LAPORAN PILIHAN RAYA U M U M

2004

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

KANDUNGAN
BAB
I.

TAJUK . 1. 2. PENGENALAN DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2.1 2.2 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya

MUKA SURAT

11.

111.

3.

DAFTAR PEMILIH 3.1 3.2 Sistem Pendaftar Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004

IV.

4.

PILIHAN R Y UMUM 2004 AA Latar Belakang Pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Persiapan Awal Pilihan Raya Undang-undang dan Peraturan-peraturan Baru dalam Pilihan Raya Umum 2004 4.4.1 4.4.2 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peruntukan Bajet Pilihan Raya Mengemaskinikan Daerah Mengundi Tempat Urusan Pilihan Raya 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8.1 4.8.2 Pusat Penamaan Calon Pusat Pengundian Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan Lain

Peralatan dan Kelengkapan

Mengemaskinikan Buku Panduan, Checklist dan CD Latihan iii

BAB

TAJUK
4.10 Pelantikan Petugas-petugas Pilihan Raya 4.10.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4.10.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4.11 Program Taklimat dan Latihan 4.1 1.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR 4.1 1.2 Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.11.3 Pengurusan Undi Pos 4.12 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta 4.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4.14 Pertemuan dengan Media 4.15 Mesyuarat Tertinggi SPR-PDRM 4.16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia 4.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan 4.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) 4.19 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web 4.20 Pusat Media 4.2 1 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya 4.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih 4.24 Keperluan Pengangkutan 4.24.1 Pengangkutan Udara 4.24.2 Pengangkutan Darat dan Air 4.25 Publisiti 4.25.1 Media Cetak 4.25.2 Media Elektronik 4.25.3 Poster dan Risalah Penerafigan 4.25.4 Publisiti Melalui ~ e m e n t e r i a h

MUKA

SURAT

BAB

TAJUK
4.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya 4.26.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) 4.26.2 Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) 4.26.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR)

MUKA SURAT

V.

5.

PENAMAAN CALON DAN PENCETAKAN KERTAS UNDI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Penamaan Calon Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Parti-parti Yang Bertanding Menang Tanpa Bertanding Pencetakan Kertas Undi

30

VI.

6.

KEMPEN PILIHAN RAYA 6.1 6.2 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Laporan PP-KPR

VII.

7.

PROSES PENGUNDIAN 7.1 7.2 Urusan Pengundian Pengundian Melalui Pos

VIII.

8.

PENGIRAAN UNDI 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Urusan Mengira Undi Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Pengiraan Undi Berkelompok Pengiraan Undi Pos Ulang Kira di Tempat Mengundi Penjumlahan Rasmi Undi Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi

IX.

9.

KEPUTUSAN PILIHAN R Y AA 9.1 9.2 Dewan Rakyat Dewan Undangan Negeri

BAB
9.3 9.4 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Hilang Wang Deposit Pilihan Raya Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya

MUKA SURAT

9.5 9.6 9.7

X. XI.

10. PETISYEN PILIHAN R Y AA 11. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN R Y AA 11.1 Isu-isu 11.1.1 Penggunaan 'Compact Disc' [CD) 11.1.2 Kekecohan di Selangor
1 1.1.3 Penambahan Masa 2 J a m Bagi Negeri

60 62

Selangor 11.1.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS] 11.1.5 Pencetakan Kertas Undi bagi DUN N. 17 Sungai Lembing, Pahang 11.1.6 Laman Web SPR 1 1.1.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih 11.1.8 Pemindahan Nama dari Pusat Mengundi 1 1.2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya 1 1.3 Post-mortem Pilihan Raya

XII.

12. PERBELANJAAN PILIHAN R Y UMUM 2004 AA

XIII.

13. PENUTUP

XIV.

1 4. PENGHARGAAN

LAMPIRAN APPENDIX BAB CHAPTER LAMPIRAN I APPENDIX I LAMPIRAN I1 APPENDIX 11 TAJUK TITLE KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI PARLIMEN NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR T H E STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY MUKA SURAT PAGE 145 146 LAMPIRAN 111 APPENDIX III LAMPIRAN IV APPENDIX IV SENARAI NAMA PARTI-PARTI POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES vii .

JMN.SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA T N SRI DATUK S E N PANGLIMA HAJI AB. DCSM. RAHMAN A PSM. ABS Ahli (Sehingga 6 OGOS 2004) DATUK YE0 HOCK SIEW DMSM. JSM. RASHID BIN AB. DNS Ahli viii . AMN. JSM. KMN Pengerusi DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. DPMK. DMSM. PMP Ahli DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP. PNBS. CVO Timbalan Pengerusi (Sehingga 22 OKTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. JSM. SPDK. DIMP. KMN. KMN Ahli (Sehingga 28 JANUARI 2005) DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM PJN.

J M N . DPMS. DPMT.DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BWONG PGDK. DPMS. ADK. JBK. NOOR DMSM. BSK Ahli DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. CHU LING HENG JMN. KMN Timbalan Pengerusi (Bermula 1 7 DISEMBER 2004) / TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Ahli (Bermula 1 1 DISEMBER 2004) DR. JBK. DIMP. DIMP S etiausaha (Bermula 6 DISEMBER 2004) . DPMT. KMN Setiausaha (Sehingga 2 7 NOVEMBER 2004) NOTA DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. KMN Ahli (Bermula 9 ME1 2005) DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN H A J I MOHD. ASDK. J M N . KMN. DIMP.

.

tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-9 adalah berakhir pada 12 April 2004. Berdasarkan tarikh persidangan berkenaan dan selaras dengan peruntukan Perkara 55(3) Perlembangan Persekutuan. Pilihan Raya Umum untuk Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi Semenanjung adalah kali Ke -11.BAB I 1. Dengan pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.2 Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkenan membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2004 dan diikuti dengan pembubaran Dewan-dewan Undangan Negeri pada tarikh yang sama oleh Duli. kecuali 62 kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Suruhanjaya Pilihan Raya perlu mengadakan Pilihan Raya Umum bagi mengisi kekosongan kerusi-kerusi Dewan berkenaan di dalam tempoh 60 hari dikira dari tarikh pembubaran tersebut. maka tempoh hayat Dewan Rakyat yang ke-10 adalah berakhir pada 20 Disember 2004. Mengikut peruntukan Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan. Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) telah mengadakan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi negeri-negeri di Semenanjung dan Negeri sabah pada 21 Mac 2004. sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri diseluruh negara telah menjadi kosong.1 Pilihan Raya Umum Ke–10 telah diadakan pada 29 November 1999.Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Bagi Dewan Undangan Negeri masing-masing. 1.3 Bagi menjalankan fungsi dan tanggungjawab tersebut. . Mengikut perkiraan yang sama. kecuali bagi Dewan Undangan Negeri Sarawak. 1. manakala Pilihan Raya Umum Parlimen bagi Negeri Sabah dan Negeri Sarawak kali yang Ke-9 dan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-10. PENGENALAN 1. Persidangan Dewan Rakyat (Parlimen) kali pertama selepas pilihan raya tersebut ialah pada 20 Disember 1999.

Sembilan Melaka Johor Sabah W. PRU untuk DUN bagi Sabah ialah yang ke-10.P Putrajaya W. DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2.1.1 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Negeri telah terlibat dalam Pilihan Raya Umum ini kecuali 62 kerusi Negeri di Sarawak yang tempoh hayatnya akan berakhir pada 18 November 2006. Perbandingan pertambahan jumlah kerusi Parlimen dan Negeri yang terlibat dalam Pilihan Raya Umum Ke-10 dan Ke-11 adalah seperti di Jadual 2.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya 193 219 504 * PRU untuk Parlimen dan DUN bagi Semenanjung ialah kali ke-11. . JADUAL 2.P Kuala Lumpur N.1 Perbandingan Kerusi Parlimen dan Negeri bagi Pilihan Raya Umum Ke–10 dan Ke–11 NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. Pertambahan kerusi Parlimen dan Negeri adalah hasil kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya oleh SPR. PRU untuk Parlimen bagi Sabah dan Sarawak ialah kali ke-9.BAB II 2.P Labuan Sarawak 3 15 14 8 11 23 11 17 0 10 7 5 20 20 1 28 PARLIMEN PRU Ke -10 PRU Ke-11* 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 NEGERI PRU Ke -10 PRU Ke – 11* 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 JUMLAH 2.

Urusan persempadanan tersebut selaras dengan perkara 113(2) Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan supaya Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan Urusan Kajian Semula Bahagian Pilihan Raya apabila lat 8 tahun. Dengan Urusan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya. .2. jumlah kerusi Parlimen telah bertambah daripada 193 kepada 219 dan kerusi Negeri pula telah bertambah daripada 504 kepada 567 termasuk 62 kerusi Negeri Sarawak yang tidak terlibat dalam Pilihan Raya Umum Negeri pada 21 Mac 2004.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya Pertambahan jumlah kerusi Parlimen sebanyak 25 dan Negeri sebanyak 63 adalah berikutan daripada Urusan Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya yang diluluskan oleh Parlimen pada 8 April 2003 dan diwartakan pada 1 Mei 2003 serta berkuat kuasa mulai 2 Mei 2003.

035.2 Melalui SPPST.032 +51.284.730 10. Daftar Pemilih Tambahan disahkan setiap suku tahun (3 bulan). Melalui SPPST. warganegara yang berumur 21 tahun ke atas dan tidak hilang kelayakan boleh mendaftar pada bila-bila masa melalui kaunter-kaunter pendaftaran pemilih di seluruh Negara.520 pemilih baru semasa Pilihan raya Umum Ke-11 (2004).1. Warganegara yang layak perlu hadir sendiri dan pendaftaran diwajibkan mengikut alamat yang tertera di dalam kad pengenalan.591 Perbezaan -54.1 yang berikut: JADUAL 3. Pendaftaran Sekali Setahun (bermusim).322 9. Melalui SPPST. orang ramai boleh mendaftar sebagai pemilih melalui kaunter pendaftaran pejabat-pajabat Suruhanjaya Pilihan Raya di seluruh Negara. Pecahan pemilih dari tahun 1998 hingga 2003 adalah seperti di Jadual 3.738.1.698 9. 3.BAB III 3.366 +245. kaunter Pos Malaysia Berhad. unit bergerak SPR dan kaunter khas yang dibuka di pusat-pusat awam dan kawasan pendalaman.509.335 10.564.983.256 .1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) 3.749 +229.071 9.1 Pecahan Pemilih Dari Tahun 1998 Hingga 2003 Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jumlah 9.1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) bermula pada 16 Julai 2002 dan perlaksanaannya mengikut Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. iaitu telah memendekkan tempoh melayakkan seseorang pemilih untuk mengundi dalam Pilihan Raya berbanding dengan proses pengesahan di bawah Sistem Lama.1. 3.605 +249. DAFTAR PEMILIH 3.3 Berbanding dengan jumlah pemilih berdaftar semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 (1999) ia menunjukkan pertambahan sebanyak 720.

P.920 5.919 420.170.470 1.177 334.P.812 1.750 5.P. Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W.722 455.310 2.205 651.249.972 450.217 888.696 10.007 22.786 345.881 809.818 160 9.408.901 662.284.083.943 904. Pecahan pemilih di bawah kategori pemilih biasa dan pemilih pos mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 3. Kuala Lumpur W.006 768.362 1.284.482 821.428 14.3.274 670.917 1.726 16.226 10.2 Pecahan Pemilih di Bawah Kategori Pemilih Biasa dan Pemilih Pos Mengikut Negeri Pemilih POS BIASA 109.079 429.232.102 4.254 755.1 Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004 Penyediaan daftar pemilih untuk pilihan raya adalah satu tanggungjawab utama yang perlu dilakukan oleh SPR.137.105 16.923 555. Daftar pemilih yang digunakan dalam Pilihan Raya Umum 2004 ialah Daftar Pemilih Induk (DPI) sehingga 31 Disember 2003 yang disahkan pada 2 Mac 2004 dan diwartakan pada 4 Mac 2004 yang mengandungi 10.351 570.591 Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.2.2 3.482 7.601 12.803 14.442 664.892 32.697 19.126 1.259 641.565 Jumlah 200.591 pemilih.752 13.879 112. Labuan Sabah Sarawak Jumlah 2.2 berikut: Jadual 3.924 672.323 1.422. Daftar pemilih yang disahkan oleh SPR adalah bukti prima facie bagi mengesahkan kelayakan seseorang pemilih untuk mengundi dalam pilihan raya.609 11.015 29.791 10.712 .

ia diserahkan kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) di Kuala Lumpur bagi Negeri-negeri di Semenanjung dan bagi Negeri Sabah dicetak di Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Alamat yang tertera di dalam kad pengenalan adalah menentukan lokasi seseorang yang mendaftar itu di dalam bahagian pilihan raya berkenaan. Setiap tuntutan disiasat dan dibuat pembetulan.2. manakala semua bantahan diselesaikan melalui Siasatan Awam selaras dengan Peraturan 17 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendafatran pemilih) 2002. 3. manakala bagi Negeri Sarawak dicetak di PNMB cawangan Sarawak. Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas adalah layak untuk mendaftar sebagai pemilih atau untuk membuat pertukaran alamat di dalam daftar pemilih. . Selepas Master Index dan Master Copy disiapkan dan disemak secara teliti. Sesuatu Daftar Pemilih Tambahan yang dikemaskinikan setiap suku tahun (3 bulan) dipamerkan untuk orang ramai menyemak bagi membuat tuntutan dan bantahan.2. Pihak PNMB telah menjadualkan dengan rapi program pencetakan Daftar Pemilih di setiap Negeri agar menepati jadual yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.3 Penyediaan Daftar Pemilih bagi Pilihan Raya Umum 2004 bermula dengan cetakan daftar Master Index dan diikuti dengan cetakan Master Copy oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.2 Proses dan Penyediaan Daftar Pemilih dibuat mengikut Peraturanperaturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. Semua urusan percetakan itu adalah di bawah pengawasan PNMB Pusat bagi memastikan Daftar Pemilih dicetak mengikut jumlah yang diperlukan bagi kegunaan seluruh Negara.3.

2 Pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong dengan kuasa di bawah Perkara 55(2) Perlembagaan telah membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2002.3 Pilihan Raya Umum Ke-10 telah diadakan pada 29 November 1999 dan persidangan pertama Parlimen adalah pada 20 disember 1999.1. 4. Dikira dari tarikh persidangan Parlimen yang pertama. kecuali dibubarkan lebih awal. 4. . Ini bermakna tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah adalah berakhir pada 12 April 2004.1. Pengisytiharan pembubaran tersebut memberikan laluan kepada SPR untuk mengadakan Pilihan Raya Umum bagi Parlimen dan Dewan-dewan Undangan Negeri serentak. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981. Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. 4. tempoh hayat Dewan Rakyat adalah berakhir pada 20 Disember 2004. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikaji semula dan dibuat pindaan adalah untuk penambahbaikan dan bersesuaian dengan keperluan semasa. Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri berkenaan telah membubarkan Dewan-Dewan Undangan Negeri masing-masing kecuali Dewan Undangan Negeri Sarawak yang tempoh hayatnya hanya akan berakhir pada 18 November 2006. Pada tarikh yang sama. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-9 telah diadakan pada 12 dan 13 Mac 1999. dan Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003.1 Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa apabila Parlimen dibubarkan. Bidang-bidang berkaitan dengan persiapan Pilihan Raya yang lain yang diberi tumpuan ialah:(a) urusan mendapatkan peruntukan Bajet Pilihan Raya daripada Kementerian Kewangan.1.3 Persiapan Awal Pilihan Raya Persiapan bagi pelaksanaan Pilihan Raya Umum 2004 telah dibuat sejak awal tahun 2002. Persidangan Pertama Dewan Undangan Negeri Sabah selepas Pilihan Raya tersebut ialah 12 April 1999.1 Latar Belakang 4. Undang-undang berkaitan yang terlibat ialah Akta Pilihan Raya 1958. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. 4.2 Dalam hal berkaitan dengannya. Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-negeri juga memperuntukkan bahawa Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. adalah terbubar dengan sendirinya apabila berakhir tempoh 5 tahun dari tarikh persidangan pertama Dewan-dewan berkenaan selepas satu-satu Pilihan Raya Umum.BAB IV 4. PILIHAN RAYA UMUM 2004 4. Peruntukan serupa terkandung di dalam Perlembagaan Negeri-negeri bagi tujuan mengadakan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. Pilihan Raya Umum hendaklah diadakan di dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran. Ia bermula dengan tindakan meminda beberapa aspek undangundang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur penjalanan dan proses pilihan raya.

1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 calon atau orang lain bagi pihaknya dilarang melakukan apa-apa kenyataan yang bertujuan untuk mengembangkan perasaan benci. ejen pengundian dan pengiraan undi hendaklah bertugas sekurang-kurang 2 jam sebelum membuat pertukaran tugas. pusat penjumlahan rasmi undi dan mewartakan semua pusat mengundi. mengenal pasti dan menetapkan pusat penamaan calon.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Seksyen 4A: Seksyen 14 (1): Seksyen 14(1A): Seksyen 19(1): . Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) serta petugas-petugas lain pilihan raya. semua peralatan dan kelengkapan yang (c) (d) mengemaskinikan buku-buku panduan.000. calon atau ejen pilihan raya tidak boleh membelanjakan melebihi RM200.4 Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Baru Dalam Pilihan Raya Umum 2004 Pelaksaan Pilihan Raya Umum 2004 telah melibatkan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan pilihan raya yang baru yang diperkenalkan buat kali pertama dalam pilihan raya. (e) (f) (g) (h) (i) 4. Penolong Pegawai Pengurus. mengadakan mesyuarat dengan jabatan-jabatan dan agensiagensi Kerajaan serta Swasta. Taklimat kepada parti-parti politik dan media berkaitan isu-isu pilihan raya dan pindaan kepada undang-undang dan peraturanperaturan pilihan raya. buku-buku checklist. persediaan CD Latihan untuk pegawai-pegawai petugas pilihan raya. Undang-undang dan peraturan berkaitan adalah seperti yang berikut:4. menyediakan diperlukan.4. pertemuan di antara SPR dengan parti-parti politik dan media juga diadakan untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan maklum balas atas isu-isu tertentu yang berbangkit. mengenal pasti dan melantik Pegawai-pegawai Pengurus.(b) mengemaskinikan daerah-daerah mengundi. ejen pengundian dan pengiraan undi yang dilantik bagi seseorang calon boleh hadir bertugas bila-bila masa dengan mengemukakan nama dan alamat kepada ketua tempat mengundi. tidak puas hati dan permusuhan. melaksanakan program-program taklimat dan latihan di seluruh Negara.

Kos tambahan pembersihan bahan kempen akan dituntut dari calon jika kos pembersihan melebihi deposit bahan kempen yang dilucuthakkan. keanggotaan. Seksyen 24A(1): Seksyen 24A(2): Seksyen 24B(3): Seksyen 24B(4): tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari penamaan calon.000. barang hiasan. barung atau pondok parti dimansuhkan diganti dengan Barung Suruhanjaya Piilihan Raya dan parti boleh melantik petugas sebagai pemerhati dan perlu bertugas selama 2 jam sebelum penggantinya.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Rakyat atau RM3. payung.Dewan Rakyat atau RM 100. peruntukan pelantikan perayu undi oleh parti-parti politik atau calon dimansuhkan. merayu dan menunggu dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. larangan tidak boleh memakai. tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari pengundiaan.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. calon dan parti politik boleh mengadakan perhimpunan dan syarahan terbuka dengan kelulusan permit dari polis.00 bagi Bahagian Dewan Undangan Negeri mengikut mana yang berkenaan. larangan tidak boleh menggunakan rumah kediaman. penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya.000. botol dan lain-lain yang mempunyai lambang atau simbol parti dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. larangan tidak boleh menunggu dan berdiri dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat penamaan calon. larangan tidak boleh menyemak nama pengundi. deposit bahan kempen akan dilucuthakkan jika tidak membersihkan bahan kempen dalam masa 14 hari selepas hari pengundian. Seksyen 24B(7): Seksyen 24B(8): Seksyen 24B(9): Seksyen 26(1)(b): Seksyen 26(1)(d): Seksyen 26(1)(e): Seksyen 26(1)(g): Seksyen 26A(1)(2)(3): Seksyen 26B: Seksyen 27B-27H: . calon dari parti politik boleh mengedarkan bahan kempen dengan permit dari Pegawai Pilihan Raya Negeri dengan bayaran deposit bahan kempen pilihan raya RM 5. atau membawa pakaian. kedai dan premis lain dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. larangan tidak boleh melekat atau mempamerkan bahan kempen dalam zon larangan 50 meter dari mana-mana sempadan pusat mengundi.000. memegang.

fungsi. setiap kertas penamaan hendaklah diisi dengan lengkap dan betul dalam bahasa kebangsaan dan hendaklah menyatakan nama dan nombor kad pengenalan pencadang dan penyokong yang nama mereka mestilah ada dalam daftar pemilih yang sedang dipakai bagi bahagian pilihan raya yang baginya calon itu hendak dipilih. kertas penamaan calon dalam 3 salinan hendaklah diserahkan kepada pegawai pengurus antara jam 9. keputusan kes petisyen pilihan raya oleh Mahkamah Tinggi boleh dirayu dalam masa empat belas hari dari tarikh keputusan kes. cara membuat keputusan dan penerimaan aduan.00 bagi Dewan Rakyat atau RM 5. nama yang hendak dicetak dalam kertas undi (Borang 7) dimansuhkan kerana telah dimasukkan dalam kertas penamaan calon.00 pagi hingga 11. dan rayuan kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh rayuan dikemukakan. yang dibenarkan dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon yang membolehkan namanya tidak dicetak dalam Peraturan 4(4)(d): Peraturan 4(8): Peraturan 5(1): Peraturan 6(2): Peraturan 6(5) dan 7(2): Peraturan 7(4): Peraturan 9(1): Peraturan 11(2)(e): Peraturan 11(7)(8)(9): pengesahan menarik balik kertas penamaan calon .00 satu set.00 pagi pada hari penamaan calon: masa pameran dan bantahan kertas penamaan calon dari jam 10. kertas penamaan calon dikenakan bayaran RM20. Seksyen 35A: kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kes dikemukakan di Mahkamah Tinggi.4. pegawai pengurus hendaklah membuat keputusan dan mengisytiharkan keputusan bantahan selepas jam 11.2 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 Peraturan 4(4)(c): alamat calon dalam bahagian pilihan raya yang perlu dicatatkan dalam kertas penamaan calon ialah menggunakan alamat surat-menyurat sahaja.00 pagi.00 bagi Dewan Undangan Negeri. Seksyen 36A: Seksyen 36B: 4. pengesahan menarik balik kertas penamaan calon sebelum jam 10.000.00 pagi.000.00 pagi pada hari penamaan calon hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi.00 pagi hingga 10. deposit pilihan raya RM 10.kawasan kawalan.

hanya dibenarkan seorang ejen mengundi/ejen mengira undi yang hadir pada satu-satu masa untuk bertugas. pengundi serta saudara-mara yang dibenarkan oleh undang-undang. mengunci/memeterai peti undi menggunakan perekat keselamatan. pegawai pengurus. dan Peraturan 25F: Suruhanjaya Pilihan Raya boleh membuat pengisytiharan apabila parti politik mendapat majoriti kerusi melebihi 50% dari jumlah kerusi yang diperuntukkan bagi pemilihan ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Lain-lain ialah calon. Ketua Tempat Mengundi menunjukkan peti undi kosong kepada polis yang bertugas di luar saluran tempat mengundi jika ejen mengundi/ejen mengira undi tidak hadir bertugas semasa penutupan peti undi. 4. ejen pengundian dan mengira undi. peruntukan perlantikan Ketua Tempat Mengundi Kanan yang pusat mengundi banyak saluran dimansuhkan. Jika seseorang calon atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya tidak hadir pada masa itu di tempat mengundi itu.kertas undi hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi.5 Peruntukan Bajet Pilihan Raya . Peraturan 11(10): deposit pilihan raya dilucuthakkan jika calon menarik balik kertas penamaan calon selepas jam 10. orang yang dibenarkan masuk ke tempat mengundi ialah kerani mengundi dan mengira undi. Ahli-ahli dan pegawai-pegawai SPR.00 pagi pada hari penamaan calon atau dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon atau selepasnya. peruntukan kertas undi ganti dimansuhkan. Peraturan 12(2): Peraturan 14(A): Peraturan 15(3): Peraturan 18(2A): Peraturan 18(2B): Peraturan 18(3): Peraturan 22: Peraturan 25(1A): Peraturan 25D(5B): pengiraan semula undi di pusat penjumlahan rasmi undi atas permintaan calon boleh dijalankan jika perbezaan undi yang diterima oleh calon yang mendapat undi terbanyak dan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang dan pengiraan semula hanya sekali sahaja. calon itu atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya hendaklah disifatkan tidak mempertikaikan bahawa setiap peti undi yang ditunjukkan oleh Ketua Tempat Mengundi itu adalah kosong. ejen pilihan raya. daftar pemilih yang dibekalkan kepada calon pada hari penamaan calon adalah naskhah yang sahih dan akan digunakan oleh Ketua Tempat Mengundi semasa pengundian.

P.162 2.P.833 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Barung Suruhanjaya Pilihan Raya 87 628 520 348 462 1.P.675 19. Kementerian Kewangan telah meluluskan sebanyak RM100 juta dan apa-apa peruntukan tambahan yang terpaksa ditanggung akan diluluskan kemudian tertakluk kepada perbelanjaan sebenar. SPR telah menjalankan urusan belah bahagi daerah mengundi di kawasan-kawasan yang memerlukan pengemaskinian di seluruh negara serta mewujudkan pusat-pusat mengundi baru dengan membahagikan jumlah pengundi-pengundi yang lebih kecil bagi setiap daerah mengundi. tindakan ini juga mengurangkan kesesakan di satu-satu pusat mengundi.963 .107 2.419 33 1.513 1. SPR telah mengenal pasti tempat-tempat tertentu yang sesuai untuk kegunaan dalam pilihan raya termasuk Pusat Penamaan Calon.284 850 1.081 3 496 293 430 967 489 10 444 7.062 758 668 2. Labuan Sarawak Jumlah Pusat Penamaan Calon 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Pusat Mengundi 78 641 486 293 278 708 478 656 5 162 282 179 782 623 12 1.7 Tempat Urusan Pilihan Raya Bagi menjalankan Pilihan Raya. 4. Jumlah pusat berkenaan seperti di Jadual 4.6 Mengemaskinikan Daerah Mengundi Bagi memastikan pengundi-pengundi dapat mengundi dengan selesa dan berhampiran dengan tempat tinggal.229 476 1.331 1. 4.328 Tempat Mengundi (Saluran) 219 1. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.403 1.665 7.1 yang berikut: Jadual 4. Selain memberikan keselesaan kepada pengundipengundi.316 33 2. Pusat Pengundian dan Pusat Penjumlahan Rasmi Undi.Bagi menjalankan Pilihan Raya Umum 2004.1 Kedudukan Tempat Untuk Urusan Pilihan Raya Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. Putrajaya W.

keselesaan kepada penyokong-penyokong parti/calon (b) (c) 4.2 Di luar kawasan pusat-pusat mengundi berkenaan. berkumpul.U. iaitu dalam pilihan raya-pilihan raya sebelum ini.U.7. Bagi kawasan yang tidak mempunyai kemudahan awam seperti di kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak.7. perayu undi dibenarkan untuk bertugas dikawasan pusat-pusat mengundi pada hari pengundian.1 Kebanyakan pusat mengundi yang digunakan dalam pilihan raya ialah bangunan sekolah.1 Pemilihan Pusat Penamaan Calon dibuat berpandukan ciri-ciri berikut: (a) memudahkan kawalan keselamatan iaitu sebuah bangunan seperti dewan atau sebagainya yang sesuai dan terletak di dalam kawasan berpagar. 4. Bagi menggantikan pondok panas. Pusat-pusat mengundi berkenaan telah diwartakan melalui P.2.328 pusat mengundi mengandungi 19.7. sebanyak 7.2 bangunan-bangunan yang telah digunakan termasuk Dewan Serba Guna. Undang-undang menetapkan yang Barung SPR disediakan di mana petugas-petugas SPR ditempatkan untuk kerja-kerja semakan nama pengundi bagi menentukan saluran masing-masing pada hari pengundian. .U. Dengan wujudnya zon larangan 50 meter dari pusat mengundi.7. suasana tegang di pusat-pusat mengundi berkurangan dan pihak polis dapat menjalankan kawalan ketenteraman awam dengan lebih berkesan. Dalam Pilihan Raya Umum 2004.2. dewan serba guna dan balai raya.(B) 98 dan P.(B) 30 bertarikh 8 Januari 2004 serta P. Dewan Sekolah. iaitu megikut jumlah Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh Negara. Bilik Gerakan Pejabat Daerah/Majlis Perbandaran/Majlis Daerah dan Pejabat-pejabat Kerajaan.U.U.7. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah disediakan. Peruntukan undangundang tersebut telah memudahkan pihak polis dalam urusan menjaga ketenteraman awam kerana jarak penyokong-penyokong parti dipisahkan oleh zon larangan berkenaan.1.7. kedudukan bangunan yang sesuai dan mudah untuk pihak polis mengawal lalu lintas . Undang-undang Pilihan Raya juga telah memansuhkan pelantikan perayu undi.833 tempat mengundi (saluran ) telah ditetapkan. SPR telah menggunakan pondok/khemah atau rumah panjang. memakai atau membawa lambang atau simbol parti.(B) 13 dan P.2 Pusat Pengundian 4.3 Undang-undang Pilihan Raya yang dipinda telah menetapkan satu kawasan zon larangan. Undang-undang Pilihan Raya telah menetapkan zon larangan 50 meter dari jarak pusat mengundi sebagai kawasan di mana parti-parti politik atau calon-calon tidak boleh mengadakan aktiviti berkempen. iaitu 50 meter dari Pusat Penamaan Calon di mana orang ramai atau para penyokong parti tidak dibenarkan berada di dalam kawasan berkenaan kecuali calon.7. penyokong serta petugaspetugas SPR dan Pegawai Polis yang bertugas sahaja.(B) 101 dan 104-A bertarikh 16 Mac 2004.4.1. pondok-pondok parti yang dekenali sebagai ‘pondok panas’ yang dibiasanya didirikan berhampiran dengan pintu masuk pusat mengundi juga telah dimansuhkan. 4.1 Pusat Penamaan Calon 4. Di samping itu. pencadang.1. 4.(B) 100 15 Mac 2004 dan P.

2 Dalam keadaan keputusan majoriti 2% atau kurang dan jika ada permintaan daripada calon yang kalah. pelekat.7. Peralatan kecil yang lain diperlukan ialah cutter. Walau bagaimanapun. .8 Peralatan dan Kelengkapan Bagi melaksanakan Pilihan Raya Umum 2004. 4. setiap bangunan yang digunakan sebagai Pusat Penjumlahan Rasmi Undi merupakan bangunan yang selamat dan terkawal kerana peti-peti undi untuk pengiraan semula perlu disimpan dengan selamat di pusat berkenaan sehingga keesokan harinya. pengiraan semula undi dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi.3 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 4.4. Oleh yang demikian. perekat keselamatan. borang. sampul. gunting. buku undang-undang. untuk urusan pengiraan semula kertas undi berkenaan.9 Mengemaskinikan Buku Panduan. Software aplikasi tertentu berhubung dengan penyediaan daftar pemilih juga digunakan untuk kecekapan pengurusan pilihan raya dan keperluan parti dan para pemilih.3.3. Sejumlah 219 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi telah disediakan mengikut jumlah bahagian Parlimen.7. penindik.8. Checklist dan CD Latihan Ekoran daripada beberapa pindaan Undang-undang dan Peraturan Pilihan Raya. beberapa sistem aplikasi pengkomputeran telah dibangunkan untuk kegunaan dalam pengurusan pilihan raya berkenaan. tali dan sebagainya 4. 4.8. Buku-buku berkenaan diperlukan sebagai bahan rujukan serta garis panduan tatacara tindakan bagi memastikan setiap petugas pilihan raya memahami prosedur dan peraturan yang perlu dipatuhi semasa menjalankan pilihan raya. SPR telah menetapkan bahawa semua pengiraan semula dilaksanakan pada keesokan harinya. pita keselamatan. semua peralatan dan kelengkapan logistik yang diperlukan telah disediakan. 4. dulang megira. Selain itu. karung undi pos serta poster telah disediakan.1 Di pusat ini keputusan pengundian yang diterima dari tempat mengundi (saluran) melalui Ketua Tempat Mengundi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi mendapatkan keputusan untuk kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri sebelum diumumkan. buku panduan petugas. 4.7. pisau.2 Peralatan Lain Peralatan lain semasa pilihan raya seperti peti undi. buku checklist petugas dan CD latihan untuk kegunaan pegawai dan petugas pilihan raya telah dikemaskinikan selaras dengan pindaan terbabit.1 Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan komputer serta kemudahan laman web untuk penyediaan rangkaian perhubungan di antara peringkat Ibu Pejabat dengan semua Pejabat Pilihan Raya Negeri telah disediakan. klip. Bangunan yang digunakan hampir kesemuanya ialah dewan serba guna atau dewan sekolah yang mempunyai kawasan lapang yang membolehkan penyokong-penyokong parti atau calon berkumpul untuk menunggu pengumuman keputusan pilihan raya. petak undi.

Keutamaan pelantikan adalah dari kalangan Pegawai-pegawai Daerah.4. Jabatan Perhutanan.2 dan Penolongpenolong Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4. SPR telah melantik pegawai-pegawai yang layak dan berpengalaman dalam mengendalikan Pilihan Raya. Mereka juga mempunyai autoriti untuk mengerakkan jentera pentadbiran dalam pengurusan semasa menjalankan pilihan raya.1. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) turut dilantik. Jabatan Kerja Raya (JKR).1 Untuk pelantikan sebagai Pegawai Pengurus. Pelantikan tersebut dibuat mengikut peruntukan Seksyen 3 Akta Pilihan Raya 1958 dan selaras dengan Perkara 115 Perlembagaan Persekutuan.U.10. Pecahan Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4.10.(B)41 bertarikh 22 Januari 2004.1 Pegawai Pengurus. pegawai-pegawai daripada Pihak Berkuasa Tempatan(PBT). Pelantikan mereka telah diwartakan melalui P. Suruhajaya Pilihan Raya telah melantik seramai 219 Pegawai Pengurus dan 901 Penolong Pegawai Pengurus di seluruh Negara. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4.799 petugas pilihan raya terdiri daripada pelbagai kategori telah dilantik mengikut kategori seperti di Lampiran I.10 Pelantikan Petugas-Petugas Pilihan Raya Seramai 172.3 berikut: . 4.2 Untuk menjalankan pengurusan Pilihan Raya Umum. Jika pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan tersebut tidak mencukupi. Penolong-penolong Pegawai Daerah dan Pegawaipegawai Kanan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Jabatan Pendidikan. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya. Pelantikan dibuat berdasarkan pengalaman dan kedudukan jawatan mereka di dalam sesuatu kawasan di mana mereka dipertanggungjawabkan.10.1. 4.

Jadual 4.SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DEARAH 0 12 11 7 9 20 11 12 0 0 7 6 10 0 16 24 145 PBT 0 2 1 1 2 3 2 10 8 1 0 0 7 1 5 4 47 JKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 JABATAN TANAH 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 14 JABATAN PENDIDIKAN 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 JPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JABATAN HUTAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 PEJABAT SUK 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 .2 Pecahan Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.

Jadual 4.3 Pecahan Penolong Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DAERAH 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 18 0 51 71 409 PBT 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 3 39 2 9 17 209 JKR 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 3 2 8 0 10 0 47 JABATAN TANAH 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 14 0 0 0 71 JABATAN PENDIDIKAN 8 0 0 0 11 6 0 3 4 0 0 8 5 0 8 1 54 JPS 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 16 JABATAN HUTAN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 PEJABAT SUK 12 1 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 8 0 12 3 91 JUMLAH 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 92 2 92 92 901 .

Keanggotaan PP-KPR terdiri daripada Ketua Pegawai Penguat Kuasa (Ketua PP-KPR). Walaupun kebanyakan mereka berpengalaman.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4. 4. Kerani Penyemak Daftar Pemilih.3 Bagi tujuan pengawalan serta pemantauan aktiviti-aktiviti calon dan penyokong serta parti-parti politik semasa tempoh rasmi berkempen.1. Pemandu Arah Pusat Mengundi dan pembantu-pembantu yang diperlukan.11.2 Hampir 80% daripada kalangan mereka yang dilantik adalah terdiri daripada guru-guru sekolah dan yang lainnya pegawai atau kakitangan awam dari jabatan tertentu.4. Namun demikian pengawalan keselamatan dibuat secara langsung oleh pihak polis. . wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti politik atau wakil calon bebas yang bertanding. Butiran lengkap pelantikan adalah seperti di Lampiran I. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) di semua Bahagian Pilihan Raya Parlimen di Semenanjung. Penolong Pegawai Pengurus dan anggota PPKPR telah dijalankan mengikut Negeri seperti di Jadual 4. SPR tidak menubuhkan PP-KPR di 31 Bahagian Pilihan Raya Parlimen. selaras dengan peruntukan seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. 4.2. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos.1 Petugas-petugas Pilihan Raya lain yang dilantik adalah terdiri daripada Ketua Tempat Mengundi.10.10. Keputusan ini berdasarkan nasihat keselamatan kawasan ini tidak memerlukan pengawasan oleh PP-KPR.4. wakil polis DiRaja Malaysia (PDRM).11 Program Taklimat dan Latihan Bagi memastikan pengurusan dan penjalanan pilihan raya berjalan lancar dan berjaya. Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR Semua taklimat Pegawai Pengurus. 4. Kerani Pengundian dan Mengira Undi. 11 Di Sabah dan 12 di Sarawak. Semua taklimat berhubung dengan pengurusan pilihan raya disampaikan oleh Setiausaha SPR atau Timbalan Setiausaha (Operasi) SPR.10. Untuk pelantikan ini keutamaan adalah kepada mereka yang berpengalaman atau pernah terlibat dalam menjalankan pilihan raya terutamanya bagi kategori Ketua-ketua Tempat Mengundi. Di setiap program taklimat. 4.1 Pegawai Pengurus.10. tetapi mereka perlu memahami prosedur dan peraturanperaturan baru ekoran daripada beberapa pindaan undang-undang yang terbaru.2. Pengerusi atau Timbalan Pengerusi SPR telah menyampaikan amanat dan peringatan kepada pegawai-pegawai berkenaan tentang tanggungjawab mereka dilaksanakan dengan adil dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. SPR telah mengadakan pelbagai program taklimat dan latihan bagi pegawai dan petugas yang dilantik.

01. selain menjelaskan proses dan prosedur kerja yang perlu dijalankan.02. 4.P.P.11.2 12.2004 Tarikh Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.2004 09 dan 10.2004 20. Penolong Pegawai Pengurus (Undi Pos) dan Petugas Undi Pos di semua Bahagian pilihan raya yang melibatkan pengundian pos.11.2.07 dan 09. pembukaan dan pengiraaan undi pos.1 Latihan dan taklimat bagi petugas-petugas di peringkat bawahan termasuk Ketua Tempat Mengundi. mereka juga telah dibekalkan dengan buku-buku panduan masing-masing meliputi aspek tugas-tugas Ketua Tempat Mengundi. Kerani Pengundian atau Mengira Undi.2004 15. Putrajaya W.01.11. bermula 9 Februari hingga 18 Mac 2004.01. penerimaan. CD latihan pengundian dan pengiraan undi juga dibekalkan kepada Ketua Tempat Mengundi bagi memastikan tindakan kerja dibuat dengan betul mengikut peraturan.P.2 Melalui taklimat dan latihan tersebut.2004 13. SPR juga telah mengadakan program taklimat dan latihan khas tentang urusan berkenaan bagi Pegawai Pengurus.2004 03.01. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos serta Kerani Penyemak Daftar Pemilih telah diuruskan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri mengikut jadual program di Negeri masing-masing.02. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. Labuan Sarawak 4.3 Untuk memastikan Pengurusan Undi Pos berjalan lancar.02.02.02.01.2004 29.02.2004 26 dan 27.2.01. Mereka dibekali dengan buku-buku panduan dan juga buku-buku checklist tentang proses pengeluaran.Jadual 4. 4.11.2004 08.2004 24 dan 27.2004 15. .2004 05.4 Taklimat kepada Pegawai Pengurus Penolong Pegawai Pengurus.2004 04.2.2004 18. Kerani Pengundian dan Mengira Undi.2004 05.2004 17. Kerani Menyemak Daftar Pemilih termasuk buku-buku Checklist sebagai buku rujukan dan panduan setiap peringkat tindakan semasa menjalankan tugas.02.02.02.01. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.

P.3.2004 09.00 petang pada hari pengundian.2004 08.P.2004 1 dan 2.3. Labuan Sarawak TARIKH 15. Pengundi-pengundi di luar Negara boleh menghantar balik sampul-sampul pengundian mereka secara terus kepada alamat Pegawai Pengurus bagi memastikan ia diterima sebelum jam 5.11.2004 10. Bagi Pengundi Tidak Hadir yang berada di luar Negara.3.3.P.5 Taklimat Pengurusan Undi Pos NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.3 Pengurusan Undi Pos 4.3.3.4. penghantaran Sampul Undi Pos kepada pemilih pos dilaksanakan oleh sistem penghantar (courier).2004 10.11. ATM dan PMB telah diadakan mengikut Negeri seperti di Jadual 4.2004 19.3.2004 12. Putrajaya W. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.3.2004 12.3.00 petang hari pengundian.3. ATM dan PMB. Penyelarasan ini penting bagi memastikan tindakan pengedaran Sampul Undi Pos dibuat segera kerana kesuntukan masa dan Sampul-sampul berkenaan perlu sampai balik ke Pejabat-pejabat Pegawai Pengurus sebelum jam 5.2004 12.3. Sampul Undi Pos daripada Pegawai Pengurus untuk dihantar kepada pemilih-pemilih di luar Negara diserahkan kepada Wisma Putra untuk tindakan seterusnya. Program taklimat dan latihan pengurusan Undi Pos bagi Pegawai-pegawai bertanggungjawab dan petugas-petugas daripada PDRM.2.2004 16.2004 07.2004 12.2004 12.2 Penyelarasan bagi pengedaran dokumen Undi Pos telah dibuat di Ibu Pejabat SPR dan Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dengan penglibatan pegawai-pegawai bertanggungjawab daripada PDRM. Di bawah kategori ini. 4.5 yang berikut: Jadual 4.3.11.2004 10.3.3.2.3. (PMB) bagi pengundi pos lain seperti petugas pilihan raya.1 Dalam urusan pilihan raya.2004 12. urusan penghantaran dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri. Proses ini dikendalikan melalui pelantikan seorang pegawai penyelaras Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi undi pos anggota polis atau Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bagi undi pos anggota tentera atau melalui Pos Malaysia Bhd.2004 .3.

3 Selepas empat kali pertemuan. Sebagai syarat kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya. Program perjumpaan tersebut telah dibuat secara berasingan bermula dengan pertemuan dengan perti-parti komponen Barisan Nasional (UMNO. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengerusi SPR dan dihadiri oleh semua Ahli SPR serta pegawai-pegawai kanan Ibu Pejabat SPR dan Ketua-ketua Jabatan dan Agensi-agensi Swasta terlibat telah hadir. GRM. di mana perlu.13 Bagi tujuan memberikan penerangan tentang perkara-perkara baru berhubung dengan pilihan raya serta mendapatkan maklum balas mengenai cadangan pindaan kepada undang-undang.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4.6 Tarikh Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik Tarikh 21 Mac 2003 19 Ogos 2003 22 Mei 2003 20 Ogos 2003 Parti Komponen BN Parti-parti Lain 4.11. SPR mendapati cadangan untuk menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) semasa tempoh berkempen mengikut Bahagian Pilihan Raya Parlimen. 4. PBS. PPP. AMIPF. Tarikh-tarikh perjumpaan tersebut adalah seperti di Jadual 4. penggunaan bangunan logistik di semua peringkat yang diperlukan dalam pilihan raya. PBDS. Walau bagaimanapun. PRM. MIC. PBB. seperti kemudahan pengangkutan. Bangi pada 2 Mac 2004. telah diterima baik oleh semua parti politik yang terlibat. Cadangan berhubung dengan penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) dan keperluan menwujudkan Kod Etika Pilihan Raya. SNAP dan STAR.6 berikut: Jadual 4. serta penjelasan berkaitan dengan isu-isu pendaftaran pemilih pilihan raya juga dibincangkan. UPKO. SAPP. .2 Melalui pertemuan tersebut beberapa isu penting telah dibincangkan.13. MDP. 4. PBRS dan PDPS) serta KIMMA. Antaranya ialah cadangan SPR untuk mewujudkan peraturan supaya parti politik perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. PPM. KeADILan.3 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta Mesyuarat penyelarasan di antara SPR dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta telah diadakan di Hotel Equatorial. LDP. PASOK.4. MCA.13. DAP. cadangan untuk mewajibkan parti politik berdaftar dengan SPR sebagai syarat untuk menyertai pilihan raya serta cadangan untuk memperkenalkan Kod Etika Pilihan Raya kepada parti-parti politik semasa pilihan raya telah ditangguhkan pelaksanaannya kerana banyak pihak yang berpendapat bahawa penguatkuasaan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Pertubuhan bagi urusan pendaftaran parti-parti politik serta penguatkuasaan Seksyen-seksyen berkaitan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dianggap sudah mencukupi untuk SPR mengawal aktiviti-aktiviti parti semasa pilihan raya. dan kemudian denganparti-parti lain seperti PAS. Semua aspek penyelarasan pelaksanaan pilihan raya telah dibincangkan meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan bantuan dan kerjasama dari Jabatanjabatan dan agensi berkenaan dalam membantu SPR melaksanakan pilihan raya. SUPP. SPR telah mengadakan beberapa siri perjumpaan dengan parti-parti politik.

16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Sebelum perbincangan peringkat atasan dibuat. Di peringkat awal.PDRM Pada 3 Mac 2004. Tentang liputan semasa tempoh berkempen.15 Mesyuarat Tertinggi SPR .8 yang berikut: .14 Pertemuan dengan Media Pertemuan dengan Ketua dan Wakil Media telah diadakan di Hotel Hilton. wakil-wakil media cetak dan media elektronik juga diberi penerangan tentang persiapan SPR untuk kemudahan media membuat liputan sepanjang pilihan raya. SPR juga memerlukan kerjasama media dalam memberikan penerangan dan pendidikan kepada rakyat di bawah program voter education berhubung dengan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya. Pertemuan peringkat atasan tersebut merupakan kemuncak kepada penyelerasan hubungan dan kerjasama di antara SPR dan PDRM. pihak media telah diminta supaya membuat laporan yang seimbang dan tidak memberi advantage kepada mana-mana calon atau parti politik yang bertanding. Tarikh taklimat adalah seperti di Jadual 4. SPR telah mengadakan siri program taklimat dan perjumpaan dengan pegawai-pegawai kanan PDRM di seluruh Negara.4. Semua aspek penguatkuasaan undangundang dan keselamatan pilihan raya meliputi perkara-perkara mengenai persiapan-persiapan pilihan raya. Petaling Jaya pada 30 September 2003 yang bertujuan untuk memberikan penerangan berhubung dengan pindaan undang-undang dan peraturanperaturan baru serta peranan dan tanggungjawab media dalam pilihan raya. keselamatan. Siri program taklimat dan perjumpaan tersebut melibatkan semua Ketua Polis Negeri dan Ketua Polis Daerah di samping pegawai-pegawai lain yang terlibat dalam urusan keselamatan pilihan raya. iaitu memberikan penerangan dan penjelasan mengenai pindaaan undang-undang dan peraturan pilihan raya yang baru yang akan diguna pakai dan dikuatkuasakan dalam pilihan raya. 4. 4. tempoh berkempen. Selain itu. hari pengundian dan semasa urusan penjumlahan rasmi undi. bertempat di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. penglibatan dan tanggungjawab polis pada hari penamaan calon. Pengerusi SPR telah mengetuai perbincangan dengan pucuk pimpinan Polis Diraja Malaysia yang diketuai oleh Ketua Polis Negara.

8.7.7. di samping kemudahan semakan melalui telefon.P.7.7.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan Bagi memastikan penyelarasan pilihan raya berjalan lancar. 4. . Laman Web dan buku daftar yang dijual kepada orang ramai.8.Jadual 4. Labuan Sarawak Ibu Pejabat Tarikh 12.03 23.7.8.8.7. Perkara-perkara yang dibincangkan adalah mengenai persiapan pilihan raya dan penjelasan berhubung dengan beberapa undang-undang pilihan raya yang baru serta penglibatan dan kerjasama dari jabatan dan agensi kerajaan dalam pilihan raya.8 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. SPR juga telah mengadakan taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan pada 16 Februari 2004.8. Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.03 16.7.03 14.03 26. SPR telah menyediakan perkhidmatan semakan melalui sistem pesanan ringkas (SMS).8.03 31. K.03 4.03 21. di Jabatan Perdana Menteri.P.P.03 23.03 23.03 26.8.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Bagi memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk membuat semakan dalam daftar pemilih secara lebih mudah.8.12.7.03 12. Putrajaya W. Sambutan daripada orang ramai yang menyemak melalui SMS amat menggalakkan.03 15.03 14.03 4.L.03 28.03 21. Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Negara dan semua Ketua Jabatan Persekutuan.03 22.

23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih Bermula pada 5 Mac 2004. .18 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web SPR juga telah menyediakan aplikasi sistem mengeluarkan keputusan pilihan raya melalui Laman Web untuk kemudahan rakyat mengikuti keputusan pilihan raya di mana jua mereka berada. sebuah Pusat Media telah dibuka di pekarangan Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. iaitu mengandungi senarai daftar pemilih hingga 31 Disember 2003. iaitu P.30 Jeli dan P. iaitu Hari Penamaan Calon. kecuali daftar pemilih bagi empat bahagian pilihan raya. calon-calon dan para pengundi.22. 4.21 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya Daftar pemilih yang disahkan untuk diguna pakai dalam Pilihan Raya Umum Ke-11 telah diwartakan pada 2 Mac 2004.31 Kuala Krai.22. daftar pemilih yang siap dicetak telah diedarkan kepada Pejabat Pengarah Pilihan Raya Negeri untuk urusan pilihan raya sebelum 13 Mac 2004 untuk memastikan dapat digunakan pada hari Penamaan Calon. Sistem keputusan pilihan raya melalui Laman Web boleh dilayari dan diikuti di dalam Negara atau oleh rakyat Malaysia atau sesiapa jua di seluruh dunia. Daftar pemilih yang diguna pakai di empat bahagian pilihan raya Parlimen tersebut ialah yang disahkan sehingga 30 September 2003. sedangkan tarikh pengesahan untuk daftar pemilih suku tahun pertama itu ialah pada 31 Mac 2004. 4. (PNMB). Salinan daftar pemilih juga dicetak secukupnya untuk jualan kepada orang ramai dan parti-parti politik bagi keperluan mereka semasa pilihan raya sebelum hari pengundian pada 21 Mac 2004. Ia dilengkapi dengan sistem komputer dan multimedia di mana setiap keputusan pilihan raya dipaparkan untuk diikuti oleh semua media.27 Tanah Merah. Semua daftar pemilih perlu disiapkan pada tarikh tersebut untuk memastikan setiap Pegawai Pengurus menerimanya sebelum 13 Mac 2004.25 Bachok. Di Pusat Media tersebut pelbagai kemudahan peralatan perhubungan disediakan untuk keperluan media membuat perhubungan dan liputan secara langsung.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4.4. P.20 Pusat Media Untuk kepentingan media dan orang ramai mengikuti perkembangan dan keputusan pilihan raya. SPR juga menyediakannya dalam bentuk CD untuk jualan selain bagi kegunaan pilihan raya.000 orang telah tidak sempat disahkan sebagai pemilih disebabkan pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri berlaku pada 4 Mac 2004. iaitu bermula dari 3 Mac hingga 11 Mac 2004. 4. Melalui Pusat Media ini segala kenyataan dan maklumat pilihan raya dikeluarkan untuk makluman atau peringatan kepada orang ramai khususnya parti-parti politik. 4. SPR hanya mempunyai 17 hari sahaja untuk membuat persiapan dari tarikh pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri pada 4 Mac 2004 sehingga tarikh pengundian pada 21 Mac 2004.2 Urusan pencetakan daftar pemilih ditetapkan selama 9 hari.1 Urusan Pencetakan daftar Pemilih telah dikendalikan oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd. Bagi pemilihpemilih yang mendaftar di antara 1 Januari 2004 hingga 1 Mac 2004 yang dianggarkan seramai 75. Selain daripada dicetak dalam bentuk buku (hard copy). 4. Urusan pencetakan bermula pada 5 Mac 2004 dan keseluruhan urusan itu selesai pada 11 Mac 2004. P. iaitu dua hari sebelum Hari Penamaan Calon pada 13 Mac 2004. Pusat Media ini mula berfungsi sebaik sahaja Dewan Rakyat dibubarkan sehingga selesai pilihan raya.

iaitu Pahang dan Kelantan memerlukan helikopter kerana kesukaran perhubungan melalui jalan darat.24. Bagi Negeri Sabah. Bagi keperluan di Negeri Pahang dan Kelantan. 4. Bot laju dan perahu untuk membawa para petugas dan peralatan ke pusat mengundi. Sarawak dan kawasan. SPR telah menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. SPR telah mendapat perkhidmatan daripada Malaysia Helicopter Services (MHS) dan sebuah helikopter daripada TUDM untuk keperluan pengangkutan di Pulau Tioman. proses pengiraan undi perlu dilakukan sebaik sahaja pengundian ditutup. 4. . Kenyataankenyataan media telah dikeluarkan dari masa ke masa oleh Ibu Pejabat SPR atau Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri.1 Media Cetak Media Cetak terutamanya akhbar telah memain peranan penting membantu SPR menyebarkan maklumat dan publisiti kepada orang ramai. Untuk ini SPR telah menggunakan perkhidmatan helikopter bagi segala urusan logistik pilihan raya di 216 kawasan yang terbabit di seluruh negara.25.25 Publisiti Untuk menggalakkan orang ramai keluar mengundi dan bagi memastikan peratusan pengundian meningkat daripada pilihan raya yang lalu. darat dan laut.2 Pengangkutan Darat dan Air Bagi kawasan tertentu yang lain yang boleh dihubungi dengan menggunakan jalan darat dan air. Setiausaha dan Pengarahpengarah Pilihan Raya Negeri telah diberi liputan meluas oleh media elektronik dalam usaha menyebarkan maklumat dan peringatan kepada orang ramai sepanjang tempoh pilihan raya. urusan penghantaran para petugas dan peralatan pilihan raya telah diuruskan melalui perkhidmatan helicopter Syarikat Sabah Air.1 Pengangkutan Udara Bahagian–bahagian pilihan raya di kawasan pendalaman di Sabah. pelbagai kempen dan publisiti dilakukan oleh SPR melalui media cetak dan elektronik secara berterusan di seluruh negara. manakala bagi Negeri Sarawak. Pahang.2 Media Elektronik Selain media cetak. Kenyataan-kenyataan daripada Pengerusi SPR.23 Keperluan Pengangkutan Jenis pengangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan pilihan raya meliputi pengangkutan udara. 4. urusan itu dikendalikan oleh Syarikat Hornbill Skyways.24.4. 4. iaitu televisyen dan radio yang boleh diikuti oleh rakyat di seluruh negara.kawasan tertentu di Semenanjung. 4. Oleh kerana Pilihan Raya Umum 2004 berlaku serentak dan perlu diselesaikan dalam tempoh satu hari. Liputan yang luas oleh media bermula sebaik sahaja pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri sehingga selesai pilihan raya.25. liputan meluas juga dibuat melalui media elektronik.

Peranan jawatankuasa ini adalah untuk memantau dan menentukan persiapan pilihan raya berjalan lancar mengikut jadual dan keputusan yang ditetapkan. 4. Putrajaya dan Selangor).1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) Di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri. 4. iaitu Y. publisiti pilihan raya juga dibuat melalui kerjasama Kementerian dan Jabatan Penerangan di seluruh Negara.Bhg.K. Melalui Jawatankuasa ini. 4. W. Y. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) Seperti persediaan semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999.P. pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) hanya diadakan di Semenanjung. Y.Bhg.4. Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dalam Jawatankuasa ini bertanggungjawab memantau mengikut negeri. W.26. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Setiausaha SPR dan melibatkan semua Ketua Unit dan Pegawai Kanan di Ibu Pejabat serta Pengarah Pilihan Raya Negeri seluruh Negara.Bhg. Pilihan Raya Umum DUN di Sabah dan Sarawak telah diadakan scara berasingan dengan Pilihan Raya Dewan Rakyat. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya Umum 2004 telah diwujudkan bagi meyelaraskan segala aspek persiapan bagi memastikan keseragaman tindakan di seluruh Negara. Dalam pilihan raya-pilihan raya yang lalu. SPR telah menubuhkan beberapa jawatankuasa penyelarasan dan pemantauan yang melibatkan Ibu Pejabat dan Negeri. Dato’ Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang. semua aspek persiapan dan tindakan telah dirancang dan diselaraskan dengan rapi supaya wujud keseragaman di setiap peringkat baik di Ibu Pejabat mahupun di peringkat Negeri.26. Y. Pulau Pinang).L. Terengganu dan . Melaka.P. 4.3 Poster dan Risalah SPR juga menyediakan poster yang ditampalkan di tempat-tempat awam untuk mengingatkan orang ramai supaya keluar mengundi.Bhg. Jawatankuasa ini melaksanakan tindakan serta menyelaraskan setiap arahan berhubung dengan persiapan pilihan raya di Negeri masing-masing sebagaimana yang dipersetujui pada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR).26. Encik Fateh Chand A/L Pars Ram (Perak dan Negeri Sembilan).26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya Untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pilihan raya berjalan lancar dan terkawal. Risalah khusus juga telah disebarkan di Negeri Sabah untuk memberikan penerangan kepada rakyat di negeri itu tentang pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) yang julung-julung kali diadakan di Negeri Sabah. Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak. Lagu khas pilihan raya menggalakkan orang ramai keluar mengundi telah juga disediakan melalui kerjasama dengan Filem Negara.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR) Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Timbalan Pengerusi SPR dan semua Ahli SPR serta beberapa Pegawai Kanan Urus Setia dan Pengarah Pilihan Raya Negeri yang berkenaan.25. 4. sebuah jawatankuasa ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri dan melibatkan semua kakitangan di peringkat Negeri. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan.4 Publisiti Melalui Kementerian Penerangan Selain publisiti meluas melalui media cetak dan media elektronik serta penyebaran risalah dan poster untuk menggalakkan rakyat keluar mengundi.25.

1. mengikut Peraturan 11(7).1 Pencalonan yang Ditolak Bahagian Pilihan Raya P. 24 Senggarang N. 5. 31 Subang Jaya Nama/ Parti Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Cheah Kam Chiew (DAP) Sebab Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Nama pencadang dan penyokong tidak ada dalam Bahagian Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya 5.2 Bakal-bakal calon telah mengemukakan borang pencalonan kepada Pegawai Pengurus Bahagian-bahagian Pilihan Raya mulai jam 9.1 Urusan Penamaan Calon telah diadakan pada 13 Mac 2004. Maklumat mengenai penolakan adalah seperti di Jadual 5.00 pagi pada Hari Penamaan Calon.00 pagi hingga 10. Ini adalah peraturan yang diperundangkan melalui warta P.(A) 67 bertarikh 12 Februari 2004. PENAMAAN CALON DAN PERCETAKAN KERTAS UNDI 5. Sabah dan W. Kedah. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah dibuka.00 pagi.P. SPR telah menerima sejumlah 449 borang pencalonan untuk Parlimen dan 1121 untuk Negeri melalui Pegawai Pengurus masingmasing di seluruh Negara. .1.1.2 Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Peraturan 9(1) di bawah Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 membolehkan seseorang calon menarik balik borang pencalonannya sebelum jam 10. 38 Penawar N. BAB V 5. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis.00 pagi hingga 11.1 Penamaan Calon 5.00 pagi ialah waktu bagi borangborang pencalonan dipamerkan bagi tujuan bantahan.3 Antara bantahan yang diterima.1.Bhg. 5.U.Johor) dan Y. Setelah urusan penamaan calon selesai. Jadual 5. Walau bagaimanapun. calon dibenarkan menarik balik pencalonan di dalam tempoh 3 hari dari Hari Penamaan Calon.00 pagi pada Hari Penamaan calon maka wang deposit pilihan raya akan dilucuthak. nama mereka tidak akan dicetak di dalam kertas undi. Labuan). 4 bantahan telah diputuskan untuk diterima oleh Pegawai Pengurus berkenaan yang mengakibatkan 4 pencalonan telah ditolak. Bagi calon-calon yang menarik balik pencalonan di dalam tempoh yang ditetapkan. iaitu di setiap Bahagian Parlimen di seluruh negara. Tepat jam 10. Jika penarikan balik pencalonan dibuat selepas jam 10. 157 Pengerang N. Proses Penamaan Calon bagi calon-calon Parlimen dan caloncalon Dewan Undangan Negeri dijalankan serentak pada hari tersebut.

3 Parti-parti Yang Bertanding 5.3 Bagi 505 kerusi Dewan Undangan Negeri seramai 1. Senarai calon yang terlibat adalah seperti di Jadual 5. Sabah Nama Calon Abu Bakar bin Hj.4 . Sabah N. Sabah N.2 Senarai Calon yang Menarik Diri dan Hilang Wang Deposit Bahagian Pilihan Raya P. Seramai 449 orang calon telah mengemukan borang pencalonan.121 calon telah mengemukakan borang pencalonan.2 Jadual 5.5. Sabah N.48 Sukau. Pecahan calon yang mewakili parti politik termasuk caloncalon Bebas adalah seperti di Jadual 5. Sabah N. Sabah N.38 Nabawan. Pecahan calon yang mewakili parti-parti politik dan calon-calon bebas mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5.2. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Parti PAS BEBAS KeADILan BERSEKUTU BEBAS SETIA BEBAS BEBAS PASOK PASOK SETIA BEBAS 5. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b.1 Bagi 219 kerusi Parlimen.42 Sungai Sibuga.2 Seramai 12 calon telah menarik balik borang pencalonan mereka di dalam tempoh 3 hari yang ditetapkan dan wang deposit pilihan raya telah dilucuthak selaras dengan Peraturan 11(10) Peratuan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981.25 Kilas.180 Keningau.156 Kota Tinggi.22 Pantai Manis. Sakak Jouti @ Joseph bin Ajun Pg.3. Sabah P. Sabah N.39 Sugut.40 Labuk.185 Batu Sapi. Sabah N. Johor P.

3 Pecahan Penamaan Calon Parlimen Mengikut Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. PUTRAJAYA N.P.K.L W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 PAS 3 10 11 7 2 11 8 10 2 0 4 2 14 1 0 1 86 DAP 0 0 0 0 7 8 3 4 5 0 2 2 6 0 2 5 44 KeADILan 0 5 3 1 5 8 3 9 4 1 2 2 5 0 10 1 59 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 10 31 JUMLAH 6 30 29 16 27 51 28 46 24 2 16 12 51 2 56 53 449 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-Parti Politik di Lampiran IV .PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.P.Jadual 5.P.

PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.Jadual 5.P.4 Pecahan Penamaan Calon Dewan Undangan Negeri Mewakili Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. PUTRAJAYA N. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 PAS 12 27 43 31 7 25 27 21 0 0 14 15 38 0 5 0 265 DAP 0 2 0 0 20 22 8 14 0 0 11 9 12 0 6 0 104 KeADILan 3 9 2 1 16 19 7 21 0 0 11 6 7 0 19 0 121 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 7 0 0 0 0 1 0 73 0 86 JUMLAH 30 74 91 64 84 128 84 119 0 0 72 58 114 0 203 0 1121 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-parti Politik di Lampiran IV .SEMBILAN MELAKA JOHOR W.P.P.K.L W.

17 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. Johor P. Sabah P. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof @ Josree bin Yacob Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee Chong Ket Wah @ Chong Ket Fah Moktar bin Radin Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b. 201 Batang Lupar. 183 Beluran. Johor P. Sabah P.5. 206 Kuala Rajang. Sarawak P. Sabah P. 157 Pengerang. Sarawak P. Sarawak P.187 Kinabatangan. Jaafar Albar Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. 177 Beaufort. Mahmud Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander Nanta Linggi Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong Parti BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN . 197 Kota Samarahan. Sarawak P. Sarawak P. Sabah P. 185 Batu Sapi. Jadual 5. 217 Miri.5 Kedudukan Calon Dewan Rakyat Yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya P. 12 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. Untuk Dewan Undangan Negeri. Sabah P. Sarawak Nama Calon Dato’ Syed Hamid bin S. 156 Kota Tinggi.191 Kalabakan. 219 Bukit Mas.5. 214 Kapit. Sabah P. 178 Sipitang . 182 Keningau.4 Menang Tanpa Bertanding Bagi Parlimen. Sabah P.6. Sabah P. Sabah P. 190 Tawau. 175 Papar.

Perak N. kecuali bagi Negeri Sabah. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Parti PAS BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN 5. 43 Sekong. 56 Apas. Pembahagian pencetakan kertas undi mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5. 22 Pantai Manis. (PNMB) di Kuala Lumpur dan di beberapa cawangannya di seluruh Negara. Kari Mohd Azam bin Hj.6 Kedudukan Calon Dewan Undangan Negeri yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya N. Sabah Nama Calon Mohd Ramli bin Md. Johor N. Sabah N. 40 Labuk. Sabah N. 24 Senggarang. 17 Pokok Asam. Sabah N. Selangor N. 25 Klias.7.Jadual 5. Sabah N. Sabah N.5. Bagi Negeri Sabah kertas undi dicetak oleh Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah di bawah pengawasan PNMB dan sebahagian lagi dicetak di PNMB Cawangan Sarawak.1 Kertas undi dicetak oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd. Sabah N. 35 Melalap. . 46 Tanjung Papat. 39 Sugut.5 Pencetakan kertas Undi 5. 31 Subang Jaya. Sabah N. Johor N. 38 Penawar.

5.L dan W.P Labuan Sarawak Ibu Pejabat/Cawangan PNMB Ibu Pejabat Kuala Lumpur Cawangan Alor Setar. Sabah dan Cawangan PNMB Kuching.8 Jadual 5.000 Bilangan kertas undi Negeri berkurangan kerana tidak termasuk Negeri Sarawak kerana Pilihan Raya DUN Sarawak tidak diadakan serentak 5. Pencetakan kertas undi hanya boleh dilakukan 3 hari selepas Hari Penamaan Calon apabila semua pencalonan disahkan.300.P Putrajaya.3 Kertas undi mula dicetak pada hari ke-3 selepas Hari Penamaan Calon iaitu pada 16 Mac 2004.7 Pencetakan Kertas Undi Mengikut Negeri Negeri Melaka. Kedah Cawangan Ipoh. Sarawak Cawangan Kuching. Perak Cawangan Kuala Terengganu. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.2 SPR telah memutuskan bahawa kertas-kertas undi dicetak dalam warna yang berlainan.000. Pahang dan Selangor Perlis dan Kedah Perak dan Pulau Pinang Kelantan dan Terengganu Johor Sabah dan W. Kota Kinabalu. Setiap pergerakan kertas undi bermula dari PNMB ke Pejabat Pegawai Pilihan Raya Negeri sehingga ke Pejabat Pegawai Pengurus dikawal ketat oleh .5. Terengganu Cawangan Johor Bahru. Jumlah kertas undi yang dicetak bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 5.000 9.Jadual 5.8 Jumlah Kertas Undi yang Dicetak Bahagian Pilihan Raya Jumlah (Helai) Parlimen Dewan Undangan Negeri 10.P. Negeri Sembilan. iaitu warna Old Gold bagi kertas undi Dewan Rakyat dan warna Pink bagi kertas undi Dewan Undangan Negeri. K. Sarawak 5. Kertas undi yang telah dicetak seterusnya diedarkan kepada Pegawai-pegawai Pengurus Pilihan Raya oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri masing-masing untuk urusan pengeluaran kepada Pengundi Tidak Hadir (pengundi pos) yang mengundi lebih awal. W.

PP-KPR dan PDRM juga bertanggunjawab mengambil tindakan untuk memberhentikan sesuatu ceramah oleh calon atau pemimpin-pimimpin parti yang bertanding jika ia berunsur fitnah atau melanggar peruntukan berkenaan.1. Fungsi utama PP-PKR adalah untuk memantau aktiviti berkempen sama ada oleh calon atau parti-parti yang bertanding. PP-KPR boleh menurunkan poster.anggota polis yang bertugas. manakala bagi calon Dewan Undangan Negeri kadar deposit bahan kempen ialah RM3.1 Bagi tujuan pemantauan aktiviti kempen satu peruntukan baru telah diwujudkan.1.000. iaitu Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.2 PP-KPR yang ditubuhkan ini diketuai oleh seorang pegawai yang dilantik oleh SPR selaku Ketua Pasukan dan keanggotaan yang lain terdiri daripada wakil Polis DiRaja Malaysia (PDRM) berpangkat Inspektor ke atas. Untuk mengadakan perjumpaan atau perhimpunan terbuka atau rapat umum. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya Parlimen yang memerlukan pemantauan sepanjang tempoh berkempen sehingga selesai pengundian pada hari mengundi. 6. KEMPEN PILIHAN RAYA Aktiviti kempen bermula sebaik sahaja selesai urusan penamaan calon dan hendaklah berakhir pada pukul 12.00. Bagi calon yang bertanding untuk kerusi Dewan Rakyat mereka disyaratkan membayar RM5. PP-KPR boleh membuat rodaan apabila perlu dan membuat laporan pemantauan harian kepada Pegawai Pengurus Pilihan Raya di bahagian masing-masing. sepanduk atau apa-apa bahan kempen yang tidak mematuhi syarat dan undang-undang yang ditetapkan.1. semua calon atau parti-parti yang bertanding diperlukan mendapat permit daripada Ketua Polis Daerah di dalam bahagian pilihan raya berkenaan berdasarkan Seksyen 24B(3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. 6. Seksyen 24B(4) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memperuntukkan bahawa calon-calon yang bertanding boleh mempamerkan poster dan bahan kempen pilihan raya di dalam Bahagian Pilihan Raya yang mereka bertanding selepas membayar deposit bahan kempen kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. BAB VI 6. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti atau wakil calon bebas bertanding.00. Selaras dengan peruntukan tersebut. Semua urusan penghantaran kertas undi telah berjalan lancar mengikut jadual yang ditetapkan. parti-parti politik dan calon adalah dilarang menggunakan bahan kempen yang menyentuh peribadi atau fitnah serta yang boleh mencetuskan perasaan benci dan pemusuhan serta tidak berkaitan dengan pilihan raya.000. Tujuan utama pihak polis mengeluarkan permit di bawah Seksyen 27(2) Akta Polis 1967 (Akta 344) ialah untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. .3 Mengikut Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. 12 Bahagian Pilihan Raya di Negeri Sarawak dan 11 Bahagian Pilihan raya di Negeri Sabah. Calon-calon yang tidak membuat pembayaran deposit bahan kempen tidak dibenarkan mempamerkan apa-apa jenis poster atau bahan kempen bagi dirinya. Selain itu. SPR telah menubuhkan PP-KPR di semua Bahagian Pilihan Raya di Semenanjung (165). 6.1 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 6. Keadaan ini telah menyumbang kepada penjalanan pilihan raya yang aman dan jaminan keselamatan kepada para pengundi untuk keluar mengundi. Pemasangan bahan kempen juga dilarang kepada parti yang tidak bertanding dalam bahagian pilihan raya yang berkenaan.00 tengah malam sebelum hari pengundian.

Labuan Sabah Sarawak Jumlah BILANGAN PARLIMEN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 BILANGAN PP-KPR 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 0 11 12 188 JUMLAH ADUAN 26 124 83 56 89 112 94 435 101 6 60 59 10 0 26 26 1307 .P.1 Sebuah Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR telah dibuka di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya selain pemantauan yang serupa dibuat di Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dan Pejabat Pegawai Pengurus di bahagian masing-masing.P.L.1 Pecahan Aduan Mengikut Negeri NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W. W. Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR di Ibu Pejabat telah menerima pelbagai aduan daripada orang ramai mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calon atau parti-parti yang bertanding semasa tempoh berkempen. Jumlah laporan aduan yang diterima oleh PP-KPR mengikut seperti di Jadual 6. Sejumlah 1307 aduan telah diterima di sepanjang tempoh kempen pilihan raya. Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W.2 Laporan PP-KPR 6.P.1 Jadual 6.6.2. K.

2.2.6.2.2.2.7 6.6 6.2.2. Aktiviti-aktiviti Ceramah/Kempen. Walau bagaimanapun. Pondok-pondok Parti.2. terdapat beberapa kes pelanggaran undang-undang oleh parti atau calon ekoran daripada salah faham atau atas sikap yang tidak bertanggungjawab.2.2. Memancing Undi Pada Hari Mengundi. . Balai Raya Sebagai Gerakan Parti.2.2.4 6. Media cetak dan elektronik telah memberikan kerjasama yang baik dalam memberikan makluman serta membuat liputan tentang kempen oleh caloncalon yang bertanding. Sogokan.2 6.2.3 6.1 6.2.3 Sepanjang tempoh berkempen pada keseluruhannnya calon-calon yang bertanding telah mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan aktiviti kempen kebanyakannya dijalankan secara aman.2.2.2 6. Masalah Hari Mengundi. dan Perselisihan Faham 6.2.2.8 Antara aduan-aduan adalah melibatkan perkara-perkara yang berikt: Bahan-bahan Kempen.5 6.

1. PROSES PENGUNDIAN 7.1 Urusan Pengundian 7. Di kawasan pedalaman di mana jumlah pemilihnya kecil.1. Negeri yang terlibat dengan pengangkutan helikopter. . keadaaan beransur reda dan terkawal menjelang tengah hari dan di sebelah petang sehingga pada jam 5. masa pengundiannya dipendekkan.00 pagi dan ditutup pada jam 5. Sarawak. Di dalam kawasan ini juga tidak sesiapa pun dibenarkan memakai pakaian atau membawa apa-apa bahan yang mempunyai lambang atau simbol mana-mana parti politik. 7. iaitu dibuka mulai jam 8. perahu dan bot ialah Sabah. Tugas penyokong-penyokong atau petugas-petugas parti politik di pondok panas sebelum ini telah diambil alih oleh para petugas SPR yang dilantik sebagai Kerani Penyemak Daftar Pemilih pada hari pengundian.4 Selain itu. Barung SPR diwujudkan sebagai tempat untuk pemilih menyemak nama dan saluran tempat mengundi.00 petang. SPR telah menetapkan saluran tempat mengundi mempunyai had maksimum seramai 700 pemilih kecuali saluran pertama yang dikhaskan untuk pemilihpemilih warga emas yang dikurangkan kepada 300 pemilih sahaja. Para pengundi kebanyakannya datang pada awal pagi yang menyebabkan kesesakan di beberapa pusat mengundi yang mempunyai ramai pemilih di sebelah pagi. Pahang dan Johor. undang-undang baru telah memperuntukan bahawa di setiap pusat pengundian ditetapkan kawasan zon larangan jarak 50 meter dari pusat mengundi. mendirikan pondok parti atau ‘pondok panas’ juga dilarang kerana undang-undang berkenaan telah dimansuhkan. Jumlah saluran di satu-satu pusat mengundi bergantung kepada jumlah pemilh di dalam Daerah Mengundi berkenaan. 7. iaitu had minimumnya seramai 50 pemilih bagi Negeri Sabah dan 30 pemilih bagi Negeri Sarawak. Kelantan.1 Sebanyak 7.00 petang. SPR telah menetapkan masa pengundian yang seragam di seluruh Negara.2 Bagi tempat-tempat mengundi di kawasan pedalaman dan pulaupulau tertentu yang mempunyai pemilih berdaftar. perahu. 7.1.1.833 tempat mengundi telah dibuka untuk kemudahan orang ramai mengundi pada Hari Pengundian.BAB VII 7. SPR menyediakan kemudahan pengangkutan seperti kenderaan pacuan 4 roda. 7.3 Semasa Pilihan Raya Umum 2004. Walau bagaimanapun.1.5 Proses pengundian di semua tempat mengundi di seluruh Negara secara keseluruhannya telah berjalan lancar tanpa sebarang gangguan atau kejadian yang tidak diingini. dan helikopter. Jenis pengangkutan ini bergantung kepada kesesuaian dan keadaan kawasan berkenaan untuk menghantar para petugas dan peralatan pilihan raya ke tempat-tempat mengundi dan membawanya balik selepas pengundian. bot. Mereka yang tidak berkenaan tidak dibenarkan berada di dalam kawasan zon larangan ini dan apa jua aktiviti berkempen dilarang sama sekali di dalam kawasan berkenaan. Sebagai ganti untuk membantu para pemilih. kecuali di beberapa kawasan pedalaman di mana jumlah pengundinya kecil.328 pusat mengundi dengan 19. maka jumlah pemilih yang ditetapkan di satu-satu saluran tertakluk kepada jumlah pemilih di dalam Daerah Mengundi berkenaan.

penyerahan dan pengumpulan sampul undi pos bagi tentera dan polis telah diuruskan dengan menggunakan ‘karung khas SPR’ oleh courier tentera dan polis.2 Pengundian Melalui Pos 7.00 petang tidak dikira dan akan disimpan oleh Pegawai Pengurus.3 Sampul-sampul undi pos perlu dikembalikan atau sampai ke pejabat Pegawai Pengurus Pilihan Raya sebelum jam 5. Pasukan Gerakan Am dan pasangan. pengundi berdaftar di luar Negara iaitu pegawai-pegawai di pejabat Kedutaan di luar Negara dan pasangan serta pelajar-pelajar yang berdaftar dan pasangan di luar Negara.00 petang pada hari pengundian bagi memastikan kertas-kertas undi berkenaan dikira selepas waktu pengundian ditutup.2. (PMB) pula menguruskan sampul-sampul undi pos yang diterima melalui kaunter-kaunter PMB dan peti-peti surat di seluruh Negara. Sampul-sampul undi pos yang diterima selepas jam 5.7.2. Manakala Pos Malaysia Bhd. Kementerian Luar Negeri pula telah menguruskan sampul-sampul undi pos bagi pemilih-pemilih luar Negara melalui Kedutaan Malaysia di negara-negara berkenaan dengan menggunakan beg diplomatik.6 Suasana di pusat-pusat mengundi adalah lebih tenang dan terkawal kerana undang-undang yang melarang penyokong mana-mana parti politik berkumpul di pintu masuk pusat mengundi untuk merayu undi.1. Polis Diraja Malaysia. . Sampul kertas undi pos juga dikeluarkan kepada petugas-petugas pilihan raya yang bertugas pada hari mengundi yang memohon untuk mengundi secara pos.2 Proses penghantaran. 7.1 Sampul-sampul mengandungi kertas undi telah diedarkan kepada pemilih–pemilih pos bermula pada 17 Mac 2004 yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan. 7. Zon larangan 50 meter dari pusat mengundi serta pemansuhan pondok parti dan perayu undi telah benar-benar berjaya mewujudkan suasana yang lebih tenang dan terkawal pada hari mengundi. 7.2.

8. Urusan pengiraan undi berkelompok ini dijalankan sama ada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi atau di tempat-tempat tertentu yang telah dikenal pasti oleh SPR. urusan pembukaan sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos dibuat lebih awal. 8. pengiraan tidak boleh dimulakan sebelum jam 5. Di setiap tempat mengundi semasa proses pengiraan dijalankan. Proses pengiraan undi pos dijalankan oleh Penolong Pegawai Pengurus yang bertanggungjawab terhadap pengurusan undi pos yang dilantik bagi setiap Bahagian Pilihan Raya yang terlibat.00 petang. seorang anggota polis ditempatkan di luar bilik untuk menjaga keselamatannya.4 Pengiraan Undi Pos Undang-undang menetapkan bahawa sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos yang diterima oleh Pegawai Pengurus sebelum jam 5. selamat dan terkawal.1 yang berikut: . Pengiraan undi berkelompok perlu dikendalikan oleh Ketua Tempat Mengundi masing-masing. Bagi Bahagian Pilihan Raya di mana jumlah pemilih posnya ramai. tetapi pengiraan undi hanya dibuat selepas jam 5. Dalam Pilihan Raya ini bagi semua pusat mengundi di Negeri Selangor ekoran dari pelanjutan masa mengundi selama 2 jam (sehingga 7 petang). 8. 8. pengiraan undi di pusat-pusat mengundi itu dijalankan selepas pengundian ditutup. pengiraan undi dibuat secara berkelompok. proses pengiraan undi dijalankan di tempattempat mengundi oleh Ketua Tempat Mengundi selepas pengundian ditutup pada jam 5.00 petang.2 Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Seperti pilihan raya yang lalu. Permohonan ulang kira di tempat mengundi mengikut Negeri dalam Pilihan Raya Umum ke11 adalah seperti di Jadual 8. Di tempat-tempat tertentu kawasan pedalaman dimana tempat-tempat mengundi ditutup lebih awal mengikut waktu yang ditetapkan oleh SPR. Proses ulang kira boleh dijalankan jika diminta oleh calon atau jika diputuskan sedemikian oleh Ketua Tempat Mengundi. PENGIRAAN UNDI 8.3 Pengiraan Undi Berkelompok Bagi pusat-pusat mengundi di kawasan tertentu yang tidak mempunyai kemudahan yang diperlukan atau menghadapi masalah perhubungan seperti di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak.00 petang.5 Ulang Kira di Tempat Mengundi Proses ulang kira kertas undi di tempat mengundi dibenarkan jika terdapat perbezaan undi 2% atau kurang yang diterima oleh calon yang memperolehi keputusan terbanyak dengan yang kedua terbanyak.00 petang pada hari mengundi akan dikira. Ulang kira hanya dijalankan sekali sahaja.00 petang.BAB VIII 8.1 Urusan Mengira Undi Urusan pengiraan undi pos dan undi biasa dijalankan selepas proses pengundian ditutup pada jam 5. Pengiraan undi ditempat mengundi hanya dijalankan jika tempat-tempat berkenaan mempunyai kemudahan asas yang diperlukan.

P K.P Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.Jadual 8.P Labuan Sarawak Jumlah Parlimen 6 47 83 53 38 55 23 55 42 0 12 0 19 20 0 41 494 Dewan Undangan Negeri 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 .1 Ulang Kira di Tempat Mengundi Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.L W.

4 Selaras dengan Peraturan 25F Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan Raya) 1981 iaitu peraturan baru yang menetapkan iaitu SPR perlu mengisytiharkan kemenangan bagi mana-mana parti yang memperoleh jumlah kerusi melebihi 50%. iaitu satu pusat penjumlahan rasmi undi bagi Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh negara.6. 8. Semua kertas undi telah dikira.40 malam.7. pengersi SPR telah mengisytiharkan secara rasmi kemenangan parti Barisan Nasional bagi Dewan Rakyat.7 Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 8. 11 Tendong. Keputusan untuk mengadakan Pengiraan Semula tertakluk kepada permintaan calon yang kalah dan pengiraan semula hanya dibuat hanya sekali sahaja. Kelantan pada jam 2. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri.61 Sebanyak 219 pusat penjumlahan rasmi undi telah dibuka. Sarawak pada jam 7.6.6 Perjumlahan Rasmi Undi 8. Keputusan terakhir bagi Dewan Rakyat yang diterima ialah dari P.30 malam.2 yang berikut: . Sabah pada jam 8. sama ada di tempat pengundian atau di pusat pengiraan undi berkelompok atau pengiraan undi pos.7. 8. Ini diikuti dengan pengisytiharan setiap kemenangan yang sama bagi Dewan Undangan Negeri oleh Anggota Panel SPR sebaik sahaja jumlah kerusi melebihi 50% diperoleh di Negeri-negeri berkenaan. 8.2 Pengiraan semula undi telah dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi pada 22 Mac 2004 bagi 7 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dan 16 Bahagian Pilihan Raya Negeri. 8.1 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 telah menetapkan bahawa pengiraan semula undi boleh dibuat di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi jika keputusan majoriti antara calon yang mendapat undi terbanyak dengan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang.00 tengah malam.30pagi. Peti-peti undi yang mengandungi kertas-kertas undi bersama borang keputusan berkenaan (Borang 14) dibawa oleh Ketua Tempat Mengundi atau oleh Penolong Pegawai Pengurus Pilihan Raya di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan. Bahagian-bahagian pilihan raya yang terlibat dalam Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi adalah seperti di Jadual 8.44 Karamunting. Kelantan pada jam 2. 22 Pasir Mas.3 Dalam Pilihan Raya Umum 2004.30 pagi dan bagi Dewan Undangan Negeri ialah dari N. 8. Semua keputusan Pengiraan Semula Undi di bahagian terlibat tidak menunjukkan apa-apa perubahan kepada keputusan pilihan raya berdasarkan pengiraan di tempat-tempat mengundi berkenaan pada 21 Mac 2004. keputusan pilihan raya bagi kerusi Dewan Rakyat yang pertama diterima dan diisytiharkan ialah dari P.6. maka pada jam 12.2 Semua keputusan pengiraan undi berkenaan disemak oleh Pegawai Pengurus dan keputusan undi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus. Keputusan pertama ialah dari N. Semua Ketua Tempat Mengundi dan kerani pengiraan yang terlibat di Bahagian Pilihan Raya berkenaan telah bertugas semula keesokannya untuk membuat pengiraan semula kerta undi di bawah pengawasan Pegawai Pengurus masing-masing. Setiap keputusan pilihan raya disalurkan kepada Bilik Gerakan Pusat di Ibu Pejabat SPR untuk semakan kali kedua sebelum diisytiharkan oleh Pegawai Pengurus di bahagian pilihan raya masing-masing.8.205 Saratok.

29 Machang N. N. N. 41 Keranji . 138 Kota Melaka P. 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 35 Kemuning 41 Manik Urai Terengganu Pulau Pinang Perak Melaka Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur P. 11 Pendang P. 13 Sik P. 31 Batu Lancang N. N. 31 Jelapang N. N. 23 Belantek N. N. 15 Sanglang P. 120 Bukit Bintang N. N. N. 15 Anak Bukit N.2 Bahagian Pilihan Raya yang Mengira Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. 16 Batu Buruk N. 44 Permatang Pauh P.JADUAL 8.66 Ipoh Barat P. N. Negeri Perlis Kedah Kelantan Parlimen Dewan Undangan Negeri N.

Parti Demokratik Malaysia (MDP) dan Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR). Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK).L W.K. KEPUTUSAN PILIHAN RAYA 9.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. PUTRAJAYA N.P. Daripada jumlah tersebut hanya calon-calon dari empat buah parti politik dan seorang calon Bebas sahaja yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan.1 Seramai 418 calon yang mewakili sembilan parti politik dan 31 orang calon Bebas telah bertanding untuk merebut 219 kerusi Dewan Rakyat.BAB IX 8. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 14 9 8 8 21 14 22 7 1 8 6 26 1 24 27 199 PAS 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 DAP 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 12 KeADILan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 .1. Parti KeADILan dan seorang calon Bebas.1 Bilangan Kerusi Parlimen yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. Kedudukan bilangan kerusi Dewan Rakyat yang dimenangi mengikut parti politik dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9.P.1 yang berikut: Jadual 9. Parti Islam Se Malaysia (PAS). Parti Tindakan Demokratik (DAP).P. iaitu Barisan Nasional (BN).1 Dewan Rakyat 9. Partiparti yang gagal memenangi sebarang kerusi yang dipertandingkan ialah Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP).SEMBILAN MELAKA JOHOR W.

744 14.99 80.9.722 455. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.170.097 BIL.04 70.74 87.097 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Parlimen selepas ditolak jumlah pemlilih bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang menang tanpa bertanding.367 1. PEMILIH 112.2 yang berikut: Jadual 9.894 511.08 76. seramai 7.531 7.788 22.351 570.00 73.234 820.3 yang berikut: .589 467.126 1.756.920 5.90% telah keluar mengundi.75 91. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL. PUTRAJAYA N.969 9.948 pemilih atau 73.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.12 Seramai 9.90 9.924 672.209.79 73.293 273.006 513.248 431.697 535.948 % UNDI 83.274 670.196 434.901 662.184.13 Kedudukan keputusan Pilihan Raya Umum 204.422.061 870.08 64.362 1.K.482 821.P.22 80.P.490 695.19 72.95 69.49 67.93 76.786 345.94 73.2 Bilangan Pemilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Parlimen Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.756.079 429.662 315.917 1.037. UNDI 93.063 400.P. Daripada sejumlah tersebut.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.998 4.761 333.90 62.36 78.610 665.209.L W. mengikut jumlah undi peratusan yang diperoleh oleh parti-parti politik dan calon-calon bebas yang bertanding bagi kerusi-kerusi Parlimen adalah seperti di Jadual 9.

013 8.183 31. K.636 115.910 844.682 108.849 38.946 3.831 11.799 423.824 61.173 10.329 35.904 130.420 578. W.125 135.949 1.481 8.00 .002 4.950 143.107 2.198 3.585 100.630 421.238 52.894 278.428 37.714 201.472.501 392.643 63.694 786.536 7.002 263.009.110 468.033 540 19.480 20.608 132 63.103.692 19.053 671.56 JUMLAH 91.P.320 650.370 59.3 Bilangan Undi dan Peratus yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.109 111.10 KeADILan 63.943 260.289 15.251 37.P.020 499.186 1.653 73.350 70.254 1.666 286.302 663.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.631 708.087 206.098 70.895 521.760 189.752 38.132 198.094 34.050 0.035 1.P.54 BEBAS 6.Jadual 9.81 PAS 33.273 318.950 285.566 67.010 15.767 79.188 388.086 211.524 221.012.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.852 57.74 DAP 135.25 PARTIPARTI LAIN 1.731 40.328 284.L.188 4.719 461. PUTRAJAYA N.955 170.919 4.662 18.957 19.916 5.218 14.626 303. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 58.834 39.

Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak. Parti Islam Se Malaysia (PAS). LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 14 31 21 28 38 52 41 54 0 0 34 26 55 0 59 0 453 PAS 1 5 24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 DAP 0 0 0 0 1 7 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 15 KeADILan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 .345 kertas undi pos dari PDRM.L W.P.2 Dewan Undangan Negeri 9.1. seramai 1. sebanyak 165.1 Bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. 9.K. Pertubuhan Kebangsaaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) dan Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) gagal memenangi sebarang kerusi.5 Jumlah undi yang diperolehi dalan Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti termasuk calon bebas bagi Pilihan Raya Dewan Rakyat adalah seperti di Lampiran II. PUTRAJAYA N.018 atau 2.1.SEMBILAN MELAKA JOHOR W. 9.4 Bilangan Kerusi Dewan Undangan Negeri yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik Dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.P. Calon-calon dari tiga parti politik dan seorang calon Bebas sahaja.4 yang berikut: Jadual 9. iaitu dari Barisan Nasional (BN). Parti Tindakan Demokratik (DAP) dan seorang calon Bebas yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan.P. Bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi mengikut parti dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9.121 calon telah bertanding yang mewakili lapan buah parti politik.2.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. Calon-calon dari Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU). termasuk 86 orang calon Bebas untuk merebut 505 kerusi.29% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan yang terdapat pada kertas undi sebanyak 35.9.4 Bagi Pilihan Raya Umum Parlimen.

589 314.94 81.75 64. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.482 821.031 433.722 455.901 662.917 1.2.638 671.6 yang berikut: .104 530.720 273.5 Bilangan Pemlilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Dewan Undangan Negeri Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.488. seramai 6. PUTRAJAYA N.2 Seramai 8. kedudukan jumlah undi dan peratusan pengundian yang diterima oleh parti-parti politik dan calon Bebas yang bertanding adalah seperti di Jadual 9.P.488. PEMILIH 112.085 895.2.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.365.383.L W.985 % UNDI 82.90 73.996 BIL.742 1.3 Berdasarkan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Undangan Negeri.99% telah keluar mengundi.61 74. Daripada jumlah tersebut.95 73.924 672.126 1.985 pemilih atau 74.786 345.56 75.424 804. UNDI 93.K.P.148.996 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Dewan-dewan Undangan Negeri selepas ditolak jumlah pemillih bagi Bahagian-bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri yang menang tanpa bertanding.213.5 yang berikut: Jadual 9.957 6. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL.00 75.11 73.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.P.92 70.9.289 667.219 510.17 80.011.851 570.362 1.668 429.564 399.23 78.06 87.619 8.365.99 9.261 432.

312 1.893 268.894 21.77% KeADILan 4.062 419.033 212.925 170.826 47.301 3.210 53.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.438 543.023 97. K.829 88.P.211 642.62% PARTI-PARTI LAIN 18.440 43.568 393.549 428 94.483 315.859 28.463 23.572 249.036 63.920 3.659 775.048 421.6 Bilangan dan Peratus Undi yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.926 9.201.186 6.81% PAS 29.815 12.662 103.062 653.818 100.578 672.042 42.080 869.906 0.836 28.67% JUMLAH 91.850 18.P. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 57.407 183.504 6. PUTRAJAYA N.660 66.223 21.829 8.382 222.981 207.395 988.395 30.805 410.203 390.Jadual 9.383 34.906 18.906 137.83% DAP 2.P.862 107.152 304.521 462.816 73.963 11.079 100.30% BEBAS 51 710 912 6.179 125.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.L W.598 520.463 100.972 116.609 265.167.393 258.773 1.342 499.957.185 23.00 .044 275.

1 Seramai 25 calon daripada 449 calon yang telah bertanding bagi merebut 219 kerusi Parlimen telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding di Bahagian Pilihan Raya yang berkenaan. 9. Pengerusi SPR dengan secara rasminya pada jam 12. Jumlah calon yang mewakili parti-parti politik termasuk calon Bebas yang telah hilang wang deposit bagi Pilihan Raya Umum Parlimen adalah seperti di Jadual 9. 9.2. 9. Kuala Lumpur diiringi oleh Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya.7 yang berikut: .4 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri.00 tengah malam mengistiharkan Barisan Nasional telah memenangi Pilihan Raya Parlimen. Paraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981.5 Jumlah undi yang diperolehi dalam Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti politik termasuk calon Bebas bagi Pilihan Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Lampiran III.5.848 kertas undi pos dari PDRM.2. Berikutan itu. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak.3 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Mengikut Peraturan 25F.058 atau 2.4 Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 telah dipersembahkan secara rasmi kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya pada 22 Mac 2004 jam 10. 9.16% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan pada kertas undi dan sebanyak 30.5 Hilang Wang Deposit Pilihan Raya 9. Pengistiharan yang sama dibuat oleh Ahli-ahli Panel SPR bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri.00 pagi di Istana Negara. sebanyak 134. Suruhanjaya diperuntukan kuasa untuk mengistiharkan nama parti yang menang dalam Pilihan Raya apabila memperolehi lebih 50% dari jumlah kerusi Parlimen atau Negeri.9.

PUTRAJAYA N.2 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri.P. seramai 112 calon telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding. Kedudukan calon-calon yang hilang wang deposit pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 9.8 yang berikut: .4. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 DAP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 KeADILan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 2 12 JUMLAH 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 3 0 12 4 25 9.P. SEMBILAN MELAKA JOHOR W. daripada seramai 1.JADUAL 9.121 calon yang telah bertanding untuk merebut 505 kerusi. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.7 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.P. KL W.

SEMBILAN MELAKA JOHOR W.8 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.JADUAL 9.PUTRAJAYA N. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 4 0 11 DAP 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 KeADILan 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1 1 0 12 0 21 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 6 0 0 0 0 1 0 31 0 43 JUMLAH 0 2 1 0 4 8 1 8 0 0 0 1 8 0 79 0 112 . KL W.P.P. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.P.

Keputusan penuh pilihan raya mengikut yang diwartakan adalah seperti di Lampiran II dan III. Selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkenaan kesemua mereka telah hilang kelayakan untuk mengundi dan bertanding dalam pilihan raya di dalam tempoh 5 tahun dari tarikh tersebut. 9.6 Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri telah diwartakan melalui P.7 Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya Seksyen 23 Akta Kesalahan Pilihan Raya menetapkan bahawa calon-calon yang bertanding perlu mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya di dalam tempoh 31 hari selepas keputusan Pilihan Raya diwartakan.9 yang berikut: .9. Selepas tarikh tersebut tamat. tarikh akhir untuk calon-calon atau ejen masing-masing mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya ialah pada 13 mei 2004. Kedudukan calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya mengikut negeri adalah seperti di Jadual 9. Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan bahawa seramai 40 orang calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan. Tarikh pewartaan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 ialah pada 12 April 2004.U.(B) 163 pada 12 April 2004. Berdasarkan dari tarikh tersebut.

P. SEMBILAN MELAKA JOHOR W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5 KeADILan 0 4 0 0 4 2 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 19 DAP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 8 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 JUMLAH 0 5 1 0 4 2 0 9 0 0 4 0 2 0 12 0 39 . KL W.P. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.9 Jumlah Calon dan Ejen Pilihan Raya yang Tidak Mengemukakan Penyata Perbelanjaan Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.P.JADUAL 9. PUTRAJAYA N.

PETISYEN PILIHAN RAYA 10.6 Chempaka N. Daripada jumlah tersebut.47 Pandamaran Perlis Kedah Kelantan Terengganu P.BAB X 10. sebanyak 43 petisyen pilihan raya telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di seluruh Negara oleh pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya.55 Pasir Bedamar N.3 Jerteh N.15 Api-api N.9 Kota Lama N.37 Air Lanas N.17 Gombak Setia N.24 Kadok N.15 Ladang N.98 Gombak P.50 Lahad Datu .27 Sura N.37 P.95 Tanjung Karang P.22 Jelawat N.35 Kemuning N.28 Pasir Puteh P. Maklumat dan keputusan penuh kes-kes petisyen pilihan raya bagi Pilihan Raya Umum ke-11.11 Permatang Pasir N.35 Pasir Raja P.25 Bachok P.13 Guar Sanji N. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seperti di Jadual 10.1 Seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 118 Perlembagaan Persekutuan.41 Kepala Batas P.67 Kuala Kangsar P.1 yang berikut: Jadual 10.216 Bintulu N.19 Ru Redang N.30 Jeli N.213 Selangau P.13 Sik P. mana-mana calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya dan mempunyai bukti yang kukuh boleh mengemukakan petisyen pilihan raya kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan keputusan Mahkamah bagi membatalkan sesuatu keputusan pilihan raya.33 P.8 Sungai Burong N.53 Rungkup N.37 Pantai Remis N.120 Bukit Bintang Selangor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Johor Sabah Sarawak N. Berpandukan kepada peruntukan tersebut. sebanyak 17 kes petisyen bagi kerusi Parlimen dan 26 kes petisyen bagi kerusi Dewan Undangan Negeri.39 Besut Kuala Terengganu Marang Dungun Pulau Pinang Perak P.24 Senggarang N.36 P.179 Ranau P.1 Kes Petisyen Pilihan Raya Umum Ke-11 Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Negeri Parlimen Dewan Undangan Negeri N.44 Permatang Pauh P.26 Bangi N.39 Mengkebang N.31 Cukai N.15 Sanglang P.

Semua kes rayuan telah diselesaikan oleh Mahkamah Persekutuan di dalam tempoh enam bulan dari tarikh rayuan berkenaan didaftarkan dan keputusannya semua ditolak. iaitu bagi Parlimen P. P. 10.28 Pasir Puteh di mana Mahkamah Tinggi telah membatalkan keputusan awal yang dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya dan mengisytiharkan kemenangan kepada pihak pempetisyen.2 Majoriti petisyen pilihan raya terbabit melibatkan bantahan dan dakwaan oleh calon dan pengundi ke atas pihak lawan masing-masing. iaitu calon parti Barisan Nasional.37 Pantai Remis dan N. manakala 1 kes sahaja.10. N.47 Pandamaran.17 Gombak Setia. Pihak SPR hanyalah dinamakan sebagai responden kedua atau ketiga sahaja. N. Daripada jumlah 43 kes petisyen yang dikemukakan.3 Semua kes petisyen pilihan raya di seluruh Negara telah diselesaikan oleh Mahkamah Tinggi pada 29 Oktober 2004. P.44 Permatang Pauh. .98 Gombak.179 Ranau.120 Bukit Bintang. sebanyak 7 kes rayuan telah diterima oleh Mahkamah Persekutuan untuk didengar iaitu P. 10.4 Daripada jumlah 43 keputusan petisyen yang diputuskan. 42 daripadanya telah ditolak oleh Hakim Pilihan Raya. P.

1.1. Ia berlaku disebabkan tindakan Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor membuka 60 buah pusat mengundi baru di dalam 16 daerah mengundi khususnya di dalam kawasan Lembah Kelang.2. Daripada laporan oleh Pegawai-pegawai Pengurus yang terlibat di pusat mengundi di mana berlakunya kekecohan. SPR mendapati wajar tempoh masa .1. Komputer-komputer yang disediakan tidak dapat membaca CD daftar pemilih yang dibekalkan oleh Ibu Pejabat. Apa yang berlaku adalah di luar pengetahuan Panel SPR dan menyentuh soal dasar dan prinsip akauntabiliti. Pada dasarnya hanya satu pusat mengundi diwujudkan di dalam satu daerah mengundi.1. Keputusan yang di buat secara bersendirian selepas pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri nyata telah menyumbang kepada keadaan kekecohan yang berlaku di dalam kawasan-kawasan yang terlibat.1 Isu-Isu Semasa perjalanan pilihan raya umum yang lepas. Bagi tujuan memberikan peluang kepada pengundi-pengundi berkenaan membuang undi pada sebelah petang.3 Penambahan Masa 2 Jam bagi Negeri Selangor SPR telah menerima maklum balas daripada Pegawai-Pegawai Pengurus dan orang ramai berhubungan dengan kesesakan di sesetengah pusat mengundi di Selangor akibat masalah yang diterangkan dalam para 13. Kesilapan ini timbul disebabkan kelemahan komunikasi di antara pihak yang menguruskan komputer dengan pihak pejabat PPN/Ibu Pejabat SPR. SPR amat dukacita atas insiden yang tidak diduga ini dan ia tidak seharusnya berlaku. 11. Ini disebabkan komputer yang digunakan di sesetengah pusat mengundi didapati tidak serasi (compatible) dengan versi CD yang dibekalkan. Pengundi juga harus dimaklumkan lebih awal mengenai pusat-pusat mengundi baru itu. Tujuan membuka pusat-pusat baru adalah untuk mengurangkan kesesakan pemilih di pusat-pusat mengundi yang sedia ada. Masalah ini hanya disedari oleh Ibu Pejabat pada hari pengundian. ada beberapa isu yang berbangkit yang menjejaskan kelicinan dan keberkesanan pengurusan pilihan raya di bahagian-bahagian pilihan raya tertentu di seluruh Negara. terutamanya apabila sesuatu urusan itu melibatkan kebajikan pihak awam.BAB XI 11. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN RAYA 11. Tindakan yang dijalankan adalah baik bagi kebajikan pengundi tetapi tidak sesuai dengan keadaan masa yang amat suntuk kerana urusan seumpama ini memerlukan pemecahan buku daftar untuk menyalurkan pengundi ke pusat-pusat mengundi yang sesuai mengikut lokaliti (tempat tinggal) masing-masing.2 Kekecohan di Selangor Kekecohan yang berlaku di 60 pusat mengundi di kawasan Lembah Kelang Selangor di sepanjang pagi hari mengundi adalah disebabkan berlaku kelemahan petugas-petugas yang menyemak buku daftar pemilih sebelum pengundian. Antara isu tersebut adalah seperti yang berikut: 11. Ia menjadi pengajaran kepada Pengarah-pengarah Pilihan Raya Negeri untuk mengenali perbezaan antara tanggungjawab dan akauntabiliti. 11.1 Penggunaan ‘Compact Disc’ (CD) Terdapat CD yang tidak dapat diguna pakai di pusat mengundi tertentu untuk tujuan semakan semasa pilihan raya umum. beribu-ribu pemilih didapati tidak dapat mengesan pusat mengundi mereka dan dikira telah terlepas peluang untuk mengundi.

Di samping itu kelemahan juga berlaku di peringkat Pegawai Pengurus berkenaan yang sepatutnya menyemak mengikut arahan SPR apabila kertas undi diterima sebelum diedarkan. Pahang disebabkan kesilapan pencetakan kertas undi oleh Percetakan Nasional Malaysia (PNMB). Setelah diselidiki. Di bawah sistem lama pendaftarn pemilih boleh dibuat oleh orang lain sebagai wakil. Walau pun tindakan ini belum mempunyai precedent dalam sejarah pilihan raya di Malaysia. Perkara ini berlaku disebabkan kurang penelitian dan pengawasan oleh petugas-petugas yang menjalankan pencetakan di PNMB. 11.1.1. Perkara seperti ini adalah di luar kawalan SPR. Walau bagaimanapun. ia telah memberikan feadah yang besar dan dianggap satu tindakan yang baik dan wajar serta sesuai bagi memastikan hak pengundi di bawah Perlembagaan Persekutuan terpelihara dan tidak sesiapa yang berminat terlepas peluang untuk mengundi dalam pilihan raya.8 Pemindahan Nama dari Pusat-pusat Mengundi SPR ada juga menerima aduan daripada sesetengah pemilih bahawa nama mereka telah dipindahkan dari pusat mengundi asal kepada satu pusat mengundi baru tanpa disedari ataupun tanpa kebenaran mereka. Walau bagaimanapun. pengedaran maklumat dan program SMS mengenai pusat-pusat mengundi dan tempat-tempat mengundi tidak sempat disediakan secara lebih sempurna. SMS berfungsi dengan baik membolehkan pemilih menyemak nama mereka sama ada berada di dalam daftar pemilih atau sebaliknya. Undang-undang Pendaftaran Pemilih membolehkan orang ramai menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih sepanjang masa dan menjadi tanggungjawab mereka sendiri untuk berbuat demikian.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Pada peringkat awal.17 Sungai Lembing.5 Percetakan Kertas Undi bagi DUN N. Semasa cetakan awal kertas undi untuk Pengundi Tidak Hadir (Undi Pos). tetapi hanya disedari oleh Pegawai Pengurus berkenaan selepas 2 jam pengundian dibuka. Oleh itu SPR tidak boleh mengambil tanggungjawab apabila kehilangan nama mereka dalam daftar pemilih atau kesilapan itu dimaklumkan pada hari mengundi. Apabila Pilihan Raya diadakan. 11.1.pengundian bagi seluruh Negeri Selangor dilanjutkan selama 2 jam lagi. Perkara ini berlaku di bawah sistem pendaftaran lama di mana pemohon tidak diwajibkan membawa kad pengenalan serta tidak diwajibkan hadir semasa pendaftaran atau untuk memohon pertukaran alamat.1. 11. Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang baru diperkenalkan oleh SPR bertujuan hanya untuk menyemak daftar pemilih pilihan raya.1. 11.6 Laman Web SPR SPR ada menerima aduan daripada orang ramai berkenaan dengan masalah tidak dapat ‘access’ secara mudah dan cepat ke Laman Web SPR. didapati ia berpunca daripada masalah kesibukan talian internet. bagi cetakan tambahan untuk kertas undi biasa didapati terdapat kesilapan pencetakan simbol parti. 11.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih Ada sebahagian orang ramai mendakwa bahawa nama mereka tidak ada di dalam daftar pemilih sedangkan mereka telah pun mendaftar dan pernah mengundi pada masa lalu. Insiden yang tidak sepatutnya berlaku ini amatlah mendukacitakan.17 Sungai Lembing. Kesempatan ini telah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memasukkan . Pahang Berlakunya penangguhan Pilihan Raya bagi DUN N. didapati kertas undi yang dicetak adalah betul.

1 Selain itu.3. Motif politik kepartian adalah punca utama penipuan ini berlaku.3 Post-Mortem Pilihan Raya 11. 11. Tarikh Mesyuarat Post-Mortem adalah seperti di Jadual 11.1 yang berikut: .2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya Bagi mengenal pasti punca-punca berlakunya beberapa kelemahan semasa pilihan raya umum yang lepas. Walau bagaimanapun perkara ini tidak akan berlaku jika pengundi-pengundi mengambil kesempatan yang terbuka untuk menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih yang dibuka sepanjang masa sebelum pilihan raya berlaku. Urus Setia SPR telah mengadakan pelbagai peringkat mesyuarat post-mortem pilihan raya secara menyeluruh diseluruh Negara.permohonan menukarkan alamat pemilih ke kawasan-kawasan tertentu yang tidak disedari oleh pemilih berkenaan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mencari punca-punca masalah dan cara-cara mengatasi masalah-masalah yang timbul untuk kebaikan pilihan raya yang akan datang. 11. Beberapa isi yang dibangkitkan dan masalah yang dihadapi semasa pilihan raya telah dibincangkan secara mendalam. sama ada melalui mesyuarat postmortem di peringkat Ibu Pejabat SPR atau di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri atau mesyuarat-mesyuarat SPR dengan Pegawai-pegawai Pengurus di seluruh Negara. SPR telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Audit Pilihan Raya.

Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus.Jadual 11. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri.1 Tarikh Mesyuarat Post-Mortem Pilihan Raya Umum 2004 PERINGKAT/NEGERI Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Urus Setia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Urus Setia Ibu Pejabat Perlis TARIKH 22 Jun 2004 PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Psukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Kedah 5 Mei 2004 Kelantan 12 Mei 2004 Perak 15 April 2004 Pahang 28 April 2004 Selangor 9 April 2004 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 Melaka 27 April 2004 Johor 12 Mei 2004 . Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya. Pegawai Pengurus.

2 Melalui mesyuarat-mesyuarat post-mortem tersebut dan juga laporanlaporan yang diterima dari pelbagai pihak.3.PERINGKAT/NEGERI TARIKH PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengarah Pilihan Raya Negeri. Beberapa tindakan penambahbaikan juga dibuat berhubung dengan penyediaan daftar pemilih serta syor-syor penambahan pusat-pusat mengundi di seluruh Negara untuk mengurangkan kesesakan pada hari pengundian. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). 11. Pegawai Pengurus. . Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Angkatan Tentera Malaysia Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Polis DiRaja Malaysia Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan 26 April 2004 Sarawak 19 April 2004 Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Angkatan Tentera Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Polis DiRaja Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Kementerian Luar Negeri Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Pos Malaysia Bhd 20 April 2004 28 April 2004 30 April 2004 Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Kementerian Luar Negeri 8 Julai 2004 Pegawai kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Pos Malaysia Bhd. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). SPR telah mengambil maklum dan seterusnya tindakan-tindakan menyelesaikan masalah yang timbul sedang dan telah diambil. Pegawai Pengurus. Antara tindakan penyelesaian yang telah diambil termasuklah membuat cadangan-cadangan untuk meminda beberapa peruntukan undangundang yang tidak lagi sesuai dengan keadaan masa kini.

5 juta berbanding dengan Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999.6 Penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) melibatkan kos penyediaan pengangkutan. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM 30.1.1. dan 12. 12. PERBELANJAAN PILIHAN RAYA 12. peralatan dan elaun kepada setiap anggota PP-KPR.1. .8 Kenaikan kos pengangkutan selain kos sewaan helikopter seperti sewaan kenderaan kereta. 12.BAB XI 12. 12. 12.1.1 SPR telah diperuntukkan bajet oleh Kementerian Kewangan sebanyak RM100 Juta untuk menjalankan Pilihan Raya Umum 2004.1.5 Pelaksanaan pilihan raya umum satu hari dan serentak bagi seluruh Negara yang telah melibatkan tambahan penggunaan helikopter bagi keperluan di Negeri Sabah dan Sarawak berbanding dengan pilihan raya 2 hari sebelum ini.1. Selain itu.4 Kos pengurusan bertambah ekoran daripada pelaksanaan undangundang baru yang membolehkan Pengiraan Semula Undi di Pusat penjumlahan Rasmi Undi bagi mana-mana keputusan yang majoriti kemenangannya 2% atau kurang.3 Kenaikan elaun petugas-petugas pilihan raya sebanyak 70-100%.1. 12.1 Pertambahan bahagian pilihan raya berikutan daripada urusan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya yang dijalankan pada tahun 2002/2003 diseluruh Negara. Pertambahan tersebut adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang berikut: 12.1. iaitu melibatkan pertambahan sebanyak 25 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dari 194 kepada 219 dan sebanyak 63 Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri dari 504 kepada 567. iaitu helikopter yang sama boleh digunakan pada hari berikutnya.2 Pertambahan jumlah petugas pilihan raya kira-kira 35% berikutan daripada bertambahnya jumlah bahagian pilihan raya dan jumlah bilangan pemilih di seluruh Negara serta keperluan pegawai dan petugas untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan baru. bot dan perahu. berlaku juga tambahan kos tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa petugas-petugas pilihan raya berikutan daripada kenaikan gaji tahunan. 12.7 Pencetakan buku undang-undang dan peraturan baru ekoran daripada pindaan kepada undang-undang dan peraturan pilihan raya yang telah diluluskan oleh Parlimen.

13. Di samping itu sesuatu kejayaan besar dicapai dari segi prinsip pilihan raya demokratik iaitu keputusan yang diperoleh melalui pilihan raya ini ialah keputusan yang sah dan telah diterima oleh semua pihak baik dalam atau luar Negara. PENUTUP 13.2 SPR amat bangga untuk merakamkan bahawa dalam pilihan raya ini rakyat nyata telah menggunakan hak mereka untuk memilih secara bebas dan keadaan ini sekali lagi memcerminkan wujudnya unsur-unsur demokrasi yang terpenting iaitu kebebasan untuk memilih.1 SPR telah mengadakan Pilihan Raya Umum 2004 mengikut kuasa yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan kesinambungan proses demokrasi berparlimen di Malaysia.BAB XIII 13. Pilihan Raya telah dijalankan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. . Kejayaan ini menunjukkan kemantapan jentera pengurusan pilihan raya yang disediakan oleh SPR serta kerjasama dan jalinan hubungan dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta.

. Jabatan Insolvensi Malaysia dan semua Kerajaan Negeri. Badan-badan Berkanun dan Pihak Swasta. tenaga petugas.. Antara pihak yang banyak memberikan sumbangan ialah Polis DiRaja Malaysia (PDRM). di samping itu juga penghargaan kepada pihak media lain sama ada media cetak atau media elektronik yang telah terlibat dalam membuat liputan meluas di seluruh Negara termasuk menyediakan publisiti dan maklumat berhubungan dengan proses pilihan raya kepada orang ramai sepanjang tempoh tersebut. Tenaga Nasional Bhd. Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus. Bantuanbantuan dalam bentuk penggunaan bangunan. pilihan raya tersebut telah berjalan dalam suasana aman dan terkawal. Selain itu pihak lain yang memberikan kerjasama ialah Percetakan Nasional Malaysia Bhd.. Pengundi-pengundi telah dapat menunaikan tanggungjawab kepada Negara dengan bebas. Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Luar Negeri.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut. Syarikat Hornbill Skyways. Sepanjang tempoh berkempen sehingga hari pengundian.1 Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri secara keseluruhannya telah berjalan dengan lancar dan berjaya. 14. Malaysia Helicopter Services.A Ketua Hakim Negara dan kesemua Hakim yang terlibat di atas kecekapan pihak “judicial” menyediakan jadual dan seterusnya menyelesaikan pembicaraan dalam tempoh masa yang diperlukan oleh undang-undang. PENGHARGAAN 14.5 SPR juga ingin merakamkan penghargaan kepada Y. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka dengan jayanya.4 SPR memberikan penghargaan khusus kepada RTM atas kerjasama dan penglibatannya dari awal hingga akhir pilihan raya ini berjalan. 14. suasana berkempen telah berjalan secara aman dan terkawal. Kemeterian Pendidikan. 14. peralatan dan logistik serta kemudahan pengangkutan dan sebagainya telah membantu pengurusan pilihan raya berjalan lancar dan licin. Kementerian Pertahanan. Dengan adanya beberapa peruntukan undang-undang baru yang mengawal aktiviti berkempen oleh calon dan penyokong-penyokong masing-masing. Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. 14. Kementerian dan Jabatan Kesihatan.3 SPR dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberikan kerjasama.. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerjasama dan sokongan daripada pelbagai pihak termasuk Kementerian dan Jabatan Kerajaan baik di peringkat Persekutuan atau di peringkat Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Sabah Air Bhd.A. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). Penolong Pegawai Pengurus.. 15.2 Kejayaan Pilihan Raya Umum 2004 ialah hasil komitmen daripada semua pihak yang terlibat dalam membantu SPR melaksanakan tanggungjawab mereka kepada Negara. Pos Malaysia Bhd. Syarikat Telekom Malaysia Bhd. Jabatan Peguam Negara. . Kementerian Penerangan.BAB XIV 14.

dengan jayanya.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut. Penolong Pegawai Pengurus. . Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus.14. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka.

THE REPORT ON MALAYSIAN GENEELECTIONS 2004 ELECTION COMMISSION MALAYSIA .

.

1 Membership of House of Representatives [Parliament) and State Legislative Assemblies (State) Delimitation of Constituencies 2.2 All Year Round Registration of Electors System Preparation of Electoral Roll for the Elections IV.2 111. THE 2004 GENERAL ELECTIONS Background Dissolution of Parliament and State Assemblies Early Preparations for Elections New Laws and Regulations for the 2004 General Elections 4.3 Nomination Centres Polling Centres VoteTallyCentres Logistics and Equipment 4.2 4. HOUSE OF REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES 2.7.4.CONTENTS CHAPTER I. 1.1 4.1 4. 3.7. 11.2 Election Offences Act 1954 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 Election Budget Review of Polling Districts Establishment of Nomination Centres. ELECTORAL ROLL 3.4. 4.7.2 Use of ICT Other Equipment . Polling Centres and Vote Tally Centres 4.8.1 3. INTRODUCTION TITLE PAGE 79 2.8.1 4.

3 Management of Postal Voting 4.15 Meeting with Senior Police Personnel 4.2 Other Election Workers 4.11 Briefing and Training Programmes 4.24.24.10. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams 4.9 TITLE Updating Guide Books.20 Media Centre 4.2 Other Election Workers 4.22 Printing of Electoral Roll 4.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police 4.17 Briefings for Heads of Federal Departments 4.CHAPTER 4.11.10.25.25 Publicity 4.21 Verification of Electoral Roll for the Election 4.10 Appointment of Election Workers 4.4 Publicity by Ministry of Information .23 Distribution and Sale of Electoral Roll 4.1 Returning Officers.2 Electronic Media 4. Checklists and Training CDs PAGE 4.1 Air Transport 4.1 Print Media 4.25. Sea and River Transportation 4.2 Road.11.14 Meeting with the Media 4.1 Returning Officers.3 Posters and Brochures 4.13 Meeting with Political Parties 4.12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies 4.11. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4.25.18 Checking of Electoral Roll via S M S 4.24 Transportation Requirements 4.25.19 Election Results via Website 4.

26.6 8.5 8.1 6. VOTING 7.1 8.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) 4.2 Counting Process Counting of Votes a t Polling Stations Counting at Centralized Counting Centres Counting of Postal Votes Recounting of Votes a t Polling Stations Official Vote Tally Centres Recounting a t Official Vote Tally Centres 8.3 5.2 Voting Process Postal Voting VIII 8.4 8.3 8.7 .1 7.26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections 4. ELECTION CAMPAIGN 6. COUNTING OF VOTES 8. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections [JKT-PR) 4.2 5.CHAPTER TITLE 4.26.26.2 Election Campaign Enforcement Teams Enforcement Team Reports VII 7.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections [JKP-PR) PAGE V 5.4 5.5 Nomination Withdrawal Period of Nomination Forms Parties Contesting Uncontested Elections Printing of Ballot Papers VI 6.1 5.

ELECTION EXPENDITURE 13.2 Internal Election Audit Committee 1 1. ELECTION RESULTS 9.1 9. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 1 1 .2 9.M Yang di-Pertuan Agong Loss of Election Deposit Gazetting of Election Results Statement of Election Expenses 133 135 X XI 10.6 9. 1 Use of Compact Disc 11. CONCLUDING REMARKS 14.7 Parliament State Assemblies Declaration of Winning Party By ECM Presentation of Election Results to H.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor Short Messaging System (SMSI Printing of Ballot Papers for State Seat N.1.5 9.4 9.3 9.CHAPTER TITLE PAGE 121 IX 9. ACKNOWLEDGEMENTS .2 Confusion In Selangor 11. 17 Sungai Lembing.3 Election Post-Mortem XI1 XI11 XIV 12. 1 . ELECTION PETITIONS 1 1 .1. Pahang ECM Web Site Names Not Listed In Electoral Roll Transfer of Names to Different Polling Centres 1 1. 1 Issues 1 1 .

DCSM. J M N . J S M . DMSM. KMN Chairman DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. D N S Member . AMN. KMN Member (Until 2 8 JANUARY 2005) -. DIMP. ABS -Member (Until 6 August 2004) DATUK Y E 0 HOCK SIEW DMSM. PNBS.ELECTION COMMISSION MALAYSIA TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HAJI AB. RAHMAN PSM. KMN. J S M . RASHID BIN AB. J S M . DPMK. PMP Member DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP. SPDK. CVO Deputy C h a i r m a n (Until 2 2 OCTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM P J N .

J M N . CHU LING HENG J M N . NOOR DMSM. DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN HAJI MOHD. KMN Deputy C h a i r m a n (w.e.e. KMN Secretary (Until 27 NOVEMBER 2 0 0 4 ) NOTE: DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ.f 11 DECEMBER 2004) DR.DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BUYONG PGDK. DPMT. J M N . DPMS. DIMP. J B K . KMN.e. DPMT.e.f 9 MAY 2005). BSK Member DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. DPMS.f 6 DECEMBER 2 0 0 4 ) . J B K .f 17 DECEMBER 2 0 0 4 ) d TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Member (w. DIMP. DIMP Secretary (w. ADK. ASDK. KMN Member (w.

In accordance with Article 5 5 (3) of the Federal Constitution and based on the date of the first sitting of the House of Representatives (Parliament). In accordance with Article 5 5 (4) of the Federal Constitution. based on Article 2 l(3)of the State Constitution of Sabah and the first sitting of the State Legislative Assembly on 14 April 1999. which according to normal rule would fall vacant only on 1 8 November 2006.2 His Majesty The Yang di-Pertuan Agong officially dissolved Parliament on 4th March 2004 and this was followed by the dissolution of the State Legislative Assemblies on the same date by Their Majesties the Sultans and Their Excellencies the Yang Di-Pertua Negeri (Governors)of the respective states except for the State Legislative Assembly of Sarawak. a total of 2 19 Parliamentary seats and 505 State seats became vacant except for 62 State seats of the Sarawak Legislative Assembly. it was the 10th State General Election. This was the 1 l t h General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliamentary election for Sarawak and Sabah. Following the dissolution of Parliament and State Assemblies. INTRODUCTION 1. 1. As for Sabah.1 Malaysia held its 10th General Election on 29th November 1999 and the first sitting of the House of Representatives was held on 20th December 1999.1. .3 In compliance with the above requirements. 1. Similarly. the term of the 9th State Legislative Assembly of Sabah was due to expire on 12th April 2004. ECM held General Elections for both the Parliament and the State Assemblies for Peninsular Malaysia and Sabah on 21st March 2004. the Election Commission of Malaysia (ECM] is required to hold General Elections for Parliament and the State Assemblies within 60 days from the date of dissolution. the term of the 10th Parliament was due to expire on 20th December 2004.

1 Membership of House of Representatives (Parliament)and State Legislative Assemblies (State) A total of 219 Parliamentary seats and 505 States seats were involved in the General Elections except for the 62 State seats of Sarawak. = Federal Territory 193 219 504 ** This was the 1 lth General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliament Election for Sarawak and Sabah. HOUSE O REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES F 2.T. * Putrajaya F. Parliamentary and State Seats for the 10th and 1 l t h General Elections PARLIAMENT SEATS STATE 10th General Election 3 15 14 8 11 23 11 17 STATE SEATS 10th General Election 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 1 1th** General Election 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 1 1th** General Election 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F. * Kuala Lumpur N.T.T. it was the 10th State General Election.* Labuan Sarawak 0 10 7 5 20 20 1 28 TOTAL * F.1. As for Sabah.T. A detailed comparison of Parliamentary and State seats for the 10th and 1 l t h General Elections is shown in Table 2. The increase of seats for Parliament and the State Assemblies was the result of the review and delimitation exercise carried out by ECM in 2003.2. . Sembilan Melaka Johor Sabah F.

25 for Parliament and 63 for the State Assemblies. the number of seats for Parliament increased from 193 to 2 19 and the number of seats for the State Assemblies increased from 504 to 567. including the 62 seats of the Sarawak State Assembly which were not involved in the General Election. .2 Delimitation of Constituencies The increase in seats. A s a result of the delimitation exercise.2. The delimitation exercise. requires ECM to undertake the review once in eight years. came into force on 2nd May 2003. in accordance with Article 113 (2) of the Federal Constitution. resulting from the delimitation exercise that was approved by Parliament on 8th April 2003 and gazetted on 1st May 2003.

ECM mobile units and special counters opened by ECM a t public places a s well a s in the country's rural interiors. Pos Malaysia Berhad counters. Breakdown Of Electors From 1998 t o 2003 I Year 1998 No.071 I Difference * The Supplementary Electoral Roll contains the names of newly registered electors as well a s those who have changed their electoral addresses. citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register a t any of the registration counters throughout the country.520 new electors for this election over the number of electors for the previous election. 3. the public can register a s a n elector a t any of the registration counters situated a t all offices of ECM throughout the country. which shortens the waiting period of a n elector to vote in elections a s compared to the previous periodical system of registration.1 The new All Year Round Registration System commenced on 16th J u l y 2002 and its implementation was in accordance with Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. ELECTORAL ROLL 3.2 Under the new system. . o f Electors 9.3.564.1. A qualified citizen is required to appear in person and register a s a voter in the constituency determined according to the address shown in the identity card. the Supplementary Electoral Roll* is verified quarterly (every 3 months). Under this system.1. 1 .3 There was a n increase of 720.1. 3.1 All Year Round Registration o f Electors S y s t e m 3. Under this system. The yearly increase of electors from 1998 to 2003 is given in Table 3 .

879 200.786 345.943 904.2 Preparation of Electoral Roll for the Elections 3.812 1 1 9.565 1 1 1 22.892 32.901 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.591 electors and a breakdown by states according to Ordinary Voters and Postal Voters is shown in Table 3.1 The preparation of the Electoral Roll is one of the main responsibilities of ECM.818 160 1 455.284.362 1.083.259 641.102 4.408.126 1.254 755.T.T.696 / 821.2: Breakdown of Electors By States According to Ordinary Voters and Postal Voters Electors State Ordinary Voters Postal Voters Total 1 1 Kedah / 809.274 670.205 / 12. verified by ECM.105 1 1 429.920 5.137.591 ~ .351 570.917 1 1 I 1 I I Johor F.015 29. = Federal Territory 10.177 334.226 1 2.428 14.923 555. is prima facie to determine the eligibility of a n elector to vote in a n election.919 1 5.712 10.* Putrajaya 1 450.284.3.2.217 888.* Kuala Lumpur F.079 1 I 1 1 1I I 1 1 1 1 ( 1 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 Negeri Sembilan Melaka - I 1 420.323 1.803 14.470 1.726 16.609 11. This Roll contained 10.422.442 664. The Electoral Roll.T.79 1 1 T T L OA * F.752 13.T.006 768.170.482 7.924 672.* Labuan Sabah Sarawak 1 - 19. The Electoral Roll which was used in the General Elections was updated and verified on 2nd March 2004 and gazetted on 4th March 2004 a s the Principal Electoral Roll for the elections.

3.2.2 The processing and preparation of the Electoral Roll was carried out according to the Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. Citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register as electors or are eligible to change their address in the Electoral Roll. The address a s shown in the Identity Card will determine the exact location of a n elector within the constituency. A Supplementary Electoral Roll, updated and verified every three months, is displayed for public claims a n d objections. Every claim is investigated a n d settled accordingly whereas all objections are resolved through Public Enquiries held in accordance with Regulation 17, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. 3.2.3 The preparation of the Electoral Roll for the General Elections began with the printing of the Master Index Roll followed by the printing of the Master Copy of the Electoral Roll by ECM. The actual printing of the Electoral Roll to be used in Peninsular Malaysia was undertaken by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB).The Electoral Roll to be used in Sabah was printed by the State Printers (Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah), whereas for Sarawak the Roll was printed by the Sarawak Branch of PNMB. The whole exercise of printing was under the supervision of PNMB in Kuala Lumpur to ensure that the Electoral Roll printed was carried out in accordance with the requirements of ECM for the General Elections.

4.

THE 2004 GENERAL ELECTION
4.1

Background

4.1.1 Article 55 (4) of the Federal Constitution provides that the General Election is to be held within 60 days upon dissolution of the House of Representatives (Parliament).A similar provision is also contained in the Constitution of the respective States of Malaysia. 4.1.2 In this regard, the Federal Constitution and the respective State Constitutions also provide that these legislative bodies would automatically dissolve after five years from the date of the first sitting of each body, unless dissolved earlier. 4.1.3 The first sitting of Parliament, after the 10th General Election was on 20th December 1999, and therefore the normal parliamentary term would end on 20th December 2004. Similarly, based on the first sitting of the State Legislative Assembly of Sabah which was on 12th April 1999, the term of the Sabah Assembly would end on 12th April 2004.
4.2

Dissolution of Parliament and State Assemblies.

His Majesty The Yang di-Pertuan Agong, by virtue of Article 55 (2) of the Federal Constitution, dissolved Parliament on 4th March 2004. On the same date, Their Majesties The Sultans and Their Excellencies the Governors likewise dissolved the respective State Legislative Assemblies except the State Legislative Assembly of Sarawak whose term would continue until 18th November 2006. The dissolution of Parliament and State Assemblies paved the way for ECM to call for simultaneous elections to both legislative bodies.
4.3

Early Preparations for Elections

Preparations for the General Elections began in early 2002. It started with several amendments to the Election Laws and Regulations in connection with processes and procedures in the conduct of elections. The changes to the Laws and Regulations were made to suit the current situation. The Laws and Regulations cover the Election Act 1958, Election Offences Act 1954, Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002 and Elections (Postal Voting) Regulations 2003. Preparations for the elections were also made pertaining to the following matters:

(a) Budget allocation for the General Elections from the Ministry of Finance.
(b) Updating of polling districts, identification of nomination centres and vote tally centres and gazetting of polling centres throughout the country.

(c) Preparation of equipment and logistics. (d) Updating of election guide books, checklists and preparation of Compact Discs (CD) for training of election staff and workers. (e) Identification and appointment of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Enforcement Officers and other election staff.

(0 Conduct of briefings and training programmes throughout the
country. (g) Briefings to the Heads of Government Departments and relevant agencies of the private sector. (h) Briefings to political parties and media on election issues and amendments to the Laws and Regulations.

4.4

New Laws and Regulations for the 2004 General Election

For this election, several new laws and regulations a s given below were introduced:

4.4.1 Election Offences Act 1954 Section 4A:
Candidates or their representatives or any other persons acting on their behalf are prohibited from making any statements during the campaign period t h a t might instigate ill-feelings and hostility amongst the people. Polling and counting agents of a candidate are allowed to be present a t the polling station a t any time upon the presentation of their appointment letters containing their particulars to the Presiding Officer. Polling and counting agents are required to serve a t the polling station for a t least two hours and their replacements shall only be admitted upon the expiry of the two-hour period. Candidates or their election agents shall not spend more than RM200,OOO for a n election to the House of Representatives or RM100,OOO for a n election to the State Legislative Assembly. No person s h a l l supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on nomination day. No person shall wait or loiter within a distance of 50 metres from the limit of any nomination centre. Candidates and political parties are allowed to hold public meetings or open public rallies only after obtaining a police permit.

Section 14(1):

Section 14(1A):

Section 19(1):

Section 24(A)1: Section 24A(2): Section 24B(3):

Section 24B(4):

C a n d i d a t e s a n d political p a r t i e s s h a l l only distribute and display election campaign materials to members of the public in the constituency they are contesting after having paid to the State Director of Elections a deposit of RM5,000 for a n election to the House of Representatives or RM3,000 for a n election to the State Legislative Assembly. No person shall display or affix any election campaign materials within a distance of 50 metres from the limit of any polling centre. Deposits for the election campaign materials shall be forfeited if the campaign materials affixed and displayed are not removed within 14 days after polling day. Should the cost of removing the campaign materials exceed the deposit forfeited, the difference shall be borne by the candidate. No person shall supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on polling day. No person shall use any residence, shop house, or any premise as a n office or a centre for any political activity within .50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to check the identity or names of electors in the Electoral Roll, solicit or influence electors on their choice of voting, or to wait or loiter within 50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to wear, hold or carry any form of clothing, head covering, ornament, rosette, water bottle or umbrella considered a s campaign material within 50 metres from the limit of polling centre on the polling day.

Section 24B(7):

Section 24B(8):

Section 24B(9):

Section26(l)(b): Section 26(l)(d):

Section 26(l)(e):

Section 26(l)(g):

Section 26A(1)(2)(3): ECM checking booths are erected to replace party booths (pondok panas) for the purpose of assisting voters to check their names and their polling stations (streams) in the Electoral Roll. In these booths, party observers are allowed to be present for a t l e a s t two h o u r s a t a time a n d t h e i r replacements shall only be allowed upon the expiry of the two-hour period. Section 26B:

Provisions for the appointment of party canvassers are abolished.

Section 27B-27H:

Establishment of Election Campaign Enforcement Teams or P a s u k a n Penguat K u a s a Kernpen Pilihan R a y a (PP-KPR) for the purpose of monitoring and controlling campaign activities during the campaign period until the end of polling day. The hearing of every election petition shall be concluded not later than six months from the date of the presentation of the election petition to the High Court. The decision of the Election Judge on any election petition can be appealed to the Federal Court within 14 days from the date of the decision of the High Court.
An appeal against the decision of the Election Judge

Section 35A:

Section 36A:

Section 36B:

shall be heard and decided upon by the Federal C o u r t within six m o n t h s from t h e d a t e of presentation of the appeal.

4.4.2 Elections (Conduct of Elections) Regulations 198 1 Regulation 4(4)(c):
Each candidate is required to furnish full details, including the correspondence address of t h e candidate, a s required in the nomination papers. Each nomination paper submitted by a candidate must be correctly filled in the National Language a n d shall s t a t e t h e name a n d Identity Card particulars of the proposer and seconder , whose names must also appear in the Electoral Roll used for the constituency for which the candidate is seeking election. The State Director of Elections or the Returning Officer shall charge a fee of RM20 for a set of nomination papers. Election deposit for the House of Representatives is RM10,000 and for the State Legislative Assembly it is RM5.000. Nomination papers in triplicate must be submitted to the Returning Officer between 9 a.m and 10 a.m on nomination day.

Regulation 4(4)(d):

Regulation 4(8):

Regulation 5 1 : ()

Regulation 6(2):

Regulation 6(5)&7(2):Display of nomination papers for examination and objection (if any] by candidates or their proposers and seconders and one other person appointed by each candidate is from 10 a.m until 11 a.m.

Regulation 7(4):

The Returning Officer must decide and announce the decision of any objections made on nomination papers after 1 1 a.m.
A candidate may withdraw his candidature by giving notice using Form 6 for t h e House of Representatives or using Form 6A for the State Legislative Assembly before 10 a.m on nomination day. These forms must be signed by the candidate and attested to by a witness.

Regulation 9(1):

Regulation 1 1(2)(e):

The provision on Form 7 is abolished.

Regulation 1 1(7)(8)(9):Withdrawal of candidature by any candidate is allowed within 3 days after nomination day. Such withdrawal must be submitted by a written notice together with the withdrawal form (either Form 6 or 6A) and must be signed by the candidate and attested to by a witness, and must be submitted in person to the Returning Officer. In such a case, the name of the candidate will not be printed on the ballot paper. Regulation 1 l(10):
The election deposit of a candidate who withdraws his candidature after 10 a.m on nomination day will be forfeited. Provisionfor the appointment ofa Senior Presiding Of~cerfor polling centres is abolished. The Electoral Roll distributed to the candidates on nomination day are the authoritative texts of the electoral rolls to be used by the Returning Officers and Presiding Officers on polling day. The Presiding Officers shall regulate the number of voters to be admitted a t any one time. The people allowed to be admitted are Polling and Counting Clerks, Polling and Counting Agents, voters whose names are listed in the Electoral Roll specified a s well a s "a relative" of a voter approved under the law for infirmed voters. Besides these people, others include the candidates, their election agents, the returning officers concerned, members and officers of ECM. If a candidate or his election agent or polling agent is not present a t the polling station before polling begins, the candidate or his election agent or polling agent cannot dispute that the ballot box used by the Presiding Officer was empty before polling begins.

Regulation 12(2): Regulation 14(A):

Regulation 15(3):

Regulation 18(2A):

4. respectively.Regulation 18(2B): In the case where the candidate or his election agent or his polling agent is not present a t the polling station before polling begins. Polling Centres and Vote Tally Centres For the General Election.6 Review of Polling Districts Under a n extensive exercise to review the positions of all polling districts. Upon the request of the losing candidate. Provision on the tendered ballot papers is abolished. The Presiding Officer is required to lock-up the ballot box and affix on the ballot box a clip and security tape that shall be signed by the Presiding Officer and by each polling agent if so desired. Should the election expenditure exceed this amount a supplementary budget would be provided.7 Establishment of Nomination Centres. polling centres and vote tally centres. a recount is allowed to be carried out only once a t the Vote Tally Centre if the difference between the total votes cast for the leading candidate and the total votes cast for the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast. Regulation 18(3): Regulation 22: Regulation 25(1A): Only one counting agent of each candidate i s allowed to be admitted a t a time to any polling station. a s t h e case may be. A list of these centres is given in Table 4. 4. Regulation 25D(5B): Regulation 25F: 4. several new polling districts were created. ECM identified places suitable for use as nomination centres. ECM shall declare a party has won the election for the House of Representatives and the State Legislative Assemblies.1: . The emphasis was to convenience voters to exercise their rights a s well a s to reduce the number of electors in each polling district to avoid congestion o n polling day.5 Election Budget The Ministry of Finance approved a n election budget of RMlOO million. whenever a political party h a s acquired a majority which exceeds 50 percent of the total seats of the House of Representatives and the State Legislative Assemblies that are allocated for the election. the Presiding Officer shall call any Police personnel on duty outside the polling station to check and determine that the ballot box is empty before polling begins.

1.T.462 .- 1 Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F. Operation Rooms of District Offices/ Town Councils/ District Councils and Government Departments.675 1 11 8 - 3 496 293 .1.062 758 668 2.T.7.7.1.7.Nomination Centres.162 24 14 1229 476 Perak Pahang - - - F.833 1 219 1 7963 1 * Federal Territory 4.* Kuala Lumpur 1 11 8 6 26 25 1 28 5 162 282 179 782 623 12 1665 33 1. party and supporters.1 Selection of Nomination Centres was based on the following criteria: (a) Security considerations. Polling Centres and Vote Tally Centres I I I I I I I State Nomination Centres Polling Centres Polling Stations Vote Tally Centres 3 15 14 8 Electoral Roll Checking Booths 87 628 520 348 Perlis 3 15 14 8 13 24 14 78 64 1 486 293 219 1. School Halls.316 33 2.331 1.13 708 478 2.T. (A building or hall with proper fencing).284 850 1 Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang 1 278 .2 Buildings used included Community Halls. .* Labuan Sarawak 6 26 430 967 489 10 444 25 1 28 I Total 1 219 1 7. (b) Suitable location of the building for police to control traffic.5 13 1.107 .328 1 19. 4. A total of 219 nomination centres were used according to the number of parliamentary seats in the country.403 1.* Putrajaya F. (c) Convenience for candidates.1 Nomination Centres 4.

843 polling stations (streams) were identified.1 A large number of polling centres comprised school buildings and community halls. The ammended law has abolished the appointment of party canvassers.2.3 Under the amended law.1 Election results brought in by Presiding Officers of their respective polling stations in a constituency are to be tallied by the Returning Officer at the Vote Tally Centre to determine the results of the election. The centres were gazetted via P.7.U. the security of the Vote Tally Centre must be maintained to ensure that the ballot boxes are safe until recounting begins the following day. In addition. In areas where such facilities were not available. To compensate for the abolishment of the party booths. the amended law allows ECM to establish Electoral Roll Checking Booths to be manned by ECM workers to assist voters to check their names and polling stations (streams) on polling day.8 Logistics and Equipment Preparation of logistics and equipment for the General Elections was made and included the development of the application of ICT systems to be used in the management of elections. gathering and using or carrying party symbols within the restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centres. the law prohibits political parties and candidates from holding campaign activities.2.U. However the recounting of ballot papers a t the Vote Tally Centre shall be carried out the next day according to the procedures prescribed by ECM.7. 4.2 Outside the polling centres. 4. A total of 7. .U.(B) 100 dated 15thMarch 2004 and P.7. 4. (B) 30 dated athJ a n u a r y 2004 a n d P. ECM workers and the police on duty is allowed within 50 metres from the limit of any nomination centre. In this regard. the provision for the establishment of party booths. i"" 4. commonly known a s pondokpanas erected outside the entrance of polling centres. a recount shall be carried out at the centre by the Returning Officer. A total of 219 vote tally centres was established according to the number of parliamentary constituencies. no one except the candidate.3 Vote Tally Centres 4. was also abolished.7.U.4. The bgildings used as vote tally centres were mainly multi-purpose halls or s ool halls that have compounds for party supporters to gather while wai ing for the announcement of election results.2 In the event that the difference of majority is two percent or less and a t the request by the candidate concerned.7.1.3. such a s in the interior of Sabah and Sarawak.7.U. (B) 13. ECM made use of tents or long houses. The establishment of the 50 metre restricted zone from the limit of polling centres is to enable the police to manage traffic flow and maintain law and order more effectively. seconder. 4.2 Polling Centres 4.(B) 98 a n d P.7. This provision h a s facilitated the police in the management of law and order.328 polling centres consisting of 19.(B) 101 and 104-A dated 16thMarch 2004. P.3. the proposer.

9 Updating Guide Books. officers from other government departments such a s Local Government Authorities (LGA). 4. . Drainage and Irrigation Department (DID)and State Secretariat (SS)were also appointed.1.8. 4. envelopes. 4. Other items included cutters. polling booths. guide books and checklists were updated and training CDs were prepared for the benefit of officers and election workers.4. CDs containing details on electors were prepared and sold to political parties and individuals to enable them to check the s t a t u s of voters in any constituency.10. scissors. suitable and experienced officers were appropriately chosen.1 Returning Officers. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4. counting trays.Forestry Department (FD). In the event that the number of officers from the District Offices were insufficient. They also possessed the authority to mobilize the administrative machinery in the management of elections. knives. These books and checklists on processes and procedures were prepared to ensure that all election workers were familiar with their respective roles to enable them to carry out their functions accordingly. The appointment was made according to Section 3 of the Election Act 1958 and in accordance with Article 115 of the Federal Constitution. stickers.1 Use of ICT The use of computers and web facilities helped to link ECM Headquarters to all the State Election Offices throughout the country. 4. Assistant District Officers and senior officers of local government authorities. Priority was given to District Officers. Electoral Roll application software was used to assist in the management of elections. perforators. forms. clips. security tapes for ballot boxes and envelopes.10.10 Appointment of Election Workers A total of 172. Checklists and Training CDs Following the amendments to the laws and regulations.799 election workers of various categories were appointed a s in Appendix I.8. Public Works Department (PWD). Assistant Returning Officers and Head of the Election Campaign Enforcement Teams. ropes and security tapes for marking the restricted zone.2 Other Equipment Equipment such a s ballot boxes.1 For the appointment of Returning Officers. Their appointments were made based on their experience and positions held in their respective districts for which they were responsible. postal ballot bags and posters were all in place before the elections. Education Department.

1.2 and Table 4.2 For the conduct of the General Elections. . Their appointments were gazetted via P.3. ECM appointed a total of 219 Returning Officers and 901 Assistant Returning Officers throughout the country. A breakdown of Returning Officers and Assistant Returning Officers according to departments is shown in Table 4.U.(B) 41 dated 22ndJanuary 2004.4.10. respectively.

* KUALA LUMPUR F. * PUTRAJAYA N.2 Breakdown of Returning Officers According to Departments STATE DISTRICT OFFICE 0 12 11 LGA 0 2 1 1 2 3 2 10 PWD LAND OFFICE 1 1 EDUCATION DEPARTMENT 1 0 0 DID FD SS OFFICE 1 0 1 0 0 1 0 0 1 - TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.TABLE 4.T. = Federal Territory .T. * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 7 9 20 11 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 7 6 10 0 16 8 0 0 0 0 4 1 0 0 5 4 0 0 1 24 145 0 14 47 1 * F.T. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.T.

Breakdown of Assistant Returning Officers According to Departments STATE PERLIS KEDAH DISTRICT OFFICE 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 - LGA PWD LAND OFFICE 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 EDUCATION DEPARTMENT 8 0 SS OFFICE 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 TOTAL 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 0 12 1 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 0 0 11 6 0 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 F.T.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 8 1 0 2 12 3 92 409 209 47 71 = Federal Territory 54 I 0 16 1 0 4 / 91 1 92 901 * F.* KUALA LUMPUR F.* PUTRAJAYA N. SEMBILAN MELAKA JOHOR 0 3 2 8 0 10 0 0 0 8 3 39 2 9 17 0 18 0 51 71 F.T. .T.T.

2. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams were held according to states. ECM established Election Campaign Enforcement Teams in all Parliamentary Constituencies in Peninsular Malaysia. Postal Voting and Counting Clerks. while the rest were officers and staff from various government departments. a representative from the local Government Authority and a representative from each contesting political party or independent candidate. The briefings were presented by the Commission Secretary or his deputy. the Police were directly involved in monitoring the security situation. 4. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams Briefings to Returning Officers.4. This decision was made based on advice by the security authorities of these areas. in these 31 constituencies where the enforcement teams were not established.11 Briefing and Training Programmes To ensure that the management and conduct of the General Elections were carried out successfully. a s shown in Table 4. Polling Centre Ushers and other helpers. 4.10.1 Other election workers appointed comprised Presiding Officers.10. Polling and Counting Clerks. 4.10. 4. especially the appointment of Presiding Officers.1 Returning Officers.3 In accordance with Section 27B of the Election Offences Act 1954. ECM conducted several briefing and training programmes for the appointed officers and workers.2 Almost 80% of those appointed were school teachers. Priorities for these appointments. At each briefing session the Chairman or Deputy Chairman of ECM addressed all the officers present and reminded them to carry out their responsibilities fairly and according to the laws and regulations. were given to those who were experienced and were previously involved in the conduct of elections. 11 in Sabah and 12 in Sarawak. ECM did not establish Election Campaign Enforcement Teams in 31 other Parliamentary Constituencies. Although most of them had the necessary experience. a representative from the Police.11.2. for the purpose of overseeing and monitoring the activities of candidates and their supporters a s well a s activities of political parties during the official campaign period. .10. Details of their appointment are shown in Appendix I. The composition of each team comprised the Head. Nevertheless.4. Electoral Roll Checking Clerks.1. they still needed to understand the new procedures and regulations resulting from the amendments to the laws and regulations.2 Other Election Workers 4.

11.2004 I 1 1 1 1 9 and 10.2.01. Polling and Counting Clerks. were conducted by State Election Directors in their respective states between 9 February and 18 March 2004. Polling and Counting Clerks and Electoral Roll Checking Clerks.Briefings to Returning Officers.* Labuan * F.11.0 1.T. ECM also conducted special briefing and training programmes on the management of postal voting for Returning Officers. they were also supplied with guide books and checklists concerning their respective functions a s Presiding Officers.11.2004 1 ( Sabah F.01. consisting of Presiding Officers.2004 Selangor F.T.2004 1 1 1 = Federal Territory 4. they were also supplied with training compact discs on polling and counting procedures to ensure they carry out their functions according to laws and regulations.1 Training and briefings for other election workers. 4.11.2004 08. Electoral Roll Checking Clerks.02. 4.3 To ensure that the management of postal voting was carried out smoothly. 7 and 9. other than explaining the various processes and working procedures.02.T.2004 29.2 During these training and briefings sessions.2004 26 and 27.2. 1 1 / 5.02.* Kuala Lumpur Melaka Johor 15.2004 05. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams I I Perlis Kedah State 1 1 Date 12.2004 24 and 27. For the Presiding Officers.02. Assistant .T.2.01.* Putrajaya F.01.2004 13.2 Other Election Workers 4.01.

2.m on polling day.Returning Officers in charge of postal voting and Postal Voting and Counting Clerks in all constituencies that were involved in postal voting.5.2004 1 and2.2 Coordination and distribution of postal voting documents were carried out a t ECM Headquarters and State Election Offices together with officers appointed from the Police.11.3.T.3.2004 12.3.3.11. This coordination is important to ensure that the postal voting envelopes reach the office of the respective Returning Officer before 5.3. The process is managed by a coordinating officer specially appointed from the Police for postal voters among the police personnel.3. 4.m on polling day.T.3.T. 4. from the Armed Forces for the military personnel and from Pos Malaysia Berhad (PMB) for other categories of postal voters.00 p.3.2004 / I I I I 1 I I 1 1 I / 1 1 1 1 1 I 1 1 ( Selangor F.T. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad were held in the respective states a s shown in Table 4.2004 12.2004 07.1 In the conduct of elections.2004 10.2004 12.3. Votes from postal voters outside the country must reach the respective Returning Officer by 5. In this regard. the dispatch of postal voting envelopes to postal voters around the country is done by courier service.3.3 Management of Postal Voting 4.11.3.2004 19.2004 08. the dispatch of postal ballots is done through the Ministry of Foreign Affairs (Wisma Putra) upon receipt of these ballots from the respective Returning Officers.3.00 p. Briefing on Postal Vote Management State Date I 1 1 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Pahang 1 1 1 1 1 15.3.* Putrajaya F. For absent voters outside the country. Sembilan Melaka ( Johor Sabah F. The briefing and training programmes concerning t h e management of postal voting for the Police. they were also supplied with relevant guide books and checklists.2004 10. = Federal Territory .* Kuala Lumpur N.3.2004 1 I 1 I 1 Sarawak * F. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad.2004 16.* Labuan - 12.2004 10.3.2004 12.

4. (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC).12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies The meeting between ECM and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies was held a t Equatorial Hotel. Democratic Action Party (DAP). Sarawak National Action Party (SNAP) and State Reform Party (STAR). senior officers from ECM Headquarters and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies. Party Rakyat Malaysia (PRM). Sarawak Progressive Democratic Party (PDPS) together with Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA). Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS). ECM also conducted a series of briefings for political parties a t state level. Similarly. Parti Bersatu Sabah (PBS). Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Bersatu (UPKO). Persatuan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK). The meeting was chaired by the Chairman of ECM and was attended by all ECM Panel Members. use of buildings and other logistical supports a t various levels.13. This was followed by two sessions with representatives from Parti Islam SeMalaysia [PAS).Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS). People's Progressive Party [PPP).6. All matters relating to the conduct of the elections were discussed. 4.Liberal Democratic Party (LDP). The discussion involved aspects on assistance and co-operation required from various government departments and the private sector.Sabah Progressive Party (SAPP).6 Dates of Meetings With Political Parties I Date 21 March 2003 19 August 2003 22 May 2003 20 August 2003 1 Parties Barisan Nasional Component Parties Other Parties I . Malaysian Democratic Party (MDP). TABLE 4.13 Meetings with Political Parties 4. Parti Keadilan (KeADILan).1 ECM held several sessions with political parties to explain the amendments made to the election laws and regulations.All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF)and Parti Punjabi Malaysia (PPM). These meetings were held on the dates as shown in Table 4.Sarawak United People's Party (SUPP).Gerakan Rakyat Malaysia (GRM). such a s transportation requirements.Malaysian Chinese Association . Two sessions were held with representatives from component parties of Barisan Nasional: United Malay National Organization (UMNO). Parti Pusaka Bumiputra Bersatu Sarawak (PBB]. Bangi on 2nd March 2004.

4. .14 Meeting with the Media A meeting with the heads and representatives of the media was held a t Hilton Hotel. The media was also briefed on the preparations made by ECM to facilitate the media to cover the elections. However. a s well a s relevant sections under the Election Offences Act 1954. ECM received positive response from the political parties regarding the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. Table 4. headed by the Inspector General Police. This meeting with the top management of the Police Force was to ensure close cooperation between ECM and the Police. several important issues were discussed including ECM's proposal to introduce regulations regarding the requirement for political parties to register with ECM a s a precondition to participate in a n election. 4. a s well a s the role of the Police on nomination day. Other matters discussed were on the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. on polling day and during vote tallying. were discussed. Besides this. Petaling Jaya on 3 0 September 2003 to brief them on new amendments to the election laws and regulations and also to remind them of their role and responsibility during the elections.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police ECM held a series of meetings with police personnel a t state level to brief them on the amendments to the laws and regulations that were to be enforced during this election. headed by the Chairman. 4. 4. ECM also requested the media to cooperate by disseminating information on voter education to the general public especially with respect to their rights and responsibilities during the elections.15 Meeting with Senior Police Personnel On 3rd March 2004 a meeting was held a t ECM Headquarters between ECM. During their coverage of the campaign activities.13.3 Based on feedback during the meetings. and senior police personnel. other officers involved in security were also briefed. 4. ECM requested the media to give a balanced coverage on the election campaign for all candidates and political parties. to monitor the activities of political parties during elections. the proposal requiring political parties to register with ECM a s a precondition to participate in elections and the proposal to introduce the Code of Ethics for Elections were put in abeyance in view of the fact that there are already sufficient provisions under the Registration of Society Act.2 During these meetings.13. All aspects of election laws and security pertaining to the elections. These meetings involved all State Chief Police Officers and Officers In-Charge of Police Districts. In addition. proposal on the establishment of Code of Ethics for Elections and aspects regarding voter registration.7 shows details on the briefing dates. during the period of campaign.

03 16.* Labuan Sarawak Headquarters * F.7. Matters discussed included preparations for the elections and details on amendments to the laws and regulations.7.* Putrajaya F. The response from the public on the usage of SMS was very encouraging. ECM introduced the short messaging service (SMS) besides the normal method of checking via telephone and website.* Kuala Lumpur I 1 1 1 26.03 23.7.03 14.8.03 31.03 26.T.12.03 28.8.8.03 21.7 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police State Perlis Kedah Kelantan Date 12. at the Heads of Federal Departments quarterly Conference at the Prime Minister's Department.03 23.7.8.8.7.03 23.18 Checking of Electoral Roll via SMS To facilitate the checking of names on the Electoral Roll.03 14. The cooperation needed from the government departments and agencies during the elections was also emphasized.T.03 1 1 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.03 12.03 21.T.8.7.03 4.TABLE 4.03 i 1 ~ 1 N.T. Sembilan Melaka Johor Sabah F.03 22. .8.7.03 15. The Chief Secretary to the Government was also in attendance. = Federal Territory 4.7. 4.17 Briefing for Heads of Federal Departments On 16 February 2004.8. the Commission Secretary also briefed the various Head of Federal Departments on election preparation.

4. The Electoral Roll used in these four Parliamentary Constituencies was the one which 2003.27 Tanah Merah. ECM also prepared the Electoral Roll in CD format for sale.22.19 Election Results via Website ECM introduced the system of announcement of the election results through its Website for the benefit of the people within and outside the country (www.22.22 Printing of Electoral Roll 4.30 Jeli and P. All electoral rolls according to constituencies. 4. This centre was equipped with state-of-the-art IT facilities. This centre began its operations immediately following the dissolution of Parliament. were unable to vote when Parliament and the State Assemblies were dissolved on 4th March 2004. ECM had 17 days to prepare for the elections from the date of dissolution. Through this Media Centre. two days before nomination day on 13th March 2004. This Electoral Roll incorporated voters registered u p to 3 1 December 2003 except for four constituencies i.2 The Electoral Roll was printed by the National Printers (PNMB). voters and the general public.4.000 people. . were ready before nomination day. all information and reports on the elections were broadcast live throughout the country for the benefit of political parties. 4. candidates.1 Nine days were set aside for the preparation and printing of the Electoral Roll.20 Media Centre A Media Centre was established by ECM in Putrajaya for the benefit of the media and the public in general.31 Kuala Krai.my). P. Those electors who registered was verified u p to 30th ~ e p t e m b e r between 1st January 2004 and 1st March 2004. Their names could only be verified after 31st March 2004. P.e. Besides the printing of the electoral rolls in hard copy format. estimated a t 75. P. Printing began on 5th March 2004 and was completed on 11th March 2004.25 Bachok. 4.spr. Sufficient copies of the roll were printed for sale to the public and political parties.gov.23 Distribution and Sale of Electoral Roll The printed copies of the Electoral Roll were distributed to the State Directors of Elections beginning on 5th March 2004 for use on nomination day.21 Verification of Electoral Roll for the Elections The Electoral Roll which was verified for use during the General Elections was gazetted on 2nd March 2004. 4.

2 Electronic Media Other than the print media. the Secretary. especially newspapers. where transportation by road is difficult. 4. For Sabah.4. sea or river ECM used fourwheel drive vehicles. ECM employed helicopter services to bring back ballot boxes to Vote Tally Centres from 216 areas where there were transportation difficulties. the services of Syarikat Sabah Air were used to transport election workers and equipment.24. Announcements by the Chairman of ECM. Sarawak and certain areas in the Peninsula such a s Pahang and Kelantan.25.24.1 Print Media The print media.25. speed boats and dugouts to transport workers and equipment to polling centres. coverage was also carried out by the electronic media that is via television and radio. ECM went on a publicity campaign throughout the country using the print and electronic media.25. For Pahang and Kelantan. and State Directors of Elections were given wide coverage by the electronic media to ensure matters on the election reached the general public effectively. Special brochures were prepared and circulated in Sabah to provide information to the public on the simultaneous elections to Parliament and the State . 4. 4.25 Publicity In order to encourage a higher voter turnout. Sea and River Transportation For areas which were accessible by road.1 Air Transport Helicopter transport was used for the remote constituencies in Sabah. played the main role in assisting ECM to disseminate information and increase public awareness on election matters.3 Posters and Brochures ECM prepared a number of posters which were displayed in public areas to remind the electors to come forward to vote on polling day.24 Transportation Requirements The types of transportation utilized for the elections consisted of the following: 4. Since polling was simultaneously carried out and polling was restricted to one day only. 4. ECM enlisted the services of Malaysian Helicopter Services (MHS) and the Royal Malaysian Air Force. 4. From time to time announcements were made by ECM headquarters or State Directors of Elections on matters pertaining to the elections and these were well reported by the print media. whereas for Sarawak the services of Hornbill Skyways were used.2 Road.

. several senior officers from the Commission's Secretariat a t Headquarters and appropriate State Directors of Elections.Assembly which were being held for the first time in Sabah.T. was formed.T. In addition. Kedah. 4. Encik Fateh Chand a / l Pars Ram (Perak and Negeri Sembilan). Sabah and F.T Labuan). Y. a committee chaired by the State Director of Elections with relevant staff a s members.26.25. Putrajaya and Selangor). 4.Bhg. F.26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections ECM established several co-ordinating and monitoring committees a t Headquarters and state level to ensure that the elections were smoothly conducted. 4. 4.26. Kuala Lumpur.4 Publicity by Ministry of Information Besides the wide coverage carried out via the print and electronic media a s well as brochures and posters circulated to encourage electors to vote.26. a song encouraging voters to t u r n out for the elections was aired. In the past elections. This Committee was chaired by the Commission's Secretary and it comprised all unit heads and senior officers at Headquarters and all State Directors of Elections. Terengganu and Johor) and Y.Bhg. in co-operation with Film Negara. simultaneous elections were only held in Peninsular Malaysia.Bhg. This committee implemented all decisions made and directions given by the Coordinating Committee for the Preparation Of The Elections (JKT-PPR). The EC Panel Members in this committee were responsible for the monitoring of the progress in the states. publicity on the elections was also undertaken by the Ministry of Information.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections (JKP-PR) This committee was chaired by the Deputy Chairman of ECM and consisted of all EC Panel Members. Y.Bhg. Melaka and Pulau Pinang). Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections (JKT-PR) At the state level. Y. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan. Dato' Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis. F.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) The Technical Committee on the Coordination for the Preparation of the General Elections was established to coordinate and harmonize all aspects pertaining to the elections.Bhg. The role of this committee was to monitor and ascertain that the preparation for the elections was carried out smoothly according to schedule and decisions made. 4. Y.

one for each parliamentary constituency throughout the country.2 Withdrawal Period o f N o m i n a t i o n F o r m s 5.2 Candidates submitted their nomination forms to the Returning Officer of the respective constituencies from 9 a. Failure to submit return of election expenditure (1999 election). A total of 2 19 nomination centres were opened.1 Regulation 9 (1) of the Elections (Conduct of Elections ) Regulations 1981 allows a candidate to withdraw his candidature before 10 a. Failure to submit return of election expenditure (1999 election). On completion of the process of nomination.m to 10 a. 31 Subang Jaya Cheah Kam Chiew (DAP) 5.1.2.121 for the State Assemblies. ECM received a total of 449 nomination forms for Parliament and 1. 157 Pengerang Name/Party Reasons Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Failure to submit return of election expenditure (1999 election).1 Nomination 5.3 Amongst the objections received. according to regulation 11 [7) a candidate is allowed to withdraw his candidature within 3 days from nomination day. 38 Penawar N.m to 11 a. Disqualification o f Candidates Constituency P. 5. four objections were accepted by the respective Returning Officers and accordingly four candidates were disqualified.1. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5. 5.m. the forms were displayed for scrutiny and objection. 24 Senggarang N. Name of proposer and seconder not listed in the constituency.1.m on nomination day.1.1 Nominations were held on 13'" March 2004.m. From 10 a.5. Details of their disqualification are shown in Table 5. However. N. . The nomination for parliamentary and state seats was held simultaneously.

Sabah Name of Candidate Abu Bakar bin Hj.2.2 A total of 12 candidates withdrew their candidature within the stipulated period of 3 days and their election deposits were forfeited in accordance with Regulation 11 (10) of Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981. Candidates who withdraw their candidature within the stipulated period. However. Sakak Jouti 8 Joseph bin Ajun Pg.156 Kota Tinggi. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5.4. (A) 67 dated 12thFebruary 2004. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b. will not have their names printed on the ballot paper. 5.This regulation was enacted via gazette P.U.m on nomination day. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Party PAS Independent KeADILan BERSEKUTU Independent SETIA Independent Independent PASOK PASOK SETIA N. Sabah N.1 For the 219 seats for Parliament there were 449 candidates who submitted their nomination forms.3. 22 Pantai Manis.40 Labuk. . 25 Klias. For the 505 seats for the State Assemblies there were 1. 185 Batu Sapi.3. Sabah N. 180 Keningau. a candidate will lose his deposit if he withdraws after 10 a. Sabah 5. Johor P. 42 Sungai Sibuga.48 Sukau. Sabah N. Sabah P. Sabah N. Candidates Who Withdrew Their Candidature and Lost Their Deposit Constituency P.3 Independent Parties Contesting 5. 38 Nabawan.121 candidates who submitted their nomination forms. Sabah N. The list of candidates affected is given in Table 5. 39 Sugut.2. Sabah N.

= Federal Territory .TABLE 5.T.3 Parties and Independent Candidate Contesting for Parliamentary Seats SARAWAK 28 219 1 86 5 44 1 59 7 7 0 1 1 1 0 1 1 0 31 53 449 - TOTAL * F.

.

Jaafar Albar I party I ' P.4 Uncontested Elections For Parliament. Sabah P. 12 candidates won uncontested a s shown in Table 5. 17 candidates won uncontested as shown in Table 5. 197 Kota Samarahan. Sarawak P. Sabah P. Sabah P. Sabah P. 217 Miri.6. Sarawak P. 157 Pengerang. Sabah P. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof B Josree bin Yacob I BN B N B N BN I 1 P 175 Papar. Mahmud 1 I BN I 1 1 1 1 P. Johor ( Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. Sabah 1 I I I P. Sarawak I I 1 BN 1 1 E m ' I BN . 183 Beluran. 185 Batu Sapi. Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b. Sarawak 1 Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander ~ a n t Linggi a Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong P.5. 187 Kinabatangan. 19 1 Kalabakan. Johor I 1 1 Name of Candidate Dato' Syed Hamid bin S. 201 Batang Lupar. 178 Sipitang. Sabah I Chong Ket Wah B Chong Ket Fah I Moktar bin Radin I 1. 206 Kuala Rajang.5. For the State Assemblies. Sabah P.5 Candidates Who Won Uncontested For Parliamentary Seats I I Constituency P. Sarawak P. 180 Keningau. Sarawak P. Sabah I 1 I 1 Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee B N 1 P. TABLE 5. 219 Bukit Mas. 177 Beaufort. 190 Tawau. 156 Kota Tinggi. 214 Kapit.

25 Klias.7. 43 Sekong.6 Candidates Who Won Uncontested For State Seats Constituency N. Sabah N. Kari Mohd Azam bin Hj. Sabah 5. except for Sabah and the Federal Territory of Labuan. Sabah N. Ballot papers for the state seats of Sabah were printed by the Sabah State Printers under the supervision of PNMB Headquarters. 56 Apas. 35 Melalap. Sabah N. Sabah N. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Party PAS B N B N B N B N N. . Sabah B N N. Selangor N.5 Printing of Ballot Papers 5. 17 Pokok Asam. Perak N. 38 Penawar. 39 Sugut. 22 Pantai Manis.5. 40 Labuk. Sabah N.TABLE 5. 3 1 Subang Jaya. Johor Name of Candidate Mohd Ramli bin Md. 24 Senggarang.1 The ballot papers were printed by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) in Kuala Lumpur a s well a s in a number of its branches throughout the country. Printing of ballot papers according to states is shown in Table 5. Sabah N. Johor N. Ballot papers for the Parliamentary seats of Sabah and the Federal Territory of Labuan were printed by PNMB at its Sarawak Branch. 46 Tanjung Papat.

Labuan Alor Setar. Kedah Ipoh.300.3 Ballot papers were printed on 16thMarch 2004. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Negeri Sembilan. The ballot papers were distributed to the Returning Officers by the respective State Directors of Elections to enable them to issue the postal ballots to absent voters (postal voters) who will cast their votes earlier. .T. Sabah and PNMB Kuching. Perak Kuala Terengganu. from the printers to the State Directors of Elections and to the Returning Officers. three days after nomination day. Total number of ballot papers printed is shown in Table 5.5.T. All movement of ballot papers. The printing of ballot papers could only be done three days after nomination day after all the candidatures were certified. Pahang and Selangor Perlis and Kedah Perak and Pulau Pinang Kelantan and Terengganu Johor Sabah and *F.8. The whole process of distributing ballot papers was smoothly carried out according to schedule.000. Kuala Lumpur and *F. Terengganu Johor Bahru.T.000 Ballot Papers for the State Assemblies were less because they did not include those for the State Assembly of Sarawak.TABLE 5. Putrajaya. Kuching. *F.2 ECM decided that the colour of ballot papers for Parliament will be old gold while that for the State Assemblies will be pink. Total Number of Ballot Papers Printed 1 ~onstituencj Parliament State Assemblies 1 1 Total 10. Sarawak * Federal Territory Sarawak 5. Kota Kinabalu. I 5.000 9. Sarawak.5. was closely guarded by the Police.7 Printing of Ballot Papers According to State State Headquarters/Branch PNMB Headquarters Kuala Lumpur Melaka.

a representative from the local authority and a representative from each party or independent candidate contesting.1 For the purpose of monitoring campaign activities a new provision viz. candidates are allowed to display their posters and distribute campaign materials in their constituencies after paying their election campaign materials deposit to ECM. According to Section 24B (4)of the Election Offences Act 1954. According to Section 24B (3) of the Election Offences Act 1954. 6. The enforcement teams were empowered to remove posters. The enforcement teams moved around to monitor the activities and submitted daily reports to the Returning Officers in their respective constituencies. ECM established 165 teams for Peninsular Malaysia. Besides this. was enacted. the enforcement teams and the Police are also responsible for taking action to stop candidates or party leaders from delivering speeches that contain elements which may incite ill-feelings or are against the law.6. candidates and political parties contesting in the election are allowed to hold public meetings and open public rallies only after obtaining police permits.000 deposit is required for a candidate contesting for a seat to Parliament and RM3. .1. political parties and candidates are prohibited from displaying campaign materials which are likely to instigate ill-feelings and hostilities including raising matters not related to elections.000 for a seat to the State Assembly. ECM established Election Campaign Enforcement Teams for Parliamentary Constituencies that require monitoring throughout the campaign period until the end of polling day. Under this provision.1. A RM5. 12 for Sarawak and 11 for Sabah.2 Each Election Campaign Enforcement Team was led by a n officer appointed by ECM. Section 27B of the Election Offences Act 1954. The other members of the team included a representative from the Police of the rank of Inspector and above.3 According to Section 4A of the Election Offences Act 1954.1 Election Campaign Enforcement Teams 6.1.. Political parties who are not contesting in the constituency are not allowed to display campaign materials. 6. banners or any campaign materials that did not conform to the specified laws. 6. ELECTION CAMPAIGN Campaign activities commenced immediately after the completion of the nomination process and continued till 12 midnight before polling day. The main function of the enforcement team was to monitor the campaign activities of the parties and candidates contesting. The purpose of the police permit issued under Section 27(2) of the Police Act 1967 (Act 344) is to maintain law and order. For this purpose. Candidates who failed to pay their deposits are not allowed to display any campaign materials. This practice has contributed to the peaceful conduct of election campaigns and h a s ensured the safety of the public who attended the rallies.

This Monitoring Centre also provided guidelines on procedures to follow in taking appropriate action when discharging their duties.* KUALA LUMPUR I 124 83 8 13 24 14 22 8 13 24 14 22 11 1 56 89 112 435 101 6 11 1 F. A total of 1.6.* LABUAN 1 0 1 I 0 ( SABAH SARAWAK I 25 28 219 1 11 12 1 26 26 1 TOTAL 188 = Federal Territory 1.2 Enforcement Team Reports 6.T.2. Breakdown of Complaints by States STATE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY 3 15 14 NUMBER OF ENFORCEMENT TEAMS 3 15 14 TOTAL COMPLAINTS 1 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.T.T.1 An Enforcement Team Monitoring Centre was established at ECM Headquarters in Putrajaya to receive reports and to coordinate the monitoring of activities carried out in the states.T.1.* PUTRAJAYA MELAKA I 6 I 6 I 59 JOHOR F. Throughout the campaign period.307 * F.307 complaints were received throughout the campaign period. A breakdown of complaints by states is shown in Table 6. this Monitoring Centre at ECM Headquarters received complaints from the public a s well a s from candidates and political parties concerning wrong doings of those involved in the election. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F. .

2.6.2.3 On the whole. candidates contesting complied with the election laws and carried out their campaign activities peacefully throughout the campaign period. .7 6.2.2.2. and these were highlighted by the print and electronic media.2.2.3 Party Booths 6.2. However.2.2.5 Problems On Polling Day 6. there were several cases of violation of election laws by candidates or parties due to misunderstandings or irresponsible attitude shown by certain individuals.2 The complaints received were related to the following matters: 6.2.2.2.4 The Use of Community Halls a s Party Operations Centres 6.2.2.2.2 Campaign Activities and Speeches 6.8 Bribery Misunderstandings 6.1 Campaign Materials 6.2.2.6 Vote Canvassing on Polling Day 6.

1 For this General Election. the situation improved and was under control towards the afternoon until voting closed. which was from 8 a.1. voting was carried out smoothly without any untoward incidents throughout the country. 7. VOTING 71 .1. In this zone. party booths were not allowed to be erected in this restricted zone. 1 . 7 .CHAPTER VII 7. Pahang and Johor. Many voters turned out early in the morning to cast their votes resulting in some congestion a t some polling centres in the morning. ECM ensures that each polling station has a maximum of 700 voters except for the first stream which is reserved for senior citizens and is limited to 300 to 500 voters only.6 On the whole.328 polling centres comprising 19. equipment and materials.1.m to 5 p. 7 . In the interior parts of the country where the number of voters is small. 7. As an alternative means to assist electors to check their names and polling stations. ECM harmonized voting times throughout the country.1. Voting Process 7. This ruling.833 polling stations (streams) were opened on polling day to facilitate voting. dugouts. no one was allowed to bring in any materials or wear clothing bearing party symbols. These forms of transportation were used in Sabah. Kelantan. As a matter of policy. the minimum number of voters per polling station is 50 for Sabah and 30 for Sarawak. Sarawak. 2 For polling centres situated in the interior areas and in some islands which have voters.m except in some interior areas where the voting time was shortened due to the small number of voters. together with the abolishment of the law relating to the setting u p of party booths and the appointment of party canvassers. Unauthorized personnel were prohibited from entering this zone. 7. 7. . 1 . the situation a t all polling centres was peaceful and under control because of the amended laws that prohibit party supporters from gathering in the restricted 50 metre zone.3 According to the amended laws. ECM provided transport in the form of four-wheel drive vehicles. 4 Besides this. each polling station will have a restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centre. boats and helicopters for the purpose of transporting election workers. However. has helped to maintain a peaceful environment on polling day.5 On the whole. ECM erected Electoral Roll Checking Booths manned by ECM staff.

2 The distribution of envelopes containing postal ballots for the Armed Forces and the Police was carried out using ECM's special bag via their respective courier services.3 Postal votes should reach the office of the Returning Officers before 5 p. Postal vote envelopes received after 5 p. 7. These voters consisted of members of the Armed Forces and their spouses.7. for voters overseas.2 Postal Voting 7. .m on polling day to ensure that the votes are counted after polling closed.1 Envelopes containing postal ballots were distributed to postal voters beginning 1 7th March 2004. 7.m will not be counted and will be kept by the respective Returning Officers. Similarly. government officials and their spouses a t Malaysian missions abroad and Malaysian students and their spouses overseas. Pos Malaysia Berhad assisted in delivering postal ballots to the respective Returning Officers. Field Force and their spouses. Similarly.2. it was handled by the Ministry of Foreign Affairs using their diplomatic bags for distribution to the Malaysian missions abroad.2. the Police Force. Within the country.2. postal ballots were also distributed to election workers on duty on polling day and who chose to vote by post.

m. At each polling station where counting of votes was carried out a police personnel was stationed outside the room to take care of security.m by Returning Officers will be counted. Counting of postal votes is carried out by the Assistant Returning Officer appointed specifically to manage postal votes in the constituency for which he is responsible.1. began soon after the close of polling a t 5.00 p.m.m. inclusive of postal votes. counting of votes was carried out a t the polling stations by the respective Presiding Officers after polling closed. 8. For this election.2 Counting of Votes at Polling Stations As in previous elections.m) counting of votes for the whole state of Selangor started only after the polling closed.5 Recounting of Votes at Polling Stations Recounting of votes at a polling station is allowed if the difference between the number of votes cast for the leading candidate and the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast. Recounting is only allowed once. a s shown in Table 8. 8.1 Counting Process Counting of votes. where ECM decided to extend the polling time by two hours (until 7. In the interior areas where polling closed early. recounting of votes was carried out a t 494 Parliamentary and 407 State Constituencies. For constituencies where the number of postal votes are large.00 p.3 Counting at Centralized Counting Centres For polling stations situated in the interior such a s in Sabah and Sarawak which lacked basic amenities and faced transportation problems. 8. under the supervision of the respective Presiding Officers. However. 8.00 p. COUNTING OF VOTES 8.CHAPTER VIII 8. The recounting of votes can be undertaken a t the request of the counting agent or if so decided by the Presiding Officer. counting of votes was carried out a t centralized counting centres. counting of votes also started after 5. the Returning Officers may open the envelopes earlier but counting will only start after 5. in certain polling centres in Selangor. The counting of votes a t polling stations was only carried out in places which had basic amenities and the required security. .4 Counting of Postal Votes All postal ballots received before 5.00 p.00 p. This process was carried out either a t the Vote Tally Centres or specified centres identified by ECM.

2 All results on counting of votes were checked and consequently tallied by the Returning Officer.m.=Federal Territory 8.6.T.* K. 8.3 The first election result was received from Parliamentary Seat.T. Kelantan a t 2.22 Pasir Mas. After the counting.m. Sarawak a t 7.* Labuan Sarawak Parliament 6 47 83 53 38 55 23 State Assemblies 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 p p 55 42 0 12 0 19 20 0 41 Total 494 *F. For the .Lumpur F. * Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F.30 a.40p.205 Saratok.TABLE 8. whereas the last result was received from Parliamentary Seat. all ballot boxes containing the ballot papers and Form 14 [ordinary votes) or Form 15 (postal votes) were submitted to the Returning Officers of the respective constituencies by the Presiding Officers or the Assistant Returning Officers in charge of postal votes. P.6. 8. P.T.6 Official Vote Tally Centres 8.1 Recounting of Votes at Polling Stations State Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.6.T.1 A total of 219 Official Vote Tally Centres were opened. Each election result was sent by facsimile to ECM Headquarters for verification before announcement of the result by the Returning Officer of the respective constituency. one for each Parliamentary Constituency throughout the country.

N. N. Recounting of Votes at Official Vote Tally Centres rpp 1 ~erlis 1 Kedah State I Parliament 1 P. 8. 15 Sanglang N. 23 Belantek N.30 a. N. 13 Sik 1 state Assembly N.2 Recounting of votes at these centres was carried out on 22nd March 2004 for seven Parliamentary Constituencies and 16 State Constituencies a s shown in Table 8. 11 Tendong. 138 Kota Melaka P. N. 8.7.State Assemblies. N. I 1 I Kelantan 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 3 5 Kemuning 41 Manik Urai I Terengganu Pulau Pinang Perak P. 1 1 Pendang P.30 p. Recounting of votes at these centres excluded rejected ballot papers and spoilt ballot papers. The recounting of votes did not affect the outcome of the election results based on the counting conducted a t the polling stations on 21st March 2004. 15 Anak Bukit N. 44 Permatang Pauh N. 31 Jelapang N. 66 Ipoh Barat / Melaka Federal Territory Kuala Lumpur I P.1 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 provide that a recount of votes is allowed once a t the Official Vote Tally Centre upon request by candidates in the event that the difference of votes obtained by two contesting candidates is 2% or less of the total number of votes cast.7.2. 120 Bukit Bintang I I . Kelantan at 2. N.m. the first result was received from N. N. 16 Batu Buruk N. Recounting of votes was carried out the next day by the same team of Presiding Officer and Counting Clerks under the supervision of the Returning Officer. N. Sabah at 8. 41 Keranji P.m and the final result was received from N.7 Recounting at Official Vote Tally Centres 8. 31 Batu Lancang N.44 Karamunting.

candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats.9. Those successful parties were Barisan Nasional (BN).Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK).1 Parliament 9. Democratic Action Party (DAP).T. Of these. Parti Islam Se Malaysia (PAS) and National Justice Party (keADILan). Selangor F. Details on Parliamentary seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9.1. = Federal Territory 121 .T. Sembilan p p p p p 8 6 26 1 0 0 Melaka Johor F.1.1 A total of 418 candidates from nine political parties and 31 independent candidates vied for 219 Parliamentary seats.T. ELECTION RESULTS 9. Vutrajaya N.Parties that failed to secure any seats were Sarawak National Action Party (SNAP).*Kuala Lumpur I 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 F. Pinang BN 3 14 PAS 0 1 DAP KeADILan 0 0 0 0 Independent 0 0 0 Total 3 15 14 0 0 0 9 8 8 21 5 0 0 0 0 4 0 0 0 8 13 24 1 3 0 . Malaysia Democratic Party (MDP) and Sarawak State Reform Party (STAR). Seats Won by Pplitical Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election I State Perlis Kedah Kelantan Terengganu P.T.* Labuan Sabah Sarawak 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 24 27 0 0 6 25 28 Total 199 12 1 21 9 * F.

948 73.2.662 315. = Federal Territory 9.061 870.T. were eligible to vote to elect representatives to Parliament.170.00 - Total 9.788 820.722 665.037.93 1 I 1 Perak Pahang Selangor F.998 4.2 A total of 9.90 62.184.948 electors cast their ballots representing a voter turnout of 73.969 333.* Kuala Lurnpur F.490 695.T.924 1 1 1 1 400.90 * F. Of these.079 429.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the Parliamentary election are given in Table 9.367 1. TABLE 9.2 Voter Turnout for Parliamentary Election STATE NUMBER OF ELECTORS NUMBER OF VOTERS O h VOTER TURNOUT I Kedah Kelantan 821. excluding electors in uncontested seats.422.90%.589 467.49 1 1 I / 1 1 1 Melaka Johor Sabah Sarawak 513.95 1 1 69.209.75 91.19 72.097 electors.293 273.99 80.209.1.T.351 570.126 1.063 80.531 64. Details on voter turnout for the Parliamentary election are shown in Table 9. Sernbilan 1.36 78.786 345.756.097 7.756. . a total of 7.3.248 431.1.920 5.79 73.9.901 662.* Putrajaya N.08 76.917 1.196 434.894 1 ( 87.697 535.274 670.94 73.74 1 I 1 I Terengganu 1 1 1 455.744 70.

107 132 1.481 8.919 4.943 33.350 70.81 170.955 221.682 108.302 663.186 8.824 91.946 3.328 284.834 39.289 15.T.626 303.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 40.566 1.631 708.251 37.894 278.608 1.636 115. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.904 130.714 63.370 59.125 135.198 650.760 189.752 38.950 285.849 38.501 392.694 786.273 F.831 11.254 3.* KUALA LUMPUR F.020 260.238 52.= Federal Territory .950 143.630 42 1.033 540 31.010 15.524 .T.094 34.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election STATE BN PAS DAP KeADILan OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.74 499.00 67.10 * F.536 7.692 19. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 58.050 0.103.002 4.54 63.009.087 206.035 1.109 111.183 135.218 14.666 268.098 70.653 73.086 211.188 388.852 57.585 100.428 37.25 2.799 423.480 20.201.910 844.173 10.013 19.731 61.002 263. * PUTRAJAYA N.132 198.643 63.188 4.719 461.110 468.T.662 18.916 5.012.320 6.329 35.472.767 79.949 1.420 578.895 521.T.957 19.56 318.053 671.

345 postal ballots from the Police. inclusive of 8 6 independent candidates vied for 505 State seats.L. Details on State seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9.1.Parti Islam Se Malaysia (PAS) and Natonal Justice Party (keADILan). * PUTRAJAYA N. Those successful parties were Barisan Nasional (BN).Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK)and Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) failed to secure any seats.29% ballot papers 18 were verified a s spoilt and therefore rejected. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted. Seats Won by Political Parties and Independent Candidates In The State Election STATE BN 14 31 21 PAS DAP 0 0 0 KeADILan 0 0 0 INDEPENDENT 0 0 0 TOTAL 15 36 45 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.O or 2.T.2. * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: 1 2 0 0 ' 34 26 55 0 0 2 2 0 0 0 0 36 59 0 0 0 1 60 453 36 15 0 1 505 * F. In addition. Candidates from Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU). PINANG 1 5 24 38 52 41 54 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 40 59 42 56 PERAK PAHANG SELANGOR F. a total of 165.4 For election to Parliament.9. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.1 A total of 1. F.2 State Assemblies 9. = Federal Territory 124 . Total number of votes secured by candidates for Parliament is shown in Appendix 11. 9.T. Democratic Action Party (DAP). candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats.* K.4.T. a total of 35.T. Of these.121 candidates from eight political parties.

482 821.383.589 O h VOTER TURNOUT 82.365.2.742 1.T.619 433.638 314.6.996 6.104 530. .2 A total of 8.722 455.289 667.5.T.424 804.94 81.99 * F.011.23 78.924 672.901 662.488. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.362 1.365.564 399. Details on voter turnout for the State elections are shown in Table 9.95 73.56 75.488.06 87. TABLE 9.61 429.213.851 570.9.957 64.786 345.11 TOTAL: 8.148.126 1.17 80.03 1 73. were eligible to vote to elect representatives to the State Assemblies.261 432.T.90 73. = Federal Territory 9.668 NUMBER OF VOTERS 93.219 510.985 electors cast their ballots representing a voter turnout of 74.985 74. Of this total.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the State elections are given in Table 9.5 Voter Turnout for State Elections STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.* LABUAN SABAH SARAWAK 671.T.085 895. excluding electors in uncontested seats.996 electors.720 273. * KUALA LUMPUR F. 6.75 NUMBER OF ELECTORS 112.92 70.00 75.2.99%. * PUTRAJAYA N.917 1.

048 268.981 29.906 94.210 53.549 988.83Oh 543.81% 1.438 23.301 42.042 2. = Federal Territory .* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 57.079 100.578 672.906 137.609 265.894 21.816 73.T.483 315.463 100.521 462. * PUTRAJAYA N.T.393 258.395 6.67% 6.T.906 O.859 28.829 8.3O0h 103.062 419.598 51 520.382 222.203 390.342 47.223 2 1.044 275.836 28. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.862 107.186 6.773 11.826 OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.920 3.972 116.829 88.926 9.221 642.201.77% 410.033 212.62% 18.080 869.383 34.925 170.463 428 304. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.572 249.568 393.893 30.957.T.440 43.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The State Elections STATE BN PAS DAP KeADILan 4.00 * F.312 1.805 18.179 125.963 23.395 100.662 421.659 775.023 97.504 3.167.407 183.818 9 1.* KUALA LUMPUR F.062 653.036 63.815 12.185 7 10 912 499.660 66.850 18.152 207.

Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted. In addition.2. a total of 134.848 postal ballots from the Police. Accordingly. 9. This was followed by similar announcements of results by EC Panel Members for the various State Legislative Assemblies. Table 9.9.7 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election.5.4 For the State elections.M Yang di-Pertuan Agong On 22nd March 2004 a t 10 a.1 A total of 2 5 out of 449 candidates who contested for the 219 Parliamentary seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 /8 of the total votes cast in the respective constituencies.5 Total number of votes secured by candidates for the State elections is shown in Appendix Ill. the Chairman of ECM a t 12 midnight officially announced that Barisan Nasional had won the election for Parliament. accompanied by the Secretary of the Commission.5 Loss of Election Deposit 9. .16% ballot papers were verified a s spoilt and therefore rejected. 9.2.m the Chairman of ECM. officially presented the election results to His Majesty the Yang di-Pertuan Agong a t Istana Negara. C 9. a total of 30.058 or 2.4 Presentation of Election Results to H. 9. ECM is empowered to announce the name of the winning party which has secured more than 50% of the total number of Parliamentary or State seats.3 Declaration of Winning Party By E M As stipulated under Regulation 25F of the Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981. Kuala Lumpur.

7 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In The Parliamentary Election * F. = Federal Territory .TABLE 9.T.

5.8 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election. .2 State seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 / 8 of the total votes cast in the respective constituencies.121 candidates who contested for the 505 9. Table 9.A total of 112 out of 1.

TABLE 9.T.8 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In the State Elections N. = Federal Territory . SEMBILAN * F.

those affected candidates and their election agents have been disqualified from voting a s well as contesting in elections within the next five years from the gazette of the election results.6 Gazetting of Election Results The results of the General Elections were gazetted via P.9.7 Statement of Election Expenses According to Section 23 of the Election Offences Act 1954. Based on the date of gazette on 12 April 2004. A total of 40 candidates or their election agents failed to submit their statements within the stipulated period. . In accordance with the provisions of the law. as shown in Appendices I1 and 111. 9. Table 9. candidates contesting are required to submit a statement of their election expenditure within a period of 31 days from the date the election results were gazetted. the last day for submission of the statement of election expenses by the candidates or their election agents was 13 May 2004.9 shows the list of parties whose candidates and election agents who failed to submit their statement of election expenses.U (B) 163 on 12 April 2004.

T. * KUALA LUMPUR F.T. * LABUAN SABAH SARAWAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 12 0 1 0 5 0 5 0 8 TOTAL: 19 1 39 * F. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.9 Parties Whose Candidates and Agents Failed t o Submit Statement of Election Expenses STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.T. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.TABLE 9. * PUTRAJAYA BN PAS KeADILan DAP BEBAS 0 0 PASOK SETIA TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 N. = Federal Territory .T.

98 Gombak .1. 44 Permatang Pauh P. 28 Pasir Puteh P.10. 9 Kota Lama N. candidates who object to the outcome of the election results and who have strong evidence to do so may file a n election petition to the High Court to review the results. N. 1 Pulau Pinang Perak P. A breakdown of the election petitions by State is shown in Table 10. 33 Besut 36 Kuala Terengganu 37 Marang 39 Dungun 19 Rhu Rendang 27 Sura N. 26 Bangi N. 6 Chempaka N. P. N. N. 55 Pasir Bedamar N. P. P. 41 Kepala Batas P. . 15 Sanglang Perlis Kedah Kelantan P. 8 Sungai Burung N. A total of 43 petitions. N. 31 Cukai N. 95 Tanjung Karang P. N. 47 Pandamaran Selangor P. 13 Sik P. were registered with the High Courts throughout the country. 37 Pantai Remis N. 17 for Parliament and 26 for the State Assemblies. 53 Rungkup N. 25 Bachok P.1 As provided for under Article 118 of the Federal Constitution. ELECTION PETITIONS 10. 11 Permatang Pasir N.22 Jelawat 24 Kadok 35 Kemuning 37 Air Lanas 39 Mengkebang 3 Jerteh 15 Ladang Terengganu P. 17 Gombak Setia N. N. 67 Kuala Kangsar 1 1 N. 13 Guar Sanji N. Election Petitions Received for Parliament and State Assemblies State - Parliament State Assembly N. 30 Jeli 1 N. N.

from the Parliamentary Constituency of P. In several of these petitions ECM has been named a s the second and third respondent.2 The majority of the petitions involved complaints and allegations made by candidates and voters.3 All election petitions were resolved by the High Courts by 29th October 2004. Kelantan was accepted. 42 were rejected by the Election Judges. 179 Ranau Sarawak P. 35 Pasir Raja N. 17 Gombak Setia. 10.4 Out of the 43 election petitions decided upon. 47 Pandamaran. 24 Senggarang N. Only one petition. P. The Election Judge ruled that the result by the Returning Officer was null and void. 37 Pantai Remis and N. 120 Bukit Bintang State Assembly oho or Sabah P. 15 Api-api N.State Federal Territory Kuala Lumpur Parliament P. 44 Permatang Pauh. 179 Ranau and the State seats of N. 10. 50 Lahad Datu 10. 216 Bintulu N. . All the appeal cases were heard and rejected by the High Court within the period of six months as provided under the law. N. P. 28 Pasir Puteh. These appeals were from the Parliamentary seats of P. Out of the 43 election petitions that were submitted. 213 Selangau P. and consequently declared the candidate from Barisan Nasional a s the winner. seven appeals were received by the Federal Court for hearing. 120 Bukit Bintang. P. 98 Gombak.

many voters a s expected could not easily identify their polling centres and therefore might lose their opportunity to vote. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 11. This confusion was the result of the decision made by the State Director of Elections.1. a number of issues surfaced which affected the smooth running and effectiveness of the management of the election in several constituencies. i.1. but such action should have been taken long before polling day and all voters should have been informed accordi~gly. This decision was made after the dissolution of Parliament and State Legislative Assemblies.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor ECM received feedback from various Returning Officers that there were congestions a t several polling centres in Selangor a s a result of the problem highlighted above. ECM regrets this incident which should have never taken place a s it h a s affected ECM's policy and the principle of accountability.2 Confusion in Selangor During the election. Selangor particularly in the early hours of polling. This problem was only brought to the notice of ECM Headquarters on polling day. This incident serves a s a lesson for all State Directors of Elections to understand the importance of their responsibility and accountability involving the welfare of voters on polling day. This was due to difficulties faced by election workers in checking the names of voters in the Electoral Roll before voting. 11. With this action.e.1.11. In principle. for the convenience of the voters. It was done in his own capacity and without the knowledge and approval of the Commission. To enable the affected voters to cast . 1 1.1 Use of Compact Disc (CD) There were incidences where the CDs could not be used to check the names of voters because the CDs were not compatible with some of the computers supplied. problems in the splitting of the Electoral Roll surfaced and voters had difficulties in finding their names in the split Electoral Rolls. instances of confusion were recorded from several polling centres in the Klang Valley. Based on reports from Returning Officers. Amongst these issues were the following: 11.1 Issues During the last election. This mistake arose because of eornmunication problems between those managing the supply of computers and the office of the State Directors of Elections / ECM Headquarters. Selangor to open new polling centres in 16 polling districts in the Klang Valley. His intention of opening these new pollipg centres was to reduce congestion a t the polling centres on polling day. the action was indeed taken with good intentions.

11. both of which are provided by the National Registration Department. resulting in voters not obtaining the relevant information.5 Printing of Ballot Papers for State Seat N. Nevertheless.6 E M Web Site C ECM received complaints from the public concerning difficulties in accessing the ECM Web Site to check their names and polling centres.1. In any case. Pahang Polling for the State Assembly seat of N. based on identity card particulars and information regarding citizenship status.1. If their names are not in the roll. 17 Sungai Lembing. 11. This incident would not have arisen if PNMB had obtained approval from the State Director of Elections for the use of the new printing plate before printing. 11. . 11. 17 Sungai Lembing.1. Furthermore.4 Short Messaging System (SMS) SMS facilities were introduced by ECM to facilitate the electors to check their names in the electoral roll. ECM decided to extend polling by two hours throughout Selangor. This error was only detected by the Returning Officer two hours after voting started. The error relates to the printing of the wrong party symbol for one of the candidates. dissemination of information by ECM on polling centres and polling stations (streams) to SMS service providers was not timely. However. Investigations by ECM indicated that this problem arose because of internet traffic congestion which was beyond ECM's control. Pahang was postponed to another date due to a n error discovered in the ordinary ballot papers supplied by the printer. for the printing of the ordinary ballot papers. Although the postal votes were correctly printed. voters could still check to see whether their names were on the electoral roll through SMS. the law provides for electors to check their names in the electoral roll throughout the year and it is their responsibility to do so. it is their responsibility to re-register immediately.1. Although this action was unprecedented in the history of elections in Malaysia. PNMB made a switch to a new printing plate. without the knowledge of ECM.7 Names Not Listed In Electoral Roll A number of people complained that their names were not in the electoral roll even though they have registered and voted in the past. it was however found to be appropriate a s it h a s ensured that no one h a s been denied his right to vote a s provided for under the Federal Constitution.their vote in the afternoon. This problem could have arisen due to the process of cleansing of the electoral roll by ECM. PNMB workers overlooked the printing error and the Returning Officer should have checked the printed ballot papers before distribution. during the election. PNMB.

2 Internal Election Audit Committee ECM has established an internal ELECTION AUDIT COMMITTEE to identify the weaknesses and problems of this election and to recommend remedial steps as a guide for future elections. an applicant need not be present and need not produce his/her identity card when he/she applies for change of address.3. 11. Members of ECM Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections I ECM Secretariat ECM Secretariat (HQ) Perlis 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections Senior Officers of ECM Headquarters State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. this would not have arisen if the voters had taken the initiative to check their names in the electoral roll which is open throughout the year. 11. This problem arose because under this old system. the Secretariat also held various post mortem sessions on the election at different levels throughout the country. Political considerations were the main reasons for this unhealthy practice. registration to be a voter can be made through a representative. This provision has been misused by certain irresponsible quarters who have changed the address of some electors to different polling centres without their knowledge. Table 11. Under the old system. Several issues and problems were discussed a t length either through post mortems a t ECM Headquarters or a t the Office of the State Directors of Election or during meetings between ECM and Returning Officers throughout the country. Assistant Returning Officers.3 Election Post-Mortem 1 1.8 Transfer of Names to Different Polling Centres ECM also received complaints from a number of electors regarding the transfer of their names from the original polling centre to different polling centres without their knowledge or approval.1. Dates on Post Mortem Meetings ECM HQ / STATE ECM and Secretariat DATE INVOLVEMENT Chairman of ECM.1 shows dates on which post-mortem meetings were held.1 Besides this. However.11. Election Assistants and Presiding Officers I .

Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections.- DATE Kedah INVOLVEMENT State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPRI. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers 9 April 2004 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 1 Melaka 27 April 2004 Johor 12 May 2004 . Assistant Returning Officers. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams [PP-KPR]. Election Assistants and Presiding Officers - 5 May 2004 Kelantan 12 May 2004 1 Perak 1 5 April 2004 7 Pahang Selangor Federal Territory of Kuala Lumpur and Federal Territory of Putrajaya 28 April 2004 State Director of Elections. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections.

Returning Officers. . Assistant Returning Officers.INVOLVEMENT Sabah and Federal Territory of Labuan 26 April 2004 State Director of Elections. 28 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Police Officers of Royal Malaysian Police Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Ministry of Foreign Affairs Malaysia Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Pos Malaysia Berhad I 1 30 2004 8 July 2004 11. Assistant Returning Officers.3. Amongst the actions taken was the submission of recommendations to ammend certain outmoded and outdated provisions in the election laws and regulations which are no longer suitable under the present situation. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections.2 The findings of the post mortem meetings a s well a s reports from various sources were noted and ECM h a s taken the necessary actions to rectify the various weaknesses. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Team (PPKPR). Election Assistants and Presiding Officers Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Army Officers Sarawak 19 April 2004 I ECM Secretariat with Armed Forces Malaysia ECM Secretariat with Royal Malaysian Police ECM Secretariat with Ministry of Foreign Affairs Malaysia ' ECM Secretariat with Pos Malaysia Bhd. action would be taken to improve the process of preparing the electoral roll and to continuously review and increase the number of polling centres throughout the country. In addition.

5 million over the 10th General Election budget.6 Establishment of Election Campaign Enforcement Teams which resulted in an increase in costs for transportation. other than the cost of hiring helicopters. ELECTION EXPENDITURE 12.1 ECM was allocated a budget of RM100 million to conduct the election. boats and dugouts.1. 12.12. The increase was due to the following factors: 12.4 Increase in management costs following the implementation of new election laws involving recounting of ballots at the Vote Tally Centres. 12.5 Polling period restricted to one day throughout the country. equipment and allowances for the members. 12. 12. 12. such a s rental of vehicles.1 Increase in number of constituencies due to the delimitation exercise carried out in 2002/2003. which resulted in the deployment of a larger number of helicopters in Sabah and Sarawak.8 Increase in transportation costs.1. This was an increase of RM30.1.1. 12.1.1.7 Printing of new editions of election laws following amendments made to existing laws. 12.2 Increase in number of election workers by about 35% due to an increase in a number of constituencies and a n increase in the number of voters.3 Increase in allowances of election workers by 70% to 100% and also due to an increase in transportation costs. resulting in a n increase of 25 Parliamentary seats and 63 State seats. .1.1.

13.2 ECM is extremely pleased to note that the general public were given the opportunity to freely exercise their rights to choose their representatives in a very fair manner. and the freedom of choice clearly reflects the existence of a system which is free and fair. . The successful conclusion of the election was partly due to the good cooperation shown and the excellent networking established between the ECM election machinery and government departments.1 The 2004 General Elections was carried out according to the provisions laid out under the Federal Constitution which empowered ECM to undertake its responsibility of safeguarding Parliamentary democracy in Malaysia. In this regard. agencies and some private sector organisations.13. the basic principle of democracy was upheld and the results of the election were acknowledged and accepted by all parties. CONCLUDING REMARKS 13. The election was conducted according to the existing election laws and regulations.

The voters were able to freely exercise their rights in a peaceful environment. Throughout the campaign period until polling day. Ministry of Home Affairs. Printing Department of Sabah. 14. equipment.CHAPTER XIV 14. is duly acknowledged. ECM would also like to express its highest appreciation to all the officers and staff who were involved in the conduct of the election. ECM would like to acknowledge its sincere gratitude to all those involved in assisting ECM to carry out this important task.5 Regarding the contribution and cooperation from the Judiciary. In particular. Pos Malaysia Berhad. particularly the National Registration Department.2 The success of the General Election was due to the commitment shown by all those involved in assisting ECM in discharging of their duties and responsibilities entrusted upon them. ECM wishes to acknowledge the support and cooperation from the Prime Minister's Department. Ministry of Health. ECM also appreciates the support and cooperation given by Percetakan Nasional Malaysia Berhad.4 ECM would like to record its special thanks to Radio and Television Malaysia (RTM)for its assistance throughout the election period. Syarikat Hornbill Skyways and Malaysian Helicopter Services. logistical support and transportation. . ECM wishes to acknowledge the support given by Yang Amat Arif the Chief Justice and all the Election Judges for their efficiency in disposing the election petitions and appeals within the stipulated period a s provided for under the law. 14. ACKNOWLEDGEMENTS 14. Presiding Officers and all other election officials for their enthusiasm and diligence in discharging their duties and responsibilities entrusted upon them. the election environment was peaceful and under control. Social and Welfare Department. Insolvency Department and all State Secretariats. Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Acknowledgements are also due to all the Returning Officers. Attorney General's Office. The cooperation and support from various departments and agencies a t Federal and State levels a s well a s from the private sector in making available buildings. Assistant Returning Officers. Likewise. Ministry of Foreign Affairs. 14. Tenaga Nasional Berhad. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS).Sabah Air Bhd. 14. Ministry of Information. and this was attributed mainly to the amendments made to the election laws pertaining to campaign etiquette. Ministry of Education. In addition.1 On the whole the General Election was conducted smoothly and successfully. ECM wishes also to acknowledge the contribution of the print and electronic media which gave wide coverage and publicity in educating the general public of their rights and responsibilities during the election.3 In this regard. manpower.6 Finally. 14. Royal Malaysian Police. Ministry of Defence.

LAMPIRAN APPENDIX .

.

245 15 962 292 174 1.354 10.190 1.124 175 72 3.743 33 1.107 2.378 22.136 3.052 5.245 15 966 584 438 3.211 1.714 790 2.513 1.400 23.046 672 990 2.032 KUP KPDP KMUS PYM TYP BRH 20 59 63 40 63 99 69 88 3 33 53 219 1.516 6 30 56 32 26 72 28 44 2 22 24 3 15 28 16 13 24 14 22 39 195 253 192 213 319 266 346 6 121 220 13.150 4.712 276 890 886 2.521 172.507 6.351 212 9.KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS NEGERI/ STATE Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor WPKLIRG Putrajaya N.400 4.994 4.403 1.162 2.568 1.700 2.612 4.363 3.806 2.116 1.450 14.434 846 2.802 10.428 9.791 7.214 4.026 2.963 JUMLAHITOTAL Nota: PP PPP PPR PP-KPR KTM KM/MU - 281 6.419 40 184 164 136 215 628 256 208 7 763 140 174 1.676 106 3.046 672 990 2.799 - - Pegawai PenguruslReturning OJ~cer Penolong Pegawai Pengurus/Assistant Returning Ofller Pembantu Pilihan RayalElection Assistant Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Rayal Election Campaign Ertjorcernent Team Ketua Tempat Mengundilpresiding Oflcer Kerani Mengundi/Mengira Undi/Polling/Counting Clerk KUP PAPM KPDP KMUS PYM TYP BRH - - - - Kerani Undi PoslPostal Voting Clerk Pemandu Arah Pusat MengundilGuide Kerani Penyemak Daftar Pemilih/Electoral Roll Checking Clerk Kerani Mengira Undi Semula/Recounting Clerk Penyambut TetamuIUsher JurutaiplTypist BuruhIPekerja Am/Labourer .624 11.284 850 1.062 758 1 11 24 L Sarawak 28 92 124 140 1.838 16 2.644 9. Sembilan PP/ RO 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 PPP/ ARO 20 59 63 44 63 99 69 88 2 22 52 PPR PPKPR 15 75 70 40 65 120 70 110 5 55 40 KTM KM/ MU 876 6.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PERLIS .

9 Nor Star 57. 4 Langkawi 27. 8 PokokSena 66. Isa Ismail) (PAS) 1. Ghazali bin Ibrahim [Dato' Haji Ghazali bin Ibrahim) (BN) 1. A.072 P. 7 Padang Terap 32. Zubir bin Ahmad (Zubir bin Ahmad) (PAS) 1.313 . Abd Isa bin Ismail (Dr. 5 Jerlun 44.J'UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 Undi D l z a n BaUot papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS N m s o Candidates and Party f Majority P.980 1. Siti Nor binti Abdul Hamid (Siti Nor Hamid Tuah) (PAS) P. Mohd Johari bin Baharum (Dato' Mohd Johari bin Baharum) (BN) 2.148 P. Mahfuz bin Omar (Haji Mahfuz Omarl (PAS) 2. Abu Bakar bin Taib (Dato Abu Bakar bin Taib) (BN) 2. Abdul Rahman bin Ibrahim [Dato Paduka Hj. Abd Rahman bin Ibrahim) (BN) 1.594 1. Zawawi bin Hj Ahmad (Ustaz Zawawi bin Hj Ahmad) (PAS) 2. Abdul Rahman bin Ariffm (Abdul Rahman bin Ariffin) (BN) 2. 6 Kubang Pasu 49.412 P. Idris bin Ahmad (Ustaz Haji ldris Haji Ahmad) (PAS) P. Chor Chee Heung (Chor Chee Heung) (BN) 2.

M Rozai bin Shafian (Md Rozai d bin Shafian) (BN) 2.193 P.180 49.067 P.918 30. Badruddin bin Amiruldin) (BN) 2.639 . Zarnri Yusufl (KeADILan) 2.162 29.154 19.332 1. Mohd Hayati Haji Othman) (PAS) 1.607 18. 15 Sungai Petani 70. 12 Jerai 63.791 64. Azizan bin Abdul Razak (Ustaz Azizan Hj.493 36.036 31. 14 Merbok 57.920 55. Saiful Izham bin Ramli (Saiful Izham) (KeADILan) 2.922 44.981 1.430 P. Mahadzir bin Mohd Khir (Dato'Mahadzir bin Mohd Khir) IBN) P. Mohamad bin Sabu (Mohamad Sabu) (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CAiVDlDA?1ESFOR PARLIAh4ENT-Cont.682 Wan Azmi Ariffin) (BN) P.357 14. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon d m Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS vow Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. Zamri bin Yusuf (Ir. Mohd Hayati bin Othman (Dr.565 36.886 50. Hashim bin Jahaya (Hashim bin Jahaya) (BN) 1. 13 Sik 37.038 15. Abd Razak) (PAS) 2.749 15. Wan Azmi bin Ariffin (DatoHaji 26. Badruddin bin Amiruldin (Dato Paduka Hj. 10 Kuala Kedah 78. Zainudin bin Maidin (Zainudin bin Maidin) (BN) 1.380 24. 11 Pendang 57.707 24.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Che Din bin Arshad (Haji Che Din Arshad) (PAS) 1.

953 22.558 P. Taib (Ust.925 50. 18 Kulim-Bandar Baharu 77. Taib h u d d e n bin Md.269 15. KEDAH Bahagian F'ilihan Raya Parlimen Parliamentanj Constituency 1 1 Total Electorate Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned ' Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti P.556 14. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. Abdul Kadir bin Hj Sheikh Fadzir 32.181 (Dato' Paduka Abdul Kadir bin Hj.698 53.795 .075 26. 16 Baling 1 1 74. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1. Yusop) (KeADILan) 80.432 P. Alwi bin Mohd.99 13.024 I Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f I Votes Majority 83.27 1.109 1. Yusop [Alwi bin Mohd. Mashitah binti lbrahim (Dr Mashitah Ibrahim) (BN) 2. 17 Padang Serai 80. Taibl (PAS) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.661 28. Taib Azarnudden bin Md. Sheikh Fadzir) (BN) 2.31 1.54 1. Lim BeeVKau (Lim Bee Kau) (BN 2.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT KELANTAN .

335 327 21.803 5.580 1.464 . 25 Bachok 55.803 21.665 30.458 81.676 266 23.C o n t .493 38. Mat M d a ' ) (KeADILan) 2. Salahuddii bin Ayub (Salahuddin bin Ayub) (PAS) 2.392 0 17.187 276 2.774 P.107 : 13. Mohd Yusoff @ Yusof bin Mohd Nor (Yusof Hj Nor) (PAS) 2.341 21. Awang Adek bin Hussin (Dato'Awang Adek) (BN) 1. Ahrnad Rusli bin lberahim (Dato' Hj Ahmad Rusli bin Iberahim (BN) 1.024 16.024 17.430 15.774 23.308 51.888 20.430 P.527 16. 24 Kubang Kerian 47. Wan Nik bin Wan Yussof (Cikgu Wan Nik) (PAS) 2.148 38.JUlVnLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.319 46. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P m E i V T .329 17.107 13.136 20. Saupi bin Daud (Haji Saupi Haji Daudl (KeADILan) 1. Che Min bin Che Ahmad (Ustaz Che Min bin Che Ahmad) (BNI 1. Kalthom binti Othman (Kak Som) (PAS) 2.57 1. Muhamad bin Mustafa (Ust.225 1. 29 Machang 43. Md Alwi bin Che Ahmad (Haji Alwi) (BN) 1.341 17. 26 Ketereh 46.896 42 1 2.874 35.136 P. KELANTAN - - Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. 27 Tanah Merah 37.208 P.580 P.567 23.627 15. Sazmi bin Miah (Sazmi Miah) (BN) 21. Shaari) (BN) 2. Shaari bin Hassan (IT. 28 Pasir Puteh 57.

KELANTAN .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.

Mohd Yusop bin Maj~d (Mohd Yusop Maj~dl (DN) 2 Che Chani bln Che Ambak (Haii Chr Chani b ~ n Che Ambakl (PAS) P. Muhyidin bin Abdul Rashid (Haji Muhyidin Abdul Rashid) (PAS) .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PAlUlAMENT TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majonty P. 38 Hulu Terengganu P. Abdul Rahman bin Bakar (Datuk Haji Abdul Rahman Bakar) (BN) P.206 1 1. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 2. Rosli bin Mat Hassan (Datuk Haji Rosli Mat Hassan) (RNI @ 2. ~ " S t a f a Ilassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 1 26. 3 9 Dungun 50. Abdullah bin Md Zin (Dato' Dr.Zi) (BN) P. 36 Kuala Terengganu P. Razali bin Ismail (Hj. Abdullah bin Md. Syed &man bin Syed Ahrnad Nawawi (Dr Syed Azrnan Syed Ahmad Nawawi) (PAS) 1. T. 33 Besut 1. Che Azmi bin Hj A Rahman (Che Azmi bin Hj A Rahman) (BN) 1. Nasharudin bin Mat Isa (Ustaz Haji Nasharudin Mat Isa) (PAS) 2.398 21. Putera bin T Awang (Tengku Putera Awang) (BN) I . 34 Setiu 1.598 1 9 012 1 708 1 1. Razali bin Ismail) (BN) 2. M Shukrimun bin Shamsudin (M Shukrimun Shamsudin (PAS) 2. 2. 35 Kuala Nerus 1.502 .

NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLLAMENTCont.882 36.924 .517 2. Ahd.416 1.635 15. Shabery bin Cheek [Ahmad Shabery Cheek) (BN) 36.517 20. Abd Rahman bin Yi~sof(Haji Abd Rahman Yusofl (PA9 1 JUMLAH 455. TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kettas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti EN PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 66.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.

Ma Kok Ben (Ma Kok Ben) (BN) 1.148 811 P.Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentwy Constituency I .Tanasekharan) (DAP) 3. Lim Chien Aun (Lim Chien Aun) (BN) 2. 45 Bukit Mertajam 1. 46 Batu Kawan . Mujahid bin Yusof (Ustaz Mujahid bin Yusofl (PAS) P. Abdullah bin Haji Ahmad (Dato' Sen Abdullah bin Haji Ahmad Badawi) (BN) P. L i Hock Seng (Lim Hock Sengl (DAP) P. Pirdaus bin Ismail IDato' Pirdaus bin lsmail) (BN) 2. 43 Bagan 961 1. Jumlah Pemilih Total Electorate NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PULAU PINANG - Kertas . Abd Khalid bin Rasid (Ustaz Abd Khalid bin Rasid) (PAS) 2. Law Choo Kiang (Law Choo Kiang) [KeADILan) P."" u Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 1 Ballot Papers Not Returned Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. Tanasekharan a l l Autherapady (A. Wan Azizah binti Wan lsmail (Datin Seri Dr Wan Azizah) (KeADILan) 1. 44 Permatang Pauh 665 1. 4 1 Kepala Batas 672 1. Chong Eng (Chong Eng) [DAPl 2. 42 Tasek Gelugo~ 620 1. Huang Cheng Guan (Huang Cheng Guan) (BN) 2. . Mohd Shariff bin Omar (Dato' Sen Mohd Shariff Hj Omar) (BN) 2.

161 78. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLJAMENT-Cont.712 111.40 564 12. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 21 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN Voting Votes Percentage Rejected Majority P.424 (BNI 2. Goh Kheng Huat (Gob Kheng Huat) (KeADILan) 1.114 b JUMLAH 672. Chia Kwang Chye (Chia Kwang Chyel (BN) 2. Lee Kah Choon (Lee Kah Choon) (BN) 2. 48 Bukit Bendera 65.937 21. Chow Kon Yeow (Chow Kon Yeow) IDAPI P. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2.430 P.281 P.641 30 73. Gooi Seong Kin (GooiSeong Kin) (DM) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb.261 21.1 10 .00 1.823 P.03 1.228 17. L i i Boo Chang (Lim Boo Chang) (BN) 2.851 29.72 717 4. 51 Bukit Gelugor 60.902 0 68. 50 Jelutong 59.126 0 71. Zainal Abidin bin Osman (Zainal Abidin bin Osman) IBN) 2.75 751 1.268 P. Zulkifli bin Mohd Noor (Zulkifli Noor) (DAP) 1.93 998 10. Rohana binti Ariffm (Dr. Karpal Singh a l l Ram Singh (Karpal Singh) IDAPI 1. Wong Kam Hoong (Wong Kam Hoong) (BN) 1.002 1.123 28 74.548 284. 53 Balik Pulau 38. 49 Tanjong 57. Rohana Ariffin) (KeADILan) 7.010 18.988 P. 52 Bayan Baru 55. Hilmi bin Yahaya (Dato' Dr Hilmi Yahaya) (BN) 2.005 18.362 828 76.611 30 77.717 28.04 10.407 1 74.2 1 793 1. 47 Nibong Tebal 41. Ooi Swee Hing (Ooi Swee Hing) 6.470 24.

N [ : . m d m - w h m 2 m s N d 2 c3 . 2 If] F i 2 4 r-: m " : t .t m C9 m (? t . . t 3 d 0 N d l n w n 8 $3 a 3 e.In t . t . "' 8%$3 If] m 0 N 2 "" m .

Annah Dorai a/l Pakiri WM. Mohamad Zolkafly bin Yahaya (Mohamad Zolkatly bin Yahaya) (KeADILan) 20.337 1.029 2.935 (M.077 28.863 18.029 14.821 1. Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah (Dato' Hajl Husnj Hanadzlahl (BN) 1. Murugeson 2.349 19.371 P.91 1.464 3 1.85 1 P.615 6.175 314 67.51 927 1. Sanmugam Ponmugam Ponnan (Ponmugam) (DAP) 2.129 17. Ho Cheong Sing (Ho Cheong Sing) (BNI .94 1. Kayveas (Datuk M.280 17. ThongFahChongIThong Fah Chong) (BN) 2.783 31. Kayveas) (BN] 2.129 17.768 481 68.957 4.333 49.464 P. Datuk M.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.046 44. 61 Padang Rengas 24. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Kertas Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS DAP KeADILan Electorate Papers Papers Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majonty P.219 47.337 9.052 + P.052 2.027 68. M.394 46.015 598 22. 62 Sungai Siput 46. Mohamed Nazri bin Abdul Aziz (Dato' Seri Mohamed Nazri Abdul Azid (AN] 2.337 22.93 4 19 5.851 22.132 46 72.824 10.360 31. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.615 6.890 8. Kulasegaran a/l V. Khaimddin bin Abd Malik (Dr Haji Khairuddin bin Haji Abd Malik) (PAS] 2. 64 lpoh T i o r 73. Kula) (DAP] 2.680 P.774 19.680 19. 65 Ipoh Barat 68.935 22.824 14.571 3 72. Lim Kit Siang (Lim Kit Siang) IDMI 1.563 11. Ong Chee Keng (Ong Chee Keng) IDAPI 3.890 8. 6 3 Tambun 65. 60 Taiping 65.583 57 67.172 20.957 4. S Samy Vellu a/l Sangalimuthu (Dato S Samy Vellu) (BN) 1. Anna Doraai) IKeADllan) 1.077 28. Michael Jeyakumar Devaraj IDr Kumar) (KeADILan) 3.06 933 19.371 11.38 1.

312 P.1 1.566 233 69. Lee Boon Chye (Dr Lee Boon Chye) (KeADILan) 1.814 P. 7 1 Gopeng 68. Nga Hock Cheh (Nga Hock Cheh) (Dm) 1.173 28.391 20.586 16.808 8.747 12.102 4. Fong Po Kuan (Fong Po Kuan) (DM1 2.952 235 69.532 129 74.490 23.696 12.808 13.033 20. Lim Keng Yaik) (BN) 2.867 P.229 126 71.916 21.191 12.148 50. Lim Keng Yaik (Dato' Seri Dr.413 103 63.847 20. 69 Parit 28.899 25. Veerasingam all Suppiah (Dato S.491 14. Hew See Tong (Hew See Tong) (BN1 1. Liew Ah Kim (LiewAh Kim) (DM) 2.47 1.945 7. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Ting Chew Peh (Ting Chew Peh) (BNI 2.874 38.112 12.542 9.056 1. 70 Kampar 60. 67 Kuala Kangsar 28.46 483 4. 1.112 P.867 11. Muhammad Ismi bin Hj.328 56 67.02 956 1 1 1 7. Ong Ka Chuan (Ong Ka Chuan) (BN) 28. Razi) (PAS) 2.938 15.564 15.303 8.782 30. Veerasingam) (BN) 6.66 1.747 P.359 .945 16.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N . 72 Tapah 38.C A L O N BAG1 PARLIMEN-Samb. Nasarudin bin Hashlm [Nasarudin Hashim) (BN) 1.466 47.639 23. 66 Batu Gajah 73.983 6.129 30.814 6.17 1.359 9. Muhammad Ismi bin Mat Taib (Ustaz Hj. Mohd Nizar Jamaluddin) PAS1 2. Rafidah Aziz (Rafidah Aziz) (BN) 1.09 373 oha am ad Nizar bin Jamduddin (Ir.129 P.530 8. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Tidak Undian Ditolak on dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS Total Electorate Papers Papers Voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P. Ahmad Razi bin Othman (Dr.681 42 1 66. 68 B ~ N ~ S 42. Hj. Mat Taib) (PAS) 2.312 15.

539 17.743 35.510 6. Shamsuddin bin Abd Rahman (Shamsuddin bin Abd.049 P.170.128 8.767 135.829 18.25 .182 22. Rarnli bin Ngah Talib (Ramli bin Ngah Talib) (BN) 1. Mustaffa Karnil bin Ayub (Mustafa Kamil Ayub) (KeADILan) 1. PERAK Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 94 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undl Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS DAP Jumlah Pemilih Total Electorate Votes Votq Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P.LAMENT-Cont.693 24.283 1.38 1.88 1.283 14.310 72.959 31.875 19.422 10. W Him Ven (Wu Him Ven) (DAP) u 3. Gobalakrishnan)(KeADILan) 2.415 15.88 919 1.590 24. 77 Tanjong Malim 52. Dato' Loke Yuen Y w (Dato' Loke o Yuen Yow) (BN) 10. Ayyathurai all Achutharaman (A.614 27.196 10.179 5.283 8.630 201.486 73.351 820.422 27. 73 Pasir Salak 42. 76 Telok lntan 53.23 1.415 P.154 786.172 10. Kong Cho Ha (KongCho Ha) (BN) 2.522 50.829 P. Ahmad Zahid bin Hamidi (Dato' Ahmad Zahid Hamidi) (BN) 2.077 12.08 23.690 54 66. Rahman) (KeADILan) 2.049 4.082 83 66.875 P.547 19. Gobalakrishnan a/l Nagapan (N. 75 Bagan Datok 34.063 35.801 17.041 18.870 8. 74 Lumut 68.412 - 70. Muhaimin bin Sulam (Muhaimin bin Sulam) (PAS) 2. Mah Siew Keong (MahSiew Keong) (BN) 1. Ayyathurai) (KeADILan) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARL.11 1.477 11.870 9.950 111.Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency r JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAUIN-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.424 468.273 117 66.

650 12. N Yen Yen) (BN) g 2. Devamany all S.12 776 8.455 37.229 25.472 10.444 1. 0ei Yang Yang @ N Yen Yen g (Dato' Dr.260 10.349 9.33 528 6.010 1.226 6.083 20.343 20. Mohd Ramly @ Dzulkifli bin Ismail (Cik Gu Dzulkifli b Ismail) (KeADILan) 2.349 12.870 7.061 15. Hamzah Jaaffar) (PAS) 2.246 80 Raub 44.059 36. Hamzah bin Jaaffar (Dr.540 75 73.948 .K. Adnan bin Wan Mamat (Dato' Wan Adnan bin Wan Mamat) IBN) 3.9 1.966 7 9 Lipis 28.457 21.870 6.Apalasamyl (DAP) 2. Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar [Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar) (BN) 1.948 25.296 370 78.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADlLan DAP f Votes Names o Candidates and Party Voting Percentage Rejected Majority 78 Cameron Highlands 23.892 82 lndera Mahkota 47.892 21.523 32.650 81 Jerantut 46.177 10. Choong Siew Onn (Choong Siew Onn) (DAP) 1. Mohd Zai bin Mustafa (Mohd Zai Mustafa) (PAS) 2.427 79.246 13.624 13.177 14. Devamany) (BNl 1.226 3.875 231 74.966 10.59 801 10.92 1. Mohamad Shahrum bin Osman (Mohamad Shahrum bin Osmanl (BN) 1.202 65. Krishnasamy (S.752 20.472 10. Apalasamy a/] Jataliah (J.

lsmail bin Mohamed Said (Haji Ismail bin Haji Mohamed Said) (BN) . Muttalib (Haji lsmail Abd. Saari bin Sungib (Hj. Sungib) (KeADILan) 1. Saari Hj. Rahman) (PAS) 2.687 Razak (Najib Tun Razak) IBNI 2.860 1. Fu Ah Kiow @ Oh (Fu) Soon Guan (Dato' Fu Ah Kiow) (BN1 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Rahman (Musaniff bin Ab. 8 6 Maran 3 1. Hajjah Siti Zaharah Sulaiman) (BN) 2. Musaniff bin Ab.404 1. 8 3 Kuantan 45. Fuziah binti Salleh (Fuziah Salleh) (KeADILan) 2.935 1.440 F. 84 Paya Besar 37. 87 Kuala Krau 31. Muttalib) (BNI 2. Siti Zaharah binti Sulaiman (Dato' Sri Dr. 8 5 Pekan 52.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb. Mohd Najib bin Hj Abd P.Cont. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate Names o Candidates a n d Party f P. Ismail bin Abd. Tuan Ibharim bin Tuan Man (Ustaz Dato' Tuan lbrahim bin Tuan Man) (PAS) P. J e n (B) Dato' Zakaria) (PAS) P. Zakaria bin Dahlan (Brig.

Ab Wahab bin Ismail (Dr. Mohd Sarit bin Hi Yusoh (Dato' Haji Sarit bin Haji Yusoh) (BN) 1. Liow Tiong Lai (Liow Tiong Lai) (BN) 2. PAHANG Bahagian Nama-nama Calon dan Parti Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS 1 1 I 17. Ismail Sabri bin Yaakob (BN) 1.607 IF KeADILan DAP 1 JUMLAH 570. Abu Bakar bin Lebai Sudin (Abu Bakar bin Lebai Sudin) (DAP) 1.026 24.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. 88 Temerloh 1 Idiis bin Ornar (Ustar ldris ( 12.367 . Abdul Wahab Ismail) (PAS) 2.126 434. Jamaludin bin Jarjis (Dato' Dr Jamaludin bin Jarjis) (BN1 1 1 / 12. Parlimen Parliamentary Constituency Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected - Polled P.Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT.633 bin Omar) (PAS) 2.Cont. Sukri bin Ahmad (Ustaz Haji Sukri bin Haji Ahmad) (PAS) 2.

Ismail bin Kamus (Ustaz Dato' Ismail bin Kanius) (PAS) 2. Badrul Amin bin Bahron (Dr. 94 Hulu Selangor . Sallehen bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) (PAS) 2. 9 3 Sungai Besar 31. Palanivel a l l K. 58. Abdul Ghani bin Samsudin (Abdul Ghani bin Samsudin) [PAS) Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f a n d Party I Undi Yang Diperolehi I Majoriti DAP Majority Polled P.816 . Noriah binti Kasnon (Noriah binti Kasnon) (BNI 1. Dato' Noh bin Omar (Dato' Noh bin Omar) (BNI 2.001 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Returned 1. 9 5 Tanjong Karang 35.533 P. Govindasamy (Dato' G . Badrul Amin) (KeADlLan) P. Mat Yasir bin Ikhsan (Dato' Mat Yasir) (BN) 2. Palanivel) (BN) 1.

.

NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.Cont. SELANGOR .

106 Petaling Jaya Utara 75.170 699 13. Mohd Nasir bin Hashim (Dr. Datin Paduka Tan Yee . Karnail Singh Nijhar a / l Amar Singh (Tan Sri Data Dr.739 1. Komala Devi a / p M Perumal (Komala Devi) (BN) P. 110 Klang 74.043 P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. Nasir Hashim) (KeADILan) 2. Ang Hiok Gai (Ang 13.935 619 1.S.Samb.215 1. 13.410 P. Khalid bin Abd Samad (Haji Khalid Abd Samad) (PAS) 2. Liu Tian Khiew (Ronnie Liu Tian Khiew) (DAP) 2.588 Hiok Gai) (KeADILan) 2. Abdul Aziz bin Shamsuddin (Abdul Aziz bin Shamsuddin) (BNI 1. 107 Subang 68. Nijhar) (BN) 1.460 1 P.185 2.062 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. 108 Shah Alam 69.# 1 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti KeADILan Votes Voting Percentage Rejected Majority P.281 Kew (Datin Paduka Tan Yee Kew) (BN) 2.063 15. Chew Mei Fun (Chew Mei Fun) (BN) 1. Dr Wong Ang Peng (Dr Wong Ang Peng) (DAP) . SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas LJndiTidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned :.356 14. 109 Kapar 104. K.

NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. SELANGOR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.

Dr.968 .093 28.718 17.950 10. Hj. Yew Teong Look [Yew Teong Look] IBNI 2. Sahri Bahari) (KeADILan) 1.201 11. Tan Kee Kwong (Dr.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS MDP Majority 1.185 11. Kuan Perk Siong (Kuan Perk Siong) (DM1 2.517 Ng Lip Sat (Ng Lip Yong) (BNI 2. Sahri bin Bahari (lr. Tan Kee Wongl (BNI 23.135 12.282 21. Ma Woei Chyi [Ma Woei Chyi) IBNI 1.06 1 16. Ng Lip Yong @ 28.428 1.854 Giaw (Dr. Tan Seng 23. Tan Seng Giaw) [DAF') 2. Chua Tian Chang (Tian Chua) (KeADILan) 1.

Samb.Cont. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT. ' WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.

122 Seputeh P. Chin Yen Foo (Chin Yen Foo) IBN) 1. WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued ( 1 Kertas Undi Tidak Dikembal~kan Ballot l ' : ~ 1 1 1 1 1 1 Peratus Undian Undi Ditolak Voting Percentage Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Curtdidates f and Party Returned P. Rosli bin Ibrahim @ Mamat (Dr. Teresa Kok Suh Sim (Teresa Kok) IDAP) 2. 124 Bandar Tun Razak -4 JUMLAH . NUMBER O F V O T E S OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT.Samb. Sanusi bin Osman (Dr Sanusi Osman) [KeADILan) 2. 123 Cheras P. Datuk Tan Chai Ho [Datuk Tan Chai Ho) (BN] 2. Shahrizat Q Shahrizat binti Abdul Jalil (Shahrizat Abdul Jalil) (BN) 53.718 32 71. Rosli bin Hj lbrahim) (KeADILan) P. Lee Boon Kok (Lee Boon Kok) (BN) 2. 121 Lembah Pantai 1.91 187 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.Cont. Tan Kok Wai (Tan Kok Wai) IDAPI 1.

Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Othman) (KeADILan) 4. Tengku Adnan bin Tengku Mansor (Tengku Adnan bin Tengku Mansor) IBN) 2.086 540 .662 91.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLZAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN P U T W A Y A Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Nama-narna Calon dan Parti Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued - Undi Tidak Dikembalikan Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Ballot Papers Not Returned 8 voting Votes Percentage Rejected 8 1- Majorlti Majority - 4.79 28 1.

Hon Choon Kim (Dato' Hon Choon Kim) (BN) 2.16 1.656 .74 13.236 73.360 9.780 17. Hais Yatim (Rais Yatim) (BN) 2. Dato' Goh Siow Huat (Dato' Coh Siow Huat) (BN) 2.105 25.542 20.664 10. Chan Su Sann (Chan Su Sann) (DAP) 1. Mohamad Fozi) (PAS) 20. Rosli bin Yaakop (Dr.094 1.446 28.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembaiikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 90 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority 126 Jelebu 37.716 72.306 8. Mohamad Fozi bin M Zain d (Hj. Mohd Isa bin Abdul Samad (Tan Sri Mohd Isa bin Abdul Samad) (BN) 2.008 14. Firdaus Muhammad Rom bin Harun (Dato' Firdaus Harun) (BN) 2.76 1.763 22.650 5.342 (Annuar Mohd Salleh) (KeADILan) 2. Dzulkefly bin Ahmad (Dr Hj Dzulkefly Ahmad) (PAS) 4. Hasan bin Malek (Hasan bin Malek) (BN) 73. Rosli bin Yaakop) (PAS) 295 73.42 129 Kuala Pilah I I 43. Annuar bin Mohd Salleh 16.46 18. Choong Yen Loong (Choong Yen Loong) (DAP) 1.83 1.870 26.009 20.280 36.080 134 72.563 74.

Shaziman bin Abu Mansor (Shaziman bin Abu Mansor) (BN) 2.433 73.04 951 1.489 1.189 72. N U M B E R O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Conl. Sothinathan) 28.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 PARLIMEN. 132 Telok Kemang 56.852 303. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Oikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 489 Peralus Undian Undl Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P. Abdul Razakek bin Abdul Rahim (Abdul Razak Abdul Rahim) (PAS) JUMLAH 429.494 (BN) 2.95 1.36 9.571 30.Samb.494 17. P.760 5'852 31.010 .936 18.518 211.459 41.002 120.084 23.717 23.293 2. Sothinathan a / l Sinna Goundar (S.936 5.858 1 1 1 10. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) [KeADILanl .786 315.777 28. 133 Tampin 41.778 39 74.

Mohd Ruddin Ab Ghani) (BN) 2. Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd Akin (Shamsul Iskandar bin Mohd Akin) [KeADILan) 2. 135 Alor Gajah 51. Wong Nai Chee (Wong Nai Chee) (BN) 2.343 P. Idris bin Haron (Hj Idris bin Hj Haron) (BN) 1.807 Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names ofcandidates and Party Majority P.005 1. 136 Tangga Ratu 53. Abu Seman bin Haji Yusop (Datuk Wira Abu Seman Yusop) (BN) 1.965 P. Goh Leong San [Goh Leong San) (DAP) 2. Muhamad bin Burok (Muhamad bin Burok) (PAS) 2. 134 Masjid Tanah 39. Mohd Ruddin bin Ab Ghani P.39 1 1.781 64.034 53. 137 Bukit Katil 66. Kerk Kim Hock (Kerk Kim Hock) (DAP) . 138 Kota Melaka 82.588 39.149 (Datuk Dr. Khalid bin Jaafar (Khalid Jaafar) (KeADILan) P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT MELAKA Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 30.291 42. Datuk Wira Dr Fong Chan Onn (Datuk Wira Dr Fong Chan Onn) (BN) 1.

917 273.864 21.68 1.834 38.94 8. Mohd Said bin Yusof 31.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. Jasme bin Tompang (Mej (B) 9.549 263.910 114.196 189.370 .653 20.053 15. Mohd Said bin Yusof) (BN) JUMLAH 345.198 9.864 H Jasme bin H Tompang) j j (PAS) 2.249 1.198 (Hj.218 42.334 31. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.Samb.406 95 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS KeADILan L)AP Voting Votes Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority P. 139 J a s i n 79. MELAKA Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Pemilih Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 53.061 602 78.

.

Mohamad bin Taib (Hj Mohamad bin Taib) (PAS) 1. Ahmad Faidhi bin Saidi (Dr. Wahab (Dr.116 7. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.804 20. Dato' Chua J u i Meng (Dato' Chua J u i Meng) (BNI 2. Wee Ka Siong (Ur Wee Ka 29.982 9. Razali bin Ibrahim (Razali bin Ibrahim) (BN) 2. Wahab) (BN) 2. JOHOR Jumlah Pemilih Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS UAP Total Electorate Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority L 55.880 .134 32.974 I 50.512 5. Junaidy bin Abd. Junaidy Abd.302 21.320 1 10.807 1. Syed Hood bin Syed Edros (Syed Hood Syed Edros) (BN) 1. Mohamed Hanipa bin Maidin (Mohamed Hanipa bin Maidin) (PAS) ' I 4.788 26.415 38.438 1.316 68.Samb. Mohamad bin Haji Aziz (Datuk Mohamad bin Haji Aziz) (BN) 2. Ahmad Faidhi) (KeADlLan) 1.701 42. Mohd Zamri bin Md Taksis (Mohd Zamril (PAS) 35. Suhaizan bin Kaiat (Suhaizan bin Kaiat) (PAS) 2. Azhari bin Ismail (Azhari bin Ismail) (DAP) 1.065 Siong) (BN) 2.261 21.130 I I 9.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.

Hishammuddin bin Datuk Hussein (Dato' Hishammuddin Tun Hussein) (BN) 2. Latiff bin Ahmad) (BN) 4.842 1 P.997 4.842 18.575 2.649 P. Abd. Hoo Seng Chang (Hoo Seng Chang) IBN) 1.475 1. 154 Mersing 33. 156 Kota Tinggi P. Jaafar Albar (BN) Azalina binti Othman (BN) 2.477 14. Ng Lam Hua (Ng Lam Hua) (DAP) 2. Atan bin Gombang (Ustaz Atan bin Gombang) (PAS) 2.597 153 Sembrong 30. Onn bin Jaafar (Onn bin Jaafar) (PAS) 1. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Votes Rejected Names of Candidates and Party Majority P. Kcr (Kerk) Kim Tim @ Kerk Choo Ting (Kerk Choo Ting) (BN) 1. 151 Simpang Renggam 34. Abd. 155 Tenggara 29. Idris ldris 2.649 19.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.957 .222 2.262 30. Adham bin Baba (Datuk Dr Adham Baba) (BN) Dato' Syed Hamid bin S.597 P. bin Tukachil (Cikgu bin Tukachil) (PAS) Latiff bin Ahmad (Dr.303 33.706 MTB MTB 4.240 907 1. Salleh bin Farmin (Hj.618 P. 157 Pengerang 33.001 19. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.890 613 4.618 19. 152 Kluang 67. Salleh bin Farmin) (PAS) 2.767 760 2.819 640 1.

Atan bin Ahmad (Haji Atan Ahmad) (PAS) 1. 160 Johor Bahru Samad (Dato' Shahrir Abdul Samad) (BN) 2. 158 Tebrau 1. Song Sing Kwee (S. 161 Pulai P. 162 Gelang Patah . Sharil @ Shahrir bin Ab P.K. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electoratc Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Returned P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Md Nasir bin Ab Wahah (Md Nasir bin Ab Wahahl (KeADILan) 2. Mohamed Khaled bin Nordin (Mohamed Khaled bin Nordin) (BN) 2. Song) (KeADILan) P. Razak bin Ahmad (Razak Ahmad) (KeADILan) 1. 159 Pasir Gudang I 1. A. Yaakob bin Mohd Yusof Wa'akob bin Mohd Yusofl (PAS) 2. Ling Ban San @ Teng Boon Soon (Ling Ban San @ Teng Boon Soon) (BN) 907 1 1 Peratus Undian Voting JOHOR Undi Ditolak Votes Rejected Nama-rrarna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled Majoriti Names o Candidates and Party f Majority P. Nur Jazlan bin Mohamed (Datuk Nur Jazlan bin Mohamed) (BN) 1.

NUMBER OF V O T E S OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Hasni bin Mohammad (Hasni bin Mohammad) (BN) 1. Lim Si Cheng (Datuk Lim Si Cheng) (BN) 1. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS Total Electorate Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Tan Hang Meng (Tan Hang Meng) (DAP) . Hassan bin Abdul Karim (Hassan bin Abdul Karim] (KeADILan) 2.Cont. Ong Kow Meng (Ong Kow Meng) (DAP) 2. Ong Ka Ting (Ong Ka Ting) (BN) 2.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT

WILAYAHPERSEKUTUANLABUAN
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentay Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undl Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS

Total Electorate

Votes Voting Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

P. 166 Labuan

22,006

14,761

67.08

488

1. Matusin bin Abdul Rahman (Matusin bin Abdul Rahman) (PAS) 2. Suhaili bin Abdul Rahman (Suhaili bin Abdul Rahman) (BN)

3,186 11.087

7.901

11,087

3,186

JUMLAH

14,761 22,006 I

0

67.08

488

14,273

7,901

I -

11,087

3,186

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAh4ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jurrllah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party 2. Md Salleh Md Said (Salleh Said Keruak) IBNI 3. Jaimin @ Jack bin Giau [Jack Giau) IsMIA) P. 170 Tuaran 39.338 27,198 8 69.14 981 1. Madius bin Tangau (Madius bin Tangau) (BN) 2. Umsery @ Ansari bin Abdullah (Ansari Abdullah) (KeADILan) 1. Saidatul Badru binti Mohd Said (Datin Saidatul Badru binti Tun Mohd Said) [KeADILan) 2. Enchin bin Majimbun @ Eric (O.K.K. Eric E. Majimbun) (BN) 1. Hiew King Cheu [Hiew King Cheu) IDAPI 2. Liew Chin Jin (Christina Liew) (KeADILan) 3. Yee Moh Chai (Dr. Yee Moh Chai) (BN) Undi Majoriti 'a% Diperolehi Votes Polled 19,290 1,551 Majority BN DAP KeADILan SETLA PASOK BEBAS

BaUot Papers Voting Not Percentage Returned

17,354 8,855

8,499

17.354

8,855

P. 171 Sepanggar

34,527

22,083

32

63.96

727

5,098

11,128

16,226

5,098

16,226

P. 172 Kota Kinabalu

43,12 1

25.078

112

58.16

294

5.187 3.492 15.993

10.806

15,993

5.187

3,492

-

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALQN BAG1 PARLIMEN-Sarnb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLLAMENT-Cont.
SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas dan Parti Dikeluarkan Total Electorate Dikembalikan mes o Candidates f and P m j yang Diperolehi Votes Polled Majority

Papers

2. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj. Awang Tengah b. Ag. Aminl (KeAJIILan) 177 Beaufort 26.461
-

4.547

Datuk Azizah Mohd Dun (BN) Yusof @ Josree bin Yacoh (BNI1. Bernard Giluk Dompok [Tan Sri Bernard Dompok) (BNI 2. Ruhimin Adzim @ Ruhimin bin Ajim (Ruhimin Adzim) (BEBAS) 3. Karim hin Adam [Karim bin Adam) (BEBAS) 4. Japiril bin Suhalmin (Japiril Suhaimin) (BEBAS)

MTB

178 Sipitang 179 Ranau

23.542 27,986 19.699 298 70.39

775

MTB 7,547 1.387 7,547

6,160

3.310

1.609

180 Keningau 181 Tenom

34.510 20,417

-

Joseph Pairin Kitingan (BN)
1. Raime bin Unggi (Raime Unggi) [UN] 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS)

MTB

14,063

7

68.88

396

8,032 5.628

2,404

8,032

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency P. 182 Pensiangam Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled 6.080 557
DAP

PASOK

BEBAS

Voting Ballot Papers Percentage No1 Returned

Votes Names o Candidates f Rejected and Party 552 1. Bernard S. Maraat Q Ben (Bernard S. Maraat) (BN) 2. Samson S. Koroh Q Razali Suffian (Razali Suffian Koroh) (BEBAS) 3. Martin Tomy Q Tommy (Martin Tomy Q Tommy) (BEBAS) Ronald Kiandee (BN) 804 1. Raj Munni binti Sabu (Raj Munni binti Sabu) (KeADILan) 2. Juslie bin Ajirol (Datuk Juslie bin Ajirol) (BN) Chong Ket Wah' Q Chong Ket Fah (BN) 385 1. Chong Hon Min (Chong Hon Min) (BEBAS) 2. Lau Ngan Siew (Datuk Lau Ngan Siew) (BN) 3. Liew Teck Khen Q Liaw Teck King (LiawTeck King) (PASOK)

5,272

P. 183 Reluran P. 184 Libaran

MTB 2.471

13,140

P. 185 Batu Sapi P. 186 Sandakan

MTB

9,538 8.208 543

319 15.441 Moktar bin Radin (BN) 1. Hahrnan) (BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARUAMENT-Cont.865 P. 189 Semporna 33.517 16.865 5.918 118 61. Samsuri bin Baharuddin [Samsuri bin Baharuddin) (KeADILan) 1.362 24. Landi) (BEBAS) MTB 40.896 1. Rahman (Sarnsu Baharun Hj.94 847 816 13. Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah) (KeADILan) 3. Aldanl bin Landi (Hj.748 16. Madjalis bin Lais (Madjalis bin Lais) (BEBAS) 4.286 .215 740 740 1. Abd. Samsu Baharun bin Haji Ab. 187 Kinabatangan P. 188 Silam 19.613 5. N BAG1 PARLIMEN-Samb.613 10.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N .772 20.141 146 59.C A . Noraidah binti Abdul Salleh (Noraidah Abdul Salleh) [BEBAS) 2.Aldani bin Hj.81 1. SABAH - Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilib Kertas Undi Dikeluarkan Kertas Undi Tidak Dikernbalikan Peratus Undian Total Electorate Ballot Papers Issued Ballot Papers Voting Not Percentage Returned - P.

143 34.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Mohd Shafie bin Apdal (Datuk Mohd Shafie bin Apdal] (BN) P. 190 Tawau 41.617 JUMLAH - Shim Paw Fatt (BN) Abdul Ghapur bin Salleh (BN) MTB MTB I SETIA PASOK . NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PA??UAMENT--Cont. SAaAH Bahagian M a n Raya Parlimen Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Voting Percentage Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Electorate Votes Names o Candidates f Rejected and Party Mqority 5.

.

695 13. Abang Zulkifli bin Abang Engkeh (Abang Zulkini bin Abang Engkeh) (SNAP) 2.265 9.035 6.270 13. William @ Nyallau anak Badak (William Nyallau) (BEBAS) 2.969 0 64.895 9.368 9. Adenan bin Satem (Dato Sri Haji Adenan bin Haji Satem) (BN) 2.015 15.895 1 1.027 28.962 2. Mangan anak Ngandok (Mangan anak Ngandok) (STAR) P.035 MTB 5.960 4.647 12.13 372 1.139 18 68.035 19. Richard Riot anak Jaem (Richard Riot Jaem) (BNI 2.Donald (Jimmy Donald) (BN) 1.679 9.496 11.737 13.927 6.601 18. Jawah anak Gerang (Jawah anak Gerang) (BN) 1.732 10.723 11. Adam bin Ahid) (PAS) Rohani binti Abdul Karim (BN) 1.01 176 1.679 17. Adam bin Ahid (Hj.686 89 59.962 20.618 1. Jimmy Lim @ Jimmy .767 1. Cobbold ak Lusoi [Cobbold ak Lusoi) (BEBAS) 2.31 1 9.500 194 55.33 - - 316 4. NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.79 232 4.17 167 10.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.689 0 66. Datuk Douglas Uggah Embas (Datuk Douglas Uggah Embas) (BN) 6. Henry Ginai Langgie (Henry Ginai Langgie) (BEBAS) 1.960 18.767 1. SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DP A SNAP Votes Voting Percer~tage Rejected Votes Polled Majority 2.618 . 199 Serian 31.

100 .880 mjang P.765 P.706 35. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. 207 Sarikei P. SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parli~mentary constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued P. 209 Kanowit 18. 206 Kuala 28.181 P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAmN 1 PARLIMEN-Samb. 210 Lanang 40. 205 Saratok 24. 208 Julau 19.607 P.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SARAWAK
-

SNAP

4.260

3.283

2,583

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLlAMENT-Cont.

SARAWAK
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parlinmentary Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan
Rollnt Papers Issued Kertns Undi Tidak Dikembalikan

Peratus Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi

Majoriti

BEBAS

STAR

SNAP

Total Electorate

Ballot Papers Not Returned
-

Voting Percentage

Votes Rejected

Names oJCandidates and Party

Voles Polled

Majority

11.973

16

1. Jacob Dungau Sagan (Data' Jacob Dungau Sagan) (BNI 2. Kebing Wan (Kebing Wan) (SNAP) Henry Sum Agong IBN)

7.551

3.310

4.241

4.241

431.531

2,023

423.536

143.498

35.682

6.270

28.579

LAMPIRAN I11 APPENDLX 111

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY PERLIS
I

I

Bahagian Pilihan Raya Negeri Constituency

Jurnlah Pemilih Total Electorate

Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issukd
5,593

Peratus
Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi Votes Polled

Majoriti

BN

PAS

Ballot Papers Not Returned
196

Voting Votes Percentage Rejected

Names oJCandidates and Party

Majority

N. 1

Titi Tinggi

6.887

81.21

253

1. Ko Chu Liang (KOChu Liang)

1.476 3.668 3,492 1.621 4.632 2,042 1,438 3,041 2.706 3.284 4.076 2,568 4.001 2.417

2,192

3,668

'

(KeADIh]) 2. Loh Yoon Foo (Loh Yoon Foo) (BN)
N. 2

Beseri

6,645

5,222

0

78.59

109

1. Zahidi bin Zainul Abidin (Zahidi bin Zainul Abidin) (BN) 2. Mohd Anuar bin Mohd Tahir (Anuar Tahir) (PAS) 1. Mansor bin Jusoh (Mansor bin Jusoh) (BN) 2. Mohd Ali bin Puteh (Mohd Ali

1.871

3,492

1.62 1

N. 3

Chuping

7.802

6,797

1

87.12

122

2,590

4,632

2,042

Puteh) (PAS)
5.557 4.563 28 82.11 56

1. Suwardi bin Yaacob (Suwardi bin Yaacob) [PAS) 2. Khairi bin Hasan (Khairi bin Hasan) (BN)
1. Zolkharnain bin Abidin

1,603

3.041

1,438

N. 5

Santan

7.008

6.063

0

86.52

73

578

3,284

2,706

(Zolkharnain Ahidin) [PAS)
2. Sabry bin Ahmad (Sabry bin

Ahmad) IBN)
N. 6

Bintong

7,850

6,757

6

68.08

107

1. Rusli bin Mat Husin (Rusli bin Mat Husin) (BN) 2. Abdul bin Zakaria (Haji Abdul Zakaria) (PAS) 1. Azihani binti Ali (Azihanibinti Dato' Ali) [BN) 2. Ahmad Adnan bin Fadzil (Ustaz Adnan Fadzil) (PAS)

1,508

4,076

N. 7

Sena

7.979

6,496

6

81.41

72

1,584

4.00 1

2.417

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N - C M N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATrVE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi B N PAS

Total Electorate

Vohng Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

votes Polled

N. 8

Indera Kayangan

9,314

7.261

304

1. OuiAhLan@NgAhLan(Oui Ng Ah Lan @ Ah Lan)(BN) 2. Khoo Yang Chong (Cikgu Khoo Yang Chong) (KeADILan) 1. Mohd Yusoff bin Ubi @ Madarsa (Mohd Yusoff Madarsa) (KeADILan) 2. Bakar bin Saad (Bakar bin Saad) IBN) 1. Ku Mahmood bin Ku Ismail (Cikgu Ku Mahmood Ku lsmail) (PAS1 2. Azam bin Rashid (Haji Azam Rashid) (BN)
1. Bakar @ Abu Bakar bin Ismail (Dato' Hj. Abu Bakar bin Hj Ismail) (BN) 2. Abu Bakar bin Ali (Haji Abu Bakar Ali) (PAS)

5,243

N. 9

Kuala Perlis

8,024

6.326

155

4.495

N. 10 Kayang

7,349

6.256

118

3,705

2,378

7,601

6.184

179

3.795

2.210

N. 12 Tambun Tulang

8.447

7,208

101

1. Haron bin Din (Dato' Dr. Haron Din) (PAS) 2. Shahidan bin Kassim (Shahidan bin Kassim) (BN)
1. Ahmad bin Ali (Ustaz Ahmad Ali) (PAS) 2. Jafperi bin Othman (C~kgu Jafperi bin Othman) (BN)

4.422

2,680

N. 13 Guar Sanji

7.765

6.708

97

3,378

3,233

JUMLAH UNDI PANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri State constituency Total Electorate Undi Ditolak Dikeluarkan Dikembalikan Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti

Ballot Papers Issued

Ballot Papers Not Returned

voting Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

I

N. 14 Simpang
Empat

83.11

133

1 Che Rosli bin Che Mat (Dr. Che . Rosli Che Mat) (PAS) 2. Zahari bin Bakar (Zaharibin Bakar) (BN)
1. Hashim.bin Hj. Jasin (Ustaz Hashim Jasin) (PAS) 2. Mastika Junaidah binti Husin (Datuk Haijah Mastika) (BN)

2,519 2.795 3,221 3,176

276

N. 1 Sanglang 5

83.22

11

45

JUMLAH

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY KEDAH
PAS Dikeluarkan Dikembalikan Diperolehi KeAUlLan DAP

Polled

N 1 .

Ayer Hangat

15,213

12.659

6

83.21

262

1. Yusof bin lsmail (Ustaz Yusof bin Ismail) (PAS) 2. M Hasan bin Bulat (Dato' d M Hasan bin Bulat) (BNJ d 1. Nawawi bin Ahmad (Hj Nawawi bin Hj Ahmad) (BN) 2. Mazlan bin Ahmad (Mazlan bin Ahmad] (PAS) 1. Abu Hasan bin Sarif (Abu Hasan bin Sari0 (BN) 2. A Wahab bin A Rahrnan (CikguAbd Wahab) (PAS) 1. Otbrnan bin Aziz (Othman bin Aziz) (BN) 2. Ahd. Ghani bin Ahmad (UstAbd. Ghani Ahrnad) (PAS) 1. Mat Nanyan bin Saad [Haji Mat Nanyan bin Haji Saad) (PAS) 2. Khalidah Adibah binti Ayob (Adibah Ayob) (BN) 1. Rohani binti Abd Muttalib (Dr. Rohani binti Abd Muttalib) (PAS) 2. Othman bin lshak (Prof.Emeritus Dato' Dr Hj Othman bin Ishak) (BN)

4,794 7,597 8,065 1.890 8,614 7.041 10,759 9.899

2,803

7.597

4,794

N. 2

Kuah

12,767

10.186

34

79.78

197

6,175

8,065

1.890

N. 3

Kota Siputeh

19,209

15,884

0

82.69

229

1.573

8,614

7,041

N. 4

Ayer Hitam

24,939

20,935

0

83.94

277

860

10,759

9,899

N. 5

Bukit Kayu Hitarn

23.463

20,333

1020

86.66

395

5,973 12.945 7.541 13,297

6.972

12,945

5,973

N. 6

Jitra

26,131

21,269

59

81.39

372

5,756

13,297

7,541

785 9 Bukit Lada 22. AffEudin bin Haji Omar (Dato Dr Afffudin bin Haji Omar) (BN) 1.665 10.769 10.848 0 84.699 4.091 5.827 4. KEDAH - Bahagian Piliban Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilib Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 6 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 7 Kuala Nerang 16.037 11.432 86. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES W R THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.887 10BilkitPinang 22.699 9.785 7.677 0 73.827 11.636 11 Derga 21. Ariffin bin Man (Ariffm bin Man) (BN) 2.636 8. Ismail bin Salleh (Dr.479 0 81.656 7.617 16.436 8 Pedu 15.76 185 6.201 18. Ahmad Bashah bin M Hanipah (Ahmad Bashah d bin M Hanipah) (BN) d 2. Zakaria) (PAS) 2. Mahdzir bin Khalid (Data' Mahdzir bin Khalid) (BN) 1.766 14.899 7.684 10.646 13.29 188 5.091 5.657 0 87.054 1.369 33 75.684 5.310 7. Rohani binti Bakar (Rohani binti Bakar) (KeADILan) 2.162 10. Wan Jaafar bin Wan Ahmad [Wan Jaafar bin Wan Ahmad) (PAS) 2.08 244 1. M Rohsidi bin Haji Osman d (Hj Rashidi Haji Osman) (PAS) 2. Ahmad bin Sudin (Dato Hj Ahmad Lebai Sudinl (BN) 1.054 .665 12BakarBata 21. Mohamad Yusoff bin Zakaria (Hj.90 305 2.746 1. lsmail bin Kamis (Sheikh lsmail Kamis) (PAS) 1. lsmail Salleh) (PAS) 6.436 7.70 144 937 8. Cheung Khai Yan (Cheung Khai Yan) (BN) 1.72 191 6.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.887 9.254 15.746 6.656 7. Munir bin Hj.617 18.

876 N.232 1. Syed Razak bin S Zain (Hj Syed Razak bin Hj Syed Zain) (BN) 2.329 14. Mohamad bin Sabu (Hj. Chong Kau Chai (Chong Kau Chai 8 Chong Itt Chew) (BN) 2. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1 .207 11.939 22.094 1. Abdul Muthalib bin Harun 9.545 9.584 Kundor (Mohd Jamil bin Hj Md Idrossl (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.144 I (Hj Abdul Muthalib bin Harun] (BN) 2.268 24. 13 Kota Darul Aman 16.155 .641 10.120 12. 14 Alor Mengkudu 19. NCJMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Yap Shui Fah (Yap Shui Fah) (KeADILan) 1.523 20. Fadzil bin H a n d (Ustaz Hj Fadzil bin H a n d ) (BN) 2.240 N 16 Kubang Rotan 27. Phahrolrazi bin Mohd Zawawi (Hj Phahrolrazi Zawawi) (PAS) 9.415 1.468 6.095 6.489 15. 17 Pengkalan 26. KEDAH Bahogian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 27 Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calorl dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled PAS Names o Candidates and Party f N. Mohd Jamil bin Hj Md ldross 10. Amiruddin bin Hamzah (Ir Hj Amiruddin Hj Hamzah) (PAS) 21. Mohamad Sabu) (PAS) 1.527 N.

820 17. Muhammad Mi bin Abdullal (Mohd 'Afif bin Abdullah) (PAS) 2. Razak bin Hashim (Dato' Hj. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Tan Choy (Tan Choy) IDAPI 3.179 14. KEDAH Pilihan Raya Negeri Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti State Constituency Ballot Papers Issued I N.24 385 4.966 4.071 . Kalai Vanan all Bala Sundram (Kalai Vanar) (KeADILan) 4. Abd.99 685 7.698 0 84. Razak (PAS1 1. Razak bin Hashim) (BN) 1.JUlVILAH UNDI Y M G DIPEROLEH OLEH C A L O N .983 21.42 268 1. Mohamed Taulan bin Mat Rasul (HajiMohamed Taulan Rasul) (PAS) 1.250 9. Shamsuddin bin Tahir (Sbamsuddinbin Tahir) (BN 2.W N BAG1 DEWM U N D M G M NEGERI-Samb. Azizan bin Abdul Razak (UstazM i Hj.254 27.790 53 86. Beh Heng Seong (Beh Heng Seong) (BN) 2. Abd.65 222 1.985 Ballot Papers Not Returned 19 Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 7 Votes Polled Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Majority 87. Mohd Suhaimi bin Abdullah (Dato Mohd Suhaimi Abdullah) (BN 2.926 24.882 0 78.080 10.081 0 74. 18 Tokai 29.69 221 3. Abd. Ab Muthalib bin Awang (Sobri Haji Awang] (PAS) 2. Suraya binti Yaacob (Suraya binti Yaacob) lBNl 1.

322 23.305 14.259 7.600 21.68 643 13.111 7.631 7.742 9. 26 Tanjong Dawai 27. 28 Bakar Arang 26.722 16.310 N.661 11.196 6.120 640 8.899 14.326 19.913 11 85.383 70 77.13 269 8.196 6.991 14. Mohd Isa Shdie) (PAS) 1.310 51 7. Shuib bin Saedin (DrShuib Saedin) (BN) 1.40 212 1.960 5.259 7. Mustafa Khalid bin Hanafi (Mustafa Khalid bin Hand) (KeADILan) 3.314 14. M Saleh bin Ismail d (Cikgu Salleh Ismail) (BN) 2. Johari bin Abdul (Johari bin Abdul) (KeADILan) 2.76 280 8.15 249 1. Gnanaguru a/] Ganisan (Gnanaguru a/] Ganisan) (DM) 1 . Seng Kooh Huat (Soon Kok Wah) (BN) N 27 Pantai .960 bin Hamid) (BN) 2.742 5. KEDAH Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N.Shahabudin Hj. Ismail bin Harun (Penghulu lsmail Harun) (BN) 2.501 2. Mohd Isa bin Shafie (Ust.111 7.072 0 85.501 N.631 7.778 0 75. Merdeka 9. Yahya bin Abdullah (Cikgu Yahya Abdullah) (PAS) 1. Shahabudin bin Jaafar (Ust.081 N.715 1 78.746 21.695 14.991 N 25 Bukit . 23 Belantek 17. Arzmi bin Hamid (Arzmi 7.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 24 Jeneri 19.081 11. Selambau 30.30: . Saravanan a/l Velia Udayar (Dato V Saravanan)(BN) 2.151 13.12 496 7. Jaafar] (PAS) 2.204 2.787 6 Nama-nama Calon dan Parti Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority 85. Hamdan bin Mohamed Khalib (Dr Hamdan Mohamed Khalib) (PAS) 24.204 5. W B E R OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.

415 13.270 55 84. Zuki bin Yusof (Cikgu Md. Mohd Hadzir bin Ismail (Dato' Hj.583 23.006 10. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.26 289 8.153 N.958 20. Ismail) (BN) 6.687 0 79.323 8.354 1.786 12. Mohd Salleh bin Yaacob (Mohd Salleh bin Yaacob) (BNI 2. Lim Soo Nee (Lim Soo Nee) (KeADILan) 2.568 N. Taib Azamudden bin Md Taib (Ustaz Taib Azamudden) (PAS) 1.659 20.134 10.571 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb. Suhaimi bin Ahmad (Ustaz Suhaimi bin Ahmad) (PAS) 1. Zuki bin Yusofl (PAS) 4. 30 Bayu 27.861 N. Mohd.69 452 1.565 9.36 293 12.565 1 9.287 4. Aziz bin Sheikh Fadzir (Dato Abd Azii Sheikh Fadzir) (BN) 2. 31 Kupang I 24. 29 Sidam 19.799 74.95 296 10. Abd.323 462 9.Hadzir bin Hj.354 10.410 13. Ismail bin Abu Bakar (Cikgu lsmail bin Abu Bakar) (BN) 2.568 10.848 14. Siti Ashah binti Ghazali (Ustazah Siti Ashah binti Ghazali) (PAS) 2.410 7.56 359 1.825 6. Fong Chok Gin (Dato' Fong Chok Gin) (BN) 1.571 9. 32 Kuala Ketil 22.861 N.454 22 82.287 6.473 0 82.456 18.825 . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Md.153 10. 33 Merbau Pulas 25.

KEDAH . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. KELANTAN .

Baihaki) (PAS) 2.92 132 868 4. Daud) (PAS1 1.547 1.275 5. 16. 14 Meranti 13. AbduHah bin Ab.577 11. Siti Jeliha @ Zaleha binti Hussin (Ustazah Zaleha) (BN) 2.340 12.256 5.547 14 69.508 6.192 6.785 4.551 8.990 6.547 6.273 75.Hj.807 3.641 6.133 5.695 10. Hussin bin Ibrahim (Ustaz Tapah) Haji Hussin Lubok (PAS) 2. Rahman bin Nik Taib) (BN) 1.564 0 81. 17 Salor 15. Rahman bin Nik Taib (NikAb.332 N. Shaari bin Mat Hussain (DatoShaari Mat Hussain) (BN) 2. 19 Demit 18.807 .493 5.095 6.231 0 81.325 75 77. Mohamed bin Daud (Mohamed Daud Iraqi) (PAS) 3. Nassuruddin Hj.Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 16 Bukit Tuku 10.095 2.332 4.083 3. A Halim bin Che Man b (Ab Halim) (BN) 2.734 11.074 14. Buni Amin bin Harnzah (HjBuni Amin Hamzah) (PAS) 1.551 8.625 N.684 8.105 3.493 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.816 0 81. Mohd Nassuruddin bin Haji Daud (Ust. 18 PasirTumboh 13.508 6.01 163 N 15 Gual Periok . 1.97 458 5. Razak (Ustaz Lah Razakl (PAS) 1.90 415 .990 6.66 175 1. Mohd Zain bin Ismail (Mohd Zain) (BN) 1. KELANTAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 25 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADII BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Votes PoUed Majority N. Ahmad Baihaki bin Atiqullah (Ust. Nik Ab.083 N.625 4.78 352 1.275 5.641 N. Muhammad bin Abdul Ghani (Dato' Muhammad bin Abdul Ghani) (BN) 2.

269 14. Azmi bin Ishak (Cikgu Azmi Ishak) [BN) N 24 Kadok .509 2. Shamsudin @ Mohamed Shukri bin Ab.264 15.212 7.68 182 212 6.914 8.099 6. Hassan bin Mohamood (Ustaz Hassan) (PAS) 2.212 7.563 6.698 6.958 6. Hj.789 13. Rahman (Cikgu Hj. Rahman (Imam Shukri) (PAS) 1.54 121 1. Sharifuddin) (BN) 2.563 (Tok Wan Ismail) (PAS) 2.958 N. NUMBER OF VOTES OEW'NED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Xont.780 8.301 1.478 6. Muhamad bin Ab.91 238 1.590 5.630 40 83.435 10.663 8. Wan Ismail bin Wan Jusoh 8.113 8. 20 Tawang 18.301 N.382 15.583 84.546 26 80.780 7. Musa) (BN) .70 279 1. Sharifuddin bin Drahman @ Ab.914 7. Omar bin Mohammed (Dato' Haji Omar) (PAS) 2.044 6.775 6.673 15. Rahman (UstazMad] (BN) 1. 21 Perupok 18. 25 Kok Lanas 17. Shaary bin Haji Awang (Imam Shaary) (PAS) 1.707 217 85.663 (Hj.143 33 82. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembaltkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADlLan BEBAS Ballot Papers Not Returned 116 Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N.099 N.478 N. 12.015 3 80. 23 Melor 16.16 318 5. Ilias bin Husain (Dato' Ilias) IBNI 2. Mohd Zulkifli bin Haji Zakaria (Hj.775 4. Md.509 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.846 8. 22 Jelawat 18.77 209 1. Shaari) (PAS) 2.590 5. Ashari bin Mamat 711 4. Zul) (BN) 1. Annuar bin Musa (Dato'Haji Annuar b.

Zaiial Abedin bin Mohamad (Hj.549 N 27 Gual lpoh . Hamat (Cik gu Din) (PAS) 1.095 5.492 5.149 3.592 52 [Cikgu Wan Yusom (PAS) 2. Saipul Bahrin bin Mohamad (Ust. Abdul Patah bin Haji Mahmood (Abdul Fatah Mahmood) (PAS) 2.W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEI3-Sarnb. Nuainun @ Shuhainie binti Deraman (DatinSue) IBN) 1.926 6. Wan Yusoff bin W Mustafa .396 . 28 Kemahang 7. 6. Kamarudin bin M Nor d [Kamarudin M Nor) [BN) d 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. 9.444 7. M Anizarn bin Ab Rahman d (Mej [B)Nizarn) (PAS) 2. Zainal Abedin Mohamad) (BNI 2. Amran bin Mat Nor (Amran Mat Nor) (BN) 1.500 4. Zainuddin bin Ag. Baharudin bin Yusof (Ustaz Bahamdin) (BN) 1. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan BaUot Papers Issued Ballot Papers Not Retmd Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti PAS BEBAS Votes PoUed Majority N.033 5.090 N. Saipul Bahrin) (PAS) 2.901 3. Hussin bin Awang [Cikgu Haji Hussin) [PAS) N.744 0 6.348 0 5. 29 Selising 11.679 N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . 31 Semerak 11.672 0 6. 26 Bukit Panau 13.345 0 N. 30 Limbongan 13. Hashim bin Safm @ Shafain (Datuk Hj Hashim Safin) (BNI 1.861 251 1.

.

41 Manek Urai 10. Azizzuddin bin Hussein (Haji Azizzuddin) (BN) 2. 42 Dabong . Abdul Aziz bin Derashid (Abdul Aziz bin Derashid) IBN) N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . Mat Rashid bin Mat Jaais (Hj Abdul Rashid Jaisl (PAS) 2. Shamshul Ikhwan bin Ashari Azmi (Dr. Ramzi bin Ab Rahman lDato Ramzi bin Ab Rahman) (BN) 2. Mohd Zamzuri bin Mat Lazim (Zamzuri Mat Lazim) (PAS) 2. Mohd Zaki bin Haji Kassim (Mohd Zaki bin Haji Kassim) (REBAS) 2. 3 8 Kuala Balah 8. 40 Guchil 14. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Zulkafli bin Yacob (Ustaz Zul) (PAS1 3.716 1. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Votes Polled Majority N. Rapar @ Abdul Ghafar bin Yusoff (Cik gu Abdul Ghafar) (PAS) N. 39 Mengkebang 12.566 1.875 1.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Abdul Latiff bin Abdul Rahman (Ustaz Abdul Latiffl (PAS) N. Mohamed Zulkepli bin Omar (Zuki) (BN) 1. Sham) (BN) N.705 1.

44 Paloh 9.831 N.516 1.364 5.455 JUMLAH 662.210 51 . Norazman bin Mat Amin (NorazmanMat h i n ) (KeADILan) 2. Mat Yusoff bin Abdul Ghani (Mat Yusoff bin Abdul Ghani] (BN) 2. Chek Hashim bin Sulaima (Chek Hashim) (PAS) 4.805 10 75.244 N.564 1.518 520.26 0 2.925 12.685 4. Mohd Zain bin Muhammad (Cikgu Hj.364 2.831 1.729 4.184 2.10 193 1.568 56.184 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWPSN UNDANGAN NEGEIX-Samb. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued BaUot Papers Not Returned 7 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and PQJtY Undi Yang Majoriti B N PAS KeADILan BEBAS Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N.722 530.073 6.382 249. Nozula bin Mat Diah (Nozula] (BNI 1.478 80.092 7. Zain) IKeADILan) 1.455 2.516 2. 43 Nenggiri 8.689 258.880 5.06 8.752 144 85. 45 Galas 8.547 81. Mohamad Saufi bin Derarnan (Mohamad Saufi Hj Deraman) (BNI 2.85 156 4.244 2.972 6.

700 5.0 6.23 1.863 4.60 1.829 Hassan) (BNI 2. Shaharizukirnain bin Abd Kadir (Ustaz ShaharizukirnainAbd Kadir) (PAS) 2.2. Abas (Abdul Azk Abas) (PAS) N.64 1.903 4.800 7.01 . Mohd Hassan bin Salleh (Haji Hassan Salleh) (PAS) 1.021 3. Nawi bin Moharnad (Nawi bin Mohamad) (BN) .690 4.466 6. 6 Permaisuri 5 89. 1 Kuala Besut 87. 2 Kota Putera 38 86. ldris bin Jusoh (Data' Haji Idris Jusoh) (BN) 2.51 N 5 . 4 Hulu Besut 8 87.955 6. Tengku Ahmad bin Tengku Hussain (Tengku Ahmad Tengku Hussain) (PAS) N.334 6. 3 Jertii 14 85.496 3.513 4. Abdullah bin Che Muda (Abdullah bin Che Muda) (BNI * N. Ramlan bin Ali (Ramlan bin Ali) (BN) 1. Abd Rahman @ Abdul Aziz bin Hj.58 N.890 6. . Abdullah bin Mat Dan (Ustaz Abdullah Mat Dan) (PAS) 1. Jabi 0 87. W Mohd Wan . 7 Langkap 0 88. Rozali bin Muhammad (Ustaz Rozali Muhammad) (PAS) 1.LAMPIRAN 111 APPENDIX ZZZ JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATNE ASSEMBLY TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 67 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates m d Party f Majority - N.26 N. Mohd Jidin bin Shafee (Haji Mohd Jidin bin Shafee) (BN) 2. 437 . W Mohd bin Wan Hassan (Hj. Nik Muhammad Zawawi bin Salleh (Ustaz Nik Muhammad Zawawi Salleh) (PAS] 2. Asha'ari bin Idris (Haji Asha'ari bin Idris) (BN) 2.

811 4.612 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.236 6.041 8.190 0 110 81.922 15.793 6. Alias bin Razak (Dr.956 4.83 145 1. 13 Wakaf Mempelam 17.438 15. Said) (BN) 1.340 6. Haji Alias Razak) (PAS) 1.52 84.702 5.12 167 1.612 7 90.98 1 5.581 5.649 14. Zakaria bin Dagang (Zakaria bin Dagangl (PAS) 2.236 6.114.95 127 616 4.718 9. Wan Hisham bin Wan Salleh (Wan Hisham Dato Wan Salleh) (BNI 2. 1 I Seberang Takir 11. Khazan bin Che Mat (Khazan bin Che Mat) IBN) 1.873 86 88.831 5.43 156 774 7. Mohd Shapian bin Ali (Haji Mohd Shapian bin Ali) (BN) 1.677 3.981 N.556 8 87.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb. 8 Batu Rakit 10. Sulaiman bin Abdullah (Dr Haji Sulaiman Abdullah) (PAS) 3. Muhammad Ramli bin Haji Nuh (Ustaz Ramli Haji Nuh) (BN) 1.980 5. Abdul Rahin bin Mohd Said (Datuk Haji Abdul Rahin Dato' M. Ibrahim Q lbrahim Fikri (Haji Mohd Nasir Ibrahirn Fikri) (BN) 2.987 12.583 N.809 7.624 6. TERENGGANU Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Constituency Electorate Papers Papers Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N.17 135 884 6. 9 Tepuh 16. Md Azmi bin Lop Yusof (Md Azmi Lop Yusof)(PAS] 1.583 5.92 152 1. Abu Bakar bin Abdullah (Ustaz Haji Abu Bakar Abdullah) (PAS) 2.677 8. 10 Tcluk Pasu 13.81 1 N. 15 Ladang . Mohd Nasir b. 12 Bukit Tunggal 10.14 171 159 1.677 N.283 N.677 N.956 N.940 1.031 13. Abu Bakar bin Chik (Ustaz Dato' Abu Bakar Chik) (PAS) 2. Mohd Abdul Wahid bin Endut (Haji Mohd Abdul Wahid Endut) (PAS) 1.249 9. 14 Bandar 18. Hamzah bin Mohamad Zain (Hamzah Mohd Zain) (BN) 2.426 3 87.399 5 85.888 6.565 8.031 0 88. Ismail bin Mamat (Ustaz Haji lsmail Mamat) (PAS) 2. 9.676 15.283 6. Toh Chin Yaw (Toh Chin Yawl (BN) 2.

Hassan bin Mohd Salleh (Ustaz Haji Hassan Salleh) (PAS] 1.141 N.103 6.040 14 88. TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Diperolehi PAS Negeri State Total Dikeluarkan Ballot Issued Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 85. Yahaya bin Ali (HajiYahaya Ali) (BN) 1.62 1 7.449 2 90. Che Mat bin Jusoh) (BN) 2.33 135 1.371 8.773 N.103 (PAS1 N. Yahya bin Khatib Mohamad (Yahya bin Iihatib Mohamad) (BN) 2. 20 Pengkalan Berangan 16.568 10.661 3 89.276 4. Tengku Zainuddin bin Tengku Zahid (Dato' Haji Tengku Zainudin bin Tengku Zahid) (BN) 2.153 720 6. Mustafa @ Hassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 8.38 137 1.85 111 1.053 6.68 217 1. Komaruddtn bin Ab Rahman (Komaruddir~ bin 4. Rozi bin Mamat (Rozi bin Mamat) (BN) 1. Wan Abd Muttalib @ Wan Musa bin Ernbong (Dato' Haji Wan Abd Muttalib Embongl (PAS) 1. Abdul Latiff bin Awang (Dato' Dr Abdul Latiff Awang) (BN) 2.916 15. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont. Wan Sagar bin Wan Ernbong (Haji Wan Sagar) (BNI 1.301 7.736 8.276 8 89.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .58 182 152 1.435 7.91 191 1.773 6.163 14. 21 Telemung 11.10 89.45 1 4.736 N.141 4.732 3.673 6. 23 Kuala Berang 11.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 17 Alur Limbat N.673 6.240 7. Karnaruzaman bin Abdullah (Ustaz Kamaruzaman bin Abdullah) (PAS) 2.036 7.926 Ah Rahman) (BN) .695 5.695 8.794 12. 19 Ru Rendang 16.826 6. Che Mat bin Jusoh (Dato' Hj.985 113 7 88. Mamad bin Puteh (Dr. Alias bin Abdullah (Alias bin Ahdullah) (PAS) 2. Harun bin Taib (Ustaz Dato' Haji Harun Taib) (PAS) 2.793 14.926 140 8.481 N. 18 Bukit Pa~ung 16.437 10.276 N.481 8. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 1. 22 Manir 9.33 66 310 4.231 5. Haji Mamad Puteh) (PAS) 2.495 14.446 272 89.

A.52 194 Abang 1.163 12.604 34 88.085 11.762 142 90.783 7.989 4.491 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.167 6.583 0 88. Din bin Adam (Din bin Adam) (BN) 2. Roslan bin lsmail (UstazHaji Roslan bin Haji Ismail) (PAS) 7. Mohd Ariffin bin Abdullah (Zakaria @ Mohd Ariffin bin Abdullah) (BN) 2.327 7.698 15.290 5.854 3 87. 24 Ajil 12. Bakar bin Ali [Dato' Hj.558 11. Mohd Adib) (BN) 1.433 N.082 7.17 148 1.386 N.439 26 84.496 7.29 134 169 6.409 N. Za'abar bin Mohd Adib (Za'abar bin Dato' Hj.444 8.11 142 3.224 6.987 . Rosol bin Wahid (Rosol bin Wahid) (BN) 2. Satiful Bahari bin Mamat (UstazHaji Satiful Bahari Mamat) (PAS) 1.614 N.055 8.603 5. 29 Kemasik 13. 14.222 6.433 6.137 6 PAS Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected 88. Ahmad bin Said (Ahmad bin Said) (BN) 2.87 100 2.167 N 27 Sura . 28 Paka 17.987 4. Mehamad bin Sulong (Haji Mehamad Sulong) (PAS) 945 6.Bakar bin Ali) (BN) 1.524 11.409 7.324 5. TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikenibalikan Baht Papers Not Returned N.171 9.68 142 1.386 3. 25 Bukit Besi 10.224 N. Che Alias bin Hamid (Ustaz Che Alias bin Hamid) (PAS) 2.65 115 3.614 3. Azman Shapawi bin Abdul Rani [UstazHaji m a n Shapawi Abdul Rani) (PAS) 2.757 12. Mohamad @ A.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb. Ahmad Kamal bin Abdullah (UstazHaji Kamal) (BN) 2. Mohd Razki bin Haji Yah @ Haji Alias (Ustaz Haji Mohd Razki Alias) (PAS) 1. 26 Rantau 13. Wan Hassan bin Mohd Ramli (Ustaz Haji Wan Hassan Mohd Ramli) (PAS) 1.039 1 88. 30 Kijal 14.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N .815 10.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.606 222. Alias bin Abdul Rahman (Dr. Ismail bin Harun (Haji lsmail bin Harun) (PAS) 2.145 5.874 393. Wan Ahmad Nizam bin Wan Abdul Hamid (Wan Ahmad Nizarn bin Wan Abdul Hamid) (BN) 4. TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State ConstitLlency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 1 1 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Rsued Peratus Undian Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N. 31 Cukai 1. Dato' Mohamed bin Awang Tera (Dato' Haji Mohamed bin Awang Tera) (BN) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE A S S E M B L Y X o n t .274 10.342 58.774 10.145 (PAS) 2.483 .048 2. Alias Abdul Rahman) 7.330 10.048 JUMLAH 4.

.

479 10.420 5 72. Phee Boon Poh (Phee Boon Poh) (DAP) 2. Ngu Lek Wah (Ngu Lek Wah) IDAPI 2. Lim Hock Seng lLirn Hock Seng) (DAP) 2.084 15. Arif Shah bin Omar Shah(Arif Shah bin Omar Shah) (BN) 2.083 15. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.181 3.230 12. Loo Ah Dee Q Lee Ah Lee (Loo Ah Dee) (BNJ 1.201 8 Bagan Jermal 21.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.309 1 80. Mansor bin Othman (Dr.583 78.5 1 205 1. Johari bin Kassim (Johari Kassim) (KeADtLan) 2.009 15. PULAU PINANG - Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dlkernbalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 6 Telok Ayer Tawar 13.197 7 Sungai Puyu 19.962 22 79.08 250 10 Seberang Jaya 20.48 178 .01 304 9 Bagan Dalam 17. Mansor Othman) (KeADILan) 3.181 3. Abdul Razak bin Abdul Hamid (Abdul Razak Hamid) (KeADILan) 1. Ooi Chuan Aik (Ooi C h u m Aik) (BN) 1.808 7. Subbaiyah) (BN) 3.20 1 607 7. Jahara binti Hamid (Dato' Jahara binti Hamid) (BN) 1.54 299 7.197 7.984 7. Subbaiyah a/l Palaniappan (Pk.814 3 75.

528 13 Berapit 19.338 15. Tan Khong Chong (Tan Khong Chong) (DAP) 2. Rahman (Mohd Hamdan bin Abd Rahman) (PAS) 1. Anuar bin Shaari (AnuarShaari) (KeADILan) 2. Rajapathy a/l Kuppusamy (Dato' Dr. Rajapathy) (BN) 2.46 192 5.755 15 Padang La1ang 19. Abdul Jalil bin Abdul Majid (Dato' Haji Abdul Jalil bin Abdul Majid) (BN) 1.410 4.060 4. Tan Teik Cheng (Tan Teik Cheng) (BN) 2.56 243 535 7.057 12 Penanti 14.057 679 7.233 9.00 246 1.567 7. Chong Eng (Chong Eng) (Dm) 7. M Isa bin Haji Ramli d (Dato' Hj Adnan bin Hj Ramli) (BN] 2.519 2 80.25 352 5. Toh Kin Woon (Dr.060 4. Lim Boon Tong (Lim Boon Tongl (KeADILan) 1. Tan Kim Hooi (Tan Kim Hooi) (DAP) 1.477 .915 0 80.199 10.966 9. Toh Kin Woon) (BN) 2.813 9.410 4.149 82.745 15.195 667 6.199 5.378 8. K.653 14.477 3.57 206 583 5.528 6.850 8 75.808 11.567 7.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Lau Chiek Tuan (Lau Chiek Tuan) (BN) 1.032 16 Perai 13.032 5.703 Ballot Papers Not Returned 22 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 11 Permatang Pasir 19.748 5 70.655 10. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued 15.195 5.378 8.34 269 5.233 14 Machang Bubuk 19.074 373 76. Mohd. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.755 7. Hamdan bin Abd.

U ) s w 2 ' m 4 s ' m 4 o ! m ' I 3 n . I % 2 S m 00 0 m t.g Q MB a sz 4 G m s $ 2 2 .0 m m N 3 () I R z 2 ' I N m . 9 w " . m m '4 m m d z 82 2 3.t s as: g a . k .

NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. PULAU PINANG .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

32 Seri Delima 14.462 4. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2.68 289 0 ) : (BN) . Cheang Chee Gooi (Cheang Chee Gooi) lBNl 2.772 8.504 N.38 263 1.634 843 N.69 225 KG N. 3 5 Batu Uban 13.855 71.418 78.23 342 1. Jimmy Gay Choon Hee (Jimmy Gay Choon Hee) [KeADILan) 9. 29 Datok Keramat 14.569 9. Looi Swee Cheang (Looi Svee Cheang) (BN) 3.467 7. Coh Kheng Sneah (Goh Kheng Sneah) (BN) N. 34 Paya Terubong 18. Tham Weng Fatt (Tham Weng Fatt) (DAP) 2.828 72.606 4. Tan Hun Wooi (Tan Hun Wooi) (DAPJ 2. Koid Teng Guan (Koid Teng Guan) (DM) 1.19 253 .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.225 4. - 7.365 73. Yeoh Soon Hin (Yeoh Soon Hin) (DAP) 1.070 10. 31 Batu Lancang 15. Teng Hai [Koay Teng Hail (DAP) N. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLX-Cont.407 4.489 7. Ong Thean Lye (Ong Thean Lye) (BN) 2.13 343 N.240 72. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total ELectorate votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party votes Polled Majority N.41 260 1.401 9.346 71.127 8. 3 3 Air Itam 11. Dato' Koay Kar Huah [Koay Kar Huah) (BN) 1. Loh Hock Hun (Loh Hock Hun) (BN) 2. 30 Sungai Pinang 13.947 73.380 3.

622 3. Syed Mohamad Nazli bin Syed Ahmad (Syed Mohamad Nazli Syed Ahmad) (KeADILan) 2.605 15. Siti Faridah binti Arshad [Siti Faridah Arshad) (BN) 3.298 3.386 4.424 1 901 ] 75.791 8.862 1 53. Syed Amermddin bin Syed Ahmad (Syed Amermddin) (BN) 1.150 0 77.622 N.797 2. Wong Mun Hoe [Wong Mun Hoe) (BN) 1.088 10. Muhamad Farid bin Saad (Muhamad Farid bin Saad) (BN) 2. 37 Batu Maung 19.362 1 510.660 I 100.654 3.363 315.041 1 72.298 N. Lim Eng Nam (Lim Eng Nam) (KeADlLan) 1.386 4.Abdul Aziz bin Ismail) (PAS) 2.586 2.375 5.021 8.904 3.371 8.864 499. Amizudin bin Ahmat [Amizudin) (KeADILan) 2.142 9.283 8.422 JUMLAH 1 672.647 12.659 137.964 6.382 12 77.33 115 1.92 9. Mansor bin Musa) (BN1 2. Zainuddii bin Haniff (Zainuddin Haniftl (KeADILan) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.397 6 77. 39 Pulau Betong 12.797 3. 40 Telok Bahang 10.165 9 77. NUMBER OF VOTES OBTAlRrED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont. 15. PULAU PINANG Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party PAS Diperolehi Votes Polled Majority KeADILan DAP BEBAS Papers Percentage Rejected N.904 10.678 12.81 172 2.021 5.9061 710 1 . 36 Pantai Jerejak 16.27 162 6.283 6.883 8.28 466 N 38 Bayan Lepas .521 28.586 2. Abdul Aziz bin lsmail (Ir.654 5. Mansor bin Musa (Ir.59 219 N.422 5.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont. PERAK .

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. PERAK .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

Abdul Latip bin Arifm (Mejar (B)Abdul Latip Arifm) (KeADILan) 1.47 321 6.184 4.184 4.47 295 9.318 16 Kamunting 20.351 13. Chuah Tiong San (Chuah Tiong San) (Dm 2.443 6.202 15 Trong 11. Rosli bin Husin (Rosli bin Husin) (BN) 2. Abdul Malek bin Mohamed Hanaf~ah (Dato' Dr Abdul Malek Mohd Hanafiah)(BN) 2. Mohd.544 3.613 17 Pokok Assam 21. See Tean Seng [See Tean Seng) (BN) 3.858 2. Simon Uthaya Kumar all Sellaiyah (Simon Kumar) (BEBAS) 3.966 6.202 10. Nordin Jaafar) (PAS) 2.544 3.54 443 1.318 4.686 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.858 14 Changkat Jering 24.833 25 68.338 2.613 259 4.497 8 72.764 10.020 5.338 2.966 5.571 9.500 - MTB . ldris bin Zakaria (Mohd.80 152 3. Mohammad Nordin bin Jaafar (Ustaz Mohd. Mohamed Ghazali bin Tain (Haji Mohamed Ghazali bin Tain) (PAS) Ho Cheng Weng (BN) 2. Mat Isa bin Ismail (Mat Isa bin Ismail) (BN) 1.312 24 Undian Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and party Votes Majonty Percentage Rejected 72.770 419 72.382 14.143 17. PERAK Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 13 Kuala Sapetang 18. Idris bin Zakaria) (PAS) 1.386 7.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb.

PERAK Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party I Undi Yang Diperolehi Votes Polled 1. Ponniah a / l Narayanasamy (N. Jamal Nasir bin Rasdi (Dato' Haji Jamal Nasir) lBNi 1. Abdul Rahman bin Uda Mat 1sa [Abd Rahman Uda Mat Isa) (KeADlLan 1.JUlKLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Mohammad Yassin bin Mohamed Yusof (Mohammad Yassin bin Mohamed Yusofl IPASI 143 1. Ponnaiyah @ Ponniah) (DM1 . Yew Tian Hoe (Yew Tian Hoe) (DAP) 2. Ng Chii Fa (Ng Chii Fa) lBN7 3. Mohd Zainudin bin I Mohd Yusof (Mohd. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Zainudin bin Mohd Yuson [PAS) 2. Siti Salmah binti Mat Jusak (Siti Salmah binti Mat Jusak) (BN) 2. Ahmad Mazlan bin Othman (Mej (B) Ir Hj Ahmad Mazlan bin Othman) (PAS) 2.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATm ASSEMBLYXont. PERAK .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWATU UNDANGATU NEGERI-Samb.

603 628 8.679 5.593 8.251 16.787 1 1. PERAK - Babagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 71 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DM Total Electorate Votes Vow Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 26 Tebing Tinggi 18.30 222 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.96 290 6. Sivasubramaniam] (DAPI 2.792 9. Chan Kam (Chan Kam) (BN) 1. Tan Seng Toh (Tan Seng Toh] (KeADILan) 2.633 6.087 15.313 27 Pasir Pinji 24.78 307 9.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Chong Tat Cheong (Chong Tat Cheong) (DM1 2.464 6.027 6.00 289 665 8.593 3.082 2.039 389 68.892 63. Raymond Chong Yoh Chyi (Raymond Chong) (DM) 2.792 2. Gooi Seng Teik (Gooi Seng Teik) (BN) 3. Su Keong Siong (Su Keong Siong (DAP) 2.603 29 Kepayang 22.405 16.633 28 Bercham 23. Yik Phooi Hong (Yik Phooi Hong] (BN) 5.313 5.286 1.851 63 72.286 6.231 665 7. Chew Wai Khoon (Chew Wai Khoonl (BN) 1.464 .923 191 69. Sum Cheok Leng [Sum Cheok Leng) (DM1 1. Tan Chin Meng (Tan Chin Mend (BN) 1.902 14.877 41 64.679 30 Buntong 22.086 8.082 8.09 378 5.382 8. Sivasubrarnaniam a l l Athinarayanan (A.231 7.841 6.

062 . Asmuni bin Awi (Hj.178 6.939 9.613 6. Foo Tiew Kok (Foo Piew Kok) (KeADlLan) 3. Dato' Lee Kon Yin [Dato' Lee Kon Yin) (BN) 1.97 I81 6. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued 16.062 6.664 34 Bukit Chandan 14. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.611 3.553 18. Asmuni Awi) (PAS) 1.374 3.231 32 Menglernbu 25. Ahrnad bin Jaafar (Ahmad bin Jaafar) (BNI 2.172 7.921 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 48 Peratus Undian Undi Ditolak B N dan Parti Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected 31 Jelapang 24.664 8.978 253 7.439 10.611 33 Tronoh 23.419 6.978 358 8.231 358 7. Hamdi bin Abu Bakar (Dato' Hamdi Abu Bakar) (BN) 8.13 350 7. Mustaffa Kamil bin Ayub (Mustaffa Kamil Ayub) IKeADILan) 1.556 15.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CWN-CALON =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.289 23 71.240 3.374 3. Kamarudin bin Awang Teh (Karnarudin A.527 10.062 6.431 31 72.240 4. Mah Hang Soon (Dr.39 306 1. Loh Koi Pin @ Loo Koi Pin (Loh Koi Pin) (BN) 2. Hee Yit Foong (Hee Yit Foongl (DAP) 2.19 227 3.039 70.213 1.893 26 70.496 34 65. RamlybinZahari (Ramly bin Zahari) (BN) 2.419 6.312 4.452 10.87 367 2.78 378 6.693 24 68.439 10.826 3. Lim Pek Har (Lim Pek Har) (Dm) 2. Keong Meng Sing (Keong Meng Sing) (DM) 1.826 3. Mah Hang Soon) (BNI 1. Teh) (KeADILan) 2.213 35 Manong 13.755 8.312 36 Pengkalan Baharu 15.

.

Cont. Hamidah binti Osman (Hamidah binti Osman) (BN) 2. Abd Rahman bin Said Alli (Abdul Rahman) mP1 . Chan Chin Chee (Chan Chin Chee) (BN) 2. Beh Boon Chong (Beh Boon Chong) (DAP) 1. Tai Sing N (Tai Sing Ng g (KeADILan) 3 . Mohd Radzi Manan (BNI 1.972 (Dr.502 N. Mohammed Radzi @ Mohd Radzi bin Manan (Hj. Ilo Wai Cheong N. Roslan bin Shaharum Roslan Shaharum) (PAS) 3. 4 3 Sungai Rapat 18. Salma binti lsmail (Salma Ismail) (KeAUILan) 2. 45 Teja 11.538 1. 44 Simpang Pulai 17.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.092 N. 42 Tualang Sekah 11. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATAE ASSEMBLY. Ho Wai Cheong) (BN) 2. Bala) (BEBAS) 1. Balakrishnan a/l Rengasarny (R. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Kertas Undi Dikeluarkan Ball01 Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party N.

49 Kampong Gajah N. Ibrahim bin Katop 1Hj.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 50 Sitiawan 9. Chang Kon You (Chang Kon You) (BN) 1. Samsudin bin Abu Hassan (Samsudin bin Abu Hassan) (BN) N. 47 Ayer Kuning N.874 Mee Lin) (BN) 2. 48 Sungai Manik 1. Tajuddin bin Abdul Rahman (Datuk Haji Tajuddin bin Abdul Rahman) (BN) 1. Ngeh Koo Ham (Ngeh Koo Ham) IDAPI . Mustafa bin Shaari (Ust. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Mohamad Asri bin Othman (Mohd Asri) (KeADILan) 2. Francis a/l Sebastian (Francis) (KeADILan) 2. Osman bin Abdul Rahman (Osman Abdul Rahman) (KeADILan) 2. Ling Mee Lin (Ling N. Mustafa bin Shaari) (PAS) 2. Ibrahim Katop) (BNI 1. 46 Chenderiang 1.

PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N .C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont.

.

911 3.383 1. Tengku Paris bin Tengku Razlan (Tengku Paris bin Tengku Razlan) (BN) 1.383 10 Damak 18.324 11 Pulau Tawar 16.791 2. I a u Lee (Lau Lee) (BN) 1.56 287 7. Mahamed Nilarn bin'Abdul Manap (Dr.48 169 4.653 7 Tras 19.74 623 5.912 3.363 10.UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEM-Samb.653 2.522 8.322 17 76.998 7.314 13.542 27 80.Cont. Ahmad Shukril (BN) 3. Shahiruddin bin Ab Moin (Shahiruddin bin Ab Moin) (BN) 2. Leong Mee Meng (Leong k e e Meng] (DAP) 2. Selamat @ Ahmad Kamal Kamal bin Alang) (PAS) 2.40 170 ' 1.791 5.91 273 7.548 38 73. Ahmad Shukri bin lsmail (Dato' Dr. Abd Malik bin Yusof (Cik Malik) (PAS) 2.761 5. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY. Mohamed Nilam) (PAS) 2. Woo Chee Wan Woo Chee Wan) (DAP) 2.912 .179 7. Mohamed bin Wahid (Mohamed Wahid) (PAS) 2.709 19 74.194 8 Dong 14.59 238 1.239 7.563 5. PAHANG ' Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Dikembalikan Voting Votes N m s o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan DAP Majority 6 Batu Talam 10.414 2. Chan Choon Fah (Chan Choon Fah) (BN) 1.324 2.866 8.528 4.373 13.503 38 69.196 5.434 4.194 1.826 13. Ahmad bin Jaafar (Ustaz Ahmad bin Jaafar) (BNI 1.612 9 Tahan 14 78.

PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi . 1.733 322 N. " Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued N. 13 Semambu 22. Mohamad Hassim @ Mohamad bin Yahia (Ustaz Hassim) (PAS) 337 1.331 1 :! 1 Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f votes Polled Majority . Ti Lian Ker (Ti Lian Ker) (BN) 2. 17 Sungai Lembing 11. Pang Tsu Ming (Pang Tsu Mind (BN) 2. Pang Jon Kong (JK Pang) (KeADILan) 1. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.851 N. Sh& Fauzan bin Sharif (Haji Sh& Fauzan bin Sharif) [BN) 2. 14 Teruntum 22. 16 Inderapura 7.124 N. Nasharuddin bin Zainuddin (Dr. Md Sohaimi bin Mohamed Shah (Haji Md Sohaimi bin Mohamed Shah) (BN) 2. Bahrin bin Mohamad (Bahrin bin Mohamad) [PAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Abdul Aziz bin Haji Long [Abdul Aziz bin Haji Long) (PAS) 145 1. 12 Beserah 25.351 147 N. Fisar bin Haji Abdullah (Dato' Haji Faisal bin Haji Abdullah) (BN) 2." I. Nasharuddin bin Zainuddin) (BN) 1.790 . Mohd Zukri bin Aksah (Mohd Zukri Aksah) (KeADILan) 1. Idris bin Haji Ahmad (Idris bin Haji Ahmad) (PAS) N. 15 Tanjung Lumpur 15.

.

PAHANG Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cant.659 4.861 75.583 (Dato'Mohamed Jaafar) (BN) 2. Rosni binti Zahari (Rosni binti Zahari) (BN) 179 1. Ismail) (PAS) 2.72 2.365 9.304 6.023 9. Ahmad Munawar bin Abdul N. 26 Chenor 12.296 3.283 (UstazAris Hazlan bin Hj. Rednvan bin Harun (Ustaz Redzwan Harun) (BNI N. Abu Bakar bin Harun 6.283 6.436 1.027 6.73 4.64 3. Tan Mohd Aminuddin bin Ishak (Dato' Hj Tan Mohd Aminuddin bin Hj Ishak) (BN) 1.119 1.451 2. Abu Bakar bin Mohamed (Abu Bakar bin Mohamed) (PAS) 2.871 L . Abdul Jalil) (BN) 2. Mohd Jafii bin A Rashid b (Mohd Jafri Hj Ab Rashid) (KeADILanl 153 1.539 26 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Cdon dan Parti PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 83.013 6. Aris Hazlan bin Ismail N.565 4.005 6.138 4.64 145 4.463 (Ahmad Nizam bin Hamid) (KeADILan) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.664 2. Abu Samah bin Ali (Abu Samah bin Ali) (PAS) 92 1.664 2. Mohamed bin Jaafar N.816 58 81.749 5.313 N. 23 Chini 11.399 79.000 5.93 190 1.533 8.463 3.296 3. Ahmad Nizam bin Harnid 2.463 5. Mohd Fadzil bin Abdul Malek (Haji Mohd Fadzil bin Haji Abdul Malek) (PAS) 174 1.313 Jdil (Dato' Hj.583 1.953 36 74. 24 Luit 9. 28 Kerdau 8.137 37 77.119 1.25 2.451 2. 27 Jenderak 7.871 4.436 2.463 2.659 (Abu Bakar bin Harun) (BN) 2. Ahmad Munawar bin Hj. 25 Kuala Sentul 10.536 4.

* * . m m w w 2 . m 0 . m N 2 m m i f : " 2 m : : " 3 " :$! 2:.ta gs u 36 5 3-5 .if: X W + c! c . m c . m t . mw mm 0 C? m e ed:.

480 222 N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont. Nasrudin bin Hassan (Ustaz Nasmdin bin Haji Hassan) (PAS) 2. Amir bin Abd Aziz (Arnir bin Abd Aztz) (KeADILan) 1.049 11.202 8. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti vohng Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Mqioritg -t N.580 188 1. 37 Guai 14. Mohamad Sahfri bin Ab Aziz (Mohamad Sahfri bn Ab Aztz) i (BN1 N. Adnan bin Yaakob (Dato' Srl Adnan bin Yaakob) IBN) 2.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.034 11.380 11.204 180 N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N . Leong Ngah Ngah (Leong Ngah Ngah) (DAP) 2. 38 Triang 15. (B)Abdul Aziz Yaakob) (PAS1 2. 40 Bukit Ibam 14. Mohamed bin Mat Ali (Mohamed bin Mat Alil (PAS1 1.013 7. 39 Kemayan 11. Ibrahim) (BNI 1. Abdul Aziz bin Yaakob (Mej. Tan Ah Been r a n Ah Been) (BN) 1. 36 Pelangai 10.009 221 .392 297 N. Hamzah bin Ibrahim (Hj. Hamzah Hj. Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman (Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman) (BN) 2.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY--Cant.UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PAHANG .

61 1. Abdul Sukor bin Ali [AbdulSukor bin Mi) 12. Jalil bin Hj. Chia Kim Lem [Dato Chia Kim Lem) (BN) 1.Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Issued 12. Salleherj bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) [PAS) 18. Rahman) (BN) 1. Abd.251 3 75. Mohamad Khir bin Toyo [Dato' Seri Dr Mohamad Khir bin Toyo) (BNI 2. Abd.63 18.04 1. Ng Suee Lim (Ng Suee Lim) (DAP) 2.38 (PAS) . Raja Ideris 8 Raja Idris bin Raja Ahmad (Raja Ideris) (BN) 2. Mohamed ldris bin Abu Bakar [Dato' Haji Mohamed Idris bin Haji Ahu Rakar) (BN) 2. Bajuri) (PAS) 2. Rahman bin Bakri (Abd.05 17. Saibini bin Hj Ismail (Salbini bin Ismail) [PAS) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SELANGOR .482 16 70.949 0 76.611 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Rehvned 4 Peratus Undian Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected I I Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti N m s o Candidates f and Party - 73.052 0 79. Bajuri (Ustaz Abd Jalil Hj.

Sakoml (BN) 2. Samry bin Masri (Samly bin Masri) IKeADILan) 2. Halili Rahmat) [KeADILan) 14.056 8. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Kenas Ballot Papers Issued Ballot I Undian peratus Undi Ditolak votes Rejected Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS Mcgority 13.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N .C A L O N RAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb. Hasan bin Mohamed Ali (Dato' Dr.228 Said (Haji Mohamed Sayuti bin Said) (BN) 2.07 ' 1.395 1.801 4.752 1. Zainal Abidin bin Sakom 10. Dato' Ch'ng Toh Eng (Dato' Ch'ng Toh En@ IBN) 2. Mohd Shamsudin bin 4. Hasan Ali) (PAS) 12.898 (Dato' Hj. Mohamed Sayuti bin 4.341 8.070 9. Zainal Abidin bin Hj.799 6.347 . Halili bin Rahmat (Dr. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATZVE ASSEMBLY-Cont. Kuan Wai Soon (Kuan Wai Soon) (DM) 1. Mohd Norman bin Toha (Norman bin Toha) (PAS) 2.005 2.091 71.321 Lias (Mohd Shamsudin) (BN) 2. Dato Abd Aziz bin Mohd Noh (Dato' Abdul Aziz Noh) (BN) 1.549 17.386 12.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . NUMBER O F VO7ES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. SELANGOR .C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

447 163 2.416 422 1.625 17. Yuszahari bin Mohd Yusoff (Yuszahari bin Mohd Yusoffl (BN) 2.499 180 6. Ahmad Bhari bin Abd Rahman (Dato' Ahmad Bhari Abd Rahman) (BN) 1.876 . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont.Jagarasah) (BN) 1. Ismail bin Kamus [Ustaz Dato' Ismail bin Kamus) (PAS) 1. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian voting Percentage Undi Ditolak votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f OJlCl Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS M4ority party 26. Ahmad bin Bujang (Dato' Ahmad bin Bujang) (BN) 3. Jagarasah a/l Verasamy N.781 22.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ahmad bin Rahamat (Ahmad bin Rahamat) (BEBAS) 2. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Oilunan) (KeADILan) 7.728 27.318 295 1. Kamarul Baharin bin Abbas (Dato' Kamarul Baharin) (KeADILan) 2. Mohd Hatta bin Md Ramli (Dr Hatta Ramli) IPASl 2.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. SELANGOR .

29 Seri Serdang 39. Low Lee Leng (Low Lee Lend (BN) 2. Mohd Khairuddin bin Othman (Mohd Khaimddin bin Othman) (PAS) N. Lee Kim Sin (Lee Kim Sin) (KeADILan) N. Dato' Hoh Hee Lee (Dato' Hoh Hee Lee) (BN) 1. Yaakob bin Sapari (Yaakob bin Sapari) . 28 Sen 27. SELANGOR Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian I Undi Ditolak I Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates f and Party 2.JUMLAH UNDI YANG DEPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb. 27 Balakong 22.837 359 Kembangan N. Dr.317 ' 327 1.688 1 389 1 1. Amran bin Kasimin (Dr Amran bin Kasimin) IBN) 2. 26 Bangi 28. Lee Yee Lian (Lee Yee Lian) (DAP) 2. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Ong Ing Siong (Ong Ing Siong) (DAP) 2.683 1. 25 Kajang 26. Mazli bin Mansor [Marl bin Mansorl (BEBAS) 2. Shafie bin Abu Bakar (Dr. Dato' Liew Yuen Keong (Dato' Liew Yuen Keong) (BN) N.984 524 1. Shafle Abu Bakar) (PAS) N.

.

SELANWR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N . NUMBER OF VO?rES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLYXont.C A L O N aAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

853 8. Malik) (KeADILan) 1.803 18. Annette Syed Mohamed Q Animah Annette Ferrar (Haijah Animah Annette Ferrarl (KeADILan) 2.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.201 16.198 26.996 4. Salamon bin Selamat (Dato' Haji Salamon Selamat) (BNI 2. Rani bin Osman (Dr.926 4.22 353 16.305 7 75. Mohamad Ariff bin Md Yusof (Haji Mohamad Ariffl (PAS) 2.827 40 Kota Anggerik 34.12 320 8.850 7.751 11. SELANGOR Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 39 Kota Damansara 24. Ahmad Nawawi bin M. NUMBER OF VOTES OBTAZNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Rani bin Osrnan) (PAS) 2.666 9. Shaari bin Abdul Malik (Shaari A.737 19.311 .387 16.850 12.697 538 Peratus Undian Undi Ditolak Narna-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled PAS KeADlLan BEBAS DAP Voting Votes Percentage Rejected Majority 77.032 207 76.694 0 72.853 41 Batu Tiga 34. Zin) (BN) 1.279 7.652 16. Hj.652 8.666 9.827 12.44 299 7.926 8.84 406 1.751 43 Sementa 25.099 11.019 18.996 5.904 4 74. Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan (Dato' Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan) (BN) 1.279 42 Meru 26. Dato Abd Rahman bin Palil (Dato Abd Rahman bin Palil) (BNI 4. Abd.099 12. Dato' Jaei bin lsmail (Dato' Jaei Ismail) (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .972 26. Zin (Dato' Ahmad Nawawi bin M.685 12. Abd.45 387 7.

Halimah Ali (Dr. 46 Pelabuhan Klang 17.085 N.532 1 1. 44 Sungai Pinang 17. Khoh Siew Kim (Khoh Siew Kim) (BN) 1.C D N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Not Returned 2. 4 5 Selat Klang 19.694 .744 1. Thye Kim Kiong (William Thye Kim Kionp) (DAP) 2. Teng Chang Khim (Teng Chang Khim) (DAP) 2. Krishnasamy a/l Punusamy (P. 47 Pandamaran 18. Tee Boon Hock (Tee Boon Hock) (DAP) N.173 1. Rahman Ibrahim) (KeADILan) N.743 N. RaJah Krisnasamy) (KeADLLan) 1.237 N. Dato' Teh Kim Poo Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Majority 3. Ching Su Chen (Ching Su Chen) (BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.447 6.613 N. Kamalam a / p Annasamy (Kamala Ganapathy) BN) 7.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N .147 431 (Dato' Teh Kim Poo) (BN) 2. 48 Kota Alam Shah 16. 49 Sen Andalas 24. Dato' Zainal bin Md Deros (Dato' Zainal bin Md Deros) (BN) 2.955 7. Abdul Rahman bin Ibrahirn (Abd. Halimah Ali) (PAS) 1. Norliza binti Ahmad (Norliza Ahmad) (BN) 2.

.

.

1 Chennah N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency N. 3 Sungai Lui N. 4 Klawang N. 5 Serting .

Raja Gopal a/] Somoo (Raja Gopal) (KeADILan) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tid* Dikembaliian Ballot Papers Not Returned 22 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 9.286 1. Krishnan) (BN) 1. Lew Kwee Leong (Lew Kwee 4.084 15. Loke Siew Fook (Loke Siew Fook) (DAP) 1.434 11. Lim Fui Ming (Lim Fui Ming) (DAPI 1.588 10.014 8. Krishnan a/l Letchumanan (Dato' Dr.802 10. Ishak bin Ismail (Dato' Hj ishak Ismail) (BN) 2. L i Yit Fee (Dato' Peter Lai a Yit Fee) (BN) 14.466 2 2. Lee Yuen Fong (Lee Yuen Fond (BNI 1.942 14. Yap Yew Weng (Yap Yew Weng) (DAP) 2. L.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.573 6. See A h Kow (See Ah Kow) (BN) 2.667 7.927 11 3. Khoo Seng Hock (Khoo Seng Hock) (BN) 2.759 Leong) (DAP) 2. Zulkefly Mohamad bin Omar (Zulkefly Mohanlad bin Omar) (PAS) 1.683 46 919 .338 18 1.842 10.021 225 642 12.

Rosidan bin Mohamed (Rosidan bin Mohamedl (KeADILan) 1. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Percentage Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Bahagian F'ilihan Raya Negeri State Constituency &Illot Papers Not Returned 0 Names o Candidates and Party f Majority N. Roslan bin Alias [Roslan Alias) (KeADlLan) 1. Rahim bin Yusofl (PAS) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cont. Norhayati binti Omar IDato' Norhayati bt Omar) (BN) 2. Zaharudin bin Othman 3. Abd. lhrahim bin Jahaya (Hj Ibrahim bin Jahaya) (BN) 2. 13 Sikamat 14. Mohamad Rafie bin Ab Malek (Mohamad R a e Abdul Malek) (KeADILan) 1. Asmaon bin Basir (Asmaon Basir) (KeADILan) .290 19 N.603 0 N.344 (Zaharudin Othman) (PAS1 2. Mohamad Razi bin Kail (Mohamad Razi bin Kail) (BN1 2. 17 Senaling 7.JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N .022 0 1.178 N.047 0 2. lsmail bin Lasim (Dato' Hj Ismail bin Lasim) (BNI 10. Md Yusop bin Harmain Shah (Md Yusop bin Harmain Shah) (BN 2. Rahim bin Yusof (Abd.343 1.330 15.531 40 1. Zakaria bin Nordin (Dato Haji Zakaria bin Nordin) [BN) 2. 15 Juasseh 8.C A L O N =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 16 Seri Menanti 8.

714 4.62 1.756 Kiong) (BN) 2.212 73. Roslan bin Md Yusof (Roslan 4.995 2. Tahii (Kamamdin bin Md. Gunasekaran a/l Palasamy 5.80 1. 21 Bukit KePaYang 11. Yip Chee Kiong (Yip Chee N. Tahir) (PAS) N. Cha Kee Chin (Cha Kee Chin) (DM) N.738 7. 24 Senawang 14. Chan Khee Voon (Chan Khee Voon) (BN) 13.932 2.913 72.354 1.476 74.46 1. Kamarudin bin Md.891 73.299 430 (P.40 1.598 1.293 69. Yu Chok Tow (Yu Chok Tow) 5. Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee (Dato Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee) (BN) . Lau Tek Hai (Lau Tek Hai) 2.378 4.54 1.258 72.673 Ahmad (syed Mohd Fuad bin Syed Ahmad ) (PAS) 2. Shahlan bin Shaid) (BN) N. 23 Mambau 13.359 bin Md Yusofl (BN) 2. 20 Labu 12. Arumugam a/l Kamppan (Arumugam a l l Kamppan) (Dm) N. 19 Johol 8.869 4. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.517 (BN) 2. Syed Mohd Fuad bin Syed 2.JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb. 22 Rahang 5.354 3.79 1.640 (KeADILanl 2. Muhamad Shahlan bin Shaid (Dato Muhd. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Guna) (Dm) 2.605 3.197 1.

26 Chembong 75. Awaludin bin Said (Dr Hj Awaluddin bin Said) (BN) 1.504 . Rosli bin Yaakop (Rosli bin Yaakop) (PAS) 1. 30 Lukut 75. Foo Ming Chee (Foo Ming Chee) (BN) 2. Bibi Sharliza binti Mohd Khalid (Bibi Sharlixa hinti Mohd Khalid) (BN) 2. Yew Chai Thiarn) (BN) 1. 28 Kota 74.107 N.05 5.601 72.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.45 1. 25 Paroi 75.70 1. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Icertas Kcrtas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Ur~di Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority t--- N. Wong Hon Chuan (Wong Hon Chuanl (DAPI 2.234 N.25 3. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) (KeADILan) 4. Badrul Hisham bin Shaharin (Badrul Hisham) [KeADILan) 4. Mokhtar bin Borhan (Mokhtar Borhan) (PAS) 2.25 1. Yew Chai Thiam (Dr. Mohamad bin Haji Hasan (Datuk Mohamad Hj Hasan) (BN) 2.199 N. Zainal bin Jinin (Zainal bin Jinin) (PAS) 2. Mohamad Rais bin Zainuddin (Dato' Mohamad Rais bin Zainuddin] (BN) 1.694 72.77 6.

Rajagopalu a l l Thamotharapillay (Dato' T. Jamlus bin Aziz)(BN) 2. Mohd Kamil bin Abd Aziz (Mohd Kamil bin Abd M ) i (BN) 2. 3 5 Gemencheh 73. Ismail bin Taib (Ismail bin Taib) (BN) 2. Gan Chin Yap (Dato' Gary Can) (BN) JUMLAH .Rajagopalu) (BN) N. John a/l Fernandez (John N. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pllihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Pokd Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIt-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Jamlus bin Aziz (Ir. 31 Bagan Pinang 74. 3 3 Port Dickson 68. 36 Repah Dr Kok Chan Wah) (DAP) 2.16 N.44 1. 34 Gemas 75. Mustafa bin Embok (Mustafa bin Embok) (KeADILan) 1.44 Fernandez) (DAPI 2. Zakaria bin Khalim IZakaria Khalirn) (PAS) 1. Hassan bin Alias (Hassan bin Alias Al-Hafii) (PAS) 1. Md Rais bin Mohamad @ Basiron (Rais Basiron) (PAS) 1. 32 Linggi 75.43 1. Mohd Faizal bin Ramli (Mohd Faizal bin Ramli) (BN) 2. Kok Chan Wah (Kapt (B) N.05 N.

4 1. Idderis bin Kassim (Ustaz Hj Idderis bin Hj Kassim) (BNJ 1.300 78.371 76. 3 Ayer Limau 8. 2 Tanjung Bidara 7.62 N. Zainon binti Ja& (ZainonJaafar) (KeADILan) 2.677 78.62 Nawi bin Ahmad) (BN) 2.57 1 I N. Mohd. 5 Taboh Naning 7.JUMLAJ3 UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY MELAKA Bahagian Pilihan Kaya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan BaUot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Voting votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N.561 79.40 N. 1 Kuala Lingi 8. Abdul Rahman bin Palit [Hj Abdul Rahman bin Palit) lBNl 2. Julasapiyah bin Kassim (Ust. Ab Ghani bin Ab Rahman (Ustaz Ab Ghani bin Ab Rahman) (PAS) N.096 81.78 1 1. Nawi bin Ahmad (Datuk Hj Lendu 7. Mohd Ali bin Ujang (Mohd Ali bin Ujangl (PAS) . Julasapiyah bin Kassim) [PAS) 1. Amir bn Yaakub) (PAS) 1. Ab Karim bin Sulaiman (Datuk Hj Ab Karim bin Hj Sulaiman) (BNJ 2. Amir bin Yaakub i (Datuk Mohd. Abd Haziz bin Abd Gani (Cikgu Abd Haziz Gani) (BN) 2.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. MELAKA . NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont.

846 5. Datuk Wira Amid bin Nordin . Lim Jak Wong ILim J a k Wong) (DAP) 3. 23 Telok Mas 1 Choon Sin) (BN) 2.857 6.392 N.145 N.957 1. Goh Leong San (Goh Leong San) (DM) 14.670 1. Lim Eng Teck (Lim Eng Teck) (BN) 2. 22 Bandar Hilir 19. Chock Choon Sin (Chock N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. MELAKA Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N. Betty Chew Gek Cheng (Betty Chew) IDAP) 1.701 6. Koh Nai Kwong (Koh Nai Kwong) IBN 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 18 Ayer Molek 1. Gan Tian Loo (Gan Tian Loo) IBNI 2. 20 Kota Laksamana 18. Md Yunos bin Husin (Md Yunos bin Husinl (BN) 1.106 1. Md Yasin bin Abd Ghani (Md Yasin bin Abd Ghani) (PAS) 2. Aw Boon Huan (Aw Boon Huan) (DAP) 1. 21 Duyong I 143824 N.527 2.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb. MELAKA .

047 I 5.993 0 70. Md. Saim bin Siran (Hj.44 4. Saim Siran) (PAS1 2.039 2 Jementah 17.138 7. Pang Hok Liong (Pang Hok Liong) (DAP) 1.99 2.354 4 Kemelah 0 75. Suleiman bin Shuib (Suleiman bin Shuib) (pal 1. Mohamad Rozali bin Jamil (Mohamad Rozali Al-Hdi) (PAS) 2.540 7. ~ u l a k ~ bin Taha an (Sulaiman bin Tahal (BN) 1.517 5 Tenang 11 71.862 7.685 11.909 1. Lau Chin Hoon (Lau Chin Hoon) (BN) 1.986 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names ojCandidates and party Undi Yang Diperolehi Votes PoUed - Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Majority 1 b l o h Kasap 0 71.15 1.449 2. Ayub bin Rahmat (Awb bin Rahrnat) (BNI 2. Othman bin Jais [Haji Othman bin Jais) (BN) 1.532 9.66 8. Othman bin Selamat (Othman bin Selamat) (PAS1 2.655 .87 8.072 11.174 6. Lee Hong Tee (Lee Hong Tee) IBN) 2. Md.725 3 Pemanis 0 73.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDA'TIES FOR THE STATE LEGISU77VE ASSEMBLY JOHOR - Bahagian F'iliian Raya Negeri State constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 10.

374 1.Cont. Ahmad bin Ton (Ahmad bin Ton) (DAP) 2.Asojan a/l Muniyandy) (BN) 20.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALKIN-CUN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Yau Ho Yong (Yau Ho Yon@ (KeADILan) 2. M.216 1. Asojan a/l Muniyandy (M. Manap bin Jurnan) (PAS) 1. Mahfodz bin Mohamed (Dato' Dr. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY. Tan Kok Hong @ Tan Y (Tan Kok Hong) (BN) i 19. Taat) (BN) 1. Aripin bin Hj Dahalan (Cikgu Aripin) (PAS) 2. Tahir bin Mohd. Mahfodz Mohamed) (PAS) 2. Sarnat bin Aripin (Samat bin Aripin] (BN) 3. Taat (Tahir bin Mohd.372 1. Sumadi bin Ahmad @ Ahamad (Hj. Datuk Yap Chik Dong (Datuk Yap Chik Dong) (BN) . Hj. Sumadi bin Ahmadl (BEBAS1 2.496 18. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I State Constituency Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party 18. Manap bin Juman (Hj.956 18.

.

265 8.351 0 78.258 7. Robia binti Kosai (Ir Robia bind Dato' Kosai) (BN) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.265 N.797 12. Muhammad Sabri bin Omar (Cikgu Sabri Omar) (PAS) 1.111 .937 2.593 19 11.055 4. Lim Kee Moi (Lim Kee Moil (BN) 1. 16 Sungai Balang 18.769 22 79.046 N.496 9.847 8.715 5. Mazlan bin Aliman (Mazlan bin Aliman) (PAS) 1.664 13. 20 Semarang 15.258 N.046 10.710 12.826 9.088 21.715 5.290 35 73.055 4. Husin bin Sujak (Husin bin Sujak) IPAS) 3.701 6.496 N.62 303 7. 19 Yong Peng 17. Malik bin Mohamed Diah (Malik bin Mohamed Diah) (PAS) 2.669 15.205 9.28 492 4. 18 Sri Medan 21.206 72.094 12. Chew Peck Choo (Chew Peck Choo) [DAP) 2.68 434 12.JUlVILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI--Samb. Mohd Ismail bin Mohd Shah (Hj Mohd Ismail bin Mohd Shah) (BN) N.701 3.111 3.83 377 1. Ahmad Zamri bin Jamil (HajiAhrnad Zahri Jamil) (BN) 2. Ariss bin Samsudin (Datuk Ariss bin Samsudin) (BN) 2.112 9.046 16. Samsolbari bin Jamali [Samsolbari] [BN) 2. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Majonty 2.112 4.19 494 15. 17 Semerah 29.869 0 75.937 2.

.

967 2.938 19.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.341 3.397 2.051 (Cikgu Shahar bin Ahdullah) (PAS) . N Lam Swa (Ng Iam g Swa) (DAPI 1. Khainll Faixi bin Ahmad Kamil (Khairul Faizi) (PAS) 2.871 11.095 17.789 9. Mohamad Esa bin Jaafar (Ustaz Esa) (PAS) 1.107 30 Paloh 15.024 3.373 9. N Lam Hua [Ng g Lam Hual (DAP) 1.045 9.81 592 17.829 588 75.970 101 74.900 110 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names of Candidates and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADlLan DAP BEBAS Negeri Percentage Rejected Votes Polled Majority 70.789 31 Kahang 14.467 1. Gan Ping Shou @ Gan Ping Sieu (Gan F'ing Sieu) (BN) 2.649 13 69.884 9.74 296 1. Gapar bin Gurrohu (Datuk Gapar bin Gurrohu) (BN) 1. Rama Loo a/l Kannaiah (Rama Loo) (KeADILan) 2.107 19.178 7. Chong Ah Onn @ Chong A h Owon (Chong Ah Owon) (BN) 2.051 5. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.397 2.761 24.884 28 Mengkibol 34.17 244 5.091 29 Mahkota 32.896 11.045 4.880 11.967 2.09 1 4. Shahar bin Abdullah 7. Onn bin Mohd Yassin (Haji Onn bin Mohd Yassin) (BN) 1.714 25.467 7.50 439 1.583 9.153 13 70.186 8.729 12 78.024 32 Endau 16.290 8. JOHOR Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Papers Not Returned 27 LayangLaYang 16.27 384 7.79 1089 14.186 8.842 1 1. Ramis all Suhramaniam (Ramis all Subrarnaniam) (BN) 2.

.

BEBAS .

.

.

.

Alexandra B Alexander Anthony Wexander Anthony) (KeADILAN) 6. Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha (Datu Amlr Kahx bin Datu Mustaphal (BN) 1.944 79 69. Chong Kah Kiat (Datuk Chong Kah Kiat) (BN) 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SAaAH Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tldak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS BERSEKUTU PASOK 1 State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected Votes Polled Majority 7. B e n d bin Ebrahim (Bensali bin Ebrahim) (PASOK) 2.980 L 392 - - 207 2.773 61. Omar bin Mohd Aji (Omar bin Mohd Aji) (BEBAS) 7. Santong bin Angkap (Santong bm AngkapI (BERSEKUTUI 3.40 332 Kapor 1. Mursalim bin T a a u l (Mursalim Tanjull [BEBAS) 2.07 205 1.993 44 52 1.035 .372 N.241 1.234 50 3. 2 Tanjong 18.' Muslimin bin Arip (Muslimin bin Aripl IKeADILAN) 3.652 12. Kong Hong Ming B Kong Fo Min (Kong Hong Ming) [BEBAS) 4.877 6. Wong Phin Chung Wong Phin Chung) (BEBAS) 44 2.815 4.

.

Datu Bandira Datu Alangl (PAS) RazakbinRakunman (Razak Rakunman! [BEBAS) Pandikar Amin bin Mulia man Sri Pandikar Amin) [BN) Josli bin Padis (Josli bin Padisl (BERSEKUTU) Digong bin Abd. 4.- 5. Johnity @ Maximus bin Ongkili (Datuk Dr. Ungas @ Shahnuar bin Bodok [Ungas Bodokl (BEBAS) 5.206 0 75.22 239 1. 5. Daibi bin Mandadi (Daibi bin Mandadi) IBEBASI 2. 3.. Rashid IDigong bin Abd.356 . Johnny @ Lyon bin CUong (Johnny Gilong) [BEBAS) 1.019 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.604 916 2.175 5. Maximus Johnity Ongkili) (BNI 4.844 256 . Andomy Pilit @ Anthony Bin Mandiau [Anthony Mandiau) (BEBAS) 6 Tempasuk 13.968 58 76. Datu Alang (Dr.652 256 1.604 7 Kadamaian 12.440 6.044 426 296 2.25 306 1. Johe @ George bin Sangkin (George Sangkin) (BEBAS1 3.041 916 2. Rashid) (BEBAS) 296 6. Bandira bin Sidang @ D Bandira bin 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.652 3.069 685 692 426 3. SABAH Kertas Undi Tidak Dikembalikan State Bollot Papers Not Returned P~ratus Undian Undi Ditolak Nanla-nama Calon dan Part1 DAP BEBAS BERSEKUTU Voting Percentage Votes Rejected Names oJCandidalcs ruuJ Party 2.

.

.

.

.

568 5.651 (MTB) 4.692 N. Jomilon Mojuntin @ Conrad Mojuntin (Jomilon Mojuntin d Conrad Mojuntin) (DM') 4. 2 i Kawang 14.1 13 8.03 191 1.639 N.213 6.43 142 1.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.444 3. 23 Bongawan 12. Elsie d Feliescia binti Solumin (Elsie Cleftus Mojingol) ' (PASOK) 2. Yee Chee Ming B Tommy Wee Chee Ming @ Tommy) (PASOKI N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.124 760 5.300 1I 70.mbangl (BN) 202 2.96 179 1.439 9.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N .624 10.124 3.213 1. Gulamhaidar 4 % Yusof bin Khan Bahadar (Gulam Haidar bin Khan Bahadarl (BN) 2.934 N.957 0 68. Philip Benedict Lasimbang (Philip B Lasi.444 805 4. Kanm bin Bujang (Karim bin Bujangl IBNI . Khoo Keok Hai (Khoo Keok Hai) IBN) 8.692 760 3.472 88 14. 20 Moyog 5. SABAH - Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undl Dikeluarkan Mlot Pnpers Issued Kertas IJndi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS BERSEKUTU State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected N m s o Candidates f and Party Votes PoUed Majonhj 7.279 8. 22 Pantai Manis 16. Moris @ Francis Miji (Moris B Francis Miji) (BEBAS) 3.483 209 70. Maiji Jaigul (Maiji Jaigul) IPASOK) Abdul Rahim bin lsmail (BN) 8.

Ag Aminl (KeADILanl 1 I 3. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LBGZSLATNE ASSEMBLY-Cont. Sarinum binti Sadikun (Surinam Haji Sadikun) (BN) MTB 3. Johan 0 Christoper bin 0 T Ghani (Johan @ Christoper bin 0 T Ghani) (BEBAS) 4. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot papers Issued Pcratus Dikembalikan :ss 1 Undi Ditolak Nama-narna Cdun dan Parti Undi Yang Diperolehi PeLzqe Votes Rejected N m s o Candidates f Votes Polled Returned 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N .260 1 Lajim bin Ukim IBNl 1. Wences Angang @ James (Datuk Wences Angang) (BN) 2. Awang Tengah b.157 633 3. Arif~n Mohd. bin Arifl (BNI 2. Md Haris Md Tahir (Md Haris Md Tahir) (BEBAS) 1.003 2.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj.270 4.139 308 5.269 . Guan Dee bin Koh Hoi (Guan Dee bin KohHoi) (SETIA) 3. Saman bin Ahmad ISamanI [BEBAS) 1. Dojit bin Muda (Dojit bin Muda) ISETlAI 2.639 4. Mohd Arifin bin Mohd Arif (Mohd.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N - C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATNE ASSEMBLY-Cont.

Pilihan Raya

Jumlah Pemilih

Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers lssued

Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Voting Percentage Votes Rejected

Slate Constituency

Total Electorate

'
/

SABAH
Nama-nama Calon dan Parti Majoriti DAP BEBAS PASOK

Names o Candidates f d P d 1

1

Diperolehi

Votes Polled

Majority

-

5. Suaidin @ Shuhldin bin Langkap M Langab (Shuhaiddin Langkab) (SETIA) 1. Paul bin Kadau (Paul bin Kadau) (BEBAS) 2. Sapin @ Sairin bin Karano M Karno (Datuk Hj Sairin Hj Karno) (BN) 3. Lawrence bin Gimbang lDatuk Lawrence Gimbanp) (BEBAS) Radin Maleh (BN) 1. Kubin bin Balang IDatuk Rubin Balang) (BN) 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS) 3. Peter @ PWip bin Lunuk M Lonok (Peter M Philip bin Lunuk @ Lanok) (BEBASI 4. Mutang M Sylvester bin Dawat (Mutang @ Sylvester bin Dawall (BEBASI 5. Sim bin N. C. Rikin lSim bin N. C. Rikin) (RERAS) 476 476 1.405

N. 34 Liawan

6,660

4,709

1.405

N. 35 Melalap N. 36 Kenlabong 7.666

MTB
4.027 1.319 1,516 446 35

1.319

1,516

446

35

I

r o tm N .
N Z

i

i

i

g m m

-

t--re4 m-N

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.
SABAH

539 6. Abdullah Sani bin (Abdullah Sani Abdul Salleh bin I I N. Yapp Yuk Tong 6 2 Joseph (Mnhammad Joseph) (BEBAS) 4. 5 3 Senallang 12. Mim) (BEBAS) 5. 54 Bugaya 10. Marinsa Q Marinshah bin Amana Q Abu Hamld (Marinsa @ Marinshah) (BEBAS) N. Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullahl (KeADILan) 3. Abdul Mim O Abdul Aziz bin ~ a i b Hj. Abdul Hussin bin Kiamsin (Abdul Hussin bin Kiamsin) (BEBAS) .041 7. Maharani bin Ali Hani (Maharani bin Ali Hani) (BEBAS) 1. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jun~lah Pemillh Kertas Undi Dikeluarkan Peratus Ditolak Dikembalikan Voting Rejected N m s o Cw~dilulea f BEBAS Diperolehi PASOK SETlA State Constituency Total Electorate Ballot Papers Issued 6. Basali bin Tarireh @ Basalie Ab Hamid (Basali bin Hj Tarireb) (BN) 2. Abdu Salam bin Sakaran (Datuk Nasir Tun Sakaran) (EN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAU)N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.358 Abdul Salleh) (BEBASI 3.588 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont.

.

.

Parti Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA) 17. Barisan Kemajuan India Se-Malaysia/All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF) 18.SENARAI N A M A PARTI-PART1 POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES 1. Parti Punjabi Malaysia (PPM) 19. Parti Tindakan Demokratik/Democratic Action Party (DAP) 2 1. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) 13. Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) 15. Parti Keadilan Nasional (keADILan) . Parti Demokratik Progresif Sarawak (PDPS) 16. Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS) 12. Parti Barisan Nasional (BN) P e r t u b u h a n K e b a n g s a a n Melayu B e r s a t u / U n i t e d Malay National Organisation (UMNO) Malaysian Chinese Association (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC) Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) Parti Progesif Penduduk/People' Progressive Party (PPP) Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu/ United Pasok Momogun Kadazandusun Organisation (UPKO) Parti Liberal Demokratik Sabah/The Liberal Democratic Party (LDP) Parti Maju Sabah/Sabah Progressive Party (SAPP) 3. Sarawak United People's Party (SUPP) 14. Parti Bersatu Sabah (PBS) 1 1. 7. 8. 9. 6. Parti Islam Se Malaysia (PAS) 20. 10. 2. 4. 5.

Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) 25. Parti Rakyat Malaysia (PRM) 24. Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR) 27. Parti Barisan Rakyat Sabah BersekutulRederation Sabah People Front Party (BERSEKUTU) 28.22. Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah/Democratic Reunited Save Sabah People's Power Party (SETIA) 26. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) . Parti Demokratik Malaysia (MDP) 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful