Ulat sa Barangay para sa taong 2010

Ulat sa Barangay
Barangay Katipunan-Bayani Tanay, Rizal I. Panimula
I.I. Maikling Paglalarawan ng Barangay
Region Province Congressional District City/Municipality Barangay Legal Basis of Creation: Land Area Barangay Category Total No. of Population Total 6,842 Total No. of Households Total No. of Families Total No. of Labor Force Total No. of Registered Voters Total No. of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others TOTAL Total Expenditures: : : : : : : : : 3,521 : : : : : Region IV-A Rizal District II Tanay KatipunanBayani PD 12 17.7 Urban Male 1,720 3 440 7 452 2,870 12 3,221

Hectares

Female

P P 2,158,390.00 P 1 00,000.00 P 2, 258, 390.00 P 2,258,390.00

Basic Utilities / Services: Power Supply LOWA Transportation Communication/Telephone/Mobile

Meralco Tricycle, Jeep, Bus PLDT Phone and Internet, Cellphone (Smart and Globe)

I.II.

Pangkaunlarang Tinatahak (Development Trusts)
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

1

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

PANANAW Sa taong 2010 ang Real bilang nagsisilbing pinto ng lungsod ng Calamba, ay magiging isang maunlad, mapayapa, matahimik na pamayanan kung saan ang bawat mamamayan ay malusog at mayroong sapat na hanapbuhay. MISYON Maipagkaloob at maiangat ang edukasyon upang maiagapay ang bawat tao sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan, mapanatili ang komunikasyon at elektripikasyon upang ang bawat mamamayan ay magkaroon ng pagkakaisa, maaliwalas na kaisipan at maakay sa mabubuting gawain at lalo’t higit ang katahimikan ng pamayanan. Mapaunlad ang transportasyon upang maibsan ang trapiko sa daang national at maiwas sa panganib o aksidente ang mga mamamayan ng Real, at maalagaan ang kalikasan, kalinisan ng kapaligiran upang magkaroon ng maayos at malusog na katawan at pag-iisip ang mamamayan.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

2

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

HANGARIN
1. Mapalakas ang sports activities para sa mga kabataan upang maiiwas sila sa masasamang gawain. 2. Magkaroon ng elektripikasyon at linya ng tubig ang lahat ng lugar na hindi pa naaabot nito. 3. Magkaroon ng malimit na pagsasawagawa ng Information Education Campaign partikular sa RA-9003 (Ecological Solid Waste Management). 4. Mapaayos ang mga kanal at mapasementuhan ang mga proposed alternative and diversion road patungo at palabas ng barangay. 5. Maipatupad ang lahat ng mga Ordinansang Pambarangay (strict implementation). 6. Patuloy na pakikipag-ugnayan ng School Principal at mga guro sa barangay upang maipagkaloob at maiangat ang edukasyon sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan. 7. Madagdagan ang patrol car upang lalong mapabilis at matugunan ang pagserbisyo ng Barangay Police sa pagsasaayos ng katahimikan. 8. Magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataong makamtan ang mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng isang mahusay na pamamahala. 9. Magkaroon pangkabuhayan.
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

ng

mga

programang
3

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

10.Patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga Transport Groups upang maisaayos ng madali ang trapiko.
II. BUOD (Summary)

Ang Barangay Governance Performance Management System ay isang pansariling pagtatasa para sa barangay na sumusukat sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan at pagsunod sa mga iniaatas ng 1991 Kodigo ng Pamahalaang Lokal at iba pang mga batas. Ang Barangay Real, sa patnugot ng Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal- Rehiyon ng CALABARZON at Lungsod ng Calamba, ay isa sa mga napiling barangay upang isakatuparan ang pang-rehiyong implementasyon ng BGPMS. Sa pamamagitan ng isang Orientation-Briefing na ginanap noong ika-25 ng Agosto, 2010 inilahad ang mga alituntunin at proseso sa pagsasagot sa data capture forms ng BGPMS, gayundin ang score card na naglalaman ng pangkalahatang antas ng paglilingkod (over-all performance)sa pamamagitan ng paggamit ng isang simpleng computerized system at pagpapaloob ng Community-Based Monitoring System (CBMS)-Millenium Development Goal (MDG) human development index bilang parte ng pangkalahatang impormasyon ng barangay. Dahil sa hindi pa isinasakatuparan ang CBMS sa Lungsod ng Calamba, ang CBMS-MDG human development index ay manu-manong tinuos sa pamamagitan ng paggamit ng primaryang datos (primary data) mula sa mga Barangay Nutrisyon Iskolar, Rural Health Unit, City Planning & Development Office at iba pang ahensya ng pamahalaan. Matapos makuha at mailagay sa data capture forms (DCF) ang kinakailangang datos, awtomatikong nakikita ang pangkalahatang antas ng paglilingkod ng barangay sa scorecard. Batay sa naging resulta ng nasabing survey tool, nagsagawa ang DILG ng isang workshop ukol sa tamang pamamaraan ng pagbubuo ng Ulat sa Barangay. Ang nasabing ulat ay sumasaklaw sa mga datos ng taong 2009. Nakapaloob dito ang mga Ulat Kabatiran ng Pamamahala (Reports Findings), kung saan tinutukoy ang isang masusing pagsusuri sa natamong rating ng barangay sa limang (5) Gawaing Saklaw (Performance Areas): Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures); Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services); Serbisyong Panlipunan (Social Services); Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development); at Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development). Nasasaklaw din ng ulat na ito ang mga alternatibong aksyon at rekomendasyon na maaaring isagawa ng barangay at maging mga kasanayan na kinakailangan upang matugunan ang mga pagkukulang para sa kaunlarang pambarangay. Sa kabuuan, ang Barangay Real ay nakakuha ng 82% na pangkalahatang antas (over-all performance rating); at sa limang gawaing saklaw, pinakamataas na puntos ang nakuha ng barangay sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (92%) at pinakamababa naman sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (55%). Nagpapakita ito ng epektibong pamamanihala sa pamahalaang pambarangay, subalit higit na kailangang pagtuunan ng pansin ang mga gawaing pang-ekonomiya na may malaking kaugnayan sa kalagayang sosyal at pang-kapaligiran.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

4

ang Barangay Real ay nakakuha ng mga sumusunod na rating: 1. Rizal 5 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 III. 4. 3. 92% sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures) 91% sa Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services) 84% sa Serbisyong Panlipunan (Social Services) 55% sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development) 87% sa Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development) SISTEMA AT PARAANG PAMPANGASIWAAN Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. ULAT KABATIRAN NG PAMAMAHALA (Report Findings) PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD: 82% Batay sa talaguhitan (graph) sa itaas. 5. 2.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. ALTERNATIBONG AKSYON: 1. 3. Patuloy na paglinang ng kaalaman ng mga opisyales ng barangay sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagsasanay at iba pang gawain. Pagkakaroon ng isang barangay hall na ang titulo ay pagmamay-ari ng barangay. 5. Pagdalo sa mga pagsasanay ng lahat ng mga opisyal ng barangay. 2. Rizal 6 .49%) (Organizational Development) PAG-AANALISA: 1. Patuloy na pagsasanay para sa mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa tungo sa higit pang maayos na pagresolba ng mga kaso na idinudulog sa kanilang tanggapan. Pagtatamo ng ikalawang gantimpala sa Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa. 4. Pagkakaroon ng organisadong Expanded Barangay Peace & Order Council at Expanded Barangay Development Council.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 (ADMINISTRATIVE SYSTEMS & PROCEDURES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 92%  Pagpapaunlad ng Organisasyon (68. 2. Walang sasakyang pamatay sunog (fire truck) ang barangay. 6. Pagkakaroon ng lahat ng batayang pangangailangan (basic requirements) para sa isang maayos na pamamahala sa barangay.

Sa ganitong paraan. Pagpasa ng isang resolusyon upang makahingi ng isang sasakyang pamatay-sunog (firetruck). Pagpapanatili ng mas obhetibo (objective) na pagpaplano at sikapin nang higit ang matalinong paguugnay ng plano sa pamamanihalang pinansyal. 2. TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN. ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagpaplano at pagsasagawa ng mga proyekto REKOMENDASYON PARA SA DILG. 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3. Pagkakaroon ng nakatalagang Public Information Desk na nakatutulong upang mabilis na maaksyunan ang mga idinudulog ng mga mamamayan sa barangay. Ang Tanggapan ng Punong Barangay ay matatagpuan kalapit ang Tanggapan ng Kalihim at Ingat-Yaman ng barangay. 4. REKOMENDASYON: PARA SA DILG: • Paghiling sa tanggapan ng pagsasanay hinggil sa kahusayan at kasanayan ng mga Lupong Tagapamayapa PARA SA MGA NGO: • Paghiling / paghingi ng isang sasakyang pamatay sunog (fire truck)  Pangangasiwa sa Barangay (100%) (Barangay Administration) PAG-AANALISA: 1. napapabilis ang transaksyon sa pagkuha ng Barangay Clearance at Certificate. Pagkakaroon ng maayos na istruktura at mga tanggapan sa barangay hall. Rizal 7 . Pagkakaroon ng mga -obserba ng implementasyon ng katarungang pambarangay sa ibang barangay (Lakbay-Aral). BADYET AT IBA PANG AHENSYA • Pagbibigay ng patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagbabadyet at paggasta para sa barangay  Pakikilahok ng mga Mamamayan (100%) (Citizen’s Participation) PAG-AANALISA: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

3. Nagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly ang Sangguniang Kabataan apat na beses isang taon. Patuloy na pagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly apat na beses isang taon. 3. 2. May sapat na bilang ng Non-governmental Organization (NGO) sa Barangay Peace and Order Council (BPOC) at Barangay Development council (BDC). Pagpapaskil ng pangalan ng mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa tatlong (3) hayag na lugar sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. May feedback mechanism na pinaiiral sa barangay. survey at text messages.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Nagdaraos ng Barangay Assembly ang Sangguniang Barangay dalawang beses sa loob ng isang taon kung saan nagkakaroon ng public hearing at konsultasyon sa mga mamamayan hinggil sa kalagayan ng barangay. 2. REKOMENDASYON PARA SA CSC AT DILG: • Pagsubaybay sa implementasyon ng RA 9485 o ng Barangay Citizen’s Charter  Kahayagan (100%) (Transparency) PAG-AANALISA: 1. Patuloy na pagdaraos ng Barangay Assembly Day tuwing Marso at Oktubre. Ang kahayagan (transparency) ay pinananatili sa barangay sa pamamagitan ng mga sumusunod: a. 4. Patuloy na pagtugon sa mga suhestyon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga feedback mechanisms gaya ng suggestion box. Pagpapaskil ng mga Financial at Disbursement Report at Updated plans & programs sa isang lugar na mabilis makita sa barangay b. Rizal 8 . Pagpapaskil ng mga Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay sa isang hayag na lugar sa barangay c.

ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 • Patuloy na pagpapaskil ng Financial at Disbursement Report. 3. 4. Pagkakaroon ng isang maayos na Internal Rules of Procedures (IRP). Pagkakaroon ng maayos at masistemang pangangalaga ng mga dokumento. at miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa mga hayag ng lugar sa barangay SERBISYONG PANGLEHISLATIBO (LEGISLATIVE SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91% ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91%  Serbisyong Pang-kalihiman (100%) (Secretariat Services) PAG-AANALISA: 1. 2. Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay. Rizal 9 . Updated Plans & Programs. Pagkakaroon ng isang bulwagang panlehislatura (session hall) na may sapat na gamit at kasangkapan. Regular na pagdaraos ng dokumentadong sesyon dalawang beses isang buwan.

Mayroong pinagkaisang Capacity Development Agenda ang barangay 3.  Lehislatibong Pangkaunlaran (82. ordinansa at iba pang panglehislatibong aksyon Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. paggawa ng resolusyon. DTI. 2. Pagpapanatili ng mga kagamitan at istruktura sa bulwagang panglehislatibo ng barangay. Pagpapanatili ng maayos na sistema ng pangangalaga ng mga opisyal na dokumento ng barangay. Rizal 10 . May Kakulangan sa panglehislatibong aksyon para sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o o o o Edukasyon/ Kultura at Isports Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya Pamamahala ng Likas na Yaman Pamamahala ng Basura ALTERNATIBONG AKSYON: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas at sapat na kaalaman hinggil sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura REKOMENDASYON: PARA SA IBA’T IBANG AHENSYA NG GOBYERNO (DepEd.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. DENR) • Pagbibigay ng mga babasahin at sapat na impormasyon hinggil sa pagsasabatas at pagpapaunlad ng mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura PARA SA DILG: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas. Ang Taunang Badyet ay naipasa sa loob ng budget calendar 2.61%) (Development Legislation) PAG-AANALISA: 1.

Kakulangan ng linya ng tubig sa ibang bahagi ng barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.65%) (Health & Nutrition) PAG-AANALISA: 1.5 Immunization Program 4.1 Maternal Care 4. Pagkakaroon ng programa hinggil sa kalusugan at nutrisyon gaya ng: 4. Pagkakaroon ng gulayan sa barangay 3. Hepa. Pagkakaroon ng programa para sa mga matatanda. Chicken Fox) 5.3 Operation Timbang 4. Barangay Health Center at Public Toilet 2. Rabies.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 SERBISYONG PANLIPUNAN (SOCIAL SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 84%  Kalusugan at Nutrisyon (80. mga bata at mga mamamayang may kapansanan 4. Rizal 11 . Dengue. Pagkakaroon ng Botika sa Barangay .6 Disease Control Program (TB.4 Micro-Nutrient & Food Supplement 4.2 Breastfeeding Program 4.

Kakulangan ng maayos na palikuran sa ibang bahay sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Pagsusuri at pag-estima sa bilang ng populasyon ng barangay upang matugunan ang pangangailangan sa suplay ng gamot at makapaglaan ng sapat na pondo para sa kalusugan 4. Culture & Sports) PAG-AANALISA: 1. kultura at pampalakasan Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Paglulungsad ng mga fundraising activities upang mabigyang-suporta ang mga gawaing pangedukasyon. Paglalaan ng sapat na pondo upang matugunan ang problema sa kalusugan at nutrisyon 2. Patuloy na pagsasagawa ng mga programa sa pagpapanatili ng kalusugan at nutrisyon ng mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: 1. Pagkakaroon ng Covered Court 6. Pagkakaroon ng Alternative Learning System (ALS) 5. Pakikipag-uganayan sa nararapat na ahensya upang matugunan ang problema sa patubig at maayos na palikuran PARA SA NSO: • Paghingi ng tamang datos hinggil sa populasyon ng barangay maging sa iba pang aspeto ng pamumuhay  Edukasyon/ Kultura at Pampalakasan (84. Rizal 12 . Pagkakaroon ng programa at pasilidad para sa isports 4.62%) (Education. Paglalaan ng discount para sa mga mahihirap na mamamayan ng barangay upang makapagpagamot sa pampublikong ospital 5.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 6. Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Pabahay (Urban & Housing)at patubig (Water District) hinggil sa problema sa linya ng tubig 2. Pagkakaroon ng programa sa Gender and Development 3. Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Kalusugan at Engineering hinggil sa problema sa maayos na palikuran 3. Pagkakaroon ng Barangay Day Care Center at Information/Reading Center 2.

Pangangalap ng pondo para sa pagpapatayo ng Science High School 2. Walang gusali para sa Science High School 8. Warning Device. Patuloy na pagsasagawa ng mga programa upang mapataas ang antas ng kaalaman at edukasyon ng mga mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Paglalaan ng pondo para sa pagpapatayo ng gusali para sa Science High School PARA SA KAGAWARAN NG EDUKASYON AT IBA PANG NGO • Pagbibigay ng karagdagang kaalaman sa mga guro upang lalo pang mapataas ang antas ng kalidad edukasyon sa mga kabataan ng barangay  Kapayapaan. Pakikipag-ugnayan sa ahensya ng edukasyon at iba pang organisasayon upang mabigyan ng nararapat na mas mataas na pagsasanay at kaalaman ang mga guro 3. Street lighting. Hindi nagkakaroon ng earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 7. Walang programa upang lalong hubugin ang kaalaman ng mga guro sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng edukasyon ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Di sapat ang benepisyong natatanggap ng mga guro 9.24%) (Peace. Mayroong sapat na kagamitan at gusali ang barangay ukol sa kapayapaan. Rizal 13 . Mayroong regular na ronda o foot patrol ang mga Barangay Tanod 4. Bagamat isang urban barangay. Outpost. at 2-Way radio. napapanatili ang kapayapaan sa pamayanan 2. Mayroong pinagkaisahang Integrated Public Safety Plan at Disaster Risk Reduction Plan ang barangay 3. Security & Disaster Preparedness PAG-AANALISA 1. 5. Seguridad at Kahandaan sa Sakuna (88. seguridad at kahandaan sa sakuna kagaya ng: Brgy.

Nagkaroon ng programang pangkabuhayan para sa mga mamamayan ng barangay kagaya ng soap making 3. fire search and rescue drill.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. Mayroong organisadong kooperatiba ang barangay 2. POSO AT PAMAHALAANG PANLUNGSOD NG CALAMBA: • Pagsasagawa ng isang pagsasanay hinggil sa pagbubuo ng mas obheyibo at komprehensibong ng Barangay Integrated Area Public Safety Plan at Barangay Disaster Risk Reduction Plan KAUNLARANG PANG-EKONOMIYA (ECONOMIC DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 55%  Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya (69. Patuloy na pagdaraos ng foot patrol. PNP. fire drill. Nakikibahagi ang mga barangay sa mga Job Fairs at Trade Fairs Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 14 .23%) (Entrepreneurship & Local Industry Promotion PAG-AANALISA: 1. landslide search & rescue drill at water search & rescue drill sa barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAMATAY SUNOG AT PUBLIC ORDER & SAFETY OFFICE (POSO) • Pagdaraos ng pagsasanay ukol sa earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay at gayundin sa mga gusaling pampaaralan at commercial establishments PARA SA DILG.

Pagpapatuloy ng mga programang pangkabuhayan para sa mamamayan ng barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA • Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Kagawaran hinggil sa konsepto at pagpapatayo ng Bagsakan Center  Kaunlarang Pang-agrikultura at Pangisdaan (40%) (Agriculture and Fisheries Development) PAG-AANALISA: 1. Rizal 15 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 4. Pagtatayo ng Backyard Fishponds/ Fish Nursery 3. Mayroong seed nursery sa barangay at may isinagawang rehabilitasyon ng mga irrigation canals 3. Pagsasagawa/ pagpapatupad ng Backyard Vegetable Production 2. Paghiling ng sapat na pondo para sa pagsasagawa ng mga proyekto ukol sa agrikulutra at pangisdaan REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA AT PANGINGISDA • Magkaroon ng pagsasanay at orientation ukol sa konsepto at pagsasagawa ng ng Backyard Vegetable & Fishery Production Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Walang Bagsakan Center ang barangay para sa mga produktong pang-agrikultura dahil ang mga mamamayan dito ay nagtayo na ng kani-kanilang mga tindahan sa harapan ng kanilang tahanan ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Walang kabuhayang pangpangisdaan sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Nagkaroon ng programa ang barangay ukol sa Urban Vegetable Production 2. Pagtatayo ng isang Bagsakan Center na pagmamay-ari ng barangay 2.

Rizal 16 .50%) (Natural Resources Management) PAG-AANALISA: 1. ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagpapatupad at pagsasagawa ng mga programa na may kaugnayan sa pangangalaga ng likas na yaman katulad ng pagtatanim ng puno at paglilinis ng kanal REKOMENDASYON: PARA SA CITY ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCES MANAGEMENT OFFICE: • Pagsasagawa ng mga fora at symposium na tumatalakay sa isyu ng Climate Change Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 2. Nagsagawa ang barangay ng Urban Tree Planting & Preservation Program. Nagsagawa ang barangay ng mga programa ukol sa pangangalaga ng likas na yaman gaya ng: Paglilinis ng estero at pagtatanim ng kawayan sa tabing-ilog. 3. Mayroong Climate Change Action Plan at Clean and Green Program ang barangay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 KAUNLARANG PANG-KAPALIGIRAN (ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 87%  Pamamahala ng Likas na Yaman (87.

Ang mga kanal at daluyan ng tubig ay palagiang nililinis ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Upang ipatupad ang mga alituntuning nakasaad sa RA 9003 2. Ang basura ay regular na kinolekta sa barangay 2. Magpasa ng panlungsod na Ordinansa upang ipagbawal ang pagsusunog ng mga goma. Nagkaroon ang barangay ng malawakang kampanya sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan (waste segregation at source) 4.71%) (Waste Management) PAG-AANALISA: 1. Patuloy na pagtuturo sa mga mamamayan ukol sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan 2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010  Pamamahala ng Basura (85. Rizal 17 . Ang barangay ay mayroong isang Materials Recovery Facility 3. wrappers at iba pa. Ipasara ang lahat ng open dumpsites Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 2. Magpasa ng panlungsod na Ordinansa sa pagbabawal ng paggamit ng plastic bags. Regular na paglilinis ng kanal at daluyan ng tubig REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Pagpapatayo ng isang sanitary landfill na pagmamay-ari ng pamahalaang panlungsod PARA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN: 1. 3. plastik at damuhan. Bigyan ng nararapat na kapangyarihan ang CENRO upang parusahan ang mga lumalabag sa RA 9003 PARA SA DENR: 1.

Isa din itong magandang paraan upang makita ang kasalukuyang kalagayan o estado ng barangay. KONKLUSYON (Conclusion) Ang Barangay Governance Performance Management System (BGPMS) ay isang magandang paraan upang masukat ang kakayahan ng isang Barangay sa pamamahala sa pamamagitan ng pagtasa sa limang gawaing saklaw ng pamamahala. mas mabilis itong maipauunawa sa mga mamamayan. masasabing ang BGPMS ay isang mahusay na kasangkapan na tiyak na magiging obhetibong batayan ng pagpaplanong isasagawa ng pamunuan ng barangay. Sa pamamagitan ng scorecard.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Nagbibigay din ito ng matibay na batayan ng mga naisakatuparan ng mga pinuno ng barangay na maaaring ibahagi sa Barangay Assembly Day. Rizal 18 . Batay sa mga nabanggit.

PINALAWAK NA BPOC AT BDC E. TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 C. BGPMS DATA CAPTURE FORM (DCF) AT SCORE CARD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 V. MGA KALAKIP NA DOKUMENTO ( ATTACHMENTS ) A. SANGGUNIANG KABATAAN. Rizal 19 . MAPA NG BARANGAY B. TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY. RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 D. KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP PARA SA PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS F.

Rizal 20 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Mapa ng Barangay Real Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

REAL. CALAMBA CITY Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 21 . 04-2009 PAMAGAT ISANG ORDINANSA NA PINAHIHINTULUTAN LANG NA ANG BUS STOP AY SA HARAPAN NG WALTERMART AT ANG PAMPASAHERONG JEEP NAMAN AY SA CALAMBA CENTER TERMINAL BLG 05-2009 ORDINANCE APPROVING CITIZEN'S CHARTER FOR BRGY.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 ORDINANSA BLG.

MONOBLOCK CHAIRS KAY HON. NG MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE MAYOR PURSING ORUGA HUMIHILING NG 100 PCS. MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER JOHNNY UNICO KAHILINGANG MAKUHA AT MAILIPAT SA BARANGAY REAL ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN AT REAL ELEMENTARY SCHOOL KAHILINGANG MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 RESOLUTION # 2009-001 2009-002 TITLE PAGHIRANG BPSO HUMIHILING NG 300 PCS. LUIS VERGEL BARORO HUMIHILING NG 200 PCS. Rizal 22 . RUTH HERNANDEZ KAHILINGANG MARAGDAGAN ANG SUPPLEMENTAL BUDGET PAGHIRANG SA MGA LUPONG TAGAPAMAYAPA KAHILINGANG IDEKLARANG NAWAWALA AT IKANSELA NA ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN MAKAPAGLABAS NG PONDO SA MOOE PARA SA BARANGAY CULTURAL ACTIVITIES KAHILINGANG MABAYARAN NG SANGGUNIANG BARANGAY ANG GASTUSING ELEKTRISIKAL NG DAY CARE CENTER PAGHIRANG KAY CONCEPCION VILLANUEVA BILANG BARANGAY HEALTH WORKER DATE PASSED 1/8/2009 1/16/2009 2009-003 1/10/2009 2009-004 2009-005 2009-006 2009-007 2/9/2009 2/9/2009 2/9/2009 2/25/2009 2009-008 2009-009 2009-010 2/23/2009 2/21/2009 3/27/2009 2009-011 3/14/2009 2009-012 3/28/2009 2009-013 3/28/2009 2009-014 7/3/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.DYAN ESPIRIDION KAHILINGANG MAPAILAWAN ANG SITIO MARANGAL KAHILINGAN MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON.

MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER NEIL ANDREW NOCON PAGTIBAY NG ORDINANSANG PAMBARANGAY BILANG 04 HUMIHILING NG 100 PCS. 5/23/2009 5/23/2009 7/3/2009 7/11/2009 8/4/2009 2009-021 8/4/2009 2009-022 8/6/2009 2009-023 9/14/2009 2009-024 10/14/2009 2009-025 10/27/2009 2009-026 11/18/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE GOV. RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY GOVERNOR TERESITA LAZARO PAGHIRANG KAY GNG.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-015 2009-016 2009-017 2009-018 2009-019 2009-020 HUMIHILING NG 100 PCS. RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY VICE GOV. OLYMPIA LIBUTAN ANG MAGING OTORISADONG PIPIRMA SA LAHAT NG TRANSAKSIYON SA LAND BANK OF THE PHILS. Rizal 23 . TERESITA COMETA BILANG BAGONG BARANGAY SECRETARY PAGHIRANG KAY PASTOR ERNIE CEREZO BILANG BAGONG LUPONG TAGA PAMAYAPA KAHILINGAN MAGAMIT NG SENIOR CITIZEN ASSOCIATION OF REAL ANG LUMANG GUSALI NG DAY CARE CENTER KAHILINGAN NI KAGAWAD GLORIA AVILES SA CALAMBA WATER DISTRICT NA MAPALINYANHAN ANG ATDRAMAM SUBD. OLYMPIA LIBUTAN BILANG INGAT YAMAN KAHILINGANG SINA BARANGAY CHAIRMAN FLORENCIO MORALES AT GNG. KAHILINGAN KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO MAPA-ILAWAN ANG SAN VICENTE FERRER ROAD HANGGANG SA BAGONG SIMBAHAN PAGHIRANG KAY GNG.

TIMMY CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST. KAHILINGANG MABIGYAN NG 13TH MONTH PAY ANG SANGGUNIANG COUNCIL PAGHIRANG KAY REYNALDO PACHECO BILANG BAGONG BPSO 11/18/2009 11/27/2009 2009-029 11/25/2009 2009-030 2009-031 11/27/2009 12/10/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. KAHILINGANG PONDO KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST. Rizal 24 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-027 2009-028 KAHILINGANG MAGKAROON NG OVERPASS ANG REAL ELEMENTARY SCHOOL KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO KAHILINGANG PONDO KAY CONG.

SANGGUNIANG KABATAAN. Rizal 25 . TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 G. PINALAWAK NA BPOC AT BDC Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

H.A. I CANICOSA KAGAWAD KGG. MARQUEZ SK Chairman ORGANIZATIONAL CHART SANGGUNIANG KABATAAN HON. L. T B GY. F. AVILES KAGAWAD KGG. S. Rizal 26 . P. K. ALMADOVAR KAGAWAD KGG. CHAIRMAN G . TORRENO SK KAGAWAD SK KAGAWAD KGG. VERAS SK KAGAWAD KGG. GALINA SK KAGAWAD KGG. E. F. O. J. GAJES SK KAGAWAD KGG. G. MORALES KAGAWAD KGG. MORALES BRGY. N. DE JURAS KAGAWAD KGG. T COME A NG . S CR T Y R E E AR GNG. SADILI SK KAGAWAD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KGG. J. W. CANICOSA KGG. D. A.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 S ANGGUNIANGBARANGAYNGBARANGAYRE AL HON. FLORENCIO MORALES BARANGAY CHAIRMAN KGG. A. SHIMOMURA SK KAGAWAD KGG. A. PELAYO KAGAWAD KGG. LIBUTAN BRGY. TREASURER KGG. LACTAO KAGAWAD KGG.

GLORIA AVILES KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG.BRGY. AMADO BAUTISTA MR.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TH B ANGAYD VE OPME INS UT E AR E L NT TIT IONSUND RT EB ANGAY D E H AR EVEL ME COUNC OP NT IL BARANGAYDE L VE OPME C NT OUNC (BDC) IL H ON. LUIS OPULENCIA SUBCOMMITTEE ON SPORTS & PHYSICAL FITNESS MR. ISAGANI CANICOSA KAGAWAD SK CHAIRMAN DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON. FABIAN ALAMADOVAR SECRETARIAT BARANGAY OFFICIAL AS DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. FLORENCIO E. Rizal 27 .MICHELLE TORRES SUBCOMMITTEE ON SECTORAL CONCERNS SK KIMBERLY MARQUEZ MR.JONALD DE JURAS Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.CORAZON TANGCANGCO GABAY SA MAMAMAYAN AKSYON (GMAC) ALL COUNCIL ORGANIZ ATIONAL S TRUCTURE THE VAROIUS BARANGAY ANTI-CRIME BODIES UNDER BARANGAY PEACE & ORDER COMMITTEE BARANGAY PEAC & ORDER COMMITTEE (BPOC E ) HON. FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. MANNY OH SUBCOMMITTEE ON CRISIS MANAGEMENT SECURITY TEAM DIONISIO MAÑAGA MACARIO RECTO HERMIE ALCANTARA SUBCOMMITTE ON COMMUNITY ASSISTANCE AND RESPONSE ALL BPSO ALL LUPONG TAGAPAMAYAPA SUBCOMMITTEE ON INTELLIGENCE INFORMATION KGG.F LORENC E. BYRON MANALANG MS. MORALES BARANGAY CHAIRMAN SECRETARIAT . SECRETARY TERESITA COMETA NGO REP.PASTOR ERNIE CEREZ O KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONGBARANGAY HON. VICENTE CANICOSA MRS. FABIAN ALMADOVAR POLICE OFFICER ASSIGNED IN THE AREA SUBCOMMITTEE ON CRIME PREVENTION/DRUG ABUSE COUNCIL SK KIMBERLY MARQUEZ SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS PROTECTION ENGR. F ORE IO E MORAL S L NC . ELISEO PALUPIT MR. KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY ALL COUNCIL SUBCOMMITTEE ON HEALTH & NUTRITION & ENVIRONMENT PROTECTION SK KIMBERLY MARQUEZ MR.MORALES IO BPOC C HAIRMAN KGG. ROMULO A. . SALANGGA MA. E BDCCHAIRMAN BARANGAY EXECOM HON. FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. MILA ROXAS MRS. ISAGANI CANICOSA MR. ANGELA AQUINO MR. ARTHUR PELAYO KAGAWAD KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON.

ang Barangay Real ay lubos na naniniwala na ang BGPMS ay makatutulong ng malaki sa pagsisikap na makamtan ang mga adhikain nito. proyekto at mga gawain sa isang pamayanan.01 (Executive Order) ISANG KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP NA BUMUBUO SA KOMITE NG BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (BGPMS). ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ang pangunahing tanggapan ng pamahalaan na umaagapay at nagtataguyod sa mga pamahalaang lokal tungo sa pagkakaroon ng isang mahusay at epektibong pamamahala. ito rin ay nagsisilbing “forum” o daluyan kung saan ang mga samu’t-saring usapin ay maaaring maipahayag. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. SAPAGKAT. isinusulong ng DILG ang isang programang tinaguriang: “Barangay Governance Performance Management System” (BGPMS) na siyang tutulong sa pagtaya sa kalagayan at magsisilbing mabisang basehan para sa mga pagpaplano at pagsasakatuparan ng mga patakaran. programa. SAPAGKAT. bigyang-linaw at isaalang-alang. ang pagbalangkas at pagsasakatuparan ng mga nabanggit na gawain ay nangangailangan na isang mabisang mekanismo upang maging batayan para sa mas mahusay at epektibong pamamahala. SAPAGKAT. SAPAGKAT. programa.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 ATAS OF KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP SA PAGBUO NG KOMITE SA BGPMS Republika ng Pilipinas Lalawigan ng Laguna Bayan ng Calamba BARANGAYREAL TANGGAPAN NG PUNONG BARANGAY Kautusang Tagapagpatupad Blg. SAPAGKAT. proyekto at mga gawain ng bawa’t barangay. dito rin maaaring dinggin at ayusin ang mga ‘di pagkakasundo. 2009. plano. ang barangay ang pangunahing yunit pulitikal na bumabalangkas at nagsasakatuparan ng mga patakaran. Rizal 28 .

1. Lalawigan ng Laguna. Pagkalap ng mga datos na hinihingi ng Data Capture Form (data collection) Pagtiyak sa kawastuan ng bawa’t datos na nakalap (validation) Pagtatasa/pagsusuri ng mga pinagsamang-samang impormasyon. Morales Kgg. Ang Komite ay makikipagugnayan sa kinatawan ng tanggapan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) para sa karampatang payong teknikal. Marquez Gng. Arthur S. Sherlyn M. (analysis) Pagbalangkas ng “Ulat sa Barangay”. Jose M. 4. Morales-Punong Barangay : Kgg. Teresita P. (submission) Pag-uulat. SK Kimberly P.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 DAHIL DITO. Seksyon 3. PAGKAKABISA. 7. Ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Tagapangulo : Mga Kasapi Kgg. PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS. Aviles Kgg. Almadovar Kgg. Bayan ng Calamba. Lalawigan ng Laguna ngayong ika-28 ng April. Ang Kautusang ito ay dagliang magkakabisa. TAGAPAYONG-TEKNIKAL. MORALES Punong Barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Pelayo Kgg. FLORENCIO E. Lactao Kgg. 2010. MORALES. AKO si FLORENCIO E. Florencio E. De Juras Kgg. (SBGR preparation) Pagsusumite sa mga kinauukulan. Canicosa Kgg. 3. Cometa Gng. 6. Bayan ng Calamba. Punong Barangay ng Barangay Real. Gloria C. Fabian P. Nemensio B. Isinagawa sa Barangay Real. MGA TUNGKULIN AT GAWAIN NG KOMITE. 5. Rizal 29 . (utilization conference) Patuloy na pagrerepaso/monitor ng Ulat sa Barangay (review/monitoring). Libutan Seksyon 2. sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal Taon 1991 at ng ibang mga umiiral na batas at sa pamamagitan nito ay minarapat na ipagutos ang mga sumusunod: Seksyon 1. Olympia D. Isagani G. Kung kaya’t ang komite ng BGPMS ay kagyat na dapat buuin. Seksyon 4. 2.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BGPMS Data Capture Form Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 30 .

Barangay Human Development Index (Preferably 2009 CBMS Results) 1. C ellphone (Smart and Globe) P LDT B. of Registered Voters Total No.960% 10. Proportion of children aged 0-5 years old who died. 2. Proportion of women who died due to pregnancy related causes.21 P 4 644 386.580% (no data) (no data) Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM DATA CAPTURE FORM CY 2009 Year Under Review A. mobile etc. the R BI shall be used) Total 12 409 Male 6 221 Female 61 88 Total No. (name of provider) P hone and Internet. 0.959% 0.000% 0. J eep. 6.00 P 1 000. Proportion of households that are squatters.000% 5.61278 Hectares Barangay Category (please check appropriate box or boxes)  Urban Agricultural Upland Rural Coas tal Lowland Total No.21 P 5 589 768. 4. of Labor Force Total No. Proportion of households without acces s to sanitary toilet facilities.00 P 6 726 237. GENERAL INFORMATION Region Province Congressional District City/Municipality : : : : Region IV-A Laguna District II Calam ba Barangay : Real Legal Basis of Creation: : PD 12 Land Area : 221. 7. 3. of Population (Use NSO Data. Proportion of children aged 0-5 years old who are malnourished. of Households Total No. Proportion of households without acces s to safe water supply. of Families Total No. B us Landlocked Others______  Third Level Trans portation (Please specify) Communication-telephone.10 Electric Cooperative Second Level Tricycle. Specify) TOTAL Total Expenditures: Basic Utilities / Services: Power Supply Water Supply  Meralco First Level : : : : : 3 959 3 440 7 452 9 577 51 P 2 080 851.000% 0. In case no NSO data. Proportion of households living in makeshift housing.280% 0. 5. Rizal 31 . of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others (Pls.

000% 0.000% 0.1. 11. 12. paid BHW) Barangay Nutrition Scholar Bgy Human Rights Action Officer Bookkeeper Day Care Workers 1. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area 1.000% 0.6 Attendance to Trainings and other related activities Sangguniang Barangay 1 Secretary 1 Treasurer 1 SK 1 Lupong Tagapamayapa 1 Barangay Tanod 1 BHW / BNS 1 BHRAO 1 Bookeeper 1 Day Care Workers 1 1. 0. Proportion of hous eholds with incom e below the food (subsistence) threshold. Proportion of persons who are unem ployed.5 Other appointive positions created and filled-up Barangay Health Workers (include m un.1 Presence of Organizational Structure 1.7 Presence of Barangay Hall Lot title of the barangay hall in the name of the barangay 1.1.1. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending s econdary s chool.1 Organizational Development 1. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school.000% 0. Proportion of hous eholds with incom e below the poverty threshold.8 Presence of Communication and Transportation Services Two-Way Radio 1 Mobile Phone / Landline 1 Computer/Internet 1 Patrol Car 1 Fire truck 0 1 1 5 1 1 1 1 1 10 2 4 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.1. 13.000% 9.0. 10./city/prov.000% (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) C. 14.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 8. Proportion of persons who were victims of crimes.1. Rizal 32 .4 Mandatory Appointive Positions Filled-up Treasurer Secretary Lupon Barangay Tanod 1 1 1 1 1 1 5 1 1 4 1.3 Presence of Citizen's Charter 1.2 Presence of Administrative Requirements Barangay Seal 1 Philippine Flag 1 Picture of Incum bent President 1 and other Local Officials 1 Map of the Barangay 1 Updated Record of all inhabitants 1.000% 0. Performance Indicators I.1.1.1. Proportion of hous eholds that experienced food shortage.

500.500.224.95 772. 0 Reg. 261.2.90 P 60.90 60.224.2 Organization of Bids and Awards Committee 1.230.80 293.2 Barangay Administration 1.80 293.1. Rizal 33 .269.00 P 1.500.1.000. 115.000.4 Presence of Annual Inventory of As sets 1.2. Expanded Barangay Peace and Order Committee Created (EO) Organization of the following Sub .00 1. Loan Payment on Time (if applicable) 0 Reg.2.224.45 586.9 Organized the following w/ compos ition in conformity w/ its legal basis : A. 115.1 Presence of Certified Statement of Actual Income & Expenditures 1.2.5 Brgy.45 586.95 772.2.000.269.000.3 Presence of Annual Procurement Program 1.95 P 772.00 P 14.224.230.230.80 293.00 Actual Expenditure 3.00 As Appropriated 3.00 1.2.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information B.45 P 586.2. 261.000. Expanded Barangay Development Council Created (EO) Organization of the following Sub .7 Total Expenditures (in conformity with the total appropriation) 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % P P P P P P P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.90 60.230. 115.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Organization of Barangay Health Emergency Response Team Organization Green Brigade Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitnes s 1.00 1 1 1 1 1 1 1 7 1.95 772.000.269.269.500. 261.00 1.00 14.80 P 293. Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa Awards Garnered Mun/City 1 2 Prov. Model Brgy Hall Awards Garnered Mun/City 4 Prov.000.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.00 14.45 586. 261. 115.90 60.6 Total Appropriation (com pliance to the m andatory appropriations) As Mandated 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % 7 P P P P P P P 3.10 Awards / Recognition Received: A.00 Actual Appropriatio ns P 3. 0 Nat'l 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 50 0 B.00 14. 0 Nat'l 0 1 1 1 1 1 1 1.000. Service Area 1. Other Awards: (Please specify) 2009 Most Complied Brgy RA9003.

2.2. fees & charges Manual 1 Computerized 1.2.13 Share in the proceeds from Dev't & Utilization of Nat'l Wealth (if applicable) 1.2.18 Presence of Three (3) year Barangay Development Plan 1.2.3.3.4 NGO membership in the BDC not less than 1/4 of the fully organized council 1.Committees Conducted and BDC Form 1 sub mitted to the BDC Secretariat: Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitness 4 4 4 1.2.2 Katipunan ng Kabataan Assembly conducted every quarter 1.2.2.8 Response Time in the Issuance of Barangay Clearance (within 1 day) 1.Committees Conducted and BPOC Form 1 submitted to the Barangay Secretary: Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information 4 4 4 4 4 12 20 83 Service Area 1.3.11 Presence of "BDP identified" Project/s funded from other sources (grants/CDF/etc.3 Public Hearings/Consultations Conducted in aid of legislation 1. Rizal 34 .) 1.9 Response Time in the Issuance of Barangay Certificate (within 1 day) 1.2.20 Presence of Annual Investment Program 1.2./City Planning Office 4 Number of Katarungang Pambarangay Quarterly Reports Submitted 4 Katarungang Pambarangay Disputes Resolution Efficiency Rate 4 1.5 Membership of NGOs in BPOC 1.3.2.2.2.2.1 Conduct of Barangay Assembly twice a year 1st Sem 1 2nd Sem 1 2 4 2 1 1 1.3.25 Meetings of the EBPOC's Sub .23 Meetings of the EBDC's Sub .21 Presence of Data Bank System Manual Computerized 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 12 1.14 Presence of Barangay Financial Report 1.2.16 Presence of Barangay Audit 1.17 Presence of Barangay Public Information Office Desk 1.2.10 Response Time in the Issuance of Community Tax Certificate (if applicable) 1.15 Presence of Barangay Dis bursement Report 1.2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.22 Expanded Barangay Development Council Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun.24 Expanded Barangay Peace & Order Committee Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun./City Planning Office 1.3 Citizens' Participation 1.2.12 Presence of System to collect taxes.3.19 Presence of Three (3) year Local Development Investment Program 1.6 Feedback Mechanism Suggestion Box Survey SMS/Others (Please Specify) 3 1 1 1 13 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

1.1.3 Presence of Tax Ordinances or Revenue Code enacted 2.2 Presence of Com munal Garden/Gulayan/ Herbal Garden 3.4 No. of Mothers Enrolled 3.7 Presence of Ordinances/Resolutions on: > Health and Nutrition > Education.4 Transparency 1.5 Annual Budget for the following year approved within the budget calendar 2 4 4 2 4 4 1 21 Service Area 2.1.2.2.4.5 Lis t of implem ented projects posted 1.7 Presence of Health and Nutrition Program Operation Timbang: No. Activity and Problems Affecting the Barangay was presented during Barangay 1. Rizal 35 .771 Micro-Nutrient Supplement: No.1 Presence of Capacity Development Agenda 2.2 Updated Financial Statem ent Posted in the barangay hall 1. of Ordinances enacted (Yr.1 Health and Nutrition 3.1 Presence of Botika sa Barangay 3.4.6 No.1.4 Lis t of mem bers of Barangay Assem bly Posted in conspicuous places 1.1.4.2.4.2.6 Barangay Ordinances and Resolutions posted in cons picuous places 1.3 Presence of Family Planning / Responsible Parenthood Program 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Service Area 1.of Beneficiaries 568 Food Supplement for Children: No. Under Review): 2.1 Session Hall with Fixture and Equipment 2. Financial.4.1.4 Presence of Systematic Filing of legislative documents (in lab elled folders) 2.1 Semestral Reports re: Ulat sa Barangay.1.3 Presence of Internal Rules of Procedure 2.5 Presence of Mothers' Clas s program: No.2.1.2 Presence of Minutes of Regular Session 2. and Disaster Preparedness > Entrepreneurship and Local Industry Prom otion > Agriculture and Fisheries Developm ent > Natural Res ources Management > Waste Managem ent 4 2 0 2 0 0 0 0 57 III.7 Lis t of LT m em bers posted in three (3) conspicuous places in the bgy II.4.1 Secretariat Services 2.1.1.2 Development Legislation 1 2 31 2 1 24 1 24 2.4.of Beneficiaries 3. Performance Area SOCIAL SERVICES 1 1 812 462 164 385 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Service Area 3. of Regular Sessions Conducted: 2.6 Prom otion of Breastfeeding Program 3. Performance Area LEGISLATIVE SERVICES 1 24 1 1 27 Service Area 2. Security.1.4 Presence of Maternal Care Program : No. Culture and Sports > Peace. of Res olutions Passed (Yr.3 Updated Plans and Program s Posted in the Barangay Hall 1.2.2. Under Review): 2.2 No. of Children Beneficiaries1.of Beneficiaries 358 Other Programs for Children: Feeding 120 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

9 Education/Culture/Sports (ex.1.2.2.7 Presence of Information and reading center. Rizal 36 .3 Peace.13 Presence of infrastructure projects constructed w/in CY 2009 in s upport of Health & Nutrition (ex.10 Presence of Senior Citizen's Program 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3. Bgy Health Station/Center.2.1.5 Participation to the Linggo ng Kabataan 3.2 Presence of Gender and Development Program Please specify Sam ahan ng Kababaihan 3. Cultural Center.6 Presence of Non-Formal Education/Alternative Learning System Program 3. Fund-Raising Activities.2. Public Toilet) List down : 1 Health Center 3 2 Public Toilet 4 Service Area 3.3.2.11 Presence of Program for the Protection of Children 3.2. Bantay Dagat/Ilog Others.084 1. Conduct of annual palarong barangay.4 Presence of Cultural center/Park / Plaza 3.1. in coordination with the SK b.2.9 Presence of Disease-Control Program Tuberculosis: Number of Beneficiaries 106 Dengue: Number of Beneficiaries 106 Anti-Rabies: Number of Dogs and Other anim als36 Others: Hepa-915.2 Education/Culture/Sports 3. Security and Disaster Preparedness 3. Sports Center) List down : 1 Sports Center 3 2 Fiesta Fund Raising 4 2 25 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 Service Area 3. Chicken Fox-419 1.3.1.334 3. Presence of Sports Facilities (please specify) Covered Court 3.2. Day Care Center. in support 3.8 Presence of Imm unization Program DPT : Number of Beneficiaries Anti-Polio: Number of Beneficiaries Anti-Tetanus: Number of Beneficiaries Others: BCG-359.1 Presence of Barangay Day Care Center Number of Enrollees 117 3.084 369 778 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 5 3. Measles-419 1.2.1. 3.8 Participation projects constructed/implementedFiestas) of Presence of to cultural activities (Ex: Festivals.2 Presence of Barangay Disaster and Risk Reduction Plan 3.3 Presence of Sports Development Program a. Please specify 3.3.1 Presence of Barangay Integrated Public Safety Plan 2 Regular Conduct of Foot Patrol/Ronda.12 Presence of Program for Differently-abled/PWD Persons 3.1.3 Disaster Preparednes s Activities Conducted Fire Drill Earthquake Drill Fire Searched & Rescue Drill Landslide Searched & Rescue Drill Water Searched & Rescue Drill 1 0 1 1 1 2 2 6 1 4 Earthquake Searched & Rescue Drill 0 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

4 Presence of Barangay Ecological Park/Street park 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.3 Presence of Barangay .1 Natural Resources Management Total of businesses enrolled in BMBE Presence no.5 5. PerformancePlease specifyENVIRONMENTAL MANAGEMENT Area Soap Making 4.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3.1.3 Presence of Tree/Mangrove Planting and Preservation Program 5. Seed Dispersal.1 Presence of Barangay Climate Change Action Plan 5.7 identified Ecological Park/Street park 5. Nursery (seed production) List down : 1 Nursery (seed) 3 Rehabilitation of irrigation canal 2 Brgy.Initiated Livelihood Program Ex: Soap & candle making/rolling store/others V.1. Security & Disaster Preparedness(ex.2 Presence of Clean and Green Program 5.2.1.2.2.3 Presence of infrastructure projects constructed/im plem ented in support of Agriculture & Fisheries Developm ent Ex. 2 Bamboo Activity ) Wharf.1 Presence of Waste Management Program Service Area Garbage4.1.Purpose Pavem ent. Artificial Reef) 4.6 Participated Tree/Mangrove 5. Brgy Eco Training Center. Fund-RaisingPlanting near Riverbanks 4 List down : 1 Barangay Road 3 Fund Raising Activity Service Area 5.2 2 Waste Management 4 Waterworks 5.1.1 4.1.1. Road 4 0 3 4 V.1 Natural Resources Management 5.4 Presence of Barangay One-Barangay-One-Product (OBOP) Please identify: 5. Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area 4.1.2 Presence of Barangay Fisheries Development Program Ex: Production of Fingerlings.1.8 Presence of projects constructed/implemented/maintained in support List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning Talipapa. Post-Harvest Facilities/Equipm ent Please specify Urban Vegetable Production 4.2 Presence of businesses enrolled in Bgy Micro-Business Enterprise 5.4 Service Area 5. Multi.2 Presence of Barangay "Bagsakan Center" (Farm produce collection/buying s tations) 4.1 Presence of Agricultural Development Program Ex: Urban vegetable production.1. Livestock/PoultryDispersal.5 Presence of projects constructed/implemented in support of Natural Resources Management (ex.2 Regularly Collected and Segregated at Source 4.1 Presence of Barangay Organized Cooperative 4.2 Agriculture and Fisheries Development 5. Bgy Outpost.1. Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area 5. Waterworks.1.3.3 Presence of in Trade Fairs Planting and Preservation Program 4.1.1.1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion 4.1. Rizal 37 . Bgy Road.2.Barangay Clim ate Change Action Plan Initiated/Participated in Green Program Presence of Clean and job fairs 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 3 9 1 2 1 4. Fund-Raising Activity) List down : 1 Brgy. Bgyof Creeks Bgy Roads.1.4 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Peace. Lighting) Warning Device. of Entrepreneurship & Industry Prom otion (ex. Backyard Fishponds Please specify 4. Outpost 2 Street Lighting 3 Warning Device 4 Fund Raising Activity/2-Way Radio 4 15 IV.1. St.2.

5 Presence of projects constructed/im plem ented in support of Natural Resources Managem ent (ex.2.2 Garbage Regularly Collected and Segregated at Source 5.2. movem ent.2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 5. sewerage facilities) List down : 1 Desilting of Canals 3 2 Rehabilitation of Canal 4 1 3 7 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 12 Certified Correct: September 3.1 Presence of Was te Managem ent Program 5. M orales J ose de J uras Fabian Alm adovar Isagani Canicosa Arthur Pelayo Punong Barangay Kagawad Kagawad Kagawad Kagawad Sherlyn Lactao Gloria Aviles Nemensio M orales Kim berly M arquez Teresita Com eta Kagawad Kagawad Kagawad SK Chairm an Secretary Olympia Libutan Treasurer Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.2.3 Presence of Materials Recovery Facility (a) The building and/or land layout and equipment must be des igned to accom modate efficient and safe materials processing.8 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Waste Management l (ex.6 Absence of Garbage along the street 5. 5. and storage.1.2.2.2 Waste Management 5.5 Presence of s egregated trashcans along the Streets 5. Brgy Eco Training Center.4 Presence of a Multi-Purpose Environment Cooperatives or Ass ociations 5. 2010 Date Accomplished Florencio E. Rizal 38 . Artificial Reef) List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning of Creeks 2 Bamboo Planting near Riverbanks 4 Service Area 5.7 Sewerage/Drainage Canals Maintained 5.2.2. (b) The building m us t be designed to allow efficient and safe external acces s and to accom modate internal flow.

2 1 0. Performance Area II. Rizal 39 .3 Citizens' Participation Service Area1.00% 100.4 0.9 0. Performance Area 82% Administrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Development Environmental Management 92% 91% 84% 55% 87% 409% 1 0. Performance Area V.8 0.1 0 92% 91% 84% 87% 55% Adm inistrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Developm ent Environmental Management I.6 0.5 0.4 0.8 0.2 0.49% 100.1 Organizational Development Service Area1.3 0.49% 1.00% 100. Performance Area IV.00% 100.00% 368. Performance Area III.7 0.00% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.2 0 Organizational Development Barangay Administration Citizens' Participation Transparency 68. Performance Rating I.4 Transparency 92% 68. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area1.00% 100.2 Barangay Administration Service Area1.49% 100.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM SCORE CARD Region : Region IV-A Province Laguna Congressional District: District II City/Municipality : Calamba Barangay : Real A.6 0.

61% 91% 1.62% 88.61% III. Rizal 40 . Performance Area LEGISLATIVE SERVICES Service Area2.2 1 0. Security & Disaster Preparedness 80.65% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.8 0.78 0.1 Seretarial Services Service Area2.2 Education/Culture/Sports Service Area3.24% 0.65% 84.86 0.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 II. Security & Disaster Preparedness 84.61% 182.2 Development Legislation 100.4 0.8 0.24% 253.00% 82.00% 82.6 0. Performance Area SOCIAL SERVICES Service Area3.2 0 Seretarial Services Development Legislation 100.62% 80.9 88.50% 84% 0.88 0.82 0.3 Peace.1 Health and Nutrition Service Area3.76 Health and Nutrition Education/Culture/Sports Peace.84 0.

3 0.7 0.21% 87% 0.845 87. Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area5.88 0.71% Natural ResourcesManagement Waste Managem ent Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.23% V.4 0.5 0.23% 40.00% 69.8 0.1 0 Entrepreneurship and Local Industry Prom otion Agriculture and FisheriesDevelopment 40.85 0.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV.855 0.86 0.00% 109.2 Agriculture and Fisheries Development 69.50% 85.2 Waste Management 87.875 0.865 0.1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion Service Area4.50% 85.71% 173.87 0.1 Natural Resources Management Service Area5.6 0.23% 55% 0.2 0. Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area4. Rizal 41 .

Proportion of households living 5.000% 0. Proportion of children aged 0-5 years old who are children aged 6-12 years old w ho are not attending elementary school. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school.02 0. Proportion of households that experienced food shortage. en 10.000% 13. 7. 11.000% 0. 4. 8. Proportion of persons w ho children aged 0-5 years old who died.04 0.000% 0. 4. 1. Proportion of are unemployed. 7.000% 3. 0 0. Rizal 42 . Proportion of children aged 13-16 years old w ho are not attending secondary school.12 0. access to sanitary toilet facilities. Proportion of households w ithwho died duethe pregnancy related 2. Proportion of wom income below to f ood (subsistence) threshold. 0. 0. 9.000% 11. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending secondary school. Proportion of persons w ho w ere victims of crimes. Proportion of persons who are unemployed. Proportion of persons who were victim of crim s es.000% 6.000% 0. Proportion of households without access to safe water supply. Proportion of households with income below the food (subsistence) threshold. Proportion of children aged 0-5 years old w ho are malnourished. Proportion of households w ithout malnourished.280% 14.1 0. Proportion of households that are squatters.06 0. in makeshift housing. Proportion of households without access to sanitary toilet facilities. 5. 12. 9. 10. 0. 6. 0. 0. Proportion of households that are squatters.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 B. 1. Proportion of children aged 0-5 years old w ho died. Proportion of households that experienced food shortage. causes. Barangay Human Development Index 0. Proportion of households living in makeshift housing. Proportion of households w ith income below the poverty threshold. 2. Proportion of households w ithout access to safe w ater supply.960% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Proportion of households with income below the poverty threshold. 12.000% 14.08 0. 0. 13. Proportion of3. Proportion of w omen w ho died due to pregnancy related causes.000% 10.580% ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 5.959% 8.