Ulat sa Barangay para sa taong 2010

Ulat sa Barangay
Barangay Katipunan-Bayani Tanay, Rizal I. Panimula
I.I. Maikling Paglalarawan ng Barangay
Region Province Congressional District City/Municipality Barangay Legal Basis of Creation: Land Area Barangay Category Total No. of Population Total 6,842 Total No. of Households Total No. of Families Total No. of Labor Force Total No. of Registered Voters Total No. of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others TOTAL Total Expenditures: : : : : : : : : 3,521 : : : : : Region IV-A Rizal District II Tanay KatipunanBayani PD 12 17.7 Urban Male 1,720 3 440 7 452 2,870 12 3,221

Hectares

Female

P P 2,158,390.00 P 1 00,000.00 P 2, 258, 390.00 P 2,258,390.00

Basic Utilities / Services: Power Supply LOWA Transportation Communication/Telephone/Mobile

Meralco Tricycle, Jeep, Bus PLDT Phone and Internet, Cellphone (Smart and Globe)

I.II.

Pangkaunlarang Tinatahak (Development Trusts)
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

1

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

PANANAW Sa taong 2010 ang Real bilang nagsisilbing pinto ng lungsod ng Calamba, ay magiging isang maunlad, mapayapa, matahimik na pamayanan kung saan ang bawat mamamayan ay malusog at mayroong sapat na hanapbuhay. MISYON Maipagkaloob at maiangat ang edukasyon upang maiagapay ang bawat tao sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan, mapanatili ang komunikasyon at elektripikasyon upang ang bawat mamamayan ay magkaroon ng pagkakaisa, maaliwalas na kaisipan at maakay sa mabubuting gawain at lalo’t higit ang katahimikan ng pamayanan. Mapaunlad ang transportasyon upang maibsan ang trapiko sa daang national at maiwas sa panganib o aksidente ang mga mamamayan ng Real, at maalagaan ang kalikasan, kalinisan ng kapaligiran upang magkaroon ng maayos at malusog na katawan at pag-iisip ang mamamayan.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

2

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

HANGARIN
1. Mapalakas ang sports activities para sa mga kabataan upang maiiwas sila sa masasamang gawain. 2. Magkaroon ng elektripikasyon at linya ng tubig ang lahat ng lugar na hindi pa naaabot nito. 3. Magkaroon ng malimit na pagsasawagawa ng Information Education Campaign partikular sa RA-9003 (Ecological Solid Waste Management). 4. Mapaayos ang mga kanal at mapasementuhan ang mga proposed alternative and diversion road patungo at palabas ng barangay. 5. Maipatupad ang lahat ng mga Ordinansang Pambarangay (strict implementation). 6. Patuloy na pakikipag-ugnayan ng School Principal at mga guro sa barangay upang maipagkaloob at maiangat ang edukasyon sa kasalukuyang pamantayan ng karunungan. 7. Madagdagan ang patrol car upang lalong mapabilis at matugunan ang pagserbisyo ng Barangay Police sa pagsasaayos ng katahimikan. 8. Magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataong makamtan ang mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng isang mahusay na pamamahala. 9. Magkaroon pangkabuhayan.
Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

ng

mga

programang
3

Ulat sa Barangay para sa taong 2010

10.Patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga Transport Groups upang maisaayos ng madali ang trapiko.
II. BUOD (Summary)

Ang Barangay Governance Performance Management System ay isang pansariling pagtatasa para sa barangay na sumusukat sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan at pagsunod sa mga iniaatas ng 1991 Kodigo ng Pamahalaang Lokal at iba pang mga batas. Ang Barangay Real, sa patnugot ng Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal- Rehiyon ng CALABARZON at Lungsod ng Calamba, ay isa sa mga napiling barangay upang isakatuparan ang pang-rehiyong implementasyon ng BGPMS. Sa pamamagitan ng isang Orientation-Briefing na ginanap noong ika-25 ng Agosto, 2010 inilahad ang mga alituntunin at proseso sa pagsasagot sa data capture forms ng BGPMS, gayundin ang score card na naglalaman ng pangkalahatang antas ng paglilingkod (over-all performance)sa pamamagitan ng paggamit ng isang simpleng computerized system at pagpapaloob ng Community-Based Monitoring System (CBMS)-Millenium Development Goal (MDG) human development index bilang parte ng pangkalahatang impormasyon ng barangay. Dahil sa hindi pa isinasakatuparan ang CBMS sa Lungsod ng Calamba, ang CBMS-MDG human development index ay manu-manong tinuos sa pamamagitan ng paggamit ng primaryang datos (primary data) mula sa mga Barangay Nutrisyon Iskolar, Rural Health Unit, City Planning & Development Office at iba pang ahensya ng pamahalaan. Matapos makuha at mailagay sa data capture forms (DCF) ang kinakailangang datos, awtomatikong nakikita ang pangkalahatang antas ng paglilingkod ng barangay sa scorecard. Batay sa naging resulta ng nasabing survey tool, nagsagawa ang DILG ng isang workshop ukol sa tamang pamamaraan ng pagbubuo ng Ulat sa Barangay. Ang nasabing ulat ay sumasaklaw sa mga datos ng taong 2009. Nakapaloob dito ang mga Ulat Kabatiran ng Pamamahala (Reports Findings), kung saan tinutukoy ang isang masusing pagsusuri sa natamong rating ng barangay sa limang (5) Gawaing Saklaw (Performance Areas): Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures); Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services); Serbisyong Panlipunan (Social Services); Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development); at Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development). Nasasaklaw din ng ulat na ito ang mga alternatibong aksyon at rekomendasyon na maaaring isagawa ng barangay at maging mga kasanayan na kinakailangan upang matugunan ang mga pagkukulang para sa kaunlarang pambarangay. Sa kabuuan, ang Barangay Real ay nakakuha ng 82% na pangkalahatang antas (over-all performance rating); at sa limang gawaing saklaw, pinakamataas na puntos ang nakuha ng barangay sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (92%) at pinakamababa naman sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (55%). Nagpapakita ito ng epektibong pamamanihala sa pamahalaang pambarangay, subalit higit na kailangang pagtuunan ng pansin ang mga gawaing pang-ekonomiya na may malaking kaugnayan sa kalagayang sosyal at pang-kapaligiran.

Barangay Katiupunan – Bayani Tanay, Rizal

4

Rizal 5 . 92% sa Sistema at Paraang Pampangasiwaan (Administrative Systems & Procedures) 91% sa Serbisyong Panglehislatibo (Legislative Services) 84% sa Serbisyong Panlipunan (Social Services) 55% sa Kaunlarang Pang-ekonomiya (Economic Development) 87% sa Kaunlarang Pang-kapaligiran (Environmental Development) SISTEMA AT PARAANG PAMPANGASIWAAN Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 2. 5. ULAT KABATIRAN NG PAMAMAHALA (Report Findings) PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD PANGKALAHATANG ANTAS NG PAGLILINGKOD: 82% Batay sa talaguhitan (graph) sa itaas.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 III. 4. 3. ang Barangay Real ay nakakuha ng mga sumusunod na rating: 1.

Pagdalo sa mga pagsasanay ng lahat ng mga opisyal ng barangay. Walang sasakyang pamatay sunog (fire truck) ang barangay. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Pagtatamo ng ikalawang gantimpala sa Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa. 5. Pagkakaroon ng isang barangay hall na ang titulo ay pagmamay-ari ng barangay. Pagkakaroon ng lahat ng batayang pangangailangan (basic requirements) para sa isang maayos na pamamahala sa barangay. Patuloy na pagsasanay para sa mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa tungo sa higit pang maayos na pagresolba ng mga kaso na idinudulog sa kanilang tanggapan. 6.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 (ADMINISTRATIVE SYSTEMS & PROCEDURES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 92%  Pagpapaunlad ng Organisasyon (68. Patuloy na paglinang ng kaalaman ng mga opisyales ng barangay sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagsasanay at iba pang gawain. 3. 2. 4. Pagkakaroon ng organisadong Expanded Barangay Peace & Order Council at Expanded Barangay Development Council.49%) (Organizational Development) PAG-AANALISA: 1. ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Rizal 6 . 2.

Pagkakaroon ng mga -obserba ng implementasyon ng katarungang pambarangay sa ibang barangay (Lakbay-Aral). Ang Tanggapan ng Punong Barangay ay matatagpuan kalapit ang Tanggapan ng Kalihim at Ingat-Yaman ng barangay. Pagkakaroon ng nakatalagang Public Information Desk na nakatutulong upang mabilis na maaksyunan ang mga idinudulog ng mga mamamayan sa barangay. napapabilis ang transaksyon sa pagkuha ng Barangay Clearance at Certificate. Rizal 7 . Pagkakaroon ng maayos na istruktura at mga tanggapan sa barangay hall. 2. Pagpapanatili ng mas obhetibo (objective) na pagpaplano at sikapin nang higit ang matalinong paguugnay ng plano sa pamamanihalang pinansyal. 4. TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN. Sa ganitong paraan. BADYET AT IBA PANG AHENSYA • Pagbibigay ng patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagbabadyet at paggasta para sa barangay  Pakikilahok ng mga Mamamayan (100%) (Citizen’s Participation) PAG-AANALISA: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. REKOMENDASYON: PARA SA DILG: • Paghiling sa tanggapan ng pagsasanay hinggil sa kahusayan at kasanayan ng mga Lupong Tagapamayapa PARA SA MGA NGO: • Paghiling / paghingi ng isang sasakyang pamatay sunog (fire truck)  Pangangasiwa sa Barangay (100%) (Barangay Administration) PAG-AANALISA: 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3. Pagpasa ng isang resolusyon upang makahingi ng isang sasakyang pamatay-sunog (firetruck). 3. ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagsasanay hinggil sa tamang pagpaplano at pagsasagawa ng mga proyekto REKOMENDASYON PARA SA DILG.

May feedback mechanism na pinaiiral sa barangay. REKOMENDASYON PARA SA CSC AT DILG: • Pagsubaybay sa implementasyon ng RA 9485 o ng Barangay Citizen’s Charter  Kahayagan (100%) (Transparency) PAG-AANALISA: 1. May sapat na bilang ng Non-governmental Organization (NGO) sa Barangay Peace and Order Council (BPOC) at Barangay Development council (BDC). Nagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly ang Sangguniang Kabataan apat na beses isang taon. 2. Pagpapaskil ng mga Financial at Disbursement Report at Updated plans & programs sa isang lugar na mabilis makita sa barangay b. 3. 2. 3. Pagpapaskil ng pangalan ng mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa tatlong (3) hayag na lugar sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. survey at text messages. Patuloy na pagdaraos ng Katipunan ng Kabataan Assembly apat na beses isang taon. 4. ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Nagdaraos ng Barangay Assembly ang Sangguniang Barangay dalawang beses sa loob ng isang taon kung saan nagkakaroon ng public hearing at konsultasyon sa mga mamamayan hinggil sa kalagayan ng barangay. Pagpapaskil ng mga Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay sa isang hayag na lugar sa barangay c. Patuloy na pagdaraos ng Barangay Assembly Day tuwing Marso at Oktubre. Patuloy na pagtugon sa mga suhestyon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga feedback mechanisms gaya ng suggestion box. Ang kahayagan (transparency) ay pinananatili sa barangay sa pamamagitan ng mga sumusunod: a. Rizal 8 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.

Pagkakaroon ng maayos at masistemang pangangalaga ng mga dokumento. Pagkakaroon ng isang maayos na Internal Rules of Procedures (IRP). Rizal 9 . Updated Plans & Programs. Resolusyon at Ordinansang ipinasa ng barangay. 3. Pagkakaroon ng isang bulwagang panlehislatura (session hall) na may sapat na gamit at kasangkapan. at miyembro ng Lupong Tagapamayapa sa mga hayag ng lugar sa barangay SERBISYONG PANGLEHISLATIBO (LEGISLATIVE SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91% ANTAS NG PAGLILINGKOD: 91%  Serbisyong Pang-kalihiman (100%) (Secretariat Services) PAG-AANALISA: 1. Regular na pagdaraos ng dokumentadong sesyon dalawang beses isang buwan. 4.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 • Patuloy na pagpapaskil ng Financial at Disbursement Report. ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 2.

Rizal 10 . 2.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. Mayroong pinagkaisang Capacity Development Agenda ang barangay 3. Pagpapanatili ng mga kagamitan at istruktura sa bulwagang panglehislatibo ng barangay. DTI. Ang Taunang Badyet ay naipasa sa loob ng budget calendar 2.  Lehislatibong Pangkaunlaran (82. May Kakulangan sa panglehislatibong aksyon para sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o o o o Edukasyon/ Kultura at Isports Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya Pamamahala ng Likas na Yaman Pamamahala ng Basura ALTERNATIBONG AKSYON: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas at sapat na kaalaman hinggil sa mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura REKOMENDASYON: PARA SA IBA’T IBANG AHENSYA NG GOBYERNO (DepEd.61%) (Development Legislation) PAG-AANALISA: 1. paggawa ng resolusyon. Pagpapanatili ng maayos na sistema ng pangangalaga ng mga opisyal na dokumento ng barangay. ordinansa at iba pang panglehislatibong aksyon Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. DENR) • Pagbibigay ng mga babasahin at sapat na impormasyon hinggil sa pagsasabatas at pagpapaunlad ng mga sumusunod na aspeto ng pamamahala: o Edukasyon/ Kultura at Isports o Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya o Pamamahala ng Likas na Yaman o Pamamahala ng Basura PARA SA DILG: • Pagsasanay hinggil sa pagsasabatas.

Rabies.65%) (Health & Nutrition) PAG-AANALISA: 1.4 Micro-Nutrient & Food Supplement 4. Barangay Health Center at Public Toilet 2. Kakulangan ng linya ng tubig sa ibang bahagi ng barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Pagkakaroon ng Botika sa Barangay . mga bata at mga mamamayang may kapansanan 4. Pagkakaroon ng programa hinggil sa kalusugan at nutrisyon gaya ng: 4. Dengue. Hepa. Rizal 11 .5 Immunization Program 4.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 SERBISYONG PANLIPUNAN (SOCIAL SERVICES) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 84%  Kalusugan at Nutrisyon (80. Pagkakaroon ng programa para sa mga matatanda.1 Maternal Care 4.2 Breastfeeding Program 4.3 Operation Timbang 4. Chicken Fox) 5. Pagkakaroon ng gulayan sa barangay 3.6 Disease Control Program (TB.

Rizal 12 . Paglulungsad ng mga fundraising activities upang mabigyang-suporta ang mga gawaing pangedukasyon. Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Pabahay (Urban & Housing)at patubig (Water District) hinggil sa problema sa linya ng tubig 2. Pakikipag-uganayan sa nararapat na ahensya upang matugunan ang problema sa patubig at maayos na palikuran PARA SA NSO: • Paghingi ng tamang datos hinggil sa populasyon ng barangay maging sa iba pang aspeto ng pamumuhay  Edukasyon/ Kultura at Pampalakasan (84. Pagsusuri at pag-estima sa bilang ng populasyon ng barangay upang matugunan ang pangangailangan sa suplay ng gamot at makapaglaan ng sapat na pondo para sa kalusugan 4. Pagkakaroon ng Barangay Day Care Center at Information/Reading Center 2. kultura at pampalakasan Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Pagkakaroon ng Covered Court 6. Pagkakaroon ng programa at pasilidad para sa isports 4. Culture & Sports) PAG-AANALISA: 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 6. Paglalaan ng sapat na pondo upang matugunan ang problema sa kalusugan at nutrisyon 2. Paglalaan ng discount para sa mga mahihirap na mamamayan ng barangay upang makapagpagamot sa pampublikong ospital 5.62%) (Education. Pagkakaroon ng programa sa Gender and Development 3. Patuloy na pagsasagawa ng mga programa sa pagpapanatili ng kalusugan at nutrisyon ng mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: 1. Pagkakaroon ng Alternative Learning System (ALS) 5. Pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng Kalusugan at Engineering hinggil sa problema sa maayos na palikuran 3. Kakulangan ng maayos na palikuran sa ibang bahay sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1.

at 2-Way radio. Warning Device. Street lighting. Seguridad at Kahandaan sa Sakuna (88. seguridad at kahandaan sa sakuna kagaya ng: Brgy. Patuloy na pagsasagawa ng mga programa upang mapataas ang antas ng kaalaman at edukasyon ng mga mamamayan REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Paglalaan ng pondo para sa pagpapatayo ng gusali para sa Science High School PARA SA KAGAWARAN NG EDUKASYON AT IBA PANG NGO • Pagbibigay ng karagdagang kaalaman sa mga guro upang lalo pang mapataas ang antas ng kalidad edukasyon sa mga kabataan ng barangay  Kapayapaan. Mayroong sapat na kagamitan at gusali ang barangay ukol sa kapayapaan. Security & Disaster Preparedness PAG-AANALISA 1. Hindi nagkakaroon ng earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Mayroong regular na ronda o foot patrol ang mga Barangay Tanod 4. Di sapat ang benepisyong natatanggap ng mga guro 9.24%) (Peace. Outpost.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 7. Bagamat isang urban barangay. Walang gusali para sa Science High School 8. Pangangalap ng pondo para sa pagpapatayo ng Science High School 2. Pakikipag-ugnayan sa ahensya ng edukasyon at iba pang organisasayon upang mabigyan ng nararapat na mas mataas na pagsasanay at kaalaman ang mga guro 3. Walang programa upang lalong hubugin ang kaalaman ng mga guro sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng edukasyon ALTERNATIBONG AKSYON: 1. 5. Mayroong pinagkaisahang Integrated Public Safety Plan at Disaster Risk Reduction Plan ang barangay 3. napapanatili ang kapayapaan sa pamayanan 2. Rizal 13 .

fire drill. landslide search & rescue drill at water search & rescue drill sa barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAMATAY SUNOG AT PUBLIC ORDER & SAFETY OFFICE (POSO) • Pagdaraos ng pagsasanay ukol sa earthquake drill at earthquake search and rescue drill sa barangay at gayundin sa mga gusaling pampaaralan at commercial establishments PARA SA DILG. Rizal 14 . Nagkaroon ng programang pangkabuhayan para sa mga mamamayan ng barangay kagaya ng soap making 3. Mayroong organisadong kooperatiba ang barangay 2. POSO AT PAMAHALAANG PANLUNGSOD NG CALAMBA: • Pagsasagawa ng isang pagsasanay hinggil sa pagbubuo ng mas obheyibo at komprehensibong ng Barangay Integrated Area Public Safety Plan at Barangay Disaster Risk Reduction Plan KAUNLARANG PANG-EKONOMIYA (ECONOMIC DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 55%  Pagtataguyod ng Lokal na Kalakalan at Industriya (69.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1. Nakikibahagi ang mga barangay sa mga Job Fairs at Trade Fairs Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Patuloy na pagdaraos ng foot patrol. fire search and rescue drill.23%) (Entrepreneurship & Local Industry Promotion PAG-AANALISA: 1. PNP.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 4. Pagpapatuloy ng mga programang pangkabuhayan para sa mamamayan ng barangay REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA • Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Kagawaran hinggil sa konsepto at pagpapatayo ng Bagsakan Center  Kaunlarang Pang-agrikultura at Pangisdaan (40%) (Agriculture and Fisheries Development) PAG-AANALISA: 1. Walang kabuhayang pangpangisdaan sa barangay ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Pagsasagawa/ pagpapatupad ng Backyard Vegetable Production 2. Pagtatayo ng Backyard Fishponds/ Fish Nursery 3. Pagtatayo ng isang Bagsakan Center na pagmamay-ari ng barangay 2. Rizal 15 . Mayroong seed nursery sa barangay at may isinagawang rehabilitasyon ng mga irrigation canals 3. Paghiling ng sapat na pondo para sa pagsasagawa ng mga proyekto ukol sa agrikulutra at pangisdaan REKOMENDASYON: PARA SA KAGAWARAN NG PAGSASAKA AT PANGINGISDA • Magkaroon ng pagsasanay at orientation ukol sa konsepto at pagsasagawa ng ng Backyard Vegetable & Fishery Production Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Walang Bagsakan Center ang barangay para sa mga produktong pang-agrikultura dahil ang mga mamamayan dito ay nagtayo na ng kani-kanilang mga tindahan sa harapan ng kanilang tahanan ALTERNATIBONG AKSYON: 1. Nagkaroon ng programa ang barangay ukol sa Urban Vegetable Production 2.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 KAUNLARANG PANG-KAPALIGIRAN (ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT) ANTAS NG PAGLILINGKOD: 87%  Pamamahala ng Likas na Yaman (87. Nagsagawa ang barangay ng Urban Tree Planting & Preservation Program. 3. ALTERNATIBONG AKSYON: • Patuloy na pagpapatupad at pagsasagawa ng mga programa na may kaugnayan sa pangangalaga ng likas na yaman katulad ng pagtatanim ng puno at paglilinis ng kanal REKOMENDASYON: PARA SA CITY ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCES MANAGEMENT OFFICE: • Pagsasagawa ng mga fora at symposium na tumatalakay sa isyu ng Climate Change Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.50%) (Natural Resources Management) PAG-AANALISA: 1. 2. Mayroong Climate Change Action Plan at Clean and Green Program ang barangay. Nagsagawa ang barangay ng mga programa ukol sa pangangalaga ng likas na yaman gaya ng: Paglilinis ng estero at pagtatanim ng kawayan sa tabing-ilog. Rizal 16 .

Rizal 17 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010  Pamamahala ng Basura (85. Patuloy na pagtuturo sa mga mamamayan ukol sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan 2. 3. wrappers at iba pa. Ang basura ay regular na kinolekta sa barangay 2. plastik at damuhan. Regular na paglilinis ng kanal at daluyan ng tubig REKOMENDASYON: PARA SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD: • Pagpapatayo ng isang sanitary landfill na pagmamay-ari ng pamahalaang panlungsod PARA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN: 1. Magpasa ng panlungsod na Ordinansa upang ipagbawal ang pagsusunog ng mga goma. 2. Upang ipatupad ang mga alituntuning nakasaad sa RA 9003 2. Magpasa ng panlungsod na Ordinansa sa pagbabawal ng paggamit ng plastic bags.71%) (Waste Management) PAG-AANALISA: 1. Bigyan ng nararapat na kapangyarihan ang CENRO upang parusahan ang mga lumalabag sa RA 9003 PARA SA DENR: 1. Ipasara ang lahat ng open dumpsites Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Nagkaroon ang barangay ng malawakang kampanya sa paghihiwa-hiwalay ng basura sa mga tahanan (waste segregation at source) 4. Ang barangay ay mayroong isang Materials Recovery Facility 3. Ang mga kanal at daluyan ng tubig ay palagiang nililinis ALTERNATIBONG AKSYON: 1.

Isa din itong magandang paraan upang makita ang kasalukuyang kalagayan o estado ng barangay. Rizal 18 . Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. KONKLUSYON (Conclusion) Ang Barangay Governance Performance Management System (BGPMS) ay isang magandang paraan upang masukat ang kakayahan ng isang Barangay sa pamamahala sa pamamagitan ng pagtasa sa limang gawaing saklaw ng pamamahala.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV. mas mabilis itong maipauunawa sa mga mamamayan. Batay sa mga nabanggit. Nagbibigay din ito ng matibay na batayan ng mga naisakatuparan ng mga pinuno ng barangay na maaaring ibahagi sa Barangay Assembly Day. masasabing ang BGPMS ay isang mahusay na kasangkapan na tiyak na magiging obhetibong batayan ng pagpaplanong isasagawa ng pamunuan ng barangay. Sa pamamagitan ng scorecard.

RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 D. MGA KALAKIP NA DOKUMENTO ( ATTACHMENTS ) A. BGPMS DATA CAPTURE FORM (DCF) AT SCORE CARD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. PINALAWAK NA BPOC AT BDC E. MAPA NG BARANGAY B. SANGGUNIANG KABATAAN.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 V. Rizal 19 . KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP PARA SA PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS F. TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY. TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 C.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Mapa ng Barangay Real Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 20 .

CALAMBA CITY Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. REAL.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA ORDINANSANG IPINASA SA TAONG 2009 ORDINANSA BLG. Rizal 21 . 04-2009 PAMAGAT ISANG ORDINANSA NA PINAHIHINTULUTAN LANG NA ANG BUS STOP AY SA HARAPAN NG WALTERMART AT ANG PAMPASAHERONG JEEP NAMAN AY SA CALAMBA CENTER TERMINAL BLG 05-2009 ORDINANCE APPROVING CITIZEN'S CHARTER FOR BRGY.

MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER JOHNNY UNICO KAHILINGANG MAKUHA AT MAILIPAT SA BARANGAY REAL ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN AT REAL ELEMENTARY SCHOOL KAHILINGANG MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON.DYAN ESPIRIDION KAHILINGANG MAPAILAWAN ANG SITIO MARANGAL KAHILINGAN MAKAKUHA NG GAMOT KAY HON. MONOBLOCK CHAIRS KAY HON. NG MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE MAYOR PURSING ORUGA HUMIHILING NG 100 PCS. LUIS VERGEL BARORO HUMIHILING NG 200 PCS. Rizal 22 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TALAAN NG MGA RESOLUSYONG IPINASA SA TAONG 2009 RESOLUTION # 2009-001 2009-002 TITLE PAGHIRANG BPSO HUMIHILING NG 300 PCS. RUTH HERNANDEZ KAHILINGANG MARAGDAGAN ANG SUPPLEMENTAL BUDGET PAGHIRANG SA MGA LUPONG TAGAPAMAYAPA KAHILINGANG IDEKLARANG NAWAWALA AT IKANSELA NA ANG TITULO NG LUPA NG LUMANG SIMBAHAN MAKAPAGLABAS NG PONDO SA MOOE PARA SA BARANGAY CULTURAL ACTIVITIES KAHILINGANG MABAYARAN NG SANGGUNIANG BARANGAY ANG GASTUSING ELEKTRISIKAL NG DAY CARE CENTER PAGHIRANG KAY CONCEPCION VILLANUEVA BILANG BARANGAY HEALTH WORKER DATE PASSED 1/8/2009 1/16/2009 2009-003 1/10/2009 2009-004 2009-005 2009-006 2009-007 2/9/2009 2/9/2009 2/9/2009 2/25/2009 2009-008 2009-009 2009-010 2/23/2009 2/21/2009 3/27/2009 2009-011 3/14/2009 2009-012 3/28/2009 2009-013 3/28/2009 2009-014 7/3/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

TERESITA COMETA BILANG BAGONG BARANGAY SECRETARY PAGHIRANG KAY PASTOR ERNIE CEREZO BILANG BAGONG LUPONG TAGA PAMAYAPA KAHILINGAN MAGAMIT NG SENIOR CITIZEN ASSOCIATION OF REAL ANG LUMANG GUSALI NG DAY CARE CENTER KAHILINGAN NI KAGAWAD GLORIA AVILES SA CALAMBA WATER DISTRICT NA MAPALINYANHAN ANG ATDRAMAM SUBD. 5/23/2009 5/23/2009 7/3/2009 7/11/2009 8/4/2009 2009-021 8/4/2009 2009-022 8/6/2009 2009-023 9/14/2009 2009-024 10/14/2009 2009-025 10/27/2009 2009-026 11/18/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 23 . MONOBLOCK CHAIRS KAY BOARD MEMBER NEIL ANDREW NOCON PAGTIBAY NG ORDINANSANG PAMBARANGAY BILANG 04 HUMIHILING NG 100 PCS. OLYMPIA LIBUTAN BILANG INGAT YAMAN KAHILINGANG SINA BARANGAY CHAIRMAN FLORENCIO MORALES AT GNG.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-015 2009-016 2009-017 2009-018 2009-019 2009-020 HUMIHILING NG 100 PCS. KAHILINGAN KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO MAPA-ILAWAN ANG SAN VICENTE FERRER ROAD HANGGANG SA BAGONG SIMBAHAN PAGHIRANG KAY GNG. MONOBLOCK CHAIRS KAY VICE GOV. RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY GOVERNOR TERESITA LAZARO PAGHIRANG KAY GNG. RAMIL HERNANDEZ HUMIHILING NG MULTICAB PATROL KAY VICE GOV. OLYMPIA LIBUTAN ANG MAGING OTORISADONG PIPIRMA SA LAHAT NG TRANSAKSIYON SA LAND BANK OF THE PHILS.

KAHILINGANG MABIGYAN NG 13TH MONTH PAY ANG SANGGUNIANG COUNCIL PAGHIRANG KAY REYNALDO PACHECO BILANG BAGONG BPSO 11/18/2009 11/27/2009 2009-029 11/25/2009 2009-030 2009-031 11/27/2009 12/10/2009 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 24 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 2009-027 2009-028 KAHILINGANG MAGKAROON NG OVERPASS ANG REAL ELEMENTARY SCHOOL KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO KAHILINGANG PONDO KAY CONG. TIMMY CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST. KAHILINGANG PONDO KAY MAYOR JOAQUIN CHIPECO PARA SA PAGPAPASEMENTO NG KAMATSILE ST.

PINALAWAK NA BPOC AT BDC Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Rizal 25 . TALAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 G. SANGGUNIANG KABATAAN.

GALINA SK KAGAWAD KGG. DE JURAS KAGAWAD KGG. N. F. P. F. S CR T Y R E E AR GNG. CHAIRMAN G . A. MORALES BRGY. J. D. KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KGG. W. FLORENCIO MORALES BARANGAY CHAIRMAN KGG. AVILES KAGAWAD KGG. LACTAO KAGAWAD KGG.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 S ANGGUNIANGBARANGAYNGBARANGAYRE AL HON. E. GAJES SK KAGAWAD KGG.A. Rizal 26 . H. TORRENO SK KAGAWAD SK KAGAWAD KGG. T COME A NG . A. G. SHIMOMURA SK KAGAWAD KGG. ALMADOVAR KAGAWAD KGG. PELAYO KAGAWAD KGG. VERAS SK KAGAWAD KGG. L. MORALES KAGAWAD KGG. LIBUTAN BRGY. MARQUEZ SK Chairman ORGANIZATIONAL CHART SANGGUNIANG KABATAAN HON. A. SADILI SK KAGAWAD Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. K. I CANICOSA KAGAWAD KGG. O. TREASURER KGG. J. CANICOSA KGG. T B GY. S.

AMADO BAUTISTA MR. ISAGANI CANICOSA MR. ELISEO PALUPIT MR.CORAZON TANGCANGCO GABAY SA MAMAMAYAN AKSYON (GMAC) ALL COUNCIL ORGANIZ ATIONAL S TRUCTURE THE VAROIUS BARANGAY ANTI-CRIME BODIES UNDER BARANGAY PEACE & ORDER COMMITTEE BARANGAY PEAC & ORDER COMMITTEE (BPOC E ) HON. BYRON MANALANG MS. ROMULO A. FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. SECRETARY TERESITA COMETA NGO REP.JONALD DE JURAS Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. F ORE IO E MORAL S L NC .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 TH B ANGAYD VE OPME INS UT E AR E L NT TIT IONSUND RT EB ANGAY D E H AR EVEL ME COUNC OP NT IL BARANGAYDE L VE OPME C NT OUNC (BDC) IL H ON.F LORENC E.MORALES IO BPOC C HAIRMAN KGG. MANNY OH SUBCOMMITTEE ON CRISIS MANAGEMENT SECURITY TEAM DIONISIO MAÑAGA MACARIO RECTO HERMIE ALCANTARA SUBCOMMITTE ON COMMUNITY ASSISTANCE AND RESPONSE ALL BPSO ALL LUPONG TAGAPAMAYAPA SUBCOMMITTEE ON INTELLIGENCE INFORMATION KGG. ANGELA AQUINO MR. FABIAN ALAMADOVAR SECRETARIAT BARANGAY OFFICIAL AS DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG. E BDCCHAIRMAN BARANGAY EXECOM HON. GLORIA AVILES KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG.BRGY. VICENTE CANICOSA MRS. MILA ROXAS MRS. Rizal 27 . FABIAN ALMADOVAR KAGAWAD DESIGNATED BY THE PUNONG BARANGAY KGG.PASTOR ERNIE CEREZ O KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONGBARANGAY HON. SALANGGA MA. KIMBERLY MARQUEZ SK CHAIRMAN KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY ALL COUNCIL SUBCOMMITTEE ON HEALTH & NUTRITION & ENVIRONMENT PROTECTION SK KIMBERLY MARQUEZ MR. .MICHELLE TORRES SUBCOMMITTEE ON SECTORAL CONCERNS SK KIMBERLY MARQUEZ MR. FLORENCIO E. MORALES BARANGAY CHAIRMAN SECRETARIAT . ISAGANI CANICOSA KAGAWAD SK CHAIRMAN DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON. LUIS OPULENCIA SUBCOMMITTEE ON SPORTS & PHYSICAL FITNESS MR. FABIAN ALMADOVAR POLICE OFFICER ASSIGNED IN THE AREA SUBCOMMITTEE ON CRIME PREVENTION/DRUG ABUSE COUNCIL SK KIMBERLY MARQUEZ SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS PROTECTION ENGR. ARTHUR PELAYO KAGAWAD KAGAWAD DESIGNATED BY PUNONG BARANGAY HON.

Ulat sa Barangay para sa taong 2010 ATAS OF KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP SA PAGBUO NG KOMITE SA BGPMS Republika ng Pilipinas Lalawigan ng Laguna Bayan ng Calamba BARANGAYREAL TANGGAPAN NG PUNONG BARANGAY Kautusang Tagapagpatupad Blg. bigyang-linaw at isaalang-alang. ito rin ay nagsisilbing “forum” o daluyan kung saan ang mga samu’t-saring usapin ay maaaring maipahayag. proyekto at mga gawain ng bawa’t barangay. SAPAGKAT. ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ang pangunahing tanggapan ng pamahalaan na umaagapay at nagtataguyod sa mga pamahalaang lokal tungo sa pagkakaroon ng isang mahusay at epektibong pamamahala. SAPAGKAT. SAPAGKAT. ang barangay ang pangunahing yunit pulitikal na bumabalangkas at nagsasakatuparan ng mga patakaran. plano. programa. proyekto at mga gawain sa isang pamayanan. ang pagbalangkas at pagsasakatuparan ng mga nabanggit na gawain ay nangangailangan na isang mabisang mekanismo upang maging batayan para sa mas mahusay at epektibong pamamahala. isinusulong ng DILG ang isang programang tinaguriang: “Barangay Governance Performance Management System” (BGPMS) na siyang tutulong sa pagtaya sa kalagayan at magsisilbing mabisang basehan para sa mga pagpaplano at pagsasakatuparan ng mga patakaran. ang Barangay Real ay lubos na naniniwala na ang BGPMS ay makatutulong ng malaki sa pagsisikap na makamtan ang mga adhikain nito. dito rin maaaring dinggin at ayusin ang mga ‘di pagkakasundo. Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. SAPAGKAT. programa. Rizal 28 . SAPAGKAT. 2009.01 (Executive Order) ISANG KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP NA BUMUBUO SA KOMITE NG BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (BGPMS).

Fabian P. 2. MGA TUNGKULIN AT GAWAIN NG KOMITE. Arthur S. Marquez Gng. Jose M. Punong Barangay ng Barangay Real. 3. FLORENCIO E. Bayan ng Calamba. Morales-Punong Barangay : Kgg. 7. 2010. Sherlyn M. (SBGR preparation) Pagsusumite sa mga kinauukulan. Bayan ng Calamba. Lactao Kgg. Isinagawa sa Barangay Real. Morales Kgg. AKO si FLORENCIO E. Lalawigan ng Laguna ngayong ika-28 ng April. Rizal 29 . Libutan Seksyon 2. Ang Kautusang ito ay dagliang magkakabisa. Isagani G. (analysis) Pagbalangkas ng “Ulat sa Barangay”. Seksyon 3. Ang Komite ay makikipagugnayan sa kinatawan ng tanggapan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) para sa karampatang payong teknikal. Florencio E. Seksyon 4. De Juras Kgg. sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal Taon 1991 at ng ibang mga umiiral na batas at sa pamamagitan nito ay minarapat na ipagutos ang mga sumusunod: Seksyon 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 DAHIL DITO. SK Kimberly P. Pelayo Kgg. Olympia D. Almadovar Kgg. TAGAPAYONG-TEKNIKAL. MORALES. (submission) Pag-uulat. 1. Nemensio B. Canicosa Kgg. Cometa Gng. Pagkalap ng mga datos na hinihingi ng Data Capture Form (data collection) Pagtiyak sa kawastuan ng bawa’t datos na nakalap (validation) Pagtatasa/pagsusuri ng mga pinagsamang-samang impormasyon. Aviles Kgg. (utilization conference) Patuloy na pagrerepaso/monitor ng Ulat sa Barangay (review/monitoring). Kung kaya’t ang komite ng BGPMS ay kagyat na dapat buuin. PAGBUO NG KOMITE NG BGPMS. MORALES Punong Barangay Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. Lalawigan ng Laguna. 4. Gloria C. 6. 5. PAGKAKABISA. Ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Tagapangulo : Mga Kasapi Kgg. Teresita P.

Rizal 30 .Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BGPMS Data Capture Form Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.

000% 0. Proportion of children aged 0-5 years old who are malnourished. Proportion of households without acces s to safe water supply.00 P 6 726 237. 0. B us Landlocked Others______  Third Level Trans portation (Please specify) Communication-telephone.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM DATA CAPTURE FORM CY 2009 Year Under Review A. In case no NSO data. 6. of Households Total No. GENERAL INFORMATION Region Province Congressional District City/Municipality : : : : Region IV-A Laguna District II Calam ba Barangay : Real Legal Basis of Creation: : PD 12 Land Area : 221. C ellphone (Smart and Globe) P LDT B.000% 5. Barangay Human Development Index (Preferably 2009 CBMS Results) 1. J eep. Proportion of children aged 0-5 years old who died. 3. of Registered Voters Total No. Specify) TOTAL Total Expenditures: Basic Utilities / Services: Power Supply Water Supply  Meralco First Level : : : : : 3 959 3 440 7 452 9 577 51 P 2 080 851.960% 10. Proportion of women who died due to pregnancy related causes.580% (no data) (no data) Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. the R BI shall be used) Total 12 409 Male 6 221 Female 61 88 Total No.280% 0.00 P 1 000. Proportion of households that are squatters.10 Electric Cooperative Second Level Tricycle. (name of provider) P hone and Internet. of Precincts Total Revenues: Local Source IRA Others (Pls. of Families Total No.959% 0. Rizal 31 . 7. 5. mobile etc.21 P 4 644 386. of Population (Use NSO Data. Proportion of households living in makeshift housing. Proportion of households without acces s to sanitary toilet facilities. 2.61278 Hectares Barangay Category (please check appropriate box or boxes)  Urban Agricultural Upland Rural Coas tal Lowland Total No. of Labor Force Total No. 4.21 P 5 589 768.000% 0.

4 Mandatory Appointive Positions Filled-up Treasurer Secretary Lupon Barangay Tanod 1 1 1 1 1 1 5 1 1 4 1. Rizal 32 . Proportion of hous eholds with incom e below the food (subsistence) threshold.1.1 Organizational Development 1. Proportion of hous eholds with incom e below the poverty threshold.000% 0.0. 12. Proportion of hous eholds that experienced food shortage. 10.1. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area 1. Proportion of persons who were victims of crimes. 0.1 Presence of Organizational Structure 1.000% 0. Proportion of persons who are unem ployed. 13.6 Attendance to Trainings and other related activities Sangguniang Barangay 1 Secretary 1 Treasurer 1 SK 1 Lupong Tagapamayapa 1 Barangay Tanod 1 BHW / BNS 1 BHRAO 1 Bookeeper 1 Day Care Workers 1 1. Performance Indicators I. 11. 14.2 Presence of Administrative Requirements Barangay Seal 1 Philippine Flag 1 Picture of Incum bent President 1 and other Local Officials 1 Map of the Barangay 1 Updated Record of all inhabitants 1.000% 0.1. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending s econdary s chool. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school.1.000% (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) (no data) C.1.8 Presence of Communication and Transportation Services Two-Way Radio 1 Mobile Phone / Landline 1 Computer/Internet 1 Patrol Car 1 Fire truck 0 1 1 5 1 1 1 1 1 10 2 4 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.1.7 Presence of Barangay Hall Lot title of the barangay hall in the name of the barangay 1.1.3 Presence of Citizen's Charter 1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 8.000% 0.5 Other appointive positions created and filled-up Barangay Health Workers (include m un.1. paid BHW) Barangay Nutrition Scholar Bgy Human Rights Action Officer Bookkeeper Day Care Workers 1./city/prov.000% 0.000% 9.

80 293. Expanded Barangay Development Council Created (EO) Organization of the following Sub .269.45 586.000.9 Organized the following w/ compos ition in conformity w/ its legal basis : A. Model Brgy Hall Awards Garnered Mun/City 4 Prov.80 293.95 P 772.95 772.4 Presence of Annual Inventory of As sets 1.2.00 P 1.00 P 14.00 1.45 586. 115.00 1.000.500.1.000.230.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information B.90 60.230.00 14.10 Awards / Recognition Received: A. 0 Nat'l 0 1 1 1 1 1 1 1. 115. 261.7 Total Expenditures (in conformity with the total appropriation) 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % P P P P P P P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.90 60.00 Actual Expenditure 3.500. 261.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.1 Presence of Certified Statement of Actual Income & Expenditures 1.269. 261.2.95 772.224.2 Organization of Bids and Awards Committee 1. 261.80 293. Loan Payment on Time (if applicable) 0 Reg.Committees: (list of memb ers) Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Organization of Barangay Health Emergency Response Team Organization Green Brigade Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitnes s 1.000.00 14.2.000. Expanded Barangay Peace and Order Committee Created (EO) Organization of the following Sub .90 60.5 Brgy. Rizal 33 .224.00 14.2 Barangay Administration 1. Service Area 1.500.224. 0 Reg. Other Awards: (Please specify) 2009 Most Complied Brgy RA9003.500.45 P 586.000.00 1.00 As Appropriated 3.000.000.2.2. 0 Nat'l 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 50 0 B.80 P 293.269.00 1 1 1 1 1 1 1 7 1.230.45 586.230.224. 115.95 772.2.90 P 60. Search for Outstanding Lupong Tagapamayapa Awards Garnered Mun/City 1 2 Prov. 115.269.6 Total Appropriation (com pliance to the m andatory appropriations) As Mandated 55% Personal Services 20% Development Fund 5% Calamity Fund 1 Sangguniang Kabataan 0% 5% Gender and Development 1 BCP C % 1 SC and Disabled % 7 P P P P P P P 3.1.2.00 Actual Appropriatio ns P 3.3 Presence of Annual Procurement Program 1.

23 Meetings of the EBDC's Sub .2.2.Committees Conducted and BDC Form 1 sub mitted to the BDC Secretariat: Sub Committee on Health & Nutrition and Environmental Protection Sub Committee on Sectoral Concerns Sub Committee on Sports and Physical Fitness 4 4 4 1.12 Presence of System to collect taxes.2.2.22 Expanded Barangay Development Council Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun.3.25 Meetings of the EBPOC's Sub .2.10 Response Time in the Issuance of Community Tax Certificate (if applicable) 1.19 Presence of Three (3) year Local Development Investment Program 1.3 Public Hearings/Consultations Conducted in aid of legislation 1.) 1.17 Presence of Barangay Public Information Office Desk 1.3 Citizens' Participation 1.13 Share in the proceeds from Dev't & Utilization of Nat'l Wealth (if applicable) 1.2.2./City Planning Office 1.2.6 Feedback Mechanism Suggestion Box Survey SMS/Others (Please Specify) 3 1 1 1 13 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.2.3.5 Membership of NGOs in BPOC 1.8 Response Time in the Issuance of Barangay Clearance (within 1 day) 1.2.2.2.2.4 NGO membership in the BDC not less than 1/4 of the fully organized council 1.3.2 Katipunan ng Kabataan Assembly conducted every quarter 1.21 Presence of Data Bank System Manual Computerized 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 12 1.3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 1.20 Presence of Annual Investment Program 1.2.2. Rizal 34 .2.1 Conduct of Barangay Assembly twice a year 1st Sem 1 2nd Sem 1 2 4 2 1 1 1.3.Committees Conducted and BPOC Form 1 submitted to the Barangay Secretary: Sub Committee on Crime Prevention/Drug Abuse Control Sub Committee on Human Rights Protection Sub Committee on Crisis Management Sub Committee on Community Assistance and Response Sub Committee on Intelligence Information 4 4 4 4 4 12 20 83 Service Area 1.2.18 Presence of Three (3) year Barangay Development Plan 1.2. fees & charges Manual 1 Computerized 1.15 Presence of Barangay Dis bursement Report 1.9 Response Time in the Issuance of Barangay Certificate (within 1 day) 1.3.11 Presence of "BDP identified" Project/s funded from other sources (grants/CDF/etc.14 Presence of Barangay Financial Report 1.24 Expanded Barangay Peace & Order Committee Quarterly Meeting Conducted Numb er of BDC Form 2 sub mited to Mun./City Planning Office 4 Number of Katarungang Pambarangay Quarterly Reports Submitted 4 Katarungang Pambarangay Disputes Resolution Efficiency Rate 4 1.16 Presence of Barangay Audit 1.

Under Review): 2.4.2 Presence of Com munal Garden/Gulayan/ Herbal Garden 3.6 Barangay Ordinances and Resolutions posted in cons picuous places 1.of Beneficiaries 568 Food Supplement for Children: No.2.5 Lis t of implem ented projects posted 1. Activity and Problems Affecting the Barangay was presented during Barangay 1.1 Secretariat Services 2.1.3 Presence of Tax Ordinances or Revenue Code enacted 2.7 Lis t of LT m em bers posted in three (3) conspicuous places in the bgy II.of Beneficiaries 358 Other Programs for Children: Feeding 120 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.1 Presence of Capacity Development Agenda 2.4 Lis t of mem bers of Barangay Assem bly Posted in conspicuous places 1.5 Annual Budget for the following year approved within the budget calendar 2 4 4 2 4 4 1 21 Service Area 2.2 Presence of Minutes of Regular Session 2. and Disaster Preparedness > Entrepreneurship and Local Industry Prom otion > Agriculture and Fisheries Developm ent > Natural Res ources Management > Waste Managem ent 4 2 0 2 0 0 0 0 57 III.1.4.1 Session Hall with Fixture and Equipment 2.1. Rizal 35 .1 Presence of Botika sa Barangay 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 Service Area 1. of Ordinances enacted (Yr. of Mothers Enrolled 3.4.4.2.of Beneficiaries 3.5 Presence of Mothers' Clas s program: No.3 Presence of Internal Rules of Procedure 2.1. of Regular Sessions Conducted: 2.4 Transparency 1.3 Updated Plans and Program s Posted in the Barangay Hall 1.1. Financial.4 Presence of Systematic Filing of legislative documents (in lab elled folders) 2.4.4 No.1.7 Presence of Ordinances/Resolutions on: > Health and Nutrition > Education. Performance Area SOCIAL SERVICES 1 1 812 462 164 385 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Service Area 3.2.1. Under Review): 2.4.1 Semestral Reports re: Ulat sa Barangay.1.2.6 Prom otion of Breastfeeding Program 3.4 Presence of Maternal Care Program : No. Culture and Sports > Peace.4. of Res olutions Passed (Yr.2.2 No.2 Development Legislation 1 2 31 2 1 24 1 24 2. Performance Area LEGISLATIVE SERVICES 1 24 1 1 27 Service Area 2.771 Micro-Nutrient Supplement: No.1 Health and Nutrition 3.2 Updated Financial Statem ent Posted in the barangay hall 1. of Children Beneficiaries1. Security.1.3 Presence of Family Planning / Responsible Parenthood Program 3.2.1.2.6 No.1.7 Presence of Health and Nutrition Program Operation Timbang: No.

Conduct of annual palarong barangay.13 Presence of infrastructure projects constructed w/in CY 2009 in s upport of Health & Nutrition (ex.9 Education/Culture/Sports (ex.7 Presence of Information and reading center. Public Toilet) List down : 1 Health Center 3 2 Public Toilet 4 Service Area 3.2.084 1. Cultural Center.11 Presence of Program for the Protection of Children 3. in coordination with the SK b.2 Education/Culture/Sports 3. Please specify 3.2. 3.12 Presence of Program for Differently-abled/PWD Persons 3. in support 3. Sports Center) List down : 1 Sports Center 3 2 Fiesta Fund Raising 4 2 25 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 Service Area 3.1.3 Peace.2.1 Presence of Barangay Day Care Center Number of Enrollees 117 3.1.2.3 Disaster Preparednes s Activities Conducted Fire Drill Earthquake Drill Fire Searched & Rescue Drill Landslide Searched & Rescue Drill Water Searched & Rescue Drill 1 0 1 1 1 2 2 6 1 4 Earthquake Searched & Rescue Drill 0 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.3. Measles-419 1. Bgy Health Station/Center.1.8 Participation projects constructed/implementedFiestas) of Presence of to cultural activities (Ex: Festivals.084 369 778 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 5 3. Day Care Center.2 Presence of Gender and Development Program Please specify Sam ahan ng Kababaihan 3.8 Presence of Imm unization Program DPT : Number of Beneficiaries Anti-Polio: Number of Beneficiaries Anti-Tetanus: Number of Beneficiaries Others: BCG-359.3. Presence of Sports Facilities (please specify) Covered Court 3. Security and Disaster Preparedness 3. Bantay Dagat/Ilog Others.1.1.5 Participation to the Linggo ng Kabataan 3.2.2.334 3. Rizal 36 .10 Presence of Senior Citizen's Program 3.6 Presence of Non-Formal Education/Alternative Learning System Program 3.3 Presence of Sports Development Program a.4 Presence of Cultural center/Park / Plaza 3. Fund-Raising Activities.2.9 Presence of Disease-Control Program Tuberculosis: Number of Beneficiaries 106 Dengue: Number of Beneficiaries 106 Anti-Rabies: Number of Dogs and Other anim als36 Others: Hepa-915.2.2 Presence of Barangay Disaster and Risk Reduction Plan 3.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3.3.1.2. Chicken Fox-419 1.1 Presence of Barangay Integrated Public Safety Plan 2 Regular Conduct of Foot Patrol/Ronda.

Fund-RaisingPlanting near Riverbanks 4 List down : 1 Barangay Road 3 Fund Raising Activity Service Area 5.1.2 Presence of Barangay "Bagsakan Center" (Farm produce collection/buying s tations) 4.1.1.1. St.1 Natural Resources Management Total of businesses enrolled in BMBE Presence no.1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion 4. Security & Disaster Preparedness(ex.4 Service Area 5.2.2 Agriculture and Fisheries Development 5. Outpost 2 Street Lighting 3 Warning Device 4 Fund Raising Activity/2-Way Radio 4 15 IV.2.1 Presence of Barangay Climate Change Action Plan 5.1. Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area 5.2. Bgy Outpost. Post-Harvest Facilities/Equipm ent Please specify Urban Vegetable Production 4.1 Presence of Waste Management Program Service Area Garbage4.2 Presence of Clean and Green Program 5.3 Presence of Barangay . Road 4 0 3 4 V.Barangay Clim ate Change Action Plan Initiated/Participated in Green Program Presence of Clean and job fairs 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 3 9 1 2 1 4. Artificial Reef) 4. Bgyof Creeks Bgy Roads. Seed Dispersal.5 Presence of projects constructed/implemented in support of Natural Resources Management (ex. Nursery (seed production) List down : 1 Nursery (seed) 3 Rehabilitation of irrigation canal 2 Brgy.1.1. Rizal 37 .1 4.1 Presence of Barangay Organized Cooperative 4.5 5.1.4 Presence of Barangay Ecological Park/Street park 1 1 1 1 Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.1.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 3. Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area 4. PerformancePlease specifyENVIRONMENTAL MANAGEMENT Area Soap Making 4.4 Presence of Barangay One-Barangay-One-Product (OBOP) Please identify: 5.1 Natural Resources Management 5. Waterworks.2.1.3 Presence of in Trade Fairs Planting and Preservation Program 4. Lighting) Warning Device.7 identified Ecological Park/Street park 5.3 Presence of infrastructure projects constructed/im plem ented in support of Agriculture & Fisheries Developm ent Ex.2.2 Presence of Barangay Fisheries Development Program Ex: Production of Fingerlings.3.2 2 Waste Management 4 Waterworks 5.Purpose Pavem ent.1.4 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Peace.1.Initiated Livelihood Program Ex: Soap & candle making/rolling store/others V. 2 Bamboo Activity ) Wharf. Multi.1.1.3 Presence of Tree/Mangrove Planting and Preservation Program 5. Brgy Eco Training Center. Fund-Raising Activity) List down : 1 Brgy.1.2 Regularly Collected and Segregated at Source 4. of Entrepreneurship & Industry Prom otion (ex.1. Livestock/PoultryDispersal.2 Presence of businesses enrolled in Bgy Micro-Business Enterprise 5.6 Participated Tree/Mangrove 5. Bgy Road.1 Presence of Agricultural Development Program Ex: Urban vegetable production.1. Backyard Fishponds Please specify 4.8 Presence of projects constructed/implemented/maintained in support List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning Talipapa.

2.4 Presence of a Multi-Purpose Environment Cooperatives or Ass ociations 5.2 Garbage Regularly Collected and Segregated at Source 5.5 Presence of projects constructed/im plem ented in support of Natural Resources Managem ent (ex. (b) The building m us t be designed to allow efficient and safe external acces s and to accom modate internal flow. sewerage facilities) List down : 1 Desilting of Canals 3 2 Rehabilitation of Canal 4 1 3 7 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 12 Certified Correct: September 3. 5. and storage.3 Presence of Materials Recovery Facility (a) The building and/or land layout and equipment must be des igned to accom modate efficient and safe materials processing. Brgy Eco Training Center. 2010 Date Accomplished Florencio E.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 5.2. Artificial Reef) List down : 1 Tree Planting 3 Cleaning of Creeks 2 Bamboo Planting near Riverbanks 4 Service Area 5.1 Presence of Was te Managem ent Program 5. movem ent.2. Rizal 38 . M orales J ose de J uras Fabian Alm adovar Isagani Canicosa Arthur Pelayo Punong Barangay Kagawad Kagawad Kagawad Kagawad Sherlyn Lactao Gloria Aviles Nemensio M orales Kim berly M arquez Teresita Com eta Kagawad Kagawad Kagawad SK Chairm an Secretary Olympia Libutan Treasurer Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.2.8 Presence of infrastructure projects constructed/implem ented in support of Waste Management l (ex.5 Presence of s egregated trashcans along the Streets 5.2.2.2.6 Absence of Garbage along the street 5.2.1.7 Sewerage/Drainage Canals Maintained 5.2 Waste Management 5.

1 Organizational Development Service Area1.1 0 92% 91% 84% 87% 55% Adm inistrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Developm ent Environmental Management I.3 Citizens' Participation Service Area1.00% 100.00% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.49% 100.00% 100.8 0.2 0 Organizational Development Barangay Administration Citizens' Participation Transparency 68. Performance Area II.4 0.49% 100. Performance Area III.5 0.9 0. Rizal 39 . Performance Area IV. Performance Area V.3 0.4 Transparency 92% 68.6 0. Performance Area 82% Administrative Systems and Procedures Legislative Services Social Services Economic Development Environmental Management 92% 91% 84% 55% 87% 409% 1 0.49% 1.6 0. Performance Area ADMINISTRATIVE SYSTEMS AND PROCEDURES Service Area1.7 0.2 0.4 0. Performance Rating I.00% 100.8 0.2 1 0.00% 100.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 BARANGAY GOVERNANCE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM SCORE CARD Region : Region IV-A Province Laguna Congressional District: District II City/Municipality : Calamba Barangay : Real A.2 Barangay Administration Service Area1.00% 368.

Security & Disaster Preparedness 80.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 II.82 0.76 Health and Nutrition Education/Culture/Sports Peace.84 0.65% 84.61% 182.61% 91% 1.78 0. Performance Area LEGISLATIVE SERVICES Service Area2.61% III.2 1 0.62% 80.00% 82. Rizal 40 .2 0 Seretarial Services Development Legislation 100.9 88.50% 84% 0.24% 0. Security & Disaster Preparedness 84.65% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.8 0. Performance Area SOCIAL SERVICES Service Area3.00% 82.8 0.2 Education/Culture/Sports Service Area3.2 Development Legislation 100.3 Peace.1 Health and Nutrition Service Area3.24% 253.1 Seretarial Services Service Area2.88 0.6 0.62% 88.86 0.4 0.

00% 109.87 0.855 0.86 0. Rizal 41 . Performance Area ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Service Area5.23% 55% 0.71% 173.6 0.875 0.8 0.4 0.1 0 Entrepreneurship and Local Industry Prom otion Agriculture and FisheriesDevelopment 40.2 Waste Management 87.23% 40.50% 85.5 0.1 Natural Resources Management Service Area5.845 87.23% V.1 Entrepreneurship and Local Industry Promotion Service Area4.21% 87% 0.2 0.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 IV.00% 69.7 0.50% 85.865 0.3 0.71% Natural ResourcesManagement Waste Managem ent Barangay Katiupunan – Bayani Tanay.2 Agriculture and Fisheries Development 69.85 0. Performance Area ECONOMIC DEVELOPMENT Service Area4.88 0.

959% 8. Proportion of households living in makeshift housing.000% 0.12 0. 12.Ulat sa Barangay para sa taong 2010 B. 0. Proportion of households w ithout access to safe w ater supply. 10. Proportion of households that experienced food shortage. 0. access to sanitary toilet facilities. Proportion of persons w ho w ere victims of crimes. Proportion of persons who are unemployed. en 10. 0. Proportion of households that are squatters. 1. Proportion of children aged 0-5 years old w ho died. 0. Proportion of households w ith income below the poverty threshold. 11. Proportion of households without access to safe water supply. Proportion of are unemployed. 0. Proportion of persons w ho children aged 0-5 years old who died.580% ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 5. Rizal 42 . in makeshift housing. 0. 9.08 0. Proportion of households that experienced food shortage.000% 0. Proportion of children aged 13-16 years old who are not attending secondary school. Proportion of households that are squatters.960% Barangay Katiupunan – Bayani Tanay. 4.04 0. Proportion of wom income below to f ood (subsistence) threshold. 6.000% 11. Proportion of children aged 0-5 years old w ho are malnourished. Proportion of households without access to sanitary toilet facilities. Proportion of persons who were victim of crim s es. 13. Proportion of children aged 0-5 years old who are children aged 6-12 years old w ho are not attending elementary school.280% 14.000% 3.000% 0.02 0. Proportion of households living 5. 7.000% 6. Proportion of children aged 13-16 years old w ho are not attending secondary school. Proportion of children aged 6-12 years old who are not attending elem entary school. 1.06 0. 5.000% 14. Proportion of3. Proportion of households w ithout malnourished. 8. Proportion of households with income below the poverty threshold. causes. Proportion of w omen w ho died due to pregnancy related causes. 2. Proportion of households with income below the food (subsistence) threshold. 7.000% 0. 12.000% 10. Proportion of households w ithwho died duethe pregnancy related 2. 9. 4. Barangay Human Development Index 0. 0 0.000% 13.1 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful