Ulat sa Barangay para sa taong 2010

Ulat sa Barangay
Barangay Katipunan-Bayani Tanay, Rizal I. Panimula
I.I. Maikling Paglalarawan ng Barangay
Region Province Congressional District City/Municipality Barangay Legal Basis of Creation: Land Area Barangay Category Total No. of Population Total 6,842 Total No. of Households Total No. of Families Total No. of Labor Force Total No. of Registered Voters Total No. of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others TOTAL Total Expenditures: : : : : : : : : 3,521 : : : : : Region IV-A Rizal District II Tanay KatipunanBayani PD 12 17.7 Urban Male 1,720 3 440 7 452 2,870 12 3,221

Hectares

Female

P P 2,158,390.00 P 1 00,000.00 P 2, 258, 390.00 P 2,258,390.00

Basic Utilities / Services: Power Supply LOWA Transportation Communication/Telephone/Mobile

Meralco Tricycle, Jeep, Bus PLDT Phone and Internet, Cellphone (Smart and Globe)

I.II.

Pangkaunlarang Tinatahak (Development Trusts)
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

1

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

PANANAW Sa taong 2010 ang Real bilang nagsisilbing pinto ng lungsod ng Calamba, ay magiging isang maunlad, mapayapa, matahimik na pamayanan kung saan ang bawat mamamayan ay malusog at mayroong sapat na hanapbuhay. MISYON Maipagkaloob at maiangat ang edukasyon upang maiagapay ang bawat tao sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan, mapanatili ang komunikasyon at elektripikasyon upang ang bawat mamamayan ay magkaroon ng pagkakaisa, maaliwalas na kaisipan at maakay sa mabubuting gawain at lalo’t higit ang katahimikan ng pamayanan. Mapaunlad ang transportasyon upang maibsan ang trapiko sa daang national at maiwas sa panganib o aksidente ang mga mamamayan ng Real, at maalagaan ang kalikasan, kalinisan ng kapaligiran upang magkaroon ng maayos at malusog na katawan at pag-iisip ang mamamayan.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

2

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

HANGARIN
1. Mapalakas ang sports activities para sa mga kabataan upang maiiwas sila sa masasamang gawain. 2. Magkaroon ng elektripikasyon at linya ng tubig ang lahat ng lugar na hindi pa naaabot nito. 3. Magkaroon ng malimit na pagsasawagawa ng Information Education Campaign partikular sa RA-9003 (Ecological Solid Waste Management). 4. Mapaayos ang mga kanal at mapasementuhan ang mga proposed alternative and diversion road patungo at palabas ng barangay. 5. Maipatupad ang lahat ng mga Ordinansang Pambarangay (strict implementation). 6. Patuloy na pakikipag-ugnayan ng School Principal at mga guro sa barangay upang maipagkaloob at maiangat ang edukasyon sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan. 7. Madagdagan ang patrol car upang lalong mapabilis at matugunan ang pagserbisyo ng Barangay Police sa pagsasaayos ng katahimikan. 8. Magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataong makamtan ang mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng isang mahusay na pamamahala. 9. Magkaroon pangkabuhayan.
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

ng

mga

programang
3

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

10.Patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga Transport Groups upang maisaayos ng madali ang trapiko.
II. BUOD (Summary)

Ang Barangay Governance Performance Management System ay isang pansariling pagtatasa para sa barangay na sumusukat sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan at pagsunod sa mga iniaatas ng 1991 Kodigo ng Pamahalaang Lokal at iba pang mga batas. Ang Barangay Real, sa patnugot ng Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal- Rehiyon ng CALABARZON at Lungsod ng Calamba, ay isa sa mga napiling barangay upang isakatuparan ang pang-rehiyong implementasyon ng BGPMS. Sa pamamagitan ng isang Orientation-Briefing na ginanap noong ika-25 ng Agosto, 2010 inilahad ang mga alituntunin at proseso sa pagsasagot sa data capture forms ng BGPMS, gayundin ang score card na naglalaman ng pangkalahatang antas ng paglilingkod (over-all performance)sa pamamagitan ng paggamit ng isang simpleng computerized system at pagpapaloob ng Community-Based Monitoring System (CBMS)-Millenium Development Goal (MDG) human development index bilang parte ng pangkalahatang impormasyon ng barangay. Dahil sa hindi pa isinasakatuparan ang CBMS sa Lungsod ng Calamba, ang CBMS-MDG human development index ay manu-manong tinuos sa pamamagitan ng paggamit ng primaryang datos (primary data) mula sa mga Barangay Nutrisyon Iskolar, Rural Health Unit, City Planning & Development Office at iba pang ahensya ng pamahalaan. Matapos makuha at mailagay sa data capture forms (DCF) ang kinakailangang datos, awtomatikong nakikita ang pangkalahatang antas ng paglilingkod ng barangay sa scorecard. Batay sa naging resulta ng nasabing survey tool, nagsagawa ang DILG ng isang workshop ukol sa tamang pamamaraan ng pagbubuo ng Ulat sa Barangay. Ang nasabing ulat ay sumasaklaw sa mga datos ng taong 2009. Nakapaloob dito ang mga Ulat Kabatiran ng Pamamahala (Reports Findings), kung saan tinutukoy ang isang masusing pagsusuri sa natamong rating ng barangay sa limang (5) Gawaing Saklaw (Performance Areas): Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures); Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services); Serbisyong Panlipunan (Social Services); Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development); at Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development). Nasasaklaw din ng ulat na ito ang mga alternatibong aksyon at rekomendasyon na maaaring isagawa ng barangay at maging mga kasanayan na kinakailangan upang matugunan ang mga pagkukulang para sa kaunlarang pambarangay. Sa kabuuan, ang Barangay Real ay nakakuha ng 82% na pangkalahatang antas (over-all performance rating); at sa limang gawaing saklaw, pinakamataas na puntos ang nakuha ng barangay sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (92%) at pinakamababa naman sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (55%). Nagpapakita ito ng epektibong pamamanihala sa pamahalaang pambarangay, subalit higit na kailangang pagtuunan ng pansin ang mga gawaing pang-ekonomiya na may malaking kaugnayan sa kalagayang sosyal at pang-kapaligiran.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

4

ang Barangay Real ay nakakuha ng mga sumusunod na rating: 1. Rizal 5 . 92% sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures) 91% sa Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services) 84% sa Serbisyong Panlipunan (Social Services) 55% sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development) 87% sa Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development) SISTEMA AT PARAANG PAMPANGASIWAAN Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 III. 4. ULAT KABATIRAN NG PAMAMAHALA (Report Findings) PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD: 82% Batay sa talaguhitan (graph) sa itaas. 3. 2. 5.

Pagdalo sa mga pagsasanay ng lahat ng mga opisyal ng barangay.49%) (Organizational Development) PAG-AANALISA: 1. Patuloy na pagsasanay para sa mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa tungo sa higit pang maayos na pagresolba ng mga kaso na idinudulog sa kanilang tanggapan. 5. 2. Pagkakaroon ng lahat ng batayang pangangailangan (basic requirements) para sa isang maayos na pamamahala sa barangay. Walang sasakyang pamatay sunog (fire truck) ang barangay. Pagkakaroon ng isang barangay hall na ang titulo ay pagmamay-ari ng barangay. 2. 6. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Patuloy na paglinang ng kaalaman ng mga opisyales ng barangay sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagsasanay at iba pang gawain.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 (ADMINISTRATIVE SYSTEMS & PROCEDURES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 92%  Pagpapaunlad ng Organisasyon (68. Pagtatamo ng ikalawang gantimpala sa Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa. ALTERNATIBONG AKSYON: 1. 3. Rizal 6 . Pagkakaroon ng organisadong Expanded Barangay Peace & Order Council at Expanded Barangay Development Council. 4.

4. Rizal 7 . Pagkakaroon ng maayos na istruktura at mga tanggapan sa barangay hall. Pagkakaroon ng mga -obserba ng implementasyon ng katarungang pambarangay sa ibang barangay (Lakbay-Aral). Sa ganitong paraan. Pagpapanatili ng mas obhetibo (objective) na pagpaplano at sikapin nang higit ang matalinong paguugnay ng plano sa pamamanihalang pinansyal. Pagpasa ng isang resolusyon upang makahingi ng isang sasakyang pamatay-sunog (firetruck). Ang Tanggapan ng Punong Barangay ay matatagpuan kalapit ang Tanggapan ng Kalihim at Ingat-Yaman ng barangay. ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagpaplano at pagsasagawa ng mga proyekto REKOMENDASYON PARA SA DILG.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3. REKOMENDASYON: PARA SA DILG: • Paghiling sa tanggapan ng pagsasanay hinggil sa kahusayan at kasanayan ng mga Lupong Tagapamayapa PARA SA MGA NGO: • Paghiling / paghingi ng isang sasakyang pamatay sunog (fire truck)  Pangangasiwa sa Barangay (100%) (Barangay Administration) PAG-AANALISA: 1. napapabilis ang transaksyon sa pagkuha ng Barangay Clearance at Certificate. 3. Pagkakaroon ng nakatalagang Public Information Desk na nakatutulong upang mabilis na maaksyunan ang mga idinudulog ng mga mamamayan sa barangay. BADYET AT IBA PANG AHENSYA • Pagbibigay ng patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagbabadyet at paggasta para sa barangay  Pakikilahok ng mga Mamamayan (100%) (Citizen’s Participation) PAG-AANALISA: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN. 2.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. survey at text messages. Ang kahayagan (transparency) ay pinananatili sa barangay sa pamamagitan ng mga sumusunod: a. May feedback mechanism na pinaiiral sa barangay. 2. 3. Nagdaraos ng Barangay Assembly ang Sangguniang Barangay dalawang beses sa loob ng isang taon kung saan nagkakaroon ng public hearing at konsultasyon sa mga mamamayan hinggil sa kalagayan ng barangay. Nagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly ang Sangguniang Kabataan apat na beses isang taon. 3. Pagpapaskil ng mga Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay sa isang hayag na lugar sa barangay c. Patuloy na pagdaraos ng Barangay Assembly Day tuwing Marso at Oktubre. Patuloy na pagtugon sa mga suhestyon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga feedback mechanisms gaya ng suggestion box. 2. ALTERNATIBONG AKSYON: 1. 4. REKOMENDASYON PARA SA CSC AT DILG: • Pagsubaybay sa implementasyon ng RA 9485 o ng Barangay Citizen’s Charter  Kahayagan (100%) (Transparency) PAG-AANALISA: 1. Patuloy na pagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly apat na beses isang taon. Rizal 8 . May sapat na bilang ng Non-governmental Organization (NGO) sa Barangay Peace and Order Council (BPOC) at Barangay Development council (BDC). Pagpapaskil ng pangalan ng mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa tatlong (3) hayag na lugar sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Pagpapaskil ng mga Financial at Disbursement Report at Updated plans & programs sa isang lugar na mabilis makita sa barangay b.

3. at miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa mga hayag ng lugar sa barangay SERBISYONG PANGLEHISLATIBO (LEGISLATIVE SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91% ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91%  Serbisyong Pang-kalihiman (100%) (Secretariat Services) PAG-AANALISA: 1. Pagkakaroon ng maayos at masistemang pangangalaga ng mga dokumento.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 • Patuloy na pagpapaskil ng Financial at Disbursement Report. 2. Updated Plans & Programs. Regular na pagdaraos ng dokumentadong sesyon dalawang beses isang buwan. Pagkakaroon ng isang bulwagang panlehislatura (session hall) na may sapat na gamit at kasangkapan. Rizal 9 . Pagkakaroon ng isang maayos na Internal Rules of Procedures (IRP). Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay. ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 4.

DENR) • Pagbibigay ng mga babasahin at sapat na impormasyon hinggil sa pagsasabatas at pagpapaunlad ng mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura PARA SA DILG: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas. paggawa ng resolusyon. 2. Rizal 10 . Pagpapanatili ng maayos na sistema ng pangangalaga ng mga opisyal na dokumento ng barangay. ordinansa at iba pang panglehislatibong aksyon Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Mayroong pinagkaisang Capacity Development Agenda ang barangay 3. Ang Taunang Badyet ay naipasa sa loob ng budget calendar 2.61%) (Development Legislation) PAG-AANALISA: 1.  Lehislatibong Pangkaunlaran (82. Pagpapanatili ng mga kagamitan at istruktura sa bulwagang panglehislatibo ng barangay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. DTI. May Kakulangan sa panglehislatibong aksyon para sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o o o o Edukasyon/ Kultura at Isports Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya Pamamahala ng Likas na Yaman Pamamahala ng Basura ALTERNATIBONG AKSYON: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas at sapat na kaalaman hinggil sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura REKOMENDASYON: PARA SA IBA’T IBANG AHENSYA NG GOBYERNO (DepEd.

5 Immunization Program 4.6 Disease Control Program (TB. Dengue. Barangay Health Center at Public Toilet 2. Chicken Fox) 5. Kakulangan ng linya ng tubig sa ibang bahagi ng barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. mga bata at mga mamamayang may kapansanan 4.1 Maternal Care 4.4 Micro-Nutrient & Food Supplement 4. Pagkakaroon ng Botika sa Barangay .3 Operation Timbang 4.2 Breastfeeding Program 4. Rabies. Rizal 11 . Hepa. Pagkakaroon ng gulayan sa barangay 3.65%) (Health & Nutrition) PAG-AANALISA: 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 SERBISYONG PANLIPUNAN (SOCIAL SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 84%  Kalusugan at Nutrisyon (80. Pagkakaroon ng programa para sa mga matatanda. Pagkakaroon ng programa hinggil sa kalusugan at nutrisyon gaya ng: 4.

Pagsusuri at pag-estima sa bilang ng populasyon ng barangay upang matugunan ang pangangailangan sa suplay ng gamot at makapaglaan ng sapat na pondo para sa kalusugan 4. Paglalaan ng sapat na pondo upang matugunan ang problema sa kalusugan at nutrisyon 2. Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Kalusugan at Engineering hinggil sa problema sa maayos na palikuran 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 6. Paglulungsad ng mga fundraising activities upang mabigyang-suporta ang mga gawaing pangedukasyon. Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Pabahay (Urban & Housing)at patubig (Water District) hinggil sa problema sa linya ng tubig 2. Pagkakaroon ng programa at pasilidad para sa isports 4. Pagkakaroon ng Covered Court 6. Culture & Sports) PAG-AANALISA: 1. Pagkakaroon ng Barangay Day Care Center at Information/Reading Center 2. Pagkakaroon ng Alternative Learning System (ALS) 5.62%) (Education. Kakulangan ng maayos na palikuran sa ibang bahay sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Patuloy na pagsasagawa ng mga programa sa pagpapanatili ng kalusugan at nutrisyon ng mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: 1. Pagkakaroon ng programa sa Gender and Development 3. Pakikipag-uganayan sa nararapat na ahensya upang matugunan ang problema sa patubig at maayos na palikuran PARA SA NSO: • Paghingi ng tamang datos hinggil sa populasyon ng barangay maging sa iba pang aspeto ng pamumuhay  Edukasyon/ Kultura at Pampalakasan (84. Paglalaan ng discount para sa mga mahihirap na mamamayan ng barangay upang makapagpagamot sa pampublikong ospital 5. Rizal 12 . kultura at pampalakasan Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 7. Hindi nagkakaroon ng earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Security & Disaster Preparedness PAG-AANALISA 1. at 2-Way radio. napapanatili ang kapayapaan sa pamayanan 2. 5. Bagamat isang urban barangay. Patuloy na pagsasagawa ng mga programa upang mapataas ang antas ng kaalaman at edukasyon ng mga mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Paglalaan ng pondo para sa pagpapatayo ng gusali para sa Science High School PARA SA KAGAWARAN NG EDUKASYON AT IBA PANG NGO • Pagbibigay ng karagdagang kaalaman sa mga guro upang lalo pang mapataas ang antas ng kalidad edukasyon sa mga kabataan ng barangay  Kapayapaan. Di sapat ang benepisyong natatanggap ng mga guro 9. Street lighting. Mayroong pinagkaisahang Integrated Public Safety Plan at Disaster Risk Reduction Plan ang barangay 3. Walang programa upang lalong hubugin ang kaalaman ng mga guro sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng edukasyon ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Rizal 13 . Mayroong regular na ronda o foot patrol ang mga Barangay Tanod 4. Mayroong sapat na kagamitan at gusali ang barangay ukol sa kapayapaan. Outpost. Seguridad at Kahandaan sa Sakuna (88. Walang gusali para sa Science High School 8. Warning Device. Pakikipag-ugnayan sa ahensya ng edukasyon at iba pang organisasayon upang mabigyan ng nararapat na mas mataas na pagsasanay at kaalaman ang mga guro 3. seguridad at kahandaan sa sakuna kagaya ng: Brgy. Pangangalap ng pondo para sa pagpapatayo ng Science High School 2.24%) (Peace.

POSO AT PAMAHALAANG PANLUNGSOD NG CALAMBA: • Pagsasagawa ng isang pagsasanay hinggil sa pagbubuo ng mas obheyibo at komprehensibong ng Barangay Integrated Area Public Safety Plan at Barangay Disaster Risk Reduction Plan KAUNLARANG PANG-EKONOMIYA (ECONOMIC DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 55%  Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya (69. Nagkaroon ng programang pangkabuhayan para sa mga mamamayan ng barangay kagaya ng soap making 3. fire search and rescue drill.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. Patuloy na pagdaraos ng foot patrol. fire drill. Mayroong organisadong kooperatiba ang barangay 2. landslide search & rescue drill at water search & rescue drill sa barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAMATAY SUNOG AT PUBLIC ORDER & SAFETY OFFICE (POSO) • Pagdaraos ng pagsasanay ukol sa earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay at gayundin sa mga gusaling pampaaralan at commercial establishments PARA SA DILG. Rizal 14 . Nakikibahagi ang mga barangay sa mga Job Fairs at Trade Fairs Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. PNP.23%) (Entrepreneurship & Local Industry Promotion PAG-AANALISA: 1.

Pagpapatuloy ng mga programang pangkabuhayan para sa mamamayan ng barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA • Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Kagawaran hinggil sa konsepto at pagpapatayo ng Bagsakan Center  Kaunlarang Pang-agrikultura at Pangisdaan (40%) (Agriculture and Fisheries Development) PAG-AANALISA: 1. Walang Bagsakan Center ang barangay para sa mga produktong pang-agrikultura dahil ang mga mamamayan dito ay nagtayo na ng kani-kanilang mga tindahan sa harapan ng kanilang tahanan ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Paghiling ng sapat na pondo para sa pagsasagawa ng mga proyekto ukol sa agrikulutra at pangisdaan REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA AT PANGINGISDA • Magkaroon ng pagsasanay at orientation ukol sa konsepto at pagsasagawa ng ng Backyard Vegetable & Fishery Production Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Pagtatayo ng isang Bagsakan Center na pagmamay-ari ng barangay 2. Mayroong seed nursery sa barangay at may isinagawang rehabilitasyon ng mga irrigation canals 3. Nagkaroon ng programa ang barangay ukol sa Urban Vegetable Production 2. Rizal 15 . Pagsasagawa/ pagpapatupad ng Backyard Vegetable Production 2. Pagtatayo ng Backyard Fishponds/ Fish Nursery 3. Walang kabuhayang pangpangisdaan sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 4.

ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagpapatupad at pagsasagawa ng mga programa na may kaugnayan sa pangangalaga ng likas na yaman katulad ng pagtatanim ng puno at paglilinis ng kanal REKOMENDASYON: PARA SA CITY ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCES MANAGEMENT OFFICE: • Pagsasagawa ng mga fora at symposium na tumatalakay sa isyu ng Climate Change Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Nagsagawa ang barangay ng Urban Tree Planting & Preservation Program. Nagsagawa ang barangay ng mga programa ukol sa pangangalaga ng likas na yaman gaya ng: Paglilinis ng estero at pagtatanim ng kawayan sa tabing-ilog. 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 KAUNLARANG PANG-KAPALIGIRAN (ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 87%  Pamamahala ng Likas na Yaman (87. 2.50%) (Natural Resources Management) PAG-AANALISA: 1. Rizal 16 . Mayroong Climate Change Action Plan at Clean and Green Program ang barangay.

Ang mga kanal at daluyan ng tubig ay palagiang nililinis ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Patuloy na pagtuturo sa mga mamamayan ukol sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan 2. Regular na paglilinis ng kanal at daluyan ng tubig REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Pagpapatayo ng isang sanitary landfill na pagmamay-ari ng pamahalaang panlungsod PARA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN: 1. Ang barangay ay mayroong isang Materials Recovery Facility 3.71%) (Waste Management) PAG-AANALISA: 1. Magpasa ng panlungsod na Ordinansa upang ipagbawal ang pagsusunog ng mga goma. Magpasa ng panlungsod na Ordinansa sa pagbabawal ng paggamit ng plastic bags. Upang ipatupad ang mga alituntuning nakasaad sa RA 9003 2. 3. wrappers at iba pa. Nagkaroon ang barangay ng malawakang kampanya sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan (waste segregation at source) 4. 2. Ang basura ay regular na kinolekta sa barangay 2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010  Pamamahala ng Basura (85. Ipasara ang lahat ng open dumpsites Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 17 . Bigyan ng nararapat na kapangyarihan ang CENRO upang parusahan ang mga lumalabag sa RA 9003 PARA SA DENR: 1. plastik at damuhan.

KONKLUSYON (Conclusion) Ang Barangay Governance Performance Management System (BGPMS) ay isang magandang paraan upang masukat ang kakayahan ng isang Barangay sa pamamahala sa pamamagitan ng pagtasa sa limang gawaing saklaw ng pamamahala. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Sa pamamagitan ng scorecard. Rizal 18 . masasabing ang BGPMS ay isang mahusay na kasangkapan na tiyak na magiging obhetibong batayan ng pagpaplanong isasagawa ng pamunuan ng barangay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV. Batay sa mga nabanggit. Nagbibigay din ito ng matibay na batayan ng mga naisakatuparan ng mga pinuno ng barangay na maaaring ibahagi sa Barangay Assembly Day. mas mabilis itong maipauunawa sa mga mamamayan. Isa din itong magandang paraan upang makita ang kasalukuyang kalagayan o estado ng barangay.

BGPMS DATA CAPTURE FORM (DCF) AT SCORE CARD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. MGA KALAKIP NA DOKUMENTO ( ATTACHMENTS ) A. RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 D. SANGGUNIANG KABATAAN. TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 C. KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP PARA SA PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS F. PINALAWAK NA BPOC AT BDC E. MAPA NG BARANGAY B.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 V. TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY. Rizal 19 .

Rizal 20 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Mapa ng Barangay Real Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

CALAMBA CITY Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 21 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 ORDINANSA BLG. 04-2009 PAMAGAT ISANG ORDINANSA NA PINAHIHINTULUTAN LANG NA ANG BUS STOP AY SA HARAPAN NG WALTERMART AT ANG PAMPASAHERONG JEEP NAMAN AY SA CALAMBA CENTER TERMINAL BLG 05-2009 ORDINANCE APPROVING CITIZEN'S CHARTER FOR BRGY. REAL.

DYAN ESPIRIDION KAHILINGANG MAPAILAWAN ANG SITIO MARANGAL KAHILINGAN MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON. RUTH HERNANDEZ KAHILINGANG MARAGDAGAN ANG SUPPLEMENTAL BUDGET PAGHIRANG SA MGA LUPONG TAGAPAMAYAPA KAHILINGANG IDEKLARANG NAWAWALA AT IKANSELA NA ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN MAKAPAGLABAS NG PONDO SA MOOE PARA SA BARANGAY CULTURAL ACTIVITIES KAHILINGANG MABAYARAN NG SANGGUNIANG BARANGAY ANG GASTUSING ELEKTRISIKAL NG DAY CARE CENTER PAGHIRANG KAY CONCEPCION VILLANUEVA BILANG BARANGAY HEALTH WORKER DATE PASSED 1/8/2009 1/16/2009 2009-003 1/10/2009 2009-004 2009-005 2009-006 2009-007 2/9/2009 2/9/2009 2/9/2009 2/25/2009 2009-008 2009-009 2009-010 2/23/2009 2/21/2009 3/27/2009 2009-011 3/14/2009 2009-012 3/28/2009 2009-013 3/28/2009 2009-014 7/3/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. LUIS VERGEL BARORO HUMIHILING NG 200 PCS. NG MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE MAYOR PURSING ORUGA HUMIHILING NG 100 PCS. MONOBLOCK CHAIRS KAY HON.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 RESOLUTION # 2009-001 2009-002 TITLE PAGHIRANG BPSO HUMIHILING NG 300 PCS. Rizal 22 . MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER JOHNNY UNICO KAHILINGANG MAKUHA AT MAILIPAT SA BARANGAY REAL ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN AT REAL ELEMENTARY SCHOOL KAHILINGANG MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-015 2009-016 2009-017 2009-018 2009-019 2009-020 HUMIHILING NG 100 PCS. MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER NEIL ANDREW NOCON PAGTIBAY NG ORDINANSANG PAMBARANGAY BILANG 04 HUMIHILING NG 100 PCS. 5/23/2009 5/23/2009 7/3/2009 7/11/2009 8/4/2009 2009-021 8/4/2009 2009-022 8/6/2009 2009-023 9/14/2009 2009-024 10/14/2009 2009-025 10/27/2009 2009-026 11/18/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE GOV. RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY GOVERNOR TERESITA LAZARO PAGHIRANG KAY GNG. RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY VICE GOV. KAHILINGAN KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO MAPA-ILAWAN ANG SAN VICENTE FERRER ROAD HANGGANG SA BAGONG SIMBAHAN PAGHIRANG KAY GNG. OLYMPIA LIBUTAN BILANG INGAT YAMAN KAHILINGANG SINA BARANGAY CHAIRMAN FLORENCIO MORALES AT GNG. OLYMPIA LIBUTAN ANG MAGING OTORISADONG PIPIRMA SA LAHAT NG TRANSAKSIYON SA LAND BANK OF THE PHILS. TERESITA COMETA BILANG BAGONG BARANGAY SECRETARY PAGHIRANG KAY PASTOR ERNIE CEREZO BILANG BAGONG LUPONG TAGA PAMAYAPA KAHILINGAN MAGAMIT NG SENIOR CITIZEN ASSOCIATION OF REAL ANG LUMANG GUSALI NG DAY CARE CENTER KAHILINGAN NI KAGAWAD GLORIA AVILES SA CALAMBA WATER DISTRICT NA MAPALINYANHAN ANG ATDRAMAM SUBD. Rizal 23 .

KAHILINGANG MABIGYAN NG 13TH MONTH PAY ANG SANGGUNIANG COUNCIL PAGHIRANG KAY REYNALDO PACHECO BILANG BAGONG BPSO 11/18/2009 11/27/2009 2009-029 11/25/2009 2009-030 2009-031 11/27/2009 12/10/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. TIMMY CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-027 2009-028 KAHILINGANG MAGKAROON NG OVERPASS ANG REAL ELEMENTARY SCHOOL KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO KAHILINGANG PONDO KAY CONG. Rizal 24 . KAHILINGANG PONDO KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST.

TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY. Rizal 25 . PINALAWAK NA BPOC AT BDC Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. SANGGUNIANG KABATAAN.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 G.

K. T COME A NG . P. TREASURER KGG. CANICOSA KGG. J. N. CHAIRMAN G . KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KGG. SADILI SK KAGAWAD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. H. ALMADOVAR KAGAWAD KGG. T B GY. A. L. MORALES BRGY. DE JURAS KAGAWAD KGG. F. AVILES KAGAWAD KGG. GAJES SK KAGAWAD KGG. Rizal 26 . TORRENO SK KAGAWAD SK KAGAWAD KGG. S CR T Y R E E AR GNG. A.A. A. VERAS SK KAGAWAD KGG. O. MARQUEZ SK Chairman ORGANIZATIONAL CHART SANGGUNIANG KABATAAN HON. J. E. D. MORALES KAGAWAD KGG. LIBUTAN BRGY. GALINA SK KAGAWAD KGG. G. FLORENCIO MORALES BARANGAY CHAIRMAN KGG. I CANICOSA KAGAWAD KGG. PELAYO KAGAWAD KGG. F. SHIMOMURA SK KAGAWAD KGG. S. W. LACTAO KAGAWAD KGG.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 S ANGGUNIANGBARANGAYNGBARANGAYRE AL HON.

Rizal 27 . AMADO BAUTISTA MR. . BYRON MANALANG MS. SECRETARY TERESITA COMETA NGO REP. ARTHUR PELAYO KAGAWAD KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON. ELISEO PALUPIT MR. GLORIA AVILES KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG.F LORENC E. E BDCCHAIRMAN BARANGAY EXECOM HON. MILA ROXAS MRS. ROMULO A. MANNY OH SUBCOMMITTEE ON CRISIS MANAGEMENT SECURITY TEAM DIONISIO MAÑAGA MACARIO RECTO HERMIE ALCANTARA SUBCOMMITTE ON COMMUNITY ASSISTANCE AND RESPONSE ALL BPSO ALL LUPONG TAGAPAMAYAPA SUBCOMMITTEE ON INTELLIGENCE INFORMATION KGG.MORALES IO BPOC C HAIRMAN KGG.JONALD DE JURAS Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG.BRGY. KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY ALL COUNCIL SUBCOMMITTEE ON HEALTH & NUTRITION & ENVIRONMENT PROTECTION SK KIMBERLY MARQUEZ MR.PASTOR ERNIE CEREZ O KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONGBARANGAY HON. FABIAN ALMADOVAR POLICE OFFICER ASSIGNED IN THE AREA SUBCOMMITTEE ON CRIME PREVENTION/DRUG ABUSE COUNCIL SK KIMBERLY MARQUEZ SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS PROTECTION ENGR.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TH B ANGAYD VE OPME INS UT E AR E L NT TIT IONSUND RT EB ANGAY D E H AR EVEL ME COUNC OP NT IL BARANGAYDE L VE OPME C NT OUNC (BDC) IL H ON. SALANGGA MA. FLORENCIO E. VICENTE CANICOSA MRS. LUIS OPULENCIA SUBCOMMITTEE ON SPORTS & PHYSICAL FITNESS MR.CORAZON TANGCANGCO GABAY SA MAMAMAYAN AKSYON (GMAC) ALL COUNCIL ORGANIZ ATIONAL S TRUCTURE THE VAROIUS BARANGAY ANTI-CRIME BODIES UNDER BARANGAY PEACE & ORDER COMMITTEE BARANGAY PEAC & ORDER COMMITTEE (BPOC E ) HON. ANGELA AQUINO MR. ISAGANI CANICOSA MR. FABIAN ALAMADOVAR SECRETARIAT BARANGAY OFFICIAL AS DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. F ORE IO E MORAL S L NC . ISAGANI CANICOSA KAGAWAD SK CHAIRMAN DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON.MICHELLE TORRES SUBCOMMITTEE ON SECTORAL CONCERNS SK KIMBERLY MARQUEZ MR. MORALES BARANGAY CHAIRMAN SECRETARIAT .

SAPAGKAT.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 ATAS OF KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP SA PAGBUO NG KOMITE SA BGPMS Republika ng Pilipinas Lalawigan ng Laguna Bayan ng Calamba BARANGAYREAL TANGGAPAN NG PUNONG BARANGAY Kautusang Tagapagpatupad Blg. plano. ang barangay ang pangunahing yunit pulitikal na bumabalangkas at nagsasakatuparan ng mga patakaran. dito rin maaaring dinggin at ayusin ang mga ‘di pagkakasundo. SAPAGKAT. 2009. proyekto at mga gawain sa isang pamayanan.01 (Executive Order) ISANG KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP NA BUMUBUO SA KOMITE NG BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (BGPMS). programa. ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ang pangunahing tanggapan ng pamahalaan na umaagapay at nagtataguyod sa mga pamahalaang lokal tungo sa pagkakaroon ng isang mahusay at epektibong pamamahala. bigyang-linaw at isaalang-alang. SAPAGKAT. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. programa. SAPAGKAT. isinusulong ng DILG ang isang programang tinaguriang: “Barangay Governance Performance Management System” (BGPMS) na siyang tutulong sa pagtaya sa kalagayan at magsisilbing mabisang basehan para sa mga pagpaplano at pagsasakatuparan ng mga patakaran. Rizal 28 . SAPAGKAT. ang pagbalangkas at pagsasakatuparan ng mga nabanggit na gawain ay nangangailangan na isang mabisang mekanismo upang maging batayan para sa mas mahusay at epektibong pamamahala. ang Barangay Real ay lubos na naniniwala na ang BGPMS ay makatutulong ng malaki sa pagsisikap na makamtan ang mga adhikain nito. ito rin ay nagsisilbing “forum” o daluyan kung saan ang mga samu’t-saring usapin ay maaaring maipahayag. proyekto at mga gawain ng bawa’t barangay.

Ang Kautusang ito ay dagliang magkakabisa. PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS. PAGKAKABISA. Cometa Gng. Marquez Gng. MORALES. 2010. Isinagawa sa Barangay Real. Olympia D. Bayan ng Calamba. MORALES Punong Barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Lalawigan ng Laguna. Lalawigan ng Laguna ngayong ika-28 ng April. Lactao Kgg. Isagani G. SK Kimberly P. Canicosa Kgg. 1. 4. 5. De Juras Kgg. (SBGR preparation) Pagsusumite sa mga kinauukulan. Florencio E. Ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Tagapangulo : Mga Kasapi Kgg. (utilization conference) Patuloy na pagrerepaso/monitor ng Ulat sa Barangay (review/monitoring). 6. Ang Komite ay makikipagugnayan sa kinatawan ng tanggapan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) para sa karampatang payong teknikal. Sherlyn M. Gloria C. Morales Kgg. Seksyon 4. Teresita P. Rizal 29 . Almadovar Kgg.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 DAHIL DITO. (analysis) Pagbalangkas ng “Ulat sa Barangay”. Seksyon 3. FLORENCIO E. Arthur S. Bayan ng Calamba. sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal Taon 1991 at ng ibang mga umiiral na batas at sa pamamagitan nito ay minarapat na ipagutos ang mga sumusunod: Seksyon 1. Pelayo Kgg. 3. Kung kaya’t ang komite ng BGPMS ay kagyat na dapat buuin. Punong Barangay ng Barangay Real. Nemensio B. Morales-Punong Barangay : Kgg. AKO si FLORENCIO E. Pagkalap ng mga datos na hinihingi ng Data Capture Form (data collection) Pagtiyak sa kawastuan ng bawa’t datos na nakalap (validation) Pagtatasa/pagsusuri ng mga pinagsamang-samang impormasyon. (submission) Pag-uulat. Libutan Seksyon 2. Aviles Kgg. Jose M. TAGAPAYONG-TEKNIKAL. Fabian P. 2. 7. MGA TUNGKULIN AT GAWAIN NG KOMITE.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BGPMS Data Capture Form Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 30 .

0. J eep.00 P 1 000. Proportion of children aged 0-5 years old who died. of Families Total No. of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others (Pls. of Households Total No.21 P 5 589 768. GENERAL INFORMATION Region Province Congressional District City/Municipality : : : : Region IV-A Laguna District II Calam ba Barangay : Real Legal Basis of Creation: : PD 12 Land Area : 221. Proportion of households without acces s to sanitary toilet facilities. Proportion of children aged 0-5 years old who are malnourished. 5.000% 0. Proportion of women who died due to pregnancy related causes.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM DATA CAPTURE FORM CY 2009 Year Under Review A. 6. Barangay Human Development Index (Preferably 2009 CBMS Results) 1.10 Electric Cooperative Second Level Tricycle. (name of provider) P hone and Internet. Rizal 31 . 4. 2. 7. Proportion of households living in makeshift housing. Specify) TOTAL Total Expenditures: Basic Utilities / Services: Power Supply Water Supply  Meralco First Level : : : : : 3 959 3 440 7 452 9 577 51 P 2 080 851. of Labor Force Total No. the R BI shall be used) Total 12 409 Male 6 221 Female 61 88 Total No. Proportion of households that are squatters. B us Landlocked Others______  Third Level Trans portation (Please specify) Communication-telephone. In case no NSO data. Proportion of households without acces s to safe water supply.61278 Hectares Barangay Category (please check appropriate box or boxes)  Urban Agricultural Upland Rural Coas tal Lowland Total No.000% 5.000% 0.959% 0.00 P 6 726 237. of Population (Use NSO Data. mobile etc. C ellphone (Smart and Globe) P LDT B.580% (no data) (no data) Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. of Registered Voters Total No. 3.960% 10.280% 0.21 P 4 644 386.

1.1. 10.000% 0. Proportion of persons who were victims of crimes.000% 0. Proportion of hous eholds that experienced food shortage.000% 0. Performance Indicators I. 13.8 Presence of Communication and Transportation Services Two-Way Radio 1 Mobile Phone / Landline 1 Computer/Internet 1 Patrol Car 1 Fire truck 0 1 1 5 1 1 1 1 1 10 2 4 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 14.2 Presence of Administrative Requirements Barangay Seal 1 Philippine Flag 1 Picture of Incum bent President 1 and other Local Officials 1 Map of the Barangay 1 Updated Record of all inhabitants 1. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area 1.1. Rizal 32 .1.000% (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) C.6 Attendance to Trainings and other related activities Sangguniang Barangay 1 Secretary 1 Treasurer 1 SK 1 Lupong Tagapamayapa 1 Barangay Tanod 1 BHW / BNS 1 BHRAO 1 Bookeeper 1 Day Care Workers 1 1. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school. 11.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 8.1. 0.1. 12.000% 9.1 Organizational Development 1. Proportion of persons who are unem ployed.5 Other appointive positions created and filled-up Barangay Health Workers (include m un. Proportion of hous eholds with incom e below the food (subsistence) threshold.7 Presence of Barangay Hall Lot title of the barangay hall in the name of the barangay 1. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending s econdary s chool.4 Mandatory Appointive Positions Filled-up Treasurer Secretary Lupon Barangay Tanod 1 1 1 1 1 1 5 1 1 4 1./city/prov.1 Presence of Organizational Structure 1. paid BHW) Barangay Nutrition Scholar Bgy Human Rights Action Officer Bookkeeper Day Care Workers 1.1.1.000% 0.0.000% 0. Proportion of hous eholds with incom e below the poverty threshold.3 Presence of Citizen's Charter 1.

230. Other Awards: (Please specify) 2009 Most Complied Brgy RA9003.95 P 772.00 As Appropriated 3.2 Organization of Bids and Awards Committee 1.00 Actual Expenditure 3.5 Brgy.2.269.4 Presence of Annual Inventory of As sets 1.90 60.2. Loan Payment on Time (if applicable) 0 Reg.000.000. Expanded Barangay Development Council Created (EO) Organization of the following Sub .80 P 293.2. 261.00 1 1 1 1 1 1 1 7 1.500.230.00 1. 115.80 293.80 293.95 772.000.90 60. Rizal 33 .000.500. 261.2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.269.269.224.00 P 1.00 1.2.269.95 772.500.1 Presence of Certified Statement of Actual Income & Expenditures 1.000.7 Total Expenditures (in conformity with the total appropriation) 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % P P P P P P P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.00 Actual Appropriatio ns P 3.224.45 P 586.000. Service Area 1.00 14.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information B.000.1. 115. 115.45 586.90 P 60.00 14.2. Model Brgy Hall Awards Garnered Mun/City 4 Prov.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Organization of Barangay Health Emergency Response Team Organization Green Brigade Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitnes s 1. Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa Awards Garnered Mun/City 1 2 Prov.6 Total Appropriation (com pliance to the m andatory appropriations) As Mandated 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % 7 P P P P P P P 3.90 60.45 586. 115.45 586.230.95 772. 0 Nat'l 0 1 1 1 1 1 1 1.00 P 14.230.2. 0 Nat'l 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 50 0 B.80 293.00 1. 0 Reg.000.500. 261. Expanded Barangay Peace and Order Committee Created (EO) Organization of the following Sub .224.2 Barangay Administration 1.00 14.10 Awards / Recognition Received: A.1.3 Presence of Annual Procurement Program 1.224. 261.9 Organized the following w/ compos ition in conformity w/ its legal basis : A.

3.4 NGO membership in the BDC not less than 1/4 of the fully organized council 1.2.Committees Conducted and BDC Form 1 sub mitted to the BDC Secretariat: Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitness 4 4 4 1.3 Public Hearings/Consultations Conducted in aid of legislation 1.15 Presence of Barangay Dis bursement Report 1.8 Response Time in the Issuance of Barangay Clearance (within 1 day) 1.21 Presence of Data Bank System Manual Computerized 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 12 1.3.11 Presence of "BDP identified" Project/s funded from other sources (grants/CDF/etc.9 Response Time in the Issuance of Barangay Certificate (within 1 day) 1. fees & charges Manual 1 Computerized 1.14 Presence of Barangay Financial Report 1./City Planning Office 4 Number of Katarungang Pambarangay Quarterly Reports Submitted 4 Katarungang Pambarangay Disputes Resolution Efficiency Rate 4 1.24 Expanded Barangay Peace & Order Committee Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun.) 1.25 Meetings of the EBPOC's Sub .12 Presence of System to collect taxes.3.3.6 Feedback Mechanism Suggestion Box Survey SMS/Others (Please Specify) 3 1 1 1 13 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.5 Membership of NGOs in BPOC 1.2.1 Conduct of Barangay Assembly twice a year 1st Sem 1 2nd Sem 1 2 4 2 1 1 1.18 Presence of Three (3) year Barangay Development Plan 1.2.2.13 Share in the proceeds from Dev't & Utilization of Nat'l Wealth (if applicable) 1.3 Citizens' Participation 1.19 Presence of Three (3) year Local Development Investment Program 1.22 Expanded Barangay Development Council Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun.16 Presence of Barangay Audit 1.2.2.3.17 Presence of Barangay Public Information Office Desk 1.2.2.2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1./City Planning Office 1.2.2.20 Presence of Annual Investment Program 1.2.2.10 Response Time in the Issuance of Community Tax Certificate (if applicable) 1.2.2.3.Committees Conducted and BPOC Form 1 submitted to the Barangay Secretary: Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information 4 4 4 4 4 12 20 83 Service Area 1.2.2.2.23 Meetings of the EBDC's Sub .2 Katipunan ng Kabataan Assembly conducted every quarter 1. Rizal 34 .

7 Lis t of LT m em bers posted in three (3) conspicuous places in the bgy II. Performance Area LEGISLATIVE SERVICES 1 24 1 1 27 Service Area 2.3 Updated Plans and Program s Posted in the Barangay Hall 1. of Regular Sessions Conducted: 2.1. Culture and Sports > Peace.2 Presence of Com munal Garden/Gulayan/ Herbal Garden 3.771 Micro-Nutrient Supplement: No.2.1.1.of Beneficiaries 3.2 Development Legislation 1 2 31 2 1 24 1 24 2.7 Presence of Ordinances/Resolutions on: > Health and Nutrition > Education. Rizal 35 .2.1 Session Hall with Fixture and Equipment 2.4 Transparency 1.2.1 Semestral Reports re: Ulat sa Barangay.2 Updated Financial Statem ent Posted in the barangay hall 1. Activity and Problems Affecting the Barangay was presented during Barangay 1. of Ordinances enacted (Yr.4. and Disaster Preparedness > Entrepreneurship and Local Industry Prom otion > Agriculture and Fisheries Developm ent > Natural Res ources Management > Waste Managem ent 4 2 0 2 0 0 0 0 57 III.7 Presence of Health and Nutrition Program Operation Timbang: No.4 No.5 Annual Budget for the following year approved within the budget calendar 2 4 4 2 4 4 1 21 Service Area 2.of Beneficiaries 568 Food Supplement for Children: No. of Mothers Enrolled 3.4 Presence of Systematic Filing of legislative documents (in lab elled folders) 2.4.4. Financial.4.2.1.4.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Service Area 1.4.of Beneficiaries 358 Other Programs for Children: Feeding 120 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.1.1.1 Presence of Capacity Development Agenda 2.3 Presence of Internal Rules of Procedure 2.1.1 Secretariat Services 2.2.6 Barangay Ordinances and Resolutions posted in cons picuous places 1.5 Presence of Mothers' Clas s program: No.1 Presence of Botika sa Barangay 3. of Res olutions Passed (Yr.4 Presence of Maternal Care Program : No.1.2. of Children Beneficiaries1.6 Prom otion of Breastfeeding Program 3.4 Lis t of mem bers of Barangay Assem bly Posted in conspicuous places 1. Security.6 No.1.2 Presence of Minutes of Regular Session 2.2. Performance Area SOCIAL SERVICES 1 1 812 462 164 385 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Service Area 3.1.4.3 Presence of Tax Ordinances or Revenue Code enacted 2.5 Lis t of implem ented projects posted 1.1. Under Review): 2.2 No.1 Health and Nutrition 3.3 Presence of Family Planning / Responsible Parenthood Program 3. Under Review): 2.

3 Peace. Sports Center) List down : 1 Sports Center 3 2 Fiesta Fund Raising 4 2 25 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 Service Area 3.2.2.12 Presence of Program for Differently-abled/PWD Persons 3.9 Presence of Disease-Control Program Tuberculosis: Number of Beneficiaries 106 Dengue: Number of Beneficiaries 106 Anti-Rabies: Number of Dogs and Other anim als36 Others: Hepa-915.9 Education/Culture/Sports (ex.1 Presence of Barangay Day Care Center Number of Enrollees 117 3. Rizal 36 . Fund-Raising Activities.1. in coordination with the SK b.084 369 778 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 5 3. Please specify 3. Bgy Health Station/Center.334 3.11 Presence of Program for the Protection of Children 3.3.2.2. Conduct of annual palarong barangay. Measles-419 1.2 Education/Culture/Sports 3.3 Presence of Sports Development Program a. Public Toilet) List down : 1 Health Center 3 2 Public Toilet 4 Service Area 3. Presence of Sports Facilities (please specify) Covered Court 3.6 Presence of Non-Formal Education/Alternative Learning System Program 3.7 Presence of Information and reading center.1 Presence of Barangay Integrated Public Safety Plan 2 Regular Conduct of Foot Patrol/Ronda.3 Disaster Preparednes s Activities Conducted Fire Drill Earthquake Drill Fire Searched & Rescue Drill Landslide Searched & Rescue Drill Water Searched & Rescue Drill 1 0 1 1 1 2 2 6 1 4 Earthquake Searched & Rescue Drill 0 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.3.3. in support 3.10 Presence of Senior Citizen's Program 3. 3.2.2.2.1. Day Care Center.5 Participation to the Linggo ng Kabataan 3.084 1.2.8 Presence of Imm unization Program DPT : Number of Beneficiaries Anti-Polio: Number of Beneficiaries Anti-Tetanus: Number of Beneficiaries Others: BCG-359.8 Participation projects constructed/implementedFiestas) of Presence of to cultural activities (Ex: Festivals.2 Presence of Gender and Development Program Please specify Sam ahan ng Kababaihan 3.4 Presence of Cultural center/Park / Plaza 3. Bantay Dagat/Ilog Others. Security and Disaster Preparedness 3.2.1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3.2 Presence of Barangay Disaster and Risk Reduction Plan 3.1. Chicken Fox-419 1. Cultural Center.1.13 Presence of infrastructure projects constructed w/in CY 2009 in s upport of Health & Nutrition (ex.1.

2. Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area 4. Waterworks. 2 Bamboo Activity ) Wharf. Bgyof Creeks Bgy Roads.1. Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area 5.1 Presence of Waste Management Program Service Area Garbage4.1 Natural Resources Management 5. Backyard Fishponds Please specify 4. Multi.3 Presence of Tree/Mangrove Planting and Preservation Program 5.1. Rizal 37 .5 5.4 Presence of Barangay Ecological Park/Street park 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.2 Presence of Clean and Green Program 5.4 Service Area 5.2 Presence of Barangay "Bagsakan Center" (Farm produce collection/buying s tations) 4. Outpost 2 Street Lighting 3 Warning Device 4 Fund Raising Activity/2-Way Radio 4 15 IV.3 Presence of in Trade Fairs Planting and Preservation Program 4.Barangay Clim ate Change Action Plan Initiated/Participated in Green Program Presence of Clean and job fairs 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 3 9 1 2 1 4.1.1.2. St. Nursery (seed production) List down : 1 Nursery (seed) 3 Rehabilitation of irrigation canal 2 Brgy.1.1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3.4 Presence of Barangay One-Barangay-One-Product (OBOP) Please identify: 5. Lighting) Warning Device.1 Presence of Agricultural Development Program Ex: Urban vegetable production.1.Purpose Pavem ent.1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion 4.1.1.1 Natural Resources Management Total of businesses enrolled in BMBE Presence no. Road 4 0 3 4 V.1 4.2.1 Presence of Barangay Organized Cooperative 4. Security & Disaster Preparedness(ex. Post-Harvest Facilities/Equipm ent Please specify Urban Vegetable Production 4. Livestock/PoultryDispersal.1.1.2 Regularly Collected and Segregated at Source 4. of Entrepreneurship & Industry Prom otion (ex.3 Presence of Barangay .2 Presence of Barangay Fisheries Development Program Ex: Production of Fingerlings. Seed Dispersal.5 Presence of projects constructed/implemented in support of Natural Resources Management (ex.1.1.1.7 identified Ecological Park/Street park 5.1.Initiated Livelihood Program Ex: Soap & candle making/rolling store/others V. Fund-Raising Activity) List down : 1 Brgy.2 Agriculture and Fisheries Development 5.1. Artificial Reef) 4. Fund-RaisingPlanting near Riverbanks 4 List down : 1 Barangay Road 3 Fund Raising Activity Service Area 5.4 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Peace. Bgy Road.2.1 Presence of Barangay Climate Change Action Plan 5.2.3.2 Presence of businesses enrolled in Bgy Micro-Business Enterprise 5.1.6 Participated Tree/Mangrove 5. Brgy Eco Training Center.8 Presence of projects constructed/implemented/maintained in support List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning Talipapa. PerformancePlease specifyENVIRONMENTAL MANAGEMENT Area Soap Making 4. Bgy Outpost.3 Presence of infrastructure projects constructed/im plem ented in support of Agriculture & Fisheries Developm ent Ex.2 2 Waste Management 4 Waterworks 5.

2010 Date Accomplished Florencio E.2. 5.4 Presence of a Multi-Purpose Environment Cooperatives or Ass ociations 5. Rizal 38 .2. movem ent. Artificial Reef) List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning of Creeks 2 Bamboo Planting near Riverbanks 4 Service Area 5. and storage.1 Presence of Was te Managem ent Program 5.5 Presence of s egregated trashcans along the Streets 5.2 Garbage Regularly Collected and Segregated at Source 5.2.8 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Waste Management l (ex.2 Waste Management 5.7 Sewerage/Drainage Canals Maintained 5.2.1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 5.2.6 Absence of Garbage along the street 5. sewerage facilities) List down : 1 Desilting of Canals 3 2 Rehabilitation of Canal 4 1 3 7 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 12 Certified Correct: September 3.5 Presence of projects constructed/im plem ented in support of Natural Resources Managem ent (ex. M orales J ose de J uras Fabian Alm adovar Isagani Canicosa Arthur Pelayo Punong Barangay Kagawad Kagawad Kagawad Kagawad Sherlyn Lactao Gloria Aviles Nemensio M orales Kim berly M arquez Teresita Com eta Kagawad Kagawad Kagawad SK Chairm an Secretary Olympia Libutan Treasurer Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.3 Presence of Materials Recovery Facility (a) The building and/or land layout and equipment must be des igned to accom modate efficient and safe materials processing.2.2. (b) The building m us t be designed to allow efficient and safe external acces s and to accom modate internal flow. Brgy Eco Training Center.2.

Performance Area III.9 0. Performance Area II.2 1 0.00% 100.49% 1.4 0.00% 368. Performance Area V.00% 100.3 0.4 0.49% 100. Rizal 39 .00% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.49% 100.1 Organizational Development Service Area1.2 0.6 0.5 0.6 0.3 Citizens' Participation Service Area1.2 Barangay Administration Service Area1.4 Transparency 92% 68.00% 100.8 0. Performance Rating I.1 0 92% 91% 84% 87% 55% Adm inistrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Developm ent Environmental Management I.00% 100.2 0 Organizational Development Barangay Administration Citizens' Participation Transparency 68. Performance Area IV.7 0. Performance Area 82% Administrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Development Environmental Management 92% 91% 84% 55% 87% 409% 1 0.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM SCORE CARD Region : Region IV-A Province Laguna Congressional District: District II City/Municipality : Calamba Barangay : Real A. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area1.8 0.

65% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 40 .76 Health and Nutrition Education/Culture/Sports Peace.62% 80.2 Development Legislation 100.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 II.24% 253.88 0.1 Seretarial Services Service Area2.82 0.2 1 0.1 Health and Nutrition Service Area3.24% 0.61% III.65% 84.2 Education/Culture/Sports Service Area3.2 0 Seretarial Services Development Legislation 100.61% 91% 1.84 0.50% 84% 0.6 0.8 0. Security & Disaster Preparedness 80.00% 82.9 88.78 0.86 0.8 0.4 0. Performance Area LEGISLATIVE SERVICES Service Area2.61% 182. Performance Area SOCIAL SERVICES Service Area3.62% 88.3 Peace. Security & Disaster Preparedness 84.00% 82.

71% Natural ResourcesManagement Waste Managem ent Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.00% 69.4 0.86 0.2 Agriculture and Fisheries Development 69.1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion Service Area4.88 0.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV.23% V.875 0. Rizal 41 .87 0.865 0.23% 55% 0.7 0.8 0.3 0.21% 87% 0.23% 40.855 0.845 87.50% 85.2 0.1 Natural Resources Management Service Area5.00% 109.85 0.5 0.6 0. Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area4.71% 173.2 Waste Management 87.50% 85. Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area5.1 0 Entrepreneurship and Local Industry Prom otion Agriculture and FisheriesDevelopment 40.

06 0. 0. 8.12 0. Proportion of households that experienced food shortage. 6. Proportion of households w ith income below the poverty threshold. Proportion of households that are squatters. Proportion of households with income below the food (subsistence) threshold.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 B. Proportion of households without access to safe water supply. 9.000% 14.000% 11. Proportion of persons w ho children aged 0-5 years old who died. Proportion of persons who are unemployed. en 10. Proportion of households with income below the poverty threshold.000% 3. Rizal 42 . Proportion of households w ithout malnourished. Barangay Human Development Index 0.000% 10.1 0. Proportion of children aged 0-5 years old who are children aged 6-12 years old w ho are not attending elementary school.959% 8. Proportion of households that are squatters. 1. 0. 4.02 0.08 0.000% 0.000% 0. 2. 5. 7.000% 6. Proportion of households without access to sanitary toilet facilities. Proportion of households w ithout access to safe w ater supply. 4. 0. 7. Proportion of children aged 0-5 years old w ho are malnourished. Proportion of wom income below to f ood (subsistence) threshold. 0. Proportion of are unemployed. in makeshift housing.000% 0. access to sanitary toilet facilities. Proportion of households that experienced food shortage. 11. 0. 12. Proportion of persons who were victim of crim s es. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school. 13. 10. causes. Proportion of households w ithwho died duethe pregnancy related 2. 12. Proportion of children aged 13-16 years old w ho are not attending secondary school. Proportion of households living in makeshift housing.580% ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 5. 9. 0. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending secondary school. Proportion of persons w ho w ere victims of crimes. 0 0.04 0.960% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.000% 13. Proportion of children aged 0-5 years old w ho died. 1. Proportion of3.280% 14. Proportion of households living 5.000% 0. Proportion of w omen w ho died due to pregnancy related causes.