Laporan Dadah Julai

2008

_______________________________________________________ 1. STATISTIK PENAGIH DADAH
Laporan ini membentangkan statistik penagihan dadah terkini yang di kesan di seluruh negara bagi tempoh Januari-Julai 2008 yang dikumpul dan dikeluarkan oleh Unit Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). Secara umumnya:1.1 Sepanjang tempoh 7 bulan Januari-Julai 2008 seramai 7,992 orang penagih dadah telah dikesan yang menunjukkan terdapat penurunan sebanyak 21.11% berbanding tempoh masa yang sama tahun lalu (10,131 orang). Mereka terdiri daripada 3,584 orang (44.84%) penagih baru, menurun sebanyak 26% berbanding 4,843 orang bagi tempoh yang sama tahun lalu. Manakala penagih berulang yang dikesan adalah seramai 4,408 orang (55.16%), menurun sebanyak 16.64% berbanding tahun lalu (5,288 orang) ( rujuk Jadual 1).

1.2

Jadual 1: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Bagi Tahun 2008 Dan 2007 STATUS KES
JAN-JULAI 2008

PERATUS

JAN-JULAI 2007

PERBEZAAN 2008/2007

Penagih Baru * Penagih Berulang ** Jumlah Penagih

3,584 4,408 7,992

44.84% 55.16% 100.00%

4,843 5,288 10,131

-26.00% -16.64% -21.11%

* Penagih yang dikesan kali pertama oleh sistem NADI ** Penagih yang pernah dikesan sebelum ini oleh sistem NADI
1.3 Secara purata seramai seramai 512 orang penagih baru dikesan bagi tempoh sebulan dan 630 orang penagih berulang. Ini bermakna secara purata seramai 17 penagih baru dan 21 orang penagih berulang dikesan setiap hari ( rujuk Jadual 2).

Laporan Dadah Julai

2008

1

Laporan Dadah Julai

2008

Jadual 2: Purata Penagih Yang Dikesan Bagi Tempoh Jan- Julai 2008 STATUS KES Penagih Baru Penagih Berulang Jumlah Penagih Purata Sebulan Purata Sehari

512 630 1,142

17 21 38

1.4

Perbandingan perangkaan di 14 buah ibu negeri menunjukkan Georgetown merekodkan bilangan penagih yang tertinggi di kesan iaitu seramai 730 orang,diikuti WP Kuala Lumpur (669), Ipoh (280), Johor Bharu ( 267 ), Alor Setar (153) dan Shah Alam ( 157 ) (rujuk Carta 1).

Carta 1: Taburan Penagih Tertinggi 14 Buah Ibu Negeri Bagi Jan-Julai 2008

1.5

Tumpuan utama penagih di lima buah negeri iaitu jumlah penagih yang tinggi bilangannya . Di WP Kuala Lumpur mencatatkan bilangan penagih paling ramai dikesan berbanding negeri-negeri lain iaitu seramai 1,514 orang, diikuti Pulau Pinang (1,211), Kedah (1010), Johor (960) dan Selangor (844). Tumpuan penagih masih di bandar besar disebabkan kemudahan pengangkutan dan faktor peluang pekerjaan yang mudah. Di WP Kuala Lumpur bandar Dang Wangi dikesan sebagai penyumbang angka penagih terbanyak iaitu 44.20% (669). Di Pulau Pinang ,Georgetown sebanyak 60.30% (730), Johor dari bandar Johor Bahru sebanyak 49.20% (472) manakala di Kedah dikesan di bandar Kuala muda sebanyak 38.40% (388) dan Selangor dari bandar
2008

Laporan Dadah Julai

2

Laporan Dadah Julai

2008

Shah Alam sebanyak 18.60% (157) . Berbanding dengan tahun lalu bagi tempoh yang sama, bilangan penagih yang dikesan menurun bagi sembilan buah negeri iaitu Pulau Pinang, Johor, Kedah, Perak, Kelantan , Negeri Sembilan, Pahang, Sabah dan Sarawak (rujuk Jadual 3 ) Jadual 3: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Negeri Bagi Tahun 2008 Dan 2007 BIL NEGERI
JAN-JULAI 2008

PERATUS

JAN-JULAI 2007

PERBEZAAN 2008/2007

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

WP Kuala Lumpur P. Pinang Kedah Johor Selangor Perak Kelantan N.Sembilan Pahang

1,514 1,211 1,010 960 844 675 434 351 281 265 173 110 98 35 17 14 7,992

18.94% 15.15% 12.64% 12.01% 10.56% 8.45% 5.43% 4.39% 3.52% 3.32% 2.16% 1.38% 1.23% 0.44% 0.21% 0.18% 100.00%

1,268 2,504 1,024 1,350 743 896 738 577 290 252 102 99 107 181 0 0 10,131

19.40% -51,64% -1.37% -28.89% 13.59% -24.67% -41.19% -39.17% -3.10% 5.16% 69.61% 11.11% -8.41% -80.66% 0.00% 0.00% -21.11%

10. Melaka 11. Terengganu 12. Perlis 13. Sabah 14. Sarawak 15. WP Labuan 16. WP Putrajaya Jumlah

1.6 Penurunan jumlah penagih dikesan adalah disebabkan timbulnya kesedaran dari semua lapisan masyarakat pentingnya membenteras penagihan dadah. Faktor kedua penyampaian yang berkesan program pencegahan yang telah
Laporan Dadah Julai 2008

3

30% 35. Jumlah kes baru yang tinggi dikesan di Johor 58. 3.70% 64.Sembilan Pahang 437 333 558 465 434 298 267 146 195 144 113 81 71 22 8 12 28.60% 55. Melaka 11.10% 85. 8. Perlis 14.90% 54. 5.70% 34. 7. Sarawak 15. 9.50% 58.10% 61. WP Labuan 16.10% 72. 4.40% 44.90% (427 orang) .90% 47.30% 1.70% Jumlah 1077 878 402 545 410 377 167 205 86 121 60 17 39 13 9 2 71.10% (558 orang).60% 45. WP Putrajaya Laporan Dadah Julai 2008 4 .30% 65.50% 58.10% 52.50% 37.514 1.90% 27.50% 62. 2. WP Kuala Lumpur Pulau Pinang Johor Kedah Selangor Perak Kelantan N. Sabah 13.60% 69.30% 82.00% 48.211 960 1.50% 41.40% 30.40% 54.10% (1077 orang) (Jadual 4) Jadual 4: Pengesanan Kes Baru Tertinggi Dan Kes Berulang Tertinggi Mengikut Negeri Bagi Bulan Jan.70% 17.Laporan Dadah Julai 2008 dilancarkan hasil kerjasama masyarakat sivil dan pemimpin masyarakat.90% 38. Terengganu 12.50% 41.Sementara kes berulang yang tinggi dikesan di WP Kuala Lumpur sebanyak 71.90% 14.010 844 675 434 351 281 265 173 98 110 35 17 14 7.Julai 2008 Bil Negeri Jumlah kes Peratus baru Jan-Julai 2008 Jumlah kes berulang Jan-Julai 2008 Peratus Jumlah 1.992 10. 6.00% 51.10% 46. Kedah 46% (465 orang) dan di WP Kuala Lumpur 28.

50% -21.413 1.05% daripada jumlah unjuran penduduk etnik Melayu di negara ini yang berusia 15-64 tahun (18. Etnik Melayu merupakan komposisi etnik tertinggi di negara ini juga merupakan penyumbang kepada majoritinya penglibatan etnik Melayu dalam penagihan dadah (Jadual 5).165 114 47 25 8 10. PROFIL PENAGIH DADAH Profil penagih-penagih yang dikesan dan perbandingan dengan tahun lalu adalah seperti berikut: 2.61% 9.00% 7.40% 31.58% -28.992 orang (74. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime).11% 1 unjuran penduduk etnik Melayu yang berusia diantara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.008 779 127 62 13 11 7.59% 0.13% 11.00% 37.601.1 Pecahan Mengikut Etnik Bagi bulan Januari-Julai 2008.97%) bersa maan dengan 0.131 -18.97% 12.Julai 2008 JAN-JULAI PERATUS 2008 JAN-JULAI 2007 ETNIK PERBEZAAN 2008/2007 Melayu Cina India Pribumi Sabah Lain-lain Pribumi Sarawak Warga Asing Jumlah 5.Laporan Dadah Julai 2008 2.78% 0. 2008: Sumber JabatanPerangkaan Malaysia Laporan Dadah Julai 2008 5 .14% 100.75% 1.16% 0.700 orang). Jadual 5: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik Bagi Jan .66% -33.91% -48.992 74. perangkaan menunjukkan bahawa etnik Melayu masih merupakan penagih teramai dikesan iaitu seramai 5.359 1.992 1.

09% daripada jumlah unjuran penduduk lelaki di negara ini yang berusia 15-64 tahun (28.961.7% (44 orang). 14 orang darinya adalah penagih baru yang dikesan di bandar Johor Bharu. 2 unjuran penduduk lelaki yang berusia diantara 15-64 tahun (kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.2 Pecahan Mengikut Jantina Daripada 7.32% berbanding dengan tempoh yang sama tahun 2007. Jumlah penagih wanita yang dikesan di Johor adalah seramai 17 orang.Laporan Dadah Julai 2008 Carta 2: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Etnik (Januari – Julai 2008) 2. antara bandar yang dikenalpasti iaitu bandar Dang Wangi terdiri dari 31 orang sementara Pulau Pinang sebanyak 16. Pengesanan ini juga menunjukkan telah berlakunya penurunan sebanyak 21. Manakala penagihan di kalangan wanita juga menurun sebanyak 11.82%. 2008: Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia Laporan Dadah Julai 2008 6 . Sebagaimana ditunjukkan di Jadual 6.50% (32 orang) di bandar Georgetown seramai 23 orang dari jumlah kesemua dikesan.992 penagih yang dikesan seramai 7. Bilangan penagih wanita yang tinggi dikesan di tiga buah negeri tumpuan di bandar–bandar besar seperti di WP Kuala Lumpur sebanyak 22.800 orang).798 orang adalah penagih lelaki iaitu sebanyak 0. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime).

2.96%).4% dari Kelantan. 2.1. Dari 159 orang remaja yang dikenalpasti. terdiri dari 36 orang lelaki dan 6 orang perempuan.396 orang belia yang dikesan terlibat dengan penagihan.32% -11.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 6: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jantina Bagi Tahun 2008 Dan 2007 JANTINA JAN-JULAI 2008 PERATUS JAN-JULAI 2008 PERBEZAAN 2008/2007 Lelaki Wanita JUMLAH 2.911 220 10. Manakala seramai 159 orang (2%) adalah penagih remaja yang berusia di antara 13-18 tahun menunjukkan terdapat penurunan sebanyak 39. Sementara Selangor 10.812 orang mengaku mengambil dadah disebabkan pengaruh kawan dan 1.5% berbanding tempoh masa yang sama tahun lalu (263 orang). 2008: Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia Laporan Dadah Julai 2008 7 .2 Kategori umur di antara 25-29 tahun merupakan bilangan penagih yang paling ramai dikesan (18. pengaruh kawan.131 -21. Ini dijelaskan melalui carta 3 di bawah.Perangkaan menunjukkan dari 5. Golongan belia merupakan yang tertinggi terdedah dengan risiko penagihan disebabkan oleh pergaulan. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime).57% 2. sifat ingin mencuba/ingin tahu.43% 100.798 194 7.3 7. golongan belia yang berumur di antara 19-39 tahun masih lagi merupakan majoriti tertinggi penagih yang dikesan adalah seramai 5.992 97.11% Mengikut Umur Ketika Dikesan 2.4% iaitu 26 orang lelaki adalah kes penagih baru.03% daripada golongan umur unjuran penduduk Malaysia yang berusia 15-64 tahun (317.620.3.132 orang mengambil dadah untuk keseronokan. Bagi tempoh 7 bulan sepanjang 2008.00% 9. Sementara di Johor sebanyak 16.396 orang iaitu 0.3.2% iaitu 12 orang lelaki dan seorang perempuan.7% terdiri 16 orang lelaki dan seorang perempuan dan Kedah 8.82% -21. 26.300 orang). 3 unjuran penduduk Malaysia yang berusia diantara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.

3 Bagi tempoh Januari-Julai 2008. Johor seramai 680.10%) Nota: Remaja: 13-18 tahun Belia: 19-39 tahun 2. 159 org. 5.79%. dan Jadual 7) Carta 3: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Umur (Januari. 2. WP Kuala Lumpur (187).Laporan Dadah Julai 2008 Di antara lima negeri yang dikesan bilangan terbesar belia terlibat ialah WP Kuala Lumpur seramai 873 orang (415 orang dari Dang Wangi. 2. (Rujuk carta 3.00%) (Belia.Julai 2008) (Remaja. Selangor seramai 622 orang (117 orang dikesan dari daerah Petaling) dan Pulau Pinang seramai 587 orang ( 279 orang dikesan dari Georgetown). Kedah seramai 757 orang (Daerah Kuala Muda seramai 273). (di Johor Bahru seramai 314 orang).393 org. Pengesanan penagih berusia melebihi 50 tahun ramai dikesan di 4 buah negeri iaitu Pulau Pinang (230).396 org. pengesanan penagih dikalangan warga emas iaitu kategori umur melebihi 50 tahun menurun sebanyak 5. Laporan Dadah Julai 2008 8 . Selangor (57). dan Johor (59).3. 30. 67.90%) (Dewasa.

33%) Belia (66.22% -5.499 1.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Laporan Dadah Julai 2008 9 .96% 18.79% -50.211 1.924 1.00% -68.882 1.454 1.88% 8.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 7: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Umur Bagi Tahun 2008 Dan 2007 UMUR KETIKA DIKESAN JAN-JULAI 2008 PERATUS JAN-JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 < 13 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun 45-49 tahun > 50 tahun Tiada maklumat umur Jumlah Dewasa(31.06% 1.83% 12.91% -10.24% 18.86% 14.11% -21.83% 8.992 0.67% -20.85%) Remaja (1.65% -15.65% -34.82%) 0 5 154 1.39% 0.131 0.11% *Nota.00% -21.35% -18.507 1.94% 15.024 702 667 44 7.75% -37.179 1.00% 0.00% 100% 0 16 247 1.838 1.146 828 708 88 10.

39% -25.27% -19.51% 0.15% -2.958 orang (88.67% -21.13% -10.00% 10.131 -25.33% -53.56% -26.08% 13. Berbanding dengan tahun 2007 didapati bilangan penagih yang dikesan meningkat dalam kategori perkeranian sebanyak 183.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Laporan Dadah Julai 2008 10 .33% dan pengangguran sebanyak 2.52% 11.428 10. Bilangan penagih dari sektor buruh am merupakan golongan terbesar dikesan iaitu seramai 1.00% 1.54% (Jadual 8).29% -44.81% 3.21% 7.28% -22.29% -21.78%) penagih yang dikesan mempunyai pekerjaan.309 orang (19.992 19.40% 1.756 1.22% 0.51% 14.53% -22.40% 183.01% 0.281 7.309 945 907 764 738 685 507 457 228 68 54 34 15 1.4 Mengikut Pekerjaan Seramai 5.00% 100.54% -17.341 1.51%).167 988 936 668 615 620 410 91 67 12 32 1.11% *Nota.Laporan Dadah Julai 2008 2.46% -29.55% 6.80% 0.38% 11. Jadual 8: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Pekerjaan Bagi Tahun 2008 Dan 2007 JENIS PEKERJAAN JAN-JULAI 2008 PERATUS JAN-JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 Buruh am Perkhidmatan Jualan Binaan Pertanian/Perikanan Penganggur Pengangkutan Teknikal Pengeluaran/kilang Penuntut Pengurusan Perkeranian Hiburan Tiada maklumat Jumlah 1.

47% -33. SPM/HSC/STPM (8.131 -14.04% -8.33% 1.5 Tahap Pendidikan Majoriti penagih yang dikesan.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Laporan Dadah Julai 2008 11 .75%).63% 1.12% 33.12% 0.25% -70.09% 0.00% 100.00% 248 1. Peratusan penagih yang dikesan memiliki kelulusan di peringkat sekolah rendah (10.177 orang (41.75% -10.92% -10.457 3.628 4. dengan seramai 3.86%) dan Ijazah (81.11% *Nota.50%).Laporan Dadah Julai 2008 2. Manakala penagih yang dikesan memiliki kelulusan sijil meningkat sebanyak 14.847 115 76 127 48 914 10.12%) mempunyai sijil di peringkat SRP/LCE/PMR.90% -21.25%) menunjukkan penurunan berbanding tahun 2007.47% seperti ditunjukkan di dalam Jadual 9 dan carta 4 Jadual 9: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Pendidikan Bagi Tahun 2008 Dan 2007 KELULUSAN TERTINGGI JAN-JULAI 2008 PERATUS JAN-JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 Tidak Bersekolah Sekolah Rendah SRP/LCE/PMR SPM/MCE/SPMV STP/HSC/STPM Lain-lain (spt sijil kemahiran) Diploma Ijazah Tiada maklumat persekolahan Jumlah 211 1. SRP/LCE//PMR (23.75%) mempunyai tahap pendidikan minima tamat tingkatan tiga.775 orang (74. Dploma (33.598 103 87 84 9 266 7.04%).50% -23.177 2.13% 1.992 2.86% -81.128 2.86% 41.73% 18. iaitu seramai 5.43% 14.

584 sebahagian darinya iaitu seramai 1.Laporan Dadah Julai 2008 Carta 4: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Tahap Pendidikan (Januari –Julai 2008) 2.6 Sebab Mula Mengguna Dadah Seperti maklumat-maklumat yang lalu faktor utama penagih yang dikesan terjebak dengan penagihan dadah adalah kerana pengaruh kawan (54. Jumlah penagih baru yang dikesan sebab mula mengguna dadah seramai 3.50% dan pengaruh kawan sebanyak 12. diikuti dengan untuk keseronokan (22.19%) dan perasaan ingin tahu (14.21%) Berbanding dengan tahun 2007 terdapat penurunan faktor utama dikesan terjebak dengan penagihan kerana perasaan ingin tahu sebanyak 37.59%.72% manakala peningkatan pada faktor untuk keseronokan sebanyak 38.916 mengakui sebab utama terlibat adalah pengaruh kawan (Jadual 10) Laporan Dadah Julai 2008 12 .97%).

Selangor (188).607 10.JULAI PERBEZAAN 2008/2007 2008 2007 4.11% -45. Laporan Dadah Julai 2008 13 .198 1.00% 100.97% 22.19% 14.72% 38. Selangor (369) dan Perak (327). morfin (29. Sementara pengguna ganja ramai dikesan di Johor (254). morfin dan ganja.223 1.085 417 79 48 25 90 355 7.810 1. dan WP Kuala Lumpur (112).Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat 2.46% 1. Kedah (96).607 1. Heroin mencatatkan peratusan tertinggi yang dikesan bagi tahun ini iaitu 41.185).00% 4.46% -77. Pulau Pinang (85) dan Pahang (72). ramai dikesan di Kelantan (195). Johor (477). manakala seramai 1.05%.JULAI PERATUSAN JAN .91% -12.810 1.371 orang.131 -12.(Jadual 11) Jumlah penagihan dadah heroin yang tertinggi dikesan di empat buah negeri WP Kuala Lumpur (1.50% -6.76% -11.18% 0.164 orang (14.33% 1.56%) dikesan mengambil dadah ganja dan dadah jenis sintetik iaitu sebanyak 12.63% 0.7 Mengikut Jenis Dadah Jenis dadah yang paling popular digunakan dikalangan penagih yang dikesan ialah heroin.65% -13. Namun terdapat penurunan bagi semua jenis dadah berbanding tempoh yang sama tahun 2007 kecuali dadah jenis amphtemine dan syabu.57% dari jenis Amphetamine-Type-Stimulants (ATS) yang terdiri daripada pil ecstasy.21% 5.50% -24.59% -37.03% 0.67%) seramai 2.736 446 105 54 46 4. Pengguna dadah sintetik iaitu syabu.992 54.11% *Nota.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 10: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Sebab Mula Mengguna Dadah Bagi Tahun 2008 Dan 2007 Sebab Mula Mengguna Dadah Pengaruh Kawan Untuk Keseronokan Perasaan Ingin Tahu Tekanan Jiwa Rangsangan Menahan Sakit Secara Tidak Sengaja Lain-lain Tiada maklumat Jumlah JAN . methamphetamine (syabu) dan amphetamine. Sabah (97).

29.93%.21%).09% 3.84%. ganja (84. metamphetamine(100%) dan amphetamine (73.30% -65.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 11: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jenis Dadah Bagi Tahun 2008 Dan 2007 JENIS DADAH JAN-JULAI PERATUS 2008 JAN-JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 OPIAT Heroin Morfin Ubat batuk / kodein Candu MARIJUANA Ganja Pil Psikotropik STIMULAN Pil Ecstasy/MDMA Methamphetamine(syabu) Amphetamine INHALAN Gam Jumlah 2.56% 1.52% 52.503 320 -51.46% dan 8. Manakala penagih daripada etnik Cina pula.00% 75 ATS (12.47%. 30.164 112 14.371 52 7 41.65% 0.57%) 78 851 0.281 2.11% 14 .992 Mengikut Etnik Dan Jenis Dadah Kebanyakkan penagih Melayu yang dikesan. 3 jenis dadah yang paling popular digunakan adalah dadah jenis heroin.94% 0.70% dan 16. morfin dan Amphetamine dengan masing-masing menunjukkan peratusan sebanyak 46.15% 1.05% 29.75%).79% -19.40% 2. morfin dan ganja merupakan 3 jenis dadah yang paling popular digunakan berbanding jenis dadah yang lain dimana masing-masing menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 39. Manakala jika perbandingan dibuat di antara jenis dadah diguna dan etnik didapati etnik Melayu merupakan golongan yang paling ramai menggunakan dadah jenis heroin(72.00% 9 10.307 2.21%) (Jadual 12) Laporan Dadah Julai 2008 3. pil psikotropik (73.01% 100.82%.89% -21. dadah jenis heroin.00% -46.07%).79%).98% 139 777 51 -46.947 65 13 -0.65% 0.67% 0.94% 10.04% 9. morfin(75.8 1 7.131 -88.55% -20.

89% 1.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 12: Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik Dan Jenis Dadah (Jan-Julai 2008) ETNIK/JENIS DADAH Heroin %* %** Morfin %* %** Candu %* %** Ganja %* %** Pil Psikotropik %* %** Pil Ecstasy/MDMA %* %** Metamphetamine %* %** Amphetamine %* %** Gam %* %** Kodein %* %** JUMLAH Nota: Melayu Cina India Sabah Sarawak Lainlain Warga Asing Jumlah 2387 72.75% 39.18% 2371 100% 29.03% 12 15.54% 31 0.39% 46.58% 8.65% 10 19.32% 8 0.42% 48 64.61% 3 2.94% 3 0.58% 45.45% 851 100% 10.44% 4 0.04% 7.84% 472 14.37% 22 19.59 22.56% 0.30% 1 0.57% 0.10% 7 100% 0.67% 6 85.56% 123 10.21% 22 0.67% 17.40% 25 33.65% 62 79.56% 3.25% 8 0.95% 4.64% 2.05% 1780 75.47% 30.70% 307 12.82% 360 10.21% 10.43% 3.26% 4.008 779 127 13 62 11 7.18% 16.57% 15.07% 29.97% 46.02 0 0 0 0 0 0 1 100% 0.69% 14 0.51% 1 0.98 1 100% 0.992 1.25% 0 0 1 1.56% 82 73.09% 987 84.02 39 75.49% 1.00% 2 3.17% 3.00% 4.84% 1164 100% 14.94% 50 1 0.61% 52 100% 0.19% 2 2.09% 18.23% 1.27% 112 100% 1.29% 0.92% 1.04% 9.40% 90 10.93% 27 3.233% 78 100% 0.94% 623 73.71% 0.47% 46 3.992 % *-Peratus penagih dadah mengikut jenis dadah dan etnik %**-Peratus penagih dadah mengikut etnik dan jenis dadah Laporan Dadah Julai 2008 15 .58% 2 0.47% 92 10.10% 3281 100% 41.13% 5 0.76% 2 2.92% 33.26% 2 2.26% 75 100% 0.39% 1.79% 5 0.85% 0.24% 61.79% 16.33% 0.69% 27.18% 4 3.67% 0.46% 259 10.00% 0.77% 10 1.34% 6.65% 5.95% 30.10% 1 14.21% 1.81% 72.

12.00% -88.04% -20.130 (76. morfin dan dadah jenis ATS iaitu syabu mengambil dadah dengan cara Chase/Chasing the dragon dan suntik.9 Mengikut Cara Guna Dadah Seramai 6.65% 0.70%) orang penagih yang dikesan bagi bulan Januari-Julai 2008 gemar menggunakan dadah secara ‘chase’ (menghidu asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur khas) diikuti dengan cara menghisap.00% 6.11% * Chasing the dragon – menghidu asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur khas. 3.604 2. minum dan hidu.0 Mengikut Cara Guna Dan Jenis Dadah Penagih dadah jenis heroin.01% 100. Laporan Dadah Julai 2008 16 .67% 3.46% .89% -21.18% -53.130 1. suntik. metamphetamine dan amphetamine di ambil secara telan. Sementara kodein sering digunakan dengan cara minum sahaja (Jadual 14).70% 14.65% -48. Perbandingan cara guna dadah (Jadual 13).516 427 510 65 9 10.65% 4. Jadual 13: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna Dadah Bagi Tahun 2008 Dan 2007 CARA GUNA DADAH JAN-JULAI 2008 PERATUS JAN-JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 “Chase” Menghisap Suntik Telan Minum Hidu Jumlah 6.131 -7. Manakala dadah jenis pil psikotrapik. telan.992 76.32% 0.171 373 265 52 1 7. pil esctasy.Laporan Dadah Julai 2008 2.

171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 100% 52 Jenis Dadah Heroin % Morfin % Candu % Ganja % Pil Psikotropik % Pil Ecstasy/MDMA % Metamphetamine % Amphetamine % Gam % Kodein % JUMLAH Chase 3.30% 75 28.130 Hidu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 1 Suntik 155 41.10% 0 0 0 0 851 13.40% 0 0 265 Laporan Dadah Julai 2008 17 .164 99.30% 0 78 29.40% 0 0 0 0 0 0 1.126 51.00% 2.153 35.90% 0 0 0 6.60% 218 58.Julai 2008) Cara Guna Hisap Minum 0 0 7 0.40% 0 0 0 0 0 0 0 0 373 Telan 0 0 0 0 112 42.60% 1.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 14: Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna Dan Jenis Dadah (Januari.

Ini menunjukkan kesedaran pihak sekolah terhadap bahaya penyalahgunaan dadah semakin meningkat. Bilangan sekolah terlibat bagi bulan Julai menurun sebanyak 152 buah sekolah berbanding bulan Jun. Manakala pada bulan Jun 2008 tiada program dijalankan.Laporan Dadah Julai 2008 3.2 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Peringkat Sekolah Rendah Bilangan program pencegahan dadah di peringkat sekolah rendah menunjukkan peningkatan terutama dalam program ceramah. Peserta 1 Pra Sekolah Bebas Dadah (Program TUNAS) 20 1489 5 417 3.233 menunjukkan penurunan (rujuk Jadual 16) Laporan Dadah Julai 2008 18 . Latihan Tenaga Pengajar PINTAR (TOT) diadakan sekali pada bulan Julai manakala tiada program dijalankan pada bulan Jun 2008. Program Kehadiran/Bil. Program Kehadiran/Bil. Bilangan sekolah yang terlibat sepanjang bulan Julai untuk program PINTAR adalah sebanyak 53 buah sekolah melibatkan sebanyak 393 kelas.830 dan Julai 2008 seramai 45. Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Pra Sekolah Jun 2008 Bil Nama Program/Aktiviti Bil. sekolah yang terlibat sebanyak 272 buah sekolah (Jadual 15) Jadual 15. pameran dan tayangan video. Bilangan program bagi pendidikan pencegahan dadah diperingkat pra sekolah iaitu Program TUNAS menurun pada bulan Julai kerana negeri dan daerah telah mengadakan program ini pada awal bulan memandangkan peruntukan bagi program ini juga diterima pada awal tahun. Bilangan sekolah yang mengadakan program Waris Pintar sebanyak 87 buah juga meningkat berbanding dengan bulan Jun sebanyak 65 buah sekolah.1 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Diperingkat Pra Sekolah. Bilangan peserta yang terlibat pada bulan Jun seramai 61. Sementara Kem PINTAR telah dilaksanakan sebanyak 1 program sahaja di 41 buah sekolah yang mana melibatkan seramai 150 orang peserta. Peserta Julai 2008 Bil. PROGRAM PENCEGAHAN 3.

366 3.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 16: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Bagi Bulan Jun-Julai 2008 Jun 2008 Bil Nama Program/Aktiviti Bil.830 112 23 10 1 1 5 152 26. Tayangan Video Program Waris Pintar Kelas Program Intelek Asuhan Rohani (PINTAR) Kem Pintar Latihan Tenaga Pengajar PINTAR (TOT) Lain –lain program Jumlah 44 22 9 0 0 1 76 12. Manakala pada bulan Julai 2008 sebanyak 246 buah sekolah dengan 59. Peserta 1 2 3 4 5 6 Ceramah.233 3. Program Kehadiran/Bil.676 pelajar dan 240 program telah dilaksanakan dan menunjukkan peningkatan dari segi program yang dijalankan. Program Kehadiran/Bil. bilangan pelajar dan sekolah yang menyertai. Peserta Julai 2008 Bil.284 46.3 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Menengah Pada bulan Jun sebanyak 204 buah sekolah dengan seramai 53.213 pelajar dan 212 program telah dilaksanakan di sekolah menengah. Bilangan ujian urin positif pelajar disekolah menengah bagi Jun 2008 seramai 12 orang. Manakala pada bulan Julai ujian urin positf 12 orang pelajar (rujuk Jadual 17).836 14.030 0 0 150 61. Laporan Dadah Julai 2008 19 . Pameran.592 3.055 150 30 570 45.

623 - 172 56.676 12 3. Manakala pada bulan Julai bilangan program yang dilaksanakan sebanyak 94 dengan penyertaan seramai 23. Tayangan Video Ujian Saringan Air Kencing Kem Program Intervensi Pelajar (PIP) Program KoKurikulum Jumlah 128 47.Peserta Bil Urin Positif 1 Ceramah.190 53.640 1. Pameran.4 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Pengajian Tinggi Pada bulan Jun terdapat 40 program yang dilaksanakan dengan penyertaan seramai 8. 2008 Jun 2008 Bil Nama Program/Aktiviti Bil.123 162 12 - 4 3 212 1.75% berbanding Jun 2008.681 - 2 3 72 9 2. (Rujuk Jadual 18) Laporan Dadah Julai 2008 20 . Manakala bulan Julai seramai 16 pelajar IPT didapati positif.345 berlaku peningkatan program dan peserta.485 orang. Bilangan ujian urin di IPT pada bulan Jun seramai 1 orang didapati positif.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 17: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Di Sekolah Menengah Bagi Bulan Jun-Julai.213 12 7 240 710 59. Program Kehadiran/ Bil.Peserta Bil Urin Positif Bil.760 12 - 57 4 2. Program Julai 2008 Kehadiran/ Bil. berlaku peningkatan sebanyak 93.

Urin Positif Bil.000 23. Tayangan Video Ujian Saringan Air Kencing Program Kampus Sejahtera Program Minggu Orientasi dan Konvokesyen Squad Lain-lain program Jumlah 34 7.485 1 0 1 94 0 1. Peserta Bil. 2008 Jun 2008 Bil Nama Program/ Aktiviti Bil. Program Julai 2008 Kehadiran/ Bil.345 16 Laporan Dadah Julai 2008 21 .116 350 16 - 4 1 730 - 1 120 - 5 6 0 2 40 0 300 8.759 - 2 3 2 1 63 71 1 - 19 2 1.Urin positif 1 Aktiviti Ceramah. Pameran. Program Kehadiran /Bil.321 - 71 20.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 18: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Pengajian Tinggi Bagi Bulan Jun-Julai. Peserta Bil.

Urin Positif Bil. Program Julai 2008 Kehadiran/ Bil.312 orang dan terdapat 8 ujian urin telah dijalankan golongan belia pada bulan itu. Peserta Bil. Pengesanan lebih awal mampu membantu mereka dari terjebak ke penagihan yang lebih parah. Peserta Bil.938 orang. Pameran.5 Program Pendidikan Pencegahan Kepada Golongan Belia Pada bulan Jun 2008 terdapat 57 program dengan penyertaan seramai 22.800 - 2 8 2 500 414 5.385 7. Seramai 414 orang telah menjalani ujian Urin dan tiada yang positif dadah.312 - Laporan Dadah Julai 2008 22 .04% berbanding dengan bulan Jun.978 - 3 4 5 0 0 2 0 0 2. Perangkaan menunjukkan 66. (Rujuk Jadual 19).Urin Positif Bil Nama Program/Aktiviti 1 2 Program Bersama PLKN Aktiviti Ceramah.000 - 6. 4 57 353 22.938 - 4 37 789 10. tiada ujian urin dijalankan. Jadual 19: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Kepada Golongan Belia Bagi Bulan Jun-Julai2008 Jun 2008 Bil.85% belia yang terlibat dengan penagihan dadah terdiri dari mereka yang berusia diantara 19 hingga 39 tahun. Bilangan peserta menurun sebanyak 55.400 - 6 15 631 2. Manakala pada bulan Julai terdapat 37 program dengan penyertaan seramai 10. Belia Dan Sukan Lain-lain Program Jumlah 39 12 12. Program Kehadiran/ Bil. Tayangan Video Program Belia Berwawasan Ujian Saringan Air Kencing Program Bersama Kem.Laporan Dadah Julai 2008 3.

Urin Positif Bil. Pameran. Jadual 20: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Di Tempat Kerja(Kerajaan) Bagi Bulan Jun-Julai 2008 Jun 2008 Kehadiran Bil.222 pekerja yang diambil sampel urin untuk diuji didapati seramai 19 pekerja positif dadah.811 7.249 - Laporan Dadah Julai 2008 23 . Peningkatan pengesanan ujian urin pada bulan Julai 2008 yang mana dari 3. Program Bil. Tindakan selanjutnya merujuk mereka kepada majikan untuk tindakan susulan.080 13. Ini menunjukkan tahap kesedaran yang tinggi dikalangan jabatan kerajaan berbanding pada bulan Jun.496 - 1 102 3 9.095 - 75 23 3. Lain.Laporan Dadah Julai 2008 3. Tahap kesedaran majikan serta pekerja berhubung dengan bahaya penagihan najis dadah.lain program Jumlah 25 35 3. Peserta Julai 2008 Kehadiran/ Bil.684 19 - 3 4 3 0 510 0 - 3 0 340 0 - 5 2 65 2. Tayangan Video Seminar untuk Jabatan Kerajaan Program Bersama Kem.Urin Positif 1 2 Ujian Saringan Air Kencing Aktiviti Ceramah. Peserta Bil Nama Program/Aktiviti Bil. Namun begitu.222 5.47%. Sumber Manusia.6 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat Kerja (Kerajaan) Program pencegahan dadah di Tempat Kerja ( Jabatan Kerajaan) pada bulan Julai sebanyak 102 program semakin meningkat berbanding bulan Jun 65 program. Program Bil. penglibatan peserta berkurangan sebanyak 31. Berdasarkan pekeliling yang menyarankan ada dan kerjasama dengan setiap jabatan amat perlu untuk mempastikan tempat kerja bebas dadah menjelang tahun 2015.

Pameran. Ini sesuai dengan saranan pekeliling yang mengarahkan setiap agensi/syarikat mesti menubuhkan jawatankuasa antidadah bagi mempastikan pekerja dan juga tempat kerja bebas dadah.978 pekerja swasta.Urin Positif Bil. Tayangan video Lain-Lain Program Jumlah 6 0 0 301 0 0 - 13 3 1 972 266 17 5 - 4 5 6 7 7 2 1 6 565 112 81 2. Program Bil. Ujian saringan urin air kencing telah dilaksanakan terhadap 972 pekerja swasta yang mana 5 dari pekerja berkenaan didapati positif dadah dan program di Pusat Hiburan didapati seramai 3 orang positif dadah. Pameran Dan Tayangan Video mendapat sambutan yang tinggi oleh pekerja swasta sebanyak 61.46%. Pada bulan Julai 2008 Program Pencegahan Di Tempat Kerja (Swasta) juga menunjukkan peningkatan yang mana sebanyak 46 program telah dilaksanakan yang melibatkan seramai 3.978 Laporan Dadah Julai 2008 24 . Selain itu.069 3 - 8 1 23 200 75 - 0 46 0 3. (Jadual 21) Jadual 21: Pelaksanaan Program Pendidikan Di Tempat Kerja (Swasta) Bagi Bulan Jun-Julai 2008 Jun 2008 Kehadiran Bil. Peserta Bil Nama Program/Aktiviti Bil.7 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat kerja (Swasta) Jumlah program dan kehadiran peserta meningkat berbanding dengan bulan Jun 2008. Program Bil. Peserta Julai 2008 Kehadiran/ Bil. Program di Pusat Hiburan Program Sektor Pengangkutan Program untuk Nelayan Aktiviti Ceramah. Sementara jumlah agensi swasta yang terlibat dalam Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat Kerja adalah sebanyak 289 buah agensi.Urin Positif 1 2 3 Ujian Saringan Air Kencing Seminar untuk Syarikat Swasta Program Bersama Kem.330 - 8 1 1 19 385 221 48 2. Sumber Manusia. Program Ceramah.Laporan Dadah Julai 2008 3.

44 program telah pun diadakan dengan peningkatan jumlah peserta seramai 10.251 14 13 2 44 3.815 1.828 peserta dan pada bulan Julai 2008. Program Kehadiran/ Bilangan Peserta 1 2 3 4 Program Penyayang/LPPKN Keluarga Sejahtera Sayangi Keluarga Lain-Lain Program Jumlah 15 1.855 3.7 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Keluarga Program pendidikan pencegahan dadah di institusi keluarga bermula dari bulan Jun 2008 sebanyak 36 program telah dimulakan dengan melibatkan seramai 6.121 Laporan Dadah Julai 2008 25 . Program bersama LPPKN yang telah mula dilaksanakan pada bulan Jun 2008 dan sehingga bulan Julai menunjukkan peningkatan dari segi bilangan program dan peserta.121 orang. (Rujuk Jadual 22) Jadual 22: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Keluarga Bulan Julai 2008 Julai 2008 Bil Nama Program/Aktiviti Bil.Laporan Dadah Julai 2008 3.200 10. Penekanan tentang bahaya dadah dan kemahiran keibubapaan membimbing keluarga serta anak-anak sangat perlu dititikberatkan kepada ketua keluarga.

262 peserta terdiri dari semua lapisan masyarakat dan bilangan aktiviti sebanyak 173 program menunjukkan ada peningkatan berbanding bulan Jun 2008 ( Rujuk Jadual 23) Jadual 23: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Komuniti Bagi Bulan Jun .262 Laporan Dadah Julai 2008 26 . 4 5 3 3 1. Bil.100 8. 0 0 0 0 9. Tayangan Video GEMPADAH (Gerak Gempur Dadah) Program Gerak Tindak NGO/JKKK/dll. Kehadiran/Bil.420 14 173 3.687 84. Program Peserta Program Peserta 137 53. 5.630 71. Pameran. Program Hari Antidadah Antarabangsa (HADA) RADA (Rakan Antidadah 2. 4.830 470 9.700 132 45.335 16.480 486 6. Operasi Bersepadu KEMBARA MERDEKAGenerasi Bebas Dadah/ Jelajah Program Hari Peringatan AntiDadah Kebangsaan Lain-lain Program Jumlah 17 0 1. 3.Julai 2008 Jun 2008 Julai 2008 Bil.098 0 3 3 493 1. 7. Kehadiran/Bil. 6 175 4.Laporan Dadah Julai 2008 3. Aktiviti Ceramah.526 4.9 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Komuniti Jumlah program yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Julai 2008 diperingkat komuniti telah melibatkan seramai 84.155 Bil Nama Program/Aktiviti 1.500 192 7 6 5 3 12.

Jadual 24: Jumlah Penghuni Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di 28 Buah Pusat Serenti Januari.86%). Mereka terdiri daripada 6. PS Sg. 0. Ruan dan PS Benta telah melebihi kapisiti maksima yang telah ditetapkan iaitu sebanyak 6.11%) yang menerima rawatan/pemulihan di Pusat Serenti Bachok.968 orang penagih yang menerima rawatan/pemulihan di 28 buah pusat serenti di seluruh negara.1 Penghuni di Pusat Serenti Pada bulan Januari hingga Julai 2008 adalah seramai 6.71%.57%. 1. RAWATAN PEMULIHAN DI PUSAT SERENTI 4.33% dan 28%. PS Tampin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pusat Serenti Bukit Chabang Serdang Sungai Petani Karangan Kampung Selamat Bukit Mertajam Batu Kurau Perlop Dengkil PERSADA Sg.Julai 2008 Bil.350 orang) di seluruh pusat serenti. 15.Laporan Dadah Julai 2008 4.821 penagih lelaki (97. Manakala 147 orang adalah wanita (2.75%. Tindakan telah pun diambil oleh Bahagian Rawatan dan Pemulihan memaklumkan kepada semua AADK Daerah supaya tidak menempatkan kes-kes baru ditempatkan di pusat-pusat serenti yang berkenaan. Jadual 23 menunjukkan bahawa jumlah penghuni di empat buah Pusat Serenti ia itu PS Tampoi.00%. 5. Besi 2008 Kapasiti Optima 350 300 400 300 400 350 300 350 350 300 Sebenar minggu ini 312 13 184 148 395 280 141 297 297 220 27 Laporan Dadah Julai . Kelantan. PS Jeli. PS Besut . Jumlah ini merupakan 74.50% daripada kapisiti keseluruhan penghuni (9.

350 Laporan Dadah Julai 2008 28 .Laporan Dadah Julai 2008 Bil. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Serendah Tampoi Muar Tampin Tiang Dua Jelebu Jeli Pusat Serenti Kapasiti Optima 350 300 400 400 400 350 350 250 350 300 350 300 350 240 350 250 500 250 Sebenar minggu ini 347 318 385 463 110 328 356 147 352 259 320 316 203 192 238 72 72 203 6.968 Bachok(Wanita) Besut Karak Raub Sungai Ruan Gambang Benta Jerantut Kuching Sepang Papar JUMLAH 9.

10%) orang perempuan. India. C-Cina . Jadual 26: Pecahan Penagih Remaja Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di Pusat Serenti Pada Julai 2008 Remaja . India. I-India.90%) orang lelaki dan 24 (16. Ini dijelaskan melalui jadual 26 di bawah.80% 100.Laporan Dadah Julai 2008 b) Penghuni Di Pusat Serenti Mengikut Etnik Kaum Melayu merupakan kaum yang paling ramai menerima rawatan/pemulihan iaitu seramai 5076 orang. Pribumi Sabah/Sarawak dan lain-lain (Jadual 24).Besut .80% 12. Ini diikuti dengan kaum Cina.50% 3. Cina dan lain-lain.Kuching -Papar -Tiang Dua JUMLAH Perempuan . Bilangan penghuni remaja berbangsa Melayu merupakan bilangan yang paling ramai iaitu seramai 117 orang diikuti oleh Pribumi Sabah/Sarawak.00% M 2 2 2 4 0 89 99 18 117 C 0 0 0 0 0 3 3 1 4 I 0 0 0 0 0 7 7 0 7 S 0 0 0 0 5 11 16 5 21 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUM 2 2 2 4 0 110 125 24 149 29 Nota:M-Melayu .968 Penghuni Remaja Di Pusat Serenti Pada bulan Julai 2008 seramai 149 orang penagih remaja turut menerima rawatan/pemulihan di pusat serenti.Karak Lelaki .10% 10.Sg. Besi . Mereka terdiri daripada 125 (83. L-Lain-lain . Jadual 25 : Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di 28 Buah Pusat Serenti Mengikut Etnik Pada Julai 2008 Profil Penagih Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain Jumlah c) Jumlah 5076 846 730 262 54 6.80% 0.S-Sabah/Sarawak.Bachok JUMLAH Laporan Dadah Julai 2008 Peratus ( %) 72.

Cina (46 orang).30% CINA 36 5.50% 13 15.88%) penghuni yang sedang menjalani rawatan/pemulihan didapati menghidapi HIV.10% 2 1. India (47 orang).2 Kemasukan Ke Pusat Serenti Sepanjang bulan Julai 2008 seramai 547 orang bilangan penagih yang dimasukkan ke 28 buah Pusat Serenti di seluruh negara.87%) berpenyakit kronik dan seramai 83 orang (1.01% 0.80% 102 78.00% 1 1.20% HIV KRONIK MENTAL 7 1. PENAGIH 440 46 47 11 3 547 PERATUS 80.50% 60 72. Pribumi Sabah/Sarawak (11 orang) dan 3 orang bagi lain-lain bangsa seperti jadual 27 di bawah.57% 100% Laporan Dadah Julai 2008 30 .40% 8.50% 4 4. Pecahan mengikut kaum dijelaskan melalui jadual 27 di bawah.00% 619 100% 130 100% 83 100% 4.50% 5 6.80% SABAH/ SARAWAK LAIN-LAIN 3 0. 130 orang (1.59% 2.50% 0 0.70% INDIA 48 7. Jadual 27: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di 28 Buah Pusat Serenti Yang Berpenyakit Pada Julai 2008 ETNIK PENYAKIT JUMLAH MELAYU 525 84. Mereka terdiri daripada 440 orang kaum Melayu.Laporan Dadah Julai 2008 d) Penghuni Di Pusat Serenti Yang Berpenyakit Seramai 619 orang (8. Jadual 28: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dimasukkan Ke 28 Buah Pusat Serenti Pada Julai 2008 Untuk Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH BIL.80% 15 11.80% 11 8.43% 8.19%) berpenyakit mental.

Ini dijelaskan di dalam Jadual 29 di bawah.29%) diikuti negeri Perak seramai 3.14% 100% 4.74% 1.Laporan Dadah Julai 2008 4.22%). diikuti negeri Selangor seramai 4.052 orang adalah wanita(3. kerjasama dari semua pihak amat diperlukan untuk membimbing dan memberi kefahaman kepada masyarakat iaitu proses pemulihan memerlukan masa yang panjang dan relapse adalah merupakan satu proses kepulihan . Negeri Pulau Pinang merupakan jumlah kes pengawasan yang tertinggi iaitu seramai 6. manakala 1.696 orang.88% 0.262 (9.78%) .98%) .04%). ketiga tertinggi WP Kuala Lumpur seramai 3.060 orang (18.26% 13. dari jumlah tersebut 31.Pemulihan dalam komuniti (Jadual 29) Laporan Dadah Julai 2008 31 . produktif dan menjadi role model kepada kes-kes seliaan yang mudah relapse.591 orang (14.644 orang adalah lelaki (96. Jadual 29: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dibebaskan Pada Julai 2008 Setelah Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH BILANGAN PENAGIH 560 104 65 14 1 744 PERATUS 75.4 Bilangan kes pengawasan Di Dalam Komuniti Jumlah keseluruhan kes pengawasan yang sedang menjalani program rawatan dan pemulihan di dalam komuniti adalah berjumlah 32. Penubuhan jawatankuasa pemulihan dadah disemua peringkat negeri dan daerah adalah bertujuan untuk membantu kes-kes pengawasan dalam komuniti supaya mereka mampu berfungsi semula.3 Pembebasan Penagih Dadah Dari Pusat Serenti Seramai 744 orang penghuni telah dibebaskan dari pusat serenti di seluruh negara pada bulan Julai 2008. Bagi mengurangkan kadar relapse.53%).691 orang (11.98% 8.

430 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AADK NEGERI Pulau Pinang Selangor WPKL Perak Johor Kedah Kelantan N.984 2.696 Laporan Dadah Julai 2008 32 .509 1.691 3.498 3.217 2.052 JUMLAH 6.480 1.912 2.076 2.098 876 644 530 329 32.879 4.443 3.382 1.644 Wanita 181 148 193 45 128 72 42 29 48 21 70 23 15 37 1.616 1.591 3. Sembilan Pahang Terengganu Sabah Melaka Perlis Sarawak JUMLAH JANTINA Lelaki 5.077 806 621 515 292 31.948 2.574 1.262 3.060 4.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 29: Pecahan Bilangan Kes Pengawasan Di dalam Komuniti Sehingga Julai 2008 Bil.

Daerah Barat Daya Pulau Pinang dan Negeri Kelantan.Laporan Dadah Julai 2008 5.1 Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan telah menjalankan siasatan mengenai kelarian seramai 11 orang penghuni PS Tampin. Pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Kastam Diraja Malaysia (KDRM) telah menangkap seramai 41. 5.146 pesalah dadah mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah Langkah Pencegahan Khas) 1985. Naziran dan pemantauan adalah bertujuan untuk mengenalpasti terhadap fail kes pengawasan yang dapat dikesan dan tidak dapat dikesan.4 5. 1985. A1018). daerah dan pusat pemulihan dilantik mengikut Seksyen 7 Akta AADK 2004.2 5. negeri.. Seramai 219 Pegawai Penyiasat di Ibu pejabat.78% bagi tangkapan dibawah akta ADB (LLPK). PENGUATKUASAAN DAN KESELAMATAN 5. Mereka yang melarikan diri didakwa dibawah sek 19. Cheras.5 Laporan Dadah Julai 2008 33 . Naziran dan pemantauan telah di jalankan di beberapa AADK daerah seperti di Ampang.(Jadual 30).(3) Akta Penagih Dadah (Rawatan Dan Pemulihan) 1983 (Pind. Prosedur ini dilakukan untuk memudahkan pegawai dan kakitangan yang mengadakan operasi di negeri dan daerah. Ini merupakan peningkatan sebanyak 26.3 5. Selain itu. Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan menyediakan prosedur pemantauan pusat pemulihan dadah persendirian dan klinikklinik swasta. Peningkatan sebanyak 50.04% jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun lalu.

289 2. didapati kuantiti rampasan bagi Lapan (8) jenis dadah iaitu candu masak. Ketamine dan kodein meningkat.69% 50.035 40.898 36. syabu.539 2. 1985 Jumlah 1. Serbuk Ecstasy. KDRM dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah. Ini dijelaskan seperti di Jadual 31.409 28. pil yaba. 1952 Seksyen 39B Seksyen 39A Lain-lain Seksyen* Jumlah ADB (LLPK). pil ecstasy. Berbanding dengan rampasan yang sama tahun lalu. ketiga-tiga agensi penguatkuasa iaitu PDRM.199 447 32.JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 5.39% 20.501 32.30% 26. Laporan Dadah Julai 2008 34 .Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 30: Perbandingan Jumlah Tangkapan Pesalah Dadah Di Bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 Bagi Bulan Julai 2008 Dan Julai 2007 JENIS KESALAHAN JAN-JULAI 2008 ADB.78% 26. eramin 5.43% 25.6 Rampasan Dadah Sementara itu.04% JAN.646 19.146 1.472 674 41.

) Syabu (kg.64% .58 PERBEZAAN 2008/2007 0. 3 (kg.787 341.69 4.086 19.73 581.71 9.84 13.89 16.20 160.007 328.961 280.090.53.00 1.99 11.50 32.16% -100% . 4 (kg.01 9.53% -10.78% -100% 241.51% 1174.216 187.40% -47.00% -7.) Ganja (kg.42 22.31 545.22% 75.170 305.113 930.) Candu Mentah (kg.34% 172.032 201.92 JAN-JULAI 2007 173.069.258.21% 80.795.) Heroin No.288 1.84 4.) Heroin No.21 35.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 31: Perbandingan Rampasan Dadah Bagi Bulan Jan-Julai 2008 JENIS DADAH JAN.303.05% 45.155 96.26 52.) Candu Masak (kg.801 73.69.226.12 12.68% 4764.01 1.) Serbuk Ecstasy (kg) Pil Ecstasy (biji) Pil Yaba (biji) Pil Psikotropik (biji) Eramin 5 (biji) Ketamine (kg) Kodein (liter) Ketum(liter) Ketum(Kg) Laporan Dadah Julai 2008 35 .29% .JULAI 2008 21.) Kokain (kg.78% 749.10.90 3.798.88% Heroin Base (kg.

didapati kuantiti rampasan bagi Lapan (8) jenis dadah iaitu Candu Masak.Laporan Dadah Julai 2008 6. Serbuk Ecstasy. Sementara itu. Pil Yaba. Eramin 5. Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan juga menyediakan prosedur pemantauan pusat pemulihan dadah persendirian dan klinik-klinik swasta. Syabu. Dengan berbagai langkah yang dijalankan oleh AADK sebagai ‘lead-agency’ memerangi dadah berperanan menjalankan aktiviti/program-program pencegahan kepada kumpulan sasar supaya agenda memerangi dadah sebagai musuh negara dapat disampaikan serta diterima oleh semua lapisan masyarakat. Bagi mengurangkan kadar relapse. Berbanding dengan rampasan yang sama tahun lalu. kerjasama dari semua pihak amat diperlukan untuk membimbing dan memberi kefahaman kepada masyarakat iaitu proses pemulihan memerlukan masa yang panjang dan relapse adalah merupakan satu proses kepulihan. Pil Ecstasy. Laporan Dadah Julai 2008 36 . Ketamine dan Kodein meningkat. ketiga-tiga agensi penguatkuasa iaitu PDRM. Prosedur ini dilakukan untuk memudahkan pegawai dan kakitangan yang mengadakan operasi di negeri dan daerah. KDRM dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah. PENUTUP Penubuhan jawatankuasa pemulihan dadah disemua peringkat negeri dan daerah adalah bertujuan untuk membantu kes-kes pengawasan dalam komuniti.

Seliaan merupakan proses rawatan lanjutan yang menitik beratkan pengawasan keatas penagih–penagih bertujuan memastikan mereka tidak mengulangi tabiat penagihan mereka. Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai tahanan pencegahan orang – orang yang ada kaitan dengan apa–apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat pengedaran dadah berbahaya. pengeluaran. AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 – (PINDAAN) 1998 3. “Racun” bermaksud bahan–bahan yang dinamakan dan disenaraikan didalam Senarai Racun dan termasuk apa–apa campuran. pemilikan. Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983 (Pindaan) 1998 digubal bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih–penagih dadah. solusi atau yang asli yang mengandungi bahan–bahan tersebut apa – apa penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung didalam Jadual Kedua Akta ini. penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah merbahaya tertentu. pengeksportan. AKTA RACUN 1952 Laporan Dadah Julai 2008 37 . penjualan dan penggunaan racun. AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH – LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1985 AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTHAKAN HARTA) 1988 4. Membuat peruntukkan khas berhubung dengan bidang kuasa Mahkamah terhadap kesalahan– kesalahan yang tertakluk dibawahnya dan perbicaraan Mahkamah. penyediaan. Suatu akta bagi membuat peruntukkan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan. Suatu akta untuk mengawal pengimportan. 2. 5. pengilangan. Suatu akta bagi membuat peruntukkan– peruntukkan mengenai kesalahan – kesalahan berhubung dengan harta dan mengenai penyitaan dan perlucuthakan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan kesalahan – kesalahan dibawah Akta Dadah Berbahaya 1952.Laporan Dadah Julai 2008 LAMPIRAN UNDANG –UNDANG DADAH DI MALAYSIA BIL UNDANG-UNDANG DADAH AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 TUJUAN AKTA 1.

6 tidak lebih Memiliki kurang daripada 5 gm candu Denda atau mentah atau daun koka atau pokok popi RM20. 2008 Laporan Dadah Julai 38 . 39A(2)) Tidak kurang lima tahun penjara atau dipenjara seumur hidup dan tidak kurang 10 sebatan 39A(2) • • • • • • 39A(1) • • • • • • Memiliki 2-5 gm heroin atau morfin Memiliki 20-50 gm ganja Memiliki 5-15 gm kokain Memiliki 100-250 gm candu Memiliki 250-750 gm daun koka Memiliki 5-30 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek.Laporan Dadah Julai 2008 RINGKASAN SEKSYEN-SEKSYEN PENTING AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 (PINDAAN 1998) SEKSYEN 39B • • • • • • KESALAHAN/JENIS DADAH HUKUMAN Memiliki 15 gm atau lebih heroin dan/atau morfin Memiliki 1000 gm atau lebih candu Mati Mandatori masak atau mentah Memiliki 40 gm kokain atau lebih Memiliki 200 gm atau lebih ganja Memiliki 2000 gm daun koka atau lebih Memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. 37 (ADB) Memiliki 5-15 gm heroin atau morfin Memiliki 250-1000 gm candu Memiliki 50 – 200 gm ganja Memiliki lebih 15-40 gm kokain Memiliki lebih 750 gm daun koka Memiliki 30-50 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ectasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. 39A(1)) Tidak kurang 2 tahun penjara tetapi tidak lebih 5 tahun dan sebatan tidak kurang 3 sebatan dan tidak lebih 9 sebatan 6B • Menanam atau mengusahakan pokok Penjara seumur hidup dan sebatan tidak ganja kurang 6 sebatan.000/penjara tidak lebih 5 atau biji ganja dari popi tahun atau keduaduanya sekali.

000/atau penjara tidak lebih 5 tahun atau keduaduanya sekali. Denda tidak lebih RM100.Laporan Dadah Julai 2008 9 Memiliki kurang 100 gm candu masak Denda tidak lebih RM20. 15(b) • Berada di dalam premis tempat hisap Denda tidak lebih RM 5. • • • Memiliki kurang 2 gm heroin atau morfin Memiliki lain-lain dadah kurang daripada Sek.000/atau penjara tidak lebih 5 tahun atau keduaduanya sekali. lokap polis atau mana-mana tempat tahanan dan memiliki dadah di tempat tersebut. Pemulihan di kenakan sebatan tidal lebih 3 sebatan sebagai tambahan.000. Bagi pegawai awam penjara. pusat pemulihan.00 atau penjara dadah tidak kurang 2 tahun. Perancangan Dan Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia Julai 2008 Laporan Dadah Julai 2008 39 .000/atau penjara tidak lebih 5 tahun atau keduaduanya sekali. 39(A)(1) Pejawat awam yang bertugas di penjara. 10 Penggunaan sesuatu permis. pemilikan Denda tidak lebih alat perkakas menghisap dadah RM20. Bahagian Dasar. 12(2) 15(1)(a) • Memasukkan dadah (dadah-dadah Denda tidak lebih RM 5.00 atau penjara yang dijadualkan) ke dalam badan tidak kurang 2 tahun.000. polis peg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful