LAPORAN PILIHAN RAYA U M U M

2004

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

KANDUNGAN
BAB
I.

TAJUK . 1. 2. PENGENALAN DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2.1 2.2 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya

MUKA SURAT

11.

111.

3.

DAFTAR PEMILIH 3.1 3.2 Sistem Pendaftar Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004

IV.

4.

PILIHAN R Y UMUM 2004 AA Latar Belakang Pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Persiapan Awal Pilihan Raya Undang-undang dan Peraturan-peraturan Baru dalam Pilihan Raya Umum 2004 4.4.1 4.4.2 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peruntukan Bajet Pilihan Raya Mengemaskinikan Daerah Mengundi Tempat Urusan Pilihan Raya 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8.1 4.8.2 Pusat Penamaan Calon Pusat Pengundian Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan Lain

Peralatan dan Kelengkapan

Mengemaskinikan Buku Panduan, Checklist dan CD Latihan iii

BAB

TAJUK
4.10 Pelantikan Petugas-petugas Pilihan Raya 4.10.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4.10.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4.11 Program Taklimat dan Latihan 4.1 1.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR 4.1 1.2 Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.11.3 Pengurusan Undi Pos 4.12 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta 4.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4.14 Pertemuan dengan Media 4.15 Mesyuarat Tertinggi SPR-PDRM 4.16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia 4.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan 4.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) 4.19 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web 4.20 Pusat Media 4.2 1 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya 4.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih 4.24 Keperluan Pengangkutan 4.24.1 Pengangkutan Udara 4.24.2 Pengangkutan Darat dan Air 4.25 Publisiti 4.25.1 Media Cetak 4.25.2 Media Elektronik 4.25.3 Poster dan Risalah Penerafigan 4.25.4 Publisiti Melalui ~ e m e n t e r i a h

MUKA

SURAT

BAB

TAJUK
4.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya 4.26.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) 4.26.2 Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) 4.26.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR)

MUKA SURAT

V.

5.

PENAMAAN CALON DAN PENCETAKAN KERTAS UNDI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Penamaan Calon Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Parti-parti Yang Bertanding Menang Tanpa Bertanding Pencetakan Kertas Undi

30

VI.

6.

KEMPEN PILIHAN RAYA 6.1 6.2 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Laporan PP-KPR

VII.

7.

PROSES PENGUNDIAN 7.1 7.2 Urusan Pengundian Pengundian Melalui Pos

VIII.

8.

PENGIRAAN UNDI 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Urusan Mengira Undi Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Pengiraan Undi Berkelompok Pengiraan Undi Pos Ulang Kira di Tempat Mengundi Penjumlahan Rasmi Undi Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi

IX.

9.

KEPUTUSAN PILIHAN R Y AA 9.1 9.2 Dewan Rakyat Dewan Undangan Negeri

BAB
9.3 9.4 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Hilang Wang Deposit Pilihan Raya Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya

MUKA SURAT

9.5 9.6 9.7

X. XI.

10. PETISYEN PILIHAN R Y AA 11. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN R Y AA 11.1 Isu-isu 11.1.1 Penggunaan 'Compact Disc' [CD) 11.1.2 Kekecohan di Selangor
1 1.1.3 Penambahan Masa 2 J a m Bagi Negeri

60 62

Selangor 11.1.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS] 11.1.5 Pencetakan Kertas Undi bagi DUN N. 17 Sungai Lembing, Pahang 11.1.6 Laman Web SPR 1 1.1.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih 11.1.8 Pemindahan Nama dari Pusat Mengundi 1 1.2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya 1 1.3 Post-mortem Pilihan Raya

XII.

12. PERBELANJAAN PILIHAN R Y UMUM 2004 AA

XIII.

13. PENUTUP

XIV.

1 4. PENGHARGAAN

LAMPIRAN APPENDIX BAB CHAPTER LAMPIRAN I APPENDIX I LAMPIRAN I1 APPENDIX 11 TAJUK TITLE KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI PARLIMEN NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR T H E STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY MUKA SURAT PAGE 145 146 LAMPIRAN 111 APPENDIX III LAMPIRAN IV APPENDIX IV SENARAI NAMA PARTI-PARTI POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES vii .

JMN. DIMP. SPDK. KMN. DCSM. KMN Ahli (Sehingga 28 JANUARI 2005) DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM PJN.SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA T N SRI DATUK S E N PANGLIMA HAJI AB. RAHMAN A PSM. DMSM. KMN Pengerusi DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. CVO Timbalan Pengerusi (Sehingga 22 OKTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. DPMK. PNBS. DNS Ahli viii . JSM. RASHID BIN AB. AMN. JSM. JSM. ABS Ahli (Sehingga 6 OGOS 2004) DATUK YE0 HOCK SIEW DMSM. PMP Ahli DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP.

DIMP. KMN Setiausaha (Sehingga 2 7 NOVEMBER 2004) NOTA DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. CHU LING HENG JMN. NOOR DMSM. DPMT. KMN Ahli (Bermula 9 ME1 2005) DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN H A J I MOHD. JBK. DIMP S etiausaha (Bermula 6 DISEMBER 2004) . DPMT. KMN Timbalan Pengerusi (Bermula 1 7 DISEMBER 2004) / TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Ahli (Bermula 1 1 DISEMBER 2004) DR. J M N . DPMS. BSK Ahli DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. DIMP. KMN. DPMS. JBK. J M N .DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BWONG PGDK. ADK. ASDK.

.

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) telah mengadakan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi negeri-negeri di Semenanjung dan Negeri sabah pada 21 Mac 2004. 1. Mengikut peruntukan Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan. kecuali 62 kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Pilihan Raya Umum untuk Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi Semenanjung adalah kali Ke -11. PENGENALAN 1. 1.3 Bagi menjalankan fungsi dan tanggungjawab tersebut. Mengikut perkiraan yang sama. Berdasarkan tarikh persidangan berkenaan dan selaras dengan peruntukan Perkara 55(3) Perlembangan Persekutuan. manakala Pilihan Raya Umum Parlimen bagi Negeri Sabah dan Negeri Sarawak kali yang Ke-9 dan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-10. sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri diseluruh negara telah menjadi kosong. Suruhanjaya Pilihan Raya perlu mengadakan Pilihan Raya Umum bagi mengisi kekosongan kerusi-kerusi Dewan berkenaan di dalam tempoh 60 hari dikira dari tarikh pembubaran tersebut.1 Pilihan Raya Umum Ke–10 telah diadakan pada 29 November 1999. Dengan pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Bagi Dewan Undangan Negeri masing-masing. Persidangan Dewan Rakyat (Parlimen) kali pertama selepas pilihan raya tersebut ialah pada 20 Disember 1999. kecuali bagi Dewan Undangan Negeri Sarawak. tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-9 adalah berakhir pada 12 April 2004.2 Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkenan membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2004 dan diikuti dengan pembubaran Dewan-dewan Undangan Negeri pada tarikh yang sama oleh Duli.BAB I 1. . maka tempoh hayat Dewan Rakyat yang ke-10 adalah berakhir pada 20 Disember 2004.

DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2. JADUAL 2. PRU untuk DUN bagi Sabah ialah yang ke-10.P Labuan Sarawak 3 15 14 8 11 23 11 17 0 10 7 5 20 20 1 28 PARLIMEN PRU Ke -10 PRU Ke-11* 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 NEGERI PRU Ke -10 PRU Ke – 11* 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 JUMLAH 2.1 Perbandingan Kerusi Parlimen dan Negeri bagi Pilihan Raya Umum Ke–10 dan Ke–11 NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.1.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya 193 219 504 * PRU untuk Parlimen dan DUN bagi Semenanjung ialah kali ke-11. Sembilan Melaka Johor Sabah W.P Kuala Lumpur N.P Putrajaya W. PRU untuk Parlimen bagi Sabah dan Sarawak ialah kali ke-9. Perbandingan pertambahan jumlah kerusi Parlimen dan Negeri yang terlibat dalam Pilihan Raya Umum Ke-10 dan Ke-11 adalah seperti di Jadual 2.BAB II 2. Pertambahan kerusi Parlimen dan Negeri adalah hasil kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya oleh SPR.1 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Negeri telah terlibat dalam Pilihan Raya Umum ini kecuali 62 kerusi Negeri di Sarawak yang tempoh hayatnya akan berakhir pada 18 November 2006. .

Urusan persempadanan tersebut selaras dengan perkara 113(2) Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan supaya Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan Urusan Kajian Semula Bahagian Pilihan Raya apabila lat 8 tahun. Dengan Urusan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya Pertambahan jumlah kerusi Parlimen sebanyak 25 dan Negeri sebanyak 63 adalah berikutan daripada Urusan Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya yang diluluskan oleh Parlimen pada 8 April 2003 dan diwartakan pada 1 Mei 2003 serta berkuat kuasa mulai 2 Mei 2003. jumlah kerusi Parlimen telah bertambah daripada 193 kepada 219 dan kerusi Negeri pula telah bertambah daripada 504 kepada 567 termasuk 62 kerusi Negeri Sarawak yang tidak terlibat dalam Pilihan Raya Umum Negeri pada 21 Mac 2004. .2.

509. 3. Pendaftaran Sekali Setahun (bermusim).366 +245.564.335 10. unit bergerak SPR dan kaunter khas yang dibuka di pusat-pusat awam dan kawasan pendalaman.591 Perbezaan -54. Melalui SPPST.3 Berbanding dengan jumlah pemilih berdaftar semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 (1999) ia menunjukkan pertambahan sebanyak 720. iaitu telah memendekkan tempoh melayakkan seseorang pemilih untuk mengundi dalam Pilihan Raya berbanding dengan proses pengesahan di bawah Sistem Lama.BAB III 3.698 9.730 10.284.520 pemilih baru semasa Pilihan raya Umum Ke-11 (2004).1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) 3.1 Pecahan Pemilih Dari Tahun 1998 Hingga 2003 Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jumlah 9. warganegara yang berumur 21 tahun ke atas dan tidak hilang kelayakan boleh mendaftar pada bila-bila masa melalui kaunter-kaunter pendaftaran pemilih di seluruh Negara. Pecahan pemilih dari tahun 1998 hingga 2003 adalah seperti di Jadual 3.256 .738. Warganegara yang layak perlu hadir sendiri dan pendaftaran diwajibkan mengikut alamat yang tertera di dalam kad pengenalan.035.2 Melalui SPPST.983. kaunter Pos Malaysia Berhad.749 +229.032 +51.1 yang berikut: JADUAL 3. Melalui SPPST. orang ramai boleh mendaftar sebagai pemilih melalui kaunter pendaftaran pejabat-pajabat Suruhanjaya Pilihan Raya di seluruh Negara.1. Daftar Pemilih Tambahan disahkan setiap suku tahun (3 bulan).605 +249.322 9.1.071 9. DAFTAR PEMILIH 3.1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) bermula pada 16 Julai 2002 dan perlaksanaannya mengikut Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. 3.1.

722 455.2 Pecahan Pemilih di Bawah Kategori Pemilih Biasa dan Pemilih Pos Mengikut Negeri Pemilih POS BIASA 109.972 450.205 651.442 664.284.007 22.177 334.102 4.126 1.232.892 32.726 16.428 14.259 641.697 19.362 1.P.2 berikut: Jadual 3.170.881 809.105 16.917 1.2.217 888.015 29.482 7.920 5.786 345.408.696 10.249. Pecahan pemilih di bawah kategori pemilih biasa dan pemilih pos mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 3.351 570.323 1.422. Daftar pemilih yang disahkan oleh SPR adalah bukti prima facie bagi mengesahkan kelayakan seseorang pemilih untuk mengundi dalam pilihan raya.601 12. Daftar pemilih yang digunakan dalam Pilihan Raya Umum 2004 ialah Daftar Pemilih Induk (DPI) sehingga 31 Disember 2003 yang disahkan pada 2 Mac 2004 dan diwartakan pada 4 Mac 2004 yang mengandungi 10.943 904.923 555.284.791 10.879 112. Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W.812 1.P.226 10.310 2.609 11.1 Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004 Penyediaan daftar pemilih untuk pilihan raya adalah satu tanggungjawab utama yang perlu dilakukan oleh SPR.919 420.482 821.274 670.752 13.254 755.591 pemilih.565 Jumlah 200.083.818 160 9. Kuala Lumpur W.803 14.924 672.901 662.079 429. Labuan Sabah Sarawak Jumlah 2.137.712 .006 768.470 1.2 3.591 Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.3.P.750 5.

Alamat yang tertera di dalam kad pengenalan adalah menentukan lokasi seseorang yang mendaftar itu di dalam bahagian pilihan raya berkenaan. .2. manakala semua bantahan diselesaikan melalui Siasatan Awam selaras dengan Peraturan 17 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendafatran pemilih) 2002.2 Proses dan Penyediaan Daftar Pemilih dibuat mengikut Peraturanperaturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. Setiap tuntutan disiasat dan dibuat pembetulan. manakala bagi Negeri Sarawak dicetak di PNMB cawangan Sarawak. Semua urusan percetakan itu adalah di bawah pengawasan PNMB Pusat bagi memastikan Daftar Pemilih dicetak mengikut jumlah yang diperlukan bagi kegunaan seluruh Negara. ia diserahkan kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) di Kuala Lumpur bagi Negeri-negeri di Semenanjung dan bagi Negeri Sabah dicetak di Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. 3.3 Penyediaan Daftar Pemilih bagi Pilihan Raya Umum 2004 bermula dengan cetakan daftar Master Index dan diikuti dengan cetakan Master Copy oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas adalah layak untuk mendaftar sebagai pemilih atau untuk membuat pertukaran alamat di dalam daftar pemilih. Selepas Master Index dan Master Copy disiapkan dan disemak secara teliti.3.2. Sesuatu Daftar Pemilih Tambahan yang dikemaskinikan setiap suku tahun (3 bulan) dipamerkan untuk orang ramai menyemak bagi membuat tuntutan dan bantahan. Pihak PNMB telah menjadualkan dengan rapi program pencetakan Daftar Pemilih di setiap Negeri agar menepati jadual yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.

BAB IV 4. 4. Peruntukan serupa terkandung di dalam Perlembagaan Negeri-negeri bagi tujuan mengadakan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. PILIHAN RAYA UMUM 2004 4. Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.1 Latar Belakang 4. Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri berkenaan telah membubarkan Dewan-Dewan Undangan Negeri masing-masing kecuali Dewan Undangan Negeri Sarawak yang tempoh hayatnya hanya akan berakhir pada 18 November 2006. tempoh hayat Dewan Rakyat adalah berakhir pada 20 Disember 2004. Undang-undang berkaitan yang terlibat ialah Akta Pilihan Raya 1958. 4. dan Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003. Dikira dari tarikh persidangan Parlimen yang pertama. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. Persidangan Pertama Dewan Undangan Negeri Sabah selepas Pilihan Raya tersebut ialah 12 April 1999. Ia bermula dengan tindakan meminda beberapa aspek undangundang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur penjalanan dan proses pilihan raya. . Bidang-bidang berkaitan dengan persiapan Pilihan Raya yang lain yang diberi tumpuan ialah:(a) urusan mendapatkan peruntukan Bajet Pilihan Raya daripada Kementerian Kewangan. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981. 4. 4. kecuali dibubarkan lebih awal.1.2 Dalam hal berkaitan dengannya.2 Pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong dengan kuasa di bawah Perkara 55(2) Perlembagaan telah membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2002. Ini bermakna tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah adalah berakhir pada 12 April 2004.3 Persiapan Awal Pilihan Raya Persiapan bagi pelaksanaan Pilihan Raya Umum 2004 telah dibuat sejak awal tahun 2002. Pengisytiharan pembubaran tersebut memberikan laluan kepada SPR untuk mengadakan Pilihan Raya Umum bagi Parlimen dan Dewan-dewan Undangan Negeri serentak. Pada tarikh yang sama.1 Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa apabila Parlimen dibubarkan.3 Pilihan Raya Umum Ke-10 telah diadakan pada 29 November 1999 dan persidangan pertama Parlimen adalah pada 20 disember 1999. Pilihan Raya Umum hendaklah diadakan di dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-9 telah diadakan pada 12 dan 13 Mac 1999. Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-negeri juga memperuntukkan bahawa Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.1. adalah terbubar dengan sendirinya apabila berakhir tempoh 5 tahun dari tarikh persidangan pertama Dewan-dewan berkenaan selepas satu-satu Pilihan Raya Umum. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikaji semula dan dibuat pindaan adalah untuk penambahbaikan dan bersesuaian dengan keperluan semasa.1.

Taklimat kepada parti-parti politik dan media berkaitan isu-isu pilihan raya dan pindaan kepada undang-undang dan peraturanperaturan pilihan raya. semua peralatan dan kelengkapan yang (c) (d) mengemaskinikan buku-buku panduan.000.4 Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Baru Dalam Pilihan Raya Umum 2004 Pelaksaan Pilihan Raya Umum 2004 telah melibatkan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan pilihan raya yang baru yang diperkenalkan buat kali pertama dalam pilihan raya. Undang-undang dan peraturan berkaitan adalah seperti yang berikut:4.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Seksyen 4A: Seksyen 14 (1): Seksyen 14(1A): Seksyen 19(1): .4. melaksanakan program-program taklimat dan latihan di seluruh Negara.(b) mengemaskinikan daerah-daerah mengundi. pusat penjumlahan rasmi undi dan mewartakan semua pusat mengundi. mengenal pasti dan melantik Pegawai-pegawai Pengurus. mengenal pasti dan menetapkan pusat penamaan calon. pertemuan di antara SPR dengan parti-parti politik dan media juga diadakan untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan maklum balas atas isu-isu tertentu yang berbangkit. tidak puas hati dan permusuhan. calon atau ejen pilihan raya tidak boleh membelanjakan melebihi RM200. ejen pengundian dan pengiraan undi yang dilantik bagi seseorang calon boleh hadir bertugas bila-bila masa dengan mengemukakan nama dan alamat kepada ketua tempat mengundi. Penolong Pegawai Pengurus. Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) serta petugas-petugas lain pilihan raya.1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 calon atau orang lain bagi pihaknya dilarang melakukan apa-apa kenyataan yang bertujuan untuk mengembangkan perasaan benci. (e) (f) (g) (h) (i) 4. ejen pengundian dan pengiraan undi hendaklah bertugas sekurang-kurang 2 jam sebelum membuat pertukaran tugas. menyediakan diperlukan. buku-buku checklist. mengadakan mesyuarat dengan jabatan-jabatan dan agensiagensi Kerajaan serta Swasta. persediaan CD Latihan untuk pegawai-pegawai petugas pilihan raya.

larangan tidak boleh menggunakan rumah kediaman.000. keanggotaan. memegang. Seksyen 24A(1): Seksyen 24A(2): Seksyen 24B(3): Seksyen 24B(4): tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari penamaan calon. kedai dan premis lain dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. barung atau pondok parti dimansuhkan diganti dengan Barung Suruhanjaya Piilihan Raya dan parti boleh melantik petugas sebagai pemerhati dan perlu bertugas selama 2 jam sebelum penggantinya.Dewan Rakyat atau RM 100. Kos tambahan pembersihan bahan kempen akan dituntut dari calon jika kos pembersihan melebihi deposit bahan kempen yang dilucuthakkan. larangan tidak boleh menyemak nama pengundi. botol dan lain-lain yang mempunyai lambang atau simbol parti dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. deposit bahan kempen akan dilucuthakkan jika tidak membersihkan bahan kempen dalam masa 14 hari selepas hari pengundian. barang hiasan.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri.000. larangan tidak boleh memakai. calon dan parti politik boleh mengadakan perhimpunan dan syarahan terbuka dengan kelulusan permit dari polis. atau membawa pakaian. tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari pengundiaan.00 bagi Bahagian Dewan Undangan Negeri mengikut mana yang berkenaan. larangan tidak boleh melekat atau mempamerkan bahan kempen dalam zon larangan 50 meter dari mana-mana sempadan pusat mengundi.000. calon dari parti politik boleh mengedarkan bahan kempen dengan permit dari Pegawai Pilihan Raya Negeri dengan bayaran deposit bahan kempen pilihan raya RM 5. penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya. Seksyen 24B(7): Seksyen 24B(8): Seksyen 24B(9): Seksyen 26(1)(b): Seksyen 26(1)(d): Seksyen 26(1)(e): Seksyen 26(1)(g): Seksyen 26A(1)(2)(3): Seksyen 26B: Seksyen 27B-27H: . merayu dan menunggu dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. larangan tidak boleh menunggu dan berdiri dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat penamaan calon.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Rakyat atau RM3. payung. peruntukan pelantikan perayu undi oleh parti-parti politik atau calon dimansuhkan.

00 pagi. yang dibenarkan dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon yang membolehkan namanya tidak dicetak dalam Peraturan 4(4)(d): Peraturan 4(8): Peraturan 5(1): Peraturan 6(2): Peraturan 6(5) dan 7(2): Peraturan 7(4): Peraturan 9(1): Peraturan 11(2)(e): Peraturan 11(7)(8)(9): pengesahan menarik balik kertas penamaan calon .00 bagi Dewan Rakyat atau RM 5.00 pagi pada hari penamaan calon hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi. cara membuat keputusan dan penerimaan aduan. kertas penamaan calon dikenakan bayaran RM20. pegawai pengurus hendaklah membuat keputusan dan mengisytiharkan keputusan bantahan selepas jam 11. pengesahan menarik balik kertas penamaan calon sebelum jam 10. deposit pilihan raya RM 10.00 pagi hingga 11.00 pagi. keputusan kes petisyen pilihan raya oleh Mahkamah Tinggi boleh dirayu dalam masa empat belas hari dari tarikh keputusan kes.00 satu set.00 pagi pada hari penamaan calon: masa pameran dan bantahan kertas penamaan calon dari jam 10. setiap kertas penamaan hendaklah diisi dengan lengkap dan betul dalam bahasa kebangsaan dan hendaklah menyatakan nama dan nombor kad pengenalan pencadang dan penyokong yang nama mereka mestilah ada dalam daftar pemilih yang sedang dipakai bagi bahagian pilihan raya yang baginya calon itu hendak dipilih. Seksyen 36A: Seksyen 36B: 4. nama yang hendak dicetak dalam kertas undi (Borang 7) dimansuhkan kerana telah dimasukkan dalam kertas penamaan calon.kawasan kawalan.00 pagi hingga 10.4.2 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 Peraturan 4(4)(c): alamat calon dalam bahagian pilihan raya yang perlu dicatatkan dalam kertas penamaan calon ialah menggunakan alamat surat-menyurat sahaja. dan rayuan kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh rayuan dikemukakan. kertas penamaan calon dalam 3 salinan hendaklah diserahkan kepada pegawai pengurus antara jam 9.000. Seksyen 35A: kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kes dikemukakan di Mahkamah Tinggi. fungsi.000.00 bagi Dewan Undangan Negeri.

mengunci/memeterai peti undi menggunakan perekat keselamatan. Ketua Tempat Mengundi menunjukkan peti undi kosong kepada polis yang bertugas di luar saluran tempat mengundi jika ejen mengundi/ejen mengira undi tidak hadir bertugas semasa penutupan peti undi.00 pagi pada hari penamaan calon atau dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon atau selepasnya. calon itu atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya hendaklah disifatkan tidak mempertikaikan bahawa setiap peti undi yang ditunjukkan oleh Ketua Tempat Mengundi itu adalah kosong.kertas undi hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi. ejen pilihan raya. Peraturan 11(10): deposit pilihan raya dilucuthakkan jika calon menarik balik kertas penamaan calon selepas jam 10. peruntukan kertas undi ganti dimansuhkan. Lain-lain ialah calon. Peraturan 12(2): Peraturan 14(A): Peraturan 15(3): Peraturan 18(2A): Peraturan 18(2B): Peraturan 18(3): Peraturan 22: Peraturan 25(1A): Peraturan 25D(5B): pengiraan semula undi di pusat penjumlahan rasmi undi atas permintaan calon boleh dijalankan jika perbezaan undi yang diterima oleh calon yang mendapat undi terbanyak dan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang dan pengiraan semula hanya sekali sahaja. hanya dibenarkan seorang ejen mengundi/ejen mengira undi yang hadir pada satu-satu masa untuk bertugas. 4. pengundi serta saudara-mara yang dibenarkan oleh undang-undang. pegawai pengurus. Jika seseorang calon atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya tidak hadir pada masa itu di tempat mengundi itu. peruntukan perlantikan Ketua Tempat Mengundi Kanan yang pusat mengundi banyak saluran dimansuhkan. ejen pengundian dan mengira undi. orang yang dibenarkan masuk ke tempat mengundi ialah kerani mengundi dan mengira undi. daftar pemilih yang dibekalkan kepada calon pada hari penamaan calon adalah naskhah yang sahih dan akan digunakan oleh Ketua Tempat Mengundi semasa pengundian. dan Peraturan 25F: Suruhanjaya Pilihan Raya boleh membuat pengisytiharan apabila parti politik mendapat majoriti kerusi melebihi 50% dari jumlah kerusi yang diperuntukkan bagi pemilihan ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Ahli-ahli dan pegawai-pegawai SPR.5 Peruntukan Bajet Pilihan Raya .

665 7.675 19.833 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Barung Suruhanjaya Pilihan Raya 87 628 520 348 462 1.7 Tempat Urusan Pilihan Raya Bagi menjalankan Pilihan Raya.419 33 1. tindakan ini juga mengurangkan kesesakan di satu-satu pusat mengundi. 4.331 1. Labuan Sarawak Jumlah Pusat Penamaan Calon 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 219 Pusat Mengundi 78 641 486 293 278 708 478 656 5 162 282 179 782 623 12 1.Bagi menjalankan Pilihan Raya Umum 2004.316 33 2. Selain memberikan keselesaan kepada pengundipengundi.6 Mengemaskinikan Daerah Mengundi Bagi memastikan pengundi-pengundi dapat mengundi dengan selesa dan berhampiran dengan tempat tinggal. Putrajaya W.107 2.963 . Jumlah pusat berkenaan seperti di Jadual 4.284 850 1. SPR telah mengenal pasti tempat-tempat tertentu yang sesuai untuk kegunaan dalam pilihan raya termasuk Pusat Penamaan Calon.513 1.P.162 2. Kementerian Kewangan telah meluluskan sebanyak RM100 juta dan apa-apa peruntukan tambahan yang terpaksa ditanggung akan diluluskan kemudian tertakluk kepada perbelanjaan sebenar.1 Kedudukan Tempat Untuk Urusan Pilihan Raya Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.062 758 668 2.229 476 1.P.P. 4.403 1. SPR telah menjalankan urusan belah bahagi daerah mengundi di kawasan-kawasan yang memerlukan pengemaskinian di seluruh negara serta mewujudkan pusat-pusat mengundi baru dengan membahagikan jumlah pengundi-pengundi yang lebih kecil bagi setiap daerah mengundi. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W. Pusat Pengundian dan Pusat Penjumlahan Rasmi Undi.1 yang berikut: Jadual 4.328 Tempat Mengundi (Saluran) 219 1.081 3 496 293 430 967 489 10 444 7.

Dengan wujudnya zon larangan 50 meter dari pusat mengundi.1. iaitu 50 meter dari Pusat Penamaan Calon di mana orang ramai atau para penyokong parti tidak dibenarkan berada di dalam kawasan berkenaan kecuali calon.7.328 pusat mengundi mengandungi 19.2 Pusat Pengundian 4.7.U.3 Undang-undang Pilihan Raya yang dipinda telah menetapkan satu kawasan zon larangan.7.U. Bilik Gerakan Pejabat Daerah/Majlis Perbandaran/Majlis Daerah dan Pejabat-pejabat Kerajaan. sebanyak 7. Dewan Sekolah.(B) 30 bertarikh 8 Januari 2004 serta P.833 tempat mengundi (saluran ) telah ditetapkan. penyokong serta petugaspetugas SPR dan Pegawai Polis yang bertugas sahaja. suasana tegang di pusat-pusat mengundi berkurangan dan pihak polis dapat menjalankan kawalan ketenteraman awam dengan lebih berkesan. 4. Bagi menggantikan pondok panas. iaitu megikut jumlah Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh Negara.1. dewan serba guna dan balai raya.2 Di luar kawasan pusat-pusat mengundi berkenaan.2.1. iaitu dalam pilihan raya-pilihan raya sebelum ini. Undang-undang menetapkan yang Barung SPR disediakan di mana petugas-petugas SPR ditempatkan untuk kerja-kerja semakan nama pengundi bagi menentukan saluran masing-masing pada hari pengundian.U. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah disediakan.U. Dalam Pilihan Raya Umum 2004.(B) 100 15 Mac 2004 dan P.7.1 Pemilihan Pusat Penamaan Calon dibuat berpandukan ciri-ciri berikut: (a) memudahkan kawalan keselamatan iaitu sebuah bangunan seperti dewan atau sebagainya yang sesuai dan terletak di dalam kawasan berpagar. memakai atau membawa lambang atau simbol parti. Undang-undang Pilihan Raya juga telah memansuhkan pelantikan perayu undi. Bagi kawasan yang tidak mempunyai kemudahan awam seperti di kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak. . kedudukan bangunan yang sesuai dan mudah untuk pihak polis mengawal lalu lintas .U.7. 4.7. pondok-pondok parti yang dekenali sebagai ‘pondok panas’ yang dibiasanya didirikan berhampiran dengan pintu masuk pusat mengundi juga telah dimansuhkan. perayu undi dibenarkan untuk bertugas dikawasan pusat-pusat mengundi pada hari pengundian. keselesaan kepada penyokong-penyokong parti/calon (b) (c) 4. SPR telah menggunakan pondok/khemah atau rumah panjang.2 bangunan-bangunan yang telah digunakan termasuk Dewan Serba Guna.(B) 101 dan 104-A bertarikh 16 Mac 2004. 4.1 Kebanyakan pusat mengundi yang digunakan dalam pilihan raya ialah bangunan sekolah.(B) 13 dan P.2.4. pencadang. Peruntukan undangundang tersebut telah memudahkan pihak polis dalam urusan menjaga ketenteraman awam kerana jarak penyokong-penyokong parti dipisahkan oleh zon larangan berkenaan. Undang-undang Pilihan Raya telah menetapkan zon larangan 50 meter dari jarak pusat mengundi sebagai kawasan di mana parti-parti politik atau calon-calon tidak boleh mengadakan aktiviti berkempen.7.1 Pusat Penamaan Calon 4.(B) 98 dan P. berkumpul. Pusat-pusat mengundi berkenaan telah diwartakan melalui P. Di samping itu.

setiap bangunan yang digunakan sebagai Pusat Penjumlahan Rasmi Undi merupakan bangunan yang selamat dan terkawal kerana peti-peti undi untuk pengiraan semula perlu disimpan dengan selamat di pusat berkenaan sehingga keesokan harinya. buku checklist petugas dan CD latihan untuk kegunaan pegawai dan petugas pilihan raya telah dikemaskinikan selaras dengan pindaan terbabit. beberapa sistem aplikasi pengkomputeran telah dibangunkan untuk kegunaan dalam pengurusan pilihan raya berkenaan. Oleh yang demikian.8.1 Di pusat ini keputusan pengundian yang diterima dari tempat mengundi (saluran) melalui Ketua Tempat Mengundi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi mendapatkan keputusan untuk kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri sebelum diumumkan. Peralatan kecil yang lain diperlukan ialah cutter.3. pisau. pengiraan semula undi dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. 4.8 Peralatan dan Kelengkapan Bagi melaksanakan Pilihan Raya Umum 2004.1 Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan komputer serta kemudahan laman web untuk penyediaan rangkaian perhubungan di antara peringkat Ibu Pejabat dengan semua Pejabat Pilihan Raya Negeri telah disediakan. tali dan sebagainya 4. karung undi pos serta poster telah disediakan. SPR telah menetapkan bahawa semua pengiraan semula dilaksanakan pada keesokan harinya. Walau bagaimanapun.3 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 4. Buku-buku berkenaan diperlukan sebagai bahan rujukan serta garis panduan tatacara tindakan bagi memastikan setiap petugas pilihan raya memahami prosedur dan peraturan yang perlu dipatuhi semasa menjalankan pilihan raya.9 Mengemaskinikan Buku Panduan. petak undi. penindik. Sejumlah 219 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi telah disediakan mengikut jumlah bahagian Parlimen.2 Dalam keadaan keputusan majoriti 2% atau kurang dan jika ada permintaan daripada calon yang kalah. borang. Bangunan yang digunakan hampir kesemuanya ialah dewan serba guna atau dewan sekolah yang mempunyai kawasan lapang yang membolehkan penyokong-penyokong parti atau calon berkumpul untuk menunggu pengumuman keputusan pilihan raya. 4. buku panduan petugas. untuk urusan pengiraan semula kertas undi berkenaan.3. 4.7. gunting.7. klip. Selain itu.7.4. Software aplikasi tertentu berhubung dengan penyediaan daftar pemilih juga digunakan untuk kecekapan pengurusan pilihan raya dan keperluan parti dan para pemilih. Checklist dan CD Latihan Ekoran daripada beberapa pindaan Undang-undang dan Peraturan Pilihan Raya. dulang megira. sampul. pelekat. buku undang-undang. 4.8. pita keselamatan. semua peralatan dan kelengkapan logistik yang diperlukan telah disediakan. .2 Peralatan Lain Peralatan lain semasa pilihan raya seperti peti undi. perekat keselamatan.

4.1. Pelantikan dibuat berdasarkan pengalaman dan kedudukan jawatan mereka di dalam sesuatu kawasan di mana mereka dipertanggungjawabkan. Jika pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan tersebut tidak mencukupi. Mereka juga mempunyai autoriti untuk mengerakkan jentera pentadbiran dalam pengurusan semasa menjalankan pilihan raya. Suruhajaya Pilihan Raya telah melantik seramai 219 Pegawai Pengurus dan 901 Penolong Pegawai Pengurus di seluruh Negara. Pecahan Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4.1. Jabatan Perhutanan.10. Penolong-penolong Pegawai Daerah dan Pegawaipegawai Kanan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya.4. Pelantikan tersebut dibuat mengikut peruntukan Seksyen 3 Akta Pilihan Raya 1958 dan selaras dengan Perkara 115 Perlembagaan Persekutuan.U. Keutamaan pelantikan adalah dari kalangan Pegawai-pegawai Daerah.10 Pelantikan Petugas-Petugas Pilihan Raya Seramai 172.(B)41 bertarikh 22 Januari 2004. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) turut dilantik. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4. Jabatan Kerja Raya (JKR).1 Pegawai Pengurus.10.3 berikut: . Jabatan Pendidikan.10. pegawai-pegawai daripada Pihak Berkuasa Tempatan(PBT). Pelantikan mereka telah diwartakan melalui P.2 Untuk menjalankan pengurusan Pilihan Raya Umum. 4.2 dan Penolongpenolong Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4.799 petugas pilihan raya terdiri daripada pelbagai kategori telah dilantik mengikut kategori seperti di Lampiran I. SPR telah melantik pegawai-pegawai yang layak dan berpengalaman dalam mengendalikan Pilihan Raya.1 Untuk pelantikan sebagai Pegawai Pengurus.

Jadual 4.2 Pecahan Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DEARAH 0 12 11 7 9 20 11 12 0 0 7 6 10 0 16 24 145 PBT 0 2 1 1 2 3 2 10 8 1 0 0 7 1 5 4 47 JKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 JABATAN TANAH 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 14 JABATAN PENDIDIKAN 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 JPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JABATAN HUTAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 PEJABAT SUK 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 .

3 Pecahan Penolong Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR WPKL PUTRAJAYA N.Jadual 4.SEMBILAN MELAKA JOHOR WP LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH PEJABAT DAERAH 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 18 0 51 71 409 PBT 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 3 39 2 9 17 209 JKR 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 3 2 8 0 10 0 47 JABATAN TANAH 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 14 0 0 0 71 JABATAN PENDIDIKAN 8 0 0 0 11 6 0 3 4 0 0 8 5 0 8 1 54 JPS 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 16 JABATAN HUTAN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 PEJABAT SUK 12 1 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 8 0 12 3 91 JUMLAH 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 92 2 92 92 901 .

Penolong Pegawai Pengurus dan anggota PPKPR telah dijalankan mengikut Negeri seperti di Jadual 4. 4. 4.1.1 Petugas-petugas Pilihan Raya lain yang dilantik adalah terdiri daripada Ketua Tempat Mengundi. . 11 Di Sabah dan 12 di Sarawak. Keanggotaan PP-KPR terdiri daripada Ketua Pegawai Penguat Kuasa (Ketua PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR Semua taklimat Pegawai Pengurus. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) di semua Bahagian Pilihan Raya Parlimen di Semenanjung. Butiran lengkap pelantikan adalah seperti di Lampiran I. SPR tidak menubuhkan PP-KPR di 31 Bahagian Pilihan Raya Parlimen. Pemandu Arah Pusat Mengundi dan pembantu-pembantu yang diperlukan.11. Namun demikian pengawalan keselamatan dibuat secara langsung oleh pihak polis.1 Pegawai Pengurus.4. Keputusan ini berdasarkan nasihat keselamatan kawasan ini tidak memerlukan pengawasan oleh PP-KPR.2. Kerani Penyemak Daftar Pemilih. Walaupun kebanyakan mereka berpengalaman. SPR telah mengadakan pelbagai program taklimat dan latihan bagi pegawai dan petugas yang dilantik.2.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4. 4.3 Bagi tujuan pengawalan serta pemantauan aktiviti-aktiviti calon dan penyokong serta parti-parti politik semasa tempoh rasmi berkempen. selaras dengan peruntukan seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Di setiap program taklimat. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti politik atau wakil calon bebas yang bertanding. 4.11 Program Taklimat dan Latihan Bagi memastikan pengurusan dan penjalanan pilihan raya berjalan lancar dan berjaya.4. Kerani Pengundian dan Mengira Undi.10. Semua taklimat berhubung dengan pengurusan pilihan raya disampaikan oleh Setiausaha SPR atau Timbalan Setiausaha (Operasi) SPR. wakil polis DiRaja Malaysia (PDRM).10.2 Hampir 80% daripada kalangan mereka yang dilantik adalah terdiri daripada guru-guru sekolah dan yang lainnya pegawai atau kakitangan awam dari jabatan tertentu.10.10. Pengerusi atau Timbalan Pengerusi SPR telah menyampaikan amanat dan peringatan kepada pegawai-pegawai berkenaan tentang tanggungjawab mereka dilaksanakan dengan adil dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos. tetapi mereka perlu memahami prosedur dan peraturanperaturan baru ekoran daripada beberapa pindaan undang-undang yang terbaru. Untuk pelantikan ini keutamaan adalah kepada mereka yang berpengalaman atau pernah terlibat dalam menjalankan pilihan raya terutamanya bagi kategori Ketua-ketua Tempat Mengundi.

Mereka dibekali dengan buku-buku panduan dan juga buku-buku checklist tentang proses pengeluaran.2004 13. Kerani Pengundian atau Mengira Undi. pembukaan dan pengiraaan undi pos.11.Jadual 4.2004 15.11.P.01.07 dan 09.2004 15.2004 20.1 Latihan dan taklimat bagi petugas-petugas di peringkat bawahan termasuk Ketua Tempat Mengundi.01.3 Untuk memastikan Pengurusan Undi Pos berjalan lancar.4 Taklimat kepada Pegawai Pengurus Penolong Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus (Undi Pos) dan Petugas Undi Pos di semua Bahagian pilihan raya yang melibatkan pengundian pos. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos serta Kerani Penyemak Daftar Pemilih telah diuruskan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri mengikut jadual program di Negeri masing-masing.02.2004 18.01.2 Melalui taklimat dan latihan tersebut.01.2004 03.11.2004 05. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.2004 26 dan 27.02.2004 04. SPR juga telah mengadakan program taklimat dan latihan khas tentang urusan berkenaan bagi Pegawai Pengurus.02.2004 08.02.01.P.2 12.02.02.02. 4.2004 17.02. .2004 29. bermula 9 Februari hingga 18 Mac 2004.2004 05. Putrajaya W. 4.02. mereka juga telah dibekalkan dengan buku-buku panduan masing-masing meliputi aspek tugas-tugas Ketua Tempat Mengundi.2.2. Labuan Sarawak 4.01.2004 09 dan 10.01.2004 24 dan 27.11. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W. penerimaan.2. Kerani Menyemak Daftar Pemilih termasuk buku-buku Checklist sebagai buku rujukan dan panduan setiap peringkat tindakan semasa menjalankan tugas.2004 Tarikh Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4. CD latihan pengundian dan pengiraan undi juga dibekalkan kepada Ketua Tempat Mengundi bagi memastikan tindakan kerja dibuat dengan betul mengikut peraturan. Kerani Pengundian dan Mengira Undi.P. selain menjelaskan proses dan prosedur kerja yang perlu dijalankan.

Proses ini dikendalikan melalui pelantikan seorang pegawai penyelaras Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi undi pos anggota polis atau Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bagi undi pos anggota tentera atau melalui Pos Malaysia Bhd.3 Pengurusan Undi Pos 4.2004 1 dan 2.2004 12.2004 12.4. (PMB) bagi pengundi pos lain seperti petugas pilihan raya.2004 10. Sampul Undi Pos daripada Pegawai Pengurus untuk dihantar kepada pemilih-pemilih di luar Negara diserahkan kepada Wisma Putra untuk tindakan seterusnya.3.3.2004 12.2004 12.2004 08.P.00 petang pada hari pengundian.2004 .11. penghantaran Sampul Undi Pos kepada pemilih pos dilaksanakan oleh sistem penghantar (courier). ATM dan PMB telah diadakan mengikut Negeri seperti di Jadual 4.2. ATM dan PMB.5 yang berikut: Jadual 4.2004 07.P.1 Dalam urusan pilihan raya.3. 4.2004 10.2. Penyelarasan ini penting bagi memastikan tindakan pengedaran Sampul Undi Pos dibuat segera kerana kesuntukan masa dan Sampul-sampul berkenaan perlu sampai balik ke Pejabat-pejabat Pegawai Pengurus sebelum jam 5.2004 16.3.2 Penyelarasan bagi pengedaran dokumen Undi Pos telah dibuat di Ibu Pejabat SPR dan Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dengan penglibatan pegawai-pegawai bertanggungjawab daripada PDRM.2004 09.3.2004 10.3. urusan penghantaran dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri.2004 12.3. Program taklimat dan latihan pengurusan Undi Pos bagi Pegawai-pegawai bertanggungjawab dan petugas-petugas daripada PDRM.3. Putrajaya W. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.11.3. Pengundi-pengundi di luar Negara boleh menghantar balik sampul-sampul pengundian mereka secara terus kepada alamat Pegawai Pengurus bagi memastikan ia diterima sebelum jam 5.3.P. Labuan Sarawak TARIKH 15.11.3.3.3.3. Bagi Pengundi Tidak Hadir yang berada di luar Negara.2004 12. Di bawah kategori ini.3.2004 19.00 petang hari pengundian.5 Taklimat Pengurusan Undi Pos NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.3.

2 Melalui pertemuan tersebut beberapa isu penting telah dibincangkan. PBRS dan PDPS) serta KIMMA. Tarikh-tarikh perjumpaan tersebut adalah seperti di Jadual 4. penggunaan bangunan logistik di semua peringkat yang diperlukan dalam pilihan raya. Walau bagaimanapun. Antaranya ialah cadangan SPR untuk mewujudkan peraturan supaya parti politik perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. SUPP. PBB. PBS. Cadangan berhubung dengan penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) dan keperluan menwujudkan Kod Etika Pilihan Raya. serta penjelasan berkaitan dengan isu-isu pendaftaran pemilih pilihan raya juga dibincangkan.3 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta Mesyuarat penyelarasan di antara SPR dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta telah diadakan di Hotel Equatorial.6 berikut: Jadual 4. AMIPF. MIC.4. MCA.13. KeADILan.6 Tarikh Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik Tarikh 21 Mac 2003 19 Ogos 2003 22 Mei 2003 20 Ogos 2003 Parti Komponen BN Parti-parti Lain 4. 4. SAPP. PASOK. telah diterima baik oleh semua parti politik yang terlibat. SNAP dan STAR. Sebagai syarat kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya. PBDS.11.13. PPP. DAP. . MDP. GRM. PPM. SPR telah mengadakan beberapa siri perjumpaan dengan parti-parti politik. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengerusi SPR dan dihadiri oleh semua Ahli SPR serta pegawai-pegawai kanan Ibu Pejabat SPR dan Ketua-ketua Jabatan dan Agensi-agensi Swasta terlibat telah hadir. dan kemudian denganparti-parti lain seperti PAS. Bangi pada 2 Mac 2004. Program perjumpaan tersebut telah dibuat secara berasingan bermula dengan pertemuan dengan perti-parti komponen Barisan Nasional (UMNO. UPKO.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4. SPR mendapati cadangan untuk menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) semasa tempoh berkempen mengikut Bahagian Pilihan Raya Parlimen.3 Selepas empat kali pertemuan. PRM. LDP. Semua aspek penyelarasan pelaksanaan pilihan raya telah dibincangkan meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan bantuan dan kerjasama dari Jabatanjabatan dan agensi berkenaan dalam membantu SPR melaksanakan pilihan raya.13 Bagi tujuan memberikan penerangan tentang perkara-perkara baru berhubung dengan pilihan raya serta mendapatkan maklum balas mengenai cadangan pindaan kepada undang-undang. seperti kemudahan pengangkutan. di mana perlu. cadangan untuk mewajibkan parti politik berdaftar dengan SPR sebagai syarat untuk menyertai pilihan raya serta cadangan untuk memperkenalkan Kod Etika Pilihan Raya kepada parti-parti politik semasa pilihan raya telah ditangguhkan pelaksanaannya kerana banyak pihak yang berpendapat bahawa penguatkuasaan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Pertubuhan bagi urusan pendaftaran parti-parti politik serta penguatkuasaan Seksyen-seksyen berkaitan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dianggap sudah mencukupi untuk SPR mengawal aktiviti-aktiviti parti semasa pilihan raya. 4.

16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Sebelum perbincangan peringkat atasan dibuat. Pengerusi SPR telah mengetuai perbincangan dengan pucuk pimpinan Polis Diraja Malaysia yang diketuai oleh Ketua Polis Negara. penglibatan dan tanggungjawab polis pada hari penamaan calon.PDRM Pada 3 Mac 2004. wakil-wakil media cetak dan media elektronik juga diberi penerangan tentang persiapan SPR untuk kemudahan media membuat liputan sepanjang pilihan raya. 4. bertempat di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. SPR juga memerlukan kerjasama media dalam memberikan penerangan dan pendidikan kepada rakyat di bawah program voter education berhubung dengan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya. pihak media telah diminta supaya membuat laporan yang seimbang dan tidak memberi advantage kepada mana-mana calon atau parti politik yang bertanding. Pertemuan peringkat atasan tersebut merupakan kemuncak kepada penyelerasan hubungan dan kerjasama di antara SPR dan PDRM. SPR telah mengadakan siri program taklimat dan perjumpaan dengan pegawai-pegawai kanan PDRM di seluruh Negara. tempoh berkempen.4. Siri program taklimat dan perjumpaan tersebut melibatkan semua Ketua Polis Negeri dan Ketua Polis Daerah di samping pegawai-pegawai lain yang terlibat dalam urusan keselamatan pilihan raya. Tarikh taklimat adalah seperti di Jadual 4. Petaling Jaya pada 30 September 2003 yang bertujuan untuk memberikan penerangan berhubung dengan pindaan undang-undang dan peraturanperaturan baru serta peranan dan tanggungjawab media dalam pilihan raya. keselamatan.15 Mesyuarat Tertinggi SPR . Semua aspek penguatkuasaan undangundang dan keselamatan pilihan raya meliputi perkara-perkara mengenai persiapan-persiapan pilihan raya.8 yang berikut: . Di peringkat awal. Selain itu.14 Pertemuan dengan Media Pertemuan dengan Ketua dan Wakil Media telah diadakan di Hotel Hilton. hari pengundian dan semasa urusan penjumlahan rasmi undi. iaitu memberikan penerangan dan penjelasan mengenai pindaaan undang-undang dan peraturan pilihan raya yang baru yang akan diguna pakai dan dikuatkuasakan dalam pilihan raya. 4. Tentang liputan semasa tempoh berkempen.

03 4.03 22.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan Bagi memastikan penyelarasan pilihan raya berjalan lancar. SPR telah menyediakan perkhidmatan semakan melalui sistem pesanan ringkas (SMS).03 14.7.7.P. K.8.03 28.12.8 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.8.03 12.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Bagi memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk membuat semakan dalam daftar pemilih secara lebih mudah.7. Putrajaya W.7. Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Negara dan semua Ketua Jabatan Persekutuan.P. SPR juga telah mengadakan taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan pada 16 Februari 2004.03 15.8. Perkara-perkara yang dibincangkan adalah mengenai persiapan pilihan raya dan penjelasan berhubung dengan beberapa undang-undang pilihan raya yang baru serta penglibatan dan kerjasama dari jabatan dan agensi kerajaan dalam pilihan raya.8.03 26. .03 16.8.8.03 23. Laman Web dan buku daftar yang dijual kepada orang ramai.8.03 4.03 23.Jadual 4.7.03 31.7.03 14.P. di samping kemudahan semakan melalui telefon.L.03 26. Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.7.8. di Jabatan Perdana Menteri. Sambutan daripada orang ramai yang menyemak melalui SMS amat menggalakkan.03 21.03 21.03 23.7. 4. Labuan Sarawak Ibu Pejabat Tarikh 12.

23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih Bermula pada 5 Mac 2004. Di Pusat Media tersebut pelbagai kemudahan peralatan perhubungan disediakan untuk keperluan media membuat perhubungan dan liputan secara langsung. Sistem keputusan pilihan raya melalui Laman Web boleh dilayari dan diikuti di dalam Negara atau oleh rakyat Malaysia atau sesiapa jua di seluruh dunia. Selain daripada dicetak dalam bentuk buku (hard copy). kecuali daftar pemilih bagi empat bahagian pilihan raya. Bagi pemilihpemilih yang mendaftar di antara 1 Januari 2004 hingga 1 Mac 2004 yang dianggarkan seramai 75.22.000 orang telah tidak sempat disahkan sebagai pemilih disebabkan pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri berlaku pada 4 Mac 2004. Melalui Pusat Media ini segala kenyataan dan maklumat pilihan raya dikeluarkan untuk makluman atau peringatan kepada orang ramai khususnya parti-parti politik.30 Jeli dan P.25 Bachok.20 Pusat Media Untuk kepentingan media dan orang ramai mengikuti perkembangan dan keputusan pilihan raya. iaitu P. 4. (PNMB). SPR juga menyediakannya dalam bentuk CD untuk jualan selain bagi kegunaan pilihan raya.4. Daftar pemilih yang diguna pakai di empat bahagian pilihan raya Parlimen tersebut ialah yang disahkan sehingga 30 September 2003. Salinan daftar pemilih juga dicetak secukupnya untuk jualan kepada orang ramai dan parti-parti politik bagi keperluan mereka semasa pilihan raya sebelum hari pengundian pada 21 Mac 2004. P. P. Urusan pencetakan bermula pada 5 Mac 2004 dan keseluruhan urusan itu selesai pada 11 Mac 2004. iaitu mengandungi senarai daftar pemilih hingga 31 Disember 2003.22. 4. Pusat Media ini mula berfungsi sebaik sahaja Dewan Rakyat dibubarkan sehingga selesai pilihan raya. calon-calon dan para pengundi.18 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web SPR juga telah menyediakan aplikasi sistem mengeluarkan keputusan pilihan raya melalui Laman Web untuk kemudahan rakyat mengikuti keputusan pilihan raya di mana jua mereka berada. 4.31 Kuala Krai. daftar pemilih yang siap dicetak telah diedarkan kepada Pejabat Pengarah Pilihan Raya Negeri untuk urusan pilihan raya sebelum 13 Mac 2004 untuk memastikan dapat digunakan pada hari Penamaan Calon. 4. iaitu dua hari sebelum Hari Penamaan Calon pada 13 Mac 2004.1 Urusan Pencetakan daftar Pemilih telah dikendalikan oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd. 4. SPR hanya mempunyai 17 hari sahaja untuk membuat persiapan dari tarikh pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri pada 4 Mac 2004 sehingga tarikh pengundian pada 21 Mac 2004.21 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya Daftar pemilih yang disahkan untuk diguna pakai dalam Pilihan Raya Umum Ke-11 telah diwartakan pada 2 Mac 2004.2 Urusan pencetakan daftar pemilih ditetapkan selama 9 hari. . sedangkan tarikh pengesahan untuk daftar pemilih suku tahun pertama itu ialah pada 31 Mac 2004. sebuah Pusat Media telah dibuka di pekarangan Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. iaitu Hari Penamaan Calon.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4. iaitu bermula dari 3 Mac hingga 11 Mac 2004.27 Tanah Merah. Semua daftar pemilih perlu disiapkan pada tarikh tersebut untuk memastikan setiap Pegawai Pengurus menerimanya sebelum 13 Mac 2004. Ia dilengkapi dengan sistem komputer dan multimedia di mana setiap keputusan pilihan raya dipaparkan untuk diikuti oleh semua media.

Setiausaha dan Pengarahpengarah Pilihan Raya Negeri telah diberi liputan meluas oleh media elektronik dalam usaha menyebarkan maklumat dan peringatan kepada orang ramai sepanjang tempoh pilihan raya. liputan meluas juga dibuat melalui media elektronik. 4. SPR telah mendapat perkhidmatan daripada Malaysia Helicopter Services (MHS) dan sebuah helikopter daripada TUDM untuk keperluan pengangkutan di Pulau Tioman.1 Media Cetak Media Cetak terutamanya akhbar telah memain peranan penting membantu SPR menyebarkan maklumat dan publisiti kepada orang ramai.1 Pengangkutan Udara Bahagian–bahagian pilihan raya di kawasan pendalaman di Sabah. 4. pelbagai kempen dan publisiti dilakukan oleh SPR melalui media cetak dan elektronik secara berterusan di seluruh negara.25. 4.4. Kenyataan-kenyataan daripada Pengerusi SPR. manakala bagi Negeri Sarawak. Bagi keperluan di Negeri Pahang dan Kelantan.25.24. Bagi Negeri Sabah. SPR telah menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. darat dan laut.25 Publisiti Untuk menggalakkan orang ramai keluar mengundi dan bagi memastikan peratusan pengundian meningkat daripada pilihan raya yang lalu.23 Keperluan Pengangkutan Jenis pengangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan pilihan raya meliputi pengangkutan udara. iaitu Pahang dan Kelantan memerlukan helikopter kerana kesukaran perhubungan melalui jalan darat. urusan penghantaran para petugas dan peralatan pilihan raya telah diuruskan melalui perkhidmatan helicopter Syarikat Sabah Air. proses pengiraan undi perlu dilakukan sebaik sahaja pengundian ditutup.24. Untuk ini SPR telah menggunakan perkhidmatan helikopter bagi segala urusan logistik pilihan raya di 216 kawasan yang terbabit di seluruh negara. Pahang. Liputan yang luas oleh media bermula sebaik sahaja pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri sehingga selesai pilihan raya. Bot laju dan perahu untuk membawa para petugas dan peralatan ke pusat mengundi. Sarawak dan kawasan. 4. . iaitu televisyen dan radio yang boleh diikuti oleh rakyat di seluruh negara. urusan itu dikendalikan oleh Syarikat Hornbill Skyways.2 Media Elektronik Selain media cetak. Kenyataankenyataan media telah dikeluarkan dari masa ke masa oleh Ibu Pejabat SPR atau Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri.2 Pengangkutan Darat dan Air Bagi kawasan tertentu yang lain yang boleh dihubungi dengan menggunakan jalan darat dan air. Oleh kerana Pilihan Raya Umum 2004 berlaku serentak dan perlu diselesaikan dalam tempoh satu hari. 4.kawasan tertentu di Semenanjung.

Melalui Jawatankuasa ini.4. Dato’ Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya Untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pilihan raya berjalan lancar dan terkawal. Peranan jawatankuasa ini adalah untuk memantau dan menentukan persiapan pilihan raya berjalan lancar mengikut jadual dan keputusan yang ditetapkan.26.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR) Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Timbalan Pengerusi SPR dan semua Ahli SPR serta beberapa Pegawai Kanan Urus Setia dan Pengarah Pilihan Raya Negeri yang berkenaan.P. Jawatankuasa ini melaksanakan tindakan serta menyelaraskan setiap arahan berhubung dengan persiapan pilihan raya di Negeri masing-masing sebagaimana yang dipersetujui pada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR).3 Poster dan Risalah SPR juga menyediakan poster yang ditampalkan di tempat-tempat awam untuk mengingatkan orang ramai supaya keluar mengundi. Pilihan Raya Umum DUN di Sabah dan Sarawak telah diadakan scara berasingan dengan Pilihan Raya Dewan Rakyat. Y. Lagu khas pilihan raya menggalakkan orang ramai keluar mengundi telah juga disediakan melalui kerjasama dengan Filem Negara. 4.P. semua aspek persiapan dan tindakan telah dirancang dan diselaraskan dengan rapi supaya wujud keseragaman di setiap peringkat baik di Ibu Pejabat mahupun di peringkat Negeri.4 Publisiti Melalui Kementerian Penerangan Selain publisiti meluas melalui media cetak dan media elektronik serta penyebaran risalah dan poster untuk menggalakkan rakyat keluar mengundi. iaitu Y.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) Di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri.26.Bhg. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Setiausaha SPR dan melibatkan semua Ketua Unit dan Pegawai Kanan di Ibu Pejabat serta Pengarah Pilihan Raya Negeri seluruh Negara. Y. W.Bhg. 4. 4.Bhg. publisiti pilihan raya juga dibuat melalui kerjasama Kementerian dan Jabatan Penerangan di seluruh Negara.26. sebuah jawatankuasa ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri dan melibatkan semua kakitangan di peringkat Negeri. Melaka. Y.25. W. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya Umum 2004 telah diwujudkan bagi meyelaraskan segala aspek persiapan bagi memastikan keseragaman tindakan di seluruh Negara. Pulau Pinang). 4. pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) hanya diadakan di Semenanjung. Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dalam Jawatankuasa ini bertanggungjawab memantau mengikut negeri. Risalah khusus juga telah disebarkan di Negeri Sabah untuk memberikan penerangan kepada rakyat di negeri itu tentang pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) yang julung-julung kali diadakan di Negeri Sabah.K. 4. SPR telah menubuhkan beberapa jawatankuasa penyelarasan dan pemantauan yang melibatkan Ibu Pejabat dan Negeri. Putrajaya dan Selangor).L. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) Seperti persediaan semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999. Terengganu dan . Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak. Dalam pilihan raya-pilihan raya yang lalu.Bhg.25. Encik Fateh Chand A/L Pars Ram (Perak dan Negeri Sembilan).

1 Pencalonan yang Ditolak Bahagian Pilihan Raya P.U. mengikut Peraturan 11(7).00 pagi pada Hari Penamaan calon maka wang deposit pilihan raya akan dilucuthak.Johor) dan Y.2 Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Peraturan 9(1) di bawah Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 membolehkan seseorang calon menarik balik borang pencalonannya sebelum jam 10. Proses Penamaan Calon bagi calon-calon Parlimen dan caloncalon Dewan Undangan Negeri dijalankan serentak pada hari tersebut. Maklumat mengenai penolakan adalah seperti di Jadual 5.1. Bagi calon-calon yang menarik balik pencalonan di dalam tempoh yang ditetapkan. iaitu di setiap Bahagian Parlimen di seluruh negara. 5. 24 Senggarang N. PENAMAAN CALON DAN PERCETAKAN KERTAS UNDI 5.1 Penamaan Calon 5.3 Antara bantahan yang diterima.1. Ini adalah peraturan yang diperundangkan melalui warta P.00 pagi ialah waktu bagi borangborang pencalonan dipamerkan bagi tujuan bantahan. 31 Subang Jaya Nama/ Parti Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Cheah Kam Chiew (DAP) Sebab Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya Nama pencadang dan penyokong tidak ada dalam Bahagian Pilihan Raya Tidak hantar penyata perbelanjaan Pilihan Raya 5.1. . Kedah. SPR telah menerima sejumlah 449 borang pencalonan untuk Parlimen dan 1121 untuk Negeri melalui Pegawai Pengurus masingmasing di seluruh Negara. BAB V 5. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis.00 pagi pada Hari Penamaan Calon.1 Urusan Penamaan Calon telah diadakan pada 13 Mac 2004. 5.1. Walau bagaimanapun.Bhg. Setelah urusan penamaan calon selesai.00 pagi hingga 11. Jadual 5.(A) 67 bertarikh 12 Februari 2004.00 pagi.00 pagi hingga 10. 38 Penawar N. Labuan). calon dibenarkan menarik balik pencalonan di dalam tempoh 3 hari dari Hari Penamaan Calon. 157 Pengerang N. Sabah dan W.P. Tepat jam 10. Jika penarikan balik pencalonan dibuat selepas jam 10. nama mereka tidak akan dicetak di dalam kertas undi. 4 bantahan telah diputuskan untuk diterima oleh Pegawai Pengurus berkenaan yang mengakibatkan 4 pencalonan telah ditolak. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah dibuka.2 Bakal-bakal calon telah mengemukakan borang pencalonan kepada Pegawai Pengurus Bahagian-bahagian Pilihan Raya mulai jam 9.

180 Keningau. Sabah P.2 Jadual 5.40 Labuk.185 Batu Sapi. Sabah N.2 Seramai 12 calon telah menarik balik borang pencalonan mereka di dalam tempoh 3 hari yang ditetapkan dan wang deposit pilihan raya telah dilucuthak selaras dengan Peraturan 11(10) Peratuan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981.48 Sukau. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b.1 Bagi 219 kerusi Parlimen. Sabah N.25 Kilas. Sabah N. Seramai 449 orang calon telah mengemukan borang pencalonan. Pecahan calon yang mewakili parti-parti politik dan calon-calon bebas mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5.4 . Johor P.38 Nabawan. Sabah N. Sabah N.156 Kota Tinggi.2 Senarai Calon yang Menarik Diri dan Hilang Wang Deposit Bahagian Pilihan Raya P.2.3 Bagi 505 kerusi Dewan Undangan Negeri seramai 1. Sabah N.121 calon telah mengemukakan borang pencalonan.22 Pantai Manis. Sabah Nama Calon Abu Bakar bin Hj.5.39 Sugut. Senarai calon yang terlibat adalah seperti di Jadual 5. Sabah N. Pecahan calon yang mewakili parti politik termasuk caloncalon Bebas adalah seperti di Jadual 5.3. Sakak Jouti @ Joseph bin Ajun Pg.3 Parti-parti Yang Bertanding 5. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Parti PAS BEBAS KeADILan BERSEKUTU BEBAS SETIA BEBAS BEBAS PASOK PASOK SETIA BEBAS 5.42 Sungai Sibuga.

3 Pecahan Penamaan Calon Parlimen Mengikut Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. PUTRAJAYA N.P.L W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 PAS 3 10 11 7 2 11 8 10 2 0 4 2 14 1 0 1 86 DAP 0 0 0 0 7 8 3 4 5 0 2 2 6 0 2 5 44 KeADILan 0 5 3 1 5 8 3 9 4 1 2 2 5 0 10 1 59 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 10 31 JUMLAH 6 30 29 16 27 51 28 46 24 2 16 12 51 2 56 53 449 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-Parti Politik di Lampiran IV .K.Jadual 5.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.P.P.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.

Jadual 5.K. PUTRAJAYA N.P.4 Pecahan Penamaan Calon Dewan Undangan Negeri Mewakili Parti dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.P.L W. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 PAS 12 27 43 31 7 25 27 21 0 0 14 15 38 0 5 0 265 DAP 0 2 0 0 20 22 8 14 0 0 11 9 12 0 6 0 104 KeADILan 3 9 2 1 16 19 7 21 0 0 11 6 7 0 19 0 121 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 STAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 7 0 0 0 0 1 0 73 0 86 JUMLAH 30 74 91 64 84 128 84 119 0 0 72 58 114 0 203 0 1121 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-parti Politik di Lampiran IV .PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.P.

Sarawak P. Sabah P. Sabah P. Sarawak P. 190 Tawau. 201 Batang Lupar. 17 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. 12 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. 175 Papar. Sarawak P. Sabah P. 217 Miri. 177 Beaufort. 157 Pengerang. 185 Batu Sapi. 183 Beluran.6. Sabah P. Sabah P. Sabah P. Jaafar Albar Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. Sarawak P. Johor P.5. Mahmud Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander Nanta Linggi Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong Parti BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN . Sabah P.191 Kalabakan. 219 Bukit Mas. 214 Kapit. Sarawak Nama Calon Dato’ Syed Hamid bin S. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof @ Josree bin Yacob Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee Chong Ket Wah @ Chong Ket Fah Moktar bin Radin Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b. 178 Sipitang .5. Johor P. Sabah P.187 Kinabatangan. Sarawak P.5 Kedudukan Calon Dewan Rakyat Yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya P.4 Menang Tanpa Bertanding Bagi Parlimen. 197 Kota Samarahan. Jadual 5. Sabah P. 156 Kota Tinggi. 182 Keningau. Untuk Dewan Undangan Negeri. 206 Kuala Rajang.

(PNMB) di Kuala Lumpur dan di beberapa cawangannya di seluruh Negara. kecuali bagi Negeri Sabah. 46 Tanjung Papat. Selangor N. 31 Subang Jaya. Sabah Nama Calon Mohd Ramli bin Md. Kari Mohd Azam bin Hj.6 Kedudukan Calon Dewan Undangan Negeri yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya N.5 Pencetakan kertas Undi 5. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Parti PAS BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN 5. 17 Pokok Asam. Sabah N. 38 Penawar. 40 Labuk.5. Sabah N. 24 Senggarang. 56 Apas.1 Kertas undi dicetak oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd. Sabah N. Pembahagian pencetakan kertas undi mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5. Sabah N. 39 Sugut. Sabah N. Johor N. 35 Melalap. Sabah N. 22 Pantai Manis. . 43 Sekong. Bagi Negeri Sabah kertas undi dicetak oleh Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah di bawah pengawasan PNMB dan sebahagian lagi dicetak di PNMB Cawangan Sarawak. Perak N.Jadual 5. 25 Klias. Johor N.7. Sabah N.

Perak Cawangan Kuala Terengganu.7 Pencetakan Kertas Undi Mengikut Negeri Negeri Melaka.5. Setiap pergerakan kertas undi bermula dari PNMB ke Pejabat Pegawai Pilihan Raya Negeri sehingga ke Pejabat Pegawai Pengurus dikawal ketat oleh .P.Jadual 5.8 Jadual 5. Pahang dan Selangor Perlis dan Kedah Perak dan Pulau Pinang Kelantan dan Terengganu Johor Sabah dan W. Sabah dan Cawangan PNMB Kuching. iaitu warna Old Gold bagi kertas undi Dewan Rakyat dan warna Pink bagi kertas undi Dewan Undangan Negeri. Sarawak 5. Kertas undi yang telah dicetak seterusnya diedarkan kepada Pegawai-pegawai Pengurus Pilihan Raya oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri masing-masing untuk urusan pengeluaran kepada Pengundi Tidak Hadir (pengundi pos) yang mengundi lebih awal.P Putrajaya.3 Kertas undi mula dicetak pada hari ke-3 selepas Hari Penamaan Calon iaitu pada 16 Mac 2004. Sarawak Cawangan Kuching. K.000. Jumlah kertas undi yang dicetak bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 5. Terengganu Cawangan Johor Bahru.5. Kedah Cawangan Ipoh. Negeri Sembilan. W. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.2 SPR telah memutuskan bahawa kertas-kertas undi dicetak dalam warna yang berlainan.P Labuan Sarawak Ibu Pejabat/Cawangan PNMB Ibu Pejabat Kuala Lumpur Cawangan Alor Setar. Kota Kinabalu.300.L dan W.000 Bilangan kertas undi Negeri berkurangan kerana tidak termasuk Negeri Sarawak kerana Pilihan Raya DUN Sarawak tidak diadakan serentak 5.8 Jumlah Kertas Undi yang Dicetak Bahagian Pilihan Raya Jumlah (Helai) Parlimen Dewan Undangan Negeri 10. Pencetakan kertas undi hanya boleh dilakukan 3 hari selepas Hari Penamaan Calon apabila semua pencalonan disahkan.000 9.

SPR telah menubuhkan PP-KPR di semua Bahagian Pilihan Raya di Semenanjung (165). semua calon atau parti-parti yang bertanding diperlukan mendapat permit daripada Ketua Polis Daerah di dalam bahagian pilihan raya berkenaan berdasarkan Seksyen 24B(3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.000. Bagi calon yang bertanding untuk kerusi Dewan Rakyat mereka disyaratkan membayar RM5. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya Parlimen yang memerlukan pemantauan sepanjang tempoh berkempen sehingga selesai pengundian pada hari mengundi.1. Selaras dengan peruntukan tersebut. Untuk mengadakan perjumpaan atau perhimpunan terbuka atau rapat umum.1 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 6.2 PP-KPR yang ditubuhkan ini diketuai oleh seorang pegawai yang dilantik oleh SPR selaku Ketua Pasukan dan keanggotaan yang lain terdiri daripada wakil Polis DiRaja Malaysia (PDRM) berpangkat Inspektor ke atas. 6. Seksyen 24B(4) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memperuntukkan bahawa calon-calon yang bertanding boleh mempamerkan poster dan bahan kempen pilihan raya di dalam Bahagian Pilihan Raya yang mereka bertanding selepas membayar deposit bahan kempen kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Selain itu. Semua urusan penghantaran kertas undi telah berjalan lancar mengikut jadual yang ditetapkan. 12 Bahagian Pilihan Raya di Negeri Sarawak dan 11 Bahagian Pilihan raya di Negeri Sabah.000. .anggota polis yang bertugas.1. Fungsi utama PP-PKR adalah untuk memantau aktiviti berkempen sama ada oleh calon atau parti-parti yang bertanding. KEMPEN PILIHAN RAYA Aktiviti kempen bermula sebaik sahaja selesai urusan penamaan calon dan hendaklah berakhir pada pukul 12.1. 6. sepanduk atau apa-apa bahan kempen yang tidak mematuhi syarat dan undang-undang yang ditetapkan. Tujuan utama pihak polis mengeluarkan permit di bawah Seksyen 27(2) Akta Polis 1967 (Akta 344) ialah untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. iaitu Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. 6. Keadaan ini telah menyumbang kepada penjalanan pilihan raya yang aman dan jaminan keselamatan kepada para pengundi untuk keluar mengundi. PP-KPR dan PDRM juga bertanggunjawab mengambil tindakan untuk memberhentikan sesuatu ceramah oleh calon atau pemimpin-pimimpin parti yang bertanding jika ia berunsur fitnah atau melanggar peruntukan berkenaan.00 tengah malam sebelum hari pengundian.1 Bagi tujuan pemantauan aktiviti kempen satu peruntukan baru telah diwujudkan. PP-KPR boleh membuat rodaan apabila perlu dan membuat laporan pemantauan harian kepada Pegawai Pengurus Pilihan Raya di bahagian masing-masing. parti-parti politik dan calon adalah dilarang menggunakan bahan kempen yang menyentuh peribadi atau fitnah serta yang boleh mencetuskan perasaan benci dan pemusuhan serta tidak berkaitan dengan pilihan raya. Calon-calon yang tidak membuat pembayaran deposit bahan kempen tidak dibenarkan mempamerkan apa-apa jenis poster atau bahan kempen bagi dirinya. BAB VI 6.00. Pemasangan bahan kempen juga dilarang kepada parti yang tidak bertanding dalam bahagian pilihan raya yang berkenaan.00. manakala bagi calon Dewan Undangan Negeri kadar deposit bahan kempen ialah RM3. PP-KPR boleh menurunkan poster.3 Mengikut Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti atau wakil calon bebas bertanding.

Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor W.L. W.1 Sebuah Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR telah dibuka di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya selain pemantauan yang serupa dibuat di Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dan Pejabat Pegawai Pengurus di bahagian masing-masing.2. Labuan Sabah Sarawak Jumlah BILANGAN PARLIMEN 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 BILANGAN PP-KPR 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 0 11 12 188 JUMLAH ADUAN 26 124 83 56 89 112 94 435 101 6 60 59 10 0 26 26 1307 .1 Pecahan Aduan Mengikut Negeri NEGERI Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.P.P.6. Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR di Ibu Pejabat telah menerima pelbagai aduan daripada orang ramai mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calon atau parti-parti yang bertanding semasa tempoh berkempen. K.P.1 Jadual 6.2 Laporan PP-KPR 6. Jumlah laporan aduan yang diterima oleh PP-KPR mengikut seperti di Jadual 6. Sejumlah 1307 aduan telah diterima di sepanjang tempoh kempen pilihan raya.

2. Sogokan.2.6 6.8 Antara aduan-aduan adalah melibatkan perkara-perkara yang berikt: Bahan-bahan Kempen.2 6.2. Memancing Undi Pada Hari Mengundi. Media cetak dan elektronik telah memberikan kerjasama yang baik dalam memberikan makluman serta membuat liputan tentang kempen oleh caloncalon yang bertanding.2.2 6.2. Balai Raya Sebagai Gerakan Parti. .2. terdapat beberapa kes pelanggaran undang-undang oleh parti atau calon ekoran daripada salah faham atau atas sikap yang tidak bertanggungjawab.2. Pondok-pondok Parti.2.2. Walau bagaimanapun.5 6.2.3 Sepanjang tempoh berkempen pada keseluruhannnya calon-calon yang bertanding telah mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan aktiviti kempen kebanyakannya dijalankan secara aman.2.1 6.2. dan Perselisihan Faham 6.6.3 6.2.2.2. Aktiviti-aktiviti Ceramah/Kempen.4 6.2.7 6.2.2. Masalah Hari Mengundi.

Tugas penyokong-penyokong atau petugas-petugas parti politik di pondok panas sebelum ini telah diambil alih oleh para petugas SPR yang dilantik sebagai Kerani Penyemak Daftar Pemilih pada hari pengundian. iaitu dibuka mulai jam 8. Barung SPR diwujudkan sebagai tempat untuk pemilih menyemak nama dan saluran tempat mengundi. SPR telah menetapkan saluran tempat mengundi mempunyai had maksimum seramai 700 pemilih kecuali saluran pertama yang dikhaskan untuk pemilihpemilih warga emas yang dikurangkan kepada 300 pemilih sahaja. 7. undang-undang baru telah memperuntukan bahawa di setiap pusat pengundian ditetapkan kawasan zon larangan jarak 50 meter dari pusat mengundi. Di dalam kawasan ini juga tidak sesiapa pun dibenarkan memakai pakaian atau membawa apa-apa bahan yang mempunyai lambang atau simbol mana-mana parti politik. 7. SPR menyediakan kemudahan pengangkutan seperti kenderaan pacuan 4 roda. kecuali di beberapa kawasan pedalaman di mana jumlah pengundinya kecil.3 Semasa Pilihan Raya Umum 2004. perahu dan bot ialah Sabah. Para pengundi kebanyakannya datang pada awal pagi yang menyebabkan kesesakan di beberapa pusat mengundi yang mempunyai ramai pemilih di sebelah pagi. perahu. SPR telah menetapkan masa pengundian yang seragam di seluruh Negara.1. Walau bagaimanapun. mendirikan pondok parti atau ‘pondok panas’ juga dilarang kerana undang-undang berkenaan telah dimansuhkan. masa pengundiannya dipendekkan. iaitu had minimumnya seramai 50 pemilih bagi Negeri Sabah dan 30 pemilih bagi Negeri Sarawak. keadaaan beransur reda dan terkawal menjelang tengah hari dan di sebelah petang sehingga pada jam 5. PROSES PENGUNDIAN 7. Sebagai ganti untuk membantu para pemilih. Sarawak.00 petang.328 pusat mengundi dengan 19. Kelantan. Negeri yang terlibat dengan pengangkutan helikopter. . Di kawasan pedalaman di mana jumlah pemilihnya kecil.1.BAB VII 7.5 Proses pengundian di semua tempat mengundi di seluruh Negara secara keseluruhannya telah berjalan lancar tanpa sebarang gangguan atau kejadian yang tidak diingini.00 pagi dan ditutup pada jam 5.4 Selain itu.1 Urusan Pengundian 7. Pahang dan Johor. Jumlah saluran di satu-satu pusat mengundi bergantung kepada jumlah pemilh di dalam Daerah Mengundi berkenaan. 7.1.833 tempat mengundi telah dibuka untuk kemudahan orang ramai mengundi pada Hari Pengundian. 7. bot. maka jumlah pemilih yang ditetapkan di satu-satu saluran tertakluk kepada jumlah pemilih di dalam Daerah Mengundi berkenaan. Mereka yang tidak berkenaan tidak dibenarkan berada di dalam kawasan zon larangan ini dan apa jua aktiviti berkempen dilarang sama sekali di dalam kawasan berkenaan. dan helikopter.1.00 petang.1 Sebanyak 7.2 Bagi tempat-tempat mengundi di kawasan pedalaman dan pulaupulau tertentu yang mempunyai pemilih berdaftar. Jenis pengangkutan ini bergantung kepada kesesuaian dan keadaan kawasan berkenaan untuk menghantar para petugas dan peralatan pilihan raya ke tempat-tempat mengundi dan membawanya balik selepas pengundian.1.

7. Pasukan Gerakan Am dan pasangan.6 Suasana di pusat-pusat mengundi adalah lebih tenang dan terkawal kerana undang-undang yang melarang penyokong mana-mana parti politik berkumpul di pintu masuk pusat mengundi untuk merayu undi.2. 7. (PMB) pula menguruskan sampul-sampul undi pos yang diterima melalui kaunter-kaunter PMB dan peti-peti surat di seluruh Negara. Sampul-sampul undi pos yang diterima selepas jam 5.3 Sampul-sampul undi pos perlu dikembalikan atau sampai ke pejabat Pegawai Pengurus Pilihan Raya sebelum jam 5. penyerahan dan pengumpulan sampul undi pos bagi tentera dan polis telah diuruskan dengan menggunakan ‘karung khas SPR’ oleh courier tentera dan polis.2 Proses penghantaran. Sampul kertas undi pos juga dikeluarkan kepada petugas-petugas pilihan raya yang bertugas pada hari mengundi yang memohon untuk mengundi secara pos.7. Polis Diraja Malaysia.00 petang tidak dikira dan akan disimpan oleh Pegawai Pengurus.1.1 Sampul-sampul mengandungi kertas undi telah diedarkan kepada pemilih–pemilih pos bermula pada 17 Mac 2004 yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan. Zon larangan 50 meter dari pusat mengundi serta pemansuhan pondok parti dan perayu undi telah benar-benar berjaya mewujudkan suasana yang lebih tenang dan terkawal pada hari mengundi. 7. .00 petang pada hari pengundian bagi memastikan kertas-kertas undi berkenaan dikira selepas waktu pengundian ditutup.2 Pengundian Melalui Pos 7.2. pengundi berdaftar di luar Negara iaitu pegawai-pegawai di pejabat Kedutaan di luar Negara dan pasangan serta pelajar-pelajar yang berdaftar dan pasangan di luar Negara. Kementerian Luar Negeri pula telah menguruskan sampul-sampul undi pos bagi pemilih-pemilih luar Negara melalui Kedutaan Malaysia di negara-negara berkenaan dengan menggunakan beg diplomatik.2. Manakala Pos Malaysia Bhd.

Proses pengiraan undi pos dijalankan oleh Penolong Pegawai Pengurus yang bertanggungjawab terhadap pengurusan undi pos yang dilantik bagi setiap Bahagian Pilihan Raya yang terlibat. tetapi pengiraan undi hanya dibuat selepas jam 5. 8. pengiraan undi dibuat secara berkelompok. Pengiraan undi ditempat mengundi hanya dijalankan jika tempat-tempat berkenaan mempunyai kemudahan asas yang diperlukan.5 Ulang Kira di Tempat Mengundi Proses ulang kira kertas undi di tempat mengundi dibenarkan jika terdapat perbezaan undi 2% atau kurang yang diterima oleh calon yang memperolehi keputusan terbanyak dengan yang kedua terbanyak. seorang anggota polis ditempatkan di luar bilik untuk menjaga keselamatannya. pengiraan tidak boleh dimulakan sebelum jam 5. pengiraan undi di pusat-pusat mengundi itu dijalankan selepas pengundian ditutup.BAB VIII 8. proses pengiraan undi dijalankan di tempattempat mengundi oleh Ketua Tempat Mengundi selepas pengundian ditutup pada jam 5. Proses ulang kira boleh dijalankan jika diminta oleh calon atau jika diputuskan sedemikian oleh Ketua Tempat Mengundi.1 yang berikut: .2 Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Seperti pilihan raya yang lalu. selamat dan terkawal. Bagi Bahagian Pilihan Raya di mana jumlah pemilih posnya ramai. urusan pembukaan sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos dibuat lebih awal.00 petang. 8. Di setiap tempat mengundi semasa proses pengiraan dijalankan.00 petang.00 petang. Urusan pengiraan undi berkelompok ini dijalankan sama ada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi atau di tempat-tempat tertentu yang telah dikenal pasti oleh SPR. 8. Di tempat-tempat tertentu kawasan pedalaman dimana tempat-tempat mengundi ditutup lebih awal mengikut waktu yang ditetapkan oleh SPR. PENGIRAAN UNDI 8.3 Pengiraan Undi Berkelompok Bagi pusat-pusat mengundi di kawasan tertentu yang tidak mempunyai kemudahan yang diperlukan atau menghadapi masalah perhubungan seperti di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Ulang kira hanya dijalankan sekali sahaja.4 Pengiraan Undi Pos Undang-undang menetapkan bahawa sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos yang diterima oleh Pegawai Pengurus sebelum jam 5.00 petang. 8.00 petang pada hari mengundi akan dikira. Pengiraan undi berkelompok perlu dikendalikan oleh Ketua Tempat Mengundi masing-masing.1 Urusan Mengira Undi Urusan pengiraan undi pos dan undi biasa dijalankan selepas proses pengundian ditutup pada jam 5. Dalam Pilihan Raya ini bagi semua pusat mengundi di Negeri Selangor ekoran dari pelanjutan masa mengundi selama 2 jam (sehingga 7 petang). Permohonan ulang kira di tempat mengundi mengikut Negeri dalam Pilihan Raya Umum ke11 adalah seperti di Jadual 8.

P Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah W.1 Ulang Kira di Tempat Mengundi Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor W.L W.P Labuan Sarawak Jumlah Parlimen 6 47 83 53 38 55 23 55 42 0 12 0 19 20 0 41 494 Dewan Undangan Negeri 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 .Jadual 8.P K.

61 Sebanyak 219 pusat penjumlahan rasmi undi telah dibuka. Semua Ketua Tempat Mengundi dan kerani pengiraan yang terlibat di Bahagian Pilihan Raya berkenaan telah bertugas semula keesokannya untuk membuat pengiraan semula kerta undi di bawah pengawasan Pegawai Pengurus masing-masing.6. Sarawak pada jam 7. Peti-peti undi yang mengandungi kertas-kertas undi bersama borang keputusan berkenaan (Borang 14) dibawa oleh Ketua Tempat Mengundi atau oleh Penolong Pegawai Pengurus Pilihan Raya di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan.2 Pengiraan semula undi telah dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi pada 22 Mac 2004 bagi 7 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dan 16 Bahagian Pilihan Raya Negeri.2 Semua keputusan pengiraan undi berkenaan disemak oleh Pegawai Pengurus dan keputusan undi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus.2 yang berikut: .00 tengah malam.7. Keputusan terakhir bagi Dewan Rakyat yang diterima ialah dari P.30 malam.8. Ini diikuti dengan pengisytiharan setiap kemenangan yang sama bagi Dewan Undangan Negeri oleh Anggota Panel SPR sebaik sahaja jumlah kerusi melebihi 50% diperoleh di Negeri-negeri berkenaan.6 Perjumlahan Rasmi Undi 8. 11 Tendong.7 Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 8. Setiap keputusan pilihan raya disalurkan kepada Bilik Gerakan Pusat di Ibu Pejabat SPR untuk semakan kali kedua sebelum diisytiharkan oleh Pegawai Pengurus di bahagian pilihan raya masing-masing. 8.205 Saratok. maka pada jam 12. 8.40 malam. Semua keputusan Pengiraan Semula Undi di bahagian terlibat tidak menunjukkan apa-apa perubahan kepada keputusan pilihan raya berdasarkan pengiraan di tempat-tempat mengundi berkenaan pada 21 Mac 2004. Sabah pada jam 8. keputusan pilihan raya bagi kerusi Dewan Rakyat yang pertama diterima dan diisytiharkan ialah dari P. 8. Keputusan untuk mengadakan Pengiraan Semula tertakluk kepada permintaan calon yang kalah dan pengiraan semula hanya dibuat hanya sekali sahaja. Kelantan pada jam 2. sama ada di tempat pengundian atau di pusat pengiraan undi berkelompok atau pengiraan undi pos. 8.44 Karamunting. iaitu satu pusat penjumlahan rasmi undi bagi Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh negara. pengersi SPR telah mengisytiharkan secara rasmi kemenangan parti Barisan Nasional bagi Dewan Rakyat.3 Dalam Pilihan Raya Umum 2004.6. Kelantan pada jam 2.7.1 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 telah menetapkan bahawa pengiraan semula undi boleh dibuat di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi jika keputusan majoriti antara calon yang mendapat undi terbanyak dengan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang. 8.30 pagi dan bagi Dewan Undangan Negeri ialah dari N.4 Selaras dengan Peraturan 25F Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan Raya) 1981 iaitu peraturan baru yang menetapkan iaitu SPR perlu mengisytiharkan kemenangan bagi mana-mana parti yang memperoleh jumlah kerusi melebihi 50%.6. Bahagian-bahagian pilihan raya yang terlibat dalam Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi adalah seperti di Jadual 8. 22 Pasir Mas. Keputusan pertama ialah dari N. Semua kertas undi telah dikira. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri.30pagi.

N. 15 Anak Bukit N. 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 35 Kemuning 41 Manik Urai Terengganu Pulau Pinang Perak Melaka Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur P. 138 Kota Melaka P. 15 Sanglang P. N. 31 Jelapang N. 29 Machang N.66 Ipoh Barat P.JADUAL 8. 44 Permatang Pauh P. N. 23 Belantek N. 11 Pendang P. N. 120 Bukit Bintang N. N. 13 Sik P.2 Bahagian Pilihan Raya yang Mengira Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Negeri Perlis Kedah Kelantan Parlimen Dewan Undangan Negeri N. N. 41 Keranji . 31 Batu Lancang N. N. N. 16 Batu Buruk N.

L W. iaitu Barisan Nasional (BN). Parti KeADILan dan seorang calon Bebas. Daripada jumlah tersebut hanya calon-calon dari empat buah parti politik dan seorang calon Bebas sahaja yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan.1 yang berikut: Jadual 9. Parti Demokratik Malaysia (MDP) dan Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR).P. Kedudukan bilangan kerusi Dewan Rakyat yang dimenangi mengikut parti politik dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9.1 Bilangan Kerusi Parlimen yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.BAB IX 8.P. Parti Tindakan Demokratik (DAP). PUTRAJAYA N.1.K.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.P. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK). Parti Islam Se Malaysia (PAS). Partiparti yang gagal memenangi sebarang kerusi yang dipertandingkan ialah Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP). KEPUTUSAN PILIHAN RAYA 9.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.1 Dewan Rakyat 9.1 Seramai 418 calon yang mewakili sembilan parti politik dan 31 orang calon Bebas telah bertanding untuk merebut 219 kerusi Dewan Rakyat. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 3 14 9 8 8 21 14 22 7 1 8 6 26 1 24 27 199 PAS 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 DAP 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 12 KeADILan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 3 15 14 8 13 24 14 22 11 1 8 6 26 1 25 28 219 .

097 BIL.948 % UNDI 83.901 662.079 429.589 467. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.99 80.422. Daripada sejumlah tersebut.K.097 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Parlimen selepas ditolak jumlah pemlilih bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang menang tanpa bertanding.293 273.22 80.744 14.061 870.2 yang berikut: Jadual 9.12 Seramai 9.9. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL.761 333.L W.75 91.006 513.79 73.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.P.722 455.482 821.49 67.786 345.351 570.248 431.08 64.08 76.13 Kedudukan keputusan Pilihan Raya Umum 204.531 7.90 9.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.367 1.2 Bilangan Pemilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Parlimen Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.126 1.362 1.90 62.209.74 87.P.274 670. seramai 7.920 5.196 434.894 511.19 72.90% telah keluar mengundi.170.94 73.234 820.610 665.3 yang berikut: . UNDI 93.998 4.95 69.697 535.924 672.063 400.184. PEMILIH 112.93 76.037.209.662 315.788 22.969 9.36 78.P.948 pemilih atau 73. PUTRAJAYA N.04 70.917 1.756.490 695.756.00 73. mengikut jumlah undi peratusan yang diperoleh oleh parti-parti politik dan calon-calon bebas yang bertanding bagi kerusi-kerusi Parlimen adalah seperti di Jadual 9.

087 206.666 286.957 19.662 18.053 671.916 5.480 20.894 278.56 JUMLAH 91.173 10.955 170.012.585 100.420 578.110 468.631 708.218 14.949 1.328 284.186 1.P.050 0.895 521.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.033 540 19.950 285.719 461.P.910 844.81 PAS 33.132 198.254 1.831 11.350 70.302 663.Jadual 9.834 39.799 423.501 392.P.54 BEBAS 6.183 31.002 263.626 303.198 3.3 Bilangan Undi dan Peratus yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.524 221.946 3.904 130. K.481 8.643 63.25 PARTIPARTI LAIN 1.125 135.103.636 115.824 61.109 111.098 70.472.428 37.251 37.10 KeADILan 63.188 4.107 2.653 73. PUTRAJAYA N.74 DAP 135.00 .536 7.714 201.035 1.950 143.013 8.002 4.630 421.320 650.188 388.760 189.694 786.767 79.943 260.020 499.009.L.329 35. W.919 4.086 211.010 15.849 38.692 19.752 38.852 57.094 34.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.238 52.289 15.370 59.682 108.608 132 63.566 67.731 40. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 58.273 318.

K.018 atau 2. termasuk 86 orang calon Bebas untuk merebut 505 kerusi. Parti Tindakan Demokratik (DAP) dan seorang calon Bebas yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan.4 Bilangan Kerusi Dewan Undangan Negeri yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik Dan Calon Bebas NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. sebanyak 165. 9.1 Bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri.4 Bagi Pilihan Raya Umum Parlimen.4 yang berikut: Jadual 9.1.P.9.345 kertas undi pos dari PDRM. seramai 1.121 calon telah bertanding yang mewakili lapan buah parti politik. iaitu dari Barisan Nasional (BN). PUTRAJAYA N. Bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi mengikut parti dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9.1. 9.P.P. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 14 31 21 28 38 52 41 54 0 0 34 26 55 0 59 0 453 PAS 1 5 24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 DAP 0 0 0 0 1 7 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 15 KeADILan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 JUMLAH 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 0 60 0 505 .2 Dewan Undangan Negeri 9.29% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan yang terdapat pada kertas undi sebanyak 35.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W. Parti Islam Se Malaysia (PAS). Calon-calon dari Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU). Calon-calon dari tiga parti politik dan seorang calon Bebas sahaja.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.L W.2.5 Jumlah undi yang diperolehi dalan Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti termasuk calon bebas bagi Pilihan Raya Dewan Rakyat adalah seperti di Lampiran II. Pertubuhan Kebangsaaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) dan Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) gagal memenangi sebarang kerusi.

K.219 510.362 1.3 Berdasarkan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Undangan Negeri.6 yang berikut: .085 895.985 % UNDI 82.9.95 73.17 80.720 273. kedudukan jumlah undi dan peratusan pengundian yang diterima oleh parti-parti politik dan calon Bebas yang bertanding adalah seperti di Jadual 9. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL.P.383.957 6.5 Bilangan Pemlilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Dewan Undangan Negeri Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.2.488.99 9.424 804.289 667.851 570.P.589 314.99% telah keluar mengundi. UNDI 93.668 429.2 Seramai 8.2.56 75.213.482 821.031 433.261 432.996 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakilwakil ke Dewan-dewan Undangan Negeri selepas ditolak jumlah pemillih bagi Bahagian-bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri yang menang tanpa bertanding.985 pemilih atau 74.924 672.90 73.00 75.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.011.94 81.23 78. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.148.638 671.619 8.722 455.104 530.786 345. PUTRAJAYA N.365.75 64.L W.11 73.564 399. seramai 6.5 yang berikut: Jadual 9.61 74. Daripada jumlah tersebut.488. PEMILIH 112.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.742 1.P.901 662.92 70.126 1.06 87.365.917 1.996 BIL.

836 28.023 97.062 653.Jadual 9.033 212.042 42.00 .186 6.660 66.048 421.850 18.572 249.483 315.77% KeADILan 4.382 222.179 125.P.925 170.906 137.549 428 94. K.395 988.829 88.578 672.393 258.893 268.PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.598 520.662 103.920 3.438 543.829 8.6 Bilangan dan Peratus Undi yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.773 1.826 47.SEMBILAN MELAKA JOHOR W.079 100.83% DAP 2.659 775.816 73.P.044 275.818 100.312 1.30% BEBAS 51 710 912 6. PUTRAJAYA N.504 6.81% PAS 29.894 21.210 53.383 34.P.568 393.62% PARTI-PARTI LAIN 18.67% JUMLAH 91.395 30.609 265.972 116.080 869.926 9.862 107.203 390.301 3.L W.805 410. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: PERATUS: BN 57.036 63.440 43.815 12.906 0.957.981 207.407 183.463 23.906 18.342 499.062 419.223 21.201.152 304.211 642.185 23.463 100.167.859 28.521 462.963 11.

Pengerusi SPR dengan secara rasminya pada jam 12.00 tengah malam mengistiharkan Barisan Nasional telah memenangi Pilihan Raya Parlimen. 9. sebanyak 134.4 Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 telah dipersembahkan secara rasmi kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya pada 22 Mac 2004 jam 10.7 yang berikut: . Paraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981.9. 9.1 Seramai 25 calon daripada 449 calon yang telah bertanding bagi merebut 219 kerusi Parlimen telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding di Bahagian Pilihan Raya yang berkenaan. Pengistiharan yang sama dibuat oleh Ahli-ahli Panel SPR bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. Suruhanjaya diperuntukan kuasa untuk mengistiharkan nama parti yang menang dalam Pilihan Raya apabila memperolehi lebih 50% dari jumlah kerusi Parlimen atau Negeri. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak.4 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. 9.00 pagi di Istana Negara. 9.2.3 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Mengikut Peraturan 25F. Berikutan itu. Jumlah calon yang mewakili parti-parti politik termasuk calon Bebas yang telah hilang wang deposit bagi Pilihan Raya Umum Parlimen adalah seperti di Jadual 9.5 Hilang Wang Deposit Pilihan Raya 9.16% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan pada kertas undi dan sebanyak 30. Kuala Lumpur diiringi oleh Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya.5 Jumlah undi yang diperolehi dalam Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti politik termasuk calon Bebas bagi Pilihan Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Lampiran III.2.848 kertas undi pos dari PDRM.5.058 atau 2.

LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 DAP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 KeADILan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 SNAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 2 12 JUMLAH 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 3 0 12 4 25 9. KL W. PUTRAJAYA N. daripada seramai 1. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.2 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri.4.8 yang berikut: .P.7 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Parlimen NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.JADUAL 9.P. Kedudukan calon-calon yang hilang wang deposit pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 9. SEMBILAN MELAKA JOHOR W.P. seramai 112 calon telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding.121 calon yang telah bertanding untuk merebut 505 kerusi.

PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.P.PUTRAJAYA N. KL W.8 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.P. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 4 0 11 DAP 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 KeADILan 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1 1 0 12 0 21 BERSEKUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 MDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEBAS 0 0 1 0 1 3 0 6 0 0 0 0 1 0 31 0 43 JUMLAH 0 2 1 0 4 8 1 8 0 0 0 1 8 0 79 0 112 .JADUAL 9.P. SEMBILAN MELAKA JOHOR W.

9. Selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkenaan kesemua mereka telah hilang kelayakan untuk mengundi dan bertanding dalam pilihan raya di dalam tempoh 5 tahun dari tarikh tersebut. Selepas tarikh tersebut tamat.(B) 163 pada 12 April 2004. tarikh akhir untuk calon-calon atau ejen masing-masing mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya ialah pada 13 mei 2004.6 Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri telah diwartakan melalui P.9 yang berikut: . 9. Keputusan penuh pilihan raya mengikut yang diwartakan adalah seperti di Lampiran II dan III. Kedudukan calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya mengikut negeri adalah seperti di Jadual 9. Tarikh pewartaan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 ialah pada 12 April 2004.7 Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya Seksyen 23 Akta Kesalahan Pilihan Raya menetapkan bahawa calon-calon yang bertanding perlu mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya di dalam tempoh 31 hari selepas keputusan Pilihan Raya diwartakan. Berdasarkan dari tarikh tersebut. Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan bahawa seramai 40 orang calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan.U.

JADUAL 9.P.P. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR W.9 Jumlah Calon dan Ejen Pilihan Raya yang Tidak Mengemukakan Penyata Perbelanjaan Mengikut Negeri NEGERI PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. PUTRAJAYA N. LABUAN SABAH SARAWAK JUMLAH: BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5 KeADILan 0 4 0 0 4 2 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 19 DAP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BEBAS 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 8 PASOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 JUMLAH 0 5 1 0 4 2 0 9 0 0 4 0 2 0 12 0 39 .P. SEMBILAN MELAKA JOHOR W. KL W.

39 Besut Kuala Terengganu Marang Dungun Pulau Pinang Perak P.36 P.28 Pasir Puteh P.17 Gombak Setia N.22 Jelawat N.8 Sungai Burong N. Maklumat dan keputusan penuh kes-kes petisyen pilihan raya bagi Pilihan Raya Umum ke-11.24 Kadok N.37 P.120 Bukit Bintang Selangor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Johor Sabah Sarawak N.27 Sura N.44 Permatang Pauh P.67 Kuala Kangsar P.13 Guar Sanji N.179 Ranau P.1 Kes Petisyen Pilihan Raya Umum Ke-11 Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Negeri Parlimen Dewan Undangan Negeri N.9 Kota Lama N.35 Kemuning N.3 Jerteh N.25 Bachok P.37 Pantai Remis N.213 Selangau P.50 Lahad Datu . Berpandukan kepada peruntukan tersebut.19 Ru Redang N.39 Mengkebang N. sebanyak 43 petisyen pilihan raya telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di seluruh Negara oleh pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya. Daripada jumlah tersebut. mana-mana calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya dan mempunyai bukti yang kukuh boleh mengemukakan petisyen pilihan raya kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan keputusan Mahkamah bagi membatalkan sesuatu keputusan pilihan raya.13 Sik P.6 Chempaka N.55 Pasir Bedamar N.15 Sanglang P.33 P.53 Rungkup N.24 Senggarang N.1 yang berikut: Jadual 10.41 Kepala Batas P.BAB X 10.95 Tanjung Karang P.30 Jeli N.216 Bintulu N. PETISYEN PILIHAN RAYA 10.31 Cukai N.26 Bangi N. sebanyak 17 kes petisyen bagi kerusi Parlimen dan 26 kes petisyen bagi kerusi Dewan Undangan Negeri.15 Api-api N.35 Pasir Raja P.98 Gombak P.47 Pandamaran Perlis Kedah Kelantan Terengganu P. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seperti di Jadual 10.1 Seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 118 Perlembagaan Persekutuan.15 Ladang N.37 Air Lanas N.11 Permatang Pasir N.

iaitu bagi Parlimen P.120 Bukit Bintang. Daripada jumlah 43 kes petisyen yang dikemukakan. . P. P. iaitu calon parti Barisan Nasional. Semua kes rayuan telah diselesaikan oleh Mahkamah Persekutuan di dalam tempoh enam bulan dari tarikh rayuan berkenaan didaftarkan dan keputusannya semua ditolak.98 Gombak. N. sebanyak 7 kes rayuan telah diterima oleh Mahkamah Persekutuan untuk didengar iaitu P.44 Permatang Pauh. 42 daripadanya telah ditolak oleh Hakim Pilihan Raya.10. N. manakala 1 kes sahaja.37 Pantai Remis dan N.179 Ranau.28 Pasir Puteh di mana Mahkamah Tinggi telah membatalkan keputusan awal yang dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya dan mengisytiharkan kemenangan kepada pihak pempetisyen.47 Pandamaran.4 Daripada jumlah 43 keputusan petisyen yang diputuskan. 10.17 Gombak Setia. P.2 Majoriti petisyen pilihan raya terbabit melibatkan bantahan dan dakwaan oleh calon dan pengundi ke atas pihak lawan masing-masing.3 Semua kes petisyen pilihan raya di seluruh Negara telah diselesaikan oleh Mahkamah Tinggi pada 29 Oktober 2004. Pihak SPR hanyalah dinamakan sebagai responden kedua atau ketiga sahaja. 10.

Tindakan yang dijalankan adalah baik bagi kebajikan pengundi tetapi tidak sesuai dengan keadaan masa yang amat suntuk kerana urusan seumpama ini memerlukan pemecahan buku daftar untuk menyalurkan pengundi ke pusat-pusat mengundi yang sesuai mengikut lokaliti (tempat tinggal) masing-masing. SPR mendapati wajar tempoh masa .3 Penambahan Masa 2 Jam bagi Negeri Selangor SPR telah menerima maklum balas daripada Pegawai-Pegawai Pengurus dan orang ramai berhubungan dengan kesesakan di sesetengah pusat mengundi di Selangor akibat masalah yang diterangkan dalam para 13. Apa yang berlaku adalah di luar pengetahuan Panel SPR dan menyentuh soal dasar dan prinsip akauntabiliti.1. Kesilapan ini timbul disebabkan kelemahan komunikasi di antara pihak yang menguruskan komputer dengan pihak pejabat PPN/Ibu Pejabat SPR. Bagi tujuan memberikan peluang kepada pengundi-pengundi berkenaan membuang undi pada sebelah petang. beribu-ribu pemilih didapati tidak dapat mengesan pusat mengundi mereka dan dikira telah terlepas peluang untuk mengundi.1 Penggunaan ‘Compact Disc’ (CD) Terdapat CD yang tidak dapat diguna pakai di pusat mengundi tertentu untuk tujuan semakan semasa pilihan raya umum.2 Kekecohan di Selangor Kekecohan yang berlaku di 60 pusat mengundi di kawasan Lembah Kelang Selangor di sepanjang pagi hari mengundi adalah disebabkan berlaku kelemahan petugas-petugas yang menyemak buku daftar pemilih sebelum pengundian.1.1. Ia menjadi pengajaran kepada Pengarah-pengarah Pilihan Raya Negeri untuk mengenali perbezaan antara tanggungjawab dan akauntabiliti. Ia berlaku disebabkan tindakan Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor membuka 60 buah pusat mengundi baru di dalam 16 daerah mengundi khususnya di dalam kawasan Lembah Kelang.1 Isu-Isu Semasa perjalanan pilihan raya umum yang lepas.1.BAB XI 11. ada beberapa isu yang berbangkit yang menjejaskan kelicinan dan keberkesanan pengurusan pilihan raya di bahagian-bahagian pilihan raya tertentu di seluruh Negara.2. terutamanya apabila sesuatu urusan itu melibatkan kebajikan pihak awam. Masalah ini hanya disedari oleh Ibu Pejabat pada hari pengundian. 11. Ini disebabkan komputer yang digunakan di sesetengah pusat mengundi didapati tidak serasi (compatible) dengan versi CD yang dibekalkan. Komputer-komputer yang disediakan tidak dapat membaca CD daftar pemilih yang dibekalkan oleh Ibu Pejabat. Antara isu tersebut adalah seperti yang berikut: 11. Pengundi juga harus dimaklumkan lebih awal mengenai pusat-pusat mengundi baru itu. Tujuan membuka pusat-pusat baru adalah untuk mengurangkan kesesakan pemilih di pusat-pusat mengundi yang sedia ada. SPR amat dukacita atas insiden yang tidak diduga ini dan ia tidak seharusnya berlaku. Pada dasarnya hanya satu pusat mengundi diwujudkan di dalam satu daerah mengundi. Daripada laporan oleh Pegawai-pegawai Pengurus yang terlibat di pusat mengundi di mana berlakunya kekecohan. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN RAYA 11. Keputusan yang di buat secara bersendirian selepas pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri nyata telah menyumbang kepada keadaan kekecohan yang berlaku di dalam kawasan-kawasan yang terlibat. 11.

1. Perkara ini berlaku di bawah sistem pendaftaran lama di mana pemohon tidak diwajibkan membawa kad pengenalan serta tidak diwajibkan hadir semasa pendaftaran atau untuk memohon pertukaran alamat.1. 11. Insiden yang tidak sepatutnya berlaku ini amatlah mendukacitakan. Walau bagaimanapun. Pahang Berlakunya penangguhan Pilihan Raya bagi DUN N. ia telah memberikan feadah yang besar dan dianggap satu tindakan yang baik dan wajar serta sesuai bagi memastikan hak pengundi di bawah Perlembagaan Persekutuan terpelihara dan tidak sesiapa yang berminat terlepas peluang untuk mengundi dalam pilihan raya.1.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Pada peringkat awal. Walau pun tindakan ini belum mempunyai precedent dalam sejarah pilihan raya di Malaysia. didapati kertas undi yang dicetak adalah betul.8 Pemindahan Nama dari Pusat-pusat Mengundi SPR ada juga menerima aduan daripada sesetengah pemilih bahawa nama mereka telah dipindahkan dari pusat mengundi asal kepada satu pusat mengundi baru tanpa disedari ataupun tanpa kebenaran mereka.1. bagi cetakan tambahan untuk kertas undi biasa didapati terdapat kesilapan pencetakan simbol parti. Perkara ini berlaku disebabkan kurang penelitian dan pengawasan oleh petugas-petugas yang menjalankan pencetakan di PNMB. Di samping itu kelemahan juga berlaku di peringkat Pegawai Pengurus berkenaan yang sepatutnya menyemak mengikut arahan SPR apabila kertas undi diterima sebelum diedarkan. Di bawah sistem lama pendaftarn pemilih boleh dibuat oleh orang lain sebagai wakil. SMS berfungsi dengan baik membolehkan pemilih menyemak nama mereka sama ada berada di dalam daftar pemilih atau sebaliknya. pengedaran maklumat dan program SMS mengenai pusat-pusat mengundi dan tempat-tempat mengundi tidak sempat disediakan secara lebih sempurna. 11.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih Ada sebahagian orang ramai mendakwa bahawa nama mereka tidak ada di dalam daftar pemilih sedangkan mereka telah pun mendaftar dan pernah mengundi pada masa lalu. 11. Kesempatan ini telah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memasukkan .1. tetapi hanya disedari oleh Pegawai Pengurus berkenaan selepas 2 jam pengundian dibuka. Perkara seperti ini adalah di luar kawalan SPR.pengundian bagi seluruh Negeri Selangor dilanjutkan selama 2 jam lagi. 11. Oleh itu SPR tidak boleh mengambil tanggungjawab apabila kehilangan nama mereka dalam daftar pemilih atau kesilapan itu dimaklumkan pada hari mengundi. Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang baru diperkenalkan oleh SPR bertujuan hanya untuk menyemak daftar pemilih pilihan raya. Undang-undang Pendaftaran Pemilih membolehkan orang ramai menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih sepanjang masa dan menjadi tanggungjawab mereka sendiri untuk berbuat demikian.17 Sungai Lembing. Pahang disebabkan kesilapan pencetakan kertas undi oleh Percetakan Nasional Malaysia (PNMB). Apabila Pilihan Raya diadakan. Setelah diselidiki. didapati ia berpunca daripada masalah kesibukan talian internet. Semasa cetakan awal kertas undi untuk Pengundi Tidak Hadir (Undi Pos). 11.6 Laman Web SPR SPR ada menerima aduan daripada orang ramai berkenaan dengan masalah tidak dapat ‘access’ secara mudah dan cepat ke Laman Web SPR.5 Percetakan Kertas Undi bagi DUN N.17 Sungai Lembing. Walau bagaimanapun.

Beberapa isi yang dibangkitkan dan masalah yang dihadapi semasa pilihan raya telah dibincangkan secara mendalam. Urus Setia SPR telah mengadakan pelbagai peringkat mesyuarat post-mortem pilihan raya secara menyeluruh diseluruh Negara.2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya Bagi mengenal pasti punca-punca berlakunya beberapa kelemahan semasa pilihan raya umum yang lepas.3. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mencari punca-punca masalah dan cara-cara mengatasi masalah-masalah yang timbul untuk kebaikan pilihan raya yang akan datang. Motif politik kepartian adalah punca utama penipuan ini berlaku. Tarikh Mesyuarat Post-Mortem adalah seperti di Jadual 11.3 Post-Mortem Pilihan Raya 11. 11. Walau bagaimanapun perkara ini tidak akan berlaku jika pengundi-pengundi mengambil kesempatan yang terbuka untuk menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih yang dibuka sepanjang masa sebelum pilihan raya berlaku. SPR telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Audit Pilihan Raya.1 Selain itu. sama ada melalui mesyuarat postmortem di peringkat Ibu Pejabat SPR atau di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri atau mesyuarat-mesyuarat SPR dengan Pegawai-pegawai Pengurus di seluruh Negara. 11.permohonan menukarkan alamat pemilih ke kawasan-kawasan tertentu yang tidak disedari oleh pemilih berkenaan.1 yang berikut: .

Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Kedah 5 Mei 2004 Kelantan 12 Mei 2004 Perak 15 April 2004 Pahang 28 April 2004 Selangor 9 April 2004 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 Melaka 27 April 2004 Johor 12 Mei 2004 . Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR).1 Tarikh Mesyuarat Post-Mortem Pilihan Raya Umum 2004 PERINGKAT/NEGERI Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Urus Setia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Urus Setia Ibu Pejabat Perlis TARIKH 22 Jun 2004 PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Pegawai Pengurus. Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus.Jadual 11. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Psukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus.

Pegawai Pengurus. Pegawai Pengurus. 11. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Antara tindakan penyelesaian yang telah diambil termasuklah membuat cadangan-cadangan untuk meminda beberapa peruntukan undangundang yang tidak lagi sesuai dengan keadaan masa kini. . SPR telah mengambil maklum dan seterusnya tindakan-tindakan menyelesaikan masalah yang timbul sedang dan telah diambil. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Angkatan Tentera Malaysia Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Polis DiRaja Malaysia Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan 26 April 2004 Sarawak 19 April 2004 Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Angkatan Tentera Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Polis DiRaja Malaysia Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Kementerian Luar Negeri Urus Setia Suruhanjaya Pilihan Raya Bersama Pos Malaysia Bhd 20 April 2004 28 April 2004 30 April 2004 Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Kanan Kementerian Luar Negeri 8 Julai 2004 Pegawai kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pegawai Pos Malaysia Bhd.3.2 Melalui mesyuarat-mesyuarat post-mortem tersebut dan juga laporanlaporan yang diterima dari pelbagai pihak. Beberapa tindakan penambahbaikan juga dibuat berhubung dengan penyediaan daftar pemilih serta syor-syor penambahan pusat-pusat mengundi di seluruh Negara untuk mengurangkan kesesakan pada hari pengundian.PERINGKAT/NEGERI TARIKH PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR).

bot dan perahu.2 Pertambahan jumlah petugas pilihan raya kira-kira 35% berikutan daripada bertambahnya jumlah bahagian pilihan raya dan jumlah bilangan pemilih di seluruh Negara serta keperluan pegawai dan petugas untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan baru. 12.BAB XI 12. iaitu melibatkan pertambahan sebanyak 25 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dari 194 kepada 219 dan sebanyak 63 Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri dari 504 kepada 567.7 Pencetakan buku undang-undang dan peraturan baru ekoran daripada pindaan kepada undang-undang dan peraturan pilihan raya yang telah diluluskan oleh Parlimen.5 Pelaksanaan pilihan raya umum satu hari dan serentak bagi seluruh Negara yang telah melibatkan tambahan penggunaan helikopter bagi keperluan di Negeri Sabah dan Sarawak berbanding dengan pilihan raya 2 hari sebelum ini. dan 12. PERBELANJAAN PILIHAN RAYA 12.1.6 Penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) melibatkan kos penyediaan pengangkutan. 12.3 Kenaikan elaun petugas-petugas pilihan raya sebanyak 70-100%.5 juta berbanding dengan Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999.8 Kenaikan kos pengangkutan selain kos sewaan helikopter seperti sewaan kenderaan kereta.1 SPR telah diperuntukkan bajet oleh Kementerian Kewangan sebanyak RM100 Juta untuk menjalankan Pilihan Raya Umum 2004.1.1.1 Pertambahan bahagian pilihan raya berikutan daripada urusan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya yang dijalankan pada tahun 2002/2003 diseluruh Negara. peralatan dan elaun kepada setiap anggota PP-KPR. .1. 12. Selain itu. 12. berlaku juga tambahan kos tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa petugas-petugas pilihan raya berikutan daripada kenaikan gaji tahunan.4 Kos pengurusan bertambah ekoran daripada pelaksanaan undangundang baru yang membolehkan Pengiraan Semula Undi di Pusat penjumlahan Rasmi Undi bagi mana-mana keputusan yang majoriti kemenangannya 2% atau kurang. Pertambahan tersebut adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang berikut: 12. iaitu helikopter yang sama boleh digunakan pada hari berikutnya.1. 12.1. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM 30. 12.1.1.

1 SPR telah mengadakan Pilihan Raya Umum 2004 mengikut kuasa yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan kesinambungan proses demokrasi berparlimen di Malaysia.2 SPR amat bangga untuk merakamkan bahawa dalam pilihan raya ini rakyat nyata telah menggunakan hak mereka untuk memilih secara bebas dan keadaan ini sekali lagi memcerminkan wujudnya unsur-unsur demokrasi yang terpenting iaitu kebebasan untuk memilih.BAB XIII 13. Di samping itu sesuatu kejayaan besar dicapai dari segi prinsip pilihan raya demokratik iaitu keputusan yang diperoleh melalui pilihan raya ini ialah keputusan yang sah dan telah diterima oleh semua pihak baik dalam atau luar Negara. 13. . PENUTUP 13. Kejayaan ini menunjukkan kemantapan jentera pengurusan pilihan raya yang disediakan oleh SPR serta kerjasama dan jalinan hubungan dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta. Pilihan Raya telah dijalankan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

14. 14. Syarikat Hornbill Skyways. Kementerian Penerangan. Kemeterian Pendidikan. suasana berkempen telah berjalan secara aman dan terkawal.. Bantuanbantuan dalam bentuk penggunaan bangunan.. Kementerian Luar Negeri. Jabatan Perdana Menteri.A Ketua Hakim Negara dan kesemua Hakim yang terlibat di atas kecekapan pihak “judicial” menyediakan jadual dan seterusnya menyelesaikan pembicaraan dalam tempoh masa yang diperlukan oleh undang-undang. Tenaga Nasional Bhd. Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus. 14. di samping itu juga penghargaan kepada pihak media lain sama ada media cetak atau media elektronik yang telah terlibat dalam membuat liputan meluas di seluruh Negara termasuk menyediakan publisiti dan maklumat berhubungan dengan proses pilihan raya kepada orang ramai sepanjang tempoh tersebut.. PENGHARGAAN 14.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut. Badan-badan Berkanun dan Pihak Swasta. Kerjasama dan sokongan daripada pelbagai pihak termasuk Kementerian dan Jabatan Kerajaan baik di peringkat Persekutuan atau di peringkat Negeri. peralatan dan logistik serta kemudahan pengangkutan dan sebagainya telah membantu pengurusan pilihan raya berjalan lancar dan licin. Sepanjang tempoh berkempen sehingga hari pengundian. Pos Malaysia Bhd. . Kementerian dan Jabatan Kesihatan. Antara pihak yang banyak memberikan sumbangan ialah Polis DiRaja Malaysia (PDRM). Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Syarikat Telekom Malaysia Bhd. 15.A. Jabatan Peguam Negara. Dengan adanya beberapa peruntukan undang-undang baru yang mengawal aktiviti berkempen oleh calon dan penyokong-penyokong masing-masing. Pengundi-pengundi telah dapat menunaikan tanggungjawab kepada Negara dengan bebas.. Jabatan Insolvensi Malaysia dan semua Kerajaan Negeri. Jabatan Kebajikan Masyarakat.4 SPR memberikan penghargaan khusus kepada RTM atas kerjasama dan penglibatannya dari awal hingga akhir pilihan raya ini berjalan. Penolong Pegawai Pengurus.2 Kejayaan Pilihan Raya Umum 2004 ialah hasil komitmen daripada semua pihak yang terlibat dalam membantu SPR melaksanakan tanggungjawab mereka kepada Negara. tenaga petugas. Sabah Air Bhd.. pilihan raya tersebut telah berjalan dalam suasana aman dan terkawal.1 Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri secara keseluruhannya telah berjalan dengan lancar dan berjaya.5 SPR juga ingin merakamkan penghargaan kepada Y. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS).3 SPR dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberikan kerjasama. Malaysia Helicopter Services. Selain itu pihak lain yang memberikan kerjasama ialah Percetakan Nasional Malaysia Bhd. Kementerian Dalam Negeri. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka dengan jayanya. Kementerian Pertahanan.BAB XIV 14. 14.

dengan jayanya.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka. Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus.14. Penolong Pegawai Pengurus. .

THE REPORT ON MALAYSIAN GENEELECTIONS 2004 ELECTION COMMISSION MALAYSIA .

.

1 3.3 Nomination Centres Polling Centres VoteTallyCentres Logistics and Equipment 4.2 Election Offences Act 1954 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 Election Budget Review of Polling Districts Establishment of Nomination Centres.1 4. THE 2004 GENERAL ELECTIONS Background Dissolution of Parliament and State Assemblies Early Preparations for Elections New Laws and Regulations for the 2004 General Elections 4.4. 4. ELECTORAL ROLL 3.4. 1. 11.1 4.CONTENTS CHAPTER I.1 Membership of House of Representatives [Parliament) and State Legislative Assemblies (State) Delimitation of Constituencies 2. HOUSE OF REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES 2. INTRODUCTION TITLE PAGE 79 2.2 Use of ICT Other Equipment .7.2 4. Polling Centres and Vote Tally Centres 4.2 111.2 All Year Round Registration of Electors System Preparation of Electoral Roll for the Elections IV.7.8.7.8. 3.1 4.

1 Air Transport 4.24 Transportation Requirements 4.20 Media Centre 4.23 Distribution and Sale of Electoral Roll 4.24.CHAPTER 4.2 Other Election Workers 4.21 Verification of Electoral Roll for the Election 4.3 Management of Postal Voting 4.10.1 Returning Officers. Checklists and Training CDs PAGE 4.11.25.24.19 Election Results via Website 4.11.14 Meeting with the Media 4.25 Publicity 4.3 Posters and Brochures 4. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4.2 Other Election Workers 4.22 Printing of Electoral Roll 4. Sea and River Transportation 4.25.25.2 Electronic Media 4.15 Meeting with Senior Police Personnel 4.4 Publicity by Ministry of Information .1 Print Media 4.1 Returning Officers.2 Road.10 Appointment of Election Workers 4.9 TITLE Updating Guide Books.17 Briefings for Heads of Federal Departments 4.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police 4.11.25. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams 4.13 Meeting with Political Parties 4.18 Checking of Electoral Roll via S M S 4.10.11 Briefing and Training Programmes 4.12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies 4.

26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections 4. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5. ELECTION CAMPAIGN 6.CHAPTER TITLE 4.4 5.5 8.7 .1 6.2 Election Campaign Enforcement Teams Enforcement Team Reports VII 7.2 Voting Process Postal Voting VIII 8.26.3 5.26.1 8.1 7.6 8.1 5.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections [JKP-PR) PAGE V 5.26.2 5. VOTING 7.2 Counting Process Counting of Votes a t Polling Stations Counting at Centralized Counting Centres Counting of Postal Votes Recounting of Votes a t Polling Stations Official Vote Tally Centres Recounting a t Official Vote Tally Centres 8.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections [JKT-PR) 4. COUNTING OF VOTES 8.4 8.3 8.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) 4.5 Nomination Withdrawal Period of Nomination Forms Parties Contesting Uncontested Elections Printing of Ballot Papers VI 6.

2 9.M Yang di-Pertuan Agong Loss of Election Deposit Gazetting of Election Results Statement of Election Expenses 133 135 X XI 10. ELECTION PETITIONS 1 1 .4 9.1 9. Pahang ECM Web Site Names Not Listed In Electoral Roll Transfer of Names to Different Polling Centres 1 1.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor Short Messaging System (SMSI Printing of Ballot Papers for State Seat N.1.1.6 9. 1 Issues 1 1 . 1 .5 9. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 1 1 . ACKNOWLEDGEMENTS . CONCLUDING REMARKS 14.3 Election Post-Mortem XI1 XI11 XIV 12.2 Internal Election Audit Committee 1 1.3 9. ELECTION RESULTS 9. ELECTION EXPENDITURE 13. 17 Sungai Lembing. 1 Use of Compact Disc 11.2 Confusion In Selangor 11.7 Parliament State Assemblies Declaration of Winning Party By ECM Presentation of Election Results to H.CHAPTER TITLE PAGE 121 IX 9.

DIMP. KMN Member (Until 2 8 JANUARY 2005) -. RASHID BIN AB. SPDK. DPMK. PNBS. KMN. CVO Deputy C h a i r m a n (Until 2 2 OCTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM P J N . ABS -Member (Until 6 August 2004) DATUK Y E 0 HOCK SIEW DMSM. J S M . RAHMAN PSM. DMSM. DCSM. PMP Member DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP.ELECTION COMMISSION MALAYSIA TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HAJI AB. AMN. J S M . KMN Chairman DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. J S M . D N S Member . J M N .

DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN HAJI MOHD.e. CHU LING HENG J M N .f 17 DECEMBER 2 0 0 4 ) d TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Member (w. KMN. DPMT.e. J M N . DPMT. BSK Member DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. NOOR DMSM. ASDK. DPMS. J B K . KMN Secretary (Until 27 NOVEMBER 2 0 0 4 ) NOTE: DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ.e.e. DIMP Secretary (w. ADK.f 9 MAY 2005). DIMP. KMN Member (w.f 11 DECEMBER 2004) DR. DIMP.f 6 DECEMBER 2 0 0 4 ) . J B K . DPMS.DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BUYONG PGDK. KMN Deputy C h a i r m a n (w. J M N .

In accordance with Article 5 5 (3) of the Federal Constitution and based on the date of the first sitting of the House of Representatives (Parliament). the term of the 9th State Legislative Assembly of Sabah was due to expire on 12th April 2004. . based on Article 2 l(3)of the State Constitution of Sabah and the first sitting of the State Legislative Assembly on 14 April 1999. which according to normal rule would fall vacant only on 1 8 November 2006. a total of 2 19 Parliamentary seats and 505 State seats became vacant except for 62 State seats of the Sarawak Legislative Assembly. In accordance with Article 5 5 (4) of the Federal Constitution. 1. 1. This was the 1 l t h General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliamentary election for Sarawak and Sabah.1 Malaysia held its 10th General Election on 29th November 1999 and the first sitting of the House of Representatives was held on 20th December 1999.1. it was the 10th State General Election. Following the dissolution of Parliament and State Assemblies. the term of the 10th Parliament was due to expire on 20th December 2004. the Election Commission of Malaysia (ECM] is required to hold General Elections for Parliament and the State Assemblies within 60 days from the date of dissolution. As for Sabah. Similarly. INTRODUCTION 1.2 His Majesty The Yang di-Pertuan Agong officially dissolved Parliament on 4th March 2004 and this was followed by the dissolution of the State Legislative Assemblies on the same date by Their Majesties the Sultans and Their Excellencies the Yang Di-Pertua Negeri (Governors)of the respective states except for the State Legislative Assembly of Sarawak.3 In compliance with the above requirements. ECM held General Elections for both the Parliament and the State Assemblies for Peninsular Malaysia and Sabah on 21st March 2004.

T. The increase of seats for Parliament and the State Assemblies was the result of the review and delimitation exercise carried out by ECM in 2003. HOUSE O REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES F 2. = Federal Territory 193 219 504 ** This was the 1 lth General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliament Election for Sarawak and Sabah. * Kuala Lumpur N.* Labuan Sarawak 0 10 7 5 20 20 1 28 TOTAL * F.1. Parliamentary and State Seats for the 10th and 1 l t h General Elections PARLIAMENT SEATS STATE 10th General Election 3 15 14 8 11 23 11 17 STATE SEATS 10th General Election 15 36 43 32 33 52 38 48 0 0 32 25 40 48 0 62 1 1th** General Election 15 36 45 32 40 59 42 56 0 0 36 28 56 60 0 62 567 1 1th** General Election 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 6 26 25 1 28 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F. A detailed comparison of Parliamentary and State seats for the 10th and 1 l t h General Elections is shown in Table 2. it was the 10th State General Election. * Putrajaya F. Sembilan Melaka Johor Sabah F. .T. As for Sabah.1 Membership of House of Representatives (Parliament)and State Legislative Assemblies (State) A total of 219 Parliamentary seats and 505 States seats were involved in the General Elections except for the 62 State seats of Sarawak.T.2.T.

25 for Parliament and 63 for the State Assemblies. requires ECM to undertake the review once in eight years.2. A s a result of the delimitation exercise. resulting from the delimitation exercise that was approved by Parliament on 8th April 2003 and gazetted on 1st May 2003. in accordance with Article 113 (2) of the Federal Constitution.2 Delimitation of Constituencies The increase in seats. including the 62 seats of the Sarawak State Assembly which were not involved in the General Election. came into force on 2nd May 2003. . the number of seats for Parliament increased from 193 to 2 19 and the number of seats for the State Assemblies increased from 504 to 567. The delimitation exercise.

citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register a t any of the registration counters throughout the country. the public can register a s a n elector a t any of the registration counters situated a t all offices of ECM throughout the country.071 I Difference * The Supplementary Electoral Roll contains the names of newly registered electors as well a s those who have changed their electoral addresses. Under this system.3.3 There was a n increase of 720.2 Under the new system. The yearly increase of electors from 1998 to 2003 is given in Table 3 . Breakdown Of Electors From 1998 t o 2003 I Year 1998 No.1. A qualified citizen is required to appear in person and register a s a voter in the constituency determined according to the address shown in the identity card. ELECTORAL ROLL 3. which shortens the waiting period of a n elector to vote in elections a s compared to the previous periodical system of registration. Under this system. 1 .1 The new All Year Round Registration System commenced on 16th J u l y 2002 and its implementation was in accordance with Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. Pos Malaysia Berhad counters.1. . 3. o f Electors 9.1 All Year Round Registration o f Electors S y s t e m 3. the Supplementary Electoral Roll* is verified quarterly (every 3 months).564. ECM mobile units and special counters opened by ECM a t public places a s well a s in the country's rural interiors.1. 3.520 new electors for this election over the number of electors for the previous election.

102 4.351 570.T.217 888.609 11.205 / 12.2: Breakdown of Electors By States According to Ordinary Voters and Postal Voters Electors State Ordinary Voters Postal Voters Total 1 1 Kedah / 809.565 1 1 1 22.3.726 16.442 664. The Electoral Roll which was used in the General Elections was updated and verified on 2nd March 2004 and gazetted on 4th March 2004 a s the Principal Electoral Roll for the elections.T.752 13. is prima facie to determine the eligibility of a n elector to vote in a n election.* Labuan Sabah Sarawak 1 - 19.015 29.284.259 641.803 14.177 334.T. verified by ECM.408.923 555.* Putrajaya 1 450.79 1 1 T T L OA * F.1 The preparation of the Electoral Roll is one of the main responsibilities of ECM.T.428 14.919 1 5.2 Preparation of Electoral Roll for the Elections 3. = Federal Territory 10.170.226 1 2.079 1 I 1 1 1I I 1 1 1 1 ( 1 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 Negeri Sembilan Melaka - I 1 420.2.879 200.083.786 345.812 1 1 9.254 755.591 electors and a breakdown by states according to Ordinary Voters and Postal Voters is shown in Table 3.920 5.712 10.696 / 821.924 672.892 32.323 1.284.362 1. The Electoral Roll.* Kuala Lumpur F. This Roll contained 10.422.006 768.105 1 1 429.591 ~ .901 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.470 1.917 1 1 I 1 I I Johor F.943 904.482 7.274 670.126 1.818 160 1 455.137.

3.2.2 The processing and preparation of the Electoral Roll was carried out according to the Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. Citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register as electors or are eligible to change their address in the Electoral Roll. The address a s shown in the Identity Card will determine the exact location of a n elector within the constituency. A Supplementary Electoral Roll, updated and verified every three months, is displayed for public claims a n d objections. Every claim is investigated a n d settled accordingly whereas all objections are resolved through Public Enquiries held in accordance with Regulation 17, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002. 3.2.3 The preparation of the Electoral Roll for the General Elections began with the printing of the Master Index Roll followed by the printing of the Master Copy of the Electoral Roll by ECM. The actual printing of the Electoral Roll to be used in Peninsular Malaysia was undertaken by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB).The Electoral Roll to be used in Sabah was printed by the State Printers (Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah), whereas for Sarawak the Roll was printed by the Sarawak Branch of PNMB. The whole exercise of printing was under the supervision of PNMB in Kuala Lumpur to ensure that the Electoral Roll printed was carried out in accordance with the requirements of ECM for the General Elections.

4.

THE 2004 GENERAL ELECTION
4.1

Background

4.1.1 Article 55 (4) of the Federal Constitution provides that the General Election is to be held within 60 days upon dissolution of the House of Representatives (Parliament).A similar provision is also contained in the Constitution of the respective States of Malaysia. 4.1.2 In this regard, the Federal Constitution and the respective State Constitutions also provide that these legislative bodies would automatically dissolve after five years from the date of the first sitting of each body, unless dissolved earlier. 4.1.3 The first sitting of Parliament, after the 10th General Election was on 20th December 1999, and therefore the normal parliamentary term would end on 20th December 2004. Similarly, based on the first sitting of the State Legislative Assembly of Sabah which was on 12th April 1999, the term of the Sabah Assembly would end on 12th April 2004.
4.2

Dissolution of Parliament and State Assemblies.

His Majesty The Yang di-Pertuan Agong, by virtue of Article 55 (2) of the Federal Constitution, dissolved Parliament on 4th March 2004. On the same date, Their Majesties The Sultans and Their Excellencies the Governors likewise dissolved the respective State Legislative Assemblies except the State Legislative Assembly of Sarawak whose term would continue until 18th November 2006. The dissolution of Parliament and State Assemblies paved the way for ECM to call for simultaneous elections to both legislative bodies.
4.3

Early Preparations for Elections

Preparations for the General Elections began in early 2002. It started with several amendments to the Election Laws and Regulations in connection with processes and procedures in the conduct of elections. The changes to the Laws and Regulations were made to suit the current situation. The Laws and Regulations cover the Election Act 1958, Election Offences Act 1954, Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981, Elections (Registration of Electors) Regulations 2002 and Elections (Postal Voting) Regulations 2003. Preparations for the elections were also made pertaining to the following matters:

(a) Budget allocation for the General Elections from the Ministry of Finance.
(b) Updating of polling districts, identification of nomination centres and vote tally centres and gazetting of polling centres throughout the country.

(c) Preparation of equipment and logistics. (d) Updating of election guide books, checklists and preparation of Compact Discs (CD) for training of election staff and workers. (e) Identification and appointment of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Enforcement Officers and other election staff.

(0 Conduct of briefings and training programmes throughout the
country. (g) Briefings to the Heads of Government Departments and relevant agencies of the private sector. (h) Briefings to political parties and media on election issues and amendments to the Laws and Regulations.

4.4

New Laws and Regulations for the 2004 General Election

For this election, several new laws and regulations a s given below were introduced:

4.4.1 Election Offences Act 1954 Section 4A:
Candidates or their representatives or any other persons acting on their behalf are prohibited from making any statements during the campaign period t h a t might instigate ill-feelings and hostility amongst the people. Polling and counting agents of a candidate are allowed to be present a t the polling station a t any time upon the presentation of their appointment letters containing their particulars to the Presiding Officer. Polling and counting agents are required to serve a t the polling station for a t least two hours and their replacements shall only be admitted upon the expiry of the two-hour period. Candidates or their election agents shall not spend more than RM200,OOO for a n election to the House of Representatives or RM100,OOO for a n election to the State Legislative Assembly. No person s h a l l supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on nomination day. No person shall wait or loiter within a distance of 50 metres from the limit of any nomination centre. Candidates and political parties are allowed to hold public meetings or open public rallies only after obtaining a police permit.

Section 14(1):

Section 14(1A):

Section 19(1):

Section 24(A)1: Section 24A(2): Section 24B(3):

Section 24B(4):

C a n d i d a t e s a n d political p a r t i e s s h a l l only distribute and display election campaign materials to members of the public in the constituency they are contesting after having paid to the State Director of Elections a deposit of RM5,000 for a n election to the House of Representatives or RM3,000 for a n election to the State Legislative Assembly. No person shall display or affix any election campaign materials within a distance of 50 metres from the limit of any polling centre. Deposits for the election campaign materials shall be forfeited if the campaign materials affixed and displayed are not removed within 14 days after polling day. Should the cost of removing the campaign materials exceed the deposit forfeited, the difference shall be borne by the candidate. No person shall supply o r u s e a n y musical instrument or loud hailer on polling day. No person shall use any residence, shop house, or any premise as a n office or a centre for any political activity within .50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to check the identity or names of electors in the Electoral Roll, solicit or influence electors on their choice of voting, or to wait or loiter within 50 metres from the limit of the polling centre on polling day. No person is allowed to wear, hold or carry any form of clothing, head covering, ornament, rosette, water bottle or umbrella considered a s campaign material within 50 metres from the limit of polling centre on the polling day.

Section 24B(7):

Section 24B(8):

Section 24B(9):

Section26(l)(b): Section 26(l)(d):

Section 26(l)(e):

Section 26(l)(g):

Section 26A(1)(2)(3): ECM checking booths are erected to replace party booths (pondok panas) for the purpose of assisting voters to check their names and their polling stations (streams) in the Electoral Roll. In these booths, party observers are allowed to be present for a t l e a s t two h o u r s a t a time a n d t h e i r replacements shall only be allowed upon the expiry of the two-hour period. Section 26B:

Provisions for the appointment of party canvassers are abolished.

Section 27B-27H:

Establishment of Election Campaign Enforcement Teams or P a s u k a n Penguat K u a s a Kernpen Pilihan R a y a (PP-KPR) for the purpose of monitoring and controlling campaign activities during the campaign period until the end of polling day. The hearing of every election petition shall be concluded not later than six months from the date of the presentation of the election petition to the High Court. The decision of the Election Judge on any election petition can be appealed to the Federal Court within 14 days from the date of the decision of the High Court.
An appeal against the decision of the Election Judge

Section 35A:

Section 36A:

Section 36B:

shall be heard and decided upon by the Federal C o u r t within six m o n t h s from t h e d a t e of presentation of the appeal.

4.4.2 Elections (Conduct of Elections) Regulations 198 1 Regulation 4(4)(c):
Each candidate is required to furnish full details, including the correspondence address of t h e candidate, a s required in the nomination papers. Each nomination paper submitted by a candidate must be correctly filled in the National Language a n d shall s t a t e t h e name a n d Identity Card particulars of the proposer and seconder , whose names must also appear in the Electoral Roll used for the constituency for which the candidate is seeking election. The State Director of Elections or the Returning Officer shall charge a fee of RM20 for a set of nomination papers. Election deposit for the House of Representatives is RM10,000 and for the State Legislative Assembly it is RM5.000. Nomination papers in triplicate must be submitted to the Returning Officer between 9 a.m and 10 a.m on nomination day.

Regulation 4(4)(d):

Regulation 4(8):

Regulation 5 1 : ()

Regulation 6(2):

Regulation 6(5)&7(2):Display of nomination papers for examination and objection (if any] by candidates or their proposers and seconders and one other person appointed by each candidate is from 10 a.m until 11 a.m.

Regulation 7(4):

The Returning Officer must decide and announce the decision of any objections made on nomination papers after 1 1 a.m.
A candidate may withdraw his candidature by giving notice using Form 6 for t h e House of Representatives or using Form 6A for the State Legislative Assembly before 10 a.m on nomination day. These forms must be signed by the candidate and attested to by a witness.

Regulation 9(1):

Regulation 1 1(2)(e):

The provision on Form 7 is abolished.

Regulation 1 1(7)(8)(9):Withdrawal of candidature by any candidate is allowed within 3 days after nomination day. Such withdrawal must be submitted by a written notice together with the withdrawal form (either Form 6 or 6A) and must be signed by the candidate and attested to by a witness, and must be submitted in person to the Returning Officer. In such a case, the name of the candidate will not be printed on the ballot paper. Regulation 1 l(10):
The election deposit of a candidate who withdraws his candidature after 10 a.m on nomination day will be forfeited. Provisionfor the appointment ofa Senior Presiding Of~cerfor polling centres is abolished. The Electoral Roll distributed to the candidates on nomination day are the authoritative texts of the electoral rolls to be used by the Returning Officers and Presiding Officers on polling day. The Presiding Officers shall regulate the number of voters to be admitted a t any one time. The people allowed to be admitted are Polling and Counting Clerks, Polling and Counting Agents, voters whose names are listed in the Electoral Roll specified a s well a s "a relative" of a voter approved under the law for infirmed voters. Besides these people, others include the candidates, their election agents, the returning officers concerned, members and officers of ECM. If a candidate or his election agent or polling agent is not present a t the polling station before polling begins, the candidate or his election agent or polling agent cannot dispute that the ballot box used by the Presiding Officer was empty before polling begins.

Regulation 12(2): Regulation 14(A):

Regulation 15(3):

Regulation 18(2A):

1: . The emphasis was to convenience voters to exercise their rights a s well a s to reduce the number of electors in each polling district to avoid congestion o n polling day. 4. The Presiding Officer is required to lock-up the ballot box and affix on the ballot box a clip and security tape that shall be signed by the Presiding Officer and by each polling agent if so desired. whenever a political party h a s acquired a majority which exceeds 50 percent of the total seats of the House of Representatives and the State Legislative Assemblies that are allocated for the election. Regulation 25D(5B): Regulation 25F: 4. several new polling districts were created. ECM shall declare a party has won the election for the House of Representatives and the State Legislative Assemblies.7 Establishment of Nomination Centres. ECM identified places suitable for use as nomination centres. the Presiding Officer shall call any Police personnel on duty outside the polling station to check and determine that the ballot box is empty before polling begins. respectively. Polling Centres and Vote Tally Centres For the General Election. Provision on the tendered ballot papers is abolished. polling centres and vote tally centres. Regulation 18(3): Regulation 22: Regulation 25(1A): Only one counting agent of each candidate i s allowed to be admitted a t a time to any polling station. Upon the request of the losing candidate.Regulation 18(2B): In the case where the candidate or his election agent or his polling agent is not present a t the polling station before polling begins. 4.5 Election Budget The Ministry of Finance approved a n election budget of RMlOO million. a s t h e case may be. a recount is allowed to be carried out only once a t the Vote Tally Centre if the difference between the total votes cast for the leading candidate and the total votes cast for the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast.6 Review of Polling Districts Under a n extensive exercise to review the positions of all polling districts. Should the election expenditure exceed this amount a supplementary budget would be provided. A list of these centres is given in Table 4.

- 1 Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F.1 Nomination Centres 4.7.2 Buildings used included Community Halls.331 1.1.062 758 668 2. A total of 219 nomination centres were used according to the number of parliamentary seats in the country.1.13 708 478 2. Polling Centres and Vote Tally Centres I I I I I I I State Nomination Centres Polling Centres Polling Stations Vote Tally Centres 3 15 14 8 Electoral Roll Checking Booths 87 628 520 348 Perlis 3 15 14 8 13 24 14 78 64 1 486 293 219 1.462 . 4. (c) Convenience for candidates.107 . party and supporters.316 33 2.284 850 1 Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang 1 278 .T. . Operation Rooms of District Offices/ Town Councils/ District Councils and Government Departments. (A building or hall with proper fencing).7.* Labuan Sarawak 6 26 430 967 489 10 444 25 1 28 I Total 1 219 1 7.328 1 19. School Halls.* Kuala Lumpur 1 11 8 6 26 25 1 28 5 162 282 179 782 623 12 1665 33 1.Nomination Centres.675 1 11 8 - 3 496 293 .5 13 1. (b) Suitable location of the building for police to control traffic.403 1.833 1 219 1 7963 1 * Federal Territory 4.1.1 Selection of Nomination Centres was based on the following criteria: (a) Security considerations.* Putrajaya F.162 24 14 1229 476 Perak Pahang - - - F.7.T.T.

such a s in the interior of Sabah and Sarawak.3. 4.(B) 100 dated 15thMarch 2004 and P.7.7. In addition. The establishment of the 50 metre restricted zone from the limit of polling centres is to enable the police to manage traffic flow and maintain law and order more effectively.U.7. no one except the candidate.7.(B) 98 a n d P. seconder.7.3.1. the proposer. 4.U. (B) 13.1 Election results brought in by Presiding Officers of their respective polling stations in a constituency are to be tallied by the Returning Officer at the Vote Tally Centre to determine the results of the election. ECM made use of tents or long houses. was also abolished.7.2 In the event that the difference of majority is two percent or less and a t the request by the candidate concerned. ECM workers and the police on duty is allowed within 50 metres from the limit of any nomination centre.843 polling stations (streams) were identified. A total of 7. The bgildings used as vote tally centres were mainly multi-purpose halls or s ool halls that have compounds for party supporters to gather while wai ing for the announcement of election results. (B) 30 dated athJ a n u a r y 2004 a n d P. This provision h a s facilitated the police in the management of law and order.8 Logistics and Equipment Preparation of logistics and equipment for the General Elections was made and included the development of the application of ICT systems to be used in the management of elections. gathering and using or carrying party symbols within the restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centres. 4. However the recounting of ballot papers a t the Vote Tally Centre shall be carried out the next day according to the procedures prescribed by ECM. the security of the Vote Tally Centre must be maintained to ensure that the ballot boxes are safe until recounting begins the following day.U. To compensate for the abolishment of the party booths. a recount shall be carried out at the centre by the Returning Officer.U. The centres were gazetted via P. i"" 4.2 Polling Centres 4. the law prohibits political parties and candidates from holding campaign activities.3 Vote Tally Centres 4.2. the amended law allows ECM to establish Electoral Roll Checking Booths to be manned by ECM workers to assist voters to check their names and polling stations (streams) on polling day. In this regard.328 polling centres consisting of 19. 4. commonly known a s pondokpanas erected outside the entrance of polling centres. The ammended law has abolished the appointment of party canvassers.4. .7.(B) 101 and 104-A dated 16thMarch 2004.U. the provision for the establishment of party booths.2 Outside the polling centres. P.3 Under the amended law.2. A total of 219 vote tally centres was established according to the number of parliamentary constituencies.1 A large number of polling centres comprised school buildings and community halls. In areas where such facilities were not available.

scissors. guide books and checklists were updated and training CDs were prepared for the benefit of officers and election workers. officers from other government departments such a s Local Government Authorities (LGA). Assistant Returning Officers and Head of the Election Campaign Enforcement Teams. 4. 4.8. Electoral Roll application software was used to assist in the management of elections.Forestry Department (FD). clips.8. 4.4. Checklists and Training CDs Following the amendments to the laws and regulations. perforators. counting trays. Their appointments were made based on their experience and positions held in their respective districts for which they were responsible.10. ropes and security tapes for marking the restricted zone. These books and checklists on processes and procedures were prepared to ensure that all election workers were familiar with their respective roles to enable them to carry out their functions accordingly. Drainage and Irrigation Department (DID)and State Secretariat (SS)were also appointed. In the event that the number of officers from the District Offices were insufficient. suitable and experienced officers were appropriately chosen. . Assistant District Officers and senior officers of local government authorities. CDs containing details on electors were prepared and sold to political parties and individuals to enable them to check the s t a t u s of voters in any constituency.799 election workers of various categories were appointed a s in Appendix I. stickers.1 Returning Officers.10 Appointment of Election Workers A total of 172. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4. Public Works Department (PWD). They also possessed the authority to mobilize the administrative machinery in the management of elections. 4. Other items included cutters. forms.2 Other Equipment Equipment such a s ballot boxes. polling booths. Priority was given to District Officers. The appointment was made according to Section 3 of the Election Act 1958 and in accordance with Article 115 of the Federal Constitution.10. knives.9 Updating Guide Books. envelopes.1 Use of ICT The use of computers and web facilities helped to link ECM Headquarters to all the State Election Offices throughout the country. postal ballot bags and posters were all in place before the elections.1 For the appointment of Returning Officers. security tapes for ballot boxes and envelopes.1. Education Department.

10.2 and Table 4. ECM appointed a total of 219 Returning Officers and 901 Assistant Returning Officers throughout the country.2 For the conduct of the General Elections.3.4. respectively.1.U. .(B) 41 dated 22ndJanuary 2004. Their appointments were gazetted via P. A breakdown of Returning Officers and Assistant Returning Officers according to departments is shown in Table 4.

2 Breakdown of Returning Officers According to Departments STATE DISTRICT OFFICE 0 12 11 LGA 0 2 1 1 2 3 2 10 PWD LAND OFFICE 1 1 EDUCATION DEPARTMENT 1 0 0 DID FD SS OFFICE 1 0 1 0 0 1 0 0 1 - TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F. = Federal Territory . * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 7 9 20 11 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 7 6 10 0 16 8 0 0 0 0 4 1 0 0 5 4 0 0 1 24 145 0 14 47 1 * F. * PUTRAJAYA N.TABLE 4.T. * KUALA LUMPUR F.T.T.T. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.

SEMBILAN MELAKA JOHOR 0 3 2 8 0 10 0 0 0 8 3 39 2 9 17 0 18 0 51 71 F.T.Breakdown of Assistant Returning Officers According to Departments STATE PERLIS KEDAH DISTRICT OFFICE 0 33 33 18 19 46 46 40 0 0 23 11 - LGA PWD LAND OFFICE 0 13 4 18 8 0 4 0 0 0 9 1 EDUCATION DEPARTMENT 8 0 SS OFFICE 0 0 2 0 5 3 3 2 0 0 1 TOTAL 0 12 15 8 5 25 11 39 16 2 6 0 0 4 0 8 4 4 4 0 0 0 12 1 20 59 63 44 63 99 69 88 22 2 52 42 KELANTAN TERENGGANU PULAU PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 0 0 11 6 0 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 7 14 0 0 2 0 10 17 F.T.T. .* PUTRAJAYA N.* KUALA LUMPUR F.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL 0 0 8 1 0 2 12 3 92 409 209 47 71 = Federal Territory 54 I 0 16 1 0 4 / 91 1 92 901 * F.T.

especially the appointment of Presiding Officers. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams Briefings to Returning Officers. Priorities for these appointments. for the purpose of overseeing and monitoring the activities of candidates and their supporters a s well a s activities of political parties during the official campaign period. This decision was made based on advice by the security authorities of these areas.4.10.11 Briefing and Training Programmes To ensure that the management and conduct of the General Elections were carried out successfully.10.2 Almost 80% of those appointed were school teachers. ECM established Election Campaign Enforcement Teams in all Parliamentary Constituencies in Peninsular Malaysia. 4. they still needed to understand the new procedures and regulations resulting from the amendments to the laws and regulations. a s shown in Table 4. while the rest were officers and staff from various government departments.2.3 In accordance with Section 27B of the Election Offences Act 1954.11. 11 in Sabah and 12 in Sarawak.10. were given to those who were experienced and were previously involved in the conduct of elections.1 Returning Officers. Polling and Counting Clerks. in these 31 constituencies where the enforcement teams were not established. Polling Centre Ushers and other helpers. the Police were directly involved in monitoring the security situation. Nevertheless. . Electoral Roll Checking Clerks. ECM conducted several briefing and training programmes for the appointed officers and workers. At each briefing session the Chairman or Deputy Chairman of ECM addressed all the officers present and reminded them to carry out their responsibilities fairly and according to the laws and regulations. 4. Postal Voting and Counting Clerks.2 Other Election Workers 4. ECM did not establish Election Campaign Enforcement Teams in 31 other Parliamentary Constituencies.2. Although most of them had the necessary experience. The composition of each team comprised the Head. The briefings were presented by the Commission Secretary or his deputy.4.1.10.1 Other election workers appointed comprised Presiding Officers. 4. a representative from the local Government Authority and a representative from each contesting political party or independent candidate. a representative from the Police. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams were held according to states. Details of their appointment are shown in Appendix I. 4.

01.T.2004 I 1 1 1 1 9 and 10. 4.2004 13.11. Polling and Counting Clerks and Electoral Roll Checking Clerks. ECM also conducted special briefing and training programmes on the management of postal voting for Returning Officers.11. For the Presiding Officers.2004 Selangor F.2 During these training and briefings sessions.2004 08.1 Training and briefings for other election workers.01.2. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams I I Perlis Kedah State 1 1 Date 12.* Labuan * F.01.02.2004 26 and 27.* Putrajaya F.T.Briefings to Returning Officers.11.T.2.2004 29.0 1. 1 1 / 5. Assistant .2004 1 1 1 = Federal Territory 4. were conducted by State Election Directors in their respective states between 9 February and 18 March 2004. 7 and 9.3 To ensure that the management of postal voting was carried out smoothly. Polling and Counting Clerks.T. they were also supplied with guide books and checklists concerning their respective functions a s Presiding Officers.02. consisting of Presiding Officers.2004 24 and 27.2004 1 ( Sabah F.02. they were also supplied with training compact discs on polling and counting procedures to ensure they carry out their functions according to laws and regulations. 4.01.* Kuala Lumpur Melaka Johor 15.2 Other Election Workers 4.2.11.02.01. Electoral Roll Checking Clerks. other than explaining the various processes and working procedures.2004 05.

they were also supplied with relevant guide books and checklists.3. Sembilan Melaka ( Johor Sabah F.2004 12.3. 4.11. from the Armed Forces for the military personnel and from Pos Malaysia Berhad (PMB) for other categories of postal voters.m on polling day.11. Votes from postal voters outside the country must reach the respective Returning Officer by 5.2004 1 I 1 I 1 Sarawak * F.2004 07. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad were held in the respective states a s shown in Table 4.11. = Federal Territory .Returning Officers in charge of postal voting and Postal Voting and Counting Clerks in all constituencies that were involved in postal voting.2004 12.2 Coordination and distribution of postal voting documents were carried out a t ECM Headquarters and State Election Offices together with officers appointed from the Police.3. Briefing on Postal Vote Management State Date I 1 1 Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Pahang 1 1 1 1 1 15.00 p.3.T.T. 4.2004 / I I I I 1 I I 1 1 I / 1 1 1 1 1 I 1 1 ( Selangor F. the dispatch of postal ballots is done through the Ministry of Foreign Affairs (Wisma Putra) upon receipt of these ballots from the respective Returning Officers.2004 12.T.2004 08.3.3.2004 12.3. This coordination is important to ensure that the postal voting envelopes reach the office of the respective Returning Officer before 5.3.* Putrajaya F. the dispatch of postal voting envelopes to postal voters around the country is done by courier service.1 In the conduct of elections.* Kuala Lumpur N.2.* Labuan - 12.m on polling day.T.2004 1 and2.2004 16. In this regard. The process is managed by a coordinating officer specially appointed from the Police for postal voters among the police personnel.3. The briefing and training programmes concerning t h e management of postal voting for the Police.00 p. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad.3. For absent voters outside the country.3.3.5.2004 19.3.3.2004 10.2004 10.3.2004 10.3 Management of Postal Voting 4.

Parti Bersatu Sabah (PBS). such a s transportation requirements.6. Democratic Action Party (DAP). Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS). Similarly.12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies The meeting between ECM and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies was held a t Equatorial Hotel. All matters relating to the conduct of the elections were discussed.Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS). Malaysian Democratic Party (MDP). Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Bersatu (UPKO). The meeting was chaired by the Chairman of ECM and was attended by all ECM Panel Members. 4. (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC). These meetings were held on the dates as shown in Table 4. TABLE 4. Parti Keadilan (KeADILan). senior officers from ECM Headquarters and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies. Bangi on 2nd March 2004.Sabah Progressive Party (SAPP). Sarawak Progressive Democratic Party (PDPS) together with Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA).Gerakan Rakyat Malaysia (GRM). The discussion involved aspects on assistance and co-operation required from various government departments and the private sector. Two sessions were held with representatives from component parties of Barisan Nasional: United Malay National Organization (UMNO). People's Progressive Party [PPP).6 Dates of Meetings With Political Parties I Date 21 March 2003 19 August 2003 22 May 2003 20 August 2003 1 Parties Barisan Nasional Component Parties Other Parties I . ECM also conducted a series of briefings for political parties a t state level.Sarawak United People's Party (SUPP).13.4. use of buildings and other logistical supports a t various levels. This was followed by two sessions with representatives from Parti Islam SeMalaysia [PAS). Party Rakyat Malaysia (PRM).Malaysian Chinese Association .All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF)and Parti Punjabi Malaysia (PPM). Sarawak National Action Party (SNAP) and State Reform Party (STAR).13 Meetings with Political Parties 4. Parti Pusaka Bumiputra Bersatu Sarawak (PBB].1 ECM held several sessions with political parties to explain the amendments made to the election laws and regulations. Persatuan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK).Liberal Democratic Party (LDP).

4.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police ECM held a series of meetings with police personnel a t state level to brief them on the amendments to the laws and regulations that were to be enforced during this election. headed by the Chairman. 4. Table 4. ECM requested the media to give a balanced coverage on the election campaign for all candidates and political parties. In addition. the proposal requiring political parties to register with ECM a s a precondition to participate in elections and the proposal to introduce the Code of Ethics for Elections were put in abeyance in view of the fact that there are already sufficient provisions under the Registration of Society Act.15 Meeting with Senior Police Personnel On 3rd March 2004 a meeting was held a t ECM Headquarters between ECM. ECM also requested the media to cooperate by disseminating information on voter education to the general public especially with respect to their rights and responsibilities during the elections. Other matters discussed were on the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. During their coverage of the campaign activities. other officers involved in security were also briefed. The media was also briefed on the preparations made by ECM to facilitate the media to cover the elections. 4. Petaling Jaya on 3 0 September 2003 to brief them on new amendments to the election laws and regulations and also to remind them of their role and responsibility during the elections. headed by the Inspector General Police.13.13. However.7 shows details on the briefing dates. Besides this. several important issues were discussed including ECM's proposal to introduce regulations regarding the requirement for political parties to register with ECM a s a precondition to participate in a n election. .14 Meeting with the Media A meeting with the heads and representatives of the media was held a t Hilton Hotel. during the period of campaign. a s well a s relevant sections under the Election Offences Act 1954. This meeting with the top management of the Police Force was to ensure close cooperation between ECM and the Police.2 During these meetings. ECM received positive response from the political parties regarding the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. 4. 4.3 Based on feedback during the meetings. were discussed. proposal on the establishment of Code of Ethics for Elections and aspects regarding voter registration. All aspects of election laws and security pertaining to the elections. These meetings involved all State Chief Police Officers and Officers In-Charge of Police Districts. to monitor the activities of political parties during elections. a s well a s the role of the Police on nomination day. and senior police personnel. on polling day and during vote tallying.

T.03 14.03 26.03 15.03 1 1 / Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F.* Labuan Sarawak Headquarters * F.12.03 21.7.03 14. The cooperation needed from the government departments and agencies during the elections was also emphasized.8.03 31.7.7.8.8. = Federal Territory 4.* Putrajaya F.TABLE 4.8.03 21. 4.8.03 4. Matters discussed included preparations for the elections and details on amendments to the laws and regulations.7. The Chief Secretary to the Government was also in attendance.03 23.17 Briefing for Heads of Federal Departments On 16 February 2004.03 22.18 Checking of Electoral Roll via SMS To facilitate the checking of names on the Electoral Roll.03 23.03 12.7.7 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police State Perlis Kedah Kelantan Date 12.* Kuala Lumpur I 1 1 1 26. The response from the public on the usage of SMS was very encouraging.03 16.T. Sembilan Melaka Johor Sabah F. the Commission Secretary also briefed the various Head of Federal Departments on election preparation. . at the Heads of Federal Departments quarterly Conference at the Prime Minister's Department.8.7.7.03 23. ECM introduced the short messaging service (SMS) besides the normal method of checking via telephone and website.7.T.8.03 28.03 i 1 ~ 1 N.T.8.

candidates.22. ECM also prepared the Electoral Roll in CD format for sale.4.27 Tanah Merah. Sufficient copies of the roll were printed for sale to the public and political parties.30 Jeli and P. P. estimated a t 75. 4. This centre was equipped with state-of-the-art IT facilities. Those electors who registered was verified u p to 30th ~ e p t e m b e r between 1st January 2004 and 1st March 2004. 4. All electoral rolls according to constituencies. ECM had 17 days to prepare for the elections from the date of dissolution. P.25 Bachok. Besides the printing of the electoral rolls in hard copy format. This Electoral Roll incorporated voters registered u p to 3 1 December 2003 except for four constituencies i. 4.23 Distribution and Sale of Electoral Roll The printed copies of the Electoral Roll were distributed to the State Directors of Elections beginning on 5th March 2004 for use on nomination day. This centre began its operations immediately following the dissolution of Parliament.2 The Electoral Roll was printed by the National Printers (PNMB).20 Media Centre A Media Centre was established by ECM in Putrajaya for the benefit of the media and the public in general.my). voters and the general public. Through this Media Centre.21 Verification of Electoral Roll for the Elections The Electoral Roll which was verified for use during the General Elections was gazetted on 2nd March 2004.000 people. 4. Printing began on 5th March 2004 and was completed on 11th March 2004. The Electoral Roll used in these four Parliamentary Constituencies was the one which 2003. P.22. were unable to vote when Parliament and the State Assemblies were dissolved on 4th March 2004. 4.22 Printing of Electoral Roll 4. were ready before nomination day.31 Kuala Krai. all information and reports on the elections were broadcast live throughout the country for the benefit of political parties. Their names could only be verified after 31st March 2004.gov.1 Nine days were set aside for the preparation and printing of the Electoral Roll.spr.19 Election Results via Website ECM introduced the system of announcement of the election results through its Website for the benefit of the people within and outside the country (www. .e. two days before nomination day on 13th March 2004.

4. and State Directors of Elections were given wide coverage by the electronic media to ensure matters on the election reached the general public effectively. ECM enlisted the services of Malaysian Helicopter Services (MHS) and the Royal Malaysian Air Force. coverage was also carried out by the electronic media that is via television and radio. the services of Syarikat Sabah Air were used to transport election workers and equipment. Sea and River Transportation For areas which were accessible by road. especially newspapers.24.4. speed boats and dugouts to transport workers and equipment to polling centres. sea or river ECM used fourwheel drive vehicles.24. Announcements by the Chairman of ECM.1 Air Transport Helicopter transport was used for the remote constituencies in Sabah. whereas for Sarawak the services of Hornbill Skyways were used. 4. played the main role in assisting ECM to disseminate information and increase public awareness on election matters. where transportation by road is difficult. For Sabah.25.3 Posters and Brochures ECM prepared a number of posters which were displayed in public areas to remind the electors to come forward to vote on polling day. Sarawak and certain areas in the Peninsula such a s Pahang and Kelantan. the Secretary. 4. 4. Special brochures were prepared and circulated in Sabah to provide information to the public on the simultaneous elections to Parliament and the State . Since polling was simultaneously carried out and polling was restricted to one day only. ECM went on a publicity campaign throughout the country using the print and electronic media.25. ECM employed helicopter services to bring back ballot boxes to Vote Tally Centres from 216 areas where there were transportation difficulties. For Pahang and Kelantan. From time to time announcements were made by ECM headquarters or State Directors of Elections on matters pertaining to the elections and these were well reported by the print media.2 Road.1 Print Media The print media.25 Publicity In order to encourage a higher voter turnout.24 Transportation Requirements The types of transportation utilized for the elections consisted of the following: 4.25. 4.2 Electronic Media Other than the print media.

4. In the past elections. Y. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis.26.Bhg.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections (JKT-PR) At the state level. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan. F. Kuala Lumpur.25. 4. .Bhg.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections (JKP-PR) This committee was chaired by the Deputy Chairman of ECM and consisted of all EC Panel Members.4 Publicity by Ministry of Information Besides the wide coverage carried out via the print and electronic media a s well as brochures and posters circulated to encourage electors to vote. Encik Fateh Chand a / l Pars Ram (Perak and Negeri Sembilan). Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak. 4.26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections ECM established several co-ordinating and monitoring committees a t Headquarters and state level to ensure that the elections were smoothly conducted. 4. Y. 4. simultaneous elections were only held in Peninsular Malaysia.Bhg. This committee implemented all decisions made and directions given by the Coordinating Committee for the Preparation Of The Elections (JKT-PPR). Terengganu and Johor) and Y. a song encouraging voters to t u r n out for the elections was aired. The EC Panel Members in this committee were responsible for the monitoring of the progress in the states. Sabah and F. in co-operation with Film Negara. a committee chaired by the State Director of Elections with relevant staff a s members. In addition. Y. was formed.T.26.T.Bhg. publicity on the elections was also undertaken by the Ministry of Information. several senior officers from the Commission's Secretariat a t Headquarters and appropriate State Directors of Elections. The role of this committee was to monitor and ascertain that the preparation for the elections was carried out smoothly according to schedule and decisions made. Putrajaya and Selangor). This Committee was chaired by the Commission's Secretary and it comprised all unit heads and senior officers at Headquarters and all State Directors of Elections. Y. Melaka and Pulau Pinang). F.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) The Technical Committee on the Coordination for the Preparation of the General Elections was established to coordinate and harmonize all aspects pertaining to the elections. Kedah.26.Assembly which were being held for the first time in Sabah.Bhg. Dato' Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang.T Labuan).

1. 5. one for each parliamentary constituency throughout the country. Details of their disqualification are shown in Table 5.2 Candidates submitted their nomination forms to the Returning Officer of the respective constituencies from 9 a.3 Amongst the objections received. four objections were accepted by the respective Returning Officers and accordingly four candidates were disqualified.1 Nomination 5.m. The nomination for parliamentary and state seats was held simultaneously.m. Failure to submit return of election expenditure (1999 election).1.2.m to 11 a. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5. 24 Senggarang N.m on nomination day. .m to 10 a. 38 Penawar N. 157 Pengerang Name/Party Reasons Fikri bin Sudari (PAS) Fikri bin Sudari (PAS) Shamshiah Rosidah bte Brahim (BN) Failure to submit return of election expenditure (1999 election). Name of proposer and seconder not listed in the constituency. N. 31 Subang Jaya Cheah Kam Chiew (DAP) 5.1 Regulation 9 (1) of the Elections (Conduct of Elections ) Regulations 1981 allows a candidate to withdraw his candidature before 10 a. ECM received a total of 449 nomination forms for Parliament and 1.1.1 Nominations were held on 13'" March 2004. From 10 a. On completion of the process of nomination. according to regulation 11 [7) a candidate is allowed to withdraw his candidature within 3 days from nomination day.2 Withdrawal Period o f N o m i n a t i o n F o r m s 5. Failure to submit return of election expenditure (1999 election). A total of 2 19 nomination centres were opened.121 for the State Assemblies.5. However. Disqualification o f Candidates Constituency P. the forms were displayed for scrutiny and objection.1. 5.

Candidates who withdraw their candidature within the stipulated period. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5. 38 Nabawan. 25 Klias. The list of candidates affected is given in Table 5.4. Roslan bin Pg Nasrun Mohd Ishak bin Laimudin Mohd Hashim b. Yussup @ Yusof Matlani bin Sabli Simpil bin Andingos Aklis bin Sigoh Wahid bin Said Yusof bin Apok @ Joseph Apok Raman @ Marjok bin Kardi Yusof bin Nasir Party PAS Independent KeADILan BERSEKUTU Independent SETIA Independent Independent PASOK PASOK SETIA N. 180 Keningau. Sabah N.m on nomination day. Candidates Who Withdrew Their Candidature and Lost Their Deposit Constituency P. Sabah N. Sabah N. 5. Sabah P. Sabah 5. Sabah N. However. .156 Kota Tinggi. 22 Pantai Manis. a candidate will lose his deposit if he withdraws after 10 a.48 Sukau. Sabah N. (A) 67 dated 12thFebruary 2004.3.This regulation was enacted via gazette P. 42 Sungai Sibuga.121 candidates who submitted their nomination forms.2.1 For the 219 seats for Parliament there were 449 candidates who submitted their nomination forms. Johor P. Sakak Jouti 8 Joseph bin Ajun Pg.3. will not have their names printed on the ballot paper.U. For the 505 seats for the State Assemblies there were 1.2 A total of 12 candidates withdrew their candidature within the stipulated period of 3 days and their election deposits were forfeited in accordance with Regulation 11 (10) of Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981. 185 Batu Sapi.2.3 Independent Parties Contesting 5. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5.40 Labuk. 39 Sugut. Sabah Name of Candidate Abu Bakar bin Hj. Sabah N.

TABLE 5.T.3 Parties and Independent Candidate Contesting for Parliamentary Seats SARAWAK 28 219 1 86 5 44 1 59 7 7 0 1 1 1 0 1 1 0 31 53 449 - TOTAL * F. = Federal Territory .

.

Sarawak I I 1 BN 1 1 E m ' I BN . 187 Kinabatangan. 17 candidates won uncontested as shown in Table 5. Sabah I 1 I 1 Joseph Pairin Kitingan Ronald Kiandee B N 1 P. Abd Rashid Shirlin Azizah bt Mohd Dun Yusof B Josree bin Yacob I BN B N B N BN I 1 P 175 Papar. 178 Sipitang. Sabah 1 I I I P. 219 Bukit Mas. Sarawak P. For the State Assemblies.5 Candidates Who Won Uncontested For Parliamentary Seats I I Constituency P. 214 Kapit. 190 Tawau. Johor I 1 1 Name of Candidate Dato' Syed Hamid bin S.5. 19 1 Kalabakan.4 Uncontested Elections For Parliament. 12 candidates won uncontested a s shown in Table 5. Sarawak P. 156 Kota Tinggi. 206 Kuala Rajang. Jaafar Albar I party I ' P. 217 Miri. Sarawak 1 Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander ~ a n t Linggi a Peter Chin Fah Kui Henry Sum Agong P. 197 Kota Samarahan. Sabah P. 177 Beaufort. Sabah P. 201 Batang Lupar. Sabah P. Sabah P. 180 Keningau. TABLE 5. Johor ( Azalina bte Othman Rosnah bt Hj. Sabah I Chong Ket Wah B Chong Ket Fah I Moktar bin Radin I 1. 185 Batu Sapi. Sarawak P.6. Sarawak P. Sabah P. Mahmud 1 I BN I 1 1 1 1 P. Sabah P.5. Shim Paw Fatt Abdul Ghapur bin Salleh Abdul Taib b. 157 Pengerang. 183 Beluran.

Sabah N. 46 Tanjung Papat. 56 Apas. Johor N. Sabah N. Sabah B N N. 22 Pantai Manis. Ballot papers for the Parliamentary seats of Sabah and the Federal Territory of Labuan were printed by PNMB at its Sarawak Branch. Selangor N.7. Kari Mohd Azam bin Hj. Printing of ballot papers according to states is shown in Table 5.5 Printing of Ballot Papers 5. 17 Pokok Asam. Sabah N. Ballot papers for the state seats of Sabah were printed by the Sabah State Printers under the supervision of PNMB Headquarters. Rauzan Ho Cheng Weng Lee Hwa Beng Abdul Rahim bin Ismail Lajim bin Ukin Radin Malleh Surady bin Kayong Metah @ Michael bin Asang Samsudin bin Yahya Tan Shu Kiah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan Party PAS B N B N B N B N N. 25 Klias. 43 Sekong.TABLE 5.1 The ballot papers were printed by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) in Kuala Lumpur a s well a s in a number of its branches throughout the country. 3 1 Subang Jaya. 39 Sugut. 35 Melalap. 24 Senggarang. except for Sabah and the Federal Territory of Labuan. Sabah N. . Perak N. Sabah 5.5. Johor Name of Candidate Mohd Ramli bin Md. Sabah N.6 Candidates Who Won Uncontested For State Seats Constituency N. Sabah N. 38 Penawar. 40 Labuk.

Putrajaya. Kedah Ipoh. *F. The whole process of distributing ballot papers was smoothly carried out according to schedule. Sabah and PNMB Kuching.5.3 Ballot papers were printed on 16thMarch 2004. Sarawak. Perak Kuala Terengganu. Negeri Sembilan.T.000 9. was closely guarded by the Police.000 Ballot Papers for the State Assemblies were less because they did not include those for the State Assembly of Sarawak.TABLE 5. The printing of ballot papers could only be done three days after nomination day after all the candidatures were certified. All movement of ballot papers. Kuala Lumpur and *F. I 5. .300. Terengganu Johor Bahru. Sarawak * Federal Territory Sarawak 5. Total number of ballot papers printed is shown in Table 5. Kuching.5.7 Printing of Ballot Papers According to State State Headquarters/Branch PNMB Headquarters Kuala Lumpur Melaka.000. Kota Kinabalu. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Labuan Alor Setar. Total Number of Ballot Papers Printed 1 ~onstituencj Parliament State Assemblies 1 1 Total 10.8. Pahang and Selangor Perlis and Kedah Perak and Pulau Pinang Kelantan and Terengganu Johor Sabah and *F.T.2 ECM decided that the colour of ballot papers for Parliament will be old gold while that for the State Assemblies will be pink. three days after nomination day. from the printers to the State Directors of Elections and to the Returning Officers. The ballot papers were distributed to the Returning Officers by the respective State Directors of Elections to enable them to issue the postal ballots to absent voters (postal voters) who will cast their votes earlier.T.

candidates are allowed to display their posters and distribute campaign materials in their constituencies after paying their election campaign materials deposit to ECM. 6. Political parties who are not contesting in the constituency are not allowed to display campaign materials. 6.6. A RM5. ECM established 165 teams for Peninsular Malaysia. According to Section 24B (4)of the Election Offences Act 1954. Section 27B of the Election Offences Act 1954. candidates and political parties contesting in the election are allowed to hold public meetings and open public rallies only after obtaining police permits. a representative from the local authority and a representative from each party or independent candidate contesting. The other members of the team included a representative from the Police of the rank of Inspector and above.3 According to Section 4A of the Election Offences Act 1954.1 For the purpose of monitoring campaign activities a new provision viz. For this purpose. banners or any campaign materials that did not conform to the specified laws.2 Each Election Campaign Enforcement Team was led by a n officer appointed by ECM. ELECTION CAMPAIGN Campaign activities commenced immediately after the completion of the nomination process and continued till 12 midnight before polling day. The main function of the enforcement team was to monitor the campaign activities of the parties and candidates contesting.. 6.1. 12 for Sarawak and 11 for Sabah. The enforcement teams were empowered to remove posters.1 Election Campaign Enforcement Teams 6.000 deposit is required for a candidate contesting for a seat to Parliament and RM3.000 for a seat to the State Assembly. This practice has contributed to the peaceful conduct of election campaigns and h a s ensured the safety of the public who attended the rallies.1. Besides this. Under this provision.1. ECM established Election Campaign Enforcement Teams for Parliamentary Constituencies that require monitoring throughout the campaign period until the end of polling day. . The purpose of the police permit issued under Section 27(2) of the Police Act 1967 (Act 344) is to maintain law and order. Candidates who failed to pay their deposits are not allowed to display any campaign materials. the enforcement teams and the Police are also responsible for taking action to stop candidates or party leaders from delivering speeches that contain elements which may incite ill-feelings or are against the law. According to Section 24B (3) of the Election Offences Act 1954. was enacted. The enforcement teams moved around to monitor the activities and submitted daily reports to the Returning Officers in their respective constituencies. political parties and candidates are prohibited from displaying campaign materials which are likely to instigate ill-feelings and hostilities including raising matters not related to elections.

307 complaints were received throughout the campaign period.T. Breakdown of Complaints by States STATE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY 3 15 14 NUMBER OF ENFORCEMENT TEAMS 3 15 14 TOTAL COMPLAINTS 1 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.T.* KUALA LUMPUR I 124 83 8 13 24 14 22 8 13 24 14 22 11 1 56 89 112 435 101 6 11 1 F.307 * F. A total of 1.* LABUAN 1 0 1 I 0 ( SABAH SARAWAK I 25 28 219 1 11 12 1 26 26 1 TOTAL 188 = Federal Territory 1.T. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F. this Monitoring Centre at ECM Headquarters received complaints from the public a s well a s from candidates and political parties concerning wrong doings of those involved in the election.T.2. This Monitoring Centre also provided guidelines on procedures to follow in taking appropriate action when discharging their duties. .1 An Enforcement Team Monitoring Centre was established at ECM Headquarters in Putrajaya to receive reports and to coordinate the monitoring of activities carried out in the states.* PUTRAJAYA MELAKA I 6 I 6 I 59 JOHOR F.1. A breakdown of complaints by states is shown in Table 6.2 Enforcement Team Reports 6. Throughout the campaign period.6.

candidates contesting complied with the election laws and carried out their campaign activities peacefully throughout the campaign period. .2.3 On the whole.2.2.1 Campaign Materials 6.2.7 6.8 Bribery Misunderstandings 6.2.6.2.2 The complaints received were related to the following matters: 6.6 Vote Canvassing on Polling Day 6.2.2.2.3 Party Booths 6.5 Problems On Polling Day 6.2 Campaign Activities and Speeches 6.2. there were several cases of violation of election laws by candidates or parties due to misunderstandings or irresponsible attitude shown by certain individuals.4 The Use of Community Halls a s Party Operations Centres 6.2. However.2.2.2.2.2.2.2. and these were highlighted by the print and electronic media.

2 For polling centres situated in the interior areas and in some islands which have voters.CHAPTER VII 7. voting was carried out smoothly without any untoward incidents throughout the country. In this zone.1 For this General Election. Many voters turned out early in the morning to cast their votes resulting in some congestion a t some polling centres in the morning.1. This ruling. In the interior parts of the country where the number of voters is small. 1 . 7. equipment and materials. each polling station will have a restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centre. the minimum number of voters per polling station is 50 for Sabah and 30 for Sarawak.1. no one was allowed to bring in any materials or wear clothing bearing party symbols. 4 Besides this. VOTING 71 . the situation a t all polling centres was peaceful and under control because of the amended laws that prohibit party supporters from gathering in the restricted 50 metre zone. boats and helicopters for the purpose of transporting election workers. As a matter of policy. These forms of transportation were used in Sabah. However.m except in some interior areas where the voting time was shortened due to the small number of voters. ECM provided transport in the form of four-wheel drive vehicles. 7.1. dugouts. .5 On the whole. Unauthorized personnel were prohibited from entering this zone. 7 . Kelantan. 7 .6 On the whole. Pahang and Johor. the situation improved and was under control towards the afternoon until voting closed. Sarawak. 7.833 polling stations (streams) were opened on polling day to facilitate voting. ECM erected Electoral Roll Checking Booths manned by ECM staff. 7. together with the abolishment of the law relating to the setting u p of party booths and the appointment of party canvassers. has helped to maintain a peaceful environment on polling day.328 polling centres comprising 19. which was from 8 a. ECM harmonized voting times throughout the country. ECM ensures that each polling station has a maximum of 700 voters except for the first stream which is reserved for senior citizens and is limited to 300 to 500 voters only.1. Voting Process 7.m to 5 p. party booths were not allowed to be erected in this restricted zone. 1 . As an alternative means to assist electors to check their names and polling stations.3 According to the amended laws.

7. Postal vote envelopes received after 5 p. it was handled by the Ministry of Foreign Affairs using their diplomatic bags for distribution to the Malaysian missions abroad.m on polling day to ensure that the votes are counted after polling closed. Field Force and their spouses. Pos Malaysia Berhad assisted in delivering postal ballots to the respective Returning Officers.m will not be counted and will be kept by the respective Returning Officers. Within the country.1 Envelopes containing postal ballots were distributed to postal voters beginning 1 7th March 2004. the Police Force. 7.3 Postal votes should reach the office of the Returning Officers before 5 p.2. postal ballots were also distributed to election workers on duty on polling day and who chose to vote by post.7. for voters overseas. These voters consisted of members of the Armed Forces and their spouses. . Similarly.2.2 Postal Voting 7.2 The distribution of envelopes containing postal ballots for the Armed Forces and the Police was carried out using ECM's special bag via their respective courier services. government officials and their spouses a t Malaysian missions abroad and Malaysian students and their spouses overseas.2. Similarly.

The counting of votes a t polling stations was only carried out in places which had basic amenities and the required security. counting of votes was carried out a t the polling stations by the respective Presiding Officers after polling closed. 8. 8. For constituencies where the number of postal votes are large.00 p.m.1 Counting Process Counting of votes. This process was carried out either a t the Vote Tally Centres or specified centres identified by ECM.CHAPTER VIII 8.4 Counting of Postal Votes All postal ballots received before 5.2 Counting of Votes at Polling Stations As in previous elections.m by Returning Officers will be counted. 8.m. a s shown in Table 8.m) counting of votes for the whole state of Selangor started only after the polling closed.00 p.1. However.00 p. Recounting is only allowed once. 8.00 p. counting of votes was carried out a t centralized counting centres. The recounting of votes can be undertaken a t the request of the counting agent or if so decided by the Presiding Officer.3 Counting at Centralized Counting Centres For polling stations situated in the interior such a s in Sabah and Sarawak which lacked basic amenities and faced transportation problems. For this election. counting of votes also started after 5. recounting of votes was carried out a t 494 Parliamentary and 407 State Constituencies.m.5 Recounting of Votes at Polling Stations Recounting of votes at a polling station is allowed if the difference between the number of votes cast for the leading candidate and the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast. At each polling station where counting of votes was carried out a police personnel was stationed outside the room to take care of security. in certain polling centres in Selangor. In the interior areas where polling closed early. the Returning Officers may open the envelopes earlier but counting will only start after 5.00 p. COUNTING OF VOTES 8. . under the supervision of the respective Presiding Officers. inclusive of postal votes. began soon after the close of polling a t 5. where ECM decided to extend the polling time by two hours (until 7. Counting of postal votes is carried out by the Assistant Returning Officer appointed specifically to manage postal votes in the constituency for which he is responsible.

Each election result was sent by facsimile to ECM Headquarters for verification before announcement of the result by the Returning Officer of the respective constituency.* Labuan Sarawak Parliament 6 47 83 53 38 55 23 State Assemblies 5 48 91 36 34 47 29 49 0 0 12 13 20 23 0 0 407 p p 55 42 0 12 0 19 20 0 41 Total 494 *F. For the .1 Recounting of Votes at Polling Stations State Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor F. Sarawak a t 7.6.6.3 The first election result was received from Parliamentary Seat.1 A total of 219 Official Vote Tally Centres were opened.m. all ballot boxes containing the ballot papers and Form 14 [ordinary votes) or Form 15 (postal votes) were submitted to the Returning Officers of the respective constituencies by the Presiding Officers or the Assistant Returning Officers in charge of postal votes.TABLE 8. whereas the last result was received from Parliamentary Seat.Lumpur F.40p.T. After the counting.2 All results on counting of votes were checked and consequently tallied by the Returning Officer.22 Pasir Mas.* K.T.6. * Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah F. one for each Parliamentary Constituency throughout the country.6 Official Vote Tally Centres 8.T. P. Kelantan a t 2.=Federal Territory 8.T. P. 8. 8.30 a.m.205 Saratok.

120 Bukit Bintang I I .2.7.30 a.30 p. Recounting of votes at these centres excluded rejected ballot papers and spoilt ballot papers.1 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 provide that a recount of votes is allowed once a t the Official Vote Tally Centre upon request by candidates in the event that the difference of votes obtained by two contesting candidates is 2% or less of the total number of votes cast. 41 Keranji P. I 1 I Kelantan 9 Kota Lama 12 Pengkalan Pasir 23 Melor 29 Selinsing 32 Gaal 33 Pulai Chondong 34 Temangan 3 5 Kemuning 41 Manik Urai I Terengganu Pulau Pinang Perak P. 31 Jelapang N. 23 Belantek N.7. N. Sabah at 8. N. 15 Sanglang N.m. 31 Batu Lancang N. N. 66 Ipoh Barat / Melaka Federal Territory Kuala Lumpur I P. 15 Anak Bukit N.44 Karamunting. N. 44 Permatang Pauh N.2 Recounting of votes at these centres was carried out on 22nd March 2004 for seven Parliamentary Constituencies and 16 State Constituencies a s shown in Table 8. Recounting of Votes at Official Vote Tally Centres rpp 1 ~erlis 1 Kedah State I Parliament 1 P. 11 Tendong. N. the first result was received from N. 16 Batu Buruk N. Recounting of votes was carried out the next day by the same team of Presiding Officer and Counting Clerks under the supervision of the Returning Officer. 13 Sik 1 state Assembly N. 8.7 Recounting at Official Vote Tally Centres 8. The recounting of votes did not affect the outcome of the election results based on the counting conducted a t the polling stations on 21st March 2004. 1 1 Pendang P.State Assemblies.m and the final result was received from N. 8. N. Kelantan at 2. N. N. 138 Kota Melaka P.

Selangor F.T. Pinang BN 3 14 PAS 0 1 DAP KeADILan 0 0 0 0 Independent 0 0 0 Total 3 15 14 0 0 0 9 8 8 21 5 0 0 0 0 4 0 0 0 8 13 24 1 3 0 .9.T.Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK). Democratic Action Party (DAP).1 Parliament 9. Sembilan p p p p p 8 6 26 1 0 0 Melaka Johor F. Details on Parliamentary seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9. Vutrajaya N.1 A total of 418 candidates from nine political parties and 31 independent candidates vied for 219 Parliamentary seats.1. Of these. Seats Won by Pplitical Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election I State Perlis Kedah Kelantan Terengganu P. ELECTION RESULTS 9.1. Parti Islam Se Malaysia (PAS) and National Justice Party (keADILan).T. Those successful parties were Barisan Nasional (BN). candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats.*Kuala Lumpur I 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 F.T.Parties that failed to secure any seats were Sarawak National Action Party (SNAP). = Federal Territory 121 .* Labuan Sabah Sarawak 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 24 27 0 0 6 25 28 Total 199 12 1 21 9 * F. Malaysia Democratic Party (MDP) and Sarawak State Reform Party (STAR).

209.531 64. TABLE 9.756.037.097 7.2 A total of 9.T.126 1.00 - Total 9.1.920 5.93 1 I 1 Perak Pahang Selangor F.662 315. Sernbilan 1.924 1 1 1 1 400.79 73.90%. were eligible to vote to elect representatives to Parliament.063 80.901 662. Details on voter turnout for the Parliamentary election are shown in Table 9.36 78.08 76.196 434. = Federal Territory 9.90 * F.744 70. a total of 7.756.079 429.097 electors.948 electors cast their ballots representing a voter turnout of 73. Of these.697 535.2.99 80.74 1 I 1 I Terengganu 1 1 1 455.3.1.422.209.894 1 ( 87.351 570.490 695.9. excluding electors in uncontested seats.969 333.170.917 1.589 467.184.367 1.49 1 1 I / 1 1 1 Melaka Johor Sabah Sarawak 513.* Putrajaya N.95 1 1 69.248 431.998 4.293 273.* Kuala Lurnpur F.2 Voter Turnout for Parliamentary Election STATE NUMBER OF ELECTORS NUMBER OF VOTERS O h VOTER TURNOUT I Kedah Kelantan 821.948 73.T.274 670.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the Parliamentary election are given in Table 9. .19 72.90 62.786 345.T.788 820.94 73.061 870.75 91.722 665.

524 .218 14.501 392.109 111.302 663.198 650.831 11.125 135.188 4.949 1.719 461.957 19.662 18.050 0. * PUTRAJAYA N.834 39.273 F.T.752 38.= Federal Territory .087 206.289 15. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.010 15.626 303.370 59.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election STATE BN PAS DAP KeADILan OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.946 3.630 42 1.760 189.173 10.74 499.852 57.799 423.00 67. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR 58.692 19.420 578.536 7.81 170.002 4.012.824 91.56 318.767 79.910 844.254 3.666 268.086 211.186 8.653 73.132 198.094 34.731 61.* KUALA LUMPUR F.098 70.053 671.849 38.955 221.428 37.916 5.020 260.350 70.188 388.009.682 108.25 2.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 40.480 20.585 100.329 35.183 135.694 786.10 * F.002 263.328 284.013 19.631 708.894 278.608 1.103.636 115.472.950 285.919 4.T.643 63.T.714 63.895 521.950 143.238 52.033 540 31.320 6.107 132 1.566 1.481 8.904 130.T.54 63.943 33.035 1.201.110 468.251 37.

121 candidates from eight political parties. * LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: 1 2 0 0 ' 34 26 55 0 0 2 2 0 0 0 0 36 59 0 0 0 1 60 453 36 15 0 1 505 * F. F.T.1. PINANG 1 5 24 38 52 41 54 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 40 59 42 56 PERAK PAHANG SELANGOR F.* K. Democratic Action Party (DAP). Of these.L.O or 2.T.4 For election to Parliament.Parti Islam Se Malaysia (PAS) and Natonal Justice Party (keADILan). 9. Total number of votes secured by candidates for Parliament is shown in Appendix 11.T.T.Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK)and Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) failed to secure any seats. a total of 165. Candidates from Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU). inclusive of 8 6 independent candidates vied for 505 State seats. = Federal Territory 124 . Those successful parties were Barisan Nasional (BN).2 State Assemblies 9.4. candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats.345 postal ballots from the Police. In addition.9. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.1 A total of 1. a total of 35. Details on State seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9.2.29% ballot papers 18 were verified a s spoilt and therefore rejected. * PUTRAJAYA N. Seats Won by Political Parties and Independent Candidates In The State Election STATE BN 14 31 21 PAS DAP 0 0 0 KeADILan 0 0 0 INDEPENDENT 0 0 0 TOTAL 15 36 45 PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted.

2 A total of 8.742 1.996 6. Of this total.17 80.011.488. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.5 Voter Turnout for State Elections STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. 6. Details on voter turnout for the State elections are shown in Table 9.6.T.365.668 NUMBER OF VOTERS 93.589 O h VOTER TURNOUT 82.03 1 73.2.917 1. * PUTRAJAYA N.T.99%. .75 NUMBER OF ELECTORS 112.104 530.564 399.56 75.90 73.9.11 TOTAL: 8.985 74.23 78.085 895.289 667.148. SEMBILAN MELAKA JOHOR F. * KUALA LUMPUR F.424 804.61 429.638 314. excluding electors in uncontested seats.T.94 81.957 64.619 433.720 273.219 510.362 1.365. = Federal Territory 9.213.5.901 662.126 1.06 87.261 432.92 70.T.985 electors cast their ballots representing a voter turnout of 74.2.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the State elections are given in Table 9.383. were eligible to vote to elect representatives to the State Assemblies.924 672.996 electors.722 455.* LABUAN SABAH SARAWAK 671.99 * F.851 570.95 73.488.482 821. TABLE 9.786 345.00 75.

407 183.906 94.152 207.483 315. SEMBILAN MELAKA JOHOR F.179 125.221 642.167.981 29.963 23.186 6.T.210 53.598 51 520.829 88.549 988.080 869.023 97.805 18.* KUALA LUMPUR F.382 222.* LABUAN SABAH SARAWAK TOTAL: PERCENTAGE: 57.T.312 1.079 100.185 7 10 912 499.81% 1.77% 410.062 419.893 30.662 421.826 OTHER PARTIES INDEPENDENT TOTAL PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P.906 O.342 47.957. * PUTRAJAYA N.972 116.894 21.T.383 34.Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The State Elections STATE BN PAS DAP KeADILan 4. = Federal Territory .062 653.042 2.201.203 390.862 107.223 2 1.3O0h 103.67% 6.393 258.83Oh 543.906 137.00 * F.521 462.438 23.850 18.920 3.036 63.033 212.578 672.829 8.572 249.818 9 1.660 66.463 100.815 12.T.395 6.044 275.773 11.859 28.926 9.568 393. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.463 428 304.504 3.836 28.048 268.440 43.301 42.62% 18.925 170.816 73.659 775.395 100.609 265.

. Kuala Lumpur.058 or 2.5. a total of 134. accompanied by the Secretary of the Commission.1 A total of 2 5 out of 449 candidates who contested for the 219 Parliamentary seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 /8 of the total votes cast in the respective constituencies.4 For the State elections. This was followed by similar announcements of results by EC Panel Members for the various State Legislative Assemblies. the Chairman of ECM a t 12 midnight officially announced that Barisan Nasional had won the election for Parliament. Accordingly. ECM is empowered to announce the name of the winning party which has secured more than 50% of the total number of Parliamentary or State seats.4 Presentation of Election Results to H. 9. 9. 9.848 postal ballots from the Police.2. a total of 30.7 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted.3 Declaration of Winning Party By E M As stipulated under Regulation 25F of the Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981. C 9.5 Loss of Election Deposit 9.m the Chairman of ECM. In addition.5 Total number of votes secured by candidates for the State elections is shown in Appendix Ill. officially presented the election results to His Majesty the Yang di-Pertuan Agong a t Istana Negara.9.16% ballot papers were verified a s spoilt and therefore rejected.2. Table 9.M Yang di-Pertuan Agong On 22nd March 2004 a t 10 a.

TABLE 9.T. = Federal Territory .7 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In The Parliamentary Election * F.

5.2 State seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 / 8 of the total votes cast in the respective constituencies. .121 candidates who contested for the 505 9.8 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election.A total of 112 out of 1. Table 9.

SEMBILAN * F.8 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In the State Elections N.TABLE 9.T. = Federal Territory .

9.9 shows the list of parties whose candidates and election agents who failed to submit their statement of election expenses. A total of 40 candidates or their election agents failed to submit their statements within the stipulated period.U (B) 163 on 12 April 2004.7 Statement of Election Expenses According to Section 23 of the Election Offences Act 1954.6 Gazetting of Election Results The results of the General Elections were gazetted via P. candidates contesting are required to submit a statement of their election expenditure within a period of 31 days from the date the election results were gazetted. 9. In accordance with the provisions of the law. . as shown in Appendices I1 and 111. the last day for submission of the statement of election expenses by the candidates or their election agents was 13 May 2004. Based on the date of gazette on 12 April 2004. Table 9. those affected candidates and their election agents have been disqualified from voting a s well as contesting in elections within the next five years from the gazette of the election results.

SEMBILAN MELAKA JOHOR F.T.T. * PUTRAJAYA BN PAS KeADILan DAP BEBAS 0 0 PASOK SETIA TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 N.9 Parties Whose Candidates and Agents Failed t o Submit Statement of Election Expenses STATE PERLIS KEDAH KELANTAN TERENGGANU P. PINANG PERAK PAHANG SELANGOR F.T.TABLE 9. * KUALA LUMPUR F. * LABUAN SABAH SARAWAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 12 0 1 0 5 0 5 0 8 TOTAL: 19 1 39 * F. = Federal Territory .T.

31 Cukai N. 17 for Parliament and 26 for the State Assemblies. 33 Besut 36 Kuala Terengganu 37 Marang 39 Dungun 19 Rhu Rendang 27 Sura N. 1 Pulau Pinang Perak P. P. N. A breakdown of the election petitions by State is shown in Table 10. N. 26 Bangi N.1 As provided for under Article 118 of the Federal Constitution. A total of 43 petitions. N. 47 Pandamaran Selangor P. P. N.1. 98 Gombak . 30 Jeli 1 N. 37 Pantai Remis N. N. 11 Permatang Pasir N. 9 Kota Lama N. 13 Guar Sanji N. 6 Chempaka N.10. N. 95 Tanjung Karang P. 53 Rungkup N. 41 Kepala Batas P. 13 Sik P. P. . Election Petitions Received for Parliament and State Assemblies State - Parliament State Assembly N. ELECTION PETITIONS 10. 15 Sanglang Perlis Kedah Kelantan P. candidates who object to the outcome of the election results and who have strong evidence to do so may file a n election petition to the High Court to review the results. were registered with the High Courts throughout the country. 25 Bachok P. 44 Permatang Pauh P. 28 Pasir Puteh P. 8 Sungai Burung N. 55 Pasir Bedamar N. 17 Gombak Setia N. N.22 Jelawat 24 Kadok 35 Kemuning 37 Air Lanas 39 Mengkebang 3 Jerteh 15 Ladang Terengganu P. 67 Kuala Kangsar 1 1 N.

15 Api-api N. 47 Pandamaran. 17 Gombak Setia.3 All election petitions were resolved by the High Courts by 29th October 2004. 10. These appeals were from the Parliamentary seats of P. and consequently declared the candidate from Barisan Nasional a s the winner.4 Out of the 43 election petitions decided upon. 35 Pasir Raja N.2 The majority of the petitions involved complaints and allegations made by candidates and voters. 50 Lahad Datu 10. P. 37 Pantai Remis and N. All the appeal cases were heard and rejected by the High Court within the period of six months as provided under the law. Kelantan was accepted. 179 Ranau and the State seats of N. 24 Senggarang N. 10. P. from the Parliamentary Constituency of P. N. 120 Bukit Bintang State Assembly oho or Sabah P. 216 Bintulu N. In several of these petitions ECM has been named a s the second and third respondent. 179 Ranau Sarawak P. 44 Permatang Pauh. Only one petition. 213 Selangau P. seven appeals were received by the Federal Court for hearing. P.State Federal Territory Kuala Lumpur Parliament P. . The Election Judge ruled that the result by the Returning Officer was null and void. 120 Bukit Bintang. 98 Gombak. 42 were rejected by the Election Judges. Out of the 43 election petitions that were submitted. 28 Pasir Puteh.

Selangor to open new polling centres in 16 polling districts in the Klang Valley. problems in the splitting of the Electoral Roll surfaced and voters had difficulties in finding their names in the split Electoral Rolls. 11. This decision was made after the dissolution of Parliament and State Legislative Assemblies. the action was indeed taken with good intentions. It was done in his own capacity and without the knowledge and approval of the Commission.1 Issues During the last election. This problem was only brought to the notice of ECM Headquarters on polling day.1. His intention of opening these new pollipg centres was to reduce congestion a t the polling centres on polling day. Amongst these issues were the following: 11. This incident serves a s a lesson for all State Directors of Elections to understand the importance of their responsibility and accountability involving the welfare of voters on polling day. Selangor particularly in the early hours of polling. To enable the affected voters to cast .2 Confusion in Selangor During the election. instances of confusion were recorded from several polling centres in the Klang Valley.1. This confusion was the result of the decision made by the State Director of Elections. With this action.1 Use of Compact Disc (CD) There were incidences where the CDs could not be used to check the names of voters because the CDs were not compatible with some of the computers supplied. This was due to difficulties faced by election workers in checking the names of voters in the Electoral Roll before voting. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 11.11. This mistake arose because of eornmunication problems between those managing the supply of computers and the office of the State Directors of Elections / ECM Headquarters. a number of issues surfaced which affected the smooth running and effectiveness of the management of the election in several constituencies.e. Based on reports from Returning Officers. In principle. ECM regrets this incident which should have never taken place a s it h a s affected ECM's policy and the principle of accountability. but such action should have been taken long before polling day and all voters should have been informed accordi~gly. for the convenience of the voters. many voters a s expected could not easily identify their polling centres and therefore might lose their opportunity to vote.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor ECM received feedback from various Returning Officers that there were congestions a t several polling centres in Selangor a s a result of the problem highlighted above.1. 1 1. i.

Investigations by ECM indicated that this problem arose because of internet traffic congestion which was beyond ECM's control.1.7 Names Not Listed In Electoral Roll A number of people complained that their names were not in the electoral roll even though they have registered and voted in the past. 11. However. during the election. 11. . resulting in voters not obtaining the relevant information. dissemination of information by ECM on polling centres and polling stations (streams) to SMS service providers was not timely.1. If their names are not in the roll. the law provides for electors to check their names in the electoral roll throughout the year and it is their responsibility to do so. for the printing of the ordinary ballot papers. Although the postal votes were correctly printed.4 Short Messaging System (SMS) SMS facilities were introduced by ECM to facilitate the electors to check their names in the electoral roll. The error relates to the printing of the wrong party symbol for one of the candidates. based on identity card particulars and information regarding citizenship status. PNMB workers overlooked the printing error and the Returning Officer should have checked the printed ballot papers before distribution. it is their responsibility to re-register immediately. PNMB made a switch to a new printing plate. without the knowledge of ECM. Furthermore. ECM decided to extend polling by two hours throughout Selangor. Pahang was postponed to another date due to a n error discovered in the ordinary ballot papers supplied by the printer. Although this action was unprecedented in the history of elections in Malaysia.1. 11. PNMB. 17 Sungai Lembing. Nevertheless.5 Printing of Ballot Papers for State Seat N.1.their vote in the afternoon. 11. This error was only detected by the Returning Officer two hours after voting started. 17 Sungai Lembing. This problem could have arisen due to the process of cleansing of the electoral roll by ECM. voters could still check to see whether their names were on the electoral roll through SMS. This incident would not have arisen if PNMB had obtained approval from the State Director of Elections for the use of the new printing plate before printing. Pahang Polling for the State Assembly seat of N. In any case. it was however found to be appropriate a s it h a s ensured that no one h a s been denied his right to vote a s provided for under the Federal Constitution. both of which are provided by the National Registration Department.6 E M Web Site C ECM received complaints from the public concerning difficulties in accessing the ECM Web Site to check their names and polling centres.

This problem arose because under this old system. Political considerations were the main reasons for this unhealthy practice. the Secretariat also held various post mortem sessions on the election at different levels throughout the country.2 Internal Election Audit Committee ECM has established an internal ELECTION AUDIT COMMITTEE to identify the weaknesses and problems of this election and to recommend remedial steps as a guide for future elections.1 shows dates on which post-mortem meetings were held.1 Besides this.1.3 Election Post-Mortem 1 1. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). registration to be a voter can be made through a representative. Under the old system. Several issues and problems were discussed a t length either through post mortems a t ECM Headquarters or a t the Office of the State Directors of Election or during meetings between ECM and Returning Officers throughout the country. an applicant need not be present and need not produce his/her identity card when he/she applies for change of address. Assistant Returning Officers. Members of ECM Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections I ECM Secretariat ECM Secretariat (HQ) Perlis 24 April 2004 21 April 2004 26 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections Senior Officers of ECM Headquarters State Director of Elections.8 Transfer of Names to Different Polling Centres ECM also received complaints from a number of electors regarding the transfer of their names from the original polling centre to different polling centres without their knowledge or approval. This provision has been misused by certain irresponsible quarters who have changed the address of some electors to different polling centres without their knowledge.11. Table 11. 11. Election Assistants and Presiding Officers I . However. Returning Officers. 11. this would not have arisen if the voters had taken the initiative to check their names in the electoral roll which is open throughout the year.3. Dates on Post Mortem Meetings ECM HQ / STATE ECM and Secretariat DATE INVOLVEMENT Chairman of ECM.

Returning Officers. Assistant Returning Officers. Returning Officers. Returning Officers. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers 9 April 2004 22 April 2004 Negeri Sembilan 23 April 2004 1 Melaka 27 April 2004 Johor 12 May 2004 . Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPRI. Election Assistants and Presiding Officers - 5 May 2004 Kelantan 12 May 2004 1 Perak 1 5 April 2004 7 Pahang Selangor Federal Territory of Kuala Lumpur and Federal Territory of Putrajaya 28 April 2004 State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Returning Officers.- DATE Kedah INVOLVEMENT State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams [PP-KPR]. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections.

Amongst the actions taken was the submission of recommendations to ammend certain outmoded and outdated provisions in the election laws and regulations which are no longer suitable under the present situation. Assistant Returning Officers.INVOLVEMENT Sabah and Federal Territory of Labuan 26 April 2004 State Director of Elections. In addition. . Election Assistants and Presiding Officers State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Army Officers Sarawak 19 April 2004 I ECM Secretariat with Armed Forces Malaysia ECM Secretariat with Royal Malaysian Police ECM Secretariat with Ministry of Foreign Affairs Malaysia ' ECM Secretariat with Pos Malaysia Bhd. 28 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Police Officers of Royal Malaysian Police Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Ministry of Foreign Affairs Malaysia Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Pos Malaysia Berhad I 1 30 2004 8 July 2004 11.2 The findings of the post mortem meetings a s well a s reports from various sources were noted and ECM h a s taken the necessary actions to rectify the various weaknesses. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Team (PPKPR). action would be taken to improve the process of preparing the electoral roll and to continuously review and increase the number of polling centres throughout the country. Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers.3.

boats and dugouts. 12.5 Polling period restricted to one day throughout the country.1.1. such a s rental of vehicles. . resulting in a n increase of 25 Parliamentary seats and 63 State seats. ELECTION EXPENDITURE 12.6 Establishment of Election Campaign Enforcement Teams which resulted in an increase in costs for transportation.1. other than the cost of hiring helicopters.1.1 Increase in number of constituencies due to the delimitation exercise carried out in 2002/2003.2 Increase in number of election workers by about 35% due to an increase in a number of constituencies and a n increase in the number of voters.5 million over the 10th General Election budget. 12.1 ECM was allocated a budget of RM100 million to conduct the election. 12.3 Increase in allowances of election workers by 70% to 100% and also due to an increase in transportation costs.8 Increase in transportation costs. 12.4 Increase in management costs following the implementation of new election laws involving recounting of ballots at the Vote Tally Centres.1. which resulted in the deployment of a larger number of helicopters in Sabah and Sarawak. 12.1.1. The increase was due to the following factors: 12. 12.1. This was an increase of RM30.12.7 Printing of new editions of election laws following amendments made to existing laws. equipment and allowances for the members. 12.

and the freedom of choice clearly reflects the existence of a system which is free and fair. agencies and some private sector organisations. . The election was conducted according to the existing election laws and regulations. CONCLUDING REMARKS 13. In this regard. The successful conclusion of the election was partly due to the good cooperation shown and the excellent networking established between the ECM election machinery and government departments. the basic principle of democracy was upheld and the results of the election were acknowledged and accepted by all parties.13.2 ECM is extremely pleased to note that the general public were given the opportunity to freely exercise their rights to choose their representatives in a very fair manner. 13.1 The 2004 General Elections was carried out according to the provisions laid out under the Federal Constitution which empowered ECM to undertake its responsibility of safeguarding Parliamentary democracy in Malaysia.

logistical support and transportation. Printing Department of Sabah.CHAPTER XIV 14. is duly acknowledged. 14. Likewise. In particular. 14.Sabah Air Bhd. . 14. Royal Malaysian Police. ECM wishes to acknowledge the support and cooperation from the Prime Minister's Department. Ministry of Information. ECM also appreciates the support and cooperation given by Percetakan Nasional Malaysia Berhad. manpower. ECM wishes also to acknowledge the contribution of the print and electronic media which gave wide coverage and publicity in educating the general public of their rights and responsibilities during the election. In addition. Throughout the campaign period until polling day. Acknowledgements are also due to all the Returning Officers. ECM wishes to acknowledge the support given by Yang Amat Arif the Chief Justice and all the Election Judges for their efficiency in disposing the election petitions and appeals within the stipulated period a s provided for under the law. Attorney General's Office. Ministry of Foreign Affairs. Pos Malaysia Berhad. Syarikat Hornbill Skyways and Malaysian Helicopter Services. Tenaga Nasional Berhad. Insolvency Department and all State Secretariats. and this was attributed mainly to the amendments made to the election laws pertaining to campaign etiquette. Presiding Officers and all other election officials for their enthusiasm and diligence in discharging their duties and responsibilities entrusted upon them. The cooperation and support from various departments and agencies a t Federal and State levels a s well a s from the private sector in making available buildings. equipment.3 In this regard.4 ECM would like to record its special thanks to Radio and Television Malaysia (RTM)for its assistance throughout the election period. Ministry of Health.6 Finally. Ministry of Defence. 14. 14. particularly the National Registration Department. Ministry of Home Affairs.1 On the whole the General Election was conducted smoothly and successfully. Social and Welfare Department. Ministry of Education. Assistant Returning Officers.5 Regarding the contribution and cooperation from the Judiciary. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). Syarikat Telekom Malaysia Berhad. the election environment was peaceful and under control. The voters were able to freely exercise their rights in a peaceful environment. ACKNOWLEDGEMENTS 14. ECM would also like to express its highest appreciation to all the officers and staff who were involved in the conduct of the election. ECM would like to acknowledge its sincere gratitude to all those involved in assisting ECM to carry out this important task.2 The success of the General Election was due to the commitment shown by all those involved in assisting ECM in discharging of their duties and responsibilities entrusted upon them.

LAMPIRAN APPENDIX .

.

351 212 9.245 15 962 292 174 1.838 16 2.046 672 990 2. Sembilan PP/ RO 3 15 14 8 13 24 14 22 1 11 8 PPP/ ARO 20 59 63 44 63 99 69 88 2 22 52 PPR PPKPR 15 75 70 40 65 120 70 110 5 55 40 KTM KM/ MU 876 6.400 4.046 672 990 2.026 2.612 4.516 6 30 56 32 26 72 28 44 2 22 24 3 15 28 16 13 24 14 22 39 195 253 192 213 319 266 346 6 121 220 13.644 9.190 1.354 10.568 1.214 4.513 1.791 7.400 23.KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS NEGERI/ STATE Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor WPKLIRG Putrajaya N.052 5.434 846 2.162 2.714 790 2.211 1.245 15 966 584 438 3.700 2.743 33 1.450 14.428 9.032 KUP KPDP KMUS PYM TYP BRH 20 59 63 40 63 99 69 88 3 33 53 219 1.150 4.507 6.378 22.403 1.806 2.062 758 1 11 24 L Sarawak 28 92 124 140 1.107 2.521 172.802 10.136 3.419 40 184 164 136 215 628 256 208 7 763 140 174 1.799 - - Pegawai PenguruslReturning OJ~cer Penolong Pegawai Pengurus/Assistant Returning Ofller Pembantu Pilihan RayalElection Assistant Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Rayal Election Campaign Ertjorcernent Team Ketua Tempat Mengundilpresiding Oflcer Kerani Mengundi/Mengira Undi/Polling/Counting Clerk KUP PAPM KPDP KMUS PYM TYP BRH - - - - Kerani Undi PoslPostal Voting Clerk Pemandu Arah Pusat MengundilGuide Kerani Penyemak Daftar Pemilih/Electoral Roll Checking Clerk Kerani Mengira Undi Semula/Recounting Clerk Penyambut TetamuIUsher JurutaiplTypist BuruhIPekerja Am/Labourer .116 1.994 4.624 11.676 106 3.963 JUMLAHITOTAL Nota: PP PPP PPR PP-KPR KTM KM/MU - 281 6.124 175 72 3.363 3.712 276 890 886 2.284 850 1.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PERLIS .

5 Jerlun 44.594 1. Abdul Rahman bin Ibrahim [Dato Paduka Hj. Abdul Rahman bin Ariffm (Abdul Rahman bin Ariffin) (BN) 2. Idris bin Ahmad (Ustaz Haji ldris Haji Ahmad) (PAS) P. 9 Nor Star 57.148 P. Abd Rahman bin Ibrahim) (BN) 1. Chor Chee Heung (Chor Chee Heung) (BN) 2. A.980 1. Mahfuz bin Omar (Haji Mahfuz Omarl (PAS) 2.412 P. 6 Kubang Pasu 49. Mohd Johari bin Baharum (Dato' Mohd Johari bin Baharum) (BN) 2. Siti Nor binti Abdul Hamid (Siti Nor Hamid Tuah) (PAS) P.313 . Abu Bakar bin Taib (Dato Abu Bakar bin Taib) (BN) 2. Zawawi bin Hj Ahmad (Ustaz Zawawi bin Hj Ahmad) (PAS) 2. 8 PokokSena 66. Ghazali bin Ibrahim [Dato' Haji Ghazali bin Ibrahim) (BN) 1.072 P. 7 Padang Terap 32.J'UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 Undi D l z a n BaUot papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS N m s o Candidates and Party f Majority P. Isa Ismail) (PAS) 1. 4 Langkawi 27. Abd Isa bin Ismail (Dr. Zubir bin Ahmad (Zubir bin Ahmad) (PAS) 1.

922 44. Zarnri Yusufl (KeADILan) 2.981 1. 14 Merbok 57.886 50. Abd Razak) (PAS) 2.565 36. Badruddin bin Amiruldin (Dato Paduka Hj.791 64. M Rozai bin Shafian (Md Rozai d bin Shafian) (BN) 2.430 P.639 .193 P. 15 Sungai Petani 70.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.918 30. Mohamad bin Sabu (Mohamad Sabu) (PAS) 2.707 24. Saiful Izham bin Ramli (Saiful Izham) (KeADILan) 2.162 29.749 15. Zainudin bin Maidin (Zainudin bin Maidin) (BN) 1.154 19.036 31. Wan Azmi bin Ariffin (DatoHaji 26.607 18.493 36. Badruddin bin Amiruldin) (BN) 2.380 24. Mohd Hayati Haji Othman) (PAS) 1. Hashim bin Jahaya (Hashim bin Jahaya) (BN) 1. Azizan bin Abdul Razak (Ustaz Azizan Hj. Mohd Hayati bin Othman (Dr. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CAiVDlDA?1ESFOR PARLIAh4ENT-Cont. Che Din bin Arshad (Haji Che Din Arshad) (PAS) 1. 11 Pendang 57. 12 Jerai 63.180 49. 13 Sik 37. Zamri bin Yusuf (Ir. 10 Kuala Kedah 78.067 P.357 14.038 15. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon d m Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS vow Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P.920 55. Mahadzir bin Mohd Khir (Dato'Mahadzir bin Mohd Khir) IBN) P.682 Wan Azmi Ariffin) (BN) P.332 1.

NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.556 14.024 I Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f I Votes Majority 83.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.432 P. Abdul Kadir bin Hj Sheikh Fadzir 32.31 1.925 50. KEDAH Bahagian F'ilihan Raya Parlimen Parliamentanj Constituency 1 1 Total Electorate Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned ' Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti P. 18 Kulim-Bandar Baharu 77. Taib (Ust. Taib Azarnudden bin Md.558 P. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1.109 1.99 13. Taib h u d d e n bin Md. Alwi bin Mohd. 16 Baling 1 1 74. Yusop) (KeADILan) 80. Taibl (PAS) 1.181 (Dato' Paduka Abdul Kadir bin Hj.54 1. Yusop [Alwi bin Mohd. Sheikh Fadzir) (BN) 2.795 .269 15.075 26. Lim BeeVKau (Lim Bee Kau) (BN 2. 17 Padang Serai 80.661 28.27 1.698 53.953 22. Mashitah binti lbrahim (Dr Mashitah Ibrahim) (BN) 2.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT KELANTAN .

335 327 21. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P m E i V T .803 21. Ahrnad Rusli bin lberahim (Dato' Hj Ahmad Rusli bin Iberahim (BN) 1.024 17.C o n t .874 35. Shaari) (BN) 2.430 15. Sazmi bin Miah (Sazmi Miah) (BN) 21.JUlVnLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.319 46. 29 Machang 43. Wan Nik bin Wan Yussof (Cikgu Wan Nik) (PAS) 2.567 23. KELANTAN - - Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. Saupi bin Daud (Haji Saupi Haji Daudl (KeADILan) 1.676 266 23.430 P. Salahuddii bin Ayub (Salahuddin bin Ayub) (PAS) 2.580 1. Shaari bin Hassan (IT. 26 Ketereh 46. 28 Pasir Puteh 57. Che Min bin Che Ahmad (Ustaz Che Min bin Che Ahmad) (BNI 1.341 17. Mohd Yusoff @ Yusof bin Mohd Nor (Yusof Hj Nor) (PAS) 2.187 276 2.136 20.148 38.665 30.308 51. Awang Adek bin Hussin (Dato'Awang Adek) (BN) 1.208 P.580 P.392 0 17.107 : 13.329 17.107 13. Muhamad bin Mustafa (Ust.493 38. Kalthom binti Othman (Kak Som) (PAS) 2.896 42 1 2.57 1. Md Alwi bin Che Ahmad (Haji Alwi) (BN) 1. 27 Tanah Merah 37. Mat M d a ' ) (KeADILan) 2.774 23. 25 Bachok 55.527 16.627 15.774 P.225 1.803 5.024 16.136 P.458 81. 24 Kubang Kerian 47.464 .341 21.888 20.

KELANTAN .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.

Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 2. 34 Setiu 1. Nasharudin bin Mat Isa (Ustaz Haji Nasharudin Mat Isa) (PAS) 2. Razali bin Ismail) (BN) 2. Abdul Rahman bin Bakar (Datuk Haji Abdul Rahman Bakar) (BN) P.598 1 9 012 1 708 1 1.206 1 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PAlUlAMENT TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majonty P. 33 Besut 1. 3 9 Dungun 50.502 . 35 Kuala Nerus 1. 38 Hulu Terengganu P.Zi) (BN) P. Abdullah bin Md. Abdullah bin Md Zin (Dato' Dr. M Shukrimun bin Shamsudin (M Shukrimun Shamsudin (PAS) 2. Putera bin T Awang (Tengku Putera Awang) (BN) I .398 21. ~ " S t a f a Ilassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 1 26. 2. Muhyidin bin Abdul Rashid (Haji Muhyidin Abdul Rashid) (PAS) . Razali bin Ismail (Hj. Syed &man bin Syed Ahrnad Nawawi (Dr Syed Azrnan Syed Ahmad Nawawi) (PAS) 1. Che Azmi bin Hj A Rahman (Che Azmi bin Hj A Rahman) (BN) 1. 36 Kuala Terengganu P. Mohd Yusop bin Maj~d (Mohd Yusop Maj~dl (DN) 2 Che Chani bln Che Ambak (Haii Chr Chani b ~ n Che Ambakl (PAS) P. T. Rosli bin Mat Hassan (Datuk Haji Rosli Mat Hassan) (RNI @ 2.

Shabery bin Cheek [Ahmad Shabery Cheek) (BN) 36. TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kettas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti EN PAS Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 66. Ahd.635 15. Abd Rahman bin Yi~sof(Haji Abd Rahman Yusofl (PA9 1 JUMLAH 455. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLLAMENTCont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.517 20.924 .416 1.882 36.517 2.

Jumlah Pemilih Total Electorate NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PULAU PINANG - Kertas . Law Choo Kiang (Law Choo Kiang) [KeADILan) P. Ma Kok Ben (Ma Kok Ben) (BN) 1. Mujahid bin Yusof (Ustaz Mujahid bin Yusofl (PAS) P. Chong Eng (Chong Eng) [DAPl 2.148 811 P. 44 Permatang Pauh 665 1. 42 Tasek Gelugo~ 620 1. L i Hock Seng (Lim Hock Sengl (DAP) P. Huang Cheng Guan (Huang Cheng Guan) (BN) 2. Wan Azizah binti Wan lsmail (Datin Seri Dr Wan Azizah) (KeADILan) 1."" u Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 1 Ballot Papers Not Returned Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. Abd Khalid bin Rasid (Ustaz Abd Khalid bin Rasid) (PAS) 2. . Mohd Shariff bin Omar (Dato' Sen Mohd Shariff Hj Omar) (BN) 2. Abdullah bin Haji Ahmad (Dato' Sen Abdullah bin Haji Ahmad Badawi) (BN) P. 45 Bukit Mertajam 1. Tanasekharan a l l Autherapady (A.Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentwy Constituency I . 4 1 Kepala Batas 672 1. Lim Chien Aun (Lim Chien Aun) (BN) 2. Pirdaus bin Ismail IDato' Pirdaus bin lsmail) (BN) 2. 46 Batu Kawan .Tanasekharan) (DAP) 3. 43 Bagan 961 1.

407 1 74. Lee Kah Choon (Lee Kah Choon) (BN) 2. Chia Kwang Chye (Chia Kwang Chyel (BN) 2.161 78. Gooi Seong Kin (GooiSeong Kin) (DM) 1. Rohana Ariffin) (KeADILan) 7. 48 Bukit Bendera 65. Zulkifli bin Mohd Noor (Zulkifli Noor) (DAP) 1. Goh Kheng Huat (Gob Kheng Huat) (KeADILan) 1. Karpal Singh a l l Ram Singh (Karpal Singh) IDAPI 1.2 1 793 1.470 24.362 828 76. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLJAMENT-Cont.03 1.902 0 68.228 17. 52 Bayan Baru 55.261 21. Chow Kon Yeow (Chow Kon Yeow) IDAPI P.937 21.04 10.430 P. Hilmi bin Yahaya (Dato' Dr Hilmi Yahaya) (BN) 2. 51 Bukit Gelugor 60. Ooi Swee Hing (Ooi Swee Hing) 6.823 P.641 30 73.851 29.123 28 74. 49 Tanjong 57. Wong Kam Hoong (Wong Kam Hoong) (BN) 1. 47 Nibong Tebal 41.75 751 1.712 111.424 (BNI 2.717 28.72 717 4.40 564 12. Zainal Abidin bin Osman (Zainal Abidin bin Osman) IBN) 2. L i i Boo Chang (Lim Boo Chang) (BN) 2.988 P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb.281 P.93 998 10.010 18. 50 Jelutong 59.548 284.00 1.126 0 71. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2.005 18. Rohana binti Ariffm (Dr. 53 Balik Pulau 38.002 1.1 10 .611 30 77. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 21 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN Voting Votes Percentage Rejected Majority P.268 P.114 b JUMLAH 672.

N [ : .t m C9 m (? t . . m d m - w h m 2 m s N d 2 c3 . t .In t . 2 If] F i 2 4 r-: m " : t . t 3 d 0 N d l n w n 8 $3 a 3 e. "' 8%$3 If] m 0 N 2 "" m .

PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Kertas Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS DAP KeADILan Electorate Papers Papers Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majonty P.046 44.91 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.957 4.824 14.06 933 19. Mohamad Zolkafly bin Yahaya (Mohamad Zolkatly bin Yahaya) (KeADILan) 20.371 P. Kulasegaran a/l V.029 2.93 4 19 5. Michael Jeyakumar Devaraj IDr Kumar) (KeADILan) 3.172 20. Murugeson 2.029 14. Kayveas (Datuk M.94 1. M.890 8.768 481 68. Mohamed Nazri bin Abdul Aziz (Dato' Seri Mohamed Nazri Abdul Azid (AN] 2. Anna Doraai) IKeADllan) 1.337 1. 60 Taiping 65.571 3 72.129 17.129 17.360 31. 64 lpoh T i o r 73. Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah (Dato' Hajl Husnj Hanadzlahl (BN) 1.175 314 67.077 28. 6 3 Tambun 65. 65 Ipoh Barat 68.583 57 67.935 (M.51 927 1.774 19.015 598 22.337 22. Kayveas) (BN] 2.219 47.371 11.615 6.464 P.957 4.935 22.052 2.85 1 P. 62 Sungai Siput 46.132 46 72.077 28. S Samy Vellu a/l Sangalimuthu (Dato S Samy Vellu) (BN) 1. ThongFahChongIThong Fah Chong) (BN) 2.464 3 1. Ho Cheong Sing (Ho Cheong Sing) (BNI .052 + P.38 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.394 46. Datuk M. Khaimddin bin Abd Malik (Dr Haji Khairuddin bin Haji Abd Malik) (PAS] 2.821 1.680 19.280 17.824 10.680 P. Lim Kit Siang (Lim Kit Siang) IDMI 1.615 6.337 9.890 8. Annah Dorai a/l Pakiri WM.851 22. Kula) (DAP] 2.333 49. Sanmugam Ponmugam Ponnan (Ponmugam) (DAP) 2. Ong Chee Keng (Ong Chee Keng) IDAPI 3.027 68.783 31.863 18. 61 Padang Rengas 24.563 11.349 19.

66 1.09 373 oha am ad Nizar bin Jamduddin (Ir.566 233 69. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Tidak Undian Ditolak on dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS Total Electorate Papers Papers Voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P.847 20.102 4. Rafidah Aziz (Rafidah Aziz) (BN) 1. Mat Taib) (PAS) 2. 68 B ~ N ~ S 42.359 9.46 483 4.47 1.696 12.C A L O N BAG1 PARLIMEN-Samb. Veerasingam) (BN) 6.808 8. Ting Chew Peh (Ting Chew Peh) (BNI 2.867 11. Veerasingam all Suppiah (Dato S.874 38.413 103 63. Razi) (PAS) 2. Lim Keng Yaik) (BN) 2. Mohd Nizar Jamaluddin) PAS1 2.1 1.639 23.916 21.391 20. 1.814 P.586 16.938 15.359 .814 6. 66 Batu Gajah 73.17 1.229 126 71.173 28. 67 Kuala Kangsar 28. Lim Keng Yaik (Dato' Seri Dr. Ong Ka Chuan (Ong Ka Chuan) (BN) 28.945 16.112 12.808 13.191 12.112 P.945 7. Fong Po Kuan (Fong Po Kuan) (DM1 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N .02 956 1 1 1 7.328 56 67.491 14.983 6. 7 1 Gopeng 68.782 30. Muhammad Ismi bin Hj.747 12.867 P.033 20.952 235 69.129 30.303 8. Hew See Tong (Hew See Tong) (BN1 1. Nga Hock Cheh (Nga Hock Cheh) (Dm) 1.532 129 74. Lee Boon Chye (Dr Lee Boon Chye) (KeADILan) 1.490 23. Ahmad Razi bin Othman (Dr. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.530 8. 72 Tapah 38.681 42 1 66.312 15.542 9. 70 Kampar 60. Nasarudin bin Hashlm [Nasarudin Hashim) (BN) 1. Liew Ah Kim (LiewAh Kim) (DM) 2.747 P.899 25.312 P. 69 Parit 28.148 50.564 15.056 1.129 P.466 47. Muhammad Ismi bin Mat Taib (Ustaz Hj. Hj.

PERAK Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 94 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undl Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS DAP Jumlah Pemilih Total Electorate Votes Votq Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority P. Ayyathurai) (KeADILan) 1.23 1.88 919 1.11 1.415 P.077 12. Gobalakrishnan)(KeADILan) 2.88 1.950 111. Mah Siew Keong (MahSiew Keong) (BN) 1.614 27.875 P.829 P.801 17.154 786.351 820.693 24.179 5.25 .477 11. Ayyathurai all Achutharaman (A.422 27. 76 Telok lntan 53.412 - 70.522 50.283 8.590 24.424 468.128 8.486 73.170.273 117 66.LAMENT-Cont.082 83 66. Dato' Loke Yuen Y w (Dato' Loke o Yuen Yow) (BN) 10.049 4. Gobalakrishnan a/l Nagapan (N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARL.829 18.547 19.063 35. 74 Lumut 68.539 17. 73 Pasir Salak 42.875 19.182 22. Shamsuddin bin Abd Rahman (Shamsuddin bin Abd. 77 Tanjong Malim 52. Rarnli bin Ngah Talib (Ramli bin Ngah Talib) (BN) 1.283 14.172 10. Rahman) (KeADILan) 2.38 1.049 P.870 8.283 1.767 135.08 23. 75 Bagan Datok 34.870 9.630 201.743 35.041 18. Kong Cho Ha (KongCho Ha) (BN) 2.690 54 66. Mustaffa Karnil bin Ayub (Mustafa Kamil Ayub) (KeADILan) 1.959 31.415 15.510 6.Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency r JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAUIN-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.422 10. Ahmad Zahid bin Hamidi (Dato' Ahmad Zahid Hamidi) (BN) 2. Muhaimin bin Sulam (Muhaimin bin Sulam) (PAS) 2.196 10. W Him Ven (Wu Him Ven) (DAP) u 3.310 72.

427 79.246 80 Raub 44. Choong Siew Onn (Choong Siew Onn) (DAP) 1. Mohd Ramly @ Dzulkifli bin Ismail (Cik Gu Dzulkifli b Ismail) (KeADILan) 2.92 1.650 81 Jerantut 46.472 10.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADlLan DAP f Votes Names o Candidates and Party Voting Percentage Rejected Majority 78 Cameron Highlands 23.010 1.061 15.229 25. N Yen Yen) (BN) g 2. Devamany all S.K.Apalasamyl (DAP) 2.870 7.444 1.948 25.457 21.177 10.059 36.349 12. Devamany) (BNl 1.540 75 73.870 6.875 231 74.948 .624 13.752 20.892 82 lndera Mahkota 47.59 801 10. 0ei Yang Yang @ N Yen Yen g (Dato' Dr. Mohamad Shahrum bin Osman (Mohamad Shahrum bin Osmanl (BN) 1.202 65.966 10.455 37.083 20.226 6.296 370 78. Adnan bin Wan Mamat (Dato' Wan Adnan bin Wan Mamat) IBN) 3.9 1.260 10.33 528 6.650 12.966 7 9 Lipis 28. Krishnasamy (S.349 9. Hamzah Jaaffar) (PAS) 2. Hamzah bin Jaaffar (Dr. Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar [Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar) (BN) 1.523 32.246 13.892 21.177 14.343 20.226 3. Mohd Zai bin Mustafa (Mohd Zai Mustafa) (PAS) 2.472 10. Apalasamy a/] Jataliah (J.12 776 8.

J e n (B) Dato' Zakaria) (PAS) P. 8 3 Kuantan 45.935 1.860 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb.687 Razak (Najib Tun Razak) IBNI 2. Sungib) (KeADILan) 1. 87 Kuala Krau 31. Fu Ah Kiow @ Oh (Fu) Soon Guan (Dato' Fu Ah Kiow) (BN1 1. Rahman (Musaniff bin Ab. lsmail bin Mohamed Said (Haji Ismail bin Haji Mohamed Said) (BN) . 8 6 Maran 3 1. Rahman) (PAS) 2. Saari bin Sungib (Hj. 8 5 Pekan 52. Muttalib) (BNI 2. Ismail bin Abd. Muttalib (Haji lsmail Abd.Cont. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Hajjah Siti Zaharah Sulaiman) (BN) 2.440 F. Siti Zaharah binti Sulaiman (Dato' Sri Dr.404 1. 84 Paya Besar 37. Tuan Ibharim bin Tuan Man (Ustaz Dato' Tuan lbrahim bin Tuan Man) (PAS) P. Musaniff bin Ab. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate Names o Candidates a n d Party f P. Zakaria bin Dahlan (Brig. Saari Hj. Mohd Najib bin Hj Abd P. Fuziah binti Salleh (Fuziah Salleh) (KeADILan) 2.

NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Sukri bin Ahmad (Ustaz Haji Sukri bin Haji Ahmad) (PAS) 2. Liow Tiong Lai (Liow Tiong Lai) (BN) 2. Ismail Sabri bin Yaakob (BN) 1.026 24.Samb. 88 Temerloh 1 Idiis bin Ornar (Ustar ldris ( 12. Parlimen Parliamentary Constituency Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected - Polled P.633 bin Omar) (PAS) 2. Abu Bakar bin Lebai Sudin (Abu Bakar bin Lebai Sudin) (DAP) 1. Ab Wahab bin Ismail (Dr.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. Abdul Wahab Ismail) (PAS) 2.607 IF KeADILan DAP 1 JUMLAH 570. PAHANG Bahagian Nama-nama Calon dan Parti Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS 1 1 I 17. Mohd Sarit bin Hi Yusoh (Dato' Haji Sarit bin Haji Yusoh) (BN) 1.367 .126 434. Jamaludin bin Jarjis (Dato' Dr Jamaludin bin Jarjis) (BN1 1 1 / 12.Cont.

9 3 Sungai Besar 31. Badrul Amin bin Bahron (Dr. Badrul Amin) (KeADlLan) P. Ismail bin Kamus (Ustaz Dato' Ismail bin Kanius) (PAS) 2. Mat Yasir bin Ikhsan (Dato' Mat Yasir) (BN) 2. 94 Hulu Selangor . Sallehen bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) (PAS) 2. Noriah binti Kasnon (Noriah binti Kasnon) (BNI 1. Palanivel) (BN) 1. 58.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Returned 1. Dato' Noh bin Omar (Dato' Noh bin Omar) (BNI 2.001 1. Abdul Ghani bin Samsudin (Abdul Ghani bin Samsudin) [PAS) Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f a n d Party I Undi Yang Diperolehi I Majoriti DAP Majority Polled P.533 P. 9 5 Tanjong Karang 35. Govindasamy (Dato' G . Palanivel a l l K.816 .

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. SELANGOR . NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT.Cont.

588 Hiok Gai) (KeADILan) 2.062 1. Datin Paduka Tan Yee .063 15. Liu Tian Khiew (Ronnie Liu Tian Khiew) (DAP) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.281 Kew (Datin Paduka Tan Yee Kew) (BN) 2. Karnail Singh Nijhar a / l Amar Singh (Tan Sri Data Dr. K.356 14.215 1.170 699 13.739 1.460 1 P. Dr Wong Ang Peng (Dr Wong Ang Peng) (DAP) . Abdul Aziz bin Shamsuddin (Abdul Aziz bin Shamsuddin) (BNI 1. SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas LJndiTidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned :. 110 Klang 74. Ang Hiok Gai (Ang 13. 106 Petaling Jaya Utara 75. Nasir Hashim) (KeADILan) 2.Samb. 13. 109 Kapar 104. Komala Devi a / p M Perumal (Komala Devi) (BN) P. Khalid bin Abd Samad (Haji Khalid Abd Samad) (PAS) 2.# 1 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti KeADILan Votes Voting Percentage Rejected Majority P.935 619 1. 107 Subang 68.043 P.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. 108 Shah Alam 69.410 P. Chew Mei Fun (Chew Mei Fun) (BN) 1.S. Nijhar) (BN) 1. Mohd Nasir bin Hashim (Dr.185 2.

NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. SELANGOR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.

06 1 16. Tan Kee Kwong (Dr. Hj. Ma Woei Chyi [Ma Woei Chyi) IBNI 1.428 1. Ng Lip Yong @ 28.282 21.854 Giaw (Dr.185 11.718 17. Yew Teong Look [Yew Teong Look] IBNI 2. Chua Tian Chang (Tian Chua) (KeADILan) 1. Tan Seng Giaw) [DAF') 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS MDP Majority 1. Kuan Perk Siong (Kuan Perk Siong) (DM1 2. Tan Kee Wongl (BNI 23.135 12. Tan Seng 23.201 11. Sahri Bahari) (KeADILan) 1.093 28. Sahri bin Bahari (lr. Dr.950 10.517 Ng Lip Sat (Ng Lip Yong) (BNI 2.968 .

Samb.Cont. ' WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT.

Datuk Tan Chai Ho [Datuk Tan Chai Ho) (BN] 2.91 187 1.Cont. Tan Kok Wai (Tan Kok Wai) IDAPI 1.Samb. Chin Yen Foo (Chin Yen Foo) IBN) 1. 121 Lembah Pantai 1. Rosli bin Hj lbrahim) (KeADILan) P. 122 Seputeh P. Shahrizat Q Shahrizat binti Abdul Jalil (Shahrizat Abdul Jalil) (BN) 53. Teresa Kok Suh Sim (Teresa Kok) IDAP) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. NUMBER O F V O T E S OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. 123 Cheras P. Lee Boon Kok (Lee Boon Kok) (BN) 2. 124 Bandar Tun Razak -4 JUMLAH .718 32 71. Sanusi bin Osman (Dr Sanusi Osman) [KeADILan) 2. Rosli bin Ibrahim @ Mamat (Dr. WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued ( 1 Kertas Undi Tidak Dikembal~kan Ballot l ' : ~ 1 1 1 1 1 1 Peratus Undian Undi Ditolak Voting Percentage Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Curtdidates f and Party Returned P.

086 540 . Tengku Adnan bin Tengku Mansor (Tengku Adnan bin Tengku Mansor) IBN) 2.662 91.79 28 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLZAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN P U T W A Y A Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Nama-narna Calon dan Parti Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued - Undi Tidak Dikembalikan Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Ballot Papers Not Returned 8 voting Votes Percentage Rejected 8 1- Majorlti Majority - 4. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Othman) (KeADILan) 4.

008 14.16 1. Mohd Isa bin Abdul Samad (Tan Sri Mohd Isa bin Abdul Samad) (BN) 2.763 22.74 13.236 73.094 1. Hasan bin Malek (Hasan bin Malek) (BN) 73. Rosli bin Yaakop (Dr.360 9.870 26.446 28. Choong Yen Loong (Choong Yen Loong) (DAP) 1. Mohamad Fozi bin M Zain d (Hj.105 25.46 18.83 1. Hais Yatim (Rais Yatim) (BN) 2.009 20.42 129 Kuala Pilah I I 43. Dzulkefly bin Ahmad (Dr Hj Dzulkefly Ahmad) (PAS) 4.542 20.780 17.563 74.656 . Annuar bin Mohd Salleh 16. Firdaus Muhammad Rom bin Harun (Dato' Firdaus Harun) (BN) 2.76 1.280 36. Mohamad Fozi) (PAS) 20.650 5.342 (Annuar Mohd Salleh) (KeADILan) 2. Dato' Goh Siow Huat (Dato' Coh Siow Huat) (BN) 2.716 72. Hon Choon Kim (Dato' Hon Choon Kim) (BN) 2. Rosli bin Yaakop) (PAS) 295 73.306 8.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembaiikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 90 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority 126 Jelebu 37. Chan Su Sann (Chan Su Sann) (DAP) 1.080 134 72.664 10.

002 120.04 951 1. 133 Tampin 41.293 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 PARLIMEN.936 5.717 23.852 303. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) [KeADILanl . 132 Telok Kemang 56.95 1.778 39 74.494 17.489 1. P.760 5'852 31.Samb. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Oikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 489 Peralus Undian Undl Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority P.010 .571 30.518 211.36 9. Sothinathan a / l Sinna Goundar (S.189 72.786 315. N U M B E R O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Conl. Abdul Razakek bin Abdul Rahim (Abdul Razak Abdul Rahim) (PAS) JUMLAH 429.433 73. Sothinathan) 28.777 28.858 1 1 1 10.084 23.494 (BN) 2.936 18.459 41. Shaziman bin Abu Mansor (Shaziman bin Abu Mansor) (BN) 2.

Datuk Wira Dr Fong Chan Onn (Datuk Wira Dr Fong Chan Onn) (BN) 1. 138 Kota Melaka 82. Mohd Ruddin Ab Ghani) (BN) 2.149 (Datuk Dr.588 39. 134 Masjid Tanah 39.807 Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Voting Votes Percentage Rejected Names ofcandidates and Party Majority P. Goh Leong San [Goh Leong San) (DAP) 2. 135 Alor Gajah 51. Muhamad bin Burok (Muhamad bin Burok) (PAS) 2. Mohd Ruddin bin Ab Ghani P.291 42. 136 Tangga Ratu 53. Khalid bin Jaafar (Khalid Jaafar) (KeADILan) P.034 53.39 1 1. Wong Nai Chee (Wong Nai Chee) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT MELAKA Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued 30. Idris bin Haron (Hj Idris bin Hj Haron) (BN) 1.005 1.965 P. 137 Bukit Katil 66. Abu Seman bin Haji Yusop (Datuk Wira Abu Seman Yusop) (BN) 1. Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd Akin (Shamsul Iskandar bin Mohd Akin) [KeADILan) 2.343 P. Kerk Kim Hock (Kerk Kim Hock) (DAP) .781 64.

249 1.549 263. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.053 15.917 273.Samb.910 114.864 H Jasme bin H Tompang) j j (PAS) 2. Mohd Said bin Yusof 31.198 9.370 .198 (Hj.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. 139 J a s i n 79.94 8.406 95 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS KeADILan L)AP Voting Votes Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority P.68 1. Mohd Said bin Yusof) (BN) JUMLAH 345. Jasme bin Tompang (Mej (B) 9. MELAKA Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Pemilih Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 53.653 20.196 189.218 42.864 21.061 602 78.334 31.834 38.

.

880 . Wahab (Dr.512 5.Samb. Suhaizan bin Kaiat (Suhaizan bin Kaiat) (PAS) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.982 9.130 I I 9. Junaidy Abd. Ahmad Faidhi) (KeADlLan) 1. Junaidy bin Abd. Mohamad bin Taib (Hj Mohamad bin Taib) (PAS) 1. Dato' Chua J u i Meng (Dato' Chua J u i Meng) (BNI 2.065 Siong) (BN) 2.316 68.701 42.807 1. Mohamed Hanipa bin Maidin (Mohamed Hanipa bin Maidin) (PAS) ' I 4.320 1 10.415 38. Syed Hood bin Syed Edros (Syed Hood Syed Edros) (BN) 1.261 21.134 32. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Ahmad Faidhi bin Saidi (Dr.302 21. Wee Ka Siong (Ur Wee Ka 29.788 26.438 1.804 20. Wahab) (BN) 2.974 I 50. Mohd Zamri bin Md Taksis (Mohd Zamril (PAS) 35. Mohamad bin Haji Aziz (Datuk Mohamad bin Haji Aziz) (BN) 2. Razali bin Ibrahim (Razali bin Ibrahim) (BN) 2. Azhari bin Ismail (Azhari bin Ismail) (DAP) 1.116 7. JOHOR Jumlah Pemilih Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS UAP Total Electorate Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority L 55.

Atan bin Gombang (Ustaz Atan bin Gombang) (PAS) 2.649 P.240 907 1. bin Tukachil (Cikgu bin Tukachil) (PAS) Latiff bin Ahmad (Dr. Ng Lam Hua (Ng Lam Hua) (DAP) 2.890 613 4.597 P. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Votes Rejected Names of Candidates and Party Majority P.575 2.819 640 1.262 30.477 14. Kcr (Kerk) Kim Tim @ Kerk Choo Ting (Kerk Choo Ting) (BN) 1. 155 Tenggara 29.842 18. 152 Kluang 67. Abd.001 19. 157 Pengerang 33.706 MTB MTB 4. Idris ldris 2. Adham bin Baba (Datuk Dr Adham Baba) (BN) Dato' Syed Hamid bin S.957 . 156 Kota Tinggi P.475 1.303 33. Hoo Seng Chang (Hoo Seng Chang) IBN) 1.997 4. Hishammuddin bin Datuk Hussein (Dato' Hishammuddin Tun Hussein) (BN) 2. 151 Simpang Renggam 34. Jaafar Albar (BN) Azalina binti Othman (BN) 2. 154 Mersing 33.842 1 P.597 153 Sembrong 30.222 2. Latiff bin Ahmad) (BN) 4. Salleh bin Farmin (Hj. Onn bin Jaafar (Onn bin Jaafar) (PAS) 1.618 P.767 760 2. Salleh bin Farmin) (PAS) 2. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.618 19.649 19. Abd.

Atan bin Ahmad (Haji Atan Ahmad) (PAS) 1. 161 Pulai P. Md Nasir bin Ab Wahah (Md Nasir bin Ab Wahahl (KeADILan) 2. Yaakob bin Mohd Yusof Wa'akob bin Mohd Yusofl (PAS) 2. Mohamed Khaled bin Nordin (Mohamed Khaled bin Nordin) (BN) 2. Song Sing Kwee (S. Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electoratc Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Returned P. 162 Gelang Patah . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Ling Ban San @ Teng Boon Soon (Ling Ban San @ Teng Boon Soon) (BN) 907 1 1 Peratus Undian Voting JOHOR Undi Ditolak Votes Rejected Nama-rrarna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled Majoriti Names o Candidates and Party f Majority P. A. Sharil @ Shahrir bin Ab P. Razak bin Ahmad (Razak Ahmad) (KeADILan) 1.K. 159 Pasir Gudang I 1. 158 Tebrau 1. 160 Johor Bahru Samad (Dato' Shahrir Abdul Samad) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Nur Jazlan bin Mohamed (Datuk Nur Jazlan bin Mohamed) (BN) 1. Song) (KeADILan) P.

Ong Ka Ting (Ong Ka Ting) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Hasni bin Mohammad (Hasni bin Mohammad) (BN) 1. Lim Si Cheng (Datuk Lim Si Cheng) (BN) 1. Ong Kow Meng (Ong Kow Meng) (DAP) 2. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS Total Electorate Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority 1.Cont. Tan Hang Meng (Tan Hang Meng) (DAP) . Hassan bin Abdul Karim (Hassan bin Abdul Karim] (KeADILan) 2. NUMBER OF V O T E S OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT

WILAYAHPERSEKUTUANLABUAN
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentay Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undl Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS

Total Electorate

Votes Voting Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

P. 166 Labuan

22,006

14,761

67.08

488

1. Matusin bin Abdul Rahman (Matusin bin Abdul Rahman) (PAS) 2. Suhaili bin Abdul Rahman (Suhaili bin Abdul Rahman) (BN)

3,186 11.087

7.901

11,087

3,186

JUMLAH

14,761 22,006 I

0

67.08

488

14,273

7,901

I -

11,087

3,186

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAh4ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jurrllah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party 2. Md Salleh Md Said (Salleh Said Keruak) IBNI 3. Jaimin @ Jack bin Giau [Jack Giau) IsMIA) P. 170 Tuaran 39.338 27,198 8 69.14 981 1. Madius bin Tangau (Madius bin Tangau) (BN) 2. Umsery @ Ansari bin Abdullah (Ansari Abdullah) (KeADILan) 1. Saidatul Badru binti Mohd Said (Datin Saidatul Badru binti Tun Mohd Said) [KeADILan) 2. Enchin bin Majimbun @ Eric (O.K.K. Eric E. Majimbun) (BN) 1. Hiew King Cheu [Hiew King Cheu) IDAPI 2. Liew Chin Jin (Christina Liew) (KeADILan) 3. Yee Moh Chai (Dr. Yee Moh Chai) (BN) Undi Majoriti 'a% Diperolehi Votes Polled 19,290 1,551 Majority BN DAP KeADILan SETLA PASOK BEBAS

BaUot Papers Voting Not Percentage Returned

17,354 8,855

8,499

17.354

8,855

P. 171 Sepanggar

34,527

22,083

32

63.96

727

5,098

11,128

16,226

5,098

16,226

P. 172 Kota Kinabalu

43,12 1

25.078

112

58.16

294

5.187 3.492 15.993

10.806

15,993

5.187

3,492

-

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALQN BAG1 PARLIMEN-Sarnb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLLAMENT-Cont.
SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Kertas dan Parti Dikeluarkan Total Electorate Dikembalikan mes o Candidates f and P m j yang Diperolehi Votes Polled Majority

Papers

2. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj. Awang Tengah b. Ag. Aminl (KeAJIILan) 177 Beaufort 26.461
-

4.547

Datuk Azizah Mohd Dun (BN) Yusof @ Josree bin Yacoh (BNI1. Bernard Giluk Dompok [Tan Sri Bernard Dompok) (BNI 2. Ruhimin Adzim @ Ruhimin bin Ajim (Ruhimin Adzim) (BEBAS) 3. Karim hin Adam [Karim bin Adam) (BEBAS) 4. Japiril bin Suhalmin (Japiril Suhaimin) (BEBAS)

MTB

178 Sipitang 179 Ranau

23.542 27,986 19.699 298 70.39

775

MTB 7,547 1.387 7,547

6,160

3.310

1.609

180 Keningau 181 Tenom

34.510 20,417

-

Joseph Pairin Kitingan (BN)
1. Raime bin Unggi (Raime Unggi) [UN] 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS)

MTB

14,063

7

68.88

396

8,032 5.628

2,404

8,032

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SABAH
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency P. 182 Pensiangam Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled 6.080 557
DAP

PASOK

BEBAS

Voting Ballot Papers Percentage No1 Returned

Votes Names o Candidates f Rejected and Party 552 1. Bernard S. Maraat Q Ben (Bernard S. Maraat) (BN) 2. Samson S. Koroh Q Razali Suffian (Razali Suffian Koroh) (BEBAS) 3. Martin Tomy Q Tommy (Martin Tomy Q Tommy) (BEBAS) Ronald Kiandee (BN) 804 1. Raj Munni binti Sabu (Raj Munni binti Sabu) (KeADILan) 2. Juslie bin Ajirol (Datuk Juslie bin Ajirol) (BN) Chong Ket Wah' Q Chong Ket Fah (BN) 385 1. Chong Hon Min (Chong Hon Min) (BEBAS) 2. Lau Ngan Siew (Datuk Lau Ngan Siew) (BN) 3. Liew Teck Khen Q Liaw Teck King (LiawTeck King) (PASOK)

5,272

P. 183 Reluran P. 184 Libaran

MTB 2.471

13,140

P. 185 Batu Sapi P. 186 Sandakan

MTB

9,538 8.208 543

Samsu Baharun bin Haji Ab.772 20.865 P. Madjalis bin Lais (Madjalis bin Lais) (BEBAS) 4. 187 Kinabatangan P.C A . SABAH - Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilib Kertas Undi Dikeluarkan Kertas Undi Tidak Dikernbalikan Peratus Undian Total Electorate Ballot Papers Issued Ballot Papers Voting Not Percentage Returned - P. Landi) (BEBAS) MTB 40.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . Samsuri bin Baharuddin [Samsuri bin Baharuddin) (KeADILan) 1. Noraidah binti Abdul Salleh (Noraidah Abdul Salleh) [BEBAS) 2. Hahrnan) (BN) 2.Aldani bin Hj.748 16.918 118 61.141 146 59. Aldanl bin Landi (Hj. Rahman (Sarnsu Baharun Hj. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARUAMENT-Cont. Abd.94 847 816 13.319 15.613 10.362 24.441 Moktar bin Radin (BN) 1. N BAG1 PARLIMEN-Samb.896 1. Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah) (KeADILan) 3.215 740 740 1. 188 Silam 19.613 5.81 1.286 .865 5.517 16. 189 Semporna 33.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Mohd Shafie bin Apdal (Datuk Mohd Shafie bin Apdal] (BN) P. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PA??UAMENT--Cont. 190 Tawau 41. SAaAH Bahagian M a n Raya Parlimen Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Voting Percentage Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Electorate Votes Names o Candidates f Rejected and Party Mqority 5.143 34.617 JUMLAH - Shim Paw Fatt (BN) Abdul Ghapur bin Salleh (BN) MTB MTB I SETIA PASOK .

.

969 0 64.035 6. SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DP A SNAP Votes Voting Percer~tage Rejected Votes Polled Majority 2. Datuk Douglas Uggah Embas (Datuk Douglas Uggah Embas) (BN) 6. Adam bin Ahid (Hj.33 - - 316 4. NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.686 89 59.035 19.270 13. Henry Ginai Langgie (Henry Ginai Langgie) (BEBAS) 1.265 9.960 4.960 18.035 MTB 5.368 9.927 6.723 11.601 18.767 1.895 9. Abang Zulkifli bin Abang Engkeh (Abang Zulkini bin Abang Engkeh) (SNAP) 2.31 1 9.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Mangan anak Ngandok (Mangan anak Ngandok) (STAR) P.962 20.496 11.79 232 4. Adenan bin Satem (Dato Sri Haji Adenan bin Haji Satem) (BN) 2. Adam bin Ahid) (PAS) Rohani binti Abdul Karim (BN) 1.695 13.895 1 1.647 12.015 15. Jawah anak Gerang (Jawah anak Gerang) (BN) 1.679 9.13 372 1.737 13. Richard Riot anak Jaem (Richard Riot Jaem) (BNI 2.618 .689 0 66.500 194 55.732 10.139 18 68.618 1. William @ Nyallau anak Badak (William Nyallau) (BEBAS) 2.027 28.767 1.Donald (Jimmy Donald) (BN) 1.962 2.17 167 10.679 17. Jimmy Lim @ Jimmy . Cobbold ak Lusoi [Cobbold ak Lusoi) (BEBAS) 2.01 176 1. 199 Serian 31.

SARAWAK Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parli~mentary constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued P.706 35.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAmN 1 PARLIMEN-Samb. 208 Julau 19. 206 Kuala 28. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. 209 Kanowit 18.880 mjang P. 205 Saratok 24. 210 Lanang 40.181 P.100 .765 P. 207 Sarikei P.607 P.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. SARAWAK
-

SNAP

4.260

3.283

2,583

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLlAMENT-Cont.

SARAWAK
Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parlinmentary Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan
Rollnt Papers Issued Kertns Undi Tidak Dikembalikan

Peratus Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi

Majoriti

BEBAS

STAR

SNAP

Total Electorate

Ballot Papers Not Returned
-

Voting Percentage

Votes Rejected

Names oJCandidates and Party

Voles Polled

Majority

11.973

16

1. Jacob Dungau Sagan (Data' Jacob Dungau Sagan) (BNI 2. Kebing Wan (Kebing Wan) (SNAP) Henry Sum Agong IBN)

7.551

3.310

4.241

4.241

431.531

2,023

423.536

143.498

35.682

6.270

28.579

LAMPIRAN I11 APPENDLX 111

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY PERLIS
I

I

Bahagian Pilihan Raya Negeri Constituency

Jurnlah Pemilih Total Electorate

Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issukd
5,593

Peratus
Undian

Undi Ditolak

Nama-nama Calon dan Parti

Undi Yang Diperolehi Votes Polled

Majoriti

BN

PAS

Ballot Papers Not Returned
196

Voting Votes Percentage Rejected

Names oJCandidates and Party

Majority

N. 1

Titi Tinggi

6.887

81.21

253

1. Ko Chu Liang (KOChu Liang)

1.476 3.668 3,492 1.621 4.632 2,042 1,438 3,041 2.706 3.284 4.076 2,568 4.001 2.417

2,192

3,668

'

(KeADIh]) 2. Loh Yoon Foo (Loh Yoon Foo) (BN)
N. 2

Beseri

6,645

5,222

0

78.59

109

1. Zahidi bin Zainul Abidin (Zahidi bin Zainul Abidin) (BN) 2. Mohd Anuar bin Mohd Tahir (Anuar Tahir) (PAS) 1. Mansor bin Jusoh (Mansor bin Jusoh) (BN) 2. Mohd Ali bin Puteh (Mohd Ali

1.871

3,492

1.62 1

N. 3

Chuping

7.802

6,797

1

87.12

122

2,590

4,632

2,042

Puteh) (PAS)
5.557 4.563 28 82.11 56

1. Suwardi bin Yaacob (Suwardi bin Yaacob) [PAS) 2. Khairi bin Hasan (Khairi bin Hasan) (BN)
1. Zolkharnain bin Abidin

1,603

3.041

1,438

N. 5

Santan

7.008

6.063

0

86.52

73

578

3,284

2,706

(Zolkharnain Ahidin) [PAS)
2. Sabry bin Ahmad (Sabry bin

Ahmad) IBN)
N. 6

Bintong

7,850

6,757

6

68.08

107

1. Rusli bin Mat Husin (Rusli bin Mat Husin) (BN) 2. Abdul bin Zakaria (Haji Abdul Zakaria) (PAS) 1. Azihani binti Ali (Azihanibinti Dato' Ali) [BN) 2. Ahmad Adnan bin Fadzil (Ustaz Adnan Fadzil) (PAS)

1,508

4,076

N. 7

Sena

7.979

6,496

6

81.41

72

1,584

4.00 1

2.417

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N - C M N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATrVE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi B N PAS

Total Electorate

Vohng Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

votes Polled

N. 8

Indera Kayangan

9,314

7.261

304

1. OuiAhLan@NgAhLan(Oui Ng Ah Lan @ Ah Lan)(BN) 2. Khoo Yang Chong (Cikgu Khoo Yang Chong) (KeADILan) 1. Mohd Yusoff bin Ubi @ Madarsa (Mohd Yusoff Madarsa) (KeADILan) 2. Bakar bin Saad (Bakar bin Saad) IBN) 1. Ku Mahmood bin Ku Ismail (Cikgu Ku Mahmood Ku lsmail) (PAS1 2. Azam bin Rashid (Haji Azam Rashid) (BN)
1. Bakar @ Abu Bakar bin Ismail (Dato' Hj. Abu Bakar bin Hj Ismail) (BN) 2. Abu Bakar bin Ali (Haji Abu Bakar Ali) (PAS)

5,243

N. 9

Kuala Perlis

8,024

6.326

155

4.495

N. 10 Kayang

7,349

6.256

118

3,705

2,378

7,601

6.184

179

3.795

2.210

N. 12 Tambun Tulang

8.447

7,208

101

1. Haron bin Din (Dato' Dr. Haron Din) (PAS) 2. Shahidan bin Kassim (Shahidan bin Kassim) (BN)
1. Ahmad bin Ali (Ustaz Ahmad Ali) (PAS) 2. Jafperi bin Othman (C~kgu Jafperi bin Othman) (BN)

4.422

2,680

N. 13 Guar Sanji

7.765

6.708

97

3,378

3,233

JUMLAH UNDI PANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont. PERLIS
Bahagian Pilihan Raya Negeri State constituency Total Electorate Undi Ditolak Dikeluarkan Dikembalikan Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti

Ballot Papers Issued

Ballot Papers Not Returned

voting Votes Percentage Rejected

Names o Candidates and Party f

Votes Polled

Majority

I

N. 14 Simpang
Empat

83.11

133

1 Che Rosli bin Che Mat (Dr. Che . Rosli Che Mat) (PAS) 2. Zahari bin Bakar (Zaharibin Bakar) (BN)
1. Hashim.bin Hj. Jasin (Ustaz Hashim Jasin) (PAS) 2. Mastika Junaidah binti Husin (Datuk Haijah Mastika) (BN)

2,519 2.795 3,221 3,176

276

N. 1 Sanglang 5

83.22

11

45

JUMLAH

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY KEDAH
PAS Dikeluarkan Dikembalikan Diperolehi KeAUlLan DAP

Polled

N 1 .

Ayer Hangat

15,213

12.659

6

83.21

262

1. Yusof bin lsmail (Ustaz Yusof bin Ismail) (PAS) 2. M Hasan bin Bulat (Dato' d M Hasan bin Bulat) (BNJ d 1. Nawawi bin Ahmad (Hj Nawawi bin Hj Ahmad) (BN) 2. Mazlan bin Ahmad (Mazlan bin Ahmad] (PAS) 1. Abu Hasan bin Sarif (Abu Hasan bin Sari0 (BN) 2. A Wahab bin A Rahrnan (CikguAbd Wahab) (PAS) 1. Otbrnan bin Aziz (Othman bin Aziz) (BN) 2. Ahd. Ghani bin Ahmad (UstAbd. Ghani Ahrnad) (PAS) 1. Mat Nanyan bin Saad [Haji Mat Nanyan bin Haji Saad) (PAS) 2. Khalidah Adibah binti Ayob (Adibah Ayob) (BN) 1. Rohani binti Abd Muttalib (Dr. Rohani binti Abd Muttalib) (PAS) 2. Othman bin lshak (Prof.Emeritus Dato' Dr Hj Othman bin Ishak) (BN)

4,794 7,597 8,065 1.890 8,614 7.041 10,759 9.899

2,803

7.597

4,794

N. 2

Kuah

12,767

10.186

34

79.78

197

6,175

8,065

1.890

N. 3

Kota Siputeh

19,209

15,884

0

82.69

229

1.573

8,614

7,041

N. 4

Ayer Hitam

24,939

20,935

0

83.94

277

860

10,759

9,899

N. 5

Bukit Kayu Hitarn

23.463

20,333

1020

86.66

395

5,973 12.945 7.541 13,297

6.972

12,945

5,973

N. 6

Jitra

26,131

21,269

59

81.39

372

5,756

13,297

7,541

665 10. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES W R THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. KEDAH - Bahagian Piliban Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilib Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 6 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 7 Kuala Nerang 16. Ismail bin Salleh (Dr.848 0 84.636 11 Derga 21.037 11.636 8.827 11. Ahmad Bashah bin M Hanipah (Ahmad Bashah d bin M Hanipah) (BN) d 2.899 7.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Wan Jaafar bin Wan Ahmad [Wan Jaafar bin Wan Ahmad) (PAS) 2.785 9 Bukit Lada 22.201 18. lsmail Salleh) (PAS) 6.091 5.254 15.436 7. Munir bin Hj.665 12BakarBata 21.684 5.769 10. lsmail bin Kamis (Sheikh lsmail Kamis) (PAS) 1.436 8 Pedu 15. M Rohsidi bin Haji Osman d (Hj Rashidi Haji Osman) (PAS) 2.369 33 75.72 191 6.29 188 5. Zakaria) (PAS) 2. Mahdzir bin Khalid (Data' Mahdzir bin Khalid) (BN) 1.162 10.70 144 937 8.617 16.479 0 81. Ahmad bin Sudin (Dato Hj Ahmad Lebai Sudinl (BN) 1.656 7.887 10BilkitPinang 22.746 6.617 18. Mohamad Yusoff bin Zakaria (Hj.054 1.657 0 87.310 7.677 0 73.746 1.785 7. Ariffin bin Man (Ariffm bin Man) (BN) 2. Cheung Khai Yan (Cheung Khai Yan) (BN) 1.08 244 1.656 7.827 4.646 13.699 4.90 305 2.054 . AffEudin bin Haji Omar (Dato Dr Afffudin bin Haji Omar) (BN) 1.091 5.432 86.684 10.766 14. Rohani binti Bakar (Rohani binti Bakar) (KeADILan) 2.76 185 6.699 9.887 9.

232 1.545 9.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.939 22.584 Kundor (Mohd Jamil bin Hj Md Idrossl (BN) 2. NCJMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.268 24. Abdul Muthalib bin Harun 9. Phahrolrazi bin Mohd Zawawi (Hj Phahrolrazi Zawawi) (PAS) 9.876 N. Chong Kau Chai (Chong Kau Chai 8 Chong Itt Chew) (BN) 2. Saifuddin Nasution bin Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) 1 .094 1. Amiruddin bin Hamzah (Ir Hj Amiruddin Hj Hamzah) (PAS) 21.155 . Mohamad Sabu) (PAS) 1. KEDAH Bahogian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 27 Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calorl dan Parti Undi Yang Diperolehi votes Polled PAS Names o Candidates and Party f N.240 N 16 Kubang Rotan 27. 17 Pengkalan 26.468 6. Yap Shui Fah (Yap Shui Fah) (KeADILan) 1. Mohd Jamil bin Hj Md ldross 10.415 1.120 12. 14 Alor Mengkudu 19. 13 Kota Darul Aman 16.144 I (Hj Abdul Muthalib bin Harun] (BN) 2.207 11. Mohamad bin Sabu (Hj.641 10.095 6. Syed Razak bin S Zain (Hj Syed Razak bin Hj Syed Zain) (BN) 2.527 N.329 14.489 15.523 20. Fadzil bin H a n d (Ustaz Hj Fadzil bin H a n d ) (BN) 2.

Shamsuddin bin Tahir (Sbamsuddinbin Tahir) (BN 2.W N BAG1 DEWM U N D M G M NEGERI-Samb. Suraya binti Yaacob (Suraya binti Yaacob) lBNl 1.985 Ballot Papers Not Returned 19 Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 7 Votes Polled Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Majority 87.983 21. 18 Tokai 29. Azizan bin Abdul Razak (UstazM i Hj.69 221 3. KEDAH Pilihan Raya Negeri Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti State Constituency Ballot Papers Issued I N. Mohamed Taulan bin Mat Rasul (HajiMohamed Taulan Rasul) (PAS) 1. Razak (PAS1 1.071 . Abd. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.790 53 86. Muhammad Mi bin Abdullal (Mohd 'Afif bin Abdullah) (PAS) 2.250 9. Razak bin Hashim) (BN) 1. Abd.820 17. Mohd Suhaimi bin Abdullah (Dato Mohd Suhaimi Abdullah) (BN 2. Abd. Kalai Vanan all Bala Sundram (Kalai Vanar) (KeADILan) 4.081 0 74.99 685 7.65 222 1.882 0 78.080 10.42 268 1.966 4.179 14.926 24.254 27.JUlVILAH UNDI Y M G DIPEROLEH OLEH C A L O N .698 0 84. Beh Heng Seong (Beh Heng Seong) (BN) 2. Tan Choy (Tan Choy) IDAPI 3. Ab Muthalib bin Awang (Sobri Haji Awang] (PAS) 2.24 385 4. Razak bin Hashim (Dato' Hj.

111 7.204 2. Mohd Isa bin Shafie (Ust. 26 Tanjong Dawai 27.787 6 Nama-nama Calon dan Parti Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Percentage Rejected Votes Polled Majority 85.326 19. Arzmi bin Hamid (Arzmi 7.742 9.991 N 25 Bukit .081 11.715 1 78.991 14.960 5.722 16. Shahabudin bin Jaafar (Ust. Mohd Isa Shdie) (PAS) 1. Mustafa Khalid bin Hanafi (Mustafa Khalid bin Hand) (KeADILan) 3.13 269 8. Saravanan a/l Velia Udayar (Dato V Saravanan)(BN) 2. Shuib bin Saedin (DrShuib Saedin) (BN) 1.631 7.111 7. Seng Kooh Huat (Soon Kok Wah) (BN) N 27 Pantai .600 21.68 643 13.310 51 7.151 13.196 6.746 21.661 11. Ismail bin Harun (Penghulu lsmail Harun) (BN) 2.120 640 8.383 70 77.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.695 14.081 N.960 bin Hamid) (BN) 2.15 249 1.204 5. Gnanaguru a/] Ganisan (Gnanaguru a/] Ganisan) (DM) 1 .501 N.Shahabudin Hj. Jaafar] (PAS) 2.742 5.322 23.501 2.196 6.631 7. Selambau 30.899 14. Yahya bin Abdullah (Cikgu Yahya Abdullah) (PAS) 1.76 280 8.259 7. Hamdan bin Mohamed Khalib (Dr Hamdan Mohamed Khalib) (PAS) 24. 23 Belantek 17.310 N. W B E R OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Merdeka 9.778 0 75.12 496 7.305 14.072 0 85.259 7. 24 Jeneri 19.40 212 1.30: . M Saleh bin Ismail d (Cikgu Salleh Ismail) (BN) 2.913 11 85. 28 Bakar Arang 26. KEDAH Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N.314 14. Johari bin Abdul (Johari bin Abdul) (KeADILan) 2.

Mohd Hadzir bin Ismail (Dato' Hj.26 289 8. 31 Kupang I 24.323 8.95 296 10.153 10.006 10. Aziz bin Sheikh Fadzir (Dato Abd Azii Sheikh Fadzir) (BN) 2.454 22 82. KEDAH Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADILan DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.287 6.825 .287 4. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Taib Azamudden bin Md Taib (Ustaz Taib Azamudden) (PAS) 1.354 1. Lim Soo Nee (Lim Soo Nee) (KeADILan) 2. Mohd Salleh bin Yaacob (Mohd Salleh bin Yaacob) (BNI 2. Zuki bin Yusof (Cikgu Md.473 0 82. 32 Kuala Ketil 22.958 20.Hadzir bin Hj.571 1.799 74. Zuki bin Yusofl (PAS) 4.410 7.134 10.323 462 9.56 359 1. Fong Chok Gin (Dato' Fong Chok Gin) (BN) 1. 30 Bayu 27. Siti Ashah binti Ghazali (Ustazah Siti Ashah binti Ghazali) (PAS) 2. Md.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.456 18.153 N.861 N.861 N.571 9.848 14. 29 Sidam 19.659 20.565 1 9.270 55 84.568 N.825 6.786 12. Abd.410 13.69 452 1.565 9. Ismail bin Abu Bakar (Cikgu lsmail bin Abu Bakar) (BN) 2.415 13. Mohd. Ismail) (BN) 6.583 23.354 10. 33 Merbau Pulas 25.36 293 12.687 0 79. Suhaimi bin Ahmad (Ustaz Suhaimi bin Ahmad) (PAS) 1.568 10.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. KEDAH .

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. KELANTAN . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

734 11.01 163 N 15 Gual Periok .332 4.695 10.508 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.990 6.641 6.231 0 81. Nassuruddin Hj. AbduHah bin Ab. Buni Amin bin Harnzah (HjBuni Amin Hamzah) (PAS) 1.547 6. Shaari bin Mat Hussain (DatoShaari Mat Hussain) (BN) 2.095 6. Mohd Zain bin Ismail (Mohd Zain) (BN) 1.508 6.551 8. 1.66 175 1. 16. Muhammad bin Abdul Ghani (Dato' Muhammad bin Abdul Ghani) (BN) 2. Rahman bin Nik Taib (NikAb. A Halim bin Che Man b (Ab Halim) (BN) 2. Mohd Nassuruddin bin Haji Daud (Ust. KELANTAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 25 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADII BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Votes PoUed Majority N.78 352 1.275 5.083 N.990 6.273 75.807 .684 8.97 458 5.083 3.493 5.641 N.192 6.90 415 .Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.493 3. 14 Meranti 13.095 2.807 3.275 5.625 N. 16 Bukit Tuku 10. Rahman bin Nik Taib) (BN) 1. Daud) (PAS1 1.577 11.816 0 81.551 8.625 4. Mohamed bin Daud (Mohamed Daud Iraqi) (PAS) 3.547 14 69. Siti Jeliha @ Zaleha binti Hussin (Ustazah Zaleha) (BN) 2.105 3.325 75 77.332 N.785 4.340 12.256 5. 19 Demit 18.564 0 81.133 5.92 132 868 4. Ahmad Baihaki bin Atiqullah (Ust. Razak (Ustaz Lah Razakl (PAS) 1. 17 Salor 15.547 1.074 14.Hj. Nik Ab. 18 PasirTumboh 13.Baihaki) (PAS) 2. Hussin bin Ibrahim (Ustaz Tapah) Haji Hussin Lubok (PAS) 2.

630 40 83.663 (Hj.301 N.780 7. Sharifuddin) (BN) 2.583 84. Ilias bin Husain (Dato' Ilias) IBNI 2.143 33 82.914 7. Md. Rahman (Imam Shukri) (PAS) 1.563 (Tok Wan Ismail) (PAS) 2.264 15.846 8.698 6. 20 Tawang 18.478 6. 21 Perupok 18. 25 Kok Lanas 17. Rahman (UstazMad] (BN) 1. Zul) (BN) 1.212 7.54 121 1.382 15.77 209 1.478 N.301 1.509 5.044 6.707 217 85.099 N. Sharifuddin bin Drahman @ Ab.68 182 212 6. Wan Ismail bin Wan Jusoh 8.099 6. Hj. Shaari) (PAS) 2. Ashari bin Mamat 711 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembaltkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti B N PAS KeADlLan BEBAS Ballot Papers Not Returned 116 Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N. Hassan bin Mohamood (Ustaz Hassan) (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OEW'NED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Xont.590 5.91 238 1. Azmi bin Ishak (Cikgu Azmi Ishak) [BN) N 24 Kadok . Muhamad bin Ab. Omar bin Mohammed (Dato' Haji Omar) (PAS) 2. 22 Jelawat 18.780 8.435 10.789 13.212 7.663 8. Musa) (BN) .958 N.590 5.546 26 80.673 15. 12. Shamsudin @ Mohamed Shukri bin Ab. 23 Melor 16.16 318 5. Rahman (Cikgu Hj.70 279 1. Annuar bin Musa (Dato'Haji Annuar b.269 14.775 6.958 6.509 2.914 8.775 4. Shaary bin Haji Awang (Imam Shaary) (PAS) 1.563 6.113 8. Mohd Zulkifli bin Haji Zakaria (Hj.015 3 80.

672 0 6.926 6. Saipul Bahrin bin Mohamad (Ust. Hamat (Cik gu Din) (PAS) 1. Zaiial Abedin bin Mohamad (Hj.348 0 5. 31 Semerak 11. Baharudin bin Yusof (Ustaz Bahamdin) (BN) 1.396 . KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri state Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan BaUot Papers Issued Ballot Papers Not Retmd Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti PAS BEBAS Votes PoUed Majority N.861 251 1.592 52 [Cikgu Wan Yusom (PAS) 2. Hashim bin Safm @ Shafain (Datuk Hj Hashim Safin) (BNI 1. Zainal Abedin Mohamad) (BNI 2. Nuainun @ Shuhainie binti Deraman (DatinSue) IBN) 1. M Anizarn bin Ab Rahman d (Mej [B)Nizarn) (PAS) 2.090 N. 28 Kemahang 7. Kamarudin bin M Nor d [Kamarudin M Nor) [BN) d 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.444 7. 30 Limbongan 13.744 0 6. 6.492 5.549 N 27 Gual lpoh .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N .679 N. 9.345 0 N. Hussin bin Awang [Cikgu Haji Hussin) [PAS) N. Zainuddin bin Ag.095 5.901 3.033 5. 29 Selising 11. Amran bin Mat Nor (Amran Mat Nor) (BN) 1. Abdul Patah bin Haji Mahmood (Abdul Fatah Mahmood) (PAS) 2. Wan Yusoff bin W Mustafa .149 3.W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEI3-Sarnb. 26 Bukit Panau 13. Saipul Bahrin) (PAS) 2.500 4.

.

KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and Party Undi Yang Majoriti BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Votes Polled Majority N. Mohamed Zulkepli bin Omar (Zuki) (BN) 1.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 40 Guchil 14. Abdul Latiff bin Abdul Rahman (Ustaz Abdul Latiffl (PAS) N.716 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . 41 Manek Urai 10.705 1. Sham) (BN) N. Shamshul Ikhwan bin Ashari Azmi (Dr. 42 Dabong . Abdul Aziz bin Derashid (Abdul Aziz bin Derashid) IBN) N. Azizzuddin bin Hussein (Haji Azizzuddin) (BN) 2. Ramzi bin Ab Rahman lDato Ramzi bin Ab Rahman) (BN) 2. Mat Rashid bin Mat Jaais (Hj Abdul Rashid Jaisl (PAS) 2. Mohd Zaki bin Haji Kassim (Mohd Zaki bin Haji Kassim) (REBAS) 2. 3 8 Kuala Balah 8.566 1. 39 Mengkebang 12.875 1. Mohd Zamzuri bin Mat Lazim (Zamzuri Mat Lazim) (PAS) 2. Rapar @ Abdul Ghafar bin Yusoff (Cik gu Abdul Ghafar) (PAS) N. Zulkafli bin Yacob (Ustaz Zul) (PAS1 3.

722 530.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWPSN UNDANGAN NEGEIX-Samb.752 144 85.972 6.184 2.564 1.26 0 2. Mat Yusoff bin Abdul Ghani (Mat Yusoff bin Abdul Ghani] (BN) 2.689 258.516 1.455 2. Mohd Zain bin Muhammad (Cikgu Hj.382 249. 45 Galas 8.364 5. Chek Hashim bin Sulaima (Chek Hashim) (PAS) 4.685 4.880 5.85 156 4.210 51 . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.073 6.455 JUMLAH 662.478 80.10 193 1.364 2.547 81. KELANTAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued BaUot Papers Not Returned 7 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Diperolehi Names o Candidates f and PQJtY Undi Yang Majoriti B N PAS KeADILan BEBAS Voting Votes Percentage Rejected Votes Polled Majority N.516 2. 43 Nenggiri 8.568 56. Zain) IKeADILan) 1.184 1.831 1.831 N.092 7. 44 Paloh 9. Nozula bin Mat Diah (Nozula] (BNI 1.805 10 75.06 8.925 12.244 2. Norazman bin Mat Amin (NorazmanMat h i n ) (KeADILan) 2. Mohamad Saufi bin Derarnan (Mohamad Saufi Hj Deraman) (BNI 2.518 520.729 4.244 N.

903 4. Mohd Jidin bin Shafee (Haji Mohd Jidin bin Shafee) (BN) 2. 2 Kota Putera 38 86. Ramlan bin Ali (Ramlan bin Ali) (BN) 1.LAMPIRAN 111 APPENDIX ZZZ JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATNE ASSEMBLY TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 67 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates m d Party f Majority - N.700 5. W Mohd bin Wan Hassan (Hj.64 1. 7 Langkap 0 88.021 3. Asha'ari bin Idris (Haji Asha'ari bin Idris) (BN) 2. Jabi 0 87.2. Abd Rahman @ Abdul Aziz bin Hj.23 1. Tengku Ahmad bin Tengku Hussain (Tengku Ahmad Tengku Hussain) (PAS) N. 6 Permaisuri 5 89.334 6. Rozali bin Muhammad (Ustaz Rozali Muhammad) (PAS) 1.26 N. Abdullah bin Che Muda (Abdullah bin Che Muda) (BNI * N.955 6. Abdullah bin Mat Dan (Ustaz Abdullah Mat Dan) (PAS) 1. 4 Hulu Besut 8 87.60 1.513 4.829 Hassan) (BNI 2. 3 Jertii 14 85.01 . 437 . Abas (Abdul Azk Abas) (PAS) N. W Mohd Wan .466 6. Nik Muhammad Zawawi bin Salleh (Ustaz Nik Muhammad Zawawi Salleh) (PAS] 2.496 3. 1 Kuala Besut 87.690 4. ldris bin Jusoh (Data' Haji Idris Jusoh) (BN) 2. Mohd Hassan bin Salleh (Haji Hassan Salleh) (PAS) 1. Shaharizukirnain bin Abd Kadir (Ustaz ShaharizukirnainAbd Kadir) (PAS) 2. .58 N.0 6.800 7.863 4.51 N 5 . Nawi bin Moharnad (Nawi bin Mohamad) (BN) .890 6.

Alias bin Razak (Dr.873 86 88.031 13. Ismail bin Mamat (Ustaz Haji lsmail Mamat) (PAS) 2.236 6.677 8.399 5 85. Khazan bin Che Mat (Khazan bin Che Mat) IBN) 1. Abdul Rahin bin Mohd Said (Datuk Haji Abdul Rahin Dato' M.831 5.17 135 884 6.677 N.981 N.95 127 616 4. Sulaiman bin Abdullah (Dr Haji Sulaiman Abdullah) (PAS) 3.12 167 1.987 12. 14 Bandar 18. Hamzah bin Mohamad Zain (Hamzah Mohd Zain) (BN) 2.81 1 N.581 5.041 8.809 7. 9 Tepuh 16. Abu Bakar bin Chik (Ustaz Dato' Abu Bakar Chik) (PAS) 2. Wan Hisham bin Wan Salleh (Wan Hisham Dato Wan Salleh) (BNI 2. 1 I Seberang Takir 11. 15 Ladang .583 5.031 0 88. TERENGGANU Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti PAS Constituency Electorate Papers Papers Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N.438 15.426 3 87.283 6.565 8. 9.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb. Ibrahim Q lbrahim Fikri (Haji Mohd Nasir Ibrahirn Fikri) (BN) 2. Said) (BN) 1.649 14.114. 13 Wakaf Mempelam 17.980 5.624 6. Muhammad Ramli bin Haji Nuh (Ustaz Ramli Haji Nuh) (BN) 1.612 1.98 1 5.83 145 1. Toh Chin Yaw (Toh Chin Yawl (BN) 2.236 6.340 6.888 6. Mohd Shapian bin Ali (Haji Mohd Shapian bin Ali) (BN) 1.283 N.92 152 1.583 N.793 6. Abu Bakar bin Abdullah (Ustaz Haji Abu Bakar Abdullah) (PAS) 2.956 N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.956 4. Mohd Nasir b. 8 Batu Rakit 10.612 7 90. 10 Tcluk Pasu 13.702 5.718 9.677 3.940 1. Zakaria bin Dagang (Zakaria bin Dagangl (PAS) 2. 12 Bukit Tunggal 10.14 171 159 1. Md Azmi bin Lop Yusof (Md Azmi Lop Yusof)(PAS] 1.922 15.676 15.43 156 774 7.52 84.556 8 87.811 4.190 0 110 81.677 N.249 9. Haji Alias Razak) (PAS) 1. Mohd Abdul Wahid bin Endut (Haji Mohd Abdul Wahid Endut) (PAS) 1.

794 12.10 89.773 N. Tengku Zainuddin bin Tengku Zahid (Dato' Haji Tengku Zainudin bin Tengku Zahid) (BN) 2.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Che Mat bin Jusoh) (BN) 2. Haji Mamad Puteh) (PAS) 2.276 4. Mamad bin Puteh (Dr.040 14 88. Karnaruzaman bin Abdullah (Ustaz Kamaruzaman bin Abdullah) (PAS) 2. Rozi bin Mamat (Rozi bin Mamat) (BN) 1. Harun bin Taib (Ustaz Dato' Haji Harun Taib) (PAS) 2.276 N.58 182 152 1.673 6. Abdul Latiff bin Awang (Dato' Dr Abdul Latiff Awang) (BN) 2.916 15. Yahaya bin Ali (HajiYahaya Ali) (BN) 1.985 113 7 88.736 8.437 10.240 7.85 111 1.141 4.793 14.446 272 89.926 Ah Rahman) (BN) .68 217 1. 21 Telemung 11.91 191 1.568 10.163 14. 19 Ru Rendang 16.141 N. Mustafa @ Hassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 8. Yahya bin Khatib Mohamad (Yahya bin Iihatib Mohamad) (BN) 2.481 8.33 66 310 4.38 137 1.773 6.481 N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .673 6.231 5. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont. Hassan bin Mohd Salleh (Ustaz Haji Hassan Salleh) (PAS] 1.053 6.495 14. 20 Pengkalan Berangan 16. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 1. 18 Bukit Pa~ung 16. Wan Sagar bin Wan Ernbong (Haji Wan Sagar) (BNI 1.926 140 8. Wan Abd Muttalib @ Wan Musa bin Ernbong (Dato' Haji Wan Abd Muttalib Embongl (PAS) 1.276 8 89.036 7.153 720 6.371 8. 17 Alur Limbat N. Che Mat bin Jusoh (Dato' Hj.695 8. Komaruddtn bin Ab Rahman (Komaruddir~ bin 4. 23 Kuala Berang 11.449 2 90.736 N.732 3.695 5.103 6.661 3 89. 22 Manir 9.826 6.435 7.103 (PAS1 N. Alias bin Abdullah (Alias bin Ahdullah) (PAS) 2.301 7.33 135 1.45 1 4. TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Diperolehi PAS Negeri State Total Dikeluarkan Ballot Issued Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 85.62 1 7.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb. Mohd Razki bin Haji Yah @ Haji Alias (Ustaz Haji Mohd Razki Alias) (PAS) 1. Ahmad bin Said (Ahmad bin Said) (BN) 2.614 N.987 4. Che Alias bin Hamid (Ustaz Che Alias bin Hamid) (PAS) 2.409 7. Za'abar bin Mohd Adib (Za'abar bin Dato' Hj.085 11. Mohd Adib) (BN) 1. Rosol bin Wahid (Rosol bin Wahid) (BN) 2.496 7.055 8.137 6 PAS Undian Ditolak Names o Candidates and Party f Voting Votes Percentage Rejected 88.29 134 169 6. Din bin Adam (Din bin Adam) (BN) 2. 29 Kemasik 13.167 N 27 Sura .762 142 90.604 34 88.433 N. 28 Paka 17. 26 Rantau 13.222 6.290 5. Mohd Ariffin bin Abdullah (Zakaria @ Mohd Ariffin bin Abdullah) (BN) 2.Bakar bin Ali) (BN) 1. Ahmad Kamal bin Abdullah (UstazHaji Kamal) (BN) 2.324 5. Roslan bin lsmail (UstazHaji Roslan bin Haji Ismail) (PAS) 7.603 5. Wan Hassan bin Mohd Ramli (Ustaz Haji Wan Hassan Mohd Ramli) (PAS) 1.167 6.163 12. Bakar bin Ali [Dato' Hj.65 115 3.583 0 88.11 142 3.524 11.491 3. 24 Ajil 12.409 N.039 1 88.171 9. Azman Shapawi bin Abdul Rani [UstazHaji m a n Shapawi Abdul Rani) (PAS) 2. Mehamad bin Sulong (Haji Mehamad Sulong) (PAS) 945 6.757 12.082 7.989 4.224 N.444 8.386 3.698 15. Mohamad @ A. A. 30 Kijal 14. TERENGGANU Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikenibalikan Baht Papers Not Returned N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 25 Bukit Besi 10.854 3 87.558 11.433 6.68 142 1.783 7. 14.52 194 Abang 1.439 26 84.327 7. Satiful Bahari bin Mamat (UstazHaji Satiful Bahari Mamat) (PAS) 1.87 100 2.17 148 1.224 6.614 3.386 N.987 .

145 5.330 10.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N . TERENGGANU Bahagian Pilihan Raya Negeri State ConstitLlency Jumlah Pemilih Total Electorate 1 1 1 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Rsued Peratus Undian Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.048 2. Ismail bin Harun (Haji lsmail bin Harun) (PAS) 2.483 . Alias Abdul Rahman) 7.815 10. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE A S S E M B L Y X o n t . Alias bin Abdul Rahman (Dr.774 10. 31 Cukai 1.048 JUMLAH 4. Dato' Mohamed bin Awang Tera (Dato' Haji Mohamed bin Awang Tera) (BN) 1.274 10.606 222.874 393.145 (PAS) 2. Wan Ahmad Nizam bin Wan Abdul Hamid (Wan Ahmad Nizarn bin Wan Abdul Hamid) (BN) 4.342 58.

.

54 299 7. Subbaiyah) (BN) 3. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.01 304 9 Bagan Dalam 17.583 78.20 1 607 7. Loo Ah Dee Q Lee Ah Lee (Loo Ah Dee) (BNJ 1.962 22 79. Abdul Razak bin Abdul Hamid (Abdul Razak Hamid) (KeADILan) 1.230 12. Mansor bin Othman (Dr.420 5 72.009 15. PULAU PINANG - Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dlkernbalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 0 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 6 Telok Ayer Tawar 13.084 15.197 7.309 1 80.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Mansor Othman) (KeADILan) 3.181 3.5 1 205 1. Subbaiyah a/l Palaniappan (Pk.479 10.48 178 .08 250 10 Seberang Jaya 20.201 8 Bagan Jermal 21.984 7. Ngu Lek Wah (Ngu Lek Wah) IDAPI 2. Lim Hock Seng lLirn Hock Seng) (DAP) 2.808 7.083 15. Jahara binti Hamid (Dato' Jahara binti Hamid) (BN) 1.181 3. Johari bin Kassim (Johari Kassim) (KeADtLan) 2. Phee Boon Poh (Phee Boon Poh) (DAP) 2.814 3 75.197 7 Sungai Puyu 19. Arif Shah bin Omar Shah(Arif Shah bin Omar Shah) (BN) 2. Ooi Chuan Aik (Ooi C h u m Aik) (BN) 1.

060 4. Tan Khong Chong (Tan Khong Chong) (DAP) 2. Rajapathy) (BN) 2.032 5. Mohd.966 9.149 82. M Isa bin Haji Ramli d (Dato' Hj Adnan bin Hj Ramli) (BN] 2.808 11. Rajapathy a/l Kuppusamy (Dato' Dr.755 7.813 9.25 352 5.34 269 5.233 9. Lim Boon Tong (Lim Boon Tongl (KeADILan) 1.477 3. Abdul Jalil bin Abdul Majid (Dato' Haji Abdul Jalil bin Abdul Majid) (BN) 1.748 5 70. Anuar bin Shaari (AnuarShaari) (KeADILan) 2. Lau Chiek Tuan (Lau Chiek Tuan) (BN) 1. Rahman (Mohd Hamdan bin Abd Rahman) (PAS) 1.060 4.00 246 1.655 10. Tan Kim Hooi (Tan Kim Hooi) (DAP) 1. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers lssued 15.755 15 Padang La1ang 19.567 7.46 192 5.528 13 Berapit 19.703 Ballot Papers Not Returned 22 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 11 Permatang Pasir 19.074 373 76.850 8 75.199 10.653 14.338 15.477 . Tan Teik Cheng (Tan Teik Cheng) (BN) 2.378 8.915 0 80.233 14 Machang Bubuk 19. Toh Kin Woon (Dr.410 4.057 12 Penanti 14.199 5. Chong Eng (Chong Eng) (Dm) 7.567 7.195 667 6. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.528 6.745 15.057 679 7.410 4.56 243 535 7.195 5.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Hamdan bin Abd. Toh Kin Woon) (BN) 2.57 206 583 5.519 2 80.378 8.032 16 Perai 13. K.

U ) s w 2 ' m 4 s ' m 4 o ! m ' I 3 n . I % 2 S m 00 0 m t.0 m m N 3 () I R z 2 ' I N m .t s as: g a . k . 9 w " .g Q MB a sz 4 G m s $ 2 2 . m m '4 m m d z 82 2 3.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. PULAU PINANG .

- 7.41 260 1. 31 Batu Lancang 15.401 9. 32 Seri Delima 14. Koid Teng Guan (Koid Teng Guan) (DM) 1. Ong Thean Lye (Ong Thean Lye) (BN) 2.380 3. Tham Weng Fatt (Tham Weng Fatt) (DAP) 2.467 7.225 4. Dato' Koay Kar Huah [Koay Kar Huah) (BN) 1. Ong Ping Cheow (Ong Ping Cheow) (KeADILan) 2.365 73. Yeoh Soon Hin (Yeoh Soon Hin) (DAP) 1.947 73. 34 Paya Terubong 18.13 343 N.38 263 1. Loh Hock Hun (Loh Hock Hun) (BN) 2.634 843 N. 30 Sungai Pinang 13.127 8.23 342 1.489 7.240 72. Cheang Chee Gooi (Cheang Chee Gooi) lBNl 2.346 71. 29 Datok Keramat 14.418 78. Coh Kheng Sneah (Goh Kheng Sneah) (BN) N.462 4.19 253 .070 10. Jimmy Gay Choon Hee (Jimmy Gay Choon Hee) [KeADILan) 9.407 4.69 225 KG N. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLX-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 3 5 Batu Uban 13.606 4. PULAU PINANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih 1 Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total ELectorate votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party votes Polled Majority N.504 N.828 72. Looi Swee Cheang (Looi Svee Cheang) (BN) 3.772 8. Tan Hun Wooi (Tan Hun Wooi) (DAPJ 2. 3 3 Air Itam 11.855 71.68 289 0 ) : (BN) . Teng Hai [Koay Teng Hail (DAP) N.569 9.

298 3. Amizudin bin Ahmat [Amizudin) (KeADILan) 2.422 JUMLAH 1 672. Siti Faridah binti Arshad [Siti Faridah Arshad) (BN) 3.142 9.586 2. 36 Pantai Jerejak 16.371 8.678 12. Zainuddii bin Haniff (Zainuddin Haniftl (KeADILan) 1.586 2.27 162 6.28 466 N 38 Bayan Lepas .382 12 77. 15. Syed Amermddin bin Syed Ahmad (Syed Amermddin) (BN) 1.363 315.622 3.521 28. 40 Telok Bahang 10.797 2.654 3.862 1 53.021 8.375 5. PULAU PINANG Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party PAS Diperolehi Votes Polled Majority KeADILan DAP BEBAS Papers Percentage Rejected N.283 6.397 6 77.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.659 137. Muhamad Farid bin Saad (Muhamad Farid bin Saad) (BN) 2.904 3.386 4.654 5.088 10. Lim Eng Nam (Lim Eng Nam) (KeADlLan) 1. 37 Batu Maung 19.165 9 77.Abdul Aziz bin Ismail) (PAS) 2.904 10.92 9.964 6.81 172 2.647 12. NUMBER OF VOTES OBTAlRrED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont.424 1 901 ] 75. Abdul Aziz bin lsmail (Ir.041 1 72.660 I 100. Mansor bin Musa) (BN1 2.422 5.605 15.883 8. Mansor bin Musa (Ir.622 N.298 N.283 8.864 499.33 115 1.791 8.59 219 N. Syed Mohamad Nazli bin Syed Ahmad (Syed Mohamad Nazli Syed Ahmad) (KeADILan) 2.386 4.362 1 510.150 0 77.797 3. Wong Mun Hoe [Wong Mun Hoe) (BN) 1. 39 Pulau Betong 12.9061 710 1 .021 5.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. PERAK .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

184 4. Mat Isa bin Ismail (Mat Isa bin Ismail) (BN) 1. Mohd.143 17.54 443 1.47 321 6.020 5.386 7.544 3.770 419 72.500 - MTB .571 9.382 14. Mohamed Ghazali bin Tain (Haji Mohamed Ghazali bin Tain) (PAS) Ho Cheng Weng (BN) 2.544 3. See Tean Seng [See Tean Seng) (BN) 3.47 295 9. Idris bin Zakaria) (PAS) 1.833 25 68.613 17 Pokok Assam 21.966 6.338 2. PERAK Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 13 Kuala Sapetang 18.318 4.184 4. Abdul Latip bin Arifm (Mejar (B)Abdul Latip Arifm) (KeADILan) 1.351 13. Chuah Tiong San (Chuah Tiong San) (Dm 2. Abdul Malek bin Mohamed Hanaf~ah (Dato' Dr Abdul Malek Mohd Hanafiah)(BN) 2. ldris bin Zakaria (Mohd. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Rosli bin Husin (Rosli bin Husin) (BN) 2.318 16 Kamunting 20.966 5.497 8 72.764 10. Mohammad Nordin bin Jaafar (Ustaz Mohd.312 24 Undian Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and party Votes Majonty Percentage Rejected 72.613 259 4.686 6.202 15 Trong 11.338 2.858 2. Nordin Jaafar) (PAS) 2.202 10. Simon Uthaya Kumar all Sellaiyah (Simon Kumar) (BEBAS) 3.443 6.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb.80 152 3.858 14 Changkat Jering 24.

Siti Salmah binti Mat Jusak (Siti Salmah binti Mat Jusak) (BN) 2. Jamal Nasir bin Rasdi (Dato' Haji Jamal Nasir) lBNi 1. Ng Chii Fa (Ng Chii Fa) lBN7 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Zainudin bin Mohd Yuson [PAS) 2. PERAK Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party I Undi Yang Diperolehi Votes Polled 1. Ahmad Mazlan bin Othman (Mej (B) Ir Hj Ahmad Mazlan bin Othman) (PAS) 2. Mohd Zainudin bin I Mohd Yusof (Mohd.JUlKLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Yew Tian Hoe (Yew Tian Hoe) (DAP) 2. Ponnaiyah @ Ponniah) (DM1 . Ponniah a / l Narayanasamy (N. Mohammad Yassin bin Mohamed Yusof (Mohammad Yassin bin Mohamed Yusofl IPASI 143 1. Abdul Rahman bin Uda Mat 1sa [Abd Rahman Uda Mat Isa) (KeADlLan 1.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATm ASSEMBLYXont. PERAK .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWATU UNDANGATU NEGERI-Samb.

Sivasubramaniam] (DAPI 2.851 63 72.841 6.082 8.286 6.593 8.923 191 69.313 27 Pasir Pinji 24.464 . Chong Tat Cheong (Chong Tat Cheong) (DM1 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Raymond Chong Yoh Chyi (Raymond Chong) (DM) 2.464 6. Sum Cheok Leng [Sum Cheok Leng) (DM1 1. Sivasubrarnaniam a l l Athinarayanan (A.231 665 7.082 2.30 222 1.633 6.00 289 665 8.039 389 68.382 8.679 5.792 2.792 9.902 14.603 29 Kepayang 22.593 3.09 378 5.027 6.231 7.96 290 6.787 1 1.78 307 9.251 16.603 628 8. Tan Seng Toh (Tan Seng Toh] (KeADILan) 2. Chew Wai Khoon (Chew Wai Khoonl (BN) 1. Gooi Seng Teik (Gooi Seng Teik) (BN) 3.892 63.313 5.405 16.679 30 Buntong 22.086 8.286 1. Chan Kam (Chan Kam) (BN) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.087 15.877 41 64.633 28 Bercham 23. Su Keong Siong (Su Keong Siong (DAP) 2. Tan Chin Meng (Tan Chin Mend (BN) 1. PERAK - Babagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned 71 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DM Total Electorate Votes Vow Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority 26 Tebing Tinggi 18. Yik Phooi Hong (Yik Phooi Hong] (BN) 5.

496 34 65.39 306 1.231 32 Menglernbu 25.664 8.826 3.693 24 68.978 253 7.439 10.13 350 7.240 3.039 70. RamlybinZahari (Ramly bin Zahari) (BN) 2.312 36 Pengkalan Baharu 15.893 26 70.172 7.419 6.826 3.374 3.978 358 8. Lim Pek Har (Lim Pek Har) (Dm) 2.553 18. Mah Hang Soon (Dr.664 34 Bukit Chandan 14.19 227 3.062 . Teh) (KeADILan) 2.97 I81 6.452 10.527 10. Dato' Lee Kon Yin [Dato' Lee Kon Yin) (BN) 1. Keong Meng Sing (Keong Meng Sing) (DM) 1. Hamdi bin Abu Bakar (Dato' Hamdi Abu Bakar) (BN) 8. Loh Koi Pin @ Loo Koi Pin (Loh Koi Pin) (BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Asmuni bin Awi (Hj.062 6. Foo Tiew Kok (Foo Piew Kok) (KeADlLan) 3.231 358 7.062 6.556 15.374 3. Mustaffa Kamil bin Ayub (Mustaffa Kamil Ayub) IKeADILan) 1.439 10. Mah Hang Soon) (BNI 1.213 35 Manong 13. Hee Yit Foong (Hee Yit Foongl (DAP) 2.178 6.613 6.87 367 2.240 4.921 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 48 Peratus Undian Undi Ditolak B N dan Parti Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected 31 Jelapang 24.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CWN-CALON =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.213 1.939 9.611 3.755 8.419 6. Kamarudin bin Awang Teh (Karnarudin A.289 23 71.78 378 6. Ahrnad bin Jaafar (Ahmad bin Jaafar) (BNI 2.431 31 72. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued 16.312 4.611 33 Tronoh 23. Asmuni Awi) (PAS) 1.

.

Salma binti lsmail (Salma Ismail) (KeAUILan) 2. Balakrishnan a/l Rengasarny (R. Mohammed Radzi @ Mohd Radzi bin Manan (Hj.Cont.972 (Dr. Tai Sing N (Tai Sing Ng g (KeADILan) 3 . Ilo Wai Cheong N. Beh Boon Chong (Beh Boon Chong) (DAP) 1. 4 3 Sungai Rapat 18. Abd Rahman bin Said Alli (Abdul Rahman) mP1 . 45 Teja 11. Hamidah binti Osman (Hamidah binti Osman) (BN) 2. Chan Chin Chee (Chan Chin Chee) (BN) 2. Mohd Radzi Manan (BNI 1. 44 Simpang Pulai 17. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Kertas Undi Dikeluarkan Ball01 Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party N.502 N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.092 N.538 1. Bala) (BEBAS) 1. Roslan bin Shaharum Roslan Shaharum) (PAS) 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATAE ASSEMBLY. 42 Tualang Sekah 11. Ho Wai Cheong) (BN) 2.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ling Mee Lin (Ling N. Mustafa bin Shaari (Ust. 49 Kampong Gajah N. 50 Sitiawan 9.874 Mee Lin) (BN) 2. Francis a/l Sebastian (Francis) (KeADILan) 2. Samsudin bin Abu Hassan (Samsudin bin Abu Hassan) (BN) N. 47 Ayer Kuning N. Tajuddin bin Abdul Rahman (Datuk Haji Tajuddin bin Abdul Rahman) (BN) 1. Mustafa bin Shaari) (PAS) 2. 48 Sungai Manik 1. Mohamad Asri bin Othman (Mohd Asri) (KeADILan) 2. Chang Kon You (Chang Kon You) (BN) 1. Ibrahim Katop) (BNI 1. Ngeh Koo Ham (Ngeh Koo Ham) IDAPI . Ibrahim bin Katop 1Hj. PERAK Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti DAP BEBAS Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party Votes Polled Majority N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. 46 Chenderiang 1. Osman bin Abdul Rahman (Osman Abdul Rahman) (KeADILan) 2.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N .C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PERAK .

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont. PERAK .

.

522 8. Abd Malik bin Yusof (Cik Malik) (PAS) 2. Ahmad bin Jaafar (Ustaz Ahmad bin Jaafar) (BNI 1.998 7.322 17 76.196 5.56 287 7.503 38 69.791 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY.194 1. Selamat @ Ahmad Kamal Kamal bin Alang) (PAS) 2.59 238 1.912 .612 9 Tahan 14 78.74 623 5.528 4. Leong Mee Meng (Leong k e e Meng] (DAP) 2.324 11 Pulau Tawar 16.Cont. Mahamed Nilarn bin'Abdul Manap (Dr.314 13. Shahiruddin bin Ab Moin (Shahiruddin bin Ab Moin) (BN) 2. Mohamed Nilam) (PAS) 2.363 10.194 8 Dong 14. Ahmad Shukril (BN) 3.373 13. Ahmad Shukri bin lsmail (Dato' Dr.324 2. Tengku Paris bin Tengku Razlan (Tengku Paris bin Tengku Razlan) (BN) 1. Mohamed bin Wahid (Mohamed Wahid) (PAS) 2.414 2.239 7.UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEM-Samb.653 7 Tras 19.912 3.548 38 73.826 13.911 3.709 19 74.179 7.40 170 ' 1. I a u Lee (Lau Lee) (BN) 1.542 27 80.866 8.563 5.383 10 Damak 18. Chan Choon Fah (Chan Choon Fah) (BN) 1.91 273 7. Woo Chee Wan Woo Chee Wan) (DAP) 2.791 5.761 5.383 1.48 169 4.434 4. PAHANG ' Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Nama-nama Calon dan Parti Dikembalikan Voting Votes N m s o Candidates and Party f Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADILan DAP Majority 6 Batu Talam 10.653 2.

Mohamad Hassim @ Mohamad bin Yahia (Ustaz Hassim) (PAS) 337 1.331 1 :! 1 Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f votes Polled Majority . Abdul Aziz bin Haji Long [Abdul Aziz bin Haji Long) (PAS) 145 1.351 147 N.851 N. 13 Semambu 22." I. 16 Inderapura 7.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.124 N. 17 Sungai Lembing 11. Md Sohaimi bin Mohamed Shah (Haji Md Sohaimi bin Mohamed Shah) (BN) 2.790 . NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Ti Lian Ker (Ti Lian Ker) (BN) 2. Sh& Fauzan bin Sharif (Haji Sh& Fauzan bin Sharif) [BN) 2. Nasharuddin bin Zainuddin (Dr. Bahrin bin Mohamad (Bahrin bin Mohamad) [PAS) 2.733 322 N. 14 Teruntum 22. 12 Beserah 25. Pang Jon Kong (JK Pang) (KeADILan) 1. Idris bin Haji Ahmad (Idris bin Haji Ahmad) (PAS) N. Mohd Zukri bin Aksah (Mohd Zukri Aksah) (KeADILan) 1. 1. Nasharuddin bin Zainuddin) (BN) 1. 15 Tanjung Lumpur 15. Fisar bin Haji Abdullah (Dato' Haji Faisal bin Haji Abdullah) (BN) 2. " Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued N. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi . Pang Tsu Ming (Pang Tsu Mind (BN) 2.

.

Mohd Fadzil bin Abdul Malek (Haji Mohd Fadzil bin Haji Abdul Malek) (PAS) 174 1.313 Jdil (Dato' Hj.64 145 4.283 (UstazAris Hazlan bin Hj. Abu Samah bin Ali (Abu Samah bin Ali) (PAS) 92 1.536 4.583 (Dato'Mohamed Jaafar) (BN) 2.953 36 74.304 6.119 1.664 2. Tan Mohd Aminuddin bin Ishak (Dato' Hj Tan Mohd Aminuddin bin Hj Ishak) (BN) 1. Abu Bakar bin Harun 6.93 190 1.659 (Abu Bakar bin Harun) (BN) 2.365 9.436 1. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cant. 28 Kerdau 8.749 5.296 3. Ahmad Nizam bin Harnid 2.861 75.005 6.25 2.871 L .463 2. 26 Chenor 12. PAHANG Pilihan Raya Pemilih Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned N.664 2.399 79. Ismail) (PAS) 2. Mohamed bin Jaafar N. Aris Hazlan bin Ismail N.73 4. Rosni binti Zahari (Rosni binti Zahari) (BN) 179 1.64 3.000 5.137 37 77.463 3.283 6.539 26 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Cdon dan Parti PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f 83. Abu Bakar bin Mohamed (Abu Bakar bin Mohamed) (PAS) 2.659 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.533 8. 25 Kuala Sentul 10.138 4.583 1.023 9. Mohd Jafii bin A Rashid b (Mohd Jafri Hj Ab Rashid) (KeADILanl 153 1.463 5.027 6.436 2. 27 Jenderak 7.871 4. Ahmad Munawar bin Hj.816 58 81. 23 Chini 11.313 N.463 (Ahmad Nizam bin Hamid) (KeADILan) 2.565 4. 24 Luit 9.296 3.013 6.451 2. Rednvan bin Harun (Ustaz Redzwan Harun) (BNI N. Ahmad Munawar bin Abdul N.119 1.72 2. Abdul Jalil) (BN) 2.451 2.

ta gs u 36 5 3-5 . mw mm 0 C? m e ed:. m c . m 0 . m N 2 m m i f : " 2 m : : " 3 " :$! 2:. m m w w 2 . m t . * * .if: X W + c! c .

Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman (Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman) (BN) 2. Ibrahim) (BNI 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont.202 8. (B)Abdul Aziz Yaakob) (PAS1 2. 36 Pelangai 10. 38 Triang 15. 39 Kemayan 11. Leong Ngah Ngah (Leong Ngah Ngah) (DAP) 2.380 11. Nasrudin bin Hassan (Ustaz Nasmdin bin Haji Hassan) (PAS) 2.204 180 N.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Hamzah Hj.034 11.049 11. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti vohng Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Mqioritg -t N. Mohamed bin Mat Ali (Mohamed bin Mat Alil (PAS1 1. Tan Ah Been r a n Ah Been) (BN) 1.009 221 . Adnan bin Yaakob (Dato' Srl Adnan bin Yaakob) IBN) 2. 37 Guai 14. Abdul Aziz bin Yaakob (Mej. Mohamad Sahfri bin Ab Aziz (Mohamad Sahfri bn Ab Aztz) i (BN1 N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N .013 7. Hamzah bin Ibrahim (Hj. 40 Bukit Ibam 14.392 297 N. Amir bin Abd Aziz (Arnir bin Abd Aztz) (KeADILan) 1.480 222 N.580 188 1.

UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY--Cant. PAHANG .

Rahman bin Bakri (Abd.05 17.949 0 76.63 18.482 16 70. Ng Suee Lim (Ng Suee Lim) (DAP) 2.04 1.251 3 75. Salleherj bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) [PAS) 18. Chia Kim Lem [Dato Chia Kim Lem) (BN) 1. Mohamad Khir bin Toyo [Dato' Seri Dr Mohamad Khir bin Toyo) (BNI 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SELANGOR .052 0 79. Raja Ideris 8 Raja Idris bin Raja Ahmad (Raja Ideris) (BN) 2. Abd.38 (PAS) . Saibini bin Hj Ismail (Salbini bin Ismail) [PAS) 1. Bajuri (Ustaz Abd Jalil Hj. Abdul Sukor bin Ali [AbdulSukor bin Mi) 12.61 1.Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Issued 12. Abd.611 Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Rehvned 4 Peratus Undian Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected I I Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti N m s o Candidates f and Party - 73. Bajuri) (PAS) 2. Jalil bin Hj. Mohamed ldris bin Abu Bakar [Dato' Haji Mohamed Idris bin Haji Ahu Rakar) (BN) 2. Rahman) (BN) 1.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N .056 8. Zainal Abidin bin Hj.752 1.341 8. Mohd Norman bin Toha (Norman bin Toha) (PAS) 2. Hasan bin Mohamed Ali (Dato' Dr.347 . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATZVE ASSEMBLY-Cont. Zainal Abidin bin Sakom 10.070 9. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Kenas Ballot Papers Issued Ballot I Undian peratus Undi Ditolak votes Rejected Nama-narna Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS Mcgority 13. Dato' Ch'ng Toh Eng (Dato' Ch'ng Toh En@ IBN) 2.799 6. Kuan Wai Soon (Kuan Wai Soon) (DM) 1.395 1. Mohamed Sayuti bin 4. Mohd Shamsudin bin 4.321 Lias (Mohd Shamsudin) (BN) 2. Sakoml (BN) 2. Dato Abd Aziz bin Mohd Noh (Dato' Abdul Aziz Noh) (BN) 1.005 2.549 17.228 Said (Haji Mohamed Sayuti bin Said) (BN) 2.091 71. Halili bin Rahmat (Dr.801 4. Samry bin Masri (Samly bin Masri) IKeADILan) 2.898 (Dato' Hj.C A L O N RAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb. Halili Rahmat) [KeADILan) 14.07 ' 1. Hasan Ali) (PAS) 12.386 12.

SELANGOR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . NUMBER O F VO7ES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

Ismail bin Kamus [Ustaz Dato' Ismail bin Kamus) (PAS) 1. SELANGOR Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian voting Percentage Undi Ditolak votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f OJlCl Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BEBAS M4ority party 26.625 17.447 163 2. Kamarul Baharin bin Abbas (Dato' Kamarul Baharin) (KeADILan) 2. Ahmad Bhari bin Abd Rahman (Dato' Ahmad Bhari Abd Rahman) (BN) 1.318 295 1. Ahmad bin Rahamat (Ahmad bin Rahamat) (BEBAS) 2.781 22. Yuszahari bin Mohd Yusoff (Yuszahari bin Mohd Yusoffl (BN) 2.Jagarasah) (BN) 1. Ahmad bin Bujang (Dato' Ahmad bin Bujang) (BN) 3.499 180 6.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Mohd Hatta bin Md Ramli (Dr Hatta Ramli) IPASl 2.728 27. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Oilunan) (KeADILan) 7. Jagarasah a/l Verasamy N.876 .416 422 1.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. SELANGOR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

317 ' 327 1. Dr.688 1 389 1 1. Lee Kim Sin (Lee Kim Sin) (KeADILan) N. SELANGOR Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian I Undi Ditolak I Nama-nama Calon dan Parti Total Electorate voting Percentage Votes Rejected Names o Candidates f and Party 2. Mazli bin Mansor [Marl bin Mansorl (BEBAS) 2. Amran bin Kasimin (Dr Amran bin Kasimin) IBN) 2. Lee Yee Lian (Lee Yee Lian) (DAP) 2. Yaakob bin Sapari (Yaakob bin Sapari) . Ong Ing Siong (Ong Ing Siong) (DAP) 2.984 524 1. 27 Balakong 22. Shafie bin Abu Bakar (Dr. Shafle Abu Bakar) (PAS) N. 28 Sen 27. 25 Kajang 26. 26 Bangi 28.837 359 Kembangan N. Low Lee Leng (Low Lee Lend (BN) 2.683 1. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 29 Seri Serdang 39. Dato' Liew Yuen Keong (Dato' Liew Yuen Keong) (BN) N. Dato' Hoh Hee Lee (Dato' Hoh Hee Lee) (BN) 1. Mohd Khairuddin bin Othman (Mohd Khaimddin bin Othman) (PAS) N.JUMLAH UNDI YANG DEPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb.

.

SELANWR .C A L O N aAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N . NUMBER OF VO?rES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLYXont.

Shaari bin Abdul Malik (Shaari A.45 387 7.827 40 Kota Anggerik 34.099 12.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.996 4. Malik) (KeADILan) 1.22 353 16.996 5.305 7 75. Mohamad Ariff bin Md Yusof (Haji Mohamad Ariffl (PAS) 2.827 12.019 18.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .926 4. Dato Abd Rahman bin Palil (Dato Abd Rahman bin Palil) (BNI 4. Zin) (BN) 1. Abd.685 12.697 538 Peratus Undian Undi Ditolak Narna-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled PAS KeADlLan BEBAS DAP Voting Votes Percentage Rejected Majority 77.279 42 Meru 26.803 18.666 9.652 16. Annette Syed Mohamed Q Animah Annette Ferrar (Haijah Animah Annette Ferrarl (KeADILan) 2.694 0 72.751 11.279 7.198 26.12 320 8. Rani bin Osman (Dr.751 43 Sementa 25.926 8. Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan (Dato' Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan) (BN) 1.850 7. SELANGOR Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 39 Kota Damansara 24.972 26. Salamon bin Selamat (Dato' Haji Salamon Selamat) (BNI 2.311 . NUMBER OF VOTES OBTAZNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.652 8.84 406 1.201 16.666 9.099 11.387 16. Rani bin Osrnan) (PAS) 2.904 4 74. Hj. Dato' Jaei bin lsmail (Dato' Jaei Ismail) (BN) 1.44 299 7.853 41 Batu Tiga 34. Zin (Dato' Ahmad Nawawi bin M. Abd. Ahmad Nawawi bin M.853 8.850 12.032 207 76.737 19.

48 Kota Alam Shah 16. Teng Chang Khim (Teng Chang Khim) (DAP) 2.085 N.447 6. Halimah Ali (Dr.694 . 4 5 Selat Klang 19.955 7. RaJah Krisnasamy) (KeADLLan) 1.743 N. Dato' Zainal bin Md Deros (Dato' Zainal bin Md Deros) (BN) 2. Dato' Teh Kim Poo Undi Ditolak Votes Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Majority 3. Halimah Ali) (PAS) 1.532 1 1. 46 Pelabuhan Klang 17. Ching Su Chen (Ching Su Chen) (BN) 2. SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Not Returned 2. Norliza binti Ahmad (Norliza Ahmad) (BN) 2.613 N.237 N. Khoh Siew Kim (Khoh Siew Kim) (BN) 1.744 1. 49 Sen Andalas 24. Abdul Rahman bin Ibrahirn (Abd.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N .173 1.C D N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Tee Boon Hock (Tee Boon Hock) (DAP) N.147 431 (Dato' Teh Kim Poo) (BN) 2. 47 Pandamaran 18. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Rahman Ibrahim) (KeADILan) N. Kamalam a / p Annasamy (Kamala Ganapathy) BN) 7. 44 Sungai Pinang 17. Thye Kim Kiong (William Thye Kim Kionp) (DAP) 2. Krishnasamy a/l Punusamy (P.

.

.

4 Klawang N. 5 Serting .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency N. 1 Chennah N. 3 Sungai Lui N.

466 2 2.434 11. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tid* Dikembaliian Ballot Papers Not Returned 22 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority 9. Lew Kwee Leong (Lew Kwee 4.842 10. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont. Yap Yew Weng (Yap Yew Weng) (DAP) 2. L. Lim Fui Ming (Lim Fui Ming) (DAPI 1. Lee Yuen Fong (Lee Yuen Fond (BNI 1.338 18 1.942 14. Khoo Seng Hock (Khoo Seng Hock) (BN) 2. L i Yit Fee (Dato' Peter Lai a Yit Fee) (BN) 14. Zulkefly Mohamad bin Omar (Zulkefly Mohanlad bin Omar) (PAS) 1.802 10. Krishnan) (BN) 1. Loke Siew Fook (Loke Siew Fook) (DAP) 1.667 7. Krishnan a/l Letchumanan (Dato' Dr.759 Leong) (DAP) 2.573 6.927 11 3.014 8.286 1. See A h Kow (See Ah Kow) (BN) 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ishak bin Ismail (Dato' Hj ishak Ismail) (BN) 2. Raja Gopal a/] Somoo (Raja Gopal) (KeADILan) 2.021 225 642 12.084 15.683 46 919 .588 10.

JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . Roslan bin Alias [Roslan Alias) (KeADlLan) 1. Rahim bin Yusofl (PAS) 1.178 N.022 0 1. Norhayati binti Omar IDato' Norhayati bt Omar) (BN) 2. 16 Seri Menanti 8. Mohamad Razi bin Kail (Mohamad Razi bin Kail) (BN1 2.531 40 1.290 19 N.330 15. 15 Juasseh 8. Rosidan bin Mohamed (Rosidan bin Mohamedl (KeADILan) 1. 17 Senaling 7. lsmail bin Lasim (Dato' Hj Ismail bin Lasim) (BNI 10. Rahim bin Yusof (Abd. Md Yusop bin Harmain Shah (Md Yusop bin Harmain Shah) (BN 2. 13 Sikamat 14. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cont. Asmaon bin Basir (Asmaon Basir) (KeADILan) .344 (Zaharudin Othman) (PAS1 2.343 1.603 0 N.C A L O N =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Mohamad Rafie bin Ab Malek (Mohamad R a e Abdul Malek) (KeADILan) 1. Zakaria bin Nordin (Dato Haji Zakaria bin Nordin) [BN) 2. lhrahim bin Jahaya (Hj Ibrahim bin Jahaya) (BN) 2. Abd. Zaharudin bin Othman 3.047 0 2. NEGERI SEMBILAN Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Peratus Undian voting Percentage Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Bahagian F'ilihan Raya Negeri State Constituency &Illot Papers Not Returned 0 Names o Candidates and Party f Majority N.

378 4. Tahii (Kamamdin bin Md. 23 Mambau 13.258 72.293 69.46 1.714 4.932 2.673 Ahmad (syed Mohd Fuad bin Syed Ahmad ) (PAS) 2.54 1.62 1. 19 Johol 8. Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee (Dato Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee) (BN) .869 4.197 1.359 bin Md Yusofl (BN) 2. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Peratus Undian Undi Ditolak Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP Total Electorate Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Votes Polled Majority N.40 1. Shahlan bin Shaid) (BN) N. Arumugam a/l Kamppan (Arumugam a l l Kamppan) (Dm) N.299 430 (P.891 73.212 73.598 1.79 1. 24 Senawang 14.913 72. Lau Tek Hai (Lau Tek Hai) 2.756 Kiong) (BN) 2.995 2.517 (BN) 2.354 3. Gunasekaran a/l Palasamy 5. 21 Bukit KePaYang 11. Chan Khee Voon (Chan Khee Voon) (BN) 13. Roslan bin Md Yusof (Roslan 4.738 7. Yip Chee Kiong (Yip Chee N.354 1. Kamarudin bin Md. Yu Chok Tow (Yu Chok Tow) 5. Cha Kee Chin (Cha Kee Chin) (DM) N. Syed Mohd Fuad bin Syed 2.605 3. Guna) (Dm) 2.80 1. 20 Labu 12. 22 Rahang 5.JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb.476 74.640 (KeADILanl 2. Muhamad Shahlan bin Shaid (Dato Muhd. Tahir) (PAS) N. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.

Bibi Sharliza binti Mohd Khalid (Bibi Sharlixa hinti Mohd Khalid) (BN) 2. Zainal bin Jinin (Zainal bin Jinin) (PAS) 2.45 1. 28 Kota 74.107 N. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) (KeADILan) 4. 26 Chembong 75. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Icertas Kcrtas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Ur~di Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Votes voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority t--- N. Yew Chai Thiam (Dr.694 72. 30 Lukut 75. Rosli bin Yaakop (Rosli bin Yaakop) (PAS) 1. Mokhtar bin Borhan (Mokhtar Borhan) (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Badrul Hisham bin Shaharin (Badrul Hisham) [KeADILan) 4.77 6.25 3. Awaludin bin Said (Dr Hj Awaluddin bin Said) (BN) 1. Foo Ming Chee (Foo Ming Chee) (BN) 2.199 N. Mohamad Rais bin Zainuddin (Dato' Mohamad Rais bin Zainuddin] (BN) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.234 N.05 5.504 . Wong Hon Chuan (Wong Hon Chuanl (DAPI 2.601 72. Yew Chai Thiarn) (BN) 1.70 1. Mohamad bin Haji Hasan (Datuk Mohamad Hj Hasan) (BN) 2. 25 Paroi 75.25 1.

Mohd Faizal bin Ramli (Mohd Faizal bin Ramli) (BN) 2.16 N. 3 3 Port Dickson 68. John a/l Fernandez (John N. Jamlus bin Aziz (Ir. 34 Gemas 75. 36 Repah Dr Kok Chan Wah) (DAP) 2. Rajagopalu a l l Thamotharapillay (Dato' T. Gan Chin Yap (Dato' Gary Can) (BN) JUMLAH . Mohd Kamil bin Abd Aziz (Mohd Kamil bin Abd M ) i (BN) 2.Rajagopalu) (BN) N.44 Fernandez) (DAPI 2. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. 31 Bagan Pinang 74. Kok Chan Wah (Kapt (B) N.43 1. Mustafa bin Embok (Mustafa bin Embok) (KeADILan) 1. 3 5 Gemencheh 73. Zakaria bin Khalim IZakaria Khalirn) (PAS) 1.44 1. NEGERI SEMBILAN Bahagian Pllihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Pokd Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates and Party f N. 32 Linggi 75.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIt-Samb. Jamlus bin Aziz)(BN) 2. Ismail bin Taib (Ismail bin Taib) (BN) 2. Hassan bin Alias (Hassan bin Alias Al-Hafii) (PAS) 1. Md Rais bin Mohamad @ Basiron (Rais Basiron) (PAS) 1.05 N.

Mohd.40 N.561 79. Ab Karim bin Sulaiman (Datuk Hj Ab Karim bin Hj Sulaiman) (BNJ 2. 4 1. Ab Ghani bin Ab Rahman (Ustaz Ab Ghani bin Ab Rahman) (PAS) N. Mohd Ali bin Ujang (Mohd Ali bin Ujangl (PAS) . 3 Ayer Limau 8. 5 Taboh Naning 7. Amir bn Yaakub) (PAS) 1.JUMLAJ3 UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY MELAKA Bahagian Pilihan Kaya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tidak Dikembalikan BaUot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti PAS DAP Voting votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N.78 1 1.300 78.677 78.57 1 I N. Amir bin Yaakub i (Datuk Mohd. Zainon binti Ja& (ZainonJaafar) (KeADILan) 2. 2 Tanjung Bidara 7.62 Nawi bin Ahmad) (BN) 2. Abdul Rahman bin Palit [Hj Abdul Rahman bin Palit) lBNl 2. Julasapiyah bin Kassim (Ust.62 N. Nawi bin Ahmad (Datuk Hj Lendu 7. Julasapiyah bin Kassim) [PAS) 1. Idderis bin Kassim (Ustaz Hj Idderis bin Hj Kassim) (BNJ 1.371 76. Abd Haziz bin Abd Gani (Cikgu Abd Haziz Gani) (BN) 2.096 81. 1 Kuala Lingi 8.

.

NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. MELAKA .

Lim Jak Wong ILim J a k Wong) (DAP) 3.670 1. Lim Eng Teck (Lim Eng Teck) (BN) 2. MELAKA Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti BN PAS KeADlLan DAP Voting Votes Percentage Rejected Names o Candidates and Party f Majority N.857 6.527 2. Chock Choon Sin (Chock N. 23 Telok Mas 1 Choon Sin) (BN) 2. 22 Bandar Hilir 19.392 N.846 5. Betty Chew Gek Cheng (Betty Chew) IDAP) 1.106 1.957 1. Goh Leong San (Goh Leong San) (DM) 14. Koh Nai Kwong (Koh Nai Kwong) IBN 2. 21 Duyong I 143824 N.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 20 Kota Laksamana 18. 18 Ayer Molek 1.701 6. Aw Boon Huan (Aw Boon Huan) (DAP) 1.145 N. Gan Tian Loo (Gan Tian Loo) IBNI 2. Datuk Wira Amid bin Nordin . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Md Yunos bin Husin (Md Yunos bin Husinl (BN) 1. Md Yasin bin Abd Ghani (Md Yasin bin Abd Ghani) (PAS) 2.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb. MELAKA .

Lee Hong Tee (Lee Hong Tee) IBN) 2. Othman bin Jais [Haji Othman bin Jais) (BN) 1.449 2.047 I 5. Othman bin Selamat (Othman bin Selamat) (PAS1 2.909 1.986 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names ojCandidates and party Undi Yang Diperolehi Votes PoUed - Majoriti PAS Votes Voting Percentage Rejected Majority 1 b l o h Kasap 0 71.66 8. Mohamad Rozali bin Jamil (Mohamad Rozali Al-Hdi) (PAS) 2.44 4.655 .862 7. Lau Chin Hoon (Lau Chin Hoon) (BN) 1.174 6. Pang Hok Liong (Pang Hok Liong) (DAP) 1.354 4 Kemelah 0 75.993 0 70.725 3 Pemanis 0 73. ~ u l a k ~ bin Taha an (Sulaiman bin Tahal (BN) 1.532 9.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDA'TIES FOR THE STATE LEGISU77VE ASSEMBLY JOHOR - Bahagian F'iliian Raya Negeri State constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Tidak Undi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 10. Md.540 7.072 11. Saim Siran) (PAS1 2. Saim bin Siran (Hj.685 11.87 8.039 2 Jementah 17.15 1. Md.517 5 Tenang 11 71. Suleiman bin Shuib (Suleiman bin Shuib) (pal 1.99 2. Ayub bin Rahmat (Awb bin Rahrnat) (BNI 2.138 7.

Sumadi bin Ahmadl (BEBAS1 2.374 1. Taat) (BN) 1. Aripin bin Hj Dahalan (Cikgu Aripin) (PAS) 2. Hj. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri Jumlah Pemilih Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I State Constituency Total Electorate Votes Voting Percentage Rejected Names o Candidates f and Party 18. Tahir bin Mohd.Asojan a/l Muniyandy) (BN) 20. Ahmad bin Ton (Ahmad bin Ton) (DAP) 2. Asojan a/l Muniyandy (M. Sarnat bin Aripin (Samat bin Aripin] (BN) 3.956 18. Sumadi bin Ahmad @ Ahamad (Hj.372 1.496 18.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALKIN-CUN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.Cont.216 1. Datuk Yap Chik Dong (Datuk Yap Chik Dong) (BN) . M. Taat (Tahir bin Mohd. Manap bin Jurnan) (PAS) 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY. Yau Ho Yong (Yau Ho Yon@ (KeADILan) 2. Tan Kok Hong @ Tan Y (Tan Kok Hong) (BN) i 19. Manap bin Juman (Hj. Mahfodz Mohamed) (PAS) 2. Mahfodz bin Mohamed (Dato' Dr.

.

496 N.68 434 12.112 9.937 2.28 492 4.710 12.715 5.937 2.206 72.055 4.715 5. 16 Sungai Balang 18.258 7.JUlVILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI--Samb.593 19 11.701 6.088 21.83 377 1. 17 Semerah 29.290 35 73.265 8.62 303 7. Husin bin Sujak (Husin bin Sujak) IPAS) 3.664 13.351 0 78.669 15. Malik bin Mohamed Diah (Malik bin Mohamed Diah) (PAS) 2.258 N.826 9.797 12.847 8.205 9. Ahmad Zamri bin Jamil (HajiAhrnad Zahri Jamil) (BN) 2.869 0 75.496 9.111 3. Robia binti Kosai (Ir Robia bind Dato' Kosai) (BN) 1. Muhammad Sabri bin Omar (Cikgu Sabri Omar) (PAS) 1. 20 Semarang 15.055 4.111 . 18 Sri Medan 21. Mazlan bin Aliman (Mazlan bin Aliman) (PAS) 1.046 16. 19 Yong Peng 17.265 N. Chew Peck Choo (Chew Peck Choo) [DAP) 2. Lim Kee Moi (Lim Kee Moil (BN) 1. JOHOR Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Kertas Kertas Undi Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names o Candidates f and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti B N PAS KeADILan DAP BEBAS Votes Voting Percentage Rejected Majonty 2.769 22 79. Mohd Ismail bin Mohd Shah (Hj Mohd Ismail bin Mohd Shah) (BN) N. Samsolbari bin Jamali [Samsolbari] [BN) 2.701 3.112 4. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.19 494 15.046 10.046 N. Ariss bin Samsudin (Datuk Ariss bin Samsudin) (BN) 2.094 12.

.

761 24.024 3.880 11. Shahar bin Abdullah 7.79 1089 14.81 592 17. Chong Ah Onn @ Chong A h Owon (Chong Ah Owon) (BN) 2.842 1 1.373 9.290 8.896 11. N Lam Swa (Ng Iam g Swa) (DAPI 1. JOHOR Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Papers Not Returned 27 LayangLaYang 16.186 8. Gapar bin Gurrohu (Datuk Gapar bin Gurrohu) (BN) 1. Gan Ping Shou @ Gan Ping Sieu (Gan F'ing Sieu) (BN) 2.27 384 7.467 7.397 2.649 13 69.045 4. N Lam Hua [Ng g Lam Hual (DAP) 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.397 2.789 9.178 7.967 2. Mohamad Esa bin Jaafar (Ustaz Esa) (PAS) 1.17 244 5.967 2.051 (Cikgu Shahar bin Ahdullah) (PAS) .467 1.789 31 Kahang 14.341 3.884 28 Mengkibol 34.714 25. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Onn bin Mohd Yassin (Haji Onn bin Mohd Yassin) (BN) 1.107 19. Ramis all Suhramaniam (Ramis all Subrarnaniam) (BN) 2.051 5.829 588 75.50 439 1.74 296 1.024 32 Endau 16.186 8.107 30 Paloh 15.045 9.729 12 78.153 13 70. Rama Loo a/l Kannaiah (Rama Loo) (KeADILan) 2.583 9.095 17.871 11.09 1 4. Khainll Faixi bin Ahmad Kamil (Khairul Faizi) (PAS) 2.884 9.970 101 74.938 19.091 29 Mahkota 32.900 110 Undian Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Names of Candidates and Party Undi Yang Diperolehi Majoriti B N PAS KeADlLan DAP BEBAS Negeri Percentage Rejected Votes Polled Majority 70.

.

BEBAS .

.

.

.

241 1.944 79 69.993 44 52 1. Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha (Datu Amlr Kahx bin Datu Mustaphal (BN) 1.40 332 Kapor 1. Chong Kah Kiat (Datuk Chong Kah Kiat) (BN) 5. Mursalim bin T a a u l (Mursalim Tanjull [BEBAS) 2.773 61. Santong bin Angkap (Santong bm AngkapI (BERSEKUTUI 3. 2 Tanjong 18.234 50 3.372 N. Wong Phin Chung Wong Phin Chung) (BEBAS) 44 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SAaAH Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Kertas Undi Tldak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned 9 Peratus Undian Undi Ditolak Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS BERSEKUTU PASOK 1 State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected Votes Polled Majority 7.877 6. Alexandra B Alexander Anthony Wexander Anthony) (KeADILAN) 6. B e n d bin Ebrahim (Bensali bin Ebrahim) (PASOK) 2.652 12.07 205 1.815 4.' Muslimin bin Arip (Muslimin bin Aripl IKeADILAN) 3. Omar bin Mohd Aji (Omar bin Mohd Aji) (BEBAS) 7. Kong Hong Ming B Kong Fo Min (Kong Hong Ming) [BEBAS) 4.980 L 392 - - 207 2.035 .

.

356 .604 7 Kadamaian 12. Johnity @ Maximus bin Ongkili (Datuk Dr.069 685 692 426 3.440 6. Maximus Johnity Ongkili) (BNI 4. SABAH Kertas Undi Tidak Dikembalikan State Bollot Papers Not Returned P~ratus Undian Undi Ditolak Nanla-nama Calon dan Part1 DAP BEBAS BERSEKUTU Voting Percentage Votes Rejected Names oJCandidalcs ruuJ Party 2.968 58 76.22 239 1.019 1. Daibi bin Mandadi (Daibi bin Mandadi) IBEBASI 2.844 256 . Johnny @ Lyon bin CUong (Johnny Gilong) [BEBAS) 1. 3.604 916 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Rashid IDigong bin Abd. 5. Johe @ George bin Sangkin (George Sangkin) (BEBAS1 3.175 5.206 0 75. Ungas @ Shahnuar bin Bodok [Ungas Bodokl (BEBAS) 5. 4.041 916 2. Datu Bandira Datu Alangl (PAS) RazakbinRakunman (Razak Rakunman! [BEBAS) Pandikar Amin bin Mulia man Sri Pandikar Amin) [BN) Josli bin Padis (Josli bin Padisl (BERSEKUTU) Digong bin Abd. Andomy Pilit @ Anthony Bin Mandiau [Anthony Mandiau) (BEBAS) 6 Tempasuk 13..044 426 296 2.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.- 5.652 256 1. Rashid) (BEBAS) 296 6.25 306 1.652 3. Bandira bin Sidang @ D Bandira bin 2. Datu Alang (Dr.

.

.

.

.

Maiji Jaigul (Maiji Jaigul) IPASOK) Abdul Rahim bin lsmail (BN) 8. Yee Chee Ming B Tommy Wee Chee Ming @ Tommy) (PASOKI N.124 760 5.279 8.300 1I 70.43 142 1. Khoo Keok Hai (Khoo Keok Hai) IBN) 8.472 88 14.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . 22 Pantai Manis 16.124 3. Kanm bin Bujang (Karim bin Bujangl IBNI . Philip Benedict Lasimbang (Philip B Lasi. SABAH - Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undl Dikeluarkan Mlot Pnpers Issued Kertas IJndi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS BERSEKUTU State Constituency Total Electorate Voting Percentage Votes Rejected N m s o Candidates f and Party Votes PoUed Majonhj 7. 20 Moyog 5. Elsie d Feliescia binti Solumin (Elsie Cleftus Mojingol) ' (PASOK) 2.934 N.96 179 1.03 191 1.639 N.483 209 70.957 0 68.444 805 4. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. 2 i Kawang 14. 23 Bongawan 12.1 13 8.568 5.439 9.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.444 3.213 1.624 10.692 760 3.213 6.651 (MTB) 4. Moris @ Francis Miji (Moris B Francis Miji) (BEBAS) 3.mbangl (BN) 202 2. Jomilon Mojuntin @ Conrad Mojuntin (Jomilon Mojuntin d Conrad Mojuntin) (DM') 4. Gulamhaidar 4 % Yusof bin Khan Bahadar (Gulam Haidar bin Khan Bahadarl (BN) 2.692 N.

Wences Angang @ James (Datuk Wences Angang) (BN) 2.260 1 Lajim bin Ukim IBNl 1. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LBGZSLATNE ASSEMBLY-Cont.157 633 3. Sarinum binti Sadikun (Surinam Haji Sadikun) (BN) MTB 3. Md Haris Md Tahir (Md Haris Md Tahir) (BEBAS) 1.139 308 5. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undi Dikeluarkan Ballot papers Issued Pcratus Dikembalikan :ss 1 Undi Ditolak Nama-narna Cdun dan Parti Undi Yang Diperolehi PeLzqe Votes Rejected N m s o Candidates f Votes Polled Returned 2. Mohd Arifin bin Mohd Arif (Mohd. Awang Tengah b. Ag Aminl (KeADILanl 1 I 3. Saman bin Ahmad ISamanI [BEBAS) 1.003 2.270 4.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Awang Tangah bin Awang Amin (Hj.639 4. bin Arifl (BNI 2. Arif~n Mohd.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N .269 . Dojit bin Muda (Dojit bin Muda) ISETlAI 2. Guan Dee bin Koh Hoi (Guan Dee bin KohHoi) (SETIA) 3. Johan 0 Christoper bin 0 T Ghani (Johan @ Christoper bin 0 T Ghani) (BEBAS) 4.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N - C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATNE ASSEMBLY-Cont.

Pilihan Raya

Jumlah Pemilih

Kertas Undi Dikeluarkan Ballot Papers lssued

Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Returned Voting Percentage Votes Rejected

Slate Constituency

Total Electorate

'
/

SABAH
Nama-nama Calon dan Parti Majoriti DAP BEBAS PASOK

Names o Candidates f d P d 1

1

Diperolehi

Votes Polled

Majority

-

5. Suaidin @ Shuhldin bin Langkap M Langab (Shuhaiddin Langkab) (SETIA) 1. Paul bin Kadau (Paul bin Kadau) (BEBAS) 2. Sapin @ Sairin bin Karano M Karno (Datuk Hj Sairin Hj Karno) (BN) 3. Lawrence bin Gimbang lDatuk Lawrence Gimbanp) (BEBAS) Radin Maleh (BN) 1. Kubin bin Balang IDatuk Rubin Balang) (BN) 2. Limun bin Laikim (Datuk Limun Laikim) (BEBAS) 3. Peter @ PWip bin Lunuk M Lonok (Peter M Philip bin Lunuk @ Lanok) (BEBASI 4. Mutang M Sylvester bin Dawat (Mutang @ Sylvester bin Dawall (BEBASI 5. Sim bin N. C. Rikin lSim bin N. C. Rikin) (RERAS) 476 476 1.405

N. 34 Liawan

6,660

4,709

1.405

N. 35 Melalap N. 36 Kenlabong 7.666

MTB
4.027 1.319 1,516 446 35

1.319

1,516

446

35

I

r o tm N .
N Z

i

i

i

g m m

-

t--re4 m-N

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.
SABAH

358 Abdul Salleh) (BEBASI 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAU)N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 5 3 Senallang 12. Abdu Salam bin Sakaran (Datuk Nasir Tun Sakaran) (EN) 2. Marinsa Q Marinshah bin Amana Q Abu Hamld (Marinsa @ Marinshah) (BEBAS) N. Abdul Mim O Abdul Aziz bin ~ a i b Hj. Abdul Hussin bin Kiamsin (Abdul Hussin bin Kiamsin) (BEBAS) . Yapp Yuk Tong 6 2 Joseph (Mnhammad Joseph) (BEBAS) 4.588 1. SABAH Bahagian Pilihan Raya Jun~lah Pemillh Kertas Undi Dikeluarkan Peratus Ditolak Dikembalikan Voting Rejected N m s o Cw~dilulea f BEBAS Diperolehi PASOK SETlA State Constituency Total Electorate Ballot Papers Issued 6. Maharani bin Ali Hani (Maharani bin Ali Hani) (BEBAS) 1. 54 Bugaya 10. Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullahl (KeADILan) 3. Basali bin Tarireh @ Basalie Ab Hamid (Basali bin Hj Tarireb) (BN) 2. Abdullah Sani bin (Abdullah Sani Abdul Salleh bin I I N.041 7. Mim) (BEBAS) 5.539 6.

.

.

Sarawak United People's Party (SUPP) 14. Parti Punjabi Malaysia (PPM) 19. Parti Demokratik Progresif Sarawak (PDPS) 16. 5. Parti Keadilan Nasional (keADILan) . Parti Islam Se Malaysia (PAS) 20. Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) 15. Parti Barisan Nasional (BN) P e r t u b u h a n K e b a n g s a a n Melayu B e r s a t u / U n i t e d Malay National Organisation (UMNO) Malaysian Chinese Association (MCA) Malaysian Indian Congress (MIC) Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) Parti Progesif Penduduk/People' Progressive Party (PPP) Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu/ United Pasok Momogun Kadazandusun Organisation (UPKO) Parti Liberal Demokratik Sabah/The Liberal Democratic Party (LDP) Parti Maju Sabah/Sabah Progressive Party (SAPP) 3. Parti Tindakan Demokratik/Democratic Action Party (DAP) 2 1. 2. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) 13. 4.SENARAI N A M A PARTI-PART1 POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES 1. 6. 10. Parti Bersatu Sabah (PBS) 1 1. 9. Parti Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA) 17. Barisan Kemajuan India Se-Malaysia/All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF) 18. Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS) 12. 8. 7.

Parti Rakyat Malaysia (PRM) 24. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) . Parti Demokratik Malaysia (MDP) 23. Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah/Democratic Reunited Save Sabah People's Power Party (SETIA) 26. Parti Barisan Rakyat Sabah BersekutulRederation Sabah People Front Party (BERSEKUTU) 28. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) 25. Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR) 27.22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful