Laporan Dadah Julai

2008

_______________________________________________________ 1. STATISTIK PENAGIH DADAH
Laporan ini membentangkan statistik penagihan dadah terkini yang di kesan di seluruh negara bagi tempoh Januari-Julai 2008 yang dikumpul dan dikeluarkan oleh Unit Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI). Secara umumnya:1.1 Sepanjang tempoh 7 bulan Januari-Julai 2008 seramai 7,992 orang penagih dadah telah dikesan yang menunjukkan terdapat penurunan sebanyak 21.11% berbanding tempoh masa yang sama tahun lalu (10,131 orang). Mereka terdiri daripada 3,584 orang (44.84%) penagih baru, menurun sebanyak 26% berbanding 4,843 orang bagi tempoh yang sama tahun lalu. Manakala penagih berulang yang dikesan adalah seramai 4,408 orang (55.16%), menurun sebanyak 16.64% berbanding tahun lalu (5,288 orang) ( rujuk Jadual 1).

1.2

Jadual 1: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Bagi Tahun 2008 Dan 2007 STATUS KES
JAN-JULAI 2008

PERATUS

JAN-JULAI 2007

PERBEZAAN 2008/2007

Penagih Baru * Penagih Berulang ** Jumlah Penagih

3,584 4,408 7,992

44.84% 55.16% 100.00%

4,843 5,288 10,131

-26.00% -16.64% -21.11%

* Penagih yang dikesan kali pertama oleh sistem NADI ** Penagih yang pernah dikesan sebelum ini oleh sistem NADI
1.3 Secara purata seramai seramai 512 orang penagih baru dikesan bagi tempoh sebulan dan 630 orang penagih berulang. Ini bermakna secara purata seramai 17 penagih baru dan 21 orang penagih berulang dikesan setiap hari ( rujuk Jadual 2).

Laporan Dadah Julai

2008

1

Laporan Dadah Julai

2008

Jadual 2: Purata Penagih Yang Dikesan Bagi Tempoh Jan- Julai 2008 STATUS KES Penagih Baru Penagih Berulang Jumlah Penagih Purata Sebulan Purata Sehari

512 630 1,142

17 21 38

1.4

Perbandingan perangkaan di 14 buah ibu negeri menunjukkan Georgetown merekodkan bilangan penagih yang tertinggi di kesan iaitu seramai 730 orang,diikuti WP Kuala Lumpur (669), Ipoh (280), Johor Bharu ( 267 ), Alor Setar (153) dan Shah Alam ( 157 ) (rujuk Carta 1).

Carta 1: Taburan Penagih Tertinggi 14 Buah Ibu Negeri Bagi Jan-Julai 2008

1.5

Tumpuan utama penagih di lima buah negeri iaitu jumlah penagih yang tinggi bilangannya . Di WP Kuala Lumpur mencatatkan bilangan penagih paling ramai dikesan berbanding negeri-negeri lain iaitu seramai 1,514 orang, diikuti Pulau Pinang (1,211), Kedah (1010), Johor (960) dan Selangor (844). Tumpuan penagih masih di bandar besar disebabkan kemudahan pengangkutan dan faktor peluang pekerjaan yang mudah. Di WP Kuala Lumpur bandar Dang Wangi dikesan sebagai penyumbang angka penagih terbanyak iaitu 44.20% (669). Di Pulau Pinang ,Georgetown sebanyak 60.30% (730), Johor dari bandar Johor Bahru sebanyak 49.20% (472) manakala di Kedah dikesan di bandar Kuala muda sebanyak 38.40% (388) dan Selangor dari bandar
2008

Laporan Dadah Julai

2

Laporan Dadah Julai

2008

Shah Alam sebanyak 18.60% (157) . Berbanding dengan tahun lalu bagi tempoh yang sama, bilangan penagih yang dikesan menurun bagi sembilan buah negeri iaitu Pulau Pinang, Johor, Kedah, Perak, Kelantan , Negeri Sembilan, Pahang, Sabah dan Sarawak (rujuk Jadual 3 ) Jadual 3: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Negeri Bagi Tahun 2008 Dan 2007 BIL NEGERI
JAN-JULAI 2008

PERATUS

JAN-JULAI 2007

PERBEZAAN 2008/2007

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

WP Kuala Lumpur P. Pinang Kedah Johor Selangor Perak Kelantan N.Sembilan Pahang

1,514 1,211 1,010 960 844 675 434 351 281 265 173 110 98 35 17 14 7,992

18.94% 15.15% 12.64% 12.01% 10.56% 8.45% 5.43% 4.39% 3.52% 3.32% 2.16% 1.38% 1.23% 0.44% 0.21% 0.18% 100.00%

1,268 2,504 1,024 1,350 743 896 738 577 290 252 102 99 107 181 0 0 10,131

19.40% -51,64% -1.37% -28.89% 13.59% -24.67% -41.19% -39.17% -3.10% 5.16% 69.61% 11.11% -8.41% -80.66% 0.00% 0.00% -21.11%

10. Melaka 11. Terengganu 12. Perlis 13. Sabah 14. Sarawak 15. WP Labuan 16. WP Putrajaya Jumlah

1.6 Penurunan jumlah penagih dikesan adalah disebabkan timbulnya kesedaran dari semua lapisan masyarakat pentingnya membenteras penagihan dadah. Faktor kedua penyampaian yang berkesan program pencegahan yang telah
Laporan Dadah Julai 2008

3

10% 61. WP Labuan 16.Sementara kes berulang yang tinggi dikesan di WP Kuala Lumpur sebanyak 71.60% 55.10% 72.50% 62. 4. 7. Melaka 11.90% 47. WP Putrajaya Laporan Dadah Julai 2008 4 . Perlis 14. WP Kuala Lumpur Pulau Pinang Johor Kedah Selangor Perak Kelantan N.50% 58.Julai 2008 Bil Negeri Jumlah kes Peratus baru Jan-Julai 2008 Jumlah kes berulang Jan-Julai 2008 Peratus Jumlah 1.30% 1.90% (427 orang) . 6.10% 46.00% 51.10% 85. 9.70% Jumlah 1077 878 402 545 410 377 167 205 86 121 60 17 39 13 9 2 71. 8.70% 64.40% 44. Sarawak 15.Sembilan Pahang 437 333 558 465 434 298 267 146 195 144 113 81 71 22 8 12 28.50% 37.40% 30. Kedah 46% (465 orang) dan di WP Kuala Lumpur 28.10% (558 orang).70% 17. 2.211 960 1.90% 27. 3.30% 82.10% (1077 orang) (Jadual 4) Jadual 4: Pengesanan Kes Baru Tertinggi Dan Kes Berulang Tertinggi Mengikut Negeri Bagi Bulan Jan.60% 69.50% 41.90% 54.00% 48. Sabah 13.10% 52.992 10.010 844 675 434 351 281 265 173 98 110 35 17 14 7.50% 41. Terengganu 12. 5.Laporan Dadah Julai 2008 dilancarkan hasil kerjasama masyarakat sivil dan pemimpin masyarakat.40% 54.90% 38.70% 34.30% 65.50% 58.30% 35.514 1.90% 14.60% 45. Jumlah kes baru yang tinggi dikesan di Johor 58.

008 779 127 62 13 11 7.91% -48. 2008: Sumber JabatanPerangkaan Malaysia Laporan Dadah Julai 2008 5 . anggaran United Nations Office On Drugs And Crime).359 1.1 Pecahan Mengikut Etnik Bagi bulan Januari-Julai 2008.66% -33.97%) bersa maan dengan 0.59% 0.05% daripada jumlah unjuran penduduk etnik Melayu di negara ini yang berusia 15-64 tahun (18.78% 0.13% 11. Jadual 5: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik Bagi Jan .413 1.16% 0.992 orang (74.992 1.Julai 2008 JAN-JULAI PERATUS 2008 JAN-JULAI 2007 ETNIK PERBEZAAN 2008/2007 Melayu Cina India Pribumi Sabah Lain-lain Pribumi Sarawak Warga Asing Jumlah 5. perangkaan menunjukkan bahawa etnik Melayu masih merupakan penagih teramai dikesan iaitu seramai 5.11% 1 unjuran penduduk etnik Melayu yang berusia diantara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.00% 7.58% -28.00% 37.97% 12.75% 1.61% 9.Laporan Dadah Julai 2008 2.131 -18.165 114 47 25 8 10.40% 31.50% -21.14% 100.992 74. Etnik Melayu merupakan komposisi etnik tertinggi di negara ini juga merupakan penyumbang kepada majoritinya penglibatan etnik Melayu dalam penagihan dadah (Jadual 5).700 orang). PROFIL PENAGIH DADAH Profil penagih-penagih yang dikesan dan perbandingan dengan tahun lalu adalah seperti berikut: 2.601.

961. 2008: Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia Laporan Dadah Julai 2008 6 . Pengesanan ini juga menunjukkan telah berlakunya penurunan sebanyak 21. 2 unjuran penduduk lelaki yang berusia diantara 15-64 tahun (kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.09% daripada jumlah unjuran penduduk lelaki di negara ini yang berusia 15-64 tahun (28.50% (32 orang) di bandar Georgetown seramai 23 orang dari jumlah kesemua dikesan. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime). 14 orang darinya adalah penagih baru yang dikesan di bandar Johor Bharu.800 orang).992 penagih yang dikesan seramai 7. antara bandar yang dikenalpasti iaitu bandar Dang Wangi terdiri dari 31 orang sementara Pulau Pinang sebanyak 16.32% berbanding dengan tempoh yang sama tahun 2007. Bilangan penagih wanita yang tinggi dikesan di tiga buah negeri tumpuan di bandar–bandar besar seperti di WP Kuala Lumpur sebanyak 22.82%.7% (44 orang). Jumlah penagih wanita yang dikesan di Johor adalah seramai 17 orang. Manakala penagihan di kalangan wanita juga menurun sebanyak 11. Sebagaimana ditunjukkan di Jadual 6.2 Pecahan Mengikut Jantina Daripada 7.Laporan Dadah Julai 2008 Carta 2: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Etnik (Januari – Julai 2008) 2.798 orang adalah penagih lelaki iaitu sebanyak 0.

2% iaitu 12 orang lelaki dan seorang perempuan.11% Mengikut Umur Ketika Dikesan 2.Perangkaan menunjukkan dari 5.4% iaitu 26 orang lelaki adalah kes penagih baru.43% 100. terdiri dari 36 orang lelaki dan 6 orang perempuan.4% dari Kelantan.620.00% 9. Sementara di Johor sebanyak 16.03% daripada golongan umur unjuran penduduk Malaysia yang berusia 15-64 tahun (317.82% -21. Golongan belia merupakan yang tertinggi terdedah dengan risiko penagihan disebabkan oleh pergaulan.396 orang iaitu 0.96%). Bagi tempoh 7 bulan sepanjang 2008. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime).131 -21.3. pengaruh kawan.7% terdiri 16 orang lelaki dan seorang perempuan dan Kedah 8.5% berbanding tempoh masa yang sama tahun lalu (263 orang).798 194 7. Manakala seramai 159 orang (2%) adalah penagih remaja yang berusia di antara 13-18 tahun menunjukkan terdapat penurunan sebanyak 39.57% 2. Sementara Selangor 10. Ini dijelaskan melalui carta 3 di bawah.3 7.1.2 Kategori umur di antara 25-29 tahun merupakan bilangan penagih yang paling ramai dikesan (18. 3 unjuran penduduk Malaysia yang berusia diantara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.32% -11.3.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 6: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jantina Bagi Tahun 2008 Dan 2007 JANTINA JAN-JULAI 2008 PERATUS JAN-JULAI 2008 PERBEZAAN 2008/2007 Lelaki Wanita JUMLAH 2.812 orang mengaku mengambil dadah disebabkan pengaruh kawan dan 1. 2.992 97. 2008: Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia Laporan Dadah Julai 2008 7 .300 orang). sifat ingin mencuba/ingin tahu. 2. 26. Dari 159 orang remaja yang dikenalpasti.396 orang belia yang dikesan terlibat dengan penagihan.911 220 10. golongan belia yang berumur di antara 19-39 tahun masih lagi merupakan majoriti tertinggi penagih yang dikesan adalah seramai 5.132 orang mengambil dadah untuk keseronokan.

Julai 2008) (Remaja. 5. Selangor (57). dan Johor (59). Johor seramai 680. 159 org. Laporan Dadah Julai 2008 8 .393 org. Pengesanan penagih berusia melebihi 50 tahun ramai dikesan di 4 buah negeri iaitu Pulau Pinang (230).00%) (Belia.Laporan Dadah Julai 2008 Di antara lima negeri yang dikesan bilangan terbesar belia terlibat ialah WP Kuala Lumpur seramai 873 orang (415 orang dari Dang Wangi. (di Johor Bahru seramai 314 orang). Selangor seramai 622 orang (117 orang dikesan dari daerah Petaling) dan Pulau Pinang seramai 587 orang ( 279 orang dikesan dari Georgetown). (Rujuk carta 3. 30. WP Kuala Lumpur (187). 2.3.396 org. 67. pengesanan penagih dikalangan warga emas iaitu kategori umur melebihi 50 tahun menurun sebanyak 5.90%) (Dewasa.3 Bagi tempoh Januari-Julai 2008.79%.10%) Nota: Remaja: 13-18 tahun Belia: 19-39 tahun 2. 2. Kedah seramai 757 orang (Daerah Kuala Muda seramai 273). dan Jadual 7) Carta 3: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Umur (Januari.

24% 18.96% 18.67% -20.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 7: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Umur Bagi Tahun 2008 Dan 2007 UMUR KETIKA DIKESAN JAN-JULAI 2008 PERATUS JAN-JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 < 13 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun 45-49 tahun > 50 tahun Tiada maklumat umur Jumlah Dewasa(31.00% -68.024 702 667 44 7.507 1.83% 12.11% *Nota.35% -18.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Laporan Dadah Julai 2008 9 .882 1.179 1.131 0.00% 0.94% 15.85%) Remaja (1.00% -21.992 0.499 1.88% 8.75% -37.83% 8.22% -5.82%) 0 5 154 1.65% -34.00% 100% 0 16 247 1.91% -10.65% -15.06% 1.86% 14.454 1.146 828 708 88 10.39% 0.211 1.11% -21.33%) Belia (66.79% -50.838 1.924 1.

56% -26.46% -29.39% -25.01% 0.00% 10.33% -53.281 7.78%) penagih yang dikesan mempunyai pekerjaan. Berbanding dengan tahun 2007 didapati bilangan penagih yang dikesan meningkat dalam kategori perkeranian sebanyak 183.756 1.167 988 936 668 615 620 410 91 67 12 32 1.11% *Nota.00% 100.29% -21.428 10.67% -21. Bilangan penagih dari sektor buruh am merupakan golongan terbesar dikesan iaitu seramai 1.27% -19.15% -2.81% 3.52% 11. Jadual 8: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Pekerjaan Bagi Tahun 2008 Dan 2007 JENIS PEKERJAAN JAN-JULAI 2008 PERATUS JAN-JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 Buruh am Perkhidmatan Jualan Binaan Pertanian/Perikanan Penganggur Pengangkutan Teknikal Pengeluaran/kilang Penuntut Pengurusan Perkeranian Hiburan Tiada maklumat Jumlah 1.29% -44.00% 1.51% 0.341 1.28% -22.958 orang (88.40% 183.992 19.08% 13.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Laporan Dadah Julai 2008 10 .131 -25.54% -17.Laporan Dadah Julai 2008 2.33% dan pengangguran sebanyak 2.13% -10.51% 14.54% (Jadual 8).80% 0.4 Mengikut Pekerjaan Seramai 5.40% 1.309 orang (19.21% 7.53% -22.55% 6.51%).22% 0.309 945 907 764 738 685 507 457 228 68 54 34 15 1.38% 11.

Laporan Dadah Julai 2008 2.75% -10.86%) dan Ijazah (81. dengan seramai 3.90% -21.457 3.47% seperti ditunjukkan di dalam Jadual 9 dan carta 4 Jadual 9: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Pendidikan Bagi Tahun 2008 Dan 2007 KELULUSAN TERTINGGI JAN-JULAI 2008 PERATUS JAN-JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 Tidak Bersekolah Sekolah Rendah SRP/LCE/PMR SPM/MCE/SPMV STP/HSC/STPM Lain-lain (spt sijil kemahiran) Diploma Ijazah Tiada maklumat persekolahan Jumlah 211 1. SRP/LCE//PMR (23.00% 248 1.86% 41.33% 1.598 103 87 84 9 266 7. SPM/HSC/STPM (8. Peratusan penagih yang dikesan memiliki kelulusan di peringkat sekolah rendah (10.47% -33. Dploma (33.04% -8.12%) mempunyai sijil di peringkat SRP/LCE/PMR. iaitu seramai 5.12% 0.04%). Manakala penagih yang dikesan memiliki kelulusan sijil meningkat sebanyak 14.847 115 76 127 48 914 10.12% 33.73% 18.75%) mempunyai tahap pendidikan minima tamat tingkatan tiga.5 Tahap Pendidikan Majoriti penagih yang dikesan.75%).25% -70.177 2.25%) menunjukkan penurunan berbanding tahun 2007.50%).92% -10.177 orang (41.09% 0.00% 100.128 2.775 orang (74.50% -23.992 2.11% *Nota.63% 1.86% -81.13% 1.628 4.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Laporan Dadah Julai 2008 11 .43% 14.131 -14.

21%) Berbanding dengan tahun 2007 terdapat penurunan faktor utama dikesan terjebak dengan penagihan kerana perasaan ingin tahu sebanyak 37. Jumlah penagih baru yang dikesan sebab mula mengguna dadah seramai 3. diikuti dengan untuk keseronokan (22.97%).19%) dan perasaan ingin tahu (14.6 Sebab Mula Mengguna Dadah Seperti maklumat-maklumat yang lalu faktor utama penagih yang dikesan terjebak dengan penagihan dadah adalah kerana pengaruh kawan (54.72% manakala peningkatan pada faktor untuk keseronokan sebanyak 38.584 sebahagian darinya iaitu seramai 1.50% dan pengaruh kawan sebanyak 12.Laporan Dadah Julai 2008 Carta 4: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Tahap Pendidikan (Januari –Julai 2008) 2.59%.916 mengakui sebab utama terlibat adalah pengaruh kawan (Jadual 10) Laporan Dadah Julai 2008 12 .

810 1.21% 5.810 1. Kedah (96).Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat 2. morfin (29.46% -77. manakala seramai 1.67%) seramai 2.00% 4. ramai dikesan di Kelantan (195).11% *Nota.50% -6.33% 1.223 1.03% 0.607 1.56%) dikesan mengambil dadah ganja dan dadah jenis sintetik iaitu sebanyak 12.371 orang.50% -24.76% -11.11% -45. morfin dan ganja.00% 100. methamphetamine (syabu) dan amphetamine. dan WP Kuala Lumpur (112). Selangor (188). Heroin mencatatkan peratusan tertinggi yang dikesan bagi tahun ini iaitu 41.736 446 105 54 46 4.607 10. Pengguna dadah sintetik iaitu syabu.91% -12.05%. Laporan Dadah Julai 2008 13 .185).59% -37.46% 1.63% 0.18% 0.992 54.57% dari jenis Amphetamine-Type-Stimulants (ATS) yang terdiri daripada pil ecstasy. Namun terdapat penurunan bagi semua jenis dadah berbanding tempoh yang sama tahun 2007 kecuali dadah jenis amphtemine dan syabu.7 Mengikut Jenis Dadah Jenis dadah yang paling popular digunakan dikalangan penagih yang dikesan ialah heroin. Sementara pengguna ganja ramai dikesan di Johor (254).JULAI PERATUSAN JAN .72% 38.65% -13.198 1.085 417 79 48 25 90 355 7.19% 14. Johor (477).97% 22.(Jadual 11) Jumlah penagihan dadah heroin yang tertinggi dikesan di empat buah negeri WP Kuala Lumpur (1.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 10: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Sebab Mula Mengguna Dadah Bagi Tahun 2008 Dan 2007 Sebab Mula Mengguna Dadah Pengaruh Kawan Untuk Keseronokan Perasaan Ingin Tahu Tekanan Jiwa Rangsangan Menahan Sakit Secara Tidak Sengaja Lain-lain Tiada maklumat Jumlah JAN .JULAI PERBEZAAN 2008/2007 2008 2007 4.131 -12. Pulau Pinang (85) dan Pahang (72).164 orang (14. Selangor (369) dan Perak (327). Sabah (97).

29.00% -46. dadah jenis heroin.46% dan 8.94% 0.75%). pil psikotropik (73.98% 139 777 51 -46.11% 14 .82%.21%) (Jadual 12) Laporan Dadah Julai 2008 3.503 320 -51.55% -20.65% 0.992 Mengikut Etnik Dan Jenis Dadah Kebanyakkan penagih Melayu yang dikesan.131 -88.30% -65.40% 2.47%.70% dan 16.79% -19.07%).65% 0.93%.89% -21.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 11: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jenis Dadah Bagi Tahun 2008 Dan 2007 JENIS DADAH JAN-JULAI PERATUS 2008 JAN-JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 OPIAT Heroin Morfin Ubat batuk / kodein Candu MARIJUANA Ganja Pil Psikotropik STIMULAN Pil Ecstasy/MDMA Methamphetamine(syabu) Amphetamine INHALAN Gam Jumlah 2.52% 52. morfin dan Amphetamine dengan masing-masing menunjukkan peratusan sebanyak 46.00% 75 ATS (12.15% 1. 3 jenis dadah yang paling popular digunakan adalah dadah jenis heroin.56% 1. 30.84%.05% 29. Manakala jika perbandingan dibuat di antara jenis dadah diguna dan etnik didapati etnik Melayu merupakan golongan yang paling ramai menggunakan dadah jenis heroin(72.01% 100.94% 10.57%) 78 851 0.947 65 13 -0.67% 0.164 112 14.09% 3. morfin dan ganja merupakan 3 jenis dadah yang paling popular digunakan berbanding jenis dadah yang lain dimana masing-masing menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 39.00% 9 10. metamphetamine(100%) dan amphetamine (73.281 2.307 2.21%).8 1 7.04% 9. morfin(75. ganja (84. Manakala penagih daripada etnik Cina pula.79%).371 52 7 41.

56% 0.39% 1.33% 0.18% 2371 100% 29.56% 3.10% 3281 100% 41.95% 4.79% 5 0.92% 1.04% 7.25% 0 0 1 1.71% 0.84% 1164 100% 14.992 1.57% 0.85% 0.992 % *-Peratus penagih dadah mengikut jenis dadah dan etnik %**-Peratus penagih dadah mengikut etnik dan jenis dadah Laporan Dadah Julai 2008 15 .89% 1.94% 50 1 0.51% 1 0.10% 7 100% 0.77% 10 1.97% 46.40% 90 10.70% 307 12.18% 16.65% 62 79.21% 10.32% 8 0.03% 12 15.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 12: Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik Dan Jenis Dadah (Jan-Julai 2008) ETNIK/JENIS DADAH Heroin %* %** Morfin %* %** Candu %* %** Ganja %* %** Pil Psikotropik %* %** Pil Ecstasy/MDMA %* %** Metamphetamine %* %** Amphetamine %* %** Gam %* %** Kodein %* %** JUMLAH Nota: Melayu Cina India Sabah Sarawak Lainlain Warga Asing Jumlah 2387 72.233% 78 100% 0.25% 8 0.57% 15.19% 2 2.49% 1.58% 45.79% 16.56% 123 10.21% 22 0.45% 851 100% 10.09% 18.84% 472 14.94% 3 0.21% 1.27% 112 100% 1.13% 5 0.69% 27.42% 48 64.44% 4 0.94% 623 73.54% 31 0.69% 14 0.00% 4.58% 2 0.29% 0.64% 2.05% 1780 75.008 779 127 13 62 11 7.02 0 0 0 0 0 0 1 100% 0.04% 9.61% 52 100% 0.93% 27 3.67% 6 85.67% 17.18% 4 3.07% 29.59 22.37% 22 19.30% 1 0.02 39 75.82% 360 10.92% 33.95% 30.00% 0.61% 3 2.67% 0.76% 2 2.24% 61.81% 72.39% 46.46% 259 10.40% 25 33.26% 4.75% 39.10% 1 14.56% 82 73.09% 987 84.98 1 100% 0.47% 92 10.47% 30.23% 1.00% 2 3.26% 75 100% 0.26% 2 2.58% 8.47% 46 3.43% 3.17% 3.65% 5.65% 10 19.34% 6.

992 76.9 Mengikut Cara Guna Dadah Seramai 6.00% 6.130 (76.171 373 265 52 1 7. pil esctasy. suntik. morfin dan dadah jenis ATS iaitu syabu mengambil dadah dengan cara Chase/Chasing the dragon dan suntik.32% 0. minum dan hidu. Sementara kodein sering digunakan dengan cara minum sahaja (Jadual 14).04% -20. 3.00% -88.67% 3. telan.70%) orang penagih yang dikesan bagi bulan Januari-Julai 2008 gemar menggunakan dadah secara ‘chase’ (menghidu asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur khas) diikuti dengan cara menghisap. Jadual 13: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna Dadah Bagi Tahun 2008 Dan 2007 CARA GUNA DADAH JAN-JULAI 2008 PERATUS JAN-JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 “Chase” Menghisap Suntik Telan Minum Hidu Jumlah 6.70% 14.Laporan Dadah Julai 2008 2. Laporan Dadah Julai 2008 16 . Manakala dadah jenis pil psikotrapik.01% 100.11% * Chasing the dragon – menghidu asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur khas.18% -53.65% -48.130 1.516 427 510 65 9 10.65% 4.0 Mengikut Cara Guna Dan Jenis Dadah Penagih dadah jenis heroin.89% -21.65% 0. Perbandingan cara guna dadah (Jadual 13).604 2.12.131 -7. metamphetamine dan amphetamine di ambil secara telan.46% .

00% 2.130 Hidu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 1 Suntik 155 41.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 14: Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna Dan Jenis Dadah (Januari.164 99.153 35.40% 0 0 265 Laporan Dadah Julai 2008 17 .40% 0 0 0 0 0 0 1.10% 0 0 0 0 851 13.40% 0 0 0 0 0 0 0 0 373 Telan 0 0 0 0 112 42.90% 0 0 0 6.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 100% 52 Jenis Dadah Heroin % Morfin % Candu % Ganja % Pil Psikotropik % Pil Ecstasy/MDMA % Metamphetamine % Amphetamine % Gam % Kodein % JUMLAH Chase 3.60% 218 58.Julai 2008) Cara Guna Hisap Minum 0 0 7 0.126 51.30% 75 28.30% 0 78 29.60% 1.

PROGRAM PENCEGAHAN 3. Ini menunjukkan kesedaran pihak sekolah terhadap bahaya penyalahgunaan dadah semakin meningkat. Bilangan peserta yang terlibat pada bulan Jun seramai 61. Peserta 1 Pra Sekolah Bebas Dadah (Program TUNAS) 20 1489 5 417 3. Bilangan program bagi pendidikan pencegahan dadah diperingkat pra sekolah iaitu Program TUNAS menurun pada bulan Julai kerana negeri dan daerah telah mengadakan program ini pada awal bulan memandangkan peruntukan bagi program ini juga diterima pada awal tahun.1 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Diperingkat Pra Sekolah.Laporan Dadah Julai 2008 3.233 menunjukkan penurunan (rujuk Jadual 16) Laporan Dadah Julai 2008 18 . Program Kehadiran/Bil. Bilangan sekolah terlibat bagi bulan Julai menurun sebanyak 152 buah sekolah berbanding bulan Jun. Latihan Tenaga Pengajar PINTAR (TOT) diadakan sekali pada bulan Julai manakala tiada program dijalankan pada bulan Jun 2008. Peserta Julai 2008 Bil. Sementara Kem PINTAR telah dilaksanakan sebanyak 1 program sahaja di 41 buah sekolah yang mana melibatkan seramai 150 orang peserta. Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Pra Sekolah Jun 2008 Bil Nama Program/Aktiviti Bil. pameran dan tayangan video. Bilangan sekolah yang terlibat sepanjang bulan Julai untuk program PINTAR adalah sebanyak 53 buah sekolah melibatkan sebanyak 393 kelas. Bilangan sekolah yang mengadakan program Waris Pintar sebanyak 87 buah juga meningkat berbanding dengan bulan Jun sebanyak 65 buah sekolah.830 dan Julai 2008 seramai 45. sekolah yang terlibat sebanyak 272 buah sekolah (Jadual 15) Jadual 15. Manakala pada bulan Jun 2008 tiada program dijalankan.2 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Peringkat Sekolah Rendah Bilangan program pencegahan dadah di peringkat sekolah rendah menunjukkan peningkatan terutama dalam program ceramah. Program Kehadiran/Bil.

366 3.055 150 30 570 45.284 46.3 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Menengah Pada bulan Jun sebanyak 204 buah sekolah dengan seramai 53. Program Kehadiran/Bil. bilangan pelajar dan sekolah yang menyertai.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 16: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Bagi Bulan Jun-Julai 2008 Jun 2008 Bil Nama Program/Aktiviti Bil.213 pelajar dan 212 program telah dilaksanakan di sekolah menengah. Bilangan ujian urin positif pelajar disekolah menengah bagi Jun 2008 seramai 12 orang. Laporan Dadah Julai 2008 19 .676 pelajar dan 240 program telah dilaksanakan dan menunjukkan peningkatan dari segi program yang dijalankan. Tayangan Video Program Waris Pintar Kelas Program Intelek Asuhan Rohani (PINTAR) Kem Pintar Latihan Tenaga Pengajar PINTAR (TOT) Lain –lain program Jumlah 44 22 9 0 0 1 76 12. Manakala pada bulan Julai 2008 sebanyak 246 buah sekolah dengan 59.592 3.830 112 23 10 1 1 5 152 26. Pameran.836 14. Peserta Julai 2008 Bil. Manakala pada bulan Julai ujian urin positf 12 orang pelajar (rujuk Jadual 17).233 3.030 0 0 150 61. Peserta 1 2 3 4 5 6 Ceramah. Program Kehadiran/Bil.

623 - 172 56.Peserta Bil Urin Positif 1 Ceramah.123 162 12 - 4 3 212 1. 2008 Jun 2008 Bil Nama Program/Aktiviti Bil. Manakala pada bulan Julai bilangan program yang dilaksanakan sebanyak 94 dengan penyertaan seramai 23.345 berlaku peningkatan program dan peserta.485 orang.681 - 2 3 72 9 2.213 12 7 240 710 59. Bilangan ujian urin di IPT pada bulan Jun seramai 1 orang didapati positif.760 12 - 57 4 2.Peserta Bil Urin Positif Bil. Program Kehadiran/ Bil.190 53. berlaku peningkatan sebanyak 93. Pameran.676 12 3.75% berbanding Jun 2008. (Rujuk Jadual 18) Laporan Dadah Julai 2008 20 . Program Julai 2008 Kehadiran/ Bil.640 1.4 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Pengajian Tinggi Pada bulan Jun terdapat 40 program yang dilaksanakan dengan penyertaan seramai 8.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 17: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Di Sekolah Menengah Bagi Bulan Jun-Julai. Manakala bulan Julai seramai 16 pelajar IPT didapati positif. Tayangan Video Ujian Saringan Air Kencing Kem Program Intervensi Pelajar (PIP) Program KoKurikulum Jumlah 128 47.

759 - 2 3 2 1 63 71 1 - 19 2 1. Tayangan Video Ujian Saringan Air Kencing Program Kampus Sejahtera Program Minggu Orientasi dan Konvokesyen Squad Lain-lain program Jumlah 34 7.Urin positif 1 Aktiviti Ceramah.000 23.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 18: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Pengajian Tinggi Bagi Bulan Jun-Julai. Peserta Bil.345 16 Laporan Dadah Julai 2008 21 .485 1 0 1 94 0 1.321 - 71 20. Program Kehadiran /Bil. Pameran. Program Julai 2008 Kehadiran/ Bil.Urin Positif Bil. Peserta Bil.116 350 16 - 4 1 730 - 1 120 - 5 6 0 2 40 0 300 8. 2008 Jun 2008 Bil Nama Program/ Aktiviti Bil.

Program Julai 2008 Kehadiran/ Bil. (Rujuk Jadual 19).Urin Positif Bil. Belia Dan Sukan Lain-lain Program Jumlah 39 12 12.400 - 6 15 631 2.Urin Positif Bil Nama Program/Aktiviti 1 2 Program Bersama PLKN Aktiviti Ceramah.Laporan Dadah Julai 2008 3.312 orang dan terdapat 8 ujian urin telah dijalankan golongan belia pada bulan itu. Peserta Bil. Manakala pada bulan Julai terdapat 37 program dengan penyertaan seramai 10.938 - 4 37 789 10. Jadual 19: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Kepada Golongan Belia Bagi Bulan Jun-Julai2008 Jun 2008 Bil. 4 57 353 22.978 - 3 4 5 0 0 2 0 0 2.000 - 6.04% berbanding dengan bulan Jun. Perangkaan menunjukkan 66. Tayangan Video Program Belia Berwawasan Ujian Saringan Air Kencing Program Bersama Kem. Peserta Bil.5 Program Pendidikan Pencegahan Kepada Golongan Belia Pada bulan Jun 2008 terdapat 57 program dengan penyertaan seramai 22. Seramai 414 orang telah menjalani ujian Urin dan tiada yang positif dadah.85% belia yang terlibat dengan penagihan dadah terdiri dari mereka yang berusia diantara 19 hingga 39 tahun. Pameran. Pengesanan lebih awal mampu membantu mereka dari terjebak ke penagihan yang lebih parah.385 7. Program Kehadiran/ Bil. tiada ujian urin dijalankan.800 - 2 8 2 500 414 5.938 orang. Bilangan peserta menurun sebanyak 55.312 - Laporan Dadah Julai 2008 22 .

Urin Positif 1 2 Ujian Saringan Air Kencing Aktiviti Ceramah. Ini menunjukkan tahap kesedaran yang tinggi dikalangan jabatan kerajaan berbanding pada bulan Jun. Peserta Bil Nama Program/Aktiviti Bil. Tahap kesedaran majikan serta pekerja berhubung dengan bahaya penagihan najis dadah.47%.6 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat Kerja (Kerajaan) Program pencegahan dadah di Tempat Kerja ( Jabatan Kerajaan) pada bulan Julai sebanyak 102 program semakin meningkat berbanding bulan Jun 65 program. Peserta Julai 2008 Kehadiran/ Bil. Lain. Peningkatan pengesanan ujian urin pada bulan Julai 2008 yang mana dari 3. Program Bil.222 5.095 - 75 23 3.496 - 1 102 3 9.080 13. Namun begitu.lain program Jumlah 25 35 3. Program Bil.811 7. Tayangan Video Seminar untuk Jabatan Kerajaan Program Bersama Kem. Tindakan selanjutnya merujuk mereka kepada majikan untuk tindakan susulan. Pameran. Berdasarkan pekeliling yang menyarankan ada dan kerjasama dengan setiap jabatan amat perlu untuk mempastikan tempat kerja bebas dadah menjelang tahun 2015.249 - Laporan Dadah Julai 2008 23 .Urin Positif Bil. penglibatan peserta berkurangan sebanyak 31.Laporan Dadah Julai 2008 3.222 pekerja yang diambil sampel urin untuk diuji didapati seramai 19 pekerja positif dadah. Sumber Manusia. Jadual 20: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Di Tempat Kerja(Kerajaan) Bagi Bulan Jun-Julai 2008 Jun 2008 Kehadiran Bil.684 19 - 3 4 3 0 510 0 - 3 0 340 0 - 5 2 65 2.

7 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat kerja (Swasta) Jumlah program dan kehadiran peserta meningkat berbanding dengan bulan Jun 2008. Sementara jumlah agensi swasta yang terlibat dalam Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat Kerja adalah sebanyak 289 buah agensi.Urin Positif Bil. Ujian saringan urin air kencing telah dilaksanakan terhadap 972 pekerja swasta yang mana 5 dari pekerja berkenaan didapati positif dadah dan program di Pusat Hiburan didapati seramai 3 orang positif dadah. Selain itu.Laporan Dadah Julai 2008 3. Pameran. Sumber Manusia. Program Bil. (Jadual 21) Jadual 21: Pelaksanaan Program Pendidikan Di Tempat Kerja (Swasta) Bagi Bulan Jun-Julai 2008 Jun 2008 Kehadiran Bil. Program di Pusat Hiburan Program Sektor Pengangkutan Program untuk Nelayan Aktiviti Ceramah. Peserta Bil Nama Program/Aktiviti Bil. Pameran Dan Tayangan Video mendapat sambutan yang tinggi oleh pekerja swasta sebanyak 61. Ini sesuai dengan saranan pekeliling yang mengarahkan setiap agensi/syarikat mesti menubuhkan jawatankuasa antidadah bagi mempastikan pekerja dan juga tempat kerja bebas dadah. Program Bil.978 pekerja swasta. Pada bulan Julai 2008 Program Pencegahan Di Tempat Kerja (Swasta) juga menunjukkan peningkatan yang mana sebanyak 46 program telah dilaksanakan yang melibatkan seramai 3. Peserta Julai 2008 Kehadiran/ Bil.Urin Positif 1 2 3 Ujian Saringan Air Kencing Seminar untuk Syarikat Swasta Program Bersama Kem.46%. Program Ceramah.330 - 8 1 1 19 385 221 48 2.978 Laporan Dadah Julai 2008 24 .069 3 - 8 1 23 200 75 - 0 46 0 3. Tayangan video Lain-Lain Program Jumlah 6 0 0 301 0 0 - 13 3 1 972 266 17 5 - 4 5 6 7 7 2 1 6 565 112 81 2.

Program Kehadiran/ Bilangan Peserta 1 2 3 4 Program Penyayang/LPPKN Keluarga Sejahtera Sayangi Keluarga Lain-Lain Program Jumlah 15 1.815 1. Penekanan tentang bahaya dadah dan kemahiran keibubapaan membimbing keluarga serta anak-anak sangat perlu dititikberatkan kepada ketua keluarga. Program bersama LPPKN yang telah mula dilaksanakan pada bulan Jun 2008 dan sehingga bulan Julai menunjukkan peningkatan dari segi bilangan program dan peserta.121 Laporan Dadah Julai 2008 25 .121 orang.828 peserta dan pada bulan Julai 2008.251 14 13 2 44 3. (Rujuk Jadual 22) Jadual 22: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Keluarga Bulan Julai 2008 Julai 2008 Bil Nama Program/Aktiviti Bil.Laporan Dadah Julai 2008 3.855 3. 44 program telah pun diadakan dengan peningkatan jumlah peserta seramai 10.7 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Keluarga Program pendidikan pencegahan dadah di institusi keluarga bermula dari bulan Jun 2008 sebanyak 36 program telah dimulakan dengan melibatkan seramai 6.200 10.

4.500 192 7 6 5 3 12.830 470 9.526 4.9 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Komuniti Jumlah program yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Julai 2008 diperingkat komuniti telah melibatkan seramai 84.262 peserta terdiri dari semua lapisan masyarakat dan bilangan aktiviti sebanyak 173 program menunjukkan ada peningkatan berbanding bulan Jun 2008 ( Rujuk Jadual 23) Jadual 23: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Komuniti Bagi Bulan Jun . Kehadiran/Bil. Program Hari Antidadah Antarabangsa (HADA) RADA (Rakan Antidadah 2. Operasi Bersepadu KEMBARA MERDEKAGenerasi Bebas Dadah/ Jelajah Program Hari Peringatan AntiDadah Kebangsaan Lain-lain Program Jumlah 17 0 1. Kehadiran/Bil. Tayangan Video GEMPADAH (Gerak Gempur Dadah) Program Gerak Tindak NGO/JKKK/dll.687 84. Aktiviti Ceramah.262 Laporan Dadah Julai 2008 26 .630 71.700 132 45.480 486 6. 3.155 Bil Nama Program/Aktiviti 1. 7.Julai 2008 Jun 2008 Julai 2008 Bil.335 16. Bil.Laporan Dadah Julai 2008 3. Pameran. 4 5 3 3 1.098 0 3 3 493 1. 6 175 4.100 8.420 14 173 3. 5. 0 0 0 0 9. Program Peserta Program Peserta 137 53.

Manakala 147 orang adalah wanita (2.968 orang penagih yang menerima rawatan/pemulihan di 28 buah pusat serenti di seluruh negara. 0. Kelantan.57%.Julai 2008 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pusat Serenti Bukit Chabang Serdang Sungai Petani Karangan Kampung Selamat Bukit Mertajam Batu Kurau Perlop Dengkil PERSADA Sg. PS Tampin.821 penagih lelaki (97.71%.86%). Jadual 24: Jumlah Penghuni Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di 28 Buah Pusat Serenti Januari.1 Penghuni di Pusat Serenti Pada bulan Januari hingga Julai 2008 adalah seramai 6. PS Sg.Laporan Dadah Julai 2008 4. PS Besut . Jadual 23 menunjukkan bahawa jumlah penghuni di empat buah Pusat Serenti ia itu PS Tampoi.33% dan 28%.00%.11%) yang menerima rawatan/pemulihan di Pusat Serenti Bachok. 15.50% daripada kapisiti keseluruhan penghuni (9. Besi 2008 Kapasiti Optima 350 300 400 300 400 350 300 350 350 300 Sebenar minggu ini 312 13 184 148 395 280 141 297 297 220 27 Laporan Dadah Julai . 5. Mereka terdiri daripada 6. RAWATAN PEMULIHAN DI PUSAT SERENTI 4. PS Jeli. Ruan dan PS Benta telah melebihi kapisiti maksima yang telah ditetapkan iaitu sebanyak 6. Tindakan telah pun diambil oleh Bahagian Rawatan dan Pemulihan memaklumkan kepada semua AADK Daerah supaya tidak menempatkan kes-kes baru ditempatkan di pusat-pusat serenti yang berkenaan. 1. Jumlah ini merupakan 74.350 orang) di seluruh pusat serenti.75%.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Serendah Tampoi Muar Tampin Tiang Dua Jelebu Jeli Pusat Serenti Kapasiti Optima 350 300 400 400 400 350 350 250 350 300 350 300 350 240 350 250 500 250 Sebenar minggu ini 347 318 385 463 110 328 356 147 352 259 320 316 203 192 238 72 72 203 6.350 Laporan Dadah Julai 2008 28 .968 Bachok(Wanita) Besut Karak Raub Sungai Ruan Gambang Benta Jerantut Kuching Sepang Papar JUMLAH 9.Laporan Dadah Julai 2008 Bil.

80% 100. I-India. C-Cina . Mereka terdiri daripada 125 (83. Cina dan lain-lain. Bilangan penghuni remaja berbangsa Melayu merupakan bilangan yang paling ramai iaitu seramai 117 orang diikuti oleh Pribumi Sabah/Sarawak. India.10% 10.S-Sabah/Sarawak.00% M 2 2 2 4 0 89 99 18 117 C 0 0 0 0 0 3 3 1 4 I 0 0 0 0 0 7 7 0 7 S 0 0 0 0 5 11 16 5 21 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUM 2 2 2 4 0 110 125 24 149 29 Nota:M-Melayu .50% 3.Bachok JUMLAH Laporan Dadah Julai 2008 Peratus ( %) 72.Laporan Dadah Julai 2008 b) Penghuni Di Pusat Serenti Mengikut Etnik Kaum Melayu merupakan kaum yang paling ramai menerima rawatan/pemulihan iaitu seramai 5076 orang.Sg.90%) orang lelaki dan 24 (16.Kuching -Papar -Tiang Dua JUMLAH Perempuan . Jadual 25 : Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di 28 Buah Pusat Serenti Mengikut Etnik Pada Julai 2008 Profil Penagih Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain Jumlah c) Jumlah 5076 846 730 262 54 6. Jadual 26: Pecahan Penagih Remaja Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di Pusat Serenti Pada Julai 2008 Remaja .10%) orang perempuan. Ini diikuti dengan kaum Cina.80% 12.968 Penghuni Remaja Di Pusat Serenti Pada bulan Julai 2008 seramai 149 orang penagih remaja turut menerima rawatan/pemulihan di pusat serenti.Besut . Besi . Pribumi Sabah/Sarawak dan lain-lain (Jadual 24). L-Lain-lain . India. Ini dijelaskan melalui jadual 26 di bawah.80% 0.Karak Lelaki .

59% 2.01% 0.43% 8.00% 1 1.80% 15 11. Mereka terdiri daripada 440 orang kaum Melayu. 130 orang (1.00% 619 100% 130 100% 83 100% 4. Jadual 27: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di 28 Buah Pusat Serenti Yang Berpenyakit Pada Julai 2008 ETNIK PENYAKIT JUMLAH MELAYU 525 84.87%) berpenyakit kronik dan seramai 83 orang (1.70% INDIA 48 7.50% 0 0. Pecahan mengikut kaum dijelaskan melalui jadual 27 di bawah.57% 100% Laporan Dadah Julai 2008 30 . Cina (46 orang).50% 4 4. Pribumi Sabah/Sarawak (11 orang) dan 3 orang bagi lain-lain bangsa seperti jadual 27 di bawah.80% 102 78. Jadual 28: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dimasukkan Ke 28 Buah Pusat Serenti Pada Julai 2008 Untuk Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH BIL. India (47 orang).50% 60 72.80% SABAH/ SARAWAK LAIN-LAIN 3 0.50% 13 15.2 Kemasukan Ke Pusat Serenti Sepanjang bulan Julai 2008 seramai 547 orang bilangan penagih yang dimasukkan ke 28 buah Pusat Serenti di seluruh negara.30% CINA 36 5.10% 2 1.20% HIV KRONIK MENTAL 7 1.19%) berpenyakit mental.Laporan Dadah Julai 2008 d) Penghuni Di Pusat Serenti Yang Berpenyakit Seramai 619 orang (8.80% 11 8.88%) penghuni yang sedang menjalani rawatan/pemulihan didapati menghidapi HIV. PENAGIH 440 46 47 11 3 547 PERATUS 80.40% 8.50% 5 6.

Jadual 29: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dibebaskan Pada Julai 2008 Setelah Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH BILANGAN PENAGIH 560 104 65 14 1 744 PERATUS 75. manakala 1.Pemulihan dalam komuniti (Jadual 29) Laporan Dadah Julai 2008 31 .052 orang adalah wanita(3. Bagi mengurangkan kadar relapse.262 (9. Penubuhan jawatankuasa pemulihan dadah disemua peringkat negeri dan daerah adalah bertujuan untuk membantu kes-kes pengawasan dalam komuniti supaya mereka mampu berfungsi semula.29%) diikuti negeri Perak seramai 3. ketiga tertinggi WP Kuala Lumpur seramai 3.98% 8.74% 1.04%). diikuti negeri Selangor seramai 4.4 Bilangan kes pengawasan Di Dalam Komuniti Jumlah keseluruhan kes pengawasan yang sedang menjalani program rawatan dan pemulihan di dalam komuniti adalah berjumlah 32.060 orang (18.14% 100% 4. Negeri Pulau Pinang merupakan jumlah kes pengawasan yang tertinggi iaitu seramai 6.78%) .22%). produktif dan menjadi role model kepada kes-kes seliaan yang mudah relapse.3 Pembebasan Penagih Dadah Dari Pusat Serenti Seramai 744 orang penghuni telah dibebaskan dari pusat serenti di seluruh negara pada bulan Julai 2008.696 orang.88% 0. kerjasama dari semua pihak amat diperlukan untuk membimbing dan memberi kefahaman kepada masyarakat iaitu proses pemulihan memerlukan masa yang panjang dan relapse adalah merupakan satu proses kepulihan .644 orang adalah lelaki (96.26% 13.Laporan Dadah Julai 2008 4.591 orang (14.98%) .53%). Ini dijelaskan di dalam Jadual 29 di bawah.691 orang (11. dari jumlah tersebut 31.

443 3.691 3.498 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AADK NEGERI Pulau Pinang Selangor WPKL Perak Johor Kedah Kelantan N.879 4.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 29: Pecahan Bilangan Kes Pengawasan Di dalam Komuniti Sehingga Julai 2008 Bil.052 JUMLAH 6.480 1.616 1.696 Laporan Dadah Julai 2008 32 .382 1.077 806 621 515 292 31.262 3.098 876 644 530 329 32.076 2.574 1.644 Wanita 181 148 193 45 128 72 42 29 48 21 70 23 15 37 1.509 1.912 2.060 4.430 1.948 2. Sembilan Pahang Terengganu Sabah Melaka Perlis Sarawak JUMLAH JANTINA Lelaki 5.217 2.591 3.984 2.

Ini merupakan peningkatan sebanyak 26. Cheras. Prosedur ini dilakukan untuk memudahkan pegawai dan kakitangan yang mengadakan operasi di negeri dan daerah. Selain itu. Naziran dan pemantauan adalah bertujuan untuk mengenalpasti terhadap fail kes pengawasan yang dapat dikesan dan tidak dapat dikesan.04% jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun lalu. Mereka yang melarikan diri didakwa dibawah sek 19.Laporan Dadah Julai 2008 5.5 Laporan Dadah Julai 2008 33 . negeri.146 pesalah dadah mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah Langkah Pencegahan Khas) 1985. Naziran dan pemantauan telah di jalankan di beberapa AADK daerah seperti di Ampang.78% bagi tangkapan dibawah akta ADB (LLPK).(3) Akta Penagih Dadah (Rawatan Dan Pemulihan) 1983 (Pind. Peningkatan sebanyak 50.3 5.1 Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan telah menjalankan siasatan mengenai kelarian seramai 11 orang penghuni PS Tampin.(Jadual 30). Seramai 219 Pegawai Penyiasat di Ibu pejabat.2 5. 5. Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan menyediakan prosedur pemantauan pusat pemulihan dadah persendirian dan klinikklinik swasta.4 5. daerah dan pusat pemulihan dilantik mengikut Seksyen 7 Akta AADK 2004.. 1985. Daerah Barat Daya Pulau Pinang dan Negeri Kelantan. Pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Kastam Diraja Malaysia (KDRM) telah menangkap seramai 41. A1018). PENGUATKUASAAN DAN KESELAMATAN 5.

didapati kuantiti rampasan bagi Lapan (8) jenis dadah iaitu candu masak. Serbuk Ecstasy. eramin 5.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 30: Perbandingan Jumlah Tangkapan Pesalah Dadah Di Bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 Bagi Bulan Julai 2008 Dan Julai 2007 JENIS KESALAHAN JAN-JULAI 2008 ADB.289 2.04% JAN. 1985 Jumlah 1. pil ecstasy.69% 50. Ketamine dan kodein meningkat.6 Rampasan Dadah Sementara itu.409 28.JULAI 2007 PERBEZAAN 2008/2007 5. syabu.646 19. Laporan Dadah Julai 2008 34 . ketiga-tiga agensi penguatkuasa iaitu PDRM.539 2. Ini dijelaskan seperti di Jadual 31. 1952 Seksyen 39B Seksyen 39A Lain-lain Seksyen* Jumlah ADB (LLPK).501 32.30% 26.472 674 41.199 447 32.39% 20.035 40.78% 26. pil yaba.146 1.898 36. Berbanding dengan rampasan yang sama tahun lalu. KDRM dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah.43% 25.

29% .50 32.51% 1174.155 96.89 16.303.) Candu Masak (kg.113 930.216 187.31 545.92 JAN-JULAI 2007 173.01 1.) Heroin No.99 11.88% Heroin Base (kg.84 13.10.00% -7.787 341.) Syabu (kg.258.069.42 22.961 280.71 9.170 305.801 73.) Kokain (kg.64% .84 4.90 3.Laporan Dadah Julai 2008 Jadual 31: Perbandingan Rampasan Dadah Bagi Bulan Jan-Julai 2008 JENIS DADAH JAN.05% 45.288 1.01 9.JULAI 2008 21.20 160.21 35.798.007 328.00 1.34% 172.73 581.086 19.12 12.795.21% 80.58 PERBEZAAN 2008/2007 0.090.16% -100% .) Candu Mentah (kg.) Ganja (kg.53.) Serbuk Ecstasy (kg) Pil Ecstasy (biji) Pil Yaba (biji) Pil Psikotropik (biji) Eramin 5 (biji) Ketamine (kg) Kodein (liter) Ketum(liter) Ketum(Kg) Laporan Dadah Julai 2008 35 .032 201.69. 3 (kg.40% -47.53% -10. 4 (kg.226.26 52.69 4.78% 749.78% -100% 241.68% 4764.) Heroin No.22% 75.

Serbuk Ecstasy. Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan juga menyediakan prosedur pemantauan pusat pemulihan dadah persendirian dan klinik-klinik swasta. PENUTUP Penubuhan jawatankuasa pemulihan dadah disemua peringkat negeri dan daerah adalah bertujuan untuk membantu kes-kes pengawasan dalam komuniti. Syabu. kerjasama dari semua pihak amat diperlukan untuk membimbing dan memberi kefahaman kepada masyarakat iaitu proses pemulihan memerlukan masa yang panjang dan relapse adalah merupakan satu proses kepulihan. KDRM dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah. Pil Ecstasy. Sementara itu.Laporan Dadah Julai 2008 6. Pil Yaba. ketiga-tiga agensi penguatkuasa iaitu PDRM. Berbanding dengan rampasan yang sama tahun lalu. Ketamine dan Kodein meningkat. Laporan Dadah Julai 2008 36 . Eramin 5. Prosedur ini dilakukan untuk memudahkan pegawai dan kakitangan yang mengadakan operasi di negeri dan daerah. didapati kuantiti rampasan bagi Lapan (8) jenis dadah iaitu Candu Masak. Bagi mengurangkan kadar relapse. Dengan berbagai langkah yang dijalankan oleh AADK sebagai ‘lead-agency’ memerangi dadah berperanan menjalankan aktiviti/program-program pencegahan kepada kumpulan sasar supaya agenda memerangi dadah sebagai musuh negara dapat disampaikan serta diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983 (Pindaan) 1998 digubal bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih–penagih dadah. solusi atau yang asli yang mengandungi bahan–bahan tersebut apa – apa penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung didalam Jadual Kedua Akta ini. 2. pengeluaran. Membuat peruntukkan khas berhubung dengan bidang kuasa Mahkamah terhadap kesalahan– kesalahan yang tertakluk dibawahnya dan perbicaraan Mahkamah. 5. penjualan dan penggunaan racun. Suatu akta bagi membuat peruntukkan– peruntukkan mengenai kesalahan – kesalahan berhubung dengan harta dan mengenai penyitaan dan perlucuthakan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan kesalahan – kesalahan dibawah Akta Dadah Berbahaya 1952. pengeksportan.Laporan Dadah Julai 2008 LAMPIRAN UNDANG –UNDANG DADAH DI MALAYSIA BIL UNDANG-UNDANG DADAH AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 TUJUAN AKTA 1. “Racun” bermaksud bahan–bahan yang dinamakan dan disenaraikan didalam Senarai Racun dan termasuk apa–apa campuran. Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai tahanan pencegahan orang – orang yang ada kaitan dengan apa–apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat pengedaran dadah berbahaya. AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 – (PINDAAN) 1998 3. Seliaan merupakan proses rawatan lanjutan yang menitik beratkan pengawasan keatas penagih–penagih bertujuan memastikan mereka tidak mengulangi tabiat penagihan mereka. Suatu akta bagi membuat peruntukkan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan. penyediaan. penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah merbahaya tertentu. AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH – LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1985 AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTHAKAN HARTA) 1988 4. Suatu akta untuk mengawal pengimportan. pemilikan. pengilangan. AKTA RACUN 1952 Laporan Dadah Julai 2008 37 .

39A(1)) Tidak kurang 2 tahun penjara tetapi tidak lebih 5 tahun dan sebatan tidak kurang 3 sebatan dan tidak lebih 9 sebatan 6B • Menanam atau mengusahakan pokok Penjara seumur hidup dan sebatan tidak ganja kurang 6 sebatan.000/penjara tidak lebih 5 atau biji ganja dari popi tahun atau keduaduanya sekali. 39A(2)) Tidak kurang lima tahun penjara atau dipenjara seumur hidup dan tidak kurang 10 sebatan 39A(2) • • • • • • 39A(1) • • • • • • Memiliki 2-5 gm heroin atau morfin Memiliki 20-50 gm ganja Memiliki 5-15 gm kokain Memiliki 100-250 gm candu Memiliki 250-750 gm daun koka Memiliki 5-30 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. 37 (ADB) Memiliki 5-15 gm heroin atau morfin Memiliki 250-1000 gm candu Memiliki 50 – 200 gm ganja Memiliki lebih 15-40 gm kokain Memiliki lebih 750 gm daun koka Memiliki 30-50 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ectasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. 6 tidak lebih Memiliki kurang daripada 5 gm candu Denda atau mentah atau daun koka atau pokok popi RM20. 2008 Laporan Dadah Julai 38 .Laporan Dadah Julai 2008 RINGKASAN SEKSYEN-SEKSYEN PENTING AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 (PINDAAN 1998) SEKSYEN 39B • • • • • • KESALAHAN/JENIS DADAH HUKUMAN Memiliki 15 gm atau lebih heroin dan/atau morfin Memiliki 1000 gm atau lebih candu Mati Mandatori masak atau mentah Memiliki 40 gm kokain atau lebih Memiliki 200 gm atau lebih ganja Memiliki 2000 gm daun koka atau lebih Memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek.

pemilikan Denda tidak lebih alat perkakas menghisap dadah RM20.Laporan Dadah Julai 2008 9 Memiliki kurang 100 gm candu masak Denda tidak lebih RM20. • • • Memiliki kurang 2 gm heroin atau morfin Memiliki lain-lain dadah kurang daripada Sek. polis peg. 15(b) • Berada di dalam premis tempat hisap Denda tidak lebih RM 5. 39(A)(1) Pejawat awam yang bertugas di penjara. Bagi pegawai awam penjara.000.000/atau penjara tidak lebih 5 tahun atau keduaduanya sekali. pusat pemulihan. 10 Penggunaan sesuatu permis.000/atau penjara tidak lebih 5 tahun atau keduaduanya sekali. Perancangan Dan Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia Julai 2008 Laporan Dadah Julai 2008 39 . Pemulihan di kenakan sebatan tidal lebih 3 sebatan sebagai tambahan.000. Bahagian Dasar.00 atau penjara dadah tidak kurang 2 tahun. lokap polis atau mana-mana tempat tahanan dan memiliki dadah di tempat tersebut.000/atau penjara tidak lebih 5 tahun atau keduaduanya sekali. 12(2) 15(1)(a) • Memasukkan dadah (dadah-dadah Denda tidak lebih RM 5.00 atau penjara yang dijadualkan) ke dalam badan tidak kurang 2 tahun. Denda tidak lebih RM100.