasi tertentu berhubung dengan penyediaan daftar pemilih juga digunakan untuk kecekapan pengurusan pilihan raya dan keperluan parti dan para pemilih. Buku-buku berkenaan diperlukan sebagai bahan rujukan serta garis panduan tatacara tindakan bagi memastikan setiap petugas pilihan raya memahami prosedur dan peraturan yang perlu dipatuhi semasa menjalankan pilihan raya. buku panduan petugas. Bangunan yang digunakan hampir kesemuanya ialah dewan serba guna atau dewan sekolah yang mempunyai kawasan lapang yang membolehkan penyokong-penyokong parti atau calon berkumpul untuk menunggu pengumuman keputusan pilihan raya. borang.1 Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan komputer serta kemudahan laman web untuk penyediaan rangkaian perhubungan di antara peringkat Ibu Pejabat dengan semua Pejabat Pilihan Raya Negeri telah disediakan.7.

Jabatan Pendidikan.10. Jika pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan tersebut tidak mencukupi. Mereka juga mempunyai autoriti untuk mengerakkan jentera pentadbiran dalam pengurusan semasa menjalankan pilihan raya.10.(B)41 bertarikh 22 Januari 2004. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4. Pelantikan tersebut dibuat mengikut peruntukan Seksyen 3 Akta Pilihan Raya 1958 dan selaras dengan Perkara 115 Perlembagaan Persekutuan. Keutamaan pelantikan adalah dari kalangan Pegawai-pegawai Daerah.10.2 Untuk menjalankan pengurusan Pilihan Raya Umum.799 petugas pilihan raya terdiri daripada pelbagai kategori telah dilantik mengikut kategori seperti di Lampiran I. Pelantikan dibuat berdasarkan pengalaman dan kedudukan jawatan mereka di dalam sesuatu kawasan di mana mereka dipertanggungjawabkan. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) turut dilantik.1.1. Suruhajaya Pilihan Raya telah melantik seramai 219 Pegawai Pengurus dan 901 Penolong Pegawai Pengurus di seluruh Negara. Pecahan Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4.3 berikut: . Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya. Penolong-penolong Pegawai Daerah dan Pegawaipegawai Kanan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). pegawai-pegawai daripada Pihak Berkuasa Tempatan(PBT). SPR telah melantik pegawai-pegawai yang layak dan berpengalaman dalam mengendalikan Pilihan Raya.U. 4.4.1 Pegawai Pengurus.2 dan Penolongpenolong Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4. Pelantikan mereka telah diwartakan melalui P. Jabatan Perhutanan. 4.1 Untuk pelantikan sebagai Pegawai Pengurus.10 Pelantikan Petugas-Petugas Pilihan Raya Seramai 172. Jabatan Kerja Raya (JKR).

2 Pecahan Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.Jadual 4.SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DEARAH 0 12 11 7 9 20 11 12 0 0 7 6 10 0 16 24 145 PBT 0 2 1 1 2 3 2 10 8 1 0 0 7 1 5 4 47 JKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 JABATAN TANAH 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 14 JABATAN PENDIDIKAN 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 JPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JABATAN HUTAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 PEJABAT SUK 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 .

SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DAERAH 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 18 0 51 71 409 PBT 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 3 39 2 9 17 209 JKR 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 3 2 8 0 10 0 47 JABATAN TANAH 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 14 0 0 0 71 JABATAN PENDIDIKAN 8 0 0 0 11 6 0 3 4 0 0 8 5 0 8 1 54 JPS 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 16 JABATAN HUTAN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 PEJABAT SUK 12 1 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 8 0 12 3 91 JUMLAH 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 92 2 92 92 901 .Jadual 4.3 Pecahan Penolong Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.

1 Petugas-petugas Pilihan Raya lain yang dilantik adalah terdiri daripada Ketua Tempat Mengundi. Kerani Penyemak Daftar Pemilih.1 Pegawai Pengurus. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti politik atau wakil calon bebas yang bertanding.4. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) di semua Bahagian Pilihan Raya Parlimen di Semenanjung. 4. SPR telah mengadakan pelbagai program taklimat dan latihan bagi pegawai dan petugas yang dilantik.11 Program Taklimat dan Latihan Bagi memastikan pengurusan dan penjalanan pilihan raya berjalan lancar dan berjaya. Keputusan ini berdasarkan nasihat keselamatan kawasan ini tidak memerlukan pengawasan oleh PP-KPR.2. Pemandu Arah Pusat Mengundi dan pembantu-pembantu yang diperlukan.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4. Butiran lengkap pelantikan adalah seperti di Lampiran I. SPR tidak menubuhkan PP-KPR di 31 Bahagian Pilihan Raya Parlimen.2. Keanggotaan PP-KPR terdiri daripada Ketua Pegawai Penguat Kuasa (Ketua PP-KPR). 4. Di setiap program taklimat. Semua taklimat berhubung dengan pengurusan pilihan raya disampaikan oleh Setiausaha SPR atau Timbalan Setiausaha (Operasi) SPR.10.10.3 Bagi tujuan pengawalan serta pemantauan aktiviti-aktiviti calon dan penyokong serta parti-parti politik semasa tempoh rasmi berkempen.10. 4. .4.1. 11 Di Sabah dan 12 di Sarawak. wakil polis DiRaja Malaysia (PDRM). Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos. Kerani Pengundian dan Mengira Undi. Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR Semua taklimat Pegawai Pengurus. selaras dengan peruntukan seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Walaupun kebanyakan mereka berpengalaman. tetapi mereka perlu memahami prosedur dan peraturanperaturan baru ekoran daripada beberapa pindaan undang-undang yang terbaru. Penolong Pegawai Pengurus dan anggota PPKPR telah dijalankan mengikut Negeri seperti di Jadual 4.10. Untuk pelantikan ini keutamaan adalah kepada mereka yang berpengalaman atau pernah terlibat dalam menjalankan pilihan raya terutamanya bagi kategori Ketua-ketua Tempat Mengundi. 4. Namun demikian pengawalan keselamatan dibuat secara langsung oleh pihak polis. Pengerusi atau Timbalan Pengerusi SPR telah menyampaikan amanat dan peringatan kepada pegawai-pegawai berkenaan tentang tanggungjawab mereka dilaksanakan dengan adil dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.2 Hampir 80% daripada kalangan mereka yang dilantik adalah terdiri daripada guru-guru sekolah dan yang lainnya pegawai atau kakitangan awam dari jabatan tertentu.11.

11.4 Taklimat kepada Pegawai Pengurus Penolong Pegawai Pengurus. Kerani Menyemak Daftar Pemilih termasuk buku-buku Checklist sebagai buku rujukan dan panduan setiap peringkat tindakan semasa menjalankan tugas.P. . Kerani Pengundian atau Mengira Undi.2004 04.Jadual 4. SPR juga telah mengadakan program taklimat dan latihan khas tentang urusan berkenaan bagi Pegawai Pengurus.2004 13.2004 20. CD latihan pengundian dan pengiraan undi juga dibekalkan kepada Ketua Tempat Mengundi bagi memastikan tindakan kerja dibuat dengan betul mengikut peraturan.2004 18.P.2 Melalui taklimat dan latihan tersebut. 4. mereka juga telah dibekalkan dengan buku-buku panduan masing-masing meliputi aspek tugas-tugas Ketua Tempat Mengundi.02.11.2.02. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos serta Kerani Penyemak Daftar Pemilih telah diuruskan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri mengikut jadual program di Negeri masing-masing.1 Latihan dan taklimat bagi petugas-petugas di peringkat bawahan termasuk Ketua Tempat Mengundi.2004 29.07 dan 09.2004 24 dan 27.2004 15. 4.P.2004 Tarikh Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.01.02.11.2004 05. Putrajaya W.2 12. penerimaan. Labuan Sarawak 4.02.2004 03.01. Kerani Pengundian dan Mengira Undi.2004 08.2.3 Untuk memastikan Pengurusan Undi Pos berjalan lancar.2. bermula 9 Februari hingga 18 Mac 2004. Penolong Pegawai Pengurus (Undi Pos) dan Petugas Undi Pos di semua Bahagian pilihan raya yang melibatkan pengundian pos.01. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. Mereka dibekali dengan buku-buku panduan dan juga buku-buku checklist tentang proses pengeluaran.2004 09 dan 10.01.02.2004 17.01.2004 15.02. selain menjelaskan proses dan prosedur kerja yang perlu dijalankan.02.02.2004 05. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.02.2004 26 dan 27.01.01.11. pembukaan dan pengiraaan undi pos.

2004 .2004 10.3 Pengurusan Undi Pos 4.3.3. Bagi Pengundi Tidak Hadir yang berada di luar Negara.3. urusan penghantaran dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri.2004 12.3.P.2004 12.3.00 petang pada hari pengundian. Putrajaya W.4.00 petang hari pengundian.2004 12.2004 12.11.1 Dalam urusan pilihan raya.2004 12.3. Proses ini dikendalikan melalui pelantikan seorang pegawai penyelaras Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi undi pos anggota polis atau Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bagi undi pos anggota tentera atau melalui Pos Malaysia Bhd.11.3.2004 08.2 Penyelarasan bagi pengedaran dokumen Undi Pos telah dibuat di Ibu Pejabat SPR dan Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dengan penglibatan pegawai-pegawai bertanggungjawab daripada PDRM.3. 4. (PMB) bagi pengundi pos lain seperti petugas pilihan raya. ATM dan PMB telah diadakan mengikut Negeri seperti di Jadual 4. Di bawah kategori ini. Labuan Sarawak TARIKH 15. Penyelarasan ini penting bagi memastikan tindakan pengedaran Sampul Undi Pos dibuat segera kerana kesuntukan masa dan Sampul-sampul berkenaan perlu sampai balik ke Pejabat-pejabat Pegawai Pengurus sebelum jam 5. ATM dan PMB.3.2004 07.2004 16. penghantaran Sampul Undi Pos kepada pemilih pos dilaksanakan oleh sistem penghantar (courier).5 yang berikut: Jadual 4.P.P.5 Taklimat Pengurusan Undi Pos NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.2.3. Program taklimat dan latihan pengurusan Undi Pos bagi Pegawai-pegawai bertanggungjawab dan petugas-petugas daripada PDRM.3.3.2004 10.2004 12. Sampul Undi Pos daripada Pegawai Pengurus untuk dihantar kepada pemilih-pemilih di luar Negara diserahkan kepada Wisma Putra untuk tindakan seterusnya.3. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.2004 19.3.2004 09.3.2004 1 dan 2.11.3. Pengundi-pengundi di luar Negara boleh menghantar balik sampul-sampul pengundian mereka secara terus kepada alamat Pegawai Pengurus bagi memastikan ia diterima sebelum jam 5.2.2004 10.

MIC. DAP. . PASOK. Antaranya ialah cadangan SPR untuk mewujudkan peraturan supaya parti politik perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. 4. Tarikh-tarikh perjumpaan tersebut adalah seperti di Jadual 4. PBDS. PBB. PPM.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4.2 Melalui pertemuan tersebut beberapa isu penting telah dibincangkan. MDP. UPKO. LDP. MCA.3 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta Mesyuarat penyelarasan di antara SPR dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta telah diadakan di Hotel Equatorial. AMIPF.3 Selepas empat kali pertemuan. seperti kemudahan pengangkutan.6 berikut: Jadual 4. telah diterima baik oleh semua parti politik yang terlibat. GRM. dan kemudian denganparti-parti lain seperti PAS.13. serta penjelasan berkaitan dengan isu-isu pendaftaran pemilih pilihan raya juga dibincangkan.13. Semua aspek penyelarasan pelaksanaan pilihan raya telah dibincangkan meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan bantuan dan kerjasama dari Jabatanjabatan dan agensi berkenaan dalam membantu SPR melaksanakan pilihan raya. penggunaan bangunan logistik di semua peringkat yang diperlukan dalam pilihan raya. PRM. SNAP dan STAR. SPR mendapati cadangan untuk menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) semasa tempoh berkempen mengikut Bahagian Pilihan Raya Parlimen. PBS.11.4.6 Tarikh Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik Tarikh 21 Mac 2003 19 Ogos 2003 22 Mei 2003 20 Ogos 2003 Parti Komponen BN Parti-parti Lain 4. SAPP. Sebagai syarat kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya. Walau bagaimanapun. Program perjumpaan tersebut telah dibuat secara berasingan bermula dengan pertemuan dengan perti-parti komponen Barisan Nasional (UMNO. di mana perlu. Bangi pada 2 Mac 2004. SUPP. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengerusi SPR dan dihadiri oleh semua Ahli SPR serta pegawai-pegawai kanan Ibu Pejabat SPR dan Ketua-ketua Jabatan dan Agensi-agensi Swasta terlibat telah hadir. PPP. cadangan untuk mewajibkan parti politik berdaftar dengan SPR sebagai syarat untuk menyertai pilihan raya serta cadangan untuk memperkenalkan Kod Etika Pilihan Raya kepada parti-parti politik semasa pilihan raya telah ditangguhkan pelaksanaannya kerana banyak pihak yang berpendapat bahawa penguatkuasaan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Pertubuhan bagi urusan pendaftaran parti-parti politik serta penguatkuasaan Seksyen-seksyen berkaitan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dianggap sudah mencukupi untuk SPR mengawal aktiviti-aktiviti parti semasa pilihan raya. SPR telah mengadakan beberapa siri perjumpaan dengan parti-parti politik. Cadangan berhubung dengan penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) dan keperluan menwujudkan Kod Etika Pilihan Raya. KeADILan.13 Bagi tujuan memberikan penerangan tentang perkara-perkara baru berhubung dengan pilihan raya serta mendapatkan maklum balas mengenai cadangan pindaan kepada undang-undang. PBRS dan PDPS) serta KIMMA. 4.

pihak media telah diminta supaya membuat laporan yang seimbang dan tidak memberi advantage kepada mana-mana calon atau parti politik yang bertanding.14 Pertemuan dengan Media Pertemuan dengan Ketua dan Wakil Media telah diadakan di Hotel Hilton. Tarikh taklimat adalah seperti di Jadual 4. Siri program taklimat dan perjumpaan tersebut melibatkan semua Ketua Polis Negeri dan Ketua Polis Daerah di samping pegawai-pegawai lain yang terlibat dalam urusan keselamatan pilihan raya. SPR telah mengadakan siri program taklimat dan perjumpaan dengan pegawai-pegawai kanan PDRM di seluruh Negara.16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Sebelum perbincangan peringkat atasan dibuat. bertempat di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya.8 yang berikut: . Petaling Jaya pada 30 September 2003 yang bertujuan untuk memberikan penerangan berhubung dengan pindaan undang-undang dan peraturanperaturan baru serta peranan dan tanggungjawab media dalam pilihan raya.15 Mesyuarat Tertinggi SPR . Di peringkat awal. Pertemuan peringkat atasan tersebut merupakan kemuncak kepada penyelerasan hubungan dan kerjasama di antara SPR dan PDRM. penglibatan dan tanggungjawab polis pada hari penamaan calon. iaitu memberikan penerangan dan penjelasan mengenai pindaaan undang-undang dan peraturan pilihan raya yang baru yang akan diguna pakai dan dikuatkuasakan dalam pilihan raya. tempoh berkempen. SPR juga memerlukan kerjasama media dalam memberikan penerangan dan pendidikan kepada rakyat di bawah program voter education berhubung dengan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya. 4. Tentang liputan semasa tempoh berkempen. Semua aspek penguatkuasaan undangundang dan keselamatan pilihan raya meliputi perkara-perkara mengenai persiapan-persiapan pilihan raya. Pengerusi SPR telah mengetuai perbincangan dengan pucuk pimpinan Polis Diraja Malaysia yang diketuai oleh Ketua Polis Negara.PDRM Pada 3 Mac 2004. keselamatan. hari pengundian dan semasa urusan penjumlahan rasmi undi. 4. Selain itu.4. wakil-wakil media cetak dan media elektronik juga diberi penerangan tentang persiapan SPR untuk kemudahan media membuat liputan sepanjang pilihan raya.

8. Laman Web dan buku daftar yang dijual kepada orang ramai.03 21.P. Labuan Sarawak Ibu Pejabat Tarikh 12.7.7.8. Sambutan daripada orang ramai yang menyemak melalui SMS amat menggalakkan. Putrajaya W.03 26.03 14.8. .8.7.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Bagi memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk membuat semakan dalam daftar pemilih secara lebih mudah.P. di Jabatan Perdana Menteri.03 26.8 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.03 4.7.03 28.8.12.03 31.03 15.03 16.7.7.7.8.7.8.03 22. SPR juga telah mengadakan taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan pada 16 Februari 2004.8.03 23. K. Perkara-perkara yang dibincangkan adalah mengenai persiapan pilihan raya dan penjelasan berhubung dengan beberapa undang-undang pilihan raya yang baru serta penglibatan dan kerjasama dari jabatan dan agensi kerajaan dalam pilihan raya.Jadual 4.03 12.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan Bagi memastikan penyelarasan pilihan raya berjalan lancar. 4.P.03 4.03 23.03 14.03 23. Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Negara dan semua Ketua Jabatan Persekutuan.L. di samping kemudahan semakan melalui telefon. SPR telah menyediakan perkhidmatan semakan melalui sistem pesanan ringkas (SMS). Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.03 21.

Salinan daftar pemilih juga dicetak secukupnya untuk jualan kepada orang ramai dan parti-parti politik bagi keperluan mereka semasa pilihan raya sebelum hari pengundian pada 21 Mac 2004. daftar pemilih yang siap dicetak telah diedarkan kepada Pejabat Pengarah Pilihan Raya Negeri untuk urusan pilihan raya sebelum 13 Mac 2004 untuk memastikan dapat digunakan pada hari Penamaan Calon. 4. 4. Melalui Pusat Media ini segala kenyataan dan maklumat pilihan raya dikeluarkan untuk makluman atau peringatan kepada orang ramai khususnya parti-parti politik.27 Tanah Merah. Selain daripada dicetak dalam bentuk buku (hard copy).31 Kuala Krai. iaitu P. SPR hanya mempunyai 17 hari sahaja untuk membuat persiapan dari tarikh pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri pada 4 Mac 2004 sehingga tarikh pengundian pada 21 Mac 2004. SPR juga menyediakannya dalam bentuk CD untuk jualan selain bagi kegunaan pilihan raya. iaitu dua hari sebelum Hari Penamaan Calon pada 13 Mac 2004. kecuali daftar pemilih bagi empat bahagian pilihan raya. iaitu Hari Penamaan Calon. Urusan pencetakan bermula pada 5 Mac 2004 dan keseluruhan urusan itu selesai pada 11 Mac 2004.25 Bachok. Ia dilengkapi dengan sistem komputer dan multimedia di mana setiap keputusan pilihan raya dipaparkan untuk diikuti oleh semua media. Di Pusat Media tersebut pelbagai kemudahan peralatan perhubungan disediakan untuk keperluan media membuat perhubungan dan liputan secara langsung.1 Urusan Pencetakan daftar Pemilih telah dikendalikan oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd.000 orang telah tidak sempat disahkan sebagai pemilih disebabkan pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri berlaku pada 4 Mac 2004. iaitu mengandungi senarai daftar pemilih hingga 31 Disember 2003. Daftar pemilih yang diguna pakai di empat bahagian pilihan raya Parlimen tersebut ialah yang disahkan sehingga 30 September 2003.30 Jeli dan P. P.4. 4. calon-calon dan para pengundi. Pusat Media ini mula berfungsi sebaik sahaja Dewan Rakyat dibubarkan sehingga selesai pilihan raya.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih Bermula pada 5 Mac 2004. . Bagi pemilihpemilih yang mendaftar di antara 1 Januari 2004 hingga 1 Mac 2004 yang dianggarkan seramai 75. P. Sistem keputusan pilihan raya melalui Laman Web boleh dilayari dan diikuti di dalam Negara atau oleh rakyat Malaysia atau sesiapa jua di seluruh dunia.22. 4. sedangkan tarikh pengesahan untuk daftar pemilih suku tahun pertama itu ialah pada 31 Mac 2004. 4.22. iaitu bermula dari 3 Mac hingga 11 Mac 2004. Semua daftar pemilih perlu disiapkan pada tarikh tersebut untuk memastikan setiap Pegawai Pengurus menerimanya sebelum 13 Mac 2004.2 Urusan pencetakan daftar pemilih ditetapkan selama 9 hari.21 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya Daftar pemilih yang disahkan untuk diguna pakai dalam Pilihan Raya Umum Ke-11 telah diwartakan pada 2 Mac 2004.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4. (PNMB).18 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web SPR juga telah menyediakan aplikasi sistem mengeluarkan keputusan pilihan raya melalui Laman Web untuk kemudahan rakyat mengikuti keputusan pilihan raya di mana jua mereka berada. sebuah Pusat Media telah dibuka di pekarangan Ibu Pejabat SPR di Putrajaya.20 Pusat Media Untuk kepentingan media dan orang ramai mengikuti perkembangan dan keputusan pilihan raya.

.25 Publisiti Untuk menggalakkan orang ramai keluar mengundi dan bagi memastikan peratusan pengundian meningkat daripada pilihan raya yang lalu. Bot laju dan perahu untuk membawa para petugas dan peralatan ke pusat mengundi.kawasan tertentu di Semenanjung.1 Media Cetak Media Cetak terutamanya akhbar telah memain peranan penting membantu SPR menyebarkan maklumat dan publisiti kepada orang ramai. 4. Untuk ini SPR telah menggunakan perkhidmatan helikopter bagi segala urusan logistik pilihan raya di 216 kawasan yang terbabit di seluruh negara. urusan itu dikendalikan oleh Syarikat Hornbill Skyways. Pahang. 4.25.2 Media Elektronik Selain media cetak. Bagi Negeri Sabah. Kenyataankenyataan media telah dikeluarkan dari masa ke masa oleh Ibu Pejabat SPR atau Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri. proses pengiraan undi perlu dilakukan sebaik sahaja pengundian ditutup. SPR telah menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Kenyataan-kenyataan daripada Pengerusi SPR. Oleh kerana Pilihan Raya Umum 2004 berlaku serentak dan perlu diselesaikan dalam tempoh satu hari. iaitu Pahang dan Kelantan memerlukan helikopter kerana kesukaran perhubungan melalui jalan darat.2 Pengangkutan Darat dan Air Bagi kawasan tertentu yang lain yang boleh dihubungi dengan menggunakan jalan darat dan air.23 Keperluan Pengangkutan Jenis pengangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan pilihan raya meliputi pengangkutan udara.4.24. urusan penghantaran para petugas dan peralatan pilihan raya telah diuruskan melalui perkhidmatan helicopter Syarikat Sabah Air. iaitu televisyen dan radio yang boleh diikuti oleh rakyat di seluruh negara. pelbagai kempen dan publisiti dilakukan oleh SPR melalui media cetak dan elektronik secara berterusan di seluruh negara. darat dan laut.1 Pengangkutan Udara Bahagian–bahagian pilihan raya di kawasan pendalaman di Sabah. Setiausaha dan Pengarahpengarah Pilihan Raya Negeri telah diberi liputan meluas oleh media elektronik dalam usaha menyebarkan maklumat dan peringatan kepada orang ramai sepanjang tempoh pilihan raya. liputan meluas juga dibuat melalui media elektronik. manakala bagi Negeri Sarawak. Sarawak dan kawasan. SPR telah mendapat perkhidmatan daripada Malaysia Helicopter Services (MHS) dan sebuah helikopter daripada TUDM untuk keperluan pengangkutan di Pulau Tioman. Bagi keperluan di Negeri Pahang dan Kelantan.24. 4. 4.25. Liputan yang luas oleh media bermula sebaik sahaja pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri sehingga selesai pilihan raya. 4.

Peranan jawatankuasa ini adalah untuk memantau dan menentukan persiapan pilihan raya berjalan lancar mengikut jadual dan keputusan yang ditetapkan. Dalam pilihan raya-pilihan raya yang lalu. 4. Jawatankuasa ini melaksanakan tindakan serta menyelaraskan setiap arahan berhubung dengan persiapan pilihan raya di Negeri masing-masing sebagaimana yang dipersetujui pada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR).Bhg. Y.3 Poster dan Risalah SPR juga menyediakan poster yang ditampalkan di tempat-tempat awam untuk mengingatkan orang ramai supaya keluar mengundi. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Setiausaha SPR dan melibatkan semua Ketua Unit dan Pegawai Kanan di Ibu Pejabat serta Pengarah Pilihan Raya Negeri seluruh Negara.K.25. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) Seperti persediaan semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999. Dato’ Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang. Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) Di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri. Melaka.L. publisiti pilihan raya juga dibuat melalui kerjasama Kementerian dan Jabatan Penerangan di seluruh Negara. W.26.Bhg. Putrajaya dan Selangor). Y.4.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR) Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Timbalan Pengerusi SPR dan semua Ahli SPR serta beberapa Pegawai Kanan Urus Setia dan Pengarah Pilihan Raya Negeri yang berkenaan.P.P.25. W. Encik Fateh Chand A/L Pars Ram (Perak dan Negeri Sembilan). 4. 4. Terengganu dan .Bhg. semua aspek persiapan dan tindakan telah dirancang dan diselaraskan dengan rapi supaya wujud keseragaman di setiap peringkat baik di Ibu Pejabat mahupun di peringkat Negeri.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya Untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pilihan raya berjalan lancar dan terkawal. 4. 4. Risalah khusus juga telah disebarkan di Negeri Sabah untuk memberikan penerangan kepada rakyat di negeri itu tentang pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) yang julung-julung kali diadakan di Negeri Sabah. sebuah jawatankuasa ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri dan melibatkan semua kakitangan di peringkat Negeri. pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) hanya diadakan di Semenanjung. iaitu Y. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya Umum 2004 telah diwujudkan bagi meyelaraskan segala aspek persiapan bagi memastikan keseragaman tindakan di seluruh Negara.4 Publisiti Melalui Kementerian Penerangan Selain publisiti meluas melalui media cetak dan media elektronik serta penyebaran risalah dan poster untuk menggalakkan rakyat keluar mengundi. Melalui Jawatankuasa ini.26. Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dalam Jawatankuasa ini bertanggungjawab memantau mengikut negeri. Lagu khas pilihan raya menggalakkan orang ramai keluar mengundi telah juga disediakan melalui kerjasama dengan Filem Negara. SPR telah menubuhkan beberapa jawatankuasa penyelarasan dan pemantauan yang melibatkan Ibu Pejabat dan Negeri. Y. Pulau Pinang). Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan.26. Pilihan Raya Umum DUN di Sabah dan Sarawak telah diadakan scara berasingan dengan Pilihan Raya Dewan Rakyat.Bhg.

mengikut Peraturan 11(7). Setelah urusan penamaan calon selesai.2 Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Peraturan 9(1) di bawah Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 membolehkan seseorang calon menarik balik borang pencalonannya sebelum jam 10. Jika penarikan balik pencalonan dibuat selepas jam 10. Sabah dan W. . Maklumat mengenai penolakan adalah seperti di Jadual 5.1. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis.00 pagi ialah waktu bagi borangborang pencalonan dipamerkan bagi tujuan bantahan. nama mereka tidak akan dicetak di dalam kertas undi. Walau bagaimanapun. 38 Penawar N.00 pagi pada Hari Penamaan Calon.1. 31 Subang Jaya Nama/ Parti Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Cheah Kam Chiew (DAP) Sebab Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Nama pencadang dan penyokong tidak ada dalam Bahagian Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya 5. 157 Pengerang N.1 Urusan Penamaan Calon telah diadakan pada 13 Mac 2004. calon dibenarkan menarik balik pencalonan di dalam tempoh 3 hari dari Hari Penamaan Calon.P. Kedah. Ini adalah peraturan yang diperundangkan melalui warta P. PENAMAAN CALON DAN PERCETAKAN KERTAS UNDI 5. Jadual 5. Proses Penamaan Calon bagi calon-calon Parlimen dan caloncalon Dewan Undangan Negeri dijalankan serentak pada hari tersebut.00 pagi hingga 11.Johor) dan Y.1.U. Tepat jam 10. Labuan).2 Bakal-bakal calon telah mengemukakan borang pencalonan kepada Pegawai Pengurus Bahagian-bahagian Pilihan Raya mulai jam 9.1. 5. BAB V 5.(A) 67 bertarikh 12 Februari 2004. 5.00 pagi pada Hari Penamaan calon maka wang deposit pilihan raya akan dilucuthak. SPR telah menerima sejumlah 449 borang pencalonan untuk Parlimen dan 1121 untuk Negeri melalui Pegawai Pengurus masingmasing di seluruh Negara. 4 bantahan telah diputuskan untuk diterima oleh Pegawai Pengurus berkenaan yang mengakibatkan 4 pencalonan telah ditolak.00 pagi.3 Antara bantahan yang diterima.Bhg. Bagi calon-calon yang menarik balik pencalonan di dalam tempoh yang ditetapkan.1 Penamaan Calon 5.1 Pencalonan yang Ditolak Bahagian Pilihan Raya P.00 pagi hingga 10. iaitu di setiap Bahagian Parlimen di seluruh negara. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah dibuka. 24 Senggarang N.

Sabah N. Sabah N.42 Sungai Sibuga.121 calon telah mengemukakan borang pencalonan.3 Bagi 505 kerusi Dewan Undangan Negeri seramai 1.48 Sukau. Seramai 449 orang calon telah mengemukan borang pencalonan.3.2.180 Keningau. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b.38 Nabawan. Sabah N. Sabah N.156 Kota Tinggi.2 Jadual 5.185 Batu Sapi. Sakak Jouti @ Joseph bin Ajun Pg.25 Kilas. Pecahan calon yang mewakili parti-parti politik dan calon-calon bebas mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Parti PAS BEBAS KeADILan BERSEKUTU BEBAS SETIA BEBAS BEBAS PASOK PASOK SETIA BEBAS 5. Sabah N. Johor P. Senarai calon yang terlibat adalah seperti di Jadual 5.2 Seramai 12 calon telah menarik balik borang pencalonan mereka di dalam tempoh 3 hari yang ditetapkan dan wang deposit pilihan raya telah dilucuthak selaras dengan Peraturan 11(10) Peratuan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981. Sabah N. Sabah N. Sabah Nama Calon Abu Bakar bin Hj.1 Bagi 219 kerusi Parlimen.40 Labuk. Sabah P.39 Sugut. Pecahan calon yang mewakili parti politik termasuk caloncalon Bebas adalah seperti di Jadual 5.22 Pantai Manis.2 Senarai Calon yang Menarik Diri dan Hilang Wang Deposit Bahagian Pilihan Raya P.5.4 .3 Parti-parti Yang Bertanding 5.

K.Jadual 5.P. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 PAS 3 10 11 7 2 11 8 10 2 0 4 2 14 1 0 1 86 DAP 0 0 0 0 7 8 3 4 5 0 2 2 6 0 2 5 44 KeADILan 0 5 3 1 5 8 3 9 4 1 2 2 5 0 10 1 59 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 10 31 JUMLAH 6 30 29 16 27 51 28 46 24 2 16 12 51 2 56 53 449 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-Parti Politik di Lampiran IV .P.P.L W.3 Pecahan Penamaan Calon Parlimen Mengikut Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.SEMBILAN MELAKA JOHOR W. PUTRAJAYA N.

SEMBILAN MELAKA JOHOR W.Jadual 5. PUTRAJAYA N.K.P.P.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.P.4 Pecahan Penamaan Calon Dewan Undangan Negeri Mewakili Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.L W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 PAS 12 27 43 31 7 25 27 21 0 0 14 15 38 0 5 0 265 DAP 0 2 0 0 20 22 8 14 0 0 11 9 12 0 6 0 104 KeADILan 3 9 2 1 16 19 7 21 0 0 11 6 7 0 19 0 121 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 7 0 0 0 0 1 0 73 0 86 JUMLAH 30 74 91 64 84 128 84 119 0 0 72 58 114 0 203 0 1121 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-parti Politik di Lampiran IV .

Sabah P. Sarawak Nama Calon Dato’ Syed Hamid bin S. 157 Pengerang. 201 Batang Lupar. Jaafar Albar Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. Sabah P.5 Kedudukan Calon Dewan Rakyat Yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya P.187 Kinabatangan. Mahmud Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander Nanta Linggi Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong Parti BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN . 219 Bukit Mas. Sabah P. Sabah P. 175 Papar. Sarawak P. Sarawak P. 177 Beaufort. Sabah P. Sabah P. Sarawak P. 12 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5.4 Menang Tanpa Bertanding Bagi Parlimen. 182 Keningau. Sarawak P. 217 Miri. Sabah P. 197 Kota Samarahan. Johor P.191 Kalabakan. 185 Batu Sapi. Jadual 5. 206 Kuala Rajang. 183 Beluran. 156 Kota Tinggi. 17 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. Johor P. Sabah P. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof @ Josree bin Yacob Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee Chong Ket Wah @ Chong Ket Fah Moktar bin Radin Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b.6. Untuk Dewan Undangan Negeri. 178 Sipitang . 190 Tawau. Sarawak P. 214 Kapit.5. Sabah P.5.

25 Klias. Selangor N. Sabah Nama Calon Mohd Ramli bin Md. Kari Mohd Azam bin Hj. Johor N. kecuali bagi Negeri Sabah. (PNMB) di Kuala Lumpur dan di beberapa cawangannya di seluruh Negara.1 Kertas undi dicetak oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd.Jadual 5. Sabah N. Sabah N. Sabah N. 43 Sekong. 40 Labuk. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Parti PAS BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN 5. 46 Tanjung Papat.5 Pencetakan kertas Undi 5. Perak N. Bagi Negeri Sabah kertas undi dicetak oleh Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah di bawah pengawasan PNMB dan sebahagian lagi dicetak di PNMB Cawangan Sarawak. 39 Sugut. Sabah N. 17 Pokok Asam. Sabah N. 38 Penawar. Sabah N. 35 Melalap. 31 Subang Jaya. 56 Apas. Johor N.6 Kedudukan Calon Dewan Undangan Negeri yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya N.5. Sabah N. 22 Pantai Manis. . Pembahagian pencetakan kertas undi mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5.7. 24 Senggarang.

L dan W. Jumlah kertas undi yang dicetak bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 5. Sabah dan Cawangan PNMB Kuching. Negeri Sembilan.2 SPR telah memutuskan bahawa kertas-kertas undi dicetak dalam warna yang berlainan. Pencetakan kertas undi hanya boleh dilakukan 3 hari selepas Hari Penamaan Calon apabila semua pencalonan disahkan.8 Jadual 5. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.000. Pahang dan Selangor Perlis dan Kedah Perak dan Pulau Pinang Kelantan dan Terengganu Johor Sabah dan W. Terengganu Cawangan Johor Bahru.300. K. iaitu warna Old Gold bagi kertas undi Dewan Rakyat dan warna Pink bagi kertas undi Dewan Undangan Negeri. Sarawak 5.000 Bilangan kertas undi Negeri berkurangan kerana tidak termasuk Negeri Sarawak kerana Pilihan Raya DUN Sarawak tidak diadakan serentak 5.P Putrajaya.7 Pencetakan Kertas Undi Mengikut Negeri Negeri Melaka. Kertas undi yang telah dicetak seterusnya diedarkan kepada Pegawai-pegawai Pengurus Pilihan Raya oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri masing-masing untuk urusan pengeluaran kepada Pengundi Tidak Hadir (pengundi pos) yang mengundi lebih awal.5. W. Kota Kinabalu. Setiap pergerakan kertas undi bermula dari PNMB ke Pejabat Pegawai Pilihan Raya Negeri sehingga ke Pejabat Pegawai Pengurus dikawal ketat oleh .P. Kedah Cawangan Ipoh. Perak Cawangan Kuala Terengganu.Jadual 5.3 Kertas undi mula dicetak pada hari ke-3 selepas Hari Penamaan Calon iaitu pada 16 Mac 2004.P Labuan Sarawak Ibu Pejabat/Cawangan PNMB Ibu Pejabat Kuala Lumpur Cawangan Alor Setar. Sarawak Cawangan Kuching.8 Jumlah Kertas Undi yang Dicetak Bahagian Pilihan Raya Jumlah (Helai) Parlimen Dewan Undangan Negeri 10.000 9.5.

00. Semua urusan penghantaran kertas undi telah berjalan lancar mengikut jadual yang ditetapkan. sepanduk atau apa-apa bahan kempen yang tidak mematuhi syarat dan undang-undang yang ditetapkan. 6.1. manakala bagi calon Dewan Undangan Negeri kadar deposit bahan kempen ialah RM3. Selaras dengan peruntukan tersebut. Bagi calon yang bertanding untuk kerusi Dewan Rakyat mereka disyaratkan membayar RM5.3 Mengikut Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.1.000. Seksyen 24B(4) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memperuntukkan bahawa calon-calon yang bertanding boleh mempamerkan poster dan bahan kempen pilihan raya di dalam Bahagian Pilihan Raya yang mereka bertanding selepas membayar deposit bahan kempen kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. SPR telah menubuhkan PP-KPR di semua Bahagian Pilihan Raya di Semenanjung (165).00 tengah malam sebelum hari pengundian. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya Parlimen yang memerlukan pemantauan sepanjang tempoh berkempen sehingga selesai pengundian pada hari mengundi. iaitu Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Tujuan utama pihak polis mengeluarkan permit di bawah Seksyen 27(2) Akta Polis 1967 (Akta 344) ialah untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Pemasangan bahan kempen juga dilarang kepada parti yang tidak bertanding dalam bahagian pilihan raya yang berkenaan. Calon-calon yang tidak membuat pembayaran deposit bahan kempen tidak dibenarkan mempamerkan apa-apa jenis poster atau bahan kempen bagi dirinya. PP-KPR dan PDRM juga bertanggunjawab mengambil tindakan untuk memberhentikan sesuatu ceramah oleh calon atau pemimpin-pimimpin parti yang bertanding jika ia berunsur fitnah atau melanggar peruntukan berkenaan. Keadaan ini telah menyumbang kepada penjalanan pilihan raya yang aman dan jaminan keselamatan kepada para pengundi untuk keluar mengundi. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti atau wakil calon bebas bertanding. Untuk mengadakan perjumpaan atau perhimpunan terbuka atau rapat umum.1 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 6. parti-parti politik dan calon adalah dilarang menggunakan bahan kempen yang menyentuh peribadi atau fitnah serta yang boleh mencetuskan perasaan benci dan pemusuhan serta tidak berkaitan dengan pilihan raya. BAB VI 6. 6.2 PP-KPR yang ditubuhkan ini diketuai oleh seorang pegawai yang dilantik oleh SPR selaku Ketua Pasukan dan keanggotaan yang lain terdiri daripada wakil Polis DiRaja Malaysia (PDRM) berpangkat Inspektor ke atas. Fungsi utama PP-PKR adalah untuk memantau aktiviti berkempen sama ada oleh calon atau parti-parti yang bertanding. PP-KPR boleh membuat rodaan apabila perlu dan membuat laporan pemantauan harian kepada Pegawai Pengurus Pilihan Raya di bahagian masing-masing.1.1 Bagi tujuan pemantauan aktiviti kempen satu peruntukan baru telah diwujudkan. semua calon atau parti-parti yang bertanding diperlukan mendapat permit daripada Ketua Polis Daerah di dalam bahagian pilihan raya berkenaan berdasarkan Seksyen 24B(3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.000. . 12 Bahagian Pilihan Raya di Negeri Sarawak dan 11 Bahagian Pilihan raya di Negeri Sabah. Selain itu.anggota polis yang bertugas. PP-KPR boleh menurunkan poster.00. 6. KEMPEN PILIHAN RAYA Aktiviti kempen bermula sebaik sahaja selesai urusan penamaan calon dan hendaklah berakhir pada pukul 12.

P. W. Sejumlah 1307 aduan telah diterima di sepanjang tempoh kempen pilihan raya. Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W.1 Pecahan Aduan Mengikut Negeri NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.P. Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR di Ibu Pejabat telah menerima pelbagai aduan daripada orang ramai mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calon atau parti-parti yang bertanding semasa tempoh berkempen.6. K.L.2. Labuan Sabah Sarawak Jumlah BILANGAN PARLIMEN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 BILANGAN PP-KPR 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 0 11 12 188 JUMLAH ADUAN 26 124 83 56 89 112 94 435 101 6 60 59 10 0 26 26 1307 .P.1 Sebuah Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR telah dibuka di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya selain pemantauan yang serupa dibuat di Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dan Pejabat Pegawai Pengurus di bahagian masing-masing.1 Jadual 6.2 Laporan PP-KPR 6. Jumlah laporan aduan yang diterima oleh PP-KPR mengikut seperti di Jadual 6.

2.7 6.4 6.2.2.2. dan Perselisihan Faham 6.2.2.6 6.5 6. Sogokan.2. .2.3 Sepanjang tempoh berkempen pada keseluruhannnya calon-calon yang bertanding telah mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan aktiviti kempen kebanyakannya dijalankan secara aman. Media cetak dan elektronik telah memberikan kerjasama yang baik dalam memberikan makluman serta membuat liputan tentang kempen oleh caloncalon yang bertanding.2.2.2.6. Balai Raya Sebagai Gerakan Parti.2.2 6.8 Antara aduan-aduan adalah melibatkan perkara-perkara yang berikt: Bahan-bahan Kempen.1 6.2. Memancing Undi Pada Hari Mengundi.2.2. Aktiviti-aktiviti Ceramah/Kempen. terdapat beberapa kes pelanggaran undang-undang oleh parti atau calon ekoran daripada salah faham atau atas sikap yang tidak bertanggungjawab. Pondok-pondok Parti. Masalah Hari Mengundi.3 6.2.2.2.2 6. Walau bagaimanapun.

perahu dan bot ialah Sabah. Kelantan. 7.1.00 pagi dan ditutup pada jam 5. Jumlah saluran di satu-satu pusat mengundi bergantung kepada jumlah pemilh di dalam Daerah Mengundi berkenaan.5 Proses pengundian di semua tempat mengundi di seluruh Negara secara keseluruhannya telah berjalan lancar tanpa sebarang gangguan atau kejadian yang tidak diingini. Tugas penyokong-penyokong atau petugas-petugas parti politik di pondok panas sebelum ini telah diambil alih oleh para petugas SPR yang dilantik sebagai Kerani Penyemak Daftar Pemilih pada hari pengundian.1 Urusan Pengundian 7. 7. Para pengundi kebanyakannya datang pada awal pagi yang menyebabkan kesesakan di beberapa pusat mengundi yang mempunyai ramai pemilih di sebelah pagi. . PROSES PENGUNDIAN 7. Sebagai ganti untuk membantu para pemilih. SPR menyediakan kemudahan pengangkutan seperti kenderaan pacuan 4 roda. keadaaan beransur reda dan terkawal menjelang tengah hari dan di sebelah petang sehingga pada jam 5.1.4 Selain itu.1 Sebanyak 7.833 tempat mengundi telah dibuka untuk kemudahan orang ramai mengundi pada Hari Pengundian. bot.1. iaitu had minimumnya seramai 50 pemilih bagi Negeri Sabah dan 30 pemilih bagi Negeri Sarawak. masa pengundiannya dipendekkan. Negeri yang terlibat dengan pengangkutan helikopter.3 Semasa Pilihan Raya Umum 2004. Jenis pengangkutan ini bergantung kepada kesesuaian dan keadaan kawasan berkenaan untuk menghantar para petugas dan peralatan pilihan raya ke tempat-tempat mengundi dan membawanya balik selepas pengundian. SPR telah menetapkan masa pengundian yang seragam di seluruh Negara. 7. dan helikopter.00 petang.328 pusat mengundi dengan 19. Pahang dan Johor.1. maka jumlah pemilih yang ditetapkan di satu-satu saluran tertakluk kepada jumlah pemilih di dalam Daerah Mengundi berkenaan. mendirikan pondok parti atau ‘pondok panas’ juga dilarang kerana undang-undang berkenaan telah dimansuhkan. iaitu dibuka mulai jam 8. Di dalam kawasan ini juga tidak sesiapa pun dibenarkan memakai pakaian atau membawa apa-apa bahan yang mempunyai lambang atau simbol mana-mana parti politik.BAB VII 7. kecuali di beberapa kawasan pedalaman di mana jumlah pengundinya kecil.2 Bagi tempat-tempat mengundi di kawasan pedalaman dan pulaupulau tertentu yang mempunyai pemilih berdaftar. undang-undang baru telah memperuntukan bahawa di setiap pusat pengundian ditetapkan kawasan zon larangan jarak 50 meter dari pusat mengundi. 7.00 petang. SPR telah menetapkan saluran tempat mengundi mempunyai had maksimum seramai 700 pemilih kecuali saluran pertama yang dikhaskan untuk pemilihpemilih warga emas yang dikurangkan kepada 300 pemilih sahaja. Walau bagaimanapun. Barung SPR diwujudkan sebagai tempat untuk pemilih menyemak nama dan saluran tempat mengundi.1. Sarawak. perahu. Mereka yang tidak berkenaan tidak dibenarkan berada di dalam kawasan zon larangan ini dan apa jua aktiviti berkempen dilarang sama sekali di dalam kawasan berkenaan. Di kawasan pedalaman di mana jumlah pemilihnya kecil.

7. (PMB) pula menguruskan sampul-sampul undi pos yang diterima melalui kaunter-kaunter PMB dan peti-peti surat di seluruh Negara.1.00 petang tidak dikira dan akan disimpan oleh Pegawai Pengurus. penyerahan dan pengumpulan sampul undi pos bagi tentera dan polis telah diuruskan dengan menggunakan ‘karung khas SPR’ oleh courier tentera dan polis.7.6 Suasana di pusat-pusat mengundi adalah lebih tenang dan terkawal kerana undang-undang yang melarang penyokong mana-mana parti politik berkumpul di pintu masuk pusat mengundi untuk merayu undi. 7.00 petang pada hari pengundian bagi memastikan kertas-kertas undi berkenaan dikira selepas waktu pengundian ditutup. Sampul kertas undi pos juga dikeluarkan kepada petugas-petugas pilihan raya yang bertugas pada hari mengundi yang memohon untuk mengundi secara pos.2.2.2 Proses penghantaran. Sampul-sampul undi pos yang diterima selepas jam 5.1 Sampul-sampul mengandungi kertas undi telah diedarkan kepada pemilih–pemilih pos bermula pada 17 Mac 2004 yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan.3 Sampul-sampul undi pos perlu dikembalikan atau sampai ke pejabat Pegawai Pengurus Pilihan Raya sebelum jam 5. Zon larangan 50 meter dari pusat mengundi serta pemansuhan pondok parti dan perayu undi telah benar-benar berjaya mewujudkan suasana yang lebih tenang dan terkawal pada hari mengundi.2 Pengundian Melalui Pos 7. . Kementerian Luar Negeri pula telah menguruskan sampul-sampul undi pos bagi pemilih-pemilih luar Negara melalui Kedutaan Malaysia di negara-negara berkenaan dengan menggunakan beg diplomatik. pengundi berdaftar di luar Negara iaitu pegawai-pegawai di pejabat Kedutaan di luar Negara dan pasangan serta pelajar-pelajar yang berdaftar dan pasangan di luar Negara. Manakala Pos Malaysia Bhd. 7. Pasukan Gerakan Am dan pasangan. Polis Diraja Malaysia.2.

00 petang.2 Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Seperti pilihan raya yang lalu. Bagi Bahagian Pilihan Raya di mana jumlah pemilih posnya ramai. pengiraan undi di pusat-pusat mengundi itu dijalankan selepas pengundian ditutup. urusan pembukaan sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos dibuat lebih awal. 8. proses pengiraan undi dijalankan di tempattempat mengundi oleh Ketua Tempat Mengundi selepas pengundian ditutup pada jam 5. Di tempat-tempat tertentu kawasan pedalaman dimana tempat-tempat mengundi ditutup lebih awal mengikut waktu yang ditetapkan oleh SPR. 8. Permohonan ulang kira di tempat mengundi mengikut Negeri dalam Pilihan Raya Umum ke11 adalah seperti di Jadual 8.1 Urusan Mengira Undi Urusan pengiraan undi pos dan undi biasa dijalankan selepas proses pengundian ditutup pada jam 5.3 Pengiraan Undi Berkelompok Bagi pusat-pusat mengundi di kawasan tertentu yang tidak mempunyai kemudahan yang diperlukan atau menghadapi masalah perhubungan seperti di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak.00 petang. seorang anggota polis ditempatkan di luar bilik untuk menjaga keselamatannya. PENGIRAAN UNDI 8.4 Pengiraan Undi Pos Undang-undang menetapkan bahawa sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos yang diterima oleh Pegawai Pengurus sebelum jam 5. Proses pengiraan undi pos dijalankan oleh Penolong Pegawai Pengurus yang bertanggungjawab terhadap pengurusan undi pos yang dilantik bagi setiap Bahagian Pilihan Raya yang terlibat.00 petang pada hari mengundi akan dikira. tetapi pengiraan undi hanya dibuat selepas jam 5.00 petang. Pengiraan undi ditempat mengundi hanya dijalankan jika tempat-tempat berkenaan mempunyai kemudahan asas yang diperlukan. Pengiraan undi berkelompok perlu dikendalikan oleh Ketua Tempat Mengundi masing-masing.1 yang berikut: . selamat dan terkawal. Ulang kira hanya dijalankan sekali sahaja. Urusan pengiraan undi berkelompok ini dijalankan sama ada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi atau di tempat-tempat tertentu yang telah dikenal pasti oleh SPR. pengiraan tidak boleh dimulakan sebelum jam 5. Proses ulang kira boleh dijalankan jika diminta oleh calon atau jika diputuskan sedemikian oleh Ketua Tempat Mengundi.BAB VIII 8. 8. Di setiap tempat mengundi semasa proses pengiraan dijalankan.00 petang. 8. Dalam Pilihan Raya ini bagi semua pusat mengundi di Negeri Selangor ekoran dari pelanjutan masa mengundi selama 2 jam (sehingga 7 petang).5 Ulang Kira di Tempat Mengundi Proses ulang kira kertas undi di tempat mengundi dibenarkan jika terdapat perbezaan undi 2% atau kurang yang diterima oleh calon yang memperolehi keputusan terbanyak dengan yang kedua terbanyak. pengiraan undi dibuat secara berkelompok.

P Labuan Sarawak Jumlah Parlimen 6 47 83 53 38 55 23 55 42 0 12 0 19 20 0 41 494 Dewan Undangan Negeri 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 .P Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.1 Ulang Kira di Tempat Mengundi Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.L W.Jadual 8.P K.

8. pengersi SPR telah mengisytiharkan secara rasmi kemenangan parti Barisan Nasional bagi Dewan Rakyat. Kelantan pada jam 2.8.7.7.6.6.2 Semua keputusan pengiraan undi berkenaan disemak oleh Pegawai Pengurus dan keputusan undi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus.30 pagi dan bagi Dewan Undangan Negeri ialah dari N. Ini diikuti dengan pengisytiharan setiap kemenangan yang sama bagi Dewan Undangan Negeri oleh Anggota Panel SPR sebaik sahaja jumlah kerusi melebihi 50% diperoleh di Negeri-negeri berkenaan. iaitu satu pusat penjumlahan rasmi undi bagi Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh negara. Bahagian-bahagian pilihan raya yang terlibat dalam Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi adalah seperti di Jadual 8. Kelantan pada jam 2.61 Sebanyak 219 pusat penjumlahan rasmi undi telah dibuka. keputusan pilihan raya bagi kerusi Dewan Rakyat yang pertama diterima dan diisytiharkan ialah dari P. Semua Ketua Tempat Mengundi dan kerani pengiraan yang terlibat di Bahagian Pilihan Raya berkenaan telah bertugas semula keesokannya untuk membuat pengiraan semula kerta undi di bawah pengawasan Pegawai Pengurus masing-masing. Setiap keputusan pilihan raya disalurkan kepada Bilik Gerakan Pusat di Ibu Pejabat SPR untuk semakan kali kedua sebelum diisytiharkan oleh Pegawai Pengurus di bahagian pilihan raya masing-masing. maka pada jam 12.6 Perjumlahan Rasmi Undi 8. Sarawak pada jam 7.00 tengah malam.30 malam.205 Saratok.4 Selaras dengan Peraturan 25F Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan Raya) 1981 iaitu peraturan baru yang menetapkan iaitu SPR perlu mengisytiharkan kemenangan bagi mana-mana parti yang memperoleh jumlah kerusi melebihi 50%. 22 Pasir Mas. 11 Tendong. Peti-peti undi yang mengandungi kertas-kertas undi bersama borang keputusan berkenaan (Borang 14) dibawa oleh Ketua Tempat Mengundi atau oleh Penolong Pegawai Pengurus Pilihan Raya di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan. Semua kertas undi telah dikira. Semua keputusan Pengiraan Semula Undi di bahagian terlibat tidak menunjukkan apa-apa perubahan kepada keputusan pilihan raya berdasarkan pengiraan di tempat-tempat mengundi berkenaan pada 21 Mac 2004.3 Dalam Pilihan Raya Umum 2004. Keputusan terakhir bagi Dewan Rakyat yang diterima ialah dari P. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri. 8. 8.2 yang berikut: .7 Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 8.1 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 telah menetapkan bahawa pengiraan semula undi boleh dibuat di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi jika keputusan majoriti antara calon yang mendapat undi terbanyak dengan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang.2 Pengiraan semula undi telah dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi pada 22 Mac 2004 bagi 7 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dan 16 Bahagian Pilihan Raya Negeri.6. sama ada di tempat pengundian atau di pusat pengiraan undi berkelompok atau pengiraan undi pos.44 Karamunting. Keputusan pertama ialah dari N. Keputusan untuk mengadakan Pengiraan Semula tertakluk kepada permintaan calon yang kalah dan pengiraan semula hanya dibuat hanya sekali sahaja. Sabah pada jam 8. 8. 8.40 malam.30pagi.

13 Sik P. 41 Keranji . 31 Batu Lancang N. 15 Anak Bukit N. 11 Pendang P. 15 Sanglang P. N. 31 Jelapang N. N. 138 Kota Melaka P. 29 Machang N.66 Ipoh Barat P. 120 Bukit Bintang N. 44 Permatang Pauh P. 23 Belantek N. N. N. N. 16 Batu Buruk N. N.JADUAL 8. N. Negeri Perlis Kedah Kelantan Parlimen Dewan Undangan Negeri N.2 Bahagian Pilihan Raya yang Mengira Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 35 Kemuning 41 Manik Urai Terengganu Pulau Pinang Perak Melaka Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur P. N.

iaitu Barisan Nasional (BN).K. Parti KeADILan dan seorang calon Bebas. Parti Demokratik Malaysia (MDP) dan Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR).PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.1 yang berikut: Jadual 9. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 14 9 8 8 21 14 22 7 1 8 6 26 1 24 27 199 PAS 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 DAP 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 12 KeADILan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 . Kedudukan bilangan kerusi Dewan Rakyat yang dimenangi mengikut parti politik dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9.BAB IX 8.L W. Parti Islam Se Malaysia (PAS).1. PUTRAJAYA N.P. Daripada jumlah tersebut hanya calon-calon dari empat buah parti politik dan seorang calon Bebas sahaja yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan.1 Dewan Rakyat 9.1 Seramai 418 calon yang mewakili sembilan parti politik dan 31 orang calon Bebas telah bertanding untuk merebut 219 kerusi Dewan Rakyat.P. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK). KEPUTUSAN PILIHAN RAYA 9. Partiparti yang gagal memenangi sebarang kerusi yang dipertandingkan ialah Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP).1 Bilangan Kerusi Parlimen yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.P.SEMBILAN MELAKA JOHOR W. Parti Tindakan Demokratik (DAP).

94 73.482 821.L W.293 273.097 BIL. PUTRAJAYA N.998 4.037.351 570.969 9.90% telah keluar mengundi.894 511.00 73.531 7.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.196 434.234 820. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.209.788 22.948 pemilih atau 73.274 670.061 870.761 333.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.49 67. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL.170.K.08 64.126 1.248 431.722 455.90 62.P.756.756.209.P.08 76.697 535.948 % UNDI 83.9.422.04 70.99 80.589 467.93 76.490 695.3 yang berikut: .2 Bilangan Pemilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Parlimen Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. mengikut jumlah undi peratusan yang diperoleh oleh parti-parti politik dan calon-calon bebas yang bertanding bagi kerusi-kerusi Parlimen adalah seperti di Jadual 9.744 14.786 345.063 400.924 672. PEMILIH 112. seramai 7.079 429. Daripada sejumlah tersebut.79 73.75 91.2 yang berikut: Jadual 9.19 72.367 1.610 665.920 5.90 9.22 80.13 Kedudukan keputusan Pilihan Raya Umum 204.12 Seramai 9.36 78.917 1.006 513.P.74 87.901 662.097 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Parlimen selepas ditolak jumlah pemlilih bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang menang tanpa bertanding.662 315.362 1.95 69. UNDI 93.184.

949 1. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 58. K.P.110 468.125 135.480 20.035 1.3 Bilangan Undi dan Peratus yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.10 KeADILan 63.109 111.536 7.834 39.849 38.050 0.00 .218 14. PUTRAJAYA N.002 263.P.950 285.L.662 18.824 61.643 63.666 286.692 19.013 8.608 132 63.002 4.186 1.254 1.350 70.524 221.188 388.943 260.74 DAP 135.094 34.653 73.012.919 4.087 206.501 392.420 578.585 100.752 38.950 143.328 284.273 318.916 5.636 115.714 201.302 663.238 52.Jadual 9.719 461.107 2.472.020 499.098 70.053 671.56 JUMLAH 91.320 650.630 421.086 211.251 37.910 844.904 130.428 37.289 15.010 15.957 19.799 423.033 540 19.895 521.103.188 4.132 198.329 35.626 303.731 40.81 PAS 33.183 31.566 67.198 3.481 8.767 79.955 170.173 10.760 189.631 708.694 786.370 59.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.009.894 278.831 11. W.54 BEBAS 6.946 3.P.682 108.25 PARTIPARTI LAIN 1.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.852 57.

LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 14 31 21 28 38 52 41 54 0 0 34 26 55 0 59 0 453 PAS 1 5 24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 DAP 0 0 0 0 1 7 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 15 KeADILan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 .29% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan yang terdapat pada kertas undi sebanyak 35.4 Bagi Pilihan Raya Umum Parlimen. 9.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.2 Dewan Undangan Negeri 9. sebanyak 165.018 atau 2.4 Bilangan Kerusi Dewan Undangan Negeri yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik Dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. Calon-calon dari tiga parti politik dan seorang calon Bebas sahaja.5 Jumlah undi yang diperolehi dalan Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti termasuk calon bebas bagi Pilihan Raya Dewan Rakyat adalah seperti di Lampiran II. Calon-calon dari Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU).P. 9.1 Bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. PUTRAJAYA N. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak.K.345 kertas undi pos dari PDRM.2.P.1. iaitu dari Barisan Nasional (BN). Parti Tindakan Demokratik (DAP) dan seorang calon Bebas yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan. Bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi mengikut parti dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9.L W. Pertubuhan Kebangsaaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) dan Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) gagal memenangi sebarang kerusi. seramai 1.9. Parti Islam Se Malaysia (PAS).121 calon telah bertanding yang mewakili lapan buah parti politik.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.1.P.4 yang berikut: Jadual 9. termasuk 86 orang calon Bebas untuk merebut 505 kerusi.

638 671.3 Berdasarkan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Undangan Negeri.9. PEMILIH 112.482 821.985 pemilih atau 74.00 75.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.786 345.K.P.5 yang berikut: Jadual 9.924 672.996 BIL.2 Seramai 8.L W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL.11 73.722 455. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.720 273.619 8.219 510.365.75 64.011.213.5 Bilangan Pemlilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Dewan Undangan Negeri Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. Daripada jumlah tersebut.901 662. kedudukan jumlah undi dan peratusan pengundian yang diterima oleh parti-parti politik dan calon Bebas yang bertanding adalah seperti di Jadual 9.06 87.94 81.261 432.148.957 6.99 9.488.488.56 75.P.2. PUTRAJAYA N.126 1.742 1.851 570.564 399.61 74.289 667.985 % UNDI 82.917 1.996 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Dewan-dewan Undangan Negeri selepas ditolak jumlah pemillih bagi Bahagian-bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri yang menang tanpa bertanding.424 804.031 433.365.085 895.383.90 73.95 73.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.6 yang berikut: .589 314.362 1.17 80.104 530.668 429.99% telah keluar mengundi. seramai 6.P.2.23 78.92 70. UNDI 93.

395 988.836 28.660 66.463 23.P.382 222.568 393.77% KeADILan 4.080 869.957.463 100.Jadual 9.440 43.773 1.036 63.062 419.829 8.407 183.079 100.609 265.342 499.062 653. PUTRAJAYA N.859 28.179 125.816 73.042 42.906 18.894 21.67% JUMLAH 91.044 275.893 268.023 97.826 47.926 9.805 410. K.223 21.83% DAP 2.211 642.818 100.925 170.00 .659 775.6 Bilangan dan Peratus Undi yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.201.048 421.483 315.850 18.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.578 672.203 390.62% PARTI-PARTI LAIN 18. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 57.393 258.572 249.963 11.395 30.P.186 6.312 1.862 107.504 6.P.210 53.167.438 543.549 428 94.301 3.920 3.906 0.815 12.521 462.829 88.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.L W.185 23.30% BEBAS 51 710 912 6.383 34.972 116.152 304.033 212.981 207.906 137.81% PAS 29.662 103.598 520.

00 tengah malam mengistiharkan Barisan Nasional telah memenangi Pilihan Raya Parlimen.5 Jumlah undi yang diperolehi dalam Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti politik termasuk calon Bebas bagi Pilihan Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Lampiran III. sebanyak 134. 9. 9.2.7 yang berikut: . 9. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak.848 kertas undi pos dari PDRM. Jumlah calon yang mewakili parti-parti politik termasuk calon Bebas yang telah hilang wang deposit bagi Pilihan Raya Umum Parlimen adalah seperti di Jadual 9. Pengistiharan yang sama dibuat oleh Ahli-ahli Panel SPR bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri.5 Hilang Wang Deposit Pilihan Raya 9. 9.1 Seramai 25 calon daripada 449 calon yang telah bertanding bagi merebut 219 kerusi Parlimen telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding di Bahagian Pilihan Raya yang berkenaan.4 Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 telah dipersembahkan secara rasmi kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya pada 22 Mac 2004 jam 10.3 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Mengikut Peraturan 25F. Berikutan itu. Pengerusi SPR dengan secara rasminya pada jam 12.4 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri.00 pagi di Istana Negara.9.058 atau 2. Paraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981. Kuala Lumpur diiringi oleh Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya.5.16% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan pada kertas undi dan sebanyak 30.2. Suruhanjaya diperuntukan kuasa untuk mengistiharkan nama parti yang menang dalam Pilihan Raya apabila memperolehi lebih 50% dari jumlah kerusi Parlimen atau Negeri.

4. SEMBILAN MELAKA JOHOR W. daripada seramai 1.7 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.8 yang berikut: . PUTRAJAYA N. KL W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 DAP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 KeADILan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 2 12 JUMLAH 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 3 0 12 4 25 9.2 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri.P.P.JADUAL 9.121 calon yang telah bertanding untuk merebut 505 kerusi.P. Kedudukan calon-calon yang hilang wang deposit pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 9. seramai 112 calon telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.

PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.P. KL W.8 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 4 0 11 DAP 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 KeADILan 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1 1 0 12 0 21 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 6 0 0 0 0 1 0 31 0 43 JUMLAH 0 2 1 0 4 8 1 8 0 0 0 1 8 0 79 0 112 . SEMBILAN MELAKA JOHOR W.P.JADUAL 9.P.PUTRAJAYA N.

6 Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri telah diwartakan melalui P. Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan bahawa seramai 40 orang calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan. 9. tarikh akhir untuk calon-calon atau ejen masing-masing mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya ialah pada 13 mei 2004. Selepas tarikh tersebut tamat. Kedudukan calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya mengikut negeri adalah seperti di Jadual 9.7 Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya Seksyen 23 Akta Kesalahan Pilihan Raya menetapkan bahawa calon-calon yang bertanding perlu mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya di dalam tempoh 31 hari selepas keputusan Pilihan Raya diwartakan. Selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkenaan kesemua mereka telah hilang kelayakan untuk mengundi dan bertanding dalam pilihan raya di dalam tempoh 5 tahun dari tarikh tersebut.9. Berdasarkan dari tarikh tersebut.(B) 163 pada 12 April 2004. Tarikh pewartaan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 ialah pada 12 April 2004.9 yang berikut: .U. Keputusan penuh pilihan raya mengikut yang diwartakan adalah seperti di Lampiran II dan III.

P.P.9 Jumlah Calon dan Ejen Pilihan Raya yang Tidak Mengemukakan Penyata Perbelanjaan Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. KL W. SEMBILAN MELAKA JOHOR W.JADUAL 9. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.P. PUTRAJAYA N. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5 KeADILan 0 4 0 0 4 2 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 19 DAP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 8 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 JUMLAH 0 5 1 0 4 2 0 9 0 0 4 0 2 0 12 0 39 .

13 Guar Sanji N.35 Pasir Raja P.37 P.24 Senggarang N. PETISYEN PILIHAN RAYA 10.13 Sik P.41 Kepala Batas P.47 Pandamaran Perlis Kedah Kelantan Terengganu P.22 Jelawat N.9 Kota Lama N.15 Ladang N.1 yang berikut: Jadual 10.179 Ranau P.17 Gombak Setia N.6 Chempaka N.98 Gombak P.35 Kemuning N.37 Air Lanas N.33 P. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seperti di Jadual 10.11 Permatang Pasir N.39 Besut Kuala Terengganu Marang Dungun Pulau Pinang Perak P.1 Kes Petisyen Pilihan Raya Umum Ke-11 Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Negeri Parlimen Dewan Undangan Negeri N. Daripada jumlah tersebut.15 Api-api N. sebanyak 17 kes petisyen bagi kerusi Parlimen dan 26 kes petisyen bagi kerusi Dewan Undangan Negeri.19 Ru Redang N.216 Bintulu N. Maklumat dan keputusan penuh kes-kes petisyen pilihan raya bagi Pilihan Raya Umum ke-11.39 Mengkebang N.8 Sungai Burong N.55 Pasir Bedamar N.120 Bukit Bintang Selangor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Johor Sabah Sarawak N.24 Kadok N.37 Pantai Remis N.BAB X 10.26 Bangi N. mana-mana calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya dan mempunyai bukti yang kukuh boleh mengemukakan petisyen pilihan raya kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan keputusan Mahkamah bagi membatalkan sesuatu keputusan pilihan raya.95 Tanjung Karang P.213 Selangau P. Berpandukan kepada peruntukan tersebut.27 Sura N.67 Kuala Kangsar P.28 Pasir Puteh P.31 Cukai N.30 Jeli N.3 Jerteh N.36 P. sebanyak 43 petisyen pilihan raya telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di seluruh Negara oleh pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya.15 Sanglang P.44 Permatang Pauh P.1 Seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 118 Perlembagaan Persekutuan.50 Lahad Datu .25 Bachok P.53 Rungkup N.

10.3 Semua kes petisyen pilihan raya di seluruh Negara telah diselesaikan oleh Mahkamah Tinggi pada 29 Oktober 2004. P.98 Gombak. Pihak SPR hanyalah dinamakan sebagai responden kedua atau ketiga sahaja.179 Ranau. Daripada jumlah 43 kes petisyen yang dikemukakan.10. iaitu bagi Parlimen P. 42 daripadanya telah ditolak oleh Hakim Pilihan Raya.47 Pandamaran. manakala 1 kes sahaja.28 Pasir Puteh di mana Mahkamah Tinggi telah membatalkan keputusan awal yang dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya dan mengisytiharkan kemenangan kepada pihak pempetisyen.2 Majoriti petisyen pilihan raya terbabit melibatkan bantahan dan dakwaan oleh calon dan pengundi ke atas pihak lawan masing-masing. P. Semua kes rayuan telah diselesaikan oleh Mahkamah Persekutuan di dalam tempoh enam bulan dari tarikh rayuan berkenaan didaftarkan dan keputusannya semua ditolak. N. iaitu calon parti Barisan Nasional.37 Pantai Remis dan N.17 Gombak Setia.44 Permatang Pauh. P. 10. N. . sebanyak 7 kes rayuan telah diterima oleh Mahkamah Persekutuan untuk didengar iaitu P.4 Daripada jumlah 43 keputusan petisyen yang diputuskan.120 Bukit Bintang.

SPR amat dukacita atas insiden yang tidak diduga ini dan ia tidak seharusnya berlaku. terutamanya apabila sesuatu urusan itu melibatkan kebajikan pihak awam. Komputer-komputer yang disediakan tidak dapat membaca CD daftar pemilih yang dibekalkan oleh Ibu Pejabat.3 Penambahan Masa 2 Jam bagi Negeri Selangor SPR telah menerima maklum balas daripada Pegawai-Pegawai Pengurus dan orang ramai berhubungan dengan kesesakan di sesetengah pusat mengundi di Selangor akibat masalah yang diterangkan dalam para 13. Masalah ini hanya disedari oleh Ibu Pejabat pada hari pengundian. Bagi tujuan memberikan peluang kepada pengundi-pengundi berkenaan membuang undi pada sebelah petang. 11. Tujuan membuka pusat-pusat baru adalah untuk mengurangkan kesesakan pemilih di pusat-pusat mengundi yang sedia ada. Antara isu tersebut adalah seperti yang berikut: 11. Kesilapan ini timbul disebabkan kelemahan komunikasi di antara pihak yang menguruskan komputer dengan pihak pejabat PPN/Ibu Pejabat SPR. 11. Pada dasarnya hanya satu pusat mengundi diwujudkan di dalam satu daerah mengundi.1 Isu-Isu Semasa perjalanan pilihan raya umum yang lepas.1.1. Daripada laporan oleh Pegawai-pegawai Pengurus yang terlibat di pusat mengundi di mana berlakunya kekecohan. Keputusan yang di buat secara bersendirian selepas pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri nyata telah menyumbang kepada keadaan kekecohan yang berlaku di dalam kawasan-kawasan yang terlibat.BAB XI 11.1 Penggunaan ‘Compact Disc’ (CD) Terdapat CD yang tidak dapat diguna pakai di pusat mengundi tertentu untuk tujuan semakan semasa pilihan raya umum. Tindakan yang dijalankan adalah baik bagi kebajikan pengundi tetapi tidak sesuai dengan keadaan masa yang amat suntuk kerana urusan seumpama ini memerlukan pemecahan buku daftar untuk menyalurkan pengundi ke pusat-pusat mengundi yang sesuai mengikut lokaliti (tempat tinggal) masing-masing. Ia berlaku disebabkan tindakan Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor membuka 60 buah pusat mengundi baru di dalam 16 daerah mengundi khususnya di dalam kawasan Lembah Kelang. Ini disebabkan komputer yang digunakan di sesetengah pusat mengundi didapati tidak serasi (compatible) dengan versi CD yang dibekalkan.2 Kekecohan di Selangor Kekecohan yang berlaku di 60 pusat mengundi di kawasan Lembah Kelang Selangor di sepanjang pagi hari mengundi adalah disebabkan berlaku kelemahan petugas-petugas yang menyemak buku daftar pemilih sebelum pengundian.1. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN RAYA 11.1. Apa yang berlaku adalah di luar pengetahuan Panel SPR dan menyentuh soal dasar dan prinsip akauntabiliti. Ia menjadi pengajaran kepada Pengarah-pengarah Pilihan Raya Negeri untuk mengenali perbezaan antara tanggungjawab dan akauntabiliti.2. Pengundi juga harus dimaklumkan lebih awal mengenai pusat-pusat mengundi baru itu. beribu-ribu pemilih didapati tidak dapat mengesan pusat mengundi mereka dan dikira telah terlepas peluang untuk mengundi. ada beberapa isu yang berbangkit yang menjejaskan kelicinan dan keberkesanan pengurusan pilihan raya di bahagian-bahagian pilihan raya tertentu di seluruh Negara. SPR mendapati wajar tempoh masa .

pengedaran maklumat dan program SMS mengenai pusat-pusat mengundi dan tempat-tempat mengundi tidak sempat disediakan secara lebih sempurna. Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang baru diperkenalkan oleh SPR bertujuan hanya untuk menyemak daftar pemilih pilihan raya.6 Laman Web SPR SPR ada menerima aduan daripada orang ramai berkenaan dengan masalah tidak dapat ‘access’ secara mudah dan cepat ke Laman Web SPR. Undang-undang Pendaftaran Pemilih membolehkan orang ramai menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih sepanjang masa dan menjadi tanggungjawab mereka sendiri untuk berbuat demikian.1. didapati ia berpunca daripada masalah kesibukan talian internet.1.pengundian bagi seluruh Negeri Selangor dilanjutkan selama 2 jam lagi. 11.5 Percetakan Kertas Undi bagi DUN N. Insiden yang tidak sepatutnya berlaku ini amatlah mendukacitakan. Di bawah sistem lama pendaftarn pemilih boleh dibuat oleh orang lain sebagai wakil. Perkara ini berlaku di bawah sistem pendaftaran lama di mana pemohon tidak diwajibkan membawa kad pengenalan serta tidak diwajibkan hadir semasa pendaftaran atau untuk memohon pertukaran alamat. 11. Pahang disebabkan kesilapan pencetakan kertas undi oleh Percetakan Nasional Malaysia (PNMB).17 Sungai Lembing. Walau bagaimanapun. Apabila Pilihan Raya diadakan. 11.8 Pemindahan Nama dari Pusat-pusat Mengundi SPR ada juga menerima aduan daripada sesetengah pemilih bahawa nama mereka telah dipindahkan dari pusat mengundi asal kepada satu pusat mengundi baru tanpa disedari ataupun tanpa kebenaran mereka. SMS berfungsi dengan baik membolehkan pemilih menyemak nama mereka sama ada berada di dalam daftar pemilih atau sebaliknya.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih Ada sebahagian orang ramai mendakwa bahawa nama mereka tidak ada di dalam daftar pemilih sedangkan mereka telah pun mendaftar dan pernah mengundi pada masa lalu. bagi cetakan tambahan untuk kertas undi biasa didapati terdapat kesilapan pencetakan simbol parti. Kesempatan ini telah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memasukkan . tetapi hanya disedari oleh Pegawai Pengurus berkenaan selepas 2 jam pengundian dibuka. Walau pun tindakan ini belum mempunyai precedent dalam sejarah pilihan raya di Malaysia. Oleh itu SPR tidak boleh mengambil tanggungjawab apabila kehilangan nama mereka dalam daftar pemilih atau kesilapan itu dimaklumkan pada hari mengundi. 11. Pahang Berlakunya penangguhan Pilihan Raya bagi DUN N. ia telah memberikan feadah yang besar dan dianggap satu tindakan yang baik dan wajar serta sesuai bagi memastikan hak pengundi di bawah Perlembagaan Persekutuan terpelihara dan tidak sesiapa yang berminat terlepas peluang untuk mengundi dalam pilihan raya. Semasa cetakan awal kertas undi untuk Pengundi Tidak Hadir (Undi Pos). didapati kertas undi yang dicetak adalah betul. Di samping itu kelemahan juga berlaku di peringkat Pegawai Pengurus berkenaan yang sepatutnya menyemak mengikut arahan SPR apabila kertas undi diterima sebelum diedarkan. Perkara seperti ini adalah di luar kawalan SPR. 11.1.1. Perkara ini berlaku disebabkan kurang penelitian dan pengawasan oleh petugas-petugas yang menjalankan pencetakan di PNMB.17 Sungai Lembing.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Pada peringkat awal. Setelah diselidiki. Walau bagaimanapun.1.

11. Motif politik kepartian adalah punca utama penipuan ini berlaku.1 yang berikut: . sama ada melalui mesyuarat postmortem di peringkat Ibu Pejabat SPR atau di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri atau mesyuarat-mesyuarat SPR dengan Pegawai-pegawai Pengurus di seluruh Negara. SPR telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Audit Pilihan Raya.3 Post-Mortem Pilihan Raya 11.1 Selain itu. 11.permohonan menukarkan alamat pemilih ke kawasan-kawasan tertentu yang tidak disedari oleh pemilih berkenaan.2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya Bagi mengenal pasti punca-punca berlakunya beberapa kelemahan semasa pilihan raya umum yang lepas. Walau bagaimanapun perkara ini tidak akan berlaku jika pengundi-pengundi mengambil kesempatan yang terbuka untuk menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih yang dibuka sepanjang masa sebelum pilihan raya berlaku. Tarikh Mesyuarat Post-Mortem adalah seperti di Jadual 11. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mencari punca-punca masalah dan cara-cara mengatasi masalah-masalah yang timbul untuk kebaikan pilihan raya yang akan datang.3. Urus Setia SPR telah mengadakan pelbagai peringkat mesyuarat post-mortem pilihan raya secara menyeluruh diseluruh Negara. Beberapa isi yang dibangkitkan dan masalah yang dihadapi semasa pilihan raya telah dibincangkan secara mendalam.

Pegawai Pengurus. Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR).1 Tarikh Mesyuarat Post-Mortem Pilihan Raya Umum 2004 PERINGKAT/NEGERI Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Urus Setia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Urus Setia Ibu Pejabat Perlis TARIKH 22 Jun 2004 PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Pegawai Pengurus. Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya. Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri.Jadual 11. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Psukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Kedah 5 Mei 2004 Kelantan 12 Mei 2004 Perak 15 April 2004 Pahang 28 April 2004 Selangor 9 April 2004 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 Melaka 27 April 2004 Johor 12 Mei 2004 . Pegawai Pengurus. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR).

.2 Melalui mesyuarat-mesyuarat post-mortem tersebut dan juga laporanlaporan yang diterima dari pelbagai pihak.3. SPR telah mengambil maklum dan seterusnya tindakan-tindakan menyelesaikan masalah yang timbul sedang dan telah diambil. Antara tindakan penyelesaian yang telah diambil termasuklah membuat cadangan-cadangan untuk meminda beberapa peruntukan undangundang yang tidak lagi sesuai dengan keadaan masa kini. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). 11. Pegawai Pengurus.PERINGKAT/NEGERI TARIKH PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengarah Pilihan Raya Negeri. Beberapa tindakan penambahbaikan juga dibuat berhubung dengan penyediaan daftar pemilih serta syor-syor penambahan pusat-pusat mengundi di seluruh Negara untuk mengurangkan kesesakan pada hari pengundian. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Angkatan Tentera Malaysia Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Polis DiRaja Malaysia Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan 26 April 2004 Sarawak 19 April 2004 Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Angkatan Tentera Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Polis DiRaja Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Kementerian Luar Negeri Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Pos Malaysia Bhd 20 April 2004 28 April 2004 30 April 2004 Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Kementerian Luar Negeri 8 Julai 2004 Pegawai kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Pos Malaysia Bhd. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus.

12.2 Pertambahan jumlah petugas pilihan raya kira-kira 35% berikutan daripada bertambahnya jumlah bahagian pilihan raya dan jumlah bilangan pemilih di seluruh Negara serta keperluan pegawai dan petugas untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan baru. PERBELANJAAN PILIHAN RAYA 12.1. iaitu helikopter yang sama boleh digunakan pada hari berikutnya.1.7 Pencetakan buku undang-undang dan peraturan baru ekoran daripada pindaan kepada undang-undang dan peraturan pilihan raya yang telah diluluskan oleh Parlimen. 12. berlaku juga tambahan kos tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa petugas-petugas pilihan raya berikutan daripada kenaikan gaji tahunan. 12.4 Kos pengurusan bertambah ekoran daripada pelaksanaan undangundang baru yang membolehkan Pengiraan Semula Undi di Pusat penjumlahan Rasmi Undi bagi mana-mana keputusan yang majoriti kemenangannya 2% atau kurang. 12. 12. 12. iaitu melibatkan pertambahan sebanyak 25 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dari 194 kepada 219 dan sebanyak 63 Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri dari 504 kepada 567. Pertambahan tersebut adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang berikut: 12.1. peralatan dan elaun kepada setiap anggota PP-KPR. bot dan perahu. Selain itu.8 Kenaikan kos pengangkutan selain kos sewaan helikopter seperti sewaan kenderaan kereta.1 SPR telah diperuntukkan bajet oleh Kementerian Kewangan sebanyak RM100 Juta untuk menjalankan Pilihan Raya Umum 2004. dan 12.6 Penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) melibatkan kos penyediaan pengangkutan. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM 30.1.1. .5 juta berbanding dengan Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999.1.3 Kenaikan elaun petugas-petugas pilihan raya sebanyak 70-100%.1.BAB XI 12.1.1 Pertambahan bahagian pilihan raya berikutan daripada urusan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya yang dijalankan pada tahun 2002/2003 diseluruh Negara.5 Pelaksanaan pilihan raya umum satu hari dan serentak bagi seluruh Negara yang telah melibatkan tambahan penggunaan helikopter bagi keperluan di Negeri Sabah dan Sarawak berbanding dengan pilihan raya 2 hari sebelum ini.

1 SPR telah mengadakan Pilihan Raya Umum 2004 mengikut kuasa yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan kesinambungan proses demokrasi berparlimen di Malaysia.BAB XIII 13. PENUTUP 13.2 SPR amat bangga untuk merakamkan bahawa dalam pilihan raya ini rakyat nyata telah menggunakan hak mereka untuk memilih secara bebas dan keadaan ini sekali lagi memcerminkan wujudnya unsur-unsur demokrasi yang terpenting iaitu kebebasan untuk memilih. 13. Pilihan Raya telah dijalankan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. . Di samping itu sesuatu kejayaan besar dicapai dari segi prinsip pilihan raya demokratik iaitu keputusan yang diperoleh melalui pilihan raya ini ialah keputusan yang sah dan telah diterima oleh semua pihak baik dalam atau luar Negara. Kejayaan ini menunjukkan kemantapan jentera pengurusan pilihan raya yang disediakan oleh SPR serta kerjasama dan jalinan hubungan dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta.

Kementerian dan Jabatan Kesihatan. Jabatan Peguam Negara. Antara pihak yang banyak memberikan sumbangan ialah Polis DiRaja Malaysia (PDRM). Sepanjang tempoh berkempen sehingga hari pengundian. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka dengan jayanya. Syarikat Hornbill Skyways. Pengundi-pengundi telah dapat menunaikan tanggungjawab kepada Negara dengan bebas. PENGHARGAAN 14. Sabah Air Bhd.4 SPR memberikan penghargaan khusus kepada RTM atas kerjasama dan penglibatannya dari awal hingga akhir pilihan raya ini berjalan.5 SPR juga ingin merakamkan penghargaan kepada Y. Jabatan Insolvensi Malaysia dan semua Kerajaan Negeri. suasana berkempen telah berjalan secara aman dan terkawal. Kerjasama dan sokongan daripada pelbagai pihak termasuk Kementerian dan Jabatan Kerajaan baik di peringkat Persekutuan atau di peringkat Negeri. Malaysia Helicopter Services. 15. Pos Malaysia Bhd. tenaga petugas. di samping itu juga penghargaan kepada pihak media lain sama ada media cetak atau media elektronik yang telah terlibat dalam membuat liputan meluas di seluruh Negara termasuk menyediakan publisiti dan maklumat berhubungan dengan proses pilihan raya kepada orang ramai sepanjang tempoh tersebut. Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah..6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut. Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). Kementerian Dalam Negeri. Kemeterian Pendidikan. Penolong Pegawai Pengurus.BAB XIV 14. 14. Tenaga Nasional Bhd. Selain itu pihak lain yang memberikan kerjasama ialah Percetakan Nasional Malaysia Bhd. Kementerian Luar Negeri. 14. Jabatan Perdana Menteri.2 Kejayaan Pilihan Raya Umum 2004 ialah hasil komitmen daripada semua pihak yang terlibat dalam membantu SPR melaksanakan tanggungjawab mereka kepada Negara. Dengan adanya beberapa peruntukan undang-undang baru yang mengawal aktiviti berkempen oleh calon dan penyokong-penyokong masing-masing.A. Jabatan Kebajikan Masyarakat.1 Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri secara keseluruhannya telah berjalan dengan lancar dan berjaya.A Ketua Hakim Negara dan kesemua Hakim yang terlibat di atas kecekapan pihak “judicial” menyediakan jadual dan seterusnya menyelesaikan pembicaraan dalam tempoh masa yang diperlukan oleh undang-undang. 14. 14. Kementerian Penerangan. Kementerian Pertahanan. Syarikat Telekom Malaysia Bhd. .. pilihan raya tersebut telah berjalan dalam suasana aman dan terkawal. peralatan dan logistik serta kemudahan pengangkutan dan sebagainya telah membantu pengurusan pilihan raya berjalan lancar dan licin. Badan-badan Berkanun dan Pihak Swasta.... Bantuanbantuan dalam bentuk penggunaan bangunan.3 SPR dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberikan kerjasama.

. Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus.14. Penolong Pegawai Pengurus.dengan jayanya. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut.

THE REPORT ON MALAYSIAN GENEELECTIONS 2004 ELECTION COMMISSION MALAYSIA .

.

8.7. HOUSE OF REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES 2.1 Membership of House of Representatives [Parliament) and State Legislative Assemblies (State) Delimitation of Constituencies 2.2 111.2 4.2 Use of ICT Other Equipment .4.CONTENTS CHAPTER I.7.2 All Year Round Registration of Electors System Preparation of Electoral Roll for the Elections IV. 11. INTRODUCTION TITLE PAGE 79 2.1 4.4. Polling Centres and Vote Tally Centres 4. 1.2 Election Offences Act 1954 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 Election Budget Review of Polling Districts Establishment of Nomination Centres. THE 2004 GENERAL ELECTIONS Background Dissolution of Parliament and State Assemblies Early Preparations for Elections New Laws and Regulations for the 2004 General Elections 4. ELECTORAL ROLL 3. 3.1 3.8.3 Nomination Centres Polling Centres VoteTallyCentres Logistics and Equipment 4. 4.1 4.7.1 4.

3 Posters and Brochures 4.18 Checking of Electoral Roll via S M S 4.25.11. Checklists and Training CDs PAGE 4.1 Returning Officers.10.24 Transportation Requirements 4.23 Distribution and Sale of Electoral Roll 4.1 Returning Officers.1 Air Transport 4.2 Other Election Workers 4.11 Briefing and Training Programmes 4.20 Media Centre 4. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4.2 Other Election Workers 4.11.10.11.24. Sea and River Transportation 4.1 Print Media 4. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams 4.14 Meeting with the Media 4.12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies 4.15 Meeting with Senior Police Personnel 4.25 Publicity 4.25.2 Electronic Media 4.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police 4.19 Election Results via Website 4.2 Road.25.9 TITLE Updating Guide Books.22 Printing of Electoral Roll 4.21 Verification of Electoral Roll for the Election 4.17 Briefings for Heads of Federal Departments 4.13 Meeting with Political Parties 4.CHAPTER 4.25.10 Appointment of Election Workers 4.24.4 Publicity by Ministry of Information .3 Management of Postal Voting 4.

3 5.1 5.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) 4.7 . VOTING 7.2 Voting Process Postal Voting VIII 8.CHAPTER TITLE 4.1 7. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5.26.26.3 8.6 8. COUNTING OF VOTES 8.5 8. ELECTION CAMPAIGN 6.26.1 6.2 Election Campaign Enforcement Teams Enforcement Team Reports VII 7.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections [JKP-PR) PAGE V 5.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections [JKT-PR) 4.2 5.5 Nomination Withdrawal Period of Nomination Forms Parties Contesting Uncontested Elections Printing of Ballot Papers VI 6.4 8.2 Counting Process Counting of Votes a t Polling Stations Counting at Centralized Counting Centres Counting of Postal Votes Recounting of Votes a t Polling Stations Official Vote Tally Centres Recounting a t Official Vote Tally Centres 8.26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections 4.1 8.4 5.

1.2 Internal Election Audit Committee 1 1. ELECTION PETITIONS 1 1 .1 9.2 9. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 1 1 . 17 Sungai Lembing.7 Parliament State Assemblies Declaration of Winning Party By ECM Presentation of Election Results to H.5 9. ELECTION EXPENDITURE 13.2 Confusion In Selangor 11.3 Election Post-Mortem XI1 XI11 XIV 12. 1 Issues 1 1 .3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor Short Messaging System (SMSI Printing of Ballot Papers for State Seat N.4 9. 1 . ACKNOWLEDGEMENTS .1.CHAPTER TITLE PAGE 121 IX 9. Pahang ECM Web Site Names Not Listed In Electoral Roll Transfer of Names to Different Polling Centres 1 1.6 9. ELECTION RESULTS 9. 1 Use of Compact Disc 11. CONCLUDING REMARKS 14.3 9.M Yang di-Pertuan Agong Loss of Election Deposit Gazetting of Election Results Statement of Election Expenses 133 135 X XI 10.

J S M . RASHID BIN AB.ELECTION COMMISSION MALAYSIA TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HAJI AB. RAHMAN PSM. DMSM. KMN Chairman DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. AMN. KMN Member (Until 2 8 JANUARY 2005) -. PMP Member DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP. CVO Deputy C h a i r m a n (Until 2 2 OCTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. DPMK. J M N . ABS -Member (Until 6 August 2004) DATUK Y E 0 HOCK SIEW DMSM. D N S Member . J S M . PNBS. DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM P J N . KMN. DCSM. SPDK. J S M . DIMP.

f 17 DECEMBER 2 0 0 4 ) d TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Member (w. KMN Secretary (Until 27 NOVEMBER 2 0 0 4 ) NOTE: DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. CHU LING HENG J M N . J M N . NOOR DMSM. J B K .e. DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN HAJI MOHD. ASDK. DIMP.e.f 11 DECEMBER 2004) DR. BSK Member DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. DIMP Secretary (w. DIMP.e.f 9 MAY 2005). J B K . DPMS. DPMS. ADK. DPMT.e. KMN. KMN Member (w. DPMT. J M N . KMN Deputy C h a i r m a n (w.f 6 DECEMBER 2 0 0 4 ) .DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BUYONG PGDK.

2 His Majesty The Yang di-Pertuan Agong officially dissolved Parliament on 4th March 2004 and this was followed by the dissolution of the State Legislative Assemblies on the same date by Their Majesties the Sultans and Their Excellencies the Yang Di-Pertua Negeri (Governors)of the respective states except for the State Legislative Assembly of Sarawak. based on Article 2 l(3)of the State Constitution of Sabah and the first sitting of the State Legislative Assembly on 14 April 1999. the Election Commission of Malaysia (ECM] is required to hold General Elections for Parliament and the State Assemblies within 60 days from the date of dissolution. Following the dissolution of Parliament and State Assemblies. it was the 10th State General Election. a total of 2 19 Parliamentary seats and 505 State seats became vacant except for 62 State seats of the Sarawak Legislative Assembly. . 1.1. In accordance with Article 5 5 (3) of the Federal Constitution and based on the date of the first sitting of the House of Representatives (Parliament). INTRODUCTION 1. As for Sabah. This was the 1 l t h General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliamentary election for Sarawak and Sabah. ECM held General Elections for both the Parliament and the State Assemblies for Peninsular Malaysia and Sabah on 21st March 2004.3 In compliance with the above requirements. the term of the 10th Parliament was due to expire on 20th December 2004. which according to normal rule would fall vacant only on 1 8 November 2006. the term of the 9th State Legislative Assembly of Sabah was due to expire on 12th April 2004. Similarly. 1.1 Malaysia held its 10th General Election on 29th November 1999 and the first sitting of the House of Representatives was held on 20th December 1999. In accordance with Article 5 5 (4) of the Federal Constitution.

T. As for Sabah. .2.T. HOUSE O REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES F 2. * Putrajaya F. it was the 10th State General Election. A detailed comparison of Parliamentary and State seats for the 10th and 1 l t h General Elections is shown in Table 2. * Kuala Lumpur N.1 Membership of House of Representatives (Parliament)and State Legislative Assemblies (State) A total of 219 Parliamentary seats and 505 States seats were involved in the General Elections except for the 62 State seats of Sarawak. Parliamentary and State Seats for the 10th and 1 l t h General Elections PARLIAMENT SEATS STATE 10th General Election 3 15 14 8 11 23 11 17 STATE SEATS 10th General Election 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 1 1th** General Election 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 1 1th** General Election 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F. Sembilan Melaka Johor Sabah F.* Labuan Sarawak 0 10 7 5 20 20 1 28 TOTAL * F. = Federal Territory 193 219 504 ** This was the 1 lth General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliament Election for Sarawak and Sabah.1.T. The increase of seats for Parliament and the State Assemblies was the result of the review and delimitation exercise carried out by ECM in 2003.T.

in accordance with Article 113 (2) of the Federal Constitution.2 Delimitation of Constituencies The increase in seats. A s a result of the delimitation exercise. requires ECM to undertake the review once in eight years. came into force on 2nd May 2003. . 25 for Parliament and 63 for the State Assemblies.2. including the 62 seats of the Sarawak State Assembly which were not involved in the General Election. the number of seats for Parliament increased from 193 to 2 19 and the number of seats for the State Assemblies increased from 504 to 567. resulting from the delimitation exercise that was approved by Parliament on 8th April 2003 and gazetted on 1st May 2003. The delimitation exercise.

3.2 Under the new system.071 I Difference * The Supplementary Electoral Roll contains the names of newly registered electors as well a s those who have changed their electoral addresses.1. 3. ECM mobile units and special counters opened by ECM a t public places a s well a s in the country's rural interiors.1 The new All Year Round Registration System commenced on 16th J u l y 2002 and its implementation was in accordance with Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. o f Electors 9.1. The yearly increase of electors from 1998 to 2003 is given in Table 3 . citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register a t any of the registration counters throughout the country.3.1. .520 new electors for this election over the number of electors for the previous election.564.1 All Year Round Registration o f Electors S y s t e m 3. Breakdown Of Electors From 1998 t o 2003 I Year 1998 No. which shortens the waiting period of a n elector to vote in elections a s compared to the previous periodical system of registration.3 There was a n increase of 720. Under this system. 1 . the Supplementary Electoral Roll* is verified quarterly (every 3 months). ELECTORAL ROLL 3. the public can register a s a n elector a t any of the registration counters situated a t all offices of ECM throughout the country. A qualified citizen is required to appear in person and register a s a voter in the constituency determined according to the address shown in the identity card. Under this system. Pos Malaysia Berhad counters.

2: Breakdown of Electors By States According to Ordinary Voters and Postal Voters Electors State Ordinary Voters Postal Voters Total 1 1 Kedah / 809.170.T.482 7.274 670.226 1 2. is prima facie to determine the eligibility of a n elector to vote in a n election. The Electoral Roll.015 29.217 888.362 1.470 1.818 160 1 455.917 1 1 I 1 I I Johor F.1 The preparation of the Electoral Roll is one of the main responsibilities of ECM.428 14.T.083.892 32.006 768.102 4.T.609 11. The Electoral Roll which was used in the General Elections was updated and verified on 2nd March 2004 and gazetted on 4th March 2004 a s the Principal Electoral Roll for the elections.752 13.2.923 555.591 ~ .726 16.079 1 I 1 1 1I I 1 1 1 1 ( 1 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 Negeri Sembilan Melaka - I 1 420.351 570.919 1 5. This Roll contained 10.177 334.408.* Kuala Lumpur F.284.259 641.943 904.126 1.284.205 / 12.T. = Federal Territory 10.924 672.786 345.79 1 1 T T L OA * F.254 755.879 200.* Labuan Sabah Sarawak 1 - 19.812 1 1 9.920 5.565 1 1 1 22.901 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.105 1 1 429. verified by ECM.323 1.2 Preparation of Electoral Roll for the Elections 3.591 electors and a breakdown by states according to Ordinary Voters and Postal Voters is shown in Table 3.442 664.137.803 14.712 10.3.696 / 821.422.* Putrajaya 1 450.

3.2.2 The processing and preparation of the Electoral Roll was carried out according to the Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. Citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register as electors or are eligible to change their address in the Electoral Roll. The address a s shown in the Identity Card will determine the exact location of a n elector within the constituency. A Supplementary Electoral Roll, updated and verified every three months, is displayed for public claims a n d objections. Every claim is investigated a n d settled accordingly whereas all objections are resolved through Public Enquiries held in accordance with Regulation 17, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. 3.2.3 The preparation of the Electoral Roll for the General Elections began with the printing of the Master Index Roll followed by the printing of the Master Copy of the Electoral Roll by ECM. The actual printing of the Electoral Roll to be used in Peninsular Malaysia was undertaken by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB).The Electoral Roll to be used in Sabah was printed by the State Printers (Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah), whereas for Sarawak the Roll was printed by the Sarawak Branch of PNMB. The whole exercise of printing was under the supervision of PNMB in Kuala Lumpur to ensure that the Electoral Roll printed was carried out in accordance with the requirements of ECM for the General Elections.

4.

THE 2004 GENERAL ELECTION
4.1

Background

4.1.1 Article 55 (4) of the Federal Constitution provides that the General Election is to be held within 60 days upon dissolution of the House of Representatives (Parliament).A similar provision is also contained in the Constitution of the respective States of Malaysia. 4.1.2 In this regard, the Federal Constitution and the respective State Constitutions also provide that these legislative bodies would automatically dissolve after five years from the date of the first sitting of each body, unless dissolved earlier. 4.1.3 The first sitting of Parliament, after the 10th General Election was on 20th December 1999, and therefore the normal parliamentary term would end on 20th December 2004. Similarly, based on the first sitting of the State Legislative Assembly of Sabah which was on 12th April 1999, the term of the Sabah Assembly would end on 12th April 2004.
4.2

Dissolution of Parliament and State Assemblies.

His Majesty The Yang di-Pertuan Agong, by virtue of Article 55 (2) of the Federal Constitution, dissolved Parliament on 4th March 2004. On the same date, Their Majesties The Sultans and Their Excellencies the Governors likewise dissolved the respective State Legislative Assemblies except the State Legislative Assembly of Sarawak whose term would continue until 18th November 2006. The dissolution of Parliament and State Assemblies paved the way for ECM to call for simultaneous elections to both legislative bodies.
4.3

Early Preparations for Elections

Preparations for the General Elections began in early 2002. It started with several amendments to the Election Laws and Regulations in connection with processes and procedures in the conduct of elections. The changes to the Laws and Regulations were made to suit the current situation. The Laws and Regulations cover the Election Act 1958, Election Offences Act 1954, Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002 and Elections (Postal Voting) Regulations 2003. Preparations for the elections were also made pertaining to the following matters:

(a) Budget allocation for the General Elections from the Ministry of Finance.
(b) Updating of polling districts, identification of nomination centres and vote tally centres and gazetting of polling centres throughout the country.

(c) Preparation of equipment and logistics. (d) Updating of election guide books, checklists and preparation of Compact Discs (CD) for training of election staff and workers. (e) Identification and appointment of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Enforcement Officers and other election staff.

(0 Conduct of briefings and training programmes throughout the
country. (g) Briefings to the Heads of Government Departments and relevant agencies of the private sector. (h) Briefings to political parties and media on election issues and amendments to the Laws and Regulations.

4.4

New Laws and Regulations for the 2004 General Election

For this election, several new laws and regulations a s given below were introduced:

4.4.1 Election Offences Act 1954 Section 4A:
Candidates or their representatives or any other persons acting on their behalf are prohibited from making any statements during the campaign period t h a t might instigate ill-feelings and hostility amongst the people. Polling and counting agents of a candidate are allowed to be present a t the polling station a t any time upon the presentation of their appointment letters containing their particulars to the Presiding Officer. Polling and counting agents are required to serve a t the polling station for a t least two hours and their replacements shall only be admitted upon the expiry of the two-hour period. Candidates or their election agents shall not spend more than RM200,OOO for a n election to the House of Representatives or RM100,OOO for a n election to the State Legislative Assembly. No person s h a l l supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on nomination day. No person shall wait or loiter within a distance of 50 metres from the limit of any nomination centre. Candidates and political parties are allowed to hold public meetings or open public rallies only after obtaining a police permit.

Section 14(1):

Section 14(1A):

Section 19(1):

Section 24(A)1: Section 24A(2): Section 24B(3):

Section 24B(4):

C a n d i d a t e s a n d political p a r t i e s s h a l l only distribute and display election campaign materials to members of the public in the constituency they are contesting after having paid to the State Director of Elections a deposit of RM5,000 for a n election to the House of Representatives or RM3,000 for a n election to the State Legislative Assembly. No person shall display or affix any election campaign materials within a distance of 50 metres from the limit of any polling centre. Deposits for the election campaign materials shall be forfeited if the campaign materials affixed and displayed are not removed within 14 days after polling day. Should the cost of removing the campaign materials exceed the deposit forfeited, the difference shall be borne by the candidate. No person shall supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on polling day. No person shall use any residence, shop house, or any premise as a n office or a centre for any political activity within .50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to check the identity or names of electors in the Electoral Roll, solicit or influence electors on their choice of voting, or to wait or loiter within 50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to wear, hold or carry any form of clothing, head covering, ornament, rosette, water bottle or umbrella considered a s campaign material within 50 metres from the limit of polling centre on the polling day.

Section 24B(7):

Section 24B(8):

Section 24B(9):

Section26(l)(b): Section 26(l)(d):

Section 26(l)(e):

Section 26(l)(g):

Section 26A(1)(2)(3): ECM checking booths are erected to replace party booths (pondok panas) for the purpose of assisting voters to check their names and their polling stations (streams) in the Electoral Roll. In these booths, party observers are allowed to be present for a t l e a s t two h o u r s a t a time a n d t h e i r replacements shall only be allowed upon the expiry of the two-hour period. Section 26B:

Provisions for the appointment of party canvassers are abolished.

Section 27B-27H:

Establishment of Election Campaign Enforcement Teams or P a s u k a n Penguat K u a s a Kernpen Pilihan R a y a (PP-KPR) for the purpose of monitoring and controlling campaign activities during the campaign period until the end of polling day. The hearing of every election petition shall be concluded not later than six months from the date of the presentation of the election petition to the High Court. The decision of the Election Judge on any election petition can be appealed to the Federal Court within 14 days from the date of the decision of the High Court.
An appeal against the decision of the Election Judge

Section 35A:

Section 36A:

Section 36B:

shall be heard and decided upon by the Federal C o u r t within six m o n t h s from t h e d a t e of presentation of the appeal.

4.4.2 Elections (Conduct of Elections) Regulations 198 1 Regulation 4(4)(c):
Each candidate is required to furnish full details, including the correspondence address of t h e candidate, a s required in the nomination papers. Each nomination paper submitted by a candidate must be correctly filled in the National Language a n d shall s t a t e t h e name a n d Identity Card particulars of the proposer and seconder , whose names must also appear in the Electoral Roll used for the constituency for which the candidate is seeking election. The State Director of Elections or the Returning Officer shall charge a fee of RM20 for a set of nomination papers. Election deposit for the House of Representatives is RM10,000 and for the State Legislative Assembly it is RM5.000. Nomination papers in triplicate must be submitted to the Returning Officer between 9 a.m and 10 a.m on nomination day.

Regulation 4(4)(d):

Regulation 4(8):

Regulation 5 1 : ()

Regulation 6(2):

Regulation 6(5)&7(2):Display of nomination papers for examination and objection (if any] by candidates or their proposers and seconders and one other person appointed by each candidate is from 10 a.m until 11 a.m.

Regulation 7(4):

The Returning Officer must decide and announce the decision of any objections made on nomination papers after 1 1 a.m.
A candidate may withdraw his candidature by giving notice using Form 6 for t h e House of Representatives or using Form 6A for the State Legislative Assembly before 10 a.m on nomination day. These forms must be signed by the candidate and attested to by a witness.

Regulation 9(1):

Regulation 1 1(2)(e):

The provision on Form 7 is abolished.

Regulation 1 1(7)(8)(9):Withdrawal of candidature by any candidate is allowed within 3 days after nomination day. Such withdrawal must be submitted by a written notice together with the withdrawal form (either Form 6 or 6A) and must be signed by the candidate and attested to by a witness, and must be submitted in person to the Returning Officer. In such a case, the name of the candidate will not be printed on the ballot paper. Regulation 1 l(10):
The election deposit of a candidate who withdraws his candidature after 10 a.m on nomination day will be forfeited. Provisionfor the appointment ofa Senior Presiding Of~cerfor polling centres is abolished. The Electoral Roll distributed to the candidates on nomination day are the authoritative texts of the electoral rolls to be used by the Returning Officers and Presiding Officers on polling day. The Presiding Officers shall regulate the number of voters to be admitted a t any one time. The people allowed to be admitted are Polling and Counting Clerks, Polling and Counting Agents, voters whose names are listed in the Electoral Roll specified a s well a s "a relative" of a voter approved under the law for infirmed voters. Besides these people, others include the candidates, their election agents, the returning officers concerned, members and officers of ECM. If a candidate or his election agent or polling agent is not present a t the polling station before polling begins, the candidate or his election agent or polling agent cannot dispute that the ballot box used by the Presiding Officer was empty before polling begins.

Regulation 12(2): Regulation 14(A):

Regulation 15(3):

Regulation 18(2A):

6 Review of Polling Districts Under a n extensive exercise to review the positions of all polling districts. 4.5 Election Budget The Ministry of Finance approved a n election budget of RMlOO million. polling centres and vote tally centres. Provision on the tendered ballot papers is abolished. a s t h e case may be. Polling Centres and Vote Tally Centres For the General Election. whenever a political party h a s acquired a majority which exceeds 50 percent of the total seats of the House of Representatives and the State Legislative Assemblies that are allocated for the election.Regulation 18(2B): In the case where the candidate or his election agent or his polling agent is not present a t the polling station before polling begins. ECM shall declare a party has won the election for the House of Representatives and the State Legislative Assemblies. Upon the request of the losing candidate. the Presiding Officer shall call any Police personnel on duty outside the polling station to check and determine that the ballot box is empty before polling begins. ECM identified places suitable for use as nomination centres.1: . a recount is allowed to be carried out only once a t the Vote Tally Centre if the difference between the total votes cast for the leading candidate and the total votes cast for the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast. A list of these centres is given in Table 4. Regulation 18(3): Regulation 22: Regulation 25(1A): Only one counting agent of each candidate i s allowed to be admitted a t a time to any polling station. The emphasis was to convenience voters to exercise their rights a s well a s to reduce the number of electors in each polling district to avoid congestion o n polling day. Regulation 25D(5B): Regulation 25F: 4. respectively. Should the election expenditure exceed this amount a supplementary budget would be provided. The Presiding Officer is required to lock-up the ballot box and affix on the ballot box a clip and security tape that shall be signed by the Presiding Officer and by each polling agent if so desired.7 Establishment of Nomination Centres. several new polling districts were created. 4.

(b) Suitable location of the building for police to control traffic.* Kuala Lumpur 1 11 8 6 26 25 1 28 5 162 282 179 782 623 12 1665 33 1.1. (A building or hall with proper fencing).316 33 2.13 708 478 2.107 .462 .1.1 Nomination Centres 4. A total of 219 nomination centres were used according to the number of parliamentary seats in the country. (c) Convenience for candidates.331 1.5 13 1.162 24 14 1229 476 Perak Pahang - - - F.T.833 1 219 1 7963 1 * Federal Territory 4. 4. party and supporters. Polling Centres and Vote Tally Centres I I I I I I I State Nomination Centres Polling Centres Polling Stations Vote Tally Centres 3 15 14 8 Electoral Roll Checking Booths 87 628 520 348 Perlis 3 15 14 8 13 24 14 78 64 1 486 293 219 1.T.* Labuan Sarawak 6 26 430 967 489 10 444 25 1 28 I Total 1 219 1 7.062 758 668 2. .7.Nomination Centres. Operation Rooms of District Offices/ Town Councils/ District Councils and Government Departments.1. School Halls.284 850 1 Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang 1 278 .675 1 11 8 - 3 496 293 .1 Selection of Nomination Centres was based on the following criteria: (a) Security considerations.403 1.7.328 1 19.T.7.2 Buildings used included Community Halls.* Putrajaya F.- 1 Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F.

3.(B) 98 a n d P. the amended law allows ECM to establish Electoral Roll Checking Booths to be manned by ECM workers to assist voters to check their names and polling stations (streams) on polling day. The establishment of the 50 metre restricted zone from the limit of polling centres is to enable the police to manage traffic flow and maintain law and order more effectively.843 polling stations (streams) were identified. 4.8 Logistics and Equipment Preparation of logistics and equipment for the General Elections was made and included the development of the application of ICT systems to be used in the management of elections. a recount shall be carried out at the centre by the Returning Officer. seconder.328 polling centres consisting of 19.7. A total of 219 vote tally centres was established according to the number of parliamentary constituencies.(B) 100 dated 15thMarch 2004 and P.(B) 101 and 104-A dated 16thMarch 2004.U.1 A large number of polling centres comprised school buildings and community halls.7. 4.3 Under the amended law. However the recounting of ballot papers a t the Vote Tally Centre shall be carried out the next day according to the procedures prescribed by ECM.2 Outside the polling centres.3 Vote Tally Centres 4.2.7. This provision h a s facilitated the police in the management of law and order. In addition. no one except the candidate. 4. was also abolished. .2 Polling Centres 4.2 In the event that the difference of majority is two percent or less and a t the request by the candidate concerned. P. gathering and using or carrying party symbols within the restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centres. In areas where such facilities were not available.1. The bgildings used as vote tally centres were mainly multi-purpose halls or s ool halls that have compounds for party supporters to gather while wai ing for the announcement of election results. ECM workers and the police on duty is allowed within 50 metres from the limit of any nomination centre. A total of 7. the security of the Vote Tally Centre must be maintained to ensure that the ballot boxes are safe until recounting begins the following day. i"" 4.4.2. In this regard.U. the proposer.7. ECM made use of tents or long houses.U. To compensate for the abolishment of the party booths.1 Election results brought in by Presiding Officers of their respective polling stations in a constituency are to be tallied by the Returning Officer at the Vote Tally Centre to determine the results of the election. The ammended law has abolished the appointment of party canvassers. such a s in the interior of Sabah and Sarawak. the law prohibits political parties and candidates from holding campaign activities.U.3. 4. (B) 30 dated athJ a n u a r y 2004 a n d P.7.7. the provision for the establishment of party booths. The centres were gazetted via P.U. commonly known a s pondokpanas erected outside the entrance of polling centres. (B) 13.7.

Education Department. . Other items included cutters. Public Works Department (PWD). Drainage and Irrigation Department (DID)and State Secretariat (SS)were also appointed. polling booths.10. Assistant Returning Officers and Head of the Election Campaign Enforcement Teams.4. CDs containing details on electors were prepared and sold to political parties and individuals to enable them to check the s t a t u s of voters in any constituency. In the event that the number of officers from the District Offices were insufficient. ropes and security tapes for marking the restricted zone. These books and checklists on processes and procedures were prepared to ensure that all election workers were familiar with their respective roles to enable them to carry out their functions accordingly. 4. officers from other government departments such a s Local Government Authorities (LGA). guide books and checklists were updated and training CDs were prepared for the benefit of officers and election workers.Forestry Department (FD). postal ballot bags and posters were all in place before the elections.10. 4. The appointment was made according to Section 3 of the Election Act 1958 and in accordance with Article 115 of the Federal Constitution. Assistant District Officers and senior officers of local government authorities. Priority was given to District Officers. clips. scissors.10 Appointment of Election Workers A total of 172. 4. Electoral Roll application software was used to assist in the management of elections. stickers. forms.2 Other Equipment Equipment such a s ballot boxes.8. Their appointments were made based on their experience and positions held in their respective districts for which they were responsible. envelopes.1 Use of ICT The use of computers and web facilities helped to link ECM Headquarters to all the State Election Offices throughout the country. suitable and experienced officers were appropriately chosen. knives. perforators.1 For the appointment of Returning Officers.8. They also possessed the authority to mobilize the administrative machinery in the management of elections. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4. counting trays.1.799 election workers of various categories were appointed a s in Appendix I.9 Updating Guide Books. security tapes for ballot boxes and envelopes. Checklists and Training CDs Following the amendments to the laws and regulations. 4.1 Returning Officers.

U.3. ECM appointed a total of 219 Returning Officers and 901 Assistant Returning Officers throughout the country.1.10. Their appointments were gazetted via P.2 For the conduct of the General Elections.(B) 41 dated 22ndJanuary 2004. . A breakdown of Returning Officers and Assistant Returning Officers according to departments is shown in Table 4.2 and Table 4.4. respectively.

* PUTRAJAYA N.T. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.T. * KUALA LUMPUR F. = Federal Territory .T. * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 7 9 20 11 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 7 6 10 0 16 8 0 0 0 0 4 1 0 0 5 4 0 0 1 24 145 0 14 47 1 * F.TABLE 4.T.2 Breakdown of Returning Officers According to Departments STATE DISTRICT OFFICE 0 12 11 LGA 0 2 1 1 2 3 2 10 PWD LAND OFFICE 1 1 EDUCATION DEPARTMENT 1 0 0 DID FD SS OFFICE 1 0 1 0 0 1 0 0 1 - TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.

SEMBILAN MELAKA JOHOR 0 3 2 8 0 10 0 0 0 8 3 39 2 9 17 0 18 0 51 71 F.* KUALA LUMPUR F.T.T.T.T. .* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 8 1 0 2 12 3 92 409 209 47 71 = Federal Territory 54 I 0 16 1 0 4 / 91 1 92 901 * F.* PUTRAJAYA N.Breakdown of Assistant Returning Officers According to Departments STATE PERLIS KEDAH DISTRICT OFFICE 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 - LGA PWD LAND OFFICE 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 EDUCATION DEPARTMENT 8 0 SS OFFICE 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 TOTAL 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 0 12 1 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 0 0 11 6 0 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 F.

.10. they still needed to understand the new procedures and regulations resulting from the amendments to the laws and regulations.2. a representative from the local Government Authority and a representative from each contesting political party or independent candidate. 4. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams were held according to states. especially the appointment of Presiding Officers. 11 in Sabah and 12 in Sarawak. 4. a representative from the Police.10. Polling Centre Ushers and other helpers. 4. Although most of them had the necessary experience. the Police were directly involved in monitoring the security situation.2 Other Election Workers 4. 4. Priorities for these appointments. At each briefing session the Chairman or Deputy Chairman of ECM addressed all the officers present and reminded them to carry out their responsibilities fairly and according to the laws and regulations. The briefings were presented by the Commission Secretary or his deputy. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams Briefings to Returning Officers.1 Other election workers appointed comprised Presiding Officers.4. Details of their appointment are shown in Appendix I.1 Returning Officers.11.10.10. a s shown in Table 4. for the purpose of overseeing and monitoring the activities of candidates and their supporters a s well a s activities of political parties during the official campaign period. Polling and Counting Clerks. ECM established Election Campaign Enforcement Teams in all Parliamentary Constituencies in Peninsular Malaysia. while the rest were officers and staff from various government departments. Electoral Roll Checking Clerks.11 Briefing and Training Programmes To ensure that the management and conduct of the General Elections were carried out successfully.3 In accordance with Section 27B of the Election Offences Act 1954. ECM did not establish Election Campaign Enforcement Teams in 31 other Parliamentary Constituencies. in these 31 constituencies where the enforcement teams were not established. Nevertheless. Postal Voting and Counting Clerks. were given to those who were experienced and were previously involved in the conduct of elections. ECM conducted several briefing and training programmes for the appointed officers and workers.4.1.2. This decision was made based on advice by the security authorities of these areas.2 Almost 80% of those appointed were school teachers. The composition of each team comprised the Head.

2 During these training and briefings sessions.2004 29.2004 I 1 1 1 1 9 and 10. were conducted by State Election Directors in their respective states between 9 February and 18 March 2004.11.2 Other Election Workers 4. consisting of Presiding Officers. they were also supplied with guide books and checklists concerning their respective functions a s Presiding Officers.11. Electoral Roll Checking Clerks.* Kuala Lumpur Melaka Johor 15.3 To ensure that the management of postal voting was carried out smoothly.T.01. other than explaining the various processes and working procedures.02.11.02.2004 Selangor F.2.* Labuan * F. 1 1 / 5. Polling and Counting Clerks.0 1.2004 26 and 27.2.T.T.2004 1 1 1 = Federal Territory 4.2004 13.* Putrajaya F.01. 4. Polling and Counting Clerks and Electoral Roll Checking Clerks.2004 08.Briefings to Returning Officers. Assistant .2004 05.11. ECM also conducted special briefing and training programmes on the management of postal voting for Returning Officers.1 Training and briefings for other election workers. they were also supplied with training compact discs on polling and counting procedures to ensure they carry out their functions according to laws and regulations.02.01.02. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams I I Perlis Kedah State 1 1 Date 12.2004 24 and 27.01.T. For the Presiding Officers.01. 4. 7 and 9.2.2004 1 ( Sabah F.

2004 10. The briefing and training programmes concerning t h e management of postal voting for the Police.3 Management of Postal Voting 4.2004 12.1 In the conduct of elections. 4.3. the dispatch of postal voting envelopes to postal voters around the country is done by courier service.3.2004 10.2004 1 and2.T.11.2004 08.3.3.2004 10. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad. For absent voters outside the country.2 Coordination and distribution of postal voting documents were carried out a t ECM Headquarters and State Election Offices together with officers appointed from the Police.2004 07.Returning Officers in charge of postal voting and Postal Voting and Counting Clerks in all constituencies that were involved in postal voting.3.m on polling day.3. In this regard.T.2004 12.3.3.2004 1 I 1 I 1 Sarawak * F.2004 12.3.00 p.3.3.2004 19.2004 12.* Labuan - 12. = Federal Territory . from the Armed Forces for the military personnel and from Pos Malaysia Berhad (PMB) for other categories of postal voters.2. This coordination is important to ensure that the postal voting envelopes reach the office of the respective Returning Officer before 5. Sembilan Melaka ( Johor Sabah F.00 p.2004 16. they were also supplied with relevant guide books and checklists. the dispatch of postal ballots is done through the Ministry of Foreign Affairs (Wisma Putra) upon receipt of these ballots from the respective Returning Officers.* Putrajaya F.T.3.m on polling day. Briefing on Postal Vote Management State Date I 1 1 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Pahang 1 1 1 1 1 15. Votes from postal voters outside the country must reach the respective Returning Officer by 5.* Kuala Lumpur N.11.T.3. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad were held in the respective states a s shown in Table 4.2004 / I I I I 1 I I 1 1 I / 1 1 1 1 1 I 1 1 ( Selangor F.3. The process is managed by a coordinating officer specially appointed from the Police for postal voters among the police personnel.5.3. 4.11.

The meeting was chaired by the Chairman of ECM and was attended by all ECM Panel Members. Persatuan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK).All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF)and Parti Punjabi Malaysia (PPM). Similarly. Sarawak National Action Party (SNAP) and State Reform Party (STAR). Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Bersatu (UPKO).Sabah Progressive Party (SAPP).4. such a s transportation requirements. Democratic Action Party (DAP). Bangi on 2nd March 2004. Malaysian Democratic Party (MDP).Gerakan Rakyat Malaysia (GRM). senior officers from ECM Headquarters and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies.6 Dates of Meetings With Political Parties I Date 21 March 2003 19 August 2003 22 May 2003 20 August 2003 1 Parties Barisan Nasional Component Parties Other Parties I .Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS).Liberal Democratic Party (LDP).1 ECM held several sessions with political parties to explain the amendments made to the election laws and regulations.13. Parti Bersatu Sabah (PBS). People's Progressive Party [PPP). These meetings were held on the dates as shown in Table 4. All matters relating to the conduct of the elections were discussed. Two sessions were held with representatives from component parties of Barisan Nasional: United Malay National Organization (UMNO). (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC). TABLE 4.13 Meetings with Political Parties 4. Parti Keadilan (KeADILan). Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS). use of buildings and other logistical supports a t various levels. This was followed by two sessions with representatives from Parti Islam SeMalaysia [PAS). Sarawak Progressive Democratic Party (PDPS) together with Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA). 4.12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies The meeting between ECM and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies was held a t Equatorial Hotel. The discussion involved aspects on assistance and co-operation required from various government departments and the private sector.6.Malaysian Chinese Association . ECM also conducted a series of briefings for political parties a t state level. Parti Pusaka Bumiputra Bersatu Sarawak (PBB].Sarawak United People's Party (SUPP). Party Rakyat Malaysia (PRM).

13. ECM also requested the media to cooperate by disseminating information on voter education to the general public especially with respect to their rights and responsibilities during the elections. . a s well a s the role of the Police on nomination day. All aspects of election laws and security pertaining to the elections. on polling day and during vote tallying.7 shows details on the briefing dates. were discussed. 4. During their coverage of the campaign activities. headed by the Chairman. The media was also briefed on the preparations made by ECM to facilitate the media to cover the elections. several important issues were discussed including ECM's proposal to introduce regulations regarding the requirement for political parties to register with ECM a s a precondition to participate in a n election. 4. These meetings involved all State Chief Police Officers and Officers In-Charge of Police Districts. during the period of campaign.14 Meeting with the Media A meeting with the heads and representatives of the media was held a t Hilton Hotel. 4. the proposal requiring political parties to register with ECM a s a precondition to participate in elections and the proposal to introduce the Code of Ethics for Elections were put in abeyance in view of the fact that there are already sufficient provisions under the Registration of Society Act.13. and senior police personnel. 4.3 Based on feedback during the meetings. to monitor the activities of political parties during elections.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police ECM held a series of meetings with police personnel a t state level to brief them on the amendments to the laws and regulations that were to be enforced during this election. This meeting with the top management of the Police Force was to ensure close cooperation between ECM and the Police. Petaling Jaya on 3 0 September 2003 to brief them on new amendments to the election laws and regulations and also to remind them of their role and responsibility during the elections. headed by the Inspector General Police. Table 4. Other matters discussed were on the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams.4. other officers involved in security were also briefed. a s well a s relevant sections under the Election Offences Act 1954.15 Meeting with Senior Police Personnel On 3rd March 2004 a meeting was held a t ECM Headquarters between ECM. However. ECM received positive response from the political parties regarding the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. proposal on the establishment of Code of Ethics for Elections and aspects regarding voter registration. ECM requested the media to give a balanced coverage on the election campaign for all candidates and political parties.2 During these meetings. In addition. Besides this.

Sembilan Melaka Johor Sabah F.03 31.T.* Kuala Lumpur I 1 1 1 26.03 23. ECM introduced the short messaging service (SMS) besides the normal method of checking via telephone and website.03 22. the Commission Secretary also briefed the various Head of Federal Departments on election preparation.03 i 1 ~ 1 N.7. The Chief Secretary to the Government was also in attendance. = Federal Territory 4.8.03 23.8.* Labuan Sarawak Headquarters * F.8.17 Briefing for Heads of Federal Departments On 16 February 2004.7.* Putrajaya F.7. at the Heads of Federal Departments quarterly Conference at the Prime Minister's Department.12. Matters discussed included preparations for the elections and details on amendments to the laws and regulations.8.7 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police State Perlis Kedah Kelantan Date 12.03 23.T.03 21.8.T.03 28.TABLE 4.7.7. The cooperation needed from the government departments and agencies during the elections was also emphasized.03 16. 4.7. The response from the public on the usage of SMS was very encouraging.03 1 1 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.03 15.T.03 21.8.8.7. .03 14.03 12.7.8.18 Checking of Electoral Roll via SMS To facilitate the checking of names on the Electoral Roll.03 14.03 26.03 4.

spr.4. two days before nomination day on 13th March 2004. Through this Media Centre.my). Their names could only be verified after 31st March 2004. P.1 Nine days were set aside for the preparation and printing of the Electoral Roll. Besides the printing of the electoral rolls in hard copy format. 4.22. This centre was equipped with state-of-the-art IT facilities.20 Media Centre A Media Centre was established by ECM in Putrajaya for the benefit of the media and the public in general.gov. Sufficient copies of the roll were printed for sale to the public and political parties. P.22. This Electoral Roll incorporated voters registered u p to 3 1 December 2003 except for four constituencies i.000 people.2 The Electoral Roll was printed by the National Printers (PNMB). estimated a t 75. . 4.22 Printing of Electoral Roll 4. ECM also prepared the Electoral Roll in CD format for sale. 4. 4.19 Election Results via Website ECM introduced the system of announcement of the election results through its Website for the benefit of the people within and outside the country (www. were unable to vote when Parliament and the State Assemblies were dissolved on 4th March 2004.27 Tanah Merah. 4. were ready before nomination day. P. Those electors who registered was verified u p to 30th ~ e p t e m b e r between 1st January 2004 and 1st March 2004. all information and reports on the elections were broadcast live throughout the country for the benefit of political parties.21 Verification of Electoral Roll for the Elections The Electoral Roll which was verified for use during the General Elections was gazetted on 2nd March 2004. voters and the general public. All electoral rolls according to constituencies. Printing began on 5th March 2004 and was completed on 11th March 2004.23 Distribution and Sale of Electoral Roll The printed copies of the Electoral Roll were distributed to the State Directors of Elections beginning on 5th March 2004 for use on nomination day. candidates.31 Kuala Krai. ECM had 17 days to prepare for the elections from the date of dissolution.30 Jeli and P. This centre began its operations immediately following the dissolution of Parliament. The Electoral Roll used in these four Parliamentary Constituencies was the one which 2003.25 Bachok.e.

speed boats and dugouts to transport workers and equipment to polling centres. 4. ECM went on a publicity campaign throughout the country using the print and electronic media. Since polling was simultaneously carried out and polling was restricted to one day only. For Sabah.2 Electronic Media Other than the print media.1 Print Media The print media. played the main role in assisting ECM to disseminate information and increase public awareness on election matters. 4.24 Transportation Requirements The types of transportation utilized for the elections consisted of the following: 4. Announcements by the Chairman of ECM. coverage was also carried out by the electronic media that is via television and radio. and State Directors of Elections were given wide coverage by the electronic media to ensure matters on the election reached the general public effectively. For Pahang and Kelantan.4. Sarawak and certain areas in the Peninsula such a s Pahang and Kelantan. From time to time announcements were made by ECM headquarters or State Directors of Elections on matters pertaining to the elections and these were well reported by the print media. the services of Syarikat Sabah Air were used to transport election workers and equipment.24.25. 4. Special brochures were prepared and circulated in Sabah to provide information to the public on the simultaneous elections to Parliament and the State .2 Road.1 Air Transport Helicopter transport was used for the remote constituencies in Sabah.3 Posters and Brochures ECM prepared a number of posters which were displayed in public areas to remind the electors to come forward to vote on polling day.25 Publicity In order to encourage a higher voter turnout. the Secretary. ECM enlisted the services of Malaysian Helicopter Services (MHS) and the Royal Malaysian Air Force. 4. especially newspapers. 4.25.25. ECM employed helicopter services to bring back ballot boxes to Vote Tally Centres from 216 areas where there were transportation difficulties. where transportation by road is difficult.24. sea or river ECM used fourwheel drive vehicles. whereas for Sarawak the services of Hornbill Skyways were used. Sea and River Transportation For areas which were accessible by road.

4. This committee implemented all decisions made and directions given by the Coordinating Committee for the Preparation Of The Elections (JKT-PPR). The role of this committee was to monitor and ascertain that the preparation for the elections was carried out smoothly according to schedule and decisions made. a song encouraging voters to t u r n out for the elections was aired. The EC Panel Members in this committee were responsible for the monitoring of the progress in the states. in co-operation with Film Negara. 4.26.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections (JKP-PR) This committee was chaired by the Deputy Chairman of ECM and consisted of all EC Panel Members.25. Y. Melaka and Pulau Pinang). Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak.Bhg. several senior officers from the Commission's Secretariat a t Headquarters and appropriate State Directors of Elections. Y. simultaneous elections were only held in Peninsular Malaysia. Y. F. Encik Fateh Chand a / l Pars Ram (Perak and Negeri Sembilan). Terengganu and Johor) and Y.26. F.Bhg. In addition. Dato' Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang. Kuala Lumpur. Kedah.T.Bhg.26. Putrajaya and Selangor). Y. publicity on the elections was also undertaken by the Ministry of Information.Bhg.26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections ECM established several co-ordinating and monitoring committees a t Headquarters and state level to ensure that the elections were smoothly conducted. 4.Bhg. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan. This Committee was chaired by the Commission's Secretary and it comprised all unit heads and senior officers at Headquarters and all State Directors of Elections. a committee chaired by the State Director of Elections with relevant staff a s members.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) The Technical Committee on the Coordination for the Preparation of the General Elections was established to coordinate and harmonize all aspects pertaining to the elections.T. Sabah and F. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis. In the past elections.T Labuan). 4.4 Publicity by Ministry of Information Besides the wide coverage carried out via the print and electronic media a s well as brochures and posters circulated to encourage electors to vote. 4. .Assembly which were being held for the first time in Sabah.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections (JKT-PR) At the state level. was formed.

N. one for each parliamentary constituency throughout the country.5.m. Failure to submit return of election expenditure (1999 election). NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5.1 Nomination 5. The nomination for parliamentary and state seats was held simultaneously. Disqualification o f Candidates Constituency P.2.1 Nominations were held on 13'" March 2004.m to 11 a. ECM received a total of 449 nomination forms for Parliament and 1.m to 10 a. 31 Subang Jaya Cheah Kam Chiew (DAP) 5. 157 Pengerang Name/Party Reasons Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Failure to submit return of election expenditure (1999 election).1. Name of proposer and seconder not listed in the constituency.1. On completion of the process of nomination. . 24 Senggarang N.3 Amongst the objections received. Failure to submit return of election expenditure (1999 election). A total of 2 19 nomination centres were opened. Details of their disqualification are shown in Table 5.2 Candidates submitted their nomination forms to the Returning Officer of the respective constituencies from 9 a. From 10 a. 5.m on nomination day.1.m. 5. However. four objections were accepted by the respective Returning Officers and accordingly four candidates were disqualified. 38 Penawar N.121 for the State Assemblies. the forms were displayed for scrutiny and objection.1 Regulation 9 (1) of the Elections (Conduct of Elections ) Regulations 1981 allows a candidate to withdraw his candidature before 10 a.1.2 Withdrawal Period o f N o m i n a t i o n F o r m s 5. according to regulation 11 [7) a candidate is allowed to withdraw his candidature within 3 days from nomination day.

For the 505 seats for the State Assemblies there were 1. Johor P.1 For the 219 seats for Parliament there were 449 candidates who submitted their nomination forms. will not have their names printed on the ballot paper. Sabah N. a candidate will lose his deposit if he withdraws after 10 a. 39 Sugut.3. 38 Nabawan. Sabah N. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b. 185 Batu Sapi.2 A total of 12 candidates withdrew their candidature within the stipulated period of 3 days and their election deposits were forfeited in accordance with Regulation 11 (10) of Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981. Sabah N. Sabah N. Sabah N. However. (A) 67 dated 12thFebruary 2004. Candidates Who Withdrew Their Candidature and Lost Their Deposit Constituency P.48 Sukau.This regulation was enacted via gazette P. Sabah N. 5. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Party PAS Independent KeADILan BERSEKUTU Independent SETIA Independent Independent PASOK PASOK SETIA N. .40 Labuk.3.2.121 candidates who submitted their nomination forms. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5. Sabah 5. Sabah P. Candidates who withdraw their candidature within the stipulated period. 22 Pantai Manis.3 Independent Parties Contesting 5.156 Kota Tinggi. Sakak Jouti 8 Joseph bin Ajun Pg.2.m on nomination day. The list of candidates affected is given in Table 5. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5. Sabah Name of Candidate Abu Bakar bin Hj.4. 42 Sungai Sibuga.U. 25 Klias. 180 Keningau.

T.3 Parties and Independent Candidate Contesting for Parliamentary Seats SARAWAK 28 219 1 86 5 44 1 59 7 7 0 1 1 1 0 1 1 0 31 53 449 - TOTAL * F. = Federal Territory .TABLE 5.

.

Sarawak P. 157 Pengerang. TABLE 5. Johor ( Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. Sarawak 1 Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander ~ a n t Linggi a Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong P. Sarawak P. Sabah P.5 Candidates Who Won Uncontested For Parliamentary Seats I I Constituency P. 180 Keningau. 217 Miri. Sabah P. Jaafar Albar I party I ' P. 197 Kota Samarahan. 219 Bukit Mas. 156 Kota Tinggi. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof B Josree bin Yacob I BN B N B N BN I 1 P 175 Papar. Sabah P. 177 Beaufort. 178 Sipitang.6. 187 Kinabatangan. Sabah P. 183 Beluran. Sabah P. 206 Kuala Rajang. 190 Tawau. Sabah I 1 I 1 Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee B N 1 P. For the State Assemblies. 19 1 Kalabakan. 214 Kapit. 17 candidates won uncontested as shown in Table 5. 185 Batu Sapi. Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b.5.5. Sabah I Chong Ket Wah B Chong Ket Fah I Moktar bin Radin I 1.4 Uncontested Elections For Parliament. Sabah 1 I I I P. Sarawak P. Mahmud 1 I BN I 1 1 1 1 P. Sarawak P. Sarawak I I 1 BN 1 1 E m ' I BN . Sabah P. 12 candidates won uncontested a s shown in Table 5. Johor I 1 1 Name of Candidate Dato' Syed Hamid bin S. 201 Batang Lupar.

46 Tanjung Papat. Perak N. Printing of ballot papers according to states is shown in Table 5. Johor Name of Candidate Mohd Ramli bin Md.6 Candidates Who Won Uncontested For State Seats Constituency N. 56 Apas. Johor N. Sabah N. 40 Labuk.5 Printing of Ballot Papers 5. Sabah N. Sabah 5. 17 Pokok Asam. Selangor N.7. Sabah N. Ballot papers for the state seats of Sabah were printed by the Sabah State Printers under the supervision of PNMB Headquarters. 25 Klias.5.1 The ballot papers were printed by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) in Kuala Lumpur a s well a s in a number of its branches throughout the country. Kari Mohd Azam bin Hj. Sabah N. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Party PAS B N B N B N B N N. 35 Melalap. 39 Sugut. Ballot papers for the Parliamentary seats of Sabah and the Federal Territory of Labuan were printed by PNMB at its Sarawak Branch. . 43 Sekong. 22 Pantai Manis. 24 Senggarang. 3 1 Subang Jaya. Sabah B N N.TABLE 5. Sabah N. 38 Penawar. except for Sabah and the Federal Territory of Labuan. Sabah N.

was closely guarded by the Police. Kuching. Terengganu Johor Bahru.7 Printing of Ballot Papers According to State State Headquarters/Branch PNMB Headquarters Kuala Lumpur Melaka.8.5.T.5. Pahang and Selangor Perlis and Kedah Perak and Pulau Pinang Kelantan and Terengganu Johor Sabah and *F. Sabah and PNMB Kuching. I 5.TABLE 5. Negeri Sembilan. Putrajaya. from the printers to the State Directors of Elections and to the Returning Officers. *F.000.3 Ballot papers were printed on 16thMarch 2004. Sarawak. .2 ECM decided that the colour of ballot papers for Parliament will be old gold while that for the State Assemblies will be pink.000 Ballot Papers for the State Assemblies were less because they did not include those for the State Assembly of Sarawak.T. Labuan Alor Setar. Kedah Ipoh. The printing of ballot papers could only be done three days after nomination day after all the candidatures were certified. three days after nomination day.300. Kota Kinabalu.000 9.T. Kuala Lumpur and *F. Total Number of Ballot Papers Printed 1 ~onstituencj Parliament State Assemblies 1 1 Total 10. Sarawak * Federal Territory Sarawak 5. The ballot papers were distributed to the Returning Officers by the respective State Directors of Elections to enable them to issue the postal ballots to absent voters (postal voters) who will cast their votes earlier. The whole process of distributing ballot papers was smoothly carried out according to schedule. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Perak Kuala Terengganu. All movement of ballot papers. Total number of ballot papers printed is shown in Table 5.

1. the enforcement teams and the Police are also responsible for taking action to stop candidates or party leaders from delivering speeches that contain elements which may incite ill-feelings or are against the law. For this purpose. 6. Candidates who failed to pay their deposits are not allowed to display any campaign materials. ELECTION CAMPAIGN Campaign activities commenced immediately after the completion of the nomination process and continued till 12 midnight before polling day.1 Election Campaign Enforcement Teams 6.1. Section 27B of the Election Offences Act 1954. A RM5. The enforcement teams were empowered to remove posters. The purpose of the police permit issued under Section 27(2) of the Police Act 1967 (Act 344) is to maintain law and order.1 For the purpose of monitoring campaign activities a new provision viz. 12 for Sarawak and 11 for Sabah.000 deposit is required for a candidate contesting for a seat to Parliament and RM3. 6. ECM established 165 teams for Peninsular Malaysia. According to Section 24B (4)of the Election Offences Act 1954. The enforcement teams moved around to monitor the activities and submitted daily reports to the Returning Officers in their respective constituencies. Besides this. .2 Each Election Campaign Enforcement Team was led by a n officer appointed by ECM.1. 6. The other members of the team included a representative from the Police of the rank of Inspector and above. The main function of the enforcement team was to monitor the campaign activities of the parties and candidates contesting. According to Section 24B (3) of the Election Offences Act 1954.6. Political parties who are not contesting in the constituency are not allowed to display campaign materials.000 for a seat to the State Assembly. Under this provision. banners or any campaign materials that did not conform to the specified laws. a representative from the local authority and a representative from each party or independent candidate contesting. candidates are allowed to display their posters and distribute campaign materials in their constituencies after paying their election campaign materials deposit to ECM.3 According to Section 4A of the Election Offences Act 1954. political parties and candidates are prohibited from displaying campaign materials which are likely to instigate ill-feelings and hostilities including raising matters not related to elections. candidates and political parties contesting in the election are allowed to hold public meetings and open public rallies only after obtaining police permits. ECM established Election Campaign Enforcement Teams for Parliamentary Constituencies that require monitoring throughout the campaign period until the end of polling day. This practice has contributed to the peaceful conduct of election campaigns and h a s ensured the safety of the public who attended the rallies.. was enacted.

2 Enforcement Team Reports 6. . PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F. A breakdown of complaints by states is shown in Table 6.307 * F. this Monitoring Centre at ECM Headquarters received complaints from the public a s well a s from candidates and political parties concerning wrong doings of those involved in the election.T.* PUTRAJAYA MELAKA I 6 I 6 I 59 JOHOR F. A total of 1.2. Breakdown of Complaints by States STATE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY 3 15 14 NUMBER OF ENFORCEMENT TEAMS 3 15 14 TOTAL COMPLAINTS 1 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.6.1 An Enforcement Team Monitoring Centre was established at ECM Headquarters in Putrajaya to receive reports and to coordinate the monitoring of activities carried out in the states. Throughout the campaign period.T.307 complaints were received throughout the campaign period.* KUALA LUMPUR I 124 83 8 13 24 14 22 8 13 24 14 22 11 1 56 89 112 435 101 6 11 1 F.T.1.T.* LABUAN 1 0 1 I 0 ( SABAH SARAWAK I 25 28 219 1 11 12 1 26 26 1 TOTAL 188 = Federal Territory 1. This Monitoring Centre also provided guidelines on procedures to follow in taking appropriate action when discharging their duties.

8 Bribery Misunderstandings 6.4 The Use of Community Halls a s Party Operations Centres 6.2.2. However.6 Vote Canvassing on Polling Day 6.2.2.2.2.6. there were several cases of violation of election laws by candidates or parties due to misunderstandings or irresponsible attitude shown by certain individuals.3 On the whole.2.2. candidates contesting complied with the election laws and carried out their campaign activities peacefully throughout the campaign period.2.2.3 Party Booths 6.2 The complaints received were related to the following matters: 6.2 Campaign Activities and Speeches 6.2.2.2.5 Problems On Polling Day 6.1 Campaign Materials 6.2.2. . and these were highlighted by the print and electronic media.2.7 6.2.2.

3 According to the amended laws. Unauthorized personnel were prohibited from entering this zone.m to 5 p. Sarawak. no one was allowed to bring in any materials or wear clothing bearing party symbols. 1 . the situation a t all polling centres was peaceful and under control because of the amended laws that prohibit party supporters from gathering in the restricted 50 metre zone. together with the abolishment of the law relating to the setting u p of party booths and the appointment of party canvassers.833 polling stations (streams) were opened on polling day to facilitate voting. VOTING 71 .6 On the whole. This ruling.m except in some interior areas where the voting time was shortened due to the small number of voters. which was from 8 a. voting was carried out smoothly without any untoward incidents throughout the country. Pahang and Johor. 7 . 4 Besides this. ECM provided transport in the form of four-wheel drive vehicles. has helped to maintain a peaceful environment on polling day. Kelantan. Many voters turned out early in the morning to cast their votes resulting in some congestion a t some polling centres in the morning. dugouts. These forms of transportation were used in Sabah. Voting Process 7. boats and helicopters for the purpose of transporting election workers. each polling station will have a restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centre. As a matter of policy. As an alternative means to assist electors to check their names and polling stations.1. 1 . 7 . 7. In this zone. party booths were not allowed to be erected in this restricted zone.1. ECM harmonized voting times throughout the country. 7. ECM ensures that each polling station has a maximum of 700 voters except for the first stream which is reserved for senior citizens and is limited to 300 to 500 voters only. However. .328 polling centres comprising 19.1 For this General Election.1.CHAPTER VII 7. 7. the situation improved and was under control towards the afternoon until voting closed. 2 For polling centres situated in the interior areas and in some islands which have voters.1. the minimum number of voters per polling station is 50 for Sabah and 30 for Sarawak.5 On the whole. ECM erected Electoral Roll Checking Booths manned by ECM staff. 7. In the interior parts of the country where the number of voters is small. equipment and materials.

it was handled by the Ministry of Foreign Affairs using their diplomatic bags for distribution to the Malaysian missions abroad.2. Postal vote envelopes received after 5 p. 7.2.3 Postal votes should reach the office of the Returning Officers before 5 p.2. postal ballots were also distributed to election workers on duty on polling day and who chose to vote by post. Pos Malaysia Berhad assisted in delivering postal ballots to the respective Returning Officers. the Police Force. Similarly. Field Force and their spouses. .m will not be counted and will be kept by the respective Returning Officers.m on polling day to ensure that the votes are counted after polling closed. Similarly.1 Envelopes containing postal ballots were distributed to postal voters beginning 1 7th March 2004.7. Within the country.2 Postal Voting 7. 7. government officials and their spouses a t Malaysian missions abroad and Malaysian students and their spouses overseas. These voters consisted of members of the Armed Forces and their spouses.2 The distribution of envelopes containing postal ballots for the Armed Forces and the Police was carried out using ECM's special bag via their respective courier services. for voters overseas.

counting of votes was carried out a t the polling stations by the respective Presiding Officers after polling closed. . counting of votes was carried out a t centralized counting centres.m. The recounting of votes can be undertaken a t the request of the counting agent or if so decided by the Presiding Officer.m by Returning Officers will be counted.m) counting of votes for the whole state of Selangor started only after the polling closed. 8. For constituencies where the number of postal votes are large.00 p. COUNTING OF VOTES 8. The counting of votes a t polling stations was only carried out in places which had basic amenities and the required security. 8.00 p. 8.1. began soon after the close of polling a t 5.CHAPTER VIII 8. For this election. the Returning Officers may open the envelopes earlier but counting will only start after 5. under the supervision of the respective Presiding Officers. in certain polling centres in Selangor. recounting of votes was carried out a t 494 Parliamentary and 407 State Constituencies. In the interior areas where polling closed early.m. where ECM decided to extend the polling time by two hours (until 7. This process was carried out either a t the Vote Tally Centres or specified centres identified by ECM.00 p. 8.00 p.m. a s shown in Table 8.1 Counting Process Counting of votes. However. Counting of postal votes is carried out by the Assistant Returning Officer appointed specifically to manage postal votes in the constituency for which he is responsible. counting of votes also started after 5. Recounting is only allowed once.5 Recounting of Votes at Polling Stations Recounting of votes at a polling station is allowed if the difference between the number of votes cast for the leading candidate and the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast.3 Counting at Centralized Counting Centres For polling stations situated in the interior such a s in Sabah and Sarawak which lacked basic amenities and faced transportation problems.4 Counting of Postal Votes All postal ballots received before 5. At each polling station where counting of votes was carried out a police personnel was stationed outside the room to take care of security.2 Counting of Votes at Polling Stations As in previous elections.00 p. inclusive of postal votes.

30 a. 8.TABLE 8. one for each Parliamentary Constituency throughout the country. Sarawak a t 7. For the .1 Recounting of Votes at Polling Stations State Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F. Kelantan a t 2.2 All results on counting of votes were checked and consequently tallied by the Returning Officer. 8.22 Pasir Mas.* Labuan Sarawak Parliament 6 47 83 53 38 55 23 State Assemblies 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 p p 55 42 0 12 0 19 20 0 41 Total 494 *F.3 The first election result was received from Parliamentary Seat.40p.Lumpur F. all ballot boxes containing the ballot papers and Form 14 [ordinary votes) or Form 15 (postal votes) were submitted to the Returning Officers of the respective constituencies by the Presiding Officers or the Assistant Returning Officers in charge of postal votes.m.T. Each election result was sent by facsimile to ECM Headquarters for verification before announcement of the result by the Returning Officer of the respective constituency. whereas the last result was received from Parliamentary Seat.m. After the counting.T.T.* K.6 Official Vote Tally Centres 8.=Federal Territory 8.1 A total of 219 Official Vote Tally Centres were opened. P.6. * Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F. P.T.205 Saratok.6.6.

31 Jelapang N. N.30 a. N. 16 Batu Buruk N.2 Recounting of votes at these centres was carried out on 22nd March 2004 for seven Parliamentary Constituencies and 16 State Constituencies a s shown in Table 8. N. 120 Bukit Bintang I I . 11 Tendong. 15 Anak Bukit N. Recounting of votes was carried out the next day by the same team of Presiding Officer and Counting Clerks under the supervision of the Returning Officer.7. 8.44 Karamunting. The recounting of votes did not affect the outcome of the election results based on the counting conducted a t the polling stations on 21st March 2004. the first result was received from N. Recounting of Votes at Official Vote Tally Centres rpp 1 ~erlis 1 Kedah State I Parliament 1 P. Kelantan at 2.1 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 provide that a recount of votes is allowed once a t the Official Vote Tally Centre upon request by candidates in the event that the difference of votes obtained by two contesting candidates is 2% or less of the total number of votes cast. 1 1 Pendang P. Sabah at 8. 44 Permatang Pauh N.30 p. N. N. Recounting of votes at these centres excluded rejected ballot papers and spoilt ballot papers. 138 Kota Melaka P. 31 Batu Lancang N. N. 15 Sanglang N.2.m. N.m and the final result was received from N. 8.State Assemblies.7 Recounting at Official Vote Tally Centres 8.7. 23 Belantek N. 41 Keranji P. N. 66 Ipoh Barat / Melaka Federal Territory Kuala Lumpur I P. I 1 I Kelantan 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 3 5 Kemuning 41 Manik Urai I Terengganu Pulau Pinang Perak P. 13 Sik 1 state Assembly N.

1. = Federal Territory 121 .T. Malaysia Democratic Party (MDP) and Sarawak State Reform Party (STAR).1 Parliament 9. Seats Won by Pplitical Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election I State Perlis Kedah Kelantan Terengganu P.T. Parti Islam Se Malaysia (PAS) and National Justice Party (keADILan). Of these. Vutrajaya N. Pinang BN 3 14 PAS 0 1 DAP KeADILan 0 0 0 0 Independent 0 0 0 Total 3 15 14 0 0 0 9 8 8 21 5 0 0 0 0 4 0 0 0 8 13 24 1 3 0 .Parties that failed to secure any seats were Sarawak National Action Party (SNAP).1. Details on Parliamentary seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9.T. Those successful parties were Barisan Nasional (BN).1 A total of 418 candidates from nine political parties and 31 independent candidates vied for 219 Parliamentary seats. Selangor F. ELECTION RESULTS 9.Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK).T. candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats. Democratic Action Party (DAP).9.* Labuan Sabah Sarawak 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 24 27 0 0 6 25 28 Total 199 12 1 21 9 * F.*Kuala Lumpur I 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 F. Sembilan p p p p p 8 6 26 1 0 0 Melaka Johor F.

excluding electors in uncontested seats.697 535.* Kuala Lurnpur F.2 A total of 9.90 62.920 5.744 70. Sernbilan 1.948 electors cast their ballots representing a voter turnout of 73.T.969 333.894 1 ( 87.19 72.196 434.662 315.36 78.3. a total of 7.T. = Federal Territory 9.75 91.948 73.037.248 431.74 1 I 1 I Terengganu 1 1 1 455.93 1 I 1 Perak Pahang Selangor F.786 345.170.1.722 665.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the Parliamentary election are given in Table 9.00 - Total 9. TABLE 9.924 1 1 1 1 400.2 Voter Turnout for Parliamentary Election STATE NUMBER OF ELECTORS NUMBER OF VOTERS O h VOTER TURNOUT I Kedah Kelantan 821. Details on voter turnout for the Parliamentary election are shown in Table 9.2.351 570.063 80.490 695. .95 1 1 69.99 80.90%.788 820.274 670.1.08 76.422.209. were eligible to vote to elect representatives to Parliament.998 4.126 1.901 662.061 870.90 * F.T.079 429.531 64.79 73.097 7. Of these.184.367 1.* Putrajaya N.097 electors.9.756.94 73.293 273.49 1 1 I / 1 1 1 Melaka Johor Sabah Sarawak 513.209.756.589 467.917 1.

81 170.273 F.094 34.895 521.472. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 58.25 2.183 135.00 67.760 189.799 423.719 461.636 115.035 1.692 19.012.919 4.943 33.585 100.T.010 15.630 42 1.420 578.666 268.824 91.020 260.955 221.329 35.608 1.002 263.350 70.087 206.480 20.110 468.831 11.098 70.086 211.714 63. * PUTRAJAYA N.626 303.289 15.103.946 3.T.524 .74 499.013 19.834 39.56 318.566 1.198 650.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 40.631 708.107 132 1.894 278.* KUALA LUMPUR F.033 540 31.653 73.731 61.481 8.109 111.950 143.54 63.662 18.10 * F.852 57.950 285.050 0.009.132 198.186 8.767 79.302 663.694 786.904 130.536 7.949 1.916 5.T.910 844.370 59. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.752 38.T.188 4.251 37.188 388.957 19.173 10.002 4.501 392.428 37.125 135.238 52.218 14.328 284.053 671.849 38.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election STATE BN PAS DAP KeADILan OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.254 3.201.320 6.682 108.643 63.= Federal Territory .

121 candidates from eight political parties.O or 2. * PUTRAJAYA N. inclusive of 8 6 independent candidates vied for 505 State seats. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.T. a total of 35.1. candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted. a total of 165. PINANG 1 5 24 38 52 41 54 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 40 59 42 56 PERAK PAHANG SELANGOR F.2 State Assemblies 9.4. * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: 1 2 0 0 ' 34 26 55 0 0 2 2 0 0 0 0 36 59 0 0 0 1 60 453 36 15 0 1 505 * F.* K. F. Seats Won by Political Parties and Independent Candidates In The State Election STATE BN 14 31 21 PAS DAP 0 0 0 KeADILan 0 0 0 INDEPENDENT 0 0 0 TOTAL 15 36 45 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.345 postal ballots from the Police. Total number of votes secured by candidates for Parliament is shown in Appendix 11. 9.Parti Islam Se Malaysia (PAS) and Natonal Justice Party (keADILan). = Federal Territory 124 .4 For election to Parliament.Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK)and Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) failed to secure any seats. Candidates from Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU).T. Details on State seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9. In addition. Democratic Action Party (DAP). Of these.2.T. Those successful parties were Barisan Nasional (BN).9.1 A total of 1.L.T.29% ballot papers 18 were verified a s spoilt and therefore rejected.

564 399.668 NUMBER OF VOTERS 93.126 1. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F. Of this total.11 TOTAL: 8. * KUALA LUMPUR F.9. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.5. excluding electors in uncontested seats.917 1.2.94 81.488.011.786 345.383. * PUTRAJAYA N.742 1.00 75.T.99%.T.488.589 O h VOTER TURNOUT 82.95 73.638 314. 6. .365.T.851 570. were eligible to vote to elect representatives to the State Assemblies.148.06 87.722 455.213.2.424 804.90 73.104 530.996 6.03 1 73. Details on voter turnout for the State elections are shown in Table 9.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the State elections are given in Table 9.23 78.219 510.985 74.365. = Federal Territory 9.085 895.99 * F.T.* LABUAN SABAH SARAWAK 671.5 Voter Turnout for State Elections STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.289 667.362 1.75 NUMBER OF ELECTORS 112.985 electors cast their ballots representing a voter turnout of 74.901 662.261 432.61 429.996 electors.17 80.957 64.924 672.720 273.56 75.482 821.2 A total of 8.6.619 433. TABLE 9.92 70.

463 100.223 2 1.862 107.185 7 10 912 499.818 9 1.042 2.00 * F.773 11. = Federal Territory .660 66.957.483 315.894 21.T.816 73.3O0h 103.393 258.67% 6.382 222.826 OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.578 672.167.906 94.572 249.438 23.312 1.829 88.609 265.77% 410.080 869.521 462.920 3.893 30.152 207. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.407 183.221 642.044 275.829 8.463 428 304.815 12.062 653.81% 1.395 6.201.383 34.186 6.T.926 9.62% 18.549 988.179 125.659 775.* KUALA LUMPUR F.048 268.033 212.805 18.504 3.062 419.395 100.859 28. * PUTRAJAYA N.963 23.906 O. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The State Elections STATE BN PAS DAP KeADILan 4.662 421.83Oh 543.036 63.925 170.598 51 520.301 42.972 116.079 100.568 393.850 18.981 29.T.906 137.836 28.023 97.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 57.440 43.T.203 390.342 47.210 53.

a total of 30. 9.4 Presentation of Election Results to H. This was followed by similar announcements of results by EC Panel Members for the various State Legislative Assemblies.M Yang di-Pertuan Agong On 22nd March 2004 a t 10 a. In addition.m the Chairman of ECM. a total of 134.2.5. Table 9. Accordingly.3 Declaration of Winning Party By E M As stipulated under Regulation 25F of the Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981.9.2. ECM is empowered to announce the name of the winning party which has secured more than 50% of the total number of Parliamentary or State seats. C 9. Kuala Lumpur.5 Total number of votes secured by candidates for the State elections is shown in Appendix Ill.7 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election. .058 or 2. officially presented the election results to His Majesty the Yang di-Pertuan Agong a t Istana Negara.5 Loss of Election Deposit 9.4 For the State elections.16% ballot papers were verified a s spoilt and therefore rejected. 9. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted. accompanied by the Secretary of the Commission.848 postal ballots from the Police. 9.1 A total of 2 5 out of 449 candidates who contested for the 219 Parliamentary seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 /8 of the total votes cast in the respective constituencies. the Chairman of ECM a t 12 midnight officially announced that Barisan Nasional had won the election for Parliament.

T.7 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In The Parliamentary Election * F.TABLE 9. = Federal Territory .

Table 9. .121 candidates who contested for the 505 9.A total of 112 out of 1.5.8 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election.2 State seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 / 8 of the total votes cast in the respective constituencies.

= Federal Territory .T.8 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In the State Elections N. SEMBILAN * F.TABLE 9.

Based on the date of gazette on 12 April 2004. the last day for submission of the statement of election expenses by the candidates or their election agents was 13 May 2004. 9.6 Gazetting of Election Results The results of the General Elections were gazetted via P. those affected candidates and their election agents have been disqualified from voting a s well as contesting in elections within the next five years from the gazette of the election results. A total of 40 candidates or their election agents failed to submit their statements within the stipulated period.7 Statement of Election Expenses According to Section 23 of the Election Offences Act 1954. as shown in Appendices I1 and 111. In accordance with the provisions of the law.9.9 shows the list of parties whose candidates and election agents who failed to submit their statement of election expenses. Table 9.U (B) 163 on 12 April 2004. . candidates contesting are required to submit a statement of their election expenditure within a period of 31 days from the date the election results were gazetted.

PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F. = Federal Territory . * PUTRAJAYA BN PAS KeADILan DAP BEBAS 0 0 PASOK SETIA TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 N. * KUALA LUMPUR F. * LABUAN SABAH SARAWAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 12 0 1 0 5 0 5 0 8 TOTAL: 19 1 39 * F.T. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.T.TABLE 9.T.T.9 Parties Whose Candidates and Agents Failed t o Submit Statement of Election Expenses STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.

37 Pantai Remis N. A breakdown of the election petitions by State is shown in Table 10. 13 Sik P. 15 Sanglang Perlis Kedah Kelantan P. 67 Kuala Kangsar 1 1 N. were registered with the High Courts throughout the country. . N. 6 Chempaka N. N.10. 98 Gombak . N. 17 for Parliament and 26 for the State Assemblies. N.1. ELECTION PETITIONS 10. P. 25 Bachok P. 41 Kepala Batas P. 1 Pulau Pinang Perak P. 33 Besut 36 Kuala Terengganu 37 Marang 39 Dungun 19 Rhu Rendang 27 Sura N. N. 31 Cukai N. 9 Kota Lama N. candidates who object to the outcome of the election results and who have strong evidence to do so may file a n election petition to the High Court to review the results. 26 Bangi N. 55 Pasir Bedamar N.22 Jelawat 24 Kadok 35 Kemuning 37 Air Lanas 39 Mengkebang 3 Jerteh 15 Ladang Terengganu P. 11 Permatang Pasir N.1 As provided for under Article 118 of the Federal Constitution. 95 Tanjung Karang P. 13 Guar Sanji N. 47 Pandamaran Selangor P. N. 44 Permatang Pauh P. 17 Gombak Setia N. 28 Pasir Puteh P. N. P. A total of 43 petitions. 30 Jeli 1 N. P. 53 Rungkup N. Election Petitions Received for Parliament and State Assemblies State - Parliament State Assembly N. 8 Sungai Burung N.

State Federal Territory Kuala Lumpur Parliament P. 213 Selangau P. Only one petition. 120 Bukit Bintang. 120 Bukit Bintang State Assembly oho or Sabah P.4 Out of the 43 election petitions decided upon. 35 Pasir Raja N. P. seven appeals were received by the Federal Court for hearing. 28 Pasir Puteh. 44 Permatang Pauh. All the appeal cases were heard and rejected by the High Court within the period of six months as provided under the law. 17 Gombak Setia. 179 Ranau and the State seats of N. 47 Pandamaran. . N. P. 37 Pantai Remis and N. 50 Lahad Datu 10. from the Parliamentary Constituency of P. The Election Judge ruled that the result by the Returning Officer was null and void.3 All election petitions were resolved by the High Courts by 29th October 2004. 98 Gombak. 42 were rejected by the Election Judges.2 The majority of the petitions involved complaints and allegations made by candidates and voters. These appeals were from the Parliamentary seats of P. 10. 10. Out of the 43 election petitions that were submitted. Kelantan was accepted. 179 Ranau Sarawak P. 216 Bintulu N. In several of these petitions ECM has been named a s the second and third respondent. 24 Senggarang N. P. 15 Api-api N. and consequently declared the candidate from Barisan Nasional a s the winner.

In principle. This confusion was the result of the decision made by the State Director of Elections. This problem was only brought to the notice of ECM Headquarters on polling day. This was due to difficulties faced by election workers in checking the names of voters in the Electoral Roll before voting.1. This incident serves a s a lesson for all State Directors of Elections to understand the importance of their responsibility and accountability involving the welfare of voters on polling day. i.1 Use of Compact Disc (CD) There were incidences where the CDs could not be used to check the names of voters because the CDs were not compatible with some of the computers supplied. ECM regrets this incident which should have never taken place a s it h a s affected ECM's policy and the principle of accountability. Based on reports from Returning Officers. This decision was made after the dissolution of Parliament and State Legislative Assemblies. 11. This mistake arose because of eornmunication problems between those managing the supply of computers and the office of the State Directors of Elections / ECM Headquarters.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor ECM received feedback from various Returning Officers that there were congestions a t several polling centres in Selangor a s a result of the problem highlighted above.e. a number of issues surfaced which affected the smooth running and effectiveness of the management of the election in several constituencies. Amongst these issues were the following: 11.2 Confusion in Selangor During the election. His intention of opening these new pollipg centres was to reduce congestion a t the polling centres on polling day. the action was indeed taken with good intentions. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 11. many voters a s expected could not easily identify their polling centres and therefore might lose their opportunity to vote.11. To enable the affected voters to cast . It was done in his own capacity and without the knowledge and approval of the Commission. but such action should have been taken long before polling day and all voters should have been informed accordi~gly. With this action.1. Selangor to open new polling centres in 16 polling districts in the Klang Valley. Selangor particularly in the early hours of polling. instances of confusion were recorded from several polling centres in the Klang Valley. for the convenience of the voters.1 Issues During the last election.1. 1 1. problems in the splitting of the Electoral Roll surfaced and voters had difficulties in finding their names in the split Electoral Rolls.

Although this action was unprecedented in the history of elections in Malaysia.6 E M Web Site C ECM received complaints from the public concerning difficulties in accessing the ECM Web Site to check their names and polling centres.their vote in the afternoon. If their names are not in the roll. PNMB made a switch to a new printing plate. However. 11.1. Although the postal votes were correctly printed. Pahang Polling for the State Assembly seat of N. 17 Sungai Lembing. Pahang was postponed to another date due to a n error discovered in the ordinary ballot papers supplied by the printer. ECM decided to extend polling by two hours throughout Selangor. This problem could have arisen due to the process of cleansing of the electoral roll by ECM.1. PNMB workers overlooked the printing error and the Returning Officer should have checked the printed ballot papers before distribution. . during the election. it was however found to be appropriate a s it h a s ensured that no one h a s been denied his right to vote a s provided for under the Federal Constitution.7 Names Not Listed In Electoral Roll A number of people complained that their names were not in the electoral roll even though they have registered and voted in the past. 11. based on identity card particulars and information regarding citizenship status. voters could still check to see whether their names were on the electoral roll through SMS. The error relates to the printing of the wrong party symbol for one of the candidates. This error was only detected by the Returning Officer two hours after voting started. dissemination of information by ECM on polling centres and polling stations (streams) to SMS service providers was not timely. both of which are provided by the National Registration Department.5 Printing of Ballot Papers for State Seat N. Nevertheless. This incident would not have arisen if PNMB had obtained approval from the State Director of Elections for the use of the new printing plate before printing. the law provides for electors to check their names in the electoral roll throughout the year and it is their responsibility to do so. it is their responsibility to re-register immediately. 17 Sungai Lembing.1. PNMB. 11. Furthermore.1. for the printing of the ordinary ballot papers. 11.4 Short Messaging System (SMS) SMS facilities were introduced by ECM to facilitate the electors to check their names in the electoral roll. Investigations by ECM indicated that this problem arose because of internet traffic congestion which was beyond ECM's control. without the knowledge of ECM. In any case. resulting in voters not obtaining the relevant information.

Several issues and problems were discussed a t length either through post mortems a t ECM Headquarters or a t the Office of the State Directors of Election or during meetings between ECM and Returning Officers throughout the country. This problem arose because under this old system.11.8 Transfer of Names to Different Polling Centres ECM also received complaints from a number of electors regarding the transfer of their names from the original polling centre to different polling centres without their knowledge or approval. 11. Election Assistants and Presiding Officers I .1 Besides this. Political considerations were the main reasons for this unhealthy practice. Table 11. Dates on Post Mortem Meetings ECM HQ / STATE ECM and Secretariat DATE INVOLVEMENT Chairman of ECM. this would not have arisen if the voters had taken the initiative to check their names in the electoral roll which is open throughout the year. 11. However.3. the Secretariat also held various post mortem sessions on the election at different levels throughout the country.1. Returning Officers. an applicant need not be present and need not produce his/her identity card when he/she applies for change of address. registration to be a voter can be made through a representative. This provision has been misused by certain irresponsible quarters who have changed the address of some electors to different polling centres without their knowledge.1 shows dates on which post-mortem meetings were held. Under the old system.3 Election Post-Mortem 1 1. Members of ECM Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections I ECM Secretariat ECM Secretariat (HQ) Perlis 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections Senior Officers of ECM Headquarters State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR).2 Internal Election Audit Committee ECM has established an internal ELECTION AUDIT COMMITTEE to identify the weaknesses and problems of this election and to recommend remedial steps as a guide for future elections.

Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPRI. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections.- DATE Kedah INVOLVEMENT State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams [PP-KPR]. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Assistant Returning Officers. Returning Officers. Returning Officers. Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers - 5 May 2004 Kelantan 12 May 2004 1 Perak 1 5 April 2004 7 Pahang Selangor Federal Territory of Kuala Lumpur and Federal Territory of Putrajaya 28 April 2004 State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers 9 April 2004 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 1 Melaka 27 April 2004 Johor 12 May 2004 . Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR).

Heads of Election Campaign Enforcement Team (PPKPR). Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Assistant Returning Officers. action would be taken to improve the process of preparing the electoral roll and to continuously review and increase the number of polling centres throughout the country. Returning Officers.3. Returning Officers. In addition. Assistant Returning Officers.INVOLVEMENT Sabah and Federal Territory of Labuan 26 April 2004 State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Army Officers Sarawak 19 April 2004 I ECM Secretariat with Armed Forces Malaysia ECM Secretariat with Royal Malaysian Police ECM Secretariat with Ministry of Foreign Affairs Malaysia ' ECM Secretariat with Pos Malaysia Bhd. Amongst the actions taken was the submission of recommendations to ammend certain outmoded and outdated provisions in the election laws and regulations which are no longer suitable under the present situation.2 The findings of the post mortem meetings a s well a s reports from various sources were noted and ECM h a s taken the necessary actions to rectify the various weaknesses. 28 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Police Officers of Royal Malaysian Police Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Ministry of Foreign Affairs Malaysia Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Pos Malaysia Berhad I 1 30 2004 8 July 2004 11. . Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR).

which resulted in the deployment of a larger number of helicopters in Sabah and Sarawak.1.1.1.12. other than the cost of hiring helicopters. resulting in a n increase of 25 Parliamentary seats and 63 State seats.1. ELECTION EXPENDITURE 12. 12.1 Increase in number of constituencies due to the delimitation exercise carried out in 2002/2003.1. 12. boats and dugouts.1.8 Increase in transportation costs. 12. equipment and allowances for the members.5 Polling period restricted to one day throughout the country.1.3 Increase in allowances of election workers by 70% to 100% and also due to an increase in transportation costs.1 ECM was allocated a budget of RM100 million to conduct the election.1. The increase was due to the following factors: 12.7 Printing of new editions of election laws following amendments made to existing laws. 12. . such a s rental of vehicles. 12.5 million over the 10th General Election budget.2 Increase in number of election workers by about 35% due to an increase in a number of constituencies and a n increase in the number of voters.6 Establishment of Election Campaign Enforcement Teams which resulted in an increase in costs for transportation. 12. 12.4 Increase in management costs following the implementation of new election laws involving recounting of ballots at the Vote Tally Centres. This was an increase of RM30.

2 ECM is extremely pleased to note that the general public were given the opportunity to freely exercise their rights to choose their representatives in a very fair manner. The election was conducted according to the existing election laws and regulations. the basic principle of democracy was upheld and the results of the election were acknowledged and accepted by all parties. The successful conclusion of the election was partly due to the good cooperation shown and the excellent networking established between the ECM election machinery and government departments. and the freedom of choice clearly reflects the existence of a system which is free and fair. agencies and some private sector organisations. 13. In this regard. CONCLUDING REMARKS 13.13.1 The 2004 General Elections was carried out according to the provisions laid out under the Federal Constitution which empowered ECM to undertake its responsibility of safeguarding Parliamentary democracy in Malaysia. .

Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). . ECM wishes to acknowledge the support and cooperation from the Prime Minister's Department. Royal Malaysian Police. 14. particularly the National Registration Department. Syarikat Hornbill Skyways and Malaysian Helicopter Services. In addition. ACKNOWLEDGEMENTS 14.6 Finally. Ministry of Home Affairs. ECM would also like to express its highest appreciation to all the officers and staff who were involved in the conduct of the election. Attorney General's Office.3 In this regard. Assistant Returning Officers. the election environment was peaceful and under control. In particular. Tenaga Nasional Berhad. manpower. is duly acknowledged. 14. The voters were able to freely exercise their rights in a peaceful environment. Social and Welfare Department. Presiding Officers and all other election officials for their enthusiasm and diligence in discharging their duties and responsibilities entrusted upon them. Printing Department of Sabah.5 Regarding the contribution and cooperation from the Judiciary. Ministry of Education. 14. Ministry of Health. 14.1 On the whole the General Election was conducted smoothly and successfully. Ministry of Foreign Affairs.4 ECM would like to record its special thanks to Radio and Television Malaysia (RTM)for its assistance throughout the election period. ECM wishes also to acknowledge the contribution of the print and electronic media which gave wide coverage and publicity in educating the general public of their rights and responsibilities during the election. Likewise. ECM also appreciates the support and cooperation given by Percetakan Nasional Malaysia Berhad. ECM wishes to acknowledge the support given by Yang Amat Arif the Chief Justice and all the Election Judges for their efficiency in disposing the election petitions and appeals within the stipulated period a s provided for under the law. Pos Malaysia Berhad.2 The success of the General Election was due to the commitment shown by all those involved in assisting ECM in discharging of their duties and responsibilities entrusted upon them.Sabah Air Bhd. and this was attributed mainly to the amendments made to the election laws pertaining to campaign etiquette. The cooperation and support from various departments and agencies a t Federal and State levels a s well a s from the private sector in making available buildings.CHAPTER XIV 14. Insolvency Department and all State Secretariats. Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Ministry of Defence. Throughout the campaign period until polling day. equipment. 14. Ministry of Information. ECM would like to acknowledge its sincere gratitude to all those involved in assisting ECM to carry out this important task. logistical support and transportation. Acknowledgements are also due to all the Returning Officers.

LAMPIRAN APPENDIX .

.

712 276 890 886 2.428 9.513 1.700 2.806 2.994 4.150 4.363 3.802 10.403 1.624 11.245 15 962 292 174 1.838 16 2.284 850 1.400 4.211 1.124 175 72 3.963 JUMLAHITOTAL Nota: PP PPP PPR PP-KPR KTM KM/MU - 281 6.107 2.612 4.032 KUP KPDP KMUS PYM TYP BRH 20 59 63 40 63 99 69 88 3 33 53 219 1.521 172.450 14.354 10.644 9.245 15 966 584 438 3.434 846 2.419 40 184 164 136 215 628 256 208 7 763 140 174 1.714 790 2.190 1.378 22. Sembilan PP/ RO 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 PPP/ ARO 20 59 63 44 63 99 69 88 2 22 52 PPR PPKPR 15 75 70 40 65 120 70 110 5 55 40 KTM KM/ MU 876 6.046 672 990 2.791 7.052 5.676 106 3.516 6 30 56 32 26 72 28 44 2 22 24 3 15 28 16 13 24 14 22 39 195 253 192 213 319 266 346 6 121 220 13.026 2.568 1.KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS NEGERI/ STATE Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor WPKLIRG Putrajaya N.214 4.743 33 1.046 672 990 2.507 6.162 2.799 - - Pegawai PenguruslReturning OJ~cer Penolong Pegawai Pengurus/Assistant Returning Ofller Pembantu Pilihan RayalElection Assistant Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Rayal Election Campaign Ertjorcernent Team Ketua Tempat Mengundilpresiding Oflcer Kerani Mengundi/Mengira Undi/Polling/Counting Clerk KUP PAPM KPDP KMUS PYM TYP BRH - - - - Kerani Undi PoslPostal Voting Clerk Pemandu Arah Pusat MengundilGuide Kerani Penyemak Daftar Pemilih/Electoral Roll Checking Clerk Kerani Mengira Undi Semula/Recounting Clerk Penyambut TetamuIUsher JurutaiplTypist BuruhIPekerja Am/Labourer .351 212 9.400 23.062 758 1 11 24 L Sarawak 28 92 124 140 1.116 1.136 3.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PERLIS .

Ghazali bin Ibrahim [Dato' Haji Ghazali bin Ibrahim) (BN) 1. 5 Jerlun 44. 6 Kubang Pasu 49.072 P.594 1. Abd Isa bin Ismail (Dr. Abu Bakar bin Taib (Dato Abu Bakar bin Taib) (BN) 2. Zawawi bin Hj Ahmad (Ustaz Zawawi bin Hj Ahmad) (PAS) 2. Mohd Johari bin Baharum (Dato' Mohd Johari bin Baharum) (BN) 2. Mahfuz bin Omar (Haji Mahfuz Omarl (PAS) 2.412 P.148 P.313 .J'UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 Undi D l z a n BaUot papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS N m s o Candidates and Party f Majority P. Abdul Rahman bin Ibrahim [Dato Paduka Hj. 8 PokokSena 66. Zubir bin Ahmad (Zubir bin Ahmad) (PAS) 1. Siti Nor binti Abdul Hamid (Siti Nor Hamid Tuah) (PAS) P. Isa Ismail) (PAS) 1. Idris bin Ahmad (Ustaz Haji ldris Haji Ahmad) (PAS) P. Abd Rahman bin Ibrahim) (BN) 1. 7 Padang Terap 32.980 1. A. Abdul Rahman bin Ariffm (Abdul Rahman bin Ariffin) (BN) 2. 4 Langkawi 27. 9 Nor Star 57. Chor Chee Heung (Chor Chee Heung) (BN) 2.

036 31. M Rozai bin Shafian (Md Rozai d bin Shafian) (BN) 2.380 24.920 55.707 24.749 15.981 1. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon d m Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS vow Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. 14 Merbok 57.791 64.493 36.918 30.682 Wan Azmi Ariffin) (BN) P. Mohamad bin Sabu (Mohamad Sabu) (PAS) 2.193 P. Mahadzir bin Mohd Khir (Dato'Mahadzir bin Mohd Khir) IBN) P. Mohd Hayati bin Othman (Dr.162 29.639 . Zarnri Yusufl (KeADILan) 2. Hashim bin Jahaya (Hashim bin Jahaya) (BN) 1.038 15. 15 Sungai Petani 70. Mohd Hayati Haji Othman) (PAS) 1.886 50.430 P.067 P. Badruddin bin Amiruldin) (BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CAiVDlDA?1ESFOR PARLIAh4ENT-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Zamri bin Yusuf (Ir.332 1. 10 Kuala Kedah 78.922 44. Abd Razak) (PAS) 2.154 19.607 18.357 14. 11 Pendang 57. Saiful Izham bin Ramli (Saiful Izham) (KeADILan) 2.180 49.565 36. 12 Jerai 63. Zainudin bin Maidin (Zainudin bin Maidin) (BN) 1. Azizan bin Abdul Razak (Ustaz Azizan Hj. 13 Sik 37. Wan Azmi bin Ariffin (DatoHaji 26. Badruddin bin Amiruldin (Dato Paduka Hj. Che Din bin Arshad (Haji Che Din Arshad) (PAS) 1.

Taibl (PAS) 1. Taib h u d d e n bin Md. Mashitah binti lbrahim (Dr Mashitah Ibrahim) (BN) 2.269 15. Yusop [Alwi bin Mohd. 18 Kulim-Bandar Baharu 77.27 1.024 I Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f I Votes Majority 83.558 P.432 P.661 28. Taib (Ust. Abdul Kadir bin Hj Sheikh Fadzir 32.109 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.925 50. Yusop) (KeADILan) 80. Sheikh Fadzir) (BN) 2.698 53. KEDAH Bahagian F'ilihan Raya Parlimen Parliamentanj Constituency 1 1 Total Electorate Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned ' Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti P.99 13.953 22. Taib Azarnudden bin Md. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1.795 .075 26.556 14. Alwi bin Mohd. 17 Padang Serai 80.181 (Dato' Paduka Abdul Kadir bin Hj.31 1. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.54 1. Lim BeeVKau (Lim Bee Kau) (BN 2. 16 Baling 1 1 74.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT KELANTAN .

Awang Adek bin Hussin (Dato'Awang Adek) (BN) 1. 29 Machang 43.024 16. Wan Nik bin Wan Yussof (Cikgu Wan Nik) (PAS) 2.335 327 21.107 13.665 30.319 46.107 : 13.341 17. Che Min bin Che Ahmad (Ustaz Che Min bin Che Ahmad) (BNI 1. Kalthom binti Othman (Kak Som) (PAS) 2.580 1.341 21.136 20. 24 Kubang Kerian 47. 28 Pasir Puteh 57. Saupi bin Daud (Haji Saupi Haji Daudl (KeADILan) 1. Muhamad bin Mustafa (Ust.430 15. Ahrnad Rusli bin lberahim (Dato' Hj Ahmad Rusli bin Iberahim (BN) 1. 27 Tanah Merah 37. Md Alwi bin Che Ahmad (Haji Alwi) (BN) 1.567 23. Shaari bin Hassan (IT.JUlVnLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.774 P.392 0 17.308 51. Salahuddii bin Ayub (Salahuddin bin Ayub) (PAS) 2.136 P.803 21.57 1.803 5.896 42 1 2.493 38.874 35. Sazmi bin Miah (Sazmi Miah) (BN) 21. 26 Ketereh 46. Mohd Yusoff @ Yusof bin Mohd Nor (Yusof Hj Nor) (PAS) 2.464 .208 P. 25 Bachok 55.458 81.024 17. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P m E i V T .148 38.225 1.430 P.676 266 23.329 17.888 20.627 15. Shaari) (BN) 2. KELANTAN - - Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P.580 P.187 276 2. Mat M d a ' ) (KeADILan) 2.C o n t .774 23.527 16.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. KELANTAN .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.

Rosli bin Mat Hassan (Datuk Haji Rosli Mat Hassan) (RNI @ 2. Muhyidin bin Abdul Rashid (Haji Muhyidin Abdul Rashid) (PAS) . Abdullah bin Md.598 1 9 012 1 708 1 1. Razali bin Ismail) (BN) 2. 33 Besut 1. Che Azmi bin Hj A Rahman (Che Azmi bin Hj A Rahman) (BN) 1.Zi) (BN) P. Mohd Yusop bin Maj~d (Mohd Yusop Maj~dl (DN) 2 Che Chani bln Che Ambak (Haii Chr Chani b ~ n Che Ambakl (PAS) P.398 21. 36 Kuala Terengganu P. 34 Setiu 1.502 . 38 Hulu Terengganu P. Syed &man bin Syed Ahrnad Nawawi (Dr Syed Azrnan Syed Ahmad Nawawi) (PAS) 1. ~ " S t a f a Ilassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 1 26. 35 Kuala Nerus 1. 2. Nasharudin bin Mat Isa (Ustaz Haji Nasharudin Mat Isa) (PAS) 2. 3 9 Dungun 50. M Shukrimun bin Shamsudin (M Shukrimun Shamsudin (PAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PAlUlAMENT TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majonty P. Putera bin T Awang (Tengku Putera Awang) (BN) I . Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 2. Abdul Rahman bin Bakar (Datuk Haji Abdul Rahman Bakar) (BN) P. Abdullah bin Md Zin (Dato' Dr.206 1 1. T. Razali bin Ismail (Hj.

882 36.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.517 2.635 15. TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kettas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti EN PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 66. Abd Rahman bin Yi~sof(Haji Abd Rahman Yusofl (PA9 1 JUMLAH 455.517 20. Shabery bin Cheek [Ahmad Shabery Cheek) (BN) 36. Ahd.924 . NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLLAMENTCont.416 1.

Tanasekharan) (DAP) 3. 42 Tasek Gelugo~ 620 1. 44 Permatang Pauh 665 1. Mohd Shariff bin Omar (Dato' Sen Mohd Shariff Hj Omar) (BN) 2. 43 Bagan 961 1. Tanasekharan a l l Autherapady (A. . Abdullah bin Haji Ahmad (Dato' Sen Abdullah bin Haji Ahmad Badawi) (BN) P.Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentwy Constituency I . Abd Khalid bin Rasid (Ustaz Abd Khalid bin Rasid) (PAS) 2."" u Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 1 Ballot Papers Not Returned Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. Law Choo Kiang (Law Choo Kiang) [KeADILan) P. 4 1 Kepala Batas 672 1. L i Hock Seng (Lim Hock Sengl (DAP) P. Chong Eng (Chong Eng) [DAPl 2. Ma Kok Ben (Ma Kok Ben) (BN) 1. Mujahid bin Yusof (Ustaz Mujahid bin Yusofl (PAS) P.148 811 P. Wan Azizah binti Wan lsmail (Datin Seri Dr Wan Azizah) (KeADILan) 1. Jumlah Pemilih Total Electorate NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PULAU PINANG - Kertas . Lim Chien Aun (Lim Chien Aun) (BN) 2. Pirdaus bin Ismail IDato' Pirdaus bin lsmail) (BN) 2. 45 Bukit Mertajam 1. 46 Batu Kawan . Huang Cheng Guan (Huang Cheng Guan) (BN) 2.

717 28. Rohana Ariffin) (KeADILan) 7.470 24.937 21. Gooi Seong Kin (GooiSeong Kin) (DM) 1.03 1.114 b JUMLAH 672.548 284. 53 Balik Pulau 38. 48 Bukit Bendera 65. Chow Kon Yeow (Chow Kon Yeow) IDAPI P.424 (BNI 2. 50 Jelutong 59. L i i Boo Chang (Lim Boo Chang) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb.281 P. 47 Nibong Tebal 41. Chia Kwang Chye (Chia Kwang Chyel (BN) 2.72 717 4.005 18. 49 Tanjong 57.611 30 77. Hilmi bin Yahaya (Dato' Dr Hilmi Yahaya) (BN) 2.002 1. Rohana binti Ariffm (Dr.641 30 73.75 751 1.902 0 68.851 29.407 1 74. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 21 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN Voting Votes Percentage Rejected Majority P. 52 Bayan Baru 55.261 21. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLJAMENT-Cont.1 10 . Wong Kam Hoong (Wong Kam Hoong) (BN) 1.988 P.823 P.712 111. Karpal Singh a l l Ram Singh (Karpal Singh) IDAPI 1. Lee Kah Choon (Lee Kah Choon) (BN) 2.268 P.430 P. Goh Kheng Huat (Gob Kheng Huat) (KeADILan) 1. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2.2 1 793 1.362 828 76.40 564 12.010 18. Zulkifli bin Mohd Noor (Zulkifli Noor) (DAP) 1.161 78.126 0 71. Zainal Abidin bin Osman (Zainal Abidin bin Osman) IBN) 2. Ooi Swee Hing (Ooi Swee Hing) 6. 51 Bukit Gelugor 60.93 998 10.04 10.228 17.00 1.123 28 74.

t m C9 m (? t . N [ : . 2 If] F i 2 4 r-: m " : t . t .In t . m d m - w h m 2 m s N d 2 c3 . . "' 8%$3 If] m 0 N 2 "" m . t 3 d 0 N d l n w n 8 $3 a 3 e.

60 Taiping 65. Ho Cheong Sing (Ho Cheong Sing) (BNI . Sanmugam Ponmugam Ponnan (Ponmugam) (DAP) 2.824 10. Mohamad Zolkafly bin Yahaya (Mohamad Zolkatly bin Yahaya) (KeADILan) 20.680 19.029 2.337 9.394 46.172 20.768 481 68.337 1. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Kertas Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS DAP KeADILan Electorate Papers Papers Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majonty P.863 18.824 14.91 1. Lim Kit Siang (Lim Kit Siang) IDMI 1.93 4 19 5.615 6.052 2. Anna Doraai) IKeADllan) 1. 65 Ipoh Barat 68.821 1.337 22. Kula) (DAP] 2. Michael Jeyakumar Devaraj IDr Kumar) (KeADILan) 3.046 44.129 17.027 68.371 P.563 11. 62 Sungai Siput 46.464 P.51 927 1. Datuk M.38 1.774 19.349 19. 61 Padang Rengas 24.783 31.957 4. S Samy Vellu a/l Sangalimuthu (Dato S Samy Vellu) (BN) 1.935 22.571 3 72.052 + P.077 28.615 6. Kayveas) (BN] 2.94 1. Kayveas (Datuk M.464 3 1. ThongFahChongIThong Fah Chong) (BN) 2. Murugeson 2.129 17.219 47.333 49.015 598 22.280 17. 64 lpoh T i o r 73.851 22. Mohamed Nazri bin Abdul Aziz (Dato' Seri Mohamed Nazri Abdul Azid (AN] 2.680 P.957 4.371 11.077 28.890 8.175 314 67.06 933 19. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. M. 6 3 Tambun 65.583 57 67.935 (M.890 8.029 14. Annah Dorai a/l Pakiri WM. Khaimddin bin Abd Malik (Dr Haji Khairuddin bin Haji Abd Malik) (PAS] 2.85 1 P. Ong Chee Keng (Ong Chee Keng) IDAPI 3. Kulasegaran a/l V. Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah (Dato' Hajl Husnj Hanadzlahl (BN) 1.132 46 72.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.360 31.

129 P.938 15.112 12.945 7.814 6.C A L O N BAG1 PARLIMEN-Samb. Ahmad Razi bin Othman (Dr.808 8. Nga Hock Cheh (Nga Hock Cheh) (Dm) 1. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Tidak Undian Ditolak on dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS Total Electorate Papers Papers Voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P.359 .945 16. Muhammad Ismi bin Mat Taib (Ustaz Hj.17 1.530 8. Lim Keng Yaik) (BN) 2.867 P.542 9.47 1.874 38.696 12. Ting Chew Peh (Ting Chew Peh) (BNI 2.413 103 63. Lim Keng Yaik (Dato' Seri Dr. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Hj.899 25.129 30. Fong Po Kuan (Fong Po Kuan) (DM1 2. Rafidah Aziz (Rafidah Aziz) (BN) 1.056 1.532 129 74.102 4. 67 Kuala Kangsar 28.814 P. Muhammad Ismi bin Hj. Hew See Tong (Hew See Tong) (BN1 1.173 28.191 12. Mat Taib) (PAS) 2.312 15. 68 B ~ N ~ S 42. Veerasingam) (BN) 6. Nasarudin bin Hashlm [Nasarudin Hashim) (BN) 1.566 233 69. Lee Boon Chye (Dr Lee Boon Chye) (KeADILan) 1. Liew Ah Kim (LiewAh Kim) (DM) 2. 66 Batu Gajah 73.09 373 oha am ad Nizar bin Jamduddin (Ir.639 23. Ong Ka Chuan (Ong Ka Chuan) (BN) 28. 7 1 Gopeng 68. 70 Kampar 60. Razi) (PAS) 2.02 956 1 1 1 7. 72 Tapah 38.491 14.1 1.983 6. Mohd Nizar Jamaluddin) PAS1 2.46 483 4.782 30.303 8.916 21.312 P.112 P.359 9.747 P. Veerasingam all Suppiah (Dato S.564 15.847 20.808 13. 1.328 56 67.466 47. 69 Parit 28.586 16.952 235 69.66 1.867 11.681 42 1 66.747 12.229 126 71.033 20.148 50.391 20.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N .490 23.

870 8.128 8. Rahman) (KeADILan) 2.082 83 66.041 18.690 54 66. 73 Pasir Salak 42. Gobalakrishnan a/l Nagapan (N.422 27. Mustaffa Karnil bin Ayub (Mustafa Kamil Ayub) (KeADILan) 1.422 10.063 35.424 468.88 919 1.182 22.23 1. 75 Bagan Datok 34.196 10.11 1.283 1.08 23.25 .539 17. Ayyathurai all Achutharaman (A.077 12.875 P. 74 Lumut 68.743 35.547 19.273 117 66.049 P.415 P.172 10.38 1.Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency r JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAUIN-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Muhaimin bin Sulam (Muhaimin bin Sulam) (PAS) 2. Rarnli bin Ngah Talib (Ramli bin Ngah Talib) (BN) 1.630 201. Ahmad Zahid bin Hamidi (Dato' Ahmad Zahid Hamidi) (BN) 2.179 5.415 15. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARL. Shamsuddin bin Abd Rahman (Shamsuddin bin Abd. Dato' Loke Yuen Y w (Dato' Loke o Yuen Yow) (BN) 10.88 1.LAMENT-Cont.950 111.829 P.590 24.693 24. Kong Cho Ha (KongCho Ha) (BN) 2.477 11.767 135.870 9. Gobalakrishnan)(KeADILan) 2. 76 Telok lntan 53. Ayyathurai) (KeADILan) 1.154 786.170.875 19. Mah Siew Keong (MahSiew Keong) (BN) 1.522 50.486 73.510 6.310 72. PERAK Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 94 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undl Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS DAP Jumlah Pemilih Total Electorate Votes Votq Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P.959 31.412 - 70.829 18.614 27. 77 Tanjong Malim 52.049 4.283 8.283 14. W Him Ven (Wu Him Ven) (DAP) u 3.801 17.351 820.

472 10. Devamany) (BNl 1.12 776 8.472 10.966 7 9 Lipis 28.892 21.226 6. N Yen Yen) (BN) g 2.444 1.059 36.349 12. Hamzah bin Jaaffar (Dr.427 79. Choong Siew Onn (Choong Siew Onn) (DAP) 1.349 9.246 80 Raub 44.260 10.455 37.948 25. Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar [Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar) (BN) 1.Apalasamyl (DAP) 2.226 3.540 75 73.870 6.083 20.92 1.59 801 10. Adnan bin Wan Mamat (Dato' Wan Adnan bin Wan Mamat) IBN) 3.177 14.343 20.650 12.9 1.966 10.33 528 6. Apalasamy a/] Jataliah (J. Krishnasamy (S. Mohamad Shahrum bin Osman (Mohamad Shahrum bin Osmanl (BN) 1. Mohd Zai bin Mustafa (Mohd Zai Mustafa) (PAS) 2.523 32.296 370 78. 0ei Yang Yang @ N Yen Yen g (Dato' Dr.457 21. Hamzah Jaaffar) (PAS) 2.624 13.870 7.246 13. Devamany all S.K. Mohd Ramly @ Dzulkifli bin Ismail (Cik Gu Dzulkifli b Ismail) (KeADILan) 2.948 .202 65.177 10.061 15.875 231 74.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADlLan DAP f Votes Names o Candidates and Party Voting Percentage Rejected Majority 78 Cameron Highlands 23.892 82 lndera Mahkota 47.650 81 Jerantut 46.752 20.010 1.229 25.

Muttalib (Haji lsmail Abd.440 F. Mohd Najib bin Hj Abd P. Musaniff bin Ab. Saari bin Sungib (Hj. 8 3 Kuantan 45. Saari Hj. 8 6 Maran 3 1.Cont. Rahman (Musaniff bin Ab. Rahman) (PAS) 2.687 Razak (Najib Tun Razak) IBNI 2. 8 5 Pekan 52. lsmail bin Mohamed Said (Haji Ismail bin Haji Mohamed Said) (BN) . PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate Names o Candidates a n d Party f P. Fuziah binti Salleh (Fuziah Salleh) (KeADILan) 2. Tuan Ibharim bin Tuan Man (Ustaz Dato' Tuan lbrahim bin Tuan Man) (PAS) P. 87 Kuala Krau 31. Ismail bin Abd. Muttalib) (BNI 2. Zakaria bin Dahlan (Brig.935 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb. 84 Paya Besar 37. Sungib) (KeADILan) 1.860 1. Siti Zaharah binti Sulaiman (Dato' Sri Dr.404 1. Fu Ah Kiow @ Oh (Fu) Soon Guan (Dato' Fu Ah Kiow) (BN1 1. Hajjah Siti Zaharah Sulaiman) (BN) 2. J e n (B) Dato' Zakaria) (PAS) P. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT.

Sukri bin Ahmad (Ustaz Haji Sukri bin Haji Ahmad) (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Ab Wahab bin Ismail (Dr.026 24.126 434.Samb. Abdul Wahab Ismail) (PAS) 2. Jamaludin bin Jarjis (Dato' Dr Jamaludin bin Jarjis) (BN1 1 1 / 12. Mohd Sarit bin Hi Yusoh (Dato' Haji Sarit bin Haji Yusoh) (BN) 1. PAHANG Bahagian Nama-nama Calon dan Parti Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS 1 1 I 17.633 bin Omar) (PAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.607 IF KeADILan DAP 1 JUMLAH 570.Cont. Parlimen Parliamentary Constituency Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected - Polled P.367 . 88 Temerloh 1 Idiis bin Ornar (Ustar ldris ( 12. Ismail Sabri bin Yaakob (BN) 1. Abu Bakar bin Lebai Sudin (Abu Bakar bin Lebai Sudin) (DAP) 1. Liow Tiong Lai (Liow Tiong Lai) (BN) 2.

58. 9 3 Sungai Besar 31. Badrul Amin) (KeADlLan) P. 94 Hulu Selangor . Palanivel a l l K.533 P. Sallehen bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) (PAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Returned 1. Ismail bin Kamus (Ustaz Dato' Ismail bin Kanius) (PAS) 2.001 1. Dato' Noh bin Omar (Dato' Noh bin Omar) (BNI 2. Abdul Ghani bin Samsudin (Abdul Ghani bin Samsudin) [PAS) Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f a n d Party I Undi Yang Diperolehi I Majoriti DAP Majority Polled P. Mat Yasir bin Ikhsan (Dato' Mat Yasir) (BN) 2. Badrul Amin bin Bahron (Dr.816 . Palanivel) (BN) 1. 9 5 Tanjong Karang 35. Govindasamy (Dato' G . Noriah binti Kasnon (Noriah binti Kasnon) (BNI 1.

.

SELANGOR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT.Cont.

Datin Paduka Tan Yee . Nasir Hashim) (KeADILan) 2. Chew Mei Fun (Chew Mei Fun) (BN) 1.062 1. Liu Tian Khiew (Ronnie Liu Tian Khiew) (DAP) 2. Ang Hiok Gai (Ang 13. Dr Wong Ang Peng (Dr Wong Ang Peng) (DAP) . 110 Klang 74.170 699 13. 109 Kapar 104.588 Hiok Gai) (KeADILan) 2. Komala Devi a / p M Perumal (Komala Devi) (BN) P.281 Kew (Datin Paduka Tan Yee Kew) (BN) 2.185 2. 106 Petaling Jaya Utara 75.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas LJndiTidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned :.# 1 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti KeADILan Votes Voting Percentage Rejected Majority P. Abdul Aziz bin Shamsuddin (Abdul Aziz bin Shamsuddin) (BNI 1.215 1.Samb.043 P.410 P. 107 Subang 68.356 14.739 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Nijhar) (BN) 1. 108 Shah Alam 69. Khalid bin Abd Samad (Haji Khalid Abd Samad) (PAS) 2.460 1 P.063 15. K. 13.935 619 1. Mohd Nasir bin Hashim (Dr. Karnail Singh Nijhar a / l Amar Singh (Tan Sri Data Dr.S.

NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. SELANGOR .

201 11.517 Ng Lip Sat (Ng Lip Yong) (BNI 2.718 17. Chua Tian Chang (Tian Chua) (KeADILan) 1.185 11. Tan Seng Giaw) [DAF') 2. Yew Teong Look [Yew Teong Look] IBNI 2.06 1 16.093 28. Sahri bin Bahari (lr.950 10.854 Giaw (Dr. Tan Kee Wongl (BNI 23.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS MDP Majority 1. Ng Lip Yong @ 28. Kuan Perk Siong (Kuan Perk Siong) (DM1 2.968 . Tan Kee Kwong (Dr.135 12.428 1. Hj. Sahri Bahari) (KeADILan) 1.282 21. Ma Woei Chyi [Ma Woei Chyi) IBNI 1. Dr. Tan Seng 23.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.Cont.Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT. ' WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR .

91 187 1. Sanusi bin Osman (Dr Sanusi Osman) [KeADILan) 2. 124 Bandar Tun Razak -4 JUMLAH . Rosli bin Ibrahim @ Mamat (Dr. Tan Kok Wai (Tan Kok Wai) IDAPI 1. 121 Lembah Pantai 1.Samb. WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued ( 1 Kertas Undi Tidak Dikembal~kan Ballot l ' : ~ 1 1 1 1 1 1 Peratus Undian Undi Ditolak Voting Percentage Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Curtdidates f and Party Returned P. Datuk Tan Chai Ho [Datuk Tan Chai Ho) (BN] 2. 123 Cheras P. Teresa Kok Suh Sim (Teresa Kok) IDAP) 2. Shahrizat Q Shahrizat binti Abdul Jalil (Shahrizat Abdul Jalil) (BN) 53.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.Cont.718 32 71. Rosli bin Hj lbrahim) (KeADILan) P. 122 Seputeh P. Chin Yen Foo (Chin Yen Foo) IBN) 1. Lee Boon Kok (Lee Boon Kok) (BN) 2. NUMBER O F V O T E S OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT.

662 91.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLZAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN P U T W A Y A Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Nama-narna Calon dan Parti Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued - Undi Tidak Dikembalikan Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Ballot Papers Not Returned 8 voting Votes Percentage Rejected 8 1- Majorlti Majority - 4. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Othman) (KeADILan) 4.086 540 .79 28 1. Tengku Adnan bin Tengku Mansor (Tengku Adnan bin Tengku Mansor) IBN) 2.

664 10.360 9.094 1. Mohamad Fozi) (PAS) 20.280 36.306 8. Rosli bin Yaakop (Dr.716 72. Choong Yen Loong (Choong Yen Loong) (DAP) 1. Firdaus Muhammad Rom bin Harun (Dato' Firdaus Harun) (BN) 2.542 20.008 14.46 18. Mohd Isa bin Abdul Samad (Tan Sri Mohd Isa bin Abdul Samad) (BN) 2. Hon Choon Kim (Dato' Hon Choon Kim) (BN) 2.563 74.870 26.009 20.650 5. Rosli bin Yaakop) (PAS) 295 73. Chan Su Sann (Chan Su Sann) (DAP) 1.105 25.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembaiikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 90 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority 126 Jelebu 37.780 17.76 1. Hasan bin Malek (Hasan bin Malek) (BN) 73.74 13. Mohamad Fozi bin M Zain d (Hj. Hais Yatim (Rais Yatim) (BN) 2. Dato' Goh Siow Huat (Dato' Coh Siow Huat) (BN) 2.83 1. Dzulkefly bin Ahmad (Dr Hj Dzulkefly Ahmad) (PAS) 4.080 134 72.16 1. Annuar bin Mohd Salleh 16.763 22.236 73.342 (Annuar Mohd Salleh) (KeADILan) 2.446 28.656 .42 129 Kuala Pilah I I 43.

760 5'852 31.852 303.777 28. 133 Tampin 41.489 1.494 17. Sothinathan) 28.717 23.433 73.04 951 1. 132 Telok Kemang 56. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) [KeADILanl .Samb. P.936 18. Shaziman bin Abu Mansor (Shaziman bin Abu Mansor) (BN) 2.786 315.084 23.518 211.002 120.858 1 1 1 10.36 9.189 72.010 .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 PARLIMEN. Sothinathan a / l Sinna Goundar (S.778 39 74. Abdul Razakek bin Abdul Rahim (Abdul Razak Abdul Rahim) (PAS) JUMLAH 429. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Oikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 489 Peralus Undian Undl Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P.936 5.459 41.293 2.494 (BN) 2.95 1. N U M B E R O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Conl.571 30.

Datuk Wira Dr Fong Chan Onn (Datuk Wira Dr Fong Chan Onn) (BN) 1. Wong Nai Chee (Wong Nai Chee) (BN) 2. Abu Seman bin Haji Yusop (Datuk Wira Abu Seman Yusop) (BN) 1.343 P. 137 Bukit Katil 66. 136 Tangga Ratu 53.965 P.39 1 1. 138 Kota Melaka 82. Mohd Ruddin bin Ab Ghani P. Mohd Ruddin Ab Ghani) (BN) 2.034 53.291 42. 135 Alor Gajah 51. Idris bin Haron (Hj Idris bin Hj Haron) (BN) 1. Khalid bin Jaafar (Khalid Jaafar) (KeADILan) P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT MELAKA Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 30. Goh Leong San [Goh Leong San) (DAP) 2.149 (Datuk Dr. Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd Akin (Shamsul Iskandar bin Mohd Akin) [KeADILan) 2. Muhamad bin Burok (Muhamad bin Burok) (PAS) 2.588 39. Kerk Kim Hock (Kerk Kim Hock) (DAP) .005 1. 134 Masjid Tanah 39.781 64.807 Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names ofcandidates and Party Majority P.

94 8.370 .653 20.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.061 602 78. Jasme bin Tompang (Mej (B) 9.549 263. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.196 189.053 15.917 273. 139 J a s i n 79.218 42. Mohd Said bin Yusof 31.Samb.406 95 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS KeADILan L)AP Voting Votes Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority P.198 9. Mohd Said bin Yusof) (BN) JUMLAH 345.864 H Jasme bin H Tompang) j j (PAS) 2.864 21.334 31.249 1.910 114.198 (Hj. MELAKA Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Pemilih Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 53.68 1.834 38.

.

Mohamad bin Taib (Hj Mohamad bin Taib) (PAS) 1. Wee Ka Siong (Ur Wee Ka 29. Ahmad Faidhi bin Saidi (Dr. Junaidy Abd. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Mohamed Hanipa bin Maidin (Mohamed Hanipa bin Maidin) (PAS) ' I 4. Suhaizan bin Kaiat (Suhaizan bin Kaiat) (PAS) 2.116 7.974 I 50.438 1. Azhari bin Ismail (Azhari bin Ismail) (DAP) 1.130 I I 9.982 9.512 5.701 42. Wahab) (BN) 2. Razali bin Ibrahim (Razali bin Ibrahim) (BN) 2.065 Siong) (BN) 2. Junaidy bin Abd.807 1.804 20.316 68. Ahmad Faidhi) (KeADlLan) 1.788 26.415 38. Dato' Chua J u i Meng (Dato' Chua J u i Meng) (BNI 2.880 . Syed Hood bin Syed Edros (Syed Hood Syed Edros) (BN) 1.134 32. Mohd Zamri bin Md Taksis (Mohd Zamril (PAS) 35. Mohamad bin Haji Aziz (Datuk Mohamad bin Haji Aziz) (BN) 2.Samb. JOHOR Jumlah Pemilih Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS UAP Total Electorate Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority L 55.261 21.302 21. Wahab (Dr.320 1 10.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.

151 Simpang Renggam 34.240 907 1.597 153 Sembrong 30.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.957 . 157 Pengerang 33.618 19. 154 Mersing 33. Hoo Seng Chang (Hoo Seng Chang) IBN) 1.475 1.997 4.222 2.001 19. Hishammuddin bin Datuk Hussein (Dato' Hishammuddin Tun Hussein) (BN) 2. Atan bin Gombang (Ustaz Atan bin Gombang) (PAS) 2.477 14.649 19.890 613 4. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.842 18.262 30. Latiff bin Ahmad) (BN) 4.618 P. Ng Lam Hua (Ng Lam Hua) (DAP) 2.575 2. 152 Kluang 67.649 P.303 33. Kcr (Kerk) Kim Tim @ Kerk Choo Ting (Kerk Choo Ting) (BN) 1.597 P. 155 Tenggara 29. Adham bin Baba (Datuk Dr Adham Baba) (BN) Dato' Syed Hamid bin S. bin Tukachil (Cikgu bin Tukachil) (PAS) Latiff bin Ahmad (Dr. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Votes Rejected Names of Candidates and Party Majority P.842 1 P.767 760 2. Idris ldris 2.706 MTB MTB 4. Salleh bin Farmin) (PAS) 2. Jaafar Albar (BN) Azalina binti Othman (BN) 2. Abd. Salleh bin Farmin (Hj. Abd. 156 Kota Tinggi P. Onn bin Jaafar (Onn bin Jaafar) (PAS) 1.819 640 1.

Mohamed Khaled bin Nordin (Mohamed Khaled bin Nordin) (BN) 2. 162 Gelang Patah . 161 Pulai P. Sharil @ Shahrir bin Ab P. Song) (KeADILan) P. A. Ling Ban San @ Teng Boon Soon (Ling Ban San @ Teng Boon Soon) (BN) 907 1 1 Peratus Undian Voting JOHOR Undi Ditolak Votes Rejected Nama-rrarna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled Majoriti Names o Candidates and Party f Majority P. Yaakob bin Mohd Yusof Wa'akob bin Mohd Yusofl (PAS) 2. Nur Jazlan bin Mohamed (Datuk Nur Jazlan bin Mohamed) (BN) 1. Atan bin Ahmad (Haji Atan Ahmad) (PAS) 1. Razak bin Ahmad (Razak Ahmad) (KeADILan) 1. 158 Tebrau 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Song Sing Kwee (S.K. Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electoratc Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Returned P. 160 Johor Bahru Samad (Dato' Shahrir Abdul Samad) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Md Nasir bin Ab Wahah (Md Nasir bin Ab Wahahl (KeADILan) 2. 159 Pasir Gudang I 1.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF V O T E S OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Ong Ka Ting (Ong Ka Ting) (BN) 2. Hasni bin Mohammad (Hasni bin Mohammad) (BN) 1. Ong Kow Meng (Ong Kow Meng) (DAP) 2. Tan Hang Meng (Tan Hang Meng) (DAP) .Cont. Lim Si Cheng (Datuk Lim Si Cheng) (BN) 1. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS Total Electorate Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority 1. Hassan bin Abdul Karim (Hassan bin Abdul Karim] (KeADILan) 2.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT

WILAYAHPERSEKUTUANLABUAN
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentay Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undl Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS

Total Electorate

Votes Voting Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

P. 166 Labuan

22,006

14,761

67.08

488

1. Matusin bin Abdul Rahman (Matusin bin Abdul Rahman) (PAS) 2. Suhaili bin Abdul Rahman (Suhaili bin Abdul Rahman) (BN)

3,186 11.087

7.901

11,087

3,186

JUMLAH

14,761 22,006 I

0

67.08

488

14,273

7,901

I -

11,087

3,186

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAh4ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jurrllah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party 2. Md Salleh Md Said (Salleh Said Keruak) IBNI 3. Jaimin @ Jack bin Giau [Jack Giau) IsMIA) P. 170 Tuaran 39.338 27,198 8 69.14 981 1. Madius bin Tangau (Madius bin Tangau) (BN) 2. Umsery @ Ansari bin Abdullah (Ansari Abdullah) (KeADILan) 1. Saidatul Badru binti Mohd Said (Datin Saidatul Badru binti Tun Mohd Said) [KeADILan) 2. Enchin bin Majimbun @ Eric (O.K.K. Eric E. Majimbun) (BN) 1. Hiew King Cheu [Hiew King Cheu) IDAPI 2. Liew Chin Jin (Christina Liew) (KeADILan) 3. Yee Moh Chai (Dr. Yee Moh Chai) (BN) Undi Majoriti 'a% Diperolehi Votes Polled 19,290 1,551 Majority BN DAP KeADILan SETLA PASOK BEBAS

BaUot Papers Voting Not Percentage Returned

17,354 8,855

8,499

17.354

8,855

P. 171 Sepanggar

34,527

22,083

32

63.96

727

5,098

11,128

16,226

5,098

16,226

P. 172 Kota Kinabalu

43,12 1

25.078

112

58.16

294

5.187 3.492 15.993

10.806

15,993

5.187

3,492

-

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALQN BAG1 PARLIMEN-Sarnb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLLAMENT-Cont.
SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas dan Parti Dikeluarkan Total Electorate Dikembalikan mes o Candidates f and P m j yang Diperolehi Votes Polled Majority

Papers

2. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj. Awang Tengah b. Ag. Aminl (KeAJIILan) 177 Beaufort 26.461
-

4.547

Datuk Azizah Mohd Dun (BN) Yusof @ Josree bin Yacoh (BNI1. Bernard Giluk Dompok [Tan Sri Bernard Dompok) (BNI 2. Ruhimin Adzim @ Ruhimin bin Ajim (Ruhimin Adzim) (BEBAS) 3. Karim hin Adam [Karim bin Adam) (BEBAS) 4. Japiril bin Suhalmin (Japiril Suhaimin) (BEBAS)

MTB

178 Sipitang 179 Ranau

23.542 27,986 19.699 298 70.39

775

MTB 7,547 1.387 7,547

6,160

3.310

1.609

180 Keningau 181 Tenom

34.510 20,417

-

Joseph Pairin Kitingan (BN)
1. Raime bin Unggi (Raime Unggi) [UN] 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS)

MTB

14,063

7

68.88

396

8,032 5.628

2,404

8,032

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency P. 182 Pensiangam Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled 6.080 557
DAP

PASOK

BEBAS

Voting Ballot Papers Percentage No1 Returned

Votes Names o Candidates f Rejected and Party 552 1. Bernard S. Maraat Q Ben (Bernard S. Maraat) (BN) 2. Samson S. Koroh Q Razali Suffian (Razali Suffian Koroh) (BEBAS) 3. Martin Tomy Q Tommy (Martin Tomy Q Tommy) (BEBAS) Ronald Kiandee (BN) 804 1. Raj Munni binti Sabu (Raj Munni binti Sabu) (KeADILan) 2. Juslie bin Ajirol (Datuk Juslie bin Ajirol) (BN) Chong Ket Wah' Q Chong Ket Fah (BN) 385 1. Chong Hon Min (Chong Hon Min) (BEBAS) 2. Lau Ngan Siew (Datuk Lau Ngan Siew) (BN) 3. Liew Teck Khen Q Liaw Teck King (LiawTeck King) (PASOK)

5,272

P. 183 Reluran P. 184 Libaran

MTB 2.471

13,140

P. 185 Batu Sapi P. 186 Sandakan

MTB

9,538 8.208 543

81 1.865 5.141 146 59.896 1.613 5. Noraidah binti Abdul Salleh (Noraidah Abdul Salleh) [BEBAS) 2. Aldanl bin Landi (Hj. Samsuri bin Baharuddin [Samsuri bin Baharuddin) (KeADILan) 1.748 16. 189 Semporna 33.362 24. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARUAMENT-Cont.865 P. 187 Kinabatangan P. 188 Silam 19. Rahman (Sarnsu Baharun Hj. Landi) (BEBAS) MTB 40.517 16.215 740 740 1. Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah) (KeADILan) 3.772 20.Aldani bin Hj.613 10. Samsu Baharun bin Haji Ab.319 15.918 118 61. Madjalis bin Lais (Madjalis bin Lais) (BEBAS) 4.286 .C A . N BAG1 PARLIMEN-Samb. Hahrnan) (BN) 2.441 Moktar bin Radin (BN) 1. SABAH - Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilib Kertas Undi Dikeluarkan Kertas Undi Tidak Dikernbalikan Peratus Undian Total Electorate Ballot Papers Issued Ballot Papers Voting Not Percentage Returned - P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . Abd.94 847 816 13.

617 JUMLAH - Shim Paw Fatt (BN) Abdul Ghapur bin Salleh (BN) MTB MTB I SETIA PASOK . Mohd Shafie bin Apdal (Datuk Mohd Shafie bin Apdal] (BN) P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.143 34. 190 Tawau 41. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PA??UAMENT--Cont. SAaAH Bahagian M a n Raya Parlimen Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Voting Percentage Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Electorate Votes Names o Candidates f Rejected and Party Mqority 5.

.

618 . Jawah anak Gerang (Jawah anak Gerang) (BN) 1. Adenan bin Satem (Dato Sri Haji Adenan bin Haji Satem) (BN) 2.035 6.927 6. Henry Ginai Langgie (Henry Ginai Langgie) (BEBAS) 1.647 12.496 11.601 18.33 - - 316 4.035 MTB 5.035 19.17 167 10.737 13.01 176 1.027 28.962 20.31 1 9.767 1.13 372 1. NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.960 18.368 9.732 10.265 9.689 0 66.500 194 55.969 0 64.679 17.895 1 1.960 4.723 11.686 89 59. William @ Nyallau anak Badak (William Nyallau) (BEBAS) 2. Richard Riot anak Jaem (Richard Riot Jaem) (BNI 2.767 1.679 9. Adam bin Ahid) (PAS) Rohani binti Abdul Karim (BN) 1. 199 Serian 31.618 1.79 232 4.895 9.695 13.270 13.139 18 68. Cobbold ak Lusoi [Cobbold ak Lusoi) (BEBAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Jimmy Lim @ Jimmy .015 15. Datuk Douglas Uggah Embas (Datuk Douglas Uggah Embas) (BN) 6. Abang Zulkifli bin Abang Engkeh (Abang Zulkini bin Abang Engkeh) (SNAP) 2. SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DP A SNAP Votes Voting Percer~tage Rejected Votes Polled Majority 2. Adam bin Ahid (Hj. Mangan anak Ngandok (Mangan anak Ngandok) (STAR) P.962 2.Donald (Jimmy Donald) (BN) 1.

880 mjang P. 209 Kanowit 18. 208 Julau 19. 206 Kuala 28. 205 Saratok 24.765 P.706 35.607 P. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.100 .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAmN 1 PARLIMEN-Samb. 210 Lanang 40. 207 Sarikei P.181 P. SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parli~mentary constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued P.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SARAWAK
-

SNAP

4.260

3.283

2,583

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLlAMENT-Cont.

SARAWAK
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parlinmentary Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan
Rollnt Papers Issued Kertns Undi Tidak Dikembalikan

Peratus Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi

Majoriti

BEBAS

STAR

SNAP

Total Electorate

Ballot Papers Not Returned
-

Voting Percentage

Votes Rejected

Names oJCandidates and Party

Voles Polled

Majority

11.973

16

1. Jacob Dungau Sagan (Data' Jacob Dungau Sagan) (BNI 2. Kebing Wan (Kebing Wan) (SNAP) Henry Sum Agong IBN)

7.551

3.310

4.241

4.241

431.531

2,023

423.536

143.498

35.682

6.270

28.579

LAMPIRAN I11 APPENDLX 111

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY PERLIS
I

I

Bahagian Pilihan Raya Negeri Constituency

Jurnlah Pemilih Total Electorate

Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issukd
5,593

Peratus
Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi Votes Polled

Majoriti

BN

PAS

Ballot Papers Not Returned
196

Voting Votes Percentage Rejected

Names oJCandidates and Party

Majority

N. 1

Titi Tinggi

6.887

81.21

253

1. Ko Chu Liang (KOChu Liang)

1.476 3.668 3,492 1.621 4.632 2,042 1,438 3,041 2.706 3.284 4.076 2,568 4.001 2.417

2,192

3,668

'

(KeADIh]) 2. Loh Yoon Foo (Loh Yoon Foo) (BN)
N. 2

Beseri

6,645

5,222

0

78.59

109

1. Zahidi bin Zainul Abidin (Zahidi bin Zainul Abidin) (BN) 2. Mohd Anuar bin Mohd Tahir (Anuar Tahir) (PAS) 1. Mansor bin Jusoh (Mansor bin Jusoh) (BN) 2. Mohd Ali bin Puteh (Mohd Ali

1.871

3,492

1.62 1

N. 3

Chuping

7.802

6,797

1

87.12

122

2,590

4,632

2,042

Puteh) (PAS)
5.557 4.563 28 82.11 56

1. Suwardi bin Yaacob (Suwardi bin Yaacob) [PAS) 2. Khairi bin Hasan (Khairi bin Hasan) (BN)
1. Zolkharnain bin Abidin

1,603

3.041

1,438

N. 5

Santan

7.008

6.063

0

86.52

73

578

3,284

2,706

(Zolkharnain Ahidin) [PAS)
2. Sabry bin Ahmad (Sabry bin

Ahmad) IBN)
N. 6

Bintong

7,850

6,757

6

68.08

107

1. Rusli bin Mat Husin (Rusli bin Mat Husin) (BN) 2. Abdul bin Zakaria (Haji Abdul Zakaria) (PAS) 1. Azihani binti Ali (Azihanibinti Dato' Ali) [BN) 2. Ahmad Adnan bin Fadzil (Ustaz Adnan Fadzil) (PAS)

1,508

4,076

N. 7

Sena

7.979

6,496

6

81.41

72

1,584

4.00 1

2.417

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N - C M N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATrVE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi B N PAS

Total Electorate

Vohng Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

votes Polled

N. 8

Indera Kayangan

9,314

7.261

304

1. OuiAhLan@NgAhLan(Oui Ng Ah Lan @ Ah Lan)(BN) 2. Khoo Yang Chong (Cikgu Khoo Yang Chong) (KeADILan) 1. Mohd Yusoff bin Ubi @ Madarsa (Mohd Yusoff Madarsa) (KeADILan) 2. Bakar bin Saad (Bakar bin Saad) IBN) 1. Ku Mahmood bin Ku Ismail (Cikgu Ku Mahmood Ku lsmail) (PAS1 2. Azam bin Rashid (Haji Azam Rashid) (BN)
1. Bakar @ Abu Bakar bin Ismail (Dato' Hj. Abu Bakar bin Hj Ismail) (BN) 2. Abu Bakar bin Ali (Haji Abu Bakar Ali) (PAS)

5,243

N. 9

Kuala Perlis

8,024

6.326

155

4.495

N. 10 Kayang

7,349

6.256

118

3,705

2,378

7,601

6.184

179

3.795

2.210

N. 12 Tambun Tulang

8.447

7,208

101

1. Haron bin Din (Dato' Dr. Haron Din) (PAS) 2. Shahidan bin Kassim (Shahidan bin Kassim) (BN)
1. Ahmad bin Ali (Ustaz Ahmad Ali) (PAS) 2. Jafperi bin Othman (C~kgu Jafperi bin Othman) (BN)

4.422

2,680

N. 13 Guar Sanji

7.765

6.708

97

3,378

3,233

JUMLAH UNDI PANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri State constituency Total Electorate Undi Ditolak Dikeluarkan Dikembalikan Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti

Ballot Papers Issued

Ballot Papers Not Returned

voting Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

I

N. 14 Simpang
Empat

83.11

133

1 Che Rosli bin Che Mat (Dr. Che . Rosli Che Mat) (PAS) 2. Zahari bin Bakar (Zaharibin Bakar) (BN)
1. Hashim.bin Hj. Jasin (Ustaz Hashim Jasin) (PAS) 2. Mastika Junaidah binti Husin (Datuk Haijah Mastika) (BN)

2,519 2.795 3,221 3,176

276

N. 1 Sanglang 5

83.22

11

45

JUMLAH

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY KEDAH
PAS Dikeluarkan Dikembalikan Diperolehi KeAUlLan DAP

Polled

N 1 .

Ayer Hangat

15,213

12.659

6

83.21

262

1. Yusof bin lsmail (Ustaz Yusof bin Ismail) (PAS) 2. M Hasan bin Bulat (Dato' d M Hasan bin Bulat) (BNJ d 1. Nawawi bin Ahmad (Hj Nawawi bin Hj Ahmad) (BN) 2. Mazlan bin Ahmad (Mazlan bin Ahmad] (PAS) 1. Abu Hasan bin Sarif (Abu Hasan bin Sari0 (BN) 2. A Wahab bin A Rahrnan (CikguAbd Wahab) (PAS) 1. Otbrnan bin Aziz (Othman bin Aziz) (BN) 2. Ahd. Ghani bin Ahmad (UstAbd. Ghani Ahrnad) (PAS) 1. Mat Nanyan bin Saad [Haji Mat Nanyan bin Haji Saad) (PAS) 2. Khalidah Adibah binti Ayob (Adibah Ayob) (BN) 1. Rohani binti Abd Muttalib (Dr. Rohani binti Abd Muttalib) (PAS) 2. Othman bin lshak (Prof.Emeritus Dato' Dr Hj Othman bin Ishak) (BN)

4,794 7,597 8,065 1.890 8,614 7.041 10,759 9.899

2,803

7.597

4,794

N. 2

Kuah

12,767

10.186

34

79.78

197

6,175

8,065

1.890

N. 3

Kota Siputeh

19,209

15,884

0

82.69

229

1.573

8,614

7,041

N. 4

Ayer Hitam

24,939

20,935

0

83.94

277

860

10,759

9,899

N. 5

Bukit Kayu Hitarn

23.463

20,333

1020

86.66

395

5,973 12.945 7.541 13,297

6.972

12,945

5,973

N. 6

Jitra

26,131

21,269

59

81.39

372

5,756

13,297

7,541

746 6.432 86. Mahdzir bin Khalid (Data' Mahdzir bin Khalid) (BN) 1.29 188 5.827 4.70 144 937 8. Mohamad Yusoff bin Zakaria (Hj.617 18. Zakaria) (PAS) 2.665 10.899 7.636 8.162 10.657 0 87. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES W R THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.72 191 6.76 185 6. M Rohsidi bin Haji Osman d (Hj Rashidi Haji Osman) (PAS) 2. Ariffin bin Man (Ariffm bin Man) (BN) 2.479 0 81.646 13.665 12BakarBata 21.054 1.785 7. lsmail Salleh) (PAS) 6.656 7.617 16.699 4. AffEudin bin Haji Omar (Dato Dr Afffudin bin Haji Omar) (BN) 1.310 7.08 244 1.054 . KEDAH - Bahagian Piliban Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilib Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 6 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 7 Kuala Nerang 16.436 7. lsmail bin Kamis (Sheikh lsmail Kamis) (PAS) 1.746 1.887 9.848 0 84.785 9 Bukit Lada 22.699 9. Rohani binti Bakar (Rohani binti Bakar) (KeADILan) 2.684 5.677 0 73.201 18. Ismail bin Salleh (Dr.827 11.091 5.436 8 Pedu 15.684 10.887 10BilkitPinang 22. Cheung Khai Yan (Cheung Khai Yan) (BN) 1.636 11 Derga 21.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.90 305 2. Munir bin Hj. Ahmad bin Sudin (Dato Hj Ahmad Lebai Sudinl (BN) 1.037 11.769 10.091 5. Ahmad Bashah bin M Hanipah (Ahmad Bashah d bin M Hanipah) (BN) d 2. Wan Jaafar bin Wan Ahmad [Wan Jaafar bin Wan Ahmad) (PAS) 2.369 33 75.766 14.656 7.254 15.

545 9. Amiruddin bin Hamzah (Ir Hj Amiruddin Hj Hamzah) (PAS) 21.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. KEDAH Bahogian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 27 Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calorl dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled PAS Names o Candidates and Party f N.155 .120 12.329 14. Syed Razak bin S Zain (Hj Syed Razak bin Hj Syed Zain) (BN) 2. NCJMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.207 11.468 6. 14 Alor Mengkudu 19. Mohamad Sabu) (PAS) 1. Chong Kau Chai (Chong Kau Chai 8 Chong Itt Chew) (BN) 2. Mohd Jamil bin Hj Md ldross 10. Phahrolrazi bin Mohd Zawawi (Hj Phahrolrazi Zawawi) (PAS) 9. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1 . Fadzil bin H a n d (Ustaz Hj Fadzil bin H a n d ) (BN) 2.527 N.523 20. Mohamad bin Sabu (Hj. Yap Shui Fah (Yap Shui Fah) (KeADILan) 1. 13 Kota Darul Aman 16. 17 Pengkalan 26.641 10.095 6.240 N 16 Kubang Rotan 27.094 1.876 N. Abdul Muthalib bin Harun 9.144 I (Hj Abdul Muthalib bin Harun] (BN) 2.489 15.415 1.939 22.584 Kundor (Mohd Jamil bin Hj Md Idrossl (BN) 2.232 1.268 24.

Abd. Razak (PAS1 1.254 27. Shamsuddin bin Tahir (Sbamsuddinbin Tahir) (BN 2. Ab Muthalib bin Awang (Sobri Haji Awang] (PAS) 2. 18 Tokai 29.99 685 7.42 268 1.69 221 3. Beh Heng Seong (Beh Heng Seong) (BN) 2. Tan Choy (Tan Choy) IDAPI 3. KEDAH Pilihan Raya Negeri Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti State Constituency Ballot Papers Issued I N.JUlVILAH UNDI Y M G DIPEROLEH OLEH C A L O N .W N BAG1 DEWM U N D M G M NEGERI-Samb.983 21. Razak bin Hashim (Dato' Hj. Razak bin Hashim) (BN) 1. Mohamed Taulan bin Mat Rasul (HajiMohamed Taulan Rasul) (PAS) 1. Muhammad Mi bin Abdullal (Mohd 'Afif bin Abdullah) (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.820 17.080 10. Abd.966 4. Abd. Mohd Suhaimi bin Abdullah (Dato Mohd Suhaimi Abdullah) (BN 2.250 9.882 0 78.179 14.24 385 4. Azizan bin Abdul Razak (UstazM i Hj.071 .081 0 74.985 Ballot Papers Not Returned 19 Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 7 Votes Polled Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Majority 87.65 222 1.698 0 84. Kalai Vanan all Bala Sundram (Kalai Vanar) (KeADILan) 4.926 24. Suraya binti Yaacob (Suraya binti Yaacob) lBNl 1.790 53 86.

778 0 75. Hamdan bin Mohamed Khalib (Dr Hamdan Mohamed Khalib) (PAS) 24.600 21.15 249 1.310 51 7. W B E R OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.899 14.30: .742 9.991 N 25 Bukit .913 11 85.072 0 85.204 5.314 14. M Saleh bin Ismail d (Cikgu Salleh Ismail) (BN) 2. Selambau 30.742 5.310 N.715 1 78.960 5. 24 Jeneri 19. Yahya bin Abdullah (Cikgu Yahya Abdullah) (PAS) 1.383 70 77.722 16. KEDAH Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N.151 13.501 N.305 14. Shahabudin bin Jaafar (Ust.111 7.787 6 Nama-nama Calon dan Parti Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority 85.Shahabudin Hj.68 643 13.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.960 bin Hamid) (BN) 2. Ismail bin Harun (Penghulu lsmail Harun) (BN) 2.40 212 1. Arzmi bin Hamid (Arzmi 7.259 7.631 7.111 7. Seng Kooh Huat (Soon Kok Wah) (BN) N 27 Pantai .661 11. Jaafar] (PAS) 2.120 640 8. 26 Tanjong Dawai 27. 23 Belantek 17.695 14.196 6. Mustafa Khalid bin Hanafi (Mustafa Khalid bin Hand) (KeADILan) 3.12 496 7.501 2. Shuib bin Saedin (DrShuib Saedin) (BN) 1. Mohd Isa Shdie) (PAS) 1.081 11.326 19. Saravanan a/l Velia Udayar (Dato V Saravanan)(BN) 2.991 14. Mohd Isa bin Shafie (Ust.13 269 8.204 2.631 7.259 7.196 6. Gnanaguru a/] Ganisan (Gnanaguru a/] Ganisan) (DM) 1 .081 N. 28 Bakar Arang 26. Merdeka 9.76 280 8.746 21. Johari bin Abdul (Johari bin Abdul) (KeADILan) 2.322 23.

Zuki bin Yusof (Cikgu Md.323 8. Aziz bin Sheikh Fadzir (Dato Abd Azii Sheikh Fadzir) (BN) 2.323 462 9.36 293 12.134 10. Ismail bin Abu Bakar (Cikgu lsmail bin Abu Bakar) (BN) 2.848 14. Fong Chok Gin (Dato' Fong Chok Gin) (BN) 1.410 13.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb. Abd. Ismail) (BN) 6.26 289 8.565 9.786 12.571 9.287 4.456 18.410 7. Mohd Salleh bin Yaacob (Mohd Salleh bin Yaacob) (BNI 2.568 10.006 10. Taib Azamudden bin Md Taib (Ustaz Taib Azamudden) (PAS) 1. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.799 74.659 20.354 1.861 N.825 6.287 6. 29 Sidam 19.454 22 82. Zuki bin Yusofl (PAS) 4.354 10.56 359 1. 33 Merbau Pulas 25. Lim Soo Nee (Lim Soo Nee) (KeADILan) 2.153 10.415 13.568 N.687 0 79.825 .95 296 10.958 20. Suhaimi bin Ahmad (Ustaz Suhaimi bin Ahmad) (PAS) 1. Siti Ashah binti Ghazali (Ustazah Siti Ashah binti Ghazali) (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 31 Kupang I 24.153 N. 30 Bayu 27. Mohd. Md.861 N. 32 Kuala Ketil 22.Hadzir bin Hj.69 452 1.571 1.473 0 82. Mohd Hadzir bin Ismail (Dato' Hj.270 55 84.565 1 9.583 23.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. KEDAH . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. KELANTAN . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

083 N.231 0 81. Mohamed bin Daud (Mohamed Daud Iraqi) (PAS) 3. Nassuruddin Hj.256 5. 17 Salor 15.564 0 81. 1.785 4.990 6.66 175 1.547 14 69.Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. KELANTAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 25 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADII BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Votes PoUed Majority N. AbduHah bin Ab.493 5.734 11.332 N.551 8.547 6.577 11. Hussin bin Ibrahim (Ustaz Tapah) Haji Hussin Lubok (PAS) 2.Baihaki) (PAS) 2. Mohd Nassuruddin bin Haji Daud (Ust.332 4.01 163 N 15 Gual Periok .78 352 1. 19 Demit 18.695 10.547 1.641 N. Nik Ab.340 12. 18 PasirTumboh 13. Muhammad bin Abdul Ghani (Dato' Muhammad bin Abdul Ghani) (BN) 2.083 3. Ahmad Baihaki bin Atiqullah (Ust. Mohd Zain bin Ismail (Mohd Zain) (BN) 1.90 415 .095 2.990 6. 16.92 132 868 4. Daud) (PAS1 1.684 8. A Halim bin Che Man b (Ab Halim) (BN) 2.625 N.275 5.493 3.508 6.275 5.192 6. Siti Jeliha @ Zaleha binti Hussin (Ustazah Zaleha) (BN) 2.807 3. Rahman bin Nik Taib (NikAb.807 .641 6. Razak (Ustaz Lah Razakl (PAS) 1.Hj. Buni Amin bin Harnzah (HjBuni Amin Hamzah) (PAS) 1.074 14.273 75.508 6.551 8.816 0 81.095 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Rahman bin Nik Taib) (BN) 1. 14 Meranti 13.105 3. 16 Bukit Tuku 10. Shaari bin Mat Hussain (DatoShaari Mat Hussain) (BN) 2.133 5.325 75 77.97 458 5.625 4.

68 182 212 6. 23 Melor 16.099 N.099 6.630 40 83.707 217 85.478 6.780 8. 25 Kok Lanas 17. Shaari) (PAS) 2. Ashari bin Mamat 711 4.044 6.780 7.775 6.301 N. Shaary bin Haji Awang (Imam Shaary) (PAS) 1. Muhamad bin Ab. Mohd Zulkifli bin Haji Zakaria (Hj.509 5.563 6. Annuar bin Musa (Dato'Haji Annuar b. 21 Perupok 18.301 1. Sharifuddin bin Drahman @ Ab.673 15. NUMBER OF VOTES OEW'NED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Xont.212 7.015 3 80.212 7.698 6. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembaltkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADlLan BEBAS Ballot Papers Not Returned 116 Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N.264 15.54 121 1.70 279 1.846 8. Hj. Rahman (Cikgu Hj.269 14.958 6.914 7. Rahman (Imam Shukri) (PAS) 1.583 84.113 8.775 4. 22 Jelawat 18. Md.789 13. Shamsudin @ Mohamed Shukri bin Ab. Rahman (UstazMad] (BN) 1.91 238 1.143 33 82. Sharifuddin) (BN) 2.914 8. Azmi bin Ishak (Cikgu Azmi Ishak) [BN) N 24 Kadok . Zul) (BN) 1. Wan Ismail bin Wan Jusoh 8.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.590 5.435 10. Ilias bin Husain (Dato' Ilias) IBNI 2.663 (Hj.546 26 80. 20 Tawang 18.663 8.478 N. Omar bin Mohammed (Dato' Haji Omar) (PAS) 2.77 209 1.590 5.16 318 5. 12.958 N. Musa) (BN) . Hassan bin Mohamood (Ustaz Hassan) (PAS) 2.382 15.563 (Tok Wan Ismail) (PAS) 2.509 2.

Hamat (Cik gu Din) (PAS) 1. 31 Semerak 11.549 N 27 Gual lpoh . 28 Kemahang 7. M Anizarn bin Ab Rahman d (Mej [B)Nizarn) (PAS) 2. 30 Limbongan 13. Nuainun @ Shuhainie binti Deraman (DatinSue) IBN) 1.090 N. 29 Selising 11. 26 Bukit Panau 13. Wan Yusoff bin W Mustafa .348 0 5.500 4. Saipul Bahrin bin Mohamad (Ust. Zainuddin bin Ag.492 5. Kamarudin bin M Nor d [Kamarudin M Nor) [BN) d 2. Hussin bin Awang [Cikgu Haji Hussin) [PAS) N.679 N.744 0 6.861 251 1.901 3.926 6.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.149 3. 6. Saipul Bahrin) (PAS) 2. Zainal Abedin Mohamad) (BNI 2. Hashim bin Safm @ Shafain (Datuk Hj Hashim Safin) (BNI 1. Abdul Patah bin Haji Mahmood (Abdul Fatah Mahmood) (PAS) 2. Zaiial Abedin bin Mohamad (Hj. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan BaUot Papers Issued Ballot Papers Not Retmd Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti PAS BEBAS Votes PoUed Majority N. 9. Amran bin Mat Nor (Amran Mat Nor) (BN) 1.396 .672 0 6. Baharudin bin Yusof (Ustaz Bahamdin) (BN) 1.444 7.592 52 [Cikgu Wan Yusom (PAS) 2.W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEI3-Sarnb.033 5.345 0 N.095 5.

.

Abdul Aziz bin Derashid (Abdul Aziz bin Derashid) IBN) N. Mohd Zaki bin Haji Kassim (Mohd Zaki bin Haji Kassim) (REBAS) 2. Ramzi bin Ab Rahman lDato Ramzi bin Ab Rahman) (BN) 2. 40 Guchil 14. Rapar @ Abdul Ghafar bin Yusoff (Cik gu Abdul Ghafar) (PAS) N. Mohd Zamzuri bin Mat Lazim (Zamzuri Mat Lazim) (PAS) 2. 3 8 Kuala Balah 8. Sham) (BN) N. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Votes Polled Majority N. Zulkafli bin Yacob (Ustaz Zul) (PAS1 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.875 1. Mat Rashid bin Mat Jaais (Hj Abdul Rashid Jaisl (PAS) 2. Abdul Latiff bin Abdul Rahman (Ustaz Abdul Latiffl (PAS) N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N .716 1. 39 Mengkebang 12. Shamshul Ikhwan bin Ashari Azmi (Dr.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.566 1. 41 Manek Urai 10. Mohamed Zulkepli bin Omar (Zuki) (BN) 1. 42 Dabong .705 1. Azizzuddin bin Hussein (Haji Azizzuddin) (BN) 2.

972 6.26 0 2.518 520.516 2.689 258.364 2. Mohamad Saufi bin Derarnan (Mohamad Saufi Hj Deraman) (BNI 2.244 2.210 51 . Chek Hashim bin Sulaima (Chek Hashim) (PAS) 4.478 80.364 5.382 249.10 193 1.092 7.685 4. 43 Nenggiri 8. 44 Paloh 9. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued BaUot Papers Not Returned 7 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and PQJtY Undi Yang Majoriti B N PAS KeADILan BEBAS Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N. Mat Yusoff bin Abdul Ghani (Mat Yusoff bin Abdul Ghani] (BN) 2.752 144 85. Mohd Zain bin Muhammad (Cikgu Hj. Nozula bin Mat Diah (Nozula] (BNI 1.455 JUMLAH 662.831 N.06 8.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWPSN UNDANGAN NEGEIX-Samb.184 2.244 N.805 10 75.455 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.831 1.073 6. 45 Galas 8.880 5. Norazman bin Mat Amin (NorazmanMat h i n ) (KeADILan) 2.925 12.516 1.722 530.547 81.729 4.85 156 4.568 56.564 1.184 1. Zain) IKeADILan) 1.

021 3. W Mohd bin Wan Hassan (Hj.01 .690 4.800 7. W Mohd Wan . Ramlan bin Ali (Ramlan bin Ali) (BN) 1. Abdullah bin Che Muda (Abdullah bin Che Muda) (BNI * N. . 2 Kota Putera 38 86.LAMPIRAN 111 APPENDIX ZZZ JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATNE ASSEMBLY TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 67 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates m d Party f Majority - N. Nawi bin Moharnad (Nawi bin Mohamad) (BN) .513 4.903 4. Asha'ari bin Idris (Haji Asha'ari bin Idris) (BN) 2.2.26 N.64 1. Abas (Abdul Azk Abas) (PAS) N.23 1.496 3.0 6.60 1. Mohd Hassan bin Salleh (Haji Hassan Salleh) (PAS) 1. Tengku Ahmad bin Tengku Hussain (Tengku Ahmad Tengku Hussain) (PAS) N.466 6. 437 .51 N 5 . 1 Kuala Besut 87. Rozali bin Muhammad (Ustaz Rozali Muhammad) (PAS) 1. Nik Muhammad Zawawi bin Salleh (Ustaz Nik Muhammad Zawawi Salleh) (PAS] 2.863 4.58 N.955 6. 7 Langkap 0 88. ldris bin Jusoh (Data' Haji Idris Jusoh) (BN) 2. Mohd Jidin bin Shafee (Haji Mohd Jidin bin Shafee) (BN) 2. Abdullah bin Mat Dan (Ustaz Abdullah Mat Dan) (PAS) 1. Jabi 0 87.890 6. Shaharizukirnain bin Abd Kadir (Ustaz ShaharizukirnainAbd Kadir) (PAS) 2.334 6. 3 Jertii 14 85. 6 Permaisuri 5 89. Abd Rahman @ Abdul Aziz bin Hj.700 5.829 Hassan) (BNI 2. 4 Hulu Besut 8 87.

612 7 90.888 6.98 1 5.426 3 87. Hamzah bin Mohamad Zain (Hamzah Mohd Zain) (BN) 2.190 0 110 81.677 N.940 1.624 6.718 9. Mohd Nasir b. 8 Batu Rakit 10.811 4.114. 1 I Seberang Takir 11.873 86 88.922 15.565 8.677 3.987 12. 13 Wakaf Mempelam 17. Wan Hisham bin Wan Salleh (Wan Hisham Dato Wan Salleh) (BNI 2. TERENGGANU Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Constituency Electorate Papers Papers Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N. Khazan bin Che Mat (Khazan bin Che Mat) IBN) 1.43 156 774 7.14 171 159 1.83 145 1.031 13.583 5.340 6.438 15. 15 Ladang .556 8 87.981 N.809 7. Ibrahim Q lbrahim Fikri (Haji Mohd Nasir Ibrahirn Fikri) (BN) 2.283 6.283 N. Haji Alias Razak) (PAS) 1.52 84. Toh Chin Yaw (Toh Chin Yawl (BN) 2.92 152 1.793 6.95 127 616 4. 12 Bukit Tunggal 10. 9. Abu Bakar bin Chik (Ustaz Dato' Abu Bakar Chik) (PAS) 2.12 167 1.81 1 N.956 4.677 8.031 0 88. Abu Bakar bin Abdullah (Ustaz Haji Abu Bakar Abdullah) (PAS) 2. 14 Bandar 18.831 5. Mohd Abdul Wahid bin Endut (Haji Mohd Abdul Wahid Endut) (PAS) 1.399 5 85.581 5. 10 Tcluk Pasu 13.677 N. Abdul Rahin bin Mohd Said (Datuk Haji Abdul Rahin Dato' M.956 N. Ismail bin Mamat (Ustaz Haji lsmail Mamat) (PAS) 2.236 6. Zakaria bin Dagang (Zakaria bin Dagangl (PAS) 2.612 1.676 15.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb.17 135 884 6.649 14.236 6.980 5. Md Azmi bin Lop Yusof (Md Azmi Lop Yusof)(PAS] 1. 9 Tepuh 16. Mohd Shapian bin Ali (Haji Mohd Shapian bin Ali) (BN) 1. Alias bin Razak (Dr. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.249 9. Said) (BN) 1.041 8. Muhammad Ramli bin Haji Nuh (Ustaz Ramli Haji Nuh) (BN) 1. Sulaiman bin Abdullah (Dr Haji Sulaiman Abdullah) (PAS) 3.702 5.583 N.

449 2 90. Wan Sagar bin Wan Ernbong (Haji Wan Sagar) (BNI 1.437 10.053 6. Haji Mamad Puteh) (PAS) 2.85 111 1.481 N.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 17 Alur Limbat N.276 N.926 140 8. Harun bin Taib (Ustaz Dato' Haji Harun Taib) (PAS) 2. Mamad bin Puteh (Dr.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .568 10. Hassan bin Mohd Salleh (Ustaz Haji Hassan Salleh) (PAS] 1.495 14.91 191 1. Rozi bin Mamat (Rozi bin Mamat) (BN) 1.163 14.58 182 152 1.45 1 4. 23 Kuala Berang 11.240 7. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont.736 N.661 3 89.826 6. Mustafa @ Hassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 8.371 8. Komaruddtn bin Ab Rahman (Komaruddir~ bin 4. Tengku Zainuddin bin Tengku Zahid (Dato' Haji Tengku Zainudin bin Tengku Zahid) (BN) 2.301 7. 18 Bukit Pa~ung 16.33 66 310 4.773 6.926 Ah Rahman) (BN) . Karnaruzaman bin Abdullah (Ustaz Kamaruzaman bin Abdullah) (PAS) 2.695 5.276 4. 22 Manir 9.040 14 88.435 7. 20 Pengkalan Berangan 16.38 137 1.773 N. Che Mat bin Jusoh (Dato' Hj.141 N.276 8 89. 19 Ru Rendang 16. 21 Telemung 11.673 6.673 6.141 4. Yahaya bin Ali (HajiYahaya Ali) (BN) 1.103 6. Yahya bin Khatib Mohamad (Yahya bin Iihatib Mohamad) (BN) 2.62 1 7. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 1. Alias bin Abdullah (Alias bin Ahdullah) (PAS) 2.695 8.481 8.916 15.736 8. Abdul Latiff bin Awang (Dato' Dr Abdul Latiff Awang) (BN) 2. TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Diperolehi PAS Negeri State Total Dikeluarkan Ballot Issued Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 85.153 720 6.732 3.103 (PAS1 N.231 5.446 272 89.793 14.794 12. Wan Abd Muttalib @ Wan Musa bin Ernbong (Dato' Haji Wan Abd Muttalib Embongl (PAS) 1.036 7.10 89. Che Mat bin Jusoh) (BN) 2.68 217 1.985 113 7 88.33 135 1.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 26 Rantau 13.491 3.68 142 1.87 100 2. Mohd Razki bin Haji Yah @ Haji Alias (Ustaz Haji Mohd Razki Alias) (PAS) 1.163 12.496 7. Rosol bin Wahid (Rosol bin Wahid) (BN) 2.224 N.324 5. A. Roslan bin lsmail (UstazHaji Roslan bin Haji Ismail) (PAS) 7. Ahmad Kamal bin Abdullah (UstazHaji Kamal) (BN) 2.987 .409 N.433 N. TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikenibalikan Baht Papers Not Returned N.757 12. Ahmad bin Said (Ahmad bin Said) (BN) 2. Azman Shapawi bin Abdul Rani [UstazHaji m a n Shapawi Abdul Rani) (PAS) 2. Mohd Ariffin bin Abdullah (Zakaria @ Mohd Ariffin bin Abdullah) (BN) 2. Satiful Bahari bin Mamat (UstazHaji Satiful Bahari Mamat) (PAS) 1. 14.Bakar bin Ali) (BN) 1. Za'abar bin Mohd Adib (Za'abar bin Dato' Hj. 30 Kijal 14.222 6. 25 Bukit Besi 10.082 7. 24 Ajil 12.386 N.524 11.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb.987 4.65 115 3.614 3.854 3 87.039 1 88.137 6 PAS Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected 88.614 N.17 148 1.604 34 88.11 142 3.29 134 169 6.327 7.583 0 88.989 4. Mohamad @ A.085 11. Wan Hassan bin Mohd Ramli (Ustaz Haji Wan Hassan Mohd Ramli) (PAS) 1.698 15.055 8.386 3.171 9.167 N 27 Sura . Bakar bin Ali [Dato' Hj.762 142 90.409 7.783 7. 29 Kemasik 13. Din bin Adam (Din bin Adam) (BN) 2. Mehamad bin Sulong (Haji Mehamad Sulong) (PAS) 945 6.224 6. Mohd Adib) (BN) 1.290 5. 28 Paka 17.558 11.167 6.444 8. Che Alias bin Hamid (Ustaz Che Alias bin Hamid) (PAS) 2.52 194 Abang 1.433 6.603 5.439 26 84.

31 Cukai 1.274 10. Dato' Mohamed bin Awang Tera (Dato' Haji Mohamed bin Awang Tera) (BN) 1.774 10.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N .145 (PAS) 2. Ismail bin Harun (Haji lsmail bin Harun) (PAS) 2.606 222.048 JUMLAH 4.815 10. Wan Ahmad Nizam bin Wan Abdul Hamid (Wan Ahmad Nizarn bin Wan Abdul Hamid) (BN) 4.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.874 393.330 10. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE A S S E M B L Y X o n t .342 58. Alias bin Abdul Rahman (Dr.483 .048 2. Alias Abdul Rahman) 7.145 5. TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State ConstitLlency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 1 1 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Rsued Peratus Undian Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.

.

Subbaiyah a/l Palaniappan (Pk.54 299 7. Phee Boon Poh (Phee Boon Poh) (DAP) 2. Loo Ah Dee Q Lee Ah Lee (Loo Ah Dee) (BNJ 1. Subbaiyah) (BN) 3. Ngu Lek Wah (Ngu Lek Wah) IDAPI 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PULAU PINANG - Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dlkernbalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 6 Telok Ayer Tawar 13.01 304 9 Bagan Dalam 17.181 3. Ooi Chuan Aik (Ooi C h u m Aik) (BN) 1.479 10. Jahara binti Hamid (Dato' Jahara binti Hamid) (BN) 1. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Johari bin Kassim (Johari Kassim) (KeADtLan) 2.181 3.201 8 Bagan Jermal 21.583 78. Abdul Razak bin Abdul Hamid (Abdul Razak Hamid) (KeADILan) 1.009 15.808 7.420 5 72.084 15.197 7 Sungai Puyu 19.230 12.48 178 .5 1 205 1.083 15.814 3 75.197 7. Arif Shah bin Omar Shah(Arif Shah bin Omar Shah) (BN) 2.962 22 79. Mansor Othman) (KeADILan) 3.20 1 607 7. Lim Hock Seng lLirn Hock Seng) (DAP) 2.309 1 80.984 7.08 250 10 Seberang Jaya 20. Mansor bin Othman (Dr.

032 5. Tan Khong Chong (Tan Khong Chong) (DAP) 2.338 15.233 14 Machang Bubuk 19.477 . Toh Kin Woon (Dr.057 679 7.410 4. Mohd.567 7.813 9.57 206 583 5.655 10.748 5 70.378 8. Hamdan bin Abd. Rajapathy) (BN) 2.00 246 1.233 9.755 7.808 11.057 12 Penanti 14.25 352 5. Rahman (Mohd Hamdan bin Abd Rahman) (PAS) 1.528 13 Berapit 19. K.199 10. Tan Kim Hooi (Tan Kim Hooi) (DAP) 1. Anuar bin Shaari (AnuarShaari) (KeADILan) 2. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued 15.653 14.966 9.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Chong Eng (Chong Eng) (Dm) 7.528 6.34 269 5.46 192 5.195 667 6.060 4.195 5.745 15. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.56 243 535 7.519 2 80. M Isa bin Haji Ramli d (Dato' Hj Adnan bin Hj Ramli) (BN] 2.199 5. Lim Boon Tong (Lim Boon Tongl (KeADILan) 1.149 82.378 8. Lau Chiek Tuan (Lau Chiek Tuan) (BN) 1.567 7. Tan Teik Cheng (Tan Teik Cheng) (BN) 2.703 Ballot Papers Not Returned 22 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 11 Permatang Pasir 19.032 16 Perai 13. Rajapathy a/l Kuppusamy (Dato' Dr. Abdul Jalil bin Abdul Majid (Dato' Haji Abdul Jalil bin Abdul Majid) (BN) 1.477 3.915 0 80.850 8 75.074 373 76.755 15 Padang La1ang 19.410 4.060 4. Toh Kin Woon) (BN) 2.

t s as: g a .0 m m N 3 () I R z 2 ' I N m . U ) s w 2 ' m 4 s ' m 4 o ! m ' I 3 n . k .g Q MB a sz 4 G m s $ 2 2 . 9 w " . m m '4 m m d z 82 2 3. I % 2 S m 00 0 m t.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. PULAU PINANG .

Dato' Koay Kar Huah [Koay Kar Huah) (BN) 1.070 10. Looi Swee Cheang (Looi Svee Cheang) (BN) 3.365 73.127 8. 32 Seri Delima 14.240 72. 30 Sungai Pinang 13. Ong Thean Lye (Ong Thean Lye) (BN) 2. Yeoh Soon Hin (Yeoh Soon Hin) (DAP) 1.68 289 0 ) : (BN) . Jimmy Gay Choon Hee (Jimmy Gay Choon Hee) [KeADILan) 9.489 7. 3 3 Air Itam 11.772 8. 29 Datok Keramat 14. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total ELectorate votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party votes Polled Majority N.606 4. Loh Hock Hun (Loh Hock Hun) (BN) 2.504 N.418 78.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.634 843 N.41 260 1.462 4. 34 Paya Terubong 18. 3 5 Batu Uban 13. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2.855 71. - 7.23 342 1.225 4. Cheang Chee Gooi (Cheang Chee Gooi) lBNl 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLX-Cont. Tham Weng Fatt (Tham Weng Fatt) (DAP) 2.828 72.569 9.467 7. 31 Batu Lancang 15.346 71.13 343 N. Tan Hun Wooi (Tan Hun Wooi) (DAPJ 2. Coh Kheng Sneah (Goh Kheng Sneah) (BN) N.407 4.947 73.69 225 KG N. Teng Hai [Koay Teng Hail (DAP) N.401 9.380 3.19 253 .38 263 1. Koid Teng Guan (Koid Teng Guan) (DM) 1.

362 1 510. Amizudin bin Ahmat [Amizudin) (KeADILan) 2.283 8. 37 Batu Maung 19. PULAU PINANG Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party PAS Diperolehi Votes Polled Majority KeADILan DAP BEBAS Papers Percentage Rejected N.150 0 77.586 2.521 28.654 3.791 8.088 10. Mansor bin Musa (Ir.422 5.797 3.382 12 77.797 2.622 N. Syed Mohamad Nazli bin Syed Ahmad (Syed Mohamad Nazli Syed Ahmad) (KeADILan) 2. 40 Telok Bahang 10.298 3.904 3.81 172 2.386 4.9061 710 1 .041 1 72.862 1 53.647 12.28 466 N 38 Bayan Lepas . 15.021 5.283 6. Lim Eng Nam (Lim Eng Nam) (KeADlLan) 1.021 8.605 15. Zainuddii bin Haniff (Zainuddin Haniftl (KeADILan) 1.660 I 100.659 137.964 6.Abdul Aziz bin Ismail) (PAS) 2.864 499.27 162 6.33 115 1. Mansor bin Musa) (BN1 2.165 9 77.654 5.586 2.298 N.397 6 77. 39 Pulau Betong 12.142 9.386 4. 36 Pantai Jerejak 16.375 5.363 315.371 8.424 1 901 ] 75.883 8.59 219 N. Syed Amermddin bin Syed Ahmad (Syed Amermddin) (BN) 1.678 12. Muhamad Farid bin Saad (Muhamad Farid bin Saad) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.92 9.904 10. Abdul Aziz bin lsmail (Ir. Siti Faridah binti Arshad [Siti Faridah Arshad) (BN) 3. Wong Mun Hoe [Wong Mun Hoe) (BN) 1.622 3. NUMBER OF VOTES OBTAlRrED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont.422 JUMLAH 1 672.

.

PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. PERAK .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

858 14 Changkat Jering 24. Mohammad Nordin bin Jaafar (Ustaz Mohd.202 10. Mohamed Ghazali bin Tain (Haji Mohamed Ghazali bin Tain) (PAS) Ho Cheng Weng (BN) 2.020 5.500 - MTB .351 13. Mat Isa bin Ismail (Mat Isa bin Ismail) (BN) 1. Mohd.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb.858 2. ldris bin Zakaria (Mohd. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.966 5.544 3. Idris bin Zakaria) (PAS) 1.47 295 9.613 259 4. Chuah Tiong San (Chuah Tiong San) (Dm 2.497 8 72.80 152 3.686 6.613 17 Pokok Assam 21.54 443 1.386 7.47 321 6.318 16 Kamunting 20.312 24 Undian Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and party Votes Majonty Percentage Rejected 72. Simon Uthaya Kumar all Sellaiyah (Simon Kumar) (BEBAS) 3.833 25 68. Nordin Jaafar) (PAS) 2.443 6.318 4. PERAK Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 13 Kuala Sapetang 18.184 4. Rosli bin Husin (Rosli bin Husin) (BN) 2.143 17.338 2.202 15 Trong 11.382 14.764 10.184 4. Abdul Malek bin Mohamed Hanaf~ah (Dato' Dr Abdul Malek Mohd Hanafiah)(BN) 2. See Tean Seng [See Tean Seng) (BN) 3.770 419 72.966 6.571 9. Abdul Latip bin Arifm (Mejar (B)Abdul Latip Arifm) (KeADILan) 1.544 3.338 2.

Yew Tian Hoe (Yew Tian Hoe) (DAP) 2. Ponnaiyah @ Ponniah) (DM1 . Abdul Rahman bin Uda Mat 1sa [Abd Rahman Uda Mat Isa) (KeADlLan 1. Mohammad Yassin bin Mohamed Yusof (Mohammad Yassin bin Mohamed Yusofl IPASI 143 1. Ng Chii Fa (Ng Chii Fa) lBN7 3. PERAK Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party I Undi Yang Diperolehi Votes Polled 1.JUlKLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ponniah a / l Narayanasamy (N. Mohd Zainudin bin I Mohd Yusof (Mohd. Ahmad Mazlan bin Othman (Mej (B) Ir Hj Ahmad Mazlan bin Othman) (PAS) 2. Jamal Nasir bin Rasdi (Dato' Haji Jamal Nasir) lBNi 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Zainudin bin Mohd Yuson [PAS) 2. Siti Salmah binti Mat Jusak (Siti Salmah binti Mat Jusak) (BN) 2.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATm ASSEMBLYXont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWATU UNDANGATU NEGERI-Samb. PERAK .

Chew Wai Khoon (Chew Wai Khoonl (BN) 1.679 30 Buntong 22.851 63 72.313 27 Pasir Pinji 24.603 29 Kepayang 22.30 222 1.313 5.286 6.464 .593 8.792 9.00 289 665 8.877 41 64.027 6.633 6.892 63.087 15. Chan Kam (Chan Kam) (BN) 1.787 1 1. Sivasubrarnaniam a l l Athinarayanan (A.679 5.086 8.082 8. Yik Phooi Hong (Yik Phooi Hong] (BN) 5.593 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.405 16.251 16.286 1.231 7. Tan Seng Toh (Tan Seng Toh] (KeADILan) 2.841 6.603 628 8.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.039 389 68. PERAK - Babagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 71 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DM Total Electorate Votes Vow Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 26 Tebing Tinggi 18.464 6.633 28 Bercham 23. Chong Tat Cheong (Chong Tat Cheong) (DM1 2. Raymond Chong Yoh Chyi (Raymond Chong) (DM) 2.96 290 6.923 191 69. Sum Cheok Leng [Sum Cheok Leng) (DM1 1. Tan Chin Meng (Tan Chin Mend (BN) 1.78 307 9.09 378 5. Gooi Seng Teik (Gooi Seng Teik) (BN) 3. Sivasubramaniam] (DAPI 2.792 2. Su Keong Siong (Su Keong Siong (DAP) 2.382 8.231 665 7.902 14.082 2.

231 358 7. Hamdi bin Abu Bakar (Dato' Hamdi Abu Bakar) (BN) 8.240 3.556 15.87 367 2. Loh Koi Pin @ Loo Koi Pin (Loh Koi Pin) (BN) 2.431 31 72.693 24 68.213 1.13 350 7. Teh) (KeADILan) 2. Ahrnad bin Jaafar (Ahmad bin Jaafar) (BNI 2.939 9.374 3. Mustaffa Kamil bin Ayub (Mustaffa Kamil Ayub) IKeADILan) 1.439 10.527 10.039 70.611 3.231 32 Menglernbu 25. Asmuni bin Awi (Hj.419 6.826 3. Foo Tiew Kok (Foo Piew Kok) (KeADlLan) 3.19 227 3.289 23 71.172 7.213 35 Manong 13.496 34 65.611 33 Tronoh 23. Hee Yit Foong (Hee Yit Foongl (DAP) 2.240 4.664 8. RamlybinZahari (Ramly bin Zahari) (BN) 2.664 34 Bukit Chandan 14.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CWN-CALON =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Mah Hang Soon (Dr.439 10.39 306 1.178 6.553 18. Dato' Lee Kon Yin [Dato' Lee Kon Yin) (BN) 1.755 8.978 253 7.826 3.613 6. Mah Hang Soon) (BNI 1.78 378 6.921 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 48 Peratus Undian Undi Ditolak B N dan Parti Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected 31 Jelapang 24.312 36 Pengkalan Baharu 15. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued 16. Lim Pek Har (Lim Pek Har) (Dm) 2. Asmuni Awi) (PAS) 1. Kamarudin bin Awang Teh (Karnarudin A.062 .062 6.062 6.374 3. Keong Meng Sing (Keong Meng Sing) (DM) 1.452 10.978 358 8. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.97 I81 6.312 4.419 6.893 26 70.

.

Beh Boon Chong (Beh Boon Chong) (DAP) 1. Roslan bin Shaharum Roslan Shaharum) (PAS) 3. Bala) (BEBAS) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATAE ASSEMBLY.502 N.092 N. 4 3 Sungai Rapat 18. Chan Chin Chee (Chan Chin Chee) (BN) 2.538 1.Cont.972 (Dr. Ho Wai Cheong) (BN) 2. Mohammed Radzi @ Mohd Radzi bin Manan (Hj. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Kertas Undi Dikeluarkan Ball01 Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party N. Ilo Wai Cheong N. Hamidah binti Osman (Hamidah binti Osman) (BN) 2. Abd Rahman bin Said Alli (Abdul Rahman) mP1 . 44 Simpang Pulai 17. Tai Sing N (Tai Sing Ng g (KeADILan) 3 . 42 Tualang Sekah 11. 45 Teja 11.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Salma binti lsmail (Salma Ismail) (KeAUILan) 2. Mohd Radzi Manan (BNI 1. Balakrishnan a/l Rengasarny (R.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. 47 Ayer Kuning N. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority N. Chang Kon You (Chang Kon You) (BN) 1. Samsudin bin Abu Hassan (Samsudin bin Abu Hassan) (BN) N. Osman bin Abdul Rahman (Osman Abdul Rahman) (KeADILan) 2. Mohamad Asri bin Othman (Mohd Asri) (KeADILan) 2. Ling Mee Lin (Ling N. Ibrahim bin Katop 1Hj. Francis a/l Sebastian (Francis) (KeADILan) 2. Tajuddin bin Abdul Rahman (Datuk Haji Tajuddin bin Abdul Rahman) (BN) 1. 48 Sungai Manik 1. Mustafa bin Shaari (Ust. Mustafa bin Shaari) (PAS) 2. 50 Sitiawan 9. Ngeh Koo Ham (Ngeh Koo Ham) IDAPI .874 Mee Lin) (BN) 2. Ibrahim Katop) (BNI 1. 46 Chenderiang 1. 49 Kampong Gajah N.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. PERAK .C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

PERAK .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont.

.

791 2.Cont.653 2.383 1.239 7.528 4. Woo Chee Wan Woo Chee Wan) (DAP) 2. Chan Choon Fah (Chan Choon Fah) (BN) 1.56 287 7.911 3.91 273 7.709 19 74.612 9 Tahan 14 78.912 . Mohamed Nilam) (PAS) 2. Ahmad bin Jaafar (Ustaz Ahmad bin Jaafar) (BNI 1.548 38 73.866 8. Abd Malik bin Yusof (Cik Malik) (PAS) 2.UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEM-Samb. Selamat @ Ahmad Kamal Kamal bin Alang) (PAS) 2.373 13.59 238 1.196 5.503 38 69.653 7 Tras 19.912 3.74 623 5. Ahmad Shukril (BN) 3. Mahamed Nilarn bin'Abdul Manap (Dr.363 10.434 4. Mohamed bin Wahid (Mohamed Wahid) (PAS) 2.179 7. PAHANG ' Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Dikembalikan Voting Votes N m s o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan DAP Majority 6 Batu Talam 10. Ahmad Shukri bin lsmail (Dato' Dr.542 27 80. I a u Lee (Lau Lee) (BN) 1. Leong Mee Meng (Leong k e e Meng] (DAP) 2.563 5.40 170 ' 1.324 11 Pulau Tawar 16.314 13.48 169 4.383 10 Damak 18. Shahiruddin bin Ab Moin (Shahiruddin bin Ab Moin) (BN) 2. Tengku Paris bin Tengku Razlan (Tengku Paris bin Tengku Razlan) (BN) 1.826 13.194 1.522 8.324 2.998 7.761 5.791 5.194 8 Dong 14.322 17 76.414 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY.

124 N.790 . 13 Semambu 22.351 147 N. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi . Mohamad Hassim @ Mohamad bin Yahia (Ustaz Hassim) (PAS) 337 1. Abdul Aziz bin Haji Long [Abdul Aziz bin Haji Long) (PAS) 145 1. Fisar bin Haji Abdullah (Dato' Haji Faisal bin Haji Abdullah) (BN) 2." I.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.733 322 N. Sh& Fauzan bin Sharif (Haji Sh& Fauzan bin Sharif) [BN) 2. 15 Tanjung Lumpur 15. Bahrin bin Mohamad (Bahrin bin Mohamad) [PAS) 2. Pang Jon Kong (JK Pang) (KeADILan) 1. 14 Teruntum 22. Md Sohaimi bin Mohamed Shah (Haji Md Sohaimi bin Mohamed Shah) (BN) 2. Idris bin Haji Ahmad (Idris bin Haji Ahmad) (PAS) N. Ti Lian Ker (Ti Lian Ker) (BN) 2.851 N. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.331 1 :! 1 Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f votes Polled Majority . 12 Beserah 25. Pang Tsu Ming (Pang Tsu Mind (BN) 2. 16 Inderapura 7. 17 Sungai Lembing 11. Nasharuddin bin Zainuddin) (BN) 1. Mohd Zukri bin Aksah (Mohd Zukri Aksah) (KeADILan) 1. 1. " Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued N. Nasharuddin bin Zainuddin (Dr.

.

749 5.463 3.451 2.138 4.861 75.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.283 6.73 4. Mohd Fadzil bin Abdul Malek (Haji Mohd Fadzil bin Haji Abdul Malek) (PAS) 174 1.005 6. Tan Mohd Aminuddin bin Ishak (Dato' Hj Tan Mohd Aminuddin bin Hj Ishak) (BN) 1.436 1.816 58 81. Rednvan bin Harun (Ustaz Redzwan Harun) (BNI N.64 145 4. 23 Chini 11.463 5. Abdul Jalil) (BN) 2.137 37 77.119 1.365 9. Rosni binti Zahari (Rosni binti Zahari) (BN) 179 1.533 8.463 (Ahmad Nizam bin Hamid) (KeADILan) 2.296 3.659 (Abu Bakar bin Harun) (BN) 2. 28 Kerdau 8. Abu Samah bin Ali (Abu Samah bin Ali) (PAS) 92 1. 27 Jenderak 7. PAHANG Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N.313 N.283 (UstazAris Hazlan bin Hj.953 36 74.304 6.119 1.64 3.027 6.871 4. Ahmad Nizam bin Harnid 2.93 190 1. Aris Hazlan bin Ismail N. Abu Bakar bin Harun 6.296 3. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cant.659 4.583 (Dato'Mohamed Jaafar) (BN) 2. 25 Kuala Sentul 10.871 L .463 2.583 1.313 Jdil (Dato' Hj. Abu Bakar bin Mohamed (Abu Bakar bin Mohamed) (PAS) 2. Mohamed bin Jaafar N.451 2.25 2. 24 Luit 9.399 79.013 6. Ahmad Munawar bin Hj.664 2. Mohd Jafii bin A Rashid b (Mohd Jafri Hj Ab Rashid) (KeADILanl 153 1.023 9.536 4. Ismail) (PAS) 2.72 2. 26 Chenor 12. Ahmad Munawar bin Abdul N.565 4.000 5.664 2.539 26 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Cdon dan Parti PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 83.436 2.

m m w w 2 .if: X W + c! c . m N 2 m m i f : " 2 m : : " 3 " :$! 2:. m t . m 0 . mw mm 0 C? m e ed:. m c .ta gs u 36 5 3-5 . * * .

PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti vohng Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Mqioritg -t N. Hamzah bin Ibrahim (Hj.380 11.392 297 N.480 222 N. Hamzah Hj. Tan Ah Been r a n Ah Been) (BN) 1.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 39 Kemayan 11. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont. Nasrudin bin Hassan (Ustaz Nasmdin bin Haji Hassan) (PAS) 2. Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman (Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman) (BN) 2.202 8. 36 Pelangai 10.009 221 .049 11.013 7.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N . 40 Bukit Ibam 14.580 188 1. Mohamed bin Mat Ali (Mohamed bin Mat Alil (PAS1 1. Adnan bin Yaakob (Dato' Srl Adnan bin Yaakob) IBN) 2. Abdul Aziz bin Yaakob (Mej. 37 Guai 14. 38 Triang 15. Amir bin Abd Aziz (Arnir bin Abd Aztz) (KeADILan) 1. Ibrahim) (BNI 1. (B)Abdul Aziz Yaakob) (PAS1 2.034 11. Leong Ngah Ngah (Leong Ngah Ngah) (DAP) 2.204 180 N. Mohamad Sahfri bin Ab Aziz (Mohamad Sahfri bn Ab Aztz) i (BN1 N.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY--Cant.UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PAHANG .

611 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Rehvned 4 Peratus Undian Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected I I Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti N m s o Candidates f and Party - 73.04 1. Bajuri) (PAS) 2.Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Issued 12. Mohamed ldris bin Abu Bakar [Dato' Haji Mohamed Idris bin Haji Ahu Rakar) (BN) 2. Rahman) (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SELANGOR .61 1. Abd. Raja Ideris 8 Raja Idris bin Raja Ahmad (Raja Ideris) (BN) 2. Jalil bin Hj.251 3 75.38 (PAS) .052 0 79. Abdul Sukor bin Ali [AbdulSukor bin Mi) 12. Bajuri (Ustaz Abd Jalil Hj.05 17. Abd.63 18.482 16 70. Rahman bin Bakri (Abd. Ng Suee Lim (Ng Suee Lim) (DAP) 2. Salleherj bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) [PAS) 18.949 0 76. Saibini bin Hj Ismail (Salbini bin Ismail) [PAS) 1. Mohamad Khir bin Toyo [Dato' Seri Dr Mohamad Khir bin Toyo) (BNI 2. Chia Kim Lem [Dato Chia Kim Lem) (BN) 1.

07 ' 1. Dato' Ch'ng Toh Eng (Dato' Ch'ng Toh En@ IBN) 2. Halili Rahmat) [KeADILan) 14.898 (Dato' Hj.005 2.091 71.070 9.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N .C A L O N RAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb.549 17.228 Said (Haji Mohamed Sayuti bin Said) (BN) 2.752 1.056 8. Sakoml (BN) 2.347 . Halili bin Rahmat (Dr.341 8. Dato Abd Aziz bin Mohd Noh (Dato' Abdul Aziz Noh) (BN) 1. Kuan Wai Soon (Kuan Wai Soon) (DM) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATZVE ASSEMBLY-Cont.386 12.321 Lias (Mohd Shamsudin) (BN) 2. Mohd Norman bin Toha (Norman bin Toha) (PAS) 2.799 6. Hasan Ali) (PAS) 12.801 4. Samry bin Masri (Samly bin Masri) IKeADILan) 2. Zainal Abidin bin Sakom 10.395 1. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Kenas Ballot Papers Issued Ballot I Undian peratus Undi Ditolak votes Rejected Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS Mcgority 13. Mohamed Sayuti bin 4. Mohd Shamsudin bin 4. Zainal Abidin bin Hj. Hasan bin Mohamed Ali (Dato' Dr.

SELANGOR . NUMBER O F VO7ES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N .

625 17.318 295 1.Jagarasah) (BN) 1. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Oilunan) (KeADILan) 7. Yuszahari bin Mohd Yusoff (Yuszahari bin Mohd Yusoffl (BN) 2. Ahmad bin Rahamat (Ahmad bin Rahamat) (BEBAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ahmad Bhari bin Abd Rahman (Dato' Ahmad Bhari Abd Rahman) (BN) 1.876 . Jagarasah a/l Verasamy N. Ismail bin Kamus [Ustaz Dato' Ismail bin Kamus) (PAS) 1. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian voting Percentage Undi Ditolak votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f OJlCl Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS M4ority party 26. Mohd Hatta bin Md Ramli (Dr Hatta Ramli) IPASl 2.416 422 1.781 22.728 27. Kamarul Baharin bin Abbas (Dato' Kamarul Baharin) (KeADILan) 2.447 163 2. Ahmad bin Bujang (Dato' Ahmad bin Bujang) (BN) 3.499 180 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. SELANGOR .

SELANGOR Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian I Undi Ditolak I Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates f and Party 2. Dato' Liew Yuen Keong (Dato' Liew Yuen Keong) (BN) N. Dato' Hoh Hee Lee (Dato' Hoh Hee Lee) (BN) 1. 28 Sen 27.683 1. Amran bin Kasimin (Dr Amran bin Kasimin) IBN) 2. Yaakob bin Sapari (Yaakob bin Sapari) .317 ' 327 1. Mohd Khairuddin bin Othman (Mohd Khaimddin bin Othman) (PAS) N. Ong Ing Siong (Ong Ing Siong) (DAP) 2.837 359 Kembangan N. Shafie bin Abu Bakar (Dr.JUMLAH UNDI YANG DEPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb. 29 Seri Serdang 39. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Lee Yee Lian (Lee Yee Lian) (DAP) 2. Mazli bin Mansor [Marl bin Mansorl (BEBAS) 2. Lee Kim Sin (Lee Kim Sin) (KeADILan) N. Dr. Low Lee Leng (Low Lee Lend (BN) 2. 25 Kajang 26. 27 Balakong 22. 26 Bangi 28.984 524 1.688 1 389 1 1. Shafle Abu Bakar) (PAS) N.

.

SELANWR . NUMBER OF VO?rES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLYXont.C A L O N aAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N .

652 16.305 7 75.697 538 Peratus Undian Undi Ditolak Narna-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled PAS KeADlLan BEBAS DAP Voting Votes Percentage Rejected Majority 77.22 353 16.803 18.652 8.996 5.032 207 76.850 7. Ahmad Nawawi bin M.853 8.84 406 1.996 4.45 387 7.751 43 Sementa 25.019 18.853 41 Batu Tiga 34.926 8. Rani bin Osrnan) (PAS) 2. Dato' Jaei bin lsmail (Dato' Jaei Ismail) (BN) 1. Annette Syed Mohamed Q Animah Annette Ferrar (Haijah Animah Annette Ferrarl (KeADILan) 2. Salamon bin Selamat (Dato' Haji Salamon Selamat) (BNI 2. Abd.850 12.827 12.737 19.827 40 Kota Anggerik 34.926 4.972 26. Rani bin Osman (Dr.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N . Shaari bin Abdul Malik (Shaari A.12 320 8. Mohamad Ariff bin Md Yusof (Haji Mohamad Ariffl (PAS) 2.201 16. Zin (Dato' Ahmad Nawawi bin M.387 16. Hj.751 11.666 9.44 299 7.198 26.099 11. NUMBER OF VOTES OBTAZNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.904 4 74.311 . Malik) (KeADILan) 1. Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan (Dato' Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan) (BN) 1. SELANGOR Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 39 Kota Damansara 24. Zin) (BN) 1. Abd. Dato Abd Rahman bin Palil (Dato Abd Rahman bin Palil) (BNI 4.694 0 72.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.099 12.685 12.666 9.279 42 Meru 26.279 7.

Kamalam a / p Annasamy (Kamala Ganapathy) BN) 7. Dato' Teh Kim Poo Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Majority 3. Halimah Ali) (PAS) 1.147 431 (Dato' Teh Kim Poo) (BN) 2. 4 5 Selat Klang 19.694 . Ching Su Chen (Ching Su Chen) (BN) 2. 48 Kota Alam Shah 16.744 1. 49 Sen Andalas 24. Krishnasamy a/l Punusamy (P. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 46 Pelabuhan Klang 17. Abdul Rahman bin Ibrahirn (Abd. Tee Boon Hock (Tee Boon Hock) (DAP) N. Teng Chang Khim (Teng Chang Khim) (DAP) 2. Norliza binti Ahmad (Norliza Ahmad) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N .237 N.447 6. Halimah Ali (Dr.613 N.532 1 1. SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Not Returned 2.743 N.173 1.085 N. 44 Sungai Pinang 17. Rahman Ibrahim) (KeADILan) N. 47 Pandamaran 18. Khoh Siew Kim (Khoh Siew Kim) (BN) 1. RaJah Krisnasamy) (KeADLLan) 1.955 7.C D N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Dato' Zainal bin Md Deros (Dato' Zainal bin Md Deros) (BN) 2. Thye Kim Kiong (William Thye Kim Kionp) (DAP) 2.

.

.

4 Klawang N. 1 Chennah N. 5 Serting . 3 Sungai Lui N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency N.

466 2 2. See A h Kow (See Ah Kow) (BN) 2. Lim Fui Ming (Lim Fui Ming) (DAPI 1. Krishnan a/l Letchumanan (Dato' Dr.927 11 3.021 225 642 12.014 8.759 Leong) (DAP) 2.573 6. L.084 15. Lew Kwee Leong (Lew Kwee 4.667 7. Raja Gopal a/] Somoo (Raja Gopal) (KeADILan) 2. Ishak bin Ismail (Dato' Hj ishak Ismail) (BN) 2.802 10.683 46 919 . L i Yit Fee (Dato' Peter Lai a Yit Fee) (BN) 14.286 1. Lee Yuen Fong (Lee Yuen Fond (BNI 1.842 10. Khoo Seng Hock (Khoo Seng Hock) (BN) 2.434 11. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tid* Dikembaliian Ballot Papers Not Returned 22 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 9.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Loke Siew Fook (Loke Siew Fook) (DAP) 1. Yap Yew Weng (Yap Yew Weng) (DAP) 2.942 14. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont. Krishnan) (BN) 1.588 10. Zulkefly Mohamad bin Omar (Zulkefly Mohanlad bin Omar) (PAS) 1.338 18 1.

178 N.343 1. Mohamad Razi bin Kail (Mohamad Razi bin Kail) (BN1 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cont. 15 Juasseh 8.C A L O N =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 16 Seri Menanti 8. 13 Sikamat 14. lsmail bin Lasim (Dato' Hj Ismail bin Lasim) (BNI 10. Rahim bin Yusof (Abd.JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . Md Yusop bin Harmain Shah (Md Yusop bin Harmain Shah) (BN 2. 17 Senaling 7. Zaharudin bin Othman 3.290 19 N. Zakaria bin Nordin (Dato Haji Zakaria bin Nordin) [BN) 2. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Percentage Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Bahagian F'ilihan Raya Negeri State Constituency &Illot Papers Not Returned 0 Names o Candidates and Party f Majority N.531 40 1.047 0 2. lhrahim bin Jahaya (Hj Ibrahim bin Jahaya) (BN) 2.603 0 N.022 0 1. Rahim bin Yusofl (PAS) 1.344 (Zaharudin Othman) (PAS1 2. Norhayati binti Omar IDato' Norhayati bt Omar) (BN) 2. Mohamad Rafie bin Ab Malek (Mohamad R a e Abdul Malek) (KeADILan) 1. Asmaon bin Basir (Asmaon Basir) (KeADILan) . Abd. Roslan bin Alias [Roslan Alias) (KeADlLan) 1.330 15. Rosidan bin Mohamed (Rosidan bin Mohamedl (KeADILan) 1.

22 Rahang 5.293 69.673 Ahmad (syed Mohd Fuad bin Syed Ahmad ) (PAS) 2.212 73.598 1. Chan Khee Voon (Chan Khee Voon) (BN) 13. Lau Tek Hai (Lau Tek Hai) 2.738 7. Syed Mohd Fuad bin Syed 2.359 bin Md Yusofl (BN) 2. Tahii (Kamamdin bin Md. 21 Bukit KePaYang 11.640 (KeADILanl 2.54 1.869 4.605 3. Tahir) (PAS) N. Yip Chee Kiong (Yip Chee N. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb.46 1. 20 Labu 12.299 430 (P. 19 Johol 8.476 74. Yu Chok Tow (Yu Chok Tow) 5.62 1. Shahlan bin Shaid) (BN) N.354 1.378 4.932 2.79 1. Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee (Dato Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee) (BN) .913 72.40 1.354 3. 23 Mambau 13.714 4. Cha Kee Chin (Cha Kee Chin) (DM) N.80 1. Kamarudin bin Md.756 Kiong) (BN) 2. Guna) (Dm) 2. Arumugam a/l Kamppan (Arumugam a l l Kamppan) (Dm) N. Gunasekaran a/l Palasamy 5. 24 Senawang 14.197 1. Roslan bin Md Yusof (Roslan 4.995 2.517 (BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.891 73. Muhamad Shahlan bin Shaid (Dato Muhd.258 72.

601 72.107 N. Mohamad bin Haji Hasan (Datuk Mohamad Hj Hasan) (BN) 2. Wong Hon Chuan (Wong Hon Chuanl (DAPI 2. Foo Ming Chee (Foo Ming Chee) (BN) 2. Mohamad Rais bin Zainuddin (Dato' Mohamad Rais bin Zainuddin] (BN) 1. 28 Kota 74.77 6.504 . Badrul Hisham bin Shaharin (Badrul Hisham) [KeADILan) 4.694 72. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Icertas Kcrtas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Ur~di Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority t--- N. Awaludin bin Said (Dr Hj Awaluddin bin Said) (BN) 1.05 5.199 N. Yew Chai Thiam (Dr.45 1.25 3.234 N. 26 Chembong 75. Bibi Sharliza binti Mohd Khalid (Bibi Sharlixa hinti Mohd Khalid) (BN) 2. Mokhtar bin Borhan (Mokhtar Borhan) (PAS) 2.25 1. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) (KeADILan) 4. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 25 Paroi 75. 30 Lukut 75.70 1. Yew Chai Thiarn) (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Rosli bin Yaakop (Rosli bin Yaakop) (PAS) 1. Zainal bin Jinin (Zainal bin Jinin) (PAS) 2.

Kok Chan Wah (Kapt (B) N. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pllihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Pokd Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N. Gan Chin Yap (Dato' Gary Can) (BN) JUMLAH .44 Fernandez) (DAPI 2. 34 Gemas 75. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. 31 Bagan Pinang 74. Hassan bin Alias (Hassan bin Alias Al-Hafii) (PAS) 1. Md Rais bin Mohamad @ Basiron (Rais Basiron) (PAS) 1. Mohd Kamil bin Abd Aziz (Mohd Kamil bin Abd M ) i (BN) 2. Zakaria bin Khalim IZakaria Khalirn) (PAS) 1.05 N. Jamlus bin Aziz)(BN) 2. 32 Linggi 75. Mustafa bin Embok (Mustafa bin Embok) (KeADILan) 1. Mohd Faizal bin Ramli (Mohd Faizal bin Ramli) (BN) 2. Ismail bin Taib (Ismail bin Taib) (BN) 2.Rajagopalu) (BN) N. Jamlus bin Aziz (Ir. 3 5 Gemencheh 73. Rajagopalu a l l Thamotharapillay (Dato' T. 36 Repah Dr Kok Chan Wah) (DAP) 2.16 N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIt-Samb. John a/l Fernandez (John N.43 1.44 1. 3 3 Port Dickson 68.

Abd Haziz bin Abd Gani (Cikgu Abd Haziz Gani) (BN) 2. 1 Kuala Lingi 8. Julasapiyah bin Kassim (Ust.JUMLAJ3 UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY MELAKA Bahagian Pilihan Kaya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan BaUot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Voting votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N. Ab Ghani bin Ab Rahman (Ustaz Ab Ghani bin Ab Rahman) (PAS) N.371 76. 5 Taboh Naning 7. 3 Ayer Limau 8.561 79.096 81.78 1 1.62 Nawi bin Ahmad) (BN) 2.57 1 I N. Julasapiyah bin Kassim) [PAS) 1. Nawi bin Ahmad (Datuk Hj Lendu 7. Ab Karim bin Sulaiman (Datuk Hj Ab Karim bin Hj Sulaiman) (BNJ 2. Idderis bin Kassim (Ustaz Hj Idderis bin Hj Kassim) (BNJ 1. Mohd. Mohd Ali bin Ujang (Mohd Ali bin Ujangl (PAS) . Zainon binti Ja& (ZainonJaafar) (KeADILan) 2. Amir bn Yaakub) (PAS) 1. 2 Tanjung Bidara 7. Abdul Rahman bin Palit [Hj Abdul Rahman bin Palit) lBNl 2.62 N. 4 1.300 78.40 N.677 78. Amir bin Yaakub i (Datuk Mohd.

.

MELAKA . NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

392 N. MELAKA Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N. Lim Eng Teck (Lim Eng Teck) (BN) 2.846 5. Md Yasin bin Abd Ghani (Md Yasin bin Abd Ghani) (PAS) 2. Datuk Wira Amid bin Nordin . 18 Ayer Molek 1. Aw Boon Huan (Aw Boon Huan) (DAP) 1. Gan Tian Loo (Gan Tian Loo) IBNI 2.670 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.857 6. 22 Bandar Hilir 19. Lim Jak Wong ILim J a k Wong) (DAP) 3.527 2. Md Yunos bin Husin (Md Yunos bin Husinl (BN) 1. Chock Choon Sin (Chock N. Betty Chew Gek Cheng (Betty Chew) IDAP) 1. 21 Duyong I 143824 N. Koh Nai Kwong (Koh Nai Kwong) IBN 2. 20 Kota Laksamana 18. Goh Leong San (Goh Leong San) (DM) 14.701 6.957 1.145 N. 23 Telok Mas 1 Choon Sin) (BN) 2.106 1.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb. MELAKA .

~ u l a k ~ bin Taha an (Sulaiman bin Tahal (BN) 1. Md.072 11. Othman bin Jais [Haji Othman bin Jais) (BN) 1. Othman bin Selamat (Othman bin Selamat) (PAS1 2. Suleiman bin Shuib (Suleiman bin Shuib) (pal 1. Saim bin Siran (Hj.532 9.15 1.862 7. Lau Chin Hoon (Lau Chin Hoon) (BN) 1.986 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names ojCandidates and party Undi Yang Diperolehi Votes PoUed - Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Majority 1 b l o h Kasap 0 71. Saim Siran) (PAS1 2.685 11.354 4 Kemelah 0 75.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDA'TIES FOR THE STATE LEGISU77VE ASSEMBLY JOHOR - Bahagian F'iliian Raya Negeri State constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 10.047 I 5.138 7.449 2.909 1.87 8.655 .66 8.99 2.540 7. Ayub bin Rahmat (Awb bin Rahrnat) (BNI 2.174 6.993 0 70.517 5 Tenang 11 71.44 4.039 2 Jementah 17. Md. Pang Hok Liong (Pang Hok Liong) (DAP) 1.725 3 Pemanis 0 73. Lee Hong Tee (Lee Hong Tee) IBN) 2. Mohamad Rozali bin Jamil (Mohamad Rozali Al-Hdi) (PAS) 2.

Yau Ho Yong (Yau Ho Yon@ (KeADILan) 2.Asojan a/l Muniyandy) (BN) 20. Mahfodz bin Mohamed (Dato' Dr.496 18. Datuk Yap Chik Dong (Datuk Yap Chik Dong) (BN) .Cont.956 18. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY. Tahir bin Mohd. Aripin bin Hj Dahalan (Cikgu Aripin) (PAS) 2. Sumadi bin Ahmadl (BEBAS1 2. Manap bin Jurnan) (PAS) 1. Ahmad bin Ton (Ahmad bin Ton) (DAP) 2. Asojan a/l Muniyandy (M. M. Sumadi bin Ahmad @ Ahamad (Hj. Manap bin Juman (Hj. Tan Kok Hong @ Tan Y (Tan Kok Hong) (BN) i 19. Taat (Tahir bin Mohd. Sarnat bin Aripin (Samat bin Aripin] (BN) 3. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I State Constituency Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party 18. Taat) (BN) 1.374 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALKIN-CUN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Hj. Mahfodz Mohamed) (PAS) 2.216 1.372 1.

.

055 4.701 3.83 377 1.62 303 7.046 N.715 5.28 492 4.205 9.937 2. Muhammad Sabri bin Omar (Cikgu Sabri Omar) (PAS) 1. Mazlan bin Aliman (Mazlan bin Aliman) (PAS) 1. 16 Sungai Balang 18.046 16.937 2.046 10.826 9.265 N. 19 Yong Peng 17. Chew Peck Choo (Chew Peck Choo) [DAP) 2. Mohd Ismail bin Mohd Shah (Hj Mohd Ismail bin Mohd Shah) (BN) N.258 N. Malik bin Mohamed Diah (Malik bin Mohamed Diah) (PAS) 2.593 19 11. 18 Sri Medan 21. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Majonty 2.797 12.206 72.055 4.351 0 78. 17 Semerah 29.769 22 79.664 13.19 494 15.715 5.496 9. Ahmad Zamri bin Jamil (HajiAhrnad Zahri Jamil) (BN) 2.847 8.088 21.112 9. Samsolbari bin Jamali [Samsolbari] [BN) 2.111 . 20 Semarang 15.112 4.710 12.094 12.JUlVILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI--Samb.111 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.265 8.290 35 73.869 0 75.68 434 12.669 15. Husin bin Sujak (Husin bin Sujak) IPAS) 3. Ariss bin Samsudin (Datuk Ariss bin Samsudin) (BN) 2. Lim Kee Moi (Lim Kee Moil (BN) 1.701 6.496 N.258 7. Robia binti Kosai (Ir Robia bind Dato' Kosai) (BN) 1.

.

884 28 Mengkibol 34.186 8. N Lam Swa (Ng Iam g Swa) (DAPI 1.186 8. Mohamad Esa bin Jaafar (Ustaz Esa) (PAS) 1.045 4.024 3. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Gapar bin Gurrohu (Datuk Gapar bin Gurrohu) (BN) 1. Rama Loo a/l Kannaiah (Rama Loo) (KeADILan) 2.967 2.79 1089 14.341 3.024 32 Endau 16.095 17.045 9.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.789 31 Kahang 14.373 9.153 13 70.051 (Cikgu Shahar bin Ahdullah) (PAS) .397 2. Onn bin Mohd Yassin (Haji Onn bin Mohd Yassin) (BN) 1.467 1. Khainll Faixi bin Ahmad Kamil (Khairul Faizi) (PAS) 2.09 1 4.81 592 17.397 2. JOHOR Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Papers Not Returned 27 LayangLaYang 16.467 7.27 384 7. Gan Ping Shou @ Gan Ping Sieu (Gan F'ing Sieu) (BN) 2.938 19.970 101 74.967 2.107 30 Paloh 15. Ramis all Suhramaniam (Ramis all Subrarnaniam) (BN) 2.871 11.17 244 5. Chong Ah Onn @ Chong A h Owon (Chong Ah Owon) (BN) 2.896 11. Shahar bin Abdullah 7.091 29 Mahkota 32.74 296 1.107 19.880 11.290 8.761 24.842 1 1.884 9.051 5.729 12 78.649 13 69.178 7.583 9.900 110 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names of Candidates and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADlLan DAP BEBAS Negeri Percentage Rejected Votes Polled Majority 70.714 25.50 439 1.829 588 75.789 9. N Lam Hua [Ng g Lam Hual (DAP) 1.

.

BEBAS .

.

.

.

Alexandra B Alexander Anthony Wexander Anthony) (KeADILAN) 6.944 79 69. Kong Hong Ming B Kong Fo Min (Kong Hong Ming) [BEBAS) 4.815 4.234 50 3.877 6.40 332 Kapor 1. 2 Tanjong 18. B e n d bin Ebrahim (Bensali bin Ebrahim) (PASOK) 2. Mursalim bin T a a u l (Mursalim Tanjull [BEBAS) 2.652 12. Wong Phin Chung Wong Phin Chung) (BEBAS) 44 2.980 L 392 - - 207 2.' Muslimin bin Arip (Muslimin bin Aripl IKeADILAN) 3.241 1. Chong Kah Kiat (Datuk Chong Kah Kiat) (BN) 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SAaAH Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tldak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS BERSEKUTU PASOK 1 State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected Votes Polled Majority 7.773 61. Omar bin Mohd Aji (Omar bin Mohd Aji) (BEBAS) 7.035 .993 44 52 1.372 N. Santong bin Angkap (Santong bm AngkapI (BERSEKUTUI 3.07 205 1. Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha (Datu Amlr Kahx bin Datu Mustaphal (BN) 1.

.

175 5.22 239 1. Rashid IDigong bin Abd. Bandira bin Sidang @ D Bandira bin 2. Johe @ George bin Sangkin (George Sangkin) (BEBAS1 3.. Rashid) (BEBAS) 296 6.206 0 75.044 426 296 2.- 5.844 256 . 4.069 685 692 426 3.019 1. Johnny @ Lyon bin CUong (Johnny Gilong) [BEBAS) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 3. Daibi bin Mandadi (Daibi bin Mandadi) IBEBASI 2. Datu Bandira Datu Alangl (PAS) RazakbinRakunman (Razak Rakunman! [BEBAS) Pandikar Amin bin Mulia man Sri Pandikar Amin) [BN) Josli bin Padis (Josli bin Padisl (BERSEKUTU) Digong bin Abd.652 3.356 .041 916 2.604 7 Kadamaian 12.440 6.604 916 2. 5. Johnity @ Maximus bin Ongkili (Datuk Dr.968 58 76.652 256 1. Andomy Pilit @ Anthony Bin Mandiau [Anthony Mandiau) (BEBAS) 6 Tempasuk 13.25 306 1. SABAH Kertas Undi Tidak Dikembalikan State Bollot Papers Not Returned P~ratus Undian Undi Ditolak Nanla-nama Calon dan Part1 DAP BEBAS BERSEKUTU Voting Percentage Votes Rejected Names oJCandidalcs ruuJ Party 2. Datu Alang (Dr.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Maximus Johnity Ongkili) (BNI 4. Ungas @ Shahnuar bin Bodok [Ungas Bodokl (BEBAS) 5.

.

.

.

.

124 3.439 9.639 N. SABAH - Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undl Dikeluarkan Mlot Pnpers Issued Kertas IJndi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS BERSEKUTU State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected N m s o Candidates f and Party Votes PoUed Majonhj 7.43 142 1.692 N.692 760 3.1 13 8.483 209 70.957 0 68.124 760 5.279 8. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.651 (MTB) 4.624 10.444 3. Moris @ Francis Miji (Moris B Francis Miji) (BEBAS) 3. Maiji Jaigul (Maiji Jaigul) IPASOK) Abdul Rahim bin lsmail (BN) 8.213 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . Jomilon Mojuntin @ Conrad Mojuntin (Jomilon Mojuntin d Conrad Mojuntin) (DM') 4.934 N.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.300 1I 70.mbangl (BN) 202 2. 23 Bongawan 12. Khoo Keok Hai (Khoo Keok Hai) IBN) 8. Philip Benedict Lasimbang (Philip B Lasi. Yee Chee Ming B Tommy Wee Chee Ming @ Tommy) (PASOKI N. 22 Pantai Manis 16. Kanm bin Bujang (Karim bin Bujangl IBNI .213 6. 2 i Kawang 14.444 805 4. 20 Moyog 5. Elsie d Feliescia binti Solumin (Elsie Cleftus Mojingol) ' (PASOK) 2.568 5.03 191 1.96 179 1.472 88 14. Gulamhaidar 4 % Yusof bin Khan Bahadar (Gulam Haidar bin Khan Bahadarl (BN) 2.

Saman bin Ahmad ISamanI [BEBAS) 1.139 308 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N .003 2.157 633 3. Mohd Arifin bin Mohd Arif (Mohd.269 .C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LBGZSLATNE ASSEMBLY-Cont.639 4. Guan Dee bin Koh Hoi (Guan Dee bin KohHoi) (SETIA) 3. Dojit bin Muda (Dojit bin Muda) ISETlAI 2. Wences Angang @ James (Datuk Wences Angang) (BN) 2. Arif~n Mohd. bin Arifl (BNI 2. Ag Aminl (KeADILanl 1 I 3. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot papers Issued Pcratus Dikembalikan :ss 1 Undi Ditolak Nama-narna Cdun dan Parti Undi Yang Diperolehi PeLzqe Votes Rejected N m s o Candidates f Votes Polled Returned 2. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj.270 4. Johan 0 Christoper bin 0 T Ghani (Johan @ Christoper bin 0 T Ghani) (BEBAS) 4. Md Haris Md Tahir (Md Haris Md Tahir) (BEBAS) 1. Awang Tengah b. Sarinum binti Sadikun (Surinam Haji Sadikun) (BN) MTB 3.260 1 Lajim bin Ukim IBNl 1.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N - C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATNE ASSEMBLY-Cont.

Pilihan Raya

Jumlah Pemilih

Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers lssued

Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Voting Percentage Votes Rejected

Slate Constituency

Total Electorate

'
/

SABAH
Nama-nama Calon dan Parti Majoriti DAP BEBAS PASOK

Names o Candidates f d P d 1

1

Diperolehi

Votes Polled

Majority

-

5. Suaidin @ Shuhldin bin Langkap M Langab (Shuhaiddin Langkab) (SETIA) 1. Paul bin Kadau (Paul bin Kadau) (BEBAS) 2. Sapin @ Sairin bin Karano M Karno (Datuk Hj Sairin Hj Karno) (BN) 3. Lawrence bin Gimbang lDatuk Lawrence Gimbanp) (BEBAS) Radin Maleh (BN) 1. Kubin bin Balang IDatuk Rubin Balang) (BN) 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS) 3. Peter @ PWip bin Lunuk M Lonok (Peter M Philip bin Lunuk @ Lanok) (BEBASI 4. Mutang M Sylvester bin Dawat (Mutang @ Sylvester bin Dawall (BEBASI 5. Sim bin N. C. Rikin lSim bin N. C. Rikin) (RERAS) 476 476 1.405

N. 34 Liawan

6,660

4,709

1.405

N. 35 Melalap N. 36 Kenlabong 7.666

MTB
4.027 1.319 1,516 446 35

1.319

1,516

446

35

I

r o tm N .
N Z

i

i

i

g m m

-

t--re4 m-N

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.
SABAH

Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullahl (KeADILan) 3. Abdul Hussin bin Kiamsin (Abdul Hussin bin Kiamsin) (BEBAS) . Abdu Salam bin Sakaran (Datuk Nasir Tun Sakaran) (EN) 2.588 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont. 5 3 Senallang 12. Mim) (BEBAS) 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAU)N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Yapp Yuk Tong 6 2 Joseph (Mnhammad Joseph) (BEBAS) 4. Abdullah Sani bin (Abdullah Sani Abdul Salleh bin I I N. 54 Bugaya 10. Basali bin Tarireh @ Basalie Ab Hamid (Basali bin Hj Tarireb) (BN) 2. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jun~lah Pemillh Kertas Undi Dikeluarkan Peratus Ditolak Dikembalikan Voting Rejected N m s o Cw~dilulea f BEBAS Diperolehi PASOK SETlA State Constituency Total Electorate Ballot Papers Issued 6.041 7. Marinsa Q Marinshah bin Amana Q Abu Hamld (Marinsa @ Marinshah) (BEBAS) N. Maharani bin Ali Hani (Maharani bin Ali Hani) (BEBAS) 1.358 Abdul Salleh) (BEBASI 3.539 6. Abdul Mim O Abdul Aziz bin ~ a i b Hj.

.

.

Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) 13. Parti Tindakan Demokratik/Democratic Action Party (DAP) 2 1.SENARAI N A M A PARTI-PART1 POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES 1. Parti Islam Se Malaysia (PAS) 20. 7. 10. Parti Punjabi Malaysia (PPM) 19. Parti Keadilan Nasional (keADILan) . 2. Parti Bersatu Sabah (PBS) 1 1. Parti Barisan Nasional (BN) P e r t u b u h a n K e b a n g s a a n Melayu B e r s a t u / U n i t e d Malay National Organisation (UMNO) Malaysian Chinese Association (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC) Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) Parti Progesif Penduduk/People' Progressive Party (PPP) Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu/ United Pasok Momogun Kadazandusun Organisation (UPKO) Parti Liberal Demokratik Sabah/The Liberal Democratic Party (LDP) Parti Maju Sabah/Sabah Progressive Party (SAPP) 3. 9. Sarawak United People's Party (SUPP) 14. Parti Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA) 17. 4. 6. Parti Demokratik Progresif Sarawak (PDPS) 16. Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS) 12. Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) 15. 8. 5. Barisan Kemajuan India Se-Malaysia/All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF) 18.

Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) 25. Parti Barisan Rakyat Sabah BersekutulRederation Sabah People Front Party (BERSEKUTU) 28. Parti Demokratik Malaysia (MDP) 23. Parti Rakyat Malaysia (PRM) 24. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) .22. Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah/Democratic Reunited Save Sabah People's Power Party (SETIA) 26. Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR) 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful