P. 1
2 Ulat Sa Barangay - Brgy Kat-bayani

2 Ulat Sa Barangay - Brgy Kat-bayani

|Views: 3,378|Likes:
Dipublikasikan oleh Paul John C. Tongohan

More info:

Published by: Paul John C. Tongohan on Oct 22, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

Ulat sa Barangay
Barangay Katipunan-Bayani Tanay, Rizal I. Panimula
I.I. Maikling Paglalarawan ng Barangay
Region Province Congressional District City/Municipality Barangay Legal Basis of Creation: Land Area Barangay Category Total No. of Population Total 6,842 Total No. of Households Total No. of Families Total No. of Labor Force Total No. of Registered Voters Total No. of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others TOTAL Total Expenditures: : : : : : : : : 3,521 : : : : : Region IV-A Rizal District II Tanay KatipunanBayani PD 12 17.7 Urban Male 1,720 3 440 7 452 2,870 12 3,221

Hectares

Female

P P 2,158,390.00 P 1 00,000.00 P 2, 258, 390.00 P 2,258,390.00

Basic Utilities / Services: Power Supply LOWA Transportation Communication/Telephone/Mobile

Meralco Tricycle, Jeep, Bus PLDT Phone and Internet, Cellphone (Smart and Globe)

I.II.

Pangkaunlarang Tinatahak (Development Trusts)
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

1

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

PANANAW Sa taong 2010 ang Real bilang nagsisilbing pinto ng lungsod ng Calamba, ay magiging isang maunlad, mapayapa, matahimik na pamayanan kung saan ang bawat mamamayan ay malusog at mayroong sapat na hanapbuhay. MISYON Maipagkaloob at maiangat ang edukasyon upang maiagapay ang bawat tao sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan, mapanatili ang komunikasyon at elektripikasyon upang ang bawat mamamayan ay magkaroon ng pagkakaisa, maaliwalas na kaisipan at maakay sa mabubuting gawain at lalo’t higit ang katahimikan ng pamayanan. Mapaunlad ang transportasyon upang maibsan ang trapiko sa daang national at maiwas sa panganib o aksidente ang mga mamamayan ng Real, at maalagaan ang kalikasan, kalinisan ng kapaligiran upang magkaroon ng maayos at malusog na katawan at pag-iisip ang mamamayan.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

2

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

HANGARIN
1. Mapalakas ang sports activities para sa mga kabataan upang maiiwas sila sa masasamang gawain. 2. Magkaroon ng elektripikasyon at linya ng tubig ang lahat ng lugar na hindi pa naaabot nito. 3. Magkaroon ng malimit na pagsasawagawa ng Information Education Campaign partikular sa RA-9003 (Ecological Solid Waste Management). 4. Mapaayos ang mga kanal at mapasementuhan ang mga proposed alternative and diversion road patungo at palabas ng barangay. 5. Maipatupad ang lahat ng mga Ordinansang Pambarangay (strict implementation). 6. Patuloy na pakikipag-ugnayan ng School Principal at mga guro sa barangay upang maipagkaloob at maiangat ang edukasyon sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan. 7. Madagdagan ang patrol car upang lalong mapabilis at matugunan ang pagserbisyo ng Barangay Police sa pagsasaayos ng katahimikan. 8. Magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataong makamtan ang mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng isang mahusay na pamamahala. 9. Magkaroon pangkabuhayan.
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

ng

mga

programang
3

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

10.Patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga Transport Groups upang maisaayos ng madali ang trapiko.
II. BUOD (Summary)

Ang Barangay Governance Performance Management System ay isang pansariling pagtatasa para sa barangay na sumusukat sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan at pagsunod sa mga iniaatas ng 1991 Kodigo ng Pamahalaang Lokal at iba pang mga batas. Ang Barangay Real, sa patnugot ng Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal- Rehiyon ng CALABARZON at Lungsod ng Calamba, ay isa sa mga napiling barangay upang isakatuparan ang pang-rehiyong implementasyon ng BGPMS. Sa pamamagitan ng isang Orientation-Briefing na ginanap noong ika-25 ng Agosto, 2010 inilahad ang mga alituntunin at proseso sa pagsasagot sa data capture forms ng BGPMS, gayundin ang score card na naglalaman ng pangkalahatang antas ng paglilingkod (over-all performance)sa pamamagitan ng paggamit ng isang simpleng computerized system at pagpapaloob ng Community-Based Monitoring System (CBMS)-Millenium Development Goal (MDG) human development index bilang parte ng pangkalahatang impormasyon ng barangay. Dahil sa hindi pa isinasakatuparan ang CBMS sa Lungsod ng Calamba, ang CBMS-MDG human development index ay manu-manong tinuos sa pamamagitan ng paggamit ng primaryang datos (primary data) mula sa mga Barangay Nutrisyon Iskolar, Rural Health Unit, City Planning & Development Office at iba pang ahensya ng pamahalaan. Matapos makuha at mailagay sa data capture forms (DCF) ang kinakailangang datos, awtomatikong nakikita ang pangkalahatang antas ng paglilingkod ng barangay sa scorecard. Batay sa naging resulta ng nasabing survey tool, nagsagawa ang DILG ng isang workshop ukol sa tamang pamamaraan ng pagbubuo ng Ulat sa Barangay. Ang nasabing ulat ay sumasaklaw sa mga datos ng taong 2009. Nakapaloob dito ang mga Ulat Kabatiran ng Pamamahala (Reports Findings), kung saan tinutukoy ang isang masusing pagsusuri sa natamong rating ng barangay sa limang (5) Gawaing Saklaw (Performance Areas): Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures); Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services); Serbisyong Panlipunan (Social Services); Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development); at Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development). Nasasaklaw din ng ulat na ito ang mga alternatibong aksyon at rekomendasyon na maaaring isagawa ng barangay at maging mga kasanayan na kinakailangan upang matugunan ang mga pagkukulang para sa kaunlarang pambarangay. Sa kabuuan, ang Barangay Real ay nakakuha ng 82% na pangkalahatang antas (over-all performance rating); at sa limang gawaing saklaw, pinakamataas na puntos ang nakuha ng barangay sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (92%) at pinakamababa naman sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (55%). Nagpapakita ito ng epektibong pamamanihala sa pamahalaang pambarangay, subalit higit na kailangang pagtuunan ng pansin ang mga gawaing pang-ekonomiya na may malaking kaugnayan sa kalagayang sosyal at pang-kapaligiran.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

4

3. ang Barangay Real ay nakakuha ng mga sumusunod na rating: 1. ULAT KABATIRAN NG PAMAMAHALA (Report Findings) PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD: 82% Batay sa talaguhitan (graph) sa itaas. 92% sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures) 91% sa Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services) 84% sa Serbisyong Panlipunan (Social Services) 55% sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development) 87% sa Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development) SISTEMA AT PARAANG PAMPANGASIWAAN Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 4. Rizal 5 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 III. 5. 2.

5. Pagkakaroon ng isang barangay hall na ang titulo ay pagmamay-ari ng barangay. Patuloy na paglinang ng kaalaman ng mga opisyales ng barangay sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagsasanay at iba pang gawain. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Walang sasakyang pamatay sunog (fire truck) ang barangay. Rizal 6 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 (ADMINISTRATIVE SYSTEMS & PROCEDURES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 92%  Pagpapaunlad ng Organisasyon (68. 6. Pagtatamo ng ikalawang gantimpala sa Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa. 2. Pagkakaroon ng lahat ng batayang pangangailangan (basic requirements) para sa isang maayos na pamamahala sa barangay. ALTERNATIBONG AKSYON: 1. 4. 3. Pagkakaroon ng organisadong Expanded Barangay Peace & Order Council at Expanded Barangay Development Council. 2. Pagdalo sa mga pagsasanay ng lahat ng mga opisyal ng barangay.49%) (Organizational Development) PAG-AANALISA: 1. Patuloy na pagsasanay para sa mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa tungo sa higit pang maayos na pagresolba ng mga kaso na idinudulog sa kanilang tanggapan.

TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN. Pagkakaroon ng nakatalagang Public Information Desk na nakatutulong upang mabilis na maaksyunan ang mga idinudulog ng mga mamamayan sa barangay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3. 4. Pagpapanatili ng mas obhetibo (objective) na pagpaplano at sikapin nang higit ang matalinong paguugnay ng plano sa pamamanihalang pinansyal. napapabilis ang transaksyon sa pagkuha ng Barangay Clearance at Certificate. Ang Tanggapan ng Punong Barangay ay matatagpuan kalapit ang Tanggapan ng Kalihim at Ingat-Yaman ng barangay. 3. Pagpasa ng isang resolusyon upang makahingi ng isang sasakyang pamatay-sunog (firetruck). Pagkakaroon ng maayos na istruktura at mga tanggapan sa barangay hall. ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagpaplano at pagsasagawa ng mga proyekto REKOMENDASYON PARA SA DILG. BADYET AT IBA PANG AHENSYA • Pagbibigay ng patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagbabadyet at paggasta para sa barangay  Pakikilahok ng mga Mamamayan (100%) (Citizen’s Participation) PAG-AANALISA: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Sa ganitong paraan. REKOMENDASYON: PARA SA DILG: • Paghiling sa tanggapan ng pagsasanay hinggil sa kahusayan at kasanayan ng mga Lupong Tagapamayapa PARA SA MGA NGO: • Paghiling / paghingi ng isang sasakyang pamatay sunog (fire truck)  Pangangasiwa sa Barangay (100%) (Barangay Administration) PAG-AANALISA: 1. Rizal 7 . Pagkakaroon ng mga -obserba ng implementasyon ng katarungang pambarangay sa ibang barangay (Lakbay-Aral). 2.

May sapat na bilang ng Non-governmental Organization (NGO) sa Barangay Peace and Order Council (BPOC) at Barangay Development council (BDC). Nagdaraos ng Barangay Assembly ang Sangguniang Barangay dalawang beses sa loob ng isang taon kung saan nagkakaroon ng public hearing at konsultasyon sa mga mamamayan hinggil sa kalagayan ng barangay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. Patuloy na pagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly apat na beses isang taon. 4. Patuloy na pagtugon sa mga suhestyon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga feedback mechanisms gaya ng suggestion box. Ang kahayagan (transparency) ay pinananatili sa barangay sa pamamagitan ng mga sumusunod: a. Pagpapaskil ng mga Financial at Disbursement Report at Updated plans & programs sa isang lugar na mabilis makita sa barangay b. Patuloy na pagdaraos ng Barangay Assembly Day tuwing Marso at Oktubre. ALTERNATIBONG AKSYON: 1. 3. 2. Pagpapaskil ng pangalan ng mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa tatlong (3) hayag na lugar sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Nagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly ang Sangguniang Kabataan apat na beses isang taon. Rizal 8 . 2. Pagpapaskil ng mga Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay sa isang hayag na lugar sa barangay c. May feedback mechanism na pinaiiral sa barangay. REKOMENDASYON PARA SA CSC AT DILG: • Pagsubaybay sa implementasyon ng RA 9485 o ng Barangay Citizen’s Charter  Kahayagan (100%) (Transparency) PAG-AANALISA: 1. 3. survey at text messages.

Pagkakaroon ng isang maayos na Internal Rules of Procedures (IRP). Regular na pagdaraos ng dokumentadong sesyon dalawang beses isang buwan. 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 • Patuloy na pagpapaskil ng Financial at Disbursement Report. Updated Plans & Programs. Pagkakaroon ng maayos at masistemang pangangalaga ng mga dokumento. ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 4. Rizal 9 . Pagkakaroon ng isang bulwagang panlehislatura (session hall) na may sapat na gamit at kasangkapan. 2. Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay. at miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa mga hayag ng lugar sa barangay SERBISYONG PANGLEHISLATIBO (LEGISLATIVE SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91% ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91%  Serbisyong Pang-kalihiman (100%) (Secretariat Services) PAG-AANALISA: 1.

ordinansa at iba pang panglehislatibong aksyon Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 2. paggawa ng resolusyon. DENR) • Pagbibigay ng mga babasahin at sapat na impormasyon hinggil sa pagsasabatas at pagpapaunlad ng mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura PARA SA DILG: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. May Kakulangan sa panglehislatibong aksyon para sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o o o o Edukasyon/ Kultura at Isports Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya Pamamahala ng Likas na Yaman Pamamahala ng Basura ALTERNATIBONG AKSYON: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas at sapat na kaalaman hinggil sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura REKOMENDASYON: PARA SA IBA’T IBANG AHENSYA NG GOBYERNO (DepEd. Pagpapanatili ng maayos na sistema ng pangangalaga ng mga opisyal na dokumento ng barangay.  Lehislatibong Pangkaunlaran (82. Mayroong pinagkaisang Capacity Development Agenda ang barangay 3.61%) (Development Legislation) PAG-AANALISA: 1. Pagpapanatili ng mga kagamitan at istruktura sa bulwagang panglehislatibo ng barangay. Rizal 10 . DTI. Ang Taunang Badyet ay naipasa sa loob ng budget calendar 2.

4 Micro-Nutrient & Food Supplement 4. Pagkakaroon ng programa para sa mga matatanda.3 Operation Timbang 4. Rabies. Dengue. Kakulangan ng linya ng tubig sa ibang bahagi ng barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.6 Disease Control Program (TB.2 Breastfeeding Program 4. Hepa. Rizal 11 .5 Immunization Program 4.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 SERBISYONG PANLIPUNAN (SOCIAL SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 84%  Kalusugan at Nutrisyon (80. Pagkakaroon ng Botika sa Barangay .65%) (Health & Nutrition) PAG-AANALISA: 1. mga bata at mga mamamayang may kapansanan 4. Pagkakaroon ng programa hinggil sa kalusugan at nutrisyon gaya ng: 4.1 Maternal Care 4. Chicken Fox) 5. Pagkakaroon ng gulayan sa barangay 3. Barangay Health Center at Public Toilet 2.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 6. Paglulungsad ng mga fundraising activities upang mabigyang-suporta ang mga gawaing pangedukasyon. Pagkakaroon ng programa sa Gender and Development 3. Rizal 12 . Pagkakaroon ng Covered Court 6. Culture & Sports) PAG-AANALISA: 1. Kakulangan ng maayos na palikuran sa ibang bahay sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Pakikipag-uganayan sa nararapat na ahensya upang matugunan ang problema sa patubig at maayos na palikuran PARA SA NSO: • Paghingi ng tamang datos hinggil sa populasyon ng barangay maging sa iba pang aspeto ng pamumuhay  Edukasyon/ Kultura at Pampalakasan (84. Pagsusuri at pag-estima sa bilang ng populasyon ng barangay upang matugunan ang pangangailangan sa suplay ng gamot at makapaglaan ng sapat na pondo para sa kalusugan 4. Pagkakaroon ng programa at pasilidad para sa isports 4. Paglalaan ng sapat na pondo upang matugunan ang problema sa kalusugan at nutrisyon 2. kultura at pampalakasan Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Patuloy na pagsasagawa ng mga programa sa pagpapanatili ng kalusugan at nutrisyon ng mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: 1. Paglalaan ng discount para sa mga mahihirap na mamamayan ng barangay upang makapagpagamot sa pampublikong ospital 5. Pagkakaroon ng Barangay Day Care Center at Information/Reading Center 2. Pagkakaroon ng Alternative Learning System (ALS) 5. Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Kalusugan at Engineering hinggil sa problema sa maayos na palikuran 3.62%) (Education. Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Pabahay (Urban & Housing)at patubig (Water District) hinggil sa problema sa linya ng tubig 2.

Rizal 13 . Mayroong regular na ronda o foot patrol ang mga Barangay Tanod 4. Outpost. Walang gusali para sa Science High School 8. Street lighting.24%) (Peace. Hindi nagkakaroon ng earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Di sapat ang benepisyong natatanggap ng mga guro 9. Warning Device. Mayroong pinagkaisahang Integrated Public Safety Plan at Disaster Risk Reduction Plan ang barangay 3. Security & Disaster Preparedness PAG-AANALISA 1. seguridad at kahandaan sa sakuna kagaya ng: Brgy. Mayroong sapat na kagamitan at gusali ang barangay ukol sa kapayapaan. Bagamat isang urban barangay. Walang programa upang lalong hubugin ang kaalaman ng mga guro sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng edukasyon ALTERNATIBONG AKSYON: 1. at 2-Way radio. Seguridad at Kahandaan sa Sakuna (88. napapanatili ang kapayapaan sa pamayanan 2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 7. Pakikipag-ugnayan sa ahensya ng edukasyon at iba pang organisasayon upang mabigyan ng nararapat na mas mataas na pagsasanay at kaalaman ang mga guro 3. 5. Pangangalap ng pondo para sa pagpapatayo ng Science High School 2. Patuloy na pagsasagawa ng mga programa upang mapataas ang antas ng kaalaman at edukasyon ng mga mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Paglalaan ng pondo para sa pagpapatayo ng gusali para sa Science High School PARA SA KAGAWARAN NG EDUKASYON AT IBA PANG NGO • Pagbibigay ng karagdagang kaalaman sa mga guro upang lalo pang mapataas ang antas ng kalidad edukasyon sa mga kabataan ng barangay  Kapayapaan.

Rizal 14 . POSO AT PAMAHALAANG PANLUNGSOD NG CALAMBA: • Pagsasagawa ng isang pagsasanay hinggil sa pagbubuo ng mas obheyibo at komprehensibong ng Barangay Integrated Area Public Safety Plan at Barangay Disaster Risk Reduction Plan KAUNLARANG PANG-EKONOMIYA (ECONOMIC DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 55%  Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya (69. fire search and rescue drill. landslide search & rescue drill at water search & rescue drill sa barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAMATAY SUNOG AT PUBLIC ORDER & SAFETY OFFICE (POSO) • Pagdaraos ng pagsasanay ukol sa earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay at gayundin sa mga gusaling pampaaralan at commercial establishments PARA SA DILG.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. PNP.23%) (Entrepreneurship & Local Industry Promotion PAG-AANALISA: 1. Patuloy na pagdaraos ng foot patrol. Nagkaroon ng programang pangkabuhayan para sa mga mamamayan ng barangay kagaya ng soap making 3. Mayroong organisadong kooperatiba ang barangay 2. Nakikibahagi ang mga barangay sa mga Job Fairs at Trade Fairs Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. fire drill.

Pagsasagawa/ pagpapatupad ng Backyard Vegetable Production 2. Nagkaroon ng programa ang barangay ukol sa Urban Vegetable Production 2. Pagtatayo ng Backyard Fishponds/ Fish Nursery 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 4. Paghiling ng sapat na pondo para sa pagsasagawa ng mga proyekto ukol sa agrikulutra at pangisdaan REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA AT PANGINGISDA • Magkaroon ng pagsasanay at orientation ukol sa konsepto at pagsasagawa ng ng Backyard Vegetable & Fishery Production Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Walang kabuhayang pangpangisdaan sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Walang Bagsakan Center ang barangay para sa mga produktong pang-agrikultura dahil ang mga mamamayan dito ay nagtayo na ng kani-kanilang mga tindahan sa harapan ng kanilang tahanan ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Rizal 15 . Mayroong seed nursery sa barangay at may isinagawang rehabilitasyon ng mga irrigation canals 3. Pagtatayo ng isang Bagsakan Center na pagmamay-ari ng barangay 2. Pagpapatuloy ng mga programang pangkabuhayan para sa mamamayan ng barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA • Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Kagawaran hinggil sa konsepto at pagpapatayo ng Bagsakan Center  Kaunlarang Pang-agrikultura at Pangisdaan (40%) (Agriculture and Fisheries Development) PAG-AANALISA: 1.

Rizal 16 . Nagsagawa ang barangay ng Urban Tree Planting & Preservation Program. ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagpapatupad at pagsasagawa ng mga programa na may kaugnayan sa pangangalaga ng likas na yaman katulad ng pagtatanim ng puno at paglilinis ng kanal REKOMENDASYON: PARA SA CITY ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCES MANAGEMENT OFFICE: • Pagsasagawa ng mga fora at symposium na tumatalakay sa isyu ng Climate Change Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Nagsagawa ang barangay ng mga programa ukol sa pangangalaga ng likas na yaman gaya ng: Paglilinis ng estero at pagtatanim ng kawayan sa tabing-ilog. 2.50%) (Natural Resources Management) PAG-AANALISA: 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 KAUNLARANG PANG-KAPALIGIRAN (ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 87%  Pamamahala ng Likas na Yaman (87. Mayroong Climate Change Action Plan at Clean and Green Program ang barangay. 3.

Nagkaroon ang barangay ng malawakang kampanya sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan (waste segregation at source) 4. Ang basura ay regular na kinolekta sa barangay 2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010  Pamamahala ng Basura (85.71%) (Waste Management) PAG-AANALISA: 1. wrappers at iba pa. Magpasa ng panlungsod na Ordinansa sa pagbabawal ng paggamit ng plastic bags. Patuloy na pagtuturo sa mga mamamayan ukol sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan 2. Bigyan ng nararapat na kapangyarihan ang CENRO upang parusahan ang mga lumalabag sa RA 9003 PARA SA DENR: 1. Magpasa ng panlungsod na Ordinansa upang ipagbawal ang pagsusunog ng mga goma. Regular na paglilinis ng kanal at daluyan ng tubig REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Pagpapatayo ng isang sanitary landfill na pagmamay-ari ng pamahalaang panlungsod PARA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN: 1. Ang barangay ay mayroong isang Materials Recovery Facility 3. Upang ipatupad ang mga alituntuning nakasaad sa RA 9003 2. Ipasara ang lahat ng open dumpsites Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 17 . 3. 2. Ang mga kanal at daluyan ng tubig ay palagiang nililinis ALTERNATIBONG AKSYON: 1. plastik at damuhan.

masasabing ang BGPMS ay isang mahusay na kasangkapan na tiyak na magiging obhetibong batayan ng pagpaplanong isasagawa ng pamunuan ng barangay. Batay sa mga nabanggit. Nagbibigay din ito ng matibay na batayan ng mga naisakatuparan ng mga pinuno ng barangay na maaaring ibahagi sa Barangay Assembly Day. Sa pamamagitan ng scorecard. mas mabilis itong maipauunawa sa mga mamamayan. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Isa din itong magandang paraan upang makita ang kasalukuyang kalagayan o estado ng barangay. Rizal 18 . KONKLUSYON (Conclusion) Ang Barangay Governance Performance Management System (BGPMS) ay isang magandang paraan upang masukat ang kakayahan ng isang Barangay sa pamamahala sa pamamagitan ng pagtasa sa limang gawaing saklaw ng pamamahala.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 V. PINALAWAK NA BPOC AT BDC E. TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY. MGA KALAKIP NA DOKUMENTO ( ATTACHMENTS ) A. Rizal 19 . KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP PARA SA PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS F. RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 D. BGPMS DATA CAPTURE FORM (DCF) AT SCORE CARD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 C. MAPA NG BARANGAY B. SANGGUNIANG KABATAAN.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Mapa ng Barangay Real Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 20 .

04-2009 PAMAGAT ISANG ORDINANSA NA PINAHIHINTULUTAN LANG NA ANG BUS STOP AY SA HARAPAN NG WALTERMART AT ANG PAMPASAHERONG JEEP NAMAN AY SA CALAMBA CENTER TERMINAL BLG 05-2009 ORDINANCE APPROVING CITIZEN'S CHARTER FOR BRGY. Rizal 21 . CALAMBA CITY Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 ORDINANSA BLG. REAL.

DYAN ESPIRIDION KAHILINGANG MAPAILAWAN ANG SITIO MARANGAL KAHILINGAN MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON. Rizal 22 . MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER JOHNNY UNICO KAHILINGANG MAKUHA AT MAILIPAT SA BARANGAY REAL ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN AT REAL ELEMENTARY SCHOOL KAHILINGANG MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 RESOLUTION # 2009-001 2009-002 TITLE PAGHIRANG BPSO HUMIHILING NG 300 PCS. MONOBLOCK CHAIRS KAY HON. RUTH HERNANDEZ KAHILINGANG MARAGDAGAN ANG SUPPLEMENTAL BUDGET PAGHIRANG SA MGA LUPONG TAGAPAMAYAPA KAHILINGANG IDEKLARANG NAWAWALA AT IKANSELA NA ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN MAKAPAGLABAS NG PONDO SA MOOE PARA SA BARANGAY CULTURAL ACTIVITIES KAHILINGANG MABAYARAN NG SANGGUNIANG BARANGAY ANG GASTUSING ELEKTRISIKAL NG DAY CARE CENTER PAGHIRANG KAY CONCEPCION VILLANUEVA BILANG BARANGAY HEALTH WORKER DATE PASSED 1/8/2009 1/16/2009 2009-003 1/10/2009 2009-004 2009-005 2009-006 2009-007 2/9/2009 2/9/2009 2/9/2009 2/25/2009 2009-008 2009-009 2009-010 2/23/2009 2/21/2009 3/27/2009 2009-011 3/14/2009 2009-012 3/28/2009 2009-013 3/28/2009 2009-014 7/3/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. LUIS VERGEL BARORO HUMIHILING NG 200 PCS. NG MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE MAYOR PURSING ORUGA HUMIHILING NG 100 PCS.

RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY GOVERNOR TERESITA LAZARO PAGHIRANG KAY GNG. Rizal 23 . KAHILINGAN KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO MAPA-ILAWAN ANG SAN VICENTE FERRER ROAD HANGGANG SA BAGONG SIMBAHAN PAGHIRANG KAY GNG. TERESITA COMETA BILANG BAGONG BARANGAY SECRETARY PAGHIRANG KAY PASTOR ERNIE CEREZO BILANG BAGONG LUPONG TAGA PAMAYAPA KAHILINGAN MAGAMIT NG SENIOR CITIZEN ASSOCIATION OF REAL ANG LUMANG GUSALI NG DAY CARE CENTER KAHILINGAN NI KAGAWAD GLORIA AVILES SA CALAMBA WATER DISTRICT NA MAPALINYANHAN ANG ATDRAMAM SUBD. 5/23/2009 5/23/2009 7/3/2009 7/11/2009 8/4/2009 2009-021 8/4/2009 2009-022 8/6/2009 2009-023 9/14/2009 2009-024 10/14/2009 2009-025 10/27/2009 2009-026 11/18/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. OLYMPIA LIBUTAN ANG MAGING OTORISADONG PIPIRMA SA LAHAT NG TRANSAKSIYON SA LAND BANK OF THE PHILS. MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER NEIL ANDREW NOCON PAGTIBAY NG ORDINANSANG PAMBARANGAY BILANG 04 HUMIHILING NG 100 PCS. OLYMPIA LIBUTAN BILANG INGAT YAMAN KAHILINGANG SINA BARANGAY CHAIRMAN FLORENCIO MORALES AT GNG. MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE GOV. RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY VICE GOV.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-015 2009-016 2009-017 2009-018 2009-019 2009-020 HUMIHILING NG 100 PCS.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-027 2009-028 KAHILINGANG MAGKAROON NG OVERPASS ANG REAL ELEMENTARY SCHOOL KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO KAHILINGANG PONDO KAY CONG. Rizal 24 . TIMMY CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST. KAHILINGANG MABIGYAN NG 13TH MONTH PAY ANG SANGGUNIANG COUNCIL PAGHIRANG KAY REYNALDO PACHECO BILANG BAGONG BPSO 11/18/2009 11/27/2009 2009-029 11/25/2009 2009-030 2009-031 11/27/2009 12/10/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. KAHILINGANG PONDO KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST.

TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY. Rizal 25 . SANGGUNIANG KABATAAN.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 G. PINALAWAK NA BPOC AT BDC Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

LIBUTAN BRGY. G. L. K. T B GY. F. J. N. W. FLORENCIO MORALES BARANGAY CHAIRMAN KGG. CHAIRMAN G . TORRENO SK KAGAWAD SK KAGAWAD KGG. D.A. P. PELAYO KAGAWAD KGG. O. A. ALMADOVAR KAGAWAD KGG. SADILI SK KAGAWAD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. CANICOSA KGG. MORALES BRGY. E. LACTAO KAGAWAD KGG. J. F. A. S CR T Y R E E AR GNG. KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KGG. A. TREASURER KGG. MORALES KAGAWAD KGG. H. AVILES KAGAWAD KGG. S. MARQUEZ SK Chairman ORGANIZATIONAL CHART SANGGUNIANG KABATAAN HON. DE JURAS KAGAWAD KGG. I CANICOSA KAGAWAD KGG. Rizal 26 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 S ANGGUNIANGBARANGAYNGBARANGAYRE AL HON. GALINA SK KAGAWAD KGG. SHIMOMURA SK KAGAWAD KGG. GAJES SK KAGAWAD KGG. VERAS SK KAGAWAD KGG. T COME A NG .

MICHELLE TORRES SUBCOMMITTEE ON SECTORAL CONCERNS SK KIMBERLY MARQUEZ MR. . SECRETARY TERESITA COMETA NGO REP. VICENTE CANICOSA MRS. FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG.CORAZON TANGCANGCO GABAY SA MAMAMAYAN AKSYON (GMAC) ALL COUNCIL ORGANIZ ATIONAL S TRUCTURE THE VAROIUS BARANGAY ANTI-CRIME BODIES UNDER BARANGAY PEACE & ORDER COMMITTEE BARANGAY PEAC & ORDER COMMITTEE (BPOC E ) HON.F LORENC E. SALANGGA MA. ROMULO A. MILA ROXAS MRS. LUIS OPULENCIA SUBCOMMITTEE ON SPORTS & PHYSICAL FITNESS MR.JONALD DE JURAS Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.PASTOR ERNIE CEREZ O KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONGBARANGAY HON. FLORENCIO E. F ORE IO E MORAL S L NC .BRGY.MORALES IO BPOC C HAIRMAN KGG. GLORIA AVILES KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. ARTHUR PELAYO KAGAWAD KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON. ANGELA AQUINO MR. MORALES BARANGAY CHAIRMAN SECRETARIAT . Rizal 27 . ISAGANI CANICOSA KAGAWAD SK CHAIRMAN DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TH B ANGAYD VE OPME INS UT E AR E L NT TIT IONSUND RT EB ANGAY D E H AR EVEL ME COUNC OP NT IL BARANGAYDE L VE OPME C NT OUNC (BDC) IL H ON. ELISEO PALUPIT MR. FABIAN ALAMADOVAR SECRETARIAT BARANGAY OFFICIAL AS DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. BYRON MANALANG MS. AMADO BAUTISTA MR. MANNY OH SUBCOMMITTEE ON CRISIS MANAGEMENT SECURITY TEAM DIONISIO MAÑAGA MACARIO RECTO HERMIE ALCANTARA SUBCOMMITTE ON COMMUNITY ASSISTANCE AND RESPONSE ALL BPSO ALL LUPONG TAGAPAMAYAPA SUBCOMMITTEE ON INTELLIGENCE INFORMATION KGG. E BDCCHAIRMAN BARANGAY EXECOM HON. KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY ALL COUNCIL SUBCOMMITTEE ON HEALTH & NUTRITION & ENVIRONMENT PROTECTION SK KIMBERLY MARQUEZ MR. FABIAN ALMADOVAR POLICE OFFICER ASSIGNED IN THE AREA SUBCOMMITTEE ON CRIME PREVENTION/DRUG ABUSE COUNCIL SK KIMBERLY MARQUEZ SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS PROTECTION ENGR. ISAGANI CANICOSA MR.

proyekto at mga gawain sa isang pamayanan. SAPAGKAT. SAPAGKAT.01 (Executive Order) ISANG KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP NA BUMUBUO SA KOMITE NG BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (BGPMS). Rizal 28 . SAPAGKAT. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. bigyang-linaw at isaalang-alang. isinusulong ng DILG ang isang programang tinaguriang: “Barangay Governance Performance Management System” (BGPMS) na siyang tutulong sa pagtaya sa kalagayan at magsisilbing mabisang basehan para sa mga pagpaplano at pagsasakatuparan ng mga patakaran. plano. ang barangay ang pangunahing yunit pulitikal na bumabalangkas at nagsasakatuparan ng mga patakaran. dito rin maaaring dinggin at ayusin ang mga ‘di pagkakasundo. programa. SAPAGKAT. proyekto at mga gawain ng bawa’t barangay. SAPAGKAT. ang Barangay Real ay lubos na naniniwala na ang BGPMS ay makatutulong ng malaki sa pagsisikap na makamtan ang mga adhikain nito. 2009. ang pagbalangkas at pagsasakatuparan ng mga nabanggit na gawain ay nangangailangan na isang mabisang mekanismo upang maging batayan para sa mas mahusay at epektibong pamamahala. programa.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 ATAS OF KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP SA PAGBUO NG KOMITE SA BGPMS Republika ng Pilipinas Lalawigan ng Laguna Bayan ng Calamba BARANGAYREAL TANGGAPAN NG PUNONG BARANGAY Kautusang Tagapagpatupad Blg. ito rin ay nagsisilbing “forum” o daluyan kung saan ang mga samu’t-saring usapin ay maaaring maipahayag. ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ang pangunahing tanggapan ng pamahalaan na umaagapay at nagtataguyod sa mga pamahalaang lokal tungo sa pagkakaroon ng isang mahusay at epektibong pamamahala.

Seksyon 3. (analysis) Pagbalangkas ng “Ulat sa Barangay”. Punong Barangay ng Barangay Real. 7. Libutan Seksyon 2. Bayan ng Calamba. FLORENCIO E. Cometa Gng. Sherlyn M. Isagani G. De Juras Kgg. 4. Canicosa Kgg. Aviles Kgg. Gloria C. Lactao Kgg. Rizal 29 . Pelayo Kgg. 6. Olympia D. Teresita P. (utilization conference) Patuloy na pagrerepaso/monitor ng Ulat sa Barangay (review/monitoring). MORALES. 1. 2010. Ang Kautusang ito ay dagliang magkakabisa. Seksyon 4. AKO si FLORENCIO E. Marquez Gng. Fabian P. 3. Florencio E. 2. Kung kaya’t ang komite ng BGPMS ay kagyat na dapat buuin. Nemensio B. MGA TUNGKULIN AT GAWAIN NG KOMITE. PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS. Almadovar Kgg. Pagkalap ng mga datos na hinihingi ng Data Capture Form (data collection) Pagtiyak sa kawastuan ng bawa’t datos na nakalap (validation) Pagtatasa/pagsusuri ng mga pinagsamang-samang impormasyon. sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal Taon 1991 at ng ibang mga umiiral na batas at sa pamamagitan nito ay minarapat na ipagutos ang mga sumusunod: Seksyon 1. Morales Kgg. (SBGR preparation) Pagsusumite sa mga kinauukulan. Lalawigan ng Laguna. SK Kimberly P. PAGKAKABISA. Isinagawa sa Barangay Real.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 DAHIL DITO. Jose M. (submission) Pag-uulat. 5. MORALES Punong Barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Ang Komite ay makikipagugnayan sa kinatawan ng tanggapan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) para sa karampatang payong teknikal. Morales-Punong Barangay : Kgg. Bayan ng Calamba. Ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Tagapangulo : Mga Kasapi Kgg. Arthur S. Lalawigan ng Laguna ngayong ika-28 ng April. TAGAPAYONG-TEKNIKAL.

Rizal 30 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BGPMS Data Capture Form Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

In case no NSO data. Proportion of children aged 0-5 years old who are malnourished. 3. of Families Total No. Proportion of children aged 0-5 years old who died.959% 0. Specify) TOTAL Total Expenditures: Basic Utilities / Services: Power Supply Water Supply  Meralco First Level : : : : : 3 959 3 440 7 452 9 577 51 P 2 080 851. GENERAL INFORMATION Region Province Congressional District City/Municipality : : : : Region IV-A Laguna District II Calam ba Barangay : Real Legal Basis of Creation: : PD 12 Land Area : 221. 6.00 P 6 726 237. 7. of Households Total No. B us Landlocked Others______  Third Level Trans portation (Please specify) Communication-telephone.61278 Hectares Barangay Category (please check appropriate box or boxes)  Urban Agricultural Upland Rural Coas tal Lowland Total No. of Population (Use NSO Data. Rizal 31 .10 Electric Cooperative Second Level Tricycle.580% (no data) (no data) Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Proportion of women who died due to pregnancy related causes. mobile etc. 2. of Registered Voters Total No.000% 0.280% 0.000% 5. J eep. 4. Proportion of households without acces s to safe water supply. C ellphone (Smart and Globe) P LDT B. Proportion of households without acces s to sanitary toilet facilities. of Labor Force Total No.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM DATA CAPTURE FORM CY 2009 Year Under Review A. Proportion of households living in makeshift housing.21 P 4 644 386. (name of provider) P hone and Internet.000% 0. the R BI shall be used) Total 12 409 Male 6 221 Female 61 88 Total No.21 P 5 589 768. Proportion of households that are squatters. Barangay Human Development Index (Preferably 2009 CBMS Results) 1. of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others (Pls.960% 10.00 P 1 000. 0. 5.

10.1. Proportion of hous eholds that experienced food shortage.1.0.000% 0.3 Presence of Citizen's Charter 1.1 Organizational Development 1.2 Presence of Administrative Requirements Barangay Seal 1 Philippine Flag 1 Picture of Incum bent President 1 and other Local Officials 1 Map of the Barangay 1 Updated Record of all inhabitants 1.1. 14. Performance Indicators I. paid BHW) Barangay Nutrition Scholar Bgy Human Rights Action Officer Bookkeeper Day Care Workers 1.5 Other appointive positions created and filled-up Barangay Health Workers (include m un.4 Mandatory Appointive Positions Filled-up Treasurer Secretary Lupon Barangay Tanod 1 1 1 1 1 1 5 1 1 4 1.000% 0. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school.000% 0. 11.1 Presence of Organizational Structure 1.1. 12.000% 0.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 8. Rizal 32 .1. Proportion of persons who were victims of crimes.7 Presence of Barangay Hall Lot title of the barangay hall in the name of the barangay 1. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending s econdary s chool. Proportion of hous eholds with incom e below the food (subsistence) threshold.000% 0. Proportion of persons who are unem ployed. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area 1.6 Attendance to Trainings and other related activities Sangguniang Barangay 1 Secretary 1 Treasurer 1 SK 1 Lupong Tagapamayapa 1 Barangay Tanod 1 BHW / BNS 1 BHRAO 1 Bookeeper 1 Day Care Workers 1 1.000% 9. Proportion of hous eholds with incom e below the poverty threshold. 0./city/prov.1.1.1.000% (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) C.8 Presence of Communication and Transportation Services Two-Way Radio 1 Mobile Phone / Landline 1 Computer/Internet 1 Patrol Car 1 Fire truck 0 1 1 5 1 1 1 1 1 10 2 4 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 13.

269.00 1. 261.1 Presence of Certified Statement of Actual Income & Expenditures 1. 115.269.95 772.00 P 14.230.6 Total Appropriation (com pliance to the m andatory appropriations) As Mandated 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % 7 P P P P P P P 3. Model Brgy Hall Awards Garnered Mun/City 4 Prov. Expanded Barangay Development Council Created (EO) Organization of the following Sub . 0 Nat'l 0 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 7 1. Loan Payment on Time (if applicable) 0 Reg. 115.7 Total Expenditures (in conformity with the total appropriation) 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % P P P P P P P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 0 Nat'l 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 50 0 B.000.90 60. Other Awards: (Please specify) 2009 Most Complied Brgy RA9003.2. 115.10 Awards / Recognition Received: A.4 Presence of Annual Inventory of As sets 1.00 1. 261.269. 261.230.2. 261.500.3 Presence of Annual Procurement Program 1. Service Area 1.00 P 1.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Organization of Barangay Health Emergency Response Team Organization Green Brigade Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitnes s 1. Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa Awards Garnered Mun/City 1 2 Prov.500.00 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.000.95 772.80 293.000.2.224.45 586.45 586.1.224.90 60.000.90 60.2.2 Barangay Administration 1.224.80 293.2.95 772.80 293. Rizal 33 .1. Expanded Barangay Peace and Order Committee Created (EO) Organization of the following Sub .45 P 586.95 P 772.5 Brgy.500.80 P 293.000.00 14.2 Organization of Bids and Awards Committee 1.00 As Appropriated 3. 115.269.45 586.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information B.230. 0 Reg.00 14.500.00 Actual Appropriatio ns P 3.000.00 14.230.000.2.00 Actual Expenditure 3.224.90 P 60.000.2.9 Organized the following w/ compos ition in conformity w/ its legal basis : A.

2.Committees Conducted and BPOC Form 1 submitted to the Barangay Secretary: Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information 4 4 4 4 4 12 20 83 Service Area 1.Committees Conducted and BDC Form 1 sub mitted to the BDC Secretariat: Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitness 4 4 4 1.2.2.2. fees & charges Manual 1 Computerized 1.2.3 Citizens' Participation 1.16 Presence of Barangay Audit 1.) 1.5 Membership of NGOs in BPOC 1.17 Presence of Barangay Public Information Office Desk 1.15 Presence of Barangay Dis bursement Report 1./City Planning Office 4 Number of Katarungang Pambarangay Quarterly Reports Submitted 4 Katarungang Pambarangay Disputes Resolution Efficiency Rate 4 1.19 Presence of Three (3) year Local Development Investment Program 1.3.2.22 Expanded Barangay Development Council Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun.8 Response Time in the Issuance of Barangay Clearance (within 1 day) 1.2.2.18 Presence of Three (3) year Barangay Development Plan 1.2.13 Share in the proceeds from Dev't & Utilization of Nat'l Wealth (if applicable) 1.3.24 Expanded Barangay Peace & Order Committee Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun.25 Meetings of the EBPOC's Sub .12 Presence of System to collect taxes.6 Feedback Mechanism Suggestion Box Survey SMS/Others (Please Specify) 3 1 1 1 13 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.20 Presence of Annual Investment Program 1.23 Meetings of the EBDC's Sub .2.3.9 Response Time in the Issuance of Barangay Certificate (within 1 day) 1.10 Response Time in the Issuance of Community Tax Certificate (if applicable) 1.3.21 Presence of Data Bank System Manual Computerized 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 12 1.3.2.2.2.2.3.2 Katipunan ng Kabataan Assembly conducted every quarter 1.2.4 NGO membership in the BDC not less than 1/4 of the fully organized council 1.2.14 Presence of Barangay Financial Report 1.3 Public Hearings/Consultations Conducted in aid of legislation 1. Rizal 34 .2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.11 Presence of "BDP identified" Project/s funded from other sources (grants/CDF/etc.1 Conduct of Barangay Assembly twice a year 1st Sem 1 2nd Sem 1 2 4 2 1 1 1./City Planning Office 1.2.

1.2 Development Legislation 1 2 31 2 1 24 1 24 2.2 Updated Financial Statem ent Posted in the barangay hall 1.4.2.2.2.1 Secretariat Services 2.2.1 Presence of Capacity Development Agenda 2.1.2 Presence of Minutes of Regular Session 2.of Beneficiaries 568 Food Supplement for Children: No.4.4. of Regular Sessions Conducted: 2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Service Area 1.5 Presence of Mothers' Clas s program: No. Culture and Sports > Peace.4.2. Under Review): 2.1. of Children Beneficiaries1.4 Transparency 1. Financial.6 Prom otion of Breastfeeding Program 3. Activity and Problems Affecting the Barangay was presented during Barangay 1. Under Review): 2.1.5 Annual Budget for the following year approved within the budget calendar 2 4 4 2 4 4 1 21 Service Area 2.1.3 Presence of Family Planning / Responsible Parenthood Program 3.2. Performance Area LEGISLATIVE SERVICES 1 24 1 1 27 Service Area 2.1.4 Lis t of mem bers of Barangay Assem bly Posted in conspicuous places 1. Rizal 35 . of Res olutions Passed (Yr.1 Semestral Reports re: Ulat sa Barangay.of Beneficiaries 3. Security. and Disaster Preparedness > Entrepreneurship and Local Industry Prom otion > Agriculture and Fisheries Developm ent > Natural Res ources Management > Waste Managem ent 4 2 0 2 0 0 0 0 57 III.4. of Ordinances enacted (Yr.6 Barangay Ordinances and Resolutions posted in cons picuous places 1.4 No.7 Lis t of LT m em bers posted in three (3) conspicuous places in the bgy II.7 Presence of Ordinances/Resolutions on: > Health and Nutrition > Education.4.3 Presence of Tax Ordinances or Revenue Code enacted 2.1.3 Presence of Internal Rules of Procedure 2.1 Session Hall with Fixture and Equipment 2.6 No. Performance Area SOCIAL SERVICES 1 1 812 462 164 385 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Service Area 3.1.2 Presence of Com munal Garden/Gulayan/ Herbal Garden 3.2 No.5 Lis t of implem ented projects posted 1.4.4 Presence of Systematic Filing of legislative documents (in lab elled folders) 2.7 Presence of Health and Nutrition Program Operation Timbang: No.2.1.771 Micro-Nutrient Supplement: No.1 Presence of Botika sa Barangay 3. of Mothers Enrolled 3.1.1 Health and Nutrition 3.3 Updated Plans and Program s Posted in the Barangay Hall 1.1.4 Presence of Maternal Care Program : No.of Beneficiaries 358 Other Programs for Children: Feeding 120 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

Sports Center) List down : 1 Sports Center 3 2 Fiesta Fund Raising 4 2 25 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 Service Area 3.1 Presence of Barangay Day Care Center Number of Enrollees 117 3.2.7 Presence of Information and reading center.2.5 Participation to the Linggo ng Kabataan 3.2.2 Education/Culture/Sports 3.084 1.8 Presence of Imm unization Program DPT : Number of Beneficiaries Anti-Polio: Number of Beneficiaries Anti-Tetanus: Number of Beneficiaries Others: BCG-359.3 Presence of Sports Development Program a. Security and Disaster Preparedness 3.3 Disaster Preparednes s Activities Conducted Fire Drill Earthquake Drill Fire Searched & Rescue Drill Landslide Searched & Rescue Drill Water Searched & Rescue Drill 1 0 1 1 1 2 2 6 1 4 Earthquake Searched & Rescue Drill 0 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.2.1.2.1. Bgy Health Station/Center.1. Cultural Center. Measles-419 1.2 Presence of Gender and Development Program Please specify Sam ahan ng Kababaihan 3. Presence of Sports Facilities (please specify) Covered Court 3.6 Presence of Non-Formal Education/Alternative Learning System Program 3.10 Presence of Senior Citizen's Program 3. Chicken Fox-419 1.3. Public Toilet) List down : 1 Health Center 3 2 Public Toilet 4 Service Area 3.1.2 Presence of Barangay Disaster and Risk Reduction Plan 3. Bantay Dagat/Ilog Others.8 Participation projects constructed/implementedFiestas) of Presence of to cultural activities (Ex: Festivals. Fund-Raising Activities.334 3.1. in coordination with the SK b. Please specify 3.11 Presence of Program for the Protection of Children 3.2.1 Presence of Barangay Integrated Public Safety Plan 2 Regular Conduct of Foot Patrol/Ronda.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3.2.3.12 Presence of Program for Differently-abled/PWD Persons 3. Rizal 36 .3 Peace.084 369 778 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 5 3. in support 3.2.4 Presence of Cultural center/Park / Plaza 3.9 Presence of Disease-Control Program Tuberculosis: Number of Beneficiaries 106 Dengue: Number of Beneficiaries 106 Anti-Rabies: Number of Dogs and Other anim als36 Others: Hepa-915. 3.2. Conduct of annual palarong barangay.9 Education/Culture/Sports (ex.13 Presence of infrastructure projects constructed w/in CY 2009 in s upport of Health & Nutrition (ex. Day Care Center.1.3.

1.1.1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion 4.2. of Entrepreneurship & Industry Prom otion (ex.7 identified Ecological Park/Street park 5. Livestock/PoultryDispersal. Outpost 2 Street Lighting 3 Warning Device 4 Fund Raising Activity/2-Way Radio 4 15 IV.1 Presence of Barangay Climate Change Action Plan 5.4 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Peace.1. Seed Dispersal.3 Presence of infrastructure projects constructed/im plem ented in support of Agriculture & Fisheries Developm ent Ex.2 Presence of Barangay Fisheries Development Program Ex: Production of Fingerlings. St.1.1.5 5. Bgy Outpost. Bgyof Creeks Bgy Roads.3.2.2.Barangay Clim ate Change Action Plan Initiated/Participated in Green Program Presence of Clean and job fairs 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 3 9 1 2 1 4.2 Regularly Collected and Segregated at Source 4.3 Presence of Tree/Mangrove Planting and Preservation Program 5.2 Presence of Clean and Green Program 5.1. Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area 4.4 Service Area 5.1.1 Natural Resources Management 5. 2 Bamboo Activity ) Wharf. Rizal 37 .1.2 2 Waste Management 4 Waterworks 5. Road 4 0 3 4 V. Security & Disaster Preparedness(ex.8 Presence of projects constructed/implemented/maintained in support List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning Talipapa.1.6 Participated Tree/Mangrove 5. Post-Harvest Facilities/Equipm ent Please specify Urban Vegetable Production 4.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3.1 Natural Resources Management Total of businesses enrolled in BMBE Presence no. Brgy Eco Training Center. Nursery (seed production) List down : 1 Nursery (seed) 3 Rehabilitation of irrigation canal 2 Brgy.1 Presence of Agricultural Development Program Ex: Urban vegetable production. Waterworks. Bgy Road.2 Presence of Barangay "Bagsakan Center" (Farm produce collection/buying s tations) 4.1. Multi. Backyard Fishponds Please specify 4. Fund-RaisingPlanting near Riverbanks 4 List down : 1 Barangay Road 3 Fund Raising Activity Service Area 5.Purpose Pavem ent.1 4. Lighting) Warning Device. PerformancePlease specifyENVIRONMENTAL MANAGEMENT Area Soap Making 4.2.5 Presence of projects constructed/implemented in support of Natural Resources Management (ex.1. Fund-Raising Activity) List down : 1 Brgy.2 Agriculture and Fisheries Development 5.4 Presence of Barangay Ecological Park/Street park 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.1. Artificial Reef) 4.4 Presence of Barangay One-Barangay-One-Product (OBOP) Please identify: 5.1.1.1.3 Presence of Barangay .1 Presence of Waste Management Program Service Area Garbage4. Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area 5.2.3 Presence of in Trade Fairs Planting and Preservation Program 4.Initiated Livelihood Program Ex: Soap & candle making/rolling store/others V.1.1 Presence of Barangay Organized Cooperative 4.2 Presence of businesses enrolled in Bgy Micro-Business Enterprise 5.1.

2. sewerage facilities) List down : 1 Desilting of Canals 3 2 Rehabilitation of Canal 4 1 3 7 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 12 Certified Correct: September 3. movem ent.2.4 Presence of a Multi-Purpose Environment Cooperatives or Ass ociations 5.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 5.5 Presence of projects constructed/im plem ented in support of Natural Resources Managem ent (ex.2.7 Sewerage/Drainage Canals Maintained 5.2 Waste Management 5.2.1 Presence of Was te Managem ent Program 5. Artificial Reef) List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning of Creeks 2 Bamboo Planting near Riverbanks 4 Service Area 5.5 Presence of s egregated trashcans along the Streets 5. 5. and storage. (b) The building m us t be designed to allow efficient and safe external acces s and to accom modate internal flow.2 Garbage Regularly Collected and Segregated at Source 5. 2010 Date Accomplished Florencio E.1.3 Presence of Materials Recovery Facility (a) The building and/or land layout and equipment must be des igned to accom modate efficient and safe materials processing.2.6 Absence of Garbage along the street 5. M orales J ose de J uras Fabian Alm adovar Isagani Canicosa Arthur Pelayo Punong Barangay Kagawad Kagawad Kagawad Kagawad Sherlyn Lactao Gloria Aviles Nemensio M orales Kim berly M arquez Teresita Com eta Kagawad Kagawad Kagawad SK Chairm an Secretary Olympia Libutan Treasurer Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 38 .8 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Waste Management l (ex. Brgy Eco Training Center.2.2.2.

8 0.3 Citizens' Participation Service Area1.00% 100. Performance Area 82% Administrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Development Environmental Management 92% 91% 84% 55% 87% 409% 1 0. Performance Area V.49% 1.5 0.8 0.4 Transparency 92% 68. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area1.2 1 0. Performance Rating I.00% 100.3 0. Rizal 39 .00% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.49% 100.9 0.00% 100.1 Organizational Development Service Area1.2 0.4 0.1 0 92% 91% 84% 87% 55% Adm inistrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Developm ent Environmental Management I.49% 100.4 0.00% 368. Performance Area IV. Performance Area II.7 0.00% 100. Performance Area III.6 0.6 0.2 Barangay Administration Service Area1.2 0 Organizational Development Barangay Administration Citizens' Participation Transparency 68.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM SCORE CARD Region : Region IV-A Province Laguna Congressional District: District II City/Municipality : Calamba Barangay : Real A.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 II.76 Health and Nutrition Education/Culture/Sports Peace.00% 82. Security & Disaster Preparedness 80.62% 88.2 Development Legislation 100.61% III.2 1 0.6 0.2 0 Seretarial Services Development Legislation 100.78 0.86 0.24% 253.8 0.3 Peace.8 0. Performance Area LEGISLATIVE SERVICES Service Area2.65% 84.84 0.62% 80.82 0.4 0.24% 0.1 Health and Nutrition Service Area3. Performance Area SOCIAL SERVICES Service Area3.88 0.1 Seretarial Services Service Area2.61% 182.50% 84% 0.61% 91% 1. Rizal 40 .9 88.2 Education/Culture/Sports Service Area3.00% 82. Security & Disaster Preparedness 84.65% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

86 0.855 0.1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion Service Area4.2 Waste Management 87.1 Natural Resources Management Service Area5.4 0.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV.50% 85.88 0.50% 85.2 0.875 0.8 0.00% 69.3 0.71% Natural ResourcesManagement Waste Managem ent Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.2 Agriculture and Fisheries Development 69.21% 87% 0.87 0.23% 55% 0.865 0.23% V. Rizal 41 . Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area4.85 0.845 87. Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area5.7 0.23% 40.71% 173.1 0 Entrepreneurship and Local Industry Prom otion Agriculture and FisheriesDevelopment 40.6 0.00% 109.5 0.

959% 8.1 0.000% 6. Proportion of children aged 0-5 years old who are children aged 6-12 years old w ho are not attending elementary school. 8. en 10. Proportion of children aged 13-16 years old w ho are not attending secondary school. Proportion of households with income below the poverty threshold. 6.12 0. Proportion of persons w ho children aged 0-5 years old who died.000% 0. 9. Rizal 42 . Proportion of3.580% ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 5. 0. in makeshift housing. 12. Proportion of households living in makeshift housing. Proportion of wom income below to f ood (subsistence) threshold. Proportion of are unemployed. 0. 12.000% 3. 13.280% 14.06 0. Barangay Human Development Index 0. Proportion of households w ithout malnourished.000% 0. Proportion of children aged 0-5 years old w ho died. Proportion of households that experienced food shortage. 0. 4. Proportion of persons who were victim of crim s es. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending secondary school.960% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.000% 10. 10. Proportion of households without access to sanitary toilet facilities. 4. 7. 0. 0. 0. Proportion of w omen w ho died due to pregnancy related causes. Proportion of households with income below the food (subsistence) threshold. 0 0. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school. Proportion of households without access to safe water supply. Proportion of households w ithout access to safe w ater supply.02 0.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 B.04 0. Proportion of persons w ho w ere victims of crimes.000% 14. 1. 7. 5. Proportion of children aged 0-5 years old w ho are malnourished. Proportion of households living 5. 9. causes.000% 13.08 0. 2. Proportion of households that are squatters. Proportion of households w ithwho died duethe pregnancy related 2. Proportion of households w ith income below the poverty threshold.000% 0. Proportion of persons who are unemployed. 11. access to sanitary toilet facilities. 1. Proportion of households that are squatters.000% 0. Proportion of households that experienced food shortage.000% 11.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->