Ulat sa Barangay para sa taong 2010

Ulat sa Barangay
Barangay Katipunan-Bayani Tanay, Rizal I. Panimula
I.I. Maikling Paglalarawan ng Barangay
Region Province Congressional District City/Municipality Barangay Legal Basis of Creation: Land Area Barangay Category Total No. of Population Total 6,842 Total No. of Households Total No. of Families Total No. of Labor Force Total No. of Registered Voters Total No. of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others TOTAL Total Expenditures: : : : : : : : : 3,521 : : : : : Region IV-A Rizal District II Tanay KatipunanBayani PD 12 17.7 Urban Male 1,720 3 440 7 452 2,870 12 3,221

Hectares

Female

P P 2,158,390.00 P 1 00,000.00 P 2, 258, 390.00 P 2,258,390.00

Basic Utilities / Services: Power Supply LOWA Transportation Communication/Telephone/Mobile

Meralco Tricycle, Jeep, Bus PLDT Phone and Internet, Cellphone (Smart and Globe)

I.II.

Pangkaunlarang Tinatahak (Development Trusts)
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

1

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

PANANAW Sa taong 2010 ang Real bilang nagsisilbing pinto ng lungsod ng Calamba, ay magiging isang maunlad, mapayapa, matahimik na pamayanan kung saan ang bawat mamamayan ay malusog at mayroong sapat na hanapbuhay. MISYON Maipagkaloob at maiangat ang edukasyon upang maiagapay ang bawat tao sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan, mapanatili ang komunikasyon at elektripikasyon upang ang bawat mamamayan ay magkaroon ng pagkakaisa, maaliwalas na kaisipan at maakay sa mabubuting gawain at lalo’t higit ang katahimikan ng pamayanan. Mapaunlad ang transportasyon upang maibsan ang trapiko sa daang national at maiwas sa panganib o aksidente ang mga mamamayan ng Real, at maalagaan ang kalikasan, kalinisan ng kapaligiran upang magkaroon ng maayos at malusog na katawan at pag-iisip ang mamamayan.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

2

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

HANGARIN
1. Mapalakas ang sports activities para sa mga kabataan upang maiiwas sila sa masasamang gawain. 2. Magkaroon ng elektripikasyon at linya ng tubig ang lahat ng lugar na hindi pa naaabot nito. 3. Magkaroon ng malimit na pagsasawagawa ng Information Education Campaign partikular sa RA-9003 (Ecological Solid Waste Management). 4. Mapaayos ang mga kanal at mapasementuhan ang mga proposed alternative and diversion road patungo at palabas ng barangay. 5. Maipatupad ang lahat ng mga Ordinansang Pambarangay (strict implementation). 6. Patuloy na pakikipag-ugnayan ng School Principal at mga guro sa barangay upang maipagkaloob at maiangat ang edukasyon sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan. 7. Madagdagan ang patrol car upang lalong mapabilis at matugunan ang pagserbisyo ng Barangay Police sa pagsasaayos ng katahimikan. 8. Magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataong makamtan ang mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng isang mahusay na pamamahala. 9. Magkaroon pangkabuhayan.
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

ng

mga

programang
3

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

10.Patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga Transport Groups upang maisaayos ng madali ang trapiko.
II. BUOD (Summary)

Ang Barangay Governance Performance Management System ay isang pansariling pagtatasa para sa barangay na sumusukat sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan at pagsunod sa mga iniaatas ng 1991 Kodigo ng Pamahalaang Lokal at iba pang mga batas. Ang Barangay Real, sa patnugot ng Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal- Rehiyon ng CALABARZON at Lungsod ng Calamba, ay isa sa mga napiling barangay upang isakatuparan ang pang-rehiyong implementasyon ng BGPMS. Sa pamamagitan ng isang Orientation-Briefing na ginanap noong ika-25 ng Agosto, 2010 inilahad ang mga alituntunin at proseso sa pagsasagot sa data capture forms ng BGPMS, gayundin ang score card na naglalaman ng pangkalahatang antas ng paglilingkod (over-all performance)sa pamamagitan ng paggamit ng isang simpleng computerized system at pagpapaloob ng Community-Based Monitoring System (CBMS)-Millenium Development Goal (MDG) human development index bilang parte ng pangkalahatang impormasyon ng barangay. Dahil sa hindi pa isinasakatuparan ang CBMS sa Lungsod ng Calamba, ang CBMS-MDG human development index ay manu-manong tinuos sa pamamagitan ng paggamit ng primaryang datos (primary data) mula sa mga Barangay Nutrisyon Iskolar, Rural Health Unit, City Planning & Development Office at iba pang ahensya ng pamahalaan. Matapos makuha at mailagay sa data capture forms (DCF) ang kinakailangang datos, awtomatikong nakikita ang pangkalahatang antas ng paglilingkod ng barangay sa scorecard. Batay sa naging resulta ng nasabing survey tool, nagsagawa ang DILG ng isang workshop ukol sa tamang pamamaraan ng pagbubuo ng Ulat sa Barangay. Ang nasabing ulat ay sumasaklaw sa mga datos ng taong 2009. Nakapaloob dito ang mga Ulat Kabatiran ng Pamamahala (Reports Findings), kung saan tinutukoy ang isang masusing pagsusuri sa natamong rating ng barangay sa limang (5) Gawaing Saklaw (Performance Areas): Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures); Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services); Serbisyong Panlipunan (Social Services); Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development); at Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development). Nasasaklaw din ng ulat na ito ang mga alternatibong aksyon at rekomendasyon na maaaring isagawa ng barangay at maging mga kasanayan na kinakailangan upang matugunan ang mga pagkukulang para sa kaunlarang pambarangay. Sa kabuuan, ang Barangay Real ay nakakuha ng 82% na pangkalahatang antas (over-all performance rating); at sa limang gawaing saklaw, pinakamataas na puntos ang nakuha ng barangay sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (92%) at pinakamababa naman sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (55%). Nagpapakita ito ng epektibong pamamanihala sa pamahalaang pambarangay, subalit higit na kailangang pagtuunan ng pansin ang mga gawaing pang-ekonomiya na may malaking kaugnayan sa kalagayang sosyal at pang-kapaligiran.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

4

4.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 III. Rizal 5 . ULAT KABATIRAN NG PAMAMAHALA (Report Findings) PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD: 82% Batay sa talaguhitan (graph) sa itaas. ang Barangay Real ay nakakuha ng mga sumusunod na rating: 1. 3. 2. 92% sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures) 91% sa Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services) 84% sa Serbisyong Panlipunan (Social Services) 55% sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development) 87% sa Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development) SISTEMA AT PARAANG PAMPANGASIWAAN Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 5.

5. 2. 3.49%) (Organizational Development) PAG-AANALISA: 1. Patuloy na pagsasanay para sa mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa tungo sa higit pang maayos na pagresolba ng mga kaso na idinudulog sa kanilang tanggapan. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 6 . 6.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 (ADMINISTRATIVE SYSTEMS & PROCEDURES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 92%  Pagpapaunlad ng Organisasyon (68. ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Patuloy na paglinang ng kaalaman ng mga opisyales ng barangay sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagsasanay at iba pang gawain. Walang sasakyang pamatay sunog (fire truck) ang barangay. Pagtatamo ng ikalawang gantimpala sa Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa. Pagkakaroon ng isang barangay hall na ang titulo ay pagmamay-ari ng barangay. Pagdalo sa mga pagsasanay ng lahat ng mga opisyal ng barangay. 4. Pagkakaroon ng lahat ng batayang pangangailangan (basic requirements) para sa isang maayos na pamamahala sa barangay. 2. Pagkakaroon ng organisadong Expanded Barangay Peace & Order Council at Expanded Barangay Development Council.

Pagkakaroon ng mga -obserba ng implementasyon ng katarungang pambarangay sa ibang barangay (Lakbay-Aral). BADYET AT IBA PANG AHENSYA • Pagbibigay ng patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagbabadyet at paggasta para sa barangay  Pakikilahok ng mga Mamamayan (100%) (Citizen’s Participation) PAG-AANALISA: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Sa ganitong paraan. Rizal 7 . Pagkakaroon ng nakatalagang Public Information Desk na nakatutulong upang mabilis na maaksyunan ang mga idinudulog ng mga mamamayan sa barangay. Ang Tanggapan ng Punong Barangay ay matatagpuan kalapit ang Tanggapan ng Kalihim at Ingat-Yaman ng barangay. Pagpasa ng isang resolusyon upang makahingi ng isang sasakyang pamatay-sunog (firetruck). Pagpapanatili ng mas obhetibo (objective) na pagpaplano at sikapin nang higit ang matalinong paguugnay ng plano sa pamamanihalang pinansyal. ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagpaplano at pagsasagawa ng mga proyekto REKOMENDASYON PARA SA DILG. TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN. 4. REKOMENDASYON: PARA SA DILG: • Paghiling sa tanggapan ng pagsasanay hinggil sa kahusayan at kasanayan ng mga Lupong Tagapamayapa PARA SA MGA NGO: • Paghiling / paghingi ng isang sasakyang pamatay sunog (fire truck)  Pangangasiwa sa Barangay (100%) (Barangay Administration) PAG-AANALISA: 1. Pagkakaroon ng maayos na istruktura at mga tanggapan sa barangay hall.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3. 2. 3. napapabilis ang transaksyon sa pagkuha ng Barangay Clearance at Certificate.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. May feedback mechanism na pinaiiral sa barangay. 3. Nagdaraos ng Barangay Assembly ang Sangguniang Barangay dalawang beses sa loob ng isang taon kung saan nagkakaroon ng public hearing at konsultasyon sa mga mamamayan hinggil sa kalagayan ng barangay. 4. Rizal 8 . 3. REKOMENDASYON PARA SA CSC AT DILG: • Pagsubaybay sa implementasyon ng RA 9485 o ng Barangay Citizen’s Charter  Kahayagan (100%) (Transparency) PAG-AANALISA: 1. Patuloy na pagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly apat na beses isang taon. May sapat na bilang ng Non-governmental Organization (NGO) sa Barangay Peace and Order Council (BPOC) at Barangay Development council (BDC). ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Pagpapaskil ng pangalan ng mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa tatlong (3) hayag na lugar sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 2. survey at text messages. Nagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly ang Sangguniang Kabataan apat na beses isang taon. Ang kahayagan (transparency) ay pinananatili sa barangay sa pamamagitan ng mga sumusunod: a. Pagpapaskil ng mga Financial at Disbursement Report at Updated plans & programs sa isang lugar na mabilis makita sa barangay b. Patuloy na pagdaraos ng Barangay Assembly Day tuwing Marso at Oktubre. 2. Pagpapaskil ng mga Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay sa isang hayag na lugar sa barangay c. Patuloy na pagtugon sa mga suhestyon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga feedback mechanisms gaya ng suggestion box.

4. Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay. Updated Plans & Programs. at miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa mga hayag ng lugar sa barangay SERBISYONG PANGLEHISLATIBO (LEGISLATIVE SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91% ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91%  Serbisyong Pang-kalihiman (100%) (Secretariat Services) PAG-AANALISA: 1. ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Pagkakaroon ng maayos at masistemang pangangalaga ng mga dokumento.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 • Patuloy na pagpapaskil ng Financial at Disbursement Report. Regular na pagdaraos ng dokumentadong sesyon dalawang beses isang buwan. 3. Pagkakaroon ng isang bulwagang panlehislatura (session hall) na may sapat na gamit at kasangkapan. Pagkakaroon ng isang maayos na Internal Rules of Procedures (IRP). 2. Rizal 9 .

DENR) • Pagbibigay ng mga babasahin at sapat na impormasyon hinggil sa pagsasabatas at pagpapaunlad ng mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura PARA SA DILG: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas. Ang Taunang Badyet ay naipasa sa loob ng budget calendar 2. Rizal 10 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. Mayroong pinagkaisang Capacity Development Agenda ang barangay 3.  Lehislatibong Pangkaunlaran (82. Pagpapanatili ng maayos na sistema ng pangangalaga ng mga opisyal na dokumento ng barangay. ordinansa at iba pang panglehislatibong aksyon Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Pagpapanatili ng mga kagamitan at istruktura sa bulwagang panglehislatibo ng barangay. DTI. May Kakulangan sa panglehislatibong aksyon para sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o o o o Edukasyon/ Kultura at Isports Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya Pamamahala ng Likas na Yaman Pamamahala ng Basura ALTERNATIBONG AKSYON: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas at sapat na kaalaman hinggil sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura REKOMENDASYON: PARA SA IBA’T IBANG AHENSYA NG GOBYERNO (DepEd. 2. paggawa ng resolusyon.61%) (Development Legislation) PAG-AANALISA: 1.

mga bata at mga mamamayang may kapansanan 4.5 Immunization Program 4. Kakulangan ng linya ng tubig sa ibang bahagi ng barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.3 Operation Timbang 4. Dengue. Pagkakaroon ng programa hinggil sa kalusugan at nutrisyon gaya ng: 4.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 SERBISYONG PANLIPUNAN (SOCIAL SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 84%  Kalusugan at Nutrisyon (80. Rabies.4 Micro-Nutrient & Food Supplement 4. Pagkakaroon ng Botika sa Barangay . Hepa. Pagkakaroon ng gulayan sa barangay 3.6 Disease Control Program (TB. Barangay Health Center at Public Toilet 2. Rizal 11 .1 Maternal Care 4.2 Breastfeeding Program 4.65%) (Health & Nutrition) PAG-AANALISA: 1. Chicken Fox) 5. Pagkakaroon ng programa para sa mga matatanda.

Rizal 12 . Paglulungsad ng mga fundraising activities upang mabigyang-suporta ang mga gawaing pangedukasyon. Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Pabahay (Urban & Housing)at patubig (Water District) hinggil sa problema sa linya ng tubig 2. Paglalaan ng sapat na pondo upang matugunan ang problema sa kalusugan at nutrisyon 2. Culture & Sports) PAG-AANALISA: 1.62%) (Education. Pakikipag-uganayan sa nararapat na ahensya upang matugunan ang problema sa patubig at maayos na palikuran PARA SA NSO: • Paghingi ng tamang datos hinggil sa populasyon ng barangay maging sa iba pang aspeto ng pamumuhay  Edukasyon/ Kultura at Pampalakasan (84. Pagkakaroon ng Covered Court 6. Pagkakaroon ng Barangay Day Care Center at Information/Reading Center 2. Pagkakaroon ng Alternative Learning System (ALS) 5. Pagkakaroon ng programa sa Gender and Development 3. Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Kalusugan at Engineering hinggil sa problema sa maayos na palikuran 3. Kakulangan ng maayos na palikuran sa ibang bahay sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Paglalaan ng discount para sa mga mahihirap na mamamayan ng barangay upang makapagpagamot sa pampublikong ospital 5. kultura at pampalakasan Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 6. Patuloy na pagsasagawa ng mga programa sa pagpapanatili ng kalusugan at nutrisyon ng mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: 1. Pagsusuri at pag-estima sa bilang ng populasyon ng barangay upang matugunan ang pangangailangan sa suplay ng gamot at makapaglaan ng sapat na pondo para sa kalusugan 4. Pagkakaroon ng programa at pasilidad para sa isports 4.

Warning Device. Mayroong pinagkaisahang Integrated Public Safety Plan at Disaster Risk Reduction Plan ang barangay 3. Patuloy na pagsasagawa ng mga programa upang mapataas ang antas ng kaalaman at edukasyon ng mga mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Paglalaan ng pondo para sa pagpapatayo ng gusali para sa Science High School PARA SA KAGAWARAN NG EDUKASYON AT IBA PANG NGO • Pagbibigay ng karagdagang kaalaman sa mga guro upang lalo pang mapataas ang antas ng kalidad edukasyon sa mga kabataan ng barangay  Kapayapaan.24%) (Peace. Di sapat ang benepisyong natatanggap ng mga guro 9.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 7. napapanatili ang kapayapaan sa pamayanan 2. seguridad at kahandaan sa sakuna kagaya ng: Brgy. Pangangalap ng pondo para sa pagpapatayo ng Science High School 2. Mayroong regular na ronda o foot patrol ang mga Barangay Tanod 4. Hindi nagkakaroon ng earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Walang gusali para sa Science High School 8. Security & Disaster Preparedness PAG-AANALISA 1. at 2-Way radio. Outpost. Pakikipag-ugnayan sa ahensya ng edukasyon at iba pang organisasayon upang mabigyan ng nararapat na mas mataas na pagsasanay at kaalaman ang mga guro 3. Street lighting. 5. Seguridad at Kahandaan sa Sakuna (88. Mayroong sapat na kagamitan at gusali ang barangay ukol sa kapayapaan. Rizal 13 . Bagamat isang urban barangay. Walang programa upang lalong hubugin ang kaalaman ng mga guro sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng edukasyon ALTERNATIBONG AKSYON: 1.

Nagkaroon ng programang pangkabuhayan para sa mga mamamayan ng barangay kagaya ng soap making 3.23%) (Entrepreneurship & Local Industry Promotion PAG-AANALISA: 1. Patuloy na pagdaraos ng foot patrol. Nakikibahagi ang mga barangay sa mga Job Fairs at Trade Fairs Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Mayroong organisadong kooperatiba ang barangay 2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. fire search and rescue drill. POSO AT PAMAHALAANG PANLUNGSOD NG CALAMBA: • Pagsasagawa ng isang pagsasanay hinggil sa pagbubuo ng mas obheyibo at komprehensibong ng Barangay Integrated Area Public Safety Plan at Barangay Disaster Risk Reduction Plan KAUNLARANG PANG-EKONOMIYA (ECONOMIC DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 55%  Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya (69. Rizal 14 . fire drill. PNP. landslide search & rescue drill at water search & rescue drill sa barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAMATAY SUNOG AT PUBLIC ORDER & SAFETY OFFICE (POSO) • Pagdaraos ng pagsasanay ukol sa earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay at gayundin sa mga gusaling pampaaralan at commercial establishments PARA SA DILG.

Walang kabuhayang pangpangisdaan sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Pagtatayo ng Backyard Fishponds/ Fish Nursery 3. Nagkaroon ng programa ang barangay ukol sa Urban Vegetable Production 2. Pagsasagawa/ pagpapatupad ng Backyard Vegetable Production 2. Pagpapatuloy ng mga programang pangkabuhayan para sa mamamayan ng barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA • Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Kagawaran hinggil sa konsepto at pagpapatayo ng Bagsakan Center  Kaunlarang Pang-agrikultura at Pangisdaan (40%) (Agriculture and Fisheries Development) PAG-AANALISA: 1. Rizal 15 . Walang Bagsakan Center ang barangay para sa mga produktong pang-agrikultura dahil ang mga mamamayan dito ay nagtayo na ng kani-kanilang mga tindahan sa harapan ng kanilang tahanan ALTERNATIBONG AKSYON: 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 4. Paghiling ng sapat na pondo para sa pagsasagawa ng mga proyekto ukol sa agrikulutra at pangisdaan REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA AT PANGINGISDA • Magkaroon ng pagsasanay at orientation ukol sa konsepto at pagsasagawa ng ng Backyard Vegetable & Fishery Production Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Mayroong seed nursery sa barangay at may isinagawang rehabilitasyon ng mga irrigation canals 3. Pagtatayo ng isang Bagsakan Center na pagmamay-ari ng barangay 2.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 KAUNLARANG PANG-KAPALIGIRAN (ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 87%  Pamamahala ng Likas na Yaman (87. 3. ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagpapatupad at pagsasagawa ng mga programa na may kaugnayan sa pangangalaga ng likas na yaman katulad ng pagtatanim ng puno at paglilinis ng kanal REKOMENDASYON: PARA SA CITY ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCES MANAGEMENT OFFICE: • Pagsasagawa ng mga fora at symposium na tumatalakay sa isyu ng Climate Change Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.50%) (Natural Resources Management) PAG-AANALISA: 1. Nagsagawa ang barangay ng mga programa ukol sa pangangalaga ng likas na yaman gaya ng: Paglilinis ng estero at pagtatanim ng kawayan sa tabing-ilog. Mayroong Climate Change Action Plan at Clean and Green Program ang barangay. 2. Nagsagawa ang barangay ng Urban Tree Planting & Preservation Program. Rizal 16 .

Magpasa ng panlungsod na Ordinansa upang ipagbawal ang pagsusunog ng mga goma. plastik at damuhan. Bigyan ng nararapat na kapangyarihan ang CENRO upang parusahan ang mga lumalabag sa RA 9003 PARA SA DENR: 1. wrappers at iba pa. Patuloy na pagtuturo sa mga mamamayan ukol sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan 2. Ang basura ay regular na kinolekta sa barangay 2.71%) (Waste Management) PAG-AANALISA: 1. Nagkaroon ang barangay ng malawakang kampanya sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan (waste segregation at source) 4. Ang barangay ay mayroong isang Materials Recovery Facility 3. Rizal 17 . 2. Regular na paglilinis ng kanal at daluyan ng tubig REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Pagpapatayo ng isang sanitary landfill na pagmamay-ari ng pamahalaang panlungsod PARA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN: 1. Ipasara ang lahat ng open dumpsites Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Magpasa ng panlungsod na Ordinansa sa pagbabawal ng paggamit ng plastic bags. 3. Upang ipatupad ang mga alituntuning nakasaad sa RA 9003 2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010  Pamamahala ng Basura (85. Ang mga kanal at daluyan ng tubig ay palagiang nililinis ALTERNATIBONG AKSYON: 1.

Batay sa mga nabanggit.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV. mas mabilis itong maipauunawa sa mga mamamayan. Rizal 18 . Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Nagbibigay din ito ng matibay na batayan ng mga naisakatuparan ng mga pinuno ng barangay na maaaring ibahagi sa Barangay Assembly Day. masasabing ang BGPMS ay isang mahusay na kasangkapan na tiyak na magiging obhetibong batayan ng pagpaplanong isasagawa ng pamunuan ng barangay. Sa pamamagitan ng scorecard. Isa din itong magandang paraan upang makita ang kasalukuyang kalagayan o estado ng barangay. KONKLUSYON (Conclusion) Ang Barangay Governance Performance Management System (BGPMS) ay isang magandang paraan upang masukat ang kakayahan ng isang Barangay sa pamamahala sa pamamagitan ng pagtasa sa limang gawaing saklaw ng pamamahala.

SANGGUNIANG KABATAAN. TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 C. PINALAWAK NA BPOC AT BDC E. BGPMS DATA CAPTURE FORM (DCF) AT SCORE CARD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. MGA KALAKIP NA DOKUMENTO ( ATTACHMENTS ) A. Rizal 19 . RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 D.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 V. MAPA NG BARANGAY B. TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY. KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP PARA SA PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS F.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Mapa ng Barangay Real Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 20 .

Rizal 21 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 ORDINANSA BLG. REAL. 04-2009 PAMAGAT ISANG ORDINANSA NA PINAHIHINTULUTAN LANG NA ANG BUS STOP AY SA HARAPAN NG WALTERMART AT ANG PAMPASAHERONG JEEP NAMAN AY SA CALAMBA CENTER TERMINAL BLG 05-2009 ORDINANCE APPROVING CITIZEN'S CHARTER FOR BRGY. CALAMBA CITY Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

NG MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE MAYOR PURSING ORUGA HUMIHILING NG 100 PCS. RUTH HERNANDEZ KAHILINGANG MARAGDAGAN ANG SUPPLEMENTAL BUDGET PAGHIRANG SA MGA LUPONG TAGAPAMAYAPA KAHILINGANG IDEKLARANG NAWAWALA AT IKANSELA NA ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN MAKAPAGLABAS NG PONDO SA MOOE PARA SA BARANGAY CULTURAL ACTIVITIES KAHILINGANG MABAYARAN NG SANGGUNIANG BARANGAY ANG GASTUSING ELEKTRISIKAL NG DAY CARE CENTER PAGHIRANG KAY CONCEPCION VILLANUEVA BILANG BARANGAY HEALTH WORKER DATE PASSED 1/8/2009 1/16/2009 2009-003 1/10/2009 2009-004 2009-005 2009-006 2009-007 2/9/2009 2/9/2009 2/9/2009 2/25/2009 2009-008 2009-009 2009-010 2/23/2009 2/21/2009 3/27/2009 2009-011 3/14/2009 2009-012 3/28/2009 2009-013 3/28/2009 2009-014 7/3/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. MONOBLOCK CHAIRS KAY HON. MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER JOHNNY UNICO KAHILINGANG MAKUHA AT MAILIPAT SA BARANGAY REAL ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN AT REAL ELEMENTARY SCHOOL KAHILINGANG MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 RESOLUTION # 2009-001 2009-002 TITLE PAGHIRANG BPSO HUMIHILING NG 300 PCS. LUIS VERGEL BARORO HUMIHILING NG 200 PCS.DYAN ESPIRIDION KAHILINGANG MAPAILAWAN ANG SITIO MARANGAL KAHILINGAN MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON. Rizal 22 .

OLYMPIA LIBUTAN ANG MAGING OTORISADONG PIPIRMA SA LAHAT NG TRANSAKSIYON SA LAND BANK OF THE PHILS. 5/23/2009 5/23/2009 7/3/2009 7/11/2009 8/4/2009 2009-021 8/4/2009 2009-022 8/6/2009 2009-023 9/14/2009 2009-024 10/14/2009 2009-025 10/27/2009 2009-026 11/18/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY GOVERNOR TERESITA LAZARO PAGHIRANG KAY GNG. MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER NEIL ANDREW NOCON PAGTIBAY NG ORDINANSANG PAMBARANGAY BILANG 04 HUMIHILING NG 100 PCS. MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE GOV.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-015 2009-016 2009-017 2009-018 2009-019 2009-020 HUMIHILING NG 100 PCS. RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY VICE GOV. KAHILINGAN KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO MAPA-ILAWAN ANG SAN VICENTE FERRER ROAD HANGGANG SA BAGONG SIMBAHAN PAGHIRANG KAY GNG. OLYMPIA LIBUTAN BILANG INGAT YAMAN KAHILINGANG SINA BARANGAY CHAIRMAN FLORENCIO MORALES AT GNG. TERESITA COMETA BILANG BAGONG BARANGAY SECRETARY PAGHIRANG KAY PASTOR ERNIE CEREZO BILANG BAGONG LUPONG TAGA PAMAYAPA KAHILINGAN MAGAMIT NG SENIOR CITIZEN ASSOCIATION OF REAL ANG LUMANG GUSALI NG DAY CARE CENTER KAHILINGAN NI KAGAWAD GLORIA AVILES SA CALAMBA WATER DISTRICT NA MAPALINYANHAN ANG ATDRAMAM SUBD. Rizal 23 .

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-027 2009-028 KAHILINGANG MAGKAROON NG OVERPASS ANG REAL ELEMENTARY SCHOOL KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO KAHILINGANG PONDO KAY CONG. KAHILINGANG PONDO KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST. KAHILINGANG MABIGYAN NG 13TH MONTH PAY ANG SANGGUNIANG COUNCIL PAGHIRANG KAY REYNALDO PACHECO BILANG BAGONG BPSO 11/18/2009 11/27/2009 2009-029 11/25/2009 2009-030 2009-031 11/27/2009 12/10/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. TIMMY CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST. Rizal 24 .

PINALAWAK NA BPOC AT BDC Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. SANGGUNIANG KABATAAN. Rizal 25 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 G. TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY.

ALMADOVAR KAGAWAD KGG. S. GAJES SK KAGAWAD KGG. J. GALINA SK KAGAWAD KGG. F. S CR T Y R E E AR GNG. TORRENO SK KAGAWAD SK KAGAWAD KGG. MORALES KAGAWAD KGG. D. N. E. A. F. CANICOSA KGG. P. CHAIRMAN G . KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KGG. SADILI SK KAGAWAD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. SHIMOMURA SK KAGAWAD KGG. LIBUTAN BRGY. K. FLORENCIO MORALES BARANGAY CHAIRMAN KGG. A.A. TREASURER KGG.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 S ANGGUNIANGBARANGAYNGBARANGAYRE AL HON. A. Rizal 26 . L. T B GY. W. AVILES KAGAWAD KGG. O. VERAS SK KAGAWAD KGG. J. MARQUEZ SK Chairman ORGANIZATIONAL CHART SANGGUNIANG KABATAAN HON. PELAYO KAGAWAD KGG. G. I CANICOSA KAGAWAD KGG. H. DE JURAS KAGAWAD KGG. LACTAO KAGAWAD KGG. T COME A NG . MORALES BRGY.

. KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY ALL COUNCIL SUBCOMMITTEE ON HEALTH & NUTRITION & ENVIRONMENT PROTECTION SK KIMBERLY MARQUEZ MR. GLORIA AVILES KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TH B ANGAYD VE OPME INS UT E AR E L NT TIT IONSUND RT EB ANGAY D E H AR EVEL ME COUNC OP NT IL BARANGAYDE L VE OPME C NT OUNC (BDC) IL H ON. ANGELA AQUINO MR. Rizal 27 . ARTHUR PELAYO KAGAWAD KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON. BYRON MANALANG MS.JONALD DE JURAS Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.F LORENC E.MORALES IO BPOC C HAIRMAN KGG. ISAGANI CANICOSA KAGAWAD SK CHAIRMAN DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON. ROMULO A. MORALES BARANGAY CHAIRMAN SECRETARIAT . AMADO BAUTISTA MR. ELISEO PALUPIT MR. LUIS OPULENCIA SUBCOMMITTEE ON SPORTS & PHYSICAL FITNESS MR. SECRETARY TERESITA COMETA NGO REP. ISAGANI CANICOSA MR. SALANGGA MA. E BDCCHAIRMAN BARANGAY EXECOM HON. FLORENCIO E. FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG.PASTOR ERNIE CEREZ O KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONGBARANGAY HON. FABIAN ALMADOVAR POLICE OFFICER ASSIGNED IN THE AREA SUBCOMMITTEE ON CRIME PREVENTION/DRUG ABUSE COUNCIL SK KIMBERLY MARQUEZ SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS PROTECTION ENGR.BRGY. MILA ROXAS MRS. MANNY OH SUBCOMMITTEE ON CRISIS MANAGEMENT SECURITY TEAM DIONISIO MAÑAGA MACARIO RECTO HERMIE ALCANTARA SUBCOMMITTE ON COMMUNITY ASSISTANCE AND RESPONSE ALL BPSO ALL LUPONG TAGAPAMAYAPA SUBCOMMITTEE ON INTELLIGENCE INFORMATION KGG.CORAZON TANGCANGCO GABAY SA MAMAMAYAN AKSYON (GMAC) ALL COUNCIL ORGANIZ ATIONAL S TRUCTURE THE VAROIUS BARANGAY ANTI-CRIME BODIES UNDER BARANGAY PEACE & ORDER COMMITTEE BARANGAY PEAC & ORDER COMMITTEE (BPOC E ) HON. FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. F ORE IO E MORAL S L NC .MICHELLE TORRES SUBCOMMITTEE ON SECTORAL CONCERNS SK KIMBERLY MARQUEZ MR. VICENTE CANICOSA MRS. FABIAN ALAMADOVAR SECRETARIAT BARANGAY OFFICIAL AS DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG.

SAPAGKAT. ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ang pangunahing tanggapan ng pamahalaan na umaagapay at nagtataguyod sa mga pamahalaang lokal tungo sa pagkakaroon ng isang mahusay at epektibong pamamahala. ang pagbalangkas at pagsasakatuparan ng mga nabanggit na gawain ay nangangailangan na isang mabisang mekanismo upang maging batayan para sa mas mahusay at epektibong pamamahala. SAPAGKAT. proyekto at mga gawain sa isang pamayanan. bigyang-linaw at isaalang-alang. SAPAGKAT. proyekto at mga gawain ng bawa’t barangay. programa.01 (Executive Order) ISANG KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP NA BUMUBUO SA KOMITE NG BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (BGPMS). Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. ang barangay ang pangunahing yunit pulitikal na bumabalangkas at nagsasakatuparan ng mga patakaran. isinusulong ng DILG ang isang programang tinaguriang: “Barangay Governance Performance Management System” (BGPMS) na siyang tutulong sa pagtaya sa kalagayan at magsisilbing mabisang basehan para sa mga pagpaplano at pagsasakatuparan ng mga patakaran. Rizal 28 . SAPAGKAT. dito rin maaaring dinggin at ayusin ang mga ‘di pagkakasundo. programa.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 ATAS OF KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP SA PAGBUO NG KOMITE SA BGPMS Republika ng Pilipinas Lalawigan ng Laguna Bayan ng Calamba BARANGAYREAL TANGGAPAN NG PUNONG BARANGAY Kautusang Tagapagpatupad Blg. plano. ito rin ay nagsisilbing “forum” o daluyan kung saan ang mga samu’t-saring usapin ay maaaring maipahayag. SAPAGKAT. 2009. ang Barangay Real ay lubos na naniniwala na ang BGPMS ay makatutulong ng malaki sa pagsisikap na makamtan ang mga adhikain nito.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 DAHIL DITO. Ang Komite ay makikipagugnayan sa kinatawan ng tanggapan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) para sa karampatang payong teknikal. MORALES Punong Barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Isagani G. Pelayo Kgg. Bayan ng Calamba. MORALES. Morales-Punong Barangay : Kgg. Arthur S. (analysis) Pagbalangkas ng “Ulat sa Barangay”. Marquez Gng. Punong Barangay ng Barangay Real. Morales Kgg. Cometa Gng. Isinagawa sa Barangay Real. Kung kaya’t ang komite ng BGPMS ay kagyat na dapat buuin. Teresita P. (submission) Pag-uulat. Seksyon 4. Bayan ng Calamba. Rizal 29 . Ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Tagapangulo : Mga Kasapi Kgg. FLORENCIO E. De Juras Kgg. Canicosa Kgg. AKO si FLORENCIO E. Ang Kautusang ito ay dagliang magkakabisa. 6. PAGKAKABISA. Lactao Kgg. Jose M. 5. PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS. Nemensio B. TAGAPAYONG-TEKNIKAL. SK Kimberly P. 4. Libutan Seksyon 2. 2. Lalawigan ng Laguna. 3. Aviles Kgg. 1. sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal Taon 1991 at ng ibang mga umiiral na batas at sa pamamagitan nito ay minarapat na ipagutos ang mga sumusunod: Seksyon 1. Florencio E. Sherlyn M. 2010. Gloria C. MGA TUNGKULIN AT GAWAIN NG KOMITE. (utilization conference) Patuloy na pagrerepaso/monitor ng Ulat sa Barangay (review/monitoring). Fabian P. 7. (SBGR preparation) Pagsusumite sa mga kinauukulan. Pagkalap ng mga datos na hinihingi ng Data Capture Form (data collection) Pagtiyak sa kawastuan ng bawa’t datos na nakalap (validation) Pagtatasa/pagsusuri ng mga pinagsamang-samang impormasyon. Almadovar Kgg. Olympia D. Seksyon 3. Lalawigan ng Laguna ngayong ika-28 ng April.

Rizal 30 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BGPMS Data Capture Form Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

Barangay Human Development Index (Preferably 2009 CBMS Results) 1. J eep. of Population (Use NSO Data. 2. of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others (Pls. 6.61278 Hectares Barangay Category (please check appropriate box or boxes)  Urban Agricultural Upland Rural Coas tal Lowland Total No.000% 5. 5.580% (no data) (no data) Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 7. In case no NSO data. B us Landlocked Others______  Third Level Trans portation (Please specify) Communication-telephone. 4. Proportion of children aged 0-5 years old who are malnourished. Proportion of households without acces s to sanitary toilet facilities. of Households Total No.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM DATA CAPTURE FORM CY 2009 Year Under Review A. Rizal 31 . Specify) TOTAL Total Expenditures: Basic Utilities / Services: Power Supply Water Supply  Meralco First Level : : : : : 3 959 3 440 7 452 9 577 51 P 2 080 851. the R BI shall be used) Total 12 409 Male 6 221 Female 61 88 Total No.00 P 1 000. Proportion of households without acces s to safe water supply. of Families Total No.00 P 6 726 237. Proportion of households that are squatters. Proportion of households living in makeshift housing.21 P 5 589 768. Proportion of women who died due to pregnancy related causes. (name of provider) P hone and Internet.10 Electric Cooperative Second Level Tricycle.21 P 4 644 386.960% 10. C ellphone (Smart and Globe) P LDT B. 0.280% 0.000% 0. mobile etc. of Registered Voters Total No. 3.000% 0.959% 0. Proportion of children aged 0-5 years old who died. of Labor Force Total No. GENERAL INFORMATION Region Province Congressional District City/Municipality : : : : Region IV-A Laguna District II Calam ba Barangay : Real Legal Basis of Creation: : PD 12 Land Area : 221.

000% 0.1./city/prov. 13.1 Presence of Organizational Structure 1.4 Mandatory Appointive Positions Filled-up Treasurer Secretary Lupon Barangay Tanod 1 1 1 1 1 1 5 1 1 4 1. 10. Proportion of persons who were victims of crimes. Proportion of hous eholds with incom e below the poverty threshold. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school. 11. 14.000% 0.1.1. Proportion of persons who are unem ployed.000% (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) C.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 8. 12.3 Presence of Citizen's Charter 1.5 Other appointive positions created and filled-up Barangay Health Workers (include m un.1. Performance Indicators I.7 Presence of Barangay Hall Lot title of the barangay hall in the name of the barangay 1. Proportion of hous eholds that experienced food shortage.2 Presence of Administrative Requirements Barangay Seal 1 Philippine Flag 1 Picture of Incum bent President 1 and other Local Officials 1 Map of the Barangay 1 Updated Record of all inhabitants 1. 0.1 Organizational Development 1.6 Attendance to Trainings and other related activities Sangguniang Barangay 1 Secretary 1 Treasurer 1 SK 1 Lupong Tagapamayapa 1 Barangay Tanod 1 BHW / BNS 1 BHRAO 1 Bookeeper 1 Day Care Workers 1 1.000% 0.000% 9.000% 0.1.1. Proportion of hous eholds with incom e below the food (subsistence) threshold. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area 1.1.0.8 Presence of Communication and Transportation Services Two-Way Radio 1 Mobile Phone / Landline 1 Computer/Internet 1 Patrol Car 1 Fire truck 0 1 1 5 1 1 1 1 1 10 2 4 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 32 .000% 0. paid BHW) Barangay Nutrition Scholar Bgy Human Rights Action Officer Bookkeeper Day Care Workers 1.1. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending s econdary s chool.

00 14.90 P 60.2. Model Brgy Hall Awards Garnered Mun/City 4 Prov.269. Loan Payment on Time (if applicable) 0 Reg. Other Awards: (Please specify) 2009 Most Complied Brgy RA9003.2.2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.2.269.2 Barangay Administration 1.00 As Appropriated 3.00 14.2 Organization of Bids and Awards Committee 1.6 Total Appropriation (com pliance to the m andatory appropriations) As Mandated 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % 7 P P P P P P P 3.224.80 293.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Organization of Barangay Health Emergency Response Team Organization Green Brigade Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitnes s 1.45 586.95 772.000. 115.500.00 1.95 772.95 772. 115. 0 Reg.000.2.224.45 586.45 586.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information B.269.269. Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa Awards Garnered Mun/City 1 2 Prov.224.4 Presence of Annual Inventory of As sets 1.500. Expanded Barangay Development Council Created (EO) Organization of the following Sub .000.1.90 60.500.10 Awards / Recognition Received: A.9 Organized the following w/ compos ition in conformity w/ its legal basis : A.3 Presence of Annual Procurement Program 1.00 14.00 Actual Appropriatio ns P 3.45 P 586.500. 115.90 60. Expanded Barangay Peace and Order Committee Created (EO) Organization of the following Sub .230.224. Service Area 1.000.00 1.00 Actual Expenditure 3. 261. Rizal 33 . 115. 0 Nat'l 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 50 0 B.00 1.80 293.00 P 14.000.1 Presence of Certified Statement of Actual Income & Expenditures 1.95 P 772.00 P 1. 261.00 1 1 1 1 1 1 1 7 1.80 293.7 Total Expenditures (in conformity with the total appropriation) 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % P P P P P P P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.230. 261.2.000. 261.90 60.230.80 P 293.1.000. 0 Nat'l 0 1 1 1 1 1 1 1.5 Brgy.000.2.230.

6 Feedback Mechanism Suggestion Box Survey SMS/Others (Please Specify) 3 1 1 1 13 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.18 Presence of Three (3) year Barangay Development Plan 1.2.2.23 Meetings of the EBDC's Sub .2.2.2. fees & charges Manual 1 Computerized 1.2./City Planning Office 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.9 Response Time in the Issuance of Barangay Certificate (within 1 day) 1.10 Response Time in the Issuance of Community Tax Certificate (if applicable) 1.25 Meetings of the EBPOC's Sub .3.2 Katipunan ng Kabataan Assembly conducted every quarter 1.21 Presence of Data Bank System Manual Computerized 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 12 1.) 1.12 Presence of System to collect taxes.16 Presence of Barangay Audit 1.2.3.2.19 Presence of Three (3) year Local Development Investment Program 1.17 Presence of Barangay Public Information Office Desk 1.4 NGO membership in the BDC not less than 1/4 of the fully organized council 1.3 Public Hearings/Consultations Conducted in aid of legislation 1.2.3.2.Committees Conducted and BDC Form 1 sub mitted to the BDC Secretariat: Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitness 4 4 4 1.2.2.13 Share in the proceeds from Dev't & Utilization of Nat'l Wealth (if applicable) 1.3.2.5 Membership of NGOs in BPOC 1.11 Presence of "BDP identified" Project/s funded from other sources (grants/CDF/etc.3.2.3.2.2.8 Response Time in the Issuance of Barangay Clearance (within 1 day) 1.2.Committees Conducted and BPOC Form 1 submitted to the Barangay Secretary: Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information 4 4 4 4 4 12 20 83 Service Area 1.24 Expanded Barangay Peace & Order Committee Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun./City Planning Office 4 Number of Katarungang Pambarangay Quarterly Reports Submitted 4 Katarungang Pambarangay Disputes Resolution Efficiency Rate 4 1.3 Citizens' Participation 1. Rizal 34 .1 Conduct of Barangay Assembly twice a year 1st Sem 1 2nd Sem 1 2 4 2 1 1 1.14 Presence of Barangay Financial Report 1.15 Presence of Barangay Dis bursement Report 1.2.22 Expanded Barangay Development Council Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun.20 Presence of Annual Investment Program 1.

Under Review): 2.771 Micro-Nutrient Supplement: No.3 Updated Plans and Program s Posted in the Barangay Hall 1. Security. Culture and Sports > Peace.2.1 Presence of Capacity Development Agenda 2. of Children Beneficiaries1.1.1 Presence of Botika sa Barangay 3.1.2 No.6 Prom otion of Breastfeeding Program 3. Performance Area SOCIAL SERVICES 1 1 812 462 164 385 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Service Area 3.1.1.6 No.1 Secretariat Services 2.4.4. of Regular Sessions Conducted: 2.4.5 Lis t of implem ented projects posted 1.of Beneficiaries 568 Food Supplement for Children: No. and Disaster Preparedness > Entrepreneurship and Local Industry Prom otion > Agriculture and Fisheries Developm ent > Natural Res ources Management > Waste Managem ent 4 2 0 2 0 0 0 0 57 III.2 Updated Financial Statem ent Posted in the barangay hall 1.of Beneficiaries 3.2. Under Review): 2. Rizal 35 .2. Financial.4 Lis t of mem bers of Barangay Assem bly Posted in conspicuous places 1. Activity and Problems Affecting the Barangay was presented during Barangay 1.4 No.5 Presence of Mothers' Clas s program: No.4.2 Presence of Com munal Garden/Gulayan/ Herbal Garden 3.1.4.4.1.of Beneficiaries 358 Other Programs for Children: Feeding 120 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. of Ordinances enacted (Yr.5 Annual Budget for the following year approved within the budget calendar 2 4 4 2 4 4 1 21 Service Area 2.4 Presence of Systematic Filing of legislative documents (in lab elled folders) 2.1 Health and Nutrition 3.2.1.3 Presence of Tax Ordinances or Revenue Code enacted 2.4 Transparency 1.1. Performance Area LEGISLATIVE SERVICES 1 24 1 1 27 Service Area 2.1.2.2 Presence of Minutes of Regular Session 2.3 Presence of Internal Rules of Procedure 2.3 Presence of Family Planning / Responsible Parenthood Program 3.2.7 Presence of Ordinances/Resolutions on: > Health and Nutrition > Education.7 Lis t of LT m em bers posted in three (3) conspicuous places in the bgy II. of Mothers Enrolled 3.4.1 Session Hall with Fixture and Equipment 2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Service Area 1.7 Presence of Health and Nutrition Program Operation Timbang: No. of Res olutions Passed (Yr.4 Presence of Maternal Care Program : No.6 Barangay Ordinances and Resolutions posted in cons picuous places 1.2 Development Legislation 1 2 31 2 1 24 1 24 2.1.1 Semestral Reports re: Ulat sa Barangay.1.2.

2.9 Presence of Disease-Control Program Tuberculosis: Number of Beneficiaries 106 Dengue: Number of Beneficiaries 106 Anti-Rabies: Number of Dogs and Other anim als36 Others: Hepa-915.1 Presence of Barangay Day Care Center Number of Enrollees 117 3.6 Presence of Non-Formal Education/Alternative Learning System Program 3.1 Presence of Barangay Integrated Public Safety Plan 2 Regular Conduct of Foot Patrol/Ronda. in coordination with the SK b.8 Participation projects constructed/implementedFiestas) of Presence of to cultural activities (Ex: Festivals.10 Presence of Senior Citizen's Program 3.2 Education/Culture/Sports 3. Sports Center) List down : 1 Sports Center 3 2 Fiesta Fund Raising 4 2 25 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 Service Area 3.1. Day Care Center. Fund-Raising Activities.2.3.5 Participation to the Linggo ng Kabataan 3.084 369 778 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 5 3.1. in support 3.084 1. Presence of Sports Facilities (please specify) Covered Court 3.2.4 Presence of Cultural center/Park / Plaza 3. Bgy Health Station/Center.334 3.2.7 Presence of Information and reading center.2 Presence of Barangay Disaster and Risk Reduction Plan 3.3. Security and Disaster Preparedness 3. 3.3 Presence of Sports Development Program a.2.2.3 Disaster Preparednes s Activities Conducted Fire Drill Earthquake Drill Fire Searched & Rescue Drill Landslide Searched & Rescue Drill Water Searched & Rescue Drill 1 0 1 1 1 2 2 6 1 4 Earthquake Searched & Rescue Drill 0 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.2.2 Presence of Gender and Development Program Please specify Sam ahan ng Kababaihan 3. Cultural Center. Bantay Dagat/Ilog Others. Conduct of annual palarong barangay. Please specify 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3.1. Public Toilet) List down : 1 Health Center 3 2 Public Toilet 4 Service Area 3.1.9 Education/Culture/Sports (ex.2.3 Peace.3.2.8 Presence of Imm unization Program DPT : Number of Beneficiaries Anti-Polio: Number of Beneficiaries Anti-Tetanus: Number of Beneficiaries Others: BCG-359.1.1. Measles-419 1. Chicken Fox-419 1.12 Presence of Program for Differently-abled/PWD Persons 3. Rizal 36 .11 Presence of Program for the Protection of Children 3.13 Presence of infrastructure projects constructed w/in CY 2009 in s upport of Health & Nutrition (ex.

Brgy Eco Training Center.1 Natural Resources Management 5.3.2 Regularly Collected and Segregated at Source 4.5 Presence of projects constructed/implemented in support of Natural Resources Management (ex.1 4.2 Presence of businesses enrolled in Bgy Micro-Business Enterprise 5.1.Initiated Livelihood Program Ex: Soap & candle making/rolling store/others V.1.2.8 Presence of projects constructed/implemented/maintained in support List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning Talipapa.4 Presence of Barangay Ecological Park/Street park 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Multi.1 Natural Resources Management Total of businesses enrolled in BMBE Presence no.1.Barangay Clim ate Change Action Plan Initiated/Participated in Green Program Presence of Clean and job fairs 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 3 9 1 2 1 4.2 2 Waste Management 4 Waterworks 5.7 identified Ecological Park/Street park 5. Backyard Fishponds Please specify 4. Bgy Outpost.1. Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area 4.1. Livestock/PoultryDispersal.1.5 5.2 Presence of Barangay "Bagsakan Center" (Farm produce collection/buying s tations) 4.1.1. Outpost 2 Street Lighting 3 Warning Device 4 Fund Raising Activity/2-Way Radio 4 15 IV.1.3 Presence of infrastructure projects constructed/im plem ented in support of Agriculture & Fisheries Developm ent Ex. Rizal 37 . of Entrepreneurship & Industry Prom otion (ex.Purpose Pavem ent.1.1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion 4.2. Artificial Reef) 4.3 Presence of in Trade Fairs Planting and Preservation Program 4. St.1.4 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Peace.1 Presence of Waste Management Program Service Area Garbage4. Fund-RaisingPlanting near Riverbanks 4 List down : 1 Barangay Road 3 Fund Raising Activity Service Area 5.3 Presence of Tree/Mangrove Planting and Preservation Program 5. Bgy Road.1 Presence of Barangay Climate Change Action Plan 5.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3. Security & Disaster Preparedness(ex.2 Presence of Clean and Green Program 5.2.6 Participated Tree/Mangrove 5. PerformancePlease specifyENVIRONMENTAL MANAGEMENT Area Soap Making 4.1. Bgyof Creeks Bgy Roads. Lighting) Warning Device.4 Presence of Barangay One-Barangay-One-Product (OBOP) Please identify: 5. 2 Bamboo Activity ) Wharf.1.1. Post-Harvest Facilities/Equipm ent Please specify Urban Vegetable Production 4.2.1. Road 4 0 3 4 V. Seed Dispersal.3 Presence of Barangay .2 Agriculture and Fisheries Development 5.1.4 Service Area 5. Waterworks.1.1 Presence of Agricultural Development Program Ex: Urban vegetable production. Fund-Raising Activity) List down : 1 Brgy. Nursery (seed production) List down : 1 Nursery (seed) 3 Rehabilitation of irrigation canal 2 Brgy. Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area 5.2 Presence of Barangay Fisheries Development Program Ex: Production of Fingerlings.2.1 Presence of Barangay Organized Cooperative 4.

2010 Date Accomplished Florencio E.2 Garbage Regularly Collected and Segregated at Source 5.2.2. Artificial Reef) List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning of Creeks 2 Bamboo Planting near Riverbanks 4 Service Area 5.5 Presence of s egregated trashcans along the Streets 5. movem ent.2. sewerage facilities) List down : 1 Desilting of Canals 3 2 Rehabilitation of Canal 4 1 3 7 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 12 Certified Correct: September 3.6 Absence of Garbage along the street 5.5 Presence of projects constructed/im plem ented in support of Natural Resources Managem ent (ex. (b) The building m us t be designed to allow efficient and safe external acces s and to accom modate internal flow.2.4 Presence of a Multi-Purpose Environment Cooperatives or Ass ociations 5.7 Sewerage/Drainage Canals Maintained 5.2.8 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Waste Management l (ex. and storage.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 5.2.1. Rizal 38 . 5.2 Waste Management 5.2.2. M orales J ose de J uras Fabian Alm adovar Isagani Canicosa Arthur Pelayo Punong Barangay Kagawad Kagawad Kagawad Kagawad Sherlyn Lactao Gloria Aviles Nemensio M orales Kim berly M arquez Teresita Com eta Kagawad Kagawad Kagawad SK Chairm an Secretary Olympia Libutan Treasurer Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Brgy Eco Training Center.3 Presence of Materials Recovery Facility (a) The building and/or land layout and equipment must be des igned to accom modate efficient and safe materials processing.1 Presence of Was te Managem ent Program 5.

1 Organizational Development Service Area1.00% 100. Performance Area IV.8 0.49% 100. Performance Rating I.8 0.4 0.00% 100.2 1 0. Performance Area II.6 0.3 0.5 0.00% 368. Performance Area 82% Administrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Development Environmental Management 92% 91% 84% 55% 87% 409% 1 0.49% 100.00% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 39 .4 Transparency 92% 68.00% 100.2 0 Organizational Development Barangay Administration Citizens' Participation Transparency 68.4 0.6 0.2 0.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM SCORE CARD Region : Region IV-A Province Laguna Congressional District: District II City/Municipality : Calamba Barangay : Real A.49% 1. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area1. Performance Area III.9 0.00% 100.2 Barangay Administration Service Area1. Performance Area V.3 Citizens' Participation Service Area1.7 0.1 0 92% 91% 84% 87% 55% Adm inistrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Developm ent Environmental Management I.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 II. Performance Area SOCIAL SERVICES Service Area3.8 0. Security & Disaster Preparedness 80.61% III.65% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.2 Development Legislation 100.00% 82.2 1 0.78 0.86 0.2 0 Seretarial Services Development Legislation 100. Security & Disaster Preparedness 84.2 Education/Culture/Sports Service Area3. Performance Area LEGISLATIVE SERVICES Service Area2.4 0.62% 88.88 0.24% 253.24% 0.1 Health and Nutrition Service Area3.6 0.1 Seretarial Services Service Area2.50% 84% 0.84 0.65% 84.62% 80.3 Peace.61% 91% 1.82 0. Rizal 40 .76 Health and Nutrition Education/Culture/Sports Peace.8 0.9 88.00% 82.61% 182.

1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion Service Area4.71% 173.2 Agriculture and Fisheries Development 69.1 Natural Resources Management Service Area5.875 0. Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area5.88 0.2 Waste Management 87.23% 40.4 0.6 0.87 0.3 0.855 0.5 0.85 0.00% 69.8 0.86 0.845 87.1 0 Entrepreneurship and Local Industry Prom otion Agriculture and FisheriesDevelopment 40.2 0.23% 55% 0.21% 87% 0.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV.23% V.50% 85.7 0.71% Natural ResourcesManagement Waste Managem ent Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 41 .50% 85.865 0. Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area4.00% 109.

Proportion of households living 5. 4. Proportion of households that are squatters. Proportion of children aged 0-5 years old w ho are malnourished. 0. 1.000% 10.000% 6. 0.000% 0. Proportion of households without access to sanitary toilet facilities. 13. Proportion of households living in makeshift housing. access to sanitary toilet facilities. Proportion of w omen w ho died due to pregnancy related causes. Proportion of households w ith income below the poverty threshold. Proportion of children aged 0-5 years old who are children aged 6-12 years old w ho are not attending elementary school.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 B.000% 3. 0.000% 14. Proportion of households with income below the poverty threshold. 8. Proportion of persons who are unemployed. Proportion of households w ithwho died duethe pregnancy related 2.12 0. 0 0.280% 14.08 0.580% ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 5. en 10. 12.000% 0. Proportion of households that experienced food shortage. causes. Proportion of persons w ho children aged 0-5 years old who died. 5. 6.960% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.959% 8. Barangay Human Development Index 0. Proportion of households without access to safe water supply. Proportion of wom income below to f ood (subsistence) threshold. 0. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending secondary school. Proportion of households that are squatters. Proportion of households with income below the food (subsistence) threshold. 7. Proportion of are unemployed. 2. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school. 9. 10. Proportion of households w ithout access to safe w ater supply.000% 13. 7. 1.1 0. 12. 11. Proportion of households that experienced food shortage. Proportion of children aged 13-16 years old w ho are not attending secondary school.000% 11.04 0. Rizal 42 . 0. 9.06 0.02 0. in makeshift housing.000% 0.000% 0. 0. 4. Proportion of households w ithout malnourished. Proportion of persons w ho w ere victims of crimes. Proportion of children aged 0-5 years old w ho died. Proportion of3. Proportion of persons who were victim of crim s es.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful